รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อุบลราชธานี ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.อุบลราชธานี (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว5350365316252ทำแล้ว 28/02/25601193092085939
2. เทศบาลนครอุบลราชธานี (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว5247137113113ทำแล้ว 30/11/2559142113513936
3. เทศบาลเมืองแจระแม (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6363366369368ทำแล้ว 21/10/25597055545
4. เทศบาลเมืองเดชอุดม (เดชอุดม)ทำแล้ว6304319335305ทำแล้ว 31/10/255939123131313
5. เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว3207149204125ทำแล้ว 30/11/25591485222222
6. เทศบาลเมืองวารินชำราบ (วารินชำราบ)ทำแล้ว5140118104100ทำแล้ว 28/12/25593545222
7. เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว6140123113107ทำแล้ว 28/10/255962252425
8. เทศบาลตำบลกุดชมภู (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6518522522522ทำแล้ว 31/10/2559166212019
9. เทศบาลตำบลกุดประทาย (เดชอุดม)ทำแล้ว7212169164146ทำแล้ว 31/10/25595111
10. เทศบาลตำบลขามป้อม (เขมราฐ)ทำแล้ว726499249ทำแล้ว 05/05/25606822322
11. เทศบาลตำบลขามใหญ่ (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6380381335330ทำแล้ว 31/10/25592248583536
12. เทศบาลตำบลขี้เหล็ก (น้ำขุ่น)ทำแล้ว62821298367ทำแล้ว 07/11/25601495211515
13. เทศบาลตำบลเขมราฐ (เขมราฐ)ทำแล้ว6277271258247ทำแล้ว 31/10/25595047544
14. เทศบาลตำบลเขื่องใน (เขื่องใน)ทำแล้ว6196253220198ทำแล้ว 28/10/25595439888
15. เทศบาลตำบลคอแลน (บุณฑริก)ทำแล้ว41601369389ทำแล้ว 28/10/2559975363634
16. เทศบาลตำบลคำขวาง (วารินชำราบ)ทำแล้ว6253253253253ทำแล้ว 31/10/25594111
17. เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ (วารินชำราบ)ทำแล้ว51471178877ทำแล้ว 29/11/25592370212121
18. เทศบาลตำบลช่องเม็ก (สิรินธร)ทำแล้ว8142133137137ทำแล้ว 30/10/2559247888
19. เทศบาลตำบลโซง (น้ำยืน)ทำแล้ว7242220136159ทำแล้ว 19/09/25594089595751
20. เทศบาลตำบลตระการพืชผล (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6586585587587ทำแล้ว 28/10/255915222
21. เทศบาลตำบลตาเกา (น้ำขุ่น)ทำแล้ว7189171167156ทำแล้ว 31/10/255967322
22. เทศบาลตำบลตาลสุม (ตาลสุม)ทำแล้ว6138207147142ทำแล้ว 27/12/255930431
23. เทศบาลตำบลท่าช้าง (สว่างวีระวงศ์)ทำแล้ว8196196196195ทำแล้ว 15/11/25592679121111
24. เทศบาลตำบลเทพวงศา (เขมราฐ)ทำแล้ว679414750ทำแล้ว 30/11/25598592413635
25. เทศบาลตำบลธาตุ (วารินชำราบ)ทำแล้ว7211241241241ทำแล้ว 31/10/255946911111
26. เทศบาลตำบลนาจะหลวย (นาจะหลวย)ทำแล้ว6201202204197ทำแล้ว 31/10/25591882272626
27. เทศบาลตำบลนาจาน (นาเยีย)ทำแล้ว6263261257256ทำแล้ว 28/10/2559688111111
28. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ (บุณฑริก)ทำแล้ว7523532532532ทำแล้ว 28/11/255923111
29. เทศบาลตำบลนาเยีย (นาเยีย)ทำแล้ว7201190168120ทำแล้ว 31/10/255962313130
30. เทศบาลตำบลนาเรือง (นาเยีย)ทำแล้ว7210827155ทำแล้ว 27/10/25595370424242
31. เทศบาลตำบลนาส่วง (เดชอุดม)ทำแล้ว5184149154150ทำแล้ว 31/10/255945151515
32. เทศบาลตำบลน้ำยืน (น้ำยืน)ทำแล้ว6225225225225ทำแล้ว 31/10/25595771353535
33. เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย (สิรินธร)ทำแล้ว6741727727727ทำแล้ว 30/11/2559211952555
