รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครพนม ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.นครพนม (เมืองนครพนม)ทำแล้ว5478414391387ทำแล้ว 30/01/2560171243000
2. เทศบาลเมืองนครพนม (เมืองนครพนม)ทำแล้ว6419136136136ทำแล้ว 28/12/25591181000
3. เทศบาลตำบลท่าเรือ (นาหว้า)ทำแล้ว6386294290283 ยังไม่อนุมัติ
4. เทศบาลตำบลท่าอุเทน (ท่าอุเทน)ทำแล้ว71591079090 ยังไม่อนุมัติ 78000
5. เทศบาลตำบลธาตุพนม (ธาตุพนม)ทำแล้ว6207181164152 ยังไม่อนุมัติ
6. เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ (ธาตุพนม)ทำแล้ว6245269267266ทำแล้ว 07/11/255988000
7. เทศบาลตำบลนาแก (นาแก)ทำแล้ว7171145132115ทำแล้ว 28/11/255956000
8. เทศบาลตำบลนาคำ (ศรีสงคราม)ทำแล้ว8120848181ทำแล้ว 30/06/256018555
9. เทศบาลตำบลนาหนาด (ธาตุพนม) - 584787870 ยังไม่อนุมัติ 1
10. เทศบาลตำบลนาหว้า (นาหว้า)ทำแล้ว515821414395ทำแล้ว 15/12/25594571888
11. เทศบาลตำบลน้ำก่ำ (ธาตุพนม)ทำแล้ว7505497497497 ยังไม่อนุมัติ
12. เทศบาลตำบลบ้านข่า (ศรีสงคราม)ทำแล้ว7259176145114ทำแล้ว 31/10/25593134606058
13. เทศบาลตำบลบ้านแพง (บ้านแพง)ทำแล้ว6124927472ทำแล้ว 31/10/2559754000
14. เทศบาลตำบลปลาปาก (ปลาปาก)ทำแล้ว5272259273259ทำแล้ว 31/10/2559
15. เทศบาลตำบลฝั่งแดง (ธาตุพนม)ทำแล้ว6108949395 ยังไม่อนุมัติ
16. เทศบาลตำบลพระซอง (นาแก)ทำแล้ว5111111111111 ยังไม่อนุมัติ
17. เทศบาลตำบลโพนสวรรค์ (โพนสวรรค์) - ยังไม่อนุมัติ
18. เทศบาลตำบลเรณูนคร (เรณูนคร)ทำแล้ว6175110112119ทำแล้ว 30/11/2559102000
19. เทศบาลตำบลเวินพระบาท (ท่าอุเทน)ทำแล้ว6274274274272 ยังไม่อนุมัติ
20. เทศบาลตำบลศรีสงคราม (ศรีสงคราม)ทำแล้ว6170182162156ทำแล้ว 31/10/255930133606060
21. เทศบาลตำบลสามผง (ศรีสงคราม)ทำแล้ว5 ยังไม่อนุมัติ
22. เทศบาลตำบลหนองญาติ (เมืองนครพนม)ทำแล้ว6404409409409ทำแล้ว 31/10/255945000
23. เทศบาลตำบลหาดแพง (ศรีสงคราม)ทำแล้ว4228209209210 ยังไม่อนุมัติ
24. อบต.ก้านเหลือง (นาแก)ทำแล้ว511 ยังไม่อนุมัติ
25. อบต.กุดฉิม (ธาตุพนม)ทำแล้ว6453450438411ทำแล้ว 31/10/2559
26. อบต.กุตาไก้ (ปลาปาก)ทำแล้ว817812811094ทำแล้ว 30/11/25592077000
27. อบต.กุรุคุ (เมืองนครพนม)ทำแล้ว5464157189229ทำแล้ว 24/07/25601378222121
28. อบต.ขามเฒ่า (เมืองนครพนม)ทำแล้ว6118116116116ทำแล้ว 31/10/25591977161616
29. อบต.คำเตย (เมืองนครพนม)ทำแล้ว83333 ยังไม่อนุมัติ
30. อบต.คำพี้ (นาแก)ทำแล้ว888878282 ยังไม่อนุมัติ
31. อบต.โคกสว่าง (ปลาปาก) - ยังไม่อนุมัติ
32. อบต.โคกสี (วังยาง)ทำแล้ว6115989997ทำแล้ว 02/10/256017000
