รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด เชียงใหม่ ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.เชียงใหม่ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7389249214180ทำแล้ว 29/11/255912524713510197
2. เทศบาลนครเชียงใหม่ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว5511465437436ทำแล้ว 31/01/25609413335198186
3. เทศบาลเมืองต้นเปา (สันกำแพง)ทำแล้ว8304285285285ทำแล้ว 14/12/255914204565454
4. เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา (แม่แตง)ทำแล้ว7207221199233ทำแล้ว 31/10/2559110227774
5. เทศบาลเมืองแม่โจ้ (สันทราย)ทำแล้ว7174137136136ทำแล้ว 31/10/25591250424239
6. เทศบาลเมืองแม่เหียะ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว58291230228ทำแล้ว 25/04/2560246163908773
7. เทศบาลตำบลขัวมุง (สารภี)ทำแล้ว7238243240243ทำแล้ว 31/10/25591480484544
8. เทศบาลตำบลขี้เหล็ก (แม่ริม)ทำแล้ว3164147148155ทำแล้ว 31/10/25595769464641
9. เทศบาลตำบลจอมแจ้ง (แม่แตง)ทำแล้ว7139136130138ทำแล้ว 28/10/2559459999
10. เทศบาลตำบลจอมทอง (จอมทอง)ทำแล้ว7252222217214ทำแล้ว 31/10/25592477262625
11. เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว (สันทราย)ทำแล้ว7374371371366ทำแล้ว 08/05/25603175616059
12. เทศบาลตำบลชมภู (สารภี)ทำแล้ว9248255254254ทำแล้ว 31/10/255980494845
13. เทศบาลตำบลช้างเผือก (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว6167179153164ทำแล้ว 31/10/255966131989898
14. เทศบาลตำบลเชิงดอย (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว8416423424424ทำแล้ว 04/11/25596975887
15. เทศบาลตำบลเชียงดาว (เชียงดาว)ทำแล้ว7327317295301ทำแล้ว 18/08/256042211878162
16. เทศบาลตำบลไชยปราการ (ไชยปราการ)ทำแล้ว7511514514514ทำแล้ว 31/10/2559273238205204204
17. เทศบาลตำบลไชยสถาน (สารภี)ทำแล้ว7147161164162ทำแล้ว 28/10/2559895676565
18. เทศบาลตำบลดอนแก้ว (สารภี)ทำแล้ว6172162144140ทำแล้ว 31/10/25593642777
19. เทศบาลตำบลดอยแก้ว (จอมทอง)ทำแล้ว5188101101103ทำแล้ว 10/11/25595569181413
20. เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7206196183187ทำแล้ว 31/10/25592888757575
21. เทศบาลตำบลตลาดขวัญ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว5226235236236ทำแล้ว 28/10/255964125171717
22. เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว6364365365365ทำแล้ว 31/10/25599981404040
23. เทศบาลตำบลท่ากว้าง (สารภี)ทำแล้ว7218153149138ทำแล้ว 31/10/25591057403939
24. เทศบาลตำบลท่าข้าม (ฮอด)ทำแล้ว7258258258258ทำแล้ว 28/10/2559463251918
25. เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา (ดอยเต่า)ทำแล้ว783191141140ทำแล้ว 24/05/25595099595858
26. เทศบาลตำบลท่าผา (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7197197198198ทำแล้ว 28/10/25594275272727
