รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อุบลราชธานี ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.อุบลราชธานี (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว5336368315250ทำแล้ว 28/02/2560102327300295286
2. เทศบาลนครอุบลราชธานี (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว5247137113113ทำแล้ว 30/11/2559142114999999
3. เทศบาลเมืองแจระแม (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6363366369368ทำแล้ว 21/10/25597055545
4. เทศบาลเมืองเดชอุดม (เดชอุดม)ทำแล้ว6304319335305ทำแล้ว 31/10/255976123131313
5. เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว3207149204125ทำแล้ว 30/11/25591485222222
6. เทศบาลเมืองวารินชำราบ (วารินชำราบ)ทำแล้ว5140118104100ทำแล้ว 28/12/25593991474746
7. เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว6140123113107ทำแล้ว 28/10/25591662323131
8. เทศบาลตำบลกุดชมภู (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6518522522522ทำแล้ว 31/10/2559166474635
9. เทศบาลตำบลกุดประทาย (เดชอุดม)ทำแล้ว7211170164146ทำแล้ว 31/10/25595111
10. เทศบาลตำบลขามป้อม (เขมราฐ)ทำแล้ว726499249ทำแล้ว 05/05/25606822221716
11. เทศบาลตำบลขามใหญ่ (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6375356335327ทำแล้ว 31/10/255942461043536
12. เทศบาลตำบลขี้เหล็ก (น้ำขุ่น)ทำแล้ว62821298367ทำแล้ว 07/11/25602096401515
13. เทศบาลตำบลเขมราฐ (เขมราฐ)ทำแล้ว6277271258247ทำแล้ว 31/10/25595047544
14. เทศบาลตำบลเขื่องใน (เขื่องใน)ทำแล้ว6196253220198ทำแล้ว 28/10/25595539222222
15. เทศบาลตำบลคอแลน (บุณฑริก)ทำแล้ว41601369389ทำแล้ว 28/10/25593975454543
16. เทศบาลตำบลคำขวาง (วารินชำราบ)ทำแล้ว6253253253253ทำแล้ว 31/10/25594111
17. เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ (วารินชำราบ)ทำแล้ว51471178877ทำแล้ว 29/11/25592377555243
18. เทศบาลตำบลช่องเม็ก (สิรินธร)ทำแล้ว8138133137137ทำแล้ว 30/10/25592447252323
19. เทศบาลตำบลโซง (น้ำยืน)ทำแล้ว7230219136160ทำแล้ว 19/09/25594299777463
20. เทศบาลตำบลตระการพืชผล (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6586585587587ทำแล้ว 28/10/255915222
21. เทศบาลตำบลตาเกา (น้ำขุ่น)ทำแล้ว7188171167156ทำแล้ว 31/10/2559117110252525
22. เทศบาลตำบลตาลสุม (ตาลสุม)ทำแล้ว6138207147142ทำแล้ว 27/12/255930431
23. เทศบาลตำบลท่าช้าง (สว่างวีระวงศ์)ทำแล้ว8196196196195ทำแล้ว 15/11/255913379141413
24. เทศบาลตำบลเทพวงศา (เขมราฐ)ทำแล้ว679414750ทำแล้ว 30/11/25598895727269
25. เทศบาลตำบลธาตุ (วารินชำราบ)ทำแล้ว7211241241241ทำแล้ว 31/10/255951911111
26. เทศบาลตำบลนาจะหลวย (นาจะหลวย)ทำแล้ว6201202204197ทำแล้ว 31/10/25593482636161
27. เทศบาลตำบลนาจาน (นาเยีย)ทำแล้ว6263261257256ทำแล้ว 28/10/25591496343434
28. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ (บุณฑริก)ทำแล้ว7523532532532ทำแล้ว 28/11/255923777
29. เทศบาลตำบลนาเยีย (นาเยีย)ทำแล้ว7197194167120ทำแล้ว 31/10/25597863414140
30. เทศบาลตำบลนาเรือง (นาเยีย)ทำแล้ว7210827155ทำแล้ว 27/10/25595370464646
31. เทศบาลตำบลนาส่วง (เดชอุดม)ทำแล้ว5184149154150ทำแล้ว 31/10/255945181818
32. เทศบาลตำบลน้ำยืน (น้ำยืน)ทำแล้ว6225225225225ทำแล้ว 31/10/25595871515151
33. เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย (สิรินธร)ทำแล้ว6741727727727ทำแล้ว 30/11/2559211952555
