รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สกลนคร ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.สกลนคร (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว5989824708605ทำแล้ว 30/12/2559881663556
2. เทศบาลนครสกลนคร (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว5154310216204ทำแล้ว 30/11/25591043570
3. เทศบาลตำบลกุดบาก (กุดบาก)ทำแล้ว5191202210205ทำแล้ว 12/01/256025741100
4. เทศบาลตำบลกุดเรือคำ (วานรนิวาส)ทำแล้ว611131313ทำแล้ว 29/11/2559671100
5. เทศบาลตำบลกุดไห (กุดบาก)ทำแล้ว771136132146ทำแล้ว 10/04/25605172262221
6. เทศบาลตำบลกุดแฮด (กุดบาก)ทำแล้ว6203216193196ทำแล้ว 29/12/255982555
7. เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ (กุสุมาลย์)ทำแล้ว5129130131129ทำแล้ว 18/11/25592672332520
8. เทศบาลตำบลคำตากล้า (คำตากล้า)ทำแล้ว6213137118118ทำแล้ว 30/11/255919300
9. เทศบาลตำบลคำบ่อ (วาริชภูมิ)ทำแล้ว5113151171191ทำแล้ว 31/10/2559559800
10. เทศบาลตำบลคูสะคาม (วานรนิวาส)ทำแล้ว5173173173173ทำแล้ว 28/10/255929893500
11. เทศบาลตำบลโคกภู (ภูพาน)ทำแล้ว4209265279246ทำแล้ว 28/10/25591191211177
12. เทศบาลตำบลโคกสี (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5109111111111ทำแล้ว 31/03/256046900
13. เทศบาลตำบลงิ้วด่อน (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว6195198198198ทำแล้ว 28/10/2559799404039
14. เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ (เจริญศิลป์)ทำแล้ว5248242234238ทำแล้ว 28/10/255919109311
15. เทศบาลตำบลเชียงเครือ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว5186168179188ทำแล้ว 31/10/2559459191211
16. เทศบาลตำบลเชียงสือ (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว511161616ทำแล้ว 30/12/255977351000
17. เทศบาลตำบลดงมะไฟ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว12169170170170ทำแล้ว 28/11/2559756655
18. เทศบาลตำบลดอนเขือง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5134139135151ทำแล้ว 29/11/2559812922
19. เทศบาลตำบลตองโขบ (โคกศรีสุพรรณ)ทำแล้ว5237239238238ทำแล้ว 30/11/255977135500
20. เทศบาลตำบลท่าก้อน (อากาศอำนวย)ทำแล้ว5183177170171ทำแล้ว 31/10/255922973400
21. เทศบาลตำบลท่าแร่ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว3172163155165ทำแล้ว 29/11/2559146100
22. เทศบาลตำบลท่าศิลา (ส่องดาว)ทำแล้ว5158151129129ทำแล้ว 30/11/255914500
23. เทศบาลตำบลธาตุนาเวง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว471686653ทำแล้ว 31/10/255942161513
24. เทศบาลตำบลนาแก้ว (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว5158155154131ทำแล้ว 30/11/2559656181818
25. เทศบาลตำบลนาซอ (วานรนิวาส)ทำแล้ว5292297291297ทำแล้ว 10/11/255929500
26. เทศบาลตำบลนาใน (พรรณานิคม)ทำแล้ว4265265264266ทำแล้ว 31/10/25591496353330
27. เทศบาลตำบลนาม่อง (กุดบาก)ทำแล้ว580767687ทำแล้ว 21/07/256042644
28. เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ (พรรณานิคม)ทำแล้ว564165168146ทำแล้ว 30/12/25591537554
29. เทศบาลตำบลบงใต้ (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4189123122121ทำแล้ว 02/11/25592065191715
30. เทศบาลตำบลบะหว้า (อากาศอำนวย)ทำแล้ว4297300300300ทำแล้ว 31/10/255968105383838
31. เทศบาลตำบลบัวสว่าง (พรรณานิคม)ทำแล้ว491949494ทำแล้ว 25/10/25591537400
32. เทศบาลตำบลบ้านต้าย (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5204143110103ทำแล้ว 31/10/255913471276
