รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สุรินทร์ ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.สุรินทร์ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5210198196189ทำแล้ว 30/11/2559168230115112100
2. เทศบาลเมืองสุรินทร์ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว396949593ทำแล้ว 31/10/25592695272019
3. เทศบาลตำบลกระหาด (จอมพระ)ทำแล้ว7202187104105ทำแล้ว 31/10/25591752776
4. เทศบาลตำบลกังแอน (ปราสาท)ทำแล้ว787828482ทำแล้ว 22/11/255938292929
5. เทศบาลตำบลกันตวจระมวล (ปราสาท)ทำแล้ว5321326324325ทำแล้ว 31/10/25591081515150
6. เทศบาลตำบลกาบเชิง (กาบเชิง)ทำแล้ว6192150145140ทำแล้ว 29/11/25594105333231
7. เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว7260148145145ทำแล้ว 28/10/255997141565656
8. เทศบาลตำบลแคน (สนม)ทำแล้ว7103555354ทำแล้ว 28/10/2559938336186
9. เทศบาลตำบลโคกตะเคียน (กาบเชิง)ทำแล้ว6147191191191ทำแล้ว 31/10/2559675313128
10. เทศบาลตำบลจอมพระ (จอมพระ)ทำแล้ว12404336311293ทำแล้ว 28/11/25593438555
11. เทศบาลตำบลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว512610510097ทำแล้ว 31/10/255929671161
12. เทศบาลตำบลท่าตูม (ท่าตูม)ทำแล้ว5146136136136ทำแล้ว 28/12/255980515048
13. เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว7360360360360ทำแล้ว 31/10/2559207631366
14. เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว8255191184179ทำแล้ว 25/11/25597868504545
15. เทศบาลตำบลนิคมปราสาท (ปราสาท)ทำแล้ว81471209596ทำแล้ว 31/10/255922101696968
16. เทศบาลตำบลบัวเชด (บัวเชด)ทำแล้ว6169169169169ทำแล้ว 14/12/25596192212020
17. เทศบาลตำบลบุแกรง (จอมพระ)ทำแล้ว6217222222222ทำแล้ว 31/10/2559958545049
18. เทศบาลตำบลผักไหม (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว6236241239224ทำแล้ว 31/10/255941601786
19. เทศบาลตำบลเมืองแก (ท่าตูม)ทำแล้ว8248221217213ทำแล้ว 28/10/255934120949391
20. เทศบาลตำบลเมืองที (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว688696969ทำแล้ว 31/10/255959434242
21. เทศบาลตำบลยะวึก (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว6362370373353ทำแล้ว 20/07/256113245161313
22. เทศบาลตำบลรัตนบุรี (รัตนบุรี)ทำแล้ว6135142116106ทำแล้ว 31/10/255965312826
23. เทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์ (ลำดวน)ทำแล้ว6100105122113ทำแล้ว 31/10/255913314211170111
24. เทศบาลตำบลศีขรภูมิ (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5128124120119ทำแล้ว 31/10/25592180591134
25. เทศบาลตำบลสนม (สนม)ทำแล้ว6306311311311ทำแล้ว 15/12/25593143117117112
26. เทศบาลตำบลสระขุด (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว5222185179169ทำแล้ว 28/03/2560107166414040
27. เทศบาลตำบลสังขะ (สังขะ)ทำแล้ว7339339338338ทำแล้ว 30/01/256088605953
28. เทศบาลตำบลสำโรงทาบ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว55187187187ทำแล้ว 31/03/2560261261272713
29. เทศบาลตำบลหมื่นศรี (สำโรงทาบ)ทำแล้ว5360362362362ทำแล้ว 28/10/255985161616
30. อบต.กระเทียม (สังขะ)ทำแล้ว4355318319319ทำแล้ว 31/10/255940143424140
31. อบต.กระเบื้อง (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว8414451409347ทำแล้ว 31/03/256026333
