รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ยโสธร ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ยโสธร (เมืองยโสธร)ทำแล้ว4164147138108ทำแล้ว 29/11/2559622323232232232
2. เทศบาลเมืองยโสธร (เมืองยโสธร)ทำแล้ว540383737ทำแล้ว 27/10/25594866212121
3. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา (กุดชุม)ทำแล้ว5194126111111ทำแล้ว 31/10/25594289222
4. เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี (เลิงนกทา)ทำแล้ว4165222221222ทำแล้ว 29/09/256042121111
5. เทศบาลตำบลกุดแห่ (เลิงนกทา)ทำแล้ว69610510297ทำแล้ว 31/10/25591093787265
6. เทศบาลตำบลค้อวัง (ค้อวัง)ทำแล้ว4103104104104ทำแล้ว 22/11/255929999
7. เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว411098100100ทำแล้ว 15/11/255933141414
8. เทศบาลตำบลคำเตย (ไทยเจริญ)ทำแล้ว63333ทำแล้ว 28/10/25599032171313
9. เทศบาลตำบลดงแคนใหญ่ (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว6448448448448ทำแล้ว 28/10/25595786666
10. เทศบาลตำบลเดิด (เมืองยโสธร)ทำแล้ว8119114109109ทำแล้ว 31/10/25593566626162
11. เทศบาลตำบลตาดทอง (เมืองยโสธร)ทำแล้ว6889966958954ทำแล้ว 30/11/2559242152152149
12. เทศบาลตำบลทรายมูล (ทรายมูล)ทำแล้ว6337377377377ทำแล้ว 31/03/25601388494949
13. เทศบาลตำบลทุ่งแต้ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว4178179165159ทำแล้ว 31/10/25594753441
14. เทศบาลตำบลนาเวียง (ทรายมูล)ทำแล้ว8285285285285ทำแล้ว 14/11/25592733131312
15. เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว4113145134133ทำแล้ว 31/10/255911333
16. เทศบาลตำบลบุ่งค้า (เลิงนกทา)ทำแล้ว9890811769773ทำแล้ว 31/10/2559191328131130130
17. เทศบาลตำบลป่าติ้ว (ป่าติ้ว)ทำแล้ว411310810098ทำแล้ว 31/10/2559137134746860
18. เทศบาลตำบลฟ้าหยาด (มหาชนะชัย)ทำแล้ว917131012ทำแล้ว 30/11/255914357262214
19. เทศบาลตำบลเลิงนกทา (เลิงนกทา)ทำแล้ว598655655ทำแล้ว 30/11/25592579181815
20. เทศบาลตำบลศรีแก้ว (เลิงนกทา)ทำแล้ว61091059997ทำแล้ว 25/10/2559171010108
21. เทศบาลตำบลสวาท (เลิงนกทา)ทำแล้ว41561078878ทำแล้ว 22/09/256095555455
22. เทศบาลตำบลสามแยก (เลิงนกทา)ทำแล้ว475695982ทำแล้ว 30/11/25596191372319
23. เทศบาลตำบลสามัคคี (เลิงนกทา)ทำแล้ว728198120ทำแล้ว 25/10/2559528131312
24. เทศบาลตำบลสำราญ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว8502502502502ทำแล้ว 31/10/255938242422
25. เทศบาลตำบลห้องแซง (เลิงนกทา)ทำแล้ว6141149148148ทำแล้ว 28/09/2560186143116116116
26. อบต.กระจาย (ป่าติ้ว)ทำแล้ว4137523920ทำแล้ว 28/10/2559674464645
27. อบต.กำแมด (กุดชุม)ทำแล้ว8362391418415ทำแล้ว 31/10/2559102717168
28. อบต.กุดกุง (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว5249256256256ทำแล้ว 31/10/2559544282827
29. อบต.กุดชุม (กุดชุม)ทำแล้ว52501189282ทำแล้ว 31/03/25603111
30. อบต.กุดน้ำใส (ค้อวัง)ทำแล้ว6564489436429ทำแล้ว 15/12/255914887774136
31. อบต.กู่จาน (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว4321331331331ทำแล้ว 26/10/25591562343434
32. อบต.ขั้นไดใหญ่ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว470707070ทำแล้ว 23/03/2560541118303030
33. อบต.ขุมเงิน (เมืองยโสธร)ทำแล้ว742141173155ทำแล้ว 30/03/25602222421009999
34. อบต.เขื่องคำ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว853250ทำแล้ว 31/03/256021855
35. อบต.ค้อวัง (ค้อวัง)ทำแล้ว5179209188190ทำแล้ว 09/11/25618485311
36. อบต.ค้อเหนือ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว5150665350ทำแล้ว 28/10/255949665
37. อบต.คำน้ำสร้าง (กุดชุม)ทำแล้ว1111613911199ทำแล้ว 30/11/2559657321
38. อบต.คำไผ่ (ไทยเจริญ)ทำแล้ว4295283292267ทำแล้ว 31/10/25593146302523
39. อบต.คูเมือง (มหาชนะชัย)ทำแล้ว4183185170168ทำแล้ว 18/11/255954973363332
40. อบต.แคนน้อย (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว637373737ทำแล้ว 30/03/25603327333
41. อบต.โคกนาโก (ป่าติ้ว)ทำแล้ว6199199199199ทำแล้ว 31/10/255913233444
42. อบต.โคกสำราญ (เลิงนกทา)ทำแล้ว8150153149151ทำแล้ว 15/11/25591130504747
43. อบต.เชียงเพ็ง (ป่าติ้ว)ทำแล้ว4240226204187ทำแล้ว 31/03/25602356474338
