รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด เชียงราย ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.เชียงราย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6401251249222ทำแล้ว 19/06/2560209468397341328
2. เทศบาลนครเชียงราย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6289241228220ทำแล้ว 31/01/256094168999692
3. เทศบาลตำบลครึ่ง (เชียงของ)ทำแล้ว6322322322321ทำแล้ว 30/10/2560611591103332
4. เทศบาลตำบลงิ้ว (เทิง)ทำแล้ว6215230227228ทำแล้ว 31/10/255956131125102102
5. เทศบาลตำบลจันจว้า (แม่จัน)ทำแล้ว6274295292290ทำแล้ว 28/10/2559231224224224
6. เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง (แม่สรวย)ทำแล้ว6160163163163ทำแล้ว 31/10/255932118948381
7. เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน (เทิง)ทำแล้ว6702702702702ทำแล้ว 21/09/25616855404034
8. เทศบาลตำบลดงมะดะ (แม่ลาว)ทำแล้ว5163416102111ทำแล้ว 31/10/255978531075
9. เทศบาลตำบลดอนศิลา (เวียงชัย)ทำแล้ว6328471473464ทำแล้ว 31/10/255996472826
10. เทศบาลตำบลดอยลาน (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6179204173154ทำแล้ว 31/10/2559661471099583
11. เทศบาลตำบลดอยฮาง (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว8104999183ทำแล้ว 28/10/255962585352
12. เทศบาลตำบลท่าข้าม (เวียงแก่น)ทำแล้ว5206209211209ทำแล้ว 23/02/2561169424242
13. เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก (แม่จัน)ทำแล้ว5271276276276ทำแล้ว 31/10/2559111176333
14. เทศบาลตำบลท่าสาย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว7248161160160ทำแล้ว 25/11/25591967666562
15. เทศบาลตำบลท่าสุด (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6238169160154ทำแล้ว 28/11/255921112503124
16. เทศบาลตำบลนางแล (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6240244244237ทำแล้ว 31/10/255983170121108107
17. เทศบาลตำบลบ้านแซว (เชียงแสน)ทำแล้ว6173131130130ทำแล้ว 27/12/255994313131
18. เทศบาลตำบลบ้านดู่ (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว5404364329312ทำแล้ว 12/07/256018198584441
19. เทศบาลตำบลบ้านต้า (ขุนตาล)ทำแล้ว625261315ทำแล้ว 31/10/2559231141737371
20. เทศบาลตำบลบ้านปล้อง (เทิง)ทำแล้ว6387369354320ทำแล้ว 31/10/25609128706970
21. เทศบาลตำบลบ้านเหล่า (เวียงเชียงรุ้ง)ทำแล้ว6336338487505ทำแล้ว 31/10/255911305225223219
22. เทศบาลตำบลบุญเรือง (เชียงของ)ทำแล้ว6247284289280ทำแล้ว 31/10/2559272111111
23. เทศบาลตำบลป่าก่อดำ (แม่ลาว)ทำแล้ว6309309306304ทำแล้ว 31/10/2559833311
24. เทศบาลตำบลป่างิ้ว (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว6162154136134ทำแล้ว 28/10/255924126737371
