รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อุดรธานี ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.อุดรธานี (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว6703704704704ทำแล้ว 27/01/25601,296248205205205
2. เทศบาลนครอุดรธานี (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว5965975970967ทำแล้ว 28/12/2559123258154134124
3. เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว5141143141146ทำแล้ว 31/10/2559199615940
4. เทศบาลเมืองบ้านดุง (บ้านดุง)ทำแล้ว7248307294256ทำแล้ว 30/10/255975199999995
5. เทศบาลเมืองหนองสำโรง (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว4243260245212ทำแล้ว 30/10/255928186164164164
6. เทศบาลตำบลกงพานพันดอน (กุมภวาปี)ทำแล้ว6225227229228ทำแล้ว 31/10/255949126959490
7. เทศบาลตำบลกลางใหญ่ (บ้านผือ)ทำแล้ว694969696ทำแล้ว 29/11/255992113139
8. เทศบาลตำบลกุดจับ (กุดจับ)ทำแล้ว6845845845845ทำแล้ว 10/11/25592270424241
9. เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ (หนองวัวซอ)ทำแล้ว883235250250ทำแล้ว 30/03/25609791676254
10. เทศบาลตำบลกุมภวาปี (กุมภวาปี)ทำแล้ว4235249248246ทำแล้ว 31/10/25597969373737
11. เทศบาลตำบลกู่แก้ว (กู่แก้ว)ทำแล้ว5223232234234ทำแล้ว 3798686462
12. เทศบาลตำบลคอนสาย (กู่แก้ว)ทำแล้ว7111808181ทำแล้ว 31/10/255916420410310196
13. เทศบาลตำบลคำบง (บ้านผือ)ทำแล้ว8256234227227ทำแล้ว 28/11/255912154292826
14. เทศบาลตำบลโคกสูง (หนองหาน)ทำแล้ว7247260215152ทำแล้ว 31/10/2559100791855
15. เทศบาลตำบลจำปี (ศรีธาตุ)ทำแล้ว7311304302302ทำแล้ว 31/10/25594085605452
16. เทศบาลตำบลเชียงเพ็ง (กุดจับ)ทำแล้ว4139130131125ทำแล้ว 31/10/25593752292929
17. เทศบาลตำบลเชียงแหว (กุมภวาปี)ทำแล้ว6284231164178ทำแล้ว 07/04/255615165363634
18. เทศบาลตำบลแชแล (กุมภวาปี)ทำแล้ว6827828827828ทำแล้ว 28/11/25592634212119
19. เทศบาลตำบลไชยวาน (ไชยวาน)ทำแล้ว51511019095ทำแล้ว 15/11/25595755191919
20. เทศบาลตำบลตาลเลียน (กุดจับ)ทำแล้ว6160178224213ทำแล้ว 31/10/2559568474747
21. เทศบาลตำบลทุ่งฝน (ทุ่งฝน)ทำแล้ว61031229989ทำแล้ว 15/12/25596840101010
22. เทศบาลตำบลทุ่งใหญ่ (ทุ่งฝน)ทำแล้ว8235223221222ทำแล้ว 15/12/25591891398767
23. เทศบาลตำบลนาข่า (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว1077576158ทำแล้ว 31/10/2559306323228
24. เทศบาลตำบลนางัว (น้ำโสม)ทำแล้ว5124125125125ทำแล้ว 31/10/25596289413939
25. เทศบาลตำบลนาดี (หนองแสง)ทำแล้ว615715310889ทำแล้ว 31/10/25598067262624
26. เทศบาลตำบลนายูง (นายูง)ทำแล้ว769717171ทำแล้ว 31/10/2559108106565655
27. เทศบาลตำบลน้ำโสม (น้ำโสม)ทำแล้ว4243251251251ทำแล้ว 31/10/2559287134908887
