รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อุตรดิตถ์ ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.อุตรดิตถ์ (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว6562419416416ทำแล้ว 30/03/2560961172000
2. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว8200210197191ทำแล้ว 30/11/255951000
3. เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว8298302302302ทำแล้ว 14/07/256042000
4. เทศบาลตำบลงิ้วงาม (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว536413924ทำแล้ว 31/10/255958422
5. เทศบาลตำบลจริม (ท่าปลา)ทำแล้ว6163127143144ทำแล้ว 28/10/25592032000
6. เทศบาลตำบลด่านนาขาม (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว682767181ทำแล้ว 28/10/255941000
7. เทศบาลตำบลตรอน (ตรอน)ทำแล้ว5186189182177ทำแล้ว 30/12/255958200
8. เทศบาลตำบลทองแสนขัน (ทองแสนขัน)ทำแล้ว6189190190190ทำแล้ว 14/07/256047511
9. เทศบาลตำบลท่าปลา (ท่าปลา)ทำแล้ว7192111121231ทำแล้ว 31/10/255985121211
10. เทศบาลตำบลท่าสัก (พิชัย)ทำแล้ว488817576ทำแล้ว 31/10/255967141412
11. เทศบาลตำบลท่าเสา (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว6308308308308ทำแล้ว 31/10/255971111111
12. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง (ลับแล)ทำแล้ว5177167167161ทำแล้ว 29/11/255970000
13. เทศบาลตำบลน้ำปาด (น้ำปาด)ทำแล้ว7347357351345ทำแล้ว 10/08/256066000
14. เทศบาลตำบลน้ำริด (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว6152150141147ทำแล้ว 31/10/255960000
15. เทศบาลตำบลในเมือง (พิชัย)ทำแล้ว6123122122123ทำแล้ว 31/10/25591554000
16. เทศบาลตำบลบ้านเกาะ (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว6145969696ทำแล้ว 21/04/256038000
17. เทศบาลตำบลบ้านแก่ง (ตรอน)ทำแล้ว6203204204204ทำแล้ว 30/11/255969000
18. เทศบาลตำบลบ้านโคก (บ้านโคก)ทำแล้ว4143141140149ทำแล้ว 20/07/2560635000
19. เทศบาลตำบลป่าเซ่า (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว652525252ทำแล้ว 28/10/25593000
20. เทศบาลตำบลผาจุก (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว8313296268263ทำแล้ว 31/10/25593838000
21. เทศบาลตำบลพระเสด็จ (ลับแล)ทำแล้ว690105107109ทำแล้ว 23/11/255971000
22. เทศบาลตำบลฟากท่า (ฟากท่า)ทำแล้ว672676767ทำแล้ว 25/10/255965000
23. เทศบาลตำบลร่วมจิต (ท่าปลา)ทำแล้ว5394394394394ทำแล้ว 30/11/25591395333
24. เทศบาลตำบลวังกระพี้ (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว7380328328329ทำแล้ว 23/11/256011861141313
25. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ (ลับแล)ทำแล้ว6143143143143ทำแล้ว 16/09/2560451000
26. เทศบาลตำบลหัวดง (ลับแล)ทำแล้ว8101136160182ทำแล้ว 28/10/2559566000
27. เทศบาลตำบลหาดกรวด (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว7220227227227ทำแล้ว 11/08/25601895000
28. อบต.ข่อยสูง (ตรอน)ทำแล้ว7432432432432ทำแล้ว 18/07/2560167000
29. อบต.ขุนฝาง (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว5665665665665ทำแล้ว 31/10/2559651800
30. อบต.คอรุม (พิชัย)ทำแล้ว7258277290270ทำแล้ว 31/10/25591
31. อบต.ชัยจุมพล (ลับแล)ทำแล้ว7215194165168ทำแล้ว 26/06/2560183000
32. อบต.ด่านแม่คำมัน (ลับแล)ทำแล้ว7164164164164ทำแล้ว 28/10/2559184316168
33. อบต.เด่นเหล็ก (น้ำปาด)ทำแล้ว679728365ทำแล้ว 28/10/25597734111010
34. อบต.ถ้ำฉลอง (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว7106878888ทำแล้ว 30/11/25592757000
35. อบต.ท่าปลา (ท่าปลา)ทำแล้ว7463467467467ทำแล้ว 31/10/255953100
36. อบต.ท่าแฝก (ท่าปลา)ทำแล้ว7287305270262ทำแล้ว 28/10/25595141000
