รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด เลย ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.เลย (เมืองเลย)ทำแล้ว7322439417391ทำแล้ว 30/09/255931
2. เทศบาลเมืองเลย (เมืองเลย)ทำแล้ว6196167138130ทำแล้ว 30/12/25591
3. เทศบาลเมืองวังสะพุง (วังสะพุง)ทำแล้ว5217155144119ทำแล้ว 27/12/255915102222
4. เทศบาลตำบลเขาแก้ว (เชียงคาน)ทำแล้ว7154146158164ทำแล้ว 31/10/2559125162000
5. เทศบาลตำบลคอนสา (ปากชม)ทำแล้ว7325327327327ทำแล้ว 29/10/2559
6. เทศบาลตำบลเชียงกลม (ปากชม)ทำแล้ว7126134134134ทำแล้ว 28/10/25592461000
7. เทศบาลตำบลเชียงคาน (เชียงคาน)ทำแล้ว7300300300300ทำแล้ว 27/12/25591000
8. เทศบาลตำบลด่านซ้าย (ด่านซ้าย)ทำแล้ว11169145155154ทำแล้ว 31/10/255948353535
9. เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง (ผาขาว)ทำแล้ว7102102101100ทำแล้ว 25/07/25601000
10. เทศบาลตำบลท่าลี่ (ท่าลี่)ทำแล้ว720202020ทำแล้ว 31/10/25598738000
11. เทศบาลตำบลธาตุ (เชียงคาน)ทำแล้ว7537384375491ทำแล้ว 31/10/255955000
12. เทศบาลตำบลนาด้วง (นาด้วง)ทำแล้ว7131116113111ทำแล้ว 21/07/25603000
13. เทศบาลตำบลนาดอกคำ (นาด้วง)ทำแล้ว7709718718718ทำแล้ว 31/10/255914810109
14. เทศบาลตำบลนาดินดำ (เมืองเลย)ทำแล้ว7333333333333ทำแล้ว 30/11/25591000
15. เทศบาลตำบลนาโป่ง (เมืองเลย)ทำแล้ว7531531531531ทำแล้ว 31/10/25591230000
16. เทศบาลตำบลนาแห้ว (นาแห้ว)ทำแล้ว7322566380363ทำแล้ว 31/10/25591000
17. เทศบาลตำบลนาอ้อ (เมืองเลย)ทำแล้ว5463463463463ทำแล้ว 31/10/255942113000
18. เทศบาลตำบลนาอาน (เมืองเลย)ทำแล้ว7553386394367ทำแล้ว 30/11/255919115171717
19. เทศบาลตำบลน้ำสวย (เมืองเลย)ทำแล้ว7228228228228ทำแล้ว 21/07/25601000
20. เทศบาลตำบลโนนปอแดง (ผาขาว)ทำแล้ว7522513507505ทำแล้ว 31/10/25591000
21. เทศบาลตำบลปากชม (ปากชม)ทำแล้ว4160898986ทำแล้ว 28/10/2559
22. เทศบาลตำบลปากปวน (วังสะพุง)ทำแล้ว7116116102102ทำแล้ว 31/10/2559191000
23. เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง (เอราวัณ)ทำแล้ว7200200200200ทำแล้ว 28/10/25594000
24. เทศบาลตำบลภูกระดึง (ภูกระดึง)ทำแล้ว7219223178184ทำแล้ว 31/10/25591000
25. เทศบาลตำบลภูเรือ (ภูเรือ)ทำแล้ว7349289280282ทำแล้ว 30/12/2559296444
26. เทศบาลตำบลร่องจิก (ภูเรือ)ทำแล้ว764626277ทำแล้ว 31/10/255916381000
27. เทศบาลตำบลศรีสงคราม (วังสะพุง)ทำแล้ว5310379380380ทำแล้ว 22/11/25601000
28. เทศบาลตำบลศรีสองรัก (ด่านซ้าย)ทำแล้ว5152174173173ทำแล้ว 29/11/255948109313130
29. เทศบาลตำบลหนองหิน (หนองหิน)ทำแล้ว7176176176176ทำแล้ว 24/11/25591000
30. เทศบาลตำบลเอราวัณ (เอราวัณ)ทำแล้ว8104888785ทำแล้ว 31/10/255920097000
31. อบต.กกดู่ (เมืองเลย)ทำแล้ว7345392391391ทำแล้ว 30/11/255972000
