รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด เชียงราย ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.เชียงราย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6400252249222ทำแล้ว 19/06/256080343393838
2. เทศบาลนครเชียงราย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6290246233224 ยังไม่อนุมัติ
3. เทศบาลตำบลครึ่ง (เชียงของ)ทำแล้ว6322322322321ทำแล้ว 30/10/256081000
4. เทศบาลตำบลงิ้ว (เทิง)ทำแล้ว6227229227228ทำแล้ว 31/10/25595111099
5. เทศบาลตำบลจันจว้า (แม่จัน)ทำแล้ว6274295292290ทำแล้ว 28/10/255936000
6. เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง (แม่สรวย)ทำแล้ว6160163163163ทำแล้ว 31/10/25593381111010
7. เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน (เทิง)ทำแล้ว6399399399399 ยังไม่อนุมัติ
8. เทศบาลตำบลดงมะดะ (แม่ลาว)ทำแล้ว5180413101105ทำแล้ว 31/10/255962000
9. เทศบาลตำบลดอนศิลา (เวียงชัย)ทำแล้ว6328471473464ทำแล้ว 31/10/255996998
10. เทศบาลตำบลดอยลาน (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6179204173154ทำแล้ว 31/10/255945124382616
11. เทศบาลตำบลดอยฮาง (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว824302314 ยังไม่อนุมัติ
12. เทศบาลตำบลท่าข้าม (เวียงแก่น)ทำแล้ว510999 ยังไม่อนุมัติ
13. เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก (แม่จัน)ทำแล้ว5272276276276ทำแล้ว 31/10/2559
14. เทศบาลตำบลท่าสาย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว7248161160160ทำแล้ว 25/11/2559338000
15. เทศบาลตำบลท่าสุด (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6238169160154ทำแล้ว 28/11/2559212000
16. เทศบาลตำบลนางแล (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6240244244237ทำแล้ว 31/10/25594119201613
17. เทศบาลตำบลบ้านแซว (เชียงแสน)ทำแล้ว661616060 ยังไม่อนุมัติ
18. เทศบาลตำบลบ้านดู่ (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว5407361329312ทำแล้ว 12/07/25601176000
19. เทศบาลตำบลบ้านต้า (ขุนตาล)ทำแล้ว639585654ทำแล้ว 31/10/2559187139000
20. เทศบาลตำบลบ้านปล้อง (เทิง)ทำแล้ว6222 ยังไม่อนุมัติ
21. เทศบาลตำบลบ้านเหล่า (เวียงเชียงรุ้ง)ทำแล้ว6337486487505ทำแล้ว 31/10/2559306111109108
22. เทศบาลตำบลบุญเรือง (เชียงของ)ทำแล้ว6291297290283ทำแล้ว 31/10/2559
23. เทศบาลตำบลป่าก่อดำ (แม่ลาว)ทำแล้ว6309309306304ทำแล้ว 31/10/255955000
24. เทศบาลตำบลป่างิ้ว (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว6165151136134ทำแล้ว 28/10/25593109313131
25. เทศบาลตำบลป่าแงะ (ป่าแดด)ทำแล้ว6177906228ทำแล้ว 14/11/2559
26. เทศบาลตำบลป่าซาง (แม่จัน)ทำแล้ว7253223189183ทำแล้ว 11/11/255984118400
27. เทศบาลตำบลป่าแดด (ป่าแดด)ทำแล้ว6223210210210ทำแล้ว 31/10/2559117000
28. เทศบาลตำบลป่าตาล (ขุนตาล)ทำแล้ว6369366365365ทำแล้ว 31/10/255985000
29. เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว574474747ทำแล้ว 31/10/255968000
30. เทศบาลตำบลพญาเม็งราย (พญาเม็งราย)ทำแล้ว6182162169160ทำแล้ว 31/10/25595263666
31. เทศบาลตำบลม่วงยาย (เวียงแก่น)ทำแล้ว81071029895ทำแล้ว 31/10/255938000
