รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด มหาสารคาม ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.มหาสารคาม (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว3608495513387ทำแล้ว 30/12/2559674609311716
2. เทศบาลเมืองมหาสารคาม (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว4355265247246ทำแล้ว 20/01/2560156208151515
3. เทศบาลตำบลกุดปลาดุก (ชื่นชม)ทำแล้ว512111010399ทำแล้ว 31/10/2559154232221
4. เทศบาลตำบลแกดำ (แกดำ)ทำแล้ว6344287244222ทำแล้ว 31/10/255911555
5. เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว5321188187187ทำแล้ว 31/10/25599170161616
6. เทศบาลตำบลขามเรียง (กันทรวิชัย)ทำแล้ว4164157155155ทำแล้ว 28/10/255946601088
7. เทศบาลตำบลโคกพระ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว6176171161167ทำแล้ว 29/10/2559108373736
8. เทศบาลตำบลเชียงยืน (เชียงยืน)ทำแล้ว5218222222222ทำแล้ว 31/10/25593393262626
9. เทศบาลตำบลท่าขอนยาง (กันทรวิชัย)ทำแล้ว5397397397397ทำแล้ว 31/05/256022111
10. เทศบาลตำบลนาเชือก (นาเชือก)ทำแล้ว7296243231209ทำแล้ว 31/10/255982323232
11. เทศบาลตำบลนาดูน (นาดูน)ทำแล้ว7182207111113ทำแล้ว 30/11/255956101010
12. เทศบาลตำบลบรบือ (บรบือ)ทำแล้ว41171058595ทำแล้ว 31/10/255964151413
13. เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว8515544546550ทำแล้ว 19/03/256150181616
14. เทศบาลตำบลโพนทอง (เชียงยืน)ทำแล้ว6693694694694ทำแล้ว 31/10/255963116161615
15. เทศบาลตำบลมิตรภาพ (แกดำ)ทำแล้ว5187187187187ทำแล้ว 31/10/255956201614
16. เทศบาลตำบลวาปีปทุม (วาปีปทุม)ทำแล้ว6107107104102ทำแล้ว 17/11/2559273292723
17. เทศบาลตำบลแวงน่าง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6117118134137ทำแล้ว 31/10/25591479333
18. เทศบาลตำบลหนองกุง (ชื่นชม)ทำแล้ว6131114113106ทำแล้ว 31/10/25592677363631
19. เทศบาลตำบลหนองไผ่ (นาดูน)ทำแล้ว6171164164164ทำแล้ว 31/10/255934000
20. เทศบาลตำบลหัวดง (นาดูน)ทำแล้ว6166166160161ทำแล้ว 31/10/2559551171715
21. อบต.ก้ามปู (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว5178225225225ทำแล้ว 28/10/2559471141414
22. อบต.กำพี้ (บรบือ)ทำแล้ว6120118114111ทำแล้ว 28/10/2559268323232
23. อบต.กุดรัง (กุดรัง)ทำแล้ว6491491491491ทำแล้ว 30/03/2561182343333
24. อบต.กุดใส้จ่อ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว567603875ทำแล้ว 28/10/25591343181817
25. อบต.กู่ทอง (เชียงยืน)ทำแล้ว712340ทำแล้ว 31/10/2559451422
26. อบต.กู่สันตรัตน์ (นาดูน)ทำแล้ว6109105105105ทำแล้ว 13/03/256112711109
27. อบต.เกิ้ง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว8482476475467ทำแล้ว 04/11/2559176101010
28. อบต.แก้งแก (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว6149664945ทำแล้ว 31/10/255960171617
29. อบต.แก่งเลิงจาน (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6316255240237ทำแล้ว 31/10/25598445222
30. อบต.แกดำ (แกดำ)ทำแล้ว7327316316314ทำแล้ว 31/10/25592865272720
31. อบต.ขามเฒ่าพัฒนา (กันทรวิชัย)ทำแล้ว7220182213187ทำแล้ว 01/05/256024521299
32. อบต.ขามป้อม (วาปีปทุม)ทำแล้ว7193192188186ทำแล้ว 28/10/255930522
33. อบต.ขามเรียน (ยางสีสุราช)ทำแล้ว8390331344302ทำแล้ว 31/10/2559105139918987
34. อบต.เขวา (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว8332315277236ทำแล้ว 28/09/256038173323125
35. อบต.เขวาไร่ (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว6265228189190ทำแล้ว 28/10/2559265342020