34. เทศบาลตำบลบัวงาม (เดชอุดม)ทำแล้ว6373373370370ทำแล้ว 28/10/2559101692433
35. เทศบาลตำบลบ้านกอก (เขื่องใน)ทำแล้ว6135124114105ทำแล้ว 28/11/25592556515151
36. เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม (โขงเจียม)ทำแล้ว6462461461461ทำแล้ว 31/10/2559240171717
37. เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง (สว่างวีระวงศ์)ทำแล้ว6537550549550ทำแล้ว 10/11/255970158403932
38. เทศบาลตำบลบุ่งไหม (วารินชำราบ)ทำแล้ว5242251250250ทำแล้ว 31/10/255927541544
39. เทศบาลตำบลบุณฑริก (บุณฑริก)ทำแล้ว4171178177181ทำแล้ว 25/11/25599268333125
40. เทศบาลตำบลปทุม (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว722316918979ทำแล้ว 31/10/255926367383634
41. เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7336336336336ทำแล้ว 28/10/2559556622
42. เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว8218219219219ทำแล้ว 28/10/25591946242222
43. เทศบาลตำบลโพธิ์ศรี (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6144144144144ทำแล้ว 24/02/2560130127777
44. เทศบาลตำบลโพนงาม (เดชอุดม)ทำแล้ว73462893521ทำแล้ว 31/10/2559222130777
45. เทศบาลตำบลภูจองนายอย (นาจะหลวย)ทำแล้ว5211137127112ทำแล้ว 28/10/25591839118109
46. เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว3104105103104ทำแล้ว 31/10/25592460241110
47. เทศบาลตำบลเมืองศรีไค (วารินชำราบ)ทำแล้ว7491495495495ทำแล้ว 31/10/25592941411
48. เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว459616161ทำแล้ว 03/01/25611343393633
49. เทศบาลตำบลสว่าง (สว่างวีระวงศ์)ทำแล้ว6178180181182ทำแล้ว 28/11/2559666984
50. เทศบาลตำบลสำโรง (สำโรง)ทำแล้ว6234182166168ทำแล้ว 28/10/255915686955
51. เทศบาลตำบลสีวิเชียร (น้ำยืน)ทำแล้ว6932062215ทำแล้ว 25/10/25591357383837
52. เทศบาลตำบลแสนสุข (วารินชำราบ)ทำแล้ว5139159159159ทำแล้ว 31/10/2559288427257225256
53. เทศบาลตำบลหนองนกทา (เขมราฐ)ทำแล้ว5271132106109ทำแล้ว 30/03/25605322
54. เทศบาลตำบลหนองผือ (เขมราฐ)ทำแล้ว7288289289289ทำแล้ว 28/04/25608249333231
55. เทศบาลตำบลห้วยขะยุง (วารินชำราบ)ทำแล้ว7147146139137ทำแล้ว 31/10/255954111
56. เทศบาลตำบลห้วยเรือ (เขื่องใน)ทำแล้ว10167210216191ทำแล้ว 31/10/25594495707067
57. เทศบาลตำบลหัวนา (เขมราฐ)ทำแล้ว7533580580580ทำแล้ว 31/10/255921112767472
58. เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก (เหล่าเสือโก้ก)ทำแล้ว6178194193201ทำแล้ว 31/10/25595978585754
59. เทศบาลตำบลอ่างศิลา (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6217213199191ทำแล้ว 31/10/255960109363536
60. เทศบาลตำบลอุบล (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว7178179179179ทำแล้ว 31/10/25592365552
61. อบต.กระเดียน (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6170172171171ทำแล้ว 11/11/25598365413535
62. อบต.กระโสบ (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว7118127125126ทำแล้ว 03/04/25601636744
63. อบต.กลาง (เดชอุดม)ทำแล้ว7270115105105ทำแล้ว 31/10/2559182162148147
64. อบต.กลางใหญ่ (เขื่องใน)ทำแล้ว7160160155149ทำแล้ว 30/11/255913101151515
65. อบต.กองโพน (นาตาล)ทำแล้ว4232232232232ทำแล้ว 08/11/25597122211918
66. อบต.ก่อเอ้ (เขื่องใน)ทำแล้ว7196172168165ทำแล้ว 31/10/255939644
67. อบต.กาบิน (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว6176173151218ทำแล้ว 31/10/25591162444439
