รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อุบลราชธานี ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.อุบลราชธานี (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว5347380337260ทำแล้ว 21/04/25605204000
2. เทศบาลนครอุบลราชธานี (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว5247137113113ทำแล้ว 30/11/255983411
3. เทศบาลเมืองแจระแม (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6364366369368ทำแล้ว 21/10/25593046101
4. เทศบาลเมืองเดชอุดม (เดชอุดม)ทำแล้ว6304319335305ทำแล้ว 31/10/255911112000
5. เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว3207149204125ทำแล้ว 30/11/255984000
6. เทศบาลเมืองวารินชำราบ (วารินชำราบ)ทำแล้ว5139119104100ทำแล้ว 28/12/255940000
7. เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว6140123113107ทำแล้ว 28/10/255961000
8. เทศบาลตำบลกุดชมภู (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6518522522522ทำแล้ว 31/10/255966110
9. เทศบาลตำบลกุดประทาย (เดชอุดม)ทำแล้ว7212169164146ทำแล้ว 31/10/2559
10. เทศบาลตำบลขามป้อม (เขมราฐ)ทำแล้ว726499249ทำแล้ว 05/05/25601722000
11. เทศบาลตำบลขามใหญ่ (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6384380336327ทำแล้ว 31/10/2559249000
12. เทศบาลตำบลขี้เหล็ก (น้ำขุ่น)ทำแล้ว62821298367ทำแล้ว 07/11/2560
13. เทศบาลตำบลเขมราฐ (เขมราฐ)ทำแล้ว6277271258247ทำแล้ว 31/10/25592547000
14. เทศบาลตำบลเขื่องใน (เขื่องใน)ทำแล้ว6196253220198ทำแล้ว 28/10/255938000
15. เทศบาลตำบลคอแลน (บุณฑริก)ทำแล้ว41611359389ทำแล้ว 28/10/255976000
16. เทศบาลตำบลคำขวาง (วารินชำราบ)ทำแล้ว6253253253253ทำแล้ว 31/10/25593000
17. เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ (วารินชำราบ)ทำแล้ว51471178877ทำแล้ว 29/11/25591661222
18. เทศบาลตำบลช่องเม็ก (สิรินธร)ทำแล้ว8142133137137ทำแล้ว 30/10/2559247000
19. เทศบาลตำบลโซง (น้ำยืน)ทำแล้ว7302263224230ทำแล้ว 19/09/255969111
20. เทศบาลตำบลตระการพืชผล (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6586585587587ทำแล้ว 28/10/25593000
21. เทศบาลตำบลตาเกา (น้ำขุ่น)ทำแล้ว7189171167156ทำแล้ว 31/10/255967000
22. เทศบาลตำบลตาลสุม (ตาลสุม)ทำแล้ว6138207147142ทำแล้ว 27/12/2559
23. เทศบาลตำบลท่าช้าง (สว่างวีระวงศ์)ทำแล้ว8196196196195ทำแล้ว 15/11/25592679000
24. เทศบาลตำบลเทพวงศา (เขมราฐ)ทำแล้ว679414750ทำแล้ว 30/11/25596070131313
25. เทศบาลตำบลธาตุ (วารินชำราบ)ทำแล้ว7211241241241ทำแล้ว 31/10/25594091000
26. เทศบาลตำบลนาจะหลวย (นาจะหลวย)ทำแล้ว6198203206197ทำแล้ว 31/10/2559291277
27. เทศบาลตำบลนาจาน (นาเยีย)ทำแล้ว6263261257256ทำแล้ว 28/10/2559475000
28. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ (บุณฑริก)ทำแล้ว7523532532532ทำแล้ว 28/11/255923000
29. เทศบาลตำบลนาเยีย (นาเยีย)ทำแล้ว7201190168120ทำแล้ว 31/10/255962866
30. เทศบาลตำบลนาเรือง (นาเยีย)ทำแล้ว7210827155ทำแล้ว 27/10/255970282828
31. เทศบาลตำบลนาส่วง (เดชอุดม)ทำแล้ว5184149154150ทำแล้ว 31/10/255945555
32. เทศบาลตำบลน้ำยืน (น้ำยืน)ทำแล้ว6225225225225ทำแล้ว 31/10/25592466777
33. เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย (สิรินธร)ทำแล้ว6741727727727ทำแล้ว 30/11/2559741000
