รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด เลย ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.เลย (เมืองเลย)ทำแล้ว7322219417391ทำแล้ว 30/09/25596575313029
2. เทศบาลเมืองเลย (เมืองเลย)ทำแล้ว6196167138130ทำแล้ว 30/12/25591107373737
3. เทศบาลเมืองวังสะพุง (วังสะพุง)ทำแล้ว5183161154134ทำแล้ว 27/12/25592293454545
4. เทศบาลตำบลเขาแก้ว (เชียงคาน)ทำแล้ว7154146158164ทำแล้ว 31/10/25591391621029466
5. เทศบาลตำบลคอนสา (ปากชม)ทำแล้ว7325327327327ทำแล้ว 29/10/255954111
6. เทศบาลตำบลเชียงกลม (ปากชม)ทำแล้ว7126134134134ทำแล้ว 28/10/25592461141313
7. เทศบาลตำบลเชียงคาน (เชียงคาน)ทำแล้ว7295302300300ทำแล้ว 27/12/25595245555
8. เทศบาลตำบลด่านซ้าย (ด่านซ้าย)ทำแล้ว11103135155154ทำแล้ว 31/10/25592577747474
9. เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง (ผาขาว)ทำแล้ว7102102101100ทำแล้ว 25/07/2560262310109
10. เทศบาลตำบลท่าลี่ (ท่าลี่)ทำแล้ว720202020ทำแล้ว 31/10/25598843643
11. เทศบาลตำบลธาตุ (เชียงคาน)ทำแล้ว7537384375491ทำแล้ว 31/10/255955555555
12. เทศบาลตำบลนาด้วง (นาด้วง)ทำแล้ว7131116113111ทำแล้ว 21/07/2560387765
13. เทศบาลตำบลนาดอกคำ (นาด้วง)ทำแล้ว7709718718718ทำแล้ว 31/10/2559148685750
14. เทศบาลตำบลนาดินดำ (เมืองเลย)ทำแล้ว7332333333333ทำแล้ว 30/11/25592351777
15. เทศบาลตำบลนาโป่ง (เมืองเลย)ทำแล้ว7518531531531ทำแล้ว 31/10/25591737343131
16. เทศบาลตำบลนาแห้ว (นาแห้ว)ทำแล้ว7322566380363ทำแล้ว 31/10/25595556292927
17. เทศบาลตำบลนาอ้อ (เมืองเลย)ทำแล้ว5463463463463ทำแล้ว 31/10/255950113414126
18. เทศบาลตำบลนาอาน (เมืองเลย)ทำแล้ว7553386394367ทำแล้ว 30/11/255919115666666
19. เทศบาลตำบลน้ำสวย (เมืองเลย)ทำแล้ว7226228228228ทำแล้ว 21/07/25601373141414
20. เทศบาลตำบลโนนปอแดง (ผาขาว)ทำแล้ว7522513507505ทำแล้ว 31/10/255930170171313
21. เทศบาลตำบลปากชม (ปากชม)ทำแล้ว4148958986ทำแล้ว 28/10/255944262626
22. เทศบาลตำบลปากปวน (วังสะพุง)ทำแล้ว7116116102102ทำแล้ว 31/10/2559191444
23. เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง (เอราวัณ)ทำแล้ว7200200200200ทำแล้ว 28/10/255972585555
24. เทศบาลตำบลภูกระดึง (ภูกระดึง)ทำแล้ว7218223178184ทำแล้ว 31/10/255985120555449
25. เทศบาลตำบลภูเรือ (ภูเรือ)ทำแล้ว7349289280282ทำแล้ว 30/12/2559396555554
26. เทศบาลตำบลร่องจิก (ภูเรือ)ทำแล้ว764626277ทำแล้ว 31/10/255916381383736
27. เทศบาลตำบลศรีสงคราม (วังสะพุง)ทำแล้ว5310379380380ทำแล้ว 22/11/2560522191919
28. เทศบาลตำบลศรีสองรัก (ด่านซ้าย)ทำแล้ว5152174173173ทำแล้ว 29/11/255952113787668
29. เทศบาลตำบลหนองหิน (หนองหิน)ทำแล้ว7176176176176ทำแล้ว 24/11/255922177111
30. เทศบาลตำบลเอราวัณ (เอราวัณ)ทำแล้ว8104888785ทำแล้ว 31/10/2559255163120120120
31. อบต.กกดู่ (เมืองเลย)ทำแล้ว7342393393391ทำแล้ว 30/11/255914873414141