27. เทศบาลตำบลท่าวังตาล (สารภี)ทำแล้ว6311219205160ทำแล้ว 16/11/2560173444343
28. เทศบาลตำบลท่าศาลา (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว6130114107103ทำแล้ว 21/11/25594982814517
29. เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (เชียงดาว)ทำแล้ว7243243243243ทำแล้ว 31/10/25591092534948
30. เทศบาลตำบลทุ่งต้อม (สันป่าตอง)ทำแล้ว788334727ทำแล้ว 31/10/2559142109888784
31. เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก (สันป่าตอง)ทำแล้ว7538546546546ทำแล้ว 31/10/2559861432930
32. เทศบาลตำบลน้ำแพร่ (พร้าว)ทำแล้ว7149149149149ทำแล้ว 31/10/2559159323129
33. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา (หางดง)ทำแล้ว7142123118123ทำแล้ว 25/11/255916103968689
34. เทศบาลตำบลบวกค้าง (สันกำแพง)ทำแล้ว5269269269269ทำแล้ว 15/11/255911131514845
35. เทศบาลตำบลบ่อหลวง (ฮอด)ทำแล้ว5158116114117ทำแล้ว 31/10/255964129120120109
36. เทศบาลตำบลบ้านกลาง (สันป่าตอง)ทำแล้ว7216180164162ทำแล้ว 02/11/2559221259195195186
37. เทศบาลตำบลบ้านตาล (ฮอด)ทำแล้ว7154171210166ทำแล้ว 31/10/25596772504843
38. เทศบาลตำบลบ้านปง (หางดง)ทำแล้ว8864866865865ทำแล้ว 31/10/256045125979292
39. เทศบาลตำบลบ้านแปะ (จอมทอง)ทำแล้ว7612610620620ทำแล้ว 31/10/2559165188131131127
40. เทศบาลตำบลบ้านโป่ง (พร้าว)ทำแล้ว7271168133131ทำแล้ว 09/10/25601059211310
41. เทศบาลตำบลบ้านแม (สันป่าตอง)ทำแล้ว9488451493494ทำแล้ว 08/11/2559761111074641
42. เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า (ฝาง)ทำแล้ว790909090ทำแล้ว 31/10/2559443292929
43. เทศบาลตำบลบ้านหลวง (จอมทอง)ทำแล้ว7192205185184ทำแล้ว 31/10/255937135101101101
44. เทศบาลตำบลบ้านแหวน (หางดง)ทำแล้ว5170140161209ทำแล้ว 22/05/25607176262019
45. เทศบาลตำบลป่าแดด (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว6227233233233ทำแล้ว 31/10/255916149818180
46. เทศบาลตำบลป่าตุ้ม (พร้าว)ทำแล้ว5191194190184ทำแล้ว 29/11/2559994777377
47. เทศบาลตำบลป่าบง (สารภี)ทำแล้ว665332314ทำแล้ว 09/06/25603246423625
48. เทศบาลตำบลป่าป้อง (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7411419417417ทำแล้ว 04/11/25593108746767
49. เทศบาลตำบลป่าไผ่ (สันทราย)ทำแล้ว7460459459459ทำแล้ว 31/10/25592991151722
50. เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7159157155155ทำแล้ว 31/10/255944120927948
51. เทศบาลตำบลป่าไหน่ (พร้าว)ทำแล้ว7250195194193ทำแล้ว 4394767676
52. เทศบาลตำบลปิงโค้ง (เชียงดาว)ทำแล้ว7466478468469ทำแล้ว 31/10/255912386373636
53. เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ (เชียงดาว)ทำแล้ว7220219166165ทำแล้ว 21/11/2559660454545
54. เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7179147148145ทำแล้ว 28/11/25598579433531
55. เทศบาลตำบลเมืองงาย (เชียงดาว)ทำแล้ว5201202202202ทำแล้ว 28/11/25591987858381
