รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด บุรีรัมย์ ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.บุรีรัมย์ (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5969936936936ทำแล้ว 31/01/256010118000
2. เทศบาลเมืองชุมเห็ด (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว6471405380377ทำแล้ว 28/10/2559100123000
3. เทศบาลเมืองนางรอง (นางรอง)ทำแล้ว5225193178183ทำแล้ว 31/10/25592256000
4. เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว7268207183176ทำแล้ว 28/10/255920125000
5. เทศบาลตำบลกระสัง (กระสัง)ทำแล้ว4168162151145ทำแล้ว 31/10/255990000
6. เทศบาลตำบลโกรกแก้ว (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว7435416414414ทำแล้ว 31/10/255966000
7. เทศบาลตำบลเขาคอก (ประโคนชัย)ทำแล้ว572525550ทำแล้ว 20/09/255972000
8. เทศบาลตำบลคูเมือง (คูเมือง)ทำแล้ว5146989490ทำแล้ว 15/09/2560768777
9. เทศบาลตำบลแคนดง (แคนดง)ทำแล้ว3106786059ทำแล้ว 07/08/25603934000
10. เทศบาลตำบลโคกม้า (ประโคนชัย)ทำแล้ว5170170170170ทำแล้ว 28/10/25591263000
11. เทศบาลตำบลโคกเหล็ก (ห้วยราช)ทำแล้ว6163368368368ทำแล้ว 15/06/25601965000
12. เทศบาลตำบลจันดุม (พลับพลาชัย)ทำแล้ว5213246265205ทำแล้ว 31/10/255974000
13. เทศบาลตำบลจันทบเพชร (บ้านกรวด)ทำแล้ว313012511197ทำแล้ว 28/10/25591729000
14. เทศบาลตำบลชำนิ (ชำนิ)ทำแล้ว5167302336351ทำแล้ว 15/05/25602181875
15. เทศบาลตำบลดอนมนต์ (สตึก)ทำแล้ว6254253254250ทำแล้ว 31/10/255977212121
16. เทศบาลตำบลดอนอะราง (หนองกี่)ทำแล้ว4178199202202ทำแล้ว 31/10/25592171400
17. เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท (บ้านกรวด)ทำแล้ว8239239239239ทำแล้ว 28/02/2560242000
18. เทศบาลตำบลตาจง (ละหานทราย)ทำแล้ว4160136128126ทำแล้ว 31/10/2559119000
19. เทศบาลตำบลถาวร (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว4190190186185ทำแล้ว 31/10/2559996300
20. เทศบาลตำบลทะเมนชัย (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว7232174178172ทำแล้ว 28/10/255956210107
21. เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง (นางรอง)ทำแล้ว7216130130130ทำแล้ว 31/10/25591362000
22. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ (นาโพธิ์)ทำแล้ว5289240245261ทำแล้ว 31/10/2559157000
23. เทศบาลตำบลโนนเจริญ (บ้านกรวด)ทำแล้ว11100888887ทำแล้ว 31/07/256016666
24. เทศบาลตำบลโนนดินแดง (โนนดินแดง)ทำแล้ว5190158156150ทำแล้ว 28/11/25593183131313
25. เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว498817879ทำแล้ว 31/10/255952300
26. เทศบาลตำบลบ้านกรวด (บ้านกรวด)ทำแล้ว5122109117107ทำแล้ว 28/10/25592567000
27. เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ (บ้านกรวด)ทำแล้ว6172174175175ทำแล้ว 03/04/2560361000
28. เทศบาลตำบลบ้านด่าน (บ้านด่าน)ทำแล้ว5526527527527ทำแล้ว 31/10/25593568000
29. เทศบาลตำบลบ้านบัว (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5155555049ทำแล้ว 30/11/255997000
30. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์ (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว6200210196176ทำแล้ว 31/10/255987171717
31. เทศบาลตำบลบึงเจริญ (บ้านกรวด)ทำแล้ว6241243241240ทำแล้ว 28/10/255981000
