รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ลำปาง ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ลำปาง (เมืองลำปาง)ทำแล้ว51,6591,6691,6681,668ทำแล้ว 30/11/2559322223682020
2. เทศบาลนครลำปาง (เมืองลำปาง)ทำแล้ว7210170155147ทำแล้ว 15/11/2559341427355
3. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (เมืองลำปาง)ทำแล้ว6234146123120ทำแล้ว 15/11/255973191584342
4. เทศบาลเมืองล้อมแรด (เถิน)ทำแล้ว5315236226204ทำแล้ว 15/11/255966134664535
5. เทศบาลตำบลเกาะคา (เกาะคา)ทำแล้ว5221234234234ทำแล้ว 04/01/25619104311913
6. เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว (เกาะคา)ทำแล้ว7435437437436ทำแล้ว 25/11/25598566121111
7. เทศบาลตำบลแจ้ห่ม (แจ้ห่ม)ทำแล้ว591686270ทำแล้ว 31/10/25591162323231
8. เทศบาลตำบลต้นธงชัย (เมืองลำปาง)ทำแล้ว53171086382ทำแล้ว 08/12/256055117504444
9. เทศบาลตำบลเถินบุรี (เถิน)ทำแล้ว5128948485ทำแล้ว 18/11/2559173303028
10. เทศบาลตำบลท่าผา (เกาะคา)ทำแล้ว6126131109109ทำแล้ว 21/11/2559260282826
11. เทศบาลตำบลทุ่งงาม (เสริมงาม)ทำแล้ว5211213213213ทำแล้ว 30/11/255948551
12. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5251979491ทำแล้ว 31/10/25601165666
13. เทศบาลตำบลนาแก้ว (เกาะคา)ทำแล้ว5164184165161ทำแล้ว 30/11/2559470282825
14. เทศบาลตำบลนาครัว (แม่ทะ)ทำแล้ว5237218195184ทำแล้ว 31/10/25593832777
15. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ (แม่ทะ)ทำแล้ว5128736359ทำแล้ว 28/10/25598469232322
16. เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5175120122119ทำแล้ว 31/10/25593172636363
17. เทศบาลตำบลบ้านสา (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5243184170175ทำแล้ว 07/11/255946108303030
18. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (วังเหนือ)ทำแล้ว5187187187187ทำแล้ว 31/10/255996325178
19. เทศบาลตำบลปงยางคก (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5214200285428ทำแล้ว 31/10/2559179151110
20. เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว (แม่ทะ)ทำแล้ว5324318320324ทำแล้ว 31/08/25606072413833
21. เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง (แม่พริก)ทำแล้ว550891112ทำแล้ว 28/10/255968101010
22. เทศบาลตำบลพิชัย (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5204188171152ทำแล้ว 31/10/255921212154
23. เทศบาลตำบลเมืองปาน (เมืองปาน)ทำแล้ว594848284ทำแล้ว 31/10/2559870302925
24. เทศบาลตำบลเมืองยาว (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5368364363362ทำแล้ว 31/10/255996751553
25. เทศบาลตำบลแม่ทะ (แม่ทะ)ทำแล้ว5205209182173ทำแล้ว 31/10/25593489343433
26. เทศบาลตำบลแม่ปุ (แม่พริก)ทำแล้ว5146169160171ทำแล้ว 31/10/25591798973
27. เทศบาลตำบลแม่พริก (แม่พริก)ทำแล้ว6172107121112ทำแล้ว 05/07/25602888626261
28. เทศบาลตำบลแม่มอก (เถิน)ทำแล้ว5302139131194ทำแล้ว 18/11/25595175322119
29. เทศบาลตำบลแม่เมาะ (แม่เมาะ)ทำแล้ว6211128123125ทำแล้ว 14/11/2559111313131
30. เทศบาลตำบลลำปางหลวง (เกาะคา)ทำแล้ว5491508508508ทำแล้ว 11/05/256094135151515
31. เทศบาลตำบลวังพร้าว (เกาะคา)ทำแล้ว5173175173174ทำแล้ว 15/11/25592783434242
32. เทศบาลตำบลวังเหนือ (วังเหนือ)ทำแล้ว692979290ทำแล้ว 10/11/25592488303027
