รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด เชียงใหม่ ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.เชียงใหม่ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7389249214180ทำแล้ว 29/11/255935236942121
2. เทศบาลนครเชียงใหม่ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว5511465437436ทำแล้ว 31/01/25609413209123110
3. เทศบาลเมืองต้นเปา (สันกำแพง)ทำแล้ว8304285285285ทำแล้ว 14/12/255914204201616
4. เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา (แม่แตง)ทำแล้ว7204219202235ทำแล้ว 31/10/2559204774
5. เทศบาลเมืองแม่โจ้ (สันทราย)ทำแล้ว7174137136136ทำแล้ว 31/10/2559419333
6. เทศบาลเมืองแม่เหียะ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว58291230228ทำแล้ว 25/04/2560246163431510
7. เทศบาลตำบลขัวมุง (สารภี)ทำแล้ว7245238236245ทำแล้ว 31/10/2559963202020
8. เทศบาลตำบลขี้เหล็ก (แม่ริม)ทำแล้ว3167149151157ทำแล้ว 31/10/25594571292925
9. เทศบาลตำบลจอมแจ้ง (แม่แตง)ทำแล้ว7139136130138ทำแล้ว 28/10/255959666
10. เทศบาลตำบลจอมทอง (จอมทอง)ทำแล้ว7252222217214ทำแล้ว 31/10/255977262624
11. เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว (สันทราย)ทำแล้ว7374371371366ทำแล้ว 08/05/25602974323232
12. เทศบาลตำบลชมภู (สารภี)ทำแล้ว9249254254254ทำแล้ว 31/10/255981393938
13. เทศบาลตำบลช้างเผือก (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว6168178153164ทำแล้ว 31/10/255963124353535
14. เทศบาลตำบลเชิงดอย (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว8416425424424ทำแล้ว 04/11/25596265998
15. เทศบาลตำบลเชียงดาว (เชียงดาว)ทำแล้ว7327317295301ทำแล้ว 18/08/256038204721310
16. เทศบาลตำบลไชยปราการ (ไชยปราการ)ทำแล้ว7511514514514ทำแล้ว 31/10/255998177787373
17. เทศบาลตำบลไชยสถาน (สารภี)ทำแล้ว7149160164162ทำแล้ว 28/10/2559992311916
18. เทศบาลตำบลดอนแก้ว (สารภี)ทำแล้ว6173161145140ทำแล้ว 31/10/25593642777
19. เทศบาลตำบลดอยแก้ว (จอมทอง)ทำแล้ว5188101101103ทำแล้ว 10/11/255955691878
20. เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7210192183187ทำแล้ว 31/10/25591281110
21. เทศบาลตำบลตลาดขวัญ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว5225236236236ทำแล้ว 28/10/255963124211
22. เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว6364365365365ทำแล้ว 31/10/2559677303030
23. เทศบาลตำบลท่ากว้าง (สารภี)ทำแล้ว7218153149138ทำแล้ว 31/10/25591057292927
24. เทศบาลตำบลท่าข้าม (ฮอด)ทำแล้ว7258258258258ทำแล้ว 28/10/2559463191615
25. เทศบาลตำบลท่าเดื่อ (ดอยเต่า)ทำแล้ว7200150141140ทำแล้ว 24/05/25595387171514
26. เทศบาลตำบลท่าผา (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7198197198198ทำแล้ว 28/10/255969555
27. เทศบาลตำบลท่าวังตาล (สารภี)ทำแล้ว6317229205160ทำแล้ว 16/11/2560173252525
