รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สุรินทร์ ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.สุรินทร์ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5211196197189ทำแล้ว 30/11/255911316210410095
2. เทศบาลเมืองสุรินทร์ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว396949593ทำแล้ว 31/10/25592695272019
3. เทศบาลตำบลกระหาด (จอมพระ)ทำแล้ว7202187104105ทำแล้ว 31/10/25591752776
4. เทศบาลตำบลกังแอน (ปราสาท)ทำแล้ว787828482ทำแล้ว 22/11/2559381066
5. เทศบาลตำบลกันตวจระมวล (ปราสาท)ทำแล้ว5321326324325ทำแล้ว 31/10/2559981404039
6. เทศบาลตำบลกาบเชิง (กาบเชิง)ทำแล้ว6192150145140ทำแล้ว 29/11/25594105333231
7. เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว7260148145145ทำแล้ว 28/10/255997139474645
8. เทศบาลตำบลแคน (สนม)ทำแล้ว7103555354ทำแล้ว 28/10/2559938336186
9. เทศบาลตำบลโคกตะเคียน (กาบเชิง)ทำแล้ว6147191191191ทำแล้ว 31/10/2559675313128
10. เทศบาลตำบลจอมพระ (จอมพระ)ทำแล้ว12404336311293ทำแล้ว 28/11/25593438555
11. เทศบาลตำบลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว512610510097ทำแล้ว 31/10/25592967662
12. เทศบาลตำบลท่าตูม (ท่าตูม)ทำแล้ว5146136136136ทำแล้ว 28/12/255980474742
13. เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว7360360360360ทำแล้ว 31/10/25591563666
14. เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว8280173177179ทำแล้ว 25/11/25596074454141
15. เทศบาลตำบลนิคมปราสาท (ปราสาท)ทำแล้ว81471209596ทำแล้ว 31/10/255922101464646
16. เทศบาลตำบลบัวเชด (บัวเชด)ทำแล้ว6169169169169ทำแล้ว 14/12/2559192212020
17. เทศบาลตำบลบุแกรง (จอมพระ)ทำแล้ว6217222222222ทำแล้ว 31/10/2559956363232
18. เทศบาลตำบลผักไหม (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว6236241239224ทำแล้ว 31/10/255941601786
19. เทศบาลตำบลเมืองแก (ท่าตูม)ทำแล้ว8248221217213ทำแล้ว 28/10/255934120696558
20. เทศบาลตำบลเมืองที (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว688696969ทำแล้ว 31/10/255959111
21. เทศบาลตำบลยะวึก (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว6362370373353ทำแล้ว 31/10/255950451199
22. เทศบาลตำบลรัตนบุรี (รัตนบุรี)ทำแล้ว6135142116106ทำแล้ว 31/10/255965302725
23. เทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์ (ลำดวน)ทำแล้ว6100105122113ทำแล้ว 31/10/255913364252525
24. เทศบาลตำบลศีขรภูมิ (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5128124120119ทำแล้ว 31/10/25592180111111
25. เทศบาลตำบลสนม (สนม)ทำแล้ว6306311311311ทำแล้ว 15/12/25593143112111103
26. เทศบาลตำบลสระขุด (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว5222185179169ทำแล้ว 28/03/256067343029
27. เทศบาลตำบลสังขะ (สังขะ)ทำแล้ว7339339338338ทำแล้ว 30/01/256088494843
28. เทศบาลตำบลสำโรงทาบ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว55187187187ทำแล้ว 31/03/2560242242272713
29. เทศบาลตำบลหมื่นศรี (สำโรงทาบ)ทำแล้ว5360362362362ทำแล้ว 28/10/2559851066
30. อบต.กระเทียม (สังขะ)ทำแล้ว4356317319319ทำแล้ว 31/10/255940143383836
31. อบต.กระเบื้อง (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว8430432411348ทำแล้ว 31/03/256030333
