รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด เชียงใหม่ ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.เชียงใหม่ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7389249214180ทำแล้ว 29/11/2559152368422
2. เทศบาลนครเชียงใหม่ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว5511465437436ทำแล้ว 31/01/256094131385043
3. เทศบาลเมืองต้นเปา (สันกำแพง)ทำแล้ว8304285285285ทำแล้ว 14/12/255914204201616
4. เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา (แม่แตง)ทำแล้ว7204219202235ทำแล้ว 31/10/2559204774
5. เทศบาลเมืองแม่โจ้ (สันทราย)ทำแล้ว7174137136136ทำแล้ว 31/10/2559419333
6. เทศบาลเมืองแม่เหียะ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว58291230228ทำแล้ว 25/04/25602461634000
7. เทศบาลตำบลขัวมุง (สารภี)ทำแล้ว7246238236245ทำแล้ว 31/10/2559962202020
8. เทศบาลตำบลขี้เหล็ก (แม่ริม)ทำแล้ว3167149151157ทำแล้ว 31/10/25594571242117
9. เทศบาลตำบลจอมแจ้ง (แม่แตง)ทำแล้ว7139136130138ทำแล้ว 28/10/255957000
10. เทศบาลตำบลจอมทอง (จอมทอง)ทำแล้ว7252222217214ทำแล้ว 31/10/255977262521
11. เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว (สันทราย)ทำแล้ว7374371371366ทำแล้ว 08/05/25602974232323
12. เทศบาลตำบลชมภู (สารภี)ทำแล้ว9249254254254ทำแล้ว 31/10/255981232221
13. เทศบาลตำบลช้างเผือก (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว6182164153164ทำแล้ว 31/10/255970126353535
14. เทศบาลตำบลเชิงดอย (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว8416425424424ทำแล้ว 04/11/25592265776
15. เทศบาลตำบลเชียงดาว (เชียงดาว)ทำแล้ว7333310301303ทำแล้ว 18/08/256035205731411
16. เทศบาลตำบลไชยปราการ (ไชยปราการ)ทำแล้ว7511514514514ทำแล้ว 31/10/255975176513838
17. เทศบาลตำบลไชยสถาน (สารภี)ทำแล้ว7149160164162ทำแล้ว 28/10/2559992311916
18. เทศบาลตำบลดอนแก้ว (สารภี)ทำแล้ว6173161145140ทำแล้ว 31/10/25593642777
19. เทศบาลตำบลดอยแก้ว (จอมทอง)ทำแล้ว5188101101103ทำแล้ว 10/11/255955691878
20. เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7210192183187ทำแล้ว 31/10/25591281110
21. เทศบาลตำบลตลาดขวัญ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว5225236236236ทำแล้ว 28/10/255963124000
22. เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว6364365365365ทำแล้ว 31/10/2559677292929
23. เทศบาลตำบลท่ากว้าง (สารภี)ทำแล้ว7218153149138ทำแล้ว 31/10/25591057212118
24. เทศบาลตำบลท่าข้าม (ฮอด)ทำแล้ว7258258258258ทำแล้ว 28/10/2559463191615
25. เทศบาลตำบลท่าเดื่อ (ดอยเต่า)ทำแล้ว7200150141140ทำแล้ว 24/05/25595387171514
26. เทศบาลตำบลท่าผา (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7198197198198ทำแล้ว 28/10/255969111