28. เทศบาลตำบลท่าศาลา (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว6130114107103ทำแล้ว 21/11/2559448281165
29. เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (เชียงดาว)ทำแล้ว7243243243243ทำแล้ว 31/10/2559792242020
30. เทศบาลตำบลทุ่งต้อม (สันป่าตอง)ทำแล้ว788334727ทำแล้ว 31/10/2559142110846059
31. เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก (สันป่าตอง)ทำแล้ว7538546546546ทำแล้ว 31/10/2559861312930
32. เทศบาลตำบลน้ำแพร่ (พร้าว)ทำแล้ว7149149149149ทำแล้ว 31/10/2559159313128
33. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา (หางดง)ทำแล้ว7142123118123ทำแล้ว 25/11/2559688514949
34. เทศบาลตำบลบวกค้าง (สันกำแพง)ทำแล้ว5269269269269ทำแล้ว 15/11/255911131271712
35. เทศบาลตำบลบ่อหลวง (ฮอด)ทำแล้ว5158116114118ทำแล้ว 31/10/25595892666558
36. เทศบาลตำบลบ้านกลาง (สันป่าตอง)ทำแล้ว7216180164162ทำแล้ว 02/11/2559155246162162153
37. เทศบาลตำบลบ้านตาล (ฮอด)ทำแล้ว7154171210166ทำแล้ว 31/10/25596672312923
38. เทศบาลตำบลบ้านปง (หางดง)ทำแล้ว8864866865865ทำแล้ว 31/10/256035125532615
39. เทศบาลตำบลบ้านแปะ (จอมทอง)ทำแล้ว7612610620620ทำแล้ว 31/10/2559116154109106102
40. เทศบาลตำบลบ้านโป่ง (พร้าว)ทำแล้ว7279168132131ทำแล้ว 09/10/2560462161211
41. เทศบาลตำบลบ้านแม (สันป่าตอง)ทำแล้ว9491451492494ทำแล้ว 28/10/255970104854715
42. เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า (ฝาง)ทำแล้ว790909090ทำแล้ว 31/10/2559241161616
43. เทศบาลตำบลบ้านหลวง (จอมทอง)ทำแล้ว7195202186184ทำแล้ว 31/10/255933120333323
44. เทศบาลตำบลบ้านแหวน (หางดง)ทำแล้ว5188147170175ทำแล้ว 22/05/25607180252221
45. เทศบาลตำบลป่าแดด (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว6227233233233ทำแล้ว 31/10/255914135434343
46. เทศบาลตำบลป่าตุ้ม (พร้าว)ทำแล้ว5196189190184ทำแล้ว 29/11/2559990525252
47. เทศบาลตำบลป่าบง (สารภี)ทำแล้ว693252314ทำแล้ว 09/06/25601841262511
48. เทศบาลตำบลป่าป้อง (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7411419417417ทำแล้ว 04/11/25593108303030
49. เทศบาลตำบลป่าไผ่ (สันทราย)ทำแล้ว7460459459459ทำแล้ว 31/10/2559122611722
50. เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7159157155155ทำแล้ว 31/10/255999663926
51. เทศบาลตำบลป่าไหน่ (พร้าว)ทำแล้ว7250195194193ทำแล้ว 3049888
52. เทศบาลตำบลปิงโค้ง (เชียงดาว)ทำแล้ว7473472467469ทำแล้ว 31/10/25595391413738
53. เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ (เชียงดาว)ทำแล้ว7173183130129ทำแล้ว 21/11/2559660666
54. เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7179147148145ทำแล้ว 28/11/25597871242422
55. เทศบาลตำบลเมืองงาย (เชียงดาว)ทำแล้ว5202202202202ทำแล้ว 28/11/25591988292827
