รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อุตรดิตถ์ ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.อุตรดิตถ์ (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว6562419416416ทำแล้ว 30/03/2560137167817271
2. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว8200210197191ทำแล้ว 30/11/25592258414141
3. เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว8298302302302ทำแล้ว 07/03/256127107474747
4. เทศบาลตำบลงิ้วงาม (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว536413924ทำแล้ว 31/10/25595363454542
5. เทศบาลตำบลจริม (ท่าปลา)ทำแล้ว6155128143151ทำแล้ว 28/10/255959115949494
6. เทศบาลตำบลตรอน (ตรอน)ทำแล้ว5186189182177ทำแล้ว 30/12/2559162313131
7. เทศบาลตำบลทองแสนขัน (ทองแสนขัน)ทำแล้ว6189190190190ทำแล้ว 14/07/25601068303030
8. เทศบาลตำบลท่าปลา (ท่าปลา)ทำแล้ว7198110121226ทำแล้ว 31/10/255922109727272
9. เทศบาลตำบลท่าสัก (พิชัย)ทำแล้ว488817576ทำแล้ว 31/10/2559875696767
10. เทศบาลตำบลท่าเสา (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว6308308308308ทำแล้ว 31/10/255971424039
11. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง (ลับแล)ทำแล้ว5177168166161ทำแล้ว 29/11/255933104383837
12. เทศบาลตำบลน้ำปาด (น้ำปาด)ทำแล้ว7344358351345ทำแล้ว 10/08/25601063887
13. เทศบาลตำบลน้ำริด (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว6152150141147ทำแล้ว 31/10/255915060292929
14. เทศบาลตำบลในเมือง (พิชัย)ทำแล้ว6123122122123ทำแล้ว 31/10/25592970414040
15. เทศบาลตำบลบ้านเกาะ (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว6145969696ทำแล้ว 31/10/255917338161613
16. เทศบาลตำบลบ้านแก่ง (ตรอน)ทำแล้ว6203204204204ทำแล้ว 30/11/255969222
17. เทศบาลตำบลบ้านโคก (บ้านโคก)ทำแล้ว4143141140149ทำแล้ว 20/07/25606798282828
18. เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว682767181ทำแล้ว 28/10/2559411531
19. เทศบาลตำบลป่าเซ่า (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว652525252ทำแล้ว 28/10/2559456322
20. เทศบาลตำบลผาจุก (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว8306303268263ทำแล้ว 31/10/25594264585351
21. เทศบาลตำบลพระเสด็จ (ลับแล)ทำแล้ว690105107109ทำแล้ว 23/11/25591677252524
22. เทศบาลตำบลฟากท่า (ฟากท่า)ทำแล้ว678666565ทำแล้ว 67383736
23. เทศบาลตำบลร่วมจิต (ท่าปลา)ทำแล้ว5394394394394ทำแล้ว 30/11/25591395393939
24. เทศบาลตำบลวังกะพี้ (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว7378328328329ทำแล้ว 23/11/2560206113898985
25. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ (ลับแล)ทำแล้ว6140143143143ทำแล้ว 16/09/25604959434319
26. เทศบาลตำบลหัวดง (ลับแล)ทำแล้ว8101125141159ทำแล้ว 28/10/255924101633
27. เทศบาลตำบลหาดกรวด (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว7220227227227ทำแล้ว 11/08/25601995272727
28. อบต.ข่อยสูง (ตรอน)ทำแล้ว7429429429429ทำแล้ว 18/07/2560108102808080
29. อบต.ขุนฝาง (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว5665665665665ทำแล้ว 31/10/2559670515050
30. อบต.คอรุม (พิชัย)ทำแล้ว7258277290270ทำแล้ว 31/10/2559343111
31. อบต.ชัยจุมพล (ลับแล)ทำแล้ว7187216164165ทำแล้ว 26/06/25603987595147
32. อบต.ด่านแม่คำมัน (ลับแล)ทำแล้ว7164164164164ทำแล้ว 28/10/25593658292927
33. อบต.เด่นเหล็ก (น้ำปาด)ทำแล้ว677758364ทำแล้ว 28/10/25597736313129
34. อบต.ถ้ำฉลอง (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว7106878888ทำแล้ว 30/11/25596058373736
35. อบต.ท่าปลา (ท่าปลา)ทำแล้ว7462468467467ทำแล้ว 31/10/2559455282727
36. อบต.ท่าแฝก (น้ำปาด)ทำแล้ว7287304270263ทำแล้ว 28/10/255930145404040
