รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ชัยภูมิ ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ชัยภูมิ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว7456316297299ทำแล้ว 30/11/2559373188157150157
2. เทศบาลเมืองชัยภูมิ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว5120716263ทำแล้ว 31/10/2559115161989876
3. เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว593787879ทำแล้ว 25/08/2560962414140
4. เทศบาลตำบลแก้งคร้อ (แก้งคร้อ)ทำแล้ว6210164158153ทำแล้ว 31/10/25592157919191
5. เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว5209209209209ทำแล้ว 25/11/255936999
6. เทศบาลตำบลคอนสาร (คอนสาร)ทำแล้ว7446455455455ทำแล้ว 14/11/255950135695853
7. เทศบาลตำบลโคกสะอาด (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว6412421421421ทำแล้ว 11/11/25592433777
8. เทศบาลตำบลโคกสูง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว5106168168166ทำแล้ว 28/10/2559144212020
9. เทศบาลตำบลจัตุรัส (จัตุรัส)ทำแล้ว471717171ทำแล้ว 31/10/255924349181718
10. เทศบาลตำบลชีลอง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว5150150150150ทำแล้ว 28/10/25591754353434
11. เทศบาลตำบลตลาดแร้ง (บ้านเขว้า)ทำแล้ว5466197197197ทำแล้ว 31/10/255955138644240
12. เทศบาลตำบลทุ่งทอง (บ้านเขว้า)ทำแล้ว7157177177177ทำแล้ว 26/10/25591398555348
13. เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย (คอนสาร)ทำแล้ว4220153133120ทำแล้ว 11/11/25591652252423
14. เทศบาลตำบลเทพสถิต (เทพสถิต)ทำแล้ว598726664ทำแล้ว 28/10/2559964362324
15. เทศบาลตำบลธาตุทอง (ภูเขียว)ทำแล้ว51,3841,3851,3851,385ทำแล้ว 31/10/25591143531714
16. เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม (แก้งคร้อ)ทำแล้ว5384321299292ทำแล้ว 05/06/256072261203202202
17. เทศบาลตำบลบ้านแก้ง (ภูเขียว)ทำแล้ว635814111994ทำแล้ว 21/11/2559152413937
18. เทศบาลตำบลบ้านเขว้า (บ้านเขว้า)ทำแล้ว89711010196ทำแล้ว 31/10/2559181237322626
19. เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว7328333333333ทำแล้ว 31/10/25592789303029
20. เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว5335220208205ทำแล้ว 31/10/25592285763
21. เทศบาลตำบลบ้านเต่า (บ้านแท่น)ทำแล้ว5176180180175ทำแล้ว 31/10/255915069515151
22. เทศบาลตำบลบ้านแท่น (บ้านแท่น)ทำแล้ว6146139135133ทำแล้ว 15/11/255929131656565
23. เทศบาลตำบลบ้านเป้า (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว6265214196202ทำแล้ว 05/06/25601899383825
24. เทศบาลตำบลบ้านเพชร (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว6157210183179ทำแล้ว 15/11/255935108373737
25. เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว (ภูเขียว)ทำแล้ว6304311309309ทำแล้ว 31/10/25592865292929
26. เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว6116989898ทำแล้ว 31/10/25591994111
27. เทศบาลตำบลภูเขียว (ภูเขียว)ทำแล้ว6156150150150ทำแล้ว 15/11/2559146624115
28. เทศบาลตำบลลาดใหญ่ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว5140134115107ทำแล้ว 28/06/25595931242320
29. เทศบาลตำบลลุ่มลำชี (บ้านเขว้า)ทำแล้ว8282285298293ทำแล้ว 21/11/255951111
30. เทศบาลตำบลหนองบัวโคก (จัตุรัส)ทำแล้ว469939192ทำแล้ว 31/10/25591264262624
31. เทศบาลตำบลหนองบัวแดง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว5231245241241ทำแล้ว 31/10/2559412030306
32. เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว6232226199189ทำแล้ว 11/11/255912276333329
33. เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ (จัตุรัส)ทำแล้ว5481490491491ทำแล้ว 31/10/255910382444
