รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด มหาสารคาม ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.มหาสารคาม (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว3608495513387ทำแล้ว 30/12/2559863310186152151
2. เทศบาลเมืองมหาสารคาม (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว4355265247246ทำแล้ว 20/01/2560156208191919
3. เทศบาลตำบลกุดปลาดุก (ชื่นชม)ทำแล้ว512111010399ทำแล้ว 31/10/2559363383837
4. เทศบาลตำบลแกดำ (แกดำ)ทำแล้ว6343287244222ทำแล้ว 31/10/25593979101010
5. เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว5318191186187ทำแล้ว 31/10/255916269331718
6. เทศบาลตำบลขามเรียง (กันทรวิชัย)ทำแล้ว4164156155155ทำแล้ว 28/10/25598660272727
7. เทศบาลตำบลโคกพระ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว6175172161167ทำแล้ว 29/10/25593107474747
8. เทศบาลตำบลเชียงยืน (เชียงยืน)ทำแล้ว5218221219222ทำแล้ว 31/10/255933110615348
9. เทศบาลตำบลท่าขอนยาง (กันทรวิชัย)ทำแล้ว5397397397397ทำแล้ว 31/05/25606591474747
10. เทศบาลตำบลนาเชือก (นาเชือก)ทำแล้ว7296243231209ทำแล้ว 31/10/2559982383838
11. เทศบาลตำบลนาดูน (นาดูน)ทำแล้ว7182207111113ทำแล้ว 30/11/255956101010
12. เทศบาลตำบลบรบือ (บรบือ)ทำแล้ว41171058595ทำแล้ว 31/10/255964151415
13. เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว8515544546550ทำแล้ว 19/03/25613102251818
14. เทศบาลตำบลโพนทอง (เชียงยืน)ทำแล้ว6693694694694ทำแล้ว 31/10/255967118787372
15. เทศบาลตำบลมิตรภาพ (แกดำ)ทำแล้ว5187187187187ทำแล้ว 31/10/255963423838
16. เทศบาลตำบลวาปีปทุม (วาปีปทุม)ทำแล้ว6106108104102ทำแล้ว 17/11/2559577696966
17. เทศบาลตำบลแวงน่าง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6118117134137ทำแล้ว 31/10/25591681211818
18. เทศบาลตำบลหนองกุง (ชื่นชม)ทำแล้ว6129115112106ทำแล้ว 31/10/25592776555454
19. เทศบาลตำบลหนองไผ่ (นาดูน)ทำแล้ว6173166166166ทำแล้ว 31/10/255934775
20. เทศบาลตำบลหัวดง (นาดูน)ทำแล้ว6166166160161ทำแล้ว 31/10/25595253252523
21. อบต.ก้ามปู (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว5178225225225ทำแล้ว 28/10/2559473534845
22. อบต.กำพี้ (บรบือ)ทำแล้ว6120118114111ทำแล้ว 28/10/2559268323232
23. อบต.กุดรัง (กุดรัง)ทำแล้ว6491491491491ทำแล้ว 30/03/2561182454545
24. อบต.กุดใส้จ่อ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว567603875ทำแล้ว 28/10/25591343252524
25. อบต.กู่ทอง (เชียงยืน)ทำแล้ว712340ทำแล้ว 31/10/255945191818
26. อบต.กู่สันตรัตน์ (นาดูน)ทำแล้ว6109105105105ทำแล้ว 13/03/256112711109
27. อบต.เกิ้ง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว8482476475467ทำแล้ว 04/11/2559176101010
28. อบต.แก้งแก (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว6149664945ทำแล้ว 31/10/255960191817
29. อบต.แก่งเลิงจาน (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6316255240237ทำแล้ว 31/10/25598445281010
30. อบต.แกดำ (แกดำ)ทำแล้ว7327316316314ทำแล้ว 31/10/25592865383834
31. อบต.ขามเฒ่าพัฒนา (กันทรวิชัย)ทำแล้ว7220182213187ทำแล้ว 01/05/25602452161616
32. อบต.ขามป้อม (วาปีปทุม)ทำแล้ว7193192188186ทำแล้ว 28/10/255930533
33. อบต.ขามเรียน (ยางสีสุราช)ทำแล้ว8390331344302ทำแล้ว 31/10/2559107143104102100
34. อบต.เขวา (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว8332315277236ทำแล้ว 28/09/256038173807568
35. อบต.เขวาไร่ (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว6161228189190ทำแล้ว 28/10/255981163382020
