รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สกลนคร ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.สกลนคร (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว5989823708601ทำแล้ว 30/12/2559112183141141133
2. เทศบาลนครสกลนคร (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว5154310216204ทำแล้ว 30/11/255966104848271
3. เทศบาลตำบลกุดบาก (กุดบาก)ทำแล้ว5184212208204ทำแล้ว 12/01/256019100606060
4. เทศบาลตำบลกุดเรือคำ (วานรนิวาส)ทำแล้ว611131313ทำแล้ว 31/10/2559673222
5. เทศบาลตำบลกุดไห (กุดบาก)ทำแล้ว771136132146ทำแล้ว 10/04/256014295696861
6. เทศบาลตำบลกุดแฮด (กุดบาก)ทำแล้ว6203216193196ทำแล้ว 29/12/25592841799
7. เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ (กุสุมาลย์)ทำแล้ว5128130132129ทำแล้ว 18/11/25598482515043
8. เทศบาลตำบลคำตากล้า (คำตากล้า)ทำแล้ว6189161118118ทำแล้ว 30/11/255919333
9. เทศบาลตำบลคำบ่อ (วาริชภูมิ)ทำแล้ว5105159167191ทำแล้ว 31/10/255948117925241
10. เทศบาลตำบลคูสะคาม (วานรนิวาส)ทำแล้ว5173173173173ทำแล้ว 28/10/25592993636256
11. เทศบาลตำบลโคกภู (ภูพาน)ทำแล้ว4209265279246ทำแล้ว 28/10/2559120131282626
12. เทศบาลตำบลโคกสี (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5109111111111ทำแล้ว 31/03/256046966
13. เทศบาลตำบลงิ้วด่อน (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว6195198198198ทำแล้ว 28/10/2559799676764
14. เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ (เจริญศิลป์)ทำแล้ว5246244236236ทำแล้ว 28/10/255938108424039
15. เทศบาลตำบลเชียงเครือ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว5169184179188ทำแล้ว 31/10/255964117433635
16. เทศบาลตำบลเชียงสือ (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว511161616ทำแล้ว 30/12/255978362021
17. เทศบาลตำบลดงมะไฟ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว12169170170170ทำแล้ว 28/11/25597563854
18. เทศบาลตำบลดอนเขือง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5135137133149ทำแล้ว 29/11/2559181421515
19. เทศบาลตำบลตองโขบ (โคกศรีสุพรรณ)ทำแล้ว5237239238238ทำแล้ว 30/11/255977135555
20. เทศบาลตำบลท่าก้อน (อากาศอำนวย)ทำแล้ว5182178170171ทำแล้ว 31/10/255911096434243
21. เทศบาลตำบลท่าแร่ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว3171163155165ทำแล้ว 29/11/25593977111
22. เทศบาลตำบลท่าศิลา (ส่องดาว)ทำแล้ว5158151129129ทำแล้ว 30/11/2559191121
23. เทศบาลตำบลธาตุนาเวง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว471686653ทำแล้ว 31/10/255950413532
24. เทศบาลตำบลนาแก้ว (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว5150165154129ทำแล้ว 30/11/2559955393937
25. เทศบาลตำบลนาซอ (วานรนิวาส)ทำแล้ว5292297291297ทำแล้ว 10/11/25598832212121
26. เทศบาลตำบลนาใน (พรรณานิคม)ทำแล้ว4265265264266ทำแล้ว 31/10/25592096968888
27. เทศบาลตำบลนาม่อง (กุดบาก)ทำแล้ว580767687ทำแล้ว 21/07/256042666
28. เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ (พรรณานิคม)ทำแล้ว567161168146ทำแล้ว 30/12/25591964373732
29. เทศบาลตำบลบงใต้ (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4189121122121ทำแล้ว 02/11/25592065363635
30. เทศบาลตำบลบะหว้า (อากาศอำนวย)ทำแล้ว4297300300300ทำแล้ว 31/10/255968105656565
31. เทศบาลตำบลบัวสว่าง (พรรณานิคม)ทำแล้ว491949494ทำแล้ว 25/10/25591537262526
32. เทศบาลตำบลบ้านต้าย (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5199146112103ทำแล้ว 31/10/25593451121211
