รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด มหาสารคาม ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.มหาสารคาม (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว3609496514388ทำแล้ว 30/12/2559673609000
2. เทศบาลเมืองมหาสารคาม (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว4355265247246ทำแล้ว 20/01/256053197400
3. เทศบาลตำบลกุดปลาดุก (ชื่นชม)ทำแล้ว512111010399ทำแล้ว 31/10/2559154131312
4. เทศบาลตำบลแกดำ (แกดำ)ทำแล้ว6127886051 ยังไม่อนุมัติ
5. เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว5322187187187ทำแล้ว 31/10/255915
6. เทศบาลตำบลขามเรียง (กันทรวิชัย)ทำแล้ว4165ทำแล้ว 02/06/25604628000
7. เทศบาลตำบลโคกพระ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว ยังไม่อนุมัติ
8. เทศบาลตำบลเชียงยืน (เชียงยืน)ทำแล้ว5218222222222ทำแล้ว 31/10/25591793131313
9. เทศบาลตำบลท่าขอนยาง (กันทรวิชัย)ทำแล้ว5397397397397ทำแล้ว 31/05/2560
10. เทศบาลตำบลนาเชือก (นาเชือก)ทำแล้ว7296243231209ทำแล้ว 31/10/255982000
11. เทศบาลตำบลนาดูน (นาดูน) - ยังไม่อนุมัติ
12. เทศบาลตำบลบรบือ (บรบือ)ทำแล้ว41181058595ทำแล้ว 31/10/25595000
13. เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว8507537539543 ยังไม่อนุมัติ
14. เทศบาลตำบลโพนทอง (เชียงยืน)ทำแล้ว6693694694694ทำแล้ว 31/10/25594686000
15. เทศบาลตำบลมิตรภาพ (แกดำ) - 549494949 ยังไม่อนุมัติ
16. เทศบาลตำบลวาปีปทุม (วาปีปทุม)ทำแล้ว6108105104103ทำแล้ว 17/11/255973322
17. เทศบาลตำบลแวงน่าง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6117118134137ทำแล้ว 31/10/255971000
18. เทศบาลตำบลหนองกุง (ชื่นชม)ทำแล้ว6132114113105ทำแล้ว 31/10/2559781021
19. เทศบาลตำบลหนองไผ่ (นาดูน) - ยังไม่อนุมัติ
20. เทศบาลตำบลหัวดง (นาดูน)ทำแล้ว6166166160161ทำแล้ว 31/10/255944442
21. อบต.ก้ามปู (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว5220225225225ทำแล้ว 28/10/255947000
22. อบต.กำพี้ (บรบือ)ทำแล้ว6120118114111ทำแล้ว 28/10/2559
23. อบต.กุดรัง (กุดรัง)ทำแล้ว633333333 ยังไม่อนุมัติ
24. อบต.กุดใส้จ่อ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว467603875ทำแล้ว 28/10/255943000
25. อบต.กู่ทอง (เชียงยืน) - ยังไม่อนุมัติ
26. อบต.กู่สันตรัตน์ (นาดูน)ทำแล้ว663636363 ยังไม่อนุมัติ
27. อบต.เกิ้ง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว8482476475467 ยังไม่อนุมัติ 1
28. อบต.แก้งแก (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว617222 ยังไม่อนุมัติ
29. อบต.แก่งเลิงจาน (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6316255240237ทำแล้ว 31/10/25598445000
30. อบต.แกดำ (แกดำ)ทำแล้ว1 ยังไม่อนุมัติ
31. อบต.ขามเฒ่าพัฒนา (กันทรวิชัย)ทำแล้ว7220182213187ทำแล้ว 01/05/2560
32. อบต.ขามป้อม (วาปีปทุม)ทำแล้ว7193192188186ทำแล้ว 28/10/25593000
33. อบต.ขามเรียน (ยางสีสุราช)ทำแล้ว8390331344302ทำแล้ว 31/10/25597101454442
34. อบต.เขวา (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว8364312277236ทำแล้ว 28/09/2560
35. อบต.เขวาไร่ (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว6265228189190ทำแล้ว 28/10/2559265100
