รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ร้อยเอ็ด ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ร้อยเอ็ด (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6886740685682ทำแล้ว 02/08/25601112100
2. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6319312313310ทำแล้ว 28/11/255931332000
3. เทศบาลตำบลกกกุง (เมืองสรวง)ทำแล้ว684737373 ยังไม่อนุมัติ 1
4. เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว7422436436436ทำแล้ว 31/10/2559
5. เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว717411710095ทำแล้ว 31/10/2559662500
6. เทศบาลตำบลเกาะแก้ว (เสลภูมิ)ทำแล้ว6160157157149 ยังไม่อนุมัติ
7. เทศบาลตำบลขวาว (เสลภูมิ)ทำแล้ว6333333333333ทำแล้ว 30/11/2559471000
8. เทศบาลตำบลคำพอุง (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว9241241241241ทำแล้ว 31/10/255988000
9. เทศบาลตำบลคูเมือง (เมืองสรวง)ทำแล้ว6221221221221ทำแล้ว 31/10/2559112545251
10. เทศบาลตำบลโคกกกม่วง (โพนทอง)ทำแล้ว6196196196196ทำแล้ว 31/10/255980000
11. เทศบาลตำบลโคกล่าม (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว6130130130130 ยังไม่อนุมัติ
12. เทศบาลตำบลโคกสูง (โพนทอง)ทำแล้ว674747474 ยังไม่อนุมัติ
13. เทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว8296392298298ทำแล้ว 11/09/2560296000
14. เทศบาลตำบลจังหาร (จังหาร)ทำแล้ว6341341341341 ยังไม่อนุมัติ
15. เทศบาลตำบลจำปาขัน (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว668686868ทำแล้ว 28/10/2559668988
16. เทศบาลตำบลชมสะอาด (เมยวดี)ทำแล้ว6286286286286 ยังไม่อนุมัติ
17. เทศบาลตำบลชัยวารี (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว6200196214202ทำแล้ว 31/10/255945000
18. เทศบาลตำบลชุมพร (เมยวดี)ทำแล้ว615912510288ทำแล้ว 31/10/2559951081475
19. เทศบาลตำบลเชียงขวัญ (เชียงขวัญ)ทำแล้ว77777 ยังไม่อนุมัติ
20. เทศบาลตำบลเชียงใหม่ (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว5197130122122ทำแล้ว 31/10/255910292383836
21. เทศบาลตำบลดงแดง (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว5207215214214ทำแล้ว 28/10/2559170000
22. เทศบาลตำบลดงสิงห์ (จังหาร)ทำแล้ว7159181198209ทำแล้ว 18/05/256019000
23. เทศบาลตำบลดินดำ (จังหาร)ทำแล้ว3496302248131ทำแล้ว 31/10/2559
24. เทศบาลตำบลท่าม่วง (เสลภูมิ)ทำแล้ว7211161173139ทำแล้ว 29/11/255957000
25. เทศบาลตำบลท่าสีดา (หนองพอก)ทำแล้ว770707070ทำแล้ว 29/11/255911
26. เทศบาลตำบลทุ่งกุลา (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว7215656661 ยังไม่อนุมัติ
27. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว8228227227227ทำแล้ว 27/10/2559
28. เทศบาลตำบลธงธานี (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6186134134132 ยังไม่อนุมัติ
29. เทศบาลตำบลนาแซง (เสลภูมิ)ทำแล้ว722222222 ยังไม่อนุมัติ
30. เทศบาลตำบลนาเมือง (เสลภูมิ)ทำแล้ว675676665 ยังไม่อนุมัติ
31. เทศบาลตำบลนิเวศน์ (ธวัชบุรี)ทำแล้ว7162165165165ทำแล้ว 04/08/256027000
32. เทศบาลตำบลโนนชัยศรี (โพนทอง)ทำแล้ว790909089 ยังไม่อนุมัติ
33. เทศบาลตำบลโนนตาล (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7430431431431ทำแล้ว 31/10/2559669000
34. เทศบาลตำบลโนนสวรรค์ (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว51221259869ทำแล้ว 15/10/2559
35. เทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์ (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6173173173173ทำแล้ว 29/11/2559225111111
36. เทศบาลตำบลบ้านบาก (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว5147149149149ทำแล้ว 30/09/2560
37. เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ (เมยวดี)ทำแล้ว5219219219219ทำแล้ว 31/10/2559343554
38. เทศบาลตำบลปทุมรัตต์ (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว5311311311311ทำแล้ว 07/09/2560
39. เทศบาลตำบลปอภาร (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7414417417417ทำแล้ว 31/10/255910181000
40. เทศบาลตำบลผักแว่น (จังหาร)ทำแล้ว7355357357357ทำแล้ว 11/09/256028000
41. เทศบาลตำบลพนมไพร (พนมไพร)ทำแล้ว6245232227220ทำแล้ว 28/11/255944181717
42. เทศบาลตำบลพรสวรรค์ (เสลภูมิ)ทำแล้ว6118120135179ทำแล้ว 31/10/255944000
43. เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย (พนมไพร)ทำแล้ว5334334334334ทำแล้ว 31/10/25591015000
44. เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (โพนทอง)ทำแล้ว5499508511511 ยังไม่อนุมัติ
45. เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว5133133133133ทำแล้ว 31/10/255942300
46. เทศบาลตำบลโพนทราย (โพนทราย)ทำแล้ว686156118119ทำแล้ว 31/10/25591741800
47. เทศบาลตำบลโพนทอง (โพนทอง)ทำแล้ว621525017985 ยังไม่อนุมัติ
48. เทศบาลตำบลโพนเมือง (อาจสามารถ)ทำแล้ว6203116110105ทำแล้ว 31/10/25591865000
49. เทศบาลตำบลโพนสูง (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว5164175199179ทำแล้ว 31/10/2559178292921
50. เทศบาลตำบลมะอึ (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6255280238194ทำแล้ว 30/11/255951000
51. เทศบาลตำบลเมยวดี (เมยวดี)ทำแล้ว6151151151151ทำแล้ว 31/10/255911000
52. เทศบาลตำบลเมืองบัว (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว5114119120120ทำแล้ว 31/10/255940100121110
53. เทศบาลตำบลเมืองไพร (เสลภูมิ)ทำแล้ว585868686 ยังไม่อนุมัติ
54. เทศบาลตำบลเมืองสรวง (เมืองสรวง)ทำแล้ว5200939292ทำแล้ว 31/10/255929117600
55. เทศบาลตำบลเมืองหงส์ (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว7435438438438ทำแล้ว 31/10/255967888
56. เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว610131313 ยังไม่อนุมัติ
57. เทศบาลตำบลวังหลวง (เสลภูมิ)ทำแล้ว612398295199 ยังไม่อนุมัติ
58. เทศบาลตำบลแวง (โพนทอง)ทำแล้ว761383138 ยังไม่อนุมัติ
59. เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว64108252ทำแล้ว 28/10/255940810
60. เทศบาลตำบลสามขา (โพนทราย)ทำแล้ว6164163163163ทำแล้ว 28/10/255911000
61. เทศบาลตำบลสีแก้ว (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว5120548569ทำแล้ว 31/10/255963000
62. เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6262262262262ทำแล้ว 31/10/25591000
63. เทศบาลตำบลเสลภูมิ (เสลภูมิ)ทำแล้ว6196110103105ทำแล้ว 31/10/2559112000
64. เทศบาลตำบลหนองผือ (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว5193141132131 ยังไม่อนุมัติ
65. เทศบาลตำบลหนองพอก (หนองพอก)ทำแล้ว6154149147146 ยังไม่อนุมัติ
66. เทศบาลตำบลหนองหลวง (เสลภูมิ)ทำแล้ว6263263263263ทำแล้ว 31/10/2559
67. เทศบาลตำบลหนองหิน (เมืองสรวง)ทำแล้ว5130130121120ทำแล้ว 30/11/255963655
