รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด กาฬสินธุ์ ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.กาฬสินธุ์ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว61,6831,4941,4621,440ทำแล้ว 29/12/25593194282115452
2. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว14234229213209ทำแล้ว 31/10/255976196856863
3. เทศบาลเมืองบัวขาว (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว8129168140120ทำแล้ว 21/11/255963115818077
4. เทศบาลตำบลกมลาไสย (กมลาไสย)ทำแล้ว768293331ทำแล้ว 31/10/255939242121
5. เทศบาลตำบลกลางหมื่น (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว5619619619619ทำแล้ว 14/10/255966232323
6. เทศบาลตำบลกุงเก่า (ท่าคันโท)ทำแล้ว5145118135118ทำแล้ว 31/10/25591456262525
7. เทศบาลตำบลกุดจิก (ท่าคันโท)ทำแล้ว4169168167167ทำแล้ว 31/10/25591247262621
8. เทศบาลตำบลกุดสิม (เขาวง)ทำแล้ว10429444441437ทำแล้ว 31/01/2560183223968876
9. เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ (เขาวง)ทำแล้ว7396389386380ทำแล้ว 30/11/25594730161616
10. เทศบาลตำบลกุดหว้า (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว7175165159167ทำแล้ว 28/10/25592563988
11. เทศบาลตำบลขมิ้น (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว5149225245246ทำแล้ว 09/11/255958101010
12. เทศบาลตำบลเขาพระนอน (ยางตลาด)ทำแล้ว5240242242242ทำแล้ว 01/08/25605651272725
13. เทศบาลตำบลคำก้าว (หนองกุงศรี)ทำแล้ว5100101101101ทำแล้ว 31/10/2559100211
14. เทศบาลตำบลคำบง (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว5146157128116ทำแล้ว 24/04/256037141414
15. เทศบาลตำบลคำม่วง (คำม่วง)ทำแล้ว795888481ทำแล้ว 24/10/2559163272727
16. เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว150505050ทำแล้ว 28/10/25599218866
17. เทศบาลตำบลคำใหญ่ (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว4266266266265ทำแล้ว 30/11/25591157343424
18. เทศบาลตำบลโคกศรี (ยางตลาด)ทำแล้ว7136128113112ทำแล้ว 31/10/2559580121212
19. เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา (ฆ้องชัย)ทำแล้ว6204210207206ทำแล้ว 24/11/25594063303028
20. เทศบาลตำบลจุมจัง (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว8244244239235ทำแล้ว 07/04/25601649181515
21. เทศบาลตำบลเชียงเครือ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว6446441441441ทำแล้ว 15/11/25592081987
22. เทศบาลตำบลแซงบาดาล (สมเด็จ)ทำแล้ว7131131131131ทำแล้ว 30/11/25591856262423
23. เทศบาลตำบลดงมูล (หนองกุงศรี)ทำแล้ว5447472472474ทำแล้ว 30/03/256016888505048
24. เทศบาลตำบลดงลิง (กมลาไสย)ทำแล้ว810314212891ทำแล้ว 22/11/255916650121111
25. เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ (ท่าคันโท)ทำแล้ว6421426426426ทำแล้ว 15/11/255995910108
26. เทศบาลตำบลดอนจาน (ดอนจาน)ทำแล้ว5292292301301ทำแล้ว 31/10/255924633
