รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด แพร่ ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.แพร่ (เมืองแพร่)ทำแล้ว13125105109102ทำแล้ว 12/04/2560215263200200200
2. เทศบาลเมืองแพร่ (เมืองแพร่)ทำแล้ว10307268255255ทำแล้ว 29/09/256021101927169
3. เทศบาลตำบลช่อแฮ (เมืองแพร่)ทำแล้ว6142118109136ทำแล้ว 31/10/2559985616161
4. เทศบาลตำบลเด่นชัย (เด่นชัย)ทำแล้ว5186175269609ทำแล้ว 30/10/25591502044
5. เทศบาลตำบลทุ่งกวาว (เมืองแพร่)ทำแล้ว6289285285285ทำแล้ว 31/10/25595740987
6. เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง (เมืองแพร่)ทำแล้ว980535353ทำแล้ว 31/10/25591579403835
7. เทศบาลตำบลบ้านถิ่น (เมืองแพร่)ทำแล้ว4147156152151ทำแล้ว 31/10/255948242320
8. เทศบาลตำบลบ้านปิน (ลอง)ทำแล้ว5120888585ทำแล้ว 31/10/2559120423636
9. เทศบาลตำบลบ้านเวียง (ร้องกวาง)ทำแล้ว7130147150176ทำแล้ว 31/10/255942101333233
10. เทศบาลตำบลปงป่าหวาย (เด่นชัย)ทำแล้ว764699197ทำแล้ว 28/10/25592949373636
11. เทศบาลตำบลปากกาง (ลอง)ทำแล้ว12175269269255ทำแล้ว 28/10/25592856362117
12. เทศบาลตำบลป่าแมต (เมืองแพร่)ทำแล้ว10314253226204ทำแล้ว 31/10/25597107858581
13. เทศบาลตำบลแม่คำมี (เมืองแพร่)ทำแล้ว7119116118114ทำแล้ว 31/10/255969105666666
14. เทศบาลตำบลแม่จั๊ว (เด่นชัย)ทำแล้ว81081288655ทำแล้ว 31/10/2559432161616
15. เทศบาลตำบลแม่ปาน (ลอง)ทำแล้ว6147173169169ทำแล้ว 28/10/255959202015
16. เทศบาลตำบลแม่ลานนา (ลอง)ทำแล้ว12199226191138ทำแล้ว 31/10/25594222
17. เทศบาลตำบลแม่หล่าย (เมืองแพร่)ทำแล้ว51561357368ทำแล้ว 31/10/2559372383838
18. เทศบาลตำบลร้องกวาง (ร้องกวาง)ทำแล้ว73214204ทำแล้ว 31/10/2559511311
19. เทศบาลตำบลวังชิ้น (วังชิ้น)ทำแล้ว51521513030ทำแล้ว 27/09/256056201066
20. เทศบาลตำบลวังหงส์ (เมืองแพร่)ทำแล้ว574413836ทำแล้ว 31/10/2559861393937
21. เทศบาลตำบลเวียงต้า (ลอง)ทำแล้ว7333271227184ทำแล้ว 31/10/2559168164989592
22. เทศบาลตำบลสวนเขื่อน (เมืองแพร่)ทำแล้ว665656565ทำแล้ว 31/10/2559471943
23. เทศบาลตำบลสอง (สอง)ทำแล้ว7198174163173ทำแล้ว 28/10/255929163121120118
24. เทศบาลตำบลสูงเม่น (สูงเม่น)ทำแล้ว5153187152149ทำแล้ว 29/09/25604111
25. เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว765565656ทำแล้ว 28/10/25591478515150
26. เทศบาลตำบลห้วยหม้าย (สอง)ทำแล้ว6179163136123ทำแล้ว 20/10/25594643434343
27. เทศบาลตำบลห้วยอ้อ (ลอง)ทำแล้ว9228232230228ทำแล้ว 30/09/25593132222
28. อบต.กาญจนา (เมืองแพร่)ทำแล้ว5132150120105ทำแล้ว 31/10/255916109898181
29. อบต.ดอนมูล (สูงเม่น)ทำแล้ว8230253306287ทำแล้ว 31/10/25595094656565
30. อบต.เด่นชัย (เด่นชัย)ทำแล้ว10221188158164ทำแล้ว 31/10/25592281545050
31. อบต.แดนชุมพล (สอง)ทำแล้ว10115239229220ทำแล้ว 31/10/2559337282827
32. อบต.ต้าผามอก (ลอง)ทำแล้ว7185178164166ทำแล้ว 27/10/255912109333327
33. อบต.ตำหนักธรรม (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว1047191720ทำแล้ว 31/10/25598481424241
34. อบต.เตาปูน (สอง)ทำแล้ว7248345283253ทำแล้ว 28/10/2559143123838281
35. อบต.ท่าข้าม (เมืองแพร่)ทำแล้ว4114115100102ทำแล้ว 31/10/2559177535250
36. อบต.ทุ่งแค้ว (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว8258356355355ทำแล้ว 28/10/255962505050
37. อบต.ทุ่งน้าว (สอง)ทำแล้ว8338346346346ทำแล้ว 31/10/255911106494745
38. อบต.ทุ่งแล้ง (ลอง)ทำแล้ว10361439445445ทำแล้ว 31/10/255931118695347
39. อบต.ไทรย้อย (เด่นชัย)ทำแล้ว10128181202166ทำแล้ว 31/10/255983136136134136
40. อบต.นาจักร (เมืองแพร่)ทำแล้ว5208164157155ทำแล้ว 31/10/2559138140113112112
41. อบต.นาพูน (วังชิ้น)ทำแล้ว8327332332332ทำแล้ว 31/10/25592059202015