32. เทศบาลตำบลประคำ (ปะคำ)ทำแล้ว8145144158147ทำแล้ว 31/10/255968000
33. เทศบาลตำบลประโคนชัย (ประโคนชัย)ทำแล้ว787807773ทำแล้ว 30/11/2559970131310
34. เทศบาลตำบลปราสาท (บ้านด่าน)ทำแล้ว4306959795ทำแล้ว 28/06/2560163000
35. เทศบาลตำบลปราสาท (บ้านกรวด)ทำแล้ว6181210153198ทำแล้ว 30/10/25591260000
36. เทศบาลตำบลพนมรุ้ง (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว4181150148148ทำแล้ว 31/10/25595189422
37. เทศบาลตำบลพลับพลาชัย (พลับพลาชัย)ทำแล้ว6199206209205ทำแล้ว 31/10/25592116000
38. เทศบาลตำบลพุทไธสง (พุทไธสง)ทำแล้ว493949291ทำแล้ว 27/10/25591147000
39. เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว61148993109ทำแล้ว 28/10/25594155000
40. เทศบาลตำบลละหานทราย (ละหานทราย)ทำแล้ว8264144154134ทำแล้ว 31/10/2559138100
41. เทศบาลตำบลลำปลายมาศ (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว7206164164161ทำแล้ว 17/11/255976280000
42. เทศบาลตำบลศรีสตึก (สตึก)ทำแล้ว5343151151151ทำแล้ว 08/08/25602733000
43. เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี (หนองกี่)ทำแล้ว5103868483ทำแล้ว 28/10/255912831010
44. เทศบาลตำบลสตึก (สตึก)ทำแล้ว6214214219214ทำแล้ว 31/10/25591973000
45. เทศบาลตำบลสองชั้น (กระสัง)ทำแล้ว5232129118111ทำแล้ว 30/10/2559456000
46. เทศบาลตำบลสะแก (สตึก)ทำแล้ว5241243238231ทำแล้ว 31/10/255923199686767
47. เทศบาลตำบลสามแวง (ห้วยราช)ทำแล้ว6361355355355ทำแล้ว 31/10/25591329100
48. เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ (ละหานทราย)ทำแล้ว6342339335335ทำแล้ว 29/11/255952000
49. เทศบาลตำบลแสลงโทน (ประโคนชัย)ทำแล้ว72502449291ทำแล้ว 28/10/25597140000
50. เทศบาลตำบลหนองกี่ (หนองกี่)ทำแล้ว6173152153148ทำแล้ว 28/10/2559748161616
51. เทศบาลตำบลหนองตะครอง (ละหานทราย)ทำแล้ว5330330330330ทำแล้ว 31/10/25591291000
52. เทศบาลตำบลหนองตาด (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว9253254254254ทำแล้ว 31/10/25593982000
53. เทศบาลตำบลหนองเต็ง (กระสัง)ทำแล้ว6247189182182ทำแล้ว 28/10/255966170000
54. เทศบาลตำบลหนองปล่อง (ชำนิ)ทำแล้ว5198192203185ทำแล้ว 20/07/2560155000
55. เทศบาลตำบลหนองไม้งาม (บ้านกรวด)ทำแล้ว5198226208214ทำแล้ว 31/10/25595220000
56. เทศบาลตำบลหนองแวง (ละหานทราย)ทำแล้ว5484384406383ทำแล้ว 31/10/2559311000
57. เทศบาลตำบลหนองหงส์ (หนองหงส์)ทำแล้ว64915915925ทำแล้ว 31/10/2559146777
58. เทศบาลตำบลหลักเขต (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว4202185186188ทำแล้ว 28/10/2559117000
59. เทศบาลตำบลห้วยราช (ห้วยราช)ทำแล้ว5203204204204ทำแล้ว 20/06/25605000
60. เทศบาลตำบลห้วยหิน (หนองหงส์)ทำแล้ว7179143139139ทำแล้ว 28/10/2559179000
61. เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ (คูเมือง)ทำแล้ว5156137105105ทำแล้ว 01/03/256083239000
62. เทศบาลตำบลอิสาณ (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5211191189175ทำแล้ว 31/10/2559574000
63. เทศบาลตำบลอุดมธรรม (กระสัง)ทำแล้ว4229214212214ทำแล้ว 30/07/2560289000
64. อบต.กระสัง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5209210209210ทำแล้ว 31/10/2559150444
