รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ร้อยเอ็ด ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ร้อยเอ็ด (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6886740685682ทำแล้ว 02/08/2560183118664945
2. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6318312313310ทำแล้ว 28/11/2559174358263176140
3. เทศบาลตำบลกกกุง (เมืองสรวง)ทำแล้ว6234217216216ทำแล้ว 25/10/2559612333
4. เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว7422435436436ทำแล้ว 31/10/2559360333
5. เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว717411710095ทำแล้ว 31/10/255980585858
6. เทศบาลตำบลเกาะแก้ว (เสลภูมิ)ทำแล้ว6180179179171ทำแล้ว 22/11/2559113422
7. เทศบาลตำบลขวาว (เสลภูมิ)ทำแล้ว6333333333333ทำแล้ว 30/11/2559471444
8. เทศบาลตำบลคำพอุง (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว9241241241241ทำแล้ว 31/10/25592490575557
9. เทศบาลตำบลคูเมือง (เมืองสรวง)ทำแล้ว6221221221221ทำแล้ว 31/10/2559122888876
10. เทศบาลตำบลโคกกกม่วง (โพนทอง)ทำแล้ว6196196196196ทำแล้ว 31/10/255980232120
11. เทศบาลตำบลโคกล่าม (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว6130130130130ทำแล้ว 31/10/25592557575757
12. เทศบาลตำบลโคกสูง (โพนทอง)ทำแล้ว6342342342342ทำแล้ว 27/09/25601630202020
13. เทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว8296392298298ทำแล้ว 11/09/2560296191919
14. เทศบาลตำบลจังหาร (จังหาร)ทำแล้ว7341341341341ทำแล้ว 31/10/25592561191717
15. เทศบาลตำบลจำปาขัน (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว654686868ทำแล้ว 28/10/2559660303030
16. เทศบาลตำบลชมสะอาด (เมยวดี)ทำแล้ว685120120120ทำแล้ว 29/11/255987153565656
17. เทศบาลตำบลชัยวารี (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว6199196214203ทำแล้ว 31/10/2559953221919
18. เทศบาลตำบลชุมพร (เมยวดี)ทำแล้ว615612610288ทำแล้ว 31/10/2559174163132129128
19. เทศบาลตำบลเชียงขวัญ (เชียงขวัญ)ทำแล้ว7224223224224ทำแล้ว 19/09/2560221199
20. เทศบาลตำบลเชียงใหม่ (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว5170163120118ทำแล้ว 31/10/255984102737370
21. เทศบาลตำบลดงแดง (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว5207215214214ทำแล้ว 28/10/25597688282728
22. เทศบาลตำบลดงสิงห์ (จังหาร)ทำแล้ว7159181198209ทำแล้ว 18/05/256020776
23. เทศบาลตำบลดินดำ (จังหาร)ทำแล้ว3496302248131ทำแล้ว 31/10/255937191919
24. เทศบาลตำบลท่าม่วง (เสลภูมิ)ทำแล้ว7209163173139ทำแล้ว 29/11/2559955333
25. เทศบาลตำบลท่าสีดา (หนองพอก)ทำแล้ว768707070ทำแล้ว 29/11/255958571312
26. เทศบาลตำบลทุ่งกุลา (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว730110010196ทำแล้ว 28/10/255987141412
27. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว8228227227227ทำแล้ว 27/10/255994131313
28. เทศบาลตำบลธงธานี (ธวัชบุรี)ทำแล้ว652134134132ทำแล้ว 31/10/25593385494949
29. เทศบาลตำบลนาแซง (เสลภูมิ)ทำแล้ว7132134134134ทำแล้ว 30/10/255971433
30. เทศบาลตำบลนาเมือง (เสลภูมิ)ทำแล้ว6212153148141ทำแล้ว 30/11/25595102808080
31. เทศบาลตำบลนิเวศน์ (ธวัชบุรี)ทำแล้ว7162165165165ทำแล้ว 04/08/2560281622
32. เทศบาลตำบลโนนชัยศรี (โพนทอง)ทำแล้ว7193193193192ทำแล้ว 27/03/256070332324
33. เทศบาลตำบลโนนตาล (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7430431431431ทำแล้ว 31/10/25591573181716
34. เทศบาลตำบลโนนสวรรค์ (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว51211289569ทำแล้ว 15/10/25597764606058
35. เทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์ (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6173173173173ทำแล้ว 29/11/2559239313131
36. เทศบาลตำบลบ้านบาก (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว5147149149149ทำแล้ว 30/09/256019855
37. เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ (เมยวดี)ทำแล้ว5219219219219ทำแล้ว 31/10/25595695726358
38. เทศบาลตำบลปทุมรัตต์ (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว5311311311311ทำแล้ว 07/09/256061666
39. เทศบาลตำบลปอภาร (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7414417417417ทำแล้ว 31/10/255911381343430
40. เทศบาลตำบลผักแว่น (จังหาร)ทำแล้ว7317379361357ทำแล้ว 11/09/256024836171717
41. เทศบาลตำบลพนมไพร (พนมไพร)ทำแล้ว6245232227220ทำแล้ว 28/11/255946181717
42. เทศบาลตำบลพรสวรรค์ (เสลภูมิ)ทำแล้ว6118120135179ทำแล้ว 31/10/25592444363333
43. เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย (พนมไพร)ทำแล้ว5334334334334ทำแล้ว 31/10/25598523191919
44. เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (โพนทอง)ทำแล้ว5499508511511ทำแล้ว 14/11/255980124565653
45. เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว5133133133133ทำแล้ว 31/10/2559850252315
46. เทศบาลตำบลโพนทราย (โพนทราย)ทำแล้ว685156118119ทำแล้ว 31/10/255929887433
47. เทศบาลตำบลโพนทอง (โพนทอง)ทำแล้ว623127419194ทำแล้ว 31/10/255961363027
48. เทศบาลตำบลโพนเมือง (อาจสามารถ)ทำแล้ว6204117109104ทำแล้ว 31/10/255961110171716
49. เทศบาลตำบลโพนสูง (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว5163175199179ทำแล้ว 31/10/2559990656557
50. เทศบาลตำบลมะอึ (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6255280238194ทำแล้ว 30/11/255958333
51. เทศบาลตำบลเมยวดี (เมยวดี)ทำแล้ว6151151151151ทำแล้ว 31/10/2559654016137
52. เทศบาลตำบลเมืองบัว (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว5114119120120ทำแล้ว 31/10/255944104443535
53. เทศบาลตำบลเมืองไพร (เสลภูมิ)ทำแล้ว5183108106105ทำแล้ว 31/10/25592390523324
54. เทศบาลตำบลเมืองสรวง (เมืองสรวง)ทำแล้ว5200939292ทำแล้ว 31/10/255959127106104104
55. เทศบาลตำบลเมืองหงส์ (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว7435438438438ทำแล้ว 31/10/255967383131
56. เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว633363636ทำแล้ว 31/10/2560111922
57. เทศบาลตำบลวังหลวง (เสลภูมิ)ทำแล้ว65533229135ทำแล้ว 31/07/256055101010
58. เทศบาลตำบลแวง (โพนทอง)ทำแล้ว7203176163178ทำแล้ว 28/12/255929111111
59. เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว64108252ทำแล้ว 28/10/255910343222116
60. เทศบาลตำบลสามขา (โพนทราย)ทำแล้ว6164163163163ทำแล้ว 28/10/25597861232220
61. เทศบาลตำบลสีแก้ว (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว5120548569ทำแล้ว 31/10/2559863434038
62. เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6262262262262ทำแล้ว 31/10/255926121202019
63. เทศบาลตำบลเสลภูมิ (เสลภูมิ)ทำแล้ว6196110103105ทำแล้ว 31/10/25599121584040
64. เทศบาลตำบลหนองผือ (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว5194142133132ทำแล้ว 11/11/255975595854
65. เทศบาลตำบลหนองพอก (หนองพอก)ทำแล้ว6190185180179ทำแล้ว 30/11/2559124291722
66. เทศบาลตำบลหนองหลวง (เสลภูมิ)ทำแล้ว6263263263263ทำแล้ว 31/10/25592222
67. เทศบาลตำบลหนองหิน (เมืองสรวง)ทำแล้ว5130130121120ทำแล้ว 30/11/2559699729169
