รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พะเยา ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.พะเยา (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5552286221194ทำแล้ว 29/11/25591862101286056
2. เทศบาลเมืองดอกคำใต้ (ดอกคำใต้)ทำแล้ว51181028593ทำแล้ว 28/10/25592266444444
3. เทศบาลเมืองพะเยา (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5254176150147ทำแล้ว 31/10/2559180122474747
4. เทศบาลตำบลงิม (ปง)ทำแล้ว5184173172172ทำแล้ว 31/10/2559151494848
5. เทศบาลตำบลจุน (จุน)ทำแล้ว6269314228148ทำแล้ว 31/10/25597367433029
6. เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ (แม่ใจ)ทำแล้ว696865854ทำแล้ว 31/10/255958102393535
7. เทศบาลตำบลเชียงคำ (เชียงคำ)ทำแล้ว5114836569ทำแล้ว 30/11/25593949151415
8. เทศบาลตำบลเชียงม่วน (เชียงม่วน)ทำแล้ว5129434647ทำแล้ว 28/10/255911945333333
9. เทศบาลตำบลดงเจน (ภูกามยาว)ทำแล้ว5104302616ทำแล้ว 31/10/255948117797879
10. เทศบาลตำบลท่าจำปี (เมืองพะเยา)ทำแล้ว592666360ทำแล้ว 28/10/25592666474343
11. เทศบาลตำบลท่าวังทอง (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5149153158153ทำแล้ว 31/10/25596688666538
12. เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง (จุน)ทำแล้ว517813810098ทำแล้ว 31/10/25591491615351
13. เทศบาลตำบลบ้านต๋อม (เมืองพะเยา)ทำแล้ว585535353ทำแล้ว 31/10/25597386463537
14. เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5145131124133ทำแล้ว 31/10/25594954202020
15. เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5687535535535ทำแล้ว 31/03/2560131322424
16. เทศบาลตำบลบ้านสาง (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5150162161161ทำแล้ว 31/10/25591159363433
17. เทศบาลตำบลบ้านเหล่า (แม่ใจ)ทำแล้ว5300516506438ทำแล้ว 31/10/25593122757574
18. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5152155154154ทำแล้ว 28/10/25592238292828
19. เทศบาลตำบลปง (ปง)ทำแล้ว5278376376376ทำแล้ว 15/03/256090333332
20. เทศบาลตำบลป่าแฝก (แม่ใจ)ทำแล้ว5207209209209ทำแล้ว 31/10/25591897474747
21. เทศบาลตำบลฝายกวาง (เชียงคำ)ทำแล้ว5228182179164ทำแล้ว 30/05/2559136138362020
22. เทศบาลตำบลแม่กา (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5296555555ทำแล้ว 31/10/255956139241817
23. เทศบาลตำบลแม่ใจ (แม่ใจ)ทำแล้ว59135231ทำแล้ว 28/10/25591961444438
24. เทศบาลตำบลแม่ปืม (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5170118102101ทำแล้ว 27/10/255941133757575
25. เทศบาลตำบลแม่ยม (ปง)ทำแล้ว512410196100ทำแล้ว 28/10/25597680484845
26. เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา (แม่ใจ)ทำแล้ว5157148136128ทำแล้ว 31/10/255942323131
27. เทศบาลตำบลเวียง (เชียงคำ)ทำแล้ว6120117100102ทำแล้ว 31/10/2559686606059
28. เทศบาลตำบลเวียงลอ (จุน)ทำแล้ว598989694ทำแล้ว 31/10/25593749777
29. เทศบาลตำบลศรีถ้อย (แม่ใจ)ทำแล้ว5145145145145ทำแล้ว 31/10/25591763403939
30. เทศบาลตำบลสบบง (ภูซาง)ทำแล้ว5454454454454ทำแล้ว 30/11/255944242013
31. เทศบาลตำบลสันป่าม่วง (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5137149152151ทำแล้ว 28/10/255952242419
32. เทศบาลตำบลหงส์หิน (จุน)ทำแล้ว5118119124127ทำแล้ว 31/10/2559556272726
33. เทศบาลตำบลหนองหล่ม (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5268236225226ทำแล้ว 15/03/256010937282828
34. เทศบาลตำบลหย่วน (เชียงคำ)ทำแล้ว5276284284284ทำแล้ว 30/11/25591548323231
35. เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ (จุน)ทำแล้ว512410810293ทำแล้ว 28/10/25592581636059
36. เทศบาลตำบลห้วยลาน (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5197185153133ทำแล้ว 31/10/2559556261714
37. อบต.ขุนควร (ปง)ทำแล้ว5169170170169ทำแล้ว 28/10/2559146100656163
38. อบต.ควร (ปง)ทำแล้ว5145615660ทำแล้ว 31/10/255965136502424
39. อบต.คือเวียง (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5142136135130ทำแล้ว 31/10/2559574331717
40. อบต.งิม (ปง)ทำแล้ว548727272ทำแล้ว 28/10/2559644333131
41. อบต.จำป่าหวาย (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5127103103102ทำแล้ว 15/11/25592759302725
42. อบต.เจดีย์คำ (เชียงคำ)ทำแล้ว5100989090ทำแล้ว 16/11/2559372555552
43. อบต.เชียงบาน (เชียงคำ)ทำแล้ว5241240242237ทำแล้ว 28/10/2559954393737
44. อบต.เชียงแรง (ภูซาง)ทำแล้ว5234235235235ทำแล้ว 13/03/256048120989796
45. อบต.ดงเจน (ภูกามยาว)ทำแล้ว5119959693ทำแล้ว 25/10/255956282828
46. อบต.ดงสุวรรณ (ดอกคำใต้)ทำแล้ว51061029999ทำแล้ว 31/10/25593083533635
47. อบต.ดอกคำใต้ (ดอกคำใต้)ทำแล้ว51651038978ทำแล้ว 28/10/255910751198
48. อบต.ดอนศรีชุม (ดอกคำใต้)ทำแล้ว578666260ทำแล้ว 28/10/2559944272726
49. อบต.ทุ่งกล้วย (ภูซาง)ทำแล้ว5207204201201ทำแล้ว 14/11/255911108868681
50. อบต.ทุ่งผาสุข (เชียงคำ)ทำแล้ว5211143116113ทำแล้ว 30/11/25591972616156
51. อบต.นาปรัง (ปง)ทำแล้ว5221203221209ทำแล้ว 30/10/25593494444442
52. อบต.น้ำแวน (เชียงคำ)ทำแล้ว5158148136124ทำแล้ว 16/12/255966535049
53. อบต.บ้านตุ่น (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5152149148148ทำแล้ว 31/03/25601757272727
54. อบต.บ้านปิน (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5139121126115ทำแล้ว 28/10/2559595777776
55. อบต.บ้านมาง (เชียงม่วน)ทำแล้ว5102854860ทำแล้ว 27/10/2559672514846
56. อบต.ป่าซาง (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5113119109116ทำแล้ว 27/10/25595977282421
57. อบต.ป่าสัก (ภูซาง)ทำแล้ว5215214214213ทำแล้ว 28/10/2559782606060
58. อบต.ผาช้างน้อย (ปง)ทำแล้ว5266246240230ทำแล้ว 28/10/255911111212121
59. อบต.พระธาตุขิงแกง (จุน)ทำแล้ว582838281ทำแล้ว 31/10/255942242420
60. อบต.ภูซาง (ภูซาง)ทำแล้ว5209209209209ทำแล้ว 10/11/25598077636363
61. อบต.แม่นาเรือ (เมืองพะเยา)ทำแล้ว51111238060ทำแล้ว 31/10/25592972434342
62. อบต.แม่ลาว (เชียงคำ)ทำแล้ว5124989492ทำแล้ว 31/10/2559151353534
63. อบต.แม่สุก (แม่ใจ)ทำแล้ว5275290230273ทำแล้ว 28/10/255952871043
64. อบต.แม่ใส (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5267235242234ทำแล้ว 28/10/255966343430
65. อบต.แม่อิง (ภูกามยาว)ทำแล้ว5252252252252ทำแล้ว 31/10/25599371299
66. อบต.ร่มเย็น (เชียงคำ)ทำแล้ว5142125118108ทำแล้ว 31/10/25598571514045
67. อบต.สระ (เชียงม่วน)ทำแล้ว5114129118118ทำแล้ว 31/10/25593797473130
68. อบต.สันโค้ง (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5141151107101ทำแล้ว 31/10/256053362726
69. อบต.ห้วยแก้ว (ภูกามยาว)ทำแล้ว5132137113110ทำแล้ว 31/10/25591268404040
70. อบต.ห้วยยางขาม (จุน)ทำแล้ว5111117116109ทำแล้ว 31/10/2559891505050
71. อบต.ออย (ปง)ทำแล้ว6132113111145ทำแล้ว 25/10/25591058252014
72. อบต.อ่างทอง (เชียงคำ)ทำแล้ว5117109103105ทำแล้ว 27/10/255954133655753
รวม 72 อปท.7236412,91311,60510,89910,619722,4585,7703,1242,8202,714
ข้อมูล ณ 21/10/2561