รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ชัยภูมิ ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ชัยภูมิ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว7459314298299ทำแล้ว 30/11/255916818000
2. เทศบาลเมืองชัยภูมิ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว5120716263ทำแล้ว 31/10/2559115161000
3. เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว593787879ทำแล้ว 25/08/2560858111
4. เทศบาลตำบลแก้งคร้อ (แก้งคร้อ)ทำแล้ว6210164158153ทำแล้ว 31/10/25592157222
5. เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว5209209209209ทำแล้ว 25/11/255932111
6. เทศบาลตำบลคอนสาร (คอนสาร)ทำแล้ว7446455455455ทำแล้ว 14/11/255939115000
7. เทศบาลตำบลโคกสะอาด (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว6417421421421ทำแล้ว 11/11/25592440000
8. เทศบาลตำบลโคกสูง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว5113168168166ทำแล้ว 28/10/255938000
9. เทศบาลตำบลจัตุรัส (จัตุรัส)ทำแล้ว471717171ทำแล้ว 31/10/255924319000
10. เทศบาลตำบลชีลอง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว5150150150150ทำแล้ว 28/10/255954000
11. เทศบาลตำบลตลาดแร้ง (บ้านเขว้า)ทำแล้ว5469197197197ทำแล้ว 31/10/2559321091499
12. เทศบาลตำบลทุ่งทอง (บ้านเขว้า)ทำแล้ว7157177177177ทำแล้ว 26/10/255910771696
13. เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย (คอนสาร)ทำแล้ว4223150133120ทำแล้ว 11/11/255952444
14. เทศบาลตำบลเทพสถิต (เทพสถิต)ทำแล้ว5102726664ทำแล้ว 28/10/255935000
15. เทศบาลตำบลธาตุทอง (ภูเขียว)ทำแล้ว51,3841,3851,3851,385ทำแล้ว 31/10/2559112000
16. เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม (แก้งคร้อ)ทำแล้ว5384321299292ทำแล้ว 05/06/2560213000
17. เทศบาลตำบลบ้านแก้ง (ภูเขียว)ทำแล้ว635814111994ทำแล้ว 21/11/255952555
18. เทศบาลตำบลบ้านเขว้า (บ้านเขว้า)ทำแล้ว89711010196ทำแล้ว 31/10/2559181237000
19. เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว7328333333333ทำแล้ว 31/10/2559
20. เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว5340220206205ทำแล้ว 31/10/25591180000
21. เทศบาลตำบลบ้านเต่า (บ้านแท่น)ทำแล้ว5176180180175ทำแล้ว 31/10/2559367000
22. เทศบาลตำบลบ้านแท่น (บ้านแท่น)ทำแล้ว6146139135133ทำแล้ว 15/11/255916112282828
23. เทศบาลตำบลบ้านเป้า (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว6265214196202ทำแล้ว 05/06/2560992241
24. เทศบาลตำบลบ้านเพชร (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว6183186177183ทำแล้ว 15/11/255934129121212
25. เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว (ภูเขียว)ทำแล้ว6266269269269ทำแล้ว 31/10/2559452000
26. เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว6116989898ทำแล้ว 31/10/2559187000
27. เทศบาลตำบลภูเขียว (ภูเขียว)ทำแล้ว6156150150150ทำแล้ว 15/11/255966000
28. เทศบาลตำบลลาดใหญ่ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว5140134115107ทำแล้ว 28/06/255931000
29. เทศบาลตำบลลุ่มลำชี (บ้านเขว้า)ทำแล้ว8292285298293ทำแล้ว 21/11/255916111
30. เทศบาลตำบลหนองบัวโคก (จัตุรัส)ทำแล้ว470939192ทำแล้ว 31/10/2559164111111
31. เทศบาลตำบลหนองบัวแดง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว5247241241241ทำแล้ว 31/10/25591126000
32. เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว6233229202191ทำแล้ว 11/11/2559276430
33. เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ (จัตุรัส)ทำแล้ว5482491491491ทำแล้ว 31/10/2559565000
