รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อำนาจเจริญ ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.อำนาจเจริญ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5773544459383ทำแล้ว 30/11/255960159646463
2. เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว8353296260244ทำแล้ว 10/11/255967000
3. เทศบาลตำบลไก่คำ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว8250199199199ทำแล้ว 31/10/255915924000
4. เทศบาลตำบลเค็งใหญ่ (หัวตะพาน)ทำแล้ว6218201201201ทำแล้ว 31/10/25591111
5. เทศบาลตำบลโคกก่ง (ชานุมาน)ทำแล้ว577787166 ยังไม่อนุมัติ
6. เทศบาลตำบลโคกกลาง (ลืออำนาจ)ทำแล้ว6130113112108ทำแล้ว 31/10/255933000
7. เทศบาลตำบลชานุมาน (ชานุมาน)ทำแล้ว5183196196196ทำแล้ว 15/11/25591651000
8. เทศบาลตำบลดงมะยาง (ลืออำนาจ)ทำแล้ว6212209209209ทำแล้ว 31/10/255910
9. เทศบาลตำบลนาป่าแซง (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว4368364364364ทำแล้ว 31/10/255990000
10. เทศบาลตำบลนายม (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว6293291291291ทำแล้ว 31/10/25591000
11. เทศบาลตำบลนาวัง (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว6549549549549ทำแล้ว 28/10/25592000
12. เทศบาลตำบลนาหมอม้า (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5240240240240ทำแล้ว 21/08/2559127000
13. เทศบาลตำบลน้ำปลีก (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว7284283284283ทำแล้ว 31/10/2559152333
14. เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว5249260260260ทำแล้ว 04/11/25591000
15. เทศบาลตำบลเปือย (ลืออำนาจ)ทำแล้ว6158242424ทำแล้ว 31/10/255989000
16. เทศบาลตำบลพนา (พนา)ทำแล้ว12393338339339ทำแล้ว 28/09/256060000
17. เทศบาลตำบลพระเหลา (พนา)ทำแล้ว7220222216214ทำแล้ว 28/11/2559465000
18. เทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ (หัวตะพาน)ทำแล้ว8224224224221ทำแล้ว 14/11/25591000
19. เทศบาลตำบลสามหนอง (ลืออำนาจ)ทำแล้ว5214216216216ทำแล้ว 31/10/2559
20. เทศบาลตำบลสิริเสนางค์ (เสนางคนิคม)ทำแล้ว7188188188188ทำแล้ว 31/10/2559962000
21. เทศบาลตำบลเสนางคนิคม (เสนางคนิคม)ทำแล้ว5381383383383ทำแล้ว 31/10/2559453000
22. เทศบาลตำบลหนองข่า (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว5429429429429ทำแล้ว 31/10/2559146201
23. เทศบาลตำบลห้วย (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว3275292238205ทำแล้ว 15/11/25591940666
24. เทศบาลตำบลหัวตะพาน (หัวตะพาน)ทำแล้ว5193187181187ทำแล้ว 15/03/25607858333
25. เทศบาลตำบลอำนาจ (ลืออำนาจ)ทำแล้ว594959595ทำแล้ว 31/10/255925000
26. อบต.กุดปลาดุก (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว513511310891ทำแล้ว 31/10/25606450000
27. อบต.คำเขื่อนแก้ว (ชานุมาน)ทำแล้ว4524303300300ทำแล้ว 31/10/25591000
28. อบต.คำพระ (หัวตะพาน)ทำแล้ว9571107103103ทำแล้ว 15/11/255916000
29. อบต.คำโพน (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว5237183219190ทำแล้ว 28/10/255910000
30. อบต.คึมใหญ่ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว7301303303303ทำแล้ว 31/10/25593471000
31. อบต.โคกสาร (ชานุมาน)ทำแล้ว5409417411411ทำแล้ว 31/10/25593585000