56. เทศบาลตำบลเมืองนะ (เชียงดาว)ทำแล้ว7444462462461ทำแล้ว 27/10/2559109136888888
57. เทศบาลตำบลเมืองเล็น (สันทราย)ทำแล้ว7147153143136ทำแล้ว 31/10/255934105111
58. เทศบาลตำบลแม่ข่า (ฝาง)ทำแล้ว5373428408344ทำแล้ว 31/10/2559579212121
59. เทศบาลตำบลแม่คือ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว71452139135ทำแล้ว 31/10/255977565654
60. เทศบาลตำบลแม่แจ่ม (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7195198194191ทำแล้ว 31/10/255925116868586
61. เทศบาลตำบลแม่แตง (แม่แตง)ทำแล้ว7137119118110ทำแล้ว 31/10/255930107807879
62. เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง (หางดง)ทำแล้ว5153131124129ทำแล้ว 28/10/255932108212121
63. เทศบาลตำบลแม่นะ (เชียงดาว)ทำแล้ว7114918282ทำแล้ว 31/10/255997836582
64. เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง (พร้าว)ทำแล้ว8359431347226ทำแล้ว 31/10/25595466191919
65. เทศบาลตำบลแม่ปูคา (สันกำแพง)ทำแล้ว7329527524524ทำแล้ว 31/10/25593575211614
66. เทศบาลตำบลแม่โป่ง (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7117122120113ทำแล้ว 31/10/255973136131124116
67. เทศบาลตำบลแม่แฝก (สันทราย)ทำแล้ว7184239281259ทำแล้ว 31/10/25593998777777
68. เทศบาลตำบลแม่ริม (แม่ริม)ทำแล้ว5141108110127ทำแล้ว 31/10/25596895494849
69. เทศบาลตำบลแม่แรม (แม่ริม)ทำแล้ว7102141167187ทำแล้ว 31/10/255962115101101101
70. เทศบาลตำบลแม่วาง (แม่วาง)ทำแล้ว9190211140140ทำแล้ว 30/10/2559357027272
71. เทศบาลตำบลแม่สอย (จอมทอง)ทำแล้ว5154153148153ทำแล้ว 28/10/25591612544
72. เทศบาลตำบลแม่หอพระ (แม่แตง)ทำแล้ว7240244245245ทำแล้ว 31/10/25591966421215
73. เทศบาลตำบลแม่อาย (แม่อาย)ทำแล้ว754575757ทำแล้ว 31/10/25598568383836
74. เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7175190174164ทำแล้ว 07/05/25594757151514
75. เทศบาลตำบลยางคราม (ดอยหล่อ)ทำแล้ว6203186191195ทำแล้ว 28/10/255997113858581
76. เทศบาลตำบลยางเนิ้ง (สารภี)ทำแล้ว7137119123127ทำแล้ว 31/10/25591973606060
77. เทศบาลตำบลยุหว่า (สันป่าตอง)ทำแล้ว7182326256299ทำแล้ว 28/10/2559101737366
78. เทศบาลตำบลริมเหนือ (แม่ริม)ทำแล้ว7145146145160ทำแล้ว 28/10/25595667272626
79. เทศบาลตำบลลวงเหนือ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7286280277277ทำแล้ว 07/11/255911855
80. เทศบาลตำบลเวียงฝาง (ฝาง)ทำแล้ว7203255255255ทำแล้ว 31/10/255910386585857
81. เทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พร้าว)ทำแล้ว5205193200197ทำแล้ว 04/08/256017998
82. เทศบาลตำบลสง่าบ้าน (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว5207206205206ทำแล้ว 31/10/2559978241718
83. เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ (จอมทอง)ทำแล้ว5144145128191ทำแล้ว 27/10/255982262625