27. เทศบาลตำบลท่าคันโท (ท่าคันโท)ทำแล้ว75444ทำแล้ว 31/10/256089901298
28. เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว822222222ทำแล้ว 18/01/256122333
29. เทศบาลตำบลธัญญา (กมลาไสย)ทำแล้ว9380350328322ทำแล้ว 31/10/25595777222
30. เทศบาลตำบลนาขาม (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว8238285332368ทำแล้ว 15/11/2559922433
31. เทศบาลตำบลนาคู (นาคู)ทำแล้ว4309309309309ทำแล้ว 28/10/25593361171515
32. เทศบาลตำบลนาจารย์ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว4200200200200ทำแล้ว 31/10/25593267222121
33. เทศบาลตำบลนาตาล (ท่าคันโท)ทำแล้ว6153155155155ทำแล้ว 15/11/255944242424
34. เทศบาลตำบลนาทัน (คำม่วง)ทำแล้ว6176195195195ทำแล้ว 18/11/25595257242118
35. เทศบาลตำบลนามน (นามน)ทำแล้ว8349223240219ทำแล้ว 31/10/2559195505049
36. เทศบาลตำบลนามะเขือ (สหัสขันธ์)ทำแล้ว6301357370316ทำแล้ว 31/03/25603697575753
37. เทศบาลตำบลนิคม (สหัสขันธ์)ทำแล้ว6104918976ทำแล้ว 30/10/25594785232219
38. เทศบาลตำบลโนนน้ำเกลี้ยง (สหัสขันธ์)ทำแล้ว7284240237213ทำแล้ว 31/10/2559126999
39. เทศบาลตำบลโนนบุรี (สหัสขันธ์)ทำแล้ว4259241226187ทำแล้ว 30/11/2559226010910
40. เทศบาลตำบลโนนศิลา (สหัสขันธ์)ทำแล้ว6403413413413ทำแล้ว 30/06/255963134242323
41. เทศบาลตำบลโนนสูง (ยางตลาด)ทำแล้ว5510573570561ทำแล้ว 15/11/255933420
42. เทศบาลตำบลบัวบาน (ยางตลาด)ทำแล้ว61221231ทำแล้ว 31/10/25609131201415
43. เทศบาลตำบลบึงวิชัย (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว6160165158160ทำแล้ว 14/10/25595162292929
44. เทศบาลตำบลผาเสวย (สมเด็จ)ทำแล้ว7257257257257ทำแล้ว 23/12/2559139878
45. เทศบาลตำบลไผ่ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว7101858180ทำแล้ว 15/11/255946222215
46. เทศบาลตำบลโพน (คำม่วง)ทำแล้ว510211010579ทำแล้ว 28/10/2559935201215
47. เทศบาลตำบลโพนทอง (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว6187104117102ทำแล้ว 10/11/255912978655
48. เทศบาลตำบลภูดิน (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว61131259185ทำแล้ว 28/10/25596083231313
49. เทศบาลตำบลภูปอ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว459595959ทำแล้ว 11/11/255916391211
50. เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง (นาคู)ทำแล้ว7276141139130ทำแล้ว 28/10/255911993161615
51. เทศบาลตำบลภูสิงห์ (สหัสขันธ์)ทำแล้ว6165165165165ทำแล้ว 27/03/25603686131310
52. เทศบาลตำบลม่วงนา (ดอนจาน)ทำแล้ว4110110119119ทำแล้ว 27/10/255916222
53. เทศบาลตำบลมหาไชย (สมเด็จ)ทำแล้ว575737782ทำแล้ว 25/11/2559332111111
54. เทศบาลตำบลยางตลาด (ยางตลาด)ทำแล้ว7320321321321ทำแล้ว 30/10/25594893888
55. เทศบาลตำบลร่องคำ (ร่องคำ)ทำแล้ว7362384383383ทำแล้ว 12/07/2560216194113113108
56. เทศบาลตำบลลำคลอง (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว8292294294294ทำแล้ว 31/10/255913537282828
57. เทศบาลตำบลลำพาน (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว5135137132127ทำแล้ว 28/10/2559654333227
