รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครพนม ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.นครพนม (เมืองนครพนม)ทำแล้ว5478413391387ทำแล้ว 30/01/2560173242162160156
2. เทศบาลเมืองนครพนม (เมืองนครพนม)ทำแล้ว6418136136136ทำแล้ว 28/12/255971193822721
3. เทศบาลตำบลท่าเรือ (นาหว้า)ทำแล้ว6386294290283ทำแล้ว 31/10/256040211
4. เทศบาลตำบลท่าอุเทน (ท่าอุเทน)ทำแล้ว71591079090ทำแล้ว 16/10/2560852521
5. เทศบาลตำบลธาตุพนม (ธาตุพนม)ทำแล้ว6208180165152ทำแล้ว 29/12/25591115141414
6. เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ (ธาตุพนม)ทำแล้ว6245269267266ทำแล้ว 07/11/2559290393935
7. เทศบาลตำบลนาแก (นาแก)ทำแล้ว7171145132115ทำแล้ว 28/11/2559459353534
8. เทศบาลตำบลนาคำ (ศรีสงคราม)ทำแล้ว8114848181ทำแล้ว 30/06/2560114636262
9. เทศบาลตำบลนาหนาด (ธาตุพนม)ทำแล้ว586808072ทำแล้ว 23/02/256013301331
10. เทศบาลตำบลนาหว้า (นาหว้า)ทำแล้ว515622114093ทำแล้ว 15/12/255994119837979
11. เทศบาลตำบลน้ำก่ำ (ธาตุพนม)ทำแล้ว7509501501501ทำแล้ว 29/12/2559509111
12. เทศบาลตำบลบ้านข่า (ศรีสงคราม)ทำแล้ว7240176145114ทำแล้ว 31/10/255951219210209203
13. เทศบาลตำบลบ้านแพง (บ้านแพง)ทำแล้ว6124927472ทำแล้ว 31/10/25598098888888
14. เทศบาลตำบลปลาปาก (ปลาปาก)ทำแล้ว5271260273259ทำแล้ว 31/10/25591598363635
15. เทศบาลตำบลฝั่งแดง (ธาตุพนม)ทำแล้ว6109959497ทำแล้ว 31/01/2560341001755
16. เทศบาลตำบลพระซอง (นาแก)ทำแล้ว5168196194189ทำแล้ว 30/11/255981166322
17. เทศบาลตำบลโพนสวรรค์ (โพนสวรรค์)ทำแล้ว6172215215215ทำแล้ว 30/11/2559119522
18. เทศบาลตำบลเรณูนคร (เรณูนคร)ทำแล้ว6116168111121ทำแล้ว 30/11/255998319148
19. เทศบาลตำบลเวินพระบาท (ท่าอุเทน)ทำแล้ว6278280280278ทำแล้ว 30/01/256120275554950
20. เทศบาลตำบลศรีสงคราม (ศรีสงคราม)ทำแล้ว6159189162156ทำแล้ว 31/10/255966173142142142
21. เทศบาลตำบลสามผง (ศรีสงคราม)ทำแล้ว5234234234234ทำแล้ว 31/10/255952141313
22. เทศบาลตำบลหนองญาติ (เมืองนครพนม)ทำแล้ว6404409409409ทำแล้ว 31/10/25599784747474
23. เทศบาลตำบลหาดแพง (ศรีสงคราม)ทำแล้ว4198168168169ทำแล้ว 31/10/255991282827
24. อบต.ก้านเหลือง (นาแก)ทำแล้ว5153317317317ทำแล้ว 14/11/255975262424
25. อบต.กุดฉิม (ธาตุพนม)ทำแล้ว6453451437411ทำแล้ว 31/10/2559150281711
26. อบต.กุตาไก้ (ปลาปาก)ทำแล้ว817812811094ทำแล้ว 30/11/2559128189114114111
27. อบต.กุรุคุ (เมืองนครพนม)ทำแล้ว5464157189229ทำแล้ว 24/07/25601480333228
28. อบต.ขามเฒ่า (เมืองนครพนม)ทำแล้ว6117116116116ทำแล้ว 31/10/255970134848482
29. อบต.คำเตย (เมืองนครพนม)ทำแล้ว8124999492ทำแล้ว 30/11/255978683111
30. อบต.คำพี้ (นาแก)ทำแล้ว888878282ทำแล้ว 16/11/2559726711
31. อบต.โคกสว่าง (ปลาปาก)ทำแล้ว582134136127ทำแล้ว 20/12/25594773201917
32. อบต.โคกสี (วังยาง)ทำแล้ว6115989997ทำแล้ว 02/10/256091107763837