34. เทศบาลตำบลบัวงาม (เดชอุดม)ทำแล้ว6373373370370ทำแล้ว 28/10/255969000
35. เทศบาลตำบลบ้านกอก (เขื่องใน)ทำแล้ว6135124114105ทำแล้ว 28/11/255954000
36. เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม (โขงเจียม)ทำแล้ว6462461461461ทำแล้ว 31/10/255940000
37. เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง (สว่างวีระวงศ์)ทำแล้ว6537550549550ทำแล้ว 10/11/2559461521975
38. เทศบาลตำบลบุ่งไหม (วารินชำราบ)ทำแล้ว5250250250250ทำแล้ว 31/10/2559951000
39. เทศบาลตำบลบุณฑริก (บุณฑริก)ทำแล้ว4171178177181ทำแล้ว 25/11/25592168000
40. เทศบาลตำบลปทุม (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว7399415414411ทำแล้ว 31/10/255921567000
41. เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7336336336336ทำแล้ว 28/10/2559556000
42. เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว8218219219219ทำแล้ว 28/10/255910000
43. เทศบาลตำบลโพธิ์ศรี (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6144144144144ทำแล้ว 24/02/2560127117000
44. เทศบาลตำบลโพนงาม (เดชอุดม)ทำแล้ว73462893521ทำแล้ว 31/10/25599568000
45. เทศบาลตำบลภูจองนายอย (นาจะหลวย)ทำแล้ว5212137127112ทำแล้ว 28/10/255918491000
46. เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว3104105103104ทำแล้ว 31/10/25592457000
47. เทศบาลตำบลเมืองศรีไค (วารินชำราบ)ทำแล้ว7491495495495ทำแล้ว 31/10/2559117000
48. เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว461616161ทำแล้ว 03/05/2560
49. เทศบาลตำบลสว่าง (สว่างวีระวงศ์)ทำแล้ว6178180181182ทำแล้ว 28/11/2559666000
50. เทศบาลตำบลสำโรง (สำโรง)ทำแล้ว6246168167169ทำแล้ว 28/10/255911886000
51. เทศบาลตำบลสีวิเชียร (น้ำยืน)ทำแล้ว6932062215ทำแล้ว 25/10/25591155222
52. เทศบาลตำบลแสนสุข (วารินชำราบ)ทำแล้ว5157159159159ทำแล้ว 31/10/2559282438463534
53. เทศบาลตำบลหนองนกทา (เขมราฐ)ทำแล้ว5271132106109ทำแล้ว 30/03/2560
54. เทศบาลตำบลหนองผือ (เขมราฐ)ทำแล้ว7288289289289ทำแล้ว 28/04/25608855555
55. เทศบาลตำบลห้วยขะยุง (วารินชำราบ)ทำแล้ว7147145140137ทำแล้ว 31/10/255954000
56. เทศบาลตำบลห้วยเรือ (เขื่องใน)ทำแล้ว10164213217191ทำแล้ว 31/10/25594014139
57. เทศบาลตำบลหัวนา (เขมราฐ)ทำแล้ว7533580580580ทำแล้ว 31/10/2559678000
58. เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก (เหล่าเสือโก้ก)ทำแล้ว6178194193201ทำแล้ว 31/10/255972999
59. เทศบาลตำบลอ่างศิลา (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6224206199191ทำแล้ว 31/10/25591678100
60. เทศบาลตำบลอุบล (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว7178179179179ทำแล้ว 31/10/25591965000
61. อบต.กระเดียน (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6171171171171ทำแล้ว 11/11/2559644000
62. อบต.กระโสบ (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว7118127125126ทำแล้ว 03/04/256015000
63. อบต.กลาง (เดชอุดม)ทำแล้ว7270115105105ทำแล้ว 31/10/25591081444
64. อบต.กลางใหญ่ (เขื่องใน)ทำแล้ว7160160155149ทำแล้ว 30/11/25591098000
65. อบต.กองโพน (นาตาล)ทำแล้ว4232232232232ทำแล้ว 08/11/25597116000
66. อบต.ก่อเอ้ (เขื่องใน)ทำแล้ว7196172168165ทำแล้ว 31/10/255939000
67. อบต.กาบิน (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว6175172153218ทำแล้ว 31/10/255942200
