รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ยโสธร ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ยโสธร (เมืองยโสธร)ทำแล้ว4167146138109ทำแล้ว 29/11/2559443331544
2. เทศบาลเมืองยโสธร (เมืองยโสธร)ทำแล้ว541373737ทำแล้ว 27/10/255918000
3. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา (กุดชุม)ทำแล้ว5196125111111ทำแล้ว 31/10/25593094000
4. เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี (เลิงนกทา)ทำแล้ว4165222221222ทำแล้ว 29/09/256042000
5. เทศบาลตำบลกุดแห่ (เลิงนกทา)ทำแล้ว610510410397ทำแล้ว 31/10/2559480000
6. เทศบาลตำบลค้อวัง (ค้อวัง)ทำแล้ว4103104104104ทำแล้ว 22/11/255919100
7. เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว411098100100ทำแล้ว 15/11/255933000
8. เทศบาลตำบลคำเตย (ไทยเจริญ)ทำแล้ว63333ทำแล้ว 28/10/25598326600
9. เทศบาลตำบลดงแคนใหญ่ (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว6448448448448ทำแล้ว 28/10/255986000
10. เทศบาลตำบลเดิด (เมืองยโสธร)ทำแล้ว8119114109109ทำแล้ว 31/10/25591920000
11. เทศบาลตำบลตาดทอง (เมืองยโสธร)ทำแล้ว6889966958954ทำแล้ว 30/11/2559242333333
12. เทศบาลตำบลทรายมูล (ทรายมูล)ทำแล้ว6337377377377ทำแล้ว 31/03/2560587888
13. เทศบาลตำบลทุ่งแต้ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว4182177166162ทำแล้ว 31/10/255953441
14. เทศบาลตำบลนาเวียง (ทรายมูล)ทำแล้ว8285285285285ทำแล้ว 14/11/2559311000
15. เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว4113145134133ทำแล้ว 31/10/255910000
16. เทศบาลตำบลบุ่งค้า (เลิงนกทา)ทำแล้ว9890811769773ทำแล้ว 31/10/255985223393938
17. เทศบาลตำบลป่าติ้ว (ป่าติ้ว)ทำแล้ว41331039597ทำแล้ว 31/10/255973133666
18. เทศบาลตำบลฟ้าหยาด (มหาชนะชัย)ทำแล้ว917131012ทำแล้ว 30/11/255913052000
19. เทศบาลตำบลเลิงนกทา (เลิงนกทา)ทำแล้ว5108555655ทำแล้ว 30/11/25591978000
20. เทศบาลตำบลศรีแก้ว (เลิงนกทา)ทำแล้ว61091059997ทำแล้ว 25/10/2559810000
21. เทศบาลตำบลสวาท (เลิงนกทา)ทำแล้ว41561078878ทำแล้ว 22/09/256095201
22. เทศบาลตำบลสามแยก (เลิงนกทา)ทำแล้ว475695982ทำแล้ว 30/11/25593065532
23. เทศบาลตำบลสามัคคี (เลิงนกทา)ทำแล้ว76111998120ทำแล้ว 25/10/255961131312
24. เทศบาลตำบลสำราญ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว8502502502502ทำแล้ว 31/10/255925000
25. เทศบาลตำบลห้องแซง (เลิงนกทา)ทำแล้ว6144148148148ทำแล้ว 28/09/25603561877
26. อบต.กระจาย (ป่าติ้ว)ทำแล้ว4137523920ทำแล้ว 28/10/2559674000
27. อบต.กำแมด (กุดชุม)ทำแล้ว8362391418415ทำแล้ว 31/10/2559102414139
28. อบต.กุดกุง (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว5249256256256ทำแล้ว 31/10/2559543101010
29. อบต.กุดชุม (กุดชุม)ทำแล้ว52501189282ทำแล้ว 31/03/25602000
30. อบต.กุดน้ำใส (ค้อวัง)ทำแล้ว6564489436429ทำแล้ว 15/12/255914887000
31. อบต.กู่จาน (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว4331331331331ทำแล้ว 26/10/25593000
32. อบต.ขั้นไดใหญ่ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว470707070ทำแล้ว 23/03/2560516101000
33. อบต.ขุมเงิน (เมืองยโสธร)ทำแล้ว742141173155ทำแล้ว 30/03/2560208242000
34. อบต.เขื่องคำ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว853250ทำแล้ว 31/03/256012000
35. อบต.ค้อวัง (ค้อวัง)ทำแล้ว5155167165167ทำแล้ว 8485000
36. อบต.ค้อเหนือ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว5150665350ทำแล้ว 28/10/255936000
37. อบต.คำน้ำสร้าง (กุดชุม)ทำแล้ว1111913611199ทำแล้ว 30/11/255960100
38. อบต.คำไผ่ (ไทยเจริญ)ทำแล้ว4309269292267ทำแล้ว 31/10/255945000
39. อบต.คูเมือง (มหาชนะชัย)ทำแล้ว4185183170168ทำแล้ว 18/11/255953576444
40. อบต.แคนน้อย (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว637373737ทำแล้ว 30/03/25603024000
41. อบต.โคกนาโก (ป่าติ้ว)ทำแล้ว6199199199199ทำแล้ว 31/10/255913233000
42. อบต.โคกสำราญ (เลิงนกทา)ทำแล้ว8151153149151ทำแล้ว 15/11/25591311611
43. อบต.เชียงเพ็ง (ป่าติ้ว)ทำแล้ว4240226204187ทำแล้ว 31/03/256054151512