36. อบต.เขวาไร่ (นาเชือก)ทำแล้ว7154165161161ทำแล้ว 31/10/255974412693
37. อบต.เขวาใหญ่ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว5734734734734ทำแล้ว 29/12/255997211816
38. อบต.เขื่อน (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว7138138138138ทำแล้ว 28/08/256090302928
39. อบต.คันธารราษฎร์ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว7126126126126ทำแล้ว 28/10/255943666
40. อบต.แคน (วาปีปทุม)ทำแล้ว6120120116114ทำแล้ว 31/10/255980140362436
41. อบต.โคกก่อ (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว8269269269269ทำแล้ว 30/01/256047888
42. อบต.โคกพระ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว4161144146141ทำแล้ว 21/11/255959131313
43. อบต.โคกสีทองหลาง (วาปีปทุม)ทำแล้ว6100137133129ทำแล้ว 27/10/255954181817
44. อบต.งัวบา (วาปีปทุม)ทำแล้ว6148148148148ทำแล้ว 31/10/2559253212121
45. อบต.ชื่นชม (ชื่นชม)ทำแล้ว6151181202222ทำแล้ว 31/10/2559935131313
46. อบต.เชียงยืน (เชียงยืน)ทำแล้ว5416418415415ทำแล้ว 28/10/255928666
47. อบต.ดงดวน (นาดูน)ทำแล้ว7154144140150ทำแล้ว 31/10/2559475252517
48. อบต.ดงบัง (นาดูน)ทำแล้ว6279283268255ทำแล้ว 31/10/2559175151515
49. อบต.ดงเมือง (ยางสีสุราช)ทำแล้ว6230122113105ทำแล้ว 31/10/255910193141414
50. อบต.ดงยาง (นาดูน)ทำแล้ว5193193193193ทำแล้ว 31/10/25593079404040
51. อบต.ดงใหญ่ (วาปีปทุม)ทำแล้ว6139140140140ทำแล้ว 28/10/2559342282311
52. อบต.ดอนกลาง (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว613712910699ทำแล้ว 31/10/25593567202020
53. อบต.ดอนงัว (บรบือ)ทำแล้ว6180197197197ทำแล้ว 14/06/256083252525
54. อบต.ดอนเงิน (เชียงยืน)ทำแล้ว8329330330330ทำแล้ว 28/10/255983252322
55. อบต.ดอนหว่าน (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว8266234223197ทำแล้ว 03/11/255952999
56. อบต.ท่าตูม (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว8198198198198ทำแล้ว 10/11/255927121212
57. อบต.ท่าสองคอน (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6629629630630ทำแล้ว 19/02/256120222
58. อบต.นาข่า (วาปีปทุม)ทำแล้ว6228125119110ทำแล้ว 30/10/255972191715
59. อบต.นาเชือก (นาเชือก)ทำแล้ว4166170177169ทำแล้ว 08/02/256147181816
60. อบต.นาทอง (เชียงยืน)ทำแล้ว9149149149149ทำแล้ว 11/11/25591354723
61. อบต.นาโพธิ์ (กุดรัง)ทำแล้ว5202202202202ทำแล้ว 29/11/255955111111
62. อบต.นาภู (ยางสีสุราช)ทำแล้ว6440440440440ทำแล้ว 28/10/255940139686864
63. อบต.นาสีนวน (กันทรวิชัย)ทำแล้ว5338341341341ทำแล้ว 03/11/255970282827
64. อบต.นาสีนวล (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว5314317314312ทำแล้ว 01/10/256036443
65. อบต.โนนแดง (บรบือ)ทำแล้ว5124147136138ทำแล้ว 05/06/2560185292423
66. อบต.โนนภิบาล (แกดำ)ทำแล้ว7151151151151ทำแล้ว 31/10/25591477754
67. อบต.โนนราษี (บรบือ)ทำแล้ว6433433433433ทำแล้ว 15/11/2560134191815
68. อบต.บรบือ (บรบือ)ทำแล้ว7851058471ทำแล้ว 31/10/2559601133
69. อบต.บ่อใหญ่ (บรบือ)ทำแล้ว6266255258252ทำแล้ว 28/10/255923888
70. อบต.บัวค้อ (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6408408408408ทำแล้ว 31/10/255931888
71. อบต.บัวมาศ (บรบือ)ทำแล้ว6209230209172ทำแล้ว 31/10/255935824146
72. อบต.บ้านกู่ (ยางสีสุราช)ทำแล้ว71031058990ทำแล้ว 31/10/2559457353517
73. อบต.บ้านหวาย (วาปีปทุม)ทำแล้ว5252263260255ทำแล้ว 31/10/255960988
