รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด หนองบัวลำภู ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.หนองบัวลำภู (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4318265263257ทำแล้ว 27/07/256046990131313
2. เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4168969595ทำแล้ว 31/10/255923134741
3. เทศบาลตำบลกุดดินจี่ (นากลาง)ทำแล้ว4285214212213ทำแล้ว 27/07/2560586111
4. เทศบาลตำบลกุดดู่ (โนนสัง)ทำแล้ว6197189181180ทำแล้ว 28/11/2559172666
5. เทศบาลตำบลเก่ากลอย (นากลาง)ทำแล้ว4267174231229ทำแล้ว 25/07/256084151414
6. เทศบาลตำบลจอมทอง (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว7370382382382ทำแล้ว 31/10/25594115543
7. เทศบาลตำบลนากลาง (นากลาง)ทำแล้ว8294205202201ทำแล้ว 31/10/255925121412626
8. เทศบาลตำบลนาคำไฮ (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4241260242247ทำแล้ว 31/10/2559677131313
9. เทศบาลตำบลนาด่าน (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว7102107109103ทำแล้ว 10/11/2559431161616
10. เทศบาลตำบลนาดี (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว6190189189189ทำแล้ว 21/11/255980600
11. เทศบาลตำบลนามะเฟือง (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4961028679ทำแล้ว 30/11/2559245272726
12. เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม (นากลาง)ทำแล้ว4388276332304ทำแล้ว 31/10/255977174252120
13. เทศบาลตำบลนาเหล่า (นาวัง)ทำแล้ว7225233233233ทำแล้ว 31/03/256011142242424
14. เทศบาลตำบลโนนสะอาด (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4405386382382ทำแล้ว 1100383835
15. เทศบาลตำบลโนนสัง (โนนสัง)ทำแล้ว4420414422526ทำแล้ว 30/03/25606216707070
16. เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว712816218686ทำแล้ว 18/11/25593447999
17. เทศบาลตำบลบ้านค้อ (โนนสัง)ทำแล้ว4370333273270ทำแล้ว 02/06/2560389555
18. เทศบาลตำบลบ้านโคก (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว5153154139135ทำแล้ว 25/11/25593685161615
19. เทศบาลตำบลบุญทัน (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว6240241232231ทำแล้ว 30/01/2560245242424
20. เทศบาลตำบลฝั่งแดง (นากลาง)ทำแล้ว4701267872ทำแล้ว 27/10/25596896232323
21. เทศบาลตำบลยางหล่อ (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว51361228193ทำแล้ว 31/10/2559215444
22. เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว4450450450450ทำแล้ว 23/10/255972591001
23. เทศบาลตำบลหนองแก (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว6181187175127ทำแล้ว 21/11/2559556171711
24. เทศบาลตำบลหนองเรือ (โนนสัง)ทำแล้ว41188063145ทำแล้ว 30/11/255924130232323
25. เทศบาลตำบลหัวนา (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว435353535ทำแล้ว 31/10/2559741100
26. อบต.กุดจิก (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4193112100101ทำแล้ว 27/10/25591201783746
27. อบต.กุดดู่ (โนนสัง)ทำแล้ว4377377377377ทำแล้ว 28/11/255911363171212
28. อบต.กุดผึ้ง (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว7207203198199ทำแล้ว 23/02/25602265400
29. อบต.กุดสะเทียน (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4387313374355ทำแล้ว 29/06/256097977
30. อบต.กุดแห่ (นากลาง)ทำแล้ว5121280280280ทำแล้ว 09/11/2559156600
31. อบต.โคกม่วง (โนนสัง)ทำแล้ว5203203203203ทำแล้ว 02/08/2017113333
32. อบต.โคกใหญ่ (โนนสัง)ทำแล้ว4456352352352ทำแล้ว 01/07/256036333
33. อบต.ดงมะไฟ (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว4121123124124ทำแล้ว 20/03/25603361271413
34. อบต.ดงสวรรค์ (นากลาง)ทำแล้ว6152605965ทำแล้ว 31/10/2559142600
