รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สกลนคร ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.สกลนคร (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว5989824708605ทำแล้ว 30/12/255988152464545
2. เทศบาลนครสกลนคร (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว5154310216204ทำแล้ว 30/11/2559104684120
3. เทศบาลตำบลกุดบาก (กุดบาก)ทำแล้ว5191202210205ทำแล้ว 12/01/25602574151210
4. เทศบาลตำบลกุดเรือคำ (วานรนิวาส)ทำแล้ว611131313ทำแล้ว 29/11/2559671111
5. เทศบาลตำบลกุดไห (กุดบาก)ทำแล้ว771136132146ทำแล้ว 10/04/256013191615452
6. เทศบาลตำบลกุดแฮด (กุดบาก)ทำแล้ว6203216193196ทำแล้ว 29/12/25592841555
7. เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ (กุสุมาลย์)ทำแล้ว5129130131129ทำแล้ว 18/11/25596672332520
8. เทศบาลตำบลคำตากล้า (คำตากล้า)ทำแล้ว6213137118118ทำแล้ว 30/11/255919311
9. เทศบาลตำบลคำบ่อ (วาริชภูมิ)ทำแล้ว5112156167191ทำแล้ว 31/10/255936753362
10. เทศบาลตำบลคูสะคาม (วานรนิวาส)ทำแล้ว5173173173173ทำแล้ว 28/10/25592993383027
11. เทศบาลตำบลโคกภู (ภูพาน)ทำแล้ว4209265279246ทำแล้ว 28/10/2559120131282626
12. เทศบาลตำบลโคกสี (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5109111111111ทำแล้ว 31/03/256046933
13. เทศบาลตำบลงิ้วด่อน (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว6195198198198ทำแล้ว 28/10/2559799525250
14. เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ (เจริญศิลป์)ทำแล้ว5246244234238ทำแล้ว 28/10/255936108999
15. เทศบาลตำบลเชียงเครือ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว5186168179188ทำแล้ว 31/10/2559990351211
16. เทศบาลตำบลเชียงสือ (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว511161616ทำแล้ว 30/12/255978361632
17. เทศบาลตำบลดงมะไฟ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว12169170170170ทำแล้ว 28/11/25597562554
18. เทศบาลตำบลดอนเขือง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5135137133149ทำแล้ว 29/11/2559181411111
19. เทศบาลตำบลตองโขบ (โคกศรีสุพรรณ)ทำแล้ว5237239238238ทำแล้ว 30/11/255977135511
20. เทศบาลตำบลท่าก้อน (อากาศอำนวย)ทำแล้ว5182178170171ทำแล้ว 31/10/255911096353329
21. เทศบาลตำบลท่าแร่ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว3172163155165ทำแล้ว 29/11/2559146111
22. เทศบาลตำบลท่าศิลา (ส่องดาว)ทำแล้ว5158151129129ทำแล้ว 30/11/255919722
23. เทศบาลตำบลธาตุนาเวง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว471686653ทำแล้ว 31/10/255947211816
24. เทศบาลตำบลนาแก้ว (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว5156159154129ทำแล้ว 30/11/2559955313128
25. เทศบาลตำบลนาซอ (วานรนิวาส)ทำแล้ว5292297291297ทำแล้ว 10/11/2559291233
26. เทศบาลตำบลนาใน (พรรณานิคม)ทำแล้ว4265265264266ทำแล้ว 31/10/25592096454345
27. เทศบาลตำบลนาม่อง (กุดบาก)ทำแล้ว580767687ทำแล้ว 21/07/256042666
28. เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ (พรรณานิคม)ทำแล้ว568161168146ทำแล้ว 30/12/25591557141411
29. เทศบาลตำบลบงใต้ (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4189121122121ทำแล้ว 02/11/25592065353028
30. เทศบาลตำบลบะหว้า (อากาศอำนวย)ทำแล้ว4297300300300ทำแล้ว 31/10/255968105555555
31. เทศบาลตำบลบัวสว่าง (พรรณานิคม)ทำแล้ว491949494ทำแล้ว 25/10/25591537171616
32. เทศบาลตำบลบ้านต้าย (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5204143110103ทำแล้ว 31/10/255913471287
