รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ลำพูน ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ลำพูน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว3205162157157ทำแล้ว 19/06/256086198511
2. เทศบาลเมืองลำพูน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว6651651651651ทำแล้ว 30/12/255963151151658
3. เทศบาลตำบลก้อ (ลี้)ทำแล้ว7184141134134ทำแล้ว 27/10/2559130181715
4. เทศบาลตำบลดงดำ (ลี้)ทำแล้ว81231238691ทำแล้ว 31/10/2559958252324
5. เทศบาลตำบลต้นธง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7322345340516ทำแล้ว 14/11/2559551961100
6. เทศบาลตำบลทากาศ (แม่ทา)ทำแล้ว7126202175159ทำแล้ว 28/10/255916116474747
7. เทศบาลตำบลทากาศเหนือ (แม่ทา)ทำแล้ว8231255255255ทำแล้ว 28/10/25593495242424
8. เทศบาลตำบลทาขุมเงิน (แม่ทา)ทำแล้ว7113431656547ทำแล้ว 23/05/25603357212120
9. เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7123129129129ทำแล้ว 27/10/255910511176
10. เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง (แม่ทา)ทำแล้ว8129117111108ทำแล้ว 27/10/25592078262624
11. เทศบาลตำบลทาปลาดุก (แม่ทา)ทำแล้ว8180162159155ทำแล้ว 31/10/2559331172000
12. เทศบาลตำบลทาสบชัย (แม่ทา)ทำแล้ว8350292274271ทำแล้ว 31/10/255936128535352
13. เทศบาลตำบลทาสบเส้า (แม่ทา)ทำแล้ว8248223216200ทำแล้ว 31/10/2559160604424
14. เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว7111122111110ทำแล้ว 12/05/25601555171313
15. เทศบาลตำบลบ้านกลาง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8185216206237ทำแล้ว 28/10/255997115272727
16. เทศบาลตำบลบ้านธิ (บ้านธิ)ทำแล้ว3113114114114ทำแล้ว 31/10/25593683000
17. เทศบาลตำบลบ้านแป้น (เมืองลำพูน)ทำแล้ว5157141136134ทำแล้ว 31/10/255916802622
18. เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว51311436362ทำแล้ว 31/10/25593874100
19. เทศบาลตำบลประตูป่า (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8180178195155ทำแล้ว 10/11/2559128400
20. เทศบาลตำบลป่าซาง (ป่าซาง)ทำแล้ว7122134122124ทำแล้ว 31/10/255978120282828
21. เทศบาลตำบลป่าไผ่ (ลี้)ทำแล้ว8338344344344ทำแล้ว 31/10/2559240777
22. เทศบาลตำบลป่าสัก (เมืองลำพูน)ทำแล้ว5153175173173ทำแล้ว 27/10/255944160818168
23. เทศบาลตำบลม่วงน้อย (ป่าซาง)ทำแล้ว7374376376376ทำแล้ว 31/10/2559100134454441
24. เทศบาลตำบลมะกอก (ป่าซาง)ทำแล้ว8183206214185ทำแล้ว 31/10/25593061252525
25. เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ (เมืองลำพูน)ทำแล้ว5127124124124ทำแล้ว 28/10/25591484202020
26. เทศบาลตำบลแม่ตืน (ลี้)ทำแล้ว8148161158151ทำแล้ว 31/10/25592298771
27. เทศบาลตำบลแม่แรง (ป่าซาง)ทำแล้ว7169139137135ทำแล้ว 31/10/25594380272626
28. เทศบาลตำบลริมปิง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7198212205249ทำแล้ว 31/10/255937133232322
29. เทศบาลตำบลลี้ (ลี้)ทำแล้ว5179177174174ทำแล้ว 27/10/2559116232321
30. เทศบาลตำบลวังดิน (ลี้)ทำแล้ว8233222167159ทำแล้ว 31/10/2559978151515
31. เทศบาลตำบลวังผาง (เวียงหนองล่อง)ทำแล้ว6303252257241ทำแล้ว 22/11/2559164122722
32. เทศบาลตำบลเวียงยอง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7240383325247ทำแล้ว 19/10/25595094311
33. เทศบาลตำบลศรีเตี้ย (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว8114128128128ทำแล้ว 31/10/2559263944
34. เทศบาลตำบลศรีบัวบาน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8203204185168ทำแล้ว 31/10/255930721233
35. เทศบาลตำบลศรีวิชัย (ลี้)ทำแล้ว7189195195195ทำแล้ว 28/10/255911100
36. เทศบาลตำบลหนองช้างคืน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว6186186186186ทำแล้ว 28/10/25595824117
37. เทศบาลตำบลหนองยวง (เวียงหนองล่อง)ทำแล้ว8242168166162ทำแล้ว 28/10/25592011222
38. เทศบาลตำบลหนองล่อง (เวียงหนองล่อง)ทำแล้ว8190213254251ทำแล้ว 31/10/2559140353533
39. เทศบาลตำบลเหมืองง่า (เมืองลำพูน)ทำแล้ว5240240240240ทำแล้ว 31/10/255986282524
40. เทศบาลตำบลเหมืองจี้ (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8382382382382ทำแล้ว 19/05/256031443
41. เทศบาลตำบลอุโมงค์ (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7360350314319ทำแล้ว 31/10/2559721691685513
42. อบต.ตะเคียนปม (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว5396391372348ทำแล้ว 09/11/255931100
43. อบต.ท่าตุ้ม (ป่าซาง)ทำแล้ว7134956969ทำแล้ว 31/10/25594780534943
44. อบต.ทาแม่ลอบ (แม่ทา)ทำแล้ว7137148137130ทำแล้ว 31/10/255956000
45. อบต.ทุ่งหัวช้าง (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว714112211799ทำแล้ว 29/11/25591673888
46. อบต.นครเจดีย์ (ป่าซาง)ทำแล้ว71429994101ทำแล้ว 10/11/2559369101010
47. อบต.นาทราย (ลี้)ทำแล้ว7163166165165ทำแล้ว 30/11/25592089252019
48. อบต.น้ำดิบ (ป่าซาง)ทำแล้ว7131106145214ทำแล้ว 09/11/25592782313131
49. อบต.บ้านปวง (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว7312313313313ทำแล้ว 30/11/2559181000
50. อบต.บ้านเรือน (ป่าซาง)ทำแล้ว8232191184184ทำแล้ว 09/11/25597061000
51. อบต.ป่าพลู (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว8294293292294ทำแล้ว 28/10/25591000
52. อบต.แม่ลาน (ลี้)ทำแล้ว7247251251251ทำแล้ว 23/05/256052000
53. อบต.เวียงกานต์ (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว8133155175153ทำแล้ว 28/10/25594181111111
54. อบต.เวียงแก้ว (ลี้)ทำแล้ว6237259266269ทำแล้ว 14/11/25592103444444
55. อบต.หนองปลาสะวาย (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว616110311361ทำแล้ว 31/10/25592154141110
56. อบต.หนองหนาม (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8131109149111ทำแล้ว 15/11/25591000
57. อบต.ห้วยยาบ (บ้านธิ)ทำแล้ว711011111285ทำแล้ว 28/10/255973885
58. อบต.เหล่ายาว (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว391968989ทำแล้ว 31/10/25592248121110
รวม 58 อปท.5839611,92712,12612,03711,834581,5894,8361,3581,014844
ข้อมูล ณ 20/04/2561