32. อบต.กกทอง (เมืองเลย)ทำแล้ว7122107107107ทำแล้ว 30/11/25592443211111
33. อบต.กกสะทอน (ด่านซ้าย)ทำแล้ว7199185182182ทำแล้ว 20/12/25591393605957
34. อบต.แก่งศรีภูมิ (ภูหลวง)ทำแล้ว7488488488488ทำแล้ว 01/10/256027496363636
35. อบต.แก้วเมธี (นาด้วง)ทำแล้ว7169172172172ทำแล้ว 31/10/2559352353533
36. อบต.เขาหลวง (วังสะพุง)ทำแล้ว791898697ทำแล้ว 19/12/25597424333
37. อบต.โคกขมิ้น (วังสะพุง)ทำแล้ว7299319320320ทำแล้ว 31/10/25592893111111
38. อบต.โคกงาม (ด่านซ้าย)ทำแล้ว610484847ทำแล้ว 11/11/25592128212120
39. อบต.โคกใหญ่ (ท่าลี่)ทำแล้ว7677679673673ทำแล้ว 10/11/255993766868
40. อบต.จอมศรี (เชียงคาน)ทำแล้ว794918876ทำแล้ว 29/11/2559838282828
41. อบต.ชมเจริญ (ปากชม)ทำแล้ว7181168166163ทำแล้ว 28/10/255963282828
42. อบต.ชัยพฤกษ์ (เมืองเลย)ทำแล้ว7203484829ทำแล้ว 28/10/25593583302020
43. อบต.เชียงคาน (เชียงคาน)ทำแล้ว6235192177171ทำแล้ว 08/12/255979363635
44. อบต.ตาดข่า (หนองหิน)ทำแล้ว7511033ทำแล้ว 29/09/2560151444
45. อบต.ทรัพย์ไพวัลย์ (เอราวัณ)ทำแล้ว6133138125123ทำแล้ว 21/04/2560313888
46. อบต.ทรายขาว (วังสะพุง)ทำแล้ว7262263263263ทำแล้ว 22/12/255968454544
47. อบต.ท่าลี่ (ท่าลี่)ทำแล้ว7179193190186ทำแล้ว 31/10/2559281383330
48. อบต.ท่าศาลา (ภูเรือ)ทำแล้ว75014114ทำแล้ว 31/10/255922310107
49. อบต.ท่าสวรรค์ (นาด้วง)ทำแล้ว611661166103ทำแล้ว 21/11/255978551111
50. อบต.ท่าสะอาด (นาด้วง)ทำแล้ว7194194194194ทำแล้ว 31/10/2559360242322
51. อบต.นครหงษ์ (ปากชม)ทำแล้ว7164142463489ทำแล้ว 28/10/2559263303030
52. อบต.นาแขม (เมืองเลย)ทำแล้ว7216223228217ทำแล้ว 17/11/255964111232222
53. อบต.นาซ่าว (เชียงคาน)ทำแล้ว8479480480480ทำแล้ว 18/11/255981100645857
54. อบต.นาดี (ด่านซ้าย)ทำแล้ว7240239239239ทำแล้ว 11/11/25591349323130
55. อบต.นาพึง (นาแห้ว)ทำแล้ว6135140140140ทำแล้ว 31/10/2559449363632
56. อบต.นามาลา (นาแห้ว)ทำแล้ว5143241914ทำแล้ว 31/10/25591854282222
57. อบต.นาหอ (ด่านซ้าย)ทำแล้ว4178179179179ทำแล้ว 15/11/25591288343433
58. อบต.น้ำแคม (ท่าลี่)ทำแล้ว6318285201202ทำแล้ว 31/10/25597134332121
59. อบต.น้ำสวย (เมืองเลย)ทำแล้ว46326819171ทำแล้ว 18/11/25595598363233
60. อบต.น้ำหมาน (เมืองเลย)ทำแล้ว71079610294ทำแล้ว 11/09/256013121210
61. อบต.โนนป่าซาง (ผาขาว)ทำแล้ว8111959291ทำแล้ว 30/10/2559875585858
62. อบต.บ้านเพิ่ม (ผาขาว)ทำแล้ว7176209211211ทำแล้ว 11/11/25592178645151
63. อบต.บุฮม (เชียงคาน)ทำแล้ว7194199198200ทำแล้ว 24/11/25596696474738
64. อบต.ปลาบ่า (ภูเรือ)ทำแล้ว7301301301301ทำแล้ว 23/12/25592450964
65. อบต.ปวนพุ (หนองหิน)ทำแล้ว7152132132132ทำแล้ว 29/05/25601060131313
66. อบต.ปากตม (เชียงคาน)ทำแล้ว7184195195195ทำแล้ว 30/11/255977714109
67. อบต.ปากหมัน (ด่านซ้าย)ทำแล้ว773929293ทำแล้ว 02/12/255953312929
