รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ศรีสะเกษ ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ศรีสะเกษ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว52,1011,8381,8871,842ทำแล้ว 28/12/2559165000
2. เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว5255221209205ทำแล้ว 30/11/2559211224169
3. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว11297247232237ทำแล้ว 15/12/2559130128242
4. เทศบาลตำบลกระหวัน (ขุนหาญ)ทำแล้ว5183188188186ทำแล้ว 28/10/2559141081199
5. เทศบาลตำบลกันทรอม (ขุนหาญ)ทำแล้ว7228309310308ทำแล้ว 28/10/25591841444
6. เทศบาลตำบลกันทรารมย์ (กันทรารมย์)ทำแล้ว688989492ทำแล้ว 29/11/255950000
7. เทศบาลตำบลกำแพง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว782938576ทำแล้ว 31/10/25596213127
8. เทศบาลตำบลขุนหาญ (ขุนหาญ)ทำแล้ว4386388388388ทำแล้ว 30/11/25592445252525
9. เทศบาลตำบลโคกจาน (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6260261261261ทำแล้ว 31/10/2559251072233
10. เทศบาลตำบลจานแสนไชย (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว6114165165165ทำแล้ว 05/06/2560191215898785
11. เทศบาลตำบลโดด (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว6153106105123ทำแล้ว 31/10/255913777
12. เทศบาลตำบลแต้ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว8118142149149ทำแล้ว 31/10/25591956000
13. เทศบาลตำบลน้ำคำ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6255229215215ทำแล้ว 31/10/255933000
14. เทศบาลตำบลโนนสูง (ขุนหาญ)ทำแล้ว5183146136135ทำแล้ว 31/10/25595542665
15. เทศบาลตำบลบัวหุ่ง (ราษีไศล)ทำแล้ว6291291291291ทำแล้ว 30/11/255941126000
16. เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ (บึงบูรพ์)ทำแล้ว6153130119107ทำแล้ว 30/11/255952000
17. เทศบาลตำบลบุสูง (วังหิน)ทำแล้ว5349349349349ทำแล้ว 28/10/2559145111
18. เทศบาลตำบลปรางค์กู่ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว562616161ทำแล้ว 14/11/2559830000
19. เทศบาลตำบลผือใหญ่ (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว4195196196196ทำแล้ว 31/10/255923000
20. เทศบาลตำบลพยุห์ (พยุห์)ทำแล้ว5143130128119ทำแล้ว 31/10/25591336000
21. เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ (ขุนหาญ)ทำแล้ว5219238256270ทำแล้ว 31/10/255956000
22. เทศบาลตำบลไพรบึง (ไพรบึง)ทำแล้ว5402404399400ทำแล้ว 15/11/25592191000
23. เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ (ขุขันธ์)ทำแล้ว5473473473473ทำแล้ว 28/10/2559
24. เทศบาลตำบลเมืองคง (ราษีไศล)ทำแล้ว11214214214214ทำแล้ว 26/05/2560268501
25. เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ (เมืองจันทร์)ทำแล้ว8152133134133ทำแล้ว 28/10/255936000
26. เทศบาลตำบลยางชุมน้อย (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว5146133127119ทำแล้ว 04/11/25595513
27. เทศบาลตำบลวังหิน (วังหิน)ทำแล้ว6187184165164ทำแล้ว 31/10/2559556000
28. เทศบาลตำบลศรีรัตนะ (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว5172157149148ทำแล้ว 14/11/25591452000
29. เทศบาลตำบลศรีสะอาด (ขุขันธ์)ทำแล้ว6351352352352ทำแล้ว 28/10/255967111
30. เทศบาลตำบลส้มป่อย (ราษีไศล)ทำแล้ว6413412405435ทำแล้ว 31/10/255919000
31. เทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5205205205205ทำแล้ว 31/10/25591384000
32. เทศบาลตำบลสวนกล้วย (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6201201201201ทำแล้ว 28/11/255912000
