รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ศรีสะเกษ ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ศรีสะเกษ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว52,0971,8421,8861,842ทำแล้ว 28/12/2559374364359355
2. เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว5255221208206ทำแล้ว 30/11/2559202112555347
3. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว11296247232237ทำแล้ว 15/12/2559108232232197131
4. เทศบาลตำบลกระหวัน (ขุนหาญ)ทำแล้ว5180188188186ทำแล้ว 28/10/2559321281018685
5. เทศบาลตำบลกันทรอม (ขุนหาญ)ทำแล้ว7223310310308ทำแล้ว 28/10/25596657535353
6. เทศบาลตำบลกันทรารมย์ (กันทรารมย์)ทำแล้ว6861029488ทำแล้ว 29/11/25591549282725
7. เทศบาลตำบลกำแพง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว780838587ทำแล้ว 31/10/255961454544
8. เทศบาลตำบลขุนหาญ (ขุนหาญ)ทำแล้ว4374392388396ทำแล้ว 30/11/255918075717070
9. เทศบาลตำบลโคกจาน (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6260261261261ทำแล้ว 31/10/255929114898685
10. เทศบาลตำบลจานแสนไชย (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว6108165165165ทำแล้ว 05/06/2560452242140136131
11. เทศบาลตำบลโดด (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว6154106105122ทำแล้ว 31/10/25592887625958
12. เทศบาลตำบลแต้ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว8118141149149ทำแล้ว 31/10/25595269312622
13. เทศบาลตำบลน้ำคำ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6255229215215ทำแล้ว 31/10/25598733101010
14. เทศบาลตำบลโนนสูง (ขุนหาญ)ทำแล้ว5172149139133ทำแล้ว 31/10/25595443282525
15. เทศบาลตำบลบัวหุ่ง (ราษีไศล)ทำแล้ว6291291291291ทำแล้ว 30/11/255988181145141140
16. เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ (บึงบูรพ์)ทำแล้ว6153130119107ทำแล้ว 30/11/2559521887
17. เทศบาลตำบลบุสูง (วังหิน)ทำแล้ว5349349349349ทำแล้ว 28/10/25591945242019
18. เทศบาลตำบลปรางค์กู่ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว562616161ทำแล้ว 14/11/2559830333
19. เทศบาลตำบลผือใหญ่ (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว4105196196196ทำแล้ว 31/10/25593181474746
20. เทศบาลตำบลพยุห์ (พยุห์)ทำแล้ว5143130128119ทำแล้ว 31/10/25592236171717
21. เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ (ขุนหาญ)ทำแล้ว5219238256270ทำแล้ว 31/10/2559771474241
22. เทศบาลตำบลไพรบึง (ไพรบึง)ทำแล้ว5387404399400ทำแล้ว 15/11/25596490656463
23. เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ (ขุขันธ์)ทำแล้ว5473473473473ทำแล้ว 09/05/256127827271627
24. เทศบาลตำบลเมืองคง (ราษีไศล)ทำแล้ว11214214214214ทำแล้ว 26/05/25601667262111
25. เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ (เมืองจันทร์)ทำแล้ว8152133134133ทำแล้ว 28/10/2559238252525
26. เทศบาลตำบลยางชุมน้อย (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว5146133127119ทำแล้ว 04/11/25592348353535
27. เทศบาลตำบลวังหิน (วังหิน)ทำแล้ว6187184165164ทำแล้ว 31/10/2559558363636
28. เทศบาลตำบลศรีรัตนะ (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว5172157149148ทำแล้ว 14/11/25593270424238
29. เทศบาลตำบลศรีสะอาด (ขุขันธ์)ทำแล้ว6350352352352ทำแล้ว 28/10/255967503334
30. เทศบาลตำบลส้มป่อย (ราษีไศล)ทำแล้ว6413412405435ทำแล้ว 31/10/25591463311
31. เทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5205205205205ทำแล้ว 31/10/25591384414141
32. เทศบาลตำบลสวนกล้วย (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6201201201201ทำแล้ว 28/11/25591416777