34. เทศบาลตำบลบัวงาม (เดชอุดม)ทำแล้ว6373373370370ทำแล้ว 28/10/255969632
35. เทศบาลตำบลบ้านกอก (เขื่องใน)ทำแล้ว6135124114105ทำแล้ว 28/11/25591156272727
36. เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม (โขงเจียม)ทำแล้ว6462461461461ทำแล้ว 31/10/255940171717
37. เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง (สว่างวีระวงศ์)ทำแล้ว6537550549550ทำแล้ว 10/11/255946152363528
38. เทศบาลตำบลบุ่งไหม (วารินชำราบ)ทำแล้ว5243250250250ทำแล้ว 31/10/25592755544
39. เทศบาลตำบลบุณฑริก (บุณฑริก)ทำแล้ว4171178177181ทำแล้ว 25/11/25597668302719
40. เทศบาลตำบลปทุม (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว7399415414411ทำแล้ว 31/10/25592156711118
41. เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7336336336336ทำแล้ว 28/10/2559556622
42. เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว8218219219219ทำแล้ว 28/10/25591946171616
43. เทศบาลตำบลโพธิ์ศรี (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6144144144144ทำแล้ว 24/02/2560127118777
44. เทศบาลตำบลโพนงาม (เดชอุดม)ทำแล้ว73462893521ทำแล้ว 31/10/25599868777
45. เทศบาลตำบลภูจองนายอย (นาจะหลวย)ทำแล้ว5212137127112ทำแล้ว 28/10/25591849218109
46. เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว3104105103104ทำแล้ว 31/10/25592460171110
47. เทศบาลตำบลเมืองศรีไค (วารินชำราบ)ทำแล้ว7491495495495ทำแล้ว 31/10/25592941411
48. เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว461616161ทำแล้ว 03/01/256114222
49. เทศบาลตำบลสว่าง (สว่างวีระวงศ์)ทำแล้ว6178180181182ทำแล้ว 28/11/2559666984
50. เทศบาลตำบลสำโรง (สำโรง)ทำแล้ว6246168167169ทำแล้ว 28/10/255914786955
51. เทศบาลตำบลสีวิเชียร (น้ำยืน)ทำแล้ว6932062215ทำแล้ว 25/10/25591155121211
52. เทศบาลตำบลแสนสุข (วารินชำราบ)ทำแล้ว5156159159159ทำแล้ว 31/10/25592924481048586
53. เทศบาลตำบลหนองนกทา (เขมราฐ)ทำแล้ว5271132106109ทำแล้ว 30/03/25605322
54. เทศบาลตำบลหนองผือ (เขมราฐ)ทำแล้ว7288289289289ทำแล้ว 28/04/25609055322625
55. เทศบาลตำบลห้วยขะยุง (วารินชำราบ)ทำแล้ว7147145140137ทำแล้ว 31/10/255954111
56. เทศบาลตำบลห้วยเรือ (เขื่องใน)ทำแล้ว10166210217191ทำแล้ว 31/10/25594192525247
57. เทศบาลตำบลหัวนา (เขมราฐ)ทำแล้ว7533580580580ทำแล้ว 31/10/255920111323232
58. เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก (เหล่าเสือโก้ก)ทำแล้ว6178194193201ทำแล้ว 31/10/2559274343331
59. เทศบาลตำบลอ่างศิลา (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6224206199191ทำแล้ว 31/10/25593393161616
60. เทศบาลตำบลอุบล (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว7178179179179ทำแล้ว 31/10/25592365552
61. อบต.กระเดียน (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6170172171171ทำแล้ว 11/11/2559644322
62. อบต.กระโสบ (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว7118127125126ทำแล้ว 03/04/25601636744
63. อบต.กลาง (เดชอุดม)ทำแล้ว7270115105105ทำแล้ว 31/10/25591501006765
64. อบต.กลางใหญ่ (เขื่องใน)ทำแล้ว7160160155149ทำแล้ว 30/11/25591098888
65. อบต.กองโพน (นาตาล)ทำแล้ว4232232232232ทำแล้ว 08/11/25597121161515
66. อบต.ก่อเอ้ (เขื่องใน)ทำแล้ว7196172168165ทำแล้ว 31/10/255939644
67. อบต.กาบิน (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว6177171152218ทำแล้ว 31/10/25591062271914