33. เทศบาลตำบลสำโรงพลัน (ไพรบึง)ทำแล้ว6785787786785ทำแล้ว 31/10/25596129000
34. เทศบาลตำบลสิ (ขุนหาญ)ทำแล้ว5141142142142ทำแล้ว 02/10/25605062333329
35. เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด (กันทรลักษ์)ทำแล้ว5243187187183ทำแล้ว 29/11/25591033000
36. เทศบาลตำบลหนองใหญ่ (เมืองจันทร์)ทำแล้ว9105909090ทำแล้ว 05/06/2560
37. เทศบาลตำบลห้วยทับทัน (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว5153133130125ทำแล้ว 30/11/255995131313
38. เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6135135135135ทำแล้ว 31/10/25593993777
39. อบต.กระแชง (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6209205189188ทำแล้ว 44000
40. อบต.กฤษณา (ขุขันธ์)ทำแล้ว7386240206195ทำแล้ว 11/11/25591103141414
41. อบต.กล้วยกว้าง (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว5214214214214ทำแล้ว 30/10/255946000
42. อบต.กันทรารมย์ (ขุขันธ์)ทำแล้ว4128135134134ทำแล้ว 31/10/25594111
43. อบต.ก้านเหลือง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5366366366366ทำแล้ว 28/11/255969000
44. อบต.กุง (ศิลาลาด)ทำแล้ว5249249247248ทำแล้ว 28/10/25592557000
45. อบต.กุดเมืองฮาม (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว4240242242242ทำแล้ว 14/11/255956000
46. อบต.กุดเสลา (กันทรลักษ์)ทำแล้ว3345345345345ทำแล้ว 11/05/2560108000
47. อบต.กู่ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว81171119484ทำแล้ว 31/10/25596892000
48. อบต.ขนุน (กันทรลักษ์)ทำแล้ว442121418072ทำแล้ว 21/11/255956000
49. อบต.ขะยูง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5177179179179ทำแล้ว 30/11/255940000
50. อบต.ขุนหาญ (ขุนหาญ)ทำแล้ว51041599770ทำแล้ว 14/12/256013000
51. อบต.เขิน (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว5311311311311ทำแล้ว 31/10/2559818171410
52. อบต.แข้ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5182184184183ทำแล้ว 31/10/2559601071410
53. อบต.แขม (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว8206206206206ทำแล้ว 25/11/25601327000
54. อบต.คลีกลิ้ง (ศิลาลาด)ทำแล้ว6157170157176ทำแล้ว 19/10/25592955000
55. อบต.คอนกาม (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว5356361361361ทำแล้ว 31/10/25593108000
56. อบต.คำเนียม (กันทรารมย์)ทำแล้ว594939393ทำแล้ว 30/11/255910000
57. อบต.คูซอด (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว5245245245245ทำแล้ว 10/11/2559444000
58. อบต.คูบ (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว5256247228241ทำแล้ว 31/10/2559565000
59. อบต.โคกตาล (ภูสิงห์)ทำแล้ว6314327327327ทำแล้ว 3648000
60. อบต.โคกเพชร (ขุขันธ์)ทำแล้ว7144147141126ทำแล้ว 30/10/25592136000
61. อบต.โคกหล่าม (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6145145145145ทำแล้ว 30/11/25591446400
62. อบต.จะกง (ขุขันธ์)ทำแล้ว4158156163147ทำแล้ว 31/10/2559172000
63. อบต.จาน (กันทรารมย์)ทำแล้ว7150133134131ทำแล้ว 25/11/255991021000
64. อบต.จาน (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว5335335335335ทำแล้ว 09/11/25593191332
65. อบต.จานใหญ่ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว4171174174174ทำแล้ว 18/01/256045000
66. อบต.จิกสังข์ทอง (ราษีไศล)ทำแล้ว9129112112103ทำแล้ว 28/10/25597971000
67. อบต.โจดม่วง (ศิลาลาด)ทำแล้ว6146247200151ทำแล้ว 28/10/25591739000
68. อบต.ใจดี (ขุขันธ์)ทำแล้ว6448437356332ทำแล้ว 18/11/2559111664