27. เทศบาลตำบลท่าวังตาล (สารภี)ทำแล้ว6317229205160ทำแล้ว 16/11/2560173191818
28. เทศบาลตำบลท่าศาลา (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว6130114107103ทำแล้ว 21/11/2559448236165
29. เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (เชียงดาว)ทำแล้ว7243243243243ทำแล้ว 31/10/2559921700
30. เทศบาลตำบลทุ่งต้อม (สันป่าตอง)ทำแล้ว788334727ทำแล้ว 31/10/255914175403029
31. เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก (สันป่าตอง)ทำแล้ว7538546546546ทำแล้ว 31/10/2559861302829
32. เทศบาลตำบลน้ำแพร่ (พร้าว)ทำแล้ว7149149149149ทำแล้ว 31/10/2559159191719
33. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา (หางดง)ทำแล้ว7142123118123ทำแล้ว 25/11/2559688302525
34. เทศบาลตำบลบวกค้าง (สันกำแพง)ทำแล้ว5269269269269ทำแล้ว 15/11/2559112316128
35. เทศบาลตำบลบ่อหลวง (ฮอด)ทำแล้ว5158116114118ทำแล้ว 31/10/25595862302617
36. เทศบาลตำบลบ้านกลาง (สันป่าตอง)ทำแล้ว7216180164162ทำแล้ว 02/11/2559155186868266
37. เทศบาลตำบลบ้านตาล (ฮอด)ทำแล้ว7154171210166ทำแล้ว 31/10/25596672302925
38. เทศบาลตำบลบ้านปง (หางดง)ทำแล้ว8864866865865ทำแล้ว 31/10/256035125522615
39. เทศบาลตำบลบ้านแปะ (จอมทอง)ทำแล้ว7612610620620ทำแล้ว 31/10/2559116154838277
40. เทศบาลตำบลบ้านโป่ง (พร้าว)ทำแล้ว7279168132131ทำแล้ว 09/10/2560362161211
41. เทศบาลตำบลบ้านแม (สันป่าตอง)ทำแล้ว9491451492494ทำแล้ว 28/10/255969103854715
42. เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า (ฝาง)ทำแล้ว790909090ทำแล้ว 31/10/255941161616
43. เทศบาลตำบลบ้านหลวง (จอมทอง)ทำแล้ว7195202186184ทำแล้ว 31/10/255933120333323
44. เทศบาลตำบลบ้านแหวน (หางดง)ทำแล้ว5188147170175ทำแล้ว 22/05/25607180242121
45. เทศบาลตำบลป่าแดด (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว6227233233233ทำแล้ว 31/10/255914135371515
46. เทศบาลตำบลป่าตุ้ม (พร้าว)ทำแล้ว5196189190184ทำแล้ว 29/11/2559990474545
47. เทศบาลตำบลป่าบง (สารภี)ทำแล้ว693252314ทำแล้ว 09/06/25601841252410
48. เทศบาลตำบลป่าป้อง (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7411419417417ทำแล้ว 04/11/25593108303030
49. เทศบาลตำบลป่าไผ่ (สันทราย)ทำแล้ว7460459459459ทำแล้ว 31/10/255990611722
50. เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7159157155155ทำแล้ว 31/10/255999542612
51. เทศบาลตำบลป่าไหน่ (พร้าว)ทำแล้ว7250195194193ทำแล้ว 3049888
52. เทศบาลตำบลปิงโค้ง (เชียงดาว)ทำแล้ว7473472467469ทำแล้ว 31/10/25595391282728
53. เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ (เชียงดาว)ทำแล้ว7173183130129ทำแล้ว 21/11/2559660666
54. เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7179147148145ทำแล้ว 28/11/25597871171516
55. เทศบาลตำบลเมืองงาย (เชียงดาว)ทำแล้ว5202202202202ทำแล้ว 28/11/25591988252524