33. เทศบาลตำบลเวียงมอก (เถิน)ทำแล้ว5182289271277ทำแล้ว 18/11/2559119195573836
34. เทศบาลตำบลศาลา (เกาะคา)ทำแล้ว7415425425425ทำแล้ว 31/10/255910977333232
35. เทศบาลตำบลสบปราบ (สบปราบ)ทำแล้ว5156155152128ทำแล้ว 29/11/2559351371019695
36. เทศบาลตำบลสิริราช (แม่ทะ)ทำแล้ว5385286281276ทำแล้ว 31/10/2559126777
37. เทศบาลตำบลเสริมงาม (เสริมงาม)ทำแล้ว5835798712711ทำแล้ว 16/11/255914797302927
38. เทศบาลตำบลเสริมซ้าย (เสริมงาม)ทำแล้ว5133125105107ทำแล้ว 29/11/255919102414140
39. เทศบาลตำบลหลวงใต้ (งาว)ทำแล้ว5165189187169ทำแล้ว 28/10/25592562766
40. เทศบาลตำบลหลวงเหนือ (งาว)ทำแล้ว5165159149147ทำแล้ว 31/10/2559168302819
41. เทศบาลตำบลห้างฉัตร (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5200204204271ทำแล้ว 31/10/25595470363328
42. เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5687691691691ทำแล้ว 31/10/255981545353
43. เทศบาลตำบลไหล่หิน (เกาะคา)ทำแล้ว5397428427427ทำแล้ว 31/10/25598091292724
44. อบต.จางเหนือ (แม่เมาะ)ทำแล้ว5124188153192ทำแล้ว 28/10/25593576888
45. อบต.แจ้ซ้อน (เมืองปาน)ทำแล้ว5309309309309ทำแล้ว 31/10/25591599252119
46. อบต.แจ้ห่ม (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5133151149147ทำแล้ว 24/04/25602056191919
47. อบต.ดอนไฟ (แม่ทะ)ทำแล้ว5341343343343ทำแล้ว 31/10/25598954322
48. อบต.ทุ่งกว๋าว (เมืองปาน)ทำแล้ว5247267274268ทำแล้ว 31/10/25595789272722
49. อบต.ทุ่งฝาย (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5244236259261ทำแล้ว 15/11/255946212121
50. อบต.ทุ่งฮั้ว (วังเหนือ)ทำแล้ว5129158160128ทำแล้ว 31/10/2559464362727
51. อบต.นาแก (งาว)ทำแล้ว5514515514512ทำแล้ว 31/10/25596059444
52. อบต.นาโป่ง (เถิน)ทำแล้ว5266138135135ทำแล้ว 18/11/2559492424138
53. อบต.นายาง (สบปราบ)ทำแล้ว5167172172172ทำแล้ว 15/11/25596448131313
54. อบต.นาสัก (แม่เมาะ)ทำแล้ว5181163163139ทำแล้ว 31/10/2559177655
55. อบต.นาแส่ง (เกาะคา)ทำแล้ว8146146146146ทำแล้ว 31/10/255948312725
56. อบต.นิคมพัฒนา (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5228228228228ทำแล้ว 14/11/2559349212120
57. อบต.บ่อแฮ้ว (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5181198139133ทำแล้ว 21/11/2559463910109
58. อบต.บ้านกิ่ว (แม่ทะ)ทำแล้ว5433413526579ทำแล้ว 28/10/255964100181816
59. อบต.บ้านขอ (เมืองปาน)ทำแล้ว5361317310299ทำแล้ว 19/01/25611104696751
60. อบต.บ้านค่า (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5359160237313ทำแล้ว 28/10/25594568272726
61. อบต.บ้านดง (แม่เมาะ)ทำแล้ว5341346343328ทำแล้ว 27/10/25598777
62. อบต.บ้านบอม (แม่ทะ)ทำแล้ว5150130131134ทำแล้ว 31/10/255932621499
63. อบต.บ้านเป้า (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5227177159156ทำแล้ว 25/11/2559601131898
64. อบต.บ้านโป่ง (งาว)ทำแล้ว5201190187188ทำแล้ว 02/11/25591261323128
65. อบต.บ้านร้อง (งาว)ทำแล้ว5133848275ทำแล้ว 31/10/255943135373735
66. อบต.บ้านแลง (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5179179167162ทำแล้ว 31/10/25591351888
67. อบต.บ้านเสด็จ (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5438170325419ทำแล้ว 14/11/255910199292928
68. อบต.บ้านหวด (งาว)ทำแล้ว5168156148160ทำแล้ว 24/10/255966999
