รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ลำปาง ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ลำปาง (เมืองลำปาง)ทำแล้ว51,6591,6691,6681,668ทำแล้ว 30/11/255960
2. เทศบาลนครลำปาง (เมืองลำปาง)ทำแล้ว7210170155147ทำแล้ว 15/11/255929142000
3. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (เมืองลำปาง)ทำแล้ว6235146123120ทำแล้ว 15/11/2559451741400
4. เทศบาลเมืองล้อมแรด (เถิน)ทำแล้ว5315236226204ทำแล้ว 15/11/255950134221
5. เทศบาลตำบลเกาะคา (เกาะคา)ทำแล้ว5221234234234ทำแล้ว 04/01/25611103989
6. เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว (เกาะคา)ทำแล้ว7435437437436ทำแล้ว 25/11/25591665000
7. เทศบาลตำบลแจ้ห่ม (แจ้ห่ม)ทำแล้ว591686270ทำแล้ว 31/10/25591162121211
8. เทศบาลตำบลต้นธงชัย (เมืองลำปาง)ทำแล้ว53171086382ทำแล้ว 25/11/255952100111
9. เทศบาลตำบลเถินบุรี (เถิน)ทำแล้ว5128948485ทำแล้ว 18/11/255972666
10. เทศบาลตำบลท่าผา (เกาะคา)ทำแล้ว6126131109109ทำแล้ว 21/11/255958000
11. เทศบาลตำบลทุ่งงาม (เสริมงาม)ทำแล้ว5211213213213ทำแล้ว 30/11/255948000
12. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5251979491ทำแล้ว 31/10/2560
13. เทศบาลตำบลนาแก้ว (เกาะคา)ทำแล้ว5164184165161ทำแล้ว 30/11/2559170444
14. เทศบาลตำบลนาครัว (แม่ทะ)ทำแล้ว5237218195184ทำแล้ว 31/10/255932100
15. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ (แม่ทะ)ทำแล้ว5131736359ทำแล้ว 28/10/25593973111110
16. เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5175120122119ทำแล้ว 31/10/25592172000
17. เทศบาลตำบลบ้านสา (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5244184170174ทำแล้ว 07/11/25592581666
18. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (วังเหนือ)ทำแล้ว5187187187187ทำแล้ว 31/10/2559958333
19. เทศบาลตำบลปงยางคก (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5214200285428ทำแล้ว 31/10/2559179888
20. เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว (แม่ทะ)ทำแล้ว5324318320324ทำแล้ว 31/08/2560268000
21. เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง (แม่พริก)ทำแล้ว550891112ทำแล้ว 28/10/255967000
22. เทศบาลตำบลพิชัย (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5204188171152ทำแล้ว 31/10/25592121500
23. เทศบาลตำบลเมืองปาน (เมืองปาน)ทำแล้ว594848284ทำแล้ว 31/10/2559669000
24. เทศบาลตำบลเมืองยาว (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5368364363362ทำแล้ว 31/10/25599175000
25. เทศบาลตำบลแม่ทะ (แม่ทะ)ทำแล้ว5206208182173ทำแล้ว 31/10/255981555
26. เทศบาลตำบลแม่ปุ (แม่พริก)ทำแล้ว5153169165172ทำแล้ว 31/10/255998873
27. เทศบาลตำบลแม่พริก (แม่พริก)ทำแล้ว6172107121112ทำแล้ว 05/07/2560165000
28. เทศบาลตำบลแม่มอก (เถิน)ทำแล้ว5302139131194ทำแล้ว 18/11/25594675000
29. เทศบาลตำบลแม่เมาะ (แม่เมาะ)ทำแล้ว6211128123125ทำแล้ว 14/11/2559111333
30. เทศบาลตำบลลำปางหลวง (เกาะคา)ทำแล้ว5492508508508ทำแล้ว 11/05/256081135151515
31. เทศบาลตำบลวังพร้าว (เกาะคา)ทำแล้ว5174174173174ทำแล้ว 15/11/2559821900
32. เทศบาลตำบลวังเหนือ (วังเหนือ)ทำแล้ว692979290ทำแล้ว 10/11/25591276131313