32. อบต.กระโพ (ท่าตูม)ทำแล้ว6386387387387ทำแล้ว 28/11/255980414137
33. อบต.กระออม (สำโรงทาบ)ทำแล้ว5118114105100ทำแล้ว 31/10/25594650161512
34. อบต.กังแอน (ปราสาท)ทำแล้ว696858683ทำแล้ว 30/11/25591451151110
35. อบต.กาเกาะ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7121121121121ทำแล้ว 31/10/2559149404040
36. อบต.กุดขาคีม (รัตนบุรี)ทำแล้ว6410410410410ทำแล้ว 28/10/255954363430
37. อบต.กุดหวาย (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว6385395395395ทำแล้ว 31/10/25591580423129
38. อบต.เกาะแก้ว (สำโรงทาบ)ทำแล้ว7176178176180ทำแล้ว 28/10/25591067242318
39. อบต.แก (รัตนบุรี)ทำแล้ว4177184184183ทำแล้ว 31/10/2559934141413
40. อบต.แกใหญ่ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว9427394390390ทำแล้ว 25/10/2559209220928175
41. อบต.ขวาวใหญ่ (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว6116104116107ทำแล้ว 31/10/25591245202020
42. อบต.ขอนแตก (สังขะ)ทำแล้ว8217217217217ทำแล้ว 31/10/255990977
43. อบต.คม (สังขะ)ทำแล้ว9462465465464ทำแล้ว 31/10/25593841577
44. อบต.คอโค (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7271256235189ทำแล้ว 30/11/255936133106106106
45. อบต.คอนแรด (รัตนบุรี)ทำแล้ว4366373373373ทำแล้ว 28/10/255946212015
46. อบต.คาละแมะ (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5376376376376ทำแล้ว 08/09/256013077955
47. อบต.คำผง (โนนนารายณ์)ทำแล้ว6177177177177ทำแล้ว 31/10/255959222
48. อบต.คูตัน (กาบเชิง)ทำแล้ว5110110109120ทำแล้ว 31/10/25595111
49. อบต.โคกกลาง (พนมดงรัก)ทำแล้ว7410410410410ทำแล้ว 15/01/2561431099
50. อบต.โคกยาง (ปราสาท)ทำแล้ว7239247247247ทำแล้ว 31/10/2559101524642
51. อบต.โคกสะอาด (ปราสาท)ทำแล้ว7117113111115ทำแล้ว 31/10/25592190484848
52. อบต.จรัส (บัวเชด)ทำแล้ว6393393393393ทำแล้ว 31/10/25596633147
53. อบต.จอมพระ (จอมพระ)ทำแล้ว7162152151135ทำแล้ว 31/10/25591571262626
54. อบต.จารพัต (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5362366366366ทำแล้ว 27/10/255989123424242
55. อบต.จีกแดก (พนมดงรัก)ทำแล้ว61501726727ทำแล้ว 31/10/25591692333333
56. อบต.แจนแวน (ศรีณรงค์)ทำแล้ว6459453419406ทำแล้ว 15/11/25593473333131
57. อบต.เฉนียง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5220219212183ทำแล้ว 24/11/255986393632
58. อบต.ช่างปี่ (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5505505505505ทำแล้ว 31/10/255923779272727
59. อบต.ชุมแสง (จอมพระ)ทำแล้ว611811610397ทำแล้ว 30/08/2559592353535
60. อบต.เชื้อเพลิง (ปราสาท)ทำแล้ว679797978ทำแล้ว 03/11/2559142444
61. อบต.โชกเหนือ (ลำดวน)ทำแล้ว6157164176159ทำแล้ว 28/10/2559342513107
62. อบต.โชคนาสาม (ปราสาท)ทำแล้ว6235244244244ทำแล้ว 31/10/25597846212012
63. อบต.ณรงค์ (ศรีณรงค์)ทำแล้ว6261263263263ทำแล้ว 31/03/25601641788
64. อบต.ด่าน (กาบเชิง)ทำแล้ว8678685685685ทำแล้ว 31/03/25607054444
65. อบต.ตรมไพร (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว7221220220220ทำแล้ว 31/10/2559368434343
66. อบต.ตรวจ (ศรีณรงค์)ทำแล้ว5413414414414ทำแล้ว 27/11/2559183173117117117
67. อบต.ตระเปียงเตีย (ลำดวน)ทำแล้ว5115124123107ทำแล้ว 31/10/2559154313131
68. อบต.ตระแสง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6207215215215ทำแล้ว 25/11/25598432141413
