รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สุรินทร์ ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.สุรินทร์ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5216198197189ทำแล้ว 30/11/255963164755955
2. เทศบาลเมืองสุรินทร์ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว396949593ทำแล้ว 31/10/25591395232019
3. เทศบาลตำบลกระหาด (จอมพระ)ทำแล้ว7202187104105ทำแล้ว 31/10/25591752776
4. เทศบาลตำบลกังแอน (ปราสาท)ทำแล้ว787828482ทำแล้ว 22/11/255927310
5. เทศบาลตำบลกันตวจระมวล (ปราสาท)ทำแล้ว5321326324325ทำแล้ว 31/10/2559981222221
6. เทศบาลตำบลกาบเชิง (กาบเชิง)ทำแล้ว6192150145140ทำแล้ว 29/11/25594105302928
7. เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว7260148145145ทำแล้ว 28/10/255992134362625
8. เทศบาลตำบลแคน (สนม)ทำแล้ว7103555354ทำแล้ว 28/10/2559938336186
9. เทศบาลตำบลโคกตะเคียน (กาบเชิง)ทำแล้ว6147191191191ทำแล้ว 31/10/25596751399
10. เทศบาลตำบลจอมพระ (จอมพระ)ทำแล้ว12404336311293ทำแล้ว 28/11/25593438555
11. เทศบาลตำบลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว512610510097ทำแล้ว 31/10/25592967662
12. เทศบาลตำบลท่าตูม (ท่าตูม)ทำแล้ว5146136136136ทำแล้ว 28/12/255980414138
13. เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว7360360360360ทำแล้ว 31/10/25591363655
14. เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว8280173177179ทำแล้ว 25/11/25596074999
15. เทศบาลตำบลนิคมปราสาท (ปราสาท)ทำแล้ว81471209596ทำแล้ว 31/10/25597101212121
16. เทศบาลตำบลบัวเชด (บัวเชด)ทำแล้ว6169169169169ทำแล้ว 14/12/2559192212020
17. เทศบาลตำบลบุแกรง (จอมพระ)ทำแล้ว6217222222222ทำแล้ว 31/10/2559956111111
18. เทศบาลตำบลผักไหม (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว6236241239224ทำแล้ว 31/10/255941601787
19. เทศบาลตำบลเมืองแก (ท่าตูม)ทำแล้ว8248221217213ทำแล้ว 28/10/255934120646461
20. เทศบาลตำบลเมืองที (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว688696969ทำแล้ว 31/10/255959111
21. เทศบาลตำบลยะวึก (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว6362370373353ทำแล้ว 31/10/255945643
22. เทศบาลตำบลรัตนบุรี (รัตนบุรี)ทำแล้ว6135142116106ทำแล้ว 31/10/255965191817
23. เทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์ (ลำดวน)ทำแล้ว6100105122113ทำแล้ว 31/10/255911265151515
24. เทศบาลตำบลศีขรภูมิ (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5128124120119ทำแล้ว 31/10/25592180111111
25. เทศบาลตำบลสนม (สนม)ทำแล้ว6306311311311ทำแล้ว 15/12/25593142797974
26. เทศบาลตำบลสระขุด (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว5222185179169ทำแล้ว 28/03/256067262018
27. เทศบาลตำบลสังขะ (สังขะ)ทำแล้ว7339339338338ทำแล้ว 30/01/256088272617
28. เทศบาลตำบลสำโรงทาบ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว55187187187ทำแล้ว 31/03/25602392381700
29. เทศบาลตำบลหมื่นศรี (สำโรงทาบ)ทำแล้ว5360362362362ทำแล้ว 28/10/255985100
30. อบต.กระเทียม (สังขะ)ทำแล้ว4356317319319ทำแล้ว 31/10/25591121353533
31. อบต.กระเบื้อง (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว8430432411348ทำแล้ว 31/03/256030333
