รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ศรีสะเกษ ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ศรีสะเกษ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว52,1011,8381,8871,842ทำแล้ว 28/12/25591651176159
2. เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว5255221209205ทำแล้ว 30/11/2559110112413221
3. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว11296247232237ทำแล้ว 15/12/2559601841847820
4. เทศบาลตำบลกระหวัน (ขุนหาญ)ทำแล้ว5181188188186ทำแล้ว 28/10/255931125594344
5. เทศบาลตำบลกันทรอม (ขุนหาญ)ทำแล้ว7228309310308ทำแล้ว 28/10/25596149131311
6. เทศบาลตำบลกันทรารมย์ (กันทรารมย์)ทำแล้ว688989492ทำแล้ว 29/11/255950201816
7. เทศบาลตำบลกำแพง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว782938576ทำแล้ว 31/10/255962181611
8. เทศบาลตำบลขุนหาญ (ขุนหาญ)ทำแล้ว4386388388388ทำแล้ว 30/11/25592445252525
9. เทศบาลตำบลโคกจาน (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6260261261261ทำแล้ว 31/10/255927110505048
10. เทศบาลตำบลจานแสนไชย (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว6113165165165ทำแล้ว 05/06/2560199237122121114
11. เทศบาลตำบลโดด (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว6154106105122ทำแล้ว 31/10/25592886454544
12. เทศบาลตำบลแต้ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว8118142149149ทำแล้ว 31/10/25593563181816
13. เทศบาลตำบลน้ำคำ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6255229215215ทำแล้ว 31/10/255933443
14. เทศบาลตำบลโนนสูง (ขุนหาญ)ทำแล้ว5183146136135ทำแล้ว 31/10/25595543181817
15. เทศบาลตำบลบัวหุ่ง (ราษีไศล)ทำแล้ว6291291291291ทำแล้ว 30/11/255983136373737
16. เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ (บึงบูรพ์)ทำแล้ว6153130119107ทำแล้ว 30/11/255952776
17. เทศบาลตำบลบุสูง (วังหิน)ทำแล้ว5349349349349ทำแล้ว 28/10/25591945988
18. เทศบาลตำบลปรางค์กู่ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว562616161ทำแล้ว 14/11/2559830333
19. เทศบาลตำบลผือใหญ่ (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว4190196196196ทำแล้ว 31/10/2559940121212
20. เทศบาลตำบลพยุห์ (พยุห์)ทำแล้ว5143130128119ทำแล้ว 31/10/25592236555
21. เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ (ขุนหาญ)ทำแล้ว5219238256270ทำแล้ว 31/10/255956999
22. เทศบาลตำบลไพรบึง (ไพรบึง)ทำแล้ว5387404399400ทำแล้ว 15/11/25596591494444
23. เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ (ขุขันธ์)ทำแล้ว5473473473473ทำแล้ว 28/10/2559716444
24. เทศบาลตำบลเมืองคง (ราษีไศล)ทำแล้ว11214214214214ทำแล้ว 26/05/256016671141
25. เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ (เมืองจันทร์)ทำแล้ว8152133134133ทำแล้ว 28/10/255936161615
26. เทศบาลตำบลยางชุมน้อย (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว5146133127119ทำแล้ว 04/11/25592348222018
27. เทศบาลตำบลวังหิน (วังหิน)ทำแล้ว6187184165164ทำแล้ว 31/10/2559557232323
28. เทศบาลตำบลศรีรัตนะ (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว5172157149148ทำแล้ว 14/11/25593253211917
29. เทศบาลตำบลศรีสะอาด (ขุขันธ์)ทำแล้ว6351352352352ทำแล้ว 28/10/255967161616
30. เทศบาลตำบลส้มป่อย (ราษีไศล)ทำแล้ว6413412405435ทำแล้ว 31/10/2559136111
31. เทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5205205205205ทำแล้ว 31/10/25591384191919
32. เทศบาลตำบลสวนกล้วย (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6201201201201ทำแล้ว 28/11/255912433