32. อบต.จานลาน (พนา)ทำแล้ว6137197243217ทำแล้ว 30/11/25591000
33. อบต.จิกดู่ (หัวตะพาน)ทำแล้ว5178150138137ทำแล้ว 28/10/255941000
34. อบต.ชานุมาน (ชานุมาน)ทำแล้ว6812501501105ทำแล้ว 28/11/255913711000
35. อบต.ดงบัง (ลืออำนาจ)ทำแล้ว664787054ทำแล้ว 31/10/25593100
36. อบต.ดอนเมย (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5209172173165ทำแล้ว 31/10/255968136772
37. อบต.นาจิก (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว6282228221204ทำแล้ว 31/10/25605957000
38. อบต.นาแต้ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5424426426426ทำแล้ว 27/10/2559178000
39. อบต.นาผือ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว4178178178178ทำแล้ว 28/10/25591000
40. อบต.นาเวียง (เสนางคนิคม)ทำแล้ว5514524524524ทำแล้ว 26/10/2559657752
41. อบต.นาหว้า (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว6219219218218ทำแล้ว 09/12/25592000
42. อบต.น้ำปลีก (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว7322328328328ทำแล้ว 01/06/256077000
43. อบต.โนนงาม (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว5234234234234ทำแล้ว 27/10/255933000
44. อบต.โนนโพธิ์ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว6603603603603ทำแล้ว 1000
45. อบต.โนนหนามแท่ง (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว566141414ทำแล้ว 31/10/255912000
46. อบต.บุ่ง (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5100106106106ทำแล้ว 31/10/25591000
47. อบต.ปลาค้าว (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว769797979ทำแล้ว 31/10/25591000
48. อบต.ป่าก่อ (ชานุมาน)ทำแล้ว6337337337337ทำแล้ว 31/10/25595257000
49. อบต.พนา (พนา)ทำแล้ว5455465465465ทำแล้ว 26/10/255967222
50. อบต.โพนทอง (เสนางคนิคม)ทำแล้ว5615617616616ทำแล้ว 20/07/256015622
51. อบต.โพนเมืองน้อย (หัวตะพาน)ทำแล้ว5184119118126ทำแล้ว 27/10/255969100
52. อบต.แมด (ลืออำนาจ)ทำแล้ว5409409409409ทำแล้ว 31/10/2559105151515
53. อบต.ไม้กลอน (พนา)ทำแล้ว6319569519491ทำแล้ว 28/11/255918555
54. อบต.ไร่ขี (ลืออำนาจ)ทำแล้ว6424424424424ทำแล้ว 31/10/255923333
55. อบต.ไร่สีสุก (เสนางคนิคม)ทำแล้ว6289277276276ทำแล้ว 10/08/2560294141312
56. อบต.ลือ (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว6317303300300ทำแล้ว 19/06/256074999
57. อบต.สร้างถ่อน้อย (หัวตะพาน)ทำแล้ว6202775856ทำแล้ว 31/10/255980333
58. อบต.สร้างนกทา (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5759750748746ทำแล้ว 31/10/25592222
59. อบต.หนองแก้ว (หัวตะพาน)ทำแล้ว5172ทำแล้ว 27/10/25592000
60. อบต.หนองมะแซว (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5803792792792ทำแล้ว 28/10/2559441100
61. อบต.หนองสามสี (เสนางคนิคม)ทำแล้ว5274278283274ทำแล้ว 31/10/2559658151111
62. อบต.หนองไฮ (เสนางคนิคม)ทำแล้ว5322439440436ทำแล้ว 25/11/25592597242424
63. อบต.ห้วยไร่ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5295309309309ทำแล้ว 31/10/255967665
64. อบต.เหล่าพรวน (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว7223203203202ทำแล้ว 31/10/2559650000
รวม 64 อปท.6436719,93518,25218,02517,343639272,461200184174
ข้อมูล ณ 22/01/2561