28. เทศบาลตำบลนิคมสงเคราะห์ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว5243249249249ทำแล้ว 24/03/256017100505050
29. เทศบาลตำบลโนนทอง (นายูง)ทำแล้ว7116131131131ทำแล้ว 27/09/25601833303029
30. เทศบาลตำบลโนนสะอาด (โนนสะอาด)ทำแล้ว5159167167167ทำแล้ว 25/10/25596869131211
31. เทศบาลตำบลโนนหวาย (หนองวัวซอ)ทำแล้ว7381381381381ทำแล้ว 31/10/255919129121212
32. เทศบาลตำบลบะยาว (วังสามหมอ)ทำแล้ว5342309302280ทำแล้ว 31/10/255933369333
33. เทศบาลตำบลบ้านโคก (สร้างคอม)ทำแล้ว8195199193187ทำแล้ว 75220155154155
34. เทศบาลตำบลบ้านจั่น (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว71741299785ทำแล้ว 29/11/25591564414141
35. เทศบาลตำบลบ้านเชียง (หนองหาน)ทำแล้ว614710710494ทำแล้ว 01/11/25596361212121
36. เทศบาลตำบลบ้านตาด (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7194194194194ทำแล้ว 24/11/2559122258255255245
37. เทศบาลตำบลบ้านธาตุ (เพ็ญ)ทำแล้ว7479482481494ทำแล้ว 30/06/2560239100484747
38. เทศบาลตำบลบ้านโปร่ง (ศรีธาตุ)ทำแล้ว71431018468ทำแล้ว 31/10/255934555
39. เทศบาลตำบลบ้านผือ (บ้านผือ)ทำแล้ว5234217190192ทำแล้ว 30/11/25596698261818
40. เทศบาลตำบลบ้านยวด (สร้างคอม)ทำแล้ว6205197139128ทำแล้ว 31/10/255934171142
41. เทศบาลตำบลปะโค (กุมภวาปี)ทำแล้ว6194242242242ทำแล้ว 31/10/255919254232322
42. เทศบาลตำบลปะโค (กุดจับ)ทำแล้ว5279288288288ทำแล้ว 15/11/25596610109
43. เทศบาลตำบลผักตบ (หนองหาน)ทำแล้ว6145149149149ทำแล้ว 31/10/255914768323029
44. เทศบาลตำบลผาสุก (วังสามหมอ)ทำแล้ว51,3641,4061,4061,406ทำแล้ว 25/10/25591472595858
45. เทศบาลตำบลพันดอน (กุมภวาปี)ทำแล้ว7220216187176ทำแล้ว 12/11/25593349371310
46. เทศบาลตำบลเพ็ญ (เพ็ญ)ทำแล้ว6201201201201ทำแล้ว 30/11/255975666
47. เทศบาลตำบลโพนสูง (ไชยวาน)ทำแล้ว8212214213213ทำแล้ว 14/11/25592548161615
48. เทศบาลตำบลภูผาแดง (หนองวัวซอ)ทำแล้ว7272168168168ทำแล้ว 31/10/255911951353534
49. เทศบาลตำบลเมืองเพีย (กุดจับ)ทำแล้ว81528715724ทำแล้ว 31/10/25592740333
50. เทศบาลตำบลยางชุม (กุดจับ)ทำแล้ว5179209210203ทำแล้ว 15/11/25593491565656
51. เทศบาลตำบลลำพันชาด (วังสามหมอ)ทำแล้ว7268268268268ทำแล้ว 28/10/25591168201918
52. เทศบาลตำบลวังสามหมอ (วังสามหมอ)ทำแล้ว6230232232232ทำแล้ว 29/11/255959404040
53. เทศบาลตำบลเวียงคำ (กุมภวาปี)ทำแล้ว8108154154147ทำแล้ว 05/11/25598238111
54. เทศบาลตำบลศรีธาตุ (ศรีธาตุ)ทำแล้ว6184224203211ทำแล้ว 30/06/25605048121110
55. เทศบาลตำบลสร้างก่อ (กุดจับ)ทำแล้ว5135108105104ทำแล้ว 31/10/2559772292929
56. เทศบาลตำบลสร้างคอม (สร้างคอม)ทำแล้ว770707070ทำแล้ว 31/10/25595673272318
57. เทศบาลตำบลแสงสว่าง (หนองแสง)ทำแล้ว5214372347335ทำแล้ว 31/10/25595095463819
58. เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว876152152152ทำแล้ว 31/10/255929729914111599
