รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ขอนแก่น ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ขอนแก่น (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว61,169799746683ทำแล้ว 31/07/25601,309341327327327
2. เทศบาลนครขอนแก่น (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว10296257233214ทำแล้ว 14/11/2559296229200198193
3. เทศบาลเมืองกระนวน (กระนวน)ทำแล้ว8294254230221ทำแล้ว 31/10/25592055242424
4. เทศบาลเมืองชุมแพ (ชุมแพ)ทำแล้ว6378245201153ทำแล้ว 10/12/255912565202020
5. เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว686878787ทำแล้ว 31/10/255966484241
6. เทศบาลเมืองบ้านไผ่ (บ้านไผ่)ทำแล้ว11184168161157ทำแล้ว 27/10/2559381411161510
7. เทศบาลเมืองเมืองพล (พล)ทำแล้ว4256217187173ทำแล้ว 31/10/255930145112112112
8. เทศบาลเมืองศิลา (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว7246136124124ทำแล้ว 15/11/25591813522527474
9. เทศบาลตำบลก้านเหลือง (แวงน้อย)ทำแล้ว5222199189190ทำแล้ว 06/12/255968147999
10. เทศบาลตำบลกุดกว้าง (หนองเรือ)ทำแล้ว5120123123123ทำแล้ว 09/11/25595263232322
11. เทศบาลตำบลกุดน้ำใส (น้ำพอง)ทำแล้ว4206198196195ทำแล้ว 10/11/255971203363636
12. เทศบาลตำบลแก่นฝาง (บ้านฝาง)ทำแล้ว9192199198181ทำแล้ว 28/10/25591398777777
13. เทศบาลตำบลขนวน (หนองนาคำ)ทำแล้ว7215223233229ทำแล้ว 31/10/255922293616160
14. เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว6245458457437ทำแล้ว 29/11/25596374545454
15. เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ (อุบลรัตน์)ทำแล้ว591847170ทำแล้ว 26/10/2559155171010
16. เทศบาลตำบลโคกงาม (บ้านฝาง)ทำแล้ว579718884ทำแล้ว 31/10/255957403231
17. เทศบาลตำบลโคกสำราญ (บ้านแฮด)ทำแล้ว5345347347347ทำแล้ว 31/10/2559165141181818
18. เทศบาลตำบลโคกสูง (อุบลรัตน์)ทำแล้ว5242240231226ทำแล้ว 30/11/2559571474745
19. เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ (ชุมแพ)ทำแล้ว7137153153153ทำแล้ว 18/11/2559476232323
20. เทศบาลตำบลชนบท (ชนบท)ทำแล้ว6206211211211ทำแล้ว 10/11/255910116115115113
21. เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ (ชนบท)ทำแล้ว6195196196196ทำแล้ว 09/11/25597778181515
22. เทศบาลตำบลซำสูง (ซำสูง)ทำแล้ว5150150150150ทำแล้ว 30/11/255974575757
23. เทศบาลตำบลดอนโมง (หนองเรือ)ทำแล้ว6114756058ทำแล้ว 01/10/25597694353535
24. เทศบาลตำบลท่าพระ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5100152129129ทำแล้ว 31/10/25595766474747
25. เทศบาลตำบลนาข่า (มัญจาคีรี)ทำแล้ว5163157149137ทำแล้ว 31/10/2559875272624
26. เทศบาลตำบลนาคำ (อุบลรัตน์)ทำแล้ว5147147147147ทำแล้ว 28/10/255983153484435
27. เทศบาลตำบลนาจาน (สีชมพู)ทำแล้ว5547550550551ทำแล้ว 25/11/2559539111111
28. เทศบาลตำบลนาเพียง (ชุมแพ)ทำแล้ว694696770ทำแล้ว 31/10/2559258454242