68. เทศบาลตำบลหนองฮี (หนองฮี)ทำแล้ว6223162195157ทำแล้ว 03/05/2560239631
69. เทศบาลตำบลหัวช้าง (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว8544544544544ทำแล้ว 28/11/2559136
70. เทศบาลตำบลหินกอง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6157162163160 ยังไม่อนุมัติ
71. เทศบาลตำบลอัคคะคำ (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว6112685446ทำแล้ว 31/10/2559
72. เทศบาลตำบลอาจสามารถ (อาจสามารถ)ทำแล้ว8220187186179ทำแล้ว 31/10/2559950000
73. เทศบาลตำบลอุ่มเม้า (ธวัชบุรี)ทำแล้ว7225211207204ทำแล้ว 07/06/256077000
74. อบต.กกโพธิ์ (หนองพอก)ทำแล้ว6631631631631ทำแล้ว 31/10/255915000
75. อบต.กำแพง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว7337338338338ทำแล้ว 28/10/255945777
76. อบต.กุดน้ำใส (พนมไพร)ทำแล้ว6252252252252ทำแล้ว 28/10/255957000
77. อบต.กู่กาสิงห์ (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว10173173174174ทำแล้ว 27/10/25596030000
78. อบต.เกษตรวิสัย (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว9159159159159ทำแล้ว 31/10/255957000
79. อบต.ขอนแก่น (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7204204204204ทำแล้ว 27/10/2559457200
80. อบต.ขามเปี้ย (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว7327328328328 ยังไม่อนุมัติ
81. อบต.ขี้เหล็ก (อาจสามารถ)ทำแล้ว5181177161153ทำแล้ว 15/11/255963000
82. อบต.ขี้เหล็ก (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว6128127127127ทำแล้ว 31/10/2559
83. อบต.เขวาทุ่ง (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6161153117124ทำแล้ว 02/02/2560
84. อบต.ค้อใหญ่ (พนมไพร)ทำแล้ว790807776 ยังไม่อนุมัติ
85. อบต.คำนาดี (โพนทอง)ทำแล้ว7176176176176ทำแล้ว 29/09/256073110
86. อบต.คำไฮ (พนมไพร)ทำแล้ว65555 ยังไม่อนุมัติ
87. อบต.แคนใหญ่ (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว536363636 ยังไม่อนุมัติ
88. อบต.โคกสว่าง (พนมไพร)ทำแล้ว7282282282282ทำแล้ว 28/10/25591075191515
89. อบต.โคกสว่าง (หนองพอก)ทำแล้ว6125251313ทำแล้ว 04/09/2560
90. อบต.ช้างเผือก (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6137989898ทำแล้ว 10/11/2559681322
91. อบต.ชานุวรรณ (พนมไพร)ทำแล้ว7297320320319ทำแล้ว 28/10/255978000
92. อบต.ดงกลาง (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว9235235233232ทำแล้ว 08/01/256152000
93. อบต.ดงครั่งน้อย (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว735362929 ยังไม่อนุมัติ
94. อบต.ดงครั่งใหญ่ (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว7364408344361ทำแล้ว 26/10/255969000
95. อบต.ดงลาน (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6355355355354ทำแล้ว 31/03/256019
96. อบต.ดอกไม้ (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6252215211196ทำแล้ว 31/10/2559
97. อบต.ดอกล้ำ (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว3114117137128 ยังไม่อนุมัติ
98. อบต.ดอนโอง (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว5179237230175ทำแล้ว 29/10/25599264111
99. อบต.ดูกอึ่ง (หนองฮี)ทำแล้ว6252185185141ทำแล้ว 31/10/2559591600
100. อบต.ดู่น้อย (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว7255240240240 ยังไม่อนุมัติ