68. อบต.กุดยาลวน (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6290297297297ทำแล้ว 28/10/255927222
69. อบต.กุดเรือ (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว6137142136136ทำแล้ว 31/10/25594170900
70. อบต.กุดลาด (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6267255238214ทำแล้ว 31/10/255980112292727
71. อบต.กุศกร (ตระการพืชผล)ทำแล้ว5194195195195ทำแล้ว 28/10/25595681097
72. อบต.เกษม (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6225724323ทำแล้ว 24/10/255927106000
73. อบต.เก่าขาม (น้ำยืน)ทำแล้ว6157157157157ทำแล้ว 25/10/25592184000
74. อบต.แก้ง (เดชอุดม)ทำแล้ว6266268263263ทำแล้ว 28/02/256038107000
75. อบต.แก้งกอก (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว8172172143136ทำแล้ว 31/10/255952000
76. อบต.แก่งเค็ง (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว6155155154154ทำแล้ว 27/10/255961000
77. อบต.แก่งโดม (สว่างวีระวงศ์)ทำแล้ว91281159572ทำแล้ว 18/11/2559248554
78. อบต.แก้งเหนือ (เขมราฐ)ทำแล้ว5180181181181ทำแล้ว 28/10/255914000
79. อบต.ขามป้อม (สำโรง)ทำแล้ว6230222202200ทำแล้ว 31/10/255967333
80. อบต.ขามเปี้ย (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6356357357357ทำแล้ว 31/10/2559171191919
81. อบต.ข้าวปุ้น (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว6122929291ทำแล้ว 31/10/2559948000
82. อบต.ขี้เหล็ก (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว7166177204188ทำแล้ว 31/10/25595567000
83. อบต.โขงเจียม (โขงเจียม)ทำแล้ว5177137125116ทำแล้ว 23/11/255911000
84. อบต.ค้อทอง (เขื่องใน)ทำแล้ว8632634632632ทำแล้ว 28/10/25593000
85. อบต.คอนสาย (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6176159158156ทำแล้ว 31/10/256021151000
86. อบต.ค้อน้อย (สำโรง)ทำแล้ว6144144144144ทำแล้ว 31/10/255939666
87. อบต.คันไร่ (สิรินธร)ทำแล้ว6892899899899ทำแล้ว 31/10/255987100
88. อบต.คำเขื่อนแก้ว (สิรินธร)ทำแล้ว6352346340343ทำแล้ว 30/09/255918135500
89. อบต.คำครั่ง (เดชอุดม)ทำแล้ว6325297305296ทำแล้ว 17/05/25597249333
90. อบต.คำเจริญ (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6266266265273ทำแล้ว 28/10/255949000
91. อบต.คำหว้า (ตาลสุม)ทำแล้ว6167154161154ทำแล้ว 28/10/25591748332
92. อบต.คำไหล (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6351347319319ทำแล้ว 28/10/255961000
93. อบต.คำไฮใหญ่ (ดอนมดแดง)ทำแล้ว6201168169134ทำแล้ว 31/10/255960000
94. อบต.คูเมือง (วารินชำราบ)ทำแล้ว7173174174174ทำแล้ว 31/10/255921200
95. อบต.โคกก่อง (สำโรง)ทำแล้ว7323331332331ทำแล้ว 09/12/2559261444
96. อบต.โคกจาน (ตระการพืชผล)ทำแล้ว5162164164164ทำแล้ว 31/10/2559972000
97. อบต.โคกชำแระ (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว6335287192177ทำแล้ว 14/11/255946000
98. อบต.โคกสว่าง (สำโรง)ทำแล้ว6313340340340ทำแล้ว 28/11/255977000
99. อบต.โคกสะอาด (น้ำขุ่น)ทำแล้ว6269270270270ทำแล้ว 31/10/255949111
100. อบต.จิกเทิง (ตาลสุม)ทำแล้ว685858585ทำแล้ว 31/10/25591235211
101. อบต.เจียด (เขมราฐ)ทำแล้ว6189189189189ทำแล้ว 28/10/2559
102. อบต.ช่องเม็ก (สิรินธร)ทำแล้ว7228232232232ทำแล้ว 18/11/255966000
103. อบต.ชีทวน (เขื่องใน)ทำแล้ว7155190184133ทำแล้ว 31/10/255996000
