รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด น่าน ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.น่าน (เมืองน่าน)ทำแล้ว7594500482474ทำแล้ว 30/11/2559143000
2. เทศบาลเมืองน่าน (เมืองน่าน)ทำแล้ว6174143144141ทำแล้ว 31/10/255947113000
3. เทศบาลตำบลกลางเวียง (เวียงสา)ทำแล้ว6373367366364ทำแล้ว 01/10/2560111000
4. เทศบาลตำบลกองควาย (เมืองน่าน)ทำแล้ว681626164ทำแล้ว 27/10/25591756000
5. เทศบาลตำบลขึ่ง (เวียงสา)ทำแล้ว6182177182185ทำแล้ว 28/10/2559100000
6. เทศบาลตำบลงอบ (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว6198198198198ทำแล้ว 27/10/255946888
7. เทศบาลตำบลเชียงกลาง (เชียงกลาง)ทำแล้ว5222311ทำแล้ว 27/10/255915318000
8. เทศบาลตำบลดู่ใต้ (เมืองน่าน)ทำแล้ว6130958791ทำแล้ว 31/10/2559154000
9. เทศบาลตำบลท่าวังผา (ท่าวังผา)ทำแล้ว6286288285287ทำแล้ว 31/10/256095600
10. เทศบาลตำบลทุ่งช้าง (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว6213199187257ทำแล้ว 28/10/25591881097
11. เทศบาลตำบลนาน้อย (นาน้อย)ทำแล้ว492644842ทำแล้ว 14/11/2559142101010
12. เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ (บ่อเกลือ)ทำแล้ว5209215218228ทำแล้ว 31/10/255945000
13. เทศบาลตำบลบ่อแก้ว (นาหมื่น)ทำแล้ว6249336336336ทำแล้ว 29/09/2560995261213
14. เทศบาลตำบลปัว (ปัว)ทำแล้ว6225372835ทำแล้ว 28/10/255925717000
15. เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน (เชียงกลาง)ทำแล้ว6173139153236ทำแล้ว 28/10/25592810729299
16. เทศบาลตำบลยอด (สองแคว)ทำแล้ว6201217200508ทำแล้ว 31/10/2559
17. เทศบาลตำบลเวียงสา (เวียงสา)ทำแล้ว6113109109109ทำแล้ว 31/10/255960000
18. เทศบาลตำบลศรีษะเกษ (นาน้อย)ทำแล้ว5272194183150ทำแล้ว 31/10/2559
19. เทศบาลตำบลศิลาแลง (ปัว)ทำแล้ว6119174206290ทำแล้ว 31/10/256013000
20. เทศบาลตำบลหนองแดง (แม่จริม)ทำแล้ว7200213222237ทำแล้ว 31/10/255940000
21. อบต.ขุนน่าน (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว6130827982ทำแล้ว 28/10/2559
22. อบต.แงง (ปัว)ทำแล้ว5147149159123ทำแล้ว 28/10/25596000
23. อบต.จอมจันทร์ (เวียงสา)ทำแล้ว712711510694ทำแล้ว 28/10/2559
24. อบต.จอมพระ (ท่าวังผา)ทำแล้ว6185239256229ทำแล้ว 31/10/2559229000
25. อบต.เจดีย์ชัย (ปัว)ทำแล้ว6199197199198ทำแล้ว 26/10/2559135000
26. อบต.ชนแดน (สองแคว)ทำแล้ว7513372366358ทำแล้ว 24/10/255954811
27. อบต.เชียงกลางพญาแก้ว (เชียงกลาง)ทำแล้ว6377379379379ทำแล้ว 30/11/255978000
28. อบต.เชียงของ (นาน้อย)ทำแล้ว7135131133114ทำแล้ว 31/10/2559
29. อบต.ไชยวัฒนา (ปัว)ทำแล้ว6174156152153ทำแล้ว 28/10/255932138504836
30. อบต.ไชยสถาน (เมืองน่าน)ทำแล้ว6381383383383ทำแล้ว 31/10/25605126111
31. อบต.ดงพญา (บ่อเกลือ)ทำแล้ว720418876 ยังไม่อนุมัติ
