รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด เชียงราย ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.เชียงราย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6400252249222ทำแล้ว 19/06/2560202458207146146
2. เทศบาลนครเชียงราย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6289241228220ทำแล้ว 31/01/2560108655
3. เทศบาลตำบลครึ่ง (เชียงของ)ทำแล้ว6322322322321ทำแล้ว 30/10/2560109666
4. เทศบาลตำบลงิ้ว (เทิง)ทำแล้ว6227229227228ทำแล้ว 31/10/25594467645958
5. เทศบาลตำบลจันจว้า (แม่จัน)ทำแล้ว6274295292290ทำแล้ว 28/10/2559174737372
6. เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง (แม่สรวย)ทำแล้ว6160163163163ทำแล้ว 31/10/25593298555049
7. เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน (เทิง)ทำแล้ว6702702702702ทำแล้ว 21/09/2561147222221
8. เทศบาลตำบลดงมะดะ (แม่ลาว)ทำแล้ว5163416102111ทำแล้ว 31/10/255978531000
9. เทศบาลตำบลดอนศิลา (เวียงชัย)ทำแล้ว6328471473464ทำแล้ว 31/10/2559961098
10. เทศบาลตำบลดอยลาน (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6179204173154ทำแล้ว 31/10/255950129807763
11. เทศบาลตำบลดอยฮาง (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว8104999183ทำแล้ว 28/10/255962313129
12. เทศบาลตำบลท่าข้าม (เวียงแก่น)ทำแล้ว5206209211209ทำแล้ว 23/02/2561169000
13. เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก (แม่จัน)ทำแล้ว5271276276276ทำแล้ว 31/10/2559111176200
14. เทศบาลตำบลท่าสาย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว7248161160160ทำแล้ว 25/11/25591856242421
15. เทศบาลตำบลท่าสุด (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6238169160154ทำแล้ว 28/11/25592111233168
16. เทศบาลตำบลนางแล (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6240244244237ทำแล้ว 31/10/255975125544543
17. เทศบาลตำบลบ้านแซว (เชียงแสน)ทำแล้ว6173131130130ทำแล้ว 27/12/2559941777
18. เทศบาลตำบลบ้านดู่ (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว5407361329312ทำแล้ว 12/07/256011972211
19. เทศบาลตำบลบ้านต้า (ขุนตาล)ทำแล้ว639585654ทำแล้ว 31/10/25591871393300
20. เทศบาลตำบลบ้านปล้อง (เทิง)ทำแล้ว6387369354320ทำแล้ว 31/10/25609128000
21. เทศบาลตำบลบ้านเหล่า (เวียงเชียงรุ้ง)ทำแล้ว6336487487505ทำแล้ว 31/10/2559305168166163
22. เทศบาลตำบลบุญเรือง (เชียงของ)ทำแล้ว6250286289280ทำแล้ว 31/10/2559142200
23. เทศบาลตำบลป่าก่อดำ (แม่ลาว)ทำแล้ว6309309306304ทำแล้ว 31/10/255981000
24. เทศบาลตำบลป่างิ้ว (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว6164152136134ทำแล้ว 28/10/255922126656564
25. เทศบาลตำบลป่าแงะ (ป่าแดด)ทำแล้ว6177906228ทำแล้ว 14/11/255921000
26. เทศบาลตำบลป่าซาง (แม่จัน)ทำแล้ว7244239185180ทำแล้ว 11/11/25592011181500
27. เทศบาลตำบลป่าแดด (ป่าแดด)ทำแล้ว6223210210210ทำแล้ว 31/10/2559201352844
28. เทศบาลตำบลป่าตาล (ขุนตาล)ทำแล้ว6369366365365ทำแล้ว 31/10/25592851200
29. เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว574474747ทำแล้ว 31/10/255968222220
30. เทศบาลตำบลพญาเม็งราย (พญาเม็งราย)ทำแล้ว6182162169160ทำแล้ว 31/10/255985130632356
31. เทศบาลตำบลม่วงยาย (เวียงแก่น)ทำแล้ว81071029895ทำแล้ว 31/10/2559231031222
32. เทศบาลตำบลเม็งราย (พญาเม็งราย)ทำแล้ว6137138139138ทำแล้ว 28/10/255969110654