58. เทศบาลตำบลลำห้วยหลัว (สมเด็จ)ทำแล้ว5112106107106ทำแล้ว 10/04/256051202019
59. เทศบาลตำบลสงเปลือย (นามน)ทำแล้ว5333339339339ทำแล้ว 01/11/255911888
60. เทศบาลตำบลสงเปลือย (เขาวง)ทำแล้ว5391393393393ทำแล้ว 30/11/25593132181816
61. เทศบาลตำบลสมเด็จ (สมเด็จ)ทำแล้ว5119989797ทำแล้ว 31/10/25591488433736
62. เทศบาลตำบลสระพังทอง (เขาวง)ทำแล้ว7327328328328ทำแล้ว 31/10/25591526665
63. เทศบาลตำบลหนองกุงศรี (หนองกุงศรี)ทำแล้ว7920563467416ทำแล้ว 27/10/255916270196196194
64. เทศบาลตำบลหนองบัว (หนองกุงศรี)ทำแล้ว6213286286286ทำแล้ว 31/10/255956404039
65. เทศบาลตำบลหนองแปน (กมลาไสย)ทำแล้ว6664664664664ทำแล้ว 03/04/25609825933
66. เทศบาลตำบลหนองสรวง (หนองกุงศรี)ทำแล้ว6153161161161ทำแล้ว 30/03/25602936332823
67. เทศบาลตำบลหนองสอ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว9231258242229ทำแล้ว 11/11/25595732323
68. เทศบาลตำบลหนองหิน (หนองกุงศรี)ทำแล้ว6124959184ทำแล้ว 28/10/255958222021
69. เทศบาลตำบลหนองใหญ่ (หนองกุงศรี)ทำแล้ว6229230229230ทำแล้ว 31/10/255912846211717
70. เทศบาลตำบลหนองอีบุตร (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว7216220220220ทำแล้ว 24/04/2560743222122
71. เทศบาลตำบลหลักเมือง (กมลาไสย)ทำแล้ว4124198198198ทำแล้ว 28/10/255988135777776
72. เทศบาลตำบลหลุบ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว722815414689ทำแล้ว 28/04/256020985666
73. เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว470707070ทำแล้ว 29/11/255947888
74. เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว7429437437436ทำแล้ว 10/11/255927170101010
75. เทศบาลตำบลห้วยเม็ก (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว5218236236236ทำแล้ว 28/10/25597771292828
76. เทศบาลตำบลหัวนาคำ (ยางตลาด)ทำแล้ว5207456455454ทำแล้ว 14/11/25596389212121
77. เทศบาลตำบลเหนือ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว6192159152138ทำแล้ว 28/10/25595374271515
78. เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว4384384381383ทำแล้ว 30/09/255947131313
79. เทศบาลตำบลอิตื้อ (ยางตลาด)ทำแล้ว5251236233233ทำแล้ว 31/10/25591212776
80. เทศบาลตำบลอุ่มเม่า (ยางตลาด)ทำแล้ว6123138138138ทำแล้ว 31/10/2559389111
81. อบต.กมลาไสย (กมลาไสย)ทำแล้ว51111068494ทำแล้ว 21/11/255962222018
82. อบต.กุดค้าว (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว799999999ทำแล้ว 28/11/25591629111
83. อบต.กุดโดน (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว6205205205205ทำแล้ว 10/11/255923229161414
84. อบต.กุดหว้า (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว7102434343ทำแล้ว 03/10/255911511013129
85. อบต.คลองขาม (ยางตลาด)ทำแล้ว6181182182182ทำแล้ว 15/11/255990161515
86. อบต.คำสร้างเที่ยง (สามชัย)ทำแล้ว6162133124121ทำแล้ว 23/12/2559539353017
