รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ชัยภูมิ ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ชัยภูมิ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว7458314297299ทำแล้ว 30/11/2559502188137130137
2. เทศบาลเมืองชัยภูมิ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว5120716263ทำแล้ว 31/10/2559115161220
3. เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว593787879ทำแล้ว 25/08/2560861181817
4. เทศบาลตำบลแก้งคร้อ (แก้งคร้อ)ทำแล้ว6210164158153ทำแล้ว 31/10/25592157232020
5. เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว5209209209209ทำแล้ว 25/11/255936999
6. เทศบาลตำบลคอนสาร (คอนสาร)ทำแล้ว7446455455455ทำแล้ว 14/11/255949131392724
7. เทศบาลตำบลโคกสะอาด (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว6413421421421ทำแล้ว 11/11/25592636777
8. เทศบาลตำบลโคกสูง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว5108168168166ทำแล้ว 28/10/255943131313
9. เทศบาลตำบลจัตุรัส (จัตุรัส)ทำแล้ว471717171ทำแล้ว 31/10/255924349141314
10. เทศบาลตำบลชีลอง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว5150150150150ทำแล้ว 28/10/25591754171313
11. เทศบาลตำบลตลาดแร้ง (บ้านเขว้า)ทำแล้ว5469197197197ทำแล้ว 31/10/255937117312119
12. เทศบาลตำบลทุ่งทอง (บ้านเขว้า)ทำแล้ว7157177177177ทำแล้ว 26/10/25591396523726
13. เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย (คอนสาร)ทำแล้ว4223150133120ทำแล้ว 11/11/25591452212120
14. เทศบาลตำบลเทพสถิต (เทพสถิต)ทำแล้ว5102726664ทำแล้ว 28/10/255937232223
15. เทศบาลตำบลธาตุทอง (ภูเขียว)ทำแล้ว51,3841,3851,3851,385ทำแล้ว 31/10/2559143521714
16. เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม (แก้งคร้อ)ทำแล้ว5384321299292ทำแล้ว 05/06/256072250140140140
17. เทศบาลตำบลบ้านแก้ง (ภูเขียว)ทำแล้ว635814111994ทำแล้ว 21/11/25595211118
18. เทศบาลตำบลบ้านเขว้า (บ้านเขว้า)ทำแล้ว89711010196ทำแล้ว 31/10/2559181237262626
19. เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว7328333333333ทำแล้ว 31/10/25592789331
20. เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว5340220206205ทำแล้ว 31/10/25592588763
21. เทศบาลตำบลบ้านเต่า (บ้านแท่น)ทำแล้ว5176180180175ทำแล้ว 31/10/25597867343232
22. เทศบาลตำบลบ้านแท่น (บ้านแท่น)ทำแล้ว6146139135133ทำแล้ว 15/11/255928128585858
23. เทศบาลตำบลบ้านเป้า (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว6265214196202ทำแล้ว 05/06/256099333223
24. เทศบาลตำบลบ้านเพชร (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว6183186177183ทำแล้ว 15/11/255934129313026
25. เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว (ภูเขียว)ทำแล้ว6306309309309ทำแล้ว 31/10/25596651122
26. เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว6116989898ทำแล้ว 31/10/2559287111
27. เทศบาลตำบลภูเขียว (ภูเขียว)ทำแล้ว6156150150150ทำแล้ว 15/11/2559146624115
28. เทศบาลตำบลลาดใหญ่ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว5140134115107ทำแล้ว 28/06/2559593112129
29. เทศบาลตำบลลุ่มลำชี (บ้านเขว้า)ทำแล้ว8282285298293ทำแล้ว 21/11/255951111
30. เทศบาลตำบลหนองบัวโคก (จัตุรัส)ทำแล้ว469939192ทำแล้ว 31/10/25591264181818
31. เทศบาลตำบลหนองบัวแดง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว5247241241241ทำแล้ว 31/10/2559113037377
32. เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว6232226199189ทำแล้ว 11/11/255912276292923
33. เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ (จัตุรัส)ทำแล้ว5482491491491ทำแล้ว 31/10/25596582444
