รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อุตรดิตถ์ ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.อุตรดิตถ์ (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว6562419416416ทำแล้ว 30/03/2560121153816463
2. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว8200210197191ทำแล้ว 30/11/255951111
3. เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว8298302302302ทำแล้ว 07/03/256127107222222
4. เทศบาลตำบลงิ้วงาม (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว536413924ทำแล้ว 31/10/25595363454241
5. เทศบาลตำบลจริม (ท่าปลา)ทำแล้ว6155128143151ทำแล้ว 28/10/25595774414141
6. เทศบาลตำบลด่านนาขาม (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว682767181ทำแล้ว 28/10/255941331
7. เทศบาลตำบลตรอน (ตรอน)ทำแล้ว5186189182177ทำแล้ว 30/12/2559162292929
8. เทศบาลตำบลทองแสนขัน (ทองแสนขัน)ทำแล้ว6189190190190ทำแล้ว 14/07/25601056161111
9. เทศบาลตำบลท่าปลา (ท่าปลา)ทำแล้ว7198110121226ทำแล้ว 31/10/255922109434343
10. เทศบาลตำบลท่าสัก (พิชัย)ทำแล้ว488817576ทำแล้ว 31/10/2559774535250
11. เทศบาลตำบลท่าเสา (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว6308308308308ทำแล้ว 31/10/255971362020
12. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง (ลับแล)ทำแล้ว5177168166161ทำแล้ว 29/11/25593276373737
13. เทศบาลตำบลน้ำปาด (น้ำปาด)ทำแล้ว7347357351345ทำแล้ว 10/08/2560766887
14. เทศบาลตำบลน้ำริด (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว6151150141148ทำแล้ว 31/10/255960111111
15. เทศบาลตำบลในเมือง (พิชัย)ทำแล้ว6123122122123ทำแล้ว 31/10/25591954242424
16. เทศบาลตำบลบ้านเกาะ (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว6145969696ทำแล้ว 21/04/256015438131312
17. เทศบาลตำบลบ้านแก่ง (ตรอน)ทำแล้ว6203204204204ทำแล้ว 30/11/255969222
18. เทศบาลตำบลบ้านโคก (บ้านโคก)ทำแล้ว4143141140149ทำแล้ว 20/07/25606790222222
19. เทศบาลตำบลป่าเซ่า (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว652525252ทำแล้ว 28/10/2559456200
20. เทศบาลตำบลผาจุก (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว8313296268263ทำแล้ว 31/10/25594165100
21. เทศบาลตำบลพระเสด็จ (ลับแล)ทำแล้ว690105107109ทำแล้ว 23/11/25591663212120
22. เทศบาลตำบลฟากท่า (ฟากท่า)ทำแล้ว679656565ทำแล้ว 68100
23. เทศบาลตำบลร่วมจิต (ท่าปลา)ทำแล้ว5394394394394ทำแล้ว 30/11/25591395363636
24. เทศบาลตำบลวังกระพี้ (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว7380328328329ทำแล้ว 23/11/256020496615856
25. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ (ลับแล)ทำแล้ว6140143143143ทำแล้ว 16/09/25604959888
26. เทศบาลตำบลหัวดง (ลับแล)ทำแล้ว8101135160182ทำแล้ว 28/10/25591966633
27. เทศบาลตำบลหาดกรวด (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว7220227227227ทำแล้ว 11/08/25601895777
28. อบต.ข่อยสูง (ตรอน)ทำแล้ว7432432432432ทำแล้ว 18/07/25603469151515
29. อบต.ขุนฝาง (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว5665665665665ทำแล้ว 31/10/25596651800
30. อบต.คอรุม (พิชัย)ทำแล้ว7258277290270ทำแล้ว 31/10/2559243111
31. อบต.ชัยจุมพล (ลับแล)ทำแล้ว7189214164165ทำแล้ว 26/06/2560418421218
32. อบต.ด่านแม่คำมัน (ลับแล)ทำแล้ว7164164164164ทำแล้ว 28/10/25593257272719
33. อบต.เด่นเหล็ก (น้ำปาด)ทำแล้ว677758364ทำแล้ว 28/10/25597733282827
34. อบต.ถ้ำฉลอง (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว7106878888ทำแล้ว 30/11/255927572722
35. อบต.ท่าปลา (ท่าปลา)ทำแล้ว7463467467467ทำแล้ว 31/10/255953171715
36. อบต.ท่าแฝก (ท่าปลา)ทำแล้ว7287305270262ทำแล้ว 28/10/25595141111111
