รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด น่าน ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.น่าน (เมืองน่าน)ทำแล้ว7594500482474ทำแล้ว 30/11/2559143999
2. เทศบาลเมืองน่าน (เมืองน่าน)ทำแล้ว6174143144141ทำแล้ว 31/10/255990148644241
3. เทศบาลตำบลกลางเวียง (เวียงสา)ทำแล้ว6373367366364ทำแล้ว 01/10/2560111191818
4. เทศบาลตำบลกองควาย (เมืองน่าน)ทำแล้ว681626164ทำแล้ว 27/10/25595556121111
5. เทศบาลตำบลขึ่ง (เวียงสา)ทำแล้ว6182176181184ทำแล้ว 28/10/2559100433728
6. เทศบาลตำบลงอบ (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว6198198198198ทำแล้ว 27/10/2559746272727
7. เทศบาลตำบลเชียงกลาง (เชียงกลาง)ทำแล้ว5222311ทำแล้ว 27/10/25593292241309996
8. เทศบาลตำบลดู่ใต้ (เมืองน่าน)ทำแล้ว6130958791ทำแล้ว 31/10/25591131141211
9. เทศบาลตำบลท่าวังผา (ท่าวังผา)ทำแล้ว6286288285287ทำแล้ว 31/10/256095646355
10. เทศบาลตำบลทุ่งช้าง (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว6213199187257ทำแล้ว 28/10/255937113514946
11. เทศบาลตำบลนาน้อย (นาน้อย)ทำแล้ว492644842ทำแล้ว 14/11/2559143151515
12. เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ (บ่อเกลือ)ทำแล้ว5209215218228ทำแล้ว 31/10/2559711262
13. เทศบาลตำบลบ่อแก้ว (นาหมื่น)ทำแล้ว6249336336336ทำแล้ว 29/09/256017103474747
14. เทศบาลตำบลปัว (ปัว)ทำแล้ว6225372835ทำแล้ว 28/10/255925817161312
15. เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน (เชียงกลาง)ทำแล้ว6174138153236ทำแล้ว 28/10/255979107373719
16. เทศบาลตำบลยอด (สองแคว)ทำแล้ว6208214199505ทำแล้ว 31/10/25591186111
17. เทศบาลตำบลเวียงสา (เวียงสา)ทำแล้ว6113108107107ทำแล้ว 31/10/25591261121012
18. เทศบาลตำบลศรีษะเกษ (นาน้อย)ทำแล้ว5272194183150ทำแล้ว 31/10/2559351996
19. เทศบาลตำบลศิลาแลง (ปัว)ทำแล้ว6119174206290ทำแล้ว 31/10/256037999
20. เทศบาลตำบลหนองแดง (แม่จริม)ทำแล้ว7199213222237ทำแล้ว 31/10/25593645252522
21. อบต.ขุนน่าน (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว6130827982ทำแล้ว 28/10/255910565677
22. อบต.แงง (ปัว)ทำแล้ว5139157157123ทำแล้ว 28/10/2559640191616
23. อบต.จอมจันทร์ (เวียงสา)ทำแล้ว712711510694ทำแล้ว 28/10/2559122887
24. อบต.จอมพระ (ท่าวังผา)ทำแล้ว6185239256229ทำแล้ว 31/10/2559406519162
25. อบต.เจดีย์ชัย (ปัว)ทำแล้ว6199197199198ทำแล้ว 26/10/25593916411611336
26. อบต.ชนแดน (สองแคว)ทำแล้ว7513372366358ทำแล้ว 24/10/255954231513
27. อบต.เชียงกลางพญาแก้ว (เชียงกลาง)ทำแล้ว6377379379379ทำแล้ว 30/11/255978444
28. อบต.เชียงของ (นาน้อย)ทำแล้ว7135131133114ทำแล้ว 31/10/255947262624
29. อบต.ไชยวัฒนา (ปัว)ทำแล้ว6177156151151ทำแล้ว 28/10/255976151989674
30. อบต.ไชยสถาน (เมืองน่าน)ทำแล้ว6381383383383ทำแล้ว 31/10/256061180706554