32. เทศบาลตำบลเม็งราย (พญาเม็งราย)ทำแล้ว6137138139138ทำแล้ว 28/10/25593162100
33. เทศบาลตำบลเมืองชุม (เวียงชัย)ทำแล้ว420 ยังไม่อนุมัติ
34. เทศบาลตำบลเมืองพาน (พาน)ทำแล้ว6125126131119ทำแล้ว 30/11/25592893262613
35. เทศบาลตำบลแม่ขะจาน (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว5123777676ทำแล้ว 31/10/25591
36. เทศบาลตำบลแม่คำ (แม่จัน)ทำแล้ว6155161161160ทำแล้ว 20/04/256042110434040
37. เทศบาลตำบลแม่เงิน (เชียงแสน)ทำแล้ว6145121120112ทำแล้ว 28/12/2559
38. เทศบาลตำบลแม่จัน (แม่จัน)ทำแล้ว795868279ทำแล้ว 31/10/255957113113
39. เทศบาลตำบลแม่ยาว (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6367195162154ทำแล้ว 07/07/2560141373327
40. เทศบาลตำบลแม่ไร่ (แม่จัน)ทำแล้ว7207192208215ทำแล้ว 31/10/2559102131313
41. เทศบาลตำบลแม่ลาว (แม่ลาว)ทำแล้ว5180184160153 ยังไม่อนุมัติ 3
42. เทศบาลตำบลแม่สรวย (แม่สรวย)ทำแล้ว6118120120120ทำแล้ว 31/10/255977111111
43. เทศบาลตำบลแม่สาย (แม่สาย)ทำแล้ว4187105103103ทำแล้ว 28/10/255953123000
44. เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ (แม่สาย)ทำแล้ว5315111ทำแล้ว 21/10/2559599000
45. เทศบาลตำบลไม้ยา (พญาเม็งราย)ทำแล้ว6205200172174ทำแล้ว 26/05/25602793955
46. เทศบาลตำบลยางฮอม (ขุนตาล)ทำแล้ว6374243225221ทำแล้ว 30/03/256010112112125
47. เทศบาลตำบลโยนก (เชียงแสน)ทำแล้ว6927678125ทำแล้ว 31/10/25598169131313
48. เทศบาลตำบลโรงช้าง (ป่าแดด)ทำแล้ว6250194224175ทำแล้ว 31/10/25592790202017
49. เทศบาลตำบลเวียง (เชียงของ) - ยังไม่อนุมัติ
50. เทศบาลตำบลเวียง (เชียงแสน)ทำแล้ว638323128 ยังไม่อนุมัติ
51. เทศบาลตำบลเวียงกาหลง (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว7481481481481 ยังไม่อนุมัติ
52. เทศบาลตำบลเวียงชัย (เวียงชัย)ทำแล้ว627021714296ทำแล้ว 31/10/25599766
53. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ (เชียงของ)ทำแล้ว5198141120117ทำแล้ว 30/11/2559168000
54. เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน (เชียงแสน)ทำแล้ว6402404404405ทำแล้ว 30/12/2559114343434
55. เทศบาลตำบลเวียงเทิง (เทิง)ทำแล้ว6879691113 ยังไม่อนุมัติ
56. เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว619222710649 ยังไม่อนุมัติ
57. เทศบาลตำบลเวียงพางคำ (แม่สาย)ทำแล้ว6313315312305 ยังไม่อนุมัติ 1
58. เทศบาลตำบลเวียงสรวย (แม่สรวย)ทำแล้ว6153154147163ทำแล้ว 31/10/255944
59. เทศบาลตำบลเวียงเหนือ (เวียงชัย)ทำแล้ว8243299448405ทำแล้ว 31/10/2559162300
60. เทศบาลตำบลศรีดอนชัย (เชียงของ)ทำแล้ว8196212215196ทำแล้ว 31/10/2559153000
61. เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (ป่าแดด)ทำแล้ว7186143136118ทำแล้ว 31/10/2559175000
62. เทศบาลตำบลสถาน (เชียงของ)ทำแล้ว759626161 ยังไม่อนุมัติ
63. เทศบาลตำบลสันทราย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6124155188170ทำแล้ว 31/10/2559204254000
64. เทศบาลตำบลสันทราย (แม่จัน)ทำแล้ว61 ยังไม่อนุมัติ
65. เทศบาลตำบลสันทรายงาม (เทิง)ทำแล้ว6137899894ทำแล้ว 31/10/255927761210
66. เทศบาลตำบลสันมะค่า (ป่าแดด)ทำแล้ว927319010149ทำแล้ว 31/10/255924117191918
67. เทศบาลตำบลสันมะเค็ด (พาน)ทำแล้ว6400351207166 ยังไม่อนุมัติ
