รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด เชียงใหม่ ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.เชียงใหม่ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7389249214180ทำแล้ว 29/11/2559352361285654
2. เทศบาลนครเชียงใหม่ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว5511465437436ทำแล้ว 31/01/25609413288140110
3. เทศบาลเมืองต้นเปา (สันกำแพง)ทำแล้ว8304285285285ทำแล้ว 14/12/255914204383535
4. เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา (แม่แตง)ทำแล้ว7207221199233ทำแล้ว 31/10/2559110227774
5. เทศบาลเมืองแม่โจ้ (สันทราย)ทำแล้ว7174137136136ทำแล้ว 31/10/2559440313131
6. เทศบาลเมืองแม่เหียะ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว58291230228ทำแล้ว 25/04/2560246163908773
7. เทศบาลตำบลขัวมุง (สารภี)ทำแล้ว7242240237245ทำแล้ว 31/10/25591363383534
8. เทศบาลตำบลขี้เหล็ก (แม่ริม)ทำแล้ว3167149151157ทำแล้ว 31/10/25594571464641
9. เทศบาลตำบลจอมแจ้ง (แม่แตง)ทำแล้ว7139136130138ทำแล้ว 28/10/255959999
10. เทศบาลตำบลจอมทอง (จอมทอง)ทำแล้ว7252222217214ทำแล้ว 31/10/25592477262625
11. เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว (สันทราย)ทำแล้ว7374371371366ทำแล้ว 08/05/25603175616060
12. เทศบาลตำบลชมภู (สารภี)ทำแล้ว9249254254254ทำแล้ว 31/10/255981393938
13. เทศบาลตำบลช้างเผือก (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว6167179153164ทำแล้ว 31/10/255967127989898
14. เทศบาลตำบลเชิงดอย (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว8416423424424ทำแล้ว 04/11/25596975887
15. เทศบาลตำบลเชียงดาว (เชียงดาว)ทำแล้ว7327317295301ทำแล้ว 18/08/256042211878162
16. เทศบาลตำบลไชยปราการ (ไชยปราการ)ทำแล้ว7511514514514ทำแล้ว 31/10/2559273238205204204
17. เทศบาลตำบลไชยสถาน (สารภี)ทำแล้ว7149160164162ทำแล้ว 28/10/2559992511910
18. เทศบาลตำบลดอนแก้ว (สารภี)ทำแล้ว6173162144140ทำแล้ว 31/10/25593642777
19. เทศบาลตำบลดอยแก้ว (จอมทอง)ทำแล้ว5188101101103ทำแล้ว 10/11/25595569181413
20. เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7206196183187ทำแล้ว 31/10/25592888757575
21. เทศบาลตำบลตลาดขวัญ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว5226235236236ทำแล้ว 28/10/255964124171717
22. เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว6364365365365ทำแล้ว 31/10/25599981403838
23. เทศบาลตำบลท่ากว้าง (สารภี)ทำแล้ว7218153149138ทำแล้ว 31/10/25591057343431
24. เทศบาลตำบลท่าข้าม (ฮอด)ทำแล้ว7258258258258ทำแล้ว 28/10/2559463251918
25. เทศบาลตำบลท่าเดื่อ (ดอยเต่า)ทำแล้ว7200150141140ทำแล้ว 24/05/25597291414140
26. เทศบาลตำบลท่าผา (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7198197198198ทำแล้ว 28/10/255969272727