34. เทศบาลตำบลหนองสังข์ (แก้งคร้อ)ทำแล้ว6174156137128ทำแล้ว 31/10/25595480766
35. เทศบาลตำบลหลวงศิริ (หนองบัวแดง)ทำแล้ว5196207207207ทำแล้ว 31/10/255915861296
36. เทศบาลตำบลห้วยยาง (คอนสาร)ทำแล้ว9310212195179ทำแล้ว 31/10/255949000
37. เทศบาลตำบลห้วยแย้ (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว4189209134130ทำแล้ว 07/11/25593290000
38. อบต.กวางโจน (ภูเขียว)ทำแล้ว6247235227227ทำแล้ว 25/11/2559119000
39. อบต.กะฮาด (เนินสง่า)ทำแล้ว6308308308308ทำแล้ว 14/11/25596277000
40. อบต.กุดชุมแสง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว7328349349349ทำแล้ว 07/06/2560119000
41. อบต.กุดตุ้ม (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6303301301301ทำแล้ว 31/10/255963111
42. อบต.กุดน้ำใส (จัตุรัส)ทำแล้ว6233969191ทำแล้ว 01/07/1028142000
43. อบต.กุดยม (ภูเขียว)ทำแล้ว6340332326321ทำแล้ว 31/10/255965000
44. อบต.กุดเลาะ (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว5164175222288ทำแล้ว 27/10/2559101000
45. อบต.เก่าย่าดี (แก้งคร้อ)ทำแล้ว582828282ทำแล้ว 31/10/255948000
46. อบต.เกาะมะนาว (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว4404404404404ทำแล้ว 15/11/255916000
47. อบต.คอนสวรรค์ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว6163182152151ทำแล้ว 28/11/2559150553
48. อบต.คอนสาร (คอนสาร)ทำแล้ว7199199199199ทำแล้ว 23/03/256010710
49. อบต.คูเมือง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว446464646ทำแล้ว 25/11/25597000
50. อบต.โคกกุง (แก้งคร้อ)ทำแล้ว6321287158129ทำแล้ว 31/10/25611138000
51. อบต.โคกเพชรพัฒนา (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว5529529529529ทำแล้ว 15/11/255923541
52. อบต.โคกมั่งงอย (คอนสวรรค์)ทำแล้ว7239176166148ทำแล้ว 29/11/25591197700
53. อบต.โคกเริงรมย์ (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว5110105104101ทำแล้ว 14/11/255950000
54. อบต.โคกสะอาด (ภูเขียว)ทำแล้ว6271227190111ทำแล้ว 24/04/256033000
55. อบต.เจาทอง (ภักดีชุมพล)ทำแล้ว8163172172172ทำแล้ว 16/11/2559163161616
56. อบต.ช่องสามหมอ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว617112610588ทำแล้ว 07/11/25591344000
57. อบต.ช่องสามหมอ (แก้งคร้อ)ทำแล้ว51341029780ทำแล้ว 22/06/2560947000
58. อบต.ชีบน (บ้านเขว้า)ทำแล้ว6318351351351ทำแล้ว 31/10/2559142162000
59. อบต.ซับสีทอง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6172177166165ทำแล้ว 30/05/255964200
60. อบต.ซับใหญ่ (ซับใหญ่)ทำแล้ว5361432442442ทำแล้ว 31/10/2559106252525
61. อบต.ดงกลาง (คอนสาร)ทำแล้ว6128112113109ทำแล้ว 31/10/25591191000
62. อบต.ดงบัง (คอนสาร)ทำแล้ว6158147143143ทำแล้ว 23/11/25595000
63. อบต.ตะโกทอง (ซับใหญ่)ทำแล้ว8259259259259ทำแล้ว 28/11/255924000
64. อบต.ตาเนิน (เนินสง่า)ทำแล้ว6625626626626ทำแล้ว 29/12/25592878300
65. อบต.ถ้ำวัวแดง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว51901299388ทำแล้ว 03/05/256044000
66. อบต.ท่ากูบ (ซับใหญ่)ทำแล้ว5264216211193ทำแล้ว 30/11/255952000
67. อบต.ท่ามะไฟหวาน (แก้งคร้อ)ทำแล้ว51051019796ทำแล้ว 26/05/2560244000
68. อบต.ท่าหินโงม (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว5107115111107ทำแล้ว 09/06/256046000
69. อบต.ท่าใหญ่ (หนองบัวแดง)ทำแล้ว6370370370370ทำแล้ว 10/11/2559690000
70. อบต.ทุ่งนาเลา (คอนสาร)ทำแล้ว6221197122103ทำแล้ว 11/11/2559854000