69. อบต.ชำ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว7160193184188ทำแล้ว 31/10/255915016110
70. อบต.ซำ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว7242246245244ทำแล้ว 30/11/255957111
71. อบต.ดงรัก (ภูสิงห์)ทำแล้ว5179190196178ทำแล้ว 30/11/25591155000
72. อบต.ดวนใหญ่ (วังหิน)ทำแล้ว7408387380387ทำแล้ว 31/10/255947000
73. อบต.ดองกำเม็ด (ขุขันธ์)ทำแล้ว6215217217217ทำแล้ว 31/10/25591280000
74. อบต.ด่าน (ราษีไศล)ทำแล้ว6222175182175ทำแล้ว 09/11/255962000
75. อบต.ดินแดง (ไพรบึง)ทำแล้ว5176162155153ทำแล้ว 30/11/255959888
76. อบต.ดู่ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว7423394387387ทำแล้ว 31/10/255971800
77. อบต.ดู่ (ราษีไศล)ทำแล้ว5311303304304ทำแล้ว 15/12/255930000
78. อบต.ดู่ (กันทรารมย์)ทำแล้ว8135168175175ทำแล้ว 30/11/255943000
79. อบต.ดูน (กันทรารมย์)ทำแล้ว6158158158158ทำแล้ว 29/11/25595118000
80. อบต.ตระกาจ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว7190191191191ทำแล้ว 31/10/2559211076
81. อบต.ตองปิด (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว5361361361361ทำแล้ว 16/05/2560518100
82. อบต.ตะเคียน (ขุขันธ์)ทำแล้ว5348357357357ทำแล้ว 07/12/25596000
83. อบต.ตะเคียนราม (ภูสิงห์)ทำแล้ว5202205204204ทำแล้ว 29/11/255912200
84. อบต.ตะดอบ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6164164164164ทำแล้ว 29/09/255953000
85. อบต.ตาเกษ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6286214214214ทำแล้ว 28/11/255948106200
86. อบต.ตาโกน (เมืองจันทร์)ทำแล้ว5329329329329ทำแล้ว 31/10/2559122000
87. อบต.ตาอุด (ขุขันธ์)ทำแล้ว5237239239239ทำแล้ว 25/11/255952110
88. อบต.ตำแย (พยุห์)ทำแล้ว9209133130129ทำแล้ว 28/10/256010193212119
89. อบต.ตูม (ปรางค์กู่)ทำแล้ว8768969969969ทำแล้ว 31/10/25592642000
90. อบต.ตูม (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว7689694540439ทำแล้ว 18/11/255960733
91. อบต.ท่าคล้อ (เบญจลักษ์)ทำแล้ว7501502502502ทำแล้ว 26/12/255911000
92. อบต.ทาม (กันทรารมย์)ทำแล้ว6245250250251ทำแล้ว 30/11/25591516000
93. อบต.ทุ่งไชย (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5321349349349ทำแล้ว 29/11/2559267181718
94. อบต.ทุ่งสว่าง (วังหิน)ทำแล้ว6198198198198ทำแล้ว 11/05/256032215000
95. อบต.ทุ่งใหญ่ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว4415415415415ทำแล้ว 30/11/255956000
96. อบต.ทุ่ม (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว9307307307307ทำแล้ว 26/05/2560655000
97. อบต.ธาตุ (วังหิน)ทำแล้ว5514491462460ทำแล้ว 31/10/2559229199000
98. อบต.น้ำเกลี้ยง (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว5311316316316ทำแล้ว 31/10/25593000
99. อบต.น้ำอ้อม (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6284606060ทำแล้ว 31/10/2559233000
100. อบต.นิคมพัฒนา (ขุขันธ์)ทำแล้ว6537486479459ทำแล้ว 14/11/25594000
101. อบต.โนนค้อ (โนนคูณ)ทำแล้ว6333333333333ทำแล้ว 30/11/2559161333
102. อบต.โนนคูณ (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว5771768765765ทำแล้ว 31/10/2559641000
103. อบต.โนนปูน (ไพรบึง)ทำแล้ว6196207207207ทำแล้ว 24/11/255951312
104. อบต.โนนเพ็ก (พยุห์)ทำแล้ว5411463463463ทำแล้ว 31/10/25591362111
105. อบต.โนนสัง (กันทรารมย์)ทำแล้ว8142142142142ทำแล้ว 25/11/2559115000
106. อบต.โนนสำราญ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว7183184184184ทำแล้ว 31/10/255914868000
