รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ร้อยเอ็ด ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ร้อยเอ็ด (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6886740685682ทำแล้ว 02/08/25601112100
2. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6319312313310ทำแล้ว 28/11/255931334100
3. เทศบาลตำบลกกกุง (เมืองสรวง)ทำแล้ว6234217216216ทำแล้ว 25/10/2559312200
4. เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว7422436436436ทำแล้ว 31/10/2559360000
5. เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว717411710095ทำแล้ว 31/10/255973404040
6. เทศบาลตำบลเกาะแก้ว (เสลภูมิ)ทำแล้ว6180179179171ทำแล้ว 22/11/255955000
7. เทศบาลตำบลขวาว (เสลภูมิ)ทำแล้ว6333333333333ทำแล้ว 30/11/2559471000
8. เทศบาลตำบลคำพอุง (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว9241241241241ทำแล้ว 31/10/25592489855
9. เทศบาลตำบลคูเมือง (เมืองสรวง)ทำแล้ว6221221221221ทำแล้ว 31/10/2559112626260
10. เทศบาลตำบลโคกกกม่วง (โพนทอง)ทำแล้ว6196196196196ทำแล้ว 31/10/255980000
11. เทศบาลตำบลโคกล่าม (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว6130130130130ทำแล้ว 31/10/2559
12. เทศบาลตำบลโคกสูง (โพนทอง)ทำแล้ว6342342342342ทำแล้ว 27/09/25601630000
13. เทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว8296392298298ทำแล้ว 11/09/2560296500
14. เทศบาลตำบลจังหาร (จังหาร)ทำแล้ว6341341341341ทำแล้ว 31/10/2559361000
15. เทศบาลตำบลจำปาขัน (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว668686868ทำแล้ว 28/10/2559674121212
16. เทศบาลตำบลชมสะอาด (เมยวดี)ทำแล้ว685120120120ทำแล้ว 29/11/255986152515151
17. เทศบาลตำบลชัยวารี (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว6200196214202ทำแล้ว 31/10/255945888
18. เทศบาลตำบลชุมพร (เมยวดี)ทำแล้ว615912510288ทำแล้ว 31/10/2559174157302519
19. เทศบาลตำบลเชียงขวัญ (เชียงขวัญ)ทำแล้ว7166165166166 ยังไม่อนุมัติ
20. เทศบาลตำบลเชียงใหม่ (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว5197130122122ทำแล้ว 31/10/255911792585857
21. เทศบาลตำบลดงแดง (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว5207215214214ทำแล้ว 28/10/255916691845
22. เทศบาลตำบลดงสิงห์ (จังหาร)ทำแล้ว7159181198209ทำแล้ว 18/05/256020000
23. เทศบาลตำบลดินดำ (จังหาร)ทำแล้ว3496302248131ทำแล้ว 31/10/255937000
24. เทศบาลตำบลท่าม่วง (เสลภูมิ)ทำแล้ว7211161173139ทำแล้ว 29/11/255957000
25. เทศบาลตำบลท่าสีดา (หนองพอก)ทำแล้ว768707070ทำแล้ว 29/11/25594657800
26. เทศบาลตำบลทุ่งกุลา (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว730110010196ทำแล้ว 28/10/255987200
27. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว8228227227227ทำแล้ว 27/10/25598100
28. เทศบาลตำบลธงธานี (ธวัชบุรี)ทำแล้ว652134134132ทำแล้ว 31/10/2559323100
29. เทศบาลตำบลนาแซง (เสลภูมิ)ทำแล้ว7133134134134ทำแล้ว 30/10/255971000
30. เทศบาลตำบลนาเมือง (เสลภูมิ)ทำแล้ว6212153148142ทำแล้ว 30/11/255994121212
31. เทศบาลตำบลนิเวศน์ (ธวัชบุรี)ทำแล้ว7162165165165ทำแล้ว 04/08/256027000
32. เทศบาลตำบลโนนชัยศรี (โพนทอง)ทำแล้ว7193193193192ทำแล้ว 27/03/25606000
33. เทศบาลตำบลโนนตาล (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7430431431431ทำแล้ว 31/10/2559669300
34. เทศบาลตำบลโนนสวรรค์ (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว51251229769ทำแล้ว 15/10/25591865965
35. เทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์ (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6173173173173ทำแล้ว 29/11/2559237272727
36. เทศบาลตำบลบ้านบาก (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว5147149149149ทำแล้ว 30/09/256019000
37. เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ (เมยวดี)ทำแล้ว5219219219219ทำแล้ว 31/10/25594384191311
38. เทศบาลตำบลปทุมรัตต์ (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว5311311311311ทำแล้ว 07/09/256010000
39. เทศบาลตำบลปอภาร (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7414417417417ทำแล้ว 31/10/255911381777
40. เทศบาลตำบลผักแว่น (จังหาร)ทำแล้ว7355357357357ทำแล้ว 11/09/256028131313
41. เทศบาลตำบลพนมไพร (พนมไพร)ทำแล้ว6245232227220ทำแล้ว 28/11/255944181717
42. เทศบาลตำบลพรสวรรค์ (เสลภูมิ)ทำแล้ว6118120135179ทำแล้ว 31/10/255944000
43. เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย (พนมไพร)ทำแล้ว5334334334334ทำแล้ว 31/10/25591015111111
44. เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (โพนทอง)ทำแล้ว5499508511511ทำแล้ว 14/11/25596153000
45. เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว5133133133133ทำแล้ว 31/10/255946300
46. เทศบาลตำบลโพนทราย (โพนทราย)ทำแล้ว685156118119ทำแล้ว 31/10/255918772633
47. เทศบาลตำบลโพนทอง (โพนทอง)ทำแล้ว623127419194ทำแล้ว 31/10/255934000
48. เทศบาลตำบลโพนเมือง (อาจสามารถ)ทำแล้ว6206115109104ทำแล้ว 31/10/25596165171716
49. เทศบาลตำบลโพนสูง (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว5164175199179ทำแล้ว 31/10/2559780464638
50. เทศบาลตำบลมะอึ (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6255280238194ทำแล้ว 30/11/255951000
51. เทศบาลตำบลเมยวดี (เมยวดี)ทำแล้ว6151151151151ทำแล้ว 31/10/2559140000
52. เทศบาลตำบลเมืองบัว (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว5114119120120ทำแล้ว 31/10/255942102201413
53. เทศบาลตำบลเมืองไพร (เสลภูมิ)ทำแล้ว5183108106105ทำแล้ว 31/10/255916000
54. เทศบาลตำบลเมืองสรวง (เมืองสรวง)ทำแล้ว5200939292ทำแล้ว 31/10/255933127363120
55. เทศบาลตำบลเมืองหงส์ (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว7435438438438ทำแล้ว 31/10/255967888
56. เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว233363636ทำแล้ว 31/10/2560111922
57. เทศบาลตำบลวังหลวง (เสลภูมิ)ทำแล้ว65235231136ทำแล้ว 31/07/256052000
58. เทศบาลตำบลแวง (โพนทอง)ทำแล้ว7203176163178ทำแล้ว 28/12/255929000
59. เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว64108252ทำแล้ว 28/10/255942171616
60. เทศบาลตำบลสามขา (โพนทราย)ทำแล้ว6164163163163ทำแล้ว 28/10/255961000
61. เทศบาลตำบลสีแก้ว (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว5120548569ทำแล้ว 31/10/255963201615
62. เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6262262262262ทำแล้ว 31/10/255926121000
63. เทศบาลตำบลเสลภูมิ (เสลภูมิ)ทำแล้ว6196110103105ทำแล้ว 31/10/25594116404040
64. เทศบาลตำบลหนองผือ (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว5194142133132ทำแล้ว 11/11/255975000
65. เทศบาลตำบลหนองพอก (หนองพอก)ทำแล้ว6190185180179ทำแล้ว 30/11/25593000
66. เทศบาลตำบลหนองหลวง (เสลภูมิ)ทำแล้ว6263263263263ทำแล้ว 31/10/2559
67. เทศบาลตำบลหนองหิน (เมืองสรวง)ทำแล้ว5130130121120ทำแล้ว 30/11/25592963161616