33. เทศบาลตำบลสำโรงพลัน (ไพรบึง)ทำแล้ว6785787786785ทำแล้ว 31/10/2559383136878683
34. เทศบาลตำบลสิ (ขุนหาญ)ทำแล้ว5141142142142ทำแล้ว 02/10/25607297817980
35. เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด (กันทรลักษ์)ทำแล้ว5243187187183ทำแล้ว 29/11/25591639222221
36. เทศบาลตำบลหนองใหญ่ (เมืองจันทร์)ทำแล้ว9105909090ทำแล้ว 05/06/256032999
37. เทศบาลตำบลห้วยทับทัน (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว5153133130125ทำแล้ว 30/11/2559100313130
38. เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6135135135135ทำแล้ว 31/10/25593993424242
39. อบต.กระแชง (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6472460386382ทำแล้ว 15/11/255966145797978
40. อบต.กฤษณา (ขุขันธ์)ทำแล้ว7386240206195ทำแล้ว 11/11/255926118585757
41. อบต.กล้วยกว้าง (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว5213214214214ทำแล้ว 30/10/25593101504749
42. อบต.กันทรารมย์ (ขุขันธ์)ทำแล้ว4127127126126ทำแล้ว 31/10/25593077353535
43. อบต.ก้านเหลือง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5366366366366ทำแล้ว 28/11/25597071515151
44. อบต.กุง (ศิลาลาด)ทำแล้ว5249249247248ทำแล้ว 28/10/25592665383837
45. อบต.กุดเมืองฮาม (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว4240242242242ทำแล้ว 14/11/255956363633
46. อบต.กุดเสลา (กันทรลักษ์)ทำแล้ว3344345345345ทำแล้ว 11/05/2560117108867773
47. อบต.กู่ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว81171119484ทำแล้ว 31/10/25596892323130
48. อบต.ขนุน (กันทรลักษ์)ทำแล้ว437426118072ทำแล้ว 21/11/25592246434241
49. อบต.ขะยูง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5177179179179ทำแล้ว 30/11/255947292422
50. อบต.ขุนหาญ (ขุนหาญ)ทำแล้ว51041599770ทำแล้ว 14/12/2560131074
51. อบต.เขิน (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว5311311311311ทำแล้ว 31/10/25596737363631
52. อบต.แข้ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5182184184183ทำแล้ว 31/10/255961108494945
53. อบต.แขม (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว8206206206206ทำแล้ว 25/11/25601430151414
54. อบต.คลีกลิ้ง (ศิลาลาด)ทำแล้ว6157170157176ทำแล้ว 19/10/25593157222020
55. อบต.คอนกาม (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว5356361361361ทำแล้ว 31/10/25593108434141
56. อบต.คำเนียม (กันทรารมย์)ทำแล้ว599929290ทำแล้ว 30/11/255964115181616
57. อบต.คูซอด (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว5245245245245ทำแล้ว 10/11/2559560323129
58. อบต.คูบ (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว5255247228241ทำแล้ว 31/10/25597250262626
59. อบต.โคกตาล (ภูสิงห์)ทำแล้ว6313328327327ทำแล้ว 3661461716
60. อบต.โคกเพชร (ขุขันธ์)ทำแล้ว778149141126ทำแล้ว 30/10/25592150343331
61. อบต.โคกหล่าม (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6142145145145ทำแล้ว 30/11/25594181555555
62. อบต.จะกง (ขุขันธ์)ทำแล้ว4158155162146ทำแล้ว 31/10/25594612310510197
63. อบต.จาน (กันทรารมย์)ทำแล้ว7148133134131ทำแล้ว 25/11/25599104755451
64. อบต.จาน (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว5333334333333ทำแล้ว 09/11/25594791585554
65. อบต.จานใหญ่ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว4165174174174ทำแล้ว 18/01/2560543262626
66. อบต.จิกสังข์ทอง (ราษีไศล)ทำแล้ว9128112112103ทำแล้ว 28/10/25598186675959
67. อบต.โจดม่วง (ศิลาลาด)ทำแล้ว6146247200151ทำแล้ว 28/10/255917392366
68. อบต.ใจดี (ขุขันธ์)ทำแล้ว6448437356332ทำแล้ว 18/11/25593126464642
