รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด มหาสารคาม ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.มหาสารคาม (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว3608495513387ทำแล้ว 30/12/2559739136412828
2. เทศบาลเมืองมหาสารคาม (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว4355265247246ทำแล้ว 20/01/2560156208191515
3. เทศบาลตำบลกุดปลาดุก (ชื่นชม)ทำแล้ว512111010399ทำแล้ว 31/10/2559363363231
4. เทศบาลตำบลแกดำ (แกดำ)ทำแล้ว6344287244222ทำแล้ว 31/10/255916610109
5. เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว5318191187187ทำแล้ว 31/10/255915469171717
6. เทศบาลตำบลขามเรียง (กันทรวิชัย)ทำแล้ว4164157155155ทำแล้ว 28/10/255946602799
7. เทศบาลตำบลโคกพระ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว6175172161167ทำแล้ว 29/10/25593107373736
8. เทศบาลตำบลเชียงยืน (เชียงยืน)ทำแล้ว5218222222222ทำแล้ว 31/10/255933105424138
9. เทศบาลตำบลท่าขอนยาง (กันทรวิชัย)ทำแล้ว5397397397397ทำแล้ว 31/05/25606591111
10. เทศบาลตำบลนาเชือก (นาเชือก)ทำแล้ว7296243231209ทำแล้ว 31/10/255982323232
11. เทศบาลตำบลนาดูน (นาดูน)ทำแล้ว7182207111113ทำแล้ว 30/11/255956101010
12. เทศบาลตำบลบรบือ (บรบือ)ทำแล้ว41171058595ทำแล้ว 31/10/255964151413
13. เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว8515544546550ทำแล้ว 19/03/256150181717
14. เทศบาลตำบลโพนทอง (เชียงยืน)ทำแล้ว6693694694694ทำแล้ว 31/10/255963116322827
15. เทศบาลตำบลมิตรภาพ (แกดำ)ทำแล้ว5187187187187ทำแล้ว 31/10/255963262625
16. เทศบาลตำบลวาปีปทุม (วาปีปทุม)ทำแล้ว6107107104102ทำแล้ว 17/11/2559273292925
17. เทศบาลตำบลแวงน่าง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6118117134137ทำแล้ว 31/10/255916811765
18. เทศบาลตำบลหนองกุง (ชื่นชม)ทำแล้ว6129115112106ทำแล้ว 31/10/25592776393936
19. เทศบาลตำบลหนองไผ่ (นาดูน)ทำแล้ว6173166166166ทำแล้ว 31/10/255934774
20. เทศบาลตำบลหัวดง (นาดูน)ทำแล้ว6166166160161ทำแล้ว 31/10/25594551171715
21. อบต.ก้ามปู (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว5178225225225ทำแล้ว 28/10/2559471141414
22. อบต.กำพี้ (บรบือ)ทำแล้ว6120118114111ทำแล้ว 28/10/2559268323232
23. อบต.กุดรัง (กุดรัง)ทำแล้ว6491491491491ทำแล้ว 30/03/2561182443330
24. อบต.กุดใส้จ่อ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว567603875ทำแล้ว 28/10/25591343232322
25. อบต.กู่ทอง (เชียงยืน)ทำแล้ว712340ทำแล้ว 31/10/2559451999
26. อบต.กู่สันตรัตน์ (นาดูน)ทำแล้ว6109105105105ทำแล้ว 13/03/256112711109
27. อบต.เกิ้ง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว8482476475467ทำแล้ว 04/11/2559176101010
28. อบต.แก้งแก (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว6149664945ทำแล้ว 31/10/255960191819
29. อบต.แก่งเลิงจาน (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6316255240237ทำแล้ว 31/10/25598445555
30. อบต.แกดำ (แกดำ)ทำแล้ว7327316316314ทำแล้ว 31/10/25592865363631
31. อบต.ขามเฒ่าพัฒนา (กันทรวิชัย)ทำแล้ว7220182213187ทำแล้ว 01/05/25602452161616
32. อบต.ขามป้อม (วาปีปทุม)ทำแล้ว7193192188186ทำแล้ว 28/10/255930533
33. อบต.ขามเรียน (ยางสีสุราช)ทำแล้ว8390331344302ทำแล้ว 31/10/25591071431009795
34. อบต.เขวา (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว8332315277236ทำแล้ว 28/09/256038173727164
35. อบต.เขวาไร่ (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว6265228189190ทำแล้ว 28/10/2559265342020
