รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด น่าน ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.น่าน (เมืองน่าน)ทำแล้ว7594500482474ทำแล้ว 30/11/2559143472524
2. เทศบาลเมืองน่าน (เมืองน่าน)ทำแล้ว6174143144141ทำแล้ว 31/10/255990148825452
3. เทศบาลตำบลกลางเวียง (เวียงสา)ทำแล้ว6373367366364ทำแล้ว 01/10/256025111191818
4. เทศบาลตำบลกองควาย (เมืองน่าน)ทำแล้ว681626164ทำแล้ว 27/10/25595556121111
5. เทศบาลตำบลขึ่ง (เวียงสา)ทำแล้ว6182176181184ทำแล้ว 28/10/2559101483724
6. เทศบาลตำบลงอบ (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว6198198198198ทำแล้ว 27/10/2559746343434
7. เทศบาลตำบลเชียงกลาง (เชียงกลาง)ทำแล้ว5222311ทำแล้ว 27/10/2559329247217209208
8. เทศบาลตำบลดู่ใต้ (เมืองน่าน)ทำแล้ว6130958791ทำแล้ว 31/10/25591131141211
9. เทศบาลตำบลท่าวังผา (ท่าวังผา)ทำแล้ว6286288285287ทำแล้ว 31/10/2560195706961
10. เทศบาลตำบลทุ่งช้าง (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว6213199187257ทำแล้ว 28/10/255937113626159
11. เทศบาลตำบลนาน้อย (นาน้อย)ทำแล้ว472844742ทำแล้ว 14/11/2559937262625
12. เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ (บ่อเกลือ)ทำแล้ว5209215218228ทำแล้ว 31/10/2559711262
13. เทศบาลตำบลบ่อแก้ว (นาหมื่น)ทำแล้ว6249336336336ทำแล้ว 29/09/256017103474747
14. เทศบาลตำบลปัว (ปัว)ทำแล้ว6225372835ทำแล้ว 28/10/255925817161615
15. เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน (เชียงกลาง)ทำแล้ว6174138153236ทำแล้ว 28/10/255979107634443
16. เทศบาลตำบลยอด (สองแคว)ทำแล้ว6208214199505ทำแล้ว 31/10/25591186111
17. เทศบาลตำบลเวียงสา (เวียงสา)ทำแล้ว6113108107107ทำแล้ว 31/10/25591261171214
18. เทศบาลตำบลศรีษะเกษ (นาน้อย)ทำแล้ว5272194183150ทำแล้ว 31/10/2559351996
19. เทศบาลตำบลศิลาแลง (ปัว)ทำแล้ว6119174206290ทำแล้ว 31/10/256037141414
20. เทศบาลตำบลหนองแดง (แม่จริม)ทำแล้ว7198214222237ทำแล้ว 31/10/25593845424240
21. อบต.ขุนน่าน (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว6129827982ทำแล้ว 28/10/25591057573113
22. อบต.แงง (ปัว)ทำแล้ว5139157157123ทำแล้ว 28/10/2559659424141
23. อบต.จอมจันทร์ (เวียงสา)ทำแล้ว713010910994ทำแล้ว 28/10/25591542887
24. อบต.จอมพระ (ท่าวังผา)ทำแล้ว6185239256229ทำแล้ว 31/10/2559406519162
25. อบต.เจดีย์ชัย (ปัว)ทำแล้ว6199197199198ทำแล้ว 26/10/25594016514514568
26. อบต.ชนแดน (สองแคว)ทำแล้ว7513372366358ทำแล้ว 24/10/255954353533
27. อบต.เชียงกลางพญาแก้ว (เชียงกลาง)ทำแล้ว6377379379379ทำแล้ว 30/11/255978444
28. อบต.เชียงของ (นาน้อย)ทำแล้ว7135131133114ทำแล้ว 31/10/255947262624
29. อบต.ไชยวัฒนา (ปัว)ทำแล้ว6177156151151ทำแล้ว 28/10/25597615110510394
30. อบต.ไชยสถาน (เมืองน่าน)ทำแล้ว6381383383383ทำแล้ว 31/10/256068189988675