87. อบต.คำใหญ่ (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว5209215235231ทำแล้ว 31/10/25593377404039
88. อบต.คุ้มเก่า (เขาวง)ทำแล้ว7186187187187ทำแล้ว 31/10/2559360302422
89. อบต.โคกเครือ (หนองกุงศรี)ทำแล้ว8286286286286ทำแล้ว 15/11/2559153232322
90. อบต.โคกสมบูรณ์ (กมลาไสย)ทำแล้ว6254255255255ทำแล้ว 31/10/255955292829
91. อบต.โคกสะอาด (ฆ้องชัย)ทำแล้ว5154155155155ทำแล้ว 07/11/255914222
92. อบต.ไค้นุ่น (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว7195196194188ทำแล้ว 15/11/2559652311
93. อบต.เจ้าท่า (กมลาไสย)ทำแล้ว6376241305214ทำแล้ว 11/11/25595143595554
94. อบต.แจนแลน (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว491128119116ทำแล้ว 27/10/2559135181815
95. อบต.ดงพยุง (ดอนจาน)ทำแล้ว7961179898ทำแล้ว 28/10/25591147252422
96. อบต.ดอนสมบูรณ์ (ยางตลาด)ทำแล้ว7503504504504ทำแล้ว 14/11/2559217555
97. อบต.ดินจี่ (คำม่วง)ทำแล้ว5151152152152ทำแล้ว 28/04/25602067242424
98. อบต.ทรายทอง (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว5210215217217ทำแล้ว 10/11/25594599726965
99. อบต.ทุ่งคลอง (คำม่วง)ทำแล้ว6214210205173ทำแล้ว 31/10/255936202019
100. อบต.ธัญญา (กมลาไสย)ทำแล้ว7250194174157ทำแล้ว 31/10/25604091302927
101. อบต.นาโก (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว6177351295286ทำแล้ว 29/11/2559868363219
102. อบต.นาคู (นาคู)ทำแล้ว5197200200200ทำแล้ว 31/10/25596533221
103. อบต.นาจำปา (ดอนจาน)ทำแล้ว6160172170168ทำแล้ว 02/12/255919222
104. อบต.นาเชือก (ยางตลาด)ทำแล้ว7272272267265ทำแล้ว 31/10/255919791022
105. อบต.นาดี (ยางตลาด)ทำแล้ว6175220220220ทำแล้ว 11/11/255937182797979
106. อบต.นาบอน (คำม่วง)ทำแล้ว8113113113113ทำแล้ว 31/10/25595695363534
107. อบต.นามน (นามน)ทำแล้ว851535354ทำแล้ว 31/10/2559758555
108. อบต.นิคมห้วยผึ้ง (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว5227236235235ทำแล้ว 26/04/25602675202019
109. อบต.เนินยาง (คำม่วง)ทำแล้ว5281268258249ทำแล้ว 03/11/2559751888
110. อบต.โนนนาจาน (นาคู)ทำแล้ว6149168143143ทำแล้ว 30/11/25593512121212
111. อบต.โนนศิลาเลิง (ฆ้องชัย)ทำแล้ว7174176176176ทำแล้ว 29/06/2560105555
112. อบต.โนนสะอาด (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว5201206206206ทำแล้ว 31/10/255945222
113. อบต.โนนแหลมทอง (สหัสขันธ์)ทำแล้ว6103969487ทำแล้ว 28/11/2559529161616
114. อบต.บ่อแก้ว (นาคู)ทำแล้ว5340340340340ทำแล้ว 18/11/25595750282728
115. อบต.บัวขาว (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว6146173146163ทำแล้ว 30/03/256073292929
116. อบต.บึงนาเรียง (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว7172172172172ทำแล้ว 25/10/255930151515
117. อบต.พิมูล (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว8267271271271ทำแล้ว 09/11/2559555171617
118. อบต.โพน (คำม่วง)ทำแล้ว611710510195ทำแล้ว 30/03/256048222220