29. เทศบาลตำบลนาแพง (โคกโพธิ์ไชย)ทำแล้ว6508508505505ทำแล้ว 28/11/255911678494949
30. เทศบาลตำบลน้ำพอง (น้ำพอง)ทำแล้ว5125139142142ทำแล้ว 10/11/25593161393834
31. เทศบาลตำบลน้ำอ้อม (กระนวน)ทำแล้ว663676767ทำแล้ว 31/10/25593276473232
32. เทศบาลตำบลโนนคอม (ภูผาม่าน)ทำแล้ว6112696967ทำแล้ว 28/10/2559267282828
33. เทศบาลตำบลโนนฆ้อง (บ้านฝาง)ทำแล้ว7101113113111ทำแล้ว 15/11/25598108383734
34. เทศบาลตำบลโนนทอง (หนองเรือ)ทำแล้ว6125115107101ทำแล้ว 25/05/256083121888887
35. เทศบาลตำบลโนนท่อน (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5121119117116ทำแล้ว 15/11/255960434343
36. เทศบาลตำบลโนนศิลา (โนนศิลา)ทำแล้ว5162163163163ทำแล้ว 10/11/2559101101181717
37. เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว6341342342342ทำแล้ว 31/10/255929108757575
38. เทศบาลตำบลโนนสะอาด (ชุมแพ)ทำแล้ว7145126134124ทำแล้ว 20/07/25614479383737
39. เทศบาลตำบลโนนสะอาด (หนองเรือ)ทำแล้ว8369281256258ทำแล้ว 29/11/255983225181712
40. เทศบาลตำบลโนนหัน (ชุมแพ)ทำแล้ว5207207207207ทำแล้ว 15/11/25593263131313
41. เทศบาลตำบลในเมือง (บ้านไผ่)ทำแล้ว5128166175170ทำแล้ว 28/10/25591549363131
42. เทศบาลตำบลในเมือง (เวียงเก่า)ทำแล้ว7256256246243ทำแล้ว 31/10/25594483535352
43. เทศบาลตำบลบ้านค้อ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6224337331331ทำแล้ว 31/10/255919142938787
44. เทศบาลตำบลบ้านโคก (โคกโพธิ์ไชย)ทำแล้ว6223222222ทำแล้ว 28/10/2559976242422
45. เทศบาลตำบลบ้านโต้น (พระยืน)ทำแล้ว786868686ทำแล้ว 28/10/25591652303030
46. เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5175186167160ทำแล้ว 15/11/2559231481029984
47. เทศบาลตำบลบ้านผือ (หนองเรือ)ทำแล้ว875242522ทำแล้ว 27/10/255941262626
48. เทศบาลตำบลบ้านฝาง (บ้านฝาง)ทำแล้ว676877877ทำแล้ว 31/10/2559266464646
49. เทศบาลตำบลบ้านแฮด (บ้านแฮด)ทำแล้ว5219221221221ทำแล้ว 27/10/255929159101101101
50. เทศบาลตำบลบึงเนียม (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6137148134117ทำแล้ว 31/10/2559454313030
51. เทศบาลตำบลป่ามะนาว (บ้านฝาง)ทำแล้ว5208210210211ทำแล้ว 31/10/25593761433535
52. เทศบาลตำบลเปือยน้อย (เปือยน้อย)ทำแล้ว4479479476476ทำแล้ว 29/05/256069474747
53. เทศบาลตำบลพระบุ (พระยืน)ทำแล้ว5228229229229ทำแล้ว 28/10/2559229255181818
54. เทศบาลตำบลพระยืน (พระยืน)ทำแล้ว7132169161135ทำแล้ว 10/11/2559877171616
55. เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล (พระยืน)ทำแล้ว5208175151138ทำแล้ว 08/11/25591559303030
56. เทศบาลตำบลพระลับ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5168192192192ทำแล้ว 13/10/2559165242121
57. เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย (โคกโพธิ์ไชย)ทำแล้ว5462464464464ทำแล้ว 24/11/25593594393939
58. เทศบาลตำบลภูผาแดง (โคกโพธิ์ไชย)ทำแล้ว5103140145145ทำแล้ว 24/04/256038136101101101
