รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ลำพูน ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ลำพูน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว3204162157157ทำแล้ว 19/06/25608519668149
2. เทศบาลเมืองลำพูน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว6651651651651ทำแล้ว 30/12/255963151151658
3. เทศบาลตำบลก้อ (ลี้)ทำแล้ว7184141134134ทำแล้ว 27/10/25591130212018
4. เทศบาลตำบลดงดำ (ลี้)ทำแล้ว81231238691ทำแล้ว 31/10/2559958413941
5. เทศบาลตำบลต้นธง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7322345340516ทำแล้ว 14/11/25595519622163
6. เทศบาลตำบลทากาศ (แม่ทา)ทำแล้ว7123202175159ทำแล้ว 28/10/255958129777775
7. เทศบาลตำบลทากาศเหนือ (แม่ทา)ทำแล้ว8231255255255ทำแล้ว 28/10/25593495242424
8. เทศบาลตำบลทาขุมเงิน (แม่ทา)ทำแล้ว7128425645547ทำแล้ว 23/05/25605274393937
9. เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7123129129129ทำแล้ว 27/10/255910511398
10. เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง (แม่ทา)ทำแล้ว8129117111108ทำแล้ว 27/10/25592684535352
11. เทศบาลตำบลทาปลาดุก (แม่ทา)ทำแล้ว8180162159155ทำแล้ว 31/10/255933117533617
12. เทศบาลตำบลทาสบชัย (แม่ทา)ทำแล้ว8348292274271ทำแล้ว 31/10/255936131103103100
13. เทศบาลตำบลทาสบเส้า (แม่ทา)ทำแล้ว8251226218192ทำแล้ว 31/10/255913159604424
14. เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว7111122111110ทำแล้ว 12/05/25601555222220
15. เทศบาลตำบลบ้านกลาง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8185216206237ทำแล้ว 28/10/255997115272727
16. เทศบาลตำบลบ้านธิ (บ้านธิ)ทำแล้ว3113114114114ทำแล้ว 31/10/25593683151515
17. เทศบาลตำบลบ้านแป้น (เมืองลำพูน)ทำแล้ว5157141136134ทำแล้ว 31/10/2559161062622
18. เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว51311436362ทำแล้ว 31/10/25594074373736
19. เทศบาลตำบลประตูป่า (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8187173193155ทำแล้ว 10/11/25593268232215
20. เทศบาลตำบลป่าซาง (ป่าซาง)ทำแล้ว7122134122124ทำแล้ว 31/10/255978120552827
21. เทศบาลตำบลป่าไผ่ (ลี้)ทำแล้ว8338344344344ทำแล้ว 31/10/2559262262626
22. เทศบาลตำบลป่าสัก (เมืองลำพูน)ทำแล้ว5153175173173ทำแล้ว 27/10/25594416112110456
23. เทศบาลตำบลม่วงน้อย (ป่าซาง)ทำแล้ว7367376366366ทำแล้ว 31/10/2559100135101100101
24. เทศบาลตำบลมะกอก (ป่าซาง)ทำแล้ว8183206214185ทำแล้ว 31/10/25593061313131
25. เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ (เมืองลำพูน)ทำแล้ว5127124124124ทำแล้ว 28/10/25592184242424
26. เทศบาลตำบลแม่ตืน (ลี้)ทำแล้ว8148161158151ทำแล้ว 31/10/25592298161610
27. เทศบาลตำบลแม่แรง (ป่าซาง)ทำแล้ว7166142137135ทำแล้ว 31/10/25595794565353
28. เทศบาลตำบลริมปิง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7198212205249ทำแล้ว 31/10/255937133646052
29. เทศบาลตำบลลี้ (ลี้)ทำแล้ว5179177174174ทำแล้ว 27/10/2559116342921
30. เทศบาลตำบลวังดิน (ลี้)ทำแล้ว8233222167159ทำแล้ว 31/10/25593689404040
31. เทศบาลตำบลวังผาง (เวียงหนองล่อง)ทำแล้ว6303252257241ทำแล้ว 22/11/2559184122111111
32. เทศบาลตำบลเวียงยอง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7238383326248ทำแล้ว 19/10/255950932611
33. เทศบาลตำบลศรีเตี้ย (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว8114128128128ทำแล้ว 31/10/25592634144
34. เทศบาลตำบลศรีบัวบาน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8203204185168ทำแล้ว 31/10/25593072202016
35. เทศบาลตำบลศรีวิชัย (ลี้)ทำแล้ว7189195195195ทำแล้ว 28/10/255938222221
36. เทศบาลตำบลหนองช้างคืน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว6186186186186ทำแล้ว 28/10/2559564312914
37. เทศบาลตำบลหนองยวง (เวียงหนองล่อง)ทำแล้ว8242168166162ทำแล้ว 28/10/25592013222
38. เทศบาลตำบลหนองล่อง (เวียงหนองล่อง)ทำแล้ว8190213254251ทำแล้ว 31/10/2559140353533
39. เทศบาลตำบลเหมืองง่า (เมืองลำพูน)ทำแล้ว5208196184179ทำแล้ว 31/10/25593595504241
40. เทศบาลตำบลเหมืองจี้ (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8382382382382ทำแล้ว 19/05/2560732743
41. เทศบาลตำบลอุโมงค์ (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7360350314319ทำแล้ว 31/10/2559721691687414
42. อบต.ตะเคียนปม (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว5396391372348ทำแล้ว 09/11/25591543212019
43. อบต.ท่าตุ้ม (ป่าซาง)ทำแล้ว7133956969ทำแล้ว 31/10/25594880666458
44. อบต.ทาแม่ลอบ (แม่ทา)ทำแล้ว7137148137130ทำแล้ว 31/10/255956755
45. อบต.ทุ่งหัวช้าง (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว714012211799ทำแล้ว 29/11/25591774262626
46. อบต.นครเจดีย์ (ป่าซาง)ทำแล้ว71429994101ทำแล้ว 10/11/2559569343434
47. อบต.นาทราย (ลี้)ทำแล้ว7163166165165ทำแล้ว 30/11/25592089252019
48. อบต.น้ำดิบ (ป่าซาง)ทำแล้ว7131106145214ทำแล้ว 09/11/25592783464646
49. อบต.บ้านปวง (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว7312313313313ทำแล้ว 30/11/2559181353432
50. อบต.บ้านเรือน (ป่าซาง)ทำแล้ว8232191184184ทำแล้ว 09/11/25597061876
51. อบต.ป่าพลู (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว8294293292294ทำแล้ว 28/10/255967343431
52. อบต.แม่ลาน (ลี้)ทำแล้ว7247251251251ทำแล้ว 23/05/256053111
53. อบต.เวียงกานต์ (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว8133155175153ทำแล้ว 28/10/25594281121212
54. อบต.เวียงแก้ว (ลี้)ทำแล้ว6237259266269ทำแล้ว 14/11/25592103444444
55. อบต.หนองปลาสะวาย (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว616110311361ทำแล้ว 31/10/25592354212120
56. อบต.หนองหนาม (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8131109149111ทำแล้ว 15/11/2559925433
57. อบต.ห้วยยาบ (บ้านธิ)ทำแล้ว711011111285ทำแล้ว 28/10/25592731883
58. อบต.เหล่ายาว (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว391968989ทำแล้ว 31/10/25592248121110
รวม 58 อปท.5839611,90012,07711,96111,756581,8405,2072,2901,8091,501
ข้อมูล ณ 19/08/2561