31. อบต.ดงพญา (บ่อเกลือ)ทำแล้ว7228256193187ทำแล้ว 28/10/2559175282728
32. อบต.ดู่พงษ์ (สันติสุข)ทำแล้ว7184173173294ทำแล้ว 06/07/256075342619
33. อบต.ตาลชุม (เวียงสา)ทำแล้ว7139139143142ทำแล้ว 28/10/25598114906651
34. อบต.ตาลชุม (ท่าวังผา)ทำแล้ว7267235242324ทำแล้ว 24/11/25591619734137
35. อบต.ถืมตอง (เมืองน่าน)ทำแล้ว7122124124124ทำแล้ว 31/10/255915421666
36. อบต.ท่าน้าว (ภูเพียง)ทำแล้ว5390389389389ทำแล้ว 31/10/25592989767674
37. อบต.ทุ่งช้าง (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว6214220220220ทำแล้ว 28/10/25596483332
38. อบต.ทุ่งศรีทอง (เวียงสา)ทำแล้ว5187195187186ทำแล้ว 31/10/25591741077
39. อบต.นาซาว (เมืองน่าน)ทำแล้ว6247238237243ทำแล้ว 31/10/25593581131211
40. อบต.นาทะนุง (นาหมื่น)ทำแล้ว6144214123ทำแล้ว 28/10/255937171615
41. อบต.นาน้อย (นาน้อย)ทำแล้ว61001128660ทำแล้ว 31/10/25595710109
42. อบต.นาปัง (ภูเพียง)ทำแล้ว6320306238236ทำแล้ว 31/10/25592045252421
43. อบต.นาไร่หลวง (สองแคว)ทำแล้ว6192191191191ทำแล้ว 28/10/255949986
44. อบต.นาเหลือง (เวียงสา)ทำแล้ว6153182182182ทำแล้ว 31/10/25592360593231
45. อบต.น้ำเกี๋ยน (ภูเพียง)ทำแล้ว6118116104105ทำแล้ว 28/10/2559852454444
46. อบต.น้ำแก่น (ภูเพียง)ทำแล้ว5121146144129ทำแล้ว 31/10/2559798777573
47. อบต.น้ำตก (นาน้อย)ทำแล้ว6199245287135ทำแล้ว 28/10/25592152211816
48. อบต.น้ำปั้ว (เวียงสา)ทำแล้ว6117183175135ทำแล้ว 31/10/2559273411
49. อบต.น้ำพาง (แม่จริม)ทำแล้ว590828282ทำแล้ว 31/10/25592360282724
50. อบต.น้ำมวบ (เวียงสา)ทำแล้ว6373343335339ทำแล้ว 31/10/25596787272723
51. อบต.บ่อ (เมืองน่าน)ทำแล้ว7169919095ทำแล้ว 31/10/25594396565553
52. อบต.บ่อเกลือเหนือ (บ่อเกลือ)ทำแล้ว7159186187192ทำแล้ว 31/10/255948303029
53. อบต.บ่อสวก (เมืองน่าน)ทำแล้ว7174172172172ทำแล้ว 31/10/255978127838372
54. อบต.บัวใหญ่ (นาน้อย)ทำแล้ว6255263263263ทำแล้ว 31/10/256011341109994
55. อบต.บ้านพี้ (บ้านหลวง)ทำแล้ว6123120112107ทำแล้ว 31/10/2559410998
56. อบต.บ้านฟ้า (บ้านหลวง)ทำแล้ว6140133133131ทำแล้ว 16/11/256029123838283
57. อบต.ปอน (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว6349433525522ทำแล้ว 31/10/25591082242424
58. อบต.ป่ากลาง (ปัว)ทำแล้ว6354345336355ทำแล้ว 31/10/255957122574442
59. อบต.ป่าคา (ท่าวังผา)ทำแล้ว6324297285253ทำแล้ว 28/10/255938113464534
60. อบต.ป่าคาหลวง (บ้านหลวง)ทำแล้ว6187186186186ทำแล้ว 31/10/255959444343
61. อบต.ป่าแลวหลวง (สันติสุข)ทำแล้ว7114119188198ทำแล้ว 31/10/255934108888583
62. อบต.ปิงหลวง (นาหมื่น)ทำแล้ว714812112011ทำแล้ว 28/10/2559622222
63. อบต.เปือ (เชียงกลาง)ทำแล้ว7201149142133ทำแล้ว 29/09/25601274212118
64. อบต.ผาตอ (ท่าวังผา)ทำแล้ว4185186186185ทำแล้ว 02/10/256057821951
65. อบต.ผาทอง (ท่าวังผา)ทำแล้ว8160162162162ทำแล้ว 31/10/255951521199