104. อบต.เซเป็ด (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6685685685685ทำแล้ว 31/10/255927000
105. อบต.ดอนจิก (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6482391414392ทำแล้ว 31/10/25592210000
106. อบต.ดอนมดแดง (ดอนมดแดง)ทำแล้ว5198182180180ทำแล้ว 28/10/255922119232323
107. อบต.ดอนใหญ่ (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6102102102102ทำแล้ว 31/10/2559
108. อบต.ดุมใหญ่ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว7275267259259ทำแล้ว 30/11/255929000
109. อบต.แดงหม้อ (เขื่องใน)ทำแล้ว668534643ทำแล้ว 31/10/25596558181716
110. อบต.โดมประดิษฐ์ (น้ำยืน)ทำแล้ว6368202415532ทำแล้ว 25/10/2559117186411
111. อบต.ตบหู (เดชอุดม)ทำแล้ว5528521526520ทำแล้ว 28/10/25598348000
112. อบต.ตระการ (ตระการพืชผล)ทำแล้ว7192191186184ทำแล้ว 09/11/255916000
113. อบต.ตะบ่าย (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6164170170170ทำแล้ว 31/10/2559
114. อบต.ตากแดด (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6246249249248ทำแล้ว 31/10/2559135000
115. อบต.ตาลสุม (ตาลสุม)ทำแล้ว6228228228228ทำแล้ว 29/11/255927000
116. อบต.เตย (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว5197153151140ทำแล้ว 30/04/25608388000
117. อบต.ถ้ำแข้ (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6119328328328ทำแล้ว 31/10/255912114000
118. อบต.ทรายมูล (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6149225115115ทำแล้ว 28/10/25592559000
119. อบต.ท่าโพธิ์ศรี (เดชอุดม)ทำแล้ว6522523523523ทำแล้ว 27/10/25591323322
120. อบต.ท่าเมือง (ดอนมดแดง)ทำแล้ว5245252251282ทำแล้ว 24/11/25595790000
121. อบต.ท่าลาด (วารินชำราบ)ทำแล้ว7219222222222ทำแล้ว 28/10/25593388000
122. อบต.ท่าหลวง (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6385386393395ทำแล้ว 31/10/2559267000
123. อบต.ท่าไห (เขื่องใน)ทำแล้ว6129167185178ทำแล้ว 31/10/25592039000
124. อบต.ทุ่งเทิง (เดชอุดม)ทำแล้ว6244250252249ทำแล้ว 31/10/255948000
125. อบต.ธาตุน้อย (เขื่องใน)ทำแล้ว6266263251242ทำแล้ว 31/10/25591656000
126. อบต.นากระแซง (เดชอุดม)ทำแล้ว5115105105106ทำแล้ว 28/10/255967000
127. อบต.นาเกษม (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว5175230231231ทำแล้ว 31/10/2559658000
128. อบต.นาคาย (ตาลสุม)ทำแล้ว5472476476475ทำแล้ว 29/12/2559241000
129. อบต.นาคำ (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6218218218218ทำแล้ว 23/11/25603000
130. อบต.นาคำใหญ่ (เขื่องใน)ทำแล้ว6122796159ทำแล้ว 31/10/25595586222
131. อบต.นาเจริญ (เดชอุดม)ทำแล้ว7179101101126ทำแล้ว 31/10/2559853000
132. อบต.นาดี (นาเยีย)ทำแล้ว6241244244244ทำแล้ว 31/10/2559
133. อบต.นาตาล (นาตาล)ทำแล้ว7116104104104ทำแล้ว 31/10/255912128555
134. อบต.นาพิน (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6412424424424ทำแล้ว 31/10/255932000
135. อบต.นาโพธิ์ (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6281282282282ทำแล้ว 28/10/2559134300
136. อบต.นาโพธิ์กลาง (โขงเจียม)ทำแล้ว7216228228228ทำแล้ว 31/10/255979951371
137. อบต.นาเลิง (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว6431432432432ทำแล้ว 14/11/255947310