27. เทศบาลตำบลท่าวังตาล (สารภี)ทำแล้ว6311219205160ทำแล้ว 16/11/2560173444343
28. เทศบาลตำบลท่าศาลา (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว6130114107103ทำแล้ว 21/11/2559448281456
29. เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (เชียงดาว)ทำแล้ว7243243243243ทำแล้ว 31/10/25591092494544
30. เทศบาลตำบลทุ่งต้อม (สันป่าตอง)ทำแล้ว788334727ทำแล้ว 31/10/2559142109877675
31. เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก (สันป่าตอง)ทำแล้ว7538546546546ทำแล้ว 31/10/2559861312930
32. เทศบาลตำบลน้ำแพร่ (พร้าว)ทำแล้ว7149149149149ทำแล้ว 31/10/2559159323129
33. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา (หางดง)ทำแล้ว7142123118123ทำแล้ว 25/11/255916103968688
34. เทศบาลตำบลบวกค้าง (สันกำแพง)ทำแล้ว5269269269269ทำแล้ว 15/11/255911131392522
35. เทศบาลตำบลบ่อหลวง (ฮอด)ทำแล้ว5158116114118ทำแล้ว 31/10/25595892757567
36. เทศบาลตำบลบ้านกลาง (สันป่าตอง)ทำแล้ว7216180164162ทำแล้ว 02/11/2559221259181180166
37. เทศบาลตำบลบ้านตาล (ฮอด)ทำแล้ว7154171210166ทำแล้ว 31/10/25596672504843
38. เทศบาลตำบลบ้านปง (หางดง)ทำแล้ว8864866865865ทำแล้ว 31/10/256035125674420
39. เทศบาลตำบลบ้านแปะ (จอมทอง)ทำแล้ว7612610620620ทำแล้ว 31/10/2559116154116113109
40. เทศบาลตำบลบ้านโป่ง (พร้าว)ทำแล้ว7279168132131ทำแล้ว 09/10/2560563171312
41. เทศบาลตำบลบ้านแม (สันป่าตอง)ทำแล้ว9491451492494ทำแล้ว 28/10/255970104854715
42. เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า (ฝาง)ทำแล้ว790909090ทำแล้ว 31/10/2559241292727
43. เทศบาลตำบลบ้านหลวง (จอมทอง)ทำแล้ว7195202186184ทำแล้ว 31/10/255933120747060
44. เทศบาลตำบลบ้านแหวน (หางดง)ทำแล้ว5170140161209ทำแล้ว 22/05/25607176262019
45. เทศบาลตำบลป่าแดด (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว6227233233233ทำแล้ว 31/10/255916149565555
46. เทศบาลตำบลป่าตุ้ม (พร้าว)ทำแล้ว5196189190184ทำแล้ว 29/11/2559990707070
47. เทศบาลตำบลป่าบง (สารภี)ทำแล้ว691262314ทำแล้ว 09/06/25602039282714
48. เทศบาลตำบลป่าป้อง (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7411419417417ทำแล้ว 04/11/25593108303030
49. เทศบาลตำบลป่าไผ่ (สันทราย)ทำแล้ว7460459459459ทำแล้ว 31/10/25592991151722
50. เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7159157155155ทำแล้ว 31/10/255999725935
51. เทศบาลตำบลป่าไหน่ (พร้าว)ทำแล้ว7250195194193ทำแล้ว 4394767676
52. เทศบาลตำบลปิงโค้ง (เชียงดาว)ทำแล้ว7473472467469ทำแล้ว 31/10/25595391413940
53. เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ (เชียงดาว)ทำแล้ว7173183130129ทำแล้ว 21/11/2559660454545
54. เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7179147148145ทำแล้ว 28/11/25598579433531
55. เทศบาลตำบลเมืองงาย (เชียงดาว)ทำแล้ว5201202202202ทำแล้ว 28/11/25591987857372