32. อบต.กระโพ (ท่าตูม)ทำแล้ว6386387387387ทำแล้ว 28/11/255975353427
33. อบต.กระออม (สำโรงทาบ)ทำแล้ว5118114105100ทำแล้ว 31/10/25594650161515
34. อบต.กังแอน (ปราสาท)ทำแล้ว697848683ทำแล้ว 30/11/255951151110
35. อบต.กาเกาะ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7121121121121ทำแล้ว 31/10/255949313131
36. อบต.กุดขาคีม (รัตนบุรี)ทำแล้ว6410410410410ทำแล้ว 28/10/255952121210
37. อบต.กุดหวาย (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว6385395395395ทำแล้ว 31/10/25591580977
38. อบต.เกาะแก้ว (สำโรงทาบ)ทำแล้ว7176178176180ทำแล้ว 28/10/255959500
39. อบต.แก (รัตนบุรี)ทำแล้ว4182180183183ทำแล้ว 31/10/2559234998
40. อบต.แกใหญ่ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว9427394390390ทำแล้ว 25/10/2559207216696662
41. อบต.ขวาวใหญ่ (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว6116104116107ทำแล้ว 31/10/25591245181818
42. อบต.ขอนแตก (สังขะ)ทำแล้ว8217217217217ทำแล้ว 31/10/255990611
43. อบต.คม (สังขะ)ทำแล้ว9462465465464ทำแล้ว 31/10/25593841577
44. อบต.คอโค (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7271256235189ทำแล้ว 30/11/255936109727272
45. อบต.คอนแรด (รัตนบุรี)ทำแล้ว4366373373373ทำแล้ว 28/10/255945997
46. อบต.คาละแมะ (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5376376376376ทำแล้ว 08/09/256013077955
47. อบต.คำผง (โนนนารายณ์)ทำแล้ว6177177177177ทำแล้ว 31/10/255959222
48. อบต.คูตัน (กาบเชิง)ทำแล้ว5110110109120ทำแล้ว 31/10/25595111
49. อบต.โคกกลาง (พนมดงรัก)ทำแล้ว7410410410410ทำแล้ว 15/01/2561391077
50. อบต.โคกยาง (ปราสาท)ทำแล้ว7239247247247ทำแล้ว 31/10/255910113119
51. อบต.โคกสะอาด (ปราสาท)ทำแล้ว7118113110115ทำแล้ว 31/10/25592078191919
52. อบต.จรัส (บัวเชด)ทำแล้ว6393393393393ทำแล้ว 31/10/2559652293
53. อบต.จอมพระ (จอมพระ)ทำแล้ว7162152151135ทำแล้ว 31/10/25591571161616
54. อบต.จารพัต (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5362366366366ทำแล้ว 27/10/2559122151515
55. อบต.จีกแดก (พนมดงรัก)ทำแล้ว61511736727ทำแล้ว 31/10/2559492191919
56. อบต.แจนแวน (ศรีณรงค์)ทำแล้ว6465447419406ทำแล้ว 15/11/2559773700
57. อบต.เฉนียง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5220219212183ทำแล้ว 24/11/255986393632
58. อบต.ช่างปี่ (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5505505505505ทำแล้ว 31/10/255923679272727
59. อบต.ชุมแสง (จอมพระ)ทำแล้ว611811610397ทำแล้ว 30/08/2559592282828
60. อบต.เชื้อเพลิง (ปราสาท)ทำแล้ว679797978ทำแล้ว 03/11/2559142444
61. อบต.โชกเหนือ (ลำดวน)ทำแล้ว6157164176159ทำแล้ว 28/10/255917954
62. อบต.โชคนาสาม (ปราสาท)ทำแล้ว6235244244244ทำแล้ว 31/10/25593246181610
63. อบต.ณรงค์ (ศรีณรงค์)ทำแล้ว6261263263263ทำแล้ว 31/03/2560641788
64. อบต.ด่าน (กาบเชิง)ทำแล้ว8678685685685ทำแล้ว 31/03/25607054444
65. อบต.ตรมไพร (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว7221220220220ทำแล้ว 31/10/2559368232323
66. อบต.ตรวจ (ศรีณรงค์)ทำแล้ว5413414414414ทำแล้ว 27/11/2559148173575757
67. อบต.ตระเปียงเตีย (ลำดวน)ทำแล้ว5115124123107ทำแล้ว 31/10/2559153151515
68. อบต.ตระแสง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6207215215215ทำแล้ว 25/11/255983321011