68. เทศบาลตำบลหนองฮี (หนองฮี)ทำแล้ว6222162195157ทำแล้ว 03/05/256019451485
69. เทศบาลตำบลหัวช้าง (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว8544544544544ทำแล้ว 28/11/2559278
70. เทศบาลตำบลหินกอง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6202205207205ทำแล้ว 31/10/25592941181111
71. เทศบาลตำบลอัคคะคำ (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว6112685446ทำแล้ว 31/10/255943111111
72. เทศบาลตำบลอาจสามารถ (อาจสามารถ)ทำแล้ว8220187186179ทำแล้ว 31/10/255910181505031
73. เทศบาลตำบลอุ่มเม้า (ธวัชบุรี)ทำแล้ว7225211207204ทำแล้ว 07/06/256077000
74. อบต.กกโพธิ์ (หนองพอก)ทำแล้ว6631631631631ทำแล้ว 31/10/2559223000
75. อบต.กำแพง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว7337338338338ทำแล้ว 28/10/25591646141414
76. อบต.กุดน้ำใส (พนมไพร)ทำแล้ว6252252252252ทำแล้ว 28/10/2559557131313
77. อบต.กู่กาสิงห์ (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว11163173174174ทำแล้ว 27/10/25596028000
78. อบต.เกษตรวิสัย (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว9159159159159ทำแล้ว 31/10/255970101010
79. อบต.ขอนแก่น (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7204204204204ทำแล้ว 27/10/2559659121010
80. อบต.ขามเปี้ย (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว7488490490490ทำแล้ว 31/10/255928999
81. อบต.ขี้เหล็ก (อาจสามารถ)ทำแล้ว5181177161153ทำแล้ว 15/11/255963000
82. อบต.ขี้เหล็ก (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว6127127127127ทำแล้ว 31/10/255967000
83. อบต.เขวาทุ่ง (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6161153117124ทำแล้ว 02/02/256013000
84. อบต.ค้อใหญ่ (พนมไพร)ทำแล้ว791807776ทำแล้ว 31/10/255983333231
85. อบต.คำนาดี (โพนทอง)ทำแล้ว7176176176176ทำแล้ว 29/09/256073121210
86. อบต.คำไฮ (พนมไพร)ทำแล้ว6297161160160ทำแล้ว 31/10/2559271188
87. อบต.แคนใหญ่ (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว536363636ทำแล้ว 28/09/256036000
88. อบต.โคกสว่าง (พนมไพร)ทำแล้ว7282282282282ทำแล้ว 28/10/25592387282724
89. อบต.โคกสว่าง (หนองพอก)ทำแล้ว6125251313ทำแล้ว 04/09/256040000
90. อบต.ช้างเผือก (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6137989898ทำแล้ว 10/11/255968211714
91. อบต.ชานุวรรณ (พนมไพร)ทำแล้ว7297320320319ทำแล้ว 28/10/255978282828
92. อบต.ดงกลาง (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว9234235233232ทำแล้ว 08/01/256157000
93. อบต.ดงครั่งน้อย (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว7172173165166ทำแล้ว 27/10/255922000
94. อบต.ดงครั่งใหญ่ (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว7364408344361ทำแล้ว 26/10/2559712174
95. อบต.ดงลาน (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6355355355354ทำแล้ว 31/03/25604933000
96. อบต.ดอกไม้ (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6252215211196ทำแล้ว 31/10/2559265200
97. อบต.ดอกล้ำ (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว3130118138129ทำแล้ว 30/10/256058000
98. อบต.ดอนโอง (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว5179237230175ทำแล้ว 29/10/25599264333
99. อบต.ดูกอึ่ง (หนองฮี)ทำแล้ว6252185185141ทำแล้ว 31/10/2559591600
100. อบต.ดู่น้อย (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว7297282282282ทำแล้ว 13/02/256196000
