รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ลำพูน ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ลำพูน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว3204162157157ทำแล้ว 19/06/2560851961639390
2. เทศบาลเมืองลำพูน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว6651651651651ทำแล้ว 30/12/25591111511519025
3. เทศบาลตำบลก้อ (ลี้)ทำแล้ว7184141134134ทำแล้ว 27/10/25591139413333
4. เทศบาลตำบลดงดำ (ลี้)ทำแล้ว81231238691ทำแล้ว 31/10/2559958494648
5. เทศบาลตำบลต้นธง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7321343340514ทำแล้ว 14/11/255971221128128128
6. เทศบาลตำบลทากาศ (แม่ทา)ทำแล้ว7123202175159ทำแล้ว 28/10/255958134907748
7. เทศบาลตำบลทากาศเหนือ (แม่ทา)ทำแล้ว8231255255255ทำแล้ว 28/10/25593497856385
8. เทศบาลตำบลทาขุมเงิน (แม่ทา)ทำแล้ว7128425645547ทำแล้ว 23/05/25606365565656
9. เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7123129129129ทำแล้ว 27/10/255933511398
10. เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง (แม่ทา)ทำแล้ว8129117111108ทำแล้ว 27/10/25592987635958
11. เทศบาลตำบลทาปลาดุก (แม่ทา)ทำแล้ว8180162159155ทำแล้ว 31/10/255933117696150
12. เทศบาลตำบลทาสบชัย (แม่ทา)ทำแล้ว8348292274271ทำแล้ว 31/10/255936134103103100
13. เทศบาลตำบลทาสบเส้า (แม่ทา)ทำแล้ว8251226218192ทำแล้ว 31/10/255913159106106106
14. เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว7111122111110ทำแล้ว 12/05/25601555222220
15. เทศบาลตำบลบ้านกลาง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8185216206237ทำแล้ว 28/10/2559141115626262
16. เทศบาลตำบลบ้านธิ (บ้านธิ)ทำแล้ว3113114114114ทำแล้ว 31/10/25593683151515
17. เทศบาลตำบลบ้านแป้น (เมืองลำพูน)ทำแล้ว5157141136134ทำแล้ว 31/10/255916106938686
18. เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว51311436362ทำแล้ว 31/10/25594074373736
19. เทศบาลตำบลประตูป่า (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8187173193155ทำแล้ว 10/11/25593268262526
20. เทศบาลตำบลป่าซาง (ป่าซาง)ทำแล้ว7122135121124ทำแล้ว 31/10/255975119852826
21. เทศบาลตำบลป่าไผ่ (ลี้)ทำแล้ว8338344344344ทำแล้ว 31/10/2559262333333
22. เทศบาลตำบลป่าสัก (เมืองลำพูน)ทำแล้ว5153175173173ทำแล้ว 27/10/255948167151135110
23. เทศบาลตำบลม่วงน้อย (ป่าซาง)ทำแล้ว7367376366366ทำแล้ว 31/10/2559100136116115116
24. เทศบาลตำบลมะกอก (ป่าซาง)ทำแล้ว8183206214185ทำแล้ว 31/10/25593061504950
25. เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ (เมืองลำพูน)ทำแล้ว5127124124124ทำแล้ว 28/10/25592184535353
26. เทศบาลตำบลแม่ตืน (ลี้)ทำแล้ว8148161158151ทำแล้ว 31/10/25592298161610
27. เทศบาลตำบลแม่แรง (ป่าซาง)ทำแล้ว7166142137135ทำแล้ว 31/10/255963105966986
28. เทศบาลตำบลริมปิง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7199211205249ทำแล้ว 31/10/255957153888271
29. เทศบาลตำบลลี้ (ลี้)ทำแล้ว5179177174174ทำแล้ว 27/10/255938155848148
30. เทศบาลตำบลวังดิน (ลี้)ทำแล้ว8233222167159ทำแล้ว 31/10/25593992525252
31. เทศบาลตำบลวังผาง (เวียงหนองล่อง)ทำแล้ว6297258257241ทำแล้ว 22/11/2559250122131111
32. เทศบาลตำบลเวียงยอง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7234379327248ทำแล้ว 19/10/25595093262626
33. เทศบาลตำบลศรีเตี้ย (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว8114128128128ทำแล้ว 31/10/25596563463029
34. เทศบาลตำบลศรีบัวบาน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8203204185168ทำแล้ว 31/10/25593072232218
35. เทศบาลตำบลศรีวิชัย (ลี้)ทำแล้ว7189195195195ทำแล้ว 28/10/255938222221
36. เทศบาลตำบลหนองช้างคืน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว6186186186186ทำแล้ว 28/10/2559665333330
37. เทศบาลตำบลหนองยวง (เวียงหนองล่อง)ทำแล้ว8242168166162ทำแล้ว 28/10/255920131177
38. เทศบาลตำบลหนองล่อง (เวียงหนองล่อง)ทำแล้ว8190213254251ทำแล้ว 31/10/2559140353533
39. เทศบาลตำบลเหมืองง่า (เมืองลำพูน)ทำแล้ว5208196184179ทำแล้ว 31/10/255936128999897
40. เทศบาลตำบลเหมืองจี้ (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8382382382382ทำแล้ว 19/05/256073312825
41. เทศบาลตำบลอุโมงค์ (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7360350314319ทำแล้ว 31/10/255912116916811228
42. อบต.ตะเคียนปม (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว5396391372348ทำแล้ว 09/11/25591543212019
43. อบต.ท่าตุ้ม (ป่าซาง)ทำแล้ว7133956969ทำแล้ว 31/10/25594983686864
44. อบต.ทาแม่ลอบ (แม่ทา)ทำแล้ว7137148137130ทำแล้ว 31/10/255956755
45. อบต.ทุ่งหัวช้าง (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว714012211799ทำแล้ว 29/11/25591774262626
46. อบต.นครเจดีย์ (ป่าซาง)ทำแล้ว71429994101ทำแล้ว 10/11/2559569343434
47. อบต.นาทราย (ลี้)ทำแล้ว7163166165165ทำแล้ว 30/11/25592089252019
48. อบต.น้ำดิบ (ป่าซาง)ทำแล้ว795106145214ทำแล้ว 09/11/25592682737273
49. อบต.บ้านปวง (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว7312313313313ทำแล้ว 30/11/2559183584948
50. อบต.บ้านเรือน (ป่าซาง)ทำแล้ว8232191184184ทำแล้ว 09/11/25597062221715
51. อบต.ป่าพลู (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว8294293292294ทำแล้ว 28/10/255967464541
52. อบต.แม่ลาน (ลี้)ทำแล้ว7247251251251ทำแล้ว 23/05/2560153383838
53. อบต.เวียงกานต์ (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว8133155175153ทำแล้ว 28/10/25594381656465
54. อบต.เวียงแก้ว (ลี้)ทำแล้ว6237259266269ทำแล้ว 14/11/25592103737373
55. อบต.หนองปลาสะวาย (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว616110311361ทำแล้ว 31/10/25592354282120
56. อบต.หนองหนาม (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8131109149111ทำแล้ว 15/11/2559925433
57. อบต.ห้วยยาบ (บ้านธิ)ทำแล้ว711011111285ทำแล้ว 28/10/2559273222220
58. อบต.เหล่ายาว (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว391968989ทำแล้ว 31/10/25592248272727
รวม 58 อปท.5839611,85412,07711,96111,754582,2355,3633,3402,9122,650
ข้อมูล ณ 19/10/2561