68. อบต.กุดยาลวน (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6290297297297ทำแล้ว 28/10/2559290322732
69. อบต.กุดเรือ (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว6136143136136ทำแล้ว 31/10/25595172482918
70. อบต.กุดลาด (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6265255238214ทำแล้ว 31/10/2559276118958985
71. อบต.กุศกร (ตระการพืชผล)ทำแล้ว5194195195195ทำแล้ว 28/10/25592169302928
72. อบต.เกษม (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6225724323ทำแล้ว 24/10/2559110106343416
73. อบต.เก่าขาม (น้ำยืน)ทำแล้ว6145157157157ทำแล้ว 25/10/25592076242424
74. อบต.แก้ง (เดชอุดม)ทำแล้ว6266268263263ทำแล้ว 28/02/256042121453432
75. อบต.แก้งกอก (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว8172173143135ทำแล้ว 31/10/25592286686868
76. อบต.แก่งเค็ง (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว6155155154154ทำแล้ว 27/10/2559621044
77. อบต.แก่งโดม (สว่างวีระวงศ์)ทำแล้ว91281159572ทำแล้ว 18/11/25596449252523
78. อบต.แก้งเหนือ (เขมราฐ)ทำแล้ว5180181181181ทำแล้ว 28/10/25597127865
79. อบต.ขามป้อม (สำโรง)ทำแล้ว6230222202200ทำแล้ว 31/10/25594267242424
80. อบต.ขามเปี้ย (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6356357357357ทำแล้ว 31/10/25596686605960
81. อบต.ข้าวปุ้น (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว6122929291ทำแล้ว 31/10/25596355393939
82. อบต.ขี้เหล็ก (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว7165174201187ทำแล้ว 31/10/25597667343230
83. อบต.โขงเจียม (โขงเจียม)ทำแล้ว5175137125116ทำแล้ว 23/11/25594373311
84. อบต.ค้อทอง (เขื่องใน)ทำแล้ว8170633632632ทำแล้ว 28/10/25594810922224
85. อบต.คอนสาย (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6176159158156ทำแล้ว 31/10/2560211512388
86. อบต.ค้อน้อย (สำโรง)ทำแล้ว6144144144144ทำแล้ว 31/10/255921339662
87. อบต.คันไร่ (สิรินธร)ทำแล้ว6892899899899ทำแล้ว 31/10/255928287402021
88. อบต.คำเขื่อนแก้ว (สิรินธร)ทำแล้ว6352346340343ทำแล้ว 30/09/2559741375023
89. อบต.คำครั่ง (เดชอุดม)ทำแล้ว6324297297296ทำแล้ว 17/05/255911652222020
90. อบต.คำเจริญ (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6255272270273ทำแล้ว 28/10/2559749242424
91. อบต.คำหว้า (ตาลสุม)ทำแล้ว6138152162152ทำแล้ว 28/10/25594760444438
92. อบต.คำไหล (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6350348318319ทำแล้ว 28/10/255959105777777
93. อบต.คำไฮใหญ่ (ดอนมดแดง)ทำแล้ว6201168169134ทำแล้ว 31/10/2559665333332
94. อบต.คูเมือง (วารินชำราบ)ทำแล้ว7173174174174ทำแล้ว 31/10/25599723202020
95. อบต.โคกก่อง (สำโรง)ทำแล้ว7322332332331ทำแล้ว 09/12/2559327272727
96. อบต.โคกจาน (ตระการพืชผล)ทำแล้ว5162164164164ทำแล้ว 31/10/2559972232221
97. อบต.โคกชำแระ (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว6334288192177ทำแล้ว 14/11/25597150121212
98. อบต.โคกสว่าง (สำโรง)ทำแล้ว6313340340340ทำแล้ว 28/11/25591693813
99. อบต.โคกสะอาด (น้ำขุ่น)ทำแล้ว6268270270270ทำแล้ว 31/10/25595853151514
100. อบต.จิกเทิง (ตาลสุม)ทำแล้ว685858585ทำแล้ว 31/10/25591239191919
101. อบต.เจียด (เขมราฐ)ทำแล้ว6189189189189ทำแล้ว 28/10/2559839232221
102. อบต.ช่องเม็ก (สิรินธร)ทำแล้ว7228228228228ทำแล้ว 28/09/25604566754
103. อบต.ชีทวน (เขื่องใน)ทำแล้ว7155190184133ทำแล้ว 31/10/255996281313
