รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สุรินทร์ ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.สุรินทร์ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5216198197189ทำแล้ว 30/11/255963158131310
2. เทศบาลเมืองสุรินทร์ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว396949593ทำแล้ว 31/10/25591395220
3. เทศบาลตำบลกระหาด (จอมพระ)ทำแล้ว7202187104105ทำแล้ว 31/10/2559935000
4. เทศบาลตำบลกังแอน (ปราสาท)ทำแล้ว787828482ทำแล้ว 22/11/255927000
5. เทศบาลตำบลกันตวจระมวล (ปราสาท)ทำแล้ว5321326324325ทำแล้ว 31/10/2559881121211
6. เทศบาลตำบลกาบเชิง (กาบเชิง)ทำแล้ว6192150145140ทำแล้ว 29/11/25594105665
7. เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว7260148145145ทำแล้ว 28/10/2559851271900
8. เทศบาลตำบลแคน (สนม)ทำแล้ว7103555354ทำแล้ว 28/10/25599383000
9. เทศบาลตำบลโคกตะเคียน (กาบเชิง)ทำแล้ว6139201201201ทำแล้ว 31/10/2559675000
10. เทศบาลตำบลจอมพระ (จอมพระ)ทำแล้ว12404336311293ทำแล้ว 28/11/255919000
11. เทศบาลตำบลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว512710410197ทำแล้ว 31/10/25591868000
12. เทศบาลตำบลท่าตูม (ท่าตูม)ทำแล้ว5146136136136ทำแล้ว 28/12/255980373735
13. เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว7360360360360ทำแล้ว 31/10/25591047111
14. เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว8280173177179ทำแล้ว 25/11/255973000
15. เทศบาลตำบลนิคมปราสาท (ปราสาท)ทำแล้ว81431239696ทำแล้ว 31/10/255984101010
16. เทศบาลตำบลบัวเชด (บัวเชด)ทำแล้ว6169169169169ทำแล้ว 14/12/2559192000
17. เทศบาลตำบลบุแกรง (จอมพระ)ทำแล้ว6217222222222ทำแล้ว 31/10/2559856000
18. เทศบาลตำบลผักไหม (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว6236241239224ทำแล้ว 31/10/255960000
19. เทศบาลตำบลเมืองแก (ท่าตูม)ทำแล้ว8248221217213ทำแล้ว 28/10/255934120171616
20. เทศบาลตำบลเมืองที (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว688696969ทำแล้ว 31/10/255959000
21. เทศบาลตำบลยะวึก (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว6362370373353ทำแล้ว 31/10/255943000
22. เทศบาลตำบลรัตนบุรี (รัตนบุรี)ทำแล้ว6135142116106ทำแล้ว 31/10/255965000
23. เทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์ (ลำดวน)ทำแล้ว6102105122113ทำแล้ว 31/10/255911265777
24. เทศบาลตำบลศีขรภูมิ (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5128124120119ทำแล้ว 31/10/255974999
25. เทศบาลตำบลสนม (สนม)ทำแล้ว6306311311311ทำแล้ว 15/12/25593142525247
26. เทศบาลตำบลสระขุด (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว5222185179169ทำแล้ว 28/03/256067200
27. เทศบาลตำบลสังขะ (สังขะ)ทำแล้ว7339339338338ทำแล้ว 30/01/256088251410
28. เทศบาลตำบลสำโรงทาบ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว55187187187ทำแล้ว 31/03/2560236236000
29. เทศบาลตำบลหมื่นศรี (สำโรงทาบ)ทำแล้ว5360362362362ทำแล้ว 28/10/255985100
30. อบต.กระเทียม (สังขะ)ทำแล้ว4354318319320ทำแล้ว 31/10/25591121000
31. อบต.กระเบื้อง (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว8430432411348ทำแล้ว 31/03/2560