36. อบต.เขวาไร่ (นาเชือก)ทำแล้ว7155164161161ทำแล้ว 31/10/25597443302517
37. อบต.เขวาใหญ่ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว5734734734734ทำแล้ว 29/12/25597599242421
38. อบต.เขื่อน (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว7138138138138ทำแล้ว 28/08/256090464140
39. อบต.คันธารราษฎร์ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว7126126126126ทำแล้ว 28/10/255943666
40. อบต.แคน (วาปีปทุม)ทำแล้ว6120120116114ทำแล้ว 31/10/2559115167977397
41. อบต.โคกก่อ (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว8269269269269ทำแล้ว 30/01/25602747222222
42. อบต.โคกพระ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว4161144146141ทำแล้ว 21/11/255959141414
43. อบต.โคกสีทองหลาง (วาปีปทุม)ทำแล้ว6100137133129ทำแล้ว 27/10/2559954232322
44. อบต.งัวบา (วาปีปทุม)ทำแล้ว6148148148148ทำแล้ว 31/10/2559253363636
45. อบต.ชื่นชม (ชื่นชม)ทำแล้ว6151181202222ทำแล้ว 31/10/25592737141413
46. อบต.เชียงยืน (เชียงยืน)ทำแล้ว5416418415415ทำแล้ว 28/10/255928666
47. อบต.ดงดวน (นาดูน)ทำแล้ว7153147138149ทำแล้ว 31/10/2559476282828
48. อบต.ดงบัง (นาดูน)ทำแล้ว6279283268255ทำแล้ว 31/10/2559175222020
49. อบต.ดงเมือง (ยางสีสุราช)ทำแล้ว6230122113105ทำแล้ว 31/10/255910193232323
50. อบต.ดงยาง (นาดูน)ทำแล้ว5193193193193ทำแล้ว 31/10/25593079484848
51. อบต.ดงใหญ่ (วาปีปทุม)ทำแล้ว6139140140140ทำแล้ว 28/10/25591942353329
52. อบต.ดอนกลาง (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว613712910699ทำแล้ว 31/10/25593969353433
53. อบต.ดอนงัว (บรบือ)ทำแล้ว6180197197197ทำแล้ว 14/06/256083313131
54. อบต.ดอนเงิน (เชียงยืน)ทำแล้ว8329330330330ทำแล้ว 28/10/255983262317
55. อบต.ดอนหว่าน (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว8266234223197ทำแล้ว 03/11/255952999
56. อบต.ท่าตูม (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว8198198198198ทำแล้ว 10/11/255927151515
57. อบต.ท่าสองคอน (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6629629630630ทำแล้ว 19/02/256158222120
58. อบต.นาข่า (วาปีปทุม)ทำแล้ว6228125119110ทำแล้ว 30/10/25591572313130
59. อบต.นาเชือก (นาเชือก)ทำแล้ว4166170177169ทำแล้ว 08/02/2561147212118
60. อบต.นาทอง (เชียงยืน)ทำแล้ว9149149149149ทำแล้ว 11/11/255913542366
61. อบต.นาโพธิ์ (กุดรัง)ทำแล้ว5202202202202ทำแล้ว 29/11/255925539117
62. อบต.นาภู (ยางสีสุราช)ทำแล้ว6440440440440ทำแล้ว 28/10/2559152157999894
63. อบต.นาสีนวน (กันทรวิชัย)ทำแล้ว5338341341341ทำแล้ว 03/11/255972414140
64. อบต.นาสีนวล (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว5314317314312ทำแล้ว 01/10/256036121110
65. อบต.โนนแดง (บรบือ)ทำแล้ว5124147136138ทำแล้ว 05/06/25605085444140
66. อบต.โนนภิบาล (แกดำ)ทำแล้ว7147151151151ทำแล้ว 31/10/25593773211717
67. อบต.โนนราษี (บรบือ)ทำแล้ว6433433433433ทำแล้ว 15/11/2560136313129
68. อบต.บรบือ (บรบือ)ทำแล้ว7851058471ทำแล้ว 31/10/255960262321
69. อบต.บ่อใหญ่ (บรบือ)ทำแล้ว6266255258252ทำแล้ว 28/10/255991999
70. อบต.บัวค้อ (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6408408408408ทำแล้ว 31/10/255931121212
71. อบต.บัวมาศ (บรบือ)ทำแล้ว6206232207171ทำแล้ว 31/10/25594210477146
72. อบต.บ้านกู่ (ยางสีสุราช)ทำแล้ว71031058990ทำแล้ว 31/10/2559461464628
73. อบต.บ้านหวาย (วาปีปทุม)ทำแล้ว5252263260255ทำแล้ว 31/10/2559601088