104. อบต.เซเป็ด (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6685685685685ทำแล้ว 31/10/25594957474643
105. อบต.ดอนจิก (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6482391414392ทำแล้ว 31/10/2559932521308675
106. อบต.ดอนมดแดง (ดอนมดแดง)ทำแล้ว5198182180180ทำแล้ว 28/10/255933127969390
107. อบต.ดอนใหญ่ (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6102102102102ทำแล้ว 31/10/25592164131313
108. อบต.ดุมใหญ่ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว7275267259259ทำแล้ว 30/11/25593543242217
109. อบต.แดงหม้อ (เขื่องใน)ทำแล้ว668534643ทำแล้ว 31/10/25598181686562
110. อบต.โดมประดิษฐ์ (น้ำยืน)ทำแล้ว6377228401509ทำแล้ว 25/10/2559208182585758
111. อบต.ตบหู (เดชอุดม)ทำแล้ว5528521526520ทำแล้ว 28/10/25598650313030
112. อบต.ตระการ (ตระการพืชผล)ทำแล้ว7192191186184ทำแล้ว 09/11/255951311
113. อบต.ตะบ่าย (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6163169170170ทำแล้ว 31/10/25594780532
114. อบต.ตากแดด (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6246249249248ทำแล้ว 31/10/2559135222
115. อบต.ตาลสุม (ตาลสุม)ทำแล้ว6228228228228ทำแล้ว 29/11/25591252121211
116. อบต.เตย (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว5195156151139ทำแล้ว 30/04/25609187644640
117. อบต.ถ้ำแข้ (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6119328328328ทำแล้ว 31/10/255912114111
118. อบต.ทรายมูล (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6147227115115ทำแล้ว 28/10/255926572533
119. อบต.ท่าโพธิ์ศรี (เดชอุดม)ทำแล้ว6520523523523ทำแล้ว 27/10/255912576555555
120. อบต.ท่าเมือง (ดอนมดแดง)ทำแล้ว5236252251282ทำแล้ว 24/11/25596288333
121. อบต.ท่าลาด (วารินชำราบ)ทำแล้ว7219222222222ทำแล้ว 28/10/255916198605454
122. อบต.ท่าหลวง (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6385388391395ทำแล้ว 31/10/25591267252220
123. อบต.ท่าไห (เขื่องใน)ทำแล้ว6128167185178ทำแล้ว 31/10/25593453352523
124. อบต.ทุ่งเทิง (เดชอุดม)ทำแล้ว6244250252249ทำแล้ว 31/10/255948654
125. อบต.ธาตุน้อย (เขื่องใน)ทำแล้ว6266263251242ทำแล้ว 31/10/2559625616165
126. อบต.นากระแซง (เดชอุดม)ทำแล้ว5108106102104ทำแล้ว 28/10/255957124116110109
127. อบต.นาเกษม (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว5174230231231ทำแล้ว 31/10/25596192706970
128. อบต.นาคาย (ตาลสุม)ทำแล้ว5470475475474ทำแล้ว 29/12/255952108565252
129. อบต.นาคำ (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6218218218218ทำแล้ว 23/11/256064554
130. อบต.นาคำใหญ่ (เขื่องใน)ทำแล้ว698816159ทำแล้ว 31/10/25595384585252
131. อบต.นาเจริญ (เดชอุดม)ทำแล้ว7179101101126ทำแล้ว 31/10/255923654211
132. อบต.นาดี (นาเยีย)ทำแล้ว6241244244244ทำแล้ว 31/10/25592411732
133. อบต.นาตาล (นาตาล)ทำแล้ว7116104104104ทำแล้ว 31/10/255914128575352
134. อบต.นาพิน (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6412424424424ทำแล้ว 31/10/25593632181210
135. อบต.นาโพธิ์ (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6275282282282ทำแล้ว 28/10/2559107564011
136. อบต.นาโพธิ์กลาง (โขงเจียม)ทำแล้ว7216228228228ทำแล้ว 31/10/25598295535048
137. อบต.นาเลิง (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว6420443432432ทำแล้ว 14/11/2559247211613