68. อบต.กุดยาลวน (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6290297297297ทำแล้ว 28/10/255929025712
69. อบต.กุดเรือ (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว6137142136136ทำแล้ว 31/10/255941703211
70. อบต.กุดลาด (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6265255238214ทำแล้ว 31/10/2559194118715452
71. อบต.กุศกร (ตระการพืชผล)ทำแล้ว5194195195195ทำแล้ว 28/10/25592169292726
72. อบต.เกษม (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6225724323ทำแล้ว 24/10/255960106212116
73. อบต.เก่าขาม (น้ำยืน)ทำแล้ว6145157157157ทำแล้ว 25/10/255920762466
74. อบต.แก้ง (เดชอุดม)ทำแล้ว6266268263263ทำแล้ว 28/02/2560421081511
75. อบต.แก้งกอก (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว8172172143136ทำแล้ว 31/10/255964322825
76. อบต.แก่งเค็ง (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว6155155154154ทำแล้ว 27/10/255961822
77. อบต.แก่งโดม (สว่างวีระวงศ์)ทำแล้ว91281159572ทำแล้ว 18/11/2559349252423
78. อบต.แก้งเหนือ (เขมราฐ)ทำแล้ว5180181181181ทำแล้ว 28/10/25597127865
79. อบต.ขามป้อม (สำโรง)ทำแล้ว6230222202200ทำแล้ว 31/10/25594267161616
80. อบต.ขามเปี้ย (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6356357357357ทำแล้ว 31/10/25595471393636
81. อบต.ข้าวปุ้น (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว6122929291ทำแล้ว 31/10/25596355111010
82. อบต.ขี้เหล็ก (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว7165174201187ทำแล้ว 31/10/255976672176
83. อบต.โขงเจียม (โขงเจียม)ทำแล้ว5177137125116ทำแล้ว 23/11/255911311
84. อบต.ค้อทอง (เขื่องใน)ทำแล้ว8170633632632ทำแล้ว 28/10/2559447315153
85. อบต.คอนสาย (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6176159158156ทำแล้ว 31/10/2560211512388
86. อบต.ค้อน้อย (สำโรง)ทำแล้ว6144144144144ทำแล้ว 31/10/255939662
87. อบต.คันไร่ (สิรินธร)ทำแล้ว6892899899899ทำแล้ว 31/10/255928287999
88. อบต.คำเขื่อนแก้ว (สิรินธร)ทำแล้ว6352346340343ทำแล้ว 30/09/255968135522
89. อบต.คำครั่ง (เดชอุดม)ทำแล้ว6324297305296ทำแล้ว 17/05/255911652202020
90. อบต.คำเจริญ (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6266266265273ทำแล้ว 28/10/255950888
91. อบต.คำหว้า (ตาลสุม)ทำแล้ว6169153161152ทำแล้ว 28/10/25592761313028
92. อบต.คำไหล (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6350348318319ทำแล้ว 28/10/255939105471010
93. อบต.คำไฮใหญ่ (ดอนมดแดง)ทำแล้ว6201168169134ทำแล้ว 31/10/2559665131313
94. อบต.คูเมือง (วารินชำราบ)ทำแล้ว7173174174174ทำแล้ว 31/10/25592723111111
95. อบต.โคกก่อง (สำโรง)ทำแล้ว7322332332331ทำแล้ว 09/12/2559327272727
96. อบต.โคกจาน (ตระการพืชผล)ทำแล้ว5162164164164ทำแล้ว 31/10/2559972191917
97. อบต.โคกชำแระ (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว6335287192177ทำแล้ว 14/11/2559501288
98. อบต.โคกสว่าง (สำโรง)ทำแล้ว6313340340340ทำแล้ว 28/11/25591693813
99. อบต.โคกสะอาด (น้ำขุ่น)ทำแล้ว6268270270270ทำแล้ว 31/10/25595853151514
100. อบต.จิกเทิง (ตาลสุม)ทำแล้ว685858585ทำแล้ว 31/10/255912361333
101. อบต.เจียด (เขมราฐ)ทำแล้ว6189189189189ทำแล้ว 28/10/2559839121212
102. อบต.ช่องเม็ก (สิรินธร)ทำแล้ว7228228228228 ยังไม่อนุมัติ 1566754
103. อบต.ชีทวน (เขื่องใน)ทำแล้ว7155190184133ทำแล้ว 31/10/255996281313