31. อบต.ดงพญา (บ่อเกลือ)ทำแล้ว7228256193187ทำแล้ว 28/10/2559175232223
32. อบต.ดู่พงษ์ (สันติสุข)ทำแล้ว7184173173294ทำแล้ว 06/07/256075252215
33. อบต.ตาลชุม (เวียงสา)ทำแล้ว7140139143142ทำแล้ว 28/10/25599111383837
34. อบต.ตาลชุม (ท่าวังผา)ทำแล้ว7269233242324ทำแล้ว 24/11/25591638533148
35. อบต.ถืมตอง (เมืองน่าน)ทำแล้ว7122124124124ทำแล้ว 31/10/25591542766
36. อบต.ท่าน้าว (ภูเพียง)ทำแล้ว5390389389389ทำแล้ว 31/10/25592588151311
37. อบต.ทุ่งช้าง (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว6214220220220ทำแล้ว 28/10/25594482232
38. อบต.ทุ่งศรีทอง (เวียงสา)ทำแล้ว5187195187186ทำแล้ว 31/10/25591741077
39. อบต.นาซาว (เมืองน่าน)ทำแล้ว6247238237243ทำแล้ว 31/10/25593581131211
40. อบต.นาทะนุง (นาหมื่น)ทำแล้ว6160334123ทำแล้ว 28/10/255951171616
41. อบต.นาน้อย (นาน้อย)ทำแล้ว61001128660ทำแล้ว 31/10/25595710109
42. อบต.นาปัง (ภูเพียง)ทำแล้ว6320306238236ทำแล้ว 31/10/25591745141311
43. อบต.นาไร่หลวง (สองแคว)ทำแล้ว6192191191191ทำแล้ว 28/10/255949986
44. อบต.นาเหลือง (เวียงสา)ทำแล้ว6153182182182ทำแล้ว 31/10/25592360722
45. อบต.น้ำเกี๋ยน (ภูเพียง)ทำแล้ว6118116104105ทำแล้ว 28/10/2559849363434
46. อบต.น้ำแก่น (ภูเพียง)ทำแล้ว5121146144129ทำแล้ว 31/10/2559494666554
47. อบต.น้ำตก (นาน้อย)ทำแล้ว6199245287135ทำแล้ว 28/10/25592152211816
48. อบต.น้ำปั้ว (เวียงสา)ทำแล้ว6117183175135ทำแล้ว 31/10/2559273411
49. อบต.น้ำพาง (แม่จริม)ทำแล้ว590828282ทำแล้ว 31/10/25592360232219
50. อบต.น้ำมวบ (เวียงสา)ทำแล้ว6373343335339ทำแล้ว 31/10/25596787222216
51. อบต.บ่อ (เมืองน่าน)ทำแล้ว7174939090ทำแล้ว 31/10/25595100575349
52. อบต.บ่อเกลือเหนือ (บ่อเกลือ)ทำแล้ว7159186187192ทำแล้ว 31/10/255948222
53. อบต.บ่อสวก (เมืองน่าน)ทำแล้ว7174172172172ทำแล้ว 31/10/255970126838372
54. อบต.บัวใหญ่ (นาน้อย)ทำแล้ว6255263263263ทำแล้ว 31/10/25601134827942
55. อบต.บ้านพี้ (บ้านหลวง)ทำแล้ว6123120112107ทำแล้ว 31/10/2559410998
56. อบต.บ้านฟ้า (บ้านหลวง)ทำแล้ว6140133133131ทำแล้ว 16/11/256029123222222
57. อบต.ปอน (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว6349433525522ทำแล้ว 31/10/25591082141414
58. อบต.ป่ากลาง (ปัว)ทำแล้ว6354345336355ทำแล้ว 31/10/255956121282321
59. อบต.ป่าคา (ท่าวังผา)ทำแล้ว6324297285253ทำแล้ว 28/10/255938113404036
60. อบต.ป่าคาหลวง (บ้านหลวง)ทำแล้ว6187186186186ทำแล้ว 31/10/255937222222
61. อบต.ป่าแลวหลวง (สันติสุข)ทำแล้ว7114119188198ทำแล้ว 31/10/255934109696966
62. อบต.ปิงหลวง (นาหมื่น)ทำแล้ว714812112011ทำแล้ว 28/10/2559622222
63. อบต.เปือ (เชียงกลาง)ทำแล้ว7201149142133ทำแล้ว 29/09/2560474212118
64. อบต.ผาตอ (ท่าวังผา)ทำแล้ว4185186186185ทำแล้ว 02/10/256057821651
65. อบต.ผาทอง (ท่าวังผา)ทำแล้ว8160162162162ทำแล้ว 31/10/255951521199