32. อบต.กระโพ (ท่าตูม)ทำแล้ว6386387387387ทำแล้ว 28/11/255995696965
33. อบต.กระออม (สำโรงทาบ)ทำแล้ว5118114105100ทำแล้ว 31/10/25594653313031
34. อบต.กังแอน (ปราสาท)ทำแล้ว696858683ทำแล้ว 30/11/25591451281110
35. อบต.กาเกาะ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7121121121121ทำแล้ว 31/10/2559149434343
36. อบต.กุดขาคีม (รัตนบุรี)ทำแล้ว6410410410410ทำแล้ว 28/10/25593954473632
37. อบต.กุดหวาย (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว6385395395395ทำแล้ว 31/10/25591580453129
38. อบต.เกาะแก้ว (สำโรงทาบ)ทำแล้ว7176178176180ทำแล้ว 28/10/25591067372928
39. อบต.แก (รัตนบุรี)ทำแล้ว4177184184183ทำแล้ว 31/10/2559934151514
40. อบต.แกใหญ่ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว9427394390390ทำแล้ว 25/10/25592182411029690
41. อบต.ขวาวใหญ่ (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว6116104116107ทำแล้ว 31/10/25591245202020
42. อบต.ขอนแตก (สังขะ)ทำแล้ว8217217217217ทำแล้ว 31/10/255990977
43. อบต.คม (สังขะ)ทำแล้ว9462465465464ทำแล้ว 31/10/255940120979697
44. อบต.คอโค (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7271256235189ทำแล้ว 30/11/255936133112112112
45. อบต.คอนแรด (รัตนบุรี)ทำแล้ว4366373373373ทำแล้ว 28/10/255947252217
46. อบต.คาละแมะ (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5376376376376ทำแล้ว 08/09/256013077955
47. อบต.คำผง (โนนนารายณ์)ทำแล้ว6177177177177ทำแล้ว 31/10/2559559222
48. อบต.คูตัน (กาบเชิง)ทำแล้ว5110110109120ทำแล้ว 31/10/25595111
49. อบต.โคกกลาง (พนมดงรัก)ทำแล้ว7410410410410ทำแล้ว 15/01/2561543171516
50. อบต.โคกยาง (ปราสาท)ทำแล้ว7239247247247ทำแล้ว 31/10/255981172124119113
51. อบต.โคกสะอาด (ปราสาท)ทำแล้ว7117113111115ทำแล้ว 31/10/25592190666666
52. อบต.จรัส (บัวเชด)ทำแล้ว6393393393393ทำแล้ว 31/10/2559572494438
53. อบต.จอมพระ (จอมพระ)ทำแล้ว7162152151135ทำแล้ว 31/10/25591571515148
54. อบต.จารพัต (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5362366366366ทำแล้ว 27/10/255989139575757
55. อบต.จีกแดก (พนมดงรัก)ทำแล้ว61501726727ทำแล้ว 31/10/25591692515150
56. อบต.แจนแวน (ศรีณรงค์)ทำแล้ว6459453419406ทำแล้ว 15/11/25593473393333
57. อบต.เฉนียง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5220219212183ทำแล้ว 24/11/255967151454236
58. อบต.ช่างปี่ (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5505505505505ทำแล้ว 31/10/255924179272727
59. อบต.ชุมแสง (จอมพระ)ทำแล้ว611811610397ทำแล้ว 30/08/255916110585453
60. อบต.เชื้อเพลิง (ปราสาท)ทำแล้ว679797978ทำแล้ว 03/11/2559742111111
61. อบต.โชกเหนือ (ลำดวน)ทำแล้ว6157164176159ทำแล้ว 28/10/2559343513107
62. อบต.โชคนาสาม (ปราสาท)ทำแล้ว6235244244244ทำแล้ว 31/10/255910351464541
63. อบต.ณรงค์ (ศรีณรงค์)ทำแล้ว6261263263263ทำแล้ว 31/03/2560164373737
64. อบต.ด่าน (กาบเชิง)ทำแล้ว8678685685685ทำแล้ว 31/03/256070541844
65. อบต.ตรมไพร (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว7221220220220ทำแล้ว 31/10/2559968525251
66. อบต.ตรวจ (ศรีณรงค์)ทำแล้ว5413414414414ทำแล้ว 27/11/2559183173118118118
67. อบต.ตระเปียงเตีย (ลำดวน)ทำแล้ว5121118117103ทำแล้ว 31/10/25597993777373
68. อบต.ตระแสง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6207215215215ทำแล้ว 25/11/255910332141413
