รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด มุกดาหาร ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.มุกดาหาร (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6549454450446ทำแล้ว 21/03/2560247298186183183
2. เทศบาลเมืองมุกดาหาร (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว5660652651651ทำแล้ว 11/04/256040017111
3. เทศบาลตำบลกกตูม (ดงหลวง)ทำแล้ว6122123122119ทำแล้ว 30/03/2560111129201814
4. เทศบาลตำบลคำชะอี (คำชะอี)ทำแล้ว6307310310310ทำแล้ว 31/10/255956174888170
5. เทศบาลตำบลคำป่าหลาย (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6291203126141ทำแล้ว 23/11/255932313129
6. เทศบาลตำบลคำอาฮวน (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6142108133134ทำแล้ว 12/02/2561274413638
7. เทศบาลตำบลชะโนด (หว้านใหญ่)ทำแล้ว8147148144144ทำแล้ว 25/11/255960141211
8. เทศบาลตำบลดงมอน (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6283284284284ทำแล้ว 31/10/255933443
9. เทศบาลตำบลดงเย็น (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว5255222221211ทำแล้ว 31/10/255923222
10. เทศบาลตำบลดงหลวง (ดงหลวง)ทำแล้ว22333333333333ทำแล้ว 31/10/255964191614
11. เทศบาลตำบลดอนตาล (ดอนตาล)ทำแล้ว892686662ทำแล้ว 31/10/25591048302928
12. เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก (ดอนตาล)ทำแล้ว6188190190190ทำแล้ว 28/10/25591727311
13. เทศบาลตำบลนาสีนวน (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว890857472ทำแล้ว 14/11/255915222
14. เทศบาลตำบลนาโสก (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6286292290290ทำแล้ว 28/10/25595894251615
15. เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว562615453ทำแล้ว 31/10/255929222
16. เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6114115116121ทำแล้ว 31/10/255919222
17. เทศบาลตำบลบ้านแก้ง (ดอนตาล)ทำแล้ว782828282ทำแล้ว 30/10/256027822
18. เทศบาลตำบลบ้านเป้า (หนองสูง)ทำแล้ว6231179160126ทำแล้ว 31/10/2559172212118
19. เทศบาลตำบลผึ่งแดด (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว7654654654654ทำแล้ว 31/10/255923422
20. เทศบาลตำบลโพนทราย (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6147192183175ทำแล้ว 29/06/256121444
21. เทศบาลตำบลภูวง (หนองสูง)ทำแล้ว6193191191191ทำแล้ว 31/10/255964262421
22. เทศบาลตำบลมุก (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6260292292292ทำแล้ว 28/10/2559716222
23. เทศบาลตำบลร่มเกล้า (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว6169344354354ทำแล้ว 31/10/25596177191918
24. เทศบาลตำบลหนองแคน (ดงหลวง)ทำแล้ว7179231239239ทำแล้ว 25/07/25612161222
25. เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ (หนองสูง)ทำแล้ว686828281ทำแล้ว 31/10/25593449444
26. เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ (หว้านใหญ่)ทำแล้ว7203203203203ทำแล้ว 31/10/25593434171716
27. อบต.กกแดง (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว7120224196108ทำแล้ว 31/10/25591637999
28. อบต.กุดแข้ (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว652423835ทำแล้ว 31/10/255944692876
29. อบต.คำชะอี (คำชะอี)ทำแล้ว8651759758711ทำแล้ว 31/10/255946163565554
30. อบต.คำบก (คำชะอี)ทำแล้ว7271278278278ทำแล้ว 05/07/256020282397
31. อบต.ชะโนดน้อย (ดงหลวง)ทำแล้ว710013010078ทำแล้ว 15/11/255941131312
32. อบต.โชคชัย (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว7134134134134ทำแล้ว 09/11/255939171716
33. อบต.นากอก (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว782617770ทำแล้ว 25/08/256018222
34. อบต.นาละเม็ง (ดอนตาล)ทำแล้ว7129148141135ทำแล้ว 28/10/25593714149
35. อบต.นาอุดม (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว6136136136136ทำแล้ว 27/03/25601760171010
36. อบต.น้ำเที่ยง (คำชะอี)ทำแล้ว860202019ทำแล้ว 08/11/25593815111
37. อบต.นิคมคำสร้อย (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว7214199182145ทำแล้ว 15/11/2559360111
38. อบต.โนนยาง (หนองสูง)ทำแล้ว7111988484ทำแล้ว 27/10/2559617222
39. อบต.บางทรายน้อย (หว้านใหญ่)ทำแล้ว9263263263263ทำแล้ว 31/10/25594428333
40. อบต.บ้านค้อ (คำชะอี)ทำแล้ว9325418418418ทำแล้ว 31/10/25596356474646
41. อบต.บ้านโคก (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6520509406440ทำแล้ว 08/06/256129111
42. อบต.บ้านซ่ง (คำชะอี)ทำแล้ว8332336336336ทำแล้ว 26/10/255946151313
43. อบต.บ้านบาก (ดอนตาล)ทำแล้ว7274216150144ทำแล้ว 31/10/255917421222
44. อบต.บ้านเหล่า (คำชะอี)ทำแล้ว7233233233233ทำแล้ว 11/08/2560252222
45. อบต.ป่งขามดงหมู (หว้านใหญ่)ทำแล้ว8243244244244ทำแล้ว 31/10/255914222
46. อบต.ป่าไร่ (ดอนตาล)ทำแล้ว71231215454ทำแล้ว 31/10/2559491298
47. อบต.พังแดง (ดงหลวง)ทำแล้ว7397397396396ทำแล้ว 22/11/2559160333
48. อบต.โพธิ์ไทร (ดอนตาล)ทำแล้ว7106109107106 ยังไม่อนุมัติ 1794181818
49. อบต.โพนงาม (คำชะอี)ทำแล้ว6639633536533ทำแล้ว 27/07/25601453544
50. อบต.หนองบัว (ดงหลวง)ทำแล้ว4107317803ทำแล้ว 28/10/2559620333
51. อบต.หนองแวง (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว7199199199198ทำแล้ว 31/10/2559415131313
52. อบต.หนองสูงใต้ (หนองสูง)ทำแล้ว5162136122117ทำแล้ว 31/10/2559469393732
53. อบต.หนองเอี่ยน (คำชะอี)ทำแล้ว7263263263263ทำแล้ว 28/10/255921222
54. อบต.เหล่าสร้างถ่อ (คำชะอี)ทำแล้ว2103104104104ทำแล้ว 31/10/25592316222
55. อบต.เหล่าหมี (ดอนตาล)ทำแล้ว580838382ทำแล้ว 26/10/2559394711118
รวม 55 อปท.5537412,55412,90812,14211,825541,6402,854940844795
ข้อมูล ณ 19/08/2561