25. เทศบาลตำบลป่าแงะ (ป่าแดด)ทำแล้ว6177906228ทำแล้ว 14/11/255921101010
26. เทศบาลตำบลป่าซาง (แม่จัน)ทำแล้ว7243237185180ทำแล้ว 11/11/2559199197137121120
27. เทศบาลตำบลป่าแดด (ป่าแดด)ทำแล้ว6223210210210ทำแล้ว 31/10/255925135373534
28. เทศบาลตำบลป่าตาล (ขุนตาล)ทำแล้ว6367366365365ทำแล้ว 31/10/25592843633
29. เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว574474747ทำแล้ว 31/10/255968454034
30. เทศบาลตำบลพญาเม็งราย (พญาเม็งราย)ทำแล้ว6180165169159ทำแล้ว 31/10/2559931411006193
31. เทศบาลตำบลม่วงยาย (เวียงแก่น)ทำแล้ว81071029895ทำแล้ว 31/10/255923103242424
32. เทศบาลตำบลเม็งราย (พญาเม็งราย)ทำแล้ว6137138139138ทำแล้ว 28/10/255973114373632
33. เทศบาลตำบลเมืองชุม (เวียงชัย)ทำแล้ว4104343131ทำแล้ว 31/10/255923105424140
34. เทศบาลตำบลเมืองพาน (พาน)ทำแล้ว6125126131119ทำแล้ว 30/11/25595198676666
35. เทศบาลตำบลแม่ขะจาน (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว5123777676ทำแล้ว 31/10/255968145594259
36. เทศบาลตำบลแม่คำ (แม่จัน)ทำแล้ว6155161161160ทำแล้ว 20/04/2560142140111109109
37. เทศบาลตำบลแม่เงิน (เชียงแสน)ทำแล้ว6138128120112ทำแล้ว 28/12/25596796727272
38. เทศบาลตำบลแม่จัน (แม่จัน)ทำแล้ว795868279ทำแล้ว 31/10/25591382555551
39. เทศบาลตำบลแม่ยาว (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6363195162154ทำแล้ว 07/07/25606128121108101
40. เทศบาลตำบลแม่ไร่ (แม่จัน)ทำแล้ว7204200205210ทำแล้ว 31/10/255937102545454
41. เทศบาลตำบลแม่ลาว (แม่ลาว)ทำแล้ว5176193163160ทำแล้ว 31/10/25591349282726
42. เทศบาลตำบลแม่สรวย (แม่สรวย)ทำแล้ว6106124121120ทำแล้ว 31/10/25591990484646
43. เทศบาลตำบลแม่สาย (แม่สาย)ทำแล้ว4187105103103ทำแล้ว 28/10/2559121123676660
44. เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ (แม่สาย)ทำแล้ว5315111ทำแล้ว 21/10/2559167126736862
45. เทศบาลตำบลไม้ยา (พญาเม็งราย)ทำแล้ว6205200172174ทำแล้ว 26/05/2560163225152143131
46. เทศบาลตำบลยางฮอม (ขุนตาล)ทำแล้ว6369256221216ทำแล้ว 30/03/2560165215164164164
47. เทศบาลตำบลโยนก (เชียงแสน)ทำแล้ว6907878125ทำแล้ว 31/10/255913769414039
48. เทศบาลตำบลโรงช้าง (ป่าแดด)ทำแล้ว6250193223174ทำแล้ว 31/10/255970134123123123
49. เทศบาลตำบลเวียง (เชียงของ)ทำแล้ว7259396303281ทำแล้ว 31/10/255911401576
50. เทศบาลตำบลเวียง (เชียงแสน)ทำแล้ว618811311098ทำแล้ว 28/02/25611171278
51. เทศบาลตำบลเวียงกาหลง (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว7497497497497ทำแล้ว 27/10/25592061595753
52. เทศบาลตำบลเวียงชัย (เวียงชัย)ทำแล้ว626522014095ทำแล้ว 31/10/25595788848267
53. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ (เชียงของ)ทำแล้ว5191135114111ทำแล้ว 30/11/25591579646260
54. เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน (เชียงแสน)ทำแล้ว6402404404405ทำแล้ว 30/12/25591115115115111
55. เทศบาลตำบลเวียงเทิง (เทิง)ทำแล้ว6127114101122ทำแล้ว 28/10/25591757252121
56. เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว623828214360ทำแล้ว 31/10/25596421888
57. เทศบาลตำบลเวียงพางคำ (แม่สาย)ทำแล้ว6307315312305ทำแล้ว 54236117110114
58. เทศบาลตำบลเวียงสรวย (แม่สรวย)ทำแล้ว6152154147163ทำแล้ว 31/10/25596886454545
59. เทศบาลตำบลเวียงเหนือ (เวียงชัย)ทำแล้ว8243299448405ทำแล้ว 31/10/2559475585857
60. เทศบาลตำบลศรีดอนชัย (เชียงของ)ทำแล้ว8167187184167ทำแล้ว 31/10/25592531999
61. เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (ป่าแดด)ทำแล้ว7190141135117ทำแล้ว 31/10/2559887444444
62. เทศบาลตำบลสถาน (เชียงของ)ทำแล้ว7166141124119ทำแล้ว 31/10/2559101322625
63. เทศบาลตำบลสันทราย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6124155188170ทำแล้ว 31/10/2559204254210210210
64. เทศบาลตำบลสันทราย (แม่จัน)ทำแล้ว6230191193202ทำแล้ว 29/11/255916131949494
65. เทศบาลตำบลสันทรายงาม (เทิง)ทำแล้ว6137899894ทำแล้ว 31/10/25593183634936
66. เทศบาลตำบลสันมะค่า (ป่าแดด)ทำแล้ว927319010149ทำแล้ว 31/10/255934117414140
67. เทศบาลตำบลสันมะเค็ด (พาน)ทำแล้ว6382363211172ทำแล้ว 21/02/256163771296
68. เทศบาลตำบลสายน้ำคำ (แม่จัน)ทำแล้ว61501019786ทำแล้ว 15/11/256027109262525
69. เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย (เวียงชัย)ทำแล้ว6154128128124ทำแล้ว 31/10/25597371555454
70. เทศบาลตำบลหงาว (เทิง)ทำแล้ว6104798078ทำแล้ว 31/10/255926121877674
71. เทศบาลตำบลหล่ายงาว (เวียงแก่น)ทำแล้ว6473410390388ทำแล้ว 31/10/25595266505049
72. เทศบาลตำบลห้วยไคร้ (แม่สาย)ทำแล้ว6192159157155ทำแล้ว 10/11/25593313910810090
73. เทศบาลตำบลห้วยซ้อ (เชียงของ)ทำแล้ว6238157131117ทำแล้ว 31/10/255931775161614
74. เทศบาลตำบลห้วยสัก (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6239215159144ทำแล้ว 31/10/255921167106106103
75. อบต.เกาะช้าง (แม่สาย)ทำแล้ว7368372372372ทำแล้ว 28/10/25592399664946
76. อบต.จอมสวรรค์ (แม่จัน)ทำแล้ว5116110105109ทำแล้ว 31/10/255954145114114111
77. อบต.จอมหมอกแก้ว (แม่ลาว)ทำแล้ว6115118112108ทำแล้ว 31/10/255923100494948
78. อบต.เจดีย์หลวง (แม่สรวย)ทำแล้ว572868584ทำแล้ว 31/10/25592358514848
79. อบต.เจริญเมือง (พาน)ทำแล้ว6138112104116ทำแล้ว 28/10/25593756505049
80. อบต.โชคชัย (ดอยหลวง)ทำแล้ว4108908990ทำแล้ว 26/09/255963127444444
81. อบต.ดงมหาวัน (เวียงเชียงรุ้ง)ทำแล้ว6224227226225ทำแล้ว 31/10/2559101117282827
82. อบต.ดอยงาม (พาน)ทำแล้ว7218151129118ทำแล้ว 31/10/255946147137137132
