รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด แพร่ ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.แพร่ (เมืองแพร่)ทำแล้ว13126109109102ทำแล้ว 12/04/2560202191837547
2. เทศบาลเมืองแพร่ (เมืองแพร่)ทำแล้ว10307268255255ทำแล้ว 29/09/256010135114
3. เทศบาลตำบลช่อแฮ (เมืองแพร่)ทำแล้ว6142118109136ทำแล้ว 31/10/2559984454543
4. เทศบาลตำบลเด่นชัย (เด่นชัย)ทำแล้ว5186175269609ทำแล้ว 30/10/25591502044
5. เทศบาลตำบลทุ่งกวาว (เมืองแพร่)ทำแล้ว6289285285285ทำแล้ว 31/10/2559738443
6. เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง (เมืองแพร่)ทำแล้ว980535353ทำแล้ว 31/10/2559679842
7. เทศบาลตำบลบ้านถิ่น (เมืองแพร่)ทำแล้ว4153152151151ทำแล้ว 31/10/255949212016
8. เทศบาลตำบลบ้านปิน (ลอง)ทำแล้ว5120888585ทำแล้ว 31/10/2559120291817
9. เทศบาลตำบลบ้านเวียง (ร้องกวาง)ทำแล้ว7130147150176ทำแล้ว 31/10/25592485292929
10. เทศบาลตำบลปงป่าหวาย (เด่นชัย)ทำแล้ว764699197ทำแล้ว 28/10/25592949343232
11. เทศบาลตำบลปากกาง (ลอง)ทำแล้ว12175269269255ทำแล้ว 28/10/2559284114139
12. เทศบาลตำบลป่าแมต (เมืองแพร่)ทำแล้ว10326241226206ทำแล้ว 31/10/2559105454542
13. เทศบาลตำบลแม่คำมี (เมืองแพร่)ทำแล้ว7123117118114ทำแล้ว 31/10/25596564262626
14. เทศบาลตำบลแม่จั๊ว (เด่นชัย)ทำแล้ว81091278655ทำแล้ว 31/10/2559432555
15. เทศบาลตำบลแม่ปาน (ลอง)ทำแล้ว6147173169169ทำแล้ว 28/10/255958944
16. เทศบาลตำบลแม่ลานนา (ลอง)ทำแล้ว12199226191138ทำแล้ว 31/10/25594222
17. เทศบาลตำบลแม่หล่าย (เมืองแพร่)ทำแล้ว51561357368ทำแล้ว 31/10/2559372131312
18. เทศบาลตำบลร้องกวาง (ร้องกวาง)ทำแล้ว73214204ทำแล้ว 31/10/2559511311
19. เทศบาลตำบลวังชิ้น (วังชิ้น)ทำแล้ว51511523030ทำแล้ว 27/09/2560516433
20. เทศบาลตำบลวังหงษ์ (เมืองแพร่)ทำแล้ว574413836ทำแล้ว 31/10/2559861363531
21. เทศบาลตำบลเวียงต้า (ลอง)ทำแล้ว7338272238195ทำแล้ว 31/10/2559172153621918
22. เทศบาลตำบลสวนเขื่อน (เมืองแพร่)ทำแล้ว665656565ทำแล้ว 31/10/255913321
23. เทศบาลตำบลสอง (สอง)ทำแล้ว7199174163173ทำแล้ว 28/10/2559134585856
24. เทศบาลตำบลสูงเม่น (สูงเม่น)ทำแล้ว5153187152149ทำแล้ว 29/09/25604111
25. เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว765565656ทำแล้ว 28/10/25591478343434
26. เทศบาลตำบลห้วยหม้าย (สอง)ทำแล้ว6187163136123ทำแล้ว 20/10/25597477999
27. เทศบาลตำบลห้วยอ้อ (ลอง)ทำแล้ว9228232230228ทำแล้ว 30/09/25593132222
28. อบต.กาญจนา (เมืองแพร่)ทำแล้ว5132150121105ทำแล้ว 31/10/25591397423933
29. อบต.ดอนมูล (สูงเม่น)ทำแล้ว8230253306287ทำแล้ว 31/10/25595091323126
30. อบต.เด่นชัย (เด่นชัย)ทำแล้ว10220188159164ทำแล้ว 31/10/2559171211916
31. อบต.แดนชุมพล (สอง)ทำแล้ว10115239229220ทำแล้ว 31/10/2559337777
32. อบต.ต้าผามอก (ลอง)ทำแล้ว7185178164166ทำแล้ว 27/10/2559397242422
33. อบต.ตำหนักธรรม (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว1047191720ทำแล้ว 31/10/25598481423533
34. อบต.เตาปูน (สอง)ทำแล้ว7248345283253ทำแล้ว 28/10/2559141123675656
35. อบต.ท่าข้าม (เมืองแพร่)ทำแล้ว4114115100102ทำแล้ว 31/10/2559174222
36. อบต.ทุ่งแค้ว (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว8258356355355ทำแล้ว 28/10/255948181818
37. อบต.ทุ่งน้าว (สอง)ทำแล้ว8338346346346ทำแล้ว 31/10/255911106403630
38. อบต.ทุ่งแล้ง (ลอง)ทำแล้ว10362438445445ทำแล้ว 31/10/255919102484234
39. อบต.ไทรย้อย (เด่นชัย)ทำแล้ว10125181205166ทำแล้ว 31/10/255914111
40. อบต.นาจักร (เมืองแพร่)ทำแล้ว5208164157155ทำแล้ว 31/10/2559138140756565
41. อบต.นาพูน (วังชิ้น)ทำแล้ว8327332332332ทำแล้ว 31/10/2559559161611