59. เทศบาลตำบลภูผาม่าน (ภูผาม่าน)ทำแล้ว6117979395ทำแล้ว 28/10/25592488606060
60. เทศบาลตำบลภูเวียง (ภูเวียง)ทำแล้ว61451109682ทำแล้ว 25/11/25599675383837
61. เทศบาลตำบลม่วงหวาน (น้ำพอง)ทำแล้ว5152149149149ทำแล้ว 04/11/2559152151213
62. เทศบาลตำบลมัญจาคีรี (มัญจาคีรี)ทำแล้ว6144172172172ทำแล้ว 31/10/25591688282828
63. เทศบาลตำบลเมืองเก่า (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5458493490489ทำแล้ว 31/05/2560342159463131
64. เทศบาลตำบลยางคำ (หนองเรือ)ทำแล้ว5160163163150ทำแล้ว 31/10/255965165959595
65. เทศบาลตำบลลำน้ำพอง (น้ำพอง)ทำแล้ว7143143143143ทำแล้ว 14/11/255994211212
66. เทศบาลตำบลวังชัย (น้ำพอง)ทำแล้ว4177190191191ทำแล้ว 16/11/2559198585757
67. เทศบาลตำบลวังเพิ่ม (สีชมพู)ทำแล้ว6162167167167ทำแล้ว 28/10/255943115292828
68. เทศบาลตำบลวังสวรรค์ (บ้านแฮด)ทำแล้ว5230207150138ทำแล้ว 31/10/25595193585843
69. เทศบาลตำบลแวงน้อย (แวงน้อย)ทำแล้ว8274398398398ทำแล้ว 30/11/255933125908988
70. เทศบาลตำบลแวงใหญ่ (แวงใหญ่)ทำแล้ว5158158128117ทำแล้ว 15/11/25598390616061
71. เทศบาลตำบลสระแก้ว (เปือยน้อย)ทำแล้ว5261271273273ทำแล้ว 26/06/256079454544
72. เทศบาลตำบลสะอาด (น้ำพอง)ทำแล้ว8193193193193ทำแล้ว 10/11/2559218411232322
73. เทศบาลตำบลสาวะถี (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว8124116116109ทำแล้ว 31/10/25594798492321
74. เทศบาลตำบลสำราญ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว7159169169169ทำแล้ว 14/11/2559159574748
75. เทศบาลตำบลสีชมพู (สีชมพู)ทำแล้ว5134108109106ทำแล้ว 31/10/2559196828282
76. เทศบาลตำบลหนองแก (หนองเรือ)ทำแล้ว792827472ทำแล้ว 12/05/25602890383837
77. เทศบาลตำบลหนองตูม (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว611110111097ทำแล้ว 15/05/25603152262626
78. เทศบาลตำบลหนองนาคำ (หนองนาคำ)ทำแล้ว6128118114112ทำแล้ว 31/10/2559885636363
79. เทศบาลตำบลหนองโน (กระนวน)ทำแล้ว648505050ทำแล้ว 31/10/25594593373737
80. เทศบาลตำบลหนองบัว (บ้านฝาง)ทำแล้ว5121115117115ทำแล้ว 31/10/25593083443634
81. เทศบาลตำบลหนองไผ่ (ชุมแพ)ทำแล้ว6138111104101ทำแล้ว 31/10/2559271434242
82. เทศบาลตำบลหนองเรือ (หนองเรือ)ทำแล้ว7206206206206ทำแล้ว 31/10/25591488363636
83. เทศบาลตำบลหนองสองห้อง (หนองสองห้อง)ทำแล้ว669917773ทำแล้ว 25/11/25592482665857
84. เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า (ชุมแพ)ทำแล้ว5242231212200ทำแล้ว 28/10/2559111606060
85. เทศบาลตำบลห้วยยาง (กระนวน)ทำแล้ว7110159148139ทำแล้ว 30/04/25603296535033
86. อบต.กุดขอนแก่น (ภูเวียง)ทำแล้ว6105136132140ทำแล้ว 31/10/255954128898989
87. อบต.กุดเค้า (มัญจาคีรี)ทำแล้ว5106918383ทำแล้ว 15/11/255934292925
88. อบต.กุดธาตุ (หนองนาคำ)ทำแล้ว6150151148147ทำแล้ว 28/10/255970217195195194
89. อบต.กุดเพียขอม (ชนบท)ทำแล้ว4485488488488ทำแล้ว 18/05/256016758181817