119. อบต.โพนงาม (กมลาไสย)ทำแล้ว5180179179179ทำแล้ว 31/10/2559971433
120. อบต.ยอดแกง (นามน)ทำแล้ว7198129142142ทำแล้ว 27/04/2560851151415
121. อบต.ยางตลาด (ยางตลาด)ทำแล้ว8514533533533ทำแล้ว 31/03/25602076181310
122. อบต.ยางอู้ม (ท่าคันโท)ทำแล้ว7134137137137ทำแล้ว 31/10/255922128111110
123. อบต.ลำชี (ฆ้องชัย)ทำแล้ว6348367362357ทำแล้ว 28/10/255971454139
124. อบต.เว่อ (ยางตลาด)ทำแล้ว6145144144144ทำแล้ว 31/10/255964876
125. อบต.ศรีสมเด็จ (สมเด็จ)ทำแล้ว5267266266266ทำแล้ว 28/10/255938552098
126. อบต.สมเด็จ (สมเด็จ)ทำแล้ว5105878786ทำแล้ว 18/11/25592967221
127. อบต.สมสะอาด (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว5214214214214ทำแล้ว 18/11/2559222111
128. อบต.สหัสขันธ์ (สหัสขันธ์)ทำแล้ว6110110110110ทำแล้ว 31/10/2559151111
129. อบต.สะอาดไชยศรี (ดอนจาน)ทำแล้ว6237231231263ทำแล้ว 11/11/25594263151414
130. อบต.สามขา (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว514910110493ทำแล้ว 15/11/25592023554
131. อบต.สามัคคี (ร่องคำ)ทำแล้ว489848386ทำแล้ว 15/12/255948303029
132. อบต.สายนาวัง (นาคู)ทำแล้ว7487488488488ทำแล้ว 31/10/255958311622
133. อบต.สำราญ (สามชัย)ทำแล้ว6186186169169ทำแล้ว 21/11/255925105811
134. อบต.สำราญใต้ (สามชัย)ทำแล้ว711141414ทำแล้ว 22/09/25604626141414
135. อบต.เสาเล้า (หนองกุงศรี)ทำแล้ว4491492492492ทำแล้ว 30/09/25594281087
136. อบต.หนองกุง (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว9119362619ทำแล้ว 12/11/25591958343229
137. อบต.หนองช้าง (สามชัย)ทำแล้ว6130125125125ทำแล้ว 27/10/2559853272113
138. อบต.หนองตอกแป้น (ยางตลาด)ทำแล้ว7191194194193ทำแล้ว 28/10/25595122463315
139. อบต.หนองบัว (นามน)ทำแล้ว6292258291252ทำแล้ว 31/10/2559124898988
140. อบต.หนองผือ (เขาวง)ทำแล้ว8300300297290ทำแล้ว 28/10/25591256171313
141. อบต.หนองแวง (สมเด็จ)ทำแล้ว383268267267ทำแล้ว 16/05/256083262619
142. อบต.หนองห้าง (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว5600620618616ทำแล้ว 31/10/255919107423931
143. อบต.หนองหิน (หนองกุงศรี)ทำแล้ว585878787ทำแล้ว 30/03/25604544232323
144. อบต.หนองอิเฒ่า (ยางตลาด)ทำแล้ว72221611ทำแล้ว 28/10/25592212101
145. อบต.หมูม่น (สมเด็จ)ทำแล้ว6109114102104ทำแล้ว 31/10/25591152272727
146. อบต.หลักเหลี่ยม (นามน)ทำแล้ว6375375375375ทำแล้ว 31/10/25595647101010
147. อบต.หัวงัว (ยางตลาด)ทำแล้ว6369295295294ทำแล้ว 15/11/25592222
148. อบต.หัวหิน (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว6229233232231ทำแล้ว 28/10/25591880343116
149. อบต.เหล่ากลาง (ฆ้องชัย)ทำแล้ว6166164144146ทำแล้ว 29/10/25591043212121
150. อบต.เหล่าอ้อย (ร่องคำ)ทำแล้ว7192195192192ทำแล้ว 16/11/2559238171717
151. อบต.เหล่าไฮงาม (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว7442490371307ทำแล้ว 31/10/2559698575754
รวม 151 อปท.15191935,43034,79434,24533,5301515,0239,9433,7143,2893,078
ข้อมูล ณ 19/08/2561