33. อบต.โคกสูง (ปลาปาก)ทำแล้ว453313030ทำแล้ว 07/04/2560125000
34. อบต.โคกหินแฮ่ (เรณูนคร)ทำแล้ว6225227227227 ยังไม่อนุมัติ
35. อบต.ไชยบุรี (ท่าอุเทน)ทำแล้ว6122126359177ทำแล้ว 31/10/25599470111
36. อบต.ดงขวาง (เมืองนครพนม)ทำแล้ว1 ยังไม่อนุมัติ
37. อบต.ดอนเตย (นาทม)ทำแล้ว689757560 ยังไม่อนุมัติ
38. อบต.ดอนนางหงส์ (ธาตุพนม)ทำแล้ว6335335335335 ยังไม่อนุมัติ
39. อบต.ท่าค้อ (เมืองนครพนม)ทำแล้ว5289316311273ทำแล้ว 30/11/255959000
40. อบต.ท่าจำปา (ท่าอุเทน)ทำแล้ว6709590377370ทำแล้ว 04/04/2560
41. อบต.ท่าบ่อสงคราม (ศรีสงคราม)ทำแล้ว613710910087 ยังไม่อนุมัติ
42. อบต.ท่าลาด (เรณูนคร)ทำแล้ว62321066359ทำแล้ว 21/06/2559554111
43. อบต.นาแก (นาแก)ทำแล้ว5109999191ทำแล้ว 30/11/25595982000
44. อบต.นาขมิ้น (โพนสวรรค์) - 6141125127128ทำแล้ว 28/10/2559270411
45. อบต.นาขาม (เรณูนคร)ทำแล้ว9416416416416 ยังไม่อนุมัติ 5
46. อบต.นาเข (บ้านแพง)ทำแล้ว595655859ทำแล้ว 27/10/2559
47. อบต.นาคู่ (นาแก)ทำแล้ว510610811299ทำแล้ว 31/10/25594589643
48. อบต.นาคูณใหญ่ (นาหว้า) - ยังไม่อนุมัติ
49. อบต.นางัว (บ้านแพง)ทำแล้ว5138139139139 ยังไม่อนุมัติ
50. อบต.นางัว (นาหว้า)ทำแล้ว637393939ทำแล้ว 15/11/25594462000
51. อบต.นางาม (เรณูนคร)ทำแล้ว7302305305304 ยังไม่อนุมัติ
52. อบต.นาเดื่อ (ศรีสงคราม)ทำแล้ว598232232234ทำแล้ว 23/05/2560
53. อบต.นาถ่อน (ธาตุพนม)ทำแล้ว6175152155158 ยังไม่อนุมัติ
54. อบต.นาทม (นาทม)ทำแล้ว7490511511511 ยังไม่อนุมัติ
55. อบต.นาทราย (เมืองนครพนม)ทำแล้ว8110109108108 ยังไม่อนุมัติ
56. อบต.นาใน (โพนสวรรค์)ทำแล้ว51071148284ทำแล้ว 30/03/256071000
57. อบต.นามะเขือ (ปลาปาก)ทำแล้ว9136160144120ทำแล้ว 06/12/255924000
58. อบต.นาราชควาย (เมืองนครพนม)ทำแล้ว6240240240240ทำแล้ว 29/11/255981
59. อบต.นาเลียง (นาแก)ทำแล้ว6132137132131 ยังไม่อนุมัติ
60. อบต.นาหว้า (นาหว้า)ทำแล้ว7286287281277ทำแล้ว 18/11/25595000
61. อบต.นาหัวบ่อ (โพนสวรรค์)ทำแล้ว5120999087ทำแล้ว 28/10/25591455000
62. อบต.โนนตาล (ท่าอุเทน)ทำแล้ว5339339339339ทำแล้ว 28/10/2559464000
63. อบต.บ้านกลาง (เมืองนครพนม)ทำแล้ว762534545ทำแล้ว 28/11/255962161616
64. อบต.บ้านแก้ง (นาแก)ทำแล้ว5282282282282ทำแล้ว 21/11/2559
65. อบต.บ้านค้อ (โพนสวรรค์)ทำแล้ว5315292263263ทำแล้ว 31/10/2559169000
66. อบต.บ้านผึ้ง (เมืองนครพนม)ทำแล้ว9249236205212ทำแล้ว 07/11/255963132312121
67. อบต.บ้านเสียว (นาหว้า)ทำแล้ว8279160129107ทำแล้ว 27/09/2559
68. อบต.บ้านเอื้อง (ศรีสงคราม)ทำแล้ว7152ทำแล้ว 31/10/2559152000
69. อบต.ปลาปาก (ปลาปาก)ทำแล้ว6199179171165ทำแล้ว 25/11/25592099121211