33. เทศบาลตำบลบ้านโพน (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว552464342ทำแล้ว 29/11/255916875181110
34. เทศบาลตำบลบ้านม่วง (บ้านม่วง)ทำแล้ว4263254250251ทำแล้ว 31/10/255916113928243
35. เทศบาลตำบลปทุมวาปี (ส่องดาว)ทำแล้ว593939393ทำแล้ว 31/10/255994383866
36. เทศบาลตำบลปลาโหล (วาริชภูมิ)ทำแล้ว599142137137ทำแล้ว 25/11/2559980525249
37. เทศบาลตำบลพรรณานคร (พรรณานิคม)ทำแล้ว5150147138130ทำแล้ว 27/10/255928114575749
38. เทศบาลตำบลพรรณานิคม (พรรณานิคม)ทำแล้ว4159162163162ทำแล้ว 25/10/25592147321
39. เทศบาลตำบลพอกน้อย (พรรณานิคม)ทำแล้ว4470494949ทำแล้ว 31/10/255923477554352
40. เทศบาลตำบลพังโคน (พังโคน)ทำแล้ว6123667089ทำแล้ว 30/11/255952171717
41. เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา (พังโคน)ทำแล้ว5126110107114ทำแล้ว 31/10/255939732055
42. เทศบาลตำบลพันนา (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5180218179199ทำแล้ว 31/10/255922551633
43. เทศบาลตำบลแพด (คำตากล้า)ทำแล้ว656636262ทำแล้ว 31/10/255939611
44. เทศบาลตำบลโพนแพง (อากาศอำนวย)ทำแล้ว5271271271271ทำแล้ว 31/10/25595093383837
45. เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว7184186186186ทำแล้ว 01/12/255996411
46. เทศบาลตำบลแร่ (พังโคน)ทำแล้ว4107141138137ทำแล้ว 31/10/2559952191811
47. เทศบาลตำบลไร่ (พรรณานิคม)ทำแล้ว481818181ทำแล้ว 31/10/2559117911
48. เทศบาลตำบลวังยาง (พรรณานิคม)ทำแล้ว596969696ทำแล้ว 27/12/25596673332724
49. เทศบาลตำบลวัฒนา (ส่องดาว)ทำแล้ว4153155155155ทำแล้ว 30/11/255926159222121
50. เทศบาลตำบลวานรนิวาส (วานรนิวาส)ทำแล้ว5154155155155ทำแล้ว 28/12/255965201614
51. เทศบาลตำบลวาริชภูมิ (วาริชภูมิ)ทำแล้ว4266247245233ทำแล้ว 31/10/25594872121212
52. เทศบาลตำบลวาใหญ่ (อากาศอำนวย)ทำแล้ว4196201201201ทำแล้ว 29/11/255959113131213
53. เทศบาลตำบลสร้างค้อ (ภูพาน)ทำแล้ว5321327327327ทำแล้ว 03/04/25604975454545
54. เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว8255251151147ทำแล้ว 31/10/25591051775
55. เทศบาลตำบลส่องดาว (ส่องดาว)ทำแล้ว5417423422422ทำแล้ว 28/10/255980112711
56. เทศบาลตำบลส่องดาวหนองแดง (ส่องดาว)ทำแล้ว591919191ทำแล้ว 31/10/2559174910109
57. เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา (อากาศอำนวย)ทำแล้ว5107124112114ทำแล้ว 28/10/255912561374
58. เทศบาลตำบลหนองลาด (วาริชภูมิ)ทำแล้ว571656565ทำแล้ว 30/11/25602339171717
59. เทศบาลตำบลหนองลาด (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว6216217217217ทำแล้ว 14/09/2560815322
60. เทศบาลตำบลหนองแวง (วานรนิวาส)ทำแล้ว4869710690ทำแล้ว 28/10/25597555333333
61. เทศบาลตำบลหนองสนม (วานรนิวาส)ทำแล้ว5117949774ทำแล้ว 31/10/2559564363636
62. เทศบาลตำบลหนองหลวง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5192195198199ทำแล้ว 31/10/25593771232222
63. เทศบาลตำบลห้วยหลัว (บ้านม่วง)ทำแล้ว6280281281281ทำแล้ว 21/11/2559535222
64. เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว68299101101ทำแล้ว 31/05/2560112111
65. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย (อากาศอำนวย)ทำแล้ว8228228228228ทำแล้ว 31/10/255973404039
66. เทศบาลตำบลฮางโฮง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว7207209208208ทำแล้ว 28/10/2559273454335
67. เทศบาลตำบลไฮหย่อง (พังโคน)ทำแล้ว6184163154149ทำแล้ว 30/11/255926322