68. เทศบาลตำบลหนองฮี (หนองฮี)ทำแล้ว6222162195157ทำแล้ว 03/05/25602146191613
69. เทศบาลตำบลหัวช้าง (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว8544544544544ทำแล้ว 28/11/255935970161414
70. เทศบาลตำบลหินกอง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6202205207205ทำแล้ว 31/10/25594750343332
71. เทศบาลตำบลอัคคะคำ (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว6112685446ทำแล้ว 31/10/25591966252524
72. เทศบาลตำบลอาจสามารถ (อาจสามารถ)ทำแล้ว8220187186179ทำแล้ว 31/10/255911081666647
73. เทศบาลตำบลอุ่มเม้า (ธวัชบุรี)ทำแล้ว7225211207204ทำแล้ว 07/06/25607712117
74. อบต.กกโพธิ์ (หนองพอก)ทำแล้ว6631631631631ทำแล้ว 31/10/2559252191919
75. อบต.กำแพง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว7334338338338ทำแล้ว 28/10/25592760202019
76. อบต.กุดน้ำใส (พนมไพร)ทำแล้ว6252252252252ทำแล้ว 28/10/2559570272725
77. อบต.กู่กาสิงห์ (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว11163173174174ทำแล้ว 27/10/25596133101010
78. อบต.เกษตรวิสัย (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว9159159159159ทำแล้ว 31/10/255975343434
79. อบต.ขอนแก่น (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7204204204204ทำแล้ว 27/10/25591060171615
80. อบต.ขามเปี้ย (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว7488490490490ทำแล้ว 31/10/255929202020
81. อบต.ขี้เหล็ก (อาจสามารถ)ทำแล้ว5181177161153ทำแล้ว 15/11/255963473332
82. อบต.ขี้เหล็ก (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว6113114115115ทำแล้ว 31/10/2559541262234
83. อบต.เขวาทุ่ง (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6161153117124ทำแล้ว 02/02/25608919111111
84. อบต.ค้อใหญ่ (พนมไพร)ทำแล้ว791807776ทำแล้ว 31/10/255983503939
85. อบต.คำนาดี (โพนทอง)ทำแล้ว7176176176176ทำแล้ว 29/09/2560476515129
86. อบต.คำไฮ (พนมไพร)ทำแล้ว6297161160160ทำแล้ว 31/10/2559173666664
87. อบต.แคนใหญ่ (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว536363636ทำแล้ว 28/09/256036181717
88. อบต.โคกสว่าง (พนมไพร)ทำแล้ว7282282282282ทำแล้ว 28/10/25592399666461
89. อบต.โคกสว่าง (หนองพอก)ทำแล้ว6125241313ทำแล้ว 04/09/2560240171717
90. อบต.ช้างเผือก (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6137989898ทำแล้ว 10/11/255968302926
91. อบต.ชานุวรรณ (พนมไพร)ทำแล้ว7297320320319ทำแล้ว 28/10/255978525248
92. อบต.ดงกลาง (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว9234235233232ทำแล้ว 08/01/256157191917
93. อบต.ดงครั่งน้อย (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว7172173165166ทำแล้ว 27/10/255922161615
94. อบต.ดงครั่งใหญ่ (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว7364408344361ทำแล้ว 26/10/25592671282116
95. อบต.ดงลาน (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6355355355354ทำแล้ว 31/03/2560124351722
96. อบต.ดอกไม้ (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6252215211196ทำแล้ว 31/10/25592661311
97. อบต.ดอกล้ำ (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว3130118138129ทำแล้ว 30/10/25602558201010
98. อบต.ดอนโอง (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว5180238229174ทำแล้ว 29/10/255912977555
99. อบต.ดูกอึ่ง (หนองฮี)ทำแล้ว6252185185141ทำแล้ว 31/10/255996858283
100. อบต.ดู่น้อย (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว7297282282282ทำแล้ว 13/02/256196111