65. อบต.กระสัง (สตึก)ทำแล้ว4971008490ทำแล้ว 31/10/255938000
66. อบต.กลันทา (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5136117118113ทำแล้ว 31/10/2559256111
67. อบต.กันทรารมณ์ (กระสัง)ทำแล้ว5269255256260ทำแล้ว 15/11/255918000
68. อบต.ก้านเหลือง (นางรอง)ทำแล้ว5277277277277ทำแล้ว 31/10/255931000
69. อบต.กู่สวนแตง (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว6309310310310ทำแล้ว 10/08/2560101000
70. อบต.เขาดินเหนือ (บ้านกรวด)ทำแล้ว6132184204141ทำแล้ว 31/10/255943000
71. อบต.คูเมือง (คูเมือง)ทำแล้ว550525252ทำแล้ว 30/11/255935000
72. อบต.แคนดง (แคนดง)ทำแล้ว7275270266260ทำแล้ว 31/10/255956110
73. อบต.โคกกลาง (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5375328311288ทำแล้ว 31/10/2559105181414
74. อบต.โคกขมิ้น (พลับพลาชัย)ทำแล้ว8537542542542ทำแล้ว 29/11/2559385000
75. อบต.โคกตูม (ประโคนชัย)ทำแล้ว8202207200198ทำแล้ว 20/09/2559891885
76. อบต.โคกมะขาม (ประโคนชัย)ทำแล้ว6154161161161ทำแล้ว 22/11/25591210000
77. อบต.โคกมะม่วง (ปะคำ)ทำแล้ว5191191191191ทำแล้ว 16/05/256064500
78. อบต.โคกย่าง (ประโคนชัย)ทำแล้ว516115612688ทำแล้ว 31/10/2559344000
79. อบต.โคกล่าม (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5349959388ทำแล้ว 17/10/255976141414
80. อบต.โคกว่าน (ละหานทราย)ทำแล้ว5145145145145ทำแล้ว 28/10/255952000
81. อบต.โคกสนวน (ชำนิ)ทำแล้ว382626264ทำแล้ว 31/10/255982555
82. อบต.โคกสว่าง (หนองกี่)ทำแล้ว5505505505505ทำแล้ว 17/10/255945000
83. อบต.โคกสะอาด (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว6814817819812ทำแล้ว 31/10/255913149601
84. อบต.โคกสูง (หนองกี่)ทำแล้ว4109111112112ทำแล้ว 28/10/25592360000
85. อบต.จรเข้มาก (ประโคนชัย)ทำแล้ว4216216216216ทำแล้ว 28/10/2559883000
86. อบต.เจริญสุข (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว61118298103ทำแล้ว 31/05/25604346000
87. อบต.ช่อผกา (ชำนิ)ทำแล้ว5153150145131ทำแล้ว 31/10/255948000
88. อบต.ชุมแสง (สตึก)ทำแล้ว5260210205187ทำแล้ว 31/10/255961000
89. อบต.ชุมแสง (กระสัง)ทำแล้ว6344335335335ทำแล้ว 21/01/256161000
90. อบต.ชุมแสง (นางรอง)ทำแล้ว652333231ทำแล้ว 31/10/2559522600
91. อบต.ดงพลอง (แคนดง)ทำแล้ว5668284226197ทำแล้ว 31/10/2559444000
92. อบต.ดงอีจาน (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว6208210210210ทำแล้ว 31/05/2560162141414
93. อบต.ดอนกอก (นาโพธิ์)ทำแล้ว7257258258258ทำแล้ว 28/10/2559106333
94. อบต.แดงใหญ่ (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว5252250248248ทำแล้ว 26/10/2559658000
95. อบต.ตลาดโพธิ์ (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว588878081ทำแล้ว 31/10/2559143000
96. อบต.ตะโกตาพิ (ประโคนชัย)ทำแล้ว639373435ทำแล้ว 10/10/25592000
97. อบต.ตาเสา (ห้วยราช)ทำแล้ว4306308308308ทำแล้ว 31/10/25598000
98. อบต.ตูมใหญ่ (คูเมือง)ทำแล้ว6117979493ทำแล้ว 29/11/2559845333
99. อบต.ถนนหัก (นางรอง)ทำแล้ว4167144133132ทำแล้ว 28/10/2559156000
100. อบต.ถลุงเหล็ก (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว749014010826ทำแล้ว 11/11/2559258000
101. อบต.ทรัพย์พระยา (นางรอง)ทำแล้ว7168128127127ทำแล้ว 14/11/255942000