83. อบต.ตับเต่า (เทิง)ทำแล้ว6176179179179ทำแล้ว 26/10/2559270626161
84. อบต.ต้า (ขุนตาล)ทำแล้ว6102109108105ทำแล้ว 31/10/25594099939393
85. อบต.ตาดควัน (พญาเม็งราย)ทำแล้ว6188188188188ทำแล้ว 31/10/25591668393735
86. อบต.ทรายขาว (พาน)ทำแล้ว6160149146141ทำแล้ว 31/10/255968393028
87. อบต.ท่าก๊อ (แม่สรวย)ทำแล้ว6225179170170ทำแล้ว 30/11/2559173118118118
88. อบต.ทานตะวัน (พาน)ทำแล้ว6172117128271ทำแล้ว 31/10/25596108686554
89. อบต.ทุ่งก่อ (เวียงเชียงรุ้ง)ทำแล้ว6231235237261ทำแล้ว 31/10/255917104512121
90. อบต.เทอดไทย (แม่ฟ้าหลวง)ทำแล้ว6127122119115ทำแล้ว 25/10/2559164291272727
91. อบต.ธารทอง (พาน)ทำแล้ว6231221221221ทำแล้ว 26/09/256041108877878
92. อบต.บัวสลี (แม่ลาว)ทำแล้ว5117102174124ทำแล้ว 09/11/2559570302724
93. อบต.บ้านด้าย (แม่สาย)ทำแล้ว6166170151160ทำแล้ว 15/11/25597590404040
94. อบต.บ้านโป่ง (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว5170897875ทำแล้ว 28/10/25591471292929
95. อบต.ปงน้อย (ดอยหลวง)ทำแล้ว574747474ทำแล้ว 29/12/25594547161412
96. อบต.ปล้อง (เทิง)ทำแล้ว6188219220220ทำแล้ว 07/12/25606737444
97. อบต.ปอ (เวียงแก่น)ทำแล้ว8349344343340ทำแล้ว 11/11/2559119191118116116
98. อบต.ป่าก่อดำ (แม่ลาว)ทำแล้ว510710410198ทำแล้ว 08/11/255966143767674
99. อบต.ป่าซาง (เวียงเชียงรุ้ง)ทำแล้ว7365301285277ทำแล้ว 31/10/255975135878786
100. อบต.ป่าแดด (แม่สรวย)ทำแล้ว517411910092ทำแล้ว 31/10/255955121717070
101. อบต.ป่าตึง (แม่จัน)ทำแล้ว7147136133134ทำแล้ว 31/10/2559200318239183181
102. อบต.ป่าสัก (เชียงแสน)ทำแล้ว6156110105105ทำแล้ว 30/12/25598661232
103. อบต.ป่าหุ่ง (พาน)ทำแล้ว749120120120ทำแล้ว 31/10/25592372676763
104. อบต.โป่งงาม (แม่สาย)ทำแล้ว6389169160155ทำแล้ว 31/10/25593787552184
105. อบต.โป่งผา (แม่สาย)ทำแล้ว7340229275190ทำแล้ว 13/03/2560201265999
106. อบต.โป่งแพร่ (แม่ลาว)ทำแล้ว6133875670ทำแล้ว 31/10/255986137888687
107. อบต.ผางาม (เวียงชัย)ทำแล้ว6153182111123ทำแล้ว 31/10/25595670474746
108. อบต.ม่วงคำ (พาน)ทำแล้ว614917810799ทำแล้ว 31/08/256132146127116116
109. อบต.เมืองพาน (พาน)ทำแล้ว6183189181175ทำแล้ว 21/11/2559971871157575
110. อบต.แม่กรณ์ (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6267349324331ทำแล้ว 30/11/255958144113111108
111. อบต.แม่ข้าวต้ม (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว13479528546538ทำแล้ว 30/11/2559247233176150143
112. อบต.แม่จัน (แม่จัน)ทำแล้ว5146158141137ทำแล้ว 04/11/25595481535242
113. อบต.แม่เจดีย์ (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว6118112112152ทำแล้ว 31/10/25594601344
114. อบต.แม่เจดีย์ใหม่ (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว797719186ทำแล้ว 31/10/25594387726362