101. อบต.เด่นราษฎร์ (หนองฮี)ทำแล้ว6451452453453ทำแล้ว 28/10/255981363636
102. อบต.ท่าหาดยาว (โพนทราย)ทำแล้ว5269242250225ทำแล้ว 30/11/255980511
103. อบต.ทุ่งเขาหลวง (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว7382386386386ทำแล้ว 31/03/25605115998279
104. อบต.ทุ่งทอง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว9209189226222ทำแล้ว 31/10/2559341272626
105. อบต.ทุ่งศรีเมือง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว8301304280293ทำแล้ว 06/10/256015711266
106. อบต.เทอดไทย (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว6274314264219ทำแล้ว 31/10/255973211818
107. อบต.ธวัชบุรี (ธวัชบุรี)ทำแล้ว5167167167167ทำแล้ว 31/10/2559244434342
108. อบต.นางาม (เสลภูมิ)ทำแล้ว7321321321321ทำแล้ว 28/11/255965111
109. อบต.นานวล (พนมไพร)ทำแล้ว7198248306324ทำแล้ว 31/10/255934208312726
110. อบต.นาโพธิ์ (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว671717171ทำแล้ว 26/12/255923141110
111. อบต.นาเลิง (เสลภูมิ)ทำแล้ว7240128171177ทำแล้ว 30/11/255971127848070
112. อบต.นาใหญ่ (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว8155202245182ทำแล้ว 31/10/25594410109
113. อบต.นาอุดม (โพนทอง)ทำแล้ว5755749671442ทำแล้ว 10/11/2559986707067
114. อบต.น้ำคำ (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6330331331331ทำแล้ว 31/10/255918268232221
115. อบต.น้ำใส (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว61261288478ทำแล้ว 14/11/255936888
116. อบต.น้ำอ้อม (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว6379379379379ทำแล้ว 29/09/256019191919
117. อบต.โนนรัง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว810244104104ทำแล้ว 15/06/25603739161111
118. อบต.โนนสง่า (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว5297334334334ทำแล้ว 28/11/255949333
119. อบต.โนนสว่าง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว5146145135139ทำแล้ว 31/10/25591375232323
120. อบต.บ่อพันขัน (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว5279282281281ทำแล้ว 31/10/255924490352424
121. อบต.บัวคำ (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว7289289289289ทำแล้ว 31/10/2559139242423
122. อบต.บัวแดง (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว7123180180180ทำแล้ว 15/11/2559753111110
123. อบต.บ้านเขือง (เชียงขวัญ)ทำแล้ว7189201168156ทำแล้ว 31/10/2559339211919
124. อบต.บ้านแจ้ง (อาจสามารถ)ทำแล้ว6309310310310ทำแล้ว 28/10/2559163522
125. อบต.บ้านดู่ (อาจสามารถ)ทำแล้ว6276276276276ทำแล้ว 28/10/2559165433939
126. อบต.บ้านฝาง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว6313316315315ทำแล้ว 28/10/25597963484847
127. อบต.บึงเกลือ (เสลภูมิ)ทำแล้ว8137139118100ทำแล้ว 26/12/255970413733
128. อบต.บึงงาม (หนองพอก)ทำแล้ว4229254243239ทำแล้ว 30/11/255951192312727
129. อบต.บึงงาม (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว6229230230230ทำแล้ว 28/11/2559149776864
130. อบต.บึงนคร (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6243260260259ทำแล้ว 28/10/25592716141410
131. อบต.ปาฝา (จังหาร)ทำแล้ว6228198193190ทำแล้ว 31/10/25593034822
132. อบต.ป่าสังข์ (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว5489501501501ทำแล้ว 31/10/255925220108
133. อบต.ผาน้ำย้อย (หนองพอก)ทำแล้ว7108113119111ทำแล้ว 30/05/256054222122
134. อบต.พนมไพร (พนมไพร)ทำแล้ว6686790102ทำแล้ว 28/11/25608451252223