56. เทศบาลตำบลเมืองนะ (เชียงดาว)ทำแล้ว7444462462461ทำแล้ว 27/10/255985113383837
57. เทศบาลตำบลเมืองเล็น (สันทราย)ทำแล้ว7138155150139ทำแล้ว 31/10/255930105111
58. เทศบาลตำบลแม่ข่า (ฝาง)ทำแล้ว5373428408344ทำแล้ว 31/10/255979111010
59. เทศบาลตำบลแม่คือ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว71452139135ทำแล้ว 31/10/255977393836
60. เทศบาลตำบลแม่แจ่ม (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7196198194194ทำแล้ว 31/10/255925666
61. เทศบาลตำบลแม่แตง (แม่แตง)ทำแล้ว7137121118110ทำแล้ว 31/10/255929107494949
62. เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง (หางดง)ทำแล้ว5153131124129ทำแล้ว 28/10/255924108333
63. เทศบาลตำบลแม่นะ (เชียงดาว)ทำแล้ว7114918282ทำแล้ว 31/10/255977666
64. เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง (พร้าว)ทำแล้ว8360430347226ทำแล้ว 31/10/25595867131313
65. เทศบาลตำบลแม่ปูคา (สันกำแพง)ทำแล้ว7329526523524ทำแล้ว 31/10/25591358222
66. เทศบาลตำบลแม่โป่ง (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7119121120113ทำแล้ว 31/10/255966131564336
67. เทศบาลตำบลแม่แฝก (สันทราย)ทำแล้ว7184239281259ทำแล้ว 31/10/25593993333331
68. เทศบาลตำบลแม่ริม (แม่ริม)ทำแล้ว5141108110127ทำแล้ว 31/10/25592760141314
69. เทศบาลตำบลแม่แรม (แม่ริม)ทำแล้ว7104139171192ทำแล้ว 31/10/2559961101010
70. เทศบาลตำบลแม่วาง (แม่วาง)ทำแล้ว9195210139138ทำแล้ว 30/10/2559227118181
71. เทศบาลตำบลแม่สอย (จอมทอง)ทำแล้ว5154153148153ทำแล้ว 28/10/25591612044
72. เทศบาลตำบลแม่หอพระ (แม่แตง)ทำแล้ว7240244245245ทำแล้ว 31/10/25591966121212
73. เทศบาลตำบลแม่อาย (แม่อาย)ทำแล้ว754575757ทำแล้ว 31/10/2559120874
74. เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7175190174164ทำแล้ว 07/05/255926561500
75. เทศบาลตำบลยางคราม (ดอยหล่อ)ทำแล้ว6203186191195ทำแล้ว 28/10/2559841135110
76. เทศบาลตำบลยางเนิ้ง (สารภี)ทำแล้ว7137119123127ทำแล้ว 31/10/25591973484848
77. เทศบาลตำบลยุหว่า (สันป่าตอง)ทำแล้ว7182326256299ทำแล้ว 28/10/2559101763
78. เทศบาลตำบลริมเหนือ (แม่ริม)ทำแล้ว7145146145160ทำแล้ว 28/10/2559167666
79. เทศบาลตำบลลวงเหนือ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7286280277277ทำแล้ว 07/11/25599000
80. เทศบาลตำบลเวียงฝาง (ฝาง)ทำแล้ว7203255255255ทำแล้ว 31/10/255910385525251
81. เทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พร้าว)ทำแล้ว5205193200197ทำแล้ว 04/08/25609444
82. เทศบาลตำบลสง่าบ้าน (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว5207206205206ทำแล้ว 31/10/255911792401
83. เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ (จอมทอง)ทำแล้ว5144145128191ทำแล้ว 27/10/255982212019
