รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด มหาสารคาม ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.มหาสารคาม (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว3608495513387ทำแล้ว 30/12/25596746091488
2. เทศบาลเมืองมหาสารคาม (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว4355265247246ทำแล้ว 20/01/2560156208141414
3. เทศบาลตำบลกุดปลาดุก (ชื่นชม)ทำแล้ว512111010399ทำแล้ว 31/10/2559154181817
4. เทศบาลตำบลแกดำ (แกดำ)ทำแล้ว6344287244222ทำแล้ว 31/10/255911444
5. เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว5321188187187ทำแล้ว 31/10/25597570666
6. เทศบาลตำบลขามเรียง (กันทรวิชัย)ทำแล้ว4165ทำแล้ว 02/06/25604628000
7. เทศบาลตำบลโคกพระ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว6176171161167ทำแล้ว 29/10/2559107101010
8. เทศบาลตำบลเชียงยืน (เชียงยืน)ทำแล้ว5218222222222ทำแล้ว 31/10/25593393242424
9. เทศบาลตำบลท่าขอนยาง (กันทรวิชัย)ทำแล้ว5397397397397ทำแล้ว 31/05/256018000
10. เทศบาลตำบลนาเชือก (นาเชือก)ทำแล้ว7296243231209ทำแล้ว 31/10/255982000
11. เทศบาลตำบลนาดูน (นาดูน)ทำแล้ว7182207111113ทำแล้ว 30/11/2559561044
12. เทศบาลตำบลบรบือ (บรบือ)ทำแล้ว41181058595ทำแล้ว 31/10/255930000
13. เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว8515544546550ทำแล้ว 19/03/256150333
14. เทศบาลตำบลโพนทอง (เชียงยืน)ทำแล้ว6693694694694ทำแล้ว 31/10/255963116161615
15. เทศบาลตำบลมิตรภาพ (แกดำ)ทำแล้ว5186186186186 ยังไม่อนุมัติ
16. เทศบาลตำบลวาปีปทุม (วาปีปทุม)ทำแล้ว6107107104102ทำแล้ว 17/11/2559273161210
17. เทศบาลตำบลแวงน่าง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6117118134137ทำแล้ว 31/10/25591479333
18. เทศบาลตำบลหนองกุง (ชื่นชม)ทำแล้ว6131114113106ทำแล้ว 31/10/25592677201816
19. เทศบาลตำบลหนองไผ่ (นาดูน)ทำแล้ว635353535 ยังไม่อนุมัติ
20. เทศบาลตำบลหัวดง (นาดูน)ทำแล้ว6166166160161ทำแล้ว 31/10/255951161613
21. อบต.ก้ามปู (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว5220225225225ทำแล้ว 28/10/255969121212
22. อบต.กำพี้ (บรบือ)ทำแล้ว6120118114111ทำแล้ว 28/10/2559
23. อบต.กุดรัง (กุดรัง)ทำแล้ว6491491491491ทำแล้ว 30/03/2561152766
24. อบต.กุดใส้จ่อ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว567603875ทำแล้ว 28/10/25591343121211
25. อบต.กู่ทอง (เชียงยืน)ทำแล้ว612439ทำแล้ว 31/10/255927000
26. อบต.กู่สันตรัตน์ (นาดูน)ทำแล้ว6109105105105ทำแล้ว 13/03/25614000
27. อบต.เกิ้ง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว8482476475467ทำแล้ว 04/11/2559176000
28. อบต.แก้งแก (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว6149664945ทำแล้ว 31/10/255960000
29. อบต.แก่งเลิงจาน (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6316255240237ทำแล้ว 31/10/25598445000
30. อบต.แกดำ (แกดำ)ทำแล้ว7327316316314ทำแล้ว 31/10/255926000
31. อบต.ขามเฒ่าพัฒนา (กันทรวิชัย)ทำแล้ว7220182213187ทำแล้ว 01/05/256052000
32. อบต.ขามป้อม (วาปีปทุม)ทำแล้ว7193192188186ทำแล้ว 28/10/255930000
33. อบต.ขามเรียน (ยางสีสุราช)ทำแล้ว8390331344302ทำแล้ว 31/10/2559105135737070
34. อบต.เขวา (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว8363312277236ทำแล้ว 28/09/25601
35. อบต.เขวาไร่ (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว6265228189190ทำแล้ว 28/10/25592653177