33. เทศบาลตำบลบ้านโพน (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว519584342ทำแล้ว 29/11/2559142142128125123
34. เทศบาลตำบลบ้านม่วง (บ้านม่วง)ทำแล้ว4263254250251ทำแล้ว 31/10/2559161139504720
35. เทศบาลตำบลปทุมวาปี (ส่องดาว)ทำแล้ว593939393ทำแล้ว 31/10/25599438382727
36. เทศบาลตำบลปลาโหล (วาริชภูมิ)ทำแล้ว599142137137ทำแล้ว 25/11/2559980676764
37. เทศบาลตำบลพรรณานคร (พรรณานิคม)ทำแล้ว5150147138130ทำแล้ว 27/10/255942116989898
38. เทศบาลตำบลพรรณานิคม (พรรณานิคม)ทำแล้ว4159162163162ทำแล้ว 25/10/2559214712129
39. เทศบาลตำบลพอกน้อย (พรรณานิคม)ทำแล้ว4470494949ทำแล้ว 31/10/255923477635056
40. เทศบาลตำบลพังโคน (พังโคน)ทำแล้ว6123667089ทำแล้ว 30/11/255952201818
41. เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา (พังโคน)ทำแล้ว5126110107114ทำแล้ว 31/10/255939732055
42. เทศบาลตำบลพันนา (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5180218179199ทำแล้ว 31/10/255922551633
43. เทศบาลตำบลแพด (คำตากล้า)ทำแล้ว656636262ทำแล้ว 31/10/25592058444444
44. เทศบาลตำบลโพนแพง (อากาศอำนวย)ทำแล้ว5271271271271ทำแล้ว 31/10/255949102727270
45. เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว7132186186186ทำแล้ว 01/12/255995444
46. เทศบาลตำบลแร่ (พังโคน)ทำแล้ว4107141138137ทำแล้ว 31/10/2559952414139
47. เทศบาลตำบลไร่ (พรรณานิคม)ทำแล้ว481818181ทำแล้ว 31/10/2559117966
48. เทศบาลตำบลวังยาง (พรรณานิคม)ทำแล้ว595969696ทำแล้ว 27/12/255975115858466
49. เทศบาลตำบลวัฒนา (ส่องดาว)ทำแล้ว4153155155155ทำแล้ว 30/11/255931164403939
50. เทศบาลตำบลวานรนิวาส (วานรนิวาส)ทำแล้ว5154155155155ทำแล้ว 28/12/2559165201614
51. เทศบาลตำบลวาริชภูมิ (วาริชภูมิ)ทำแล้ว4266247245233ทำแล้ว 31/10/25598272121212
52. เทศบาลตำบลวาใหญ่ (อากาศอำนวย)ทำแล้ว4196201201201ทำแล้ว 29/11/255967113393334
53. เทศบาลตำบลสร้างค้อ (ภูพาน)ทำแล้ว5321327327327ทำแล้ว 03/04/25604995757575
54. เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว8255251151147ทำแล้ว 31/10/25591051775
55. เทศบาลตำบลส่องดาว (ส่องดาว)ทำแล้ว5417423422422ทำแล้ว 28/10/255979112744
56. เทศบาลตำบลส่องดาวหนองแดง (ส่องดาว)ทำแล้ว591919191ทำแล้ว 31/10/25591749181818
57. เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา (อากาศอำนวย)ทำแล้ว5107124112114ทำแล้ว 28/10/255912561374
58. เทศบาลตำบลหนองลาด (วาริชภูมิ)ทำแล้ว571656565ทำแล้ว 30/11/25602339232322
59. เทศบาลตำบลหนองลาด (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว6216217217217ทำแล้ว 14/09/2560815322
60. เทศบาลตำบลหนองแวง (วานรนิวาส)ทำแล้ว4869710690ทำแล้ว 28/10/25598566373737
61. เทศบาลตำบลหนองสนม (วานรนิวาส)ทำแล้ว512410110481ทำแล้ว 31/10/25592082565656
62. เทศบาลตำบลหนองหลวง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5192195198199ทำแล้ว 31/10/25593771585733
63. เทศบาลตำบลห้วยหลัว (บ้านม่วง)ทำแล้ว6280281281281ทำแล้ว 21/11/2559535222
64. เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว68299101101ทำแล้ว 31/05/2560112311
65. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย (อากาศอำนวย)ทำแล้ว8228228228228ทำแล้ว 31/10/25595373434341
66. เทศบาลตำบลฮางโฮง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว7200215208208ทำแล้ว 28/10/2559773555250
67. เทศบาลตำบลไฮหย่อง (พังโคน)ทำแล้ว6184163154149ทำแล้ว 30/11/255926141313