56. เทศบาลตำบลเมืองนะ (เชียงดาว)ทำแล้ว7444462462461ทำแล้ว 27/10/255985113444442
57. เทศบาลตำบลเมืองเล็น (สันทราย)ทำแล้ว7138155150139ทำแล้ว 31/10/255930105111
58. เทศบาลตำบลแม่ข่า (ฝาง)ทำแล้ว5373428408344ทำแล้ว 31/10/25597912107
59. เทศบาลตำบลแม่คือ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว71452139135ทำแล้ว 31/10/255977434340
60. เทศบาลตำบลแม่แจ่ม (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7196198194194ทำแล้ว 31/10/255925666
61. เทศบาลตำบลแม่แตง (แม่แตง)ทำแล้ว7137121118110ทำแล้ว 31/10/255929107535352
62. เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง (หางดง)ทำแล้ว5153131124129ทำแล้ว 28/10/255932108333
63. เทศบาลตำบลแม่นะ (เชียงดาว)ทำแล้ว7114918282ทำแล้ว 31/10/255997666
64. เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง (พร้าว)ทำแล้ว8360430347226ทำแล้ว 31/10/25595867202020
65. เทศบาลตำบลแม่ปูคา (สันกำแพง)ทำแล้ว7329526523524ทำแล้ว 31/10/25591658211614
66. เทศบาลตำบลแม่โป่ง (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7118122120113ทำแล้ว 31/10/2559921371129688
67. เทศบาลตำบลแม่แฝก (สันทราย)ทำแล้ว7184239281259ทำแล้ว 31/10/25593993383728
68. เทศบาลตำบลแม่ริม (แม่ริม)ทำแล้ว5141108110127ทำแล้ว 31/10/25592760141314
69. เทศบาลตำบลแม่แรม (แม่ริม)ทำแล้ว7104139171192ทำแล้ว 31/10/25594561242323
70. เทศบาลตำบลแม่วาง (แม่วาง)ทำแล้ว9195210139138ทำแล้ว 30/10/2559227125252
71. เทศบาลตำบลแม่สอย (จอมทอง)ทำแล้ว5154153148153ทำแล้ว 28/10/25591612544
72. เทศบาลตำบลแม่หอพระ (แม่แตง)ทำแล้ว7240244245245ทำแล้ว 31/10/25591966121212
73. เทศบาลตำบลแม่อาย (แม่อาย)ทำแล้ว754575757ทำแล้ว 31/10/25598163874
74. เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7175190174164ทำแล้ว 07/05/255926561500
75. เทศบาลตำบลยางคราม (ดอยหล่อ)ทำแล้ว6203186191195ทำแล้ว 28/10/255984113858581
76. เทศบาลตำบลยางเนิ้ง (สารภี)ทำแล้ว7137119123127ทำแล้ว 31/10/25591973484848
77. เทศบาลตำบลยุหว่า (สันป่าตอง)ทำแล้ว7182326256299ทำแล้ว 28/10/2559101737366
78. เทศบาลตำบลริมเหนือ (แม่ริม)ทำแล้ว7145146145160ทำแล้ว 28/10/2559167272626
79. เทศบาลตำบลลวงเหนือ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7286280277277ทำแล้ว 07/11/25599311
80. เทศบาลตำบลเวียงฝาง (ฝาง)ทำแล้ว7203255255255ทำแล้ว 31/10/255910385555554
81. เทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พร้าว)ทำแล้ว5205193200197ทำแล้ว 04/08/25609444
82. เทศบาลตำบลสง่าบ้าน (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว5207206205206ทำแล้ว 31/10/255911792401
83. เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ (จอมทอง)ทำแล้ว5144145128191ทำแล้ว 27/10/255982212019