32. อบต.ดู่พงษ์ (สันติสุข)ทำแล้ว7184173173294ทำแล้ว 06/07/2560741200
33. อบต.ตาลชุม (เวียงสา)ทำแล้ว7142139143142ทำแล้ว 28/10/25591
34. อบต.ตาลชุม (ท่าวังผา)ทำแล้ว7269233242324ทำแล้ว 24/11/2559146821075
35. อบต.ถืมตอง (เมืองน่าน)ทำแล้ว7122124124124ทำแล้ว 31/10/25591542000
36. อบต.ท่าน้าว (ภูเพียง)ทำแล้ว5390389389389ทำแล้ว 31/10/255963300
37. อบต.ทุ่งช้าง (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว6214220220220ทำแล้ว 28/10/255919000
38. อบต.ทุ่งศรีทอง (เวียงสา)ทำแล้ว5187195187186ทำแล้ว 31/10/2559174100
39. อบต.นาซาว (เมืองน่าน)ทำแล้ว6247238237243ทำแล้ว 31/10/2559653100
40. อบต.นาทะนุง (นาหมื่น)ทำแล้ว6160334123ทำแล้ว 28/10/255949000
41. อบต.นาน้อย (นาน้อย)ทำแล้ว61001128660ทำแล้ว 31/10/255957000
42. อบต.นาปัง (ภูเพียง)ทำแล้ว6321305238236ทำแล้ว 31/10/255945700
43. อบต.นาไร่หลวง (สองแคว)ทำแล้ว6192191191191ทำแล้ว 28/10/255949000
44. อบต.นาเหลือง (เวียงสา)ทำแล้ว6153182182182ทำแล้ว 31/10/255960000
45. อบต.น้ำเกี๋ยน (ภูเพียง)ทำแล้ว6118116104105ทำแล้ว 28/10/2559139000
46. อบต.น้ำแก่น (ภูเพียง)ทำแล้ว5120147144129ทำแล้ว 31/10/255988231811
47. อบต.น้ำตก (นาน้อย)ทำแล้ว6199245287135ทำแล้ว 28/10/2559352191612
48. อบต.น้ำปั้ว (เวียงสา)ทำแล้ว6117183175135ทำแล้ว 31/10/255923000
49. อบต.น้ำพาง (แม่จริม)ทำแล้ว590828282ทำแล้ว 31/10/25592260000
50. อบต.น้ำมวบ (เวียงสา)ทำแล้ว6373343335339ทำแล้ว 31/10/255987551
51. อบต.บ่อ (เมืองน่าน)ทำแล้ว7174939090ทำแล้ว 31/10/25591
52. อบต.บ่อเกลือเหนือ (บ่อเกลือ)ทำแล้ว7159186187192ทำแล้ว 31/10/255948222
53. อบต.บ่อสวก (เมืองน่าน)ทำแล้ว7174172172172ทำแล้ว 31/10/2559308515156
54. อบต.บัวใหญ่ (นาน้อย)ทำแล้ว6255263263263ทำแล้ว 31/10/2560134381818
55. อบต.บ้านพี้ (บ้านหลวง)ทำแล้ว6123120112107ทำแล้ว 31/10/25594
56. อบต.บ้านฟ้า (บ้านหลวง)ทำแล้ว6143131133131ทำแล้ว 16/11/256084000
57. อบต.ปอน (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว6349433525522ทำแล้ว 31/10/2559569000
58. อบต.ป่ากลาง (ปัว)ทำแล้ว6354345336355ทำแล้ว 31/10/2559551201122
59. อบต.ป่าคา (ท่าวังผา)ทำแล้ว6323298285253ทำแล้ว 28/10/25592610820145
60. อบต.ป่าคาหลวง (บ้านหลวง)ทำแล้ว6187186186186ทำแล้ว 31/10/25595000
61. อบต.ป่าแลวหลวง (สันติสุข)ทำแล้ว7185166168200ทำแล้ว 31/10/255980212019
62. อบต.ปิงหลวง (นาหมื่น)ทำแล้ว714812112011ทำแล้ว 28/10/2559522000
63. อบต.เปือ (เชียงกลาง)ทำแล้ว7201149142133ทำแล้ว 29/09/25604100
64. อบต.ผาตอ (ท่าวังผา)ทำแล้ว4185186186185ทำแล้ว 02/10/25605782400
65. อบต.ผาทอง (ท่าวังผา)ทำแล้ว8160162162162ทำแล้ว 31/10/2559152000
