รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อำนาจเจริญ ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.อำนาจเจริญ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5773544459383ทำแล้ว 30/11/255995868108108107
2. เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว8353296260244ทำแล้ว 10/11/255912572513224
3. เทศบาลตำบลไก่คำ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว8250199199199ทำแล้ว 31/10/255919450222
4. เทศบาลตำบลเค็งใหญ่ (หัวตะพาน)ทำแล้ว6218201201201ทำแล้ว 31/10/255928866
5. เทศบาลตำบลโคกก่ง (ชานุมาน)ทำแล้ว577787166ทำแล้ว 30/11/25608390431312
6. เทศบาลตำบลโคกกลาง (ลืออำนาจ)ทำแล้ว6130113112108ทำแล้ว 31/10/255933161616
7. เทศบาลตำบลชานุมาน (ชานุมาน)ทำแล้ว5183196196196ทำแล้ว 15/11/25593051111
8. เทศบาลตำบลดงมะยาง (ลืออำนาจ)ทำแล้ว6212209209209ทำแล้ว 31/10/2559101111
9. เทศบาลตำบลนาป่าแซง (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว4368364364364ทำแล้ว 31/10/25593490211
10. เทศบาลตำบลนายม (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว6289295291291ทำแล้ว 31/10/25594974764
11. เทศบาลตำบลนาวัง (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว6549548549550ทำแล้ว 28/10/25594148181818
12. เทศบาลตำบลนาหมอม้า (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5240240240240ทำแล้ว 21/08/2559153271177
13. เทศบาลตำบลน้ำปลีก (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว7283283284283ทำแล้ว 31/10/25592052131313
14. เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว5249260260260ทำแล้ว 04/11/2559383111
15. เทศบาลตำบลเปือย (ลืออำนาจ)ทำแล้ว6137382424ทำแล้ว 31/10/255911995766
16. เทศบาลตำบลพนา (พนา)ทำแล้ว12393338339339ทำแล้ว 28/09/25605986666
17. เทศบาลตำบลพระเหลา (พนา)ทำแล้ว7220222216214ทำแล้ว 28/11/255940102402222
18. เทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ (หัวตะพาน)ทำแล้ว8221224224221ทำแล้ว 02/07/256119847212121
19. เทศบาลตำบลสามหนอง (ลืออำนาจ)ทำแล้ว5214216216216ทำแล้ว 31/10/255925111
20. เทศบาลตำบลสิริเสนางค์ (เสนางคนิคม)ทำแล้ว7188188188188ทำแล้ว 31/10/25592165403933
21. เทศบาลตำบลเสนางคนิคม (เสนางคนิคม)ทำแล้ว5381383383383ทำแล้ว 31/10/25595755111
22. เทศบาลตำบลหนองข่า (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว5429429429429ทำแล้ว 31/10/25594175888
23. เทศบาลตำบลห้วย (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว3275292238205ทำแล้ว 15/11/25591940202020
24. เทศบาลตำบลหัวตะพาน (หัวตะพาน)ทำแล้ว5193187181187ทำแล้ว 15/03/256010283181818
25. เทศบาลตำบลอำนาจ (ลืออำนาจ)ทำแล้ว594959595ทำแล้ว 31/10/25593459292929
26. อบต.กุดปลาดุก (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5122115109101ทำแล้ว 31/10/25606766393939
27. อบต.คำเขื่อนแก้ว (ชานุมาน)ทำแล้ว4524303300300ทำแล้ว 31/10/25592111
28. อบต.คำพระ (หัวตะพาน)ทำแล้ว9567111103103ทำแล้ว 15/11/255961611118
29. อบต.คำโพน (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว5237183219190ทำแล้ว 28/10/255911111
30. อบต.คึมใหญ่ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว7301303303303ทำแล้ว 31/10/255947712953
31. อบต.โคกสาร (ชานุมาน)ทำแล้ว5409417411411ทำแล้ว 31/10/255935106595959