36. อบต.เขวาไร่ (นาเชือก)ทำแล้ว7155164161161ทำแล้ว 31/10/25597442282518
37. อบต.เขวาใหญ่ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว5734734734734ทำแล้ว 29/12/25597397242421
38. อบต.เขื่อน (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว7138138138138ทำแล้ว 28/08/256090333332
39. อบต.คันธารราษฎร์ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว7126126126126ทำแล้ว 28/10/255943666
40. อบต.แคน (วาปีปทุม)ทำแล้ว6120120116114ทำแล้ว 31/10/255986144513751
41. อบต.โคกก่อ (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว8269269269269ทำแล้ว 30/01/256047888
42. อบต.โคกพระ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว4161144146141ทำแล้ว 21/11/255959131313
43. อบต.โคกสีทองหลาง (วาปีปทุม)ทำแล้ว6100137133129ทำแล้ว 27/10/255954232322
44. อบต.งัวบา (วาปีปทุม)ทำแล้ว6148148148148ทำแล้ว 31/10/2559253212121
45. อบต.ชื่นชม (ชื่นชม)ทำแล้ว6151181202222ทำแล้ว 31/10/25592737131313
46. อบต.เชียงยืน (เชียงยืน)ทำแล้ว5416418415415ทำแล้ว 28/10/255928666
47. อบต.ดงดวน (นาดูน)ทำแล้ว7154144140150ทำแล้ว 31/10/2559475282820
48. อบต.ดงบัง (นาดูน)ทำแล้ว6279283268255ทำแล้ว 31/10/2559175191919
49. อบต.ดงเมือง (ยางสีสุราช)ทำแล้ว6230122113105ทำแล้ว 31/10/255910193232323
50. อบต.ดงยาง (นาดูน)ทำแล้ว5193193193193ทำแล้ว 31/10/25593079464646
51. อบต.ดงใหญ่ (วาปีปทุม)ทำแล้ว6139140140140ทำแล้ว 28/10/2559342282615
52. อบต.ดอนกลาง (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว613712910699ทำแล้ว 31/10/25593567202020
53. อบต.ดอนงัว (บรบือ)ทำแล้ว6180197197197ทำแล้ว 14/06/256083272727
54. อบต.ดอนเงิน (เชียงยืน)ทำแล้ว8329330330330ทำแล้ว 28/10/255983252322
55. อบต.ดอนหว่าน (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว8266234223197ทำแล้ว 03/11/255952999
56. อบต.ท่าตูม (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว8198198198198ทำแล้ว 10/11/255927141413
57. อบต.ท่าสองคอน (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6629629630630ทำแล้ว 19/02/256158222120
58. อบต.นาข่า (วาปีปทุม)ทำแล้ว6228125119110ทำแล้ว 30/10/255972222019
59. อบต.นาเชือก (นาเชือก)ทำแล้ว4166170177169ทำแล้ว 08/02/2561147191917
60. อบต.นาทอง (เชียงยืน)ทำแล้ว9149149149149ทำแล้ว 11/11/25591354765
61. อบต.นาโพธิ์ (กุดรัง)ทำแล้ว5202202202202ทำแล้ว 29/11/25595517117
62. อบต.นาภู (ยางสีสุราช)ทำแล้ว6440440440440ทำแล้ว 28/10/255948145787774
63. อบต.นาสีนวน (กันทรวิชัย)ทำแล้ว5338341341341ทำแล้ว 03/11/255972393938
64. อบต.นาสีนวล (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว5314317314312ทำแล้ว 01/10/256036443
65. อบต.โนนแดง (บรบือ)ทำแล้ว5124147136138ทำแล้ว 05/06/25604385442928
66. อบต.โนนภิบาล (แกดำ)ทำแล้ว7151151151151ทำแล้ว 31/10/255914772176
67. อบต.โนนราษี (บรบือ)ทำแล้ว6433433433433ทำแล้ว 15/11/2560136292927
68. อบต.บรบือ (บรบือ)ทำแล้ว7851058471ทำแล้ว 31/10/255960262321
69. อบต.บ่อใหญ่ (บรบือ)ทำแล้ว6266255258252ทำแล้ว 28/10/255991999
70. อบต.บัวค้อ (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6408408408408ทำแล้ว 31/10/255931121212
71. อบต.บัวมาศ (บรบือ)ทำแล้ว6206232207171ทำแล้ว 31/10/25594210271146
72. อบต.บ้านกู่ (ยางสีสุราช)ทำแล้ว71031058990ทำแล้ว 31/10/2559459383820
73. อบต.บ้านหวาย (วาปีปทุม)ทำแล้ว5252263260255ทำแล้ว 31/10/255960988