33. เทศบาลตำบลเวียงมอก (เถิน)ทำแล้ว5182289271277ทำแล้ว 18/11/255918133000
34. เทศบาลตำบลศาลา (เกาะคา)ทำแล้ว7415425425425ทำแล้ว 31/10/2559171666
35. เทศบาลตำบลสบปราบ (สบปราบ)ทำแล้ว5173151141127ทำแล้ว 29/11/255934128555
36. เทศบาลตำบลสิริราช (แม่ทะ)ทำแล้ว5385286281276ทำแล้ว 31/10/2559126222
37. เทศบาลตำบลเสริมงาม (เสริมงาม)ทำแล้ว5835798712711ทำแล้ว 16/11/25591409712108
38. เทศบาลตำบลเสริมซ้าย (เสริมงาม)ทำแล้ว5133125105107ทำแล้ว 29/11/25591391300
39. เทศบาลตำบลหลวงใต้ (งาว)ทำแล้ว5165189187169ทำแล้ว 28/10/25591359000
40. เทศบาลตำบลหลวงเหนือ (งาว)ทำแล้ว5165159149147ทำแล้ว 31/10/2559167222115
41. เทศบาลตำบลห้างฉัตร (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5200204204271ทำแล้ว 31/10/255944681088
42. เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5687691691691ทำแล้ว 31/10/255975121111
43. เทศบาลตำบลไหล่หิน (เกาะคา)ทำแล้ว5397428427427ทำแล้ว 31/10/25594591766
44. อบต.จางเหนือ (แม่เมาะ)ทำแล้ว5124187154192ทำแล้ว 28/10/255976000
45. อบต.แจ้ซ้อน (เมืองปาน)ทำแล้ว5309309309309ทำแล้ว 31/10/2559226000
46. อบต.แจ้ห่ม (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5133151149147ทำแล้ว 24/04/25602056000
47. อบต.ดอนไฟ (แม่ทะ)ทำแล้ว5343343343343ทำแล้ว 31/10/25593000
48. อบต.ทุ่งกว๋าว (เมืองปาน)ทำแล้ว5247267274268ทำแล้ว 31/10/255985663
49. อบต.ทุ่งฝาย (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5244236259261ทำแล้ว 15/11/255946000
50. อบต.ทุ่งฮั้ว (วังเหนือ)ทำแล้ว5129158160128ทำแล้ว 31/10/25594642044
51. อบต.นาแก (งาว)ทำแล้ว5514515514512ทำแล้ว 31/10/255959000
52. อบต.นาโป่ง (เถิน)ทำแล้ว5266138135135ทำแล้ว 18/11/2559492665
53. อบต.นายาง (สบปราบ)ทำแล้ว5170172172172ทำแล้ว 15/11/25592142000
54. อบต.นาสัก (แม่เมาะ)ทำแล้ว5181163163139ทำแล้ว 31/10/2559119000
55. อบต.นาแส่ง (เกาะคา)ทำแล้ว8146146146146ทำแล้ว 31/10/255948886
56. อบต.นิคมพัฒนา (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5228228228228ทำแล้ว 14/11/2559349000
57. อบต.บ่อแฮ้ว (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5181198139133ทำแล้ว 21/11/25599000
58. อบต.บ้านกิ่ว (แม่ทะ)ทำแล้ว5442400528581ทำแล้ว 28/10/2559100553
59. อบต.บ้านขอ (เมืองปาน)ทำแล้ว5361317310299ทำแล้ว 19/01/25611981000
60. อบต.บ้านค่า (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5360157239313ทำแล้ว 28/10/255966322
61. อบต.บ้านดง (แม่เมาะ)ทำแล้ว5341346343328ทำแล้ว 27/10/25595444
62. อบต.บ้านบอม (แม่ทะ)ทำแล้ว5161132126126ทำแล้ว 31/10/2559156000
63. อบต.บ้านเป้า (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5227177159156ทำแล้ว 25/11/2559765000
64. อบต.บ้านโป่ง (งาว)ทำแล้ว5201190187188ทำแล้ว 02/11/255960000
65. อบต.บ้านร้อง (งาว)ทำแล้ว5133848275ทำแล้ว 31/10/255991886
66. อบต.บ้านแลง (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5179179167162ทำแล้ว 31/10/2559
67. อบต.บ้านเสด็จ (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5438170325419ทำแล้ว 14/11/255964000
68. อบต.บ้านหวด (งาว)ทำแล้ว5168156148160ทำแล้ว 24/10/255966000