138. อบต.นาเลิน (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6399346333336ทำแล้ว 20/09/256077139181711
139. อบต.นาแวง (เขมราฐ)ทำแล้ว7160142135183ทำแล้ว 31/10/25591067000
140. อบต.นาส่วง (เดชอุดม)ทำแล้ว72101119762ทำแล้ว 28/10/2559137444
141. อบต.นาสะไม (ตระการพืชผล)ทำแล้ว7218229208238ทำแล้ว 31/10/25592794000
142. อบต.นาห่อม (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว5174186185186ทำแล้ว 31/10/255911351084
143. อบต.โนนกลาง (สำโรง)ทำแล้ว7173203204206ทำแล้ว 31/10/25593165665
144. อบต.โนนกลาง (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว749595959ทำแล้ว 27/10/255949000
145. อบต.โนนก่อ (สิรินธร)ทำแล้ว7490490490490ทำแล้ว 15/11/25593140100
146. อบต.โนนกาเล็น (สำโรง)ทำแล้ว6204258213183ทำแล้ว 28/10/25596811107
147. อบต.โนนกาหลง (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7165167168168ทำแล้ว 15/05/25603755000
148. อบต.โนนกุง (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6476452471298ทำแล้ว 04/11/25591067555
149. อบต.โนนค้อ (บุณฑริก)ทำแล้ว4174152143141ทำแล้ว 28/10/2559177311
150. อบต.โนนผึ้ง (วารินชำราบ)ทำแล้ว7280243233234ทำแล้ว 31/10/255910229000
151. อบต.โนนรัง (เขื่องใน)ทำแล้ว613312610997ทำแล้ว 31/10/255954000
152. อบต.โนนสมบูรณ์ (เดชอุดม)ทำแล้ว7351382382382ทำแล้ว 28/10/25604358000
153. อบต.โนนสมบูรณ์ (นาจะหลวย)ทำแล้ว465565053ทำแล้ว 02/05/25607035000
154. อบต.โนนสวรรค์ (นาจะหลวย)ทำแล้ว4268217233215ทำแล้ว 31/10/255910075000
155. อบต.โนนสวาง (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว5128110106111ทำแล้ว 28/10/25595884900
156. อบต.โนนโหนน (วารินชำราบ)ทำแล้ว61561048380ทำแล้ว 31/10/2559231100
157. อบต.บอน (สำโรง)ทำแล้ว5193190190190ทำแล้ว 31/10/25592593262622
158. อบต.บัวงาม (เดชอุดม)ทำแล้ว5428428428428ทำแล้ว 31/10/255931000
159. อบต.บัวงาม (บุณฑริก)ทำแล้ว51306856101ทำแล้ว 31/10/2559
160. อบต.บ้านแขม (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7203203203203ทำแล้ว 31/10/25592465000
161. อบต.บ้านแดง (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6146138130145ทำแล้ว 31/10/25591432000
162. อบต.บ้านตูม (นาจะหลวย)ทำแล้ว6234261238181ทำแล้ว 28/09/25606240000
163. อบต.บ้านไทย (เขื่องใน)ทำแล้ว6194403939ทำแล้ว 28/10/2559327100
164. อบต.บ้านแมด (บุณฑริก)ทำแล้ว5240256252244ทำแล้ว 11/11/25592355111111
165. อบต.บุ่งหวาย (วารินชำราบ)ทำแล้ว7267267268268ทำแล้ว 31/10/25597952000
166. อบต.บุเปือย (น้ำยืน)ทำแล้ว4214127125464ทำแล้ว 25/10/2559151444
167. อบต.ปะอาว (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว7325207166145ทำแล้ว 29/11/2559561311100
168. อบต.ป่าโมง (เดชอุดม)ทำแล้ว6173198163171ทำแล้ว 28/10/255955700
169. อบต.เป้า (ตระการพืชผล)ทำแล้ว7266388394394ทำแล้ว 16/11/255928966
170. อบต.ไผ่ใหญ่ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว81131059697ทำแล้ว 15/11/25592455987
171. อบต.ฝางคำ (สิรินธร)ทำแล้ว7169175175175ทำแล้ว 28/10/2559532000
172. อบต.พรสวรรค์ (นาจะหลวย)ทำแล้ว5104127111104ทำแล้ว 03/05/25605662222
173. อบต.พะลาน (นาตาล)ทำแล้ว8110110110110ทำแล้ว 24/11/255918000
174. อบต.พังเคน (นาตาล)ทำแล้ว5272290246237 ยังไม่อนุมัติ 1100000