56. เทศบาลตำบลเมืองนะ (เชียงดาว)ทำแล้ว7444462462461ทำแล้ว 27/10/2559109136606060
57. เทศบาลตำบลเมืองเล็น (สันทราย)ทำแล้ว7138155150139ทำแล้ว 31/10/255930105111
58. เทศบาลตำบลแม่ข่า (ฝาง)ทำแล้ว5373428408344ทำแล้ว 31/10/2559579212121
59. เทศบาลตำบลแม่คือ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว71452139135ทำแล้ว 31/10/255977535351
60. เทศบาลตำบลแม่แจ่ม (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7195198194191ทำแล้ว 31/10/2559725666
61. เทศบาลตำบลแม่แตง (แม่แตง)ทำแล้ว7137119118110ทำแล้ว 31/10/255930107807874
62. เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง (หางดง)ทำแล้ว5153131124129ทำแล้ว 28/10/255932108212121
63. เทศบาลตำบลแม่นะ (เชียงดาว)ทำแล้ว7114918282ทำแล้ว 31/10/255997404039
64. เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง (พร้าว)ทำแล้ว8360430347226ทำแล้ว 31/10/25595867202020
65. เทศบาลตำบลแม่ปูคา (สันกำแพง)ทำแล้ว7328526523524ทำแล้ว 31/10/25593576211614
66. เทศบาลตำบลแม่โป่ง (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7117122120113ทำแล้ว 31/10/255973136131124116
67. เทศบาลตำบลแม่แฝก (สันทราย)ทำแล้ว7184239281259ทำแล้ว 31/10/25593993606057
68. เทศบาลตำบลแม่ริม (แม่ริม)ทำแล้ว5141108110127ทำแล้ว 31/10/25592760141314
69. เทศบาลตำบลแม่แรม (แม่ริม)ทำแล้ว7102141167187ทำแล้ว 31/10/25596211510110199
70. เทศบาลตำบลแม่วาง (แม่วาง)ทำแล้ว9195210139138ทำแล้ว 30/10/2559227125252
71. เทศบาลตำบลแม่สอย (จอมทอง)ทำแล้ว5154153148153ทำแล้ว 28/10/25591612544
72. เทศบาลตำบลแม่หอพระ (แม่แตง)ทำแล้ว7240244245245ทำแล้ว 31/10/25591966121212
73. เทศบาลตำบลแม่อาย (แม่อาย)ทำแล้ว754575757ทำแล้ว 31/10/25598568383836
74. เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7175190174164ทำแล้ว 07/05/25594757151514
75. เทศบาลตำบลยางคราม (ดอยหล่อ)ทำแล้ว6203186191195ทำแล้ว 28/10/255995113858581
76. เทศบาลตำบลยางเนิ้ง (สารภี)ทำแล้ว7137119123127ทำแล้ว 31/10/25591973606060
77. เทศบาลตำบลยุหว่า (สันป่าตอง)ทำแล้ว7182326256299ทำแล้ว 28/10/2559101737366
78. เทศบาลตำบลริมเหนือ (แม่ริม)ทำแล้ว7145146145160ทำแล้ว 28/10/25594767272626
79. เทศบาลตำบลลวงเหนือ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7286280277277ทำแล้ว 07/11/25599311
80. เทศบาลตำบลเวียงฝาง (ฝาง)ทำแล้ว7203255255255ทำแล้ว 31/10/255910385585857
81. เทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พร้าว)ทำแล้ว5205193200197ทำแล้ว 04/08/256017998
82. เทศบาลตำบลสง่าบ้าน (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว5207206205206ทำแล้ว 31/10/25591179241718
83. เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ (จอมทอง)ทำแล้ว5144145128191ทำแล้ว 27/10/255982262121
