รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด แพร่ ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.แพร่ (เมืองแพร่)ทำแล้ว13127110109102ทำแล้ว 12/04/2560147191676732
2. เทศบาลเมืองแพร่ (เมืองแพร่)ทำแล้ว10307268255255ทำแล้ว 29/09/25601013500
3. เทศบาลตำบลช่อแฮ (เมืองแพร่)ทำแล้ว6142118109136ทำแล้ว 31/10/2559984323229
4. เทศบาลตำบลเด่นชัย (เด่นชัย)ทำแล้ว5186175269609ทำแล้ว 30/10/2559150411
5. เทศบาลตำบลทุ่งกวาว (เมืองแพร่)ทำแล้ว6289285285285ทำแล้ว 31/10/2559738443
6. เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง (เมืองแพร่)ทำแล้ว980535353ทำแล้ว 31/10/2559679842
7. เทศบาลตำบลบ้านถิ่น (เมืองแพร่)ทำแล้ว4153152151151ทำแล้ว 31/10/255949141210
8. เทศบาลตำบลบ้านปิน (ลอง)ทำแล้ว5120888585ทำแล้ว 31/10/2559120241615
9. เทศบาลตำบลบ้านเวียง (ร้องกวาง)ทำแล้ว7130147150176ทำแล้ว 31/10/25592485202020
10. เทศบาลตำบลปงป่าหวาย (เด่นชัย)ทำแล้ว764699197ทำแล้ว 28/10/25592949252323
11. เทศบาลตำบลปากกาง (ลอง)ทำแล้ว12164273273258ทำแล้ว 28/10/2559411084
12. เทศบาลตำบลป่าแมต (เมืองแพร่)ทำแล้ว10326241226206ทำแล้ว 31/10/2559103363634
13. เทศบาลตำบลแม่คำมี (เมืองแพร่)ทำแล้ว7125119119115ทำแล้ว 31/10/25593862191919
14. เทศบาลตำบลแม่จั๊ว (เด่นชัย)ทำแล้ว81091278655ทำแล้ว 31/10/2559432555
15. เทศบาลตำบลแม่ปาน (ลอง)ทำแล้ว6147173169169ทำแล้ว 28/10/255958600
16. เทศบาลตำบลแม่ลานนา (ลอง)ทำแล้ว12199226191138ทำแล้ว 31/10/25594222
17. เทศบาลตำบลแม่หล่าย (เมืองแพร่)ทำแล้ว51561357368ทำแล้ว 31/10/2559372131312
18. เทศบาลตำบลร้องกวาง (ร้องกวาง)ทำแล้ว73214204ทำแล้ว 31/10/255917100
19. เทศบาลตำบลวังชิ้น (วังชิ้น)ทำแล้ว51511523030ทำแล้ว 27/09/2560416433
20. เทศบาลตำบลวังหงษ์ (เมืองแพร่)ทำแล้ว574413836ทำแล้ว 31/10/2559861333
21. เทศบาลตำบลเวียงต้า (ลอง)ทำแล้ว7338272238195ทำแล้ว 31/10/2559166151611717
22. เทศบาลตำบลสวนเขื่อน (เมืองแพร่)ทำแล้ว665656565ทำแล้ว 31/10/255913321
23. เทศบาลตำบลสอง (สอง)ทำแล้ว7199174163173ทำแล้ว 28/10/2559134313131
24. เทศบาลตำบลสูงเม่น (สูงเม่น)ทำแล้ว5153187152149ทำแล้ว 29/09/25604111
25. เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว765565656ทำแล้ว 28/10/25591478343434
26. เทศบาลตำบลห้วยหม้าย (สอง)ทำแล้ว6187163136123ทำแล้ว 20/10/25597477999
27. เทศบาลตำบลห้วยอ้อ (ลอง)ทำแล้ว9228232230228ทำแล้ว 30/09/25593132200
28. อบต.กาญจนา (เมืองแพร่)ทำแล้ว5132150121105ทำแล้ว 31/10/25591395252217
29. อบต.ดอนมูล (สูงเม่น)ทำแล้ว8230253306287ทำแล้ว 31/10/25595091272619
30. อบต.เด่นชัย (เด่นชัย)ทำแล้ว10220188159164ทำแล้ว 31/10/2559171211916
31. อบต.แดนชุมพล (สอง)ทำแล้ว10115239229220ทำแล้ว 31/10/2559337222
32. อบต.ต้าผามอก (ลอง)ทำแล้ว7185178164166ทำแล้ว 27/10/2559391141412
33. อบต.ตำหนักธรรม (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว1047191720ทำแล้ว 31/10/25598453141312
34. อบต.เตาปูน (สอง)ทำแล้ว7248345283253ทำแล้ว 28/10/2559141123675656
35. อบต.ท่าข้าม (เมืองแพร่)ทำแล้ว4114115100102ทำแล้ว 31/10/2559174222
36. อบต.ทุ่งแค้ว (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว8258356355355ทำแล้ว 28/10/255948161616
37. อบต.ทุ่งน้าว (สอง)ทำแล้ว8338346346346ทำแล้ว 31/10/255911106363128
38. อบต.ทุ่งแล้ง (ลอง)ทำแล้ว10362439445445ทำแล้ว 31/10/255918100333226
39. อบต.ไทรย้อย (เด่นชัย)ทำแล้ว10125181205166ทำแล้ว 31/10/255914111
40. อบต.นาจักร (เมืองแพร่)ทำแล้ว5208164157155ทำแล้ว 31/10/2559138140716464
41. อบต.นาพูน (วังชิ้น)ทำแล้ว8327332332332ทำแล้ว 31/10/255959161611