59. เทศบาลตำบลหนองบัว (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว5147466422728ทำแล้ว 25/11/25593145877370
60. เทศบาลตำบลหนองบัวบาน (หนองวัวซอ)ทำแล้ว5105130130130ทำแล้ว 31/10/25593889403330
61. เทศบาลตำบลหนองไผ่ (หนองหาน)ทำแล้ว6191142424ทำแล้ว 04/08/25601140222
62. เทศบาลตำบลหนองไผ่ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว6191937874ทำแล้ว 28/10/255946103575756
63. เทศบาลตำบลหนองเม็ก (หนองหาน)ทำแล้ว5144112109107ทำแล้ว 31/10/25593778333232
64. เทศบาลตำบลหนองวัวซอ (หนองวัวซอ)ทำแล้ว56279276274ทำแล้ว 31/10/255941120745108
65. เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม (ไชยวาน)ทำแล้ว6111110105105ทำแล้ว 30/11/255919655343126
66. เทศบาลตำบลหนองแวงโนนสะอาด (โนนสะอาด)ทำแล้ว6126116116116ทำแล้ว 31/10/2559248272724
67. เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ (วังสามหมอ)ทำแล้ว7185584529ทำแล้ว 30/10/25605102282323
68. เทศบาลตำบลหนองหว้า (กุมภวาปี)ทำแล้ว715011110998ทำแล้ว 31/10/255925533011
69. เทศบาลตำบลหนองหาน (หนองหาน)ทำแล้ว612612410491ทำแล้ว 31/10/25593489666666
70. เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง (กุมภวาปี)ทำแล้ว595959595ทำแล้ว 10/11/25596064313131
71. เทศบาลตำบลหัวนาคำ (ศรีธาตุ)ทำแล้ว6128917979ทำแล้ว 31/10/25592438411
72. เทศบาลตำบลอูบมุง (หนองวัวซอ)ทำแล้ว6460484485463ทำแล้ว 29/11/255946221153153151
73. อบต.กุดจับ (กุดจับ)ทำแล้ว5340340340340ทำแล้ว 31/10/25596478222
74. อบต.กุดสระ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7213234235226ทำแล้ว 08/11/25591994646464
75. อบต.กุมภวาปี (กุมภวาปี)ทำแล้ว6142143143143ทำแล้ว 15/11/25592752414035
76. อบต.ขอนยูง (กุดจับ)ทำแล้ว6107107107107ทำแล้ว 08/11/2559671424240
77. อบต.ข้าวสาร (บ้านผือ)ทำแล้ว6480485485485ทำแล้ว 30/11/25593626555
78. อบต.เขือน้ำ (บ้านผือ)ทำแล้ว669717171ทำแล้ว 29/11/2559942161614
79. อบต.ค้อใหญ่ (กู่แก้ว)ทำแล้ว785877869ทำแล้ว 31/10/255945311212
80. อบต.คำโคกสูง (วังสามหมอ)ทำแล้ว52903118585ทำแล้ว 31/10/25591387713838
81. อบต.คำด้วง (บ้านผือ)ทำแล้ว577576158ทำแล้ว 30/11/255980107171717
82. อบต.คำเลาะ (ไชยวาน)ทำแล้ว7284285285285ทำแล้ว 01/08/256030999292624
83. อบต.โคกกลาง (เพ็ญ)ทำแล้ว642515250ทำแล้ว 29/11/2559125441
84. อบต.โคกกลาง (โนนสะอาด)ทำแล้ว6124127119115ทำแล้ว 02/12/25593333222222
85. อบต.โคกสะอาด (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว6213222222222ทำแล้ว 30/11/25599568282827
86. อบต.จอมศรี (เพ็ญ)ทำแล้ว6221218179170ทำแล้ว 18/04/256021078772525
87. อบต.จำปาโมง (บ้านผือ)ทำแล้ว687120135112ทำแล้ว 28/11/25594054888