66. อบต.ผาสิงห์ (เมืองน่าน)ทำแล้ว6214166150151ทำแล้ว 31/10/2559178711109
67. อบต.ฝายแก้ว (ภูเพียง)ทำแล้ว4301304304304ทำแล้ว 31/10/255955150113113113
68. อบต.พงษ์ (สันติสุข)ทำแล้ว6208274256236ทำแล้ว 28/10/2559869515151
69. อบต.พระธาตุ (เชียงกลาง)ทำแล้ว6244137144169ทำแล้ว 28/10/25592265423227
70. อบต.ภูคา (ปัว)ทำแล้ว6184176168169ทำแล้ว 09/11/2559915222
71. อบต.ภูฟ้า (บ่อเกลือ)ทำแล้ว613710910891ทำแล้ว 28/10/2559119381251
72. อบต.ม่วงตึ๊ด (ภูเพียง)ทำแล้ว6161169169169ทำแล้ว 20/11/2560130929292
73. อบต.เมืองจัง (ภูเพียง)ทำแล้ว7184178179178ทำแล้ว 28/10/2559573493939
74. อบต.เมืองลี (นาหมื่น)ทำแล้ว71801577ทำแล้ว 31/10/255913109434342
75. อบต.แม่ขะนิง (เวียงสา)ทำแล้ว6243241229176ทำแล้ว 31/10/2559717151514
76. อบต.แม่จริม (แม่จริม)ทำแล้ว7293294294294ทำแล้ว 31/10/255964393938
77. อบต.แม่สา (เวียงสา)ทำแล้ว72789611277ทำแล้ว 28/10/25593251232220
78. อบต.แม่สาคร (เวียงสา)ทำแล้ว6145161121119ทำแล้ว 31/10/2559748343232
79. อบต.ยม (ท่าวังผา)ทำแล้ว614212412381ทำแล้ว 31/10/25596958363636
80. อบต.ยาบหัวนา (เวียงสา)ทำแล้ว6162140124126ทำแล้ว 28/10/25594962515149
81. อบต.ริม (ท่าวังผา)ทำแล้ว7227556561561ทำแล้ว 28/10/25591392635658
82. อบต.เรือง (เมืองน่าน)ทำแล้ว7116115114109ทำแล้ว 31/10/25591752212019
83. อบต.และ (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว6482484485483ทำแล้ว 28/10/25592867504339
84. อบต.วรนคร (ปัว)ทำแล้ว6131118116119ทำแล้ว 31/10/255979666
85. อบต.ศรีภูมิ (ท่าวังผา)ทำแล้ว7105131112ทำแล้ว 546343432
86. อบต.ศิลาเพชร (ปัว)ทำแล้ว5132121127123ทำแล้ว 31/10/255968484847
87. อบต.สกาด (ปัว)ทำแล้ว594949494ทำแล้ว 31/10/255941665
88. อบต.สถาน (ปัว)ทำแล้ว6143159151153ทำแล้ว 31/10/255991343225
89. อบต.สถาน (นาน้อย)ทำแล้ว6192201200198ทำแล้ว 31/10/2559264525049
90. อบต.สวด (บ้านหลวง)ทำแล้ว5202243269263ทำแล้ว 28/10/2559133303030
91. อบต.สะเนียน (เมืองน่าน)ทำแล้ว6375378378378ทำแล้ว 31/10/25593871483635
92. อบต.สันทะ (นาน้อย)ทำแล้ว7214169186235ทำแล้ว 31/10/25593148272423
93. อบต.ส้าน (เวียงสา)ทำแล้ว6146124124119ทำแล้ว 21/11/2559669666
94. อบต.แสนทอง (ท่าวังผา)ทำแล้ว6383384382382ทำแล้ว 28/10/25591677262424
95. อบต.หนองแดง (แม่จริม)ทำแล้ว615814610496ทำแล้ว 31/10/25592785575450
96. อบต.หมอเมือง (แม่จริม)ทำแล้ว4291319330343ทำแล้ว 31/10/2559574454544
97. อบต.ห้วยโก๋น (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว7205215223224ทำแล้ว 27/10/25591865504449
98. อบต.ไหล่น่าน (เวียงสา)ทำแล้ว6147139139139ทำแล้ว 25/01/256171464443
99. อบต.อวน (ปัว)ทำแล้ว7242247246244ทำแล้ว 31/10/2559153531
100. อบต.อ่ายนาไลย (เวียงสา)ทำแล้ว6175140255258ทำแล้ว 31/10/255939107979694
รวม 100 อปท.10060920,84019,75819,74619,9091002,6867,9194,0943,6793,377
ข้อมูล ณ 21/10/2561