74. อบต.ประชาพัฒนา (วาปีปทุม)ทำแล้ว6179168164158ทำแล้ว 31/10/255911561088
75. อบต.ปอพาน (นาเชือก)ทำแล้ว6578578578578ทำแล้ว 31/10/2559119697292929
76. อบต.ปะหลาน (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว7191168149143ทำแล้ว 31/10/2559584777
77. อบต.พระธาตุ (นาดูน)ทำแล้ว7171191149170ทำแล้ว 31/10/2559276504849
78. อบต.แพง (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว7319349349349ทำแล้ว 01/10/2560847151515
79. อบต.โพธิ์ชัย (วาปีปทุม)ทำแล้ว5174156158151ทำแล้ว 29/05/25592355352829
80. อบต.โพนงาม (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว6239242241241ทำแล้ว 28/10/2559167777
81. อบต.ภารแอ่น (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว4208646059ทำแล้ว 30/01/2561747774
82. อบต.มะค่า (กันทรวิชัย)ทำแล้ว6140141141142ทำแล้ว 01/05/256132111110
83. อบต.เม็กดำ (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว8138133133132ทำแล้ว 31/10/25591768323230
84. อบต.เมืองเตา (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว6338401391388ทำแล้ว 31/10/2559148145534033
85. อบต.เมืองเสือ (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว992918988ทำแล้ว 31/10/25594999756967
86. อบต.ยาง (บรบือ)ทำแล้ว51171149182ทำแล้ว 31/10/25591468888
87. อบต.ยางท่าแจ้ง (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว8158138138138ทำแล้ว 31/10/2559127655
88. อบต.ยางน้อย (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว6829445445445ทำแล้ว 28/10/25596661212121
89. อบต.ยางสีสุราช (ยางสีสุราช)ทำแล้ว7442446446446ทำแล้ว 04/09/256029888
90. อบต.ราษฎร์เจริญ (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว6225225225225ทำแล้ว 21/10/25591498424241
91. อบต.ราษฎร์พัฒนา (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว5176183154154ทำแล้ว 31/10/25595070292929
92. อบต.ลาดพัฒนา (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6186184184184ทำแล้ว 14/11/255917966
93. อบต.ลานสะแก (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว7227224215213ทำแล้ว 28/10/25591093624946
94. อบต.เลิงใต้ (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว5192146143143ทำแล้ว 31/10/25594780141414
95. อบต.เลิงแฝก (กุดรัง)ทำแล้ว690807577ทำแล้ว 28/10/255990151515
96. อบต.วังไชย (บรบือ)ทำแล้ว8301302302302ทำแล้ว 31/10/25592286201514
97. อบต.วังยาว (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว5216217217217ทำแล้ว 31/10/255913121212
98. อบต.วังแสง (แกดำ)ทำแล้ว4139172183184ทำแล้ว 31/10/255978403434
99. อบต.วังใหม่ (บรบือ)ทำแล้ว866666772ทำแล้ว 31/10/25591570494035
100. อบต.เวียงชัย (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว4250248248248ทำแล้ว 31/10/25591641303021
101. อบต.เวียงสะอาด (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว7240241213213ทำแล้ว 31/10/25591488312828
102. อบต.แวงดง (ยางสีสุราช)ทำแล้ว6487488488488ทำแล้ว 31/10/2559585252524
103. อบต.แวงน่าง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว7388388388388ทำแล้ว 11/11/255925222
104. อบต.ศรีสุข (กันทรวิชัย)ทำแล้ว6410409410413ทำแล้ว 31/10/255957104434243
105. อบต.สันป่าตอง (นาเชือก)ทำแล้ว482695657ทำแล้ว 31/10/2559547312730
106. อบต.สำโรง (นาเชือก)ทำแล้ว7119124122122ทำแล้ว 31/10/25602464343434
107. อบต.เสือโก้ก (วาปีปทุม)ทำแล้ว7274263235223ทำแล้ว 31/10/25601105383636