68. อบต.กกปลาซิว (ภูพาน)ทำแล้ว5129129129129ทำแล้ว 31/10/25594143191616
69. อบต.กุสุมาลย์ (กุสุมาลย์)ทำแล้ว4138144133131ทำแล้ว 31/10/255953150797976
70. อบต.ขมิ้น (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว577939393ทำแล้ว 14/11/255979961387
71. อบต.ขัวก่าย (วานรนิวาส)ทำแล้ว5252313287287ทำแล้ว 14/11/2559108167984444
72. อบต.ค้อเขียว (วาริชภูมิ)ทำแล้ว5125138138138ทำแล้ว 29/11/25592275585858
73. อบต.ค้อใต้ (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4133183172172ทำแล้ว 31/10/2559797532
74. อบต.คอนสวรรค์ (วานรนิวาส)ทำแล้ว5185188188188ทำแล้ว 11/11/2559257515047
75. อบต.คำตากล้า (คำตากล้า)ทำแล้ว764382526ทำแล้ว 11/11/25594864444
76. อบต.คำสะอาด (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5163165165165ทำแล้ว 31/10/2559486494949
77. อบต.โคกก่อง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว563635954ทำแล้ว 31/10/25592442101010
78. อบต.โคกศิลา (เจริญศิลป์)ทำแล้ว4315315315315ทำแล้ว 29/11/255987541822
79. อบต.จันทร์เพ็ญ (เต่างอย)ทำแล้ว13297297297297ทำแล้ว 25/10/2559160282827
80. อบต.เจริญศิลป์ (เจริญศิลป์)ทำแล้ว4445445445445ทำแล้ว 31/10/25593116151515
81. อบต.ช้างมิ่ง (พรรณานิคม)ทำแล้ว8273278278278ทำแล้ว 31/03/25605416911755
82. อบต.เชิงชุม (พรรณานิคม)ทำแล้ว5166168168168ทำแล้ว 26/12/25593177736963
83. อบต.ดงชน (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว5190190191191ทำแล้ว 31/10/25591562424036
84. อบต.ดงมะไฟ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว5175116116116ทำแล้ว 30/11/255925733055
85. อบต.ดงหม้อทอง (บ้านม่วง)ทำแล้ว477767774ทำแล้ว 31/10/2559159522
86. อบต.ดงหม้อทองใต้ (บ้านม่วง)ทำแล้ว550206185148ทำแล้ว 10/11/25599012112182119
87. อบต.ดงเหนือ (บ้านม่วง)ทำแล้ว577928584ทำแล้ว 31/03/25601751464445
88. อบต.ด่านม่วงคำ (โคกศรีสุพรรณ)ทำแล้ว78991101102ทำแล้ว 25/11/25592075656564
89. อบต.เดื่อศรีคันไชย (วานรนิวาส)ทำแล้ว5127128128128ทำแล้ว 31/10/2559168412511
90. อบต.ต้นผึ้ง (พังโคน)ทำแล้ว4184194194194ทำแล้ว 31/05/256051892735
91. อบต.ตาลโกน (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4350352351350ทำแล้ว 27/10/25597421131211
92. อบต.ตาลเนิ้ง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5195206144139ทำแล้ว 31/10/255910117858583
93. อบต.เต่างอย (เต่างอย)ทำแล้ว594949493ทำแล้ว 29/11/25598628141413
94. อบต.ทรายมูล (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว434828282ทำแล้ว 31/10/25594157535151
95. อบต.ทุ่งแก (เจริญศิลป์)ทำแล้ว6229229229229ทำแล้ว 26/10/2559351181009996
96. อบต.ธาตุ (วานรนิวาส)ทำแล้ว6175181166160ทำแล้ว 19/12/25592299666665
97. อบต.ธาตุทอง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว466646161ทำแล้ว 31/10/25591447643
98. อบต.นาคำ (วานรนิวาส)ทำแล้ว4162238334331ทำแล้ว 31/10/25595264141413
99. อบต.นาตงวัฒนา (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว5207202199198ทำแล้ว 24/03/25602934202019
100. อบต.นาตาล (เต่างอย)ทำแล้ว1176817987ทำแล้ว 30/11/25592947292928
101. อบต.นาแต้ (คำตากล้า)ทำแล้ว6346346346346ทำแล้ว 14/11/255911698355
102. อบต.นาเพียง (กุสุมาลย์)ทำแล้ว5165159160160ทำแล้ว 31/10/25598648186
103. อบต.นาโพธิ์ (กุสุมาลย์)ทำแล้ว61091109191ทำแล้ว 10/11/25592277363634
104. อบต.นาฮี (อากาศอำนวย)ทำแล้ว4105918178ทำแล้ว 31/10/25596543622
105. อบต.นิคมน้ำอูน (นิคมน้ำอูน)ทำแล้ว5107889692ทำแล้ว 28/10/25593673373736