74. อบต.ประชาพัฒนา (วาปีปทุม)ทำแล้ว6179168164158ทำแล้ว 31/10/255911561088
75. อบต.ปอพาน (นาเชือก)ทำแล้ว6578578578578ทำแล้ว 31/10/255915866434343
76. อบต.ปะหลาน (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว7186173148143ทำแล้ว 31/10/25595289676260
77. อบต.พระธาตุ (นาดูน)ทำแล้ว7171191149170ทำแล้ว 31/10/2559376585657
78. อบต.แพง (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว7319349349349ทำแล้ว 01/10/2560850151515
79. อบต.โพธิ์ชัย (วาปีปทุม)ทำแล้ว5174156158151ทำแล้ว 29/05/25592374393637
80. อบต.โพนงาม (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว6239242241241ทำแล้ว 28/10/25591635353434
81. อบต.ภารแอ่น (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว4208646059ทำแล้ว 30/01/2561758191915
82. อบต.มะค่า (กันทรวิชัย)ทำแล้ว6140141141142ทำแล้ว 01/05/256133111110
83. อบต.เม็กดำ (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว8137133133132ทำแล้ว 31/10/25591768444342
84. อบต.เมืองเตา (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว6337402391388ทำแล้ว 31/10/2559209168955433
85. อบต.เมืองเสือ (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว992918988ทำแล้ว 31/10/25594999848181
86. อบต.ยาง (บรบือ)ทำแล้ว51171149182ทำแล้ว 31/10/25591468888
87. อบต.ยางท่าแจ้ง (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว8158138138138ทำแล้ว 31/10/2559127666
88. อบต.ยางน้อย (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว6829445445445ทำแล้ว 28/10/25596661454443
89. อบต.ยางสีสุราช (ยางสีสุราช)ทำแล้ว7442446446446ทำแล้ว 04/09/256057424141
90. อบต.ราษฎร์เจริญ (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว6225225225225ทำแล้ว 21/10/25591498626262
91. อบต.ราษฎร์พัฒนา (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว5176183154154ทำแล้ว 31/10/25595274474746
92. อบต.ลาดพัฒนา (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6186184184184ทำแล้ว 14/11/255919191313
93. อบต.ลานสะแก (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว7227224215213ทำแล้ว 28/10/25591093686766
94. อบต.เลิงใต้ (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว5192146143143ทำแล้ว 31/10/25594780141414
95. อบต.เลิงแฝก (กุดรัง)ทำแล้ว690807577ทำแล้ว 28/10/255990151515
96. อบต.วังไชย (บรบือ)ทำแล้ว8301302302302ทำแล้ว 31/10/25592286222018
97. อบต.วังยาว (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว5216217217217ทำแล้ว 31/10/255913121212
98. อบต.วังแสง (แกดำ)ทำแล้ว4139172183184ทำแล้ว 31/10/255979674948
99. อบต.วังใหม่ (บรบือ)ทำแล้ว862636162ทำแล้ว 31/10/25591869494945
100. อบต.เวียงชัย (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว4250248248248ทำแล้ว 31/10/25591651454536
101. อบต.เวียงสะอาด (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว7240241213213ทำแล้ว 31/10/25591488585858
102. อบต.แวงดง (ยางสีสุราช)ทำแล้ว6487488488488ทำแล้ว 31/10/2559586433635
103. อบต.แวงน่าง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว7388388388388ทำแล้ว 11/11/255925222
104. อบต.ศรีสุข (กันทรวิชัย)ทำแล้ว6410409410413ทำแล้ว 31/10/255957104605958
105. อบต.สันป่าตอง (นาเชือก)ทำแล้ว482695657ทำแล้ว 31/10/2559859554950
106. อบต.สำโรง (นาเชือก)ทำแล้ว7119124122122ทำแล้ว 31/10/25602464373736
107. อบต.เสือโก้ก (วาปีปทุม)ทำแล้ว7267268237223ทำแล้ว 31/10/25601106393838
