รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ลำปาง ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ลำปาง (เมืองลำปาง)ทำแล้ว51,6531,6691,6681,668ทำแล้ว 30/11/2559410310173161164
2. เทศบาลนครลำปาง (เมืองลำปาง)ทำแล้ว7200171155147ทำแล้ว 15/11/255949144141140139
3. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (เมืองลำปาง)ทำแล้ว6227152123119ทำแล้ว 15/11/255975196119112110
4. เทศบาลเมืองพิชัย (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5204188171152ทำแล้ว 31/10/25592121675352
5. เทศบาลเมืองล้อมแรด (เถิน)ทำแล้ว5315236226204ทำแล้ว 15/11/25596613412211186
6. เทศบาลตำบลเกาะคา (เกาะคา)ทำแล้ว5221234234234ทำแล้ว 04/01/256112104542416
7. เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว (เกาะคา)ทำแล้ว7435437437436ทำแล้ว 25/11/25598566414134
8. เทศบาลตำบลแจ้ห่ม (แจ้ห่ม)ทำแล้ว591686270ทำแล้ว 31/10/25591162535251
9. เทศบาลตำบลต้นธงชัย (เมืองลำปาง)ทำแล้ว53041216381ทำแล้ว 08/12/256066118695654
10. เทศบาลตำบลเถินบุรี (เถิน)ทำแล้ว5128948485ทำแล้ว 18/11/2559173343331
11. เทศบาลตำบลท่าผา (เกาะคา)ทำแล้ว6125133108109ทำแล้ว 21/11/2559563575452
12. เทศบาลตำบลทุ่งงาม (เสริมงาม)ทำแล้ว5211213213213ทำแล้ว 30/11/255952292925
13. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5224969491ทำแล้ว 31/10/2560184711109
14. เทศบาลตำบลนาแก้ว (เกาะคา)ทำแล้ว5164184165161ทำแล้ว 30/11/25592091696968
15. เทศบาลตำบลนาครัว (แม่ทะ)ทำแล้ว5221233195184ทำแล้ว 31/10/25595460454545
16. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ (แม่ทะ)ทำแล้ว5128736359ทำแล้ว 28/10/25598469464645
17. เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5175120122119ทำแล้ว 31/10/255942217838383
18. เทศบาลตำบลบ้านสา (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5238190169174ทำแล้ว 07/11/255969106807170
19. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (วังเหนือ)ทำแล้ว5187187187187ทำแล้ว 31/10/2559963525251
20. เทศบาลตำบลปงยางคก (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5213202285427ทำแล้ว 31/10/2559106178191513
21. เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว (แม่ทะ)ทำแล้ว5324318320324ทำแล้ว 31/08/25607177525147
22. เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง (แม่พริก)ทำแล้ว550891112ทำแล้ว 28/10/255968111111
23. เทศบาลตำบลเมืองปาน (เมืองปาน)ทำแล้ว592858284ทำแล้ว 31/10/2559769444338
24. เทศบาลตำบลเมืองยาว (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5367364363362ทำแล้ว 31/10/25599976524341
25. เทศบาลตำบลแม่ทะ (แม่ทะ)ทำแล้ว5205209182173ทำแล้ว 31/10/25593598606059
26. เทศบาลตำบลแม่ปุ (แม่พริก)ทำแล้ว5146169160171ทำแล้ว 31/10/255918104545453
27. เทศบาลตำบลแม่พริก (แม่พริก)ทำแล้ว6166111121112ทำแล้ว 05/07/25603897707070
28. เทศบาลตำบลแม่มอก (เถิน)ทำแล้ว5302139131194ทำแล้ว 18/11/25595175383230
29. เทศบาลตำบลแม่เมาะ (แม่เมาะ)ทำแล้ว6209128123125ทำแล้ว 14/11/255910141949394
30. เทศบาลตำบลลำปางหลวง (เกาะคา)ทำแล้ว5491508508508ทำแล้ว 11/05/2560225135484747
31. เทศบาลตำบลวังพร้าว (เกาะคา)ทำแล้ว5173175173174ทำแล้ว 15/11/25593091676364
32. เทศบาลตำบลวังเหนือ (วังเหนือ)ทำแล้ว692979290ทำแล้ว 10/11/25592488373735