115. อบต.แม่ต๋ำ (พญาเม็งราย)ทำแล้ว6157159159159ทำแล้ว 31/10/25596460363535
116. อบต.แม่เปา (พญาเม็งราย)ทำแล้ว5244181177172ทำแล้ว 30/10/25594695393939
117. อบต.แม่พริก (แม่สรวย)ทำแล้ว6194143140131ทำแล้ว 31/10/25596084221111
118. อบต.แม่ฟ้าหลวง (แม่ฟ้าหลวง)ทำแล้ว6190188187183ทำแล้ว 16/11/25596715310010093
119. อบต.แม่เย็น (พาน)ทำแล้ว6113128159129ทำแล้ว 31/10/255957106622016
120. อบต.แม่ลอย (เทิง)ทำแล้ว690576944ทำแล้ว 31/10/255950393839
121. อบต.แม่สลองนอก (แม่ฟ้าหลวง)ทำแล้ว6320205192197ทำแล้ว 09/11/255927120422515
122. อบต.แม่สลองใน (แม่ฟ้าหลวง)ทำแล้ว6155125123125ทำแล้ว 25/12/256015211
123. อบต.แม่อ้อ (พาน)ทำแล้ว6152142138300ทำแล้ว 29/11/255941147121114114
124. อบต.รอบเวียง (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6164155167168ทำแล้ว 29/11/255915122675450
125. อบต.ริมกก (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6115122136152ทำแล้ว 28/11/2559621381034138
126. อบต.ริมโขง (เชียงของ)ทำแล้ว6169169169169ทำแล้ว 07/12/25592073525251
127. อบต.วาวี (แม่สรวย)ทำแล้ว5143142140141ทำแล้ว 30/11/255987102181818
128. อบต.เวียง (เทิง)ทำแล้ว6124110113111ทำแล้ว 28/10/255913120606060
129. อบต.เวียง (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว6131127126126ทำแล้ว 28/02/25612256333332
130. อบต.เวียงห้าว (พาน)ทำแล้ว6205213217234ทำแล้ว 16/11/25591676727270
131. อบต.ศรีค้ำ (แม่จัน)ทำแล้ว8130116112114ทำแล้ว 13/09/2560179635754
132. อบต.ศรีดอนไชย (เทิง)ทำแล้ว6207224221259ทำแล้ว 28/10/255959111
133. อบต.ศรีดอนมูล (เชียงแสน)ทำแล้ว5218238221213ทำแล้ว 30/12/25596153232322
134. อบต.ศรีถ้อย (แม่สรวย)ทำแล้ว8113421917ทำแล้ว 31/10/2559673487
135. อบต.ศรีเมืองชุม (แม่สาย)ทำแล้ว9290285286274ทำแล้ว 15/11/2559112177262525
136. อบต.สันกลาง (พาน)ทำแล้ว6209202192271ทำแล้ว 31/10/2559100101010
137. อบต.สันติสุข (พาน)ทำแล้ว5222181218276ทำแล้ว 24/11/255916138107107103
138. อบต.สันทราย (แม่จัน)ทำแล้ว514910511199ทำแล้ว 31/10/255918742433
139. อบต.สันสลี (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว7142132129129ทำแล้ว 28/10/255992515148
140. อบต.หนองป่าก่อ (ดอยหลวง)ทำแล้ว68610910095ทำแล้ว 31/10/25604588262121
141. อบต.หนองแรด (เทิง)ทำแล้ว6218289240281ทำแล้ว 17/11/25591766584747
142. อบต.ห้วยไคร้ (แม่สาย)ทำแล้ว6115939287ทำแล้ว 14/11/255963343329
143. อบต.ห้วยชมภู (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6101119119119ทำแล้ว 31/10/2559798373432
144. อบต.หัวง้ม (พาน)ทำแล้ว8493493493493ทำแล้ว 31/10/255958555
รวม 144 อปท.14488129,83027,47426,20825,9701447,56217,2389,5508,5358,294
ข้อมูล ณ 15/10/2561