37. อบต.ท่ามะเฟือง (พิชัย)ทำแล้ว63991106560ทำแล้ว 15/11/25591901244166
38. อบต.ท่าสัก (พิชัย)ทำแล้ว7119117117117ทำแล้ว 15/11/25594178282828
39. อบต.นาขุม (บ้านโคก)ทำแล้ว5361386373364ทำแล้ว 26/06/256010140111
40. อบต.นางพญา (ท่าปลา)ทำแล้ว7436440437438ทำแล้ว 06/07/25606316999
41. อบต.นานกกก (ลับแล)ทำแล้ว958606060ทำแล้ว 15/11/2559543666
42. อบต.นายาง (พิชัย)ทำแล้ว6267256200167ทำแล้ว 14/07/25609656666
43. อบต.นาอิน (พิชัย)ทำแล้ว6438443443443ทำแล้ว 03/07/25602363343130
44. อบต.น้ำไคร้ (น้ำปาด)ทำแล้ว6138139129126ทำแล้ว 31/10/2559109125838380
45. อบต.น้ำไผ่ (น้ำปาด)ทำแล้ว6526576606618ทำแล้ว 02/10/25601133544
46. อบต.น้ำพี้ (ทองแสนขัน)ทำแล้ว6561549548548ทำแล้ว 12/09/256115960272523
47. อบต.น้ำหมัน (ท่าปลา)ทำแล้ว5245227199185ทำแล้ว 22/11/255931801466
48. อบต.น้ำอ่าง (ตรอน)ทำแล้ว8455400397396ทำแล้ว 06/12/256026151515
49. อบต.ในเมือง (พิชัย)ทำแล้ว6477477477477ทำแล้ว 10/05/25599290766
50. อบต.บ่อทอง (ทองแสนขัน)ทำแล้ว4327239258246ทำแล้ว 30/05/25611862232221
51. อบต.บ่อเบี้ย (บ้านโคก)ทำแล้ว7244244248245ทำแล้ว 29/11/255927312
52. อบต.บ้านแก่ง (ตรอน)ทำแล้ว5228234265230ทำแล้ว 31/10/255948113131010
53. อบต.บ้านโคน (พิชัย)ทำแล้ว729252525ทำแล้ว 14/11/2560326665
54. อบต.บ้านด่าน (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว655111111111ทำแล้ว 25/11/25591750373737
55. อบต.บ้านด่านนาขาม (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว6273188ทำแล้ว 31/10/2559546010109
56. อบต.บ้านดารา (พิชัย)ทำแล้ว4157122116112ทำแล้ว 31/10/25594181555052
57. อบต.บ้านฝาย (น้ำปาด)ทำแล้ว6287289287287ทำแล้ว 31/10/25591771483635
58. อบต.บ้านเสี้ยว (ฟากท่า)ทำแล้ว715191918ทำแล้ว 31/10/255914262999
59. อบต.บ้านหม้อ (พิชัย)ทำแล้ว511376379379ทำแล้ว 25/09/2560212913108
60. อบต.ป่าคาย (ทองแสนขัน)ทำแล้ว6146131132214ทำแล้ว 28/10/25595110716118
61. อบต.ผักขวง (ทองแสนขัน)ทำแล้ว6233196176162ทำแล้ว 28/10/25594585424239
62. อบต.ผาเลือด (ท่าปลา)ทำแล้ว7179189183184ทำแล้ว 27/10/2559110766
63. อบต.ไผ่ล้อม (ลับแล)ทำแล้ว6551748649649ทำแล้ว 31/10/25594929644
64. อบต.ฝายหลวง (ลับแล)ทำแล้ว5514516516516ทำแล้ว 15/11/2559548222
65. อบต.พญาแมน (พิชัย)ทำแล้ว8249388393393ทำแล้ว 31/10/25592698888887
66. อบต.ฟากท่า (ฟากท่า)ทำแล้ว5183183183183ทำแล้ว 31/10/2559987626153
67. อบต.ม่วงเจ็ดต้น (บ้านโคก)ทำแล้ว5173160161161ทำแล้ว 31/10/25594869232323
68. อบต.แม่พูล (ลับแล)ทำแล้ว61281078882ทำแล้ว 22/11/25594465141110
69. อบต.ร่วมจิต (ท่าปลา)ทำแล้ว5249251251251ทำแล้ว 31/10/2559141181818
70. อบต.ไร่อ้อย (พิชัย)ทำแล้ว6583586585585ทำแล้ว 29/10/255925665611
71. อบต.วังดิน (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว585837773ทำแล้ว 30/11/2559236111111
72. อบต.วังแดง (ตรอน)ทำแล้ว7282283283283ทำแล้ว 31/10/255929180121121121
73. อบต.สองคอน (ฟากท่า)ทำแล้ว7446453453453ทำแล้ว 31/10/25593981585758
74. อบต.สองห้อง (ฟากท่า)ทำแล้ว8281281281281ทำแล้ว 31/10/255918282323232
75. อบต.แสนตอ (น้ำปาด)ทำแล้ว514013211298ทำแล้ว 31/10/25593494707070
76. อบต.แสนตอ (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว51361378969ทำแล้ว 31/10/25591064434337
77. อบต.ห้วยมุ่น (น้ำปาด)ทำแล้ว7159164155152ทำแล้ว 31/08/2560361952967
78. อบต.หาดงิ้ว (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว5214205221141ทำแล้ว 30/12/255967109453635
79. อบต.หาดล้า (ท่าปลา)ทำแล้ว7149272226ทำแล้ว 31/10/255914586565656
80. อบต.หาดสองแคว (ตรอน)ทำแล้ว6152181180180ทำแล้ว 31/10/2559981555555
รวม 80 อปท.8049319,32118,96218,56618,479803,7216,5462,7102,5382,455
ข้อมูล ณ 06/08/2563