84. เทศบาลตำบลสองแคว (ดอยหล่อ)ทำแล้ว7119119117117ทำแล้ว 31/10/2559196310108
85. เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ (สะเมิง)ทำแล้ว572424242ทำแล้ว 28/10/255938106111010
86. เทศบาลตำบลสันกลาง (สันกำแพง)ทำแล้ว7291256237235ทำแล้ว 31/10/25592861504139
87. เทศบาลตำบลสันกำแพง (สันกำแพง)ทำแล้ว5336336336336ทำแล้ว 31/10/255963116797878
88. เทศบาลตำบลสันติสุข (ดอยหล่อ)ทำแล้ว7155191181165ทำแล้ว 31/10/25591854222122
89. เทศบาลตำบลสันทราย (ฝาง)ทำแล้ว7316287270250ทำแล้ว 31/10/255963102767571
90. เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ (สารภี)ทำแล้ว7319319319319ทำแล้ว 28/10/2559466272727
91. เทศบาลตำบลสันทรายหลวง (สันทราย)ทำแล้ว5493482479467ทำแล้ว 31/10/255931701285
92. เทศบาลตำบลสันนาเม็ง (สันทราย)ทำแล้ว7223223223223ทำแล้ว 31/10/25597075313131
93. เทศบาลตำบลสันป่าตอง (สันป่าตอง)ทำแล้ว6132156145110ทำแล้ว 28/10/25593860222116
94. เทศบาลตำบลสันป่าเปา (สันทราย)ทำแล้ว7113113109108ทำแล้ว 31/10/255921118755964
95. เทศบาลตำบลสันปูเลย (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7661707707707ทำแล้ว 31/10/2559418108383737
96. เทศบาลตำบลสันโป่ง (แม่ริม)ทำแล้ว7149144145126ทำแล้ว 27/10/25593285656463
97. เทศบาลตำบลสันผักหวาน (หางดง)ทำแล้ว7165157143140ทำแล้ว 27/10/255911118898879
98. เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7265550558558ทำแล้ว 31/10/2559113205149142129
99. เทศบาลตำบลสันพระเนตร (สันทราย)ทำแล้ว7234387386386ทำแล้ว 31/10/25593094262625
100. เทศบาลตำบลสันมหาพน (แม่แตง)ทำแล้ว7504504504504ทำแล้ว 31/10/25591793686868
101. เทศบาลตำบลสารภี (สารภี)ทำแล้ว7165135131148ทำแล้ว 30/11/25597887606060
102. เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7134136135135ทำแล้ว 28/10/25593222
103. เทศบาลตำบลสุเทพ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7298297297297ทำแล้ว 29/11/2559337128696453
104. เทศบาลตำบลแสนไห (เวียงแหง)ทำแล้ว613310297100ทำแล้ว 26/10/255959104737070
105. เทศบาลตำบลหนองแก๋ว (หางดง)ทำแล้ว778727065ทำแล้ว 31/10/25591151222120
106. เทศบาลตำบลหนองควาย (หางดง)ทำแล้ว7238167151151ทำแล้ว 27/10/2559148245463028
107. เทศบาลตำบลหนองจ๊อม (สันทราย)ทำแล้ว6117120105105ทำแล้ว 31/10/25596998737372
108. เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา (หางดง)ทำแล้ว572247256280ทำแล้ว 30/11/255950122736260
109. เทศบาลตำบลหนองบัว (ไชยปราการ)ทำแล้ว7259259259259ทำแล้ว 26/09/256067342524
110. เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7180185183184ทำแล้ว 30/11/2559799494949
111. เทศบาลตำบลหนองผึ้ง (สารภี)ทำแล้ว6148158157157ทำแล้ว 28/11/25593112927373
112. เทศบาลตำบลหนองแฝก (สารภี)ทำแล้ว7114140140122ทำแล้ว 29/11/25591566303030