36. อบต.เขวาไร่ (นาเชือก)ทำแล้ว7159161161161ทำแล้ว 31/10/255944751
37. อบต.เขวาใหญ่ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว2350350350350 ยังไม่อนุมัติ
38. อบต.เขื่อน (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว7138138138138ทำแล้ว 28/08/2560
39. อบต.คันธารราษฎร์ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว7126126126126 ยังไม่อนุมัติ
40. อบต.แคน (วาปีปทุม)ทำแล้ว6120120116114ทำแล้ว 31/10/255972132222
41. อบต.โคกก่อ (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว8165165165165 ยังไม่อนุมัติ
42. อบต.โคกพระ (กันทรวิชัย) - 4152133137132 ยังไม่อนุมัติ
43. อบต.โคกสีทองหลาง (วาปีปทุม)ทำแล้ว6100137133129ทำแล้ว 27/10/255954000
44. อบต.งัวบา (วาปีปทุม)ทำแล้ว6148148148148ทำแล้ว 31/10/255953000
45. อบต.ชื่นชม (ชื่นชม)ทำแล้ว6151181202222ทำแล้ว 31/10/2559135444
46. อบต.เชียงยืน (เชียงยืน)ทำแล้ว5417418415415ทำแล้ว 28/10/255928000
47. อบต.ดงดวน (นาดูน)ทำแล้ว7155143140151ทำแล้ว 31/10/2559176000
48. อบต.ดงบัง (นาดูน)ทำแล้ว6315320296278 ยังไม่อนุมัติ
49. อบต.ดงเมือง (ยางสีสุราช)ทำแล้ว6218122113105ทำแล้ว 31/10/256077000
50. อบต.ดงยาง (นาดูน)ทำแล้ว5193193193193ทำแล้ว 31/10/255976131213
51. อบต.ดงใหญ่ (วาปีปทุม)ทำแล้ว6139140140140ทำแล้ว 28/10/25593421130
52. อบต.ดอนกลาง (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว613712910699ทำแล้ว 31/10/25593526000
53. อบต.ดอนงัว (บรบือ) - 6180197197197ทำแล้ว 14/06/256050101010
54. อบต.ดอนเงิน (เชียงยืน)ทำแล้ว8329330330330ทำแล้ว 28/10/255983000
55. อบต.ดอนหว่าน (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว8266234223197ทำแล้ว 03/11/2559
56. อบต.ท่าตูม (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว8198198198198ทำแล้ว 10/11/2559
57. อบต.ท่าสองคอน (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6534534535535 ยังไม่อนุมัติ 3000
58. อบต.นาข่า (วาปีปทุม)ทำแล้ว6228125119110ทำแล้ว 30/10/25598000
59. อบต.นาเชือก (นาเชือก)ทำแล้ว4165169176168ทำแล้ว 31/10/25594611118
60. อบต.นาทอง (เชียงยืน)ทำแล้ว9149149149149ทำแล้ว 11/11/255926000
61. อบต.นาโพธิ์ (กุดรัง)ทำแล้ว5202202202202 ยังไม่อนุมัติ
62. อบต.นาภู (ยางสีสุราช)ทำแล้ว6440440440440ทำแล้ว 28/10/255935134000
63. อบต.นาสีนวน (กันทรวิชัย)ทำแล้ว5338341341341ทำแล้ว 03/11/255964171716
64. อบต.นาสีนวล (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว5315317314312 ยังไม่อนุมัติ
65. อบต.โนนแดง (บรบือ)ทำแล้ว5124147136138ทำแล้ว 05/06/2560185000
66. อบต.โนนภิบาล (แกดำ)ทำแล้ว7151151151151ทำแล้ว 31/10/25593000
67. อบต.โนนราษี (บรบือ)ทำแล้ว6433433433433ทำแล้ว 15/11/2560134000
68. อบต.บรบือ (บรบือ)ทำแล้ว778715954 ยังไม่อนุมัติ
69. อบต.บ่อใหญ่ (บรบือ) - 6302295262261 ยังไม่อนุมัติ
70. อบต.บัวค้อ (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6398398398398 ยังไม่อนุมัติ
71. อบต.บัวมาศ (บรบือ)ทำแล้ว6209230209172ทำแล้ว 31/10/25593581100
72. อบต.บ้านกู่ (ยางสีสุราช)ทำแล้ว71031049090 ยังไม่อนุมัติ
73. อบต.บ้านหวาย (วาปีปทุม)ทำแล้ว5252263260255ทำแล้ว 31/10/255929000
74. อบต.ประชาพัฒนา (วาปีปทุม)ทำแล้ว6179168164158ทำแล้ว 31/10/255956000