108. อบต.เสือเฒ่า (เชียงยืน)ทำแล้ว7145125114114ทำแล้ว 15/11/2559111169696648
109. อบต.หนองกุง (นาเชือก)ทำแล้ว8291306296309ทำแล้ว 31/10/25591878585451
110. อบต.หนองกุง (แกดำ)ทำแล้ว5198115109103ทำแล้ว 31/10/25596100261818
111. อบต.หนองกุงสวรรค์ (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว7260260260260ทำแล้ว 21/10/255991444
112. อบต.หนองโก (บรบือ)ทำแล้ว41531748183ทำแล้ว 28/10/2559168212120
113. อบต.หนองคู (นาดูน)ทำแล้ว4264266266266ทำแล้ว 31/10/255926151414
114. อบต.หนองคูขาด (บรบือ)ทำแล้ว6257245230233ทำแล้ว 31/10/25593473332625
115. อบต.หนองจิก (บรบือ)ทำแล้ว6238141135111ทำแล้ว 31/10/2559169282625
116. อบต.หนองซอน (เชียงยืน)ทำแล้ว9395395395395ทำแล้ว 15/11/255923111
117. อบต.หนองแดง (นาเชือก)ทำแล้ว5204193220168ทำแล้ว 31/10/255949888
118. อบต.หนองทุ่ม (วาปีปทุม)ทำแล้ว9354306320288ทำแล้ว 31/10/25592184151514
119. อบต.หนองโน (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6422188186187ทำแล้ว 03/10/25604968333231
120. อบต.หนองบอน (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว7162162162162ทำแล้ว 28/10/255918572488
121. อบต.หนองบัว (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว4209211211211ทำแล้ว 30/09/2560157777
122. อบต.หนองบัว (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว4161162151148ทำแล้ว 28/10/255944115393839
123. อบต.หนองบัวแก้ว (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว6188150151134ทำแล้ว 31/10/25592070352525
124. อบต.หนองบัวสันตุ (ยางสีสุราช)ทำแล้ว6200209209209ทำแล้ว 08/11/2559118352623
125. อบต.หนองปลิง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6379372372372ทำแล้ว 28/10/2559235181010
126. อบต.หนองโพธิ์ (นาเชือก)ทำแล้ว6117112126113ทำแล้ว 28/10/255966242020
127. อบต.หนองม่วง (บรบือ)ทำแล้ว693109110111ทำแล้ว 31/10/25595338302826
128. อบต.หนองเม็ก (นาเชือก)ทำแล้ว593827694ทำแล้ว 31/10/255925171212
129. อบต.หนองเรือ (นาเชือก)ทำแล้ว7212195197288ทำแล้ว 28/10/25594664777
130. อบต.หนองแวง (กุดรัง)ทำแล้ว6260263261262ทำแล้ว 28/10/255911677363130
131. อบต.หนองสิม (บรบือ)ทำแล้ว6137131131130 ยังไม่อนุมัติ 11111
132. อบต.หนองแสง (วาปีปทุม)ทำแล้ว71601009998ทำแล้ว 28/10/255992454134
133. อบต.หนองแสน (วาปีปทุม)ทำแล้ว7231231231231ทำแล้ว 31/10/2559224222
134. อบต.หนองเหล็ก (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว8259221214193ทำแล้ว 29/10/255911779655
135. อบต.หนองไฮ (วาปีปทุม)ทำแล้ว6235183158149ทำแล้ว 15/12/2559235333227
136. อบต.ห้วยเตย (กุดรัง)ทำแล้ว5108103108107ทำแล้ว 31/10/255910460242424
137. อบต.ห้วยแอ่ง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว5274274274274ทำแล้ว 31/10/255956888
138. อบต.หัวขวาง (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว6235326371472ทำแล้ว 28/10/2559125171616
139. อบต.หัวเรือ (วาปีปทุม)ทำแล้ว9225225225225ทำแล้ว 11/11/255950332727
140. อบต.เหล่า (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว71301006669ทำแล้ว 31/10/2559110988
141. อบต.เหล่าดอกไม้ (ชื่นชม)ทำแล้ว4177152147136ทำแล้ว 31/10/255989242116
142. อบต.เหล่าบัวบาน (เชียงยืน)ทำแล้ว4144707373ทำแล้ว 31/10/255995666262
143. อบต.แห่ใต้ (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว7376378377378ทำแล้ว 28/10/25598685363331
รวม 143 อปท.14387334,58932,45731,67631,3451423,78411,0793,6313,2223,038
ข้อมูล ณ 17/08/2561