113. เทศบาลตำบลหนองหอย (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7166150142143ทำแล้ว 31/10/25593093171717
114. เทศบาลตำบลหนองหาร (สันทราย)ทำแล้ว7125127113107ทำแล้ว 31/07/25602076575757
115. เทศบาลตำบลหนองแหย่ง (สันทราย)ทำแล้ว7165167140136ทำแล้ว 27/10/25591052211615
116. เทศบาลตำบลห้วยทราย (สันกำแพง)ทำแล้ว7149131154154ทำแล้ว 18/11/255944484494745
117. เทศบาลตำบลหางดง (หางดง)ทำแล้ว792939394ทำแล้ว 28/10/25596792262524
118. เทศบาลตำบลหารแก้ว (หางดง)ทำแล้ว6164169157171ทำแล้ว 25/10/255969423930
119. เทศบาลตำบลอมก๋อย (อมก๋อย)ทำแล้ว5118787171ทำแล้ว 31/10/2559564464336
120. เทศบาลตำบลออนใต้ (สันกำแพง)ทำแล้ว7208218217217ทำแล้ว 28/10/25591493737070
121. เทศบาลตำบลอินทขิล (แม่แตง)ทำแล้ว716810811087ทำแล้ว 22/06/256012550191919
122. อบต.กองแขก (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7190210220220ทำแล้ว 31/10/255944177160157157
123. อบต.กื๊ดช้าง (แม่แตง)ทำแล้ว7156153153153ทำแล้ว 31/10/25591672303030
124. อบต.ข่วงเปา (จอมทอง)ทำแล้ว7268284288278ทำแล้ว 31/10/2559126919090
125. อบต.ขุนคง (หางดง)ทำแล้ว5981319990ทำแล้ว 31/10/25592888666666
126. อบต.เขื่อนผาก (พร้าว)ทำแล้ว7209260196189ทำแล้ว 29/11/25593464555553
127. อบต.แจ่มหลวง (กัลยาณิวัฒนา)ทำแล้ว7191191191191ทำแล้ว 27/10/2559752332424
128. อบต.ช่างเคิ่ง (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7212214213213ทำแล้ว 08/11/25591117757062
129. อบต.ช้างเผือก (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว792216214216ทำแล้ว 18/11/2559238999
130. อบต.เชียงดาว (เชียงดาว)ทำแล้ว7142127118125ทำแล้ว 15/11/255922104838381
131. อบต.แช่ช้าง (สันกำแพง)ทำแล้ว7171174173173ทำแล้ว 31/10/25592774444130
132. อบต.ดอนแก้ว (แม่ริม)ทำแล้ว8279277273278ทำแล้ว 27/10/255959250134134134
133. อบต.ดอนเปา (แม่วาง)ทำแล้ว5192195166138ทำแล้ว 28/10/255970606045
134. อบต.ดอยเต่า (ดอยเต่า)ทำแล้ว7294331324266ทำแล้ว 31/10/25593358484847
135. อบต.ดอยลาง (แม่อาย)ทำแล้ว7109108106105ทำแล้ว 30/08/255925211917
136. อบต.ดอยหล่อ (ดอยหล่อ)ทำแล้ว7437432430430ทำแล้ว 29/11/25592687726255
137. อบต.ท่าเดื่อ (ดอยเต่า)ทำแล้ว7148147147147ทำแล้ว 26/10/2559350373636
138. อบต.ท่าตอน (แม่อาย)ทำแล้ว7303343343343ทำแล้ว 31/10/255923124706666
139. อบต.ท่าวังพร้าว (สันป่าตอง)ทำแล้ว713699102103ทำแล้ว 31/10/25591074646462
140. อบต.ทาเหนือ (แม่ออน)ทำแล้ว7152138136134ทำแล้ว 28/10/25592189454544
141. อบต.ทุ่งปี้ (แม่วาง)ทำแล้ว6179180172167ทำแล้ว 31/10/25601560515151
142. อบต.ทุ่งรวงทอง (แม่วาง)ทำแล้ว5142131123120ทำแล้ว 31/10/2559266373429
143. อบต.เทพเสด็จ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7133134134134ทำแล้ว 28/10/255982665553
144. อบต.นาเกียน (อมก๋อย)ทำแล้ว7186190182165ทำแล้ว 08/11/2559596585856
