รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด บุรีรัมย์ ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.บุรีรัมย์ (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5966939936936ทำแล้ว 31/01/256063130623636
2. เทศบาลเมืองชุมเห็ด (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว6469410377377ทำแล้ว 28/10/2559109123222222
3. เทศบาลเมืองนางรอง (นางรอง)ทำแล้ว5225193178183ทำแล้ว 31/10/255934842151
4. เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว7268207183176ทำแล้ว 28/10/255939135392322
5. เทศบาลตำบลกระสัง (กระสัง)ทำแล้ว4168162151145ทำแล้ว 31/10/2559693353327
6. เทศบาลตำบลโกรกแก้ว (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว7380416414414ทำแล้ว 31/10/25598662222222
7. เทศบาลตำบลเขาคอก (ประโคนชัย)ทำแล้ว572525550ทำแล้ว 20/09/2559721088
8. เทศบาลตำบลคูเมือง (คูเมือง)ทำแล้ว5146989490ทำแล้ว 15/09/2560768222222
9. เทศบาลตำบลแคนดง (แคนดง)ทำแล้ว3106786059ทำแล้ว 07/08/25604035444
10. เทศบาลตำบลโคกม้า (ประโคนชัย)ทำแล้ว5170170170170ทำแล้ว 28/10/25594463444
11. เทศบาลตำบลโคกเหล็ก (ห้วยราช)ทำแล้ว6163368368368ทำแล้ว 15/06/25603380313030
12. เทศบาลตำบลจันดุม (พลับพลาชัย)ทำแล้ว5213246265205ทำแล้ว 31/10/25593287323131
13. เทศบาลตำบลจันทบเพชร (บ้านกรวด)ทำแล้ว313012511197ทำแล้ว 28/10/25596354655
14. เทศบาลตำบลชำนิ (ชำนิ)ทำแล้ว5167302336351ทำแล้ว 15/05/25602889373735
15. เทศบาลตำบลดอนมนต์ (สตึก)ทำแล้ว6254253254250ทำแล้ว 31/10/255977262626
16. เทศบาลตำบลดอนอะราง (หนองกี่)ทำแล้ว4178199175202ทำแล้ว 31/10/25595575353431
17. เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท (บ้านกรวด)ทำแล้ว8239239239239ทำแล้ว 28/02/2560465110108
18. เทศบาลตำบลตาจง (ละหานทราย)ทำแล้ว4160136128126ทำแล้ว 31/10/25591121595959
19. เทศบาลตำบลถาวร (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว4190190186185ทำแล้ว 31/10/2559998363232
20. เทศบาลตำบลทะเมนชัย (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว7232174178172ทำแล้ว 28/10/2559663333327
21. เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง (นางรอง)ทำแล้ว7216130130130ทำแล้ว 31/10/25591362141313
22. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ (นาโพธิ์)ทำแล้ว5289240245261ทำแล้ว 31/10/2559360131313
23. เทศบาลตำบลโนนเจริญ (บ้านกรวด)ทำแล้ว11100888887ทำแล้ว 31/07/2560121212121
24. เทศบาลตำบลโนนดินแดง (โนนดินแดง)ทำแล้ว5189158157150ทำแล้ว 28/11/25594187333331
25. เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว498817879ทำแล้ว 31/10/25595227239
26. เทศบาลตำบลบ้านกรวด (บ้านกรวด)ทำแล้ว5122109117107ทำแล้ว 28/10/25595772221718
27. เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ (บ้านกรวด)ทำแล้ว6172174175175ทำแล้ว 03/04/2560361323230
28. เทศบาลตำบลบ้านด่าน (บ้านด่าน)ทำแล้ว5526527527527ทำแล้ว 31/10/25593571313025
29. เทศบาลตำบลบ้านบัว (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5155555049ทำแล้ว 30/11/255997212121
30. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์ (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว6202208196176ทำแล้ว 31/10/2559387474747