84. เทศบาลตำบลสองแคว (ดอยหล่อ)ทำแล้ว7119119117117ทำแล้ว 31/10/255966310108
85. เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ (สะเมิง)ทำแล้ว572424242ทำแล้ว 28/10/2559381061066
86. เทศบาลตำบลสันกลาง (สันกำแพง)ทำแล้ว7291256237235ทำแล้ว 31/10/2559611198
87. เทศบาลตำบลสันกำแพง (สันกำแพง)ทำแล้ว5336336336336ทำแล้ว 31/10/2559116131313
88. เทศบาลตำบลสันติสุข (ดอยหล่อ)ทำแล้ว7148194183167ทำแล้ว 31/10/25594422
89. เทศบาลตำบลสันทราย (ฝาง)ทำแล้ว7316287270250ทำแล้ว 31/10/25596399525150
90. เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ (สารภี)ทำแล้ว7319319319319ทำแล้ว 28/10/2559466553
91. เทศบาลตำบลสันทรายหลวง (สันทราย)ทำแล้ว5493482479467ทำแล้ว 31/10/255969987
92. เทศบาลตำบลสันนาเม็ง (สันทราย)ทำแล้ว7223223223223ทำแล้ว 31/10/25595275252525
93. เทศบาลตำบลสันป่าตอง (สันป่าตอง)ทำแล้ว6132156145110ทำแล้ว 28/10/25593860221914
94. เทศบาลตำบลสันป่าเปา (สันทราย)ทำแล้ว7113113109108ทำแล้ว 31/10/255921118534147
95. เทศบาลตำบลสันปูเลย (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7661707707707ทำแล้ว 31/10/2559178108272626
96. เทศบาลตำบลสันโป่ง (แม่ริม)ทำแล้ว7149144145126ทำแล้ว 27/10/25593285474544
97. เทศบาลตำบลสันผักหวาน (หางดง)ทำแล้ว7165157143140ทำแล้ว 27/10/25597113727063
98. เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7265550558558ทำแล้ว 31/10/2559107205886735
99. เทศบาลตำบลสันพระเนตร (สันทราย)ทำแล้ว7237423424423ทำแล้ว 31/10/25592796171616
100. เทศบาลตำบลสันมหาพน (แม่แตง)ทำแล้ว7504504504504ทำแล้ว 31/10/25591669262626
101. เทศบาลตำบลสารภี (สารภี)ทำแล้ว7165135131148ทำแล้ว 30/11/25597987292929
102. เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7134136135135ทำแล้ว 28/10/25593222
103. เทศบาลตำบลสุเทพ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7298297297297ทำแล้ว 29/11/2559337128434341
104. เทศบาลตำบลแสนไห (เวียงแหง)ทำแล้ว613310297100ทำแล้ว 26/10/255938104524949
105. เทศบาลตำบลหนองแก๋ว (หางดง)ทำแล้ว778727065ทำแล้ว 31/10/255951222120
106. เทศบาลตำบลหนองควาย (หางดง)ทำแล้ว7238167151151ทำแล้ว 27/10/255973151463028
107. เทศบาลตำบลหนองจ๊อม (สันทราย)ทำแล้ว6117120107107ทำแล้ว 31/10/25595783303027
108. เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา (หางดง)ทำแล้ว573247256280ทำแล้ว 30/11/255949122241916
109. เทศบาลตำบลหนองบัว (ไชยปราการ)ทำแล้ว7259259259259ทำแล้ว 26/09/256067101010
110. เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7180185183184ทำแล้ว 30/11/2559699494949
111. เทศบาลตำบลหนองผึ้ง (สารภี)ทำแล้ว6148158157157ทำแล้ว 28/11/25593112323232
112. เทศบาลตำบลหนองแฝก (สารภี)ทำแล้ว7114140140122ทำแล้ว 29/11/2559130303030