104. อบต.เซเป็ด (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6685685685685ทำแล้ว 31/10/25593134171715
105. อบต.ดอนจิก (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6482391414392ทำแล้ว 31/10/255986210542415
106. อบต.ดอนมดแดง (ดอนมดแดง)ทำแล้ว5198182180180ทำแล้ว 28/10/255924121828274
107. อบต.ดอนใหญ่ (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6102102102102ทำแล้ว 31/10/255964111111
108. อบต.ดุมใหญ่ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว7275267259259ทำแล้ว 30/11/25591043201813
109. อบต.แดงหม้อ (เขื่องใน)ทำแล้ว668534643ทำแล้ว 31/10/25598178494039
110. อบต.โดมประดิษฐ์ (น้ำยืน)ทำแล้ว6368202415532ทำแล้ว 25/10/2559117187591412
111. อบต.ตบหู (เดชอุดม)ทำแล้ว5528521526520ทำแล้ว 28/10/255986502611
112. อบต.ตระการ (ตระการพืชผล)ทำแล้ว7192191186184ทำแล้ว 09/11/255951311
113. อบต.ตะบ่าย (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6164170170170ทำแล้ว 31/10/2559978532
114. อบต.ตากแดด (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6246249249248ทำแล้ว 31/10/2559135222
115. อบต.ตาลสุม (ตาลสุม)ทำแล้ว6228228228228ทำแล้ว 29/11/25591252544
116. อบต.เตย (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว5197153151140ทำแล้ว 30/04/25608488443736
117. อบต.ถ้ำแข้ (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6119328328328ทำแล้ว 31/10/255912114111
118. อบต.ทรายมูล (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6147227115115ทำแล้ว 28/10/255925572533
119. อบต.ท่าโพธิ์ศรี (เดชอุดม)ทำแล้ว6520523523523ทำแล้ว 27/10/25599876412929
120. อบต.ท่าเมือง (ดอนมดแดง)ทำแล้ว5245252251282ทำแล้ว 24/11/25595790333
121. อบต.ท่าลาด (วารินชำราบ)ทำแล้ว7219222222222ทำแล้ว 28/10/25593388535353
122. อบต.ท่าหลวง (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6385388391395ทำแล้ว 31/10/25591266202018
123. อบต.ท่าไห (เขื่องใน)ทำแล้ว6128167185178ทำแล้ว 31/10/25592848252322
124. อบต.ทุ่งเทิง (เดชอุดม)ทำแล้ว6244250252249ทำแล้ว 31/10/255948654
125. อบต.ธาตุน้อย (เขื่องใน)ทำแล้ว6266263251242ทำแล้ว 31/10/2559635616165
126. อบต.นากระแซง (เดชอุดม)ทำแล้ว5113101103104ทำแล้ว 28/10/25592692322323
127. อบต.นาเกษม (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว5175230231231ทำแล้ว 31/10/2559658221717
128. อบต.นาคาย (ตาลสุม)ทำแล้ว5470475475474ทำแล้ว 29/12/25595240191919
129. อบต.นาคำ (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6218218218218ทำแล้ว 23/11/256064554
130. อบต.นาคำใหญ่ (เขื่องใน)ทำแล้ว6122796159ทำแล้ว 31/10/25595987312929
131. อบต.นาเจริญ (เดชอุดม)ทำแล้ว7179101101126ทำแล้ว 31/10/25595553111
132. อบต.นาดี (นาเยีย)ทำแล้ว6241244244244ทำแล้ว 31/10/2559241832
133. อบต.นาตาล (นาตาล)ทำแล้ว7116104104104ทำแล้ว 31/10/255914128383534
134. อบต.นาพิน (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6412424424424ทำแล้ว 31/10/25593632666
135. อบต.นาโพธิ์ (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6281282282282ทำแล้ว 28/10/255910734511
136. อบต.นาโพธิ์กลาง (โขงเจียม)ทำแล้ว7216228228228ทำแล้ว 31/10/25597995463633
137. อบต.นาเลิง (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว6431432432432ทำแล้ว 14/11/25594910106
