รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด มุกดาหาร ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.มุกดาหาร (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6549454450446ทำแล้ว 21/03/2560174225400
2. เทศบาลเมืองมุกดาหาร (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว5660652651651ทำแล้ว 11/04/25603981000
3. เทศบาลตำบลกกตูม (ดงหลวง)ทำแล้ว6122123122119ทำแล้ว 30/03/25604000
4. เทศบาลตำบลคำชะอี (คำชะอี)ทำแล้ว6307310310310ทำแล้ว 31/10/255956174000
5. เทศบาลตำบลคำป่าหลาย (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6291203126141ทำแล้ว 23/11/25592015122
6. เทศบาลตำบลคำอาฮวน (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6128127117121ทำแล้ว 31/10/2559114000
7. เทศบาลตำบลชะโนด (หว้านใหญ่)ทำแล้ว8147148144144ทำแล้ว 25/11/25591000
8. เทศบาลตำบลดงมอน (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6283284284284ทำแล้ว 31/10/25591000
9. เทศบาลตำบลดงเย็น (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว5255222221211ทำแล้ว 31/10/25594000
10. เทศบาลตำบลดงหลวง (ดงหลวง)ทำแล้ว22333333333333ทำแล้ว 31/10/25591000
11. เทศบาลตำบลดอนตาล (ดอนตาล)ทำแล้ว889696763ทำแล้ว 31/10/255944151313
12. เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก (ดอนตาล)ทำแล้ว6188190190190ทำแล้ว 28/10/255931000
13. เทศบาลตำบลนาสีนวน (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว890857472ทำแล้ว 14/11/25591000
14. เทศบาลตำบลนาโสก (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6286292290290ทำแล้ว 28/10/2559581000
15. เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว5151476ทำแล้ว 31/10/2559
16. เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว619181818 ยังไม่อนุมัติ
17. เทศบาลตำบลบ้านแก้ง (ดอนตาล)ทำแล้ว782828282ทำแล้ว 30/10/25601000
18. เทศบาลตำบลบ้านเป้า (หนองสูง)ทำแล้ว6222177157123ทำแล้ว 31/10/2559172000
19. เทศบาลตำบลผึ่งแดด (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว7654654654654ทำแล้ว 31/10/255923000
20. เทศบาลตำบลโพนทราย (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6137175169161ทำแล้ว 30/10/25605000
21. เทศบาลตำบลภูวง (หนองสูง)ทำแล้ว6193191191191ทำแล้ว 31/10/25591000
22. เทศบาลตำบลมุก (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6260292292292ทำแล้ว 28/10/2559716000
23. เทศบาลตำบลร่มเกล้า (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว6159354354354ทำแล้ว 31/10/25595347000
24. เทศบาลตำบลหนองแคน (ดงหลวง)ทำแล้ว7250250250250ทำแล้ว 31/10/2560428000
25. เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ (หนองสูง)ทำแล้ว686828281ทำแล้ว 31/10/255912000
26. เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ (หว้านใหญ่)ทำแล้ว7203203203203ทำแล้ว 31/10/25593434887
27. อบต.กกแดง (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว7120224196108ทำแล้ว 31/10/25591423000
28. อบต.กุดแข้ (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว657423835ทำแล้ว 31/10/25591914000
29. อบต.คำชะอี (คำชะอี)ทำแล้ว8612705703655 ยังไม่อนุมัติ 117000
30. อบต.คำบก (คำชะอี)ทำแล้ว7271278278278ทำแล้ว 05/07/2560410000
31. อบต.ชะโนดน้อย (ดงหลวง)ทำแล้ว710013010078ทำแล้ว 15/11/255933000
32. อบต.โชคชัย (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว7134134134134ทำแล้ว 09/11/25591000
33. อบต.นากอก (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว782617770ทำแล้ว 25/08/25601000
34. อบต.นาละเม็ง (ดอนตาล)ทำแล้ว7129148141135ทำแล้ว 28/10/255937872
35. อบต.นาอุดม (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว6136136136136ทำแล้ว 27/03/25601000
36. อบต.น้ำเที่ยง (คำชะอี)ทำแล้ว860202019ทำแล้ว 08/11/2559203000
37. อบต.นิคมคำสร้อย (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว7213194185148ทำแล้ว 15/11/255959000
38. อบต.โนนยาง (หนองสูง)ทำแล้ว7111988484ทำแล้ว 27/10/25591000
39. อบต.บางทรายน้อย (หว้านใหญ่)ทำแล้ว9263263263263ทำแล้ว 31/10/25591000
40. อบต.บ้านค้อ (คำชะอี)ทำแล้ว9348418418418ทำแล้ว 31/10/25592910777
41. อบต.บ้านโคก (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6358347253279ทำแล้ว 31/10/25591000
42. อบต.บ้านซ่ง (คำชะอี)ทำแล้ว8332336336336ทำแล้ว 26/10/25592000
43. อบต.บ้านบาก (ดอนตาล)ทำแล้ว7274216150144ทำแล้ว 31/10/25591000
44. อบต.บ้านเหล่า (คำชะอี)ทำแล้ว7233233233233ทำแล้ว 11/08/2560255000
45. อบต.ป่งขามดงหมู (หว้านใหญ่)ทำแล้ว8243244244244ทำแล้ว 31/10/25591000
46. อบต.ป่าไร่ (ดอนตาล)ทำแล้ว71241215454ทำแล้ว 31/10/25591000
47. อบต.พังแดง (ดงหลวง)ทำแล้ว7397397396396ทำแล้ว 22/11/255912000
48. อบต.โพธิ์ไทร (ดอนตาล)ทำแล้ว7144145145145ทำแล้ว 27/10/2559144000
49. อบต.โพนงาม (คำชะอี)ทำแล้ว6639633536533ทำแล้ว 27/07/25601453000
50. อบต.หนองบัว (ดงหลวง)ทำแล้ว4285164623ทำแล้ว 28/10/2559274200
51. อบต.หนองแวง (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว7200199199198ทำแล้ว 31/10/25592111
52. อบต.หนองสูงใต้ (หนองสูง)ทำแล้ว5162136122117ทำแล้ว 31/10/25594691075
53. อบต.หนองเอี่ยน (คำชะอี)ทำแล้ว7263263263263ทำแล้ว 28/10/25595000
54. อบต.เหล่าสร้างถ่อ (คำชะอี)ทำแล้ว2103104104104ทำแล้ว 31/10/2559204000
55. อบต.เหล่าหมี (ดอนตาล)ทำแล้ว584838382ทำแล้ว 26/10/255911000
รวม 55 อปท.5537412,48512,45611,79111,482539201,447705537
ข้อมูล ณ 23/01/2561