102. อบต.ทองหลาง (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว5166827765ทำแล้ว 28/10/2559263000
103. อบต.ทะเมนชัย (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5112113113113ทำแล้ว 28/10/25591152000
104. อบต.ท่าโพธิ์ชัย (หนองกี่)ทำแล้ว5238238236236ทำแล้ว 09/08/25605413102
105. อบต.ท่าม่วง (สตึก)ทำแล้ว5305306306306ทำแล้ว 15/11/255912105181818
106. อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา (หนองกี่)ทำแล้ว6217216214214ทำแล้ว 31/10/255977000
107. อบต.ทุ่งกระเต็น (หนองกี่)ทำแล้ว8238245244244ทำแล้ว 31/10/2559276000
108. อบต.ทุ่งจังหัน (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว6430418419419ทำแล้ว 14/11/2559350000
109. อบต.ทุ่งวัง (สตึก)ทำแล้ว4264266266266ทำแล้ว 11/11/2559193000
110. อบต.ไทยเจริญ (ปะคำ)ทำแล้ว6381381381381ทำแล้ว 31/10/255935200
111. อบต.ไทยสามัคคี (หนองหงส์)ทำแล้ว8296290290290ทำแล้ว 25/10/2559325000
112. อบต.นางรอง (นางรอง)ทำแล้ว6134131127128ทำแล้ว 28/10/255955000
113. อบต.นาโพธิ์ (นาโพธิ์)ทำแล้ว7235165150147ทำแล้ว 28/10/25592753000
114. อบต.นิคม (สตึก)ทำแล้ว4200202201201ทำแล้ว 31/10/25594100000
115. อบต.โนนขวาง (บ้านด่าน)ทำแล้ว6139139139139ทำแล้ว 31/05/2559534000
116. อบต.โนนดินแดง (โนนดินแดง)ทำแล้ว6148113140147ทำแล้ว 31/10/255927000
117. อบต.โนนสุวรรณ (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว7177174174174ทำแล้ว 15/11/255965000
118. อบต.บัวทอง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5228193169157ทำแล้ว 27/07/25603101000
119. อบต.บ้านคู (นาโพธิ์)ทำแล้ว6138138138138ทำแล้ว 11/11/25598514129
120. อบต.บ้านจาน (พุทไธสง)ทำแล้ว7268268268268ทำแล้ว 25/10/2559199000
121. อบต.บ้านดู่ (นาโพธิ์)ทำแล้ว5271271271271ทำแล้ว 31/10/255944000
122. อบต.บ้านตะโก (ห้วยราช)ทำแล้ว5181183182184ทำแล้ว 19/10/25595163888
123. อบต.บ้านไทร (ประโคนชัย)ทำแล้ว7698677683655ทำแล้ว 25/10/255997127000
124. อบต.บ้านปรือ (กระสัง)ทำแล้ว8128978472ทำแล้ว 31/10/25592847555
125. อบต.บ้านเป้า (พุทไธสง)ทำแล้ว5210210210210ทำแล้ว 04/05/25603659999
126. อบต.บ้านแพ (คูเมือง)ทำแล้ว7256308308308ทำแล้ว 25/11/25598015159
127. อบต.บ้านยาง (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5277279278278ทำแล้ว 24/11/255913261200
128. อบต.บ้านยาง (พุทไธสง)ทำแล้ว22155137132132ทำแล้ว 31/10/25592145000
129. อบต.บ้านยาง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว6301306306304ทำแล้ว 29/06/25603184000
130. อบต.บ้านแวง (พุทไธสง)ทำแล้ว5390390390390ทำแล้ว 24/08/256068000
131. อบต.บ้านสิงห์ (นางรอง)ทำแล้ว7384384384384ทำแล้ว 29/09/256053000
132. อบต.บุกระสัง (หนองกี่)ทำแล้ว4292254252256ทำแล้ว 10/08/2560369171515
133. อบต.บุโพธิ์ (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว7148162159158ทำแล้ว 27/10/25591048332
134. อบต.ประโคนชัย (ประโคนชัย)ทำแล้ว678687266 ยังไม่อนุมัติ 6000
135. อบต.ประทัดบุ (ประโคนชัย)ทำแล้ว4140898381ทำแล้ว 21/11/2559774111111
136. อบต.ปะเคียบ (คูเมือง)ทำแล้ว7147461717ทำแล้ว 21/10/255960000
137. อบต.ปังกู (ประโคนชัย)ทำแล้ว6221221221221ทำแล้ว 24/11/255916000