84. เทศบาลตำบลสองแคว (ดอยหล่อ)ทำแล้ว7119119117117ทำแล้ว 31/10/2559196310108
85. เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ (สะเมิง)ทำแล้ว572424242ทำแล้ว 28/10/255938106161615
86. เทศบาลตำบลสันกลาง (สันกำแพง)ทำแล้ว7291256237235ทำแล้ว 31/10/25595161524243
87. เทศบาลตำบลสันกำแพง (สันกำแพง)ทำแล้ว5336336336336ทำแล้ว 31/10/255963116806666
88. เทศบาลตำบลสันติสุข (ดอยหล่อ)ทำแล้ว7154191182165ทำแล้ว 31/10/25591854222122
89. เทศบาลตำบลสันทราย (ฝาง)ทำแล้ว792287270250ทำแล้ว 31/10/255927102878783
90. เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ (สารภี)ทำแล้ว7319319319319ทำแล้ว 28/10/2559466272727
91. เทศบาลตำบลสันทรายหลวง (สันทราย)ทำแล้ว5493482479467ทำแล้ว 31/10/255933881296
92. เทศบาลตำบลสันนาเม็ง (สันทราย)ทำแล้ว7219223223223ทำแล้ว 31/10/25597593383838
93. เทศบาลตำบลสันป่าตอง (สันป่าตอง)ทำแล้ว6132156145110ทำแล้ว 28/10/25593860262216
94. เทศบาลตำบลสันป่าเปา (สันทราย)ทำแล้ว7113113109108ทำแล้ว 31/10/255921118755964
95. เทศบาลตำบลสันปูเลย (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7661707707707ทำแล้ว 31/10/2559418108513737
96. เทศบาลตำบลสันโป่ง (แม่ริม)ทำแล้ว7149144145126ทำแล้ว 27/10/25593285656463
97. เทศบาลตำบลสันผักหวาน (หางดง)ทำแล้ว7165157143140ทำแล้ว 27/10/255911118898880
98. เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7265550558558ทำแล้ว 31/10/2559113208176174158
99. เทศบาลตำบลสันพระเนตร (สันทราย)ทำแล้ว7234387386386ทำแล้ว 31/10/25593094262625
100. เทศบาลตำบลสันมหาพน (แม่แตง)ทำแล้ว7504504504504ทำแล้ว 31/10/25591793686868
101. เทศบาลตำบลสารภี (สารภี)ทำแล้ว7165135131148ทำแล้ว 30/11/25597887606060
102. เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7134136135135ทำแล้ว 28/10/25593222
103. เทศบาลตำบลสุเทพ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7258227296296ทำแล้ว 29/11/2559325129828281
104. เทศบาลตำบลแสนไห (เวียงแหง)ทำแล้ว613310297100ทำแล้ว 26/10/255959109737070
105. เทศบาลตำบลหนองแก๋ว (หางดง)ทำแล้ว778727065ทำแล้ว 31/10/25591252333231
106. เทศบาลตำบลหนองควาย (หางดง)ทำแล้ว7238167151151ทำแล้ว 27/10/2559231297117117115
107. เทศบาลตำบลหนองจ๊อม (สันทราย)ทำแล้ว6117120105105ทำแล้ว 31/10/25596998868684
108. เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา (หางดง)ทำแล้ว572247256280ทำแล้ว 30/11/255963122737371
109. เทศบาลตำบลหนองบัว (ไชยปราการ)ทำแล้ว7259259259259ทำแล้ว 26/09/256010067342524
110. เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7178185183184ทำแล้ว 30/11/2559799494949
111. เทศบาลตำบลหนองผึ้ง (สารภี)ทำแล้ว6148158157157ทำแล้ว 28/11/25593112927373
112. เทศบาลตำบลหนองแฝก (สารภี)ทำแล้ว7114140140122ทำแล้ว 29/11/25591566666666