33. เทศบาลตำบลเวียงมอก (เถิน)ทำแล้ว5182290272275ทำแล้ว 18/11/2559143202116115115
34. เทศบาลตำบลศาลา (เกาะคา)ทำแล้ว7409431425425ทำแล้ว 31/10/255910672373636
35. เทศบาลตำบลสบปราบ (สบปราบ)ทำแล้ว5156155152128ทำแล้ว 29/11/255935139107107106
36. เทศบาลตำบลสิริราช (แม่ทะ)ทำแล้ว5374288281276ทำแล้ว 31/10/2559117545352
37. เทศบาลตำบลเสริมงาม (เสริมงาม)ทำแล้ว5835798712711ทำแล้ว 16/11/255915797633633
38. เทศบาลตำบลเสริมซ้าย (เสริมงาม)ทำแล้ว5132125105107ทำแล้ว 29/11/255919101797979
39. เทศบาลตำบลหลวงใต้ (งาว)ทำแล้ว5164189187169ทำแล้ว 28/10/255938825577
40. เทศบาลตำบลหลวงเหนือ (งาว)ทำแล้ว5165159149147ทำแล้ว 31/10/2559368353535
41. เทศบาลตำบลห้างฉัตร (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5200204204271ทำแล้ว 31/10/25599882626160
42. เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5687691691691ทำแล้ว 31/10/2559184686566
43. เทศบาลตำบลไหล่หิน (เกาะคา)ทำแล้ว5397428427427ทำแล้ว 31/10/25598091393836
44. อบต.จางเหนือ (แม่เมาะ)ทำแล้ว5123189153192ทำแล้ว 28/10/25593475888
45. อบต.แจ้ซ้อน (เมืองปาน)ทำแล้ว5309309309309ทำแล้ว 31/10/255987107797366
46. อบต.แจ้ห่ม (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5132151149147ทำแล้ว 24/04/25602567505050
47. อบต.ดอนไฟ (แม่ทะ)ทำแล้ว5336346342342ทำแล้ว 31/10/255910554303030
48. อบต.ทุ่งกว๋าว (เมืองปาน)ทำแล้ว5247267274268ทำแล้ว 31/10/25596190666358
49. อบต.ทุ่งฝาย (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5244236259261ทำแล้ว 15/11/25592276404040
50. อบต.ทุ่งฮั้ว (วังเหนือ)ทำแล้ว5129158160128ทำแล้ว 31/10/2559464525252
51. อบต.นาแก (งาว)ทำแล้ว5514515514512ทำแล้ว 31/10/255913559444
52. อบต.นาโป่ง (เถิน)ทำแล้ว5266138135135ทำแล้ว 18/11/2559492555348
53. อบต.นายาง (สบปราบ)ทำแล้ว5167172172172ทำแล้ว 15/11/25596548353333
54. อบต.นาสัก (แม่เมาะ)ทำแล้ว5177167163139ทำแล้ว 31/10/2559582474747
55. อบต.นาแส่ง (เกาะคา)ทำแล้ว8144146146146ทำแล้ว 31/10/2559248343432
56. อบต.นิคมพัฒนา (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5228228228228ทำแล้ว 14/11/2559349312624
57. อบต.บ่อแฮ้ว (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5181198139133ทำแล้ว 21/11/25594653492524
58. อบต.บ้านกิ่ว (แม่ทะ)ทำแล้ว5433414525579ทำแล้ว 28/10/255962100232321
59. อบต.บ้านขอ (เมืองปาน)ทำแล้ว5361309310298ทำแล้ว 19/01/256121159155113130
60. อบต.บ้านค่า (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5353161236312ทำแล้ว 28/10/25595374393837
61. อบต.บ้านดง (แม่เมาะ)ทำแล้ว5341346343328ทำแล้ว 27/10/2559110888
62. อบต.บ้านบอม (แม่ทะ)ทำแล้ว5148132131134ทำแล้ว 31/10/25591866433137
63. อบต.บ้านเป้า (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5227177159156ทำแล้ว 25/11/255968120181413
64. อบต.บ้านโป่ง (งาว)ทำแล้ว5201190187188ทำแล้ว 02/11/25591262484746
65. อบต.บ้านร้อง (งาว)ทำแล้ว5127848275ทำแล้ว 31/10/255943129535251
66. อบต.บ้านแลง (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5179179167162ทำแล้ว 31/10/25591651888
67. อบต.บ้านเสด็จ (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5438170325419ทำแล้ว 14/11/2559101167109109108