175. อบต.แพงใหญ่ (เหล่าเสือโก้ก)ทำแล้ว7252232216215ทำแล้ว 31/10/255952800
176. อบต.โพธิ์ไทร (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว6201255231229ทำแล้ว 31/10/255951103000
177. อบต.โพธิ์ใหญ่ (วารินชำราบ)ทำแล้ว6194155134135ทำแล้ว 31/10/25598888000
178. อบต.โพนงาม (บุณฑริก)ทำแล้ว7278243175150ทำแล้ว 28/10/25591000
179. อบต.โพนแพง (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว8104878386ทำแล้ว 25/11/255950000
180. อบต.โพนเมือง (เหล่าเสือโก้ก)ทำแล้ว5142156160161ทำแล้ว 31/10/255959800
181. อบต.ไพบูลย์ (น้ำขุ่น)ทำแล้ว4359268310298ทำแล้ว 20/06/2560265000
182. อบต.ม่วงสามสิบ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว6138116172190ทำแล้ว 02/05/256050000
183. อบต.ม่วงใหญ่ (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว7145139140124ทำแล้ว 28/11/255919000
184. อบต.เมืองเดช (เดชอุดม)ทำแล้ว6137130134130ทำแล้ว 31/10/255933110000
185. อบต.ยาง (น้ำยืน)ทำแล้ว6261261261261ทำแล้ว 02/05/2560261000
186. อบต.ยางขี้นก (เขื่องใน)ทำแล้ว5148158150144ทำแล้ว 30/10/255967000
187. อบต.ยางโยภาพ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว5177166164162ทำแล้ว 25/11/255958000
188. อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว7169164163161ทำแล้ว 30/11/255950000
189. อบต.ยางใหญ่ (น้ำยืน)ทำแล้ว7231171182164ทำแล้ว 20/10/25598070600
190. อบต.ระเว (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7226215212213ทำแล้ว 28/10/255969141000
191. อบต.ไร่ใต้ (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7185141132118ทำแล้ว 31/10/255914000
192. อบต.ไร่น้อย (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว7582655590522ทำแล้ว 15/03/25605000
193. อบต.ลาดควาย (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว5226225229228ทำแล้ว 31/10/25591549000
194. อบต.วาริน (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6118938288ทำแล้ว 31/03/25602833000
195. อบต.ศรีสุข (เขื่องใน)ทำแล้ว5344151143128ทำแล้ว 31/10/2559769311
196. อบต.สงยาง (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว5215185174138ทำแล้ว 28/10/255986000
197. อบต.สมสะอาด (เดชอุดม)ทำแล้ว662646988ทำแล้ว 28/10/25597171181811
198. อบต.สระสมิง (วารินชำราบ)ทำแล้ว7277223225216ทำแล้ว 28/10/255937000
199. อบต.สร้างถ่อ (เขื่องใน)ทำแล้ว6178200180180ทำแล้ว 30/01/2560151000
200. อบต.สหธาตุ (เขื่องใน)ทำแล้ว6141141141141ทำแล้ว 27/10/2559155000
201. อบต.สองคอน (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว72111519688ทำแล้ว 21/11/25592681500
202. อบต.สะพือ (ตระการพืชผล)ทำแล้ว5124109103109ทำแล้ว 31/10/25598886000
203. อบต.สารภี (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว512794175178ทำแล้ว 25/11/255971444
204. อบต.สำโรง (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว5145909689ทำแล้ว 28/11/255919000
205. อบต.สำโรง (ตาลสุม)ทำแล้ว6256262262262ทำแล้ว 15/12/255913172910
206. อบต.โสกแสง (นาจะหลวย)ทำแล้ว6371387387387ทำแล้ว 28/10/255912257000
207. อบต.หนองกินเพล (วารินชำราบ)ทำแล้ว6304299298301ทำแล้ว 31/10/25591660000
208. อบต.หนองกุง (ตาลสุม)ทำแล้ว694859284ทำแล้ว 11/11/25593361644