88. อบต.เชียงดา (สร้างคอม)ทำแล้ว686747369ทำแล้ว 28/10/2559825111
89. อบต.เชียงพิณ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว655555555ทำแล้ว 15/11/255930191916
90. อบต.เชียงยืน (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว71771059897ทำแล้ว 18/11/2559118143119118119
91. อบต.เชียงหวาง (เพ็ญ)ทำแล้ว5264909494ทำแล้ว 25/08/2560123102949394
92. อบต.ดงเย็น (บ้านดุง)ทำแล้ว7181184185187ทำแล้ว 09/11/25591381453631
93. อบต.ดอนกลอย (พิบูลย์รักษ์)ทำแล้ว5250269257252ทำแล้ว 30/11/255944833
94. อบต.ดอนหายโศก (หนองหาน)ทำแล้ว5265271271271ทำแล้ว 28/10/2559371433937
95. อบต.ตาดทอง (ศรีธาตุ)ทำแล้ว6225278259242ทำแล้ว 31/10/2559165733
96. อบต.ตานเลียน (กุดจับ)ทำแล้ว6160138127126ทำแล้ว 09/11/255934127131313
97. อบต.ตูมใต้ (กุมภวาปี)ทำแล้ว5101118108109ทำแล้ว 25/11/25602663382827
98. อบต.เตาไห (เพ็ญ)ทำแล้ว899897977ทำแล้ว 31/10/25591053191712
99. อบต.ถ่อนนาลับ (บ้านดุง)ทำแล้ว6209209209209ทำแล้ว 18/11/25591265282621
100. อบต.ทมนางาม (โนนสะอาด)ทำแล้ว7133133133133ทำแล้ว 1069645743
101. อบต.ทับกุง (หนองแสง)ทำแล้ว7372378378378ทำแล้ว 31/10/2559426208969696
102. อบต.ท่าลี่ (กุมภวาปี)ทำแล้ว7173173173172ทำแล้ว 27/10/25592155242322
103. อบต.ทุ่งฝน (ทุ่งฝน)ทำแล้ว626ทำแล้ว 31/10/2559147173262523
104. อบต.นากว้าง (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7308461461461ทำแล้ว 25/11/255954454545
105. อบต.นาข่า (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7378376378376ทำแล้ว 31/10/255988676667
106. อบต.นาคำ (บ้านดุง)ทำแล้ว7321303272256ทำแล้ว 11/11/25598106757575
107. อบต.นาแค (นายูง)ทำแล้ว7221232218218ทำแล้ว 31/03/25601721922
108. อบต.นางัว (น้ำโสม)ทำแล้ว7145141132132ทำแล้ว 01/11/25599212101010
109. อบต.นาชุมแสง (ทุ่งฝน)ทำแล้ว8105149151150ทำแล้ว 28/04/256039888
110. อบต.นาดี (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว6171189174157ทำแล้ว 10/11/255978505047
111. อบต.นาทม (ทุ่งฝน)ทำแล้ว7408412417408ทำแล้ว 31/10/255924102767570
112. อบต.นาทราย (พิบูลย์รักษ์)ทำแล้ว7412413413413ทำแล้ว 25/11/25594660292823
113. อบต.นาบัว (เพ็ญ)ทำแล้ว6122124121118ทำแล้ว 31/10/255946115939292
114. อบต.นาพู่ (เพ็ญ)ทำแล้ว7160163163163ทำแล้ว 01/12/255960133868681
115. อบต.นาม่วง (ประจักษ์ศิลปาคม)ทำแล้ว7509511511510ทำแล้ว 31/03/256017946292928
116. อบต.นายูง (ศรีธาตุ)ทำแล้ว7128150151151ทำแล้ว 07/11/25594569333
117. อบต.นาสะอาด (สร้างคอม)ทำแล้ว8169172172172ทำแล้ว 31/10/25597753323030
118. อบต.นาไหม (บ้านดุง)ทำแล้ว674757575ทำแล้ว 14/11/255945777
119. อบต.น้ำพ่น (หนองวัวซอ)ทำแล้ว7212269257234ทำแล้ว 28/10/255931879787776