34. เทศบาลตำบลหนองสังข์ (แก้งคร้อ)ทำแล้ว6170156137128ทำแล้ว 31/10/255957114414040
35. เทศบาลตำบลหลวงศิริ (หนองบัวแดง)ทำแล้ว5196207207207ทำแล้ว 31/10/25592191645957
36. เทศบาลตำบลห้วยยาง (คอนสาร)ทำแล้ว9310212195179ทำแล้ว 31/10/255949666
37. เทศบาลตำบลห้วยแย้ (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว4189209134130ทำแล้ว 07/11/25596096323230
38. อบต.กวางโจน (ภูเขียว)ทำแล้ว6245235229227ทำแล้ว 25/11/255910119443
39. อบต.กะฮาด (เนินสง่า)ทำแล้ว6303307301302ทำแล้ว 14/11/255970120727272
40. อบต.กุดชุมแสง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว7328349349349ทำแล้ว 07/06/256065142908172
41. อบต.กุดตุ้ม (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6303301301301ทำแล้ว 31/10/2559670575754
42. อบต.กุดน้ำใส (จัตุรัส)ทำแล้ว6971239191ทำแล้ว 11/11/256021115252321
43. อบต.กุดยม (ภูเขียว)ทำแล้ว6338333326321ทำแล้ว 31/10/25597564363535
44. อบต.กุดเลาะ (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว5164175222288ทำแล้ว 27/10/255940101636057
45. อบต.เก่าย่าดี (แก้งคร้อ)ทำแล้ว582828282ทำแล้ว 31/10/2559549311
46. อบต.เกาะมะนาว (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว4404404404404ทำแล้ว 15/11/25591141133
47. อบต.คอนสวรรค์ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว6163182152151ทำแล้ว 28/11/255999105473129
48. อบต.คอนสาร (คอนสาร)ทำแล้ว7199199199199ทำแล้ว 23/03/25602717777
49. อบต.คูเมือง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว446464646ทำแล้ว 25/11/25591964211717
50. อบต.โคกกุง (แก้งคร้อ)ทำแล้ว6321287158129ทำแล้ว 31/10/25611138424241
51. อบต.โคกเพชรพัฒนา (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว5529529529529ทำแล้ว 15/11/2559123232323
52. อบต.โคกมั่งงอย (คอนสวรรค์)ทำแล้ว7238176166148ทำแล้ว 29/11/255975162977170
53. อบต.โคกเริงรมย์ (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว5110105104101ทำแล้ว 14/11/25595454282825
54. อบต.โคกสะอาด (ภูเขียว)ทำแล้ว6271227190111ทำแล้ว 24/04/25603824128
55. อบต.เจาทอง (ภักดีชุมพล)ทำแล้ว8163172172172ทำแล้ว 16/11/2559163555555
56. อบต.ช่องสามหมอ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว617112610588ทำแล้ว 07/11/25591881575756
57. อบต.ช่องสามหมอ (แก้งคร้อ)ทำแล้ว5134989780ทำแล้ว 22/06/25603047101010
58. อบต.ชีบน (บ้านเขว้า)ทำแล้ว6318351351351ทำแล้ว 31/10/25591411621579
59. อบต.ซับสีทอง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6172177166165ทำแล้ว 30/05/2559105641133
60. อบต.ซับใหญ่ (ซับใหญ่)ทำแล้ว5356437442442ทำแล้ว 31/10/255927108625044
61. อบต.ดงกลาง (คอนสาร)ทำแล้ว6126114113109ทำแล้ว 31/10/25592897747474
62. อบต.ดงบัง (คอนสาร)ทำแล้ว6158147143143ทำแล้ว 23/11/255931282828
63. อบต.ตะโกทอง (ซับใหญ่)ทำแล้ว8259259259259ทำแล้ว 28/11/2559670444444
64. อบต.ตาเนิน (เนินสง่า)ทำแล้ว6625626626626ทำแล้ว 29/12/25592878494138
65. อบต.ถ้ำวัวแดง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว51901299388ทำแล้ว 03/05/256029761095
66. อบต.ท่ากูบ (ซับใหญ่)ทำแล้ว5264216211193ทำแล้ว 30/11/25593553272727
67. อบต.ท่ามะไฟหวาน (แก้งคร้อ)ทำแล้ว51051019796ทำแล้ว 26/05/2560245222
68. อบต.ท่าหินโงม (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว5107115111107ทำแล้ว 09/06/256046777
69. อบต.ท่าใหญ่ (หนองบัวแดง)ทำแล้ว6369371370370ทำแล้ว 10/11/25592790998
70. อบต.ทุ่งนาเลา (คอนสาร)ทำแล้ว6221197122103ทำแล้ว 11/11/25591668212016