90. อบต.เก่างิ้ว (พล)ทำแล้ว691153129116ทำแล้ว 31/10/25591686707069
91. อบต.ขัวเรียง (ชุมแพ)ทำแล้ว6120114111111ทำแล้ว 31/10/25597995424242
92. อบต.ขามป้อม (พระยืน)ทำแล้ว6228229229229ทำแล้ว 04/11/255911784262626
93. อบต.ขามป้อม (เปือยน้อย)ทำแล้ว5104104104104ทำแล้ว 15/05/256046343434
94. อบต.เขาน้อย (เวียงเก่า)ทำแล้ว6275210174164ทำแล้ว 31/10/255922102848483
95. อบต.เขาสวนกวาง (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว6353358358358ทำแล้ว 16/12/255911156242424
96. อบต.เขื่อนอุบลรัตน์ (อุบลรัตน์)ทำแล้ว5114115113112ทำแล้ว 29/11/25591176414139
97. อบต.คำแคน (มัญจาคีรี)ทำแล้ว6168999392ทำแล้ว 28/10/255964202019
98. อบต.คำม่วง (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว8194196201201ทำแล้ว 07/11/25593661373737
99. อบต.คำแมด (ซำสูง)ทำแล้ว8130114105105ทำแล้ว 15/11/25591387484848
100. อบต.คึมชาด (หนองสองห้อง)ทำแล้ว6683686686686ทำแล้ว 30/11/2559451121441
101. อบต.คูคำ (ซำสูง)ทำแล้ว8211176198160ทำแล้ว 17/05/25605811610310298
102. อบต.แคนเหนือ (บ้านไผ่)ทำแล้ว7240240246270ทำแล้ว 28/10/255961241029893
103. อบต.โคกสง่า (พล)ทำแล้ว5194136137119ทำแล้ว 30/05/256031136107107106
104. อบต.โคกสี (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว4131132130130ทำแล้ว 15/11/25591671555
105. อบต.จระเข้ (หนองเรือ)ทำแล้ว6123117115117ทำแล้ว 30/11/25597686545453
106. อบต.โจดหนองแก (พล)ทำแล้ว583808181ทำแล้ว 31/10/2559568393838
107. อบต.ชุมแพ (ชุมแพ)ทำแล้ว6146149149149ทำแล้ว 31/10/25591061352125
108. อบต.ไชยสอ (ชุมแพ)ทำแล้ว632755335834ทำแล้ว 31/10/25592052333
109. อบต.ซับสมบูรณ์ (โคกโพธิ์ไชย)ทำแล้ว5131137136137ทำแล้ว 31/10/25596943303028
110. อบต.ซำยาง (สีชมพู)ทำแล้ว597908787ทำแล้ว 08/11/25591538201918
111. อบต.ดงเค็ง (หนองสองห้อง)ทำแล้ว590909090ทำแล้ว 29/11/255990583535
112. อบต.ดงเมืองแอม (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว5151137135131ทำแล้ว 15/11/2559106114909090
113. อบต.ดงลาน (สีชมพู)ทำแล้ว554585455ทำแล้ว 31/10/25594963262626
114. อบต.ดอนฉิม (แวงใหญ่)ทำแล้ว5102123121127ทำแล้ว 15/11/255938131313
115. อบต.ดอนช้าง (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6127111113108ทำแล้ว 15/11/255930100706668
116. อบต.ดอนดั่ง (หนองสองห้อง)ทำแล้ว69121719899ทำแล้ว 29/11/25592365424132
117. อบต.ดอนดู่ (หนองสองห้อง)ทำแล้ว5161158152152ทำแล้ว 31/10/25594487656260
118. อบต.ดอนหัน (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว615110510389ทำแล้ว 15/12/2559128171143141141
119. อบต.ดินดำ (ภูเวียง)ทำแล้ว5226231231231ทำแล้ว 01/06/256036291414
120. อบต.ดูนสาด (กระนวน)ทำแล้ว8205209209209ทำแล้ว 14/10/25591861424241
121. อบต.แดงใหญ่ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5180188168172ทำแล้ว 22/06/25602479413534