135. อบต.พรมสวรรค์ (โพนทอง)ทำแล้ว6248248242248ทำแล้ว 18/11/25594244333333
136. อบต.พระเจ้า (เชียงขวัญ)ทำแล้ว6192179151121ทำแล้ว 31/10/255913864131111
137. อบต.พระธาตุ (เชียงขวัญ)ทำแล้ว7651159594ทำแล้ว 31/10/2559440977
138. อบต.พลับพลา (เชียงขวัญ)ทำแล้ว7321241313307ทำแล้ว 31/10/25593720433
139. อบต.โพธิ์ทอง (เสลภูมิ)ทำแล้ว5123928183ทำแล้ว 29/11/255971201818
140. อบต.โพธิ์ศรี (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว8126126126126ทำแล้ว 27/09/256081272618
141. อบต.โพธิ์ศรีสว่าง (โพนทอง)ทำแล้ว5171171171171ทำแล้ว 20/12/25596295717171
142. อบต.โพธิ์สัย (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว6140495047ทำแล้ว 26/12/25591840121211
143. อบต.โพธิ์ใหญ่ (พนมไพร)ทำแล้ว62321346340ทำแล้ว 14/11/255913101575753
144. อบต.ไพศาล (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6156150127113ทำแล้ว 30/11/25591765464540
145. อบต.ภูเขาทอง (หนองพอก)ทำแล้ว7501502501501ทำแล้ว 28/10/25591780808076
146. อบต.ภูเงิน (เสลภูมิ)ทำแล้ว7284366319316ทำแล้ว 04/11/255968144232323
147. อบต.ม่วงลาด (จังหาร)ทำแล้ว612015312171ทำแล้ว 31/10/2559750343434
148. อบต.มะบ้า (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว5314314314314ทำแล้ว 30/12/255913114292929
149. อบต.เมืองทอง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7148160150127ทำแล้ว 15/11/25595574234
150. อบต.เมืองทุ่ง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6181199186174ทำแล้ว 31/10/25594869414139
151. อบต.เมืองน้อย (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6141119111108ทำแล้ว 28/11/25592049362829
152. อบต.เมืองเปลือย (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว767565560ทำแล้ว 21/11/2559221299
153. อบต.ยางคำ (โพนทราย)ทำแล้ว6420425425425ทำแล้ว 18/07/2560321671157951
154. อบต.ยางใหญ่ (จังหาร)ทำแล้ว6318495496496ทำแล้ว 31/10/255972383333
155. อบต.รอบเมือง (หนองพอก)ทำแล้ว41209696107ทำแล้ว 28/10/25591769555555
156. อบต.รอบเมือง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6145206180180ทำแล้ว 19/12/255953113151515
157. อบต.ราชธานี (ธวัชบุรี)ทำแล้ว5159169169169ทำแล้ว 22/11/25591334333233
158. อบต.วังสามัคคี (โพนทอง)ทำแล้ว7171303326327ทำแล้ว 14/11/25601355552410
159. อบต.วารีสวัสดิ์ (พนมไพร)ทำแล้ว6242242242242ทำแล้ว 31/10/25592592616058
160. อบต.ศรีโคตร (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว8195202202202ทำแล้ว 15/10/2559195282825
161. อบต.ศรีวิลัย (เสลภูมิ)ทำแล้ว62293145151ทำแล้ว 31/10/255951331622
162. อบต.ศรีสว่าง (โพนทราย)ทำแล้ว7289295295295ทำแล้ว 31/10/25596423232020
163. อบต.สระแก้ว (พนมไพร)ทำแล้ว6237240240241ทำแล้ว 27/10/255913101676361
164. อบต.สระคู (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว616282828ทำแล้ว 25/10/2559163154765858
165. อบต.สระนกแก้ว (โพนทอง)ทำแล้ว792858894ทำแล้ว 31/10/2559245101010
166. อบต.สระบัว (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว611715111989ทำแล้ว 31/10/25591680494446
167. อบต.สวนจิก (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว5224224224224ทำแล้ว 02/10/256063117343434
168. อบต.สว่าง (โพนทอง)ทำแล้ว7154111109109ทำแล้ว 28/10/2559109545249
169. อบต.สะอาด (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว301071062411ทำแล้ว 01/11/25591441264654
170. อบต.สะอาดสมบูรณ์ (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7191169181151ทำแล้ว 247242424