107. อบต.บก (โนนคูณ)ทำแล้ว6291291291291ทำแล้ว 29/11/255913955
108. อบต.บ่อแก้ว (วังหิน)ทำแล้ว4348300261244ทำแล้ว 31/10/255945000
109. อบต.บักดอง (ขุนหาญ)ทำแล้ว4588373308360ทำแล้ว 31/10/25599716119
110. อบต.บัวน้อย (กันทรารมย์)ทำแล้ว6402405405405ทำแล้ว 29/05/256046000
111. อบต.บึงบอน (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว5163163163163ทำแล้ว 14/11/255937000
112. อบต.บึงมะลู (กันทรลักษ์)ทำแล้ว5166185170156ทำแล้ว 07/11/256049144271614
113. อบต.ปราสาท (ขุขันธ์)ทำแล้ว661713126ทำแล้ว 30/05/256034000
114. อบต.ปราสาท (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว7256255258245ทำแล้ว 28/10/255976000
115. อบต.ปราสาทเยอ (ไพรบึง)ทำแล้ว6221174165134ทำแล้ว 08/11/255947000
116. อบต.ปรือใหญ่ (ขุขันธ์)ทำแล้ว5165689030ทำแล้ว 29/11/255932411000
117. อบต.ปะอาว (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5279279280280ทำแล้ว 28/11/255981989
118. อบต.เป๊าะ (บึงบูรพ์)ทำแล้ว6355356355355ทำแล้ว 25/11/255912655000
119. อบต.ผักแพว (กันทรารมย์)ทำแล้ว5168168167166ทำแล้ว 30/11/255937433
120. อบต.ผักไหม (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว6337340337337ทำแล้ว 28/10/255992000
121. อบต.ไผ่ (ราษีไศล)ทำแล้ว6177176168170ทำแล้ว 14/12/255981000
122. อบต.พยุห์ (พยุห์)ทำแล้ว5190191191191ทำแล้ว 31/10/25592762151514
123. อบต.พรหมสวัสดิ์ (พยุห์)ทำแล้ว6231231231231ทำแล้ว 31/10/255968000
124. อบต.พราน (ขุนหาญ)ทำแล้ว6265370257239ทำแล้ว 30/11/2559363554
125. อบต.พิงพวย (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว7452475474474ทำแล้ว 15/11/25597000
126. อบต.พิมาย (ปรางค์กู่)ทำแล้ว8601604624601ทำแล้ว 31/10/255942000
127. อบต.พิมายเหนือ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว5274291291291ทำแล้ว 31/10/255969000
128. อบต.โพธิ์ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว576737475ทำแล้ว 25/11/255941888
129. อบต.โพธิ์ (โนนคูณ)ทำแล้ว5140147157150ทำแล้ว 30/11/2559972400
130. อบต.โพธิ์ชัย (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5149149147147ทำแล้ว 12/12/255984500
131. อบต.โพธิ์วงศ์ (ขุนหาญ)ทำแล้ว7118105104100ทำแล้ว 30/11/255915011109
132. อบต.โพธิ์ศรี (ปรางค์กู่)ทำแล้ว5195198183170ทำแล้ว 31/10/255912185000
133. อบต.โพนข่า (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว790919191ทำแล้ว 14/11/255946000
134. อบต.โพนเขวา (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว8224196180169ทำแล้ว 31/10/25594956000
135. อบต.โพนค้อ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว7277277277277ทำแล้ว 24/11/25596565111
136. อบต.โพนยาง (วังหิน)ทำแล้ว7402402402402ทำแล้ว 31/10/25592562000
137. อบต.ไพร (ขุนหาญ)ทำแล้ว5226166150133ทำแล้ว 10/11/255931000
138. อบต.ไพรบึง (ไพรบึง)ทำแล้ว6203117102103ทำแล้ว 25/11/255971131313
139. อบต.ไพรพัฒนา (ภูสิงห์)ทำแล้ว5260252245245ทำแล้ว 21/11/255975000
140. อบต.ภูเงิน (กันทรลักษ์)ทำแล้ว7839842842842ทำแล้ว 21/03/25602882888
141. อบต.ภูผาหมอก (กันทรลักษ์)ทำแล้ว9119105105103ทำแล้ว 15/11/25592652000
142. อบต.ภูฝ้าย (ขุนหาญ)ทำแล้ว8183188188188ทำแล้ว 31/10/255919191917
143. อบต.เมือง (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6191192190190ทำแล้ว 25/11/2559252000
144. อบต.เมืองคง (ราษีไศล)ทำแล้ว6287286285284ทำแล้ว 28/10/255960000
145. อบต.เมืองแคน (ราษีไศล)ทำแล้ว6354354354354ทำแล้ว 14/12/25592072141414