33. เทศบาลตำบลบ้านโพน (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว552464342ทำแล้ว 29/11/255916875181110
34. เทศบาลตำบลบ้านม่วง (บ้านม่วง)ทำแล้ว4263254250251ทำแล้ว 31/10/2559161139431
35. เทศบาลตำบลปทุมวาปี (ส่องดาว)ทำแล้ว593939393ทำแล้ว 31/10/255994381155
36. เทศบาลตำบลปลาโหล (วาริชภูมิ)ทำแล้ว599142137137ทำแล้ว 25/11/2559980282826
37. เทศบาลตำบลพรรณานคร (พรรณานิคม)ทำแล้ว5150147138130ทำแล้ว 27/10/255914104505049
38. เทศบาลตำบลพรรณานิคม (พรรณานิคม)ทำแล้ว4159162163162ทำแล้ว 25/10/25592046321
39. เทศบาลตำบลพอกน้อย (พรรณานิคม)ทำแล้ว4470494949ทำแล้ว 31/10/25593109342120
40. เทศบาลตำบลพังโคน (พังโคน)ทำแล้ว6123667089ทำแล้ว 30/11/255952121212
41. เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา (พังโคน)ทำแล้ว5126110107114ทำแล้ว 31/10/25593973100
42. เทศบาลตำบลพันนา (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5180218179199ทำแล้ว 31/10/255922551311
43. เทศบาลตำบลแพด (คำตากล้า)ทำแล้ว656636262ทำแล้ว 31/10/255939600
44. เทศบาลตำบลโพนแพง (อากาศอำนวย)ทำแล้ว5271271271271ทำแล้ว 31/10/25595077161613
45. เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว7184186186186ทำแล้ว 01/12/255996400
46. เทศบาลตำบลแร่ (พังโคน)ทำแล้ว4107141138137ทำแล้ว 31/10/2559851181811
47. เทศบาลตำบลไร่ (พรรณานิคม)ทำแล้ว481818181ทำแล้ว 31/10/2559117300
48. เทศบาลตำบลวังยาง (พรรณานิคม)ทำแล้ว596969696ทำแล้ว 27/12/25596672272017
49. เทศบาลตำบลวัฒนา (ส่องดาว)ทำแล้ว4153155155155ทำแล้ว 30/11/2559152141212
50. เทศบาลตำบลวานรนิวาส (วานรนิวาส)ทำแล้ว5154155155155ทำแล้ว 28/12/255965201614
51. เทศบาลตำบลวาริชภูมิ (วาริชภูมิ)ทำแล้ว4266247245233ทำแล้ว 31/10/25594872121212
52. เทศบาลตำบลวาใหญ่ (อากาศอำนวย)ทำแล้ว4196201201201ทำแล้ว 29/11/255954100
53. เทศบาลตำบลสร้างค้อ (ภูพาน)ทำแล้ว5321327327327ทำแล้ว 03/04/2560268413737
54. เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว8255251151147ทำแล้ว 31/10/2559942775
55. เทศบาลตำบลส่องดาว (ส่องดาว)ทำแล้ว5418422422422ทำแล้ว 28/10/255957113711
56. เทศบาลตำบลส่องดาวหนองแดง (ส่องดาว)ทำแล้ว591919191ทำแล้ว 31/10/2559948887
57. เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา (อากาศอำนวย)ทำแล้ว5107124112114ทำแล้ว 28/10/255912561374
58. เทศบาลตำบลหนองลาด (วาริชภูมิ)ทำแล้ว572656565ทำแล้ว 30/11/25602240121212
59. เทศบาลตำบลหนองลาด (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว6216217217217ทำแล้ว 14/09/2560815322
60. เทศบาลตำบลหนองแวง (วานรนิวาส)ทำแล้ว4869710690ทำแล้ว 28/10/25597555171717
61. เทศบาลตำบลหนองสนม (วานรนิวาส)ทำแล้ว5117949774ทำแล้ว 31/10/2559564272727
62. เทศบาลตำบลหนองหลวง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5192195198199ทำแล้ว 31/10/2559767191819
63. เทศบาลตำบลห้วยหลัว (บ้านม่วง)ทำแล้ว6280281281281ทำแล้ว 21/11/255935222
64. เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว68299101101ทำแล้ว 31/05/2560112100
65. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย (อากาศอำนวย)ทำแล้ว8228228228228ทำแล้ว 31/10/255973151515
66. เทศบาลตำบลฮางโฮง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว7208208208208ทำแล้ว 28/10/2559273292518
67. เทศบาลตำบลไฮหย่อง (พังโคน)ทำแล้ว6184163154149ทำแล้ว 30/11/255926322
