รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด กาฬสินธุ์ ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.กาฬสินธุ์ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว61,6851,4941,4621,440ทำแล้ว 29/12/2559936000
2. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว14235229213209ทำแล้ว 31/10/255964193000
3. เทศบาลเมืองบัวขาว (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว8129168140120ทำแล้ว 21/11/255961111383429
4. เทศบาลตำบลกมลาไสย (กมลาไสย)ทำแล้ว731151515 ยังไม่อนุมัติ
5. เทศบาลตำบลกลางหมื่น (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว5619619619619ทำแล้ว 14/10/255965000
6. เทศบาลตำบลกุงเก่า (ท่าคันโท)ทำแล้ว5144119135118ทำแล้ว 31/10/2559946111
7. เทศบาลตำบลกุดจิก (ท่าคันโท)ทำแล้ว4169168167167ทำแล้ว 31/10/255945000
8. เทศบาลตำบลกุดสิม (เขาวง)ทำแล้ว10429444441437ทำแล้ว 31/01/2560127211535042
9. เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ (เขาวง)ทำแล้ว7396389386380ทำแล้ว 30/11/255911
10. เทศบาลตำบลกุดหว้า (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว7175165159167ทำแล้ว 28/10/25592563000
11. เทศบาลตำบลขมิ้น (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว5149225245246ทำแล้ว 09/11/255958000
12. เทศบาลตำบลเขาพระนอน (ยางตลาด)ทำแล้ว5240242242242ทำแล้ว 01/08/25605549111
13. เทศบาลตำบลคำก้าว (หนองกุงศรี)ทำแล้ว5100101101101ทำแล้ว 31/10/2559100000
14. เทศบาลตำบลคำบง (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว5146157128116ทำแล้ว 24/04/2560
15. เทศบาลตำบลคำม่วง (คำม่วง)ทำแล้ว796888481ทำแล้ว 24/10/255939000
16. เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว150505050ทำแล้ว 28/10/25599218000
17. เทศบาลตำบลคำใหญ่ (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว4266266266265ทำแล้ว 30/11/25591157100
18. เทศบาลตำบลโคกศรี (ยางตลาด)ทำแล้ว7141123113112ทำแล้ว 31/10/2559281666
19. เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา (ฆ้องชัย)ทำแล้ว6205209207206ทำแล้ว 24/11/255964181816
20. เทศบาลตำบลจุมจัง (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว8246243239235ทำแล้ว 07/04/2560448300
21. เทศบาลตำบลเชียงเครือ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว6450441441441ทำแล้ว 15/11/255911442000
22. เทศบาลตำบลแซงบาดาล (สมเด็จ)ทำแล้ว7131131131131ทำแล้ว 30/11/25591452000
23. เทศบาลตำบลดงมูล (หนองกุงศรี)ทำแล้ว5469472472472ทำแล้ว 30/03/25602474000
24. เทศบาลตำบลดงลิง (กมลาไสย)ทำแล้ว810314212891ทำแล้ว 22/11/255916650000
25. เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ (ท่าคันโท)ทำแล้ว6425426426426ทำแล้ว 15/11/2559757000
26. เทศบาลตำบลดอนจาน (ดอนจาน)ทำแล้ว5292292301301ทำแล้ว 31/10/2559
27. เทศบาลตำบลท่าคันโท (ท่าคันโท)ทำแล้ว75444ทำแล้ว 31/10/25608889000
28. เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว822222222ทำแล้ว 18/01/256118000
29. เทศบาลตำบลธัญญา (กมลาไสย)ทำแล้ว9380350328322ทำแล้ว 31/10/25591381222
30. เทศบาลตำบลนาขาม (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว8238285332368ทำแล้ว 15/11/2559
31. เทศบาลตำบลนาคู (นาคู)ทำแล้ว4309309309309ทำแล้ว 28/10/255961401
32. เทศบาลตำบลนาจารย์ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว4200200200200ทำแล้ว 31/10/25592267666
33. เทศบาลตำบลนาตาล (ท่าคันโท)ทำแล้ว6153155155155ทำแล้ว 15/11/2559281300
34. เทศบาลตำบลนาทัน (คำม่วง)ทำแล้ว6176195195195ทำแล้ว 18/11/25595257000