113. เทศบาลตำบลหนองหอย (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7166150142143ทำแล้ว 31/10/25593093161616
114. เทศบาลตำบลหนองหาร (สันทราย)ทำแล้ว7129125112106ทำแล้ว 31/07/256067151515
115. เทศบาลตำบลหนองแหย่ง (สันทราย)ทำแล้ว7166166140136ทำแล้ว 27/10/25591052181413
116. เทศบาลตำบลห้วยทราย (สันกำแพง)ทำแล้ว7149131154154ทำแล้ว 18/11/25597684353330
117. เทศบาลตำบลหางดง (หางดง)ทำแล้ว792939394ทำแล้ว 28/10/25594876191717
118. เทศบาลตำบลหารแก้ว (หางดง)ทำแล้ว6164170157171ทำแล้ว 25/10/2559692300
119. เทศบาลตำบลอมก๋อย (อมก๋อย)ทำแล้ว5118787171ทำแล้ว 31/10/255964242316
120. เทศบาลตำบลออนใต้ (สันกำแพง)ทำแล้ว7210217217217ทำแล้ว 28/10/2559484171716
121. เทศบาลตำบลอินทขิล (แม่แตง)ทำแล้ว716810811087ทำแล้ว 22/06/256012550121212
122. อบต.กองแขก (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7190210220220ทำแล้ว 31/10/2559133463937
123. อบต.กื๊ดช้าง (แม่แตง)ทำแล้ว7156153153153ทำแล้ว 31/10/255916701880
124. อบต.ข่วงเปา (จอมทอง)ทำแล้ว7268284288278ทำแล้ว 31/10/2559126900
125. อบต.ขุนคง (หางดง)ทำแล้ว5981329990ทำแล้ว 31/10/2559366262523
126. อบต.เขื่อนผาก (พร้าว)ทำแล้ว7209260196189ทำแล้ว 29/11/25593464363631
127. อบต.แจ่มหลวง (กัลยาณิวัฒนา)ทำแล้ว7191191191191ทำแล้ว 27/10/255964119190
128. อบต.ช่างเคิ่ง (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7212214213213ทำแล้ว 08/11/2559113423834
129. อบต.ช้างเผือก (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว792216214216ทำแล้ว 18/11/2559238443
130. อบต.เชียงดาว (เชียงดาว)ทำแล้ว7139128119126ทำแล้ว 15/11/25593104494644
131. อบต.แช่ช้าง (สันกำแพง)ทำแล้ว7172173173173ทำแล้ว 31/10/25591074302922
132. อบต.ดอนแก้ว (แม่ริม)ทำแล้ว8279277273278ทำแล้ว 27/10/255959250121212
133. อบต.ดอนเปา (แม่วาง)ทำแล้ว5192195166138ทำแล้ว 28/10/255970222212
134. อบต.ดอยเต่า (ดอยเต่า)ทำแล้ว7294331324266ทำแล้ว 31/10/25593357121212
135. อบต.ดอยลาง (แม่อาย)ทำแล้ว7109108106105ทำแล้ว 30/08/255911643
136. อบต.ดอยหล่อ (ดอยหล่อ)ทำแล้ว7437432430430ทำแล้ว 29/11/255987301611
137. อบต.ท่าเดื่อ (ดอยเต่า)ทำแล้ว7148147147147ทำแล้ว 26/10/2559350141414
138. อบต.ท่าตอน (แม่อาย)ทำแล้ว7303344344344ทำแล้ว 31/10/255919118181818
139. อบต.ท่าวังพร้าว (สันป่าตอง)ทำแล้ว713699102103ทำแล้ว 31/10/2559774404040
140. อบต.ทาเหนือ (แม่ออน)ทำแล้ว7152138136134ทำแล้ว 28/10/25592084161615
141. อบต.ทุ่งปี้ (แม่วาง)ทำแล้ว6179180172167ทำแล้ว 31/10/25601360232222
142. อบต.ทุ่งรวงทอง (แม่วาง)ทำแล้ว5142131123120ทำแล้ว 31/10/2559266343327
143. อบต.เทพเสด็จ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7133134134134ทำแล้ว 28/10/255976413835
144. อบต.นาเกียน (อมก๋อย)ทำแล้ว7186190182165ทำแล้ว 08/11/2559596191818