145. อบต.นาคอเรือ (ฮอด)ทำแล้ว675686766ทำแล้ว 31/10/25591050272525
146. อบต.น้ำบ่อหลวง (สันป่าตอง)ทำแล้ว512110810898ทำแล้ว 30/12/2559255302525
147. อบต.บงตัน (ดอยเต่า)ทำแล้ว7167263214212ทำแล้ว 31/10/25591562323230
148. อบต.บ่อแก้ว (สะเมิง)ทำแล้ว5243243243243ทำแล้ว 31/10/255964181816
149. อบต.บ่อสลี (ฮอด)ทำแล้ว7273260231237ทำแล้ว 11/11/25592102727272
150. อบต.บ้านกลาง (สันป่าตอง)ทำแล้ว4156282273258ทำแล้ว 31/05/255963123999999
151. อบต.บ้านกาด (แม่วาง)ทำแล้ว7190161136127ทำแล้ว 31/10/2559664434343
152. อบต.บ้านจันทร์ (กัลยาณิวัฒนา)ทำแล้ว7102110106110ทำแล้ว 28/10/25594777493838
153. อบต.บ้านช้าง (แม่แตง)ทำแล้ว7165165165165ทำแล้ว 31/10/25595598111
154. อบต.บ้านทับ (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7140143143143ทำแล้ว 28/06/25601076505049
155. อบต.บ้านเป้า (แม่แตง)ทำแล้ว6376380380380ทำแล้ว 31/10/25595083595959
156. อบต.บ้านสหกรณ์ (แม่ออน)ทำแล้ว7145159162152ทำแล้ว 31/10/2559872504949
157. อบต.บ้านหลวง (แม่อาย)ทำแล้ว7101897595ทำแล้ว 31/10/25603842261817
158. อบต.บ้านแอ่น (ดอยเต่า)ทำแล้ว7358370365365ทำแล้ว 31/10/25592266332928
159. อบต.ปางหินฝน (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7279533533533ทำแล้ว 21/11/2559238131685858
160. อบต.ป่าแป๋ (แม่แตง)ทำแล้ว7134156156151ทำแล้ว 28/10/25595764646464
161. อบต.เปียงหลวง (เวียงแหง)ทำแล้ว9243310315333ทำแล้ว 28/10/25593160212121
162. อบต.โปงทุ่ง (ดอยเต่า)ทำแล้ว7249323253306ทำแล้ว 31/10/2559670181716
163. อบต.โป่งน้ำร้อน (ฝาง)ทำแล้ว7197197197198ทำแล้ว 31/10/255982646362
164. อบต.โป่งแยง (แม่ริม)ทำแล้ว7226206200218ทำแล้ว 28/10/2559282392512
165. อบต.ม่อนจอง (อมก๋อย)ทำแล้ว7225110136148ทำแล้ว 31/10/2559267565656
166. อบต.ม่อนปิ่น (ฝาง)ทำแล้ว7165143137135ทำแล้ว 31/10/255931102595139
167. อบต.มะขามหลวง (สันป่าตอง)ทำแล้ว7159148140127ทำแล้ว 21/09/25603097565044
168. อบต.มะขุนหวาน (สันป่าตอง)ทำแล้ว71061029890ทำแล้ว 31/10/25593399808079
169. อบต.เมืองก๋าย (แม่แตง)ทำแล้ว6176176176176ทำแล้ว 28/10/255923999
170. อบต.เมืองคอง (เชียงดาว)ทำแล้ว791919191ทำแล้ว 29/12/25592011111111
171. อบต.เมืองแหง (เวียงแหง)ทำแล้ว6205213211207ทำแล้ว 31/10/255957122949090
172. อบต.แม่ก๊า (สันป่าตอง)ทำแล้ว5151185181164ทำแล้ว 31/10/25595993767271
173. อบต.แม่คะ (ฝาง)ทำแล้ว7213177181205ทำแล้ว 31/10/2559791661139993
174. อบต.แม่งอน (ฝาง)ทำแล้ว8294298293287ทำแล้ว 31/10/25596694444442
175. อบต.แม่แดด (กัลยาณิวัฒนา)ทำแล้ว7220185184170ทำแล้ว 31/10/255927101010
176. อบต.แม่ตื่น (อมก๋อย)ทำแล้ว7219233233224ทำแล้ว 31/10/25594863353532
177. อบต.แม่ทะลบ (ไชยปราการ)ทำแล้ว7316318318318ทำแล้ว 29/11/25591549353529
178. อบต.แม่ทา (แม่ออน)ทำแล้ว8169178168172ทำแล้ว 28/10/255918130114114113