69. อบต.ตรำดม (ลำดวน)ทำแล้ว6217238185135ทำแล้ว 31/10/25595143888
70. อบต.ตรึม (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5185185184184ทำแล้ว 31/10/25599278211717
71. อบต.ตะเคียน (กาบเชิง)ทำแล้ว6115198188177ทำแล้ว 31/10/25598801275
72. อบต.ตั้งใจ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7100147144103ทำแล้ว 14/11/25593071252021
73. อบต.ตากูก (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว5336349346337ทำแล้ว 31/10/25591070211
74. อบต.ตาคง (สังขะ)ทำแล้ว6392396396396ทำแล้ว 27/10/25595561633
75. อบต.ตาตุม (สังขะ)ทำแล้ว6534536535536ทำแล้ว 31/10/2559511331877
76. อบต.ตานี (ปราสาท)ทำแล้ว5135767066ทำแล้ว 31/10/255911351765
77. อบต.ตาเบา (ปราสาท)ทำแล้ว5181224203183ทำแล้ว 31/10/25607068211716
78. อบต.ตาเมียง (พนมดงรัก)ทำแล้ว889686249ทำแล้ว 28/10/25593772997
79. อบต.ตาวัง (บัวเชด)ทำแล้ว8303304302296ทำแล้ว 25/11/25593131366
80. อบต.ตาอ็อง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6379425422397ทำแล้ว 25/11/255968282822
81. อบต.แตล (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว7506511498495ทำแล้ว 31/10/255974159464646
82. อบต.ทมอ (ปราสาท)ทำแล้ว6196203203204ทำแล้ว 31/10/25595163211718
83. อบต.ทับทัน (สังขะ)ทำแล้ว7255237255256ทำแล้ว 29/11/25597654821
84. อบต.ทับใหญ่ (รัตนบุรี)ทำแล้ว5612416262255ทำแล้ว 28/10/25592762911
85. อบต.ท่าตูม (ท่าตูม)ทำแล้ว5362407375375ทำแล้ว 30/11/25592861222
86. อบต.ท่าสว่าง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6195171134116ทำแล้ว 30/05/25608284353532
87. อบต.ทุ่งกุลา (ท่าตูม)ทำแล้ว6226209205252ทำแล้ว 20/12/255917100
88. อบต.ทุ่งมน (ปราสาท)ทำแล้ว4154186198233ทำแล้ว 30/10/25584333
89. อบต.เทนมีย์ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5193192193193ทำแล้ว 24/11/25609965262418
90. อบต.เทพรักษา (สังขะ)ทำแล้ว8562572572572ทำแล้ว 31/10/2559103463938
91. อบต.ธาตุ (รัตนบุรี)ทำแล้ว5169164129123ทำแล้ว 31/10/25592496212014
92. อบต.นอกเมือง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5255233224181ทำแล้ว 09/12/25592975202020
93. อบต.นาดี (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5524522521521ทำแล้ว 31/10/255970111110
94. อบต.นานวน (สนม)ทำแล้ว667120119119ทำแล้ว 31/10/25591058222020
95. อบต.นาบัว (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7549549549549ทำแล้ว 31/10/2559158591200
96. อบต.นารุ่ง (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5140140140140ทำแล้ว 31/10/25593259262221
97. อบต.น้ำเขียว (รัตนบุรี)ทำแล้ว522513213197ทำแล้ว 31/10/255945555
98. อบต.แนงมุด (กาบเชิง)ทำแล้ว6221221179136ทำแล้ว 31/10/255915888
99. อบต.โนน (โนนนารายณ์)ทำแล้ว5213213213213ทำแล้ว 10/11/2559661313131
100. อบต.บะ (ท่าตูม)ทำแล้ว5524525525525ทำแล้ว 29/12/255968171616
101. อบต.บักได (พนมดงรัก)ทำแล้ว9313325324324ทำแล้ว 31/10/25591580262423
102. อบต.บัวโคก (ท่าตูม)ทำแล้ว5294269249248ทำแล้ว 06/12/25591947311917
103. อบต.บัวเชด (บัวเชด)ทำแล้ว5166197197197ทำแล้ว 15/11/255940554
104. อบต.บ้านจารย์ (สังขะ)ทำแล้ว5152169163147ทำแล้ว 31/03/25601068151514
