รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด หนองบัวลำภู ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.หนองบัวลำภู (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4317266263257ทำแล้ว 27/07/2560658178371919
2. เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4166969595ทำแล้ว 31/10/2559231761281
3. เทศบาลตำบลกุดดินจี่ (นากลาง)ทำแล้ว4283216213212ทำแล้ว 27/07/25603386555
4. เทศบาลตำบลกุดดู่ (โนนสัง)ทำแล้ว6196189181180ทำแล้ว 28/11/2559771666
5. เทศบาลตำบลเก่ากลอย (นากลาง)ทำแล้ว4266175231229ทำแล้ว 05/10/25611684621414
6. เทศบาลตำบลจอมทอง (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว7370375374374ทำแล้ว 31/10/25594115543
7. เทศบาลตำบลนากลาง (นากลาง)ทำแล้ว8294205202201ทำแล้ว 31/10/255932129706259
8. เทศบาลตำบลนาคำไฮ (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4239262242247ทำแล้ว 31/10/2559677131313
9. เทศบาลตำบลนาด่าน (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว7101107109103ทำแล้ว 10/11/2559554464645
10. เทศบาลตำบลนาดี (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว6186189189189ทำแล้ว 21/11/255985212121
11. เทศบาลตำบลนามะเฟือง (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4961028679ทำแล้ว 30/11/2559249363534
12. เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม (นากลาง)ทำแล้ว4388276332304ทำแล้ว 31/10/255977174373029
13. เทศบาลตำบลนาเหล่า (นาวัง)ทำแล้ว7225233233233ทำแล้ว 31/03/256011142242424
14. เทศบาลตำบลโนนสะอาด (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4400388385382ทำแล้ว 3399666564
15. เทศบาลตำบลโนนสัง (โนนสัง)ทำแล้ว4420414422526ทำแล้ว 30/03/256028216112112112
16. เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว712816218686ทำแล้ว 18/11/25597561201919
17. เทศบาลตำบลบ้านค้อ (โนนสัง)ทำแล้ว4368335273270ทำแล้ว 02/06/2560389563232
18. เทศบาลตำบลบ้านโคก (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว5152156138135ทำแล้ว 25/11/25593596383834
19. เทศบาลตำบลบุญทัน (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว6240241232231ทำแล้ว 30/01/25602547242424
20. เทศบาลตำบลฝั่งแดง (นากลาง)ทำแล้ว4701247871ทำแล้ว 27/10/255971138454542
21. เทศบาลตำบลยางหล่อ (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว51361228193ทำแล้ว 31/10/2559215777
22. เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว4450450450450ทำแล้ว 23/10/25597261291211
23. เทศบาลตำบลหนองแก (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว6181187175127ทำแล้ว 21/11/25595191444343
24. เทศบาลตำบลหนองเรือ (โนนสัง)ทำแล้ว41188063145ทำแล้ว 30/11/255934151232323
25. เทศบาลตำบลหัวนา (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว433353535ทำแล้ว 31/10/25592557434342
26. อบต.กุดจิก (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4192113100101ทำแล้ว 27/10/25591201785146
27. อบต.กุดดู่ (โนนสัง)ทำแล้ว4377377377377ทำแล้ว 28/11/255911363171212
28. อบต.กุดผึ้ง (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว7207203198199ทำแล้ว 06/09/25604865232323
29. อบต.กุดสะเทียน (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4387313374355ทำแล้ว 29/06/256038119977
30. อบต.กุดแห่ (นากลาง)ทำแล้ว540281280280ทำแล้ว 28/10/25591222555
31. อบต.โคกม่วง (โนนสัง)ทำแล้ว5203203203203ทำแล้ว 02/08/2017113664
32. อบต.โคกใหญ่ (โนนสัง)ทำแล้ว4456352352352ทำแล้ว 01/07/256036212121
33. อบต.ดงมะไฟ (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว4121123124124ทำแล้ว 20/03/25603361272725
34. อบต.ดงสวรรค์ (นากลาง)ทำแล้ว6151605965ทำแล้ว 31/10/25591772493738