42. อบต.น้ำชำ (สูงเม่น)ทำแล้ว5304204189185ทำแล้ว 31/10/2559140303023
43. อบต.น้ำรัด (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว7166354364357ทำแล้ว 31/10/25591036252525
44. อบต.น้ำเลา (ร้องกวาง)ทำแล้ว7190190187182ทำแล้ว 28/10/25596592434331
45. อบต.บ่อเหล็กลอง (ลอง)ทำแล้ว7105105105105ทำแล้ว 28/10/25595110
46. อบต.บ้านกลาง (สอง)ทำแล้ว7234143137136ทำแล้ว 31/10/25591083343433
47. อบต.บ้านกวาง (สูงเม่น)ทำแล้ว7143128119153ทำแล้ว 01/11/2560330211
48. อบต.บ้านกาศ (สูงเม่น)ทำแล้ว1085635649ทำแล้ว 28/10/2559247181712
49. อบต.บ้านปง (สูงเม่น)ทำแล้ว10921018785ทำแล้ว 31/10/25597593676762
50. อบต.บ้านปิน (ลอง)ทำแล้ว862111104100ทำแล้ว 31/10/2559162654
51. อบต.บ้านหนุน (สอง)ทำแล้ว6118130119115ทำแล้ว 31/10/25598486483734
52. อบต.บ้านเหล่า (สูงเม่น)ทำแล้ว11136142139125ทำแล้ว 31/10/2559276830
53. อบต.ป่าแดง (เมืองแพร่)ทำแล้ว7121113114119ทำแล้ว 28/10/2559554222119
54. อบต.ป่าสัก (วังชิ้น)ทำแล้ว81451996ทำแล้ว 28/10/255949151513
55. อบต.ไผ่โทน (ร้องกวาง)ทำแล้ว86133189ทำแล้ว 28/10/2559120755
56. อบต.พระหลวง (สูงเม่น)ทำแล้ว6176877387ทำแล้ว 31/10/25591372762
57. อบต.แม่เกิ๋ง (วังชิ้น)ทำแล้ว8152194229196ทำแล้ว 31/10/25592387392220
58. อบต.แม่คำมี (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว7235236236236ทำแล้ว 31/10/255999581601
59. อบต.แม่จั๊วะ (เด่นชัย)ทำแล้ว109810010195ทำแล้ว 28/10/2559610555
60. อบต.แม่ทราย (ร้องกวาง)ทำแล้ว799108105114ทำแล้ว 28/10/25592567777
61. อบต.แม่ป้าก (วังชิ้น)ทำแล้ว787828579ทำแล้ว 29/08/25603453121010
62. อบต.แม่พุง (วังชิ้น)ทำแล้ว9203186180168ทำแล้ว 28/10/25591479616161
63. อบต.แม่ยม (เมืองแพร่)ทำแล้ว9453369409386ทำแล้ว 31/10/2559269494849
64. อบต.แม่ยางตาล (ร้องกวาง)ทำแล้ว101381089496ทำแล้ว 31/10/25594832666
65. อบต.แม่ยางร้อง (ร้องกวาง)ทำแล้ว10142442728ทำแล้ว 31/10/25592461383838
66. อบต.แม่ยางฮ่อ (ร้องกวาง)ทำแล้ว7169207266231ทำแล้ว 28/10/255923117747472
67. อบต.ร้องกวาง (ร้องกวาง)ทำแล้ว6250256256255ทำแล้ว 31/10/255919888
68. อบต.ร่องกาศ (สูงเม่น)ทำแล้ว6142142148177ทำแล้ว 31/10/255924516141211
69. อบต.ร่องฟอง (เมืองแพร่)ทำแล้ว6238259260384ทำแล้ว 28/10/25593063292928
70. อบต.วังชิ้น (วังชิ้น)ทำแล้ว6150254251251ทำแล้ว 31/10/255997111403635
71. อบต.วังธง (เมืองแพร่)ทำแล้ว6180146135130ทำแล้ว 31/10/255932212120
72. อบต.วังหลวง (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว5219220220221ทำแล้ว 31/10/2559179403935
73. อบต.เวียงทอง (สูงเม่น)ทำแล้ว7129878080ทำแล้ว 31/10/25596666333326
74. อบต.สบสาย (สูงเม่น)ทำแล้ว8232258262169ทำแล้ว 25/10/25593093422621
75. อบต.สรอย (วังชิ้น)ทำแล้ว618570011ทำแล้ว 23/05/25601113111111
76. อบต.สะเอียบ (สอง)ทำแล้ว6168181169128ทำแล้ว 28/10/255915290642625
77. อบต.สูงเม่น (สูงเม่น)ทำแล้ว692242233ทำแล้ว 31/10/2559567877
78. อบต.ห้วยม้า (เมืองแพร่)ทำแล้ว6331334332333ทำแล้ว 26/10/25593101452920
79. อบต.ห้วยโรง (ร้องกวาง)ทำแล้ว10317287265244ทำแล้ว 31/07/256010053212121
80. อบต.ห้วยไร่ (เด่นชัย)ทำแล้ว9157156156156ทำแล้ว 28/10/255947141414
81. อบต.หัวทุ่ง (ลอง)ทำแล้ว5365364365366ทำแล้ว 31/10/2559580999
82. อบต.หัวฝาย (สูงเม่น)ทำแล้ว6428427427424ทำแล้ว 31/10/255911174212019
83. อบต.หัวเมือง (สอง)ทำแล้ว6171159159159ทำแล้ว 15/09/256049955
84. อบต.เหมืองหม้อ (เมืองแพร่)ทำแล้ว680774044ทำแล้ว 11/11/255915301196
รวม 84 อปท.8462014,98115,30014,13614,126842,5585,8022,1491,8411,661
ข้อมูล ณ 20/08/2561