33. เทศบาลตำบลสำโรงพลัน (ไพรบึง)ทำแล้ว6785787786785ทำแล้ว 31/10/25596131575757
34. เทศบาลตำบลสิ (ขุนหาญ)ทำแล้ว5141142142142ทำแล้ว 02/10/25606584656564
35. เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด (กันทรลักษ์)ทำแล้ว5243187187183ทำแล้ว 29/11/25591133212121
36. เทศบาลตำบลหนองใหญ่ (เมืองจันทร์)ทำแล้ว9105909090ทำแล้ว 05/06/256032999
37. เทศบาลตำบลห้วยทับทัน (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว5153133130125ทำแล้ว 30/11/2559100242423
38. เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6135135135135ทำแล้ว 31/10/25593993303030
39. อบต.กระแชง (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6472460386382ทำแล้ว 15/11/2559145211715
40. อบต.กฤษณา (ขุขันธ์)ทำแล้ว7386240206195ทำแล้ว 11/11/255926118464646
41. อบต.กล้วยกว้าง (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว5214214214214ทำแล้ว 30/10/255957181818
42. อบต.กันทรารมย์ (ขุขันธ์)ทำแล้ว4128128127126ทำแล้ว 31/10/25593491176
43. อบต.ก้านเหลือง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5366366366366ทำแล้ว 28/11/25597071181818
44. อบต.กุง (ศิลาลาด)ทำแล้ว5249249247248ทำแล้ว 28/10/25592565131110
45. อบต.กุดเมืองฮาม (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว4240242242242ทำแล้ว 14/11/255956252525
46. อบต.กุดเสลา (กันทรลักษ์)ทำแล้ว3344345345345ทำแล้ว 11/05/256021081044
47. อบต.กู่ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว81171119484ทำแล้ว 31/10/25596892101010
48. อบต.ขนุน (กันทรลักษ์)ทำแล้ว442121418072ทำแล้ว 21/11/25596561998
49. อบต.ขะยูง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5177179179179ทำแล้ว 30/11/255947181816
50. อบต.ขุนหาญ (ขุนหาญ)ทำแล้ว51041599770ทำแล้ว 14/12/256013544
51. อบต.เขิน (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว5311311311311ทำแล้ว 31/10/25596737333024
52. อบต.แข้ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5182184184183ทำแล้ว 31/10/255961108363534
53. อบต.แขม (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว8206206206206ทำแล้ว 25/11/25601430111
54. อบต.คลีกลิ้ง (ศิลาลาด)ทำแล้ว6157170157176ทำแล้ว 19/10/25593157722
55. อบต.คอนกาม (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว5356361361361ทำแล้ว 31/10/25593108232323
56. อบต.คำเนียม (กันทรารมย์)ทำแล้ว599929290ทำแล้ว 30/11/2559456181310
57. อบต.คูซอด (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว5245245245245ทำแล้ว 10/11/2559457998
58. อบต.คูบ (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว5256247228241ทำแล้ว 31/10/25597413444
59. อบต.โคกตาล (ภูสิงห์)ทำแล้ว6314327327327ทำแล้ว 36481055
60. อบต.โคกเพชร (ขุขันธ์)ทำแล้ว7144147141126ทำแล้ว 30/10/25592136886
61. อบต.โคกหล่าม (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6142145145145ทำแล้ว 30/11/25592565251110
62. อบต.จะกง (ขุขันธ์)ทำแล้ว4158155162146ทำแล้ว 31/10/2559172414035
63. อบต.จาน (กันทรารมย์)ทำแล้ว7150133134131ทำแล้ว 25/11/25599104241510
64. อบต.จาน (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว5335335335335ทำแล้ว 09/11/25593191151514
65. อบต.จานใหญ่ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว4166174174174ทำแล้ว 18/01/2560419111
66. อบต.จิกสังข์ทอง (ราษีไศล)ทำแล้ว9128112112103ทำแล้ว 28/10/255980751188
67. อบต.โจดม่วง (ศิลาลาด)ทำแล้ว6146247200151ทำแล้ว 28/10/255917391944
68. อบต.ใจดี (ขุขันธ์)ทำแล้ว6448437356332ทำแล้ว 18/11/25592126886