145. อบต.นาคอเรือ (ฮอด)ทำแล้ว675686766ทำแล้ว 31/10/255940333
146. อบต.น้ำบ่อหลวง (สันป่าตอง)ทำแล้ว512110810898ทำแล้ว 30/12/2559255302525
147. อบต.บงตัน (ดอยเต่า)ทำแล้ว7168262214212ทำแล้ว 31/10/25591162323230
148. อบต.บ่อแก้ว (สะเมิง)ทำแล้ว5243243243243ทำแล้ว 31/10/255964181816
149. อบต.บ่อสลี (ฮอด)ทำแล้ว7273260231237ทำแล้ว 11/11/25592102544949
150. อบต.บ้านกลาง (สันป่าตอง)ทำแล้ว4156282273258ทำแล้ว 31/05/255938121747466
151. อบต.บ้านกาด (แม่วาง)ทำแล้ว7190161136127ทำแล้ว 31/10/2559160262625
152. อบต.บ้านจันทร์ (กัลยาณิวัฒนา)ทำแล้ว7104110106109ทำแล้ว 28/10/255952111111
153. อบต.บ้านช้าง (แม่แตง)ทำแล้ว7165165165165ทำแล้ว 31/10/25594496111
154. อบต.บ้านทับ (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7140143143143ทำแล้ว 28/06/2560772111010
155. อบต.บ้านเป้า (แม่แตง)ทำแล้ว6376380380380ทำแล้ว 31/10/25593552131313
156. อบต.บ้านสหกรณ์ (แม่ออน)ทำแล้ว7148156162152ทำแล้ว 31/10/2559473292929
157. อบต.บ้านหลวง (แม่อาย)ทำแล้ว7103877595ทำแล้ว 31/10/25603844444
158. อบต.บ้านแอ่น (ดอยเต่า)ทำแล้ว7364365365365ทำแล้ว 31/10/255921491600
159. อบต.ปางหินฝน (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7279533533533ทำแล้ว 21/11/2559115127988
160. อบต.ป่าแป๋ (แม่แตง)ทำแล้ว7134156156151ทำแล้ว 28/10/25595747474747
161. อบต.เปียงหลวง (เวียงแหง)ทำแล้ว9243310315333ทำแล้ว 28/10/25593160212121
162. อบต.โปงทุ่ง (ดอยเต่า)ทำแล้ว7249323253306ทำแล้ว 31/10/2559670161411
163. อบต.โป่งน้ำร้อน (ฝาง)ทำแล้ว7197197197198ทำแล้ว 31/10/255982777
164. อบต.โป่งแยง (แม่ริม)ทำแล้ว7226206200218ทำแล้ว 28/10/2559282141414
165. อบต.ม่อนจอง (อมก๋อย)ทำแล้ว7225110136148ทำแล้ว 31/10/2559167998
166. อบต.ม่อนปิ่น (ฝาง)ทำแล้ว7163144137136ทำแล้ว 31/10/2559102383835
167. อบต.มะขามหลวง (สันป่าตอง)ทำแล้ว7159148140127ทำแล้ว 21/09/25603097404039
168. อบต.มะขุนหวาน (สันป่าตอง)ทำแล้ว7111104104104ทำแล้ว 31/10/255933103474747
169. อบต.เมืองก๋าย (แม่แตง)ทำแล้ว6176176176176ทำแล้ว 28/10/255923900
170. อบต.เมืองคอง (เชียงดาว)ทำแล้ว791919191 ยังไม่อนุมัติ
171. อบต.เมืองแหง (เวียงแหง)ทำแล้ว6205213211208ทำแล้ว 31/10/255955118695555
172. อบต.แม่ก๊า (สันป่าตอง)ทำแล้ว5151184180166ทำแล้ว 31/10/25593193423633
173. อบต.แม่คะ (ฝาง)ทำแล้ว7213177181205ทำแล้ว 31/10/255978166373728
174. อบต.แม่งอน (ฝาง)ทำแล้ว8294298293287ทำแล้ว 31/10/25596694282726
175. อบต.แม่แดด (กัลยาณิวัฒนา)ทำแล้ว7220185184170ทำแล้ว 31/10/255927101010
176. อบต.แม่ตื่น (อมก๋อย)ทำแล้ว7219233233224ทำแล้ว 31/10/255962202016
177. อบต.แม่ทะลบ (ไชยปราการ)ทำแล้ว7316318318318ทำแล้ว 29/11/25591547241913
178. อบต.แม่ทา (แม่ออน)ทำแล้ว8171177167172ทำแล้ว 28/10/25591762584140