69. อบต.ชำ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว7160193184188ทำแล้ว 31/10/255915422201414
70. อบต.ซำ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว7241247245244ทำแล้ว 30/11/25592556525152
71. อบต.ดงรัก (ภูสิงห์)ทำแล้ว5177182188171ทำแล้ว 30/11/25596495595731
72. อบต.ดวนใหญ่ (วังหิน)ทำแล้ว7408396376382ทำแล้ว 31/10/25596084666159
73. อบต.ดองกำเม็ด (ขุขันธ์)ทำแล้ว6215217217217ทำแล้ว 31/10/255912227222222
74. อบต.ด่าน (ราษีไศล)ทำแล้ว6221176182175ทำแล้ว 09/11/25595779362920
75. อบต.ดินแดง (ไพรบึง)ทำแล้ว5176162155153ทำแล้ว 30/11/25599481585857
76. อบต.ดู่ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว7419395387387ทำแล้ว 31/10/255971514545
77. อบต.ดู่ (ราษีไศล)ทำแล้ว5311303304304ทำแล้ว 15/12/25596854464646
78. อบต.ดู่ (กันทรารมย์)ทำแล้ว8135168175175ทำแล้ว 30/11/2559645878
79. อบต.ดูน (กันทรารมย์)ทำแล้ว6158158158158ทำแล้ว 29/11/255954443988
80. อบต.ตระกาจ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว7190191191191ทำแล้ว 31/10/25594542302821
81. อบต.ตองปิด (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว5361361361361ทำแล้ว 16/05/25602540373737
82. อบต.ตะเคียน (ขุขันธ์)ทำแล้ว5348357357357ทำแล้ว 07/12/25597943383838
83. อบต.ตะเคียนราม (ภูสิงห์)ทำแล้ว5202205204204ทำแล้ว 29/11/255912666
84. อบต.ตะดอบ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6164164164164ทำแล้ว 29/09/255953323030
85. อบต.ตาเกษ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6286214214214ทำแล้ว 28/11/255955111606056
86. อบต.ตาโกน (เมืองจันทร์)ทำแล้ว5329329329329ทำแล้ว 31/10/2559122121111
87. อบต.ตาอุด (ขุขันธ์)ทำแล้ว5237239239239ทำแล้ว 25/11/25592881685757
88. อบต.ตำแย (พยุห์)ทำแล้ว9208133130129ทำแล้ว 28/10/256010293363634
89. อบต.ตูม (ปรางค์กู่)ทำแล้ว8767970969969ทำแล้ว 31/10/255926242313131
90. อบต.ตูม (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว7688694540439ทำแล้ว 18/11/2559179454343
91. อบต.ท่าคล้อ (เบญจลักษ์)ทำแล้ว7501502502502ทำแล้ว 26/12/25592237252524
92. อบต.ทาม (กันทรารมย์)ทำแล้ว6245250250251ทำแล้ว 30/11/25591550393635
93. อบต.ทุ่งไชย (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5321349349349ทำแล้ว 29/11/2559273464643
94. อบต.ทุ่งสว่าง (วังหิน)ทำแล้ว6198198198198ทำแล้ว 11/05/256032215887
95. อบต.ทุ่งใหญ่ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว4412416415415ทำแล้ว 30/11/25593261414034
96. อบต.ทุ่ม (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว9307307307307ทำแล้ว 26/05/25601060353535
97. อบต.ธาตุ (วังหิน)ทำแล้ว5513492462460ทำแล้ว 31/10/255929720011711291
98. อบต.น้ำเกลี้ยง (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว5311316316316ทำแล้ว 31/10/25594765595752
99. อบต.น้ำอ้อม (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6284606060ทำแล้ว 31/10/2559233201010
100. อบต.นิคมพัฒนา (ขุขันธ์)ทำแล้ว6543483477458ทำแล้ว 14/11/25594948331811
101. อบต.โนนค้อ (โนนคูณ)ทำแล้ว6333333333333ทำแล้ว 30/11/255936194605452
102. อบต.โนนคูณ (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว5771768765765ทำแล้ว 31/10/2559641191918
103. อบต.โนนปูน (ไพรบึง)ทำแล้ว6191211207207ทำแล้ว 24/11/25591968545454
104. อบต.โนนเพ็ก (พยุห์)ทำแล้ว5411463463463ทำแล้ว 31/10/25594766242424
105. อบต.โนนสัง (กันทรารมย์)ทำแล้ว8140142142142ทำแล้ว 25/11/25593829262525
106. อบต.โนนสำราญ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว7183184184184ทำแล้ว 31/10/255914876595958