36. อบต.เขวาไร่ (นาเชือก)ทำแล้ว7159161161161ทำแล้ว 31/10/255944762
37. อบต.เขวาใหญ่ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว5734734734734ทำแล้ว 29/12/255997000
38. อบต.เขื่อน (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว7138138138138ทำแล้ว 28/08/256090201816
39. อบต.คันธารราษฎร์ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว7126126126126 ยังไม่อนุมัติ
40. อบต.แคน (วาปีปทุม)ทำแล้ว6120120116114ทำแล้ว 31/10/255980132161516
41. อบต.โคกก่อ (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว8269269269269ทำแล้ว 30/01/256019000
42. อบต.โคกพระ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว4161144146141ทำแล้ว 21/11/255959131313
43. อบต.โคกสีทองหลาง (วาปีปทุม)ทำแล้ว6100137133129ทำแล้ว 27/10/255954000
44. อบต.งัวบา (วาปีปทุม)ทำแล้ว6148148148148ทำแล้ว 31/10/2559253212121
45. อบต.ชื่นชม (ชื่นชม)ทำแล้ว6151181202222ทำแล้ว 31/10/2559935888
46. อบต.เชียงยืน (เชียงยืน)ทำแล้ว5417418415415ทำแล้ว 28/10/255929000
47. อบต.ดงดวน (นาดูน)ทำแล้ว7155143140151ทำแล้ว 31/10/2559176000
48. อบต.ดงบัง (นาดูน)ทำแล้ว6279283268255ทำแล้ว 31/10/2559174944
49. อบต.ดงเมือง (ยางสีสุราช)ทำแล้ว6218122113105ทำแล้ว 31/10/2560117000
50. อบต.ดงยาง (นาดูน)ทำแล้ว5193193193193ทำแล้ว 31/10/255976303030
51. อบต.ดงใหญ่ (วาปีปทุม)ทำแล้ว6139140140140ทำแล้ว 28/10/2559342201917
52. อบต.ดอนกลาง (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว613712910699ทำแล้ว 31/10/25593567666
53. อบต.ดอนงัว (บรบือ)ทำแล้ว6180197197197ทำแล้ว 14/06/256082181818
54. อบต.ดอนเงิน (เชียงยืน)ทำแล้ว8329330330330ทำแล้ว 28/10/255983121211
55. อบต.ดอนหว่าน (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว8266234223197ทำแล้ว 03/11/2559
56. อบต.ท่าตูม (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว8198198198198ทำแล้ว 10/11/255927121212
57. อบต.ท่าสองคอน (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6629629630630ทำแล้ว 19/02/25613000
58. อบต.นาข่า (วาปีปทุม)ทำแล้ว6228125119110ทำแล้ว 30/10/255972222
59. อบต.นาเชือก (นาเชือก)ทำแล้ว4166170177169ทำแล้ว 08/02/256147131311
60. อบต.นาทอง (เชียงยืน)ทำแล้ว9149149149149ทำแล้ว 11/11/25591126000
61. อบต.นาโพธิ์ (กุดรัง)ทำแล้ว5202202202202ทำแล้ว 29/11/255955111111
62. อบต.นาภู (ยางสีสุราช)ทำแล้ว6440440440440ทำแล้ว 28/10/255935134343430
63. อบต.นาสีนวน (กันทรวิชัย)ทำแล้ว5338341341341ทำแล้ว 03/11/255968242423
64. อบต.นาสีนวล (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว5314317314312ทำแล้ว 01/10/256036000
65. อบต.โนนแดง (บรบือ)ทำแล้ว5124147136138ทำแล้ว 05/06/2560185000
66. อบต.โนนภิบาล (แกดำ)ทำแล้ว7151151151151ทำแล้ว 31/10/25591477000
67. อบต.โนนราษี (บรบือ)ทำแล้ว6433433433433ทำแล้ว 15/11/2560134000
68. อบต.บรบือ (บรบือ)ทำแล้ว7851058471ทำแล้ว 31/10/255960000
69. อบต.บ่อใหญ่ (บรบือ)ทำแล้ว6266255258252ทำแล้ว 28/10/255923000
70. อบต.บัวค้อ (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6408408408408ทำแล้ว 31/10/255931777
71. อบต.บัวมาศ (บรบือ)ทำแล้ว6209230209172ทำแล้ว 31/10/255935814147
72. อบต.บ้านกู่ (ยางสีสุราช)ทำแล้ว71031049090ทำแล้ว 31/10/255957303011
73. อบต.บ้านหวาย (วาปีปทุม)ทำแล้ว5252263260255ทำแล้ว 31/10/255960988