34. เทศบาลตำบลหนองสังข์ (แก้งคร้อ)ทำแล้ว6170156137128ทำแล้ว 31/10/255958114363233
35. เทศบาลตำบลหลวงศิริ (หนองบัวแดง)ทำแล้ว5196207207207ทำแล้ว 31/10/25591586474337
36. เทศบาลตำบลห้วยยาง (คอนสาร)ทำแล้ว9310212195179ทำแล้ว 31/10/255949666
37. เทศบาลตำบลห้วยแย้ (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว4189209134130ทำแล้ว 07/11/25596096323230
38. อบต.กวางโจน (ภูเขียว)ทำแล้ว6247235227227ทำแล้ว 25/11/25599119443
39. อบต.กะฮาด (เนินสง่า)ทำแล้ว6303307301302ทำแล้ว 14/11/25597077282828
40. อบต.กุดชุมแสง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว7328349349349ทำแล้ว 07/06/256065142683227
41. อบต.กุดตุ้ม (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6303301301301ทำแล้ว 31/10/255963171717
42. อบต.กุดน้ำใส (จัตุรัส)ทำแล้ว6971239191ทำแล้ว 11/11/256021115252321
43. อบต.กุดยม (ภูเขียว)ทำแล้ว6338333326321ทำแล้ว 31/10/25597564343333
44. อบต.กุดเลาะ (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว5164175222288ทำแล้ว 27/10/255913101534643
45. อบต.เก่าย่าดี (แก้งคร้อ)ทำแล้ว582828282ทำแล้ว 31/10/2559449211
46. อบต.เกาะมะนาว (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว4404404404404ทำแล้ว 15/11/25591141133
47. อบต.คอนสวรรค์ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว6163182152151ทำแล้ว 28/11/2559995014137
48. อบต.คอนสาร (คอนสาร)ทำแล้ว7199199199199ทำแล้ว 23/03/256010777
49. อบต.คูเมือง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว446464646ทำแล้ว 25/11/25591964171111
50. อบต.โคกกุง (แก้งคร้อ)ทำแล้ว6321287158129ทำแล้ว 31/10/25611138181716
51. อบต.โคกเพชรพัฒนา (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว5529529529529ทำแล้ว 15/11/255923111111
52. อบต.โคกมั่งงอย (คอนสวรรค์)ทำแล้ว7238176166148ทำแล้ว 29/11/255975162817170
53. อบต.โคกเริงรมย์ (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว5110105104101ทำแล้ว 14/11/255950666
54. อบต.โคกสะอาด (ภูเขียว)ทำแล้ว6271227190111ทำแล้ว 24/04/2560381141
55. อบต.เจาทอง (ภักดีชุมพล)ทำแล้ว8163172172172ทำแล้ว 16/11/2559163464646
56. อบต.ช่องสามหมอ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว617112610588ทำแล้ว 07/11/25591945121010
57. อบต.ช่องสามหมอ (แก้งคร้อ)ทำแล้ว51341029780ทำแล้ว 22/06/2560947101010
58. อบต.ชีบน (บ้านเขว้า)ทำแล้ว6318351351351ทำแล้ว 31/10/25591411621579
59. อบต.ซับสีทอง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6172177166165ทำแล้ว 30/05/2559764222
60. อบต.ซับใหญ่ (ซับใหญ่)ทำแล้ว5361432442442ทำแล้ว 31/10/255920111494947
61. อบต.ดงกลาง (คอนสาร)ทำแล้ว6126114113109ทำแล้ว 31/10/25592897171515
62. อบต.ดงบัง (คอนสาร)ทำแล้ว6158147143143ทำแล้ว 23/11/255910911
63. อบต.ตะโกทอง (ซับใหญ่)ทำแล้ว8259259259259ทำแล้ว 28/11/2559665191919
64. อบต.ตาเนิน (เนินสง่า)ทำแล้ว6625626626626ทำแล้ว 29/12/25592878282622
65. อบต.ถ้ำวัวแดง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว51901299388ทำแล้ว 03/05/256029761095
66. อบต.ท่ากูบ (ซับใหญ่)ทำแล้ว5264216211193ทำแล้ว 30/11/2559752101010
67. อบต.ท่ามะไฟหวาน (แก้งคร้อ)ทำแล้ว51051019796ทำแล้ว 26/05/2560245222
68. อบต.ท่าหินโงม (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว5107115111107ทำแล้ว 09/06/256046777
69. อบต.ท่าใหญ่ (หนองบัวแดง)ทำแล้ว6370370370370ทำแล้ว 10/11/25592190998
70. อบต.ทุ่งนาเลา (คอนสาร)ทำแล้ว6221197122103ทำแล้ว 11/11/25591656544