107. อบต.บก (โนนคูณ)ทำแล้ว6291291291291ทำแล้ว 29/11/255914121212
108. อบต.บ่อแก้ว (วังหิน)ทำแล้ว4348300261244ทำแล้ว 31/10/25594774535351
109. อบต.บักดอง (ขุนหาญ)ทำแล้ว4562377288337ทำแล้ว 31/10/2559176209190190190
110. อบต.บัวน้อย (กันทรารมย์)ทำแล้ว6402405405405ทำแล้ว 29/05/25603746343433
111. อบต.บึงบอน (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว5163163163163ทำแล้ว 14/11/25599727272727
112. อบต.บึงมะลู (กันทรลักษ์)ทำแล้ว5166185170156ทำแล้ว 07/11/2560106199181169151
113. อบต.ปราสาท (ขุขันธ์)ทำแล้ว659713126ทำแล้ว 30/05/2560261155978481
114. อบต.ปราสาท (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว7256255258245ทำแล้ว 28/10/255977341918
115. อบต.ปราสาทเยอ (ไพรบึง)ทำแล้ว6221177163133ทำแล้ว 08/11/25593547242220
116. อบต.ปรือใหญ่ (ขุขันธ์)ทำแล้ว5165689030ทำแล้ว 29/11/25599223420208
117. อบต.ปะอาว (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5279279280280ทำแล้ว 28/11/2559493515045
118. อบต.เป๊าะ (บึงบูรพ์)ทำแล้ว6355356355355ทำแล้ว 25/11/255922855363634
119. อบต.ผักแพว (กันทรารมย์)ทำแล้ว5158169164163ทำแล้ว 30/11/2559945776
120. อบต.ผักไหม (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว6337340337337ทำแล้ว 28/10/25592392444240
121. อบต.ไผ่ (ราษีไศล)ทำแล้ว6177176168170ทำแล้ว 14/12/25596082404038
122. อบต.พยุห์ (พยุห์)ทำแล้ว5190191191191ทำแล้ว 31/10/25594789747472
123. อบต.พรหมสวัสดิ์ (พยุห์)ทำแล้ว6229233231231ทำแล้ว 31/10/255917866222222
124. อบต.พราน (ขุนหาญ)ทำแล้ว6265370257239ทำแล้ว 30/11/2559568363632
125. อบต.พิงพวย (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว7452475474474ทำแล้ว 15/11/25597885312222
126. อบต.พิมาย (ปรางค์กู่)ทำแล้ว8601604624601ทำแล้ว 31/10/2559447303030
127. อบต.พิมายเหนือ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว5273291291291ทำแล้ว 31/10/25595185504640
128. อบต.โพธิ์ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว576737475ทำแล้ว 25/11/25591452291612
129. อบต.โพธิ์ (โนนคูณ)ทำแล้ว5137151157149ทำแล้ว 30/11/25591071403429
130. อบต.โพธิ์ชัย (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5123123127126ทำแล้ว 09/12/255985705952
131. อบต.โพธิ์วงศ์ (ขุนหาญ)ทำแล้ว7118105104100ทำแล้ว 30/11/2559251413630
132. อบต.โพธิ์ศรี (ปรางค์กู่)ทำแล้ว5195198183170ทำแล้ว 31/10/255912285888
133. อบต.โพนข่า (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว790919191ทำแล้ว 14/11/25591054333333
134. อบต.โพนเขวา (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว8224196180169ทำแล้ว 31/10/25595059333125
135. อบต.โพนค้อ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว7277277277277ทำแล้ว 24/11/25597966383734
136. อบต.โพนยาง (วังหิน)ทำแล้ว7402402402402ทำแล้ว 31/10/25592678424139
137. อบต.ไพร (ขุนหาญ)ทำแล้ว5226166150133ทำแล้ว 10/11/25595636161616
138. อบต.ไพรบึง (ไพรบึง)ทำแล้ว6203117102103ทำแล้ว 25/11/25593778585758
139. อบต.ไพรพัฒนา (ภูสิงห์)ทำแล้ว5260252245245ทำแล้ว 21/11/2559275292929
140. อบต.ภูเงิน (กันทรลักษ์)ทำแล้ว7839842842842ทำแล้ว 21/03/25602885453840
141. อบต.ภูผาหมอก (กันทรลักษ์)ทำแล้ว9119105105103ทำแล้ว 15/11/25592660463022
142. อบต.ภูฝ้าย (ขุนหาญ)ทำแล้ว8183188188188ทำแล้ว 31/10/25592278787878
143. อบต.เมือง (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6176178176176ทำแล้ว 25/11/25594885454545
144. อบต.เมืองคง (ราษีไศล)ทำแล้ว6287286285284ทำแล้ว 28/10/25595860282827
145. อบต.เมืองแคน (ราษีไศล)ทำแล้ว6354354354354ทำแล้ว 14/12/25597488515150