138. อบต.นาเลิน (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6367346333336ทำแล้ว 20/09/2560107166959492
139. อบต.นาแวง (เขมราฐ)ทำแล้ว7160142135183ทำแล้ว 31/10/25595967222222
140. อบต.นาส่วง (เดชอุดม)ทำแล้ว72121109761ทำแล้ว 28/10/2559950161312
141. อบต.นาสะไม (ตระการพืชผล)ทำแล้ว7218229208238ทำแล้ว 31/10/255954120595956
142. อบต.นาห่อม (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว5172186185186ทำแล้ว 31/10/25591955201917
143. อบต.โนนกลาง (สำโรง)ทำแล้ว7173204204205ทำแล้ว 31/10/25593564343027
144. อบต.โนนกลาง (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว748606060ทำแล้ว 27/10/25591451652
145. อบต.โนนก่อ (สิรินธร)ทำแล้ว7490490490490ทำแล้ว 15/11/25591021415539
146. อบต.โนนกาเล็น (สำโรง)ทำแล้ว6199258213183ทำแล้ว 28/10/25595085595856
147. อบต.โนนกาหลง (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7113169168169ทำแล้ว 15/05/25601130711
148. อบต.โนนกุง (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6476452471298ทำแล้ว 04/11/25596667111111
149. อบต.โนนค้อ (บุณฑริก)ทำแล้ว4172154143141ทำแล้ว 28/10/255940125672928
150. อบต.โนนผึ้ง (วารินชำราบ)ทำแล้ว7279243233234ทำแล้ว 31/10/255918866464040
151. อบต.โนนรัง (เขื่องใน)ทำแล้ว614112010896ทำแล้ว 31/10/255944121615453
152. อบต.โนนสมบูรณ์ (เดชอุดม)ทำแล้ว7351382382382ทำแล้ว 28/10/256060691077
153. อบต.โนนสมบูรณ์ (นาจะหลวย)ทำแล้ว465565053ทำแล้ว 02/05/256014137191919
154. อบต.โนนสวรรค์ (นาจะหลวย)ทำแล้ว4268217233215ทำแล้ว 31/10/2559101136595652
155. อบต.โนนสวาง (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว5125113104110ทำแล้ว 28/10/255970113888888
156. อบต.โนนโหนน (วารินชำราบ)ทำแล้ว61551048380ทำแล้ว 31/10/25595850922
157. อบต.บอน (สำโรง)ทำแล้ว5193190190190ทำแล้ว 31/10/25593911510110198
158. อบต.บัวงาม (เดชอุดม)ทำแล้ว5428428428428ทำแล้ว 31/10/25595574242323
159. อบต.บัวงาม (บุณฑริก)ทำแล้ว51306856101ทำแล้ว 31/10/2559131301032
160. อบต.บ้านแขม (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7203203203203ทำแล้ว 31/10/255963139443522
161. อบต.บ้านแดง (ตระการพืชผล)ทำแล้ว693137130145ทำแล้ว 31/10/25591948201919
162. อบต.บ้านตูม (นาจะหลวย)ทำแล้ว6234261238181ทำแล้ว 28/09/25607240222
163. อบต.บ้านไทย (เขื่องใน)ทำแล้ว6190413939ทำแล้ว 28/10/255916763464646
164. อบต.บ้านแมด (บุณฑริก)ทำแล้ว5228258261245ทำแล้ว 11/11/25594558494949
165. อบต.บุ่งหวาย (วารินชำราบ)ทำแล้ว7267267268268ทำแล้ว 31/10/255917353404037
166. อบต.บุเปือย (น้ำยืน)ทำแล้ว4219127125459ทำแล้ว 25/10/25593162777766
167. อบต.ปะอาว (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว728207166145ทำแล้ว 29/11/25597996565250
168. อบต.ป่าโมง (เดชอุดม)ทำแล้ว6173198163171ทำแล้ว 28/10/25599073504949
169. อบต.เป้า (ตระการพืชผล)ทำแล้ว7265389394394ทำแล้ว 16/11/2559352444141
170. อบต.ไผ่ใหญ่ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว81151049696ทำแล้ว 15/11/25593964404039
171. อบต.ฝางคำ (สิรินธร)ทำแล้ว7156159159159ทำแล้ว 28/10/2559161118575043
172. อบต.พรสวรรค์ (นาจะหลวย)ทำแล้ว5102127111105ทำแล้ว 03/05/25607067444340
173. อบต.พะลาน (นาตาล)ทำแล้ว8110110110110ทำแล้ว 24/11/255918171717
174. อบต.พังเคน (นาตาล)ทำแล้ว5272290246237ทำแล้ว 31/10/255941144121106107