105. อบต.บ้านชบ (สังขะ)ทำแล้ว5240155173115ทำแล้ว 31/10/2559238419111
106. อบต.บ้านไทร (ปราสาท)ทำแล้ว5174174174174ทำแล้ว 31/03/25604048776
107. อบต.บ้านผือ (จอมพระ)ทำแล้ว6145152148149ทำแล้ว 21/06/25601583555
108. อบต.บ้านพลวง (ปราสาท)ทำแล้ว6156222228240ทำแล้ว 31/10/25591622333
109. อบต.บ้านแร่ (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว599100100100ทำแล้ว 31/10/25596871555
110. อบต.บึง (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว6348370371371ทำแล้ว 27/10/2559960131312
111. อบต.บุฤาษี (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5233226222207ทำแล้ว 31/10/2559990393937
112. อบต.เบิด (รัตนบุรี)ทำแล้ว5260262262262ทำแล้ว 31/10/2559384201714
113. อบต.ประดู่ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว51201059995ทำแล้ว 30/11/2559421300
114. อบต.ประทัดบุ (ปราสาท)ทำแล้ว572767261ทำแล้ว 30/10/255912222
115. อบต.ปราสาททอง (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว6184239239239ทำแล้ว 28/10/255985106404040
116. อบต.ปราสาทหนง (ปราสาท)ทำแล้ว585928179ทำแล้ว 28/10/25596273262626
117. อบต.ปรือ (ปราสาท)ทำแล้ว790909494ทำแล้ว 17/11/255946433
118. อบต.เป็นสุข (จอมพระ)ทำแล้ว5132115111110ทำแล้ว 15/03/256094101010
119. อบต.ไผ่ (รัตนบุรี)ทำแล้ว5253211201176ทำแล้ว 31/10/255947191717
120. อบต.พรมเทพ (ท่าตูม)ทำแล้ว7544555557548ทำแล้ว 29/12/255940131565538
121. อบต.พระแก้ว (สังขะ)ทำแล้ว5198206207206ทำแล้ว 31/10/2559198131113
122. อบต.เพี้ยราม (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7140176194149ทำแล้ว 30/03/256010498373434
123. อบต.โพนโก (สนม)ทำแล้ว7207201202201ทำแล้ว 20/09/25618766
124. อบต.โพนครก (ท่าตูม)ทำแล้ว846324724015ทำแล้ว 30/11/2559147161616
125. อบต.ไพรขลา (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว7338338338338ทำแล้ว 31/10/25591945171514
126. อบต.ไพล (ปราสาท)ทำแล้ว6122162146123ทำแล้ว 26/10/255948711344
127. อบต.เมืองที (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว4169683943ทำแล้ว 28/10/25591862372922
128. อบต.เมืองบัว (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว6346320306300ทำแล้ว 26/10/25591430111
129. อบต.เมืองลีง (จอมพระ)ทำแล้ว6457462464462ทำแล้ว 21/03/2560128433
130. อบต.ยาง (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว71601019484ทำแล้ว 31/10/25595944191919
131. อบต.ยางสว่าง (รัตนบุรี)ทำแล้ว6211216216216ทำแล้ว 31/10/25592548666
132. อบต.ระแงง (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5210226226226ทำแล้ว 31/10/255945997
133. อบต.ระเวียง (โนนนารายณ์)ทำแล้ว7490492492492ทำแล้ว 28/10/255939100
134. อบต.รัตนบุรี (รัตนบุรี)ทำแล้ว5415436436436ทำแล้ว 28/10/255981997
135. อบต.ราม (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6159876471ทำแล้ว 25/11/25591767232322
136. อบต.ลำดวน (ลำดวน)ทำแล้ว6159240186208ทำแล้ว 28/10/2559642151313
137. อบต.ลุ่มระวี (จอมพระ)ทำแล้ว6211219219219ทำแล้ว 31/10/2559667877
138. อบต.ศรีณรงค์ (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว7147833260ทำแล้ว 31/10/2559174101010
139. อบต.ศรีสุข (ศรีณรงค์)ทำแล้ว6208226226226ทำแล้ว 24/11/25596958111111