74. อบต.ประชาพัฒนา (วาปีปทุม)ทำแล้ว6179168164158ทำแล้ว 31/10/2559561088
75. อบต.ปอพาน (นาเชือก)ทำแล้ว6578578578578ทำแล้ว 31/10/2559578101010
76. อบต.ปะหลาน (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว7191168149143ทำแล้ว 31/10/2559584766
77. อบต.พระธาตุ (นาดูน)ทำแล้ว7285286282280ทำแล้ว 31/10/255969221921
78. อบต.แพง (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว732323232 ยังไม่อนุมัติ
79. อบต.โพธิ์ชัย (วาปีปทุม)ทำแล้ว5174156158151ทำแล้ว 29/05/2559554000
80. อบต.โพนงาม (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว6240241241241ทำแล้ว 28/10/2559
81. อบต.ภารแอ่น (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว4208646059ทำแล้ว 30/01/256110774
82. อบต.มะค่า (กันทรวิชัย)ทำแล้ว6140141141142 ยังไม่อนุมัติ
83. อบต.เม็กดำ (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว8138133133132ทำแล้ว 31/10/255960232322
84. อบต.เมืองเตา (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว6338401391388ทำแล้ว 31/10/255966138421811
85. อบต.เมืองเสือ (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว9108116116115ทำแล้ว 31/10/255959101181412
86. อบต.ยาง (บรบือ)ทำแล้ว51171149182ทำแล้ว 31/10/25591468888
87. อบต.ยางท่าแจ้ง (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว8158138138138ทำแล้ว 31/10/2559127000
88. อบต.ยางน้อย (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว6829445445445ทำแล้ว 28/10/25592
89. อบต.ยางสีสุราช (ยางสีสุราช)ทำแล้ว7442446446446ทำแล้ว 04/09/256023000
90. อบต.ราษฎร์เจริญ (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว6225225225225ทำแล้ว 21/10/255982111111
91. อบต.ราษฎร์พัฒนา (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว5188175152152ทำแล้ว 31/10/255971121212
92. อบต.ลาดพัฒนา (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6186184184184ทำแล้ว 14/11/255910000
93. อบต.ลานสะแก (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว7227224215213ทำแล้ว 28/10/2559188262525
94. อบต.เลิงใต้ (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว5192146143143ทำแล้ว 31/10/25594777000
95. อบต.เลิงแฝก (กุดรัง)ทำแล้ว690807577ทำแล้ว 28/10/255965151414
96. อบต.วังไชย (บรบือ)ทำแล้ว8301302302302ทำแล้ว 31/10/25592286000
97. อบต.วังยาว (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว5216217217217ทำแล้ว 31/10/255913000
98. อบต.วังแสง (แกดำ)ทำแล้ว4139172183184ทำแล้ว 31/10/255977212121
99. อบต.วังใหม่ (บรบือ)ทำแล้ว869696971ทำแล้ว 31/10/2559258292826
100. อบต.เวียงชัย (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว4250248248248ทำแล้ว 31/10/25591520000
101. อบต.เวียงสะอาด (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว7240241213213ทำแล้ว 31/10/25591488171717
102. อบต.แวงดง (ยางสีสุราช)ทำแล้ว6487488488488ทำแล้ว 31/10/2559485141312
103. อบต.แวงน่าง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว7388388388388ทำแล้ว 11/11/255925000
104. อบต.ศรีสุข (กันทรวิชัย)ทำแล้ว6410409410413ทำแล้ว 31/10/2559180000
105. อบต.สันป่าตอง (นาเชือก)ทำแล้ว482695657ทำแล้ว 31/10/2559542252021
106. อบต.สำโรง (นาเชือก)ทำแล้ว7121122122122ทำแล้ว 31/10/25601766999
107. อบต.เสือโก้ก (วาปีปทุม)ทำแล้ว7274263235223ทำแล้ว 31/10/25601105161212