35. เทศบาลตำบลนามน (นามน)ทำแล้ว8349223240219ทำแล้ว 31/10/2559194000
36. เทศบาลตำบลนามะเขือ (สหัสขันธ์)ทำแล้ว6301357370316ทำแล้ว 31/03/25603696000
37. เทศบาลตำบลนิคม (สหัสขันธ์)ทำแล้ว6104918976ทำแล้ว 30/10/25593674000
38. เทศบาลตำบลโนนน้ำเกลี้ยง (สหัสขันธ์)ทำแล้ว7284240237213ทำแล้ว 31/10/255917333
39. เทศบาลตำบลโนนบุรี (สหัสขันธ์)ทำแล้ว4259241226187ทำแล้ว 30/11/255959000
40. เทศบาลตำบลโนนศิลา (สหัสขันธ์)ทำแล้ว6403413413413ทำแล้ว 30/06/255963134000
41. เทศบาลตำบลโนนสูง (ยางตลาด)ทำแล้ว5510573570561ทำแล้ว 15/11/255931000
42. เทศบาลตำบลบัวบาน (ยางตลาด)ทำแล้ว61151231ทำแล้ว 31/10/2560115311
43. เทศบาลตำบลบึงวิชัย (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว6160165158160ทำแล้ว 14/10/25594762777
44. เทศบาลตำบลผาเสวย (สมเด็จ)ทำแล้ว7257257257257ทำแล้ว 23/12/2559
45. เทศบาลตำบลไผ่ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว7101858180ทำแล้ว 15/11/255945883
46. เทศบาลตำบลโพน (คำม่วง)ทำแล้ว510211010579ทำแล้ว 28/10/2559
47. เทศบาลตำบลโพนทอง (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว6188104117102ทำแล้ว 10/11/255912252000
48. เทศบาลตำบลภูดิน (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว61141249185ทำแล้ว 28/10/25596065000
49. เทศบาลตำบลภูปอ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว459595959ทำแล้ว 11/11/2559928000
50. เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง (นาคู)ทำแล้ว7276141139130ทำแล้ว 28/10/25598856000
51. เทศบาลตำบลภูสิงห์ (สหัสขันธ์)ทำแล้ว6165165165165ทำแล้ว 27/03/256069000
52. เทศบาลตำบลม่วงนา (ดอนจาน)ทำแล้ว4110110119119ทำแล้ว 27/10/255910111
53. เทศบาลตำบลมหาไชย (สมเด็จ)ทำแล้ว578737782ทำแล้ว 25/11/2559
54. เทศบาลตำบลยางตลาด (ยางตลาด)ทำแล้ว7320321321321ทำแล้ว 30/10/25594593000
55. เทศบาลตำบลร่องคำ (ร่องคำ)ทำแล้ว7362384383383ทำแล้ว 12/07/2560214192000
56. เทศบาลตำบลลำคลอง (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว8293294294294ทำแล้ว 31/10/255919000
57. เทศบาลตำบลลำพาน (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว5135137132127ทำแล้ว 28/10/255942000
58. เทศบาลตำบลลำห้วยหลัว (สมเด็จ)ทำแล้ว5112106107106ทำแล้ว 10/04/256051000
59. เทศบาลตำบลสงเปลือย (นามน)ทำแล้ว5333339339339ทำแล้ว 01/11/255911000
60. เทศบาลตำบลสงเปลือย (เขาวง)ทำแล้ว5391393393393ทำแล้ว 30/11/25593122000
61. เทศบาลตำบลสมเด็จ (สมเด็จ)ทำแล้ว5119989797ทำแล้ว 31/10/25591488212117
62. เทศบาลตำบลสระพังทอง (เขาวง)ทำแล้ว7327328328328ทำแล้ว 31/10/2559
63. เทศบาลตำบลหนองกุงศรี (หนองกุงศรี)ทำแล้ว7920563467416ทำแล้ว 27/10/2559112681309728
64. เทศบาลตำบลหนองบัว (หนองกุงศรี)ทำแล้ว6213286286286ทำแล้ว 31/10/255956151413
65. เทศบาลตำบลหนองแปน (กมลาไสย)ทำแล้ว6664664664664ทำแล้ว 03/04/256021000
66. เทศบาลตำบลหนองสรวง (หนองกุงศรี)ทำแล้ว6153161161161ทำแล้ว 30/03/25602010887
67. เทศบาลตำบลหนองสอ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว9225238227220ทำแล้ว 11/11/255930000
68. เทศบาลตำบลหนองหิน (หนองกุงศรี)ทำแล้ว6125959184ทำแล้ว 28/10/255956141313
69. เทศบาลตำบลหนองใหญ่ (หนองกุงศรี)ทำแล้ว6229230229230ทำแล้ว 31/10/255970401000
70. เทศบาลตำบลหนองอีบุตร (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว7218220220220ทำแล้ว 24/04/2560237755
71. เทศบาลตำบลหลักเมือง (กมลาไสย)ทำแล้ว4124198198198ทำแล้ว 28/10/255988135212121
72. เทศบาลตำบลหลุบ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว722815414689ทำแล้ว 28/04/256020985000
73. เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว470707070ทำแล้ว 29/11/255947000
74. เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว7429437437436ทำแล้ว 10/11/2559170400
75. เทศบาลตำบลห้วยเม็ก (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว5218236236236ทำแล้ว 28/10/2559158000
76. เทศบาลตำบลหัวนาคำ (ยางตลาด)ทำแล้ว5207456455454ทำแล้ว 14/11/25593885131111
77. เทศบาลตำบลเหนือ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว6241204185161ทำแล้ว 28/10/25594455200
78. เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว4384384381383ทำแล้ว 30/09/255945000
79. เทศบาลตำบลอิตื้อ (ยางตลาด)ทำแล้ว5251236233233ทำแล้ว 31/10/25591212000
80. เทศบาลตำบลอุ่มเม่า (ยางตลาด)ทำแล้ว6123138138138ทำแล้ว 31/10/2559329000
81. อบต.กมลาไสย (กมลาไสย)ทำแล้ว51111068494ทำแล้ว 21/11/255962000
82. อบต.กุดค้าว (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว799999999ทำแล้ว 28/11/2559
83. อบต.กุดโดน (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว6205205205205ทำแล้ว 10/11/2559232
84. อบต.กุดหว้า (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว7102434343ทำแล้ว 03/10/255996110000
85. อบต.คลองขาม (ยางตลาด)ทำแล้ว6182182182182ทำแล้ว 15/11/255990000
86. อบต.คำสร้างเที่ยง (สามชัย)ทำแล้ว6162133124121ทำแล้ว 23/12/255942115149
87. อบต.คำใหญ่ (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว5211215235231ทำแล้ว 31/10/255954000
88. อบต.คุ้มเก่า (เขาวง)ทำแล้ว7186187187187ทำแล้ว 31/10/2559
89. อบต.โคกเครือ (หนองกุงศรี)ทำแล้ว8286286286286ทำแล้ว 15/11/2559451198
90. อบต.โคกสมบูรณ์ (กมลาไสย)ทำแล้ว6254255255255ทำแล้ว 31/10/255955000
91. อบต.โคกสะอาด (ฆ้องชัย)ทำแล้ว5154155155155ทำแล้ว 07/11/2559
92. อบต.ไค้นุ่น (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว7195196194188ทำแล้ว 15/11/2559444110
93. อบต.เจ้าท่า (กมลาไสย)ทำแล้ว6377241305214ทำแล้ว 11/11/25591130000
94. อบต.แจนแลน (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว491128119116ทำแล้ว 27/10/2559133000
95. อบต.ดงพยุง (ดอนจาน)ทำแล้ว710210899100ทำแล้ว 28/10/255941801
96. อบต.ดอนสมบูรณ์ (ยางตลาด)ทำแล้ว7503504504504ทำแล้ว 14/11/2559117000
97. อบต.ดินจี่ (คำม่วง)ทำแล้ว5151152152152ทำแล้ว 28/04/2560346000
98. อบต.ทรายทอง (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว5218218218218ทำแล้ว 10/11/25591789151515
99. อบต.ทุ่งคลอง (คำม่วง)ทำแล้ว6214210205173ทำแล้ว 31/10/255936000
100. อบต.ธัญญา (กมลาไสย)ทำแล้ว7250196174157ทำแล้ว 31/10/2560571097
101. อบต.นาโก (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว6178351295286ทำแล้ว 29/11/2559751644
102. อบต.นาคู (นาคู)ทำแล้ว5197200200200ทำแล้ว 31/10/2559
103. อบต.นาจำปา (ดอนจาน)ทำแล้ว6160172170168ทำแล้ว 02/12/255919222
104. อบต.นาเชือก (ยางตลาด)ทำแล้ว7272272267265ทำแล้ว 31/10/255978311
105. อบต.นาดี (ยางตลาด)ทำแล้ว6175220220220ทำแล้ว 11/11/255934179181818
106. อบต.นาบอน (คำม่วง)ทำแล้ว8113113113113ทำแล้ว 31/10/25595594000
107. อบต.นามน (นามน)ทำแล้ว751535354ทำแล้ว 31/10/2559
108. อบต.นิคมห้วยผึ้ง (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว5228235235235ทำแล้ว 26/04/25601874000
109. อบต.เนินยาง (คำม่วง)ทำแล้ว5281268258249ทำแล้ว 03/11/25591
110. อบต.โนนนาจาน (นาคู)ทำแล้ว6149168143143ทำแล้ว 30/11/25593512333
111. อบต.โนนศิลาเลิง (ฆ้องชัย)ทำแล้ว7174176176176ทำแล้ว 29/06/2560