101. อบต.เด่นราษฎร์ (หนองฮี)ทำแล้ว6453452453453ทำแล้ว 28/10/255982000
102. อบต.ท่าหาดยาว (โพนทราย)ทำแล้ว5204202189189 ยังไม่อนุมัติ
103. อบต.ทุ่งเขาหลวง (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว7382386386386ทำแล้ว 31/03/256095343431
104. อบต.ทุ่งทอง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว9222222222222ทำแล้ว 31/10/2559
105. อบต.ทุ่งศรีเมือง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว8301304281293ทำแล้ว 06/10/2560261000
106. อบต.เทอดไทย (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว6275313264219ทำแล้ว 31/10/25591
107. อบต.ธวัชบุรี (ธวัชบุรี)ทำแล้ว5167167167167ทำแล้ว 31/10/255918171717
108. อบต.นางาม (เสลภูมิ)ทำแล้ว7321321321321ทำแล้ว 28/11/2559
109. อบต.นานวล (พนมไพร)ทำแล้ว7197248306325ทำแล้ว 31/10/2559192000
110. อบต.นาโพธิ์ (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว651515151 ยังไม่อนุมัติ
111. อบต.นาเลิง (เสลภูมิ)ทำแล้ว7240128171177ทำแล้ว 30/11/25591365333
112. อบต.นาใหญ่ (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว8153200243180 ยังไม่อนุมัติ
113. อบต.นาอุดม (โพนทอง)ทำแล้ว5755749671442ทำแล้ว 10/11/255932766
114. อบต.น้ำคำ (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6331331331331ทำแล้ว 31/10/2559434000
115. อบต.น้ำใส (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว61201247973 ยังไม่อนุมัติ
116. อบต.น้ำอ้อม (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว6379379379379ทำแล้ว 29/09/256011111111
117. อบต.โนนรัง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6 ยังไม่อนุมัติ
118. อบต.โนนสง่า (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว5297334334334ทำแล้ว 28/11/2559
119. อบต.โนนสว่าง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว5146145135139ทำแล้ว 31/10/2559968000
120. อบต.บ่อพันขัน (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว5282282282282ทำแล้ว 31/10/2559819000
121. อบต.บัวคำ (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว7287287287287 ยังไม่อนุมัติ 1
122. อบต.บัวแดง (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว7123180180180ทำแล้ว 15/11/2559753000
123. อบต.บ้านเขือง (เชียงขวัญ)ทำแล้ว7189201168156ทำแล้ว 31/10/255930000
124. อบต.บ้านแจ้ง (อาจสามารถ)ทำแล้ว6173175175175 ยังไม่อนุมัติ
125. อบต.บ้านดู่ (อาจสามารถ)ทำแล้ว6276276276276ทำแล้ว 28/10/2559
126. อบต.บ้านฝาง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว6313316315315ทำแล้ว 28/10/2559154000
127. อบต.บึงเกลือ (เสลภูมิ)ทำแล้ว8137139118100 ยังไม่อนุมัติ
128. อบต.บึงงาม (หนองพอก)ทำแล้ว4229254243239ทำแล้ว 30/11/255918115000
129. อบต.บึงงาม (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว6229230230230ทำแล้ว 28/11/25591234400
130. อบต.บึงนคร (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6243260260259 ยังไม่อนุมัติ
131. อบต.ปาฝา (จังหาร)ทำแล้ว6228198193190ทำแล้ว 31/10/25591622000
132. อบต.ป่าสังข์ (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว5499501501501ทำแล้ว 31/10/2559499000
133. อบต.ผาน้ำย้อย (หนองพอก)ทำแล้ว724253829ทำแล้ว 30/06/25607000
134. อบต.พนมไพร (พนมไพร)ทำแล้ว6686790102 ยังไม่อนุมัติ 934000