138. อบต.นาเลิน (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6368346333336ทำแล้ว 20/09/2560109167826967
139. อบต.นาแวง (เขมราฐ)ทำแล้ว7160142135183ทำแล้ว 31/10/255959671088
140. อบต.นาส่วง (เดชอุดม)ทำแล้ว72121109761ทำแล้ว 28/10/2559950998
141. อบต.นาสะไม (ตระการพืชผล)ทำแล้ว7218229208238ทำแล้ว 31/10/255954120403633
142. อบต.นาห่อม (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว5172186185186ทำแล้ว 31/10/25591955131211
143. อบต.โนนกลาง (สำโรง)ทำแล้ว7173203204206ทำแล้ว 31/10/25593165323028
144. อบต.โนนกลาง (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว748606060ทำแล้ว 27/10/25591451652
145. อบต.โนนก่อ (สิรินธร)ทำแล้ว7490490490490ทำแล้ว 15/11/2559341412011
146. อบต.โนนกาเล็น (สำโรง)ทำแล้ว6203258213183ทำแล้ว 28/10/25594584515149
147. อบต.โนนกาหลง (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7159169168168ทำแล้ว 15/05/25604055811
148. อบต.โนนกุง (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6476452471298ทำแล้ว 04/11/25596667111111
149. อบต.โนนค้อ (บุณฑริก)ทำแล้ว4174152143141ทำแล้ว 28/10/255918111119
150. อบต.โนนผึ้ง (วารินชำราบ)ทำแล้ว7279243233234ทำแล้ว 31/10/255915366131111
151. อบต.โนนรัง (เขื่องใน)ทำแล้ว614112010896ทำแล้ว 31/10/255944121372825
152. อบต.โนนสมบูรณ์ (เดชอุดม)ทำแล้ว7351382382382ทำแล้ว 28/10/256060691077
153. อบต.โนนสมบูรณ์ (นาจะหลวย)ทำแล้ว465565053ทำแล้ว 02/05/256014137131313
154. อบต.โนนสวรรค์ (นาจะหลวย)ทำแล้ว4268217233215ทำแล้ว 31/10/2559101136323230
155. อบต.โนนสวาง (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว5127111106111ทำแล้ว 28/10/255967113731212
156. อบต.โนนโหนน (วารินชำราบ)ทำแล้ว61561048380ทำแล้ว 31/10/25593931222
157. อบต.บอน (สำโรง)ทำแล้ว5193190190190ทำแล้ว 31/10/255934108777770
158. อบต.บัวงาม (เดชอุดม)ทำแล้ว5428428428428ทำแล้ว 31/10/25595574242323
159. อบต.บัวงาม (บุณฑริก)ทำแล้ว51306856101ทำแล้ว 31/10/2559130432
160. อบต.บ้านแขม (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7203203203203ทำแล้ว 31/10/2559341122231
161. อบต.บ้านแดง (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6147137130145ทำแล้ว 31/10/25591750221
162. อบต.บ้านตูม (นาจะหลวย)ทำแล้ว6234261238181ทำแล้ว 28/09/25606240222
163. อบต.บ้านไทย (เขื่องใน)ทำแล้ว6191413939ทำแล้ว 28/10/255911964383838
164. อบต.บ้านแมด (บุณฑริก)ทำแล้ว5228258261245ทำแล้ว 23/04/25614657333333
165. อบต.บุ่งหวาย (วารินชำราบ)ทำแล้ว7267267268268ทำแล้ว 31/10/2559173531298
166. อบต.บุเปือย (น้ำยืน)ทำแล้ว4215127125463ทำแล้ว 25/10/25592155515142
167. อบต.ปะอาว (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว7325207166145ทำแล้ว 29/11/255978156453021
168. อบต.ป่าโมง (เดชอุดม)ทำแล้ว6173198163171ทำแล้ว 28/10/25599073464242
169. อบต.เป้า (ตระการพืชผล)ทำแล้ว7266388394394ทำแล้ว 16/11/2559348383635
170. อบต.ไผ่ใหญ่ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว81151049696ทำแล้ว 15/11/25593665404039
171. อบต.ฝางคำ (สิรินธร)ทำแล้ว7156159159159ทำแล้ว 28/10/2559161118393130
172. อบต.พรสวรรค์ (นาจะหลวย)ทำแล้ว5103128111104ทำแล้ว 03/05/25607167242320
173. อบต.พะลาน (นาตาล)ทำแล้ว8110110110110ทำแล้ว 24/11/2559181466
174. อบต.พังเคน (นาตาล)ทำแล้ว5272290246237ทำแล้ว 31/10/255936126692726