71. อบต.ทุ่งพระ (คอนสาร)ทำแล้ว6167168172174ทำแล้ว 14/11/2559137113807780
72. อบต.นางแดด (หนองบัวแดง)ทำแล้ว6110120117104ทำแล้ว 07/12/25593512235189
73. อบต.นาฝาย (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว7220310315359ทำแล้ว 30/12/255934102494944
74. อบต.นายางกลัก (เทพสถิต)ทำแล้ว6365461410310ทำแล้ว 01/11/255929100676666
75. อบต.นาเสียว (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6231150190210ทำแล้ว 31/10/255953313029
76. อบต.นาหนองทุ่ม (แก้งคร้อ)ทำแล้ว4161243262279ทำแล้ว 31/10/25594874433838
77. อบต.โนนกอก (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว5246253267267ทำแล้ว 18/08/25605498868585
78. อบต.โนนคูณ (คอนสาร)ทำแล้ว8561561561561ทำแล้ว 24/05/25609993434141
79. อบต.โนนแดง (บ้านเขว้า)ทำแล้ว454454169ทำแล้ว 20/04/25603430292625
80. อบต.โนนทอง (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว7227139131128ทำแล้ว 28/09/2559922101010
81. อบต.โนนสะอาด (คอนสวรรค์)ทำแล้ว6351351351351ทำแล้ว 47441112
82. อบต.โนนสำราญ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6424437437437ทำแล้ว 31/10/25591259404039
83. อบต.บ้านกอก (จัตุรัส)ทำแล้ว6235263280241ทำแล้ว 31/10/2559155181150150148
84. อบต.บ้านแก้ง (แก้งคร้อ)ทำแล้ว8193195195195ทำแล้ว 15/11/2559109432
85. อบต.บ้านขาม (จัตุรัส)ทำแล้ว8180174227228ทำแล้ว 28/04/256070102595958
86. อบต.บ้านค่าย (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว7104117114114ทำแล้ว 31/10/255953171716
87. อบต.บ้านเจียง (ภักดีชุมพล)ทำแล้ว6362363364361ทำแล้ว 08/11/2559179525252
88. อบต.บ้านชวน (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว8235111111ทำแล้ว 31/10/25592959212019
89. อบต.บ้านดอน (ภูเขียว)ทำแล้ว6116115107105ทำแล้ว 30/11/25603965201312
90. อบต.บ้านตาล (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว8241241242242ทำแล้ว 15/11/25592018444
91. อบต.บ้านแท่น (บ้านแท่น)ทำแล้ว580848384ทำแล้ว 30/11/255910040242122
92. อบต.บ้านบัว (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว5322324324324ทำแล้ว 31/10/25592077424242
93. อบต.บ้านเป้า (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว418862ทำแล้ว 28/10/255933311
94. อบต.บ้านเพชร (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว5121108119103ทำแล้ว 31/10/255945108655755
95. อบต.บ้านเพชร (ภูเขียว)ทำแล้ว6363364364364ทำแล้ว 27/10/25592855414141
96. อบต.บ้านยาง (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว4310312312312ทำแล้ว 31/10/255926158444341
97. อบต.บ้านไร่ (เทพสถิต)ทำแล้ว7465456454454ทำแล้ว 14/11/255917881555552
98. อบต.บ้านเล่า (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว5357357357357ทำแล้ว 31/10/255988222
99. อบต.บ้านโสก (คอนสวรรค์)ทำแล้ว6105127123125ทำแล้ว 31/10/25593670454444
100. อบต.บ้านหัน (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว6452412396396ทำแล้ว 13/06/256057866
101. อบต.บุ่งคล้า (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว7288322305305ทำแล้ว 31/10/25591868121111
102. อบต.โป่งนก (เทพสถิต)ทำแล้ว5496524524523ทำแล้ว 31/10/255941108621515
103. อบต.ผักปัง (ภูเขียว)ทำแล้ว6256235222219ทำแล้ว 31/10/255931690242323
104. อบต.โพนทอง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6284276276276ทำแล้ว 30/12/25592007624207
105. อบต.ภูแลนคา (บ้านเขว้า)ทำแล้ว6432433433433ทำแล้ว 17/11/2559573535241
106. อบต.ยางหวาย (คอนสวรรค์)ทำแล้ว8196196196196ทำแล้ว 20/10/2559528131313
107. อบต.รอบเมือง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว663403942ทำแล้ว 28/10/25595163616059