135. อบต.พรมสวรรค์ (โพนทอง)ทำแล้ว6248248242248ทำแล้ว 18/11/255944555
136. อบต.พระเจ้า (เชียงขวัญ)ทำแล้ว6192179151121ทำแล้ว 31/10/25597267000
137. อบต.พระธาตุ (เชียงขวัญ)ทำแล้ว6651159594ทำแล้ว 31/10/2559
138. อบต.พลับพลา (เชียงขวัญ)ทำแล้ว7321241313307ทำแล้ว 31/10/2559
139. อบต.โพธิ์ทอง (เสลภูมิ)ทำแล้ว518161413 ยังไม่อนุมัติ
140. อบต.โพธิ์ศรี (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว8126126126126ทำแล้ว 27/09/256081000
141. อบต.โพธิ์ศรีสว่าง (โพนทอง)ทำแล้ว5171171171171ทำแล้ว 20/12/255995000
142. อบต.โพธิ์สัย (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว6140495047ทำแล้ว 26/12/25591840722
143. อบต.โพธิ์ใหญ่ (พนมไพร)ทำแล้ว682ทำแล้ว 14/11/25603
144. อบต.ไพศาล (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6156150127113ทำแล้ว 30/11/2559174512129
145. อบต.ภูเขาทอง (หนองพอก)ทำแล้ว7312315315318 ยังไม่อนุมัติ
146. อบต.ภูเงิน (เสลภูมิ)ทำแล้ว7284366319316ทำแล้ว 04/11/255915544000
147. อบต.ม่วงลาด (จังหาร)ทำแล้ว612015312171ทำแล้ว 31/10/2559
148. อบต.มะบ้า (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว5314314314314ทำแล้ว 30/12/2559
149. อบต.เมืองทอง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7148160150127ทำแล้ว 15/11/2559
150. อบต.เมืองทุ่ง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6180200186174ทำแล้ว 31/10/2559750000
151. อบต.เมืองน้อย (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6141119111108ทำแล้ว 28/11/25591947666
152. อบต.เมืองเปลือย (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว767565560ทำแล้ว 21/11/255919111
153. อบต.ยางคำ (โพนทราย)ทำแล้ว6420425425425ทำแล้ว 18/07/25602116436153
154. อบต.ยางใหญ่ (จังหาร)ทำแล้ว6318495496496ทำแล้ว 31/10/2559691200
155. อบต.รอบเมือง (หนองพอก)ทำแล้ว41209996108ทำแล้ว 28/10/255966101010
156. อบต.รอบเมือง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6178180180180ทำแล้ว 19/12/2559
157. อบต.ราชธานี (ธวัชบุรี)ทำแล้ว5171169169169ทำแล้ว 22/11/255911000
158. อบต.วังสามัคคี (โพนทอง)ทำแล้ว74193116114 ยังไม่อนุมัติ 3
159. อบต.วารีสวัสดิ์ (พนมไพร)ทำแล้ว6244242242242ทำแล้ว 31/10/25593000
160. อบต.ศรีโคตร (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว8195202202202ทำแล้ว 15/10/2559
161. อบต.ศรีวิลัย (เสลภูมิ)ทำแล้ว62293145151ทำแล้ว 31/10/255932000
162. อบต.ศรีสว่าง (โพนทราย)ทำแล้ว7310316316316 ยังไม่อนุมัติ 4
163. อบต.สระแก้ว (พนมไพร)ทำแล้ว6237240240241ทำแล้ว 27/10/2559841732
164. อบต.สระคู (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว629282828ทำแล้ว 25/10/25596
165. อบต.สระนกแก้ว (โพนทอง)ทำแล้ว792858894ทำแล้ว 31/10/2559245000
166. อบต.สระบัว (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว611515411989ทำแล้ว 31/10/255956000
167. อบต.สวนจิก (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว5224224224224ทำแล้ว 02/10/256052888
168. อบต.สว่าง (โพนทอง)ทำแล้ว7154111109109ทำแล้ว 28/10/25591083100
169. อบต.สะอาด (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว301071062411ทำแล้ว 01/11/255943171100
170. อบต.สะอาดสมบูรณ์ (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7191170181151ทำแล้ว 45000
