รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครพนม ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.นครพนม (เมืองนครพนม)ทำแล้ว5478414391387ทำแล้ว 30/01/2560171243100
2. เทศบาลเมืองนครพนม (เมืองนครพนม)ทำแล้ว6419136136136ทำแล้ว 28/12/25596518223109
3. เทศบาลตำบลท่าเรือ (นาหว้า)ทำแล้ว6386294290283ทำแล้ว 31/10/256040200
4. เทศบาลตำบลท่าอุเทน (ท่าอุเทน)ทำแล้ว71591079090ทำแล้ว 16/10/2560852300
5. เทศบาลตำบลธาตุพนม (ธาตุพนม)ทำแล้ว6208180165152ทำแล้ว 29/12/25591511109
6. เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ (ธาตุพนม)ทำแล้ว6245269267266ทำแล้ว 07/11/25598823127
7. เทศบาลตำบลนาแก (นาแก)ทำแล้ว7171145132115ทำแล้ว 28/11/2559456191918
8. เทศบาลตำบลนาคำ (ศรีสงคราม)ทำแล้ว8115848181ทำแล้ว 30/06/256060131313
9. เทศบาลตำบลนาหนาด (ธาตุพนม)ทำแล้ว586808072ทำแล้ว 23/02/25601330100
10. เทศบาลตำบลนาหว้า (นาหว้า)ทำแล้ว515622014094ทำแล้ว 15/12/255990119131313
11. เทศบาลตำบลน้ำก่ำ (ธาตุพนม)ทำแล้ว7509501501501ทำแล้ว 29/12/2559509100
12. เทศบาลตำบลบ้านข่า (ศรีสงคราม)ทำแล้ว7259176145114ทำแล้ว 31/10/255944156115115113
13. เทศบาลตำบลบ้านแพง (บ้านแพง)ทำแล้ว6124927472ทำแล้ว 31/10/25594277474040
14. เทศบาลตำบลปลาปาก (ปลาปาก)ทำแล้ว5272259273259ทำแล้ว 31/10/25591598212121
15. เทศบาลตำบลฝั่งแดง (ธาตุพนม)ทำแล้ว6109959497ทำแล้ว 31/01/256066500
16. เทศบาลตำบลพระซอง (นาแก)ทำแล้ว5169196194189ทำแล้ว 30/11/2559761122
17. เทศบาลตำบลโพนสวรรค์ (โพนสวรรค์)ทำแล้ว6215215215215ทำแล้ว 30/11/255919522
18. เทศบาลตำบลเรณูนคร (เรณูนคร)ทำแล้ว6176109112119ทำแล้ว 30/11/25597102821
19. เทศบาลตำบลเวินพระบาท (ท่าอุเทน)ทำแล้ว6278280280278ทำแล้ว 30/01/256114272321
20. เทศบาลตำบลศรีสงคราม (ศรีสงคราม)ทำแล้ว6170182162156ทำแล้ว 31/10/255930134838383
21. เทศบาลตำบลสามผง (ศรีสงคราม)ทำแล้ว5234234234234ทำแล้ว 31/10/255952655
22. เทศบาลตำบลหนองญาติ (เมืองนครพนม)ทำแล้ว6404409409409ทำแล้ว 31/10/255945242212
23. เทศบาลตำบลหาดแพง (ศรีสงคราม)ทำแล้ว4198168168169ทำแล้ว 31/10/255991281919
24. อบต.ก้านเหลือง (นาแก)ทำแล้ว5154317317317ทำแล้ว 14/11/255975533
25. อบต.กุดฉิม (ธาตุพนม)ทำแล้ว6453450438411ทำแล้ว 31/10/255947121212
26. อบต.กุตาไก้ (ปลาปาก)ทำแล้ว817812811094ทำแล้ว 30/11/255920771776
27. อบต.กุรุคุ (เมืองนครพนม)ทำแล้ว5464157189229ทำแล้ว 24/07/25601480333228
28. อบต.ขามเฒ่า (เมืองนครพนม)ทำแล้ว6117116116116ทำแล้ว 31/10/255937100171717
29. อบต.คำเตย (เมืองนครพนม)ทำแล้ว8127969492ทำแล้ว 30/11/255977701000
30. อบต.คำพี้ (นาแก)ทำแล้ว888878282ทำแล้ว 16/11/2559726100
31. อบต.โคกสว่าง (ปลาปาก)ทำแล้ว578137135127ทำแล้ว 25/10/25604748300
32. อบต.โคกสี (วังยาง)ทำแล้ว6115989997ทำแล้ว 02/10/2560167554