32. อบต.กระโพ (ท่าตูม)ทำแล้ว6386387387387ทำแล้ว 28/11/255964171715
33. อบต.กระออม (สำโรงทาบ)ทำแล้ว5122115105100ทำแล้ว 31/10/255950000
34. อบต.กังแอน (ปราสาท)ทำแล้ว697848683ทำแล้ว 30/11/255951000
35. อบต.กาเกาะ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7121121121121ทำแล้ว 31/10/255949191919
36. อบต.กุดขาคีม (รัตนบุรี)ทำแล้ว6410410410410ทำแล้ว 28/10/255938121210
37. อบต.กุดหวาย (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว6385395395395ทำแล้ว 31/10/25591573222
38. อบต.เกาะแก้ว (สำโรงทาบ)ทำแล้ว7176178176180ทำแล้ว 28/10/255959000
39. อบต.แก (รัตนบุรี)ทำแล้ว4182180183183ทำแล้ว 31/10/2559234000
40. อบต.แกใหญ่ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว9427394390390ทำแล้ว 25/10/2559207216492522
41. อบต.ขวาวใหญ่ (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว6116104116107ทำแล้ว 31/10/255945111111
42. อบต.ขอนแตก (สังขะ)ทำแล้ว8217217217217ทำแล้ว 31/10/255990000
43. อบต.คม (สังขะ)ทำแล้ว9462465465464ทำแล้ว 31/10/2559264000
44. อบต.คอโค (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7271256235189ทำแล้ว 30/11/255970252525
45. อบต.คอนแรด (รัตนบุรี)ทำแล้ว4366373373373ทำแล้ว 28/10/255945000
46. อบต.คาละแมะ (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5376376376376ทำแล้ว 08/09/256077000
47. อบต.คำผง (โนนนารายณ์)ทำแล้ว6177177177177ทำแล้ว 31/10/255959000
48. อบต.คูตัน (กาบเชิง)ทำแล้ว5110110109120ทำแล้ว 31/10/25595000
49. อบต.โคกกลาง (พนมดงรัก)ทำแล้ว7410410410410ทำแล้ว 15/01/256138400
50. อบต.โคกยาง (ปราสาท)ทำแล้ว7239247247247ทำแล้ว 31/10/2559101200
51. อบต.โคกสะอาด (ปราสาท)ทำแล้ว7116114111115ทำแล้ว 31/10/25591778111111
52. อบต.จรัส (บัวเชด)ทำแล้ว6393393393393ทำแล้ว 31/10/255949000
53. อบต.จอมพระ (จอมพระ)ทำแล้ว7162152151135ทำแล้ว 31/10/255915711100
54. อบต.จารพัต (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5362366366366ทำแล้ว 27/10/2559122000
55. อบต.จีกแดก (พนมดงรัก)ทำแล้ว61481766727ทำแล้ว 31/10/255985101010
56. อบต.แจนแวน (ศรีณรงค์)ทำแล้ว6465447419406ทำแล้ว 15/11/2559773000
57. อบต.เฉนียง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5220219212183ทำแล้ว 24/11/255986411
58. อบต.ช่างปี่ (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5505505505505ทำแล้ว 31/10/255921379111111
59. อบต.ชุมแสง (จอมพระ)ทำแล้ว611811610397ทำแล้ว 30/08/2559187161515
60. อบต.เชื้อเพลิง (ปราสาท)ทำแล้ว679797978ทำแล้ว 03/11/2559142000
61. อบต.โชกเหนือ (ลำดวน)ทำแล้ว6157164176159ทำแล้ว 28/10/255911000
62. อบต.โชคนาสาม (ปราสาท)ทำแล้ว6235244244244ทำแล้ว 31/10/25594513126
63. อบต.ณรงค์ (ศรีณรงค์)ทำแล้ว6261263263263ทำแล้ว 31/03/256064111
64. อบต.ด่าน (กาบเชิง)ทำแล้ว8679685685685ทำแล้ว 31/03/25606355000
65. อบต.ตรมไพร (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว7221220220220ทำแล้ว 31/10/25591681000
66. อบต.ตรวจ (ศรีณรงค์)ทำแล้ว5413414414414ทำแล้ว 27/11/255914475000
67. อบต.ตระเปียงเตีย (ลำดวน)ทำแล้ว5115124123107ทำแล้ว 31/10/255952121212
68. อบต.ตระแสง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6207215215215ทำแล้ว 25/11/25598332000