146. อบต.เมืองน้อย (กันทรารมย์)ทำแล้ว6114119112112ทำแล้ว 31/10/2559507211109
147. อบต.เมืองหลวง (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว6145160123162ทำแล้ว 14/11/255952422
148. อบต.ยาง (กันทรารมย์)ทำแล้ว8299300300300ทำแล้ว 15/11/25596000
149. อบต.ยางชุมใหญ่ (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว5339340340340ทำแล้ว 31/10/25594000
150. อบต.รังแร้ง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว520115647130ทำแล้ว 10/11/25595535200
151. อบต.รุง (กันทรลักษ์)ทำแล้ว5188188188188ทำแล้ว 11/05/255916887
152. อบต.รุ่งระวี (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว5333333333333ทำแล้ว 31/10/255914222
153. อบต.ลมศักดิ์ (ขุขันธ์)ทำแล้ว4198200200200ทำแล้ว 07/11/25592356000
154. อบต.ละทาย (กันทรารมย์)ทำแล้ว9219107111106ทำแล้ว 14/12/255918000
155. อบต.ละลม (ภูสิงห์)ทำแล้ว5256288222224ทำแล้ว 28/11/255935000
156. อบต.ละลาย (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6174156149143ทำแล้ว 23/11/255936110109
157. อบต.ละเอาะ (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว5482510510510ทำแล้ว 31/10/255927100
158. อบต.ลิ้นฟ้า (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว5312322322322ทำแล้ว 31/10/255910294000
159. อบต.เวียงเหนือ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6164164164164ทำแล้ว 25/11/2559154000
160. อบต.ศรีแก้ว (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว6283283283283ทำแล้ว 15/11/255927100
161. อบต.ศรีตระกูล (ขุขันธ์)ทำแล้ว6394395395395ทำแล้ว 15/11/2559451660
162. อบต.ศรีโนนงาม (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว5219219219219ทำแล้ว 14/11/255914102555
163. อบต.ศรีสำราญ (วังหิน)ทำแล้ว8265272272272ทำแล้ว 31/10/25593884000
164. อบต.สมอ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว594835474ทำแล้ว 30/12/25592433000
165. อบต.สระเยาว์ (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว5241244243243ทำแล้ว 15/11/255936000
166. อบต.สร้างปี่ (ราษีไศล)ทำแล้ว3477499494492ทำแล้ว 31/05/2560481121700
167. อบต.สวาย (ปรางค์กู่)ทำแล้ว51171108680ทำแล้ว 21/11/255910232000
168. อบต.สะเดาใหญ่ (ขุขันธ์)ทำแล้ว8207147125117ทำแล้ว 19/05/2560221000
169. อบต.สะพุง (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว5264265264264ทำแล้ว 14/05/2559127000
170. อบต.สังเม็ก (กันทรลักษ์)ทำแล้ว4429282283282ทำแล้ว 30/12/256097000
171. อบต.สำโรง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5140140140140ทำแล้ว 18/11/2559565000
172. อบต.สำโรงตาเจ็น (ขุขันธ์)ทำแล้ว4154154154154ทำแล้ว 30/11/255958000
173. อบต.สำโรงปราสาท (ปรางค์กู่)ทำแล้ว6664686686686ทำแล้ว 14/11/25598857000
174. อบต.สุขสวัสดิ์ (ไพรบึง)ทำแล้ว612811311480ทำแล้ว 28/11/25593887000
175. อบต.เสาธงชัย (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6143156129125ทำแล้ว 01/12/255940000
176. อบต.เสียว (เบญจลักษ์)ทำแล้ว6428429429429ทำแล้ว 31/10/255927000
177. อบต.เสียว (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว7269168171177ทำแล้ว 31/10/255967000
178. อบต.เสื่องข้าว (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว9167139140140ทำแล้ว 25/10/25604123000
179. อบต.โสน (ขุขันธ์)ทำแล้ว4270249201186ทำแล้ว 02/11/255952000
180. อบต.หญ้าปล้อง (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6252252252252ทำแล้ว 31/10/2559152000