74. อบต.ประชาพัฒนา (วาปีปทุม)ทำแล้ว6179168164158ทำแล้ว 31/10/255911561088
75. อบต.ปอพาน (นาเชือก)ทำแล้ว6578578578578ทำแล้ว 31/10/2559578161615
76. อบต.ปะหลาน (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว7191168149143ทำแล้ว 31/10/2559584777
77. อบต.พระธาตุ (นาดูน)ทำแล้ว7171191149170ทำแล้ว 31/10/255976302830
78. อบต.แพง (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว7347349349349ทำแล้ว 01/10/2560822966
79. อบต.โพธิ์ชัย (วาปีปทุม)ทำแล้ว5174156158151ทำแล้ว 29/05/25592355242222
80. อบต.โพนงาม (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว6240241241241ทำแล้ว 28/10/25597666
81. อบต.ภารแอ่น (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว4208646059ทำแล้ว 30/01/2561742774
82. อบต.มะค่า (กันทรวิชัย)ทำแล้ว6140141141142ทำแล้ว 01/05/256128111110
83. อบต.เม็กดำ (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว8138133133132ทำแล้ว 31/10/25591060232322
84. อบต.เมืองเตา (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว6338401391388ทำแล้ว 31/10/2559146142494038
85. อบต.เมืองเสือ (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว9108116116115ทำแล้ว 31/10/255959101706765
86. อบต.ยาง (บรบือ)ทำแล้ว51171149182ทำแล้ว 31/10/25591468888
87. อบต.ยางท่าแจ้ง (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว8158138138138ทำแล้ว 31/10/2559127644
88. อบต.ยางน้อย (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว6829445445445ทำแล้ว 28/10/25596459212121
89. อบต.ยางสีสุราช (ยางสีสุราช)ทำแล้ว7442446446446ทำแล้ว 04/09/256025777
90. อบต.ราษฎร์เจริญ (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว6225225225225ทำแล้ว 21/10/255985282828
91. อบต.ราษฎร์พัฒนา (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว5177182154154ทำแล้ว 31/10/255971121212
92. อบต.ลาดพัฒนา (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6186184184184ทำแล้ว 14/11/255912422
93. อบต.ลานสะแก (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว7227224215213ทำแล้ว 28/10/2559788423030
94. อบต.เลิงใต้ (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว5192146143143ทำแล้ว 31/10/255947791499
95. อบต.เลิงแฝก (กุดรัง)ทำแล้ว690807577ทำแล้ว 28/10/255990151515
96. อบต.วังไชย (บรบือ)ทำแล้ว8301302302302ทำแล้ว 31/10/25592286171514
97. อบต.วังยาว (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว5216217217217ทำแล้ว 31/10/255913999
98. อบต.วังแสง (แกดำ)ทำแล้ว4139172183184ทำแล้ว 31/10/255977312929
99. อบต.วังใหม่ (บรบือ)ทำแล้ว869696971ทำแล้ว 31/10/2559258292925
100. อบต.เวียงชัย (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว4250248248248ทำแล้ว 31/10/25591640303020
101. อบต.เวียงสะอาด (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว7240241213213ทำแล้ว 31/10/25591488262626
102. อบต.แวงดง (ยางสีสุราช)ทำแล้ว6487488488488ทำแล้ว 31/10/2559485252524
103. อบต.แวงน่าง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว7388388388388ทำแล้ว 11/11/255925222
104. อบต.ศรีสุข (กันทรวิชัย)ทำแล้ว6410409410413ทำแล้ว 31/10/255956102272626
105. อบต.สันป่าตอง (นาเชือก)ทำแล้ว482695657ทำแล้ว 31/10/2559544302629
106. อบต.สำโรง (นาเชือก)ทำแล้ว7119124122122ทำแล้ว 31/10/25602465242424
107. อบต.เสือโก้ก (วาปีปทุม)ทำแล้ว7274263235223ทำแล้ว 31/10/25601105201212
