รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด กาฬสินธุ์ ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.กาฬสินธุ์ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว61,6851,4941,4621,440ทำแล้ว 29/12/25591302303411
2. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว14235229213209ทำแล้ว 31/10/255964193422422
3. เทศบาลเมืองบัวขาว (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว8129168140120ทำแล้ว 21/11/255963115696867
4. เทศบาลตำบลกมลาไสย (กมลาไสย)ทำแล้ว768293331ทำแล้ว 31/10/255939555
5. เทศบาลตำบลกลางหมื่น (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว5619619619619ทำแล้ว 14/10/255965151515
6. เทศบาลตำบลกุงเก่า (ท่าคันโท)ทำแล้ว5145118135118ทำแล้ว 31/10/25591455121212
7. เทศบาลตำบลกุดจิก (ท่าคันโท)ทำแล้ว4169168167167ทำแล้ว 31/10/2559247100
8. เทศบาลตำบลกุดสิม (เขาวง)ทำแล้ว10429444441437ทำแล้ว 31/01/2560168223808077
9. เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ (เขาวง)ทำแล้ว7396389386380ทำแล้ว 30/11/25591330100
10. เทศบาลตำบลกุดหว้า (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว7175165159167ทำแล้ว 28/10/25592563988
11. เทศบาลตำบลขมิ้น (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว5149225245246ทำแล้ว 09/11/255958555
12. เทศบาลตำบลเขาพระนอน (ยางตลาด)ทำแล้ว5240242242242ทำแล้ว 01/08/25605550666
13. เทศบาลตำบลคำก้าว (หนองกุงศรี)ทำแล้ว5100101101101ทำแล้ว 31/10/2559100211
14. เทศบาลตำบลคำบง (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว5146157128116ทำแล้ว 24/04/256037333
15. เทศบาลตำบลคำม่วง (คำม่วง)ทำแล้ว796888481ทำแล้ว 24/10/2559162766
16. เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว150505050ทำแล้ว 28/10/25599218100
17. เทศบาลตำบลคำใหญ่ (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว4266266266265ทำแล้ว 30/11/25591157292929
18. เทศบาลตำบลโคกศรี (ยางตลาด)ทำแล้ว7141123113112ทำแล้ว 31/10/2559581111110
19. เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา (ฆ้องชัย)ทำแล้ว6205209207206ทำแล้ว 24/11/25593364252523
20. เทศบาลตำบลจุมจัง (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว8244244239235ทำแล้ว 07/04/25601649181515
21. เทศบาลตำบลเชียงเครือ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว6448441441441ทำแล้ว 15/11/25591364621
22. เทศบาลตำบลแซงบาดาล (สมเด็จ)ทำแล้ว7131131131131ทำแล้ว 30/11/25591456262423
23. เทศบาลตำบลดงมูล (หนองกุงศรี)ทำแล้ว5454472472472ทำแล้ว 30/03/25603889515149
24. เทศบาลตำบลดงลิง (กมลาไสย)ทำแล้ว810314212891ทำแล้ว 22/11/255916650766
25. เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ (ท่าคันโท)ทำแล้ว6421426426426ทำแล้ว 15/11/2559959553
26. เทศบาลตำบลดอนจาน (ดอนจาน)ทำแล้ว5292292301301ทำแล้ว 31/10/255917333
27. เทศบาลตำบลท่าคันโท (ท่าคันโท)ทำแล้ว75444ทำแล้ว 31/10/25608990100
28. เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว822222222ทำแล้ว 18/01/256122333
29. เทศบาลตำบลธัญญา (กมลาไสย)ทำแล้ว9380350328322ทำแล้ว 31/10/25595777222
30. เทศบาลตำบลนาขาม (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว8238285332368ทำแล้ว 15/11/2559922400
31. เทศบาลตำบลนาคู (นาคู)ทำแล้ว4309309309309ทำแล้ว 28/10/2559611199
32. เทศบาลตำบลนาจารย์ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว4200200200200ทำแล้ว 31/10/25592267121212
33. เทศบาลตำบลนาตาล (ท่าคันโท)ทำแล้ว6153155155155ทำแล้ว 15/11/2559361900
34. เทศบาลตำบลนาทัน (คำม่วง)ทำแล้ว6176195195195ทำแล้ว 18/11/25595257777