31. เทศบาลตำบลบึงเจริญ (บ้านกรวด)ทำแล้ว6241243241240ทำแล้ว 28/10/2559785171717
32. เทศบาลตำบลประคำ (ปะคำ)ทำแล้ว8145144158147ทำแล้ว 31/10/255968141212
33. เทศบาลตำบลประโคนชัย (ประโคนชัย)ทำแล้ว787797773ทำแล้ว 30/11/25591575404039
34. เทศบาลตำบลปราสาท (บ้านด่าน)ทำแล้ว4306959795ทำแล้ว 28/06/2560163181717
35. เทศบาลตำบลปราสาท (บ้านกรวด)ทำแล้ว6181210153198ทำแล้ว 30/10/25595096464646
36. เทศบาลตำบลพนมรุ้ง (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว4181150148148ทำแล้ว 31/10/25595189444040
37. เทศบาลตำบลพลับพลาชัย (พลับพลาชัย)ทำแล้ว5188209211204ทำแล้ว 31/10/255930111313126
38. เทศบาลตำบลพุทไธสง (พุทไธสง)ทำแล้ว493979090ทำแล้ว 27/10/25591848181717
39. เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว61148993109ทำแล้ว 28/10/2559415510108
40. เทศบาลตำบลละหานทราย (ละหานทราย)ทำแล้ว8257144154134ทำแล้ว 31/10/25592297504537
41. เทศบาลตำบลลำปลายมาศ (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว7206164164161ทำแล้ว 17/11/255976280111
42. เทศบาลตำบลศรีสตึก (สตึก)ทำแล้ว5343151151151ทำแล้ว 08/08/25602733202020
43. เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี (หนองกี่)ทำแล้ว5103868483ทำแล้ว 28/10/25591283444442
44. เทศบาลตำบลสตึก (สตึก)ทำแล้ว6214214219214ทำแล้ว 31/10/25591982141413
45. เทศบาลตำบลสองชั้น (กระสัง)ทำแล้ว5232129118111ทำแล้ว 30/10/2559456161611
46. เทศบาลตำบลสะแก (สตึก)ทำแล้ว5241243238231ทำแล้ว 31/10/255926201918781
47. เทศบาลตำบลสามแวง (ห้วยราช)ทำแล้ว6360355355355ทำแล้ว 31/10/25593148111
48. เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ (ละหานทราย)ทำแล้ว6342339335335ทำแล้ว 29/11/255952643
49. เทศบาลตำบลแสลงโทน (ประโคนชัย)ทำแล้ว72502449291ทำแล้ว 28/10/25597145111
50. เทศบาลตำบลหนองกี่ (หนองกี่)ทำแล้ว6173152153148ทำแล้ว 28/10/25595348292929
51. เทศบาลตำบลหนองตะครอง (ละหานทราย)ทำแล้ว5330330330330ทำแล้ว 31/10/25591491242424
52. เทศบาลตำบลหนองตาด (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว9253254254254ทำแล้ว 31/10/255991851199
53. เทศบาลตำบลหนองเต็ง (กระสัง)ทำแล้ว6247189182182ทำแล้ว 28/10/255966173818181
54. เทศบาลตำบลหนองปล่อง (ชำนิ)ทำแล้ว5198192203185ทำแล้ว 20/07/2560155212119
55. เทศบาลตำบลหนองไม้งาม (บ้านกรวด)ทำแล้ว5198226208214ทำแล้ว 31/10/255916738131211
56. เทศบาลตำบลหนองแวง (ละหานทราย)ทำแล้ว5484384406383ทำแล้ว 31/10/255920218443
57. เทศบาลตำบลหนองหงส์ (หนองหงส์)ทำแล้ว64915915925ทำแล้ว 31/10/25592556171715
58. เทศบาลตำบลหลักเขต (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว4202185186188ทำแล้ว 28/10/2559117372711
59. เทศบาลตำบลห้วยราช (ห้วยราช)ทำแล้ว5203204204204ทำแล้ว 20/06/25601598222
60. เทศบาลตำบลห้วยหิน (หนองหงส์)ทำแล้ว7179142139139ทำแล้ว 28/10/2559201991722
61. เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ (คูเมือง)ทำแล้ว5156137105105ทำแล้ว 01/03/25608824410109
62. เทศบาลตำบลอิสาณ (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5211191189175ทำแล้ว 31/10/2559574854
63. เทศบาลตำบลอุดมธรรม (กระสัง)ทำแล้ว4229214212214ทำแล้ว 30/07/2560289161616