70. อบต.ไผ่ล้อม (บ้านแพง)ทำแล้ว ยังไม่อนุมัติ
71. อบต.พนอม (ท่าอุเทน) - ยังไม่อนุมัติ
72. อบต.พระกลางทุ่ง (ธาตุพนม)ทำแล้ว6495495495495ทำแล้ว 28/10/255963000
73. อบต.พะทาย (ท่าอุเทน)ทำแล้ว6207220220220ทำแล้ว 25/04/256010200
74. อบต.พิมาน (นาแก)ทำแล้ว945454545 ยังไม่อนุมัติ
75. อบต.พุ่มแก (นาแก)ทำแล้ว6337337337337 ยังไม่อนุมัติ
76. อบต.โพธิ์ตาก (เมืองนครพนม)ทำแล้ว6322340340340ทำแล้ว 31/10/255972202020
77. อบต.โพนจาน (โพนสวรรค์)ทำแล้ว6215309309309ทำแล้ว 27/10/2559
78. อบต.โพนทอง (บ้านแพง)ทำแล้ว6175726567ทำแล้ว 25/11/2559
79. อบต.โพนทอง (เรณูนคร)ทำแล้ว7121117114101ทำแล้ว 30/11/25593076000
80. อบต.โพนบก (โพนสวรรค์)ทำแล้ว7115197188193ทำแล้ว 31/10/255921000
81. อบต.โพนแพง (ธาตุพนม)ทำแล้ว7410412412412ทำแล้ว 31/10/255938111
82. อบต.โพนสวรรค์ (โพนสวรรค์)ทำแล้ว5140106112105ทำแล้ว 29/10/25597000
83. อบต.โพนสว่าง (ศรีสงคราม)ทำแล้ว6371371371371 ยังไม่อนุมัติ
84. อบต.มหาชัย (ปลาปาก)ทำแล้ว7234232231232 ยังไม่อนุมัติ
85. อบต.ยอดชาด (วังยาง)ทำแล้ว629292929 ยังไม่อนุมัติ
86. อบต.รามราช (ท่าอุเทน)ทำแล้ว5229229229229ทำแล้ว 31/10/255927000
87. อบต.เรณู (เรณูนคร)ทำแล้ว4159240240240 ยังไม่อนุมัติ
88. อบต.เรณูใต้ (เรณูนคร)ทำแล้ว7127827872 ยังไม่อนุมัติ
89. อบต.วังตามัว (เมืองนครพนม)ทำแล้ว6241241239239ทำแล้ว 23/11/255966000
90. อบต.วังยาง (วังยาง)ทำแล้ว5136978769ทำแล้ว 17/11/255911000
91. อบต.ศรีสงคราม (ศรีสงคราม)ทำแล้ว589868084ทำแล้ว 28/10/2559972000
92. อบต.สีชมพู (นาแก)ทำแล้ว5146125125123ทำแล้ว 07/11/2559451000
93. อบต.แสนพัน (ธาตุพนม)ทำแล้ว828262017 ยังไม่อนุมัติ
94. อบต.หนองซน (นาทม) - ยังไม่อนุมัติ
95. อบต.หนองเทา (ท่าอุเทน)ทำแล้ว7136156153146ทำแล้ว 31/10/2559171000
96. อบต.หนองเทาใหญ่ (ปลาปาก)ทำแล้ว5197153124125ทำแล้ว 30/11/2559
97. อบต.หนองบ่อ (นาแก)ทำแล้ว6103868474ทำแล้ว 14/11/2559167553
98. อบต.หนองย่างชิ้น (เรณูนคร)ทำแล้ว6119608867ทำแล้ว 31/10/25593762000
99. อบต.หนองแวง (บ้านแพง)ทำแล้ว6138136133131ทำแล้ว 31/10/2559
100. อบต.หนองสังข์ (นาแก)ทำแล้ว6206163139123ทำแล้ว 31/10/2559
101. อบต.หนองฮี (ปลาปาก)ทำแล้ว7158797776 ยังไม่อนุมัติ 1
102. อบต.เหล่าพัฒนา (นาหว้า)ทำแล้ว520920822277ทำแล้ว 28/10/255969111
103. อบต.อาจสามารถ (เมืองนครพนม)ทำแล้ว617171817 ยังไม่อนุมัติ
104. อบต.อุ่มเหม้า (ธาตุพนม)ทำแล้ว6354373149316ทำแล้ว 29/11/2559
รวม 104 อปท.9759319,79118,00717,29416,758638563,246281253247
ข้อมูล ณ 23/01/2561