140. อบต.ศรีสุข (สำโรงทาบ)ทำแล้ว5164141128126ทำแล้ว 15/11/255925103363636
141. อบต.สนม (สนม)ทำแล้ว5235232230230ทำแล้ว 28/10/25591102131313
142. อบต.สมุด (ปราสาท)ทำแล้ว496635750ทำแล้ว 31/10/2559132765
143. อบต.สลักได (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6327308308308ทำแล้ว 30/11/255991522
144. อบต.สวาย (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5152191167132ทำแล้ว 25/11/255954622
145. อบต.สะกาด (สังขะ)ทำแล้ว7397397397397ทำแล้ว 31/10/2559251072500
146. อบต.สะเดา (บัวเชด)ทำแล้ว6242258258258ทำแล้ว 31/10/25591160151515
147. อบต.สะโน (สำโรงทาบ)ทำแล้ว5147134127124ทำแล้ว 31/10/25593743111
148. อบต.สังขะ (สังขะ)ทำแล้ว6334241240240ทำแล้ว 15/12/255946888
149. อบต.สำเภาลูน (บัวเชด)ทำแล้ว6126137134137ทำแล้ว 31/03/2560253222121
150. อบต.สำโรง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5234223221222ทำแล้ว 31/10/2559973353029
151. อบต.สำโรงทาบ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว564626056ทำแล้ว 28/11/255946110
152. อบต.เสม็จ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว81381037268ทำแล้ว 28/10/255952181513
153. อบต.แสลงพันธ์ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7299314270218ทำแล้ว 31/10/25591244211914
154. อบต.หนองขวาว (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว4244173166166ทำแล้ว 31/10/2559761122
155. อบต.หนองเทพ (โนนนารายณ์)ทำแล้ว5279279279279ทำแล้ว 30/03/2560160111110
156. อบต.หนองบัว (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว7317304297296ทำแล้ว 31/10/255978151515
157. อบต.หนองบัว (ท่าตูม)ทำแล้ว5148155113112ทำแล้ว 29/11/2559249432
158. อบต.หนองบัวทอง (รัตนบุรี)ทำแล้ว5191164139133ทำแล้ว 31/10/255953202020
159. อบต.หนองบัวบาน (รัตนบุรี)ทำแล้ว5662660660658ทำแล้ว 31/10/25598887181818
160. อบต.หนองไผ่ล้อม (สำโรงทาบ)ทำแล้ว51371049989ทำแล้ว 24/11/25592363777
161. อบต.หนองเมธี (ท่าตูม)ทำแล้ว6188183199183ทำแล้ว 17/11/2559122545434
162. อบต.หนองระฆัง (สนม)ทำแล้ว5197190189186ทำแล้ว 28/03/256017471200
163. อบต.หนองเรือ (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว8186173177140ทำแล้ว 31/03/25602276864
164. อบต.หนองแวง (ศรีณรงค์)ทำแล้ว5211296282274ทำแล้ว 30/11/2559848141414
165. อบต.หนองสนิท (จอมพระ)ทำแล้ว6159220197162ทำแล้ว 28/10/25591190292422
166. อบต.หนองหลวง (โนนนารายณ์)ทำแล้ว5309309309309ทำแล้ว 31/10/25595851111111
167. อบต.หนองเหล็ก (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว7232245250250ทำแล้ว 31/10/256056181010
168. อบต.หนองใหญ่ (ปราสาท)ทำแล้ว5296272276269ทำแล้ว 31/10/25593196413636
169. อบต.หนองอียอ (สนม)ทำแล้ว7120131148158ทำแล้ว 28/10/255943101010
170. อบต.หนองฮะ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว4259258258258ทำแล้ว 10/11/2559742544
171. อบต.หัวงัว (สนม)ทำแล้ว4201209194167ทำแล้ว 31/10/255954444
172. อบต.อาโพน (บัวเชด)ทำแล้ว6482483483483ทำแล้ว 15/12/255975110
173. อบต.อู่โลก (ลำดวน)ทำแล้ว5329270263253ทำแล้ว 28/10/2559425232222
รวม 173 อปท.1731,02542,78041,90840,69539,4641734,55612,2723,0662,6372,442
ข้อมูล ณ 19/04/2561