69. อบต.ชำ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว7160193184188ทำแล้ว 31/10/255915422131010
70. อบต.ซำ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว7242246245244ทำแล้ว 30/11/255957101010
71. อบต.ดงรัก (ภูสิงห์)ทำแล้ว5177182188171ทำแล้ว 30/11/25595290491919
72. อบต.ดวนใหญ่ (วังหิน)ทำแล้ว7408387380387ทำแล้ว 31/10/255947666
73. อบต.ดองกำเม็ด (ขุขันธ์)ทำแล้ว6215217217217ทำแล้ว 31/10/25591280222222
74. อบต.ด่าน (ราษีไศล)ทำแล้ว6222175182175ทำแล้ว 09/11/25595480653
75. อบต.ดินแดง (ไพรบึง)ทำแล้ว5176162155153ทำแล้ว 30/11/25597559161616
76. อบต.ดู่ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว7423394387387ทำแล้ว 31/10/255971402018
77. อบต.ดู่ (ราษีไศล)ทำแล้ว5311303304304ทำแล้ว 15/12/255941292929
78. อบต.ดู่ (กันทรารมย์)ทำแล้ว8135168175175ทำแล้ว 30/11/255945222
79. อบต.ดูน (กันทรารมย์)ทำแล้ว6158158158158ทำแล้ว 29/11/255953382988
80. อบต.ตระกาจ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว7190191191191ทำแล้ว 31/10/25593438211714
81. อบต.ตองปิด (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว5361361361361ทำแล้ว 16/05/2560526232323
82. อบต.ตะเคียน (ขุขันธ์)ทำแล้ว5348357357357ทำแล้ว 07/12/255928212121
83. อบต.ตะเคียนราม (ภูสิงห์)ทำแล้ว5202205204204ทำแล้ว 29/11/255912611
84. อบต.ตะดอบ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6164164164164ทำแล้ว 29/09/255953141010
85. อบต.ตาเกษ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6286214214214ทำแล้ว 28/11/255953106181817
86. อบต.ตาโกน (เมืองจันทร์)ทำแล้ว5329329329329ทำแล้ว 31/10/2559122333
87. อบต.ตาอุด (ขุขันธ์)ทำแล้ว5237239239239ทำแล้ว 25/11/25592781532
88. อบต.ตำแย (พยุห์)ทำแล้ว9209133130129ทำแล้ว 28/10/256010193222220
89. อบต.ตูม (ปรางค์กู่)ทำแล้ว8768969969969ทำแล้ว 31/10/25592642202020
90. อบต.ตูม (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว7689694540439ทำแล้ว 18/11/2559163211816
91. อบต.ท่าคล้อ (เบญจลักษ์)ทำแล้ว7501502502502ทำแล้ว 26/12/255912666
92. อบต.ทาม (กันทรารมย์)ทำแล้ว6245250250251ทำแล้ว 30/11/2559152313109
93. อบต.ทุ่งไชย (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5321349349349ทำแล้ว 29/11/2559273313130
94. อบต.ทุ่งสว่าง (วังหิน)ทำแล้ว6198198198198ทำแล้ว 11/05/256032215211
95. อบต.ทุ่งใหญ่ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว4415415415415ทำแล้ว 30/11/2559611277
96. อบต.ทุ่ม (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว9307307307307ทำแล้ว 26/05/25601059131313
97. อบต.ธาตุ (วังหิน)ทำแล้ว5514491462460ทำแล้ว 31/10/2559253212121119106
98. อบต.น้ำเกลี้ยง (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว5311316316316ทำแล้ว 31/10/25594530171613
99. อบต.น้ำอ้อม (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6284606060ทำแล้ว 31/10/25592331322
100. อบต.นิคมพัฒนา (ขุขันธ์)ทำแล้ว6543483477458ทำแล้ว 14/11/25594624744
101. อบต.โนนค้อ (โนนคูณ)ทำแล้ว6333333333333ทำแล้ว 30/11/2559174151513
102. อบต.โนนคูณ (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว5771768765765ทำแล้ว 31/10/2559641191918
103. อบต.โนนปูน (ไพรบึง)ทำแล้ว6196207207207ทำแล้ว 24/11/25591367383636
104. อบต.โนนเพ็ก (พยุห์)ทำแล้ว5411463463463ทำแล้ว 31/10/25591364242424
105. อบต.โนนสัง (กันทรารมย์)ทำแล้ว8142142142142ทำแล้ว 25/11/2559388655
106. อบต.โนนสำราญ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว7183184184184ทำแล้ว 31/10/255914875292119