75. อบต.ปอพาน (นาเชือก)ทำแล้ว6578578578578ทำแล้ว 31/10/2559578666
76. อบต.ปะหลาน (พยัคฆภูมิพิสัย) - ยังไม่อนุมัติ
77. อบต.พระธาตุ (นาดูน)ทำแล้ว7285286282280ทำแล้ว 31/10/255969000
78. อบต.แพง (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว731313131 ยังไม่อนุมัติ
79. อบต.โพธิ์ชัย (วาปีปทุม)ทำแล้ว5174156158151 ยังไม่อนุมัติ
80. อบต.โพนงาม (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว6240241241241ทำแล้ว 28/10/2559
81. อบต.ภารแอ่น (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว4208646059 ยังไม่อนุมัติ
82. อบต.มะค่า (กันทรวิชัย) - ยังไม่อนุมัติ
83. อบต.เม็กดำ (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว8138133133132ทำแล้ว 31/10/2559138131312
84. อบต.เมืองเตา (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว6338401391388ทำแล้ว 31/10/255946111000
85. อบต.เมืองเสือ (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว9108116116115ทำแล้ว 31/10/25592760121111
86. อบต.ยาง (บรบือ)ทำแล้ว51171149182ทำแล้ว 31/10/25591468000
87. อบต.ยางท่าแจ้ง (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว8125125125125 ยังไม่อนุมัติ
88. อบต.ยางน้อย (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว6829445445445ทำแล้ว 28/10/25592
89. อบต.ยางสีสุราช (ยางสีสุราช)ทำแล้ว7120123123123 ยังไม่อนุมัติ
90. อบต.ราษฎร์เจริญ (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว6225225225225ทำแล้ว 21/10/255982000
91. อบต.ราษฎร์พัฒนา (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว5188175152152ทำแล้ว 31/10/255971000
92. อบต.ลาดพัฒนา (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6186184184184ทำแล้ว 14/11/255910000
93. อบต.ลานสะแก (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว7227224215213ทำแล้ว 28/10/25591881000
94. อบต.เลิงใต้ (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว5193146143143ทำแล้ว 31/10/2559
95. อบต.เลิงแฝก (กุดรัง)ทำแล้ว690807577ทำแล้ว 28/10/255965000
96. อบต.วังไชย (บรบือ)ทำแล้ว8301302302302ทำแล้ว 31/10/25594000
97. อบต.วังยาว (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว5193194194194 ยังไม่อนุมัติ
98. อบต.วังแสง (แกดำ)ทำแล้ว4139172183184ทำแล้ว 31/10/255977161616
99. อบต.วังใหม่ (บรบือ)ทำแล้ว870696971ทำแล้ว 31/10/255959000
100. อบต.เวียงชัย (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว4250248248248ทำแล้ว 31/10/255912000
101. อบต.เวียงสะอาด (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว7240241213213ทำแล้ว 31/10/2559374000
102. อบต.แวงดง (ยางสีสุราช)ทำแล้ว6487488488488ทำแล้ว 31/10/2559180000
103. อบต.แวงน่าง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว7388388388388ทำแล้ว 11/11/255925000
104. อบต.ศรีสุข (กันทรวิชัย)ทำแล้ว6410409410413ทำแล้ว 31/10/25591
105. อบต.สันป่าตอง (นาเชือก)ทำแล้ว482705657ทำแล้ว 31/10/2559323000
106. อบต.สำโรง (นาเชือก)ทำแล้ว7121122122122ทำแล้ว 31/10/25601655111
107. อบต.เสือโก้ก (วาปีปทุม)ทำแล้ว7274263235223ทำแล้ว 31/10/2560105000
108. อบต.เสือเฒ่า (เชียงยืน)ทำแล้ว7148125114114 ยังไม่อนุมัติ