84. เทศบาลตำบลสองแคว (ดอยหล่อ)ทำแล้ว7119119117117ทำแล้ว 31/10/255966310108
85. เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ (สะเมิง)ทำแล้ว572424242ทำแล้ว 28/10/255938106111010
86. เทศบาลตำบลสันกลาง (สันกำแพง)ทำแล้ว7291256237235ทำแล้ว 31/10/255914611198
87. เทศบาลตำบลสันกำแพง (สันกำแพง)ทำแล้ว5336336336336ทำแล้ว 31/10/2559116252525
88. เทศบาลตำบลสันติสุข (ดอยหล่อ)ทำแล้ว7156189181166ทำแล้ว 31/10/25591854222122
89. เทศบาลตำบลสันทราย (ฝาง)ทำแล้ว7316287270250ทำแล้ว 31/10/255963100626158
90. เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ (สารภี)ทำแล้ว7319319319319ทำแล้ว 28/10/2559466232220
91. เทศบาลตำบลสันทรายหลวง (สันทราย)ทำแล้ว5493482479467ทำแล้ว 31/10/25591701187
92. เทศบาลตำบลสันนาเม็ง (สันทราย)ทำแล้ว7223223223223ทำแล้ว 31/10/25595275282827
93. เทศบาลตำบลสันป่าตอง (สันป่าตอง)ทำแล้ว6132156145110ทำแล้ว 28/10/25593860222015
94. เทศบาลตำบลสันป่าเปา (สันทราย)ทำแล้ว7113113109108ทำแล้ว 31/10/255921118655459
95. เทศบาลตำบลสันปูเลย (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7661707707707ทำแล้ว 31/10/2559321108272626
96. เทศบาลตำบลสันโป่ง (แม่ริม)ทำแล้ว7149144145126ทำแล้ว 27/10/25593285554643
97. เทศบาลตำบลสันผักหวาน (หางดง)ทำแล้ว7165157143140ทำแล้ว 27/10/25597114828266
98. เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7265550558558ทำแล้ว 31/10/255910720513812692
99. เทศบาลตำบลสันพระเนตร (สันทราย)ทำแล้ว7237423424423ทำแล้ว 31/10/25592796222221
100. เทศบาลตำบลสันมหาพน (แม่แตง)ทำแล้ว7504504504504ทำแล้ว 31/10/25591774434343
101. เทศบาลตำบลสารภี (สารภี)ทำแล้ว7165135131148ทำแล้ว 30/11/25597887424242
102. เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7134136135135ทำแล้ว 28/10/25593222
103. เทศบาลตำบลสุเทพ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7298297297297ทำแล้ว 29/11/2559337128525250
104. เทศบาลตำบลแสนไห (เวียงแหง)ทำแล้ว613310297100ทำแล้ว 26/10/255938104686867
105. เทศบาลตำบลหนองแก๋ว (หางดง)ทำแล้ว778727065ทำแล้ว 31/10/255951222120
106. เทศบาลตำบลหนองควาย (หางดง)ทำแล้ว7238167151151ทำแล้ว 27/10/255973151463028
107. เทศบาลตำบลหนองจ๊อม (สันทราย)ทำแล้ว6117120107107ทำแล้ว 31/10/25595784666662
108. เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา (หางดง)ทำแล้ว572247256280ทำแล้ว 30/11/255949121716054
109. เทศบาลตำบลหนองบัว (ไชยปราการ)ทำแล้ว7259259259259ทำแล้ว 26/09/256067342524
110. เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7180185183184ทำแล้ว 30/11/2559799494949
111. เทศบาลตำบลหนองผึ้ง (สารภี)ทำแล้ว6148158157157ทำแล้ว 28/11/25593112323232
112. เทศบาลตำบลหนองแฝก (สารภี)ทำแล้ว7114140140122ทำแล้ว 29/11/2559130303030