107. อบต.บก (โนนคูณ)ทำแล้ว6291291291291ทำแล้ว 29/11/255913955
108. อบต.บ่อแก้ว (วังหิน)ทำแล้ว4348300261244ทำแล้ว 31/10/25594559323231
109. อบต.บักดอง (ขุนหาญ)ทำแล้ว4590363297354ทำแล้ว 31/10/2559176100603330
110. อบต.บัวน้อย (กันทรารมย์)ทำแล้ว6402405405405ทำแล้ว 29/05/256046222222
111. อบต.บึงบอน (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว5163163163163ทำแล้ว 14/11/255937171716
112. อบต.บึงมะลู (กันทรลักษ์)ทำแล้ว5166185170156ทำแล้ว 07/11/2560102144625350
113. อบต.ปราสาท (ขุขันธ์)ทำแล้ว659713126ทำแล้ว 30/05/2560253260422
114. อบต.ปราสาท (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว7256255258245ทำแล้ว 28/10/255976521
115. อบต.ปราสาทเยอ (ไพรบึง)ทำแล้ว6221174165134ทำแล้ว 08/11/25594812108
116. อบต.ปรือใหญ่ (ขุขันธ์)ทำแล้ว5165689030ทำแล้ว 29/11/255992229633
117. อบต.ปะอาว (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5279279280280ทำแล้ว 28/11/255981231414
118. อบต.เป๊าะ (บึงบูรพ์)ทำแล้ว6355356355355ทำแล้ว 25/11/2559126551433
119. อบต.ผักแพว (กันทรารมย์)ทำแล้ว5158169164163ทำแล้ว 30/11/2559945433
120. อบต.ผักไหม (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว6337340337337ทำแล้ว 28/10/255992141412
121. อบต.ไผ่ (ราษีไศล)ทำแล้ว6177176168170ทำแล้ว 14/12/25595781212119
122. อบต.พยุห์ (พยุห์)ทำแล้ว5190191191191ทำแล้ว 31/10/25592767323231
123. อบต.พรหมสวัสดิ์ (พยุห์)ทำแล้ว6231231231231ทำแล้ว 31/10/255968202018
124. อบต.พราน (ขุนหาญ)ทำแล้ว6265370257239ทำแล้ว 30/11/2559566161513
125. อบต.พิงพวย (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว7452475474474ทำแล้ว 15/11/25591011211
126. อบต.พิมาย (ปรางค์กู่)ทำแล้ว8601604624601ทำแล้ว 31/10/255944713135
127. อบต.พิมายเหนือ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว5273291291291ทำแล้ว 31/10/25591184433834
128. อบต.โพธิ์ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว576737475ทำแล้ว 25/11/25591052161616
129. อบต.โพธิ์ (โนนคูณ)ทำแล้ว5140147157150ทำแล้ว 30/11/25599731371
130. อบต.โพธิ์ชัย (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5149149147147ทำแล้ว 12/12/2559873141
131. อบต.โพธิ์วงศ์ (ขุนหาญ)ทำแล้ว7118105104100ทำแล้ว 30/11/2559251231615
132. อบต.โพธิ์ศรี (ปรางค์กู่)ทำแล้ว5195198183170ทำแล้ว 31/10/255912185777
133. อบต.โพนข่า (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว790919191ทำแล้ว 14/11/2559347151514
134. อบต.โพนเขวา (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว8224196180169ทำแล้ว 31/10/25595059292523
135. อบต.โพนค้อ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว7277277277277ทำแล้ว 24/11/25596566222
136. อบต.โพนยาง (วังหิน)ทำแล้ว7402402402402ทำแล้ว 31/10/25592677202018
137. อบต.ไพร (ขุนหาญ)ทำแล้ว5226166150133ทำแล้ว 10/11/255931141312
138. อบต.ไพรบึง (ไพรบึง)ทำแล้ว6203117102103ทำแล้ว 25/11/25593771494949
139. อบต.ไพรพัฒนา (ภูสิงห์)ทำแล้ว5260252245245ทำแล้ว 21/11/255975211818
140. อบต.ภูเงิน (กันทรลักษ์)ทำแล้ว7839842842842ทำแล้ว 21/03/25602885413638
141. อบต.ภูผาหมอก (กันทรลักษ์)ทำแล้ว9119105105103ทำแล้ว 15/11/25592658955
142. อบต.ภูฝ้าย (ขุนหาญ)ทำแล้ว8183188188188ทำแล้ว 31/10/25592278787877
143. อบต.เมือง (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6189192190190ทำแล้ว 25/11/25594714554
144. อบต.เมืองคง (ราษีไศล)ทำแล้ว6287286285284ทำแล้ว 28/10/25595860212120
145. อบต.เมืองแคน (ราษีไศล)ทำแล้ว6354354354354ทำแล้ว 14/12/25593184222221