113. เทศบาลตำบลหนองหอย (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7166150142143ทำแล้ว 31/10/25594595171717
114. เทศบาลตำบลหนองหาร (สันทราย)ทำแล้ว7125127113107ทำแล้ว 31/07/25602076575757
115. เทศบาลตำบลหนองแหย่ง (สันทราย)ทำแล้ว7165167140136ทำแล้ว 27/10/25591052211615
116. เทศบาลตำบลห้วยทราย (สันกำแพง)ทำแล้ว7149131154154ทำแล้ว 18/11/255944584554845
117. เทศบาลตำบลหางดง (หางดง)ทำแล้ว792919394ทำแล้ว 28/10/2559103115372928
118. เทศบาลตำบลหารแก้ว (หางดง)ทำแล้ว6163169157171ทำแล้ว 25/10/25593172665043
119. เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว (แม่ริม)ทำแล้ว7127102101101ทำแล้ว 31/10/255984160126123119
120. เทศบาลตำบลอมก๋อย (อมก๋อย)ทำแล้ว5117797171ทำแล้ว 31/10/2559579797979
121. เทศบาลตำบลออนใต้ (สันกำแพง)ทำแล้ว7208218217217ทำแล้ว 28/10/25591493737070
122. เทศบาลตำบลอินทขิล (แม่แตง)ทำแล้ว716710911087ทำแล้ว 22/06/2560125278191919
123. อบต.กองแขก (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7190210220220ทำแล้ว 31/10/255944177160157157
124. อบต.กื๊ดช้าง (แม่แตง)ทำแล้ว7156153153153ทำแล้ว 31/10/25591672414141
125. อบต.ข่วงเปา (จอมทอง)ทำแล้ว7268284288278ทำแล้ว 31/10/2559126919090
126. อบต.ขุนคง (หางดง)ทำแล้ว5971319990ทำแล้ว 31/10/25592988666666
127. อบต.เขื่อนผาก (พร้าว)ทำแล้ว7209260196189ทำแล้ว 29/11/25593364555553
128. อบต.แจ่มหลวง (กัลยาณิวัฒนา)ทำแล้ว7191191191191ทำแล้ว 27/10/2559752332424
129. อบต.ช่างเคิ่ง (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7212214213213ทำแล้ว 08/11/25591119908678
130. อบต.ช้างเผือก (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว792216214216ทำแล้ว 18/11/2559238999
131. อบต.เชียงดาว (เชียงดาว)ทำแล้ว7142127118125ทำแล้ว 15/11/255922104838381
132. อบต.แช่ช้าง (สันกำแพง)ทำแล้ว7171174173173ทำแล้ว 31/10/25592874444130
133. อบต.ดอนแก้ว (แม่ริม)ทำแล้ว8278277273278ทำแล้ว 27/10/255965250172172172
134. อบต.ดอนเปา (แม่วาง)ทำแล้ว5192195166138ทำแล้ว 28/10/255970606045
135. อบต.ดอยเต่า (ดอยเต่า)ทำแล้ว7294331324266ทำแล้ว 31/10/25593358484847
136. อบต.ดอยลาง (แม่อาย)ทำแล้ว7109108106105ทำแล้ว 30/08/255925211917
137. อบต.ดอยหล่อ (ดอยหล่อ)ทำแล้ว7437432430430ทำแล้ว 29/11/25592687726255
138. อบต.ท่าเดื่อ (ดอยเต่า)ทำแล้ว7148147147147ทำแล้ว 26/10/2559350373636
139. อบต.ท่าตอน (แม่อาย)ทำแล้ว7303343343343ทำแล้ว 31/10/255923126888787
140. อบต.ท่าวังพร้าว (สันป่าตอง)ทำแล้ว713699102103ทำแล้ว 31/10/25591074646462
141. อบต.ทาเหนือ (แม่ออน)ทำแล้ว7151139136134ทำแล้ว 28/10/25592189655561
142. อบต.ทุ่งปี้ (แม่วาง)ทำแล้ว6179180172167ทำแล้ว 31/10/25601661545454
143. อบต.ทุ่งรวงทอง (แม่วาง)ทำแล้ว5142133125122ทำแล้ว 31/10/2559266454439
144. อบต.เทพเสด็จ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7125133133133ทำแล้ว 28/10/255993666563