179. อบต.แม่นาจร (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7428466468469ทำแล้ว 27/10/255941213500
180. อบต.แม่นาวาง (แม่อาย)ทำแล้ว7201201201201ทำแล้ว 11/04/256021000
181. อบต.แม่วิน (แม่วาง)ทำแล้ว7198195215172ทำแล้ว 31/10/2559109423528
182. อบต.แม่แวน (พร้าว)ทำแล้ว7104929894ทำแล้ว 29/11/25592168262323
183. อบต.แม่ศึก (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7289223158157ทำแล้ว 28/07/2560542353533
184. อบต.แม่สา (แม่ริม)ทำแล้ว7293220202194ทำแล้ว 31/10/255933116312318
185. อบต.แม่สาบ (สะเมิง)ทำแล้ว7143545151ทำแล้ว 27/10/255960333129
186. อบต.แม่สาว (แม่อาย)ทำแล้ว7179183182182ทำแล้ว 31/10/25591884151410
187. อบต.แม่สูน (ฝาง)ทำแล้ว7164134127126ทำแล้ว 31/10/2559124120464641
188. อบต.ยั้งเมิน (สะเมิง)ทำแล้ว5184185185185ทำแล้ว 15/05/25609243262424
189. อบต.ยางเปียง (อมก๋อย)ทำแล้ว5180149148143ทำแล้ว 10/11/25595882312323
190. อบต.ร้องวัวแดง (สันกำแพง)ทำแล้ว5163159173174ทำแล้ว 31/10/2559731443
191. อบต.เวียง (ฝาง)ทำแล้ว7207208202210ทำแล้ว 31/10/2559100474744
192. อบต.ศรีดงเย็น (ไชยปราการ)ทำแล้ว8334304283268ทำแล้ว 28/11/25596084242424
193. อบต.สบโขง (อมก๋อย)ทำแล้ว7146153153152ทำแล้ว 31/10/255974462928
194. อบต.สบเปิง (แม่แตง)ทำแล้ว7104104104104ทำแล้ว 07/11/25593374212121
195. อบต.สบแม่ข่า (หางดง)ทำแล้ว6124136131126ทำแล้ว 25/11/25593249161516
196. อบต.สะเมิงเหนือ (สะเมิง)ทำแล้ว5236236236236ทำแล้ว 31/10/2559550111111
197. อบต.สะลวง (แม่ริม)ทำแล้ว7296296296296ทำแล้ว 28/10/255953302826
198. อบต.สันกลาง (สันป่าตอง)ทำแล้ว7103114124106ทำแล้ว 26/10/255942102181815
199. อบต.สันกำแพง (สันกำแพง)ทำแล้ว7154158158158ทำแล้ว 31/10/255941777
200. อบต.สันต้นหมื้อ (แม่อาย)ทำแล้ว7147162134123ทำแล้ว 27/10/25592055888
201. อบต.สันทราย (พร้าว)ทำแล้ว6298192180174ทำแล้ว 25/11/255972343425
202. อบต.สันป่ายาง (แม่แตง)ทำแล้ว5234234234234ทำแล้ว 25/10/25592257323232
203. อบต.ห้วยแก้ว (แม่ออน)ทำแล้ว7145145143146ทำแล้ว 31/10/25591083363635
204. อบต.ห้วยทราย (แม่ริม)ทำแล้ว7141144147133ทำแล้ว 28/10/255972201817
205. อบต.หางดง (ฮอด)ทำแล้ว6247253253253ทำแล้ว 31/10/25591751211817
206. อบต.เหมืองแก้ว (แม่ริม)ทำแล้ว7127102101101ทำแล้ว 31/10/25591694383029
207. อบต.โหล่งขอด (พร้าว)ทำแล้ว8258220288235ทำแล้ว 31/10/25594039191719
208. อบต.อมก๋อย (อมก๋อย)ทำแล้ว7167166167166ทำแล้ว 26/10/2559181191817
209. อบต.ออนกลาง (แม่ออน)ทำแล้ว7221222222222ทำแล้ว 05/10/2560233141414
210. อบต.ออนเหนือ (แม่ออน)ทำแล้ว7228228228228ทำแล้ว 31/10/255934171715
211. อบต.ฮอด (ฮอด)ทำแล้ว5180149149149ทำแล้ว 26/10/2559428000
รวม 211 อปท.2111,40045,60546,05744,90344,3152105,79217,4895,5154,5094,076
ข้อมูล ณ 21/06/2561