35. เทศบาลตำบลนามน (นามน)ทำแล้ว8349223240219ทำแล้ว 31/10/2559194404026
36. เทศบาลตำบลนามะเขือ (สหัสขันธ์)ทำแล้ว6301357370316ทำแล้ว 31/03/25603697565652
37. เทศบาลตำบลนิคม (สหัสขันธ์)ทำแล้ว6104918976ทำแล้ว 30/10/25594583181818
38. เทศบาลตำบลโนนน้ำเกลี้ยง (สหัสขันธ์)ทำแล้ว7284240237213ทำแล้ว 31/10/2559117333
39. เทศบาลตำบลโนนบุรี (สหัสขันธ์)ทำแล้ว4259241226187ทำแล้ว 30/11/25595910910
40. เทศบาลตำบลโนนศิลา (สหัสขันธ์)ทำแล้ว6403413413413ทำแล้ว 30/06/255963134161515
41. เทศบาลตำบลโนนสูง (ยางตลาด)ทำแล้ว5510573570561ทำแล้ว 15/11/255931100
42. เทศบาลตำบลบัวบาน (ยางตลาด)ทำแล้ว61221231ทำแล้ว 31/10/25609131131312
43. เทศบาลตำบลบึงวิชัย (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว6160165158160ทำแล้ว 14/10/25595062777
44. เทศบาลตำบลผาเสวย (สมเด็จ)ทำแล้ว7257257257257ทำแล้ว 23/12/25599100
45. เทศบาลตำบลไผ่ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว7101858180ทำแล้ว 15/11/2559461183
46. เทศบาลตำบลโพน (คำม่วง)ทำแล้ว510211010579ทำแล้ว 28/10/255935322
47. เทศบาลตำบลโพนทอง (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว6187104117102ทำแล้ว 10/11/255912678655
48. เทศบาลตำบลภูดิน (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว61141249185ทำแล้ว 28/10/25595984231313
49. เทศบาลตำบลภูปอ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว459595959ทำแล้ว 11/11/25599281211
50. เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง (นาคู)ทำแล้ว7276141139130ทำแล้ว 28/10/255911993141413
51. เทศบาลตำบลภูสิงห์ (สหัสขันธ์)ทำแล้ว6165165165165ทำแล้ว 27/03/25604721354
52. เทศบาลตำบลม่วงนา (ดอนจาน)ทำแล้ว4110110119119ทำแล้ว 27/10/255916222
53. เทศบาลตำบลมหาไชย (สมเด็จ)ทำแล้ว575737782ทำแล้ว 25/11/2559332100
54. เทศบาลตำบลยางตลาด (ยางตลาด)ทำแล้ว7320321321321ทำแล้ว 30/10/25594893888
55. เทศบาลตำบลร่องคำ (ร่องคำ)ทำแล้ว7362384383383ทำแล้ว 12/07/2560216194100
56. เทศบาลตำบลลำคลอง (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว8293294294294ทำแล้ว 31/10/25595621887
57. เทศบาลตำบลลำพาน (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว5135137132127ทำแล้ว 28/10/2559451242424
58. เทศบาลตำบลลำห้วยหลัว (สมเด็จ)ทำแล้ว5112106107106ทำแล้ว 10/04/256051100
59. เทศบาลตำบลสงเปลือย (นามน)ทำแล้ว5333339339339ทำแล้ว 01/11/255911888
60. เทศบาลตำบลสงเปลือย (เขาวง)ทำแล้ว5391393393393ทำแล้ว 30/11/25593132181816
61. เทศบาลตำบลสมเด็จ (สมเด็จ)ทำแล้ว5119989797ทำแล้ว 31/10/25591488303022
62. เทศบาลตำบลสระพังทอง (เขาวง)ทำแล้ว7327328328328ทำแล้ว 31/10/25591526100
63. เทศบาลตำบลหนองกุงศรี (หนองกุงศรี)ทำแล้ว7920563467416ทำแล้ว 27/10/255915269167167163
64. เทศบาลตำบลหนองบัว (หนองกุงศรี)ทำแล้ว6213286286286ทำแล้ว 31/10/255956191817
65. เทศบาลตำบลหนองแปน (กมลาไสย)ทำแล้ว6664664664664ทำแล้ว 03/04/256022222
66. เทศบาลตำบลหนองสรวง (หนองกุงศรี)ทำแล้ว6153161161161ทำแล้ว 30/03/25602234998
67. เทศบาลตำบลหนองสอ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว9226237227220ทำแล้ว 11/11/2559132300
68. เทศบาลตำบลหนองหิน (หนองกุงศรี)ทำแล้ว6124959184ทำแล้ว 28/10/255958222021
69. เทศบาลตำบลหนองใหญ่ (หนองกุงศรี)ทำแล้ว6229230229230ทำแล้ว 31/10/255974451100
70. เทศบาลตำบลหนองอีบุตร (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว7218220220220ทำแล้ว 24/04/256043911107
71. เทศบาลตำบลหลักเมือง (กมลาไสย)ทำแล้ว4124198198198ทำแล้ว 28/10/25598813550215
72. เทศบาลตำบลหลุบ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว722815414689ทำแล้ว 28/04/256020985100
73. เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว470707070ทำแล้ว 29/11/255947888
74. เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว7429437437436ทำแล้ว 10/11/255923170432
75. เทศบาลตำบลห้วยเม็ก (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว5218236236236ทำแล้ว 28/10/25597759100
76. เทศบาลตำบลหัวนาคำ (ยางตลาด)ทำแล้ว5207456455454ทำแล้ว 14/11/25593985211919
77. เทศบาลตำบลเหนือ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว6192159152138ทำแล้ว 28/10/255953742300
78. เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว4384384381383ทำแล้ว 30/09/255947300
79. เทศบาลตำบลอิตื้อ (ยางตลาด)ทำแล้ว5251236233233ทำแล้ว 31/10/25591212300
80. เทศบาลตำบลอุ่มเม่า (ยางตลาด)ทำแล้ว6123138138138ทำแล้ว 31/10/2559389111
81. อบต.กมลาไสย (กมลาไสย)ทำแล้ว51111068494ทำแล้ว 21/11/255962544
82. อบต.กุดค้าว (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว799999999ทำแล้ว 28/11/255928111
83. อบต.กุดโดน (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว6205205205205ทำแล้ว 10/11/255923229161414
84. อบต.กุดหว้า (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว7102434343ทำแล้ว 03/10/255999110121211
85. อบต.คลองขาม (ยางตลาด)ทำแล้ว6182182182182ทำแล้ว 15/11/255990100
86. อบต.คำสร้างเที่ยง (สามชัย)ทำแล้ว6162133124121ทำแล้ว 23/12/255953628188
87. อบต.คำใหญ่ (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว5211215235231ทำแล้ว 31/10/255954272726
88. อบต.คุ้มเก่า (เขาวง)ทำแล้ว7186187187187ทำแล้ว 31/10/2559360242424
89. อบต.โคกเครือ (หนองกุงศรี)ทำแล้ว8286286286286ทำแล้ว 15/11/255948131210
90. อบต.โคกสมบูรณ์ (กมลาไสย)ทำแล้ว6254255255255ทำแล้ว 31/10/255955100
91. อบต.โคกสะอาด (ฆ้องชัย)ทำแล้ว5154155155155ทำแล้ว 07/11/25597100
92. อบต.ไค้นุ่น (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว7195196194188ทำแล้ว 15/11/2559644210
93. อบต.เจ้าท่า (กมลาไสย)ทำแล้ว6377241305214ทำแล้ว 11/11/25595130100
94. อบต.แจนแลน (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว491128119116ทำแล้ว 27/10/2559135181815
95. อบต.ดงพยุง (ดอนจาน)ทำแล้ว7961179898ทำแล้ว 28/10/25591147242422
96. อบต.ดอนสมบูรณ์ (ยางตลาด)ทำแล้ว7503504504504ทำแล้ว 14/11/2559217200
97. อบต.ดินจี่ (คำม่วง)ทำแล้ว5151152152152ทำแล้ว 28/04/25602067252525
98. อบต.ทรายทอง (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว5211215217216ทำแล้ว 10/11/25595889434242
99. อบต.ทุ่งคลอง (คำม่วง)ทำแล้ว6214210205173ทำแล้ว 31/10/25593612109
100. อบต.ธัญญา (กมลาไสย)ทำแล้ว7249196174157ทำแล้ว 31/10/2560859262422
101. อบต.นาโก (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว6177351295286ทำแล้ว 29/11/2559868272726
102. อบต.นาคู (นาคู)ทำแล้ว5197200200200ทำแล้ว 31/10/25596533200
103. อบต.นาจำปา (ดอนจาน)ทำแล้ว6160172170168ทำแล้ว 02/12/255919222
104. อบต.นาเชือก (ยางตลาด)ทำแล้ว7272272267265ทำแล้ว 31/10/255979811
105. อบต.นาดี (ยางตลาด)ทำแล้ว6175220220220ทำแล้ว 11/11/255935180606060
106. อบต.นาบอน (คำม่วง)ทำแล้ว8113113113113ทำแล้ว 31/10/25595694262625
107. อบต.นามน (นามน)ทำแล้ว851535354ทำแล้ว 31/10/2559755555
108. อบต.นิคมห้วยผึ้ง (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว5228235235235ทำแล้ว 26/04/25601874100
109. อบต.เนินยาง (คำม่วง)ทำแล้ว5281268258249ทำแล้ว 03/11/2559434100
110. อบต.โนนนาจาน (นาคู)ทำแล้ว6149168143143ทำแล้ว 30/11/25593512121212
111. อบต.โนนศิลาเลิง (ฆ้องชัย)ทำแล้ว7174176176176ทำแล้ว 29/06/256045555