146. อบต.เมืองน้อย (กันทรารมย์)ทำแล้ว6114119112112ทำแล้ว 31/10/25595072181815
147. อบต.เมืองหลวง (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว6145160123162ทำแล้ว 14/11/255952131313
148. อบต.ยาง (กันทรารมย์)ทำแล้ว8299300300300ทำแล้ว 15/11/2559218888
149. อบต.ยางชุมใหญ่ (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว5339340340340ทำแล้ว 31/10/255943202020
150. อบต.รังแร้ง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว520115647130ทำแล้ว 10/11/25596237633
151. อบต.รุง (กันทรลักษ์)ทำแล้ว5188188188188ทำแล้ว 11/05/25592235252321
152. อบต.รุ่งระวี (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว5333333333333ทำแล้ว 31/10/255946373228
153. อบต.ลมศักดิ์ (ขุขันธ์)ทำแล้ว4198200200200ทำแล้ว 07/11/25592370642
154. อบต.ละทาย (กันทรารมย์)ทำแล้ว9219107111106ทำแล้ว 14/12/255923111
155. อบต.ละลม (ภูสิงห์)ทำแล้ว5256288222224ทำแล้ว 28/11/255935831
156. อบต.ละลาย (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6174156149143ทำแล้ว 23/11/25592986404038
157. อบต.ละเอาะ (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว5482510510510ทำแล้ว 31/10/25591236422
158. อบต.ลิ้นฟ้า (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว5312322322322ทำแล้ว 31/10/255910294242420
159. อบต.เวียงเหนือ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6164164164164ทำแล้ว 25/11/25593755131010
160. อบต.ศรีแก้ว (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว6283283283283ทำแล้ว 15/11/2559440201717
161. อบต.ศรีตระกูล (ขุขันธ์)ทำแล้ว6394395395395ทำแล้ว 15/11/2559451302620
162. อบต.ศรีโนนงาม (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว5219219219219ทำแล้ว 14/11/255914102333333
163. อบต.ศรีสำราญ (วังหิน)ทำแล้ว8265272272272ทำแล้ว 31/10/25593885151011
164. อบต.สมอ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว594835474ทำแล้ว 30/12/25592433995
165. อบต.สระเยาว์ (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว5241244243243ทำแล้ว 15/11/255936242121
166. อบต.สร้างปี่ (ราษีไศล)ทำแล้ว3477499494492ทำแล้ว 31/05/256090128181413
167. อบต.สวาย (ปรางค์กู่)ทำแล้ว51171108680ทำแล้ว 21/11/255910232131310
168. อบต.สะเดาใหญ่ (ขุขันธ์)ทำแล้ว8207147125117ทำแล้ว 19/05/2560440232323
169. อบต.สะพุง (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว5264265264264ทำแล้ว 14/05/2559129333
170. อบต.สังเม็ก (กันทรลักษ์)ทำแล้ว4429282283282ทำแล้ว 30/12/25607115504950
171. อบต.สำโรง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5140140140140ทำแล้ว 18/11/2559567555
172. อบต.สำโรงตาเจ็น (ขุขันธ์)ทำแล้ว4154154154154ทำแล้ว 30/11/255958101010
173. อบต.สำโรงปราสาท (ปรางค์กู่)ทำแล้ว6664686686686ทำแล้ว 14/11/25598857555
174. อบต.สุขสวัสดิ์ (ไพรบึง)ทำแล้ว612811311480ทำแล้ว 28/11/25593989101010
175. อบต.เสาธงชัย (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6143156129125ทำแล้ว 01/12/2559646999
176. อบต.เสียว (เบญจลักษ์)ทำแล้ว6428429429429ทำแล้ว 31/10/25593927131313
177. อบต.เสียว (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว7269168171177ทำแล้ว 31/10/25593871191816
178. อบต.เสื่องข้าว (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว9167139140140ทำแล้ว 25/10/25604632333
179. อบต.โสน (ขุขันธ์)ทำแล้ว4270249201186ทำแล้ว 02/11/255982332626
180. อบต.หญ้าปล้อง (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6252252252252ทำแล้ว 31/10/25591655202020