35. อบต.ด่านช้าง (นากลาง)ทำแล้ว4201203203203ทำแล้ว 11/05/2560664931
36. อบต.ทรายทอง (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว487908989ทำแล้ว 31/10/25591455300
37. อบต.เทพคีรี (นาวัง)ทำแล้ว4221223223223ทำแล้ว 29/03/25601861655
38. อบต.นากอก (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4526529529529ทำแล้ว 11/11/255997623411
39. อบต.นาแก (นาวัง)ทำแล้ว5135141142142ทำแล้ว 08/11/2559771187
40. อบต.นาคำไฮ (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4370377377377ทำแล้ว 31/10/2559780443
41. อบต.นามะเฟือง (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4134134134134ทำแล้ว 25/11/255945555
42. อบต.นาสี (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว7191192192192ทำแล้ว 16/05/2560171211817
43. อบต.นาเหล่า (นาวัง)ทำแล้ว4128224216215ทำแล้ว 04/08/25603222222
44. อบต.นิคมพัฒนา (โนนสัง)ทำแล้ว4211179171262ทำแล้ว 11/11/25592100
45. อบต.โนนขมิ้น (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว478141171172ทำแล้ว 10/11/25596870242323
46. อบต.โนนทัน (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4155132132130ทำแล้ว 29/11/25597188483433
47. อบต.โนนม่วง (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4239239239239ทำแล้ว 31/10/255954181718
48. อบต.โนนเมือง (นากลาง)ทำแล้ว4429363369329ทำแล้ว 27/07/2560252100
49. อบต.โนนเมือง (โนนสัง)ทำแล้ว4238248224230ทำแล้ว 22/11/25592263252423
50. อบต.บ้านขาม (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว5328328328328ทำแล้ว 30/11/2559226611
51. อบต.บ้านโคก (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว6145145145145ทำแล้ว 04/01/2560128300
52. อบต.บ้านถิ่น (โนนสัง)ทำแล้ว4255255254256ทำแล้ว 29/11/25591382161616
53. อบต.บ้านพร้าว (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4148145143125ทำแล้ว 15/11/255956161616
54. อบต.ปางกู่ (โนนสัง)ทำแล้ว4157314269185ทำแล้ว 18/11/255975111111
55. อบต.ป่าไม้งาม (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4119207224157ทำแล้ว 31/10/25591974332620
56. อบต.เมืองใหม่ (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว7230215195208ทำแล้ว 28/10/255966319108
57. อบต.วังทอง (นาวัง)ทำแล้ว4208208208208ทำแล้ว 27/10/2559263131312
58. อบต.วังปลาป้อม (นาวัง)ทำแล้ว4206175166165ทำแล้ว 28/10/255971181815
59. อบต.ศรีบุญเรือง (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4207207207207ทำแล้ว 31/10/2559268151514
60. อบต.หนองกุงแก้ว (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว6167138133118ทำแล้ว 16/11/25592620433
61. อบต.หนองบัว (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว6182187187187ทำแล้ว 18/04/256068282828
62. อบต.หนองบัวใต้ (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4130515151ทำแล้ว 28/10/2559984433
63. อบต.หนองภัยศูนย์ (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4160156144132ทำแล้ว 18/11/25596327111010
64. อบต.หนองสวรรค์ (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4273273273273ทำแล้ว 30/11/25596262400
65. อบต.หนองหว้า (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4250250250250ทำแล้ว 31/10/25591171232221
66. อบต.หันนางาม (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4128524043ทำแล้ว 11/10/25599577151211
67. อบต.หัวนา (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว467676767ทำแล้ว 09/12/255959141312
68. อบต.อุทัยสวรรค์ (นากลาง)ทำแล้ว7135786468ทำแล้ว 28/10/25593657313131
รวม 68 อปท.6832214,90214,27114,09913,959681,8635,3991,017833797
ข้อมูล ณ 24/06/2561