68. อบต.กกปลาซิว (ภูพาน)ทำแล้ว5129129129129ทำแล้ว 31/10/25592042141310
69. อบต.กุสุมาลย์ (กุสุมาลย์)ทำแล้ว4138144133131ทำแล้ว 31/10/255952147565544
70. อบต.ขมิ้น (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว593939393ทำแล้ว 14/11/255935451387
71. อบต.ขัวก่าย (วานรนิวาส)ทำแล้ว5281289287287ทำแล้ว 14/11/255951124514444
72. อบต.ค้อเขียว (วาริชภูมิ)ทำแล้ว5138138138138ทำแล้ว 29/11/25591770131313
73. อบต.ค้อใต้ (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4181183172172ทำแล้ว 31/10/25591015531
74. อบต.คอนสวรรค์ (วานรนิวาส)ทำแล้ว5185188188188ทำแล้ว 11/11/2559371298
75. อบต.คำตากล้า (คำตากล้า)ทำแล้ว764382526ทำแล้ว 11/11/2559364411
76. อบต.คำสะอาด (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5165165165165ทำแล้ว 31/10/255988282828
77. อบต.โคกก่อง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว563635954ทำแล้ว 31/10/25592442101010
78. อบต.โคกศิลา (เจริญศิลป์)ทำแล้ว4315315315315ทำแล้ว 29/11/25595954922
79. อบต.จันทร์เพ็ญ (เต่างอย)ทำแล้ว13297297297297ทำแล้ว 25/10/2559160222221
80. อบต.เจริญศิลป์ (เจริญศิลป์)ทำแล้ว4445445445445ทำแล้ว 31/10/25593116976
81. อบต.ช้างมิ่ง (พรรณานิคม)ทำแล้ว8273278278278ทำแล้ว 31/03/25603614910255
82. อบต.เชิงชุม (พรรณานิคม)ทำแล้ว5166168168168ทำแล้ว 26/12/25593076242419
83. อบต.ดงชน (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว5190190191191ทำแล้ว 31/10/25591562423130
84. อบต.ดงมะไฟ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว5175116116116ทำแล้ว 30/11/255925702255
85. อบต.ดงหม้อทอง (บ้านม่วง)ทำแล้ว487767774ทำแล้ว 31/10/2559169522
86. อบต.ดงหม้อทองใต้ (บ้านม่วง)ทำแล้ว582207184148ทำแล้ว 10/11/255982114292624
87. อบต.ดงเหนือ (บ้านม่วง)ทำแล้ว577928584ทำแล้ว 31/03/25601751353131
88. อบต.ด่านม่วงคำ (โคกศรีสุพรรณ)ทำแล้ว78991101102ทำแล้ว 25/11/25592075584946
89. อบต.เดื่อศรีคันไชย (วานรนิวาส)ทำแล้ว5127128128128ทำแล้ว 31/10/2559168411822
90. อบต.ต้นผึ้ง (พังโคน)ทำแล้ว4184194194194ทำแล้ว 31/05/256051892635
91. อบต.ตาลโกน (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4351351351350ทำแล้ว 27/10/255924191098
92. อบต.ตาลเนิ้ง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5197205143139ทำแล้ว 31/10/255910117736939
93. อบต.เต่างอย (เต่างอย)ทำแล้ว594949493ทำแล้ว 29/11/25598627111010
94. อบต.ทรายมูล (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว469828282ทำแล้ว 31/10/25592159292322
95. อบต.ทุ่งแก (เจริญศิลป์)ทำแล้ว6229229229229ทำแล้ว 26/10/255935116757473
96. อบต.ธาตุ (วานรนิวาส)ทำแล้ว6175180166160ทำแล้ว 19/12/25592299362619
97. อบต.ธาตุทอง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว467646161ทำแล้ว 31/10/255936444
98. อบต.นาคำ (วานรนิวาส)ทำแล้ว4164241334331ทำแล้ว 31/10/25592226888
99. อบต.นาตงวัฒนา (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว5208201199198ทำแล้ว 24/03/25601535141414
100. อบต.นาตาล (เต่างอย)ทำแล้ว1176817987ทำแล้ว 30/11/2559546131311
101. อบต.นาแต้ (คำตากล้า)ทำแล้ว6346346346346ทำแล้ว 14/11/25591698355
102. อบต.นาเพียง (กุสุมาลย์)ทำแล้ว5165159160160ทำแล้ว 31/10/25598635189
103. อบต.นาโพธิ์ (กุสุมาลย์)ทำแล้ว61101099191ทำแล้ว 10/11/25591278323231
104. อบต.นาฮี (อากาศอำนวย)ทำแล้ว4105918178ทำแล้ว 31/10/25596542922