181. อบต.หนองกุง (โนนคูณ)ทำแล้ว63211019585ทำแล้ว 30/11/255930641499
182. อบต.หนองแก้ว (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว3216216216216ทำแล้ว 15/02/25605236151514
183. อบต.หนองแก้ว (กันทรารมย์)ทำแล้ว9190128104100ทำแล้ว 24/05/256020744
184. อบต.หนองครก (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6146122121121ทำแล้ว 14/11/25594086242423
185. อบต.หนองค้า (พยุห์)ทำแล้ว5203123116112ทำแล้ว 31/10/255928100444332
186. อบต.หนองแค (ราษีไศล)ทำแล้ว6146146146146ทำแล้ว 16/12/255958211
187. อบต.หนองงูเหลือม (เบญจลักษ์)ทำแล้ว5222222222222ทำแล้ว 08/12/25592969333333
188. อบต.หนองฉลอง (ขุขันธ์)ทำแล้ว5184225223222ทำแล้ว 15/05/256055191616
189. อบต.หนองเชียงทูน (ปรางค์กู่)ทำแล้ว7173173173173ทำแล้ว 31/10/2560757532
190. อบต.หนองบัว (กันทรารมย์)ทำแล้ว8138136136136ทำแล้ว 31/10/255964292626
191. อบต.หนองบัวดง (ศิลาลาด)ทำแล้ว5225219221175ทำแล้ว 28/10/25594294554
192. อบต.หนองไผ่ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6819820818820ทำแล้ว 26/05/256012468281718
193. อบต.หนองม้า (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว4189190190190ทำแล้ว 31/10/2559918856
194. อบต.หนองแวง (กันทรารมย์)ทำแล้ว5172186180142ทำแล้ว 24/11/2559567630136
195. อบต.หนองหมี (ราษีไศล)ทำแล้ว6238251251250ทำแล้ว 31/10/2559971201533
196. อบต.หนองหว้า (เบญจลักษ์)ทำแล้ว5349329321306ทำแล้ว 31/10/2559872555
197. อบต.หนองหัวช้าง (กันทรารมย์)ทำแล้ว4242243243243ทำแล้ว 01/06/256050631099
198. อบต.หนองห้าง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6101938885ทำแล้ว 28/11/2559653201917
199. อบต.หนองอึ่ง (ราษีไศล)ทำแล้ว6471470470470ทำแล้ว 15/12/255939854
200. อบต.หนองฮาง (เบญจลักษ์)ทำแล้ว7100958986ทำแล้ว 24/05/2560394101383838
201. อบต.หนองไฮ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว7312376419432ทำแล้ว 27/12/255936221185
202. อบต.หนองไฮ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6207206206206ทำแล้ว 14/12/255957141010
203. อบต.หมากเขียบ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6320321321321ทำแล้ว 429775
204. อบต.ห้วยจันทร์ (ขุนหาญ)ทำแล้ว6140140140140ทำแล้ว 31/10/255940242117
205. อบต.ห้วยตามอญ (ภูสิงห์)ทำแล้ว5214215216216ทำแล้ว 30/11/255915766
206. อบต.ห้วยตึ้กชู (ภูสิงห์)ทำแล้ว8238238238238ทำแล้ว 14/11/2559174333
207. อบต.ห้วยใต้ (ขุขันธ์)ทำแล้ว6158160169173ทำแล้ว 02/12/25591261191919
208. อบต.ห้วยทับทัน (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว6253262260254ทำแล้ว 23/11/2559385343432
209. อบต.ห้วยสำราญ (ขุขันธ์)ทำแล้ว5236236236236ทำแล้ว 29/11/255922944
210. อบต.ห้วยเหนือ (ขุขันธ์)ทำแล้ว5160168227132ทำแล้ว 14/12/25591936161010
211. อบต.หว้านคำ (ราษีไศล)ทำแล้ว5234234234234ทำแล้ว 31/10/255912111111
212. อบต.หัวช้าง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว7315315315315ทำแล้ว 16/11/2559151181718
213. อบต.หัวเสือ (ขุขันธ์)ทำแล้ว8211260247214ทำแล้ว 15/11/255992141414
214. อบต.เหล่ากวาง (โนนคูณ)ทำแล้ว5162167180178ทำแล้ว 25/11/25591256232221
215. อบต.อีเซ (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว7343291242220ทำแล้ว 28/10/255923563888
216. อบต.อีปาด (กันทรารมย์)ทำแล้ว696979797ทำแล้ว 30/11/255920141414
217. อบต.อีหล่ำ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว4159176176176ทำแล้ว 31/10/2559365131311
รวม 217 อปท.2171,27357,75855,88754,55453,7582177,95513,6594,5363,8133,520
ข้อมูล ณ 17/06/2561