138. อบต.ป่าชัน (พลับพลาชัย)ทำแล้ว5132133133133ทำแล้ว 30/11/255944000
139. อบต.ผไทรินทร์ (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว6340345345345ทำแล้ว 20/10/2559148000
140. อบต.พรสำราญ (คูเมือง)ทำแล้ว5234316158145ทำแล้ว 29/11/25592972000
141. อบต.พระครู (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว61241079184ทำแล้ว 10/11/255943000
142. อบต.พุทธไธสง (พุทไธสง)ทำแล้ว6182183183183ทำแล้ว 31/10/2559160121212
143. อบต.ไพศาล (ประโคนชัย)ทำแล้ว5111988984ทำแล้ว 12/06/256039000
144. อบต.มะเฟือง (พุทไธสง)ทำแล้ว8145363534ทำแล้ว 15/08/25601539400
145. อบต.เมืองแก (สตึก)ทำแล้ว5566558566557ทำแล้ว 28/10/255925351100
146. อบต.เมืองไผ่ (หนองกี่)ทำแล้ว7240240240240ทำแล้ว 31/10/2559264000
147. อบต.เมืองไผ่ (กระสัง)ทำแล้ว6176168152147ทำแล้ว 30/05/256039000
148. อบต.เมืองฝาง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว6142118115107ทำแล้ว 28/10/2559695000
149. อบต.เมืองฝ้าย (หนองหงส์)ทำแล้ว8270273274274ทำแล้ว 27/10/2559141000
150. อบต.เมืองแฝก (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว512411995118ทำแล้ว 10/11/25599118000
151. อบต.เมืองโพธิ์ (ห้วยราช)ทำแล้ว5203140138136ทำแล้ว 31/10/2559384333
152. อบต.เมืองยาง (ชำนิ)ทำแล้ว5576571567568 ยังไม่อนุมัติ 171000
153. อบต.เย้ยปราสาท (หนองกี่)ทำแล้ว6100100100100ทำแล้ว 09/08/256010573533
154. อบต.ร่อนทอง (สตึก)ทำแล้ว4407406405405ทำแล้ว 31/10/255913000
155. อบต.ละลวด (ชำนิ)ทำแล้ว6110110110110ทำแล้ว 28/10/255951989
156. อบต.ละเวี้ย (ประโคนชัย)ทำแล้ว31411009890ทำแล้ว 20/06/255975000
157. อบต.ละหานทราย (ละหานทราย)ทำแล้ว573535250ทำแล้ว 26/10/2559143000
158. อบต.ลำดวน (กระสัง)ทำแล้ว4267262267264ทำแล้ว 11/11/2559104434
159. อบต.ลำไทรโยง (นางรอง)ทำแล้ว8193717171ทำแล้ว 31/10/255936000
160. อบต.ลำนางรอง (โนนดินแดง)ทำแล้ว583818080ทำแล้ว 10/11/2559268400
161. อบต.ลุมปุ๊ก (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5439439439439ทำแล้ว 07/11/2559111528000
162. อบต.วังเหนือ (บ้านด่าน)ทำแล้ว591686567ทำแล้ว 30/06/25592852998
163. อบต.ศรีภูมิ (กระสัง)ทำแล้ว6165167167167ทำแล้ว 31/10/25595171000
164. อบต.ศรีสว่าง (นาโพธิ์)ทำแล้ว6150133122119ทำแล้ว 31/10/255940131311
165. อบต.สนวน (ห้วยราช)ทำแล้ว4178177180178ทำแล้ว 27/10/255955000
166. อบต.สนามชัย (สตึก)ทำแล้ว4226226226226ทำแล้ว 31/10/255975000
167. อบต.ส้มป่อย (โนนดินแดง)ทำแล้ว4219666651ทำแล้ว 28/11/255950000
168. อบต.สระแก้ว (หนองหงส์)ทำแล้ว7153164135141ทำแล้ว 28/10/2559590000
169. อบต.สระทอง (หนองหงส์)ทำแล้ว6108898682ทำแล้ว 31/10/255991666
170. อบต.สระบัว (แคนดง)ทำแล้ว6373366364364ทำแล้ว 31/10/255956111
171. อบต.สวายจีก (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5445445445443ทำแล้ว 30/06/2560386000
172. อบต.สองห้อง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว444271813ทำแล้ว 14/11/25594238000
173. อบต.สะแกซำ (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว6523523523523ทำแล้ว 27/10/255995302928
174. อบต.สะแกโพรง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว4464385372365ทำแล้ว 30/06/256013290000