101. อบต.เด่นราษฎร์ (หนองฮี)ทำแล้ว6453452453453ทำแล้ว 28/10/255982000
102. อบต.ท่าหาดยาว (โพนทราย)ทำแล้ว5269242250225ทำแล้ว 30/11/255974000
103. อบต.ทุ่งเขาหลวง (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว7382386386386ทำแล้ว 31/03/256095505048
104. อบต.ทุ่งทอง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว9221223222222ทำแล้ว 31/10/255940000
105. อบต.ทุ่งศรีเมือง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว8301304280293ทำแล้ว 06/10/256015711211
106. อบต.เทอดไทย (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว6275313264219ทำแล้ว 31/10/255911000
107. อบต.ธวัชบุรี (ธวัชบุรี)ทำแล้ว5167167167167ทำแล้ว 31/10/2559131303030
108. อบต.นางาม (เสลภูมิ)ทำแล้ว7321321321321ทำแล้ว 28/11/255965000
109. อบต.นานวล (พนมไพร)ทำแล้ว7198248306324ทำแล้ว 31/10/2559193843
110. อบต.นาโพธิ์ (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว671717171ทำแล้ว 26/12/255919000
111. อบต.นาเลิง (เสลภูมิ)ทำแล้ว7240128171177ทำแล้ว 30/11/25591572555
112. อบต.นาใหญ่ (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว8155202245182ทำแล้ว 31/10/25594410109
113. อบต.นาอุดม (โพนทอง)ทำแล้ว5755749671442ทำแล้ว 10/11/2559878251811
114. อบต.น้ำคำ (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6331331331331ทำแล้ว 31/10/255914648000
115. อบต.น้ำใส (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว61261288478ทำแล้ว 14/11/255936800
116. อบต.น้ำอ้อม (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว6379379379379ทำแล้ว 29/09/256014141414
117. อบต.โนนรัง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7107104104104ทำแล้ว 15/06/2560
118. อบต.โนนสง่า (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว5297334334334ทำแล้ว 28/11/2559
119. อบต.โนนสว่าง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว5146145135139ทำแล้ว 31/10/2559975232323
120. อบต.บ่อพันขัน (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว5281282282282ทำแล้ว 31/10/25598227333
121. อบต.บัวคำ (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว7289289289289ทำแล้ว 31/10/2559139000
122. อบต.บัวแดง (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว7123180180180ทำแล้ว 15/11/2559753555
123. อบต.บ้านเขือง (เชียงขวัญ)ทำแล้ว7189201168156ทำแล้ว 31/10/255930655
124. อบต.บ้านแจ้ง (อาจสามารถ)ทำแล้ว6309310310310ทำแล้ว 28/10/2559
125. อบต.บ้านดู่ (อาจสามารถ)ทำแล้ว6276276276276ทำแล้ว 28/10/2559
126. อบต.บ้านฝาง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว6313316315315ทำแล้ว 28/10/25592555101010
127. อบต.บึงเกลือ (เสลภูมิ)ทำแล้ว8137139118100ทำแล้ว 26/12/255970000
128. อบต.บึงงาม (หนองพอก)ทำแล้ว4229254243239ทำแล้ว 30/11/255940182282727
129. อบต.บึงงาม (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว6229230230230ทำแล้ว 28/11/2559149666048
130. อบต.บึงนคร (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6243260260259ทำแล้ว 28/10/25592715141412
131. อบต.ปาฝา (จังหาร)ทำแล้ว6228198193190ทำแล้ว 31/10/25592531100
132. อบต.ป่าสังข์ (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว5489501501501ทำแล้ว 31/10/2559235000
133. อบต.ผาน้ำย้อย (หนองพอก)ทำแล้ว7109112119111ทำแล้ว 30/05/256055500
134. อบต.พนมไพร (พนมไพร)ทำแล้ว6686790102ทำแล้ว 28/11/2560934333