108. อบต.เสือเฒ่า (เชียงยืน)ทำแล้ว7145125114114ทำแล้ว 15/11/255910933000
109. อบต.หนองกุง (นาเชือก)ทำแล้ว8291306296309ทำแล้ว 31/10/25591874403834
110. อบต.หนองกุง (แกดำ)ทำแล้ว5198115109103ทำแล้ว 31/10/255961001454
111. อบต.หนองกุงสวรรค์ (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว7260260260260ทำแล้ว 21/10/2559
112. อบต.หนองโก (บรบือ)ทำแล้ว41531748183ทำแล้ว 28/10/2559168998
113. อบต.หนองคู (นาดูน)ทำแล้ว4264266266266 ยังไม่อนุมัติ
114. อบต.หนองคูขาด (บรบือ)ทำแล้ว6257245230233ทำแล้ว 31/10/2559347312118
115. อบต.หนองจิก (บรบือ)ทำแล้ว6238141135111ทำแล้ว 31/10/2559169212119
116. อบต.หนองซอน (เชียงยืน)ทำแล้ว9395395395395ทำแล้ว 15/11/2559
117. อบต.หนองแดง (นาเชือก)ทำแล้ว5204193220168ทำแล้ว 31/10/255949733
118. อบต.หนองทุ่ม (วาปีปทุม)ทำแล้ว9354306320288ทำแล้ว 31/10/25591571332
119. อบต.หนองโน (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6422188186187ทำแล้ว 03/10/25604068232120
120. อบต.หนองบอน (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว7162162162162ทำแล้ว 28/10/25591829000
121. อบต.หนองบัว (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว4210211211211ทำแล้ว 30/09/256055444
122. อบต.หนองบัว (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว4162163152149ทำแล้ว 28/10/255943115303030
123. อบต.หนองบัวแก้ว (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว6190150151132ทำแล้ว 31/10/25592066181312
124. อบต.หนองบัวสันตุ (ยางสีสุราช)ทำแล้ว6200209209209ทำแล้ว 08/11/2559118332
125. อบต.หนองปลิง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6379372372372ทำแล้ว 28/10/2559235544
126. อบต.หนองโพธิ์ (นาเชือก)ทำแล้ว6117112126113ทำแล้ว 28/10/255966000
127. อบต.หนองม่วง (บรบือ)ทำแล้ว494111110111ทำแล้ว 31/10/25591539877
128. อบต.หนองเม็ก (นาเชือก)ทำแล้ว588837896ทำแล้ว 31/10/2559
129. อบต.หนองเรือ (นาเชือก)ทำแล้ว7326194196177ทำแล้ว 28/10/2559778333
130. อบต.หนองแวง (กุดรัง)ทำแล้ว6261262261262ทำแล้ว 28/10/25596878131313
131. อบต.หนองสิม (บรบือ)ทำแล้ว6150121ทำแล้ว 22/06/2560287191819
132. อบต.หนองแสง (วาปีปทุม)ทำแล้ว71601009998ทำแล้ว 28/10/255992302825
133. อบต.หนองแสน (วาปีปทุม)ทำแล้ว7231231231231ทำแล้ว 31/10/2559224222
134. อบต.หนองเหล็ก (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว8258221214194ทำแล้ว 29/10/25591932000
135. อบต.หนองไฮ (วาปีปทุม)ทำแล้ว6235183158149ทำแล้ว 15/12/2559235231611
136. อบต.ห้วยเตย (กุดรัง)ทำแล้ว5108103108107ทำแล้ว 31/10/255910460242424
137. อบต.ห้วยแอ่ง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว5274274274274ทำแล้ว 31/10/255956311
138. อบต.หัวขวาง (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว6235326371472ทำแล้ว 28/10/2559125555
139. อบต.หัวเรือ (วาปีปทุม)ทำแล้ว9225225225225ทำแล้ว 11/11/255937666
140. อบต.เหล่า (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว7119521514 ยังไม่อนุมัติ
141. อบต.เหล่าดอกไม้ (ชื่นชม)ทำแล้ว4177152147136ทำแล้ว 31/10/255986000
142. อบต.เหล่าบัวบาน (เชียงยืน)ทำแล้ว4144707373ทำแล้ว 31/10/255968000
143. อบต.แห่ใต้ (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว7376378377378ทำแล้ว 28/10/255931000
รวม 143 อปท.14387034,50531,89231,05630,5831362,2989,5711,3121,1711,085
ข้อมูล ณ 19/04/2561