179. อบต.แม่นาจร (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7428466468469ทำแล้ว 27/10/255918121754040
180. อบต.แม่นาวาง (แม่อาย)ทำแล้ว7200201201201ทำแล้ว 11/04/256022141414
181. อบต.แม่วิน (แม่วาง)ทำแล้ว7197196215172ทำแล้ว 31/10/255919110686661
182. อบต.แม่แวน (พร้าว)ทำแล้ว7104929894ทำแล้ว 29/11/25592168362525
183. อบต.แม่ศึก (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7286223158157ทำแล้ว 28/07/25601889695656
184. อบต.แม่สา (แม่ริม)ทำแล้ว7293220202194ทำแล้ว 31/10/255933116352318
185. อบต.แม่สาบ (สะเมิง)ทำแล้ว7143545151ทำแล้ว 27/10/255960484644
186. อบต.แม่สาว (แม่อาย)ทำแล้ว72111ทำแล้ว 31/10/25599325251716
187. อบต.แม่สูน (ฝาง)ทำแล้ว7162134127126ทำแล้ว 31/10/2559124120664730
188. อบต.ยั้งเมิน (สะเมิง)ทำแล้ว5184185185185ทำแล้ว 15/05/256012647342827
189. อบต.ยางเปียง (อมก๋อย)ทำแล้ว5169151149151ทำแล้ว 10/11/25596182565656
190. อบต.ร้องวัวแดง (สันกำแพง)ทำแล้ว5163159173174ทำแล้ว 31/10/25591231443
191. อบต.เวียง (ฝาง)ทำแล้ว7207208202210ทำแล้ว 31/10/255910107757574
192. อบต.ศรีดงเย็น (ไชยปราการ)ทำแล้ว8334304283268ทำแล้ว 28/11/25596085383837
193. อบต.สบโขง (อมก๋อย)ทำแล้ว7148153151152ทำแล้ว 31/10/25595180555449
194. อบต.สบเปิง (แม่แตง)ทำแล้ว7103105104104ทำแล้ว 07/11/25593673484545
195. อบต.สบแม่ข่า (หางดง)ทำแล้ว6121138131126ทำแล้ว 25/11/25593250222122
196. อบต.สะเมิงเหนือ (สะเมิง)ทำแล้ว5236236236236ทำแล้ว 31/10/25592750111111
197. อบต.สะลวง (แม่ริม)ทำแล้ว7291301296296ทำแล้ว 28/10/25592250363634
198. อบต.สันกลาง (สันป่าตอง)ทำแล้ว7103114124106ทำแล้ว 26/10/255942102602924
199. อบต.สันกำแพง (สันกำแพง)ทำแล้ว7154158158158ทำแล้ว 31/10/255941777
200. อบต.สันต้นหมื้อ (แม่อาย)ทำแล้ว7147162134123ทำแล้ว 27/10/25592055292929
201. อบต.สันทราย (พร้าว)ทำแล้ว6298192180174ทำแล้ว 25/11/2559274635850
202. อบต.สันป่ายาง (แม่แตง)ทำแล้ว5234234234234ทำแล้ว 25/10/25594662484748
203. อบต.ห้วยแก้ว (แม่ออน)ทำแล้ว7144145142144ทำแล้ว 31/10/25591083555554
204. อบต.ห้วยทราย (แม่ริม)ทำแล้ว7141144147133ทำแล้ว 28/10/255972443937
205. อบต.หางดง (ฮอด)ทำแล้ว6247253253253ทำแล้ว 31/10/25593651211817
206. อบต.เหมืองแก้ว (แม่ริม)ทำแล้ว7127102101101ทำแล้ว 31/10/255983160744644
207. อบต.โหล่งขอด (พร้าว)ทำแล้ว8262216287236ทำแล้ว 31/10/25594257241717
208. อบต.อมก๋อย (อมก๋อย)ทำแล้ว7167166167166ทำแล้ว 26/10/2559181746968
209. อบต.ออนกลาง (แม่ออน)ทำแล้ว7221222222222ทำแล้ว 05/10/25601933222222
210. อบต.ออนเหนือ (แม่ออน)ทำแล้ว7228228228228ทำแล้ว 31/10/2559534191917
211. อบต.ฮอด (ฮอด)ทำแล้ว5180149149149ทำแล้ว 26/10/255912350221
รวม 211 อปท.2111,40045,34645,86744,65044,1032118,94618,79210,6299,6159,027
ข้อมูล ณ 15/10/2561