135. อบต.พรมสวรรค์ (โพนทอง)ทำแล้ว6248248242248ทำแล้ว 18/11/255944191918
136. อบต.พระเจ้า (เชียงขวัญ)ทำแล้ว6192179151121ทำแล้ว 31/10/25597267200
137. อบต.พระธาตุ (เชียงขวัญ)ทำแล้ว6651159594ทำแล้ว 31/10/255938000
138. อบต.พลับพลา (เชียงขวัญ)ทำแล้ว7321241313307ทำแล้ว 31/10/2559
139. อบต.โพธิ์ทอง (เสลภูมิ)ทำแล้ว5124928183ทำแล้ว 29/11/25593000
140. อบต.โพธิ์ศรี (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว8126126126126ทำแล้ว 27/09/256081181810
141. อบต.โพธิ์ศรีสว่าง (โพนทอง)ทำแล้ว5171171171171ทำแล้ว 20/12/2559195000
142. อบต.โพธิ์สัย (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว6140495047ทำแล้ว 26/12/255918401288
143. อบต.โพธิ์ใหญ่ (พนมไพร)ทำแล้ว62691346340ทำแล้ว 14/11/25594542699
144. อบต.ไพศาล (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6156150127113ทำแล้ว 30/11/2559175812128
145. อบต.ภูเขาทอง (หนองพอก)ทำแล้ว7502502502502ทำแล้ว 28/10/255921191918
146. อบต.ภูเงิน (เสลภูมิ)ทำแล้ว7284366319316ทำแล้ว 04/11/255922444000
147. อบต.ม่วงลาด (จังหาร)ทำแล้ว612015312171ทำแล้ว 31/10/2559750000
148. อบต.มะบ้า (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว5314314314314ทำแล้ว 30/12/255913114988
149. อบต.เมืองทอง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7148160150127ทำแล้ว 15/11/255955000
150. อบต.เมืองทุ่ง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6182198186174ทำแล้ว 31/10/2559750151512
151. อบต.เมืองน้อย (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6141119111108ทำแล้ว 28/11/25592049777
152. อบต.เมืองเปลือย (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว767565560ทำแล้ว 21/11/255919633
153. อบต.ยางคำ (โพนทราย)ทำแล้ว6420425425425ทำแล้ว 18/07/256029164753010
154. อบต.ยางใหญ่ (จังหาร)ทำแล้ว6318495496496ทำแล้ว 31/10/255970312423
155. อบต.รอบเมือง (หนองพอก)ทำแล้ว41209996108ทำแล้ว 28/10/2559369262521
156. อบต.รอบเมือง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6171180180180ทำแล้ว 19/12/255916101000
157. อบต.ราชธานี (ธวัชบุรี)ทำแล้ว5171169169169ทำแล้ว 22/11/25591344000
158. อบต.วังสามัคคี (โพนทอง)ทำแล้ว7176303326327ทำแล้ว 14/11/25604252500
159. อบต.วารีสวัสดิ์ (พนมไพร)ทำแล้ว6242242242242ทำแล้ว 31/10/25592585323131
160. อบต.ศรีโคตร (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว8195202202202ทำแล้ว 15/10/2559
161. อบต.ศรีวิลัย (เสลภูมิ)ทำแล้ว62293145151ทำแล้ว 31/10/255932000
162. อบต.ศรีสว่าง (โพนทราย)ทำแล้ว7289295295295ทำแล้ว 31/10/25594
163. อบต.สระแก้ว (พนมไพร)ทำแล้ว6237240240241ทำแล้ว 27/10/25598728118
164. อบต.สระคู (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว627282828ทำแล้ว 25/10/2559619444
165. อบต.สระนกแก้ว (โพนทอง)ทำแล้ว792858894ทำแล้ว 31/10/2559245000
166. อบต.สระบัว (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว611515411989ทำแล้ว 31/10/2559261211413
167. อบต.สวนจิก (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว5224224224224ทำแล้ว 02/10/256074262626
168. อบต.สว่าง (โพนทอง)ทำแล้ว7154111109109ทำแล้ว 28/10/2559108434131
169. อบต.สะอาด (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว301071062411ทำแล้ว 01/11/25591331102400
170. อบต.สะอาดสมบูรณ์ (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7191170181151ทำแล้ว 147300