33. เทศบาลตำบลเมืองชุม (เวียงชัย)ทำแล้ว4104343131ทำแล้ว 31/10/25591295000
34. เทศบาลตำบลเมืองพาน (พาน)ทำแล้ว6125126131119ทำแล้ว 30/11/25594697504332
35. เทศบาลตำบลแม่ขะจาน (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว5123777676ทำแล้ว 31/10/255968145000
36. เทศบาลตำบลแม่คำ (แม่จัน)ทำแล้ว6155161161160ทำแล้ว 20/04/2560119140817675
37. เทศบาลตำบลแม่เงิน (เชียงแสน)ทำแล้ว6145121120112ทำแล้ว 28/12/25596754262525
38. เทศบาลตำบลแม่จัน (แม่จัน)ทำแล้ว795868279ทำแล้ว 31/10/25591382343016
39. เทศบาลตำบลแม่ยาว (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6363195162154ทำแล้ว 07/07/2560141543528
40. เทศบาลตำบลแม่ไร่ (แม่จัน)ทำแล้ว7203201205210ทำแล้ว 31/10/255937101252525
41. เทศบาลตำบลแม่ลาว (แม่ลาว)ทำแล้ว5178191163160ทำแล้ว 31/10/2559650242020
42. เทศบาลตำบลแม่สรวย (แม่สรวย)ทำแล้ว6106124121120ทำแล้ว 31/10/25591990313131
43. เทศบาลตำบลแม่สาย (แม่สาย)ทำแล้ว4187105103103ทำแล้ว 28/10/255912012311108
44. เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ (แม่สาย)ทำแล้ว5315111ทำแล้ว 21/10/2559166103464643
45. เทศบาลตำบลไม้ยา (พญาเม็งราย)ทำแล้ว6205200172174ทำแล้ว 26/05/2560162170382017
46. เทศบาลตำบลยางฮอม (ขุนตาล)ทำแล้ว6369256221216ทำแล้ว 30/03/2560146212105105105
47. เทศบาลตำบลโยนก (เชียงแสน)ทำแล้ว6927678125ทำแล้ว 31/10/255911869202019
48. เทศบาลตำบลโรงช้าง (ป่าแดด)ทำแล้ว6250193223174ทำแล้ว 31/10/255970130615653
49. เทศบาลตำบลเวียง (เชียงของ)ทำแล้ว7259396303281ทำแล้ว 31/10/255911401277
50. เทศบาลตำบลเวียง (เชียงแสน)ทำแล้ว618811311098ทำแล้ว 28/02/2561117000
51. เทศบาลตำบลเวียงกาหลง (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว7497497497497ทำแล้ว 27/10/25597
52. เทศบาลตำบลเวียงชัย (เวียงชัย)ทำแล้ว626721714296ทำแล้ว 31/10/2559121202014
53. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ (เชียงของ)ทำแล้ว5198141120117ทำแล้ว 30/11/25591668302829
54. เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน (เชียงแสน)ทำแล้ว6402404404405ทำแล้ว 30/12/2559114515151
55. เทศบาลตำบลเวียงเทิง (เทิง)ทำแล้ว6127114101122ทำแล้ว 28/10/255940522
56. เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว623828214360ทำแล้ว 31/10/255910888
57. เทศบาลตำบลเวียงพางคำ (แม่สาย)ทำแล้ว6307315312305ทำแล้ว 15197555253
58. เทศบาลตำบลเวียงสรวย (แม่สรวย)ทำแล้ว6153154147163ทำแล้ว 31/10/25594576403838
59. เทศบาลตำบลเวียงเหนือ (เวียงชัย)ทำแล้ว8243299448405ทำแล้ว 31/10/2559172252524
60. เทศบาลตำบลศรีดอนชัย (เชียงของ)ทำแล้ว8196212215196ทำแล้ว 31/10/2559153000
61. เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (ป่าแดด)ทำแล้ว7190141135117ทำแล้ว 31/10/2559887262622
62. เทศบาลตำบลสถาน (เชียงของ)ทำแล้ว7166141124119ทำแล้ว 31/10/2559101171010
63. เทศบาลตำบลสันทราย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6124155188170ทำแล้ว 31/10/2559204254000
64. เทศบาลตำบลสันทราย (แม่จัน)ทำแล้ว6230191193202ทำแล้ว 29/11/255916131616161
65. เทศบาลตำบลสันทรายงาม (เทิง)ทำแล้ว6137899894ทำแล้ว 31/10/25593180414029
66. เทศบาลตำบลสันมะค่า (ป่าแดด)ทำแล้ว927319010149ทำแล้ว 31/10/255934117313130
67. เทศบาลตำบลสันมะเค็ด (พาน)ทำแล้ว6382363211172ทำแล้ว 21/02/25616377000