42. อบต.น้ำชำ (สูงเม่น)ทำแล้ว5304204189185ทำแล้ว 31/10/2559140303023
43. อบต.น้ำรัด (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว7165355364357ทำแล้ว 31/10/25591329202020
44. อบต.น้ำเลา (ร้องกวาง)ทำแล้ว7190190187182ทำแล้ว 28/10/25596591373724
45. อบต.บ่อเหล็กลอง (ลอง)ทำแล้ว7105105105105ทำแล้ว 28/10/25595110
46. อบต.บ้านกลาง (สอง)ทำแล้ว7234143137136ทำแล้ว 31/10/255910833000
47. อบต.บ้านกวาง (สูงเม่น)ทำแล้ว7143128119153ทำแล้ว 01/11/256011111
48. อบต.บ้านกาศ (สูงเม่น)ทำแล้ว1085635649ทำแล้ว 28/10/255924713105
49. อบต.บ้านปง (สูงเม่น)ทำแล้ว10921018785ทำแล้ว 31/10/25597593565651
50. อบต.บ้านปิน (ลอง)ทำแล้ว862111104100ทำแล้ว 31/10/255962500
51. อบต.บ้านหนุน (สอง)ทำแล้ว6118130119115ทำแล้ว 31/10/25598486401815
52. อบต.บ้านเหล่า (สูงเม่น)ทำแล้ว11136142139125ทำแล้ว 31/10/2559276830
53. อบต.ป่าแดง (เมืองแพร่)ทำแล้ว7121113114119ทำแล้ว 28/10/2559554191917
54. อบต.ป่าสัก (วังชิ้น)ทำแล้ว81451996ทำแล้ว 28/10/255949151513
55. อบต.ไผ่โทน (ร้องกวาง)ทำแล้ว86133189ทำแล้ว 28/10/2559120755
56. อบต.พระหลวง (สูงเม่น)ทำแล้ว6176877387ทำแล้ว 31/10/25591372662
57. อบต.แม่เกิ๋ง (วังชิ้น)ทำแล้ว8152194229196ทำแล้ว 31/10/255923871500
58. อบต.แม่คำมี (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว7235236236236ทำแล้ว 31/10/2559361101
59. อบต.แม่จั๊วะ (เด่นชัย)ทำแล้ว101019510395ทำแล้ว 28/10/2559610555
60. อบต.แม่ทราย (ร้องกวาง)ทำแล้ว799108105114ทำแล้ว 28/10/25592567777
61. อบต.แม่ป้าก (วังชิ้น)ทำแล้ว787828579ทำแล้ว 29/08/25603453900
62. อบต.แม่พุง (วังชิ้น)ทำแล้ว9203186180168ทำแล้ว 28/10/25591479444040
63. อบต.แม่ยม (เมืองแพร่)ทำแล้ว9453369409386ทำแล้ว 31/10/2559268434243
64. อบต.แม่ยางตาล (ร้องกวาง)ทำแล้ว101381089496ทำแล้ว 31/10/25594832444
65. อบต.แม่ยางร้อง (ร้องกวาง)ทำแล้ว10139482828ทำแล้ว 31/10/25591558242424
66. อบต.แม่ยางฮ่อ (ร้องกวาง)ทำแล้ว7169207266231ทำแล้ว 28/10/255923117575755
67. อบต.ร้องกวาง (ร้องกวาง)ทำแล้ว6250256256255ทำแล้ว 31/10/255919888
68. อบต.ร่องกาศ (สูงเม่น)ทำแล้ว6142142148177ทำแล้ว 31/10/255918315955
69. อบต.ร่องฟอง (เมืองแพร่)ทำแล้ว6238259260384ทำแล้ว 28/10/25593063292928
70. อบต.วังชิ้น (วังชิ้น)ทำแล้ว6150254251251ทำแล้ว 31/10/255942111292626
71. อบต.วังธง (เมืองแพร่)ทำแล้ว6180146135130ทำแล้ว 31/10/255932161615
72. อบต.วังหลวง (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว5219220220221ทำแล้ว 31/10/2559179292824
73. อบต.เวียงทอง (สูงเม่น)ทำแล้ว7129858181ทำแล้ว 31/10/255966323225
74. อบต.สบสาย (สูงเม่น)ทำแล้ว8233258262169ทำแล้ว 25/10/25592590262621
75. อบต.สรอย (วังชิ้น)ทำแล้ว618570011ทำแล้ว 23/05/25601113111111
76. อบต.สะเอียบ (สอง)ทำแล้ว6169178169130ทำแล้ว 28/10/255915190101010
77. อบต.สูงเม่น (สูงเม่น)ทำแล้ว692242233ทำแล้ว 31/10/2559567877
78. อบต.ห้วยม้า (เมืองแพร่)ทำแล้ว6331334332333ทำแล้ว 26/10/25593101342927
79. อบต.ห้วยโรง (ร้องกวาง)ทำแล้ว10317287265244ทำแล้ว 31/07/25609853999
80. อบต.ห้วยไร่ (เด่นชัย)ทำแล้ว9157156156156ทำแล้ว 28/10/255947141414
81. อบต.หัวทุ่ง (ลอง)ทำแล้ว5365364365366ทำแล้ว 31/10/2559580999
82. อบต.หัวฝาย (สูงเม่น)ทำแล้ว6428427427424ทำแล้ว 31/10/255974171615
83. อบต.หัวเมือง (สอง)ทำแล้ว6171159159159ทำแล้ว 15/09/256049200
84. อบต.เหมืองหม้อ (เมืองแพร่)ทำแล้ว680774044ทำแล้ว 11/11/255915301196
รวม 84 อปท.8462014,97415,30314,14514,133842,0215,6871,6281,3601,207
ข้อมูล ณ 17/06/2561