113. เทศบาลตำบลหนองหอย (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7166150142143ทำแล้ว 31/10/25593093161616
114. เทศบาลตำบลหนองหาร (สันทราย)ทำแล้ว7129125112106ทำแล้ว 31/07/256067383838
115. เทศบาลตำบลหนองแหย่ง (สันทราย)ทำแล้ว7166166140136ทำแล้ว 27/10/25591052211615
116. เทศบาลตำบลห้วยทราย (สันกำแพง)ทำแล้ว7149131154154ทำแล้ว 18/11/255910984424037
117. เทศบาลตำบลหางดง (หางดง)ทำแล้ว792939394ทำแล้ว 28/10/25595479191717
118. เทศบาลตำบลหารแก้ว (หางดง)ทำแล้ว6164170157171ทำแล้ว 25/10/255969423930
119. เทศบาลตำบลอมก๋อย (อมก๋อย)ทำแล้ว5118787171ทำแล้ว 31/10/255964242316
120. เทศบาลตำบลออนใต้ (สันกำแพง)ทำแล้ว7210217217217ทำแล้ว 28/10/2559484525150
121. เทศบาลตำบลอินทขิล (แม่แตง)ทำแล้ว716810811087ทำแล้ว 22/06/256012550121212
122. อบต.กองแขก (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7190210220220ทำแล้ว 31/10/25594133716966
123. อบต.กื๊ดช้าง (แม่แตง)ทำแล้ว7156153153153ทำแล้ว 31/10/255916701880
124. อบต.ข่วงเปา (จอมทอง)ทำแล้ว7268284288278ทำแล้ว 31/10/2559126323230
125. อบต.ขุนคง (หางดง)ทำแล้ว5981329990ทำแล้ว 31/10/25592478472922
126. อบต.เขื่อนผาก (พร้าว)ทำแล้ว7209260196189ทำแล้ว 29/11/25593464424237
127. อบต.แจ่มหลวง (กัลยาณิวัฒนา)ทำแล้ว7191191191191ทำแล้ว 27/10/255975229190
128. อบต.ช่างเคิ่ง (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7212214213213ทำแล้ว 08/11/2559113424036
129. อบต.ช้างเผือก (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว792216214216ทำแล้ว 18/11/2559238753
130. อบต.เชียงดาว (เชียงดาว)ทำแล้ว7139128119126ทำแล้ว 15/11/25593104575350
131. อบต.แช่ช้าง (สันกำแพง)ทำแล้ว7172173173173ทำแล้ว 31/10/25597174353225
132. อบต.ดอนแก้ว (แม่ริม)ทำแล้ว8279277273278ทำแล้ว 27/10/255959250828282
133. อบต.ดอนเปา (แม่วาง)ทำแล้ว5192195166138ทำแล้ว 28/10/255970383824
134. อบต.ดอยเต่า (ดอยเต่า)ทำแล้ว7294331324266ทำแล้ว 31/10/25593358231717
135. อบต.ดอยลาง (แม่อาย)ทำแล้ว7109108106105ทำแล้ว 30/08/255922181514
136. อบต.ดอยหล่อ (ดอยหล่อ)ทำแล้ว7437432430430ทำแล้ว 29/11/255987333024
137. อบต.ท่าเดื่อ (ดอยเต่า)ทำแล้ว7148147147147ทำแล้ว 26/10/2559350151515
138. อบต.ท่าตอน (แม่อาย)ทำแล้ว7303344344344ทำแล้ว 31/10/255920121303030
139. อบต.ท่าวังพร้าว (สันป่าตอง)ทำแล้ว713699102103ทำแล้ว 31/10/2559774515149
140. อบต.ทาเหนือ (แม่ออน)ทำแล้ว7152138136134ทำแล้ว 28/10/25592184292928
141. อบต.ทุ่งปี้ (แม่วาง)ทำแล้ว6179180172167ทำแล้ว 31/10/25601360303030
142. อบต.ทุ่งรวงทอง (แม่วาง)ทำแล้ว5142131123120ทำแล้ว 31/10/2559266373429
143. อบต.เทพเสด็จ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7133134134134ทำแล้ว 28/10/255977504949
144. อบต.นาเกียน (อมก๋อย)ทำแล้ว7186190182165ทำแล้ว 08/11/2559596424040