68. เทศบาลตำบลสายน้ำคำ (แม่จัน)ทำแล้ว661464235 ยังไม่อนุมัติ
69. เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย (เวียงชัย)ทำแล้ว6149130132124ทำแล้ว 31/10/25593759000
70. เทศบาลตำบลหงาว (เทิง)ทำแล้ว ยังไม่อนุมัติ
71. เทศบาลตำบลหล่ายงาว (เวียงแก่น)ทำแล้ว6473410390388ทำแล้ว 31/10/255929
72. เทศบาลตำบลห้วยไคร้ (แม่สาย)ทำแล้ว6186163159155 ยังไม่อนุมัติ
73. เทศบาลตำบลห้วยซ้อ (เชียงของ)ทำแล้ว6238157131117ทำแล้ว 31/10/25598575000
74. เทศบาลตำบลห้วยสัก (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6237218161145ทำแล้ว 31/10/25591521533
75. อบต.เกาะช้าง (แม่สาย)ทำแล้ว7369372372372ทำแล้ว 28/10/25596171633
76. อบต.จอมสวรรค์ (แม่จัน)ทำแล้ว5128110105109ทำแล้ว 31/10/255915106900
77. อบต.จอมหมอกแก้ว (แม่ลาว)ทำแล้ว6117117111109ทำแล้ว 31/10/25592196121212
78. อบต.เจดีย์หลวง (แม่สรวย)ทำแล้ว572868584ทำแล้ว 31/10/25592049000
79. อบต.เจริญเมือง (พาน)ทำแล้ว6139108106117ทำแล้ว 28/10/25593048000
80. อบต.โชคชัย (ดอยหลวง)ทำแล้ว4108908990ทำแล้ว 26/09/255965000
81. อบต.ดงมหาวัน (เวียงเชียงรุ้ง)ทำแล้ว6226226226225ทำแล้ว 31/10/255922000
82. อบต.ดอยงาม (พาน)ทำแล้ว7218151129118ทำแล้ว 31/10/255943144313129
83. อบต.ตับเต่า (เทิง)ทำแล้ว6176179179179ทำแล้ว 26/10/2559168111
84. อบต.ต้า (ขุนตาล)ทำแล้ว6102109108105ทำแล้ว 31/10/2559123000
85. อบต.ตาดควัน (พญาเม็งราย)ทำแล้ว6188188188188ทำแล้ว 31/10/25591164100
86. อบต.ทรายขาว (พาน)ทำแล้ว6162149146141 ยังไม่อนุมัติ
87. อบต.ท่าก๊อ (แม่สรวย)ทำแล้ว696959494 ยังไม่อนุมัติ
88. อบต.ทานตะวัน (พาน)ทำแล้ว6176117129271ทำแล้ว 31/10/2559440000
89. อบต.ทุ่งก่อ (เวียงเชียงรุ้ง)ทำแล้ว6231235237261ทำแล้ว 31/10/25591722000
90. อบต.เทอดไทย (แม่ฟ้าหลวง)ทำแล้ว6127122119115ทำแล้ว 25/10/255965114000
91. อบต.ธารทอง (พาน)ทำแล้ว6232221221221ทำแล้ว 26/09/25601526200
92. อบต.บัวสลี (แม่ลาว)ทำแล้ว511895180124ทำแล้ว 09/11/2559272000
93. อบต.บ้านด้าย (แม่สาย)ทำแล้ว6154156137146 ยังไม่อนุมัติ
94. อบต.บ้านโป่ง (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว5170897875ทำแล้ว 28/10/25591471000
95. อบต.ปงน้อย (ดอยหลวง)ทำแล้ว574747474ทำแล้ว 29/12/2559451000
96. อบต.ปล้อง (เทิง) - 6222219220220ทำแล้ว 07/12/2560
97. อบต.ปอ (เวียงแก่น)ทำแล้ว8349344343340ทำแล้ว 11/11/255972185988
98. อบต.ป่าก่อดำ (แม่ลาว)ทำแล้ว510810410198ทำแล้ว 08/11/255932140900
99. อบต.ป่าซาง (เวียงเชียงรุ้ง)ทำแล้ว7442443444444ทำแล้ว 31/10/2559119113000
100. อบต.ป่าแดด (แม่สรวย)ทำแล้ว517411910092ทำแล้ว 31/10/25592390000
101. อบต.ป่าตึง (แม่จัน)ทำแล้ว7147136133134ทำแล้ว 31/10/2559105236242421
102. อบต.ป่าสัก (เชียงแสน) - 6 ยังไม่อนุมัติ
103. อบต.ป่าหุ่ง (พาน)ทำแล้ว7191120120120ทำแล้ว 31/10/255918412119
104. อบต.โป่งงาม (แม่สาย)ทำแล้ว6310210191163ทำแล้ว 31/10/255918321000
105. อบต.โป่งผา (แม่สาย)ทำแล้ว7340229275190ทำแล้ว 13/03/25601265000
106. อบต.โป่งแพร่ (แม่ลาว)ทำแล้ว6133875670ทำแล้ว 31/10/25594698242424
107. อบต.ผางาม (เวียงชัย)ทำแล้ว6182139115133ทำแล้ว 31/10/255910000
108. อบต.ม่วงคำ (พาน)ทำแล้ว612720010999ทำแล้ว 5101313131