69. อบต.ตรำดม (ลำดวน)ทำแล้ว6217238185135ทำแล้ว 31/10/25596643202020
70. อบต.ตรึม (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5185185184184ทำแล้ว 31/10/25599278322521
71. อบต.ตะเคียน (กาบเชิง)ทำแล้ว6115198188177ทำแล้ว 31/10/255998019108
72. อบต.ตั้งใจ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว799148144103ทำแล้ว 14/11/25597470252222
73. อบต.ตากูก (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว5336349346337ทำแล้ว 31/10/2559427119109
74. อบต.ตาคง (สังขะ)ทำแล้ว6392396396396ทำแล้ว 27/10/2559556311211
75. อบต.ตาตุม (สังขะ)ทำแล้ว6534536535536ทำแล้ว 31/10/255952134412121
76. อบต.ตานี (ปราสาท)ทำแล้ว5135767066ทำแล้ว 31/10/255911651232323
77. อบต.ตาเบา (ปราสาท)ทำแล้ว5181224203183ทำแล้ว 31/10/25607068212120
78. อบต.ตาเมียง (พนมดงรัก)ทำแล้ว889686249ทำแล้ว 28/10/2559377222108
79. อบต.ตาวัง (บัวเชด)ทำแล้ว8283313309300ทำแล้ว 25/11/25595713131313
80. อบต.ตาอ็อง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6384406393374ทำแล้ว 25/11/25592668343212
81. อบต.แตล (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว7506511498495ทำแล้ว 31/10/255974159123123123
82. อบต.ทมอ (ปราสาท)ทำแล้ว6196203203204ทำแล้ว 31/10/25595163343231
83. อบต.ทับทัน (สังขะ)ทำแล้ว7255237255256ทำแล้ว 29/11/25597654821
84. อบต.ทับใหญ่ (รัตนบุรี)ทำแล้ว5612416262255ทำแล้ว 28/10/255931781899
85. อบต.ท่าตูม (ท่าตูม)ทำแล้ว5362407375375ทำแล้ว 30/11/25592861222
86. อบต.ท่าสว่าง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6195171134116ทำแล้ว 30/05/25608284515150
87. อบต.ทุ่งกุลา (ท่าตูม)ทำแล้ว6226209205252ทำแล้ว 20/12/255917211
88. อบต.ทุ่งมน (ปราสาท)ทำแล้ว4154186198233ทำแล้ว 30/10/25584333
89. อบต.เทนมีย์ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5193192193193ทำแล้ว 24/11/256099149993424
90. อบต.เทพรักษา (สังขะ)ทำแล้ว8562572572572ทำแล้ว 31/10/25592103666663
91. อบต.ธาตุ (รัตนบุรี)ทำแล้ว5166166129123ทำแล้ว 31/10/25594814110310295
92. อบต.นอกเมือง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5255233224181ทำแล้ว 09/12/25594975202020
93. อบต.นาดี (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5524522521521ทำแล้ว 31/10/255970111111
94. อบต.นานวน (สนม)ทำแล้ว667120119119ทำแล้ว 31/10/25591058222020
95. อบต.นาบัว (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7549549549549ทำแล้ว 31/10/255915859281512
96. อบต.นารุ่ง (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5140140140140ทำแล้ว 31/10/25593268545352
97. อบต.น้ำเขียว (รัตนบุรี)ทำแล้ว522513213197ทำแล้ว 31/10/255945555
98. อบต.แนงมุด (กาบเชิง)ทำแล้ว6221222179135ทำแล้ว 31/10/25591715888
99. อบต.โนน (โนนนารายณ์)ทำแล้ว5213213213213ทำแล้ว 10/11/25596461383836
100. อบต.บะ (ท่าตูม)ทำแล้ว5524525525525ทำแล้ว 29/12/255968171616
101. อบต.บักได (พนมดงรัก)ทำแล้ว9310324324324ทำแล้ว 31/10/255922105363530
102. อบต.บัวโคก (ท่าตูม)ทำแล้ว5294269249248ทำแล้ว 06/12/25592247313027
103. อบต.บัวเชด (บัวเชด)ทำแล้ว5166197197197ทำแล้ว 15/11/255940999
104. อบต.บ้านจารย์ (สังขะ)ทำแล้ว5152169163147ทำแล้ว 31/03/25601368313028