32. อบต.กกทอง (เมืองเลย)ทำแล้ว7122107107107ทำแล้ว 30/11/25591023000
33. อบต.กกสะทอน (ด่านซ้าย)ทำแล้ว7199185182182ทำแล้ว 20/12/255917000
34. อบต.แก่งศรีภูมิ (ภูหลวง)ทำแล้ว7488488488488ทำแล้ว 01/10/25608496000
35. อบต.เขาหลวง (วังสะพุง)ทำแล้ว791888797ทำแล้ว 19/12/25591024000
36. อบต.โคกขมิ้น (วังสะพุง)ทำแล้ว7298320320320ทำแล้ว 31/10/255993333
37. อบต.โคกงาม (ด่านซ้าย)ทำแล้ว659494947ทำแล้ว 11/11/255922
38. อบต.โคกใหญ่ (ท่าลี่)ทำแล้ว7677679673673ทำแล้ว 10/11/255993171717
39. อบต.จอมศรี (เชียงคาน)ทำแล้ว794918876ทำแล้ว 29/11/255913000
40. อบต.ชมเจริญ (ปากชม)ทำแล้ว7181168166163ทำแล้ว 28/10/255963000
41. อบต.ชัยพฤกษ์ (เมืองเลย)ทำแล้ว7204484829ทำแล้ว 28/10/25591000
42. อบต.เชียงคาน (เชียงคาน)ทำแล้ว6233194177171ทำแล้ว 08/12/255979222
43. อบต.ตาดข่า (หนองหิน)ทำแล้ว7511033ทำแล้ว 29/09/256051000
44. อบต.ทรัพย์ไพวัลย์ (เอราวัณ)ทำแล้ว6133138125123ทำแล้ว 21/04/2560312000
45. อบต.ทรายขาว (วังสะพุง)ทำแล้ว7262263263263ทำแล้ว 22/12/255968544
46. อบต.ท่าลี่ (ท่าลี่)ทำแล้ว7179192191186ทำแล้ว 31/10/255981121212
47. อบต.ท่าศาลา (ภูเรือ)ทำแล้ว75014114ทำแล้ว 31/10/2559223000
48. อบต.ท่าสวรรค์ (นาด้วง)ทำแล้ว611661166103ทำแล้ว 21/11/2559711000
49. อบต.ท่าสะอาด (นาด้วง)ทำแล้ว7194194194194ทำแล้ว 31/10/255911000
50. อบต.นาแขม (เมืองเลย)ทำแล้ว7227223228217ทำแล้ว 17/11/25591974111
51. อบต.นาซ่าว (เชียงคาน)ทำแล้ว8480480480480ทำแล้ว 18/11/255971000
52. อบต.นาด้วง (นาด้วง)ทำแล้ว7169172172172ทำแล้ว 31/10/2559326000
53. อบต.นาดี (ด่านซ้าย)ทำแล้ว7240239239239ทำแล้ว 11/11/2559130333
54. อบต.นาพึง (นาแห้ว)ทำแล้ว6135140140140ทำแล้ว 31/10/255949000
55. อบต.นามาลา (นาแห้ว)ทำแล้ว5143301914ทำแล้ว 31/10/25591854000
56. อบต.นาหอ (ด่านซ้าย)ทำแล้ว4178179179179ทำแล้ว 15/11/25591288888
57. อบต.น้ำแคม (ท่าลี่)ทำแล้ว6151170168170ทำแล้ว 31/10/2559728000
58. อบต.น้ำสวย (เมืองเลย)ทำแล้ว47526419171ทำแล้ว 18/11/255931111
59. อบต.น้ำหมาน (เมืองเลย)ทำแล้ว71059810294ทำแล้ว 11/09/25601000
60. อบต.โนนป่าซาง (ผาขาว)ทำแล้ว8111959291ทำแล้ว 30/10/2559875000
61. อบต.บ้านเพิ่ม (ผาขาว)ทำแล้ว7130167169169ทำแล้ว 11/11/255921000
62. อบต.บุฮม (เชียงคาน)ทำแล้ว7195199198200ทำแล้ว 24/11/255911000
63. อบต.ปลาบ่า (ภูเรือ)ทำแล้ว7301301301301ทำแล้ว 23/12/255912100
64. อบต.ปวนพุ (หนองหิน)ทำแล้ว7152132132132ทำแล้ว 29/05/25606000
65. อบต.ปากชม (ปากชม)ทำแล้ว7164142463489ทำแล้ว 28/10/2559263777
66. อบต.ปากตม (เชียงคาน)ทำแล้ว7184195195195ทำแล้ว 30/11/2559160000
67. อบต.ปากหมัน (ด่านซ้าย)ทำแล้ว774929293ทำแล้ว 02/12/25595000