175. อบต.แพงใหญ่ (เหล่าเสือโก้ก)ทำแล้ว7250231216215ทำแล้ว 31/10/2559252252215
176. อบต.โพธิ์ไทร (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว6201255231229ทำแล้ว 31/10/255965117424241
177. อบต.โพธิ์ใหญ่ (วารินชำราบ)ทำแล้ว6194155134135ทำแล้ว 31/10/2559102111535041
178. อบต.โพนงาม (บุณฑริก)ทำแล้ว7276243175150ทำแล้ว 28/10/255912041402726
179. อบต.โพนแพง (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว8103878386ทำแล้ว 25/11/2559100493076
180. อบต.โพนเมือง (เหล่าเสือโก้ก)ทำแล้ว5142156160161ทำแล้ว 31/10/255959461413
181. อบต.ไพบูลย์ (น้ำขุ่น)ทำแล้ว4358273309295ทำแล้ว 20/06/256075129797777
182. อบต.ม่วงสามสิบ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว6136120171189ทำแล้ว 02/05/2560254261814
183. อบต.ม่วงใหญ่ (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว7145139140124ทำแล้ว 28/11/25592862252425
184. อบต.เมืองเดช (เดชอุดม)ทำแล้ว6137130134130ทำแล้ว 31/10/255916824710210295
185. อบต.ยาง (น้ำยืน)ทำแล้ว6261261261261ทำแล้ว 02/05/2560261711
186. อบต.ยางขี้นก (เขื่องใน)ทำแล้ว5148158150144ทำแล้ว 30/10/255967333325
187. อบต.ยางโยภาพ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว5177166164162ทำแล้ว 25/11/25595958312726
188. อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว7169164163161ทำแล้ว 30/11/2559950332
189. อบต.ยางใหญ่ (น้ำยืน)ทำแล้ว7231171182164ทำแล้ว 20/10/255912480444444
190. อบต.ระเว (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7226215212213ทำแล้ว 28/10/2559181148949493
191. อบต.ไร่ใต้ (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7185141132118ทำแล้ว 31/10/255939212121
192. อบต.ไร่น้อย (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว7594644588522ทำแล้ว 15/03/2560112655898
193. อบต.ลาดควาย (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว5226225229228ทำแล้ว 31/10/25593250111
194. อบต.วาริน (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6821039581ทำแล้ว 31/03/25604071545452
195. อบต.ศรีสุข (เขื่องใน)ทำแล้ว5260235143128ทำแล้ว 31/10/25591476403738
196. อบต.สงยาง (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว5215185174138ทำแล้ว 28/10/255986444
197. อบต.สมสะอาด (เดชอุดม)ทำแล้ว662646988ทำแล้ว 28/10/25599475666251
198. อบต.สระสมิง (วารินชำราบ)ทำแล้ว7277223225216ทำแล้ว 28/10/255970511
199. อบต.สร้างถ่อ (เขื่องใน)ทำแล้ว6178202177180ทำแล้ว 30/01/25603168454137
200. อบต.สหธาตุ (เขื่องใน)ทำแล้ว6139141141141ทำแล้ว 27/10/2559869535252
201. อบต.สองคอน (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว72111519688ทำแล้ว 21/11/25593268321911
202. อบต.สะพือ (ตระการพืชผล)ทำแล้ว5122109103109ทำแล้ว 31/10/255915698774
203. อบต.สารภี (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว512894175177ทำแล้ว 25/11/25591587373634
204. อบต.สำโรง (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว5144919689ทำแล้ว 28/11/2559321131313
205. อบต.สำโรง (ตาลสุม)ทำแล้ว6245262262262ทำแล้ว 15/12/255926167108108100
206. อบต.โสกแสง (นาจะหลวย)ทำแล้ว6371387387387ทำแล้ว 28/10/255917064321414
207. อบต.หนองกินเพล (วารินชำราบ)ทำแล้ว6302299296299ทำแล้ว 31/10/25594295313030
208. อบต.หนองกุง (ตาลสุม)ทำแล้ว691859284ทำแล้ว 11/11/25593360393936