112. อบต.โนนสะอาด (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว5201206206206ทำแล้ว 31/10/2559
113. อบต.โนนแหลมทอง (สหัสขันธ์)ทำแล้ว6103969487ทำแล้ว 28/11/255923444
114. อบต.บ่อแก้ว (นาคู)ทำแล้ว5340340340340ทำแล้ว 18/11/2559
115. อบต.บัวขาว (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว6146173146163ทำแล้ว 30/03/256068000
116. อบต.บึงนาเรียง (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว7172172172172ทำแล้ว 25/10/2559
117. อบต.พิมูล (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว8267271271271ทำแล้ว 09/11/255955000
118. อบต.โพน (คำม่วง)ทำแล้ว611710510195ทำแล้ว 30/03/256040444
119. อบต.โพนงาม (กมลาไสย)ทำแล้ว5180179179179ทำแล้ว 31/10/255970000
120. อบต.ยอดแกง (นามน)ทำแล้ว7198129142142ทำแล้ว 27/04/25602222
121. อบต.ยางตลาด (ยางตลาด)ทำแล้ว8514533533533ทำแล้ว 31/03/256076000
122. อบต.ยางอู้ม (ท่าคันโท)ทำแล้ว7134137137137ทำแล้ว 31/10/255914105000
123. อบต.ลำชี (ฆ้องชัย)ทำแล้ว6348367362357ทำแล้ว 28/10/255971000
124. อบต.เว่อ (ยางตลาด)ทำแล้ว6145144144144ทำแล้ว 31/10/255964321
125. อบต.ศรีสมเด็จ (สมเด็จ)ทำแล้ว5267266266266ทำแล้ว 28/10/2559
126. อบต.สมเด็จ (สมเด็จ)ทำแล้ว5105878786ทำแล้ว 18/11/25596
127. อบต.สมสะอาด (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว5214214214214ทำแล้ว 18/11/25592
128. อบต.สหัสขันธ์ (สหัสขันธ์)ทำแล้ว6110110110110ทำแล้ว 31/10/2559
129. อบต.สะอาดไชยศรี (ดอนจาน)ทำแล้ว6237231231263ทำแล้ว 11/11/25592953000
130. อบต.สามขา (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว514910110493ทำแล้ว 15/11/25592023000
131. อบต.สามัคคี (ร่องคำ)ทำแล้ว489848386ทำแล้ว 15/12/255942000
132. อบต.สายนาวัง (นาคู)ทำแล้ว7487488488488ทำแล้ว 31/10/2559222822
133. อบต.สำราญ (สามชัย)ทำแล้ว6186186169169ทำแล้ว 21/11/255925105000
134. อบต.สำราญใต้ (สามชัย)ทำแล้ว712141414ทำแล้ว 22/09/2560
135. อบต.เสาเล้า (หนองกุงศรี)ทำแล้ว4491492492492ทำแล้ว 30/09/255949000
136. อบต.หนองกุง (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว9119392819ทำแล้ว 12/11/255949555
137. อบต.หนองช้าง (สามชัย)ทำแล้ว6130125125125ทำแล้ว 27/10/2559350311
138. อบต.หนองตอกแป้น (ยางตลาด)ทำแล้ว7191194194193ทำแล้ว 28/10/25592119343334
139. อบต.หนองบัว (นามน)ทำแล้ว6292258291252ทำแล้ว 31/10/2559124000
140. อบต.หนองผือ (เขาวง)ทำแล้ว8300300297290ทำแล้ว 28/10/255912
141. อบต.หนองแวง (สมเด็จ)ทำแล้ว383268267267ทำแล้ว 16/05/256083000
142. อบต.หนองห้าง (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว5600620618616ทำแล้ว 31/10/25591296000
143. อบต.หนองหิน (หนองกุงศรี)ทำแล้ว585878787ทำแล้ว 30/03/25604543161616
144. อบต.หนองอิเฒ่า (ยางตลาด)ทำแล้ว72221611ทำแล้ว 28/10/25592212000
145. อบต.หมูม่น (สมเด็จ)ทำแล้ว6110113102104ทำแล้ว 31/10/25591152444
146. อบต.หลักเหลี่ยม (นามน)ทำแล้ว6375375375375ทำแล้ว 31/10/25594447222
147. อบต.หัวงัว (ยางตลาด)ทำแล้ว6369295295294ทำแล้ว 15/11/2559
148. อบต.หัวหิน (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว6229233232231ทำแล้ว 28/10/255918
149. อบต.เหล่ากลาง (ฆ้องชัย)ทำแล้ว6166164144146ทำแล้ว 29/10/25591015000
150. อบต.เหล่าอ้อย (ร่องคำ)ทำแล้ว7192195192192ทำแล้ว 16/11/255933000
151. อบต.เหล่าไฮงาม (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว7443490371307ทำแล้ว 31/10/255998151512
รวม 151 อปท.15191835,50234,79534,24933,5291502,9508,190605494389
ข้อมูล ณ 23/01/2561