171. อบต.สาวแห (หนองฮี)ทำแล้ว794838179ทำแล้ว 31/10/2559392292928
172. อบต.สิงห์โคก (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว7148144144144ทำแล้ว 31/10/25595000
173. อบต.แสนชาติ (จังหาร)ทำแล้ว5119124131114ทำแล้ว 31/10/25591665171717
174. อบต.แสนสุข (พนมไพร)ทำแล้ว6627634634634ทำแล้ว 15/11/25601114021
175. อบต.หนองแก้ว (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7226299301301ทำแล้ว 31/10/255920555
176. อบต.หนองขาม (อาจสามารถ)ทำแล้ว7294226199188ทำแล้ว 29/09/25604149494949
177. อบต.หนองขุ่นใหญ่ (หนองพอก)ทำแล้ว6171188157124ทำแล้ว 08/12/255914846444
178. อบต.หนองแคน (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว5137333124ทำแล้ว 15/11/25594140000
179. อบต.หนองตาไก้ (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว6247213188190ทำแล้ว 31/10/255913703100
180. อบต.หนองทัพไทย (พนมไพร)ทำแล้ว519992121123ทำแล้ว 31/10/2559359251212
181. อบต.หนองบัว (อาจสามารถ)ทำแล้ว583828282ทำแล้ว 15/02/256019000
182. อบต.หนองไผ่ (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6527527527527ทำแล้ว 24/02/25607000
183. อบต.หนองพอก (หนองพอก)ทำแล้ว5227191169135ทำแล้ว 29/11/25591000
184. อบต.หนองพอก (ธวัชบุรี)ทำแล้ว61481187063ทำแล้ว 27/10/2559569151515
185. อบต.หนองแวง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว6126137140135ทำแล้ว 31/10/255978262626
186. อบต.หนองแวง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6270271271271ทำแล้ว 31/10/255968000
187. อบต.หนองแวงควง (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว6298285244238ทำแล้ว 11/11/25593688363431
188. อบต.หนองหมื่นถ่าน (อาจสามารถ)ทำแล้ว6318318318318ทำแล้ว 28/10/255978291312
189. อบต.หนองใหญ่ (โพนทอง)ทำแล้ว6256249269224ทำแล้ว 16/11/255991761500
190. อบต.หนองใหญ่ (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว6129131131132ทำแล้ว 30/11/25601227400
191. อบต.หน่อม (อาจสามารถ)ทำแล้ว8228140133132ทำแล้ว 31/10/255911246888
192. อบต.หมูม้น (เชียงขวัญ)ทำแล้ว5260261261261ทำแล้ว 31/10/255966
193. อบต.ห้วยหินลาด (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว5127126126126ทำแล้ว 31/10/25592473151512
194. อบต.หัวช้าง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6270160117124ทำแล้ว 08/11/2559469131313
195. อบต.หัวโทน (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6212212212212ทำแล้ว 04/05/256015284332121
196. อบต.เหนือเมือง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว5685683682682ทำแล้ว 31/10/2559148103000
197. อบต.เหล่า (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว5218217224234ทำแล้ว 18/11/2559105000
198. อบต.เหล่าน้อย (เสลภูมิ)ทำแล้ว5200176251358ทำแล้ว 21/11/25591456997
199. อบต.เหล่าหลวง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว8237162136122ทำแล้ว 31/01/2561104353535
200. อบต.โหรา (อาจสามารถ)ทำแล้ว6182173166168ทำแล้ว 30/11/255942000
201. อบต.อาจสามารถ (อาจสามารถ)ทำแล้ว6191192192192ทำแล้ว 30/11/2559254533
202. อบต.อีง่อง (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว6333334334334ทำแล้ว 31/10/255951000
203. อบต.อุ่มเม่า (โพนทอง)ทำแล้ว5125117115116ทำแล้ว 02/10/25603876313131
รวม 203 อปท.2031,27446,92644,91143,80442,5122024,41811,7602,3241,7971,638
ข้อมูล ณ 19/04/2561