69. อบต.ตรำดม (ลำดวน)ทำแล้ว6217238185135ทำแล้ว 31/10/25597857292929
70. อบต.ตรึม (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5185185184184ทำแล้ว 31/10/25596780544745
71. อบต.ตะเคียน (กาบเชิง)ทำแล้ว6114199188177ทำแล้ว 31/10/2559979363129
72. อบต.ตั้งใจ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว798149144103ทำแล้ว 14/11/25597469333131
73. อบต.ตากูก (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว5336349346337ทำแล้ว 31/10/25594210129109
74. อบต.ตาคง (สังขะ)ทำแล้ว6392396396396ทำแล้ว 27/10/2559656403838
75. อบต.ตาตุม (สังขะ)ทำแล้ว6520550535536ทำแล้ว 31/10/255952128604343
76. อบต.ตานี (ปราสาท)ทำแล้ว5135767066ทำแล้ว 31/10/255911651232323
77. อบต.ตาเบา (ปราสาท)ทำแล้ว5181224203183ทำแล้ว 31/10/25607068362827
78. อบต.ตาเมียง (พนมดงรัก)ทำแล้ว889686249ทำแล้ว 28/10/25594072454139
79. อบต.ตาวัง (บัวเชด)ทำแล้ว8283313309300ทำแล้ว 25/11/25595713131313
80. อบต.ตาอ็อง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6384406393374ทำแล้ว 25/11/25592668404031
81. อบต.แตล (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว7505511498495ทำแล้ว 31/10/255974158133133133
82. อบต.ทมอ (ปราสาท)ทำแล้ว6196203203204ทำแล้ว 31/10/25595164454442
83. อบต.ทับทัน (สังขะ)ทำแล้ว7255237255256ทำแล้ว 29/11/25597654821
84. อบต.ทับใหญ่ (รัตนบุรี)ทำแล้ว5612416262255ทำแล้ว 28/10/255931781899
85. อบต.ท่าตูม (ท่าตูม)ทำแล้ว5362407375375ทำแล้ว 30/11/255928611355
86. อบต.ท่าสว่าง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6195171134116ทำแล้ว 30/05/25609384615958
87. อบต.ทุ่งกุลา (ท่าตูม)ทำแล้ว6226209205252ทำแล้ว 20/12/255969211
88. อบต.ทุ่งมน (ปราสาท)ทำแล้ว4154186198233ทำแล้ว 30/10/2558604333
89. อบต.เทนมีย์ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5193192193193ทำแล้ว 24/11/2560991491078981
90. อบต.เทพรักษา (สังขะ)ทำแล้ว8562572572572ทำแล้ว 31/10/25592103818178
91. อบต.ธาตุ (รัตนบุรี)ทำแล้ว5166166129123ทำแล้ว 31/10/255949142111107102
92. อบต.นอกเมือง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5255233224181ทำแล้ว 09/12/25594975272121
93. อบต.นาดี (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5524522521521ทำแล้ว 31/10/255970111111
94. อบต.นานวน (สนม)ทำแล้ว667120119119ทำแล้ว 31/10/25591260502020
95. อบต.นาบัว (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7549549549549ทำแล้ว 31/10/255915859341510
96. อบต.นารุ่ง (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5140140140140ทำแล้ว 31/10/25593278686265
97. อบต.น้ำเขียว (รัตนบุรี)ทำแล้ว522513213197ทำแล้ว 31/10/255945555
98. อบต.แนงมุด (กาบเชิง)ทำแล้ว6219223179136ทำแล้ว 31/10/25596215888
99. อบต.โนน (โนนนารายณ์)ทำแล้ว5213213213213ทำแล้ว 10/11/25596461383838
100. อบต.บะ (ท่าตูม)ทำแล้ว5524525525525ทำแล้ว 29/12/255968171616
101. อบต.บักได (พนมดงรัก)ทำแล้ว9310324324324ทำแล้ว 31/10/255922105393833
102. อบต.บัวโคก (ท่าตูม)ทำแล้ว5294269249248ทำแล้ว 06/12/25592762313027
103. อบต.บัวเชด (บัวเชด)ทำแล้ว5166197197197ทำแล้ว 15/11/255940101010
104. อบต.บ้านจารย์ (สังขะ)ทำแล้ว5152169163147ทำแล้ว 15/12/25591368444036