37. อบต.ท่ามะเฟือง (พิชัย)ทำแล้ว64001096560ทำแล้ว 15/11/255956122000
38. อบต.ท่าสัก (พิชัย)ทำแล้ว7119117117117ทำแล้ว 15/11/25591859000
39. อบต.นาขุม (บ้านโคก)ทำแล้ว5361386373364ทำแล้ว 26/06/25604000
40. อบต.นางพญา (ท่าปลา)ทำแล้ว7435441437438ทำแล้ว 06/07/25607000
41. อบต.นานกกก (ลับแล)ทำแล้ว958606060ทำแล้ว 15/11/2559543000
42. อบต.นายาง (พิชัย)ทำแล้ว6273250200167ทำแล้ว 14/07/25606258000
43. อบต.นาอิน (พิชัย)ทำแล้ว6438443443443ทำแล้ว 03/07/2560163000
44. อบต.น้ำไคร้ (น้ำปาด)ทำแล้ว6138133131130ทำแล้ว 31/10/2559444531
45. อบต.น้ำไผ่ (น้ำปาด)ทำแล้ว6532578607619ทำแล้ว 02/10/2560134000
46. อบต.น้ำพี้ (ทองแสนขัน)ทำแล้ว6444445445445ทำแล้ว 14/11/256015854000
47. อบต.น้ำหมัน (ท่าปลา)ทำแล้ว5241230200188ทำแล้ว 22/11/2559483000
48. อบต.น้ำอ่าง (ตรอน)ทำแล้ว8455400397396ทำแล้ว 06/12/256026000
49. อบต.ในเมือง (พิชัย)ทำแล้ว6302302302302ทำแล้ว 09/11/255922000
50. อบต.บ่อทอง (ทองแสนขัน)ทำแล้ว437375124116ทำแล้ว 27/11/25601562777
51. อบต.บ่อเบี้ย (บ้านโคก)ทำแล้ว7244244248245ทำแล้ว 29/11/255925000
52. อบต.บ้านแก่ง (ตรอน)ทำแล้ว5232233265227ทำแล้ว 31/10/255946116000
53. อบต.บ้านโคน (พิชัย)ทำแล้ว730252525ทำแล้ว 14/11/256014000
54. อบต.บ้านด่าน (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว658111113113ทำแล้ว 25/11/255936000
55. อบต.บ้านด่านนาขาม (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว6273188ทำแล้ว 31/10/25592260000
56. อบต.บ้านดารา (พิชัย)ทำแล้ว4158122116112ทำแล้ว 31/10/25592568000
57. อบต.บ้านฝาย (น้ำปาด)ทำแล้ว6288288288288ทำแล้ว 31/10/255971141110
58. อบต.บ้านเสี้ยว (ฟากท่า)ทำแล้ว715201818ทำแล้ว 31/10/255913562000
59. อบต.บ้านหม้อ (พิชัย)ทำแล้ว5168378378378ทำแล้ว 25/09/25602159000
60. อบต.ป่าคาย (ทองแสนขัน)ทำแล้ว6140131133219ทำแล้ว 28/10/255962111
61. อบต.ผักขวง (ทองแสนขัน)ทำแล้ว6228195178166ทำแล้ว 28/10/2559565998
62. อบต.ผาเลือด (ท่าปลา)ทำแล้ว7179189183184ทำแล้ว 27/10/255910000
63. อบต.ไผ่ล้อม (ลับแล)ทำแล้ว6651649649649ทำแล้ว 31/10/255949000
64. อบต.ฝายหลวง (ลับแล)ทำแล้ว5514516516516ทำแล้ว 15/11/2559145000
65. อบต.พญาแมน (พิชัย)ทำแล้ว8250388393393ทำแล้ว 31/10/25592673000
66. อบต.ฟากท่า (ฟากท่า)ทำแล้ว582828282ทำแล้ว 31/10/2559620866
67. อบต.ม่วงเจ็ดต้น (บ้านโคก)ทำแล้ว5173160161161ทำแล้ว 31/10/255946000
68. อบต.แม่พูล (ลับแล)ทำแล้ว61281078882ทำแล้ว 22/11/25591000
69. อบต.ร่วมจิต (ท่าปลา)ทำแล้ว5249251251251ทำแล้ว 31/10/255941000
70. อบต.ไร่อ้อย (พิชัย)ทำแล้ว6584585585585ทำแล้ว 29/10/255965000
71. อบต.วังดิน (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว585837773ทำแล้ว 30/11/2559236000
72. อบต.วังแดง (ตรอน)ทำแล้ว7282283283283ทำแล้ว 31/10/255926173444444
73. อบต.สองคอน (ฟากท่า)ทำแล้ว7446453453453ทำแล้ว 31/10/2559666000
74. อบต.สองห้อง (ฟากท่า)ทำแล้ว8281281281281ทำแล้ว 31/10/25591282000
75. อบต.แสนตอ (น้ำปาด)ทำแล้ว513713311399ทำแล้ว 31/10/255976000
76. อบต.แสนตอ (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว51361378969ทำแล้ว 31/10/2559150000
77. อบต.ห้วยมุ่น (น้ำปาด)ทำแล้ว7160164155151ทำแล้ว 31/08/256077000
78. อบต.หาดงิ้ว (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว5214205221141ทำแล้ว 30/12/25592666000
79. อบต.หาดล้า (ท่าปลา)ทำแล้ว7151272225ทำแล้ว 01/10/25598000
80. อบต.หาดสองแคว (ตรอน)ทำแล้ว6178180180180ทำแล้ว 31/10/255958000
รวม 80 อปท.8049319,31118,29218,08818,014801,1764,940219163148
ข้อมูล ณ 23/01/2561