รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด หนองบัวลำภู ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.หนองบัวลำภู (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4318265263257ทำแล้ว 27/07/25605590000
2. เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4168969595ทำแล้ว 31/10/2559117000
3. เทศบาลตำบลกุดดินจี่ (นากลาง)ทำแล้ว4285214212213ทำแล้ว 27/07/2560585000
4. เทศบาลตำบลกุดดู่ (โนนสัง)ทำแล้ว6197189181180ทำแล้ว 28/11/2559172666
5. เทศบาลตำบลเก่ากลอย (นากลาง)ทำแล้ว4267174231229ทำแล้ว 25/07/256084000
6. เทศบาลตำบลจอมทอง (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว7370382382382ทำแล้ว 31/10/25594115000
7. เทศบาลตำบลนากลาง (นากลาง)ทำแล้ว8294205202201ทำแล้ว 31/10/255925120555
8. เทศบาลตำบลนาคำไฮ (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4241260242247ทำแล้ว 31/10/2559577000
9. เทศบาลตำบลนาด่าน (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว7102107109103ทำแล้ว 10/11/255941000
10. เทศบาลตำบลนาดี (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว6190189189189ทำแล้ว 21/11/255970000
11. เทศบาลตำบลนามะเฟือง (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว5961028679ทำแล้ว 30/11/2559245877
12. เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม (นากลาง)ทำแล้ว4388276332304ทำแล้ว 31/10/255971163000
13. เทศบาลตำบลนาเหล่า (นาวัง)ทำแล้ว7225233233233ทำแล้ว 31/03/256011
14. เทศบาลตำบลโนนสะอาด (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4407386382382ทำแล้ว 34998
15. เทศบาลตำบลโนนสัง (โนนสัง)ทำแล้ว4420414422526ทำแล้ว 30/03/25606216000
16. เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว712816218686ทำแล้ว 18/11/25592547100
17. เทศบาลตำบลบ้านค้อ (โนนสัง)ทำแล้ว4369334273270ทำแล้ว 02/06/256034000
18. เทศบาลตำบลบ้านโคก (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว5151155140135ทำแล้ว 25/11/2559953000
19. เทศบาลตำบลบุญทัน (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว6240241232231ทำแล้ว 30/01/256042000
20. เทศบาลตำบลฝั่งแดง (นากลาง)ทำแล้ว4701267872ทำแล้ว 27/10/25596091111
21. เทศบาลตำบลยางหล่อ (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว51361228193ทำแล้ว 31/10/2559210000
22. เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว4450450450450ทำแล้ว 23/10/25594000
23. เทศบาลตำบลหนองแก (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว6181187175127ทำแล้ว 21/11/255959000
24. เทศบาลตำบลหนองเรือ (โนนสัง)ทำแล้ว41188063145ทำแล้ว 30/11/255924130333
25. เทศบาลตำบลหัวนา (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว435353535ทำแล้ว 31/10/255921000
26. อบต.กุดจิก (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4193112100101ทำแล้ว 27/10/255963134545
27. อบต.กุดดู่ (โนนสัง)ทำแล้ว4377377377377ทำแล้ว 28/11/255963000
28. อบต.กุดผึ้ง (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว7207203198199ทำแล้ว 23/02/25602265000
29. อบต.กุดสะเทียน (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4387313374355ทำแล้ว 29/06/256039000
30. อบต.กุดแห่ (นากลาง)ทำแล้ว5121280280280ทำแล้ว 09/11/255956000
31. อบต.โคกม่วง (โนนสัง)ทำแล้ว5203203203203ทำแล้ว 02/08/2017113000
32. อบต.โคกใหญ่ (โนนสัง)ทำแล้ว4456352352352ทำแล้ว 01/07/256036000
33. อบต.ดงมะไฟ (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว6123124125125ทำแล้ว 20/03/256017000
34. อบต.ดงสวรรค์ (นากลาง)ทำแล้ว6152605965ทำแล้ว 31/10/2559142000