146. อบต.เมืองน้อย (กันทรารมย์)ทำแล้ว6112119112112ทำแล้ว 31/10/25596371424239
147. อบต.เมืองหลวง (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว6145160123162ทำแล้ว 14/11/255952292927
148. อบต.ยาง (กันทรารมย์)ทำแล้ว8299300300300ทำแล้ว 15/11/2559218888
149. อบต.ยางชุมใหญ่ (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว5339340340340ทำแล้ว 31/10/255910585757575
150. อบต.รังแร้ง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว520115647130ทำแล้ว 10/11/255965391432
151. อบต.รุง (กันทรลักษ์)ทำแล้ว5188188188188ทำแล้ว 11/05/25592248434342
152. อบต.รุ่งระวี (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว5333333333333ทำแล้ว 31/10/255957484736
153. อบต.ลมศักดิ์ (ขุขันธ์)ทำแล้ว4198200200200ทำแล้ว 07/11/255910375413533
154. อบต.ละทาย (กันทรารมย์)ทำแล้ว9219107111106ทำแล้ว 14/12/255923181818
155. อบต.ละลม (ภูสิงห์)ทำแล้ว5253289222224ทำแล้ว 28/11/255934221614
156. อบต.ละลาย (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6174156149143ทำแล้ว 23/11/25592988575755
157. อบต.ละเอาะ (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว5482510510510ทำแล้ว 31/10/25591237282828
158. อบต.ลิ้นฟ้า (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว5311323322322ทำแล้ว 31/10/255911793433939
159. อบต.เวียงเหนือ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6164164164164ทำแล้ว 25/11/25593779555555
160. อบต.ศรีแก้ว (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว6282282282281ทำแล้ว 15/11/25591558545454
161. อบต.ศรีตระกูล (ขุขันธ์)ทำแล้ว6394395395395ทำแล้ว 15/11/2559451414037
162. อบต.ศรีโนนงาม (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว5218219219219ทำแล้ว 14/11/255966105717171
163. อบต.ศรีสำราญ (วังหิน)ทำแล้ว8265272272272ทำแล้ว 31/10/25594585302930
164. อบต.สมอ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว594835474ทำแล้ว 30/12/25597584747066
165. อบต.สระเยาว์ (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว5241244243243ทำแล้ว 15/11/25593370535252
166. อบต.สร้างปี่ (ราษีไศล)ทำแล้ว3477499494492ทำแล้ว 31/05/2560102140525250
167. อบต.สวาย (ปรางค์กู่)ทำแล้ว51171108680ทำแล้ว 21/11/255910232161613
168. อบต.สะเดาใหญ่ (ขุขันธ์)ทำแล้ว8207147125117ทำแล้ว 19/05/2560593878784
169. อบต.สะพุง (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว5264265264264ทำแล้ว 14/05/2559144232323
170. อบต.สังเม็ก (กันทรลักษ์)ทำแล้ว4429282283282ทำแล้ว 30/12/256071115504950
171. อบต.สำโรง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5140140140140ทำแล้ว 18/11/25597511555
172. อบต.สำโรงตาเจ็น (ขุขันธ์)ทำแล้ว4151154154154ทำแล้ว 30/11/25595569413333
173. อบต.สำโรงปราสาท (ปรางค์กู่)ทำแล้ว6664686686686ทำแล้ว 14/11/25598857212120
174. อบต.สุขสวัสดิ์ (ไพรบึง)ทำแล้ว612811311480ทำแล้ว 28/11/25594489361111
175. อบต.เสาธงชัย (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6143156129125ทำแล้ว 01/12/2559749232323
176. อบต.เสียว (เบญจลักษ์)ทำแล้ว6428429429429ทำแล้ว 31/10/25593927212019
177. อบต.เสียว (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว7269168171177ทำแล้ว 31/10/25593871333333
178. อบต.เสื่องข้าว (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว9163139140140ทำแล้ว 25/10/25604632333
179. อบต.โสน (ขุขันธ์)ทำแล้ว4270249201186ทำแล้ว 02/11/255985858585
180. อบต.หญ้าปล้อง (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6252252252252ทำแล้ว 31/10/25593771444141