209. อบต.หนองขอน (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6209219329330ทำแล้ว 29/11/25594421
210. อบต.หนองไข่นก (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว6186186186186ทำแล้ว 29/11/2559955000
211. อบต.หนองช้างใหญ่ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว7135135135135ทำแล้ว 23/11/25591411264
212. อบต.หนองเต่า (ตระการพืชผล)ทำแล้ว7301302302302ทำแล้ว 31/10/2559324331
213. อบต.หนองทันน้ำ (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว5262262262262ทำแล้ว 31/10/25592000
214. อบต.หนองบก (เหล่าเสือโก้ก)ทำแล้ว489919191ทำแล้ว 31/10/255929322
215. อบต.หนองบ่อ (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6103104104104ทำแล้ว 14/11/2559
216. อบต.หนองบัวฮี (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6267203165171ทำแล้ว 28/10/25597013715119
217. อบต.หนองเมือง (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว8262291245242ทำแล้ว 28/11/25591341000
218. อบต.หนองสะโน (บุณฑริก)ทำแล้ว8537397393296ทำแล้ว 15/11/255915095000
219. อบต.หนองสิม (เขมราฐ)ทำแล้ว689939393ทำแล้ว 31/10/255916400
220. อบต.หนองแสงใหญ่ (โขงเจียม)ทำแล้ว797868378ทำแล้ว 31/10/25595055000
221. อบต.หนองเหล่า (เขื่องใน)ทำแล้ว7286305303310ทำแล้ว 14/11/255926841000
222. อบต.หนองเหล่า (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว6225228228228ทำแล้ว 31/03/2560458000
223. อบต.หนองอ้ม (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว589939393ทำแล้ว 31/10/25592852876
224. อบต.หนองฮาง (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว5145147147147ทำแล้ว 28/11/2559252999
225. อบต.หนองไฮ (สำโรง)ทำแล้ว612912911467ทำแล้ว 30/11/255913000
226. อบต.หนามแท่ง (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว7154752117ทำแล้ว 31/10/255913000
227. อบต.ห้วยขะยุง (วารินชำราบ)ทำแล้ว7169169169169ทำแล้ว 31/10/2559754553
228. อบต.ห้วยข่า (บุณฑริก)ทำแล้ว7679679679679ทำแล้ว 31/10/25597880000
229. อบต.ห้วยไผ่ (โขงเจียม)ทำแล้ว7222241197172ทำแล้ว 31/10/2559174101010
230. อบต.ห้วยฝ้ายพัฒนา (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6178187186187ทำแล้ว 31/10/25597043000
231. อบต.ห้วยยาง (โขงเจียม)ทำแล้ว7190190190190ทำแล้ว 29/11/25591214000
232. อบต.หัวดอน (เขื่องใน)ทำแล้ว6191193193187ทำแล้ว 28/10/2559107444
233. อบต.หัวเรือ (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว5181188175168ทำแล้ว 03/04/25602482100
234. อบต.เหล่างาม (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว8449451449449ทำแล้ว 30/11/255943000
235. อบต.เหล่าแดง (ดอนมดแดง)ทำแล้ว6165192161134ทำแล้ว 25/11/25598954000
236. อบต.เหล่าบก (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว7246246246246ทำแล้ว 28/11/255970000
237. อบต.ไหล่ทุ่ง (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6176176176176ทำแล้ว 27/10/255942156696968
238. อบต.อ่างศิลา (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6174156147149ทำแล้ว 27/10/255974000
239. อบต.เอือดใหญ่ (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6156172158143ทำแล้ว 31/10/255944000
รวม 239 อปท.2391,46156,91454,14952,68452,0592385,17515,649764551494
ข้อมูล ณ 23/01/2561