69. อบต.ตรำดม (ลำดวน)ทำแล้ว6217238185135ทำแล้ว 31/10/25592143887
70. อบต.ตรึม (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5185185185185ทำแล้ว 31/10/255978865
71. อบต.ตะเคียน (กาบเชิง)ทำแล้ว6115198188177ทำแล้ว 31/10/2559880822
72. อบต.ตั้งใจ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7100147144103ทำแล้ว 14/11/25592736000
73. อบต.ตากูก (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว5336349346337ทำแล้ว 31/10/25591070000
74. อบต.ตาคง (สังขะ)ทำแล้ว6392396396396ทำแล้ว 27/10/2559556000
75. อบต.ตาตุม (สังขะ)ทำแล้ว6534536535536ทำแล้ว 31/10/255947112111
76. อบต.ตานี (ปราสาท)ทำแล้ว5135767066ทำแล้ว 31/10/255951644
77. อบต.ตาเบา (ปราสาท)ทำแล้ว5181224203183ทำแล้ว 31/10/256068883
78. อบต.ตาเมียง (พนมดงรัก)ทำแล้ว889686249ทำแล้ว 28/10/25593772000
79. อบต.ตาวัง (บัวเชด)ทำแล้ว8303304302296ทำแล้ว 25/11/25593
80. อบต.ตาอ็อง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6379425422397ทำแล้ว 25/11/255968232317
81. อบต.แตล (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว7506511498495ทำแล้ว 31/10/2559186171717
82. อบต.ทมอ (ปราสาท)ทำแล้ว6196203203204ทำแล้ว 31/10/25595062655
83. อบต.ทับทัน (สังขะ)ทำแล้ว7255237255256ทำแล้ว 29/11/25597654000
84. อบต.ทับใหญ่ (รัตนบุรี)ทำแล้ว5612416262255ทำแล้ว 28/10/25592560000
85. อบต.ท่าตูม (ท่าตูม)ทำแล้ว5362407375375ทำแล้ว 30/11/255961222
86. อบต.ท่าสว่าง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6195171134116ทำแล้ว 30/05/25608284181817
87. อบต.ทุ่งกุลา (ท่าตูม)ทำแล้ว6226209205252ทำแล้ว 20/12/25594000
88. อบต.ทุ่งมน (ปราสาท)ทำแล้ว4154186198233ทำแล้ว 30/10/25584333
89. อบต.เทนมีย์ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5193193193193ทำแล้ว 24/11/2560766141412
90. อบต.เทพรักษา (สังขะ)ทำแล้ว8562572572572ทำแล้ว 31/10/25591021843
91. อบต.ธาตุ (รัตนบุรี)ทำแล้ว5169164129123ทำแล้ว 31/10/25592961144
92. อบต.นอกเมือง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5255233224181ทำแล้ว 09/12/25591074777
93. อบต.นาดี (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5524522521521ทำแล้ว 31/10/255970000
94. อบต.นานวน (สนม)ทำแล้ว667120119119ทำแล้ว 31/10/25591058000
95. อบต.นาบัว (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7549549549549ทำแล้ว 31/10/255915859000
96. อบต.นารุ่ง (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5140140140140ทำแล้ว 31/10/255959000
97. อบต.น้ำเขียว (รัตนบุรี)ทำแล้ว522513213197ทำแล้ว 31/10/255945000
98. อบต.แนงมุด (กาบเชิง)ทำแล้ว6221221179136ทำแล้ว 31/10/255915000
99. อบต.โนน (โนนนารายณ์)ทำแล้ว5213213213213ทำแล้ว 10/11/2559361121211
100. อบต.บะ (ท่าตูม)ทำแล้ว5524525525525ทำแล้ว 29/12/255968000
101. อบต.บักได (พนมดงรัก)ทำแล้ว9313325324324ทำแล้ว 31/10/255980171714
102. อบต.บัวโคก (ท่าตูม)ทำแล้ว5294269249248ทำแล้ว 06/12/25593301376
103. อบต.บัวเชด (บัวเชด)ทำแล้ว5166197197197ทำแล้ว 15/11/255940000
104. อบต.บ้านจารย์ (สังขะ)ทำแล้ว5152169163147ทำแล้ว 31/03/256058766