181. อบต.หนองกุง (โนนคูณ)ทำแล้ว63211019585ทำแล้ว 30/11/25593170625655
182. อบต.หนองแก้ว (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว3210216216216ทำแล้ว 15/02/25605738333231
183. อบต.หนองแก้ว (กันทรารมย์)ทำแล้ว9190128104100ทำแล้ว 24/05/25601120744
184. อบต.หนองครก (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6146122121121ทำแล้ว 14/11/25596389545454
185. อบต.หนองค้า (พยุห์)ทำแล้ว5201126115112ทำแล้ว 31/10/255939106918077
186. อบต.หนองแค (ราษีไศล)ทำแล้ว6146146146146ทำแล้ว 16/12/2559582577
187. อบต.หนองงูเหลือม (เบญจลักษ์)ทำแล้ว5222222222222ทำแล้ว 08/12/25592983707067
188. อบต.หนองฉลอง (ขุขันธ์)ทำแล้ว5183225223222ทำแล้ว 15/05/2560156191616
189. อบต.หนองเชียงทูน (ปรางค์กู่)ทำแล้ว7173173173173ทำแล้ว 31/10/2560757532
190. อบต.หนองบัว (กันทรารมย์)ทำแล้ว8138136136136ทำแล้ว 31/10/255964342626
191. อบต.หนองบัวดง (ศิลาลาด)ทำแล้ว5225219221175ทำแล้ว 28/10/25595494231717
192. อบต.หนองไผ่ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6819820818820ทำแล้ว 26/05/256012568494647
193. อบต.หนองม้า (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว4189190190190ทำแล้ว 31/10/255941511657
194. อบต.หนองแวง (กันทรารมย์)ทำแล้ว5172186180142ทำแล้ว 24/11/25595694595855
195. อบต.หนองหมี (ราษีไศล)ทำแล้ว6237251251250ทำแล้ว 31/10/2559102120452726
196. อบต.หนองหว้า (เบญจลักษ์)ทำแล้ว5349329321306ทำแล้ว 31/10/255987631313
197. อบต.หนองหัวช้าง (กันทรารมย์)ทำแล้ว4242243243243ทำแล้ว 01/06/25606663171717
198. อบต.หนองห้าง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6101938885ทำแล้ว 28/11/25591463424234
199. อบต.หนองอึ่ง (ราษีไศล)ทำแล้ว6471470470470ทำแล้ว 15/12/2559542887
200. อบต.หนองฮาง (เบญจลักษ์)ทำแล้ว796958986ทำแล้ว 24/05/256039696656464
201. อบต.หนองไฮ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว7312376419432ทำแล้ว 27/12/25593669474640
202. อบต.หนองไฮ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6207206206206ทำแล้ว 14/12/255959383838
203. อบต.หมากเขียบ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6320321321321ทำแล้ว 3729141411
204. อบต.ห้วยจันทร์ (ขุนหาญ)ทำแล้ว6140140140140ทำแล้ว 31/10/255940292722
205. อบต.ห้วยตามอญ (ภูสิงห์)ทำแล้ว5214215216216ทำแล้ว 30/11/255978555148
206. อบต.ห้วยตึ้กชู (ภูสิงห์)ทำแล้ว8238238238238ทำแล้ว 14/11/25592015121212
207. อบต.ห้วยใต้ (ขุขันธ์)ทำแล้ว6156161169173ทำแล้ว 02/12/25591360181818
208. อบต.ห้วยทับทัน (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว6253262260254ทำแล้ว 23/11/25594102696362
209. อบต.ห้วยสำราญ (ขุขันธ์)ทำแล้ว5236236236236ทำแล้ว 29/11/255919522151514
210. อบต.ห้วยเหนือ (ขุขันธ์)ทำแล้ว5160168227132ทำแล้ว 14/12/25593050424242
211. อบต.หว้านคำ (ราษีไศล)ทำแล้ว5234234234234ทำแล้ว 31/10/255912111111
212. อบต.หัวช้าง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว7315315315315ทำแล้ว 16/11/2559151252324
213. อบต.หัวเสือ (ขุขันธ์)ทำแล้ว8202279239206ทำแล้ว 15/11/25591014410878108
214. อบต.เหล่ากวาง (โนนคูณ)ทำแล้ว5162167180178ทำแล้ว 25/11/25592671515051
215. อบต.อีเซ (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว7343291242220ทำแล้ว 28/10/255923970343131
216. อบต.อีปาด (กันทรารมย์)ทำแล้ว684979797ทำแล้ว 30/11/25591982535353
217. อบต.อีหล่ำ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว4159176176176ทำแล้ว 31/10/25591667464545
รวม 217 อปท.2171,27357,36455,96654,49353,70121712,11915,7429,7728,9838,594
ข้อมูล ณ 06/08/2563