รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พะเยา ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.พะเยา (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5552286221194ทำแล้ว 29/11/2559213210130127128
2. เทศบาลเมืองดอกคำใต้ (ดอกคำใต้)ทำแล้ว51181028593ทำแล้ว 28/10/25596384737373
3. เทศบาลเมืองพะเยา (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5254176150147ทำแล้ว 31/10/2559180122474747
4. เทศบาลตำบลงิม (ปง)ทำแล้ว5184173172172ทำแล้ว 31/10/2559151132132132
5. เทศบาลตำบลจุน (จุน)ทำแล้ว6269314228148ทำแล้ว 31/10/2559731401049696
6. เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ (แม่ใจ)ทำแล้ว696865854ทำแล้ว 31/10/255958102707070
7. เทศบาลตำบลเชียงคำ (เชียงคำ)ทำแล้ว5110836569ทำแล้ว 30/11/25594684494749
8. เทศบาลตำบลเชียงม่วน (เชียงม่วน)ทำแล้ว5129434647ทำแล้ว 28/10/255911977585856
9. เทศบาลตำบลดงเจน (ภูกามยาว)ทำแล้ว5104302616ทำแล้ว 31/10/255953117797879
10. เทศบาลตำบลท่าจำปี (เมืองพะเยา)ทำแล้ว592666360ทำแล้ว 28/10/25592666454442
11. เทศบาลตำบลท่าวังทอง (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5149153158153ทำแล้ว 31/10/25596688676639
12. เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง (จุน)ทำแล้ว517813810098ทำแล้ว 31/10/25591491616059
13. เทศบาลตำบลบ้านต๋อม (เมืองพะเยา)ทำแล้ว584535252ทำแล้ว 31/10/25597386463537
14. เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5145131124133ทำแล้ว 31/10/25594954202020
15. เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5686535535535ทำแล้ว 31/03/25601131929292
16. เทศบาลตำบลบ้านสาง (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5150143161161ทำแล้ว 31/10/25591761393639
17. เทศบาลตำบลบ้านเหล่า (แม่ใจ)ทำแล้ว5300516506438ทำแล้ว 31/10/25593122777776
18. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5152155153153ทำแล้ว 28/10/25592238292828
19. เทศบาลตำบลปง (ปง)ทำแล้ว5278376376376ทำแล้ว 15/03/256090333332
20. เทศบาลตำบลป่าแฝก (แม่ใจ)ทำแล้ว5207209209209ทำแล้ว 31/10/25591897474747
21. เทศบาลตำบลฝายกวาง (เชียงคำ)ทำแล้ว5228182179164ทำแล้ว 30/05/2559136138515151
22. เทศบาลตำบลแม่กา (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5295565555ทำแล้ว 31/10/255972138241817
23. เทศบาลตำบลแม่ใจ (แม่ใจ)ทำแล้ว59135231ทำแล้ว 28/10/25591961444438
24. เทศบาลตำบลแม่ปืม (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5169119102101ทำแล้ว 27/10/255941116787878
25. เทศบาลตำบลแม่ยม (ปง)ทำแล้ว512410196100ทำแล้ว 28/10/25597680484845
26. เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา (แม่ใจ)ทำแล้ว5157148136128ทำแล้ว 31/10/255942323131
27. เทศบาลตำบลเวียง (เชียงคำ)ทำแล้ว6120117100102ทำแล้ว 31/10/2559686606060
28. เทศบาลตำบลเวียงลอ (จุน)ทำแล้ว598989694ทำแล้ว 31/10/25593749777
29. เทศบาลตำบลศรีถ้อย (แม่ใจ)ทำแล้ว5145145145145ทำแล้ว 31/10/25591763403939
30. เทศบาลตำบลสบบง (ภูซาง)ทำแล้ว5450454454454ทำแล้ว 30/11/25592943242013
31. เทศบาลตำบลสันป่าม่วง (เมืองพะเยา)ทำแล้ว581149152151ทำแล้ว 28/10/2559775535353
32. เทศบาลตำบลหงส์หิน (จุน)ทำแล้ว5118119124127ทำแล้ว 31/10/2559556272726
33. เทศบาลตำบลหนองหล่ม (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5268236225226ทำแล้ว 15/03/256010937282828
34. เทศบาลตำบลหย่วน (เชียงคำ)ทำแล้ว5274286284284ทำแล้ว 30/11/25591549323231
35. เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ (จุน)ทำแล้ว512210810293ทำแล้ว 28/10/25592581676767
36. เทศบาลตำบลห้วยลาน (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5197185153133ทำแล้ว 31/10/2559556302928
37. อบต.ขุนควร (ปง)ทำแล้ว5169170170169ทำแล้ว 28/10/2559146100858385
38. อบต.ควร (ปง)ทำแล้ว5145615660ทำแล้ว 31/10/255964136502424
39. อบต.คือเวียง (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5142136135130ทำแล้ว 31/10/2559576331717
40. อบต.งิม (ปง)ทำแล้ว548727272ทำแล้ว 28/10/2559644333333
41. อบต.จำป่าหวาย (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5119103102103ทำแล้ว 15/11/25593758292624
42. อบต.เจดีย์คำ (เชียงคำ)ทำแล้ว599999090ทำแล้ว 16/11/25591271545451
43. อบต.เชียงบาน (เชียงคำ)ทำแล้ว5241240242237ทำแล้ว 28/10/2559954393838
44. อบต.เชียงแรง (ภูซาง)ทำแล้ว5234235235235ทำแล้ว 13/03/256048120989796
45. อบต.ดงเจน (ภูกามยาว)ทำแล้ว5119959693ทำแล้ว 25/10/255956282828
46. อบต.ดงสุวรรณ (ดอกคำใต้)ทำแล้ว51061029999ทำแล้ว 31/10/25593083533635
47. อบต.ดอกคำใต้ (ดอกคำใต้)ทำแล้ว51541038978ทำแล้ว 28/10/25599102232120
48. อบต.ดอนศรีชุม (ดอกคำใต้)ทำแล้ว578666260ทำแล้ว 28/10/2559944333333
49. อบต.ทุ่งกล้วย (ภูซาง)ทำแล้ว5207204201201ทำแล้ว 14/11/255911111868681
50. อบต.ทุ่งผาสุข (เชียงคำ)ทำแล้ว5207150113113ทำแล้ว 30/11/25591971606055
51. อบต.นาปรัง (ปง)ทำแล้ว5221203221209ทำแล้ว 30/10/25593494444442
52. อบต.น้ำแวน (เชียงคำ)ทำแล้ว5149148136124ทำแล้ว 16/12/255957575756
53. อบต.บ้านตุ่น (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5152149148148ทำแล้ว 31/03/25601757363636
54. อบต.บ้านปิน (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5139124124114ทำแล้ว 28/10/255937127777776
55. อบต.บ้านมาง (เชียงม่วน)ทำแล้ว5102854860ทำแล้ว 27/10/2559672514846
56. อบต.ป่าซาง (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5113119109116ทำแล้ว 27/10/25595977292928
57. อบต.ป่าสัก (ภูซาง)ทำแล้ว5213216214213ทำแล้ว 28/10/255911581595959
58. อบต.ผาช้างน้อย (ปง)ทำแล้ว5266246240230ทำแล้ว 28/10/255911111212121
59. อบต.พระธาตุขิงแกง (จุน)ทำแล้ว582838281ทำแล้ว 31/10/255942242420
60. อบต.ภูซาง (ภูซาง)ทำแล้ว5209209209209ทำแล้ว 10/11/25598077636363
61. อบต.แม่นาเรือ (เมืองพะเยา)ทำแล้ว51111238060ทำแล้ว 31/10/25592972484847
62. อบต.แม่ลาว (เชียงคำ)ทำแล้ว5124989492ทำแล้ว 31/10/255968112969592
63. อบต.แม่สุก (แม่ใจ)ทำแล้ว5275290230273ทำแล้ว 28/10/25595287423635
64. อบต.แม่ใส (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5267235242234ทำแล้ว 28/10/25596390393935
65. อบต.แม่อิง (ภูกามยาว)ทำแล้ว5252252252252ทำแล้ว 31/10/25599371399
66. อบต.ร่มเย็น (เชียงคำ)ทำแล้ว5142125118108ทำแล้ว 31/10/25598571514045
67. อบต.สระ (เชียงม่วน)ทำแล้ว5103129118118ทำแล้ว 31/10/25593597717171
68. อบต.สันโค้ง (ดอกคำใต้)ทำแล้ว590151107101ทำแล้ว 31/10/256075565651
69. อบต.ห้วยแก้ว (ภูกามยาว)ทำแล้ว5132137113110ทำแล้ว 31/10/25591268404040
70. อบต.ห้วยยางขาม (จุน)ทำแล้ว5111117116109ทำแล้ว 31/10/2559891715050
71. อบต.ออย (ปง)ทำแล้ว6132113111145ทำแล้ว 25/10/25591159252014
72. อบต.อ่างทอง (เชียงคำ)ทำแล้ว5116110103105ทำแล้ว 27/10/255954132707064
รวม 72 อปท.7236412,74311,60410,89110,617722,8836,0933,7303,5663,473
ข้อมูล ณ 07/08/2563