171. อบต.สาวแห (หนองฮี)ทำแล้ว794838179ทำแล้ว 31/10/255911100707070
172. อบต.สิงห์โคก (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว7148144144144ทำแล้ว 31/10/2559948101010
173. อบต.แสนชาติ (จังหาร)ทำแล้ว5118124131114ทำแล้ว 31/10/25591764484646
174. อบต.แสนสุข (พนมไพร)ทำแล้ว6626634634634ทำแล้ว 15/11/256015122114711856
175. อบต.หนองแก้ว (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7226299301301ทำแล้ว 31/10/2559112585857
176. อบต.หนองขาม (อาจสามารถ)ทำแล้ว7294226199188ทำแล้ว 29/09/256020166877876
177. อบต.หนองขุ่นใหญ่ (หนองพอก)ทำแล้ว6170188157124ทำแล้ว 08/12/255917176393931
178. อบต.หนองแคน (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว5133363124ทำแล้ว 15/11/2559411625086
179. อบต.หนองตาไก้ (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว6247213188190ทำแล้ว 31/10/25591370515148
180. อบต.หนองทัพไทย (พนมไพร)ทำแล้ว519992121123ทำแล้ว 31/10/25598481491411
181. อบต.หนองบัว (อาจสามารถ)ทำแล้ว583828282ทำแล้ว 15/02/2560191133
182. อบต.หนองไผ่ (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6527527527527ทำแล้ว 24/02/256014131312
183. อบต.หนองพอก (หนองพอก)ทำแล้ว5227191169135ทำแล้ว 29/11/2559530181818
184. อบต.หนองพอก (ธวัชบุรี)ทำแล้ว61481187063ทำแล้ว 27/10/25591583454545
185. อบต.หนองแวง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว6126137140135ทำแล้ว 31/10/25592290424241
186. อบต.หนองแวง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6270271271271ทำแล้ว 31/10/255990684442
187. อบต.หนองแวงควง (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว6297286244238ทำแล้ว 11/11/25595594504728
188. อบต.หนองหมื่นถ่าน (อาจสามารถ)ทำแล้ว6318318318318ทำแล้ว 28/10/25593081373430
189. อบต.หนองใหญ่ (โพนทอง)ทำแล้ว6256248269224ทำแล้ว 16/11/255991586656564
190. อบต.หนองใหญ่ (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว6129131131132ทำแล้ว 30/11/2560165317117
191. อบต.หน่อม (อาจสามารถ)ทำแล้ว8228140133132ทำแล้ว 31/10/255915186473633
192. อบต.หมูม้น (เชียงขวัญ)ทำแล้ว5260261261261ทำแล้ว 31/10/25596640111
193. อบต.ห้วยหินลาด (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว5127126126126ทำแล้ว 31/10/25592573151512
194. อบต.หัวช้าง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6273157117124ทำแล้ว 08/11/25592169393937
195. อบต.หัวโทน (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6212212212212ทำแล้ว 04/05/256021883595050
196. อบต.เหนือเมือง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว5685683682682ทำแล้ว 31/10/2559184103322930
197. อบต.เหล่า (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว5218217224234ทำแล้ว 18/11/25599105242424
198. อบต.เหล่าน้อย (เสลภูมิ)ทำแล้ว5200176251358ทำแล้ว 21/11/25591956333231
199. อบต.เหล่าหลวง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว8236163136122ทำแล้ว 31/01/25617108868485
200. อบต.โหรา (อาจสามารถ)ทำแล้ว6180171166168ทำแล้ว 30/11/2559368383836
201. อบต.อาจสามารถ (อาจสามารถ)ทำแล้ว6191192192192ทำแล้ว 30/11/2559254533
202. อบต.อีง่อง (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว6333334334334ทำแล้ว 31/10/255952773
203. อบต.อุ่มเม่า (โพนทอง)ทำแล้ว5124118114116ทำแล้ว 02/10/25604776525249
รวม 203 อปท.2031,28146,75244,94743,84842,5492038,66815,1037,1416,1555,719
ข้อมูล ณ 21/10/2561