44. อบต.ดงเจริญ (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว4318321319320ทำแล้ว 31/03/256039142212121
45. อบต.ดงมะไฟ (ทรายมูล)ทำแล้ว814141414ทำแล้ว 31/10/25597589999
46. อบต.ดู่ทุ่ง (เมืองยโสธร)ทำแล้ว4214214214214ทำแล้ว 28/10/25592895012043
47. อบต.ดู่ลาด (ทรายมูล)ทำแล้ว4371371371371ทำแล้ว 14/11/255976333
48. อบต.ทรายมูล (ทรายมูล)ทำแล้ว4366371373372ทำแล้ว 28/11/2559216393262626
49. อบต.ทุ่งนางโอก (เมืองยโสธร)ทำแล้ว4133120121132ทำแล้ว 31/10/255958481484140
50. อบต.ทุ่งมน (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว7223247233220ทำแล้ว 31/10/25598108696456
51. อบต.ไทยเจริญ (ไทยเจริญ)ทำแล้ว7163133111116ทำแล้ว 28/12/255936100525252
52. อบต.นาแก (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว4130131131131ทำแล้ว 28/10/25597350363635
53. อบต.นาคำ (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว431191615ทำแล้ว 31/10/255913582595858
54. อบต.นาสะไมย์ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว858363420ทำแล้ว 31/10/2559153454545
55. อบต.นาโส่ (กุดชุม)ทำแล้ว41791115963ทำแล้ว 21/09/2560645141412
56. อบต.น้ำคำ (ไทยเจริญ)ทำแล้ว4367393378339ทำแล้ว 31/10/25591764333
57. อบต.น้ำอ้อม (ค้อวัง)ทำแล้ว4177143160154ทำแล้ว 28/10/25591549383737
58. อบต.โนนทราย (มหาชนะชัย)ทำแล้ว66755ทำแล้ว 31/10/255939987424142
59. อบต.โนนเปือย (กุดชุม)ทำแล้ว6200237241223ทำแล้ว 26/10/255963777
60. อบต.บากเรือ (มหาชนะชัย)ทำแล้ว8207210210210ทำแล้ว 31/10/2559270443129
61. อบต.บึงแก (มหาชนะชัย)ทำแล้ว581828282ทำแล้ว 30/03/256010289524034
62. อบต.ผือฮี (มหาชนะชัย)ทำแล้ว754545453ทำแล้ว 31/10/255924387504131
63. อบต.ไผ่ (ทรายมูล)ทำแล้ว857626262ทำแล้ว 14/11/255971161177
64. อบต.พระเสาร์ (มหาชนะชัย)ทำแล้ว8173175174174ทำแล้ว 24/11/25593385646464
65. อบต.โพธิ์ไทร (ป่าติ้ว)ทำแล้ว4290290290290ทำแล้ว 31/03/25608339272727
66. อบต.โพนงาม (กุดชุม)ทำแล้ว6193220238208ทำแล้ว 03/02/256067282166
67. อบต.โพนทัน (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว5142867171ทำแล้ว 28/10/25591415777
68. อบต.ฟ้าหยาด (มหาชนะชัย)ทำแล้ว4114999880ทำแล้ว 30/03/25605997707068
69. อบต.ฟ้าห่วน (ค้อวัง)ทำแล้ว4318286284280ทำแล้ว 23/11/2559862262322
70. อบต.ม่วง (มหาชนะชัย)ทำแล้ว5169176176177ทำแล้ว 16/11/25595297555
71. อบต.ย่อ (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว662626262ทำแล้ว 31/10/25593539666
72. อบต.ลุมพุก (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว639404040ทำแล้ว 27/10/25591225444
73. อบต.ศรีฐาน (ป่าติ้ว)ทำแล้ว838393939ทำแล้ว 31/03/2560646111
74. อบต.สงเปือย (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว8410471458370ทำแล้ว 28/10/255987848480
75. อบต.สงยาง (มหาชนะชัย)ทำแล้ว7174178178178ทำแล้ว 14/11/255934257575756
76. อบต.ส้มผ่อ (ไทยเจริญ)ทำแล้ว477655945ทำแล้ว 27/10/2559301434
77. อบต.สร้างมิ่ง (เลิงนกทา)ทำแล้ว445493942ทำแล้ว 31/10/25596719744
78. อบต.สามแยก (เลิงนกทา)ทำแล้ว4250251251251ทำแล้ว 30/11/255918391171717
79. อบต.สิงห์ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว7276286281243ทำแล้ว 31/10/255995192154152151
80. อบต.หนองคู (เมืองยโสธร)ทำแล้ว8263278301297ทำแล้ว 28/10/25593216164158157
81. อบต.หนองเป็ด (เมืองยโสธร)ทำแล้ว527142312ทำแล้ว 31/03/25603134302829
82. อบต.หนองเรือ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว814644ทำแล้ว 28/10/25594458121212
83. อบต.หนองหมี (กุดชุม)ทำแล้ว8157115112109ทำแล้ว 31/10/255930117827160
84. อบต.หนองหิน (เมืองยโสธร)ทำแล้ว689838382ทำแล้ว 30/11/255937373332
85. อบต.หนองแหน (กุดชุม)ทำแล้ว841424034ทำแล้ว 16014141411
86. อบต.ห้วยแก้ง (กุดชุม)ทำแล้ว5115908584ทำแล้ว 04/11/2559115311
87. อบต.หัวเมือง (มหาชนะชัย)ทำแล้ว4393395395395ทำแล้ว 03/10/255942113333232
88. อบต.เหล่าไฮ (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว611111111ทำแล้ว 31/10/25595424101010
รวม 88 อปท.8850416,67815,76515,41915,012888,0667,4763,3193,0982,985
ข้อมูล ณ 06/08/2563