42. อบต.น้ำชำ (สูงเม่น)ทำแล้ว5263204189185ทำแล้ว 31/10/2559115303023
43. อบต.น้ำรัด (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว7161357363357ทำแล้ว 31/10/2559938343232
44. อบต.น้ำเลา (ร้องกวาง)ทำแล้ว7190190187182ทำแล้ว 28/10/25596592524943
45. อบต.บ่อเหล็กลอง (ลอง)ทำแล้ว7105105105105ทำแล้ว 28/10/25591830521
46. อบต.บ้านกลาง (สอง)ทำแล้ว7234143137136ทำแล้ว 31/10/25591083393433
47. อบต.บ้านกวาง (สูงเม่น)ทำแล้ว7136129119153ทำแล้ว 01/11/256020552911
48. อบต.บ้านกาศ (สูงเม่น)ทำแล้ว1085635649ทำแล้ว 28/10/2559452413428
49. อบต.บ้านปง (สูงเม่น)ทำแล้ว10921018785ทำแล้ว 31/10/25597593737268
50. อบต.บ้านปิน (ลอง)ทำแล้ว862111104100ทำแล้ว 31/10/25594651754
51. อบต.บ้านหนุน (สอง)ทำแล้ว6110138119115ทำแล้ว 31/10/25598182545350
52. อบต.บ้านเหล่า (สูงเม่น)ทำแล้ว11133145139125ทำแล้ว 31/10/255973433939
53. อบต.ป่าแดง (เมืองแพร่)ทำแล้ว7121113114119ทำแล้ว 28/10/2559654383736
54. อบต.ป่าสัก (วังชิ้น)ทำแล้ว81371886ทำแล้ว 28/10/255914048151514
55. อบต.ไผ่โทน (ร้องกวาง)ทำแล้ว828413624ทำแล้ว 28/10/2559830161512
56. อบต.พระหลวง (สูงเม่น)ทำแล้ว6176877387ทำแล้ว 31/10/25591372995
57. อบต.แม่เกิ๋ง (วังชิ้น)ทำแล้ว8152194229196ทำแล้ว 31/10/25593287392220
58. อบต.แม่คำมี (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว7235236236236ทำแล้ว 31/10/25599971413736
59. อบต.แม่จั๊วะ (เด่นชัย)ทำแล้ว10989810195ทำแล้ว 28/10/2559946341212
60. อบต.แม่ทราย (ร้องกวาง)ทำแล้ว798108105114ทำแล้ว 28/10/25592592272325
61. อบต.แม่ป้าก (วังชิ้น)ทำแล้ว763478579ทำแล้ว 29/08/25604867201012
62. อบต.แม่พุง (วังชิ้น)ทำแล้ว9203186180168ทำแล้ว 28/10/25591479737272
63. อบต.แม่ยม (เมืองแพร่)ทำแล้ว9453369409386ทำแล้ว 31/10/2559269565556
64. อบต.แม่ยางตาล (ร้องกวาง)ทำแล้ว101381089496ทำแล้ว 31/10/25594832666
65. อบต.แม่ยางร้อง (ร้องกวาง)ทำแล้ว10138442728ทำแล้ว 31/10/25592478635960
66. อบต.แม่ยางฮ่อ (ร้องกวาง)ทำแล้ว7167206268231ทำแล้ว 28/10/255923119969090
67. อบต.ร้องกวาง (ร้องกวาง)ทำแล้ว6250256256255ทำแล้ว 31/10/255919888
68. อบต.ร่องกาศ (สูงเม่น)ทำแล้ว6141142148177ทำแล้ว 31/10/255929016141211
69. อบต.ร่องฟอง (เมืองแพร่)ทำแล้ว6238259260384ทำแล้ว 28/10/25593063535352
70. อบต.วังชิ้น (วังชิ้น)ทำแล้ว6149248245244ทำแล้ว 31/10/255997111574649
71. อบต.วังธง (เมืองแพร่)ทำแล้ว6180146135130ทำแล้ว 31/10/2559534272723
72. อบต.วังหลวง (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว5219220220221ทำแล้ว 31/10/2559980616059
73. อบต.เวียงทอง (สูงเม่น)ทำแล้ว7128888080ทำแล้ว 31/10/25596980464646
74. อบต.สบสาย (สูงเม่น)ทำแล้ว8231259262169ทำแล้ว 25/10/25593794412521
75. อบต.สรอย (วังชิ้น)ทำแล้ว618570011ทำแล้ว 23/05/25601113111111
76. อบต.สะเอียบ (สอง)ทำแล้ว6168181169128ทำแล้ว 28/10/255915290654948
77. อบต.สูงเม่น (สูงเม่น)ทำแล้ว660242233ทำแล้ว 31/10/25591170201010
78. อบต.ห้วยม้า (เมืองแพร่)ทำแล้ว6330335332333ทำแล้ว 26/10/255947103656563
79. อบต.ห้วยโรง (ร้องกวาง)ทำแล้ว10317287265244ทำแล้ว 31/07/256010055353432
80. อบต.ห้วยไร่ (เด่นชัย)ทำแล้ว9157156156156ทำแล้ว 28/10/25591149262626
81. อบต.หัวทุ่ง (ลอง)ทำแล้ว5365364365366ทำแล้ว 31/10/2559580424141
82. อบต.หัวฝาย (สูงเม่น)ทำแล้ว6428427427424ทำแล้ว 31/10/255914874272525
83. อบต.หัวเมือง (สอง)ทำแล้ว6171159159159ทำแล้ว 15/09/256049251818
84. อบต.เหมืองหม้อ (เมืองแพร่)ทำแล้ว680774044ทำแล้ว 11/11/255915301196
รวม 84 อปท.8462014,77415,29214,13314,121843,2476,3583,6763,3463,243
ข้อมูล ณ 07/08/2563