122. อบต.ตะกั่วป่า (หนองสองห้อง)ทำแล้ว5133152152135ทำแล้ว 31/10/25591489575656
123. อบต.ทรายมูล (น้ำพอง)ทำแล้ว5185185165154ทำแล้ว 30/11/255960131212
124. อบต.ท่ากระเสริม (น้ำพอง)ทำแล้ว6154154154154ทำแล้ว 28/04/256031202020
125. อบต.ทางขวาง (แวงน้อย)ทำแล้ว6171138142144ทำแล้ว 20/02/256040101747474
126. อบต.ท่านางแนว (แวงน้อย)ทำแล้ว8236236236236ทำแล้ว 15/11/25592387616156
127. อบต.ท่าพระ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5108108106105ทำแล้ว 15/11/255952473229
128. อบต.ท่าวัด (แวงน้อย)ทำแล้ว696200156146ทำแล้ว 07/11/25591155454543
129. อบต.ท่าศาลา (มัญจาคีรี)ทำแล้ว5204228228228ทำแล้ว 10/11/2559521155
130. อบต.ทุ่งชมพู (ภูเวียง)ทำแล้ว6258233233234ทำแล้ว 28/10/2559181262221
131. อบต.ทุ่งโป่ง (อุบลรัตน์)ทำแล้ว634555555ทำแล้ว 31/10/25591645292929
132. อบต.นางาม (มัญจาคีรี)ทำแล้ว6139126128127ทำแล้ว 09/11/25592169171516
133. อบต.นางิ้ว (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว5146149149149ทำแล้ว 31/10/25599090818181
134. อบต.นาชุมแสง (ภูเวียง)ทำแล้ว590757189ทำแล้ว 29/11/25593488777657
135. อบต.นาฝาย (ภูผาม่าน)ทำแล้ว6107122122122ทำแล้ว 31/10/2559568424241
136. อบต.นาหนองทุ่ม (ชุมแพ)ทำแล้ว4144148142158ทำแล้ว 28/10/255923112797979
137. อบต.นาหว้า (ภูเวียง)ทำแล้ว5200207220215ทำแล้ว 31/10/2559137141818081
138. อบต.โนนข่า (พล)ทำแล้ว5244243235222ทำแล้ว 10/11/25593109818181
139. อบต.โนนแดง (โนนศิลา)ทำแล้ว5130131131131ทำแล้ว 14/11/25596867504741
140. อบต.โนนทอง (แวงใหญ่)ทำแล้ว4111989592ทำแล้ว 25/10/25591374544742
141. อบต.โนนทัน (หนองเรือ)ทำแล้ว5178179179179ทำแล้ว 14/11/2559144141202020
142. อบต.โนนธาตุ (หนองสองห้อง)ทำแล้ว6137152153152ทำแล้ว 31/10/25592578575453
143. อบต.โนนพะยอม (ชนบท)ทำแล้ว5201207184183ทำแล้ว 27/10/255920296343433
144. อบต.โนนสมบูรณ์ (บ้านแฮด)ทำแล้ว7300300300300ทำแล้ว 15/11/25607649121212
145. อบต.โนนสะอาด (แวงใหญ่)ทำแล้ว810610510196ทำแล้ว 31/10/255919107535353
146. อบต.โนนหัน (ชุมแพ)ทำแล้ว6152152152152ทำแล้ว 22/05/25601249292929
147. อบต.โนนอุดม (ชุมแพ)ทำแล้ว8245215176174ทำแล้ว 15/09/256084313131
148. อบต.บริบูรณ์ (สีชมพู)ทำแล้ว6110898683ทำแล้ว 04/11/2559758464646
149. อบต.บัวเงิน (น้ำพอง)ทำแล้ว6200161145130ทำแล้ว 13/07/256119139115115114
150. อบต.บัวใหญ่ (น้ำพอง)ทำแล้ว5127989599ทำแล้ว 10/11/25591869252222
151. อบต.บ้านกง (หนองเรือ)ทำแล้ว6207124112107ทำแล้ว 29/11/25591107868686
152. อบต.บ้านขาม (น้ำพอง)ทำแล้ว6122151151151ทำแล้ว 07/11/2559122113113113
153. อบต.บ้านดง (อุบลรัตน์)ทำแล้ว7175173168166ทำแล้ว 29/11/2559298654647
154. อบต.บ้านแท่น (ชนบท)ทำแล้ว5146146146146ทำแล้ว 31/10/25593684504142
155. อบต.บ้านโนน (ซำสูง)ทำแล้ว4210211233210ทำแล้ว 30/11/255962119808076
156. อบต.บ้านไผ่ (บ้านไผ่)ทำแล้ว7215217216207ทำแล้ว 23/05/2560165151150150