71. อบต.ทุ่งพระ (คอนสาร)ทำแล้ว6169170175178ทำแล้ว 14/11/25599611000
72. อบต.นางแดด (หนองบัวแดง)ทำแล้ว6110120117104ทำแล้ว 07/12/255935122000
73. อบต.นาฝาย (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว7221310315361ทำแล้ว 30/12/255974111111
74. อบต.นายางกลัก (เทพสถิต)ทำแล้ว6367459410310ทำแล้ว 01/11/2559173000
75. อบต.นาเสียว (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6231150190210ทำแล้ว 31/10/25597000
76. อบต.นาหนองทุ่ม (แก้งคร้อ)ทำแล้ว4253278279277ทำแล้ว 31/10/25594770333
77. อบต.โนนกอก (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว5247267267267ทำแล้ว 18/08/25605099000
78. อบต.โนนคูณ (คอนสาร)ทำแล้ว8561561561561ทำแล้ว 24/05/25604484000
79. อบต.โนนแดง (บ้านเขว้า)ทำแล้ว454454169ทำแล้ว 20/04/25601212000
80. อบต.โนนทอง (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว7227139131128ทำแล้ว 28/09/255912000
81. อบต.โนนสะอาด (คอนสวรรค์)ทำแล้ว6351351351351ทำแล้ว 3741198
82. อบต.โนนสำราญ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6424437437437ทำแล้ว 31/10/2559841000
83. อบต.บ้านกอก (จัตุรัส)ทำแล้ว6235264288248ทำแล้ว 31/10/255994126111111
84. อบต.บ้านแก้ง (แก้งคร้อ)ทำแล้ว8193195195195ทำแล้ว 15/11/2559109432
85. อบต.บ้านขาม (จัตุรัส)ทำแล้ว8180174227228ทำแล้ว 28/04/25605987000
86. อบต.บ้านค่าย (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว7104117114114ทำแล้ว 31/10/255952121212
87. อบต.บ้านเจียง (ภักดีชุมพล)ทำแล้ว6362363364361ทำแล้ว 08/11/255961211
88. อบต.บ้านชวน (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว8235111111ทำแล้ว 31/10/255931000
89. อบต.บ้านดอน (ภูเขียว)ทำแล้ว6116115107105ทำแล้ว 30/11/25603864000
90. อบต.บ้านตาล (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว8241241242242ทำแล้ว 15/11/25591915000
91. อบต.บ้านแท่น (บ้านแท่น)ทำแล้ว586848484ทำแล้ว 30/11/25591000
92. อบต.บ้านบัว (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว5322324324324ทำแล้ว 31/10/255976000
93. อบต.บ้านเป้า (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว4177262815ทำแล้ว 28/10/255973000
94. อบต.บ้านเพชร (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว5123107119103ทำแล้ว 31/10/255946107954
95. อบต.บ้านเพชร (ภูเขียว)ทำแล้ว6363364364364ทำแล้ว 27/10/2559548666
96. อบต.บ้านยาง (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว4310312312312ทำแล้ว 31/10/255958656
97. อบต.บ้านไร่ (เทพสถิต)ทำแล้ว7465456454454ทำแล้ว 14/11/2559170444
98. อบต.บ้านเล่า (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว5357357357357ทำแล้ว 31/10/25594000
99. อบต.บ้านโสก (คอนสวรรค์)ทำแล้ว6105127124125ทำแล้ว 31/10/25591142222
100. อบต.บ้านหัน (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว6452412396396ทำแล้ว 13/06/256057311
101. อบต.บุ่งคล้า (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว7305305305305ทำแล้ว 31/10/25591846000
102. อบต.โป่งนก (เทพสถิต)ทำแล้ว5496524524523ทำแล้ว 31/10/255913105000
103. อบต.ผักปัง (ภูเขียว)ทำแล้ว6256235222219ทำแล้ว 31/10/2559190000
104. อบต.โพนทอง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6284276276276ทำแล้ว 30/12/25595577000
105. อบต.ภูแลนคา (บ้านเขว้า)ทำแล้ว6433433433433ทำแล้ว 17/11/2559166555
106. อบต.ยางหวาย (คอนสวรรค์)ทำแล้ว8196196196196ทำแล้ว 20/10/2559528000
107. อบต.รอบเมือง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว672575357ทำแล้ว 28/10/255972000