68. เทศบาลตำบลสายน้ำคำ (แม่จัน)ทำแล้ว61501029786ทำแล้ว 15/11/256010109000
69. เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย (เวียงชัย)ทำแล้ว6154128128124ทำแล้ว 31/10/25594171171414
70. เทศบาลตำบลหงาว (เทิง)ทำแล้ว6107798078ทำแล้ว 31/10/255921124524948
71. เทศบาลตำบลหล่ายงาว (เวียงแก่น)ทำแล้ว6473410390388ทำแล้ว 31/10/25595266212120
72. เทศบาลตำบลห้วยไคร้ (แม่สาย)ทำแล้ว6189161158155ทำแล้ว 10/11/255917136393628
73. เทศบาลตำบลห้วยซ้อ (เชียงของ)ทำแล้ว6238157131117ทำแล้ว 31/10/25598575501
74. เทศบาลตำบลห้วยสัก (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6237218161145ทำแล้ว 31/10/255915232115
75. อบต.เกาะช้าง (แม่สาย)ทำแล้ว7368372372372ทำแล้ว 28/10/255925101272621
76. อบต.จอมสวรรค์ (แม่จัน)ทำแล้ว5128110105109ทำแล้ว 31/10/255952113595756
77. อบต.จอมหมอกแก้ว (แม่ลาว)ทำแล้ว6115118112108ทำแล้ว 31/10/25592197363333
78. อบต.เจดีย์หลวง (แม่สรวย)ทำแล้ว572868584ทำแล้ว 31/10/25592354353030
79. อบต.เจริญเมือง (พาน)ทำแล้ว6139108106117ทำแล้ว 28/10/25593048210
80. อบต.โชคชัย (ดอยหลวง)ทำแล้ว4108908990ทำแล้ว 26/09/255963127555
81. อบต.ดงมหาวัน (เวียงเชียงรุ้ง)ทำแล้ว6224227226225ทำแล้ว 31/10/2559101117000
82. อบต.ดอยงาม (พาน)ทำแล้ว7218151129118ทำแล้ว 31/10/255945146888888
83. อบต.ตับเต่า (เทิง)ทำแล้ว6176179179179ทำแล้ว 26/10/2559168111
84. อบต.ต้า (ขุนตาล)ทำแล้ว6102109108105ทำแล้ว 31/10/25594152303029
85. อบต.ตาดควัน (พญาเม็งราย)ทำแล้ว6188188188188ทำแล้ว 31/10/25591165191918
86. อบต.ทรายขาว (พาน)ทำแล้ว6161149146141ทำแล้ว 31/10/255969300
87. อบต.ท่าก๊อ (แม่สรวย)ทำแล้ว6225179170170ทำแล้ว 30/11/2559173733
88. อบต.ทานตะวัน (พาน)ทำแล้ว6172117128271ทำแล้ว 31/10/25595108585237
89. อบต.ทุ่งก่อ (เวียงเชียงรุ้ง)ทำแล้ว6231235237261ทำแล้ว 31/10/255917104552020
90. อบต.เทอดไทย (แม่ฟ้าหลวง)ทำแล้ว6127122119115ทำแล้ว 25/10/255965114700
91. อบต.ธารทอง (พาน)ทำแล้ว6232221221221ทำแล้ว 26/09/25603170262318
92. อบต.บัวสลี (แม่ลาว)ทำแล้ว5118101174124ทำแล้ว 09/11/2559671272321
93. อบต.บ้านด้าย (แม่สาย)ทำแล้ว6166170151160ทำแล้ว 15/11/25597590383837
94. อบต.บ้านโป่ง (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว5170897875ทำแล้ว 28/10/25591471000
95. อบต.ปงน้อย (ดอยหลวง)ทำแล้ว574747474ทำแล้ว 29/12/2559451000
96. อบต.ปล้อง (เทิง)ทำแล้ว6222219220220ทำแล้ว 07/12/256045000
97. อบต.ปอ (เวียงแก่น)ทำแล้ว8349344343340ทำแล้ว 11/11/2559111185774745
98. อบต.ป่าก่อดำ (แม่ลาว)ทำแล้ว510710410198ทำแล้ว 08/11/255966143535351
99. อบต.ป่าซาง (เวียงเชียงรุ้ง)ทำแล้ว7442443444444ทำแล้ว 31/10/255974116483433
100. อบต.ป่าแดด (แม่สรวย)ทำแล้ว517411910092ทำแล้ว 31/10/2559551214100
101. อบต.ป่าตึง (แม่จัน)ทำแล้ว7147136133134ทำแล้ว 31/10/25591472601258379
102. อบต.ป่าสัก (เชียงแสน)ทำแล้ว6156110105105ทำแล้ว 30/12/255966000
103. อบต.ป่าหุ่ง (พาน)ทำแล้ว7191120120120ทำแล้ว 31/10/255925108291611
104. อบต.โป่งงาม (แม่สาย)ทำแล้ว6389169160155ทำแล้ว 31/10/255925779000
105. อบต.โป่งผา (แม่สาย)ทำแล้ว7340229275190ทำแล้ว 13/03/25601265444
106. อบต.โป่งแพร่ (แม่ลาว)ทำแล้ว6133875670ทำแล้ว 31/10/25597498393939
107. อบต.ผางาม (เวียงชัย)ทำแล้ว6178143115133ทำแล้ว 31/10/25592672131313
108. อบต.ม่วงคำ (พาน)ทำแล้ว614718010799ทำแล้ว 26139694242
