รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด แพร่ ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.แพร่ (เมืองแพร่)ทำแล้ว13127110109102ทำแล้ว 12/04/256014719130308
2. เทศบาลเมืองแพร่ (เมืองแพร่)ทำแล้ว10307268255255ทำแล้ว 29/09/2560
3. เทศบาลตำบลช่อแฮ (เมืองแพร่)ทำแล้ว6142118109136ทำแล้ว 31/10/2559984232319
4. เทศบาลตำบลเด่นชัย (เด่นชัย)ทำแล้ว5186175269609ทำแล้ว 30/10/2559150000
5. เทศบาลตำบลทุ่งกวาว (เมืองแพร่)ทำแล้ว6289285285285ทำแล้ว 31/10/2559133000
6. เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง (เมืองแพร่)ทำแล้ว980535353ทำแล้ว 31/10/2559279000
7. เทศบาลตำบลบ้านถิ่น (เมืองแพร่)ทำแล้ว4153152151151ทำแล้ว 31/10/255949500
8. เทศบาลตำบลบ้านปิน (ลอง)ทำแล้ว5120888585ทำแล้ว 31/10/25591201444
9. เทศบาลตำบลบ้านเวียง (ร้องกวาง)ทำแล้ว7130147150176ทำแล้ว 31/10/25592485777
10. เทศบาลตำบลปงป่าหวาย (เด่นชัย)ทำแล้ว764699197ทำแล้ว 28/10/2559
11. เทศบาลตำบลปากกาง (ลอง)ทำแล้ว12164273273258ทำแล้ว 28/10/255941411
12. เทศบาลตำบลป่าแมต (เมืองแพร่)ทำแล้ว10326241226206ทำแล้ว 31/10/2559103000
13. เทศบาลตำบลแม่คำมี (เมืองแพร่)ทำแล้ว7125119119115ทำแล้ว 31/10/255962000
14. เทศบาลตำบลแม่จั๊ว (เด่นชัย)ทำแล้ว81061308655ทำแล้ว 31/10/25594
15. เทศบาลตำบลแม่ปาน (ลอง)ทำแล้ว6147173169169ทำแล้ว 28/10/255953000
16. เทศบาลตำบลแม่ลานนา (ลอง)ทำแล้ว12199226191138ทำแล้ว 31/10/2559
17. เทศบาลตำบลแม่หล่าย (เมืองแพร่)ทำแล้ว51561357368ทำแล้ว 31/10/2559372101
18. เทศบาลตำบลร้องกวาง (ร้องกวาง)ทำแล้ว73214204ทำแล้ว 31/10/2559
19. เทศบาลตำบลวังชิ้น (วังชิ้น)ทำแล้ว51511523030ทำแล้ว 27/09/2560416222
20. เทศบาลตำบลวังหงษ์ (เมืองแพร่)ทำแล้ว574413836ทำแล้ว 31/10/2559861333
21. เทศบาลตำบลเวียงต้า (ลอง)ทำแล้ว7338272238195ทำแล้ว 31/10/2559166151000
22. เทศบาลตำบลสวนเขื่อน (เมืองแพร่)ทำแล้ว665656565ทำแล้ว 31/10/2559
23. เทศบาลตำบลสอง (สอง)ทำแล้ว7199174163173ทำแล้ว 28/10/2559
24. เทศบาลตำบลสูงเม่น (สูงเม่น)ทำแล้ว5153187152149ทำแล้ว 29/09/2560
25. เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว765565656ทำแล้ว 28/10/25591378101010
26. เทศบาลตำบลห้วยหม้าย (สอง)ทำแล้ว6187163136123ทำแล้ว 20/10/255911
27. เทศบาลตำบลห้วยอ้อ (ลอง)ทำแล้ว9228232230228ทำแล้ว 30/09/2559
28. อบต.กาญจนา (เมืองแพร่)ทำแล้ว5132149121106ทำแล้ว 31/10/255989711
29. อบต.ดอนมูล (สูงเม่น)ทำแล้ว8229251306292ทำแล้ว 31/10/2559551172
30. อบต.เด่นชัย (เด่นชัย)ทำแล้ว10220188159164ทำแล้ว 31/10/2559
31. อบต.แดนชุมพล (สอง)ทำแล้ว10115239229220ทำแล้ว 31/10/2559
32. อบต.ต้าผามอก (ลอง)ทำแล้ว7185178164166ทำแล้ว 27/10/255991887
33. อบต.ตำหนักธรรม (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว1047191720ทำแล้ว 31/10/25592453521
34. อบต.เตาปูน (สอง)ทำแล้ว7248345283253ทำแล้ว 28/10/255979400
35. อบต.ท่าข้าม (เมืองแพร่)ทำแล้ว4114115100102ทำแล้ว 31/10/2559174222
36. อบต.ทุ่งแค้ว (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว8258356355355ทำแล้ว 28/10/255948555
37. อบต.ทุ่งน้าว (สอง)ทำแล้ว8338346346346ทำแล้ว 31/10/25591010416128
38. อบต.ทุ่งแล้ง (ลอง)ทำแล้ว10364437445445ทำแล้ว 31/10/255939517117
39. อบต.ไทรย้อย (เด่นชัย)ทำแล้ว10125181205166ทำแล้ว 31/10/2559
40. อบต.นาจักร (เมืองแพร่)ทำแล้ว5208164157155ทำแล้ว 31/10/255994332
41. อบต.นาพูน (วังชิ้น)ทำแล้ว8327332332332ทำแล้ว 31/10/25596000