71. อบต.ทุ่งพระ (คอนสาร)ทำแล้ว6167168172174ทำแล้ว 14/11/2559137106605960
72. อบต.นางแดด (หนองบัวแดง)ทำแล้ว6110120117104ทำแล้ว 07/12/255935122181818
73. อบต.นาฝาย (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว7220310315359ทำแล้ว 30/12/255924103413733
74. อบต.นายางกลัก (เทพสถิต)ทำแล้ว6367459410310ทำแล้ว 01/11/25592899423635
75. อบต.นาเสียว (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6231150190210ทำแล้ว 31/10/255953232221
76. อบต.นาหนองทุ่ม (แก้งคร้อ)ทำแล้ว4239282277277ทำแล้ว 31/10/25595189202019
77. อบต.โนนกอก (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว5247267267267ทำแล้ว 18/08/25605399474545
78. อบต.โนนคูณ (คอนสาร)ทำแล้ว8561561561561ทำแล้ว 24/05/25609884121212
79. อบต.โนนแดง (บ้านเขว้า)ทำแล้ว454454169ทำแล้ว 20/04/25603430291010
80. อบต.โนนทอง (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว7227139131128ทำแล้ว 28/09/2559922101010
81. อบต.โนนสะอาด (คอนสวรรค์)ทำแล้ว6351351351351ทำแล้ว 47419112
82. อบต.โนนสำราญ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6424437437437ทำแล้ว 31/10/25591259181816
83. อบต.บ้านกอก (จัตุรัส)ทำแล้ว6235264288248ทำแล้ว 31/10/255995128525251
84. อบต.บ้านแก้ง (แก้งคร้อ)ทำแล้ว8193195195195ทำแล้ว 15/11/2559109432
85. อบต.บ้านขาม (จัตุรัส)ทำแล้ว8180174227228ทำแล้ว 28/04/256070102323230
86. อบต.บ้านค่าย (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว7104117114114ทำแล้ว 31/10/255953141413
87. อบต.บ้านเจียง (ภักดีชุมพล)ทำแล้ว6362363364361ทำแล้ว 08/11/2559174221818
88. อบต.บ้านชวน (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว8235111111ทำแล้ว 31/10/25594811109
89. อบต.บ้านดอน (ภูเขียว)ทำแล้ว6116115107105ทำแล้ว 30/11/25603965201312
90. อบต.บ้านตาล (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว8241241242242ทำแล้ว 15/11/25591917111
91. อบต.บ้านแท่น (บ้านแท่น)ทำแล้ว585838484ทำแล้ว 30/11/25591627735
92. อบต.บ้านบัว (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว5322324324324ทำแล้ว 31/10/25591077272626
93. อบต.บ้านเป้า (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว4177262815ทำแล้ว 28/10/255973555
94. อบต.บ้านเพชร (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว5123107119103ทำแล้ว 31/10/255946110393535
95. อบต.บ้านเพชร (ภูเขียว)ทำแล้ว6363364364364ทำแล้ว 27/10/25592354333333
96. อบต.บ้านยาง (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว4310312312312ทำแล้ว 31/10/255926158333228
97. อบต.บ้านไร่ (เทพสถิต)ทำแล้ว7465456454454ทำแล้ว 14/11/25591079262526
98. อบต.บ้านเล่า (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว5357357357357ทำแล้ว 31/10/255916222
99. อบต.บ้านโสก (คอนสวรรค์)ทำแล้ว6105127124125ทำแล้ว 31/10/25593154141313
100. อบต.บ้านหัน (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว6452412396396ทำแล้ว 13/06/256057866
101. อบต.บุ่งคล้า (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว7305305305305ทำแล้ว 31/10/25591872131212
102. อบต.โป่งนก (เทพสถิต)ทำแล้ว5496524524523ทำแล้ว 31/10/255941108441515
103. อบต.ผักปัง (ภูเขียว)ทำแล้ว6256235222219ทำแล้ว 31/10/255931690222121
104. อบต.โพนทอง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6284276276276ทำแล้ว 30/12/25595577191919
105. อบต.ภูแลนคา (บ้านเขว้า)ทำแล้ว6432433433433ทำแล้ว 17/11/2559567161615
106. อบต.ยางหวาย (คอนสวรรค์)ทำแล้ว8196196196196ทำแล้ว 20/10/2559528131313
107. อบต.รอบเมือง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว666403942ทำแล้ว 28/10/25595166666