109. อบต.เมืองพาน (พาน)ทำแล้ว6184190181175ทำแล้ว 21/11/255988180000
110. อบต.แม่กรณ์ (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6269344325333ทำแล้ว 30/11/255952137642
111. อบต.แม่ข้าวต้ม (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว13479528546538ทำแล้ว 30/11/2559219205134126124
112. อบต.แม่จัน (แม่จัน)ทำแล้ว5146158141137ทำแล้ว 04/11/25595481222210
113. อบต.แม่เจดีย์ (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว6118112112152ทำแล้ว 31/10/2559460944
114. อบต.แม่เจดีย์ใหม่ (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว798729284ทำแล้ว 31/10/25592456252220
115. อบต.แม่ต๋ำ (พญาเม็งราย)ทำแล้ว6157159159159ทำแล้ว 31/10/25596460272323
116. อบต.แม่เปา (พญาเม็งราย)ทำแล้ว5241184177172ทำแล้ว 30/10/25594495352626
117. อบต.แม่พริก (แม่สรวย)ทำแล้ว6194143140131ทำแล้ว 31/10/25594519000
118. อบต.แม่ฟ้าหลวง (แม่ฟ้าหลวง)ทำแล้ว6190188187183ทำแล้ว 16/11/255968145817567
119. อบต.แม่เย็น (พาน)ทำแล้ว6112128159130ทำแล้ว 31/10/255956106322016
120. อบต.แม่ลอย (เทิง)ทำแล้ว692647651 ยังไม่อนุมัติ
121. อบต.แม่สลองนอก (แม่ฟ้าหลวง)ทำแล้ว6321205195201ทำแล้ว 09/11/255918120181717
122. อบต.แม่สลองใน (แม่ฟ้าหลวง)ทำแล้ว6155125123125ทำแล้ว 25/12/256013000
123. อบต.แม่อ้อ (พาน)ทำแล้ว6152142138300ทำแล้ว 29/11/255937140815454
124. อบต.รอบเวียง (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6161165167168ทำแล้ว 29/11/255914123282825
125. อบต.ริมกก (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6115122136152ทำแล้ว 28/11/255962138464141
126. อบต.ริมโขง (เชียงของ)ทำแล้ว6169169169169ทำแล้ว 07/12/25592073272423
127. อบต.วาวี (แม่สรวย)ทำแล้ว5143142140141ทำแล้ว 30/11/25598646000
128. อบต.เวียง (เทิง)ทำแล้ว6124110113111ทำแล้ว 28/10/255913120393737
129. อบต.เวียง (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว6131127126126ทำแล้ว 28/02/2561461400
130. อบต.เวียงห้าว (พาน)ทำแล้ว6205213217234ทำแล้ว 16/11/25591564242422
131. อบต.ศรีค้ำ (แม่จัน)ทำแล้ว8130116112114ทำแล้ว 13/09/2560179312424
132. อบต.ศรีดอนไชย (เทิง)ทำแล้ว6215224221259ทำแล้ว 28/10/255958111
133. อบต.ศรีดอนมูล (เชียงแสน)ทำแล้ว5218238221213ทำแล้ว 30/12/2559153666
134. อบต.ศรีถ้อย (แม่สรวย)ทำแล้ว8113421917ทำแล้ว 31/10/2559432800
135. อบต.ศรีเมืองชุม (แม่สาย)ทำแล้ว9293283287274ทำแล้ว 15/11/255994172000
136. อบต.สันกลาง (พาน)ทำแล้ว6209202192271ทำแล้ว 31/10/2559100111
137. อบต.สันติสุข (พาน)ทำแล้ว5223247218276ทำแล้ว 24/11/255915135625146
138. อบต.สันทราย (แม่จัน)ทำแล้ว514910511199ทำแล้ว 31/10/255918742100
139. อบต.สันสลี (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว7142132129129ทำแล้ว 28/10/25592000
140. อบต.หนองป่าก่อ (ดอยหลวง)ทำแล้ว69110910095ทำแล้ว 31/10/25604588000
141. อบต.หนองแรด (เทิง)ทำแล้ว6220289240280ทำแล้ว 17/11/25591363292616
142. อบต.ห้วยไคร้ (แม่สาย)ทำแล้ว6115939287ทำแล้ว 14/11/255963202011
143. อบต.ห้วยชมภู (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6117119119119ทำแล้ว 31/10/2559151173788
144. อบต.หัวง้ม (พาน)ทำแล้ว8493493493493ทำแล้ว 31/10/255958000
รวม 144 อปท.14488130,24227,85626,47126,2361435,80814,8994,2413,3943,199
ข้อมูล ณ 18/06/2561