105. อบต.บ้านชบ (สังขะ)ทำแล้ว5229170170114ทำแล้ว 31/10/2559245417352222
106. อบต.บ้านไทร (ปราสาท)ทำแล้ว5174174174174ทำแล้ว 31/03/25605648262524
107. อบต.บ้านผือ (จอมพระ)ทำแล้ว6144151147149ทำแล้ว 21/06/256063119555
108. อบต.บ้านพลวง (ปราสาท)ทำแล้ว6156222228240ทำแล้ว 31/10/25592333888
109. อบต.บ้านแร่ (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว599100100100ทำแล้ว 31/10/25596871555
110. อบต.บึง (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว6348370371371ทำแล้ว 27/10/25592265302622
111. อบต.บุฤาษี (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5233226222207ทำแล้ว 31/10/2559993636360
112. อบต.เบิด (รัตนบุรี)ทำแล้ว5260262262262ทำแล้ว 31/10/2559384272519
113. อบต.ประดู่ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว51201059995ทำแล้ว 29/06/25611342131313
114. อบต.ประทัดบุ (ปราสาท)ทำแล้ว572767261ทำแล้ว 30/10/255912222
115. อบต.ปราสาททอง (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว6184239239239ทำแล้ว 28/10/255985106727271
116. อบต.ปราสาทหนง (ปราสาท)ทำแล้ว585928179ทำแล้ว 28/10/25596273323231
117. อบต.ปรือ (ปราสาท)ทำแล้ว790909494ทำแล้ว 17/11/25593846754
118. อบต.เป็นสุข (จอมพระ)ทำแล้ว5132115111110ทำแล้ว 15/03/256094222221
119. อบต.ไผ่ (รัตนบุรี)ทำแล้ว5253211201176ทำแล้ว 31/10/255947292929
120. อบต.พรมเทพ (ท่าตูม)ทำแล้ว7544555557548ทำแล้ว 29/12/255945138616041
121. อบต.พระแก้ว (สังขะ)ทำแล้ว5198206207206ทำแล้ว 31/10/2559198443740
122. อบต.เพี้ยราม (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7108176170149ทำแล้ว 30/03/256010498393636
123. อบต.โพนโก (สนม)ทำแล้ว7207201202201ทำแล้ว 20/09/25618766
124. อบต.โพนครก (ท่าตูม)ทำแล้ว846324724015ทำแล้ว 30/11/25592464252422
125. อบต.ไพรขลา (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว7336338339338ทำแล้ว 31/10/25593156282222
126. อบต.ไพล (ปราสาท)ทำแล้ว6122162146123ทำแล้ว 26/10/255960711344
127. อบต.เมืองที (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว4169683943ทำแล้ว 28/10/25591862464438
128. อบต.เมืองบัว (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว6346320306300ทำแล้ว 26/10/25591430666
129. อบต.เมืองลีง (จอมพระ)ทำแล้ว6457462464462ทำแล้ว 21/03/2560131433
130. อบต.ยาง (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว71601019484ทำแล้ว 31/10/25595944333331
131. อบต.ยางสว่าง (รัตนบุรี)ทำแล้ว6211216216216ทำแล้ว 31/10/25592548666
132. อบต.ระแงง (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5210226226226ทำแล้ว 31/10/25591945272118
133. อบต.ระเวียง (โนนนารายณ์)ทำแล้ว7490492492492ทำแล้ว 28/10/255939666
134. อบต.รัตนบุรี (รัตนบุรี)ทำแล้ว5415436436436ทำแล้ว 28/10/2559347464644
135. อบต.ราม (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6159876471ทำแล้ว 25/11/25591767414140
136. อบต.ลำดวน (ลำดวน)ทำแล้ว6159240186208ทำแล้ว 28/10/25593742242422
137. อบต.ลุ่มระวี (จอมพระ)ทำแล้ว6211219219219ทำแล้ว 31/10/2559667877
138. อบต.ศรีณรงค์ (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว7147833260ทำแล้ว 31/10/2559376262623
139. อบต.ศรีสุข (ศรีณรงค์)ทำแล้ว6208226226226ทำแล้ว 24/11/255914458535351