33. อบต.โคกสูง (ปลาปาก)ทำแล้ว453313030ทำแล้ว 07/04/2560125211
34. อบต.โคกหินแฮ่ (เรณูนคร)ทำแล้ว6360368365365ทำแล้ว 30/11/25594893676464
35. อบต.ไชยบุรี (ท่าอุเทน)ทำแล้ว6122126359177ทำแล้ว 31/10/2559173931511
36. อบต.ดงขวาง (เมืองนครพนม)ทำแล้ว5260263260260ทำแล้ว 28/10/25592542252523
37. อบต.ดอนเตย (นาทม)ทำแล้ว689757560ทำแล้ว 23/05/255931221818
38. อบต.ดอนนางหงส์ (ธาตุพนม)ทำแล้ว6259345347346ทำแล้ว 31/10/255931164150149134
39. อบต.ท่าค้อ (เมืองนครพนม)ทำแล้ว5289316311273ทำแล้ว 30/11/255959565651
40. อบต.ท่าจำปา (ท่าอุเทน)ทำแล้ว6709589377370ทำแล้ว 04/04/25601081141069380
41. อบต.ท่าบ่อสงคราม (ศรีสงคราม)ทำแล้ว613710910087ทำแล้ว 30/09/25591897727272
42. อบต.ท่าลาด (เรณูนคร)ทำแล้ว62401788072ทำแล้ว 31/10/2559752514844
43. อบต.นาแก (นาแก)ทำแล้ว5109999191ทำแล้ว 30/11/25595982111
44. อบต.นาขมิ้น (โพนสวรรค์)ทำแล้ว6140125127129ทำแล้ว 28/10/255992702252
45. อบต.นาขาม (เรณูนคร)ทำแล้ว9416416416416ทำแล้ว 16/11/255923458512
46. อบต.นาเข (บ้านแพง)ทำแล้ว595655859ทำแล้ว 27/10/25599892654446
47. อบต.นาคู่ (นาแก)ทำแล้ว510610811299ทำแล้ว 31/10/255991145139127127
48. อบต.นาคูณใหญ่ (นาหว้า)ทำแล้ว6143145146145ทำแล้ว 15/11/2559137252424
49. อบต.นางัว (บ้านแพง)ทำแล้ว5195196196196ทำแล้ว 30/12/2559903442
50. อบต.นางัว (นาหว้า)ทำแล้ว637393939ทำแล้ว 15/11/25594462211
51. อบต.นางาม (เรณูนคร)ทำแล้ว7302305305304ทำแล้ว 31/10/25593168113110110
52. อบต.นาเดื่อ (ศรีสงคราม)ทำแล้ว598232232234ทำแล้ว 23/05/2560868453940
53. อบต.นาถ่อน (ธาตุพนม)ทำแล้ว6175152155158ทำแล้ว 15/11/256083717071
54. อบต.นาทม (นาทม)ทำแล้ว7490511511511ทำแล้ว 11/11/2559383109222018
55. อบต.นาทราย (เมืองนครพนม)ทำแล้ว8127125126125ทำแล้ว 29/11/255931211
56. อบต.นาใน (โพนสวรรค์)ทำแล้ว51071148284ทำแล้ว 30/03/256096200115114113
57. อบต.นามะเขือ (ปลาปาก)ทำแล้ว9136160144120ทำแล้ว 06/12/2559102878787
58. อบต.นาราชควาย (เมืองนครพนม)ทำแล้ว6240240240240ทำแล้ว 29/11/255913179493126
59. อบต.นาเลียง (นาแก)ทำแล้ว6132137132131ทำแล้ว 31/10/2559142251412
60. อบต.นาหว้า (นาหว้า)ทำแล้ว7286287281277ทำแล้ว 18/11/255936105774644
61. อบต.นาหัวบ่อ (โพนสวรรค์)ทำแล้ว51121079087ทำแล้ว 28/10/25596091524551
62. อบต.โนนตาล (ท่าอุเทน)ทำแล้ว5339339339339ทำแล้ว 28/10/2559865111
63. อบต.บ้านกลาง (เมืองนครพนม)ทำแล้ว762534545ทำแล้ว 28/11/255962373737
64. อบต.บ้านแก้ง (นาแก)ทำแล้ว5282282282282ทำแล้ว 21/11/25595950111
65. อบต.บ้านค้อ (โพนสวรรค์)ทำแล้ว5108292263263ทำแล้ว 31/10/2559181706966
66. อบต.บ้านผึ้ง (เมืองนครพนม)ทำแล้ว9209236205212ทำแล้ว 07/11/255978137129128128
67. อบต.บ้านเสียว (นาหว้า)ทำแล้ว9277159129107ทำแล้ว 04/12/25606954111
68. อบต.บ้านเอื้อง (ศรีสงคราม)ทำแล้ว7143ทำแล้ว 31/10/255910725011715
69. อบต.ปลาปาก (ปลาปาก)ทำแล้ว6196179171165ทำแล้ว 25/11/25595798767574