68. อบต.บ้านหวด (งาว)ทำแล้ว5168156148160ทำแล้ว 24/10/255966272726
69. อบต.บ้านแหง (งาว)ทำแล้ว5198128127129ทำแล้ว 31/10/255915106464645
70. อบต.บ้านอ้อน (งาว)ทำแล้ว5359361362362ทำแล้ว 31/10/2559260313128
71. อบต.บ้านเอื้อม (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5145132123123ทำแล้ว 31/10/255954126696462
72. อบต.บุญนาคพัฒนา (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5152128123124ทำแล้ว 16/11/25596894474740
73. อบต.ปงดอน (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5252260260260ทำแล้ว 31/10/25591497825555
74. อบต.ปงเตา (งาว)ทำแล้ว5210219211200ทำแล้ว 31/10/25592797515151
75. อบต.พิชัย (เมืองลำปาง)ทำแล้ว51041049684ทำแล้ว 29/11/25593796762018
76. อบต.เมืองมาย (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5768768768768ทำแล้ว 26/10/25591855272726
77. อบต.แม่กัวะ (สบปราบ)ทำแล้ว5107815141ทำแล้ว 25/11/25591162424242
78. อบต.แม่ตีบ (งาว)ทำแล้ว5202174170181ทำแล้ว 13/07/25602251544
79. อบต.แม่ถอด (เถิน)ทำแล้ว5147129135134ทำแล้ว 18/11/2559577544526
80. อบต.แม่ปะ (เถิน)ทำแล้ว5145134136139ทำแล้ว 18/11/25598100595857
81. อบต.แม่พริก (แม่พริก)ทำแล้ว9336264223239ทำแล้ว 15/11/255953117818181
82. อบต.แม่วะ (เถิน)ทำแล้ว514829339ทำแล้ว 17/11/255945302828
83. อบต.แม่สัน (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5186178176166ทำแล้ว 31/10/255947103868685
84. อบต.แม่สุก (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5189173177174ทำแล้ว 31/10/255968393939
85. อบต.ร่องเคาะ (วังเหนือ)ทำแล้ว5209188180189ทำแล้ว 27/10/255955154222120
86. อบต.วอแก้ว (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5158179167168ทำแล้ว 31/10/25593486494748
87. อบต.วังแก้ว (วังเหนือ)ทำแล้ว5155159155158ทำแล้ว 31/10/2559144383634
88. อบต.วังเงิน (แม่ทะ)ทำแล้ว5118882020ทำแล้ว 31/10/2559149191917
89. อบต.วังซ้าย (วังเหนือ)ทำแล้ว559138138137ทำแล้ว 09/02/2559529191818
90. อบต.วังใต้ (วังเหนือ)ทำแล้ว586858474ทำแล้ว 27/10/25593264424242
91. อบต.วังทรายคำ (วังเหนือ)ทำแล้ว5283213191173ทำแล้ว 31/10/255975363025
92. อบต.วังทอง (วังเหนือ)ทำแล้ว5582576576576ทำแล้ว 31/10/255974604333331
93. อบต.วิเชตนคร (แจ้ห่ม)ทำแล้ว51651049896ทำแล้ว 31/10/25591088016107
94. อบต.เวียงตาล (ห้างฉัตร)ทำแล้ว513711110194ทำแล้ว 31/10/255949105545454
95. อบต.สบปราบ (สบปราบ)ทำแล้ว6143155151146ทำแล้ว 28/11/255957454545
96. อบต.สบป้าด (แม่เมาะ)ทำแล้ว51561009796ทำแล้ว 10/11/25593770511
97. อบต.สมัย (สบปราบ)ทำแล้ว7175171167170ทำแล้ว 23/11/25595656393938
98. อบต.เสริมกลาง (เสริมงาม)ทำแล้ว5172176176176ทำแล้ว 14/11/25592640191919
99. อบต.เสริมขวา (เสริมงาม)ทำแล้ว5432433432433ทำแล้ว 28/10/255950119888787
100. อบต.หนองหล่ม (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5157157157157ทำแล้ว 31/10/2559103115868678
101. อบต.หัวเมือง (เมืองปาน)ทำแล้ว5633636636636ทำแล้ว 31/10/255919777
102. อบต.หัวเสือ (แม่ทะ)ทำแล้ว5239239239239ทำแล้ว 31/10/2559956271615
103. อบต.ใหม่พัฒนา (เกาะคา)ทำแล้ว5279261240241ทำแล้ว 15/11/2559172403939
รวม 103 อปท.10353626,59924,04023,62723,9111034,6549,8425,3164,8564,695
ข้อมูล ณ 06/08/2563