105. อบต.นิคมน้ำอูน (นิคมน้ำอูน)ทำแล้ว5107889692ทำแล้ว 28/10/25593241272725
106. อบต.โนนสะอาด (บ้านม่วง)ทำแล้ว5252252252251ทำแล้ว 25/10/2559331444
107. อบต.โนนหอม (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว5113126119116ทำแล้ว 08/11/255947811
108. อบต.บงเหนือ (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5109109109109ทำแล้ว 31/10/2559743843
109. อบต.บ่อแก้ว (บ้านม่วง)ทำแล้ว5323359408368ทำแล้ว 16/11/25591745522
110. อบต.บะฮี (พรรณานิคม)ทำแล้ว4101877876ทำแล้ว 19/12/2559540161616
111. อบต.บ้านถ่อน (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว6315316316316ทำแล้ว 28/10/25591167111
112. อบต.บ้านแป้น (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว5179216186149ทำแล้ว 25/11/25591869131310
113. อบต.บ้านเหล่า (เจริญศิลป์)ทำแล้ว5899912912912ทำแล้ว 25/11/255935861288
114. อบต.บึงทวาย (เต่างอย)ทำแล้ว551494949ทำแล้ว 31/10/25599091505040
115. อบต.พังขว้าง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4231229226221ทำแล้ว 31/10/255955157959495
116. อบต.โพธิไพศาล (กุสุมาลย์)ทำแล้ว5190190182180ทำแล้ว 31/10/25592302777
117. อบต.โพนงาม (อากาศอำนวย)ทำแล้ว4234116116116ทำแล้ว 07/04/2560849242423
118. อบต.โพนสูง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5971238487ทำแล้ว 28/10/25592967755
119. อบต.ม่วง (บ้านม่วง)ทำแล้ว7349235219218ทำแล้ว 30/12/255947121211
120. อบต.ม่วงไข่ (พังโคน)ทำแล้ว4302141141141ทำแล้ว 15/12/255935988
121. อบต.ม่วงลาย (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว59299106109ทำแล้ว 14/11/2559184314134
122. อบต.มาย (บ้านม่วง)ทำแล้ว4126110119136ทำแล้ว 31/10/255953141414
123. อบต.แมดนาท่ม (โคกศรีสุพรรณ)ทำแล้ว894949494ทำแล้ว 05/04/256061312109
124. อบต.วานรนิวาส (วานรนิวาส)ทำแล้ว5211218218218ทำแล้ว 25/11/255977288484844
125. อบต.วาริชภูมิ (วาริชภูมิ)ทำแล้ว5335336336336ทำแล้ว 31/10/2559117996
126. อบต.แวง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4111157134142ทำแล้ว 28/10/25593685211312
127. อบต.ศรีวิชัย (วานรนิวาส)ทำแล้ว580808080ทำแล้ว 29/11/255927085322
128. อบต.สว่างแดนดิน (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5141146146146ทำแล้ว 31/10/255938761022
129. อบต.สุวรรณคาม (นิคมน้ำอูน)ทำแล้ว5979810088ทำแล้ว 30/10/25591573282622
130. อบต.หนองกวั่ง (บ้านม่วง)ทำแล้ว671402316ทำแล้ว 11/11/255915611
131. อบต.หนองบัว (นิคมน้ำอูน)ทำแล้ว5115926374ทำแล้ว 15/11/2559168372626
132. อบต.หนองบัวสิม (คำตากล้า)ทำแล้ว7238239239239ทำแล้ว 14/11/25593012621
133. อบต.หนองปลิง (นิคมน้ำอูน)ทำแล้ว5105109109109ทำแล้ว 31/10/25591966332623
134. อบต.หนองแปน (เจริญศิลป์)ทำแล้ว6295373369367ทำแล้ว 28/10/255975822
135. อบต.หนองแวงใต้ (วานรนิวาส)ทำแล้ว597965151ทำแล้ว 31/10/25595111
136. อบต.หลุบเลา (ภูพาน)ทำแล้ว5122123123123ทำแล้ว 26/10/255940422
137. อบต.ห้วยยาง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4717713717722ทำแล้ว 21/03/256012472545349
138. อบต.เหล่าโพนค้อ (โคกศรีสุพรรณ)ทำแล้ว58311411193ทำแล้ว 25/11/2559352054
139. อบต.อากาศ (อากาศอำนวย)ทำแล้ว5130129122152ทำแล้ว 31/10/255924825146
140. อบต.อินทร์แปลง (วานรนิวาส)ทำแล้ว589898989ทำแล้ว 04/11/25594111
141. อบต.อุ่มจาน (กุสุมาลย์)ทำแล้ว5148179216223ทำแล้ว 30/11/2559311565
รวม 141 อปท.14173425,75025,41024,73724,4871414,1199,8993,3352,4892,244
ข้อมูล ณ 18/08/2561