175. อบต.แพงใหญ่ (เหล่าเสือโก้ก)ทำแล้ว7253231216215ทำแล้ว 31/10/2559252222215
176. อบต.โพธิ์ไทร (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว6201255231229ทำแล้ว 31/10/255964117191917
177. อบต.โพธิ์ใหญ่ (วารินชำราบ)ทำแล้ว6194155134135ทำแล้ว 31/10/255910288443
178. อบต.โพนงาม (บุณฑริก)ทำแล้ว7277243175150ทำแล้ว 28/10/25593641252322
179. อบต.โพนแพง (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว8104878386ทำแล้ว 25/11/25599150776
180. อบต.โพนเมือง (เหล่าเสือโก้ก)ทำแล้ว5142156160161ทำแล้ว 31/10/255959371413
181. อบต.ไพบูลย์ (น้ำขุ่น)ทำแล้ว4358273309295ทำแล้ว 20/06/256075741511
182. อบต.ม่วงสามสิบ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว6137116172191ทำแล้ว 02/05/2560541085
183. อบต.ม่วงใหญ่ (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว7145139140124ทำแล้ว 28/11/25592743989
184. อบต.เมืองเดช (เดชอุดม)ทำแล้ว6137130134130ทำแล้ว 31/10/2559168245895043
185. อบต.ยาง (น้ำยืน)ทำแล้ว6261261261261ทำแล้ว 02/05/2560261711
186. อบต.ยางขี้นก (เขื่องใน)ทำแล้ว5148158150144ทำแล้ว 30/10/255967444
187. อบต.ยางโยภาพ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว5177166164162ทำแล้ว 25/11/2559565810109
188. อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว7169164163161ทำแล้ว 30/11/2559950332
189. อบต.ยางใหญ่ (น้ำยืน)ทำแล้ว7231171182164ทำแล้ว 20/10/255912480444444
190. อบต.ระเว (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7226215212213ทำแล้ว 28/10/255971145838383
191. อบต.ไร่ใต้ (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7185141132118ทำแล้ว 31/10/255939171717
192. อบต.ไร่น้อย (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว7584654589522ทำแล้ว 15/03/25609117611
193. อบต.ลาดควาย (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว5226225229228ทำแล้ว 31/10/25593250111
194. อบต.วาริน (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6118938288ทำแล้ว 31/03/25602833444
195. อบต.ศรีสุข (เขื่องใน)ทำแล้ว5344151143128ทำแล้ว 31/10/2559972161212
196. อบต.สงยาง (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว5215185174138ทำแล้ว 28/10/255986444
197. อบต.สมสะอาด (เดชอุดม)ทำแล้ว662646988ทำแล้ว 28/10/25599374594837
198. อบต.สระสมิง (วารินชำราบ)ทำแล้ว7277223225216ทำแล้ว 28/10/255970511
199. อบต.สร้างถ่อ (เขื่องใน)ทำแล้ว6178202177180ทำแล้ว 30/01/25601767361714
200. อบต.สหธาตุ (เขื่องใน)ทำแล้ว6139141141141ทำแล้ว 27/10/2559563343129
201. อบต.สองคอน (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว72111519688ทำแล้ว 21/11/25593268191911
202. อบต.สะพือ (ตระการพืชผล)ทำแล้ว5122109103109ทำแล้ว 31/10/255914898774
203. อบต.สารภี (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว512894175177ทำแล้ว 25/11/25591385151512
204. อบต.สำโรง (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว5145909689ทำแล้ว 28/11/255921766
205. อบต.สำโรง (ตาลสุม)ทำแล้ว6246262262262ทำแล้ว 15/12/255927174968372
206. อบต.โสกแสง (นาจะหลวย)ทำแล้ว6371387387387ทำแล้ว 28/10/255915662241414
207. อบต.หนองกินเพล (วารินชำราบ)ทำแล้ว6304299298301ทำแล้ว 31/10/25594195201919
208. อบต.หนองกุง (ตาลสุม)ทำแล้ว694859284ทำแล้ว 11/11/25593361323128