120. อบต.น้ำโสม (น้ำโสม)ทำแล้ว5111887974ทำแล้ว 30/10/2559111999
121. อบต.นิคมสงเคราะห์ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว385797977ทำแล้ว 30/11/25592047282828
122. อบต.โนนทอง (บ้านผือ)ทำแล้ว5239232186176ทำแล้ว 28/11/255910265232013
123. อบต.โนนทองอินทร์ (กู่แก้ว)ทำแล้ว8126126126126ทำแล้ว 31/10/2559341332
124. อบต.โนนสูง (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7361390376376ทำแล้ว 3743363636
125. อบต.บ้านก้อง (นายูง)ทำแล้ว5195190162146ทำแล้ว 8979313129
126. อบต.บ้านขาว (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว6271294296187ทำแล้ว 31/10/255914596696966
127. อบต.บ้านค้อ (บ้านผือ)ทำแล้ว11303303303303ทำแล้ว 28/11/2559190131171616
128. อบต.บ้านจั่น (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว6104104104104ทำแล้ว 24/11/25594076666254
129. อบต.บ้านจันทน์ (บ้านดุง)ทำแล้ว7326328328328ทำแล้ว 28/10/255922883562020
130. อบต.บ้านชัย (บ้านดุง)ทำแล้ว8318323323323ทำแล้ว 31/10/25599058353534
131. อบต.บ้านเชียง (หนองหาน)ทำแล้ว6324324324324ทำแล้ว 26/10/255965105787772
132. อบต.บ้านดุง (บ้านดุง)ทำแล้ว5196212212212ทำแล้ว 15/06/2560115118211514
133. อบต.บ้านแดง (พิบูลย์รักษ์)ทำแล้ว5384384385384ทำแล้ว 28/10/255946124615957
134. อบต.บ้านตาด (บ้านดุง)ทำแล้ว72442447474 ยังไม่อนุมัติ 19173171415
135. อบต.บ้านผือ (บ้านผือ)ทำแล้ว7161131129133 ยังไม่อนุมัติ 1357383231
136. อบต.บ้านม่วง (บ้านดุง)ทำแล้ว10214217199193ทำแล้ว 29/09/25603124522125221
137. อบต.บ้านยา (หนองหาน)ทำแล้ว5106108108108ทำแล้ว 31/10/25591785696965
138. อบต.บ้านหยวก (น้ำโสม)ทำแล้ว7147138133134ทำแล้ว 20/04/25601264252524
139. อบต.บ้านหินโงม (สร้างคอม)ทำแล้ว5407407407403ทำแล้ว 27/10/2559447282828
140. อบต.บ้านเหล่า (เพ็ญ)ทำแล้ว679736866ทำแล้ว 03/03/256010875524848
141. อบต.บุ่งแก้ว (โนนสะอาด)ทำแล้ว7235236236236ทำแล้ว 23/11/255915887211
142. อบต.ผาสุก (กุมภวาปี)ทำแล้ว7169382384384ทำแล้ว 10/11/25591158363630
143. อบต.พังงู (หนองหาน)ทำแล้ว9719722722722ทำแล้ว 28/10/255911888807570
144. อบต.เพ็ญ (เพ็ญ)ทำแล้ว7479516509509ทำแล้ว 22/02/25611123777776
145. อบต.โพธิ์ศรีสำราญ (โนนสะอาด)ทำแล้ว6264264264264ทำแล้ว 28/10/2559137102999480
146. อบต.โพนงาม (หนองหาน)ทำแล้ว7346364363363ทำแล้ว 31/10/25597014117
147. อบต.โพนสูง (บ้านดุง)ทำแล้ว6215262257254ทำแล้ว 31/10/2559271131089890
148. อบต.เมืองพาน (บ้านผือ)ทำแล้ว8105929696ทำแล้ว 28/11/25597174333
149. อบต.วังทอง (บ้านดุง)ทำแล้ว7390392390390ทำแล้ว 31/10/2559132311
150. อบต.ศรีธาตุ (ศรีธาตุ)ทำแล้ว8141141141141ทำแล้ว 13/10/2559972513109
151. อบต.ศรีสำราญ (น้ำโสม)ทำแล้ว5150151151151ทำแล้ว 31/10/25593027161616