108. อบต.รังงาม (เนินสง่า)ทำแล้ว6293295294294ทำแล้ว 31/10/255942424242
109. อบต.ละหาน (จัตุรัส)ทำแล้ว812111111ทำแล้ว 30/09/25597949252322
110. อบต.ลาดใหญ่ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว787181812ทำแล้ว 14/06/25604779797276
111. อบต.วะตะแบก (เทพสถิต)ทำแล้ว6647661661661ทำแล้ว 28/10/255972155563528
112. อบต.วังชมภู (หนองบัวแดง)ทำแล้ว6309309308308ทำแล้ว 17/11/255920445555
113. อบต.วังตะเฆ่ (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว9278274269269ทำแล้ว 14/11/2559273231151147146
114. อบต.วังทอง (ภักดีชุมพล)ทำแล้ว8226121149150ทำแล้ว 30/10/2559522161615
115. อบต.ศรีสำราญ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว6134134134134ทำแล้ว 31/10/255928143321717
116. อบต.ส้มป่อย (จัตุรัส)ทำแล้ว6226232229229ทำแล้ว 31/10/25594030121212
117. อบต.สระพัง (บ้านแท่น)ทำแล้ว7265262262262ทำแล้ว 29/11/2559453776
118. อบต.สระโพนทอง (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว5202203203203ทำแล้ว 28/10/2559977454544
119. อบต.สามสวน (บ้านแท่น)ทำแล้ว6234181311140ทำแล้ว 30/11/255941631577
120. อบต.โสกปลาดุก (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว42559110680ทำแล้ว 14/11/255933666
121. อบต.หนองข่า (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว6196267262265ทำแล้ว 30/11/2559782966
122. อบต.หนองขาม (แก้งคร้อ)ทำแล้ว6202244259255ทำแล้ว 05/06/256020571099
123. อบต.หนองขาม (คอนสวรรค์)ทำแล้ว6177554340ทำแล้ว 24/03/25601286585755
124. อบต.หนองคอนไทย (ภูเขียว)ทำแล้ว810610410097ทำแล้ว 31/10/255979333332
125. อบต.หนองคู (บ้านแท่น)ทำแล้ว6326333333333ทำแล้ว 02/05/25601786404038
126. อบต.หนองฉิม (เนินสง่า)ทำแล้ว8221234234234ทำแล้ว 31/10/25593342333028
127. อบต.หนองโดน (จัตุรัส)ทำแล้ว6309462528ทำแล้ว 31/10/255920141411
128. อบต.หนองตูม (ภูเขียว)ทำแล้ว6240247232219ทำแล้ว 31/10/25596764555
129. อบต.หนองนาแซง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6342300288276ทำแล้ว 31/10/2559876998
130. อบต.หนองบัวโคก (จัตุรัส)ทำแล้ว5226235220232ทำแล้ว 28/10/255941101828282
131. อบต.หนองบัวบาน (จัตุรัส)ทำแล้ว884838383ทำแล้ว 31/10/25593646393939
132. อบต.หนองไผ่ (แก้งคร้อ)ทำแล้ว710613511198ทำแล้ว 24/03/25609569363022
133. อบต.หนองไผ่ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว8165121210ทำแล้ว 08/06/2560239333
134. อบต.หนองโพนงาม (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว4208231214165ทำแล้ว 31/10/25594973342423
135. อบต.หนองแวง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว5314310288285ทำแล้ว 28/11/255938105443836
136. อบต.หลุบคา (แก้งคร้อ)ทำแล้ว5112575656ทำแล้ว 30/10/2559478434343
137. อบต.ห้วยต้อน (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว7148151151151ทำแล้ว 31/10/25596494949088
138. อบต.ห้วยบง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว5256253253253ทำแล้ว 29/12/255956181514
139. อบต.ห้วยยายจิ๋ว (เทพสถิต)ทำแล้ว6708765447404ทำแล้ว 31/10/255928110636262
140. อบต.ห้วยไร่ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว776798183ทำแล้ว 31/10/25596333
141. อบต.หัวทะเล (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว5393376379439ทำแล้ว 15/11/25592647422
142. อบต.แหลมทอง (ภักดีชุมพล)ทำแล้ว6189194153225ทำแล้ว 31/10/25599161171717
143. อบต.โอโล (ภูเขียว)ทำแล้ว6396364282151ทำแล้ว 02/12/255948272018
รวม 143 อปท.14385235,64033,80932,56131,8991436,58011,4305,4174,9034,669
ข้อมูล ณ 07/08/2563