64. อบต.กระสัง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5209210209210ทำแล้ว 31/10/2559350242423
65. อบต.กระสัง (สตึก)ทำแล้ว4971008490ทำแล้ว 31/10/255974515139
66. อบต.กลันทา (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5136117118113ทำแล้ว 31/10/2559256313131
67. อบต.กันทรารมณ์ (กระสัง)ทำแล้ว5269255256260ทำแล้ว 15/11/255962999
68. อบต.ก้านเหลือง (นางรอง)ทำแล้ว5277277277277ทำแล้ว 31/10/255937776
69. อบต.กู่สวนแตง (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว6309310310310ทำแล้ว 10/08/2560101404040
70. อบต.เขาดินเหนือ (บ้านกรวด)ทำแล้ว6132184204141ทำแล้ว 31/10/2559244151515
71. อบต.คูเมือง (คูเมือง)ทำแล้ว550525252ทำแล้ว 30/11/255935443
72. อบต.แคนดง (แคนดง)ทำแล้ว7275270266260ทำแล้ว 31/10/255914356443
73. อบต.โคกกลาง (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5375328311288ทำแล้ว 31/10/2559501541009289
74. อบต.โคกขมิ้น (พลับพลาชัย)ทำแล้ว8537542542542ทำแล้ว 29/11/255972461856
75. อบต.โคกตูม (ประโคนชัย)ทำแล้ว8202207200198ทำแล้ว 20/09/25593889423834
76. อบต.โคกมะขาม (ประโคนชัย)ทำแล้ว6154161161161ทำแล้ว 22/11/2559458731012
77. อบต.โคกมะม่วง (ปะคำ)ทำแล้ว5191191191191ทำแล้ว 16/05/256069642597
78. อบต.โคกย่าง (ประโคนชัย)ทำแล้ว515815812689ทำแล้ว 31/10/25592041222
79. อบต.โคกล่าม (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว525216611493ทำแล้ว 17/10/25597796191818
80. อบต.โคกว่าน (ละหานทราย)ทำแล้ว5145145145145ทำแล้ว 28/10/25595210109
81. อบต.โคกสนวน (ชำนิ)ทำแล้ว382626264ทำแล้ว 31/10/255982121212
82. อบต.โคกสว่าง (หนองกี่)ทำแล้ว5505505505505ทำแล้ว 17/10/2559451077
83. อบต.โคกสะอาด (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว6807813811800ทำแล้ว 31/10/2559461856011
84. อบต.โคกสูง (หนองกี่)ทำแล้ว4109111112112ทำแล้ว 28/10/255913675888
85. อบต.จรเข้มาก (ประโคนชัย)ทำแล้ว4216216216216ทำแล้ว 28/10/255930831755
86. อบต.เจริญสุข (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว61118298103ทำแล้ว 31/05/25604346151515
87. อบต.ช่อผกา (ชำนิ)ทำแล้ว5153150145131ทำแล้ว 31/10/25591060323030
88. อบต.ชุมแสง (สตึก)ทำแล้ว5262209204187ทำแล้ว 31/10/2559864282824
89. อบต.ชุมแสง (กระสัง)ทำแล้ว6344335335335ทำแล้ว 21/01/256161412922
90. อบต.ชุมแสง (นางรอง)ทำแล้ว752333231ทำแล้ว 31/10/255939522655
91. อบต.ดงพลอง (แคนดง)ทำแล้ว5668284226197ทำแล้ว 31/10/25591544422
92. อบต.ดงอีจาน (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว6208210210210ทำแล้ว 31/05/25605062232322
93. อบต.ดอนกอก (นาโพธิ์)ทำแล้ว7257258258258ทำแล้ว 28/10/25596112201919
94. อบต.แดงใหญ่ (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว5251251248248ทำแล้ว 26/10/25593051232323
95. อบต.ตลาดโพธิ์ (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว588878081ทำแล้ว 31/10/2559345433
96. อบต.ตะโกตาพิ (ประโคนชัย)ทำแล้ว639373435ทำแล้ว 10/10/25597343212118
97. อบต.ตาเสา (ห้วยราช)ทำแล้ว4306308308308ทำแล้ว 31/10/255911333
98. อบต.ตูมใหญ่ (คูเมือง)ทำแล้ว6117979493ทำแล้ว 29/11/25594182474646