33. อบต.โคกสูง (ปลาปาก)ทำแล้ว453313030ทำแล้ว 07/04/2560125100
34. อบต.โคกหินแฮ่ (เรณูนคร)ทำแล้ว6363365365365ทำแล้ว 30/11/255968272727
35. อบต.ไชยบุรี (ท่าอุเทน)ทำแล้ว6122126359177ทำแล้ว 31/10/2559132751511
36. อบต.ดงขวาง (เมืองนครพนม)ทำแล้ว5261262261260ทำแล้ว 28/10/25595111
37. อบต.ดอนเตย (นาทม)ทำแล้ว689757560ทำแล้ว 23/05/255931100
38. อบต.ดอนนางหงส์ (ธาตุพนม)ทำแล้ว6344345346346ทำแล้ว 31/10/25591157201915
39. อบต.ท่าค้อ (เมืองนครพนม)ทำแล้ว5289316311273ทำแล้ว 30/11/255959202020
40. อบต.ท่าจำปา (ท่าอุเทน)ทำแล้ว6709590377370ทำแล้ว 04/04/256017333
41. อบต.ท่าบ่อสงคราม (ศรีสงคราม)ทำแล้ว613710910087ทำแล้ว 30/09/25597813119
42. อบต.ท่าลาด (เรณูนคร)ทำแล้ว62321066359ทำแล้ว 21/06/25597561498
43. อบต.นาแก (นาแก)ทำแล้ว5109999191ทำแล้ว 30/11/25595982100
44. อบต.นาขมิ้น (โพนสวรรค์)ทำแล้ว6141125127128ทำแล้ว 28/10/2559270752
45. อบต.นาขาม (เรณูนคร)ทำแล้ว9416416416416ทำแล้ว 16/11/2559528512
46. อบต.นาเข (บ้านแพง)ทำแล้ว595655859ทำแล้ว 27/10/25595292966
47. อบต.นาคู่ (นาแก)ทำแล้ว510610811299ทำแล้ว 31/10/255991109341211
48. อบต.นาคูณใหญ่ (นาหว้า)ทำแล้ว6143145146145ทำแล้ว 15/11/2559137141212
49. อบต.นางัว (บ้านแพง)ทำแล้ว5195196196196ทำแล้ว 30/12/255990943
50. อบต.นางัว (นาหว้า)ทำแล้ว637393939ทำแล้ว 15/11/25594462200
51. อบต.นางาม (เรณูนคร)ทำแล้ว7302305305304ทำแล้ว 31/10/25593110746767
52. อบต.นาเดื่อ (ศรีสงคราม)ทำแล้ว598232232234ทำแล้ว 23/05/2560863333
53. อบต.นาถ่อน (ธาตุพนม)ทำแล้ว6175152155158ทำแล้ว 15/11/256083353535
54. อบต.นาทม (นาทม)ทำแล้ว7490511511511ทำแล้ว 11/11/2559109200
55. อบต.นาทราย (เมืองนครพนม)ทำแล้ว8127125126125ทำแล้ว 29/11/255931200
56. อบต.นาใน (โพนสวรรค์)ทำแล้ว51071148284ทำแล้ว 30/03/256093200100
57. อบต.นามะเขือ (ปลาปาก)ทำแล้ว9136160144120ทำแล้ว 06/12/255993171717
58. อบต.นาราชควาย (เมืองนครพนม)ทำแล้ว6240240240240ทำแล้ว 29/11/255913176171515
59. อบต.นาเลียง (นาแก)ทำแล้ว6132137132131ทำแล้ว 31/10/25594219109
60. อบต.นาหว้า (นาหว้า)ทำแล้ว7286287281277ทำแล้ว 18/11/25593415100
61. อบต.นาหัวบ่อ (โพนสวรรค์)ทำแล้ว5120999087ทำแล้ว 28/10/25591455161615
62. อบต.โนนตาล (ท่าอุเทน)ทำแล้ว5339339339339ทำแล้ว 28/10/2559465100
63. อบต.บ้านกลาง (เมืองนครพนม)ทำแล้ว762534545ทำแล้ว 28/11/255962212121
64. อบต.บ้านแก้ง (นาแก)ทำแล้ว5282282282282ทำแล้ว 21/11/255945100
65. อบต.บ้านค้อ (โพนสวรรค์)ทำแล้ว5315292263263ทำแล้ว 31/10/25591923588
66. อบต.บ้านผึ้ง (เมืองนครพนม)ทำแล้ว9249236205212ทำแล้ว 07/11/255969138847977
67. อบต.บ้านเสียว (นาหว้า)ทำแล้ว8277160129107ทำแล้ว 27/09/2559354100
68. อบต.บ้านเอื้อง (ศรีสงคราม)ทำแล้ว7152ทำแล้ว 31/10/2559101152100
69. อบต.ปลาปาก (ปลาปาก)ทำแล้ว6199179171165ทำแล้ว 25/11/25595899272726
