รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พะเยา ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.พะเยา (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5552286221194ทำแล้ว 29/11/25591862105953
2. เทศบาลเมืองดอกคำใต้ (ดอกคำใต้)ทำแล้ว51191018593ทำแล้ว 28/10/25592475242424
3. เทศบาลเมืองพะเยา (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5254176150147ทำแล้ว 31/10/2559136122373737
4. เทศบาลตำบลงิม (ปง)ทำแล้ว5184173172172ทำแล้ว 31/10/2559151191917
5. เทศบาลตำบลจุน (จุน)ทำแล้ว61111186423ทำแล้ว 31/10/255924333
6. เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ (แม่ใจ)ทำแล้ว696865854ทำแล้ว 31/10/25594897500
7. เทศบาลตำบลเชียงคำ (เชียงคำ)ทำแล้ว5115816570ทำแล้ว 30/11/255949151415
8. เทศบาลตำบลเชียงม่วน (เชียงม่วน)ทำแล้ว5126345254ทำแล้ว 28/10/25593635252525
9. เทศบาลตำบลดงเจน (ภูกามยาว)ทำแล้ว5104302616ทำแล้ว 31/10/2559576434228
10. เทศบาลตำบลท่าจำปี (เมืองพะเยา)ทำแล้ว592666360ทำแล้ว 28/10/25592762191716
11. เทศบาลตำบลท่าวังทอง (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5149153158153ทำแล้ว 31/10/255980161616
12. เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง (จุน)ทำแล้ว517813810098ทำแล้ว 31/10/2559178232323
13. เทศบาลตำบลบ้านต๋อม (เมืองพะเยา)ทำแล้ว588555453ทำแล้ว 31/10/25595965191718
14. เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5145131124133ทำแล้ว 31/10/25593354777
15. เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5687535535535ทำแล้ว 31/03/2560127111110
16. เทศบาลตำบลบ้านสาง (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5150162161161ทำแล้ว 31/10/25591159212121
17. เทศบาลตำบลบ้านเหล่า (แม่ใจ)ทำแล้ว5300516506438ทำแล้ว 31/10/2559113414141
18. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5153154154154ทำแล้ว 28/10/25592138191919
19. เทศบาลตำบลปง (ปง)ทำแล้ว5278376376376ทำแล้ว 15/03/2560901777
20. เทศบาลตำบลป่าแฝก (แม่ใจ)ทำแล้ว5207209209209ทำแล้ว 31/10/2559197777
21. เทศบาลตำบลฝายกวาง (เชียงคำ)ทำแล้ว5227185180167ทำแล้ว 30/05/2559617311109
22. เทศบาลตำบลแม่กา (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5296555555ทำแล้ว 31/10/255955138100
23. เทศบาลตำบลแม่ใจ (แม่ใจ)ทำแล้ว59137241ทำแล้ว 28/10/25591960222219
24. เทศบาลตำบลแม่ปืม (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5171117103102ทำแล้ว 27/10/255930113191919
25. เทศบาลตำบลแม่ยม (ปง)ทำแล้ว512410196100ทำแล้ว 28/10/25592572255
26. เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา (แม่ใจ)ทำแล้ว5157148136128ทำแล้ว 31/10/255942101010
27. เทศบาลตำบลเวียง (เชียงคำ)ทำแล้ว6120117100102ทำแล้ว 31/10/2559686282828
28. เทศบาลตำบลเวียงลอ (จุน)ทำแล้ว598989694ทำแล้ว 31/10/25593749555
29. เทศบาลตำบลศรีถ้อย (แม่ใจ)ทำแล้ว5145145145145ทำแล้ว 31/10/2559545210
30. เทศบาลตำบลสบบง (ภูซาง)ทำแล้ว5454454454454ทำแล้ว 30/11/25594415128
31. เทศบาลตำบลสันป่าม่วง (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5137149152151ทำแล้ว 28/10/25595212128
32. เทศบาลตำบลหงส์หิน (จุน)ทำแล้ว5118119124127ทำแล้ว 31/10/2559556151514
33. เทศบาลตำบลหนองหล่ม (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5268236225226ทำแล้ว 15/03/256010237222
34. เทศบาลตำบลหย่วน (เชียงคำ)ทำแล้ว5276284284284ทำแล้ว 30/11/2559154812119
35. เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ (จุน)ทำแล้ว512910810293ทำแล้ว 28/10/25592182342121
36. เทศบาลตำบลห้วยลาน (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5197185153133ทำแล้ว 31/10/2559556111111
37. อบต.ขุนควร (ปง)ทำแล้ว5169170170169ทำแล้ว 28/10/255912353555
38. อบต.ควร (ปง)ทำแล้ว5145585960ทำแล้ว 31/10/2559661331853
39. อบต.คือเวียง (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5142136135130ทำแล้ว 31/10/2559370211717
40. อบต.งิม (ปง)ทำแล้ว548727272ทำแล้ว 28/10/2559644966
41. อบต.จำป่าหวาย (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5127103103102ทำแล้ว 15/11/25592359886
42. อบต.เจดีย์คำ (เชียงคำ)ทำแล้ว5100989090ทำแล้ว 16/11/2559372262522
43. อบต.เชียงบาน (เชียงคำ)ทำแล้ว5241240242237ทำแล้ว 28/10/255954202020
44. อบต.เชียงแรง (ภูซาง)ทำแล้ว5234235235235ทำแล้ว 13/03/256049108523636
45. อบต.ดงเจน (ภูกามยาว)ทำแล้ว5119959693ทำแล้ว 25/10/255956151515
46. อบต.ดงสุวรรณ (ดอกคำใต้)ทำแล้ว51061029999ทำแล้ว 31/10/255930832700
47. อบต.ดอกคำใต้ (ดอกคำใต้)ทำแล้ว51651038978ทำแล้ว 28/10/25591751198
48. อบต.ดอนศรีชุม (ดอกคำใต้)ทำแล้ว578666260ทำแล้ว 28/10/25598441176
49. อบต.ทุ่งกล้วย (ภูซาง)ทำแล้ว5207204201201ทำแล้ว 14/11/25594102433838
50. อบต.ทุ่งผาสุข (เชียงคำ)ทำแล้ว5215139116113ทำแล้ว 30/11/25594173282721
51. อบต.นาปรัง (ปง)ทำแล้ว5221203221209ทำแล้ว 30/10/25593191171717
52. อบต.น้ำแวน (เชียงคำ)ทำแล้ว5158148136124ทำแล้ว 16/12/255966251717
53. อบต.บ้านตุ่น (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5152149148148ทำแล้ว 31/03/256010541233
54. อบต.บ้านปิน (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5139121126115ทำแล้ว 28/10/255990403633
55. อบต.บ้านมาง (เชียงม่วน)ทำแล้ว598865061ทำแล้ว 27/10/255964252119
56. อบต.ป่าซาง (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5113119109116ทำแล้ว 27/10/25595977181513
57. อบต.ป่าสัก (ภูซาง)ทำแล้ว5215214214213ทำแล้ว 28/10/2559782424242
58. อบต.ผาช้างน้อย (ปง)ทำแล้ว5266246240230ทำแล้ว 28/10/25599111900
59. อบต.พระธาตุขิงแกง (จุน)ทำแล้ว582838281ทำแล้ว 31/10/255942111110
60. อบต.ภูซาง (ภูซาง)ทำแล้ว5209209209209ทำแล้ว 10/11/25595673222222
61. อบต.แม่นาเรือ (เมืองพะเยา)ทำแล้ว51111238060ทำแล้ว 31/10/2559867161616
62. อบต.แม่ลาว (เชียงคำ)ทำแล้ว5124989492ทำแล้ว 31/10/2559151181713
63. อบต.แม่สุก (แม่ใจ)ทำแล้ว5275290230273ทำแล้ว 28/10/255950871043
64. อบต.แม่ใส (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5267235242234ทำแล้ว 28/10/255953161612
65. อบต.แม่อิง (ภูกามยาว)ทำแล้ว5252252252252ทำแล้ว 31/10/2559937200
66. อบต.ร่มเย็น (เชียงคำ)ทำแล้ว5143125117108ทำแล้ว 31/10/255957231618
67. อบต.สระ (เชียงม่วน)ทำแล้ว5114129118118ทำแล้ว 31/10/25593797323130
68. อบต.สันโค้ง (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5141151107101ทำแล้ว 31/10/256053101010
69. อบต.ห้วยแก้ว (ภูกามยาว)ทำแล้ว5138129114111ทำแล้ว 31/10/2559864121010
70. อบต.ห้วยยางขาม (จุน)ทำแล้ว5112116116109ทำแล้ว 31/10/2559891833
71. อบต.ออย (ปง)ทำแล้ว6132113111145ทำแล้ว 25/10/255958201611
72. อบต.อ่างทอง (เชียงคำ)ทำแล้ว5117109103105ทำแล้ว 27/10/25595179282827
รวม 72 อปท.7236412,77111,38710,75010,508721,6525,3101,3611,1081,037
ข้อมูล ณ 19/04/2561