70. อบต.ไผ่ล้อม (บ้านแพง)ทำแล้ว8146147147147ทำแล้ว 31/10/255954454440
71. อบต.พนอม (ท่าอุเทน)ทำแล้ว7255255255255ทำแล้ว 16/06/256013243111
72. อบต.พระกลางทุ่ง (ธาตุพนม)ทำแล้ว6495495495495ทำแล้ว 28/10/255963121111
73. อบต.พะทาย (ท่าอุเทน)ทำแล้ว6207220220220ทำแล้ว 25/04/256038313131
74. อบต.พิมาน (นาแก)ทำแล้ว945454545ทำแล้ว 15/11/25593060111
75. อบต.พุ่มแก (นาแก)ทำแล้ว6337337337337ทำแล้ว 30/11/25599855282827
76. อบต.โพธิ์ตาก (เมืองนครพนม)ทำแล้ว6322340340340ทำแล้ว 31/10/25592688595553
77. อบต.โพนจาน (โพนสวรรค์)ทำแล้ว6194309309309ทำแล้ว 27/10/2559569474646
78. อบต.โพนทอง (บ้านแพง)ทำแล้ว6175726567ทำแล้ว 10/11/255928252525
79. อบต.โพนทอง (เรณูนคร)ทำแล้ว7121117114101ทำแล้ว 30/11/25599086716765
80. อบต.โพนบก (โพนสวรรค์)ทำแล้ว7114198188193ทำแล้ว 31/10/2559559494949
81. อบต.โพนแพง (ธาตุพนม)ทำแล้ว7410412412412ทำแล้ว 31/10/255956814148
82. อบต.โพนสวรรค์ (โพนสวรรค์)ทำแล้ว5147103109101ทำแล้ว 29/10/255956333128
83. อบต.โพนสว่าง (ศรีสงคราม)ทำแล้ว6420420420420ทำแล้ว 27/10/2559340251717
84. อบต.มหาชัย (ปลาปาก)ทำแล้ว7234232231232ทำแล้ว 26/10/255937111
85. อบต.ยอดชาด (วังยาง)ทำแล้ว670717171ทำแล้ว 31/10/255929262626
86. อบต.รามราช (ท่าอุเทน)ทำแล้ว5228230229229ทำแล้ว 31/10/2559274111
87. อบต.เรณู (เรณูนคร)ทำแล้ว4159240240240ทำแล้ว 30/11/255955444
88. อบต.เรณูใต้ (เรณูนคร)ทำแล้ว71267872ทำแล้ว 07/06/256012258422929
89. อบต.วังตามัว (เมืองนครพนม)ทำแล้ว6241241239239ทำแล้ว 23/11/2559668141414
90. อบต.วังยาง (วังยาง)ทำแล้ว5134988769ทำแล้ว 17/11/25592443202019
91. อบต.ศรีสงคราม (ศรีสงคราม)ทำแล้ว591877882ทำแล้ว 28/10/25591170545453
92. อบต.สีชมพู (นาแก)ทำแล้ว5146125125123ทำแล้ว 07/11/25593451403628
93. อบต.แสนพัน (ธาตุพนม)ทำแล้ว826272017ทำแล้ว 15/11/25596225252524
94. อบต.หนองซน (นาทม)ทำแล้ว5258260259258ทำแล้ว 29/11/255969111
95. อบต.หนองเทา (ท่าอุเทน)ทำแล้ว798126134131ทำแล้ว 31/10/25596541413229
96. อบต.หนองเทาใหญ่ (ปลาปาก)ทำแล้ว5197153124125ทำแล้ว 30/11/255949111
97. อบต.หนองบ่อ (นาแก)ทำแล้ว6103868474ทำแล้ว 14/11/2559573555555
98. อบต.หนองย่างชิ้น (เรณูนคร)ทำแล้ว6119608867ทำแล้ว 31/10/25594862111
99. อบต.หนองแวง (บ้านแพง)ทำแล้ว6137137133131ทำแล้ว 31/10/25593758353430
100. อบต.หนองสังข์ (นาแก)ทำแล้ว6206163139123ทำแล้ว 31/10/25597783298
101. อบต.หนองฮี (ปลาปาก)ทำแล้ว7206112110111ทำแล้ว 07/02/2561446424241
102. อบต.เหล่าพัฒนา (นาหว้า)ทำแล้ว520920822277ทำแล้ว 28/10/2559371433434
103. อบต.อาจสามารถ (เมืองนครพนม)ทำแล้ว695139193192ทำแล้ว 31/10/255968232323
104. อบต.อุ่มเหม้า (ธาตุพนม)ทำแล้ว6354373149316ทำแล้ว 29/11/255935364766
รวม 104 อปท.10463521,58220,64019,92219,3731044,1719,2834,5873,9073,775
ข้อมูล ณ 07/08/2563