108. อบต.รังงาม (เนินสง่า)ทำแล้ว6293295294294ทำแล้ว 31/10/255942000
109. อบต.ละหาน (จัตุรัส)ทำแล้ว812111111ทำแล้ว 30/09/25591013333
110. อบต.ลาดใหญ่ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว787181812ทำแล้ว 14/06/25601010104
111. อบต.วะตะแบก (เทพสถิต)ทำแล้ว6647661661661ทำแล้ว 28/10/25595384000
112. อบต.วังชมภู (หนองบัวแดง)ทำแล้ว6309309308308ทำแล้ว 17/11/255920445000
113. อบต.วังตะเฆ่ (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว9278274269269ทำแล้ว 14/11/255951148800
114. อบต.วังทอง (ภักดีชุมพล)ทำแล้ว8226121149150ทำแล้ว 30/10/255922000
115. อบต.ศรีสำราญ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว6134134134134ทำแล้ว 31/10/2559109000
116. อบต.ส้มป่อย (จัตุรัส)ทำแล้ว6229229229229ทำแล้ว 31/10/255931000
117. อบต.สระพัง (บ้านแท่น)ทำแล้ว7265262262262ทำแล้ว 29/11/255953100
118. อบต.สระโพนทอง (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว5203203203203ทำแล้ว 28/10/255977888
119. อบต.สามสวน (บ้านแท่น)ทำแล้ว6234181311140ทำแล้ว 30/11/255963000
120. อบต.โสกปลาดุก (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว42559110680ทำแล้ว 14/11/255933000
121. อบต.หนองข่า (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว6196267262265ทำแล้ว 30/11/255966100
122. อบต.หนองขาม (แก้งคร้อ)ทำแล้ว6202244259255ทำแล้ว 05/06/256057300
123. อบต.หนองขาม (คอนสวรรค์)ทำแล้ว6177554341ทำแล้ว 24/03/2560278151515
124. อบต.หนองคอนไทย (ภูเขียว)ทำแล้ว810810310097ทำแล้ว 31/10/255965000
125. อบต.หนองคู (บ้านแท่น)ทำแล้ว6327333333333ทำแล้ว 02/05/256068101010
126. อบต.หนองฉิม (เนินสง่า)ทำแล้ว8221234234234ทำแล้ว 31/10/255942111
127. อบต.หนองโดน (จัตุรัส)ทำแล้ว6309462528ทำแล้ว 31/10/255920000
128. อบต.หนองตูม (ภูเขียว)ทำแล้ว6240247232219ทำแล้ว 31/10/25591064500
129. อบต.หนองนาแซง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6350291289277ทำแล้ว 31/10/2559374000
130. อบต.หนองบัวโคก (จัตุรัส)ทำแล้ว5226235224233ทำแล้ว 28/10/2559547191918
131. อบต.หนองบัวบาน (จัตุรัส)ทำแล้ว884848484ทำแล้ว 31/10/255946666
132. อบต.หนองไผ่ (แก้งคร้อ)ทำแล้ว710813511198ทำแล้ว 24/03/25602471000
133. อบต.หนองไผ่ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว8165121210ทำแล้ว 08/06/256039000
134. อบต.หนองโพนงาม (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว4206233215166ทำแล้ว 31/10/255966877
135. อบต.หนองแวง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว5314310288285ทำแล้ว 28/11/255938105000
136. อบต.หลุบคา (แก้งคร้อ)ทำแล้ว5112575656ทำแล้ว 30/10/25594000
137. อบต.ห้วยต้อน (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว7149151151151ทำแล้ว 31/10/25593920300
138. อบต.ห้วยบง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว5256253253253ทำแล้ว 29/12/255956000
139. อบต.ห้วยยายจิ๋ว (เทพสถิต)ทำแล้ว6708765447404ทำแล้ว 31/10/255928110000
140. อบต.ห้วยไร่ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว776798183ทำแล้ว 31/10/25594000
141. อบต.หัวทะเล (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว5393376379439ทำแล้ว 15/11/2559136000
142. อบต.แหลมทอง (ภักดีชุมพล)ทำแล้ว6189194153225ทำแล้ว 31/10/25595461000
143. อบต.โอโล (ภูเขียว)ทำแล้ว6396364282151ทำแล้ว 02/12/255948200
รวม 143 อปท.14385236,17133,58432,59531,9151432,4819,337403314287
ข้อมูล ณ 22/01/2561