112. อบต.โนนสะอาด (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว5201206206206ทำแล้ว 31/10/255945100
113. อบต.โนนแหลมทอง (สหัสขันธ์)ทำแล้ว6103969487ทำแล้ว 28/11/255923131313
114. อบต.บ่อแก้ว (นาคู)ทำแล้ว5340340340340ทำแล้ว 18/11/2559501201
115. อบต.บัวขาว (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว6146173146163ทำแล้ว 30/03/2560732275
116. อบต.บึงนาเรียง (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว7172172172172ทำแล้ว 25/10/255930100
117. อบต.พิมูล (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว8267271271271ทำแล้ว 09/11/255955100
118. อบต.โพน (คำม่วง)ทำแล้ว611710510195ทำแล้ว 30/03/256040654
119. อบต.โพนงาม (กมลาไสย)ทำแล้ว5180179179179ทำแล้ว 31/10/2559970100
120. อบต.ยอดแกง (นามน)ทำแล้ว7198129142142ทำแล้ว 27/04/256082222
121. อบต.ยางตลาด (ยางตลาด)ทำแล้ว8514533533533ทำแล้ว 31/03/25602076100
122. อบต.ยางอู้ม (ท่าคันโท)ทำแล้ว7134137137137ทำแล้ว 31/10/255922105100
123. อบต.ลำชี (ฆ้องชัย)ทำแล้ว6348367362357ทำแล้ว 28/10/255971282826
124. อบต.เว่อ (ยางตลาด)ทำแล้ว6145144144144ทำแล้ว 31/10/255964876
125. อบต.ศรีสมเด็จ (สมเด็จ)ทำแล้ว5267266266266ทำแล้ว 28/10/255938551187
126. อบต.สมเด็จ (สมเด็จ)ทำแล้ว5105878786ทำแล้ว 18/11/25592967221
127. อบต.สมสะอาด (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว5214214214214ทำแล้ว 18/11/2559222100
128. อบต.สหัสขันธ์ (สหัสขันธ์)ทำแล้ว6110110110110ทำแล้ว 31/10/255915711
129. อบต.สะอาดไชยศรี (ดอนจาน)ทำแล้ว6237231231263ทำแล้ว 11/11/25592953200
130. อบต.สามขา (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว514910110493ทำแล้ว 15/11/25592023100
131. อบต.สามัคคี (ร่องคำ)ทำแล้ว489848386ทำแล้ว 15/12/2559421672
132. อบต.สายนาวัง (นาคู)ทำแล้ว7487488488488ทำแล้ว 31/10/255912221322
133. อบต.สำราญ (สามชัย)ทำแล้ว6186186169169ทำแล้ว 21/11/255925105400
134. อบต.สำราญใต้ (สามชัย)ทำแล้ว712141414ทำแล้ว 22/09/25603519100
135. อบต.เสาเล้า (หนองกุงศรี)ทำแล้ว4491492492492ทำแล้ว 30/09/2559428500
136. อบต.หนองกุง (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว9119392819ทำแล้ว 12/11/25591857171517
137. อบต.หนองช้าง (สามชัย)ทำแล้ว6130125125125ทำแล้ว 27/10/255985015128
138. อบต.หนองตอกแป้น (ยางตลาด)ทำแล้ว7191194194193ทำแล้ว 28/10/25593120353318
139. อบต.หนองบัว (นามน)ทำแล้ว6292258291252ทำแล้ว 31/10/2559124515151
140. อบต.หนองผือ (เขาวง)ทำแล้ว8300300297290ทำแล้ว 28/10/25591223100
141. อบต.หนองแวง (สมเด็จ)ทำแล้ว383268267267ทำแล้ว 16/05/2560831072
142. อบต.หนองห้าง (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว5600620618616ทำแล้ว 31/10/255913107423931
143. อบต.หนองหิน (หนองกุงศรี)ทำแล้ว585878787ทำแล้ว 30/03/25604544232323
144. อบต.หนองอิเฒ่า (ยางตลาด)ทำแล้ว72221611ทำแล้ว 28/10/25592212100
145. อบต.หมูม่น (สมเด็จ)ทำแล้ว6110113102104ทำแล้ว 31/10/25591152121212
146. อบต.หลักเหลี่ยม (นามน)ทำแล้ว6375375375375ทำแล้ว 31/10/25595347988
147. อบต.หัวงัว (ยางตลาด)ทำแล้ว6369295295294ทำแล้ว 15/11/25592222
148. อบต.หัวหิน (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว6229233232231ทำแล้ว 28/10/255918802972
149. อบต.เหล่ากลาง (ฆ้องชัย)ทำแล้ว6166164144146ทำแล้ว 29/10/25591042141414
150. อบต.เหล่าอ้อย (ร่องคำ)ทำแล้ว7192195192192ทำแล้ว 16/11/255933101010
151. อบต.เหล่าไฮงาม (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว7442490371307ทำแล้ว 31/10/2559698414139
รวม 151 อปท.15191935,45534,76934,23233,5181513,8819,3142,1431,7731,623
ข้อมูล ณ 20/04/2561