181. อบต.หนองกุง (โนนคูณ)ทำแล้ว63201019685ทำแล้ว 30/11/25593064000
182. อบต.หนองแก้ว (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว3216216216216ทำแล้ว 15/02/2560389000
183. อบต.หนองแก้ว (กันทรารมย์)ทำแล้ว9190128104100ทำแล้ว 24/05/256020000
184. อบต.หนองครก (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6146122121121ทำแล้ว 14/11/25594073000
185. อบต.หนองค้า (พยุห์)ทำแล้ว5204123116112ทำแล้ว 31/10/2559691094
186. อบต.หนองแค (ราษีไศล)ทำแล้ว6146146146146ทำแล้ว 16/12/255958000
187. อบต.หนองงูเหลือม (เบญจลักษ์)ทำแล้ว5222222222222ทำแล้ว 08/12/255959151415
188. อบต.หนองฉลอง (ขุขันธ์)ทำแล้ว5184225223222ทำแล้ว 15/05/256055300
189. อบต.หนองเชียงทูน (ปรางค์กู่)ทำแล้ว7173173173173ทำแล้ว 31/10/25607000
190. อบต.หนองบัว (กันทรารมย์)ทำแล้ว8138136136136ทำแล้ว 31/10/255964000
191. อบต.หนองบัวดง (ศิลาลาด)ทำแล้ว5225219221175ทำแล้ว 28/10/25593894221
192. อบต.หนองไผ่ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6819820818820ทำแล้ว 26/05/256012466000
193. อบต.หนองม้า (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว4189190190190ทำแล้ว 31/10/255918300
194. อบต.หนองแวง (กันทรารมย์)ทำแล้ว5172186180142ทำแล้ว 24/11/255966000
195. อบต.หนองหมี (ราษีไศล)ทำแล้ว6238251251250ทำแล้ว 31/10/255981108400
196. อบต.หนองหว้า (เบญจลักษ์)ทำแล้ว5349329321306ทำแล้ว 31/10/255961000
197. อบต.หนองหัวช้าง (กันทรารมย์)ทำแล้ว4242243243243ทำแล้ว 01/06/25605141222
198. อบต.หนองห้าง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6101938885ทำแล้ว 28/11/255929000
199. อบต.หนองอึ่ง (ราษีไศล)ทำแล้ว6471470470470ทำแล้ว 15/12/255932000
200. อบต.หนองฮาง (เบญจลักษ์)ทำแล้ว7100958986ทำแล้ว 24/05/2560362101200
201. อบต.หนองไฮ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว7312376419432ทำแล้ว 27/12/25591321444
202. อบต.หนองไฮ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6207206206206ทำแล้ว 14/12/255956000
203. อบต.หมากเขียบ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6320321321321ทำแล้ว 21000
204. อบต.ห้วยจันทร์ (ขุนหาญ)ทำแล้ว6140140140140ทำแล้ว 31/10/255940151412
205. อบต.ห้วยตามอญ (ภูสิงห์)ทำแล้ว5214215216216ทำแล้ว 30/11/25596000
206. อบต.ห้วยตึ้กชู (ภูสิงห์)ทำแล้ว8238238238238ทำแล้ว 14/11/2559171000
207. อบต.ห้วยใต้ (ขุขันธ์)ทำแล้ว6158160169173ทำแล้ว 02/12/25591247000
208. อบต.ห้วยทับทัน (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว6253262260254ทำแล้ว 23/11/2559383000
209. อบต.ห้วยสำราญ (ขุขันธ์)ทำแล้ว5236236236236ทำแล้ว 29/11/255911000
210. อบต.ห้วยเหนือ (ขุขันธ์)ทำแล้ว5160168227132ทำแล้ว 14/12/25591734000
211. อบต.หว้านคำ (ราษีไศล)ทำแล้ว5234234234234ทำแล้ว 31/10/25593000
212. อบต.หัวช้าง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว7315315315315ทำแล้ว 16/11/2559151000
213. อบต.หัวเสือ (ขุขันธ์)ทำแล้ว8211260247214ทำแล้ว 15/11/255992000
214. อบต.เหล่ากวาง (โนนคูณ)ทำแล้ว5162167180178ทำแล้ว 25/11/25591156000
215. อบต.อีเซ (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว7343291242220ทำแล้ว 28/10/25593562000
216. อบต.อีปาด (กันทรารมย์)ทำแล้ว696979797ทำแล้ว 30/11/25595000
217. อบต.อีหล่ำ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว4159176176176ทำแล้ว 31/10/2559365000
รวม 217 อปท.2171,27357,53255,66154,39153,5942174,65911,676845576503
ข้อมูล ณ 23/01/2561