140. อบต.ศรีสุข (สำโรงทาบ)ทำแล้ว5164141128126ทำแล้ว 15/11/255926104676767
141. อบต.สนม (สนม)ทำแล้ว5235232230230ทำแล้ว 28/10/25591104373734
142. อบต.สมุด (ปราสาท)ทำแล้ว496635750ทำแล้ว 31/10/2559132765
143. อบต.สลักได (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6327308308308ทำแล้ว 30/11/255991533
144. อบต.สวาย (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5158187165132ทำแล้ว 25/11/2559162312726
145. อบต.สะกาด (สังขะ)ทำแล้ว7397397397397ทำแล้ว 31/10/255935107251919
146. อบต.สะเดา (บัวเชด)ทำแล้ว6242258258258ทำแล้ว 31/10/25592360212121
147. อบต.สะโน (สำโรงทาบ)ทำแล้ว5148133126124ทำแล้ว 31/10/25597543666
148. อบต.สังขะ (สังขะ)ทำแล้ว6334241240240ทำแล้ว 15/12/25592146888
149. อบต.สำเภาลูน (บัวเชด)ทำแล้ว6126137134137ทำแล้ว 31/03/2560253302626
150. อบต.สำโรง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5234223221222ทำแล้ว 31/10/25592773434139
151. อบต.สำโรงทาบ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว564626056ทำแล้ว 28/11/25594710109
152. อบต.เสม็จ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว81381037268ทำแล้ว 28/10/2559152272525
153. อบต.แสลงพันธ์ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7299314270218ทำแล้ว 31/10/25591244231813
154. อบต.หนองขวาว (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว4244173166166ทำแล้ว 31/10/255930761122
155. อบต.หนองเทพ (โนนนารายณ์)ทำแล้ว5279279279279ทำแล้ว 30/03/2560160111110
156. อบต.หนองบัว (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว7317304297296ทำแล้ว 31/10/2559478151514
157. อบต.หนองบัว (ท่าตูม)ทำแล้ว5148155113112ทำแล้ว 29/11/2559249262323
158. อบต.หนองบัวทอง (รัตนบุรี)ทำแล้ว5191164139133ทำแล้ว 31/10/255954373737
159. อบต.หนองบัวบาน (รัตนบุรี)ทำแล้ว5662660660658ทำแล้ว 31/10/25599087373737
160. อบต.หนองไผ่ล้อม (สำโรงทาบ)ทำแล้ว51371049989ทำแล้ว 24/11/25592363999
161. อบต.หนองเมธี (ท่าตูม)ทำแล้ว6188183199183ทำแล้ว 17/11/2559129787874
162. อบต.หนองระฆัง (สนม)ทำแล้ว5197190189186ทำแล้ว 28/03/25601751141414
163. อบต.หนองเรือ (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว8185174177140ทำแล้ว 31/03/25602675875
164. อบต.หนองแวง (ศรีณรงค์)ทำแล้ว5211296282274ทำแล้ว 30/11/25591353252525
165. อบต.หนองสนิท (จอมพระ)ทำแล้ว6159220197162ทำแล้ว 28/10/25591190595451
166. อบต.หนองหลวง (โนนนารายณ์)ทำแล้ว5309309309309ทำแล้ว 31/10/25595851202019
167. อบต.หนองเหล็ก (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว7232245250250ทำแล้ว 31/10/256056181010
168. อบต.หนองใหญ่ (ปราสาท)ทำแล้ว5296272276269ทำแล้ว 31/10/255931116503636
169. อบต.หนองอียอ (สนม)ทำแล้ว7120131148158ทำแล้ว 28/10/2559346191919
170. อบต.หนองฮะ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว4259258258258ทำแล้ว 10/11/2559744877
171. อบต.หัวงัว (สนม)ทำแล้ว4201209194167ทำแล้ว 31/10/255954313130
172. อบต.อาโพน (บัวเชด)ทำแล้ว6482481480480ทำแล้ว 15/12/2559351211074
173. อบต.อู่โลก (ลำดวน)ทำแล้ว5329270263253ทำแล้ว 28/10/25597945454543
รวม 173 อปท.1731,02542,69941,91740,64239,4401735,90813,4415,0384,5624,271
ข้อมูล ณ 19/08/2561