42. อบต.น้ำชำ (สูงเม่น)ทำแล้ว5304204189185ทำแล้ว 31/10/2559137000
43. อบต.น้ำรัด (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว7163358364357ทำแล้ว 31/10/2559118000
44. อบต.น้ำเลา (ร้องกวาง)ทำแล้ว7190190187182ทำแล้ว 28/10/255989302815
45. อบต.บ่อเหล็กลอง (ลอง)ทำแล้ว7105105105105ทำแล้ว 28/10/2559
46. อบต.บ้านกลาง (สอง)ทำแล้ว7234143137136ทำแล้ว 31/10/25591083300
47. อบต.บ้านกวาง (สูงเม่น)ทำแล้ว7143128119153ทำแล้ว 01/11/256011111
48. อบต.บ้านกาศ (สูงเม่น)ทำแล้ว1086635649ทำแล้ว 28/10/25591
49. อบต.บ้านปง (สูงเม่น)ทำแล้ว1092979087ทำแล้ว 31/10/25594465151410
50. อบต.บ้านปิน (ลอง)ทำแล้ว878111104100ทำแล้ว 31/10/25591
51. อบต.บ้านหนุน (สอง)ทำแล้ว6118130119115ทำแล้ว 31/10/255973862854
52. อบต.บ้านเหล่า (สูงเม่น)ทำแล้ว11141144140125ทำแล้ว 31/10/2559
53. อบต.ป่าแดง (เมืองแพร่)ทำแล้ว7121113114119ทำแล้ว 28/10/2559354876
54. อบต.ป่าสัก (วังชิ้น)ทำแล้ว81451996ทำแล้ว 28/10/255949000
55. อบต.ไผ่โทน (ร้องกวาง)ทำแล้ว86033199ทำแล้ว 28/10/2559120000
56. อบต.พระหลวง (สูงเม่น)ทำแล้ว6180857687ทำแล้ว 31/10/255971330
57. อบต.แม่เกิ๋ง (วังชิ้น)ทำแล้ว8152194229196ทำแล้ว 31/10/25591887000
58. อบต.แม่คำมี (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว7235236236236ทำแล้ว 31/10/255936000
59. อบต.แม่จั๊วะ (เด่นชัย)ทำแล้ว101059610496ทำแล้ว 28/10/2559
60. อบต.แม่ทราย (ร้องกวาง)ทำแล้ว799108105114ทำแล้ว 28/10/255967200
61. อบต.แม่ป้าก (วังชิ้น)ทำแล้ว787828579ทำแล้ว 29/08/25603453000
62. อบต.แม่พุง (วังชิ้น)ทำแล้ว9206183180168ทำแล้ว 28/10/2559952171313
63. อบต.แม่ยม (เมืองแพร่)ทำแล้ว9453369409386ทำแล้ว 31/10/255959151515
64. อบต.แม่ยางตาล (ร้องกวาง)ทำแล้ว101381089496ทำแล้ว 31/10/2559
65. อบต.แม่ยางร้อง (ร้องกวาง)ทำแล้ว10139482828ทำแล้ว 31/10/255955554
66. อบต.แม่ยางฮ่อ (ร้องกวาง)ทำแล้ว7169207266231ทำแล้ว 28/10/255910103323129
67. อบต.ร้องกวาง (ร้องกวาง)ทำแล้ว6250256256255ทำแล้ว 31/10/255919000
68. อบต.ร่องกาศ (สูงเม่น)ทำแล้ว6142142148177ทำแล้ว 31/10/2559135
69. อบต.ร่องฟอง (เมืองแพร่)ทำแล้ว6238259260384ทำแล้ว 28/10/255963000
70. อบต.วังชิ้น (วังชิ้น)ทำแล้ว6153261260259ทำแล้ว 28/09/256011
71. อบต.วังธง (เมืองแพร่)ทำแล้ว6180146135130ทำแล้ว 31/10/2559
72. อบต.วังหลวง (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว5220221221222ทำแล้ว 31/10/2559721098
73. อบต.เวียงทอง (สูงเม่น)ทำแล้ว7129858181ทำแล้ว 31/10/255956000
74. อบต.สบสาย (สูงเม่น)ทำแล้ว8232258263169ทำแล้ว 25/10/255964000
75. อบต.สรอย (วังชิ้น)ทำแล้ว618570011ทำแล้ว 23/05/2560113000
76. อบต.สะเอียบ (สอง)ทำแล้ว6169178169130ทำแล้ว 28/10/2559
77. อบต.สูงเม่น (สูงเม่น)ทำแล้ว692242233ทำแล้ว 31/10/2559567311
78. อบต.ห้วยม้า (เมืองแพร่)ทำแล้ว6331334332333ทำแล้ว 26/10/2559399222121
79. อบต.ห้วยโรง (ร้องกวาง)ทำแล้ว10317287265244ทำแล้ว 31/07/25602043111
80. อบต.ห้วยไร่ (เด่นชัย)ทำแล้ว9157156156156ทำแล้ว 28/10/2559
81. อบต.หัวทุ่ง (ลอง)ทำแล้ว5365364365366ทำแล้ว 31/10/255980000
82. อบต.หัวฝาย (สูงเม่น)ทำแล้ว6428427427424ทำแล้ว 31/10/255974999
83. อบต.หัวเมือง (สอง)ทำแล้ว6171159159159ทำแล้ว 15/09/256049000
84. อบต.เหมืองหม้อ (เมืองแพร่)ทำแล้ว66260 ยังไม่อนุมัติ 430000
รวม 84 อปท.8462014,98715,28914,12514,107838154,130381294227
ข้อมูล ณ 22/01/2561