66. อบต.ผาสิงห์ (เมืองน่าน)ทำแล้ว6214166150151ทำแล้ว 31/10/25591787300
67. อบต.ฝายแก้ว (ภูเพียง)ทำแล้ว4301304304304ทำแล้ว 31/10/255998999
68. อบต.พงษ์ (สันติสุข)ทำแล้ว6231252256236ทำแล้ว 28/10/255963000
69. อบต.พระธาตุ (เชียงกลาง)ทำแล้ว6244137144169ทำแล้ว 28/10/255965532
70. อบต.ภูคา (ปัว)ทำแล้ว6184176168169ทำแล้ว 09/11/2559
71. อบต.ภูฟ้า (บ่อเกลือ)ทำแล้ว613710910891ทำแล้ว 28/10/255922000
72. อบต.ม่วงตึ๊ด (ภูเพียง)ทำแล้ว6161169169169ทำแล้ว 20/11/2560130636363
73. อบต.เมืองจัง (ภูเพียง)ทำแล้ว7183179179179ทำแล้ว 28/10/255967500
74. อบต.เมืองลี (นาหมื่น)ทำแล้ว7188777ทำแล้ว 31/10/25591
75. อบต.แม่ขะนิง (เวียงสา)ทำแล้ว6244241229176ทำแล้ว 31/10/255918100
76. อบต.แม่จริม (แม่จริม)ทำแล้ว7293294294294ทำแล้ว 31/10/255964000
77. อบต.แม่สา (เวียงสา)ทำแล้ว72799611276ทำแล้ว 28/10/255952100
78. อบต.แม่สาคร (เวียงสา)ทำแล้ว6146160121119ทำแล้ว 31/10/255938000
79. อบต.ยม (ท่าวังผา)ทำแล้ว614312612283ทำแล้ว 31/10/255962581097
80. อบต.ยาบหัวนา (เวียงสา)ทำแล้ว6168140125127ทำแล้ว 28/10/25591767222221
81. อบต.ริม (ท่าวังผา)ทำแล้ว7225558561561ทำแล้ว 28/10/2559
82. อบต.เรือง (เมืองน่าน)ทำแล้ว7116115114109ทำแล้ว 31/10/2559316000
83. อบต.และ (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว6482484485483ทำแล้ว 28/10/25592765777
84. อบต.วรนคร (ปัว)ทำแล้ว6131118116119ทำแล้ว 31/10/255979000
85. อบต.ศรีภูมิ (ท่าวังผา)ทำแล้ว7105131112ทำแล้ว 13000
86. อบต.ศิลาเพชร (ปัว)ทำแล้ว5132121127123ทำแล้ว 31/10/255950555
87. อบต.สกาด (ปัว)ทำแล้ว594949494ทำแล้ว 31/10/255941000
88. อบต.สถาน (ปัว)ทำแล้ว6143159151153ทำแล้ว 31/10/255991252518
89. อบต.สถาน (นาน้อย)ทำแล้ว6213201200198ทำแล้ว 31/10/2559164000
90. อบต.สวด (บ้านหลวง)ทำแล้ว5202243269263ทำแล้ว 28/10/255918533
91. อบต.สะเนียน (เมืองน่าน)ทำแล้ว6375378378378ทำแล้ว 31/10/25593670000
92. อบต.สันทะ (นาน้อย)ทำแล้ว7214169186235ทำแล้ว 31/10/255937710
93. อบต.ส้าน (เวียงสา)ทำแล้ว6146124124119ทำแล้ว 21/11/255959111
94. อบต.แสนทอง (ท่าวังผา)ทำแล้ว6385385385385ทำแล้ว 28/10/2559768000
95. อบต.หนองแดง (แม่จริม)ทำแล้ว615814610496ทำแล้ว 31/10/25592785900
96. อบต.หมอเมือง (แม่จริม)ทำแล้ว4291319330343ทำแล้ว 31/10/255970222222
97. อบต.ห้วยโก๋น (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว7205215223224ทำแล้ว 27/10/255950976
98. อบต.ไหล่น่าน (เวียงสา)ทำแล้ว6147139139139ทำแล้ว 25/01/256171110
99. อบต.อวน (ปัว)ทำแล้ว7244246245244ทำแล้ว 31/10/2559148000
100. อบต.อ่ายนาไลย (เวียงสา)ทำแล้ว6192148233255ทำแล้ว 31/10/25597515149
รวม 100 อปท.10060921,01219,71319,52519,736991,1325,787566427339
ข้อมูล ณ 22/01/2561