175. อบต.สะเดา (พลับพลาชัย)ทำแล้ว5280284284284ทำแล้ว 28/11/255947000
176. อบต.สะเดา (นางรอง)ทำแล้ว9388393393393ทำแล้ว 16/05/25601779000
177. อบต.สายตะกู (บ้านกรวด)ทำแล้ว6220219220220ทำแล้ว 31/10/2559655000
178. อบต.สำโรง (พลับพลาชัย)ทำแล้ว5272190166158ทำแล้ว 07/11/255970000
179. อบต.สี่เหลี่ยม (ประโคนชัย)ทำแล้ว6486486486486ทำแล้ว 28/10/25591760000
180. อบต.สูงเนิน (กระสัง)ทำแล้ว7312140122117ทำแล้ว 29/12/25591000
181. อบต.เสม็ด (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว6148138131128ทำแล้ว 14/11/2559351775
182. อบต.เสาเดียว (หนองหงส์)ทำแล้ว8161117107101ทำแล้ว 27/10/255921000
183. อบต.แสลงพัน (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว664636364ทำแล้ว 31/10/25592131000
184. อบต.หนองกง (นางรอง)ทำแล้ว4201201201201ทำแล้ว 09/11/25594050333
185. อบต.หนองกระทิง (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5352268250247ทำแล้ว 31/10/25593389141414
186. อบต.หนองขมาร (คูเมือง)ทำแล้ว577777777ทำแล้ว 15/11/255949221
187. อบต.หนองคู (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว6150153132132ทำแล้ว 31/10/2559639765
188. อบต.หนองชัยศรี (หนองหงส์)ทำแล้ว8195234234234ทำแล้ว 31/10/2559295774
189. อบต.หนองโดน (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5119114110113ทำแล้ว 28/06/256037000
190. อบต.หนองไทร (นางรอง)ทำแล้ว5111112112112ทำแล้ว 15/11/255947000
191. อบต.หนองบอน (ประโคนชัย)ทำแล้ว5238179163165ทำแล้ว 29/11/25591640000
192. อบต.หนองบัว (ปะคำ)ทำแล้ว6108787966ทำแล้ว 31/10/255946887
193. อบต.หนองบัวโคก (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว7253254253254ทำแล้ว 27/10/255968115000
194. อบต.หนองโบสถ์ (นางรอง)ทำแล้ว7212212204190ทำแล้ว 28/10/255960400
195. อบต.หนองยายพิมพ์ (นางรอง)ทำแล้ว6179184178174ทำแล้ว 14/11/25591275313027
196. อบต.หนองเยือง (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว5238244215134ทำแล้ว 20/06/25601650444
197. อบต.หนองแวง (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว7179129146117ทำแล้ว 31/10/256088300
198. อบต.หนองโสน (นางรอง)ทำแล้ว692140150145ทำแล้ว 15/11/25595054121212
199. อบต.หนองใหญ่ (สตึก)ทำแล้ว6312312312312ทำแล้ว 15/11/255983000
200. อบต.ห้วยราช (ห้วยราช)ทำแล้ว7141141141141ทำแล้ว 31/10/2559112000
201. อบต.ห้วยสำราญ (กระสัง)ทำแล้ว51631119695ทำแล้ว 31/10/2559295776
202. อบต.หัวถนน (นางรอง)ทำแล้ว4173174174174ทำแล้ว 31/10/25594561100
203. อบต.หัวฝาย (แคนดง)ทำแล้ว5204204204204ทำแล้ว 23/05/2560601500
204. อบต.หายโศก (พุทไธสง)ทำแล้ว5145145145145ทำแล้ว 16/08/2560145000
205. อบต.หินโคน (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว4272111ทำแล้ว 28/10/255939000
206. อบต.หินลาด (บ้านกรวด)ทำแล้ว7332360360360ทำแล้ว 28/11/25593444333
207. อบต.หินเหล็กไฟ (คูเมือง)ทำแล้ว6179173177167ทำแล้ว 31/10/255951000
208. อบต.หูทำนบ (ปะคำ)ทำแล้ว6151137130128ทำแล้ว 31/10/255973000
209. อบต.อิสานเขต (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว5274276276276ทำแล้ว 31/10/2559124000
รวม 209 อปท.2091,19248,00243,79142,80641,9172073,09914,425686550506
ข้อมูล ณ 22/01/2561