109. อบต.หนองกุง (นาเชือก)ทำแล้ว8291306296309ทำแล้ว 31/10/255961282322
110. อบต.หนองกุง (แกดำ)ทำแล้ว5198115109103ทำแล้ว 31/10/25596100000
111. อบต.หนองกุงสวรรค์ (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว7196196196196 ยังไม่อนุมัติ
112. อบต.หนองโก (บรบือ)ทำแล้ว41531748183ทำแล้ว 28/10/2559168000
113. อบต.หนองคู (นาดูน)ทำแล้ว4264266266266 ยังไม่อนุมัติ
114. อบต.หนองคูขาด (บรบือ)ทำแล้ว6257245230233ทำแล้ว 31/10/255929701010
115. อบต.หนองจิก (บรบือ)ทำแล้ว6238141135111ทำแล้ว 31/10/2559169700
116. อบต.หนองซอน (เชียงยืน)ทำแล้ว9395395395395ทำแล้ว 15/11/2559
117. อบต.หนองแดง (นาเชือก)ทำแล้ว51218710172 ยังไม่อนุมัติ
118. อบต.หนองทุ่ม (วาปีปทุม)ทำแล้ว9354306320288ทำแล้ว 31/10/25591
119. อบต.หนองโน (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6422188186187ทำแล้ว 03/10/256068131311
120. อบต.หนองบอน (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว7 ยังไม่อนุมัติ
121. อบต.หนองบัว (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว4210211211211ทำแล้ว 30/09/256055000
122. อบต.หนองบัว (โกสุมพิสัย) - 4162163152149ทำแล้ว 28/10/255910115911
123. อบต.หนองบัวแก้ว (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว6203144145131ทำแล้ว 31/10/255966000
124. อบต.หนองบัวสันตุ (ยางสีสุราช)ทำแล้ว6200209209209ทำแล้ว 08/11/2559118210
125. อบต.หนองปลิง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6372372372372 ยังไม่อนุมัติ 35000
126. อบต.หนองโพธิ์ (นาเชือก)ทำแล้ว6117112126113ทำแล้ว 28/10/255966000
127. อบต.หนองม่วง (บรบือ)ทำแล้ว494111110111ทำแล้ว 31/10/25591420665
128. อบต.หนองเม็ก (นาเชือก)ทำแล้ว588837896ทำแล้ว 31/10/2559
129. อบต.หนองเรือ (นาเชือก)ทำแล้ว7326194196177ทำแล้ว 28/10/2559778000
130. อบต.หนองแวง (กุดรัง)ทำแล้ว6261262261262ทำแล้ว 28/10/25596878131313
131. อบต.หนองสิม (บรบือ)ทำแล้ว6150121 ยังไม่อนุมัติ
132. อบต.หนองแสง (วาปีปทุม)ทำแล้ว71601009998ทำแล้ว 28/10/255992000
133. อบต.หนองแสน (วาปีปทุม)ทำแล้ว7231231231231ทำแล้ว 31/10/2559224000
134. อบต.หนองเหล็ก (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว8275235226202ทำแล้ว 29/10/25593
135. อบต.หนองไฮ (วาปีปทุม)ทำแล้ว6235183158149ทำแล้ว 15/12/2559235000
136. อบต.ห้วยเตย (กุดรัง)ทำแล้ว5108103108107ทำแล้ว 31/10/25599351000
137. อบต.ห้วยแอ่ง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว5274274274274ทำแล้ว 31/10/255956000
138. อบต.หัวขวาง (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว6235326371472ทำแล้ว 28/10/2559125000
139. อบต.หัวเรือ (วาปีปทุม)ทำแล้ว9225225225225ทำแล้ว 11/11/255937000
140. อบต.เหล่า (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว71063922 ยังไม่อนุมัติ
141. อบต.เหล่าดอกไม้ (ชื่นชม)ทำแล้ว4177152147136ทำแล้ว 31/10/2559
142. อบต.เหล่าบัวบาน (เชียงยืน)ทำแล้ว4144707373ทำแล้ว 31/10/255968000
143. อบต.แห่ใต้ (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว758595858 ยังไม่อนุมัติ
รวม 143 อปท.13382230,80928,32927,64227,2171021,4446,945325247224
ข้อมูล ณ 22/01/2561