69. อบต.บ้านแหง (งาว)ทำแล้ว5198128127129ทำแล้ว 31/10/255915106393837
70. อบต.บ้านอ้อน (งาว)ทำแล้ว5359361362362ทำแล้ว 31/10/2559260282724
71. อบต.บ้านเอื้อม (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5147132125126ทำแล้ว 31/10/25594678585450
72. อบต.บุญนาคพัฒนา (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5154126124124ทำแล้ว 16/11/2559693281716
73. อบต.ปงดอน (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5252260260260ทำแล้ว 31/10/25598038112
74. อบต.ปงเตา (งาว)ทำแล้ว5210219211200ทำแล้ว 31/10/2559497181818
75. อบต.พิชัย (เมืองลำปาง)ทำแล้ว51051049684ทำแล้ว 29/11/25593383202020
76. อบต.เมืองมาย (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5768768768768ทำแล้ว 26/10/2559855222019
77. อบต.แม่กัวะ (สบปราบ)ทำแล้ว5107815141ทำแล้ว 25/11/25591162383838
78. อบต.แม่ตีบ (งาว)ทำแล้ว5206170170181ทำแล้ว 13/07/25602352544
79. อบต.แม่ถอด (เถิน)ทำแล้ว5149129135134ทำแล้ว 18/11/2559273292929
80. อบต.แม่ปะ (เถิน)ทำแล้ว5146134136139ทำแล้ว 18/11/2559694525249
81. อบต.แม่พริก (แม่พริก)ทำแล้ว9337295253269ทำแล้ว 15/11/255949112555555
82. อบต.แม่วะ (เถิน)ทำแล้ว514829339ทำแล้ว 17/11/255945151313
83. อบต.แม่สัน (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5186178176166ทำแล้ว 31/10/25594765191918
84. อบต.แม่สุก (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5189173177174ทำแล้ว 31/10/25596828246
85. อบต.ร่องเคาะ (วังเหนือ)ทำแล้ว5209188180189ทำแล้ว 27/10/2559501542299
86. อบต.วอแก้ว (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5158179167168ทำแล้ว 31/10/25593485272323
87. อบต.วังแก้ว (วังเหนือ)ทำแล้ว5155159155158ทำแล้ว 31/10/2559144411
88. อบต.วังเงิน (แม่ทะ)ทำแล้ว5118882020ทำแล้ว 31/10/255914910109
89. อบต.วังซ้าย (วังเหนือ)ทำแล้ว559138138137ทำแล้ว 09/02/2559129141314
90. อบต.วังใต้ (วังเหนือ)ทำแล้ว586858474ทำแล้ว 27/10/25593161191919
91. อบต.วังทรายคำ (วังเหนือ)ทำแล้ว5283213191173ทำแล้ว 31/10/255975302419
92. อบต.วังทอง (วังเหนือ)ทำแล้ว5582576576576ทำแล้ว 31/10/255927604292925
93. อบต.วังเหนือ (วังเหนือ)ทำแล้ว5214214206206ทำแล้ว 31/10/25594056888
94. อบต.วิเชตนคร (แจ้ห่ม)ทำแล้ว51651049896ทำแล้ว 31/10/2559668016107
95. อบต.เวียงตาล (ห้างฉัตร)ทำแล้ว513711110194ทำแล้ว 31/10/25594795393939
96. อบต.สบปราบ (สบปราบ)ทำแล้ว6147152150146ทำแล้ว 28/11/255957303030
97. อบต.สบป้าด (แม่เมาะ)ทำแล้ว51561009796ทำแล้ว 10/11/25593770511
98. อบต.สมัย (สบปราบ)ทำแล้ว7184171167170ทำแล้ว 23/11/2559939444
99. อบต.เสริมกลาง (เสริมงาม)ทำแล้ว5172176176176ทำแล้ว 14/11/255939111010
100. อบต.เสริมขวา (เสริมงาม)ทำแล้ว5432433432433ทำแล้ว 28/10/255944131313
101. อบต.หนองหล่ม (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5157157157157ทำแล้ว 31/10/2559103110481712
102. อบต.หัวเมือง (เมืองปาน)ทำแล้ว5633636636636ทำแล้ว 31/10/255919777
103. อบต.หัวเสือ (แม่ทะ)ทำแล้ว5239239239239ทำแล้ว 31/10/255956161615
104. อบต.ใหม่พัฒนา (เกาะคา)ทำแล้ว5301243240240ทำแล้ว 15/11/255988241917
รวม 104 อปท.10454127,00424,19623,86924,1581043,3509,1972,8502,4242,237
ข้อมูล ณ 20/08/2561