68. อบต.โป่ง (ด่านซ้าย)ทำแล้ว6122929290ทำแล้ว 30/11/25591000
69. อบต.ผาขาว (ผาขาว)ทำแล้ว7136136136136ทำแล้ว 31/10/25591137000
70. อบต.ผานกเค้า (ภูกระดึง)ทำแล้ว51221079599ทำแล้ว 31/10/25594420000
71. อบต.ผาน้อย (วังสะพุง)ทำแล้ว6598599599599ทำแล้ว 31/10/2559581000
72. อบต.ผาบิ้ง (วังสะพุง)ทำแล้ว6194197197197ทำแล้ว 31/10/2559127000
73. อบต.ผาสามยอด (เอราวัณ)ทำแล้ว7307311300298ทำแล้ว 27/10/255950
74. อบต.โพนสูง (ด่านซ้าย)ทำแล้ว7731029284ทำแล้ว 21/11/255911000
75. อบต.ภูกระดึง (ภูกระดึง)ทำแล้ว5181189177174ทำแล้ว 31/10/255911000
76. อบต.ภูหอ (ภูหลวง)ทำแล้ว7643643643643ทำแล้ว 31/10/255912000
77. อบต.เมือง (เมืองเลย)ทำแล้ว780695936ทำแล้ว 08/09/255922194000
78. อบต.ลาดค่าง (ภูเรือ)ทำแล้ว7296305305305ทำแล้ว 22/12/255932222
79. อบต.เลยวังไสย์ (ภูหลวง)ทำแล้ว7463463463463ทำแล้ว 14/07/25601000
80. อบต.วังยาว (ด่านซ้าย)ทำแล้ว5272142145141ทำแล้ว 29/11/255941000
81. อบต.วังสะพุง (วังสะพุง)ทำแล้ว5276281286281ทำแล้ว 21/11/2559641000
82. อบต.ศรีฐาน (ภูกระดึง)ทำแล้ว6251250250250ทำแล้ว 31/10/255932000
83. อบต.ศรีสองรักษ์ (เมืองเลย)ทำแล้ว7212492929ทำแล้ว 02/08/2560415000
84. อบต.สานตม (ภูเรือ)ทำแล้ว7235223220220ทำแล้ว 21/03/256021000
85. อบต.เสี้ยว (เมืองเลย)ทำแล้ว7176199162107ทำแล้ว 28/11/255962000
86. อบต.แสงภา (นาแห้ว)ทำแล้ว5201214211214ทำแล้ว 31/10/256056000
87. อบต.หนองคัน (ภูหลวง)ทำแล้ว4273275275275ทำแล้ว 14/07/25602371755
88. อบต.หนองงิ้ว (วังสะพุง)ทำแล้ว8228165174169ทำแล้ว 31/10/2559228100
89. อบต.หนองบัว (ภูเรือ)ทำแล้ว7198167163167ทำแล้ว 16/12/25591000
90. อบต.หนองผือ (ท่าลี่)ทำแล้ว7179178178178ทำแล้ว 31/10/2559
91. อบต.หนองหญ้าปล้อง (วังสะพุง)ทำแล้ว9271272272271ทำแล้ว 19/04/25602000
92. อบต.หนองหิน (หนองหิน)ทำแล้ว7212220220218ทำแล้ว 31/03/25601000
93. อบต.ห้วยบ่อซืน (ปากชม)ทำแล้ว7138127119117ทำแล้ว 16/11/255933655
94. อบต.ห้วยพิชัย (ปากชม)ทำแล้ว7154157157157ทำแล้ว 08/11/255969801
95. อบต.ห้วยส้ม (ภูกระดึง)ทำแล้ว6254254254254ทำแล้ว 31/10/25595585000
96. อบต.ห้วยสีเสียด (ภูหลวง)ทำแล้ว7188197193183ทำแล้ว 31/10/255981000
97. อบต.หาดคัมภีร์ (ปากชม)ทำแล้ว6157157159159ทำแล้ว 11/08/25601159000
98. อบต.หาดทรายขาว (เชียงคาน)ทำแล้ว7127105124102ทำแล้ว 28/11/2559143555
99. อบต.เหล่ากอหก (นาแห้ว)ทำแล้ว797878181ทำแล้ว 31/10/25591000
100. อบต.อาฮี (ท่าลี่)ทำแล้ว7280249243288ทำแล้ว 04/06/25601374000
101. อบต.อิปุ่ม (ด่านซ้าย)ทำแล้ว663676767ทำแล้ว 31/10/25591000
รวม 101 อปท.10167122,95722,21622,09221,8121011,5334,412188174173
ข้อมูล ณ 22/01/2561