32. อบต.จานลาน (พนา)ทำแล้ว6145193239216ทำแล้ว 30/11/255924278221922
33. อบต.จิกดู่ (หัวตะพาน)ทำแล้ว5131196138138ทำแล้ว 28/10/255930111
34. อบต.ชานุมาน (ชานุมาน)ทำแล้ว6812501501105ทำแล้ว 28/11/255943215222
35. อบต.ดงบัง (ลืออำนาจ)ทำแล้ว664796954ทำแล้ว 31/10/25592932232223
36. อบต.ดอนเมย (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5209172173165ทำแล้ว 31/10/255970142979793
37. อบต.นาจิก (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว6282228221204ทำแล้ว 31/10/25605957484745
38. อบต.นาแต้ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5424426426426ทำแล้ว 27/10/2559179111
39. อบต.นาผือ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว4178178178178ทำแล้ว 28/10/25598121166
40. อบต.นาเวียง (เสนางคนิคม)ทำแล้ว5514524524524ทำแล้ว 26/10/25592962383835
41. อบต.นาหว้า (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว6219219218218ทำแล้ว 09/12/25592111
42. อบต.น้ำปลีก (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว7322328328328ทำแล้ว 01/06/25607177111
43. อบต.โนนงาม (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว5193235234274ทำแล้ว 27/10/2559720121010
44. อบต.โนนโพธิ์ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว6602603603603ทำแล้ว 31/10/255910261411
45. อบต.โนนหนามแท่ง (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว566141414 ยังไม่อนุมัติ 1118444
46. อบต.บุ่ง (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5100106106106ทำแล้ว 31/10/25594321
47. อบต.ปลาค้าว (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว769797979ทำแล้ว 31/10/255913111
48. อบต.ป่าก่อ (ชานุมาน)ทำแล้ว6337337337337ทำแล้ว 31/10/2559101106999
49. อบต.พนา (พนา)ทำแล้ว5455465465465ทำแล้ว 26/10/25592667212121
50. อบต.โพนทอง (เสนางคนิคม)ทำแล้ว5615617616616ทำแล้ว 20/07/256029191919
51. อบต.โพนเมืองน้อย (หัวตะพาน)ทำแล้ว5184119118126ทำแล้ว 27/10/255920692583
52. อบต.แมด (ลืออำนาจ)ทำแล้ว5409409409409ทำแล้ว 31/10/255934139151515
53. อบต.ไม้กลอน (พนา)ทำแล้ว6319569519491ทำแล้ว 28/11/255918498817566
54. อบต.ไร่ขี (ลืออำนาจ)ทำแล้ว6421424424424ทำแล้ว 31/10/2559843161414
55. อบต.ไร่สีสุก (เสนางคนิคม)ทำแล้ว6267278276276ทำแล้ว 10/08/256030105535352
56. อบต.ลือ (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว6309310300300ทำแล้ว 19/06/25601873594747
57. อบต.สร้างถ่อน้อย (หัวตะพาน)ทำแล้ว6200775856ทำแล้ว 31/10/2559178786778
58. อบต.สร้างนกทา (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5759750748746ทำแล้ว 31/10/25592222
59. อบต.หนองแก้ว (หัวตะพาน)ทำแล้ว5172ทำแล้ว 27/10/25592111
60. อบต.หนองมะแซว (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5803792792792ทำแล้ว 28/10/2559538111
61. อบต.หนองสามสี (เสนางคนิคม)ทำแล้ว5274278283274ทำแล้ว 31/10/25592159414139
62. อบต.หนองไฮ (เสนางคนิคม)ทำแล้ว5322439440436ทำแล้ว 25/11/255925126644544
63. อบต.ห้วยไร่ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5295309309309ทำแล้ว 31/10/25595769363533
64. อบต.เหล่าพรวน (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว7217209203202ทำแล้ว 31/10/25593870222221
รวม 64 อปท.6436719,76718,33318,02117,394633,4124,2461,4251,2401,201
ข้อมูล ณ 06/08/2563