99. อบต.ถนนหัก (นางรอง)ทำแล้ว4167144133132ทำแล้ว 28/10/2559156252525
100. อบต.ถลุงเหล็ก (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว749014010826ทำแล้ว 11/11/2559258141414
101. อบต.ทรัพย์พระยา (นางรอง)ทำแล้ว7168128127127ทำแล้ว 14/11/25595242767
102. อบต.ทองหลาง (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว5167817765ทำแล้ว 28/10/2559266201919
103. อบต.ทะเมนชัย (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5112113113113ทำแล้ว 28/10/25594485201413
104. อบต.ท่าโพธิ์ชัย (หนองกี่)ทำแล้ว5238238236236ทำแล้ว 09/08/25605420198
105. อบต.ท่าม่วง (สตึก)ทำแล้ว5305306306306ทำแล้ว 15/11/255920113565654
106. อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา (หนองกี่)ทำแล้ว6217216214214ทำแล้ว 31/10/25591977262311
107. อบต.ทุ่งกระเต็น (หนองกี่)ทำแล้ว8238245244244ทำแล้ว 31/10/25594076202018
108. อบต.ทุ่งจังหัน (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว6430418419419ทำแล้ว 14/11/2559351252521
109. อบต.ทุ่งวัง (สตึก)ทำแล้ว4264266266266ทำแล้ว 11/11/25598100292929
110. อบต.ไทยเจริญ (ปะคำ)ทำแล้ว6381381381381ทำแล้ว 31/10/25598037151312
111. อบต.ไทยสามัคคี (หนองหงส์)ทำแล้ว8293292290290ทำแล้ว 25/10/2559345666
112. อบต.นางรอง (นางรอง)ทำแล้ว6129131127128ทำแล้ว 28/10/2559156141312
113. อบต.นาโพธิ์ (นาโพธิ์)ทำแล้ว7235164149146ทำแล้ว 28/10/25592753191818
114. อบต.นิคม (สตึก)ทำแล้ว4198201202203ทำแล้ว 31/10/255926101383838
115. อบต.โนนขวาง (บ้านด่าน)ทำแล้ว6139139139139ทำแล้ว 31/05/25593841101010
116. อบต.โนนดินแดง (โนนดินแดง)ทำแล้ว6148113140147ทำแล้ว 31/10/2559744171711
117. อบต.โนนสุวรรณ (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว7177174174174ทำแล้ว 15/11/25596465272726
118. อบต.บัวทอง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5228193169157ทำแล้ว 27/07/256062109413433
119. อบต.บ้านคู (นาโพธิ์)ทำแล้ว6138138138138ทำแล้ว 11/11/255985322823
120. อบต.บ้านจาน (พุทไธสง)ทำแล้ว7268268268268ทำแล้ว 25/10/25592100434
121. อบต.บ้านดู่ (นาโพธิ์)ทำแล้ว5271271271271ทำแล้ว 31/10/255944242119
122. อบต.บ้านตะโก (ห้วยราช)ทำแล้ว5181183182184ทำแล้ว 19/10/25595563161615
123. อบต.บ้านไทร (ประโคนชัย)ทำแล้ว7698677683655ทำแล้ว 25/10/2559981292844
124. อบต.บ้านปรือ (กระสัง)ทำแล้ว8128978472ทำแล้ว 31/10/25595192333332
125. อบต.บ้านเป้า (พุทไธสง)ทำแล้ว5210210210210ทำแล้ว 04/05/25608759222221
126. อบต.บ้านแพ (คูเมือง)ทำแล้ว7256308308308ทำแล้ว 25/11/25598018182
127. อบต.บ้านยาง (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5277279278278ทำแล้ว 24/11/255931280383838
128. อบต.บ้านยาง (พุทไธสง)ทำแล้ว22155137132132ทำแล้ว 31/10/25592345191919
129. อบต.บ้านยาง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว6301306306304ทำแล้ว 29/06/25603185333
130. อบต.บ้านแวง (พุทไธสง)ทำแล้ว5390390390390ทำแล้ว 24/08/256068111111
131. อบต.บ้านสิงห์ (นางรอง)ทำแล้ว7384384384384ทำแล้ว 29/09/256053171514
132. อบต.บุกระสัง (หนองกี่)ทำแล้ว4291254252256ทำแล้ว 10/08/25601168393939
133. อบต.บุโพธิ์ (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว7148162159158ทำแล้ว 27/10/25591048986