108. อบต.เสือเฒ่า (เชียงยืน)ทำแล้ว7145125114114ทำแล้ว 15/11/2559111169967333
109. อบต.หนองกุง (นาเชือก)ทำแล้ว8291306296309ทำแล้ว 31/10/25591878656359
110. อบต.หนองกุง (แกดำ)ทำแล้ว5198115109103ทำแล้ว 31/10/25596100311818
111. อบต.หนองกุงสวรรค์ (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว7260260260260ทำแล้ว 21/10/255991444
112. อบต.หนองโก (บรบือ)ทำแล้ว41531748183ทำแล้ว 28/10/2559168303029
113. อบต.หนองคู (นาดูน)ทำแล้ว4264266266266ทำแล้ว 31/10/255926151414
114. อบต.หนองคูขาด (บรบือ)ทำแล้ว6257245230233ทำแล้ว 31/10/25593576573835
115. อบต.หนองจิก (บรบือ)ทำแล้ว6238141135111ทำแล้ว 31/10/2559169462827
116. อบต.หนองซอน (เชียงยืน)ทำแล้ว9395395395395ทำแล้ว 15/11/255923111
117. อบต.หนองแดง (นาเชือก)ทำแล้ว5204193220168ทำแล้ว 31/10/255949888
118. อบต.หนองทุ่ม (วาปีปทุม)ทำแล้ว9354306320288ทำแล้ว 31/10/25592184171514
119. อบต.หนองโน (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6422188186187ทำแล้ว 03/10/25604968383837
120. อบต.หนองบอน (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว7162162162162ทำแล้ว 28/10/25591857393938
121. อบต.หนองบัว (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว4209211211211ทำแล้ว 30/09/2560157242424
122. อบต.หนองบัว (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว4160162151148ทำแล้ว 28/10/255944146643835
123. อบต.หนองบัวแก้ว (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว6188159145131ทำแล้ว 31/10/25593889342525
124. อบต.หนองบัวสันตุ (ยางสีสุราช)ทำแล้ว6200209209209ทำแล้ว 08/11/2559118352623
125. อบต.หนองปลิง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6379372372372ทำแล้ว 28/10/2559235201414
126. อบต.หนองโพธิ์ (นาเชือก)ทำแล้ว6109117129111ทำแล้ว 28/10/25592365242222
127. อบต.หนองม่วง (บรบือ)ทำแล้ว693109110111ทำแล้ว 31/10/25595240322826
128. อบต.หนองเม็ก (นาเชือก)ทำแล้ว593827694ทำแล้ว 31/10/255925191212
129. อบต.หนองเรือ (นาเชือก)ทำแล้ว7212195197288ทำแล้ว 28/10/25594664141311
130. อบต.หนองแวง (กุดรัง)ทำแล้ว6260263261262ทำแล้ว 28/10/255911677565539
131. อบต.หนองสิม (บรบือ)ทำแล้ว6134128128128ทำแล้ว 15/06/2560990514848
132. อบต.หนองแสง (วาปีปทุม)ทำแล้ว71601009998ทำแล้ว 28/10/255992686460
133. อบต.หนองแสน (วาปีปทุม)ทำแล้ว7231231231231ทำแล้ว 31/10/2559224222
134. อบต.หนองเหล็ก (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว8259221214193ทำแล้ว 29/10/255911779655
135. อบต.หนองไฮ (วาปีปทุม)ทำแล้ว6235183158149ทำแล้ว 15/12/2559140403937
136. อบต.ห้วยเตย (กุดรัง)ทำแล้ว5108103108107ทำแล้ว 31/10/255910460242424
137. อบต.ห้วยแอ่ง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว5274274274274ทำแล้ว 31/10/255911456888
138. อบต.หัวขวาง (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว6235326371472ทำแล้ว 28/10/2559125818181
139. อบต.หัวเรือ (วาปีปทุม)ทำแล้ว9225225225225ทำแล้ว 11/11/255950414040
140. อบต.เหล่า (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว71301006669ทำแล้ว 31/10/25592111099
141. อบต.เหล่าดอกไม้ (ชื่นชม)ทำแล้ว4177152147136ทำแล้ว 31/10/255989452115
142. อบต.เหล่าบัวบาน (เชียงยืน)ทำแล้ว4144707373ทำแล้ว 31/10/255995786262
143. อบต.แห่ใต้ (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว7376378377378ทำแล้ว 28/10/25598685373432
รวม 143 อปท.14387334,44832,47831,65931,3271434,65910,8385,1254,5294,310
ข้อมูล ณ 21/10/2561