105. อบต.บ้านชบ (สังขะ)ทำแล้ว5240155173115ทำแล้ว 31/10/2559238419000
106. อบต.บ้านไทร (ปราสาท)ทำแล้ว5174174174174ทำแล้ว 31/03/25601448000
107. อบต.บ้านผือ (จอมพระ)ทำแล้ว6145152148149ทำแล้ว 21/06/25601583555
108. อบต.บ้านพลวง (ปราสาท)ทำแล้ว6329329329329ทำแล้ว 31/10/255916000
109. อบต.บ้านแร่ (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว599100100100ทำแล้ว 31/10/25596871555
110. อบต.บึง (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว6348370371371ทำแล้ว 27/10/2559960000
111. อบต.บุฤาษี (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5228227224209ทำแล้ว 31/10/2559576191917
112. อบต.เบิด (รัตนบุรี)ทำแล้ว5260262262262ทำแล้ว 31/10/2559384000
113. อบต.ประดู่ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว51201059995ทำแล้ว 30/11/2559
114. อบต.ประทัดบุ (ปราสาท)ทำแล้ว572767261ทำแล้ว 30/10/255912000
115. อบต.ปราสาททอง (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว6184239239239ทำแล้ว 28/10/255985106242423
116. อบต.ปราสาทหนง (ปราสาท)ทำแล้ว587998687ทำแล้ว 28/10/255911373111111
117. อบต.ปรือ (ปราสาท)ทำแล้ว790909494ทำแล้ว 17/11/255946333
118. อบต.เป็นสุข (จอมพระ)ทำแล้ว5132115111110ทำแล้ว 15/03/256094101010
119. อบต.ไผ่ (รัตนบุรี)ทำแล้ว5253211201176ทำแล้ว 31/10/255947888
120. อบต.พรมเทพ (ท่าตูม)ทำแล้ว7544555557548ทำแล้ว 29/12/255940128373123
121. อบต.พระแก้ว (สังขะ)ทำแล้ว5198206207206ทำแล้ว 31/10/255998666
122. อบต.เพี้ยราม (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7140176194149ทำแล้ว 30/03/256010498222
123. อบต.โพนโก (สนม)ทำแล้ว7207201202201ทำแล้ว 20/09/25614000
124. อบต.โพนครก (ท่าตูม)ทำแล้ว846324724015ทำแล้ว 30/11/2559146141414
125. อบต.ไพรขลา (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว7338338338338ทำแล้ว 31/10/25591945100
126. อบต.ไพล (ปราสาท)ทำแล้ว6122162146123ทำแล้ว 26/10/25594771000
127. อบต.เมืองที (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว4168684043ทำแล้ว 28/10/255918331596
128. อบต.เมืองบัว (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว6345320306301ทำแล้ว 26/10/255922000
129. อบต.เมืองลีง (จอมพระ)ทำแล้ว6457462464462ทำแล้ว 21/03/2560128000
130. อบต.ยาง (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว71611019483ทำแล้ว 31/10/2559444131313
131. อบต.ยางสว่าง (รัตนบุรี)ทำแล้ว6211216216216ทำแล้ว 31/10/25592548211
132. อบต.ระแงง (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5210226226226ทำแล้ว 31/10/255945886
133. อบต.ระเวียง (โนนนารายณ์)ทำแล้ว7490492492492ทำแล้ว 28/10/255939000
134. อบต.รัตนบุรี (รัตนบุรี)ทำแล้ว5415436436436ทำแล้ว 28/10/25591000
135. อบต.ราม (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6152906772ทำแล้ว 25/11/25591767131312
136. อบต.ลำดวน (ลำดวน)ทำแล้ว6159240186208ทำแล้ว 28/10/2559742876
137. อบต.ลุ่มระวี (จอมพระ)ทำแล้ว6211219219219ทำแล้ว 31/10/2559667333
138. อบต.ศรีณรงค์ (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว7147833260ทำแล้ว 31/10/255972000
139. อบต.ศรีสุข (ศรีณรงค์)ทำแล้ว6208226226226ทำแล้ว 24/11/25596958000