37. อบต.ท่ามะเฟือง (พิชัย)ทำแล้ว64001096560ทำแล้ว 15/11/2559122125100
38. อบต.ท่าสัก (พิชัย)ทำแล้ว7119117117117ทำแล้ว 15/11/25591961282828
39. อบต.นาขุม (บ้านโคก)ทำแล้ว5361386373364ทำแล้ว 26/06/256010140100
40. อบต.นางพญา (ท่าปลา)ทำแล้ว7436440437438ทำแล้ว 06/07/25606316999
41. อบต.นานกกก (ลับแล)ทำแล้ว958606060ทำแล้ว 15/11/2559543666
42. อบต.นายาง (พิชัย)ทำแล้ว6273250200167ทำแล้ว 14/07/25609958100
43. อบต.นาอิน (พิชัย)ทำแล้ว6438443443443ทำแล้ว 03/07/2560163555
44. อบต.น้ำไคร้ (น้ำปาด)ทำแล้ว6138133131130ทำแล้ว 31/10/2559444313128
45. อบต.น้ำไผ่ (น้ำปาด)ทำแล้ว6532578607619ทำแล้ว 02/10/2560134544
46. อบต.น้ำพี้ (ทองแสนขัน)ทำแล้ว6524510510510ทำแล้ว 08/05/256115854600
47. อบต.น้ำหมัน (ท่าปลา)ทำแล้ว5246226199185ทำแล้ว 22/11/25593181866
48. อบต.น้ำอ่าง (ตรอน)ทำแล้ว8455400397396ทำแล้ว 06/12/256026200
49. อบต.ในเมือง (พิชัย)ทำแล้ว6477477477477ทำแล้ว 10/05/2559125111
50. อบต.บ่อทอง (ทองแสนขัน)ทำแล้ว4307255260248ทำแล้ว 30/05/25611562131311
51. อบต.บ่อเบี้ย (บ้านโคก)ทำแล้ว7244244248245ทำแล้ว 29/11/255927312
52. อบต.บ้านแก่ง (ตรอน)ทำแล้ว5232233265227ทำแล้ว 31/10/255946116131010
53. อบต.บ้านโคน (พิชัย)ทำแล้ว729252525ทำแล้ว 14/11/2560326665
54. อบต.บ้านด่าน (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว655111111111ทำแล้ว 25/11/25591750282625
55. อบต.บ้านด่านนาขาม (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว6273188ทำแล้ว 31/10/2559406010109
56. อบต.บ้านดารา (พิชัย)ทำแล้ว4157122116112ทำแล้ว 31/10/25592567272322
57. อบต.บ้านฝาย (น้ำปาด)ทำแล้ว6288288288288ทำแล้ว 31/10/255971272524
58. อบต.บ้านเสี้ยว (ฟากท่า)ทำแล้ว715201818ทำแล้ว 31/10/255913562999
59. อบต.บ้านหม้อ (พิชัย)ทำแล้ว5168378378378ทำแล้ว 25/09/25602159800
60. อบต.ป่าคาย (ทองแสนขัน)ทำแล้ว6140131133219ทำแล้ว 28/10/255962333
61. อบต.ผักขวง (ทองแสนขัน)ทำแล้ว6234194176163ทำแล้ว 28/10/25594381343432
62. อบต.ผาเลือด (ท่าปลา)ทำแล้ว7179189183184ทำแล้ว 27/10/255910200
63. อบต.ไผ่ล้อม (ลับแล)ทำแล้ว6651649649649ทำแล้ว 31/10/255949141010
64. อบต.ฝายหลวง (ลับแล)ทำแล้ว5514516516516ทำแล้ว 15/11/2559448222
65. อบต.พญาแมน (พิชัย)ทำแล้ว8249388393393ทำแล้ว 31/10/25592798654337
66. อบต.ฟากท่า (ฟากท่า)ทำแล้ว5183183183183ทำแล้ว 31/10/2559874494941
67. อบต.ม่วงเจ็ดต้น (บ้านโคก)ทำแล้ว5173160161161ทำแล้ว 31/10/25594869232323
68. อบต.แม่พูล (ลับแล)ทำแล้ว61281078882ทำแล้ว 22/11/255965121110
69. อบต.ร่วมจิต (ท่าปลา)ทำแล้ว5249251251251ทำแล้ว 31/10/255941333
70. อบต.ไร่อ้อย (พิชัย)ทำแล้ว6584585585585ทำแล้ว 29/10/255965111
71. อบต.วังดิน (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว585837773ทำแล้ว 30/11/2559236111111
72. อบต.วังแดง (ตรอน)ทำแล้ว7282283283283ทำแล้ว 31/10/255927176949494
73. อบต.สองคอน (ฟากท่า)ทำแล้ว7446453453453ทำแล้ว 31/10/25593781484748
74. อบต.สองห้อง (ฟากท่า)ทำแล้ว8281281281281ทำแล้ว 31/10/255972822100
75. อบต.แสนตอ (น้ำปาด)ทำแล้ว513713311399ทำแล้ว 31/10/255976353534
76. อบต.แสนตอ (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว51361378969ทำแล้ว 31/10/2559154161514
77. อบต.ห้วยมุ่น (น้ำปาด)ทำแล้ว7160164155151ทำแล้ว 31/08/2560476100
78. อบต.หาดงิ้ว (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว5214205221141ทำแล้ว 30/12/2559646711109
79. อบต.หาดล้า (ท่าปลา)ทำแล้ว7150272226ทำแล้ว 01/10/25598284333
80. อบต.หาดสองแคว (ตรอน)ทำแล้ว6178180180180ทำแล้ว 31/10/2559666191616
รวม 80 อปท.8049319,57918,82818,55618,477802,4195,9091,5101,3231,260
ข้อมูล ณ 20/08/2561