105. อบต.บ้านชบ (สังขะ)ทำแล้ว5229170170114ทำแล้ว 31/10/2559245417454141
106. อบต.บ้านไทร (ปราสาท)ทำแล้ว5174174174174ทำแล้ว 31/03/25605663444140
107. อบต.บ้านผือ (จอมพระ)ทำแล้ว6144151147149ทำแล้ว 21/06/256063120555
108. อบต.บ้านพลวง (ปราสาท)ทำแล้ว6156222228240ทำแล้ว 31/10/255913233888
109. อบต.บ้านแร่ (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว599100100100ทำแล้ว 31/10/25596973171110
110. อบต.บึง (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว6348370371371ทำแล้ว 27/10/25592481564339
111. อบต.บุฤาษี (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5233226222207ทำแล้ว 31/10/2559994747171
112. อบต.เบิด (รัตนบุรี)ทำแล้ว5260262262262ทำแล้ว 31/10/2559384272519
113. อบต.ประดู่ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว51201059995ทำแล้ว 29/06/25611342131310
114. อบต.ประทัดบุ (ปราสาท)ทำแล้ว572767261ทำแล้ว 30/10/2559121199
115. อบต.ปราสาททอง (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว6183240239239ทำแล้ว 28/10/255991107928786
116. อบต.ปราสาทหนง (ปราสาท)ทำแล้ว585928179ทำแล้ว 28/10/25598173434343
117. อบต.ปรือ (ปราสาท)ทำแล้ว790909494ทำแล้ว 17/11/25593846323129
118. อบต.เป็นสุข (จอมพระ)ทำแล้ว5131116111110ทำแล้ว 15/03/25603312410610098
119. อบต.ไผ่ (รัตนบุรี)ทำแล้ว5253211201176ทำแล้ว 31/10/255947292929
120. อบต.พรมเทพ (ท่าตูม)ทำแล้ว7543555557548ทำแล้ว 29/12/255948143918760
121. อบต.พระแก้ว (สังขะ)ทำแล้ว5198206207206ทำแล้ว 31/10/2559198656058
122. อบต.เพี้ยราม (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7105169170149ทำแล้ว 30/03/2560109118413636
123. อบต.โพนโก (สนม)ทำแล้ว7207201202201ทำแล้ว 20/09/25618766
124. อบต.โพนครก (ท่าตูม)ทำแล้ว846324724015ทำแล้ว 30/11/2559172635686866
125. อบต.ไพรขลา (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว7335338339338ทำแล้ว 31/10/25593357433535
126. อบต.ไพล (ปราสาท)ทำแล้ว6122162146123ทำแล้ว 26/10/255961711344
127. อบต.เมืองที (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว4169683943ทำแล้ว 28/10/25592067555448
128. อบต.เมืองบัว (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว6346320306300ทำแล้ว 26/10/25591430666
129. อบต.เมืองลีง (จอมพระ)ทำแล้ว6457462464462ทำแล้ว 21/03/2560146433
130. อบต.ยาง (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว71601019484ทำแล้ว 31/10/25595944373737
131. อบต.ยางสว่าง (รัตนบุรี)ทำแล้ว6210216216216ทำแล้ว 31/10/25592250171616
132. อบต.ระแงง (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5210226226226ทำแล้ว 31/10/25592445302418
133. อบต.ระเวียง (โนนนารายณ์)ทำแล้ว7490492492492ทำแล้ว 28/10/255939666
134. อบต.รัตนบุรี (รัตนบุรี)ทำแล้ว5415436436436ทำแล้ว 28/10/2559347464644
135. อบต.ราม (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6159876471ทำแล้ว 25/11/25591767575656
136. อบต.ลำดวน (ลำดวน)ทำแล้ว6159240186208ทำแล้ว 28/10/25593847342727
137. อบต.ลุ่มระวี (จอมพระ)ทำแล้ว6211219219219ทำแล้ว 31/10/2559667977
138. อบต.ศรีณรงค์ (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว7147833260ทำแล้ว 31/10/2559881373734
139. อบต.ศรีสุข (ศรีณรงค์)ทำแล้ว6208226226226ทำแล้ว 24/11/255914458585856