66. อบต.ผาสิงห์ (เมืองน่าน)ทำแล้ว6214166150151ทำแล้ว 31/10/2559178711109
67. อบต.ฝายแก้ว (ภูเพียง)ทำแล้ว4301304304304ทำแล้ว 31/10/255955150535353
68. อบต.พงษ์ (สันติสุข)ทำแล้ว6231252256236ทำแล้ว 28/10/255974222
69. อบต.พระธาตุ (เชียงกลาง)ทำแล้ว6244137144169ทำแล้ว 28/10/25592265312922
70. อบต.ภูคา (ปัว)ทำแล้ว6184176168169ทำแล้ว 09/11/2559915211
71. อบต.ภูฟ้า (บ่อเกลือ)ทำแล้ว613710910891ทำแล้ว 28/10/2559381251
72. อบต.ม่วงตึ๊ด (ภูเพียง)ทำแล้ว6161169169169ทำแล้ว 20/11/2560130777777
73. อบต.เมืองจัง (ภูเพียง)ทำแล้ว7183179179179ทำแล้ว 28/10/2559572252523
74. อบต.เมืองลี (นาหมื่น)ทำแล้ว71821377ทำแล้ว 31/10/255913109434342
75. อบต.แม่ขะนิง (เวียงสา)ทำแล้ว6243241229176ทำแล้ว 31/10/25599171020
76. อบต.แม่จริม (แม่จริม)ทำแล้ว7293294294294ทำแล้ว 31/10/255964222222
77. อบต.แม่สา (เวียงสา)ทำแล้ว72789611277ทำแล้ว 28/10/25592851151111
78. อบต.แม่สาคร (เวียงสา)ทำแล้ว6146160121119ทำแล้ว 31/10/255938131210
79. อบต.ยม (ท่าวังผา)ทำแล้ว614212412381ทำแล้ว 31/10/2559695830269
80. อบต.ยาบหัวนา (เวียงสา)ทำแล้ว6168140125127ทำแล้ว 28/10/25591769494948
81. อบต.ริม (ท่าวังผา)ทำแล้ว7227556561561ทำแล้ว 28/10/25591493666
82. อบต.เรือง (เมืองน่าน)ทำแล้ว7116115114109ทำแล้ว 31/10/25591751171713
83. อบต.และ (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว6482484485483ทำแล้ว 28/10/25592867262625
84. อบต.วรนคร (ปัว)ทำแล้ว6131118116119ทำแล้ว 31/10/255979666
85. อบต.ศรีภูมิ (ท่าวังผา)ทำแล้ว7105131112ทำแล้ว 444151111
86. อบต.ศิลาเพชร (ปัว)ทำแล้ว5132121127123ทำแล้ว 31/10/255951393937
87. อบต.สกาด (ปัว)ทำแล้ว594949494ทำแล้ว 31/10/255941665
88. อบต.สถาน (ปัว)ทำแล้ว6143159151153ทำแล้ว 31/10/255991343225
89. อบต.สถาน (นาน้อย)ทำแล้ว6213201200198ทำแล้ว 31/10/25591642121
90. อบต.สวด (บ้านหลวง)ทำแล้ว5202243269263ทำแล้ว 28/10/2559131262625
91. อบต.สะเนียน (เมืองน่าน)ทำแล้ว6375378378378ทำแล้ว 31/10/25593871281515
92. อบต.สันทะ (นาน้อย)ทำแล้ว7214169186235ทำแล้ว 31/10/255948242423
93. อบต.ส้าน (เวียงสา)ทำแล้ว6146124124119ทำแล้ว 21/11/2559661666
94. อบต.แสนทอง (ท่าวังผา)ทำแล้ว6385385385385ทำแล้ว 28/10/25591676262424
95. อบต.หนองแดง (แม่จริม)ทำแล้ว615814610496ทำแล้ว 31/10/25592785484237
96. อบต.หมอเมือง (แม่จริม)ทำแล้ว4291319330343ทำแล้ว 31/10/2559673414141
97. อบต.ห้วยโก๋น (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว7205215223224ทำแล้ว 27/10/25591565201110
98. อบต.ไหล่น่าน (เวียงสา)ทำแล้ว6147139139139ทำแล้ว 25/01/256171373433
99. อบต.อวน (ปัว)ทำแล้ว7244246245244ทำแล้ว 31/10/2559153531
100. อบต.อ่ายนาไลย (เวียงสา)ทำแล้ว6192148233255ทำแล้ว 31/10/255975474239
รวม 100 อปท.10060920,95619,73919,72519,9061002,3237,7612,8212,4862,125
ข้อมูล ณ 16/08/2561