109. อบต.เมืองพาน (พาน)ทำแล้ว6182183183183ทำแล้ว 21/11/255966129000
110. อบต.แม่กรณ์ (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6269344325333ทำแล้ว 30/11/255984544
111. อบต.แม่ข้าวต้ม (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว13479528546538ทำแล้ว 30/11/2559189117392525
112. อบต.แม่จัน (แม่จัน)ทำแล้ว5144160142137ทำแล้ว 04/11/25591029000
113. อบต.แม่เจดีย์ (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว6118112112152ทำแล้ว 31/10/2559460200
114. อบต.แม่เจดีย์ใหม่ (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว795739484ทำแล้ว 31/10/2559
115. อบต.แม่ต๋ำ (พญาเม็งราย)ทำแล้ว6157159159159ทำแล้ว 31/10/255917601700
116. อบต.แม่เปา (พญาเม็งราย)ทำแล้ว5241184177172ทำแล้ว 30/10/255914
117. อบต.แม่พริก (แม่สรวย)ทำแล้ว687676464 ยังไม่อนุมัติ
118. อบต.แม่ฟ้าหลวง (แม่ฟ้าหลวง)ทำแล้ว6189189187183ทำแล้ว 16/11/255946112313018
119. อบต.แม่เย็น (พาน)ทำแล้ว6112125161131ทำแล้ว 31/10/25592281311
120. อบต.แม่ลอย (เทิง)ทำแล้ว693688055 ยังไม่อนุมัติ
121. อบต.แม่สลองนอก (แม่ฟ้าหลวง)ทำแล้ว6321205195201ทำแล้ว 09/11/2559693000
122. อบต.แม่สลองใน (แม่ฟ้าหลวง)ทำแล้ว6155125123125ทำแล้ว 25/12/2560
123. อบต.แม่อ้อ (พาน)ทำแล้ว6152142138300ทำแล้ว 29/11/255934140000
124. อบต.รอบเวียง (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6159167167168ทำแล้ว 29/11/25597000
125. อบต.ริมกก (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6115122136152ทำแล้ว 28/11/255944115000
126. อบต.ริมโขง (เชียงของ)ทำแล้ว6169169169169ทำแล้ว 07/12/25591773000
127. อบต.วาวี (แม่สรวย)ทำแล้ว5143142140141ทำแล้ว 30/11/255972
128. อบต.เวียง (เทิง)ทำแล้ว6110119117112ทำแล้ว 28/10/255994161512
129. อบต.เวียง (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว6128122121121 ยังไม่อนุมัติ
130. อบต.เวียงห้าว (พาน)ทำแล้ว6206213217234ทำแล้ว 16/11/255953000
131. อบต.ศรีค้ำ (แม่จัน)ทำแล้ว8130116112114ทำแล้ว 13/09/2560179000
132. อบต.ศรีดอนไชย (เทิง)ทำแล้ว630303030 ยังไม่อนุมัติ
133. อบต.ศรีดอนมูล (เชียงแสน)ทำแล้ว5218238221213ทำแล้ว 30/12/2559153666
134. อบต.ศรีถ้อย (แม่สรวย)ทำแล้ว8114421917ทำแล้ว 31/10/2559
135. อบต.ศรีเมืองชุม (แม่สาย)ทำแล้ว9294283287274ทำแล้ว 15/11/255966
136. อบต.สันกลาง (พาน)ทำแล้ว6209202192271ทำแล้ว 31/10/2559
137. อบต.สันติสุข (พาน)ทำแล้ว5223246218277ทำแล้ว 24/11/255912135494948
138. อบต.สันทราย (แม่จัน)ทำแล้ว514910511199ทำแล้ว 31/10/255956000
139. อบต.สันสลี (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว7142132129129ทำแล้ว 28/10/25592000
140. อบต.หนองป่าก่อ (ดอยหลวง)ทำแล้ว69110910095ทำแล้ว 31/10/2560
141. อบต.หนองแรด (เทิง)ทำแล้ว6220289240280ทำแล้ว 17/11/25591357800
142. อบต.ห้วยไคร้ (แม่สาย)ทำแล้ว6115939287ทำแล้ว 14/11/255963666
143. อบต.ห้วยชมภู (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6119116116116 ยังไม่อนุมัติ
144. อบต.หัวง้ม (พาน)ทำแล้ว8493493493493ทำแล้ว 31/10/2559
รวม 144 อปท.14186827,45825,37024,20823,9951152,9648,849920782705
ข้อมูล ณ 22/01/2561