35. อบต.ด่านช้าง (นากลาง)ทำแล้ว4201203203203ทำแล้ว 11/05/2560636000
36. อบต.ทรายทอง (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว487908989ทำแล้ว 31/10/25597
37. อบต.เทพคีรี (นาวัง)ทำแล้ว4221223223223ทำแล้ว 29/03/256060655
38. อบต.นากอก (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4526529529529ทำแล้ว 11/11/255997623000
39. อบต.นาแก (นาวัง)ทำแล้ว5135141142142ทำแล้ว 08/11/255976000
40. อบต.นาคำไฮ (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4370377377377 ยังไม่อนุมัติ 575332
41. อบต.นามะเฟือง (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4134134134134ทำแล้ว 25/11/255916000
42. อบต.นาสี (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว7191192192192ทำแล้ว 16/05/2560171000
43. อบต.นาเหล่า (นาวัง)ทำแล้ว4128224216215ทำแล้ว 04/08/2560322000
44. อบต.นิคมพัฒนา (โนนสัง)ทำแล้ว4211179171262ทำแล้ว 11/11/2559
45. อบต.โนนขมิ้น (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว478141171172ทำแล้ว 10/11/25594850000
46. อบต.โนนทัน (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4151135132131ทำแล้ว 29/11/2559
47. อบต.โนนม่วง (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4239239239239ทำแล้ว 31/10/255949555
48. อบต.โนนเมือง (นากลาง)ทำแล้ว4429363369329ทำแล้ว 27/07/2560252000
49. อบต.โนนเมือง (โนนสัง)ทำแล้ว4238248224230ทำแล้ว 22/11/25591963600
50. อบต.บ้านขาม (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว5328328328328ทำแล้ว 30/11/2559226000
51. อบต.บ้านโคก (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว6145145145145ทำแล้ว 04/01/256028000
52. อบต.บ้านถิ่น (โนนสัง)ทำแล้ว4256255254256ทำแล้ว 29/11/255978444
53. อบต.บ้านพร้าว (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4148145143125ทำแล้ว 15/11/255956000
54. อบต.ปางกู่ (โนนสัง)ทำแล้ว4157314269185ทำแล้ว 18/11/255968000
55. อบต.ป่าไม้งาม (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4151210225157ทำแล้ว 31/10/25591531000
56. อบต.เมืองใหม่ (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว7230215195208ทำแล้ว 28/10/2559663400
57. อบต.วังทอง (นาวัง)ทำแล้ว4208208208208ทำแล้ว 27/10/255957000
58. อบต.วังปลาป้อม (นาวัง)ทำแล้ว4206175166165ทำแล้ว 28/10/255971000
59. อบต.ศรีบุญเรือง (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4207207207207ทำแล้ว 31/10/2559268000
60. อบต.หนองกุงแก้ว (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว6167138133118ทำแล้ว 16/11/255912000
61. อบต.หนองบัว (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว6187187187187ทำแล้ว 18/04/25602000
62. อบต.หนองบัวใต้ (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4130515151ทำแล้ว 28/10/2559984000
63. อบต.หนองภัยศูนย์ (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4160156144132ทำแล้ว 18/11/2559127555
64. อบต.หนองสวรรค์ (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4273273273273ทำแล้ว 30/11/255945
65. อบต.หนองหว้า (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4250250250250ทำแล้ว 31/10/255917333
66. อบต.หันนางาม (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4128524043ทำแล้ว 11/10/25597463000
67. อบต.หัวนา (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว467676767ทำแล้ว 09/12/255959000
68. อบต.อุทัยสวรรค์ (นากลาง)ทำแล้ว7135786468ทำแล้ว 28/10/25592726555
รวม 68 อปท.6832514,93714,28014,10213,961677994,204796564
ข้อมูล ณ 22/01/2561