157. อบต.บ้านฝาง (กระนวน)ทำแล้ว5190255255255ทำแล้ว 30/10/25604887717070
158. อบต.บ้านเม็ง (หนองเรือ)ทำแล้ว5263263263263ทำแล้ว 05/05/25604931843777
159. อบต.บ้านเรือ (ภูเวียง)ทำแล้ว8101102102102ทำแล้ว 31/10/25597241333
160. อบต.บ้านลาน (บ้านไผ่)ทำแล้ว5169187177177ทำแล้ว 25/05/25601496696968
161. อบต.บ้านหว้า (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6153102133137ทำแล้ว 31/10/25591196727271
162. อบต.บ้านหัน (โนนศิลา)ทำแล้ว6113574754ทำแล้ว 10/11/25591587757069
163. อบต.บ้านเหล่า (บ้านฝาง)ทำแล้ว6107958383ทำแล้ว 28/11/25593369575757
164. อบต.บ้านใหม่ (สีชมพู)ทำแล้ว694128127128ทำแล้ว 31/10/2559257484848
165. อบต.ปอแดง (ชนบท)ทำแล้ว7100665229ทำแล้ว 28/10/255940262318
166. อบต.ป่าปอ (บ้านไผ่)ทำแล้ว6110119114108ทำแล้ว 31/10/255955100818079
167. อบต.ป่าหวายนั่ง (บ้านฝาง)ทำแล้ว5206223208221ทำแล้ว 25/11/25594980494949
168. อบต.เปือยใหญ่ (โนนศิลา)ทำแล้ว6120118118118ทำแล้ว 31/10/25592274505050
169. อบต.พังทุย (น้ำพอง)ทำแล้ว794108108108ทำแล้ว 10/11/2559599757575
170. อบต.เพ็กใหญ่ (พล)ทำแล้ว653153140173ทำแล้ว 31/10/25593890757573
171. อบต.โพนเพ็ก (มัญจาคีรี)ทำแล้ว7151139123110ทำแล้ว 28/10/255931110817777
172. อบต.ภูผาม่าน (ภูผาม่าน)ทำแล้ว6156154155155ทำแล้ว 31/10/25594381615858
173. อบต.ภูเวียง (ภูเวียง)ทำแล้ว41021049086ทำแล้ว 31/10/25592350181616
174. อบต.ภูห่าน (สีชมพู)ทำแล้ว61761325049ทำแล้ว 28/10/25595193474747
175. อบต.ภูเหล็ก (บ้านไผ่)ทำแล้ว5215216216216ทำแล้ว 28/10/255912440161515
176. อบต.เมืองเก่าพัฒนา (เวียงเก่า)ทำแล้ว7167119148112ทำแล้ว 31/10/255955205172172172
177. อบต.เมืองพล (พล)ทำแล้ว5114165204224ทำแล้ว 30/05/25605290706160
178. อบต.เมืองเพีย (บ้านไผ่)ทำแล้ว6356307155250ทำแล้ว 25/05/25601994623834
179. อบต.ลอมคอม (พล)ทำแล้ว5122109115111ทำแล้ว 31/10/25591179666666
180. อบต.ละหานนา (แวงน้อย)ทำแล้ว8105139159266ทำแล้ว 30/11/2559448363634
181. อบต.วังชัย (น้ำพอง)ทำแล้ว7110106104113ทำแล้ว 09/11/25594950493333
182. อบต.วังม่วง (เปือยน้อย)ทำแล้ว6211221221221ทำแล้ว 28/10/2559165464338
183. อบต.วังสวาป (ภูผาม่าน)ทำแล้ว8113117105110ทำแล้ว 05/05/25602361504948
184. อบต.วังแสง (ชนบท)ทำแล้ว5119160128112ทำแล้ว 03/10/25597747393937
185. อบต.วังหิน (หนองสองห้อง)ทำแล้ว61301148980ทำแล้ว 15/11/25591158121212
186. อบต.วังหินลาด (ชุมแพ)ทำแล้ว7122127117132ทำแล้ว 31/10/255945119119119117
187. อบต.แวงน้อย (แวงน้อย)ทำแล้ว8181196197193ทำแล้ว 31/10/2559979575756
188. อบต.ศรีบุญเรือง (ชนบท)ทำแล้ว793939393ทำแล้ว 31/10/25595639887
189. อบต.ศรีสุข (สีชมพู)ทำแล้ว6189451451451ทำแล้ว 24/11/255990153807563
190. อบต.ศรีสุขสำราญ (อุบลรัตน์)ทำแล้ว6165168167167ทำแล้ว 25/07/25591546101010
191. อบต.สงเปือย (ภูเวียง)ทำแล้ว6151233233218ทำแล้ว 28/10/255912860121212