140. อบต.ศรีสุข (สำโรงทาบ)ทำแล้ว5164141128126ทำแล้ว 15/11/255926102262624
141. อบต.สนม (สนม)ทำแล้ว5235232230230ทำแล้ว 28/10/25591102222
142. อบต.สมุด (ปราสาท)ทำแล้ว496635750ทำแล้ว 31/10/255911000
143. อบต.สลักได (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6327308308308ทำแล้ว 30/11/255991000
144. อบต.สวาย (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5154191167132ทำแล้ว 25/11/255950400
145. อบต.สะกาด (สังขะ)ทำแล้ว7397397397397ทำแล้ว 31/10/255925107800
146. อบต.สะเดา (บัวเชด)ทำแล้ว6242258258258ทำแล้ว 31/10/25591160101010
147. อบต.สะโน (สำโรงทาบ)ทำแล้ว5147134127124ทำแล้ว 31/10/25593743000
148. อบต.สังขะ (สังขะ)ทำแล้ว6334241240240ทำแล้ว 15/12/255946000
149. อบต.สำเภาลูน (บัวเชด)ทำแล้ว6126137134137ทำแล้ว 31/03/2560151000
150. อบต.สำโรง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5234223221222ทำแล้ว 31/10/255961191918
151. อบต.สำโรงทาบ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว564626056ทำแล้ว 28/11/255946000
152. อบต.เสม็จ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว81381037268ทำแล้ว 28/10/2559521089
153. อบต.แสลงพันธ์ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7300313270218ทำแล้ว 31/10/255945000
154. อบต.หนองขวาว (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว4244173166166ทำแล้ว 31/10/255976000
155. อบต.หนองเทพ (โนนนารายณ์)ทำแล้ว5279279279279ทำแล้ว 30/03/256059000
156. อบต.หนองบัว (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว7317304297296ทำแล้ว 31/10/255978151515
157. อบต.หนองบัว (ท่าตูม)ทำแล้ว5148155113112ทำแล้ว 29/11/2559249000
158. อบต.หนองบัวทอง (รัตนบุรี)ทำแล้ว5191164139133ทำแล้ว 31/10/255953131313
159. อบต.หนองบัวบาน (รัตนบุรี)ทำแล้ว5662660660658ทำแล้ว 31/10/25598785000
160. อบต.หนองไผ่ล้อม (สำโรงทาบ)ทำแล้ว51371049989ทำแล้ว 24/11/25592363000
161. อบต.หนองเมธี (ท่าตูม)ทำแล้ว6186184200183ทำแล้ว 17/11/2559114000
162. อบต.หนองระฆัง (สนม)ทำแล้ว5197190189186ทำแล้ว 28/03/256036000
163. อบต.หนองเรือ (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว8186173177140ทำแล้ว 31/03/25601871000
164. อบต.หนองแวง (ศรีณรงค์)ทำแล้ว5211296282274ทำแล้ว 30/11/2559848999
165. อบต.หนองสนิท (จอมพระ)ทำแล้ว6159220197162ทำแล้ว 28/10/25591190181714
166. อบต.หนองหลวง (โนนนารายณ์)ทำแล้ว5309309309309ทำแล้ว 31/10/255951777
167. อบต.หนองเหล็ก (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว7232245250250ทำแล้ว 31/10/256056000
168. อบต.หนองใหญ่ (ปราสาท)ทำแล้ว5296272276269ทำแล้ว 31/10/255922
169. อบต.หนองอียอ (สนม)ทำแล้ว7120131148158ทำแล้ว 28/10/255943101010
170. อบต.หนองฮะ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว4259258258258ทำแล้ว 10/11/255942111
171. อบต.หัวงัว (สนม)ทำแล้ว4201209194167ทำแล้ว 31/10/255952444
172. อบต.อาโพน (บัวเชด)ทำแล้ว6482483483483ทำแล้ว 15/12/255975000
173. อบต.อู่โลก (ลำดวน)ทำแล้ว5329270263253ทำแล้ว 28/10/255919222
รวม 173 อปท.1731,02542,93242,04540,82239,5761733,24211,3601,025866790
ข้อมูล ณ 23/01/2561