209. อบต.หนองขอน (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6209219329330ทำแล้ว 29/11/2559519191715
210. อบต.หนองไข่นก (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว6186186186186ทำแล้ว 29/11/25594855121212
211. อบต.หนองช้างใหญ่ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว7135135135135ทำแล้ว 23/11/2559141171713
212. อบต.หนองเต่า (ตระการพืชผล)ทำแล้ว7301302302302ทำแล้ว 31/10/25591149242421
213. อบต.หนองทันน้ำ (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว5262262262262ทำแล้ว 31/10/255915777
214. อบต.หนองบก (เหล่าเสือโก้ก)ทำแล้ว489919191ทำแล้ว 31/10/255929322
215. อบต.หนองบ่อ (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6103104104104ทำแล้ว 14/11/255915444
216. อบต.หนองบัวฮี (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6267203165171ทำแล้ว 28/10/255986155736052
217. อบต.หนองเมือง (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว8262291245242ทำแล้ว 28/11/25591741865
218. อบต.หนองสะโน (บุณฑริก)ทำแล้ว8536397393296ทำแล้ว 15/11/255916696222
219. อบต.หนองสิม (เขมราฐ)ทำแล้ว689939393ทำแล้ว 31/10/2559171022
220. อบต.หนองแสงใหญ่ (โขงเจียม)ทำแล้ว798858378ทำแล้ว 31/10/255910175321917
221. อบต.หนองเหล่า (เขื่องใน)ทำแล้ว7286305303310ทำแล้ว 14/11/25593084454241
222. อบต.หนองเหล่า (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว6225228228228ทำแล้ว 31/03/2560458777
223. อบต.หนองอ้ม (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว589939393ทำแล้ว 31/10/25596488161615
224. อบต.หนองฮาง (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว5145147147147ทำแล้ว 28/11/25592067525246
225. อบต.หนองไฮ (สำโรง)ทำแล้ว612812911467ทำแล้ว 30/11/255917655
226. อบต.หนามแท่ง (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว7154752117ทำแล้ว 31/10/2559114711
227. อบต.ห้วยขะยุง (วารินชำราบ)ทำแล้ว7169169169169ทำแล้ว 31/10/2559561242221
228. อบต.ห้วยข่า (บุณฑริก)ทำแล้ว7679679679679ทำแล้ว 31/10/2559239104272521
229. อบต.ห้วยไผ่ (โขงเจียม)ทำแล้ว7222241197172ทำแล้ว 31/10/2559175454544
230. อบต.ห้วยฝ้ายพัฒนา (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6178187186187ทำแล้ว 31/10/25597143111010
231. อบต.ห้วยยาง (โขงเจียม)ทำแล้ว7179199190190ทำแล้ว 29/11/25595752755
232. อบต.หัวดอน (เขื่องใน)ทำแล้ว6191193193187ทำแล้ว 28/10/2559107303028
233. อบต.หัวเรือ (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว5188183173168ทำแล้ว 03/04/25605713623107
234. อบต.เหล่างาม (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว8449451449449ทำแล้ว 30/11/255943332
235. อบต.เหล่าแดง (ดอนมดแดง)ทำแล้ว6165192161134ทำแล้ว 25/11/255912772161516
236. อบต.เหล่าบก (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว7246246246246ทำแล้ว 28/11/25592191141414
237. อบต.ไหล่ทุ่ง (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6176176176176ทำแล้ว 27/10/255959173127127122
238. อบต.อ่างศิลา (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6173156147149ทำแล้ว 27/10/255958410109
239. อบต.เอือดใหญ่ (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6156172158143ทำแล้ว 31/10/25592226766
รวม 239 อปท.2391,46156,28554,07152,54451,95223810,48819,3225,5244,3153,985
ข้อมูล ณ 19/08/2561