145. อบต.นาเกียน (อมก๋อย)ทำแล้ว7186190182165ทำแล้ว 08/11/2559899585856
146. อบต.นาคอเรือ (ฮอด)ทำแล้ว675686766ทำแล้ว 31/10/25591050272525
147. อบต.น้ำบ่อหลวง (สันป่าตอง)ทำแล้ว512010610898ทำแล้ว 30/12/25594799797875
148. อบต.บงตัน (ดอยเต่า)ทำแล้ว7167263214212ทำแล้ว 31/10/25591562323230
149. อบต.บ่อแก้ว (สะเมิง)ทำแล้ว5243243243243ทำแล้ว 31/10/255964251815
150. อบต.บ่อสลี (ฮอด)ทำแล้ว7273260231237ทำแล้ว 11/11/255958139109100100
151. อบต.บ้านกาด (แม่วาง)ทำแล้ว7190161136127ทำแล้ว 31/10/2559664434343
152. อบต.บ้านจันทร์ (กัลยาณิวัฒนา)ทำแล้ว7102110106110ทำแล้ว 28/10/25594777494949
153. อบต.บ้านช้าง (แม่แตง)ทำแล้ว7165165165165ทำแล้ว 31/10/25595598111
154. อบต.บ้านทับ (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7140143143143ทำแล้ว 28/06/25601078585857
155. อบต.บ้านเป้า (แม่แตง)ทำแล้ว6376380380380ทำแล้ว 31/10/25595083595959
156. อบต.บ้านสหกรณ์ (แม่ออน)ทำแล้ว7145159162152ทำแล้ว 31/10/2559891666465
157. อบต.บ้านหลวง (แม่อาย)ทำแล้ว7101897595ทำแล้ว 31/10/25603842272726
158. อบต.บ้านแอ่น (ดอยเต่า)ทำแล้ว7348380365365ทำแล้ว 31/10/25592264312726
159. อบต.ปางหินฝน (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7279533533533ทำแล้ว 21/11/2559238131685858
160. อบต.ป่าแป๋ (แม่แตง)ทำแล้ว7134156156151ทำแล้ว 28/10/25597481818181
161. อบต.เปียงหลวง (เวียงแหง)ทำแล้ว9243310315333ทำแล้ว 28/10/25593160212121
162. อบต.โปงทุ่ง (ดอยเต่า)ทำแล้ว7249323253305ทำแล้ว 31/10/255939109401717
163. อบต.โป่งน้ำร้อน (ฝาง)ทำแล้ว7169199198208ทำแล้ว 31/10/2559182646362
164. อบต.โป่งแยง (แม่ริม)ทำแล้ว7237204198210ทำแล้ว 28/10/25594482393939
165. อบต.ม่อนจอง (อมก๋อย)ทำแล้ว7225110136148ทำแล้ว 31/10/2559267565656
166. อบต.ม่อนปิ่น (ฝาง)ทำแล้ว7165143137135ทำแล้ว 31/10/255932102696655
167. อบต.มะขามหลวง (สันป่าตอง)ทำแล้ว7159148140127ทำแล้ว 21/09/25603097565044
168. อบต.มะขุนหวาน (สันป่าตอง)ทำแล้ว7971029890ทำแล้ว 31/10/255934100808079
169. อบต.เมืองก๋าย (แม่แตง)ทำแล้ว6176176176176ทำแล้ว 28/10/25597144999
170. อบต.เมืองคอง (เชียงดาว)ทำแล้ว791919191ทำแล้ว 29/12/25592011111111
171. อบต.เมืองแหง (เวียงแหง)ทำแล้ว6206213211206ทำแล้ว 31/10/255959135107106106
172. อบต.แม่ก๊า (สันป่าตอง)ทำแล้ว5151185181164ทำแล้ว 31/10/25595993767271
173. อบต.แม่คะ (ฝาง)ทำแล้ว7213177181205ทำแล้ว 31/10/2559791661139993
174. อบต.แม่งอน (ฝาง)ทำแล้ว8294300290285ทำแล้ว 31/10/255970144787876
175. อบต.แม่แดด (กัลยาณิวัฒนา)ทำแล้ว7220185184170ทำแล้ว 31/10/255927101010
176. อบต.แม่ตื่น (อมก๋อย)ทำแล้ว7219233233224ทำแล้ว 31/10/25594863423835
177. อบต.แม่ทะลบ (ไชยปราการ)ทำแล้ว7316318318318ทำแล้ว 29/11/25591549353529
178. อบต.แม่ทา (แม่ออน)ทำแล้ว8169178168172ทำแล้ว 28/10/255918130114114109