192. อบต.สวนหม่อน (มัญจาคีรี)ทำแล้ว5110113114103ทำแล้ว 31/10/2559441282825
193. อบต.สำโรง (หนองสองห้อง)ทำแล้ว5269269269269ทำแล้ว 25/05/2560193545352
194. อบต.สีชมพู (สีชมพู)ทำแล้ว5255265265265ทำแล้ว 23/11/2559186103575757
195. อบต.โสกนกเต็น (พล)ทำแล้ว6166166166166ทำแล้ว 31/10/25593256231715
196. อบต.หนองกุง (น้ำพอง)ทำแล้ว6162165165165ทำแล้ว 15/11/255969434341
197. อบต.หนองกุงเซิน (ภูเวียง)ทำแล้ว5232234233233ทำแล้ว 28/06/256139222
198. อบต.หนองกุงธนสาร (ภูเวียง)ทำแล้ว6205240242242ทำแล้ว 28/10/25591651211009998
199. อบต.หนองกุงใหญ่ (กระนวน)ทำแล้ว589949493ทำแล้ว 28/10/255952103898989
200. อบต.หนองโก (กระนวน)ทำแล้ว573737373ทำแล้ว 27/10/2559343121210
201. อบต.หนองเขียด (ชุมแพ)ทำแล้ว7999910290ทำแล้ว 15/11/25591872474746
202. อบต.หนองแซง (บ้านแฮด)ทำแล้ว6170170170170ทำแล้ว 31/10/25592162998
203. อบต.หนองแดง (สีชมพู)ทำแล้ว8114434423ทำแล้ว 31/10/25592989444444
204. อบต.หนองน้ำใส (บ้านไผ่)ทำแล้ว6215215215215ทำแล้ว 28/10/255929699735543
205. อบต.หนองปลาหมอ (โนนศิลา)ทำแล้ว4192182176173ทำแล้ว 14/11/2559363353533
206. อบต.หนองแปน (มัญจาคีรี)ทำแล้ว5237244244244ทำแล้ว 31/10/2559172464446
207. อบต.หนองไผ่ล้อม (หนองสองห้อง)ทำแล้ว6370370370370ทำแล้ว 31/10/25594053151515
208. อบต.หนองมะเขือ (พล)ทำแล้ว81059510095ทำแล้ว 27/10/25592372656565
209. อบต.หนองเม็ก (หนองสองห้อง)ทำแล้ว7121143114115ทำแล้ว 31/10/25591865392117
210. อบต.หนองเรือ (หนองเรือ)ทำแล้ว7244237237236ทำแล้ว 30/12/2559152121010
211. อบต.หนองแวง (พระยืน)ทำแล้ว6154142140131ทำแล้ว 01/08/256031134483837
212. อบต.หนองแวงนางเบ้า (พล)ทำแล้ว5971009897ทำแล้ว 31/10/255968202020
213. อบต.หนองแวงโสกพระ (พล)ทำแล้ว7125131132118ทำแล้ว 31/10/25593067515150
214. อบต.หนองสองห้อง (หนองสองห้อง)ทำแล้ว7154169269171ทำแล้ว 09/11/2559193535234
215. อบต.ห้วยแก (ชนบท)ทำแล้ว7218220220220ทำแล้ว 31/10/25595177454545
216. อบต.ห้วยโจด (กระนวน)ทำแล้ว698878483ทำแล้ว 24/05/25602892636362
217. อบต.ห้วยเตย (ซำสูง)ทำแล้ว5217175157152ทำแล้ว 31/10/255926109636357
218. อบต.ห้วยม่วง (ภูผาม่าน)ทำแล้ว889131128122ทำแล้ว 28/10/255951133976229
219. อบต.หว้าทอง (ภูเวียง)ทำแล้ว6173169163161ทำแล้ว 31/10/25592075323230
220. อบต.หันโจด (หนองสองห้อง)ทำแล้ว7124109128111ทำแล้ว 23/11/25605199894133
221. อบต.หัวทุ่ง (พล)ทำแล้ว593564742ทำแล้ว 28/10/25593998838379
222. อบต.หัวนาคำ (กระนวน)ทำแล้ว5236236236236ทำแล้ว 15/11/255974575754
223. อบต.หัวหนอง (บ้านไผ่)ทำแล้ว6119115116117ทำแล้ว 28/10/25595768515151
224. อบต.หินตั้ง (บ้านไผ่)ทำแล้ว6146134122120ทำแล้ว 27/10/255944322324
225. อบต.ใหม่นาเพียง (แวงใหญ่)ทำแล้ว61181068484ทำแล้ว 31/10/255975615957
รวม 225 อปท.2251,33240,09939,96538,70737,68822510,94320,67511,92011,05110,723
ข้อมูล ณ 07/08/2563