209. อบต.หนองขอน (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6209219329330ทำแล้ว 29/11/25591526262623
210. อบต.หนองไข่นก (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว6186186186186ทำแล้ว 29/11/25594871121212
211. อบต.หนองช้างใหญ่ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว7135135135135ทำแล้ว 23/11/2559141171713
212. อบต.หนองเต่า (ตระการพืชผล)ทำแล้ว7301302302302ทำแล้ว 31/10/25591149312928
213. อบต.หนองทันน้ำ (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว5262262262262ทำแล้ว 31/10/255915777
214. อบต.หนองบก (เหล่าเสือโก้ก)ทำแล้ว489919191ทำแล้ว 31/10/255929161616
215. อบต.หนองบ่อ (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6103104104104ทำแล้ว 14/11/255915444
216. อบต.หนองบัวฮี (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6267203165171ทำแล้ว 28/10/255987156131129127
217. อบต.หนองเมือง (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว8261291245242ทำแล้ว 28/11/25591741272423
218. อบต.หนองสะโน (บุณฑริก)ทำแล้ว8536397393296ทำแล้ว 15/11/255916696222
219. อบต.หนองสิม (เขมราฐ)ทำแล้ว689939393ทำแล้ว 31/10/25593251622
220. อบต.หนองแสงใหญ่ (โขงเจียม)ทำแล้ว798858378ทำแล้ว 31/10/255910175464239
221. อบต.หนองเหล่า (เขื่องใน)ทำแล้ว7286305303310ทำแล้ว 14/11/25593392615959
222. อบต.หนองเหล่า (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว6225228228228ทำแล้ว 31/03/256010259777
223. อบต.หนองอ้ม (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว589939393ทำแล้ว 31/10/25596688161615
224. อบต.หนองฮาง (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว5145147147147ทำแล้ว 28/11/25592770555555
225. อบต.หนองไฮ (สำโรง)ทำแล้ว612812911467ทำแล้ว 30/11/255917655
226. อบต.หนามแท่ง (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว7154752117ทำแล้ว 31/10/2559144424142
227. อบต.ห้วยขะยุง (วารินชำราบ)ทำแล้ว7168170169169ทำแล้ว 31/10/2559561242221
228. อบต.ห้วยข่า (บุณฑริก)ทำแล้ว7679679679679ทำแล้ว 31/10/2559261103303027
229. อบต.ห้วยไผ่ (โขงเจียม)ทำแล้ว7222241197172ทำแล้ว 31/10/2559176515150
230. อบต.ห้วยฝ้ายพัฒนา (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6178187186187ทำแล้ว 31/10/255910243161616
231. อบต.ห้วยยาง (โขงเจียม)ทำแล้ว7179199190190ทำแล้ว 29/11/25595781504644
232. อบต.หัวดอน (เขื่องใน)ทำแล้ว6191193193187ทำแล้ว 28/10/2559107563028
233. อบต.หัวเรือ (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว5183187173168ทำแล้ว 03/04/256056131583837
234. อบต.เหล่างาม (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว8449451449449ทำแล้ว 30/11/255943332
235. อบต.เหล่าแดง (ดอนมดแดง)ทำแล้ว6165192161134ทำแล้ว 25/11/255917672161516
236. อบต.เหล่าบก (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว7246246246246ทำแล้ว 28/11/255941105141414
237. อบต.ไหล่ทุ่ง (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6176176176176ทำแล้ว 27/10/255959173131130127
238. อบต.อ่างศิลา (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6173156147149ทำแล้ว 27/10/255958710109
239. อบต.เอือดใหญ่ (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6156172158143ทำแล้ว 31/10/25592528766
รวม 239 อปท.2391,46155,39653,98552,30351,57523913,59620,3578,8867,7847,432
ข้อมูล ณ 07/08/2563