68. อบต.โป่ง (ด่านซ้าย)ทำแล้ว6121929290ทำแล้ว 30/11/25594188696969
69. อบต.ผาขาว (ผาขาว)ทำแล้ว7136136136136ทำแล้ว 31/10/25592137777
70. อบต.ผานกเค้า (ภูกระดึง)ทำแล้ว51211089599ทำแล้ว 31/10/25595051343333
71. อบต.ผาน้อย (วังสะพุง)ทำแล้ว6598599599599ทำแล้ว 31/10/2559251167835214
72. อบต.ผาบิ้ง (วังสะพุง)ทำแล้ว6194197197197ทำแล้ว 31/10/2559227111
73. อบต.ผาสามยอด (เอราวัณ)ทำแล้ว7307311300298ทำแล้ว 27/10/25595955333
74. อบต.โพนสูง (ด่านซ้าย)ทำแล้ว7701069082ทำแล้ว 21/11/2559252282828
75. อบต.ภูกระดึง (ภูกระดึง)ทำแล้ว5181189177174ทำแล้ว 31/10/2559145423836
76. อบต.ภูหอ (ภูหลวง)ทำแล้ว7643643643643ทำแล้ว 31/10/2559132888
77. อบต.เมือง (เมืองเลย)ทำแล้ว780695936ทำแล้ว 08/09/255922194333333
78. อบต.ลาดค่าง (ภูเรือ)ทำแล้ว7296305305305ทำแล้ว 22/12/255932202020
79. อบต.เลยวังไสย์ (ภูหลวง)ทำแล้ว7463463463463ทำแล้ว 14/07/25608434777
80. อบต.วังยาว (ด่านซ้าย)ทำแล้ว5272141146141ทำแล้ว 29/11/255933146979695
81. อบต.วังสะพุง (วังสะพุง)ทำแล้ว5276281286281ทำแล้ว 21/11/255911456424041
82. อบต.ศรีฐาน (ภูกระดึง)ทำแล้ว6251250250250ทำแล้ว 31/10/255922632171717
83. อบต.ศรีสองรักษ์ (เมืองเลย)ทำแล้ว7212492929ทำแล้ว 02/08/256055112868684
84. อบต.สานตม (ภูเรือ)ทำแล้ว7252231228228ทำแล้ว 21/03/2560275424242
85. อบต.เสี้ยว (เมืองเลย)ทำแล้ว7176199162107ทำแล้ว 28/11/2559977464646
86. อบต.แสงภา (นาแห้ว)ทำแล้ว5201214211214ทำแล้ว 31/10/256056313131
87. อบต.หนองคัน (ภูหลวง)ทำแล้ว4272275275275ทำแล้ว 14/07/25604785424241
88. อบต.หนองงิ้ว (วังสะพุง)ทำแล้ว8226169174167ทำแล้ว 31/10/2559226262323
89. อบต.หนองบัว (ภูเรือ)ทำแล้ว7195168163167ทำแล้ว 16/12/2559466313130
90. อบต.หนองผือ (ท่าลี่)ทำแล้ว7178178178178ทำแล้ว 31/10/255951553
91. อบต.หนองหญ้าปล้อง (วังสะพุง)ทำแล้ว9271272272271ทำแล้ว 19/04/256042114747474
92. อบต.หนองหิน (หนองหิน)ทำแล้ว7186220220218ทำแล้ว 31/03/256040311611
93. อบต.ห้วยบ่อซืน (ปากชม)ทำแล้ว7138127119117ทำแล้ว 16/11/255933212119
94. อบต.ห้วยพิชัย (ปากชม)ทำแล้ว7154157157157ทำแล้ว 08/11/255969211615
95. อบต.ห้วยส้ม (ภูกระดึง)ทำแล้ว6254254254254ทำแล้ว 31/10/25596585494949
96. อบต.ห้วยสีเสียด (ภูหลวง)ทำแล้ว7188197193183ทำแล้ว 31/10/2559687504033
97. อบต.หาดคัมภีร์ (ปากชม)ทำแล้ว6157157159159ทำแล้ว 11/08/25601359181818
98. อบต.หาดทรายขาว (เชียงคาน)ทำแล้ว7113109124102ทำแล้ว 28/11/2559749232323
99. อบต.เหล่ากอหก (นาแห้ว)ทำแล้ว792928181ทำแล้ว 31/10/2559824954
100. อบต.อาฮี (ท่าลี่)ทำแล้ว7280249243288ทำแล้ว 04/06/25604278272626
101. อบต.อิปุ่ม (ด่านซ้าย)ทำแล้ว663676767ทำแล้ว 31/10/25592111
รวม 101 อปท.10167122,92222,17822,18321,9051013,7797,9083,3563,1442,982
ข้อมูล ณ 06/08/2563