140. อบต.ศรีสุข (สำโรงทาบ)ทำแล้ว5164139128126ทำแล้ว 15/11/255927105717071
141. อบต.สนม (สนม)ทำแล้ว5235232230230ทำแล้ว 28/10/255910104393936
142. อบต.สมุด (ปราสาท)ทำแล้ว496635750ทำแล้ว 31/10/2559132765
143. อบต.สลักได (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6327308308308ทำแล้ว 30/11/25595091533
144. อบต.สวาย (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5158187165132ทำแล้ว 25/11/2559162504341
145. อบต.สะกาด (สังขะ)ทำแล้ว7397396397397ทำแล้ว 31/10/255935107251919
146. อบต.สะเดา (บัวเชด)ทำแล้ว6242258258258ทำแล้ว 31/10/25592360252525
147. อบต.สะโน (สำโรงทาบ)ทำแล้ว5148133126124ทำแล้ว 31/10/25597547666
148. อบต.สังขะ (สังขะ)ทำแล้ว6334241240240ทำแล้ว 15/12/2559244462488
149. อบต.สำเภาลูน (บัวเชด)ทำแล้ว6126137134137ทำแล้ว 31/03/2560253363635
150. อบต.สำโรง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5234223221222ทำแล้ว 31/10/25592773474644
151. อบต.สำโรงทาบ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว563675854ทำแล้ว 28/11/2559344610109
152. อบต.เสม็จ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว81381037268ทำแล้ว 28/10/2559952292727
153. อบต.แสลงพันธ์ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7299314270218ทำแล้ว 31/10/25591244393532
154. อบต.หนองขวาว (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว4244173166166ทำแล้ว 31/10/255930761122
155. อบต.หนองเทพ (โนนนารายณ์)ทำแล้ว5279279279279ทำแล้ว 30/03/2560160202019
156. อบต.หนองบัว (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว7317304297296ทำแล้ว 31/10/2559595692226
157. อบต.หนองบัว (ท่าตูม)ทำแล้ว5148155113112ทำแล้ว 29/11/2559249262626
158. อบต.หนองบัวทอง (รัตนบุรี)ทำแล้ว5186169139133ทำแล้ว 31/10/2559355383838
159. อบต.หนองบัวบาน (รัตนบุรี)ทำแล้ว5662660660658ทำแล้ว 31/10/25599087393839
160. อบต.หนองไผ่ล้อม (สำโรงทาบ)ทำแล้ว51371049989ทำแล้ว 24/11/25592363999
161. อบต.หนองเมธี (ท่าตูม)ทำแล้ว6195182195181ทำแล้ว 17/11/2559153114114111
162. อบต.หนองระฆัง (สนม)ทำแล้ว5197190189186ทำแล้ว 28/03/25601775474747
163. อบต.หนองเรือ (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว8185174177140ทำแล้ว 31/03/256026751975
164. อบต.หนองแวง (ศรีณรงค์)ทำแล้ว5211296282274ทำแล้ว 30/11/25591353353434
165. อบต.หนองสนิท (จอมพระ)ทำแล้ว6159220197162ทำแล้ว 28/10/25591190646256
166. อบต.หนองหลวง (โนนนารายณ์)ทำแล้ว5309309309309ทำแล้ว 31/10/25595885655555
167. อบต.หนองเหล็ก (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว7232245250250ทำแล้ว 31/10/256056181010
168. อบต.หนองใหญ่ (ปราสาท)ทำแล้ว5294273276269ทำแล้ว 31/10/255931115504848
169. อบต.หนองอียอ (สนม)ทำแล้ว7120131148158ทำแล้ว 28/10/2559346313131
170. อบต.หนองฮะ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว4259258258258ทำแล้ว 10/11/2559746877
171. อบต.หัวงัว (สนม)ทำแล้ว4201209194167ทำแล้ว 31/10/255960373735
172. อบต.อาโพน (บัวเชด)ทำแล้ว6482481480480ทำแล้ว 15/12/255935121202018
173. อบต.อู่โลก (ลำดวน)ทำแล้ว5329270263253ทำแล้ว 28/10/25598372717170
รวม 173 อปท.1731,02542,63441,97040,63439,4321737,64814,5566,9306,2456,039
ข้อมูล ณ 21/10/2561