179. อบต.แม่นาจร (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7428466468469ทำแล้ว 27/10/255961121754040
180. อบต.แม่นาวาง (แม่อาย)ทำแล้ว7199201201201ทำแล้ว 31/10/255925103141414
181. อบต.แม่วิน (แม่วาง)ทำแล้ว7197196215172ทำแล้ว 31/10/255919135797974
182. อบต.แม่แวน (พร้าว)ทำแล้ว7104929894ทำแล้ว 29/11/25592168535353
183. อบต.แม่ศึก (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7286223158157ทำแล้ว 28/07/256018109695656
184. อบต.แม่สา (แม่ริม)ทำแล้ว7293220202194ทำแล้ว 31/10/255933116402621
185. อบต.แม่สาบ (สะเมิง)ทำแล้ว7137565251ทำแล้ว 27/10/25591861484846
186. อบต.แม่สาว (แม่อาย)ทำแล้ว72111ทำแล้ว 31/10/25596526251817
187. อบต.แม่สูน (ฝาง)ทำแล้ว740134127126ทำแล้ว 31/10/255911689877253
188. อบต.ยั้งเมิน (สะเมิง)ทำแล้ว5184185185185ทำแล้ว 15/05/256012647352928
189. อบต.ยางเปียง (อมก๋อย)ทำแล้ว5169151149151ทำแล้ว 10/11/25596182565656
190. อบต.ร้องวัวแดง (สันกำแพง)ทำแล้ว5163159173174ทำแล้ว 31/10/25591231443
191. อบต.เวียง (ฝาง)ทำแล้ว7207208202210ทำแล้ว 31/10/255910107757574
192. อบต.เวียงท่ากาน (สันป่าตอง)ทำแล้ว497304278258ทำแล้ว 31/05/255936121111111111
193. อบต.ศรีดงเย็น (ไชยปราการ)ทำแล้ว8334304283268ทำแล้ว 28/11/25596185383837
194. อบต.สบโขง (อมก๋อย)ทำแล้ว7144153154153ทำแล้ว 27/10/25592880555553
195. อบต.สบเปิง (แม่แตง)ทำแล้ว781869191ทำแล้ว 07/08/25613671494646
196. อบต.สบแม่ข่า (หางดง)ทำแล้ว6121138131126ทำแล้ว 25/11/25593456343434
197. อบต.สะเมิงเหนือ (สะเมิง)ทำแล้ว5236236236236ทำแล้ว 31/10/25592751221413
198. อบต.สะลวง (แม่ริม)ทำแล้ว7291301296296ทำแล้ว 28/10/25592250363634
199. อบต.สันกลาง (สันป่าตอง)ทำแล้ว7103114124106ทำแล้ว 26/10/255942102616055
200. อบต.สันกำแพง (สันกำแพง)ทำแล้ว7154158158158ทำแล้ว 31/10/255941777
201. อบต.สันต้นหมื้อ (แม่อาย)ทำแล้ว7147162134123ทำแล้ว 27/10/25592070292929
202. อบต.สันทราย (พร้าว)ทำแล้ว6280211178174ทำแล้ว 28/11/255919768595547
203. อบต.สันป่ายาง (แม่แตง)ทำแล้ว5234234234234ทำแล้ว 25/10/25594764504950
204. อบต.ห้วยแก้ว (แม่ออน)ทำแล้ว7143146142144ทำแล้ว 31/10/2559898925686
205. อบต.ห้วยทราย (แม่ริม)ทำแล้ว7141144147133ทำแล้ว 28/10/255972534745
206. อบต.หางดง (ฮอด)ทำแล้ว6247253253253ทำแล้ว 31/10/25593651212120
207. อบต.โหล่งขอด (พร้าว)ทำแล้ว8260222287235ทำแล้ว 31/10/25594057461716
208. อบต.อมก๋อย (อมก๋อย)ทำแล้ว7148150167166ทำแล้ว 26/10/25591791746968
209. อบต.ออนกลาง (แม่ออน)ทำแล้ว7221222222222ทำแล้ว 05/10/25601933222222
210. อบต.ออนเหนือ (แม่ออน)ทำแล้ว7228228228228ทำแล้ว 31/10/25591734191917
211. อบต.ฮอด (ฮอด)ทำแล้ว5180149149149ทำแล้ว 26/10/2559134111636263
รวม 211 อปท.2111,40044,64145,92644,67444,11821110,15519,92312,19711,23010,821
ข้อมูล ณ 06/08/2563