68. อบต.กกปลาซิว (ภูพาน)ทำแล้ว5129129129129ทำแล้ว 31/10/255920421083
69. อบต.กุสุมาลย์ (กุสุมาลย์)ทำแล้ว4138144133131ทำแล้ว 31/10/255952147343434
70. อบต.ขมิ้น (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว593939393ทำแล้ว 14/11/2559451165
71. อบต.ขัวก่าย (วานรนิวาส)ทำแล้ว5281289287287ทำแล้ว 14/11/255951124200
72. อบต.ค้อเขียว (วาริชภูมิ)ทำแล้ว5138138138138ทำแล้ว 29/11/255962888
73. อบต.ค้อใต้ (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4181183172172ทำแล้ว 31/10/25591015531
74. อบต.คอนสวรรค์ (วานรนิวาส)ทำแล้ว5185188188188ทำแล้ว 11/11/2559371033
75. อบต.คำตากล้า (คำตากล้า)ทำแล้ว764382526ทำแล้ว 11/11/2559464400
76. อบต.คำสะอาด (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5165165165165ทำแล้ว 31/10/255988202020
77. อบต.โคกก่อง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว563635954ทำแล้ว 31/10/25592442833
78. อบต.โคกศิลา (เจริญศิลป์)ทำแล้ว4315315315315ทำแล้ว 29/11/25595638900
79. อบต.จันทร์เพ็ญ (เต่างอย)ทำแล้ว13297297297297ทำแล้ว 25/10/2559160161615
80. อบต.เจริญศิลป์ (เจริญศิลป์)ทำแล้ว4445445445445ทำแล้ว 31/10/25593116332
81. อบต.ช้างมิ่ง (พรรณานิคม)ทำแล้ว8273278278278ทำแล้ว 31/03/2560171226700
82. อบต.เชิงชุม (พรรณานิคม)ทำแล้ว5167168168168ทำแล้ว 26/12/255946231914
83. อบต.ดงชน (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว5190190191191ทำแล้ว 31/10/2559245600
84. อบต.ดงมะไฟ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว5175116116116ทำแล้ว 30/11/2559953500
85. อบต.ดงหม้อทอง (บ้านม่วง)ทำแล้ว489767774ทำแล้ว 31/10/2559168500
86. อบต.ดงหม้อทองใต้ (บ้านม่วง)ทำแล้ว582207184148ทำแล้ว 10/11/255974113292624
87. อบต.ดงเหนือ (บ้านม่วง)ทำแล้ว581928585ทำแล้ว 31/03/2560830844
88. อบต.ด่านม่วงคำ (โคกศรีสุพรรณ)ทำแล้ว78991101102ทำแล้ว 25/11/25592075383633
89. อบต.เดื่อศรีคันไชย (วานรนิวาส)ทำแล้ว5127128128128ทำแล้ว 31/10/2559310500
90. อบต.ต้นผึ้ง (พังโคน)ทำแล้ว4184194194194ทำแล้ว 31/05/256031871200
91. อบต.ตาลโกน (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4351351351350ทำแล้ว 27/10/255919666
92. อบต.ตาลเนิ้ง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5197205143139ทำแล้ว 31/10/25599115523311
93. อบต.เต่างอย (เต่างอย)ทำแล้ว594949493ทำแล้ว 29/11/25598627500
94. อบต.ทรายมูล (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว482828282ทำแล้ว 31/10/255921601455
95. อบต.ทุ่งแก (เจริญศิลป์)ทำแล้ว6229229229229ทำแล้ว 26/10/255935116222221
96. อบต.ธาตุ (วานรนิวาส)ทำแล้ว6175180166160ทำแล้ว 19/12/25591884342114
97. อบต.ธาตุทอง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว467646161ทำแล้ว 31/10/255936444
98. อบต.นาคำ (วานรนิวาส)ทำแล้ว4164241334331ทำแล้ว 31/10/25592226888
99. อบต.นาตงวัฒนา (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว5208201199198ทำแล้ว 24/03/25601535944
100. อบต.นาตาล (เต่างอย)ทำแล้ว1176817987ทำแล้ว 30/11/2559546131311
101. อบต.นาแต้ (คำตากล้า)ทำแล้ว6346346346346ทำแล้ว 14/11/25591698311
102. อบต.นาเพียง (กุสุมาลย์)ทำแล้ว5165159160160ทำแล้ว 31/10/255986191814
103. อบต.นาโพธิ์ (กุสุมาลย์)ทำแล้ว61101099191ทำแล้ว 10/11/255966181818
104. อบต.นาฮี (อากาศอำนวย)ทำแล้ว4105918178ทำแล้ว 31/10/2559254700
105. อบต.นิคมน้ำอูน (นิคมน้ำอูน)ทำแล้ว5107889692ทำแล้ว 28/10/2559141231717