69. อบต.บ้านแหง (งาว)ทำแล้ว5198128127129ทำแล้ว 31/10/25596100976
70. อบต.บ้านอ้อน (งาว)ทำแล้ว5363361362362ทำแล้ว 31/10/2559123000
71. อบต.บ้านเอื้อม (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5149132125126ทำแล้ว 31/10/255975221111
72. อบต.บุญนาคพัฒนา (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5157124123124ทำแล้ว 16/11/255991911
73. อบต.ปงดอน (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5252260260260ทำแล้ว 31/10/2559741073
74. อบต.ปงเตา (งาว)ทำแล้ว5210219211200ทำแล้ว 31/10/255997000
75. อบต.พิชัย (เมืองลำปาง)ทำแล้ว51051049684ทำแล้ว 29/11/2559165000
76. อบต.เมืองมาย (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5768768768768ทำแล้ว 26/10/2559855000
77. อบต.แม่กัวะ (สบปราบ)ทำแล้ว5107815141ทำแล้ว 25/11/2559555161615
78. อบต.แม่ตีบ (งาว)ทำแล้ว5206170170181ทำแล้ว 28/10/2559167000
79. อบต.แม่ถอด (เถิน)ทำแล้ว5149129135134ทำแล้ว 18/11/2559271900
80. อบต.แม่ปะ (เถิน)ทำแล้ว5146134136139ทำแล้ว 08/11/255994000
81. อบต.แม่พริก (แม่พริก)ทำแล้ว9337295253269ทำแล้ว 15/11/25594973000
82. อบต.แม่วะ (เถิน)ทำแล้ว514929339ทำแล้ว 17/11/25592000
83. อบต.แม่สัน (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5186178176166ทำแล้ว 31/10/2559165000
84. อบต.แม่สุก (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5189173177174ทำแล้ว 31/10/2559671250
85. อบต.ร่องเคาะ (วังเหนือ)ทำแล้ว5209188180189ทำแล้ว 27/10/25591117000
86. อบต.วอแก้ว (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5159178167168ทำแล้ว 31/10/255951000
87. อบต.วังแก้ว (วังเหนือ)ทำแล้ว5155159155158ทำแล้ว 31/10/255982000
88. อบต.วังเงิน (แม่ทะ)ทำแล้ว5118882020ทำแล้ว 31/10/255949776
89. อบต.วังซ้าย (วังเหนือ)ทำแล้ว559138138137ทำแล้ว 09/02/2559
90. อบต.วังใต้ (วังเหนือ)ทำแล้ว586858474ทำแล้ว 27/10/25591712000
91. อบต.วังทรายคำ (วังเหนือ)ทำแล้ว5283213191173ทำแล้ว 31/10/255975000
92. อบต.วังทอง (วังเหนือ)ทำแล้ว5582576576576ทำแล้ว 31/10/2559
93. อบต.วังเหนือ (วังเหนือ)ทำแล้ว5214214206206ทำแล้ว 31/10/25597000
94. อบต.วิเชตนคร (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5177108106103ทำแล้ว 31/10/25598289821
95. อบต.เวียงตาล (ห้างฉัตร)ทำแล้ว513711110194ทำแล้ว 31/10/255995666
96. อบต.สบปราบ (สบปราบ)ทำแล้ว6146153150146ทำแล้ว 28/11/255919000
97. อบต.สบป้าด (แม่เมาะ)ทำแล้ว51561009796ทำแล้ว 10/11/255911000
98. อบต.สมัย (สบปราบ)ทำแล้ว7184171167170ทำแล้ว 23/11/2559939000
99. อบต.เสริมกลาง (เสริมงาม)ทำแล้ว5172176176176ทำแล้ว 14/11/255939000
100. อบต.เสริมขวา (เสริมงาม)ทำแล้ว5432433432433ทำแล้ว 28/10/255931000
101. อบต.หนองหล่ม (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5157157157157ทำแล้ว 31/10/255971111
102. อบต.หัวเมือง (เมืองปาน)ทำแล้ว5633636636636ทำแล้ว 31/10/255919000
103. อบต.หัวเสือ (แม่ทะ)ทำแล้ว5239239239239ทำแล้ว 31/10/255956000
104. อบต.ใหม่พัฒนา (เกาะคา)ทำแล้ว5301243240240ทำแล้ว 15/11/255988000
รวม 104 อปท.10454127,08424,17723,87024,1581041,1527,061403279242
ข้อมูล ณ 23/01/2561