108. อบต.เสือเฒ่า (เชียงยืน)ทำแล้ว7145125114114ทำแล้ว 15/11/2559111169666665
109. อบต.หนองกุง (นาเชือก)ทำแล้ว8291306296309ทำแล้ว 31/10/25591878454339
110. อบต.หนองกุง (แกดำ)ทำแล้ว5198115109103ทำแล้ว 31/10/25596100261818
111. อบต.หนองกุงสวรรค์ (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว7260260260260ทำแล้ว 21/10/255991444
112. อบต.หนองโก (บรบือ)ทำแล้ว41531748183ทำแล้ว 28/10/2559168171716
113. อบต.หนองคู (นาดูน)ทำแล้ว4264266266266ทำแล้ว 31/10/255926131212
114. อบต.หนองคูขาด (บรบือ)ทำแล้ว6257245230233ทำแล้ว 31/10/25593473252322
115. อบต.หนองจิก (บรบือ)ทำแล้ว6238141135111ทำแล้ว 31/10/2559169222220
116. อบต.หนองซอน (เชียงยืน)ทำแล้ว9395395395395ทำแล้ว 15/11/255923111
117. อบต.หนองแดง (นาเชือก)ทำแล้ว5204193220168ทำแล้ว 31/10/255949777
118. อบต.หนองทุ่ม (วาปีปทุม)ทำแล้ว9354306320288ทำแล้ว 31/10/255915841532
119. อบต.หนองโน (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6422188186187ทำแล้ว 03/10/25604068272625
120. อบต.หนองบอน (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว7162162162162ทำแล้ว 28/10/255918572488
121. อบต.หนองบัว (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว4210211211211ทำแล้ว 30/09/256055777
122. อบต.หนองบัว (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว4161162151148ทำแล้ว 28/10/255944115303030
123. อบต.หนองบัวแก้ว (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว6188150151134ทำแล้ว 31/10/25592068352525
124. อบต.หนองบัวสันตุ (ยางสีสุราช)ทำแล้ว6200209209209ทำแล้ว 08/11/2559118141413
125. อบต.หนองปลิง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6379372372372ทำแล้ว 28/10/25592351099
126. อบต.หนองโพธิ์ (นาเชือก)ทำแล้ว6117112126113ทำแล้ว 28/10/255966201919
127. อบต.หนองม่วง (บรบือ)ทำแล้ว693109110111ทำแล้ว 31/10/25595238272321
128. อบต.หนองเม็ก (นาเชือก)ทำแล้ว593827694ทำแล้ว 31/10/255925171212
129. อบต.หนองเรือ (นาเชือก)ทำแล้ว7294195196208ทำแล้ว 28/10/25594168555
130. อบต.หนองแวง (กุดรัง)ทำแล้ว6261262261262ทำแล้ว 28/10/25596978201918
131. อบต.หนองสิม (บรบือ)ทำแล้ว6150121ทำแล้ว 22/06/2560186232119
132. อบต.หนองแสง (วาปีปทุม)ทำแล้ว71601009998ทำแล้ว 28/10/255992454033
133. อบต.หนองแสน (วาปีปทุม)ทำแล้ว7231231231231ทำแล้ว 31/10/2559224222
134. อบต.หนองเหล็ก (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว8259221214193ทำแล้ว 29/10/255911779655
135. อบต.หนองไฮ (วาปีปทุม)ทำแล้ว6235183158149ทำแล้ว 15/12/2559235262319
136. อบต.ห้วยเตย (กุดรัง)ทำแล้ว5108103108107ทำแล้ว 31/10/255910460242424
137. อบต.ห้วยแอ่ง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว5274274274274ทำแล้ว 31/10/255956888
138. อบต.หัวขวาง (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว6235326371472ทำแล้ว 28/10/25591251766
139. อบต.หัวเรือ (วาปีปทุม)ทำแล้ว9225225225225ทำแล้ว 11/11/255950151515
140. อบต.เหล่า (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว71301006669ทำแล้ว 31/10/25597655
141. อบต.เหล่าดอกไม้ (ชื่นชม)ทำแล้ว4177152147136ทำแล้ว 31/10/255989333
142. อบต.เหล่าบัวบาน (เชียงยืน)ทำแล้ว4144707373ทำแล้ว 31/10/255970101010
143. อบต.แห่ใต้ (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว7376378377378ทำแล้ว 28/10/25598685262421
รวม 143 อปท.14387334,74032,46531,57431,1601433,06311,0772,8082,5222,377
ข้อมูล ณ 24/06/2561