44. อบต.ดงเจริญ (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว4319320319320ทำแล้ว 31/03/256013728000
45. อบต.ดงมะไฟ (ทรายมูล)ทำแล้ว814141414ทำแล้ว 31/10/25597589000
46. อบต.ดู่ทุ่ง (เมืองยโสธร)ทำแล้ว4214214214214ทำแล้ว 28/10/2559264478100
47. อบต.ดู่ลาด (ทรายมูล)ทำแล้ว4371371371371ทำแล้ว 14/11/255976000
48. อบต.ทรายมูล (ทรายมูล)ทำแล้ว4369372373372ทำแล้ว 28/11/2559358000
49. อบต.ทุ่งนางโอก (เมืองยโสธร)ทำแล้ว4133120121132ทำแล้ว 31/10/255912378000
50. อบต.ทุ่งมน (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว7224237237225ทำแล้ว 31/10/255942000
51. อบต.ไทยเจริญ (ไทยเจริญ)ทำแล้ว7171143115116ทำแล้ว 28/12/255935104000
52. อบต.นาแก (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว4130131131131ทำแล้ว 28/10/25597345800
53. อบต.นาคำ (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว431191615ทำแล้ว 31/10/25591226412127
54. อบต.นาสะไมย์ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว82115153ทำแล้ว 27/10/2559112000
55. อบต.นาโส่ (กุดชุม)ทำแล้ว41791115963ทำแล้ว 21/09/2560645000
56. อบต.น้ำคำ (ไทยเจริญ)ทำแล้ว4367393378339ทำแล้ว 31/10/255964000
57. อบต.น้ำอ้อม (ค้อวัง)ทำแล้ว4177142161154ทำแล้ว 28/10/255942000
58. อบต.โนนทราย (มหาชนะชัย)ทำแล้ว66755ทำแล้ว 31/10/255935587000
59. อบต.โนนเปือย (กุดชุม)ทำแล้ว6200237241223ทำแล้ว 26/10/255963000
60. อบต.บากเรือ (มหาชนะชัย)ทำแล้ว7207210210210ทำแล้ว 31/10/25592701152
61. อบต.บึงแก (มหาชนะชัย)ทำแล้ว582828282ทำแล้ว 30/03/2560868817109
62. อบต.ผือฮี (มหาชนะชัย)ทำแล้ว754545454ทำแล้ว 31/10/255919787141313
63. อบต.ไผ่ (ทรายมูล)ทำแล้ว857626262ทำแล้ว 14/11/2559553100
64. อบต.พระเสาร์ (มหาชนะชัย)ทำแล้ว8174174174174ทำแล้ว 24/11/255986999
65. อบต.โพธิ์ไทร (ป่าติ้ว)ทำแล้ว4290290290290ทำแล้ว 31/03/25607526000
66. อบต.โพนงาม (กุดชุม)ทำแล้ว6193220238208ทำแล้ว 03/02/2560614000
67. อบต.โพนทัน (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว5143857171ทำแล้ว 28/10/25591100
68. อบต.ฟ้าหยาด (มหาชนะชัย)ทำแล้ว412310810086ทำแล้ว 30/03/25603954000
69. อบต.ฟ้าห่วน (ค้อวัง)ทำแล้ว4318286284280ทำแล้ว 23/11/2559362000
70. อบต.ม่วง (มหาชนะชัย)ทำแล้ว5171176176177ทำแล้ว 16/11/25595297000
71. อบต.ย่อ (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว662626262ทำแล้ว 31/10/25593539000
72. อบต.ลุมพุก (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว639404040ทำแล้ว 27/10/2559821000
73. อบต.ศรีฐาน (ป่าติ้ว)ทำแล้ว838393939ทำแล้ว 31/03/2560726000
74. อบต.สงเปือย (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว8410471458370ทำแล้ว 28/10/255917000
75. อบต.สงยาง (มหาชนะชัย)ทำแล้ว7175178178178ทำแล้ว 14/11/25592846665
76. อบต.ส้มผ่อ (ไทยเจริญ)ทำแล้ว477655945ทำแล้ว 27/10/25599000
77. อบต.สร้างมิ่ง (เลิงนกทา)ทำแล้ว447473942ทำแล้ว 31/10/2559693000
78. อบต.สามแยก (เลิงนกทา)ทำแล้ว4250251251251ทำแล้ว 30/11/2559491000
79. อบต.สิงห์ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว7276286281243ทำแล้ว 31/10/2559151323132
80. อบต.หนองคู (เมืองยโสธร)ทำแล้ว8253278303305ทำแล้ว 28/10/2559168282828
81. อบต.หนองเป็ด (เมืองยโสธร)ทำแล้ว527142312ทำแล้ว 31/03/256010000
82. อบต.หนองเรือ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว814644ทำแล้ว 28/10/25592438000
83. อบต.หนองหมี (กุดชุม)ทำแล้ว8157115112109ทำแล้ว 31/10/255914000
84. อบต.หนองหิน (เมืองยโสธร)ทำแล้ว689838382ทำแล้ว 30/11/255937416000
85. อบต.หนองแหน (กุดชุม)ทำแล้ว841424034ทำแล้ว 12013000
86. อบต.ห้วยแก้ง (กุดชุม)ทำแล้ว5115908584ทำแล้ว 04/11/2559115000
87. อบต.หัวเมือง (มหาชนะชัย)ทำแล้ว4393395395395ทำแล้ว 01/10/25591107000
88. อบต.เหล่าไฮ (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว611111111ทำแล้ว 31/10/25594414000
รวม 88 อปท.8850316,75215,78315,38714,995885,4305,956357302283
ข้อมูล ณ 22/01/2561