145. อบต.นาคอเรือ (ฮอด)ทำแล้ว675686766ทำแล้ว 31/10/255940111111
146. อบต.น้ำบ่อหลวง (สันป่าตอง)ทำแล้ว512110810898ทำแล้ว 30/12/2559255302525
147. อบต.บงตัน (ดอยเต่า)ทำแล้ว7168262214212ทำแล้ว 31/10/25591162323230
148. อบต.บ่อแก้ว (สะเมิง)ทำแล้ว5243243243243ทำแล้ว 31/10/255964181816
149. อบต.บ่อสลี (ฮอด)ทำแล้ว7273260231237ทำแล้ว 11/11/25592102606060
150. อบต.บ้านกลาง (สันป่าตอง)ทำแล้ว4156282273258ทำแล้ว 31/05/255938122878777
151. อบต.บ้านกาด (แม่วาง)ทำแล้ว7190161136127ทำแล้ว 31/10/2559360343433
152. อบต.บ้านจันทร์ (กัลยาณิวัฒนา)ทำแล้ว7102110106110ทำแล้ว 28/10/25594877151313
153. อบต.บ้านช้าง (แม่แตง)ทำแล้ว7165165165165ทำแล้ว 31/10/25594496111
154. อบต.บ้านทับ (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7140143143143ทำแล้ว 28/06/2560874111010
155. อบต.บ้านเป้า (แม่แตง)ทำแล้ว6376380380380ทำแล้ว 31/10/25593552131313
156. อบต.บ้านสหกรณ์ (แม่ออน)ทำแล้ว7148156162152ทำแล้ว 31/10/2559572424241
157. อบต.บ้านหลวง (แม่อาย)ทำแล้ว7103877595ทำแล้ว 31/10/25603844444
158. อบต.บ้านแอ่น (ดอยเต่า)ทำแล้ว7362367365365ทำแล้ว 31/10/25592149161616
159. อบต.ปางหินฝน (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7279533533533ทำแล้ว 21/11/25591151271599
160. อบต.ป่าแป๋ (แม่แตง)ทำแล้ว7134156156151ทำแล้ว 28/10/25595756565656
161. อบต.เปียงหลวง (เวียงแหง)ทำแล้ว9243310315333ทำแล้ว 28/10/25593160212121
162. อบต.โปงทุ่ง (ดอยเต่า)ทำแล้ว7249323253306ทำแล้ว 31/10/2559670161411
163. อบต.โป่งน้ำร้อน (ฝาง)ทำแล้ว7197197197198ทำแล้ว 31/10/255982605757
164. อบต.โป่งแยง (แม่ริม)ทำแล้ว7226206200218ทำแล้ว 28/10/2559282251413
165. อบต.ม่อนจอง (อมก๋อย)ทำแล้ว7225110136148ทำแล้ว 31/10/2559167998
166. อบต.ม่อนปิ่น (ฝาง)ทำแล้ว7163144137136ทำแล้ว 31/10/2559102443835
167. อบต.มะขามหลวง (สันป่าตอง)ทำแล้ว7159148140127ทำแล้ว 21/09/25603097484843
168. อบต.มะขุนหวาน (สันป่าตอง)ทำแล้ว7111103104104ทำแล้ว 31/10/255933103717170
169. อบต.เมืองก๋าย (แม่แตง)ทำแล้ว6176176176176ทำแล้ว 28/10/255923999
170. อบต.เมืองคอง (เชียงดาว)ทำแล้ว791919191ทำแล้ว 29/12/25592011111111
171. อบต.เมืองแหง (เวียงแหง)ทำแล้ว6205213211208ทำแล้ว 31/10/255955119786969
172. อบต.แม่ก๊า (สันป่าตอง)ทำแล้ว5151185181164ทำแล้ว 31/10/25595993573633
173. อบต.แม่คะ (ฝาง)ทำแล้ว7213177181205ทำแล้ว 31/10/255979166665141
174. อบต.แม่งอน (ฝาง)ทำแล้ว8294298293287ทำแล้ว 31/10/25596694383834
175. อบต.แม่แดด (กัลยาณิวัฒนา)ทำแล้ว7220185184170ทำแล้ว 31/10/255927101010
176. อบต.แม่ตื่น (อมก๋อย)ทำแล้ว7219233233224ทำแล้ว 31/10/255962272624
177. อบต.แม่ทะลบ (ไชยปราการ)ทำแล้ว7316318318318ทำแล้ว 29/11/25591547241913
178. อบต.แม่ทา (แม่ออน)ทำแล้ว8171177167172ทำแล้ว 28/10/255917131979494