152. อบต.สร้อยพร้าว (หนองหาน)ทำแล้ว5205174169166ทำแล้ว 25/08/256023228605251
153. อบต.สร้างก่อ (กุดจับ)ทำแล้ว7154158151151ทำแล้ว 28/11/25593566351817
154. อบต.สร้างแป้น (เพ็ญ)ทำแล้ว8140146146146ทำแล้ว 31/03/25601980474242
155. อบต.สะแบง (หนองหาน)ทำแล้ว9337340339339ทำแล้ว 30/06/2560357142855
156. อบต.สามพร้าว (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว6126213181211ทำแล้ว 29/03/25605672721
157. อบต.สามัคคี (น้ำโสม)ทำแล้ว72081747979ทำแล้ว 31/10/255912781555554
158. อบต.สีออ (กุมภวาปี)ทำแล้ว8243243255240ทำแล้ว 10/11/255910100111
159. อบต.สุมเส้า (เพ็ญ)ทำแล้ว6137229229228ทำแล้ว 31/10/255991221176176175
160. อบต.เสอเพลอ (กุมภวาปี)ทำแล้ว51861371414ทำแล้ว 28/10/2559149151444
161. อบต.แสงสว่าง (หนองแสง)ทำแล้ว8190192192192ทำแล้ว 31/10/255964129483829
162. อบต.โสมเยี่ยม (น้ำโสม)ทำแล้ว5264264263263ทำแล้ว 31/10/25594222
163. อบต.หนองกุงทับม้า (วังสามหมอ)ทำแล้ว4428431431430ทำแล้ว 28/10/255978535252
164. อบต.หนองกุงศรี (โนนสะอาด)ทำแล้ว8524482480480ทำแล้ว 29/11/25593141321
165. อบต.หนองนกเขียน (ศรีธาตุ)ทำแล้ว5250252251251ทำแล้ว 31/10/25598474313130
166. อบต.หนองนาคำ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7426400384378ทำแล้ว 30/11/255922566464646
167. อบต.หนองแวง (บ้านผือ)ทำแล้ว7131131131131ทำแล้ว 28/11/2559501222
168. อบต.หนองแวง (น้ำโสม)ทำแล้ว9553553230230ทำแล้ว 31/10/255958133959593
169. อบต.หนองสระปลา (หนองหาน)ทำแล้ว7185234233234ทำแล้ว 31/10/2559345313129
170. อบต.หนองแสง (หนองแสง)ทำแล้ว4157968471ทำแล้ว 14/11/25592361373529
171. อบต.หนองหลัก (ไชยวาน)ทำแล้ว8238241241241ทำแล้ว 31/10/255914488444136
172. อบต.หนองหัวคู (บ้านผือ)ทำแล้ว6104104104104ทำแล้ว 25/11/25592594322
173. อบต.หนองหาน (หนองหาน)ทำแล้ว7142143143142ทำแล้ว 31/10/255987999
174. อบต.หนองอ้อ (หนองวัวซอ)ทำแล้ว6241293250207ทำแล้ว 11/05/256064373435
175. อบต.หนองไฮ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7653653653653ทำแล้ว 27/04/2561575474747
176. อบต.หมากหญ้า (หนองวัวซอ)ทำแล้ว5121122122122ทำแล้ว 30/11/25593671262124
177. อบต.หมูม่น (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว6161161161161ทำแล้ว 22/11/2559636222222
178. อบต.ห้วยสามพาด (ประจักษ์ศิลปาคม)ทำแล้ว6415712564564ทำแล้ว 28/10/255957179232323
179. อบต.หายโศก (บ้านผือ)ทำแล้ว6159167167167ทำแล้ว 24/11/25594485636160
180. อบต.อ้อมกอ (บ้านดุง)ทำแล้ว7237241241241ทำแล้ว 27/10/255911552383532
181. อบต.อุ่มจาน (ประจักษ์ศิลปาคม)ทำแล้ว7116114109101ทำแล้ว 11/11/25592698525249
รวม 181 อปท.1811,14941,91743,10641,16740,64317913,09415,7008,0197,1677,000
ข้อมูล ณ 07/08/2563