35. อบต.ด่านช้าง (นากลาง)ทำแล้ว4201203203203ทำแล้ว 11/05/25606641095
36. อบต.ทรายทอง (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว487908989ทำแล้ว 31/10/25591855201919
37. อบต.เทพคีรี (นาวัง)ทำแล้ว4221223223223ทำแล้ว 29/03/25601861655
38. อบต.นากอก (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4526529529529ทำแล้ว 11/11/255997623555051
39. อบต.นาแก (นาวัง)ทำแล้ว5125138146148ทำแล้ว 08/11/2559671404031
40. อบต.นาคำไฮ (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4369378377377ทำแล้ว 31/10/2559880111110
41. อบต.นามะเฟือง (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4134134134134ทำแล้ว 25/11/255945303030
42. อบต.นาสี (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว7191192192192ทำแล้ว 16/05/2560171353434
43. อบต.นาเหล่า (นาวัง)ทำแล้ว4128224216215ทำแล้ว 04/08/25603422222
44. อบต.นิคมพัฒนา (โนนสัง)ทำแล้ว4211179171262ทำแล้ว 11/11/25593221
45. อบต.โนนขมิ้น (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว478140171172ทำแล้ว 10/11/25596870444344
46. อบต.โนนทัน (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4153136130130ทำแล้ว 29/11/25597187666666
47. อบต.โนนม่วง (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4239239239239ทำแล้ว 31/10/255933103595859
48. อบต.โนนเมือง (นากลาง)ทำแล้ว4429363369329ทำแล้ว 27/07/2560252141413
49. อบต.โนนเมือง (โนนสัง)ทำแล้ว4238248224230ทำแล้ว 22/11/25592265494948
50. อบต.บ้านขาม (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว5328328328328ทำแล้ว 30/11/2559226611
51. อบต.บ้านโคก (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว6145145145145ทำแล้ว 04/01/2560128333
52. อบต.บ้านถิ่น (โนนสัง)ทำแล้ว4255255254256ทำแล้ว 29/11/25592494515151
53. อบต.บ้านพร้าว (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4148145143125ทำแล้ว 15/11/25592965494948
54. อบต.ปางกู่ (โนนสัง)ทำแล้ว4157314269185ทำแล้ว 18/11/2559575221722
55. อบต.ป่าไม้งาม (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4118184208121ทำแล้ว 31/10/25591974626259
56. อบต.เมืองใหม่ (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว7232212193208ทำแล้ว 28/10/25591481212118
57. อบต.วังทอง (นาวัง)ทำแล้ว4208208208208ทำแล้ว 27/10/2559263575757
58. อบต.วังปลาป้อม (นาวัง)ทำแล้ว4206175166165ทำแล้ว 28/10/255971262625
59. อบต.ศรีบุญเรือง (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4207207207207ทำแล้ว 31/10/25591868181815
60. อบต.หนองกุงแก้ว (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว6167138133118ทำแล้ว 16/11/25592626433
61. อบต.หนองบัว (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว6182187187187ทำแล้ว 18/04/256068484743
62. อบต.หนองบัวใต้ (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4551265151ทำแล้ว 28/10/25598462922
63. อบต.หนองภัยศูนย์ (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4159158143132ทำแล้ว 18/11/25596327242423
64. อบต.หนองสวรรค์ (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4273273273273ทำแล้ว 30/11/255981812942
65. อบต.หนองหว้า (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4236250250250ทำแล้ว 31/10/25591074543634
66. อบต.หันนางาม (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4128524043ทำแล้ว 11/10/25599577343333
67. อบต.หัวนา (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว467676767ทำแล้ว 09/12/255959191917
68. อบต.อุทัยสวรรค์ (นากลาง)ทำแล้ว7135786468ทำแล้ว 28/10/25594062393939
รวม 68 อปท.6832214,69314,32814,07713,919682,5315,8072,1271,8361,780
ข้อมูล ณ 06/08/2563