171. อบต.สาวแห (หนองฮี)ทำแล้ว796828179ทำแล้ว 31/10/2559293999
172. อบต.สิงห์โคก (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว7148144144144 ยังไม่อนุมัติ
173. อบต.แสนชาติ (จังหาร)ทำแล้ว5119124131114ทำแล้ว 31/10/25591644000
174. อบต.แสนสุข (พนมไพร)ทำแล้ว6627634634634ทำแล้ว 15/11/256028521
175. อบต.หนองแก้ว (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7226299301301ทำแล้ว 31/10/255920000
176. อบต.หนองขาม (อาจสามารถ)ทำแล้ว7294226199188ทำแล้ว 29/09/2560135000
177. อบต.หนองขุ่นใหญ่ (หนองพอก)ทำแล้ว6171188157124ทำแล้ว 08/12/255914846000
178. อบต.หนองแคน (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว5137333124ทำแล้ว 15/11/25594140000
179. อบต.หนองตาไก้ (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว6247213188190ทำแล้ว 31/10/25591370000
180. อบต.หนองทัพไทย (พนมไพร)ทำแล้ว519992121123ทำแล้ว 31/10/2559336000
181. อบต.หนองบัว (อาจสามารถ)ทำแล้ว522212121 ยังไม่อนุมัติ
182. อบต.หนองไผ่ (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6527527527527 ยังไม่อนุมัติ
183. อบต.หนองพอก (หนองพอก)ทำแล้ว5200164142108 ยังไม่อนุมัติ
184. อบต.หนองพอก (ธวัชบุรี)ทำแล้ว61481187063ทำแล้ว 27/10/255969777
185. อบต.หนองแวง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว6127137140135ทำแล้ว 31/10/255978000
186. อบต.หนองแวง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6270271271271ทำแล้ว 31/10/255968000
187. อบต.หนองแวงควง (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว6298285244238ทำแล้ว 11/11/255925701030
188. อบต.หนองหมื่นถ่าน (อาจสามารถ)ทำแล้ว6318318318318ทำแล้ว 28/10/2559781156
189. อบต.หนองใหญ่ (โพนทอง)ทำแล้ว6256249269224ทำแล้ว 16/11/255971561500
190. อบต.หนองใหญ่ (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว6129131131132ทำแล้ว 30/11/2560
191. อบต.หน่อม (อาจสามารถ)ทำแล้ว8228140133132ทำแล้ว 31/10/25594811000
192. อบต.หมูม้น (เชียงขวัญ)ทำแล้ว5260261261261ทำแล้ว 31/10/255953
193. อบต.ห้วยหินลาด (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว5127126126126ทำแล้ว 31/10/25592373000
194. อบต.หัวช้าง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6270160117124ทำแล้ว 08/11/2559353101010
195. อบต.หัวโทน (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6212212212212ทำแล้ว 04/05/256015284000
196. อบต.เหนือเมือง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว5685683682682ทำแล้ว 31/10/2559112103000
197. อบต.เหล่า (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว5217216223233 ยังไม่อนุมัติ
198. อบต.เหล่าน้อย (เสลภูมิ)ทำแล้ว5200176251358ทำแล้ว 21/11/25591456421
199. อบต.เหล่าหลวง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว8237162136122ทำแล้ว 31/01/256171161616
200. อบต.โหรา (อาจสามารถ)ทำแล้ว6182173166168ทำแล้ว 30/11/255942000
201. อบต.อาจสามารถ (อาจสามารถ)ทำแล้ว6191192192192ทำแล้ว 30/11/2559
202. อบต.อีง่อง (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว6333334334334ทำแล้ว 31/10/255951000
203. อบต.อุ่มเม่า (โพนทอง)ทำแล้ว5125117115116ทำแล้ว 02/10/2560247111111
รวม 203 อปท.2031,27644,21242,36241,34740,0961562,6498,098700419377
ข้อมูล ณ 23/01/2561