108. อบต.รังงาม (เนินสง่า)ทำแล้ว6293295294294ทำแล้ว 31/10/2559421866
109. อบต.ละหาน (จัตุรัส)ทำแล้ว812111111ทำแล้ว 30/09/25597646161110
110. อบต.ลาดใหญ่ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว787181812ทำแล้ว 14/06/25604853524846
111. อบต.วะตะแบก (เทพสถิต)ทำแล้ว6647661661661ทำแล้ว 28/10/255972154563528
112. อบต.วังชมภู (หนองบัวแดง)ทำแล้ว6309309308308ทำแล้ว 17/11/255920445555
113. อบต.วังตะเฆ่ (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว9278274269269ทำแล้ว 14/11/2559217177863938
114. อบต.วังทอง (ภักดีชุมพล)ทำแล้ว8226121149150ทำแล้ว 30/10/2559522161615
115. อบต.ศรีสำราญ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว6134134134134ทำแล้ว 31/10/255926143241717
116. อบต.ส้มป่อย (จัตุรัส)ทำแล้ว6227231229229ทำแล้ว 31/10/25591930777
117. อบต.สระพัง (บ้านแท่น)ทำแล้ว7265262262262ทำแล้ว 29/11/255953776
118. อบต.สระโพนทอง (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว5202203203203ทำแล้ว 28/10/2559977443534
119. อบต.สามสวน (บ้านแท่น)ทำแล้ว6234181311140ทำแล้ว 30/11/2559631577
120. อบต.โสกปลาดุก (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว42559110680ทำแล้ว 14/11/255933555
121. อบต.หนองข่า (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว6196267262265ทำแล้ว 30/11/255978666
122. อบต.หนองขาม (แก้งคร้อ)ทำแล้ว6202244259255ทำแล้ว 05/06/2560571099
123. อบต.หนองขาม (คอนสวรรค์)ทำแล้ว6177554341ทำแล้ว 24/03/25601479343432
124. อบต.หนองคอนไทย (ภูเขียว)ทำแล้ว810810310097ทำแล้ว 31/10/255965262514
125. อบต.หนองคู (บ้านแท่น)ทำแล้ว6326333333333ทำแล้ว 02/05/25601785292929
126. อบต.หนองฉิม (เนินสง่า)ทำแล้ว8221234234234ทำแล้ว 31/10/25593342212121
127. อบต.หนองโดน (จัตุรัส)ทำแล้ว6309462528ทำแล้ว 31/10/255920141411
128. อบต.หนองตูม (ภูเขียว)ทำแล้ว6240247232219ทำแล้ว 31/10/25594864555
129. อบต.หนองนาแซง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6350291289277ทำแล้ว 31/10/2559779998
130. อบต.หนองบัวโคก (จัตุรัส)ทำแล้ว5231232223232ทำแล้ว 28/10/255941100787874
131. อบต.หนองบัวบาน (จัตุรัส)ทำแล้ว884848484ทำแล้ว 31/10/255946323232
132. อบต.หนองไผ่ (แก้งคร้อ)ทำแล้ว710613511198ทำแล้ว 24/03/25609469363022
133. อบต.หนองไผ่ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว8165121210ทำแล้ว 08/06/2560239333
134. อบต.หนองโพนงาม (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว4209230214165ทำแล้ว 31/10/25593869272322
135. อบต.หนองแวง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว5314310288285ทำแล้ว 28/11/255938105443735
136. อบต.หลุบคา (แก้งคร้อ)ทำแล้ว5112575656ทำแล้ว 30/10/25599333
137. อบต.ห้วยต้อน (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว7149151151151ทำแล้ว 31/10/25596447373032
138. อบต.ห้วยบง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว5256253253253ทำแล้ว 29/12/255956151514
139. อบต.ห้วยยายจิ๋ว (เทพสถิต)ทำแล้ว6708765447404ทำแล้ว 31/10/255928110393939
140. อบต.ห้วยไร่ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว776798183ทำแล้ว 31/10/25596333
141. อบต.หัวทะเล (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว5393376379439ทำแล้ว 15/11/25591436422
142. อบต.แหลมทอง (ภักดีชุมพล)ทำแล้ว6189194153225ทำแล้ว 31/10/25599161171616
143. อบต.โอโล (ภูเขียว)ทำแล้ว6396364282151ทำแล้ว 02/12/255948222018
รวม 143 อปท.14385236,01633,63032,60331,9241435,47310,9303,4032,9332,742
ข้อมูล ณ 17/08/2561