70. อบต.ไผ่ล้อม (บ้านแพง)ทำแล้ว8146147147147ทำแล้ว 31/10/255954361818
71. อบต.พนอม (ท่าอุเทน)ทำแล้ว7255255255255ทำแล้ว 16/06/25603443100
72. อบต.พระกลางทุ่ง (ธาตุพนม)ทำแล้ว6495495495495ทำแล้ว 28/10/2559631100
73. อบต.พะทาย (ท่าอุเทน)ทำแล้ว6207220220220ทำแล้ว 25/04/256010666
74. อบต.พิมาน (นาแก)ทำแล้ว945454545ทำแล้ว 15/11/2559218100
75. อบต.พุ่มแก (นาแก)ทำแล้ว6337337337337ทำแล้ว 30/11/25593955100
76. อบต.โพธิ์ตาก (เมืองนครพนม)ทำแล้ว6322340340340ทำแล้ว 31/10/25592687303030
77. อบต.โพนจาน (โพนสวรรค์)ทำแล้ว6194309309309ทำแล้ว 27/10/255969211920
78. อบต.โพนทอง (บ้านแพง)ทำแล้ว6175726567ทำแล้ว 25/11/255928111111
79. อบต.โพนทอง (เรณูนคร)ทำแล้ว7121117114101ทำแล้ว 30/11/25593076242120
80. อบต.โพนบก (โพนสวรรค์)ทำแล้ว7115197188193ทำแล้ว 31/10/2559360222222
81. อบต.โพนแพง (ธาตุพนม)ทำแล้ว7410412412412ทำแล้ว 31/10/2559567321
82. อบต.โพนสวรรค์ (โพนสวรรค์)ทำแล้ว5147103109101ทำแล้ว 29/10/255956100
83. อบต.โพนสว่าง (ศรีสงคราม)ทำแล้ว6420420420420ทำแล้ว 27/10/2559334544
84. อบต.มหาชัย (ปลาปาก)ทำแล้ว7234232231232ทำแล้ว 26/10/255937100
85. อบต.ยอดชาด (วังยาง)ทำแล้ว670717171ทำแล้ว 31/10/255929111
86. อบต.รามราช (ท่าอุเทน)ทำแล้ว5229229229229ทำแล้ว 31/10/255957100
87. อบต.เรณู (เรณูนคร)ทำแล้ว4159240240240ทำแล้ว 30/11/255955444
88. อบต.เรณูใต้ (เรณูนคร)ทำแล้ว7127827872ทำแล้ว 07/06/256019100
89. อบต.วังตามัว (เมืองนครพนม)ทำแล้ว6241241239239ทำแล้ว 23/11/255966100
90. อบต.วังยาง (วังยาง)ทำแล้ว5136978769ทำแล้ว 17/11/255924431900
91. อบต.ศรีสงคราม (ศรีสงคราม)ทำแล้ว589868084ทำแล้ว 28/10/2559972363332
92. อบต.สีชมพู (นาแก)ทำแล้ว5146125125123ทำแล้ว 07/11/2559451242219
93. อบต.แสนพัน (ธาตุพนม)ทำแล้ว828262017ทำแล้ว 15/11/25595823200
94. อบต.หนองซน (นาทม)ทำแล้ว5258260259258ทำแล้ว 29/11/255969100
95. อบต.หนองเทา (ท่าอุเทน)ทำแล้ว7136156153146ทำแล้ว 31/10/25591723212119
96. อบต.หนองเทาใหญ่ (ปลาปาก)ทำแล้ว5197153124125ทำแล้ว 30/11/255949100
97. อบต.หนองบ่อ (นาแก)ทำแล้ว6103868474ทำแล้ว 14/11/2559568202019
98. อบต.หนองย่างชิ้น (เรณูนคร)ทำแล้ว6119608867ทำแล้ว 31/10/25593762100
99. อบต.หนองแวง (บ้านแพง)ทำแล้ว6137137133131ทำแล้ว 31/10/2559558151514
100. อบต.หนองสังข์ (นาแก)ทำแล้ว6206163139123ทำแล้ว 31/10/2559778221
101. อบต.หนองฮี (ปลาปาก)ทำแล้ว7206112110111ทำแล้ว 07/02/25614461500
102. อบต.เหล่าพัฒนา (นาหว้า)ทำแล้ว520920822277ทำแล้ว 28/10/2559691011
103. อบต.อาจสามารถ (เมืองนครพนม)ทำแล้ว695139193192ทำแล้ว 31/10/255968232323
104. อบต.อุ่มเหม้า (ธาตุพนม)ทำแล้ว6354373149316ทำแล้ว 29/11/255910364766
รวม 104 อปท.10463422,11120,59719,92719,3751041,9348,0561,5221,1761,122
ข้อมูล ณ 20/04/2561