106. อบต.โนนสะอาด (บ้านม่วง)ทำแล้ว5252252252251ทำแล้ว 25/10/2559215222
107. อบต.โนนหอม (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว5113126119116ทำแล้ว 08/11/25592044400
108. อบต.บงเหนือ (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5109109109109ทำแล้ว 31/10/2559743843
109. อบต.บ่อแก้ว (บ้านม่วง)ทำแล้ว5324363410370ทำแล้ว 16/11/255939522
110. อบต.บะฮี (พรรณานิคม)ทำแล้ว4101877876ทำแล้ว 19/12/2559540161616
111. อบต.บ้านถ่อน (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว6288292292292ทำแล้ว 28/10/255917100
112. อบต.บ้านแป้น (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว5179216186149ทำแล้ว 25/11/2559760131110
113. อบต.บ้านเหล่า (เจริญศิลป์)ทำแล้ว5899912912912ทำแล้ว 25/11/2559781300
114. อบต.บึงทวาย (เต่างอย)ทำแล้ว551494949ทำแล้ว 31/10/25599091353425
115. อบต.พังขว้าง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4231234221221ทำแล้ว 31/10/255955157545354
116. อบต.โพธิไพศาล (กุสุมาลย์)ทำแล้ว5190190182180ทำแล้ว 31/10/25592302777
117. อบต.โพนงาม (อากาศอำนวย)ทำแล้ว4234116116116ทำแล้ว 07/04/2560644141414
118. อบต.โพนสูง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5971238487ทำแล้ว 28/10/25592664555
119. อบต.ม่วง (บ้านม่วง)ทำแล้ว7349235219218ทำแล้ว 30/12/255947665
120. อบต.ม่วงไข่ (พังโคน)ทำแล้ว4302141141141ทำแล้ว 15/12/255935988
121. อบต.ม่วงลาย (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว511399106109ทำแล้ว 14/11/25591046531
122. อบต.มาย (บ้านม่วง)ทำแล้ว4126110119136ทำแล้ว 31/10/255953121212
123. อบต.แมดนาท่ม (โคกศรีสุพรรณ)ทำแล้ว894949494ทำแล้ว 05/04/256061310109
124. อบต.วานรนิวาส (วานรนิวาส)ทำแล้ว5211218218218ทำแล้ว 25/11/255915226212120
125. อบต.วาริชภูมิ (วาริชภูมิ)ทำแล้ว5335336336336ทำแล้ว 31/10/2559117311
126. อบต.แวง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4111157134142ทำแล้ว 28/10/25593368201211
127. อบต.ศรีวิชัย (วานรนิวาส)ทำแล้ว580808080ทำแล้ว 29/11/255927085322
128. อบต.สว่างแดนดิน (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5141146146146ทำแล้ว 31/10/255938761000
129. อบต.สุวรรณคาม (นิคมน้ำอูน)ทำแล้ว5979810088ทำแล้ว 30/10/25591563241110
130. อบต.หนองกวั่ง (บ้านม่วง)ทำแล้ว671402316ทำแล้ว 11/11/255915600
131. อบต.หนองบัว (นิคมน้ำอูน)ทำแล้ว5114956273ทำแล้ว 15/11/255968261917
132. อบต.หนองบัวสิม (คำตากล้า)ทำแล้ว7238239239239ทำแล้ว 14/11/2559307100
133. อบต.หนองปลิง (นิคมน้ำอูน)ทำแล้ว5105109109109ทำแล้ว 31/10/2559966171717
134. อบต.หนองแปน (เจริญศิลป์)ทำแล้ว6295373369367ทำแล้ว 28/10/255975800
135. อบต.หนองแวงใต้ (วานรนิวาส)ทำแล้ว597965151ทำแล้ว 31/10/25595111
136. อบต.หลุบเลา (ภูพาน)ทำแล้ว5122123123123ทำแล้ว 26/10/255940400
137. อบต.ห้วยยาง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4717713717722ทำแล้ว 21/03/256072332826
138. อบต.เหล่าโพนค้อ (โคกศรีสุพรรณ)ทำแล้ว58311411193ทำแล้ว 25/11/2559351600
139. อบต.อากาศ (อากาศอำนวย)ทำแล้ว5130129122152ทำแล้ว 31/10/255946161412
140. อบต.อินทร์แปลง (วานรนิวาส)ทำแล้ว589898989ทำแล้ว 04/11/25594111
141. อบต.อุ่มจาน (กุสุมาลย์)ทำแล้ว5148179216223ทำแล้ว 30/11/255931766
รวม 141 อปท.14173425,76825,39224,71524,4691412,9538,9322,1221,3541,217
ข้อมูล ณ 19/04/2561