179. อบต.แม่นาจร (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7428466468469ทำแล้ว 27/10/25594121352020
180. อบต.แม่นาวาง (แม่อาย)ทำแล้ว7201201201201ทำแล้ว 11/04/256021655
181. อบต.แม่วิน (แม่วาง)ทำแล้ว7198195215172ทำแล้ว 31/10/2559109545449
182. อบต.แม่แวน (พร้าว)ทำแล้ว7104929894ทำแล้ว 29/11/25592168292525
183. อบต.แม่ศึก (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7286223158157ทำแล้ว 28/07/2560547444343
184. อบต.แม่สา (แม่ริม)ทำแล้ว7293220202194ทำแล้ว 31/10/255933116312318
185. อบต.แม่สาบ (สะเมิง)ทำแล้ว7143545151ทำแล้ว 27/10/255960413836
186. อบต.แม่สาว (แม่อาย)ทำแล้ว7179183182182ทำแล้ว 31/10/25591884191717
187. อบต.แม่สูน (ฝาง)ทำแล้ว7164134127126ทำแล้ว 31/10/2559124120574732
188. อบต.ยั้งเมิน (สะเมิง)ทำแล้ว5184185185185ทำแล้ว 15/05/256012443282524
189. อบต.ยางเปียง (อมก๋อย)ทำแล้ว5169151149151ทำแล้ว 10/11/25595882312323
190. อบต.ร้องวัวแดง (สันกำแพง)ทำแล้ว5163159173174ทำแล้ว 31/10/2559731443
191. อบต.เวียง (ฝาง)ทำแล้ว7207208202210ทำแล้ว 31/10/25596100634733
192. อบต.ศรีดงเย็น (ไชยปราการ)ทำแล้ว8334304283268ทำแล้ว 28/11/25596084313130
193. อบต.สบโขง (อมก๋อย)ทำแล้ว7146153153152ทำแล้ว 31/10/255974462928
194. อบต.สบเปิง (แม่แตง)ทำแล้ว7104104104104ทำแล้ว 07/11/25593374222222
195. อบต.สบแม่ข่า (หางดง)ทำแล้ว6121138131126ทำแล้ว 25/11/25593247191819
196. อบต.สะเมิงเหนือ (สะเมิง)ทำแล้ว5236236236236ทำแล้ว 31/10/2559550111111
197. อบต.สะลวง (แม่ริม)ทำแล้ว7295297296296ทำแล้ว 28/10/25592752343129
198. อบต.สันกลาง (สันป่าตอง)ทำแล้ว7103114124106ทำแล้ว 26/10/255942102301811
199. อบต.สันกำแพง (สันกำแพง)ทำแล้ว7154158158158ทำแล้ว 31/10/255941777
200. อบต.สันต้นหมื้อ (แม่อาย)ทำแล้ว7147162134123ทำแล้ว 27/10/25592055888
201. อบต.สันทราย (พร้าว)ทำแล้ว6298192180174ทำแล้ว 25/11/255972343425
202. อบต.สันป่ายาง (แม่แตง)ทำแล้ว5234234234234ทำแล้ว 25/10/25592257323232
203. อบต.ห้วยแก้ว (แม่ออน)ทำแล้ว7145145143146ทำแล้ว 31/10/25591083363635
204. อบต.ห้วยทราย (แม่ริม)ทำแล้ว7141144147133ทำแล้ว 28/10/255972232220
205. อบต.หางดง (ฮอด)ทำแล้ว6247253253253ทำแล้ว 31/10/25593651211817
206. อบต.เหมืองแก้ว (แม่ริม)ทำแล้ว7127102101101ทำแล้ว 31/10/255982138383029
207. อบต.โหล่งขอด (พร้าว)ทำแล้ว8258220288235ทำแล้ว 31/10/25594039191719
208. อบต.อมก๋อย (อมก๋อย)ทำแล้ว7167166167166ทำแล้ว 26/10/2559181313029
209. อบต.ออนกลาง (แม่ออน)ทำแล้ว7221222222222ทำแล้ว 05/10/25601933222222
210. อบต.ออนเหนือ (แม่ออน)ทำแล้ว7228228228228ทำแล้ว 31/10/255934191917
211. อบต.ฮอด (ฮอด)ทำแล้ว5180149149149ทำแล้ว 26/10/25591038000
รวม 211 อปท.2111,40045,56846,08144,89744,3192116,71217,9567,3716,3905,844
ข้อมูล ณ 16/08/2561