106. อบต.โนนสะอาด (บ้านม่วง)ทำแล้ว5252252252251ทำแล้ว 25/10/2559331444
107. อบต.โนนหอม (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว5113126119116ทำแล้ว 08/11/255947855
108. อบต.บงเหนือ (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5109109109109ทำแล้ว 31/10/2559743888
109. อบต.บ่อแก้ว (บ้านม่วง)ทำแล้ว5323359408368ทำแล้ว 16/11/25591745181516
110. อบต.บะฮี (พรรณานิคม)ทำแล้ว499897876ทำแล้ว 19/12/2559538262624
111. อบต.บ้านถ่อน (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว6315316316316ทำแล้ว 28/10/255911672511
112. อบต.บ้านแป้น (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว5179215186149ทำแล้ว 25/11/25591869131310
113. อบต.บ้านเหล่า (เจริญศิลป์)ทำแล้ว5899912912912ทำแล้ว 25/11/255982164181414
114. อบต.บึงทวาย (เต่างอย)ทำแล้ว549504950ทำแล้ว 31/10/25599190676762
115. อบต.พังขว้าง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4221229226221ทำแล้ว 31/10/255967157129128128
116. อบต.โพธิไพศาล (กุสุมาลย์)ทำแล้ว5190190182180ทำแล้ว 31/10/2559174322777
117. อบต.โพนงาม (อากาศอำนวย)ทำแล้ว4234116116116ทำแล้ว 07/04/2560855292927
118. อบต.โพนสูง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5971138487ทำแล้ว 28/10/255929672555
119. อบต.ม่วง (บ้านม่วง)ทำแล้ว7348235219218ทำแล้ว 30/12/25595381444138
120. อบต.ม่วงไข่ (พังโคน)ทำแล้ว4302141141141ทำแล้ว 15/12/255935988
121. อบต.ม่วงลาย (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว59299106109ทำแล้ว 14/11/255913159323023
122. อบต.มาย (บ้านม่วง)ทำแล้ว4122113118137ทำแล้ว 31/10/25591349393939
123. อบต.แมดนาท่ม (โคกศรีสุพรรณ)ทำแล้ว894949494ทำแล้ว 05/04/256061312109
124. อบต.วานรนิวาส (วานรนิวาส)ทำแล้ว5211218218218ทำแล้ว 25/11/255981292585754
125. อบต.วาริชภูมิ (วาริชภูมิ)ทำแล้ว5335336336336ทำแล้ว 31/10/255918117393936
126. อบต.แวง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4111157134142ทำแล้ว 28/10/25594084413838
127. อบต.ศรีวิชัย (วานรนิวาส)ทำแล้ว580808080ทำแล้ว 29/11/255927085322
128. อบต.สว่างแดนดิน (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5141146146146ทำแล้ว 31/10/25591361269322
129. อบต.สุวรรณคาม (นิคมน้ำอูน)ทำแล้ว5979810088ทำแล้ว 30/10/25591575595552
130. อบต.หนองกวั่ง (บ้านม่วง)ทำแล้ว671402316ทำแล้ว 11/11/255915666
131. อบต.หนองบัว (นิคมน้ำอูน)ทำแล้ว599807986ทำแล้ว 15/11/2559568552626
132. อบต.หนองบัวสิม (คำตากล้า)ทำแล้ว7238239239239ทำแล้ว 14/11/25594543383838
133. อบต.หนองปลิง (นิคมน้ำอูน)ทำแล้ว5105109109109ทำแล้ว 31/10/25591977595958
134. อบต.หนองแปน (เจริญศิลป์)ทำแล้ว6295373369367ทำแล้ว 28/10/255975201818
135. อบต.หนองแวงใต้ (วานรนิวาส)ทำแล้ว57965152ทำแล้ว 31/10/2559293128733
136. อบต.หลุบเลา (ภูพาน)ทำแล้ว5122123123123ทำแล้ว 26/10/25598040422
137. อบต.ห้วยยาง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4717713717722ทำแล้ว 21/03/256016872636260
138. อบต.เหล่าโพนค้อ (โคกศรีสุพรรณ)ทำแล้ว58311411193ทำแล้ว 25/11/2559352854
139. อบต.อากาศ (อากาศอำนวย)ทำแล้ว5130129122152ทำแล้ว 31/10/2559174834146
140. อบต.อินทร์แปลง (วานรนิวาส)ทำแล้ว587918989ทำแล้ว 04/11/25597557832
141. อบต.อุ่มจาน (กุสุมาลย์)ทำแล้ว5148179216223ทำแล้ว 30/11/2559311865
รวม 141 อปท.14173425,27525,50624,76424,5021416,04511,0205,4064,3994,193
ข้อมูล ณ 07/08/2563