รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ลำพูน ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ลำพูน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว3204162157157ทำแล้ว 19/06/2560851961639390
2. เทศบาลเมืองลำพูน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว6651651651651ทำแล้ว 30/12/25591111511519025
3. เทศบาลตำบลก้อ (ลี้)ทำแล้ว7184141134134ทำแล้ว 27/10/25591139696368
4. เทศบาลตำบลดงดำ (ลี้)ทำแล้ว81231238691ทำแล้ว 31/10/25593259494648
5. เทศบาลตำบลต้นธง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7321343340514ทำแล้ว 14/11/255971221128128128
6. เทศบาลตำบลทากาศ (แม่ทา)ทำแล้ว796202175159ทำแล้ว 28/10/255927122116116115
7. เทศบาลตำบลทากาศเหนือ (แม่ทา)ทำแล้ว8231255255255ทำแล้ว 28/10/25593497856385
8. เทศบาลตำบลทาขุมเงิน (แม่ทา)ทำแล้ว7127425646547ทำแล้ว 23/05/25606365565656
9. เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว797129129129ทำแล้ว 27/10/25593440222015
10. เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง (แม่ทา)ทำแล้ว8129117111108ทำแล้ว 27/10/25592987635959
11. เทศบาลตำบลทาปลาดุก (แม่ทา)ทำแล้ว8180162159155ทำแล้ว 31/10/255943128696969
12. เทศบาลตำบลทาสบชัย (แม่ทา)ทำแล้ว8348292274271ทำแล้ว 31/10/255936134103103100
13. เทศบาลตำบลทาสบเส้า (แม่ทา)ทำแล้ว8251226218192ทำแล้ว 31/10/255913159106106106
14. เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว7111122111110ทำแล้ว 12/05/25601555222220
15. เทศบาลตำบลบ้านกลาง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว834216206237ทำแล้ว 28/10/25592862626262
16. เทศบาลตำบลบ้านธิ (บ้านธิ)ทำแล้ว3113114114114ทำแล้ว 31/10/25593683151515
17. เทศบาลตำบลบ้านแป้น (เมืองลำพูน)ทำแล้ว5157141136134ทำแล้ว 31/10/255916106938686
18. เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว51311436362ทำแล้ว 31/10/25594074373736
19. เทศบาลตำบลประตูป่า (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8186174193155ทำแล้ว 10/11/25593270302829
20. เทศบาลตำบลป่าซาง (ป่าซาง)ทำแล้ว7122134121124ทำแล้ว 31/10/255976121868579
21. เทศบาลตำบลป่าไผ่ (ลี้)ทำแล้ว8338344344344ทำแล้ว 31/10/25591662333333
22. เทศบาลตำบลป่าสัก (เมืองลำพูน)ทำแล้ว5150175173173ทำแล้ว 27/10/255949167154137112
23. เทศบาลตำบลม่วงน้อย (ป่าซาง)ทำแล้ว7367376366366ทำแล้ว 31/10/2559100136117117117
24. เทศบาลตำบลมะกอก (ป่าซาง)ทำแล้ว8183206214185ทำแล้ว 31/10/25593061605960
25. เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ (เมืองลำพูน)ทำแล้ว5127124124124ทำแล้ว 28/10/25592184535353
26. เทศบาลตำบลแม่ตืน (ลี้)ทำแล้ว8143161158151ทำแล้ว 31/10/25592911610975108
27. เทศบาลตำบลแม่แรง (ป่าซาง)ทำแล้ว7165143137135ทำแล้ว 31/10/25596310510284100
28. เทศบาลตำบลริมปิง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7199211205249ทำแล้ว 31/10/255957153959578
29. เทศบาลตำบลลี้ (ลี้)ทำแล้ว5179177174174ทำแล้ว 27/10/255938155121121121
30. เทศบาลตำบลวังดิน (ลี้)ทำแล้ว8232223167159ทำแล้ว 31/10/25593992525252
31. เทศบาลตำบลวังผาง (เวียงหนองล่อง)ทำแล้ว6297258257241ทำแล้ว 22/11/2559249122131111
32. เทศบาลตำบลเวียงยอง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7234379327248ทำแล้ว 19/10/25595093262626
33. เทศบาลตำบลศรีเตี้ย (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว810397128128ทำแล้ว 31/10/25596061463029
34. เทศบาลตำบลศรีบัวบาน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8165204185168ทำแล้ว 31/10/25592772232218
35. เทศบาลตำบลศรีวิชัย (ลี้)ทำแล้ว7189195195195ทำแล้ว 28/10/25594838222221
36. เทศบาลตำบลหนองช้างคืน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว6186186186186ทำแล้ว 28/10/2559667343333
37. เทศบาลตำบลหนองยวง (เวียงหนองล่อง)ทำแล้ว8238168166162ทำแล้ว 28/10/25592013121110
38. เทศบาลตำบลหนองล่อง (เวียงหนองล่อง)ทำแล้ว8188213254251ทำแล้ว 31/10/25591576696862
39. เทศบาลตำบลเหมืองง่า (เมืองลำพูน)ทำแล้ว5208196184179ทำแล้ว 31/10/255936128999998
40. เทศบาลตำบลเหมืองจี้ (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8382382382382ทำแล้ว 19/05/256073312825
41. เทศบาลตำบลอุโมงค์ (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7360350314319ทำแล้ว 31/10/255912116916811228
42. อบต.ตะเคียนปม (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว5396391372348ทำแล้ว 09/11/25591543212019
43. อบต.ท่าตุ้ม (ป่าซาง)ทำแล้ว7133956969ทำแล้ว 31/10/25594983686864
44. อบต.ทาแม่ลอบ (แม่ทา)ทำแล้ว7137148137130ทำแล้ว 31/10/255956474746
45. อบต.ทุ่งหัวช้าง (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว714212011798ทำแล้ว 29/11/25593684363535
46. อบต.นครเจดีย์ (ป่าซาง)ทำแล้ว71429994101ทำแล้ว 10/11/25592082645858
47. อบต.นาทราย (ลี้)ทำแล้ว7160169165165ทำแล้ว 30/11/25592088241918
48. อบต.น้ำดิบ (ป่าซาง)ทำแล้ว795106145214ทำแล้ว 09/11/255977133124122124
49. อบต.บ้านปวง (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว7312313313313ทำแล้ว 30/11/25591083584948
50. อบต.บ้านเรือน (ป่าซาง)ทำแล้ว8232191184184ทำแล้ว 09/11/25597062222121
51. อบต.ป่าพลู (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว8294293292294ทำแล้ว 28/10/255967464543
52. อบต.แม่ลาน (ลี้)ทำแล้ว7247251251251ทำแล้ว 23/05/2560153383838
53. อบต.เวียงกานต์ (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว8133155175153ทำแล้ว 28/10/25594381656465
54. อบต.เวียงแก้ว (ลี้)ทำแล้ว6236260266269ทำแล้ว 14/11/25599102727272
55. อบต.หนองปลาสะวาย (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว616110311361ทำแล้ว 31/10/25592354282120
56. อบต.หนองหนาม (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8131109149111ทำแล้ว 15/11/2559925433
57. อบต.ห้วยยาบ (บ้านธิ)ทำแล้ว811011111285ทำแล้ว 28/10/2559273222220
58. อบต.เหล่ายาว (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว391968989ทำแล้ว 31/10/25596648272727
รวม 58 อปท.5839711,58112,05011,96211,753582,3465,4293,7303,3663,207
ข้อมูล ณ 06/08/2563