รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ลำพูน ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ลำพูน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว3207162157157ทำแล้ว 19/06/256046155000
2. เทศบาลเมืองลำพูน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว6651651651651ทำแล้ว 30/12/25591516441
3. เทศบาลตำบลก้อ (ลี้)ทำแล้ว7184141134134ทำแล้ว 27/10/2559
4. เทศบาลตำบลดงดำ (ลี้)ทำแล้ว81231238691ทำแล้ว 31/10/2559571301
5. เทศบาลตำบลต้นธง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7322345340516ทำแล้ว 14/11/255954195000
6. เทศบาลตำบลทากาศ (แม่ทา)ทำแล้ว7126202175159ทำแล้ว 28/10/255916115000
7. เทศบาลตำบลทากาศเหนือ (แม่ทา)ทำแล้ว8231255255255ทำแล้ว 28/10/25592484000
8. เทศบาลตำบลทาขุมเงิน (แม่ทา)ทำแล้ว7113431656547ทำแล้ว 23/05/25603356111110
9. เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7128129129129ทำแล้ว 27/10/255956000
10. เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง (แม่ทา)ทำแล้ว8129117111108ทำแล้ว 27/10/255956181817
11. เทศบาลตำบลทาปลาดุก (แม่ทา)ทำแล้ว8180162159155ทำแล้ว 31/10/255933117900
12. เทศบาลตำบลทาสบชัย (แม่ทา)ทำแล้ว8350292274271ทำแล้ว 31/10/2559182393937
13. เทศบาลตำบลทาสบเส้า (แม่ทา)ทำแล้ว8248223216200ทำแล้ว 31/10/255916015154
14. เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว7111122111110ทำแล้ว 12/05/256040333
15. เทศบาลตำบลบ้านกลาง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8217217186246ทำแล้ว 28/10/25593093000
16. เทศบาลตำบลบ้านธิ (บ้านธิ)ทำแล้ว3113114114114ทำแล้ว 31/10/25593683000
17. เทศบาลตำบลบ้านแป้น (เมืองลำพูน)ทำแล้ว5154143136135ทำแล้ว 31/10/25591
18. เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว51311436362ทำแล้ว 31/10/25591174000
19. เทศบาลตำบลประตูป่า (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8180178195155ทำแล้ว 10/11/2559128400
20. เทศบาลตำบลป่าซาง (ป่าซาง)ทำแล้ว7121135123124ทำแล้ว 31/10/255949108101010
21. เทศบาลตำบลป่าไผ่ (ลี้)ทำแล้ว8338344344344ทำแล้ว 31/10/25592
22. เทศบาลตำบลป่าสัก (เมืองลำพูน)ทำแล้ว5204175173173ทำแล้ว 27/10/25594013925237
23. เทศบาลตำบลม่วงน้อย (ป่าซาง)ทำแล้ว7376376376376ทำแล้ว 31/10/255971951100
24. เทศบาลตำบลมะกอก (ป่าซาง)ทำแล้ว8183206214185ทำแล้ว 31/10/25593061151413
25. เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ (เมืองลำพูน)ทำแล้ว5127124124124ทำแล้ว 28/10/25591184776
26. เทศบาลตำบลแม่ตืน (ลี้)ทำแล้ว8150161159151ทำแล้ว 31/10/255979771
27. เทศบาลตำบลแม่แรง (ป่าซาง)ทำแล้ว7169139137135ทำแล้ว 31/10/25594380111010
28. เทศบาลตำบลริมปิง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7198212205249ทำแล้ว 31/10/2559107443
29. เทศบาลตำบลลี้ (ลี้)ทำแล้ว5179177174174ทำแล้ว 27/10/2559116888
30. เทศบาลตำบลวังดิน (ลี้)ทำแล้ว8233222167159ทำแล้ว 31/10/2559978111
31. เทศบาลตำบลวังผาง (เวียงหนองล่อง)ทำแล้ว6303252257241ทำแล้ว 22/11/2559152122000
32. เทศบาลตำบลเวียงยอง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7240383325247ทำแล้ว 19/10/25595094000
33. เทศบาลตำบลศรีเตี้ย (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว8114128128128ทำแล้ว 31/10/2559263444
34. เทศบาลตำบลศรีบัวบาน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8203204185168ทำแล้ว 31/10/2559470000
35. เทศบาลตำบลศรีวิชัย (ลี้)ทำแล้ว7189195195195ทำแล้ว 28/10/25593000
36. เทศบาลตำบลหนองช้างคืน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว6186186186186ทำแล้ว 28/10/2559582300
37. เทศบาลตำบลหนองยวง (เวียงหนองล่อง)ทำแล้ว8242168166162ทำแล้ว 28/10/2559209000
38. เทศบาลตำบลหนองล่อง (เวียงหนองล่อง)ทำแล้ว8197211254251ทำแล้ว 31/10/2559319000
39. เทศบาลตำบลเหมืองง่า (เมืองลำพูน)ทำแล้ว5240240240240ทำแล้ว 31/10/255982141413
40. เทศบาลตำบลเหมืองจี้ (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8382382382382ทำแล้ว 19/05/2560
41. เทศบาลตำบลอุโมงค์ (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7360350314319ทำแล้ว 31/10/255972169168120
42. อบต.ตะเคียนปม (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว5396391372348ทำแล้ว 09/11/25593
43. อบต.ท่าตุ้ม (ป่าซาง)ทำแล้ว7134956969ทำแล้ว 31/10/25594477000
44. อบต.ทาแม่ลอบ (แม่ทา)ทำแล้ว7137148137130ทำแล้ว 31/10/2559
45. อบต.ทุ่งหัวช้าง (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว714112211799ทำแล้ว 29/11/25591663000
46. อบต.นครเจดีย์ (ป่าซาง)ทำแล้ว71429994101ทำแล้ว 10/11/2559369000
47. อบต.นาทราย (ลี้)ทำแล้ว7163166165165ทำแล้ว 30/11/2559186161615
48. อบต.น้ำดิบ (ป่าซาง)ทำแล้ว7139105145214ทำแล้ว 09/11/25592065131313
49. อบต.บ้านปวง (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว7312313313313ทำแล้ว 30/11/2559181000
50. อบต.บ้านเรือน (ป่าซาง)ทำแล้ว8232191184184ทำแล้ว 09/11/25591661000
51. อบต.ป่าพลู (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว8294293292294ทำแล้ว 28/10/2559
52. อบต.แม่ลาน (ลี้)ทำแล้ว7247251251251ทำแล้ว 23/05/256050000
53. อบต.เวียงกานต์ (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว8133155175153ทำแล้ว 28/10/25593777555
54. อบต.เวียงแก้ว (ลี้)ทำแล้ว6237259266269ทำแล้ว 14/11/2559160111111
55. อบต.หนองปลาสะวาย (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว616110311361ทำแล้ว 31/10/2559
56. อบต.หนองหนาม (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8131109149111ทำแล้ว 15/11/2559
57. อบต.ห้วยยาบ (บ้านธิ)ทำแล้ว711011111285ทำแล้ว 28/10/255939221
58. อบต.เหล่ายาว (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว391948890ทำแล้ว 31/10/2559
รวม 58 อปท.5839612,03212,12512,01811,845589863,966531251194
ข้อมูล ณ 23/01/2561