134. อบต.ประโคนชัย (ประโคนชัย)ทำแล้ว6226242254208ทำแล้ว 31/12/2559559353534
135. อบต.ประทัดบุ (ประโคนชัย)ทำแล้ว41111048585ทำแล้ว 21/11/25591383524746
136. อบต.ปะเคียบ (คูเมือง)ทำแล้ว7147461717ทำแล้ว 21/10/255961191818
137. อบต.ปังกู (ประโคนชัย)ทำแล้ว6221221221221ทำแล้ว 24/11/2559441141414
138. อบต.ป่าชัน (พลับพลาชัย)ทำแล้ว5132133133133ทำแล้ว 30/11/2559481255
139. อบต.ผไทรินทร์ (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว6340345345345ทำแล้ว 20/10/25591992133
140. อบต.พรสำราญ (คูเมือง)ทำแล้ว5234316158145ทำแล้ว 29/11/25592972252524
141. อบต.พระครู (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว61241079184ทำแล้ว 10/11/25594643232121
142. อบต.พุทธไธสง (พุทไธสง)ทำแล้ว6182183183183ทำแล้ว 31/10/25591260252524
143. อบต.ไพศาล (ประโคนชัย)ทำแล้ว5111988984ทำแล้ว 12/06/25604969191818
144. อบต.มะเฟือง (พุทไธสง)ทำแล้ว8145463534ทำแล้ว 24/08/25602649121212
145. อบต.เมืองแก (สตึก)ทำแล้ว5566558566557ทำแล้ว 28/10/255926751363636
146. อบต.เมืองไผ่ (หนองกี่)ทำแล้ว7240240240240ทำแล้ว 31/10/2559564101010
147. อบต.เมืองไผ่ (กระสัง)ทำแล้ว6177168151147ทำแล้ว 30/05/2560445272727
148. อบต.เมืองฝาง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว6142118115107ทำแล้ว 28/10/255942123434241
149. อบต.เมืองฝ้าย (หนองหงส์)ทำแล้ว8270273274274ทำแล้ว 27/10/2559770312927
150. อบต.เมืองแฝก (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว512411995118ทำแล้ว 10/11/25599121222
151. อบต.เมืองโพธิ์ (ห้วยราช)ทำแล้ว5203140138136ทำแล้ว 31/10/25593987171411
152. อบต.เมืองยาง (ชำนิ)ทำแล้ว5628626621622ทำแล้ว 31/10/25606112191915
153. อบต.เย้ยปราสาท (หนองกี่)ทำแล้ว6100100100100ทำแล้ว 09/08/256010574212021
154. อบต.ร่อนทอง (สตึก)ทำแล้ว4408406405404ทำแล้ว 31/10/255955125333
155. อบต.ละลวด (ชำนิ)ทำแล้ว6110110110110ทำแล้ว 28/10/25595111910
156. อบต.ละเวี้ย (ประโคนชัย)ทำแล้ว31411009890ทำแล้ว 20/06/25592984303029
157. อบต.ละหานทราย (ละหานทราย)ทำแล้ว573535250ทำแล้ว 26/10/2559143777
158. อบต.ลำดวน (กระสัง)ทำแล้ว4266262267264ทำแล้ว 11/11/255957103472728
159. อบต.ลำไทรโยง (นางรอง)ทำแล้ว8193717171ทำแล้ว 31/10/255958533
160. อบต.ลำนางรอง (โนนดินแดง)ทำแล้ว583818080ทำแล้ว 10/11/2559268414139
161. อบต.ลุมปุ๊ก (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5439439439439ทำแล้ว 07/11/2559111528633
162. อบต.วังเหนือ (บ้านด่าน)ทำแล้ว591686567ทำแล้ว 30/06/25592852111110
163. อบต.ศรีภูมิ (กระสัง)ทำแล้ว6164167167167ทำแล้ว 31/10/255911171181817
164. อบต.ศรีสว่าง (นาโพธิ์)ทำแล้ว6150133122119ทำแล้ว 31/10/255940242421
165. อบต.สนวน (ห้วยราช)ทำแล้ว4178177180178ทำแล้ว 27/10/2559551711
166. อบต.สนามชัย (สตึก)ทำแล้ว4226226226226ทำแล้ว 31/10/255975322
167. อบต.ส้มป่อย (โนนดินแดง)ทำแล้ว4219666651ทำแล้ว 28/11/2559550151514
168. อบต.สระแก้ว (หนองหงส์)ทำแล้ว7153164135141ทำแล้ว 28/10/2559590933
169. อบต.สระทอง (หนองหงส์)ทำแล้ว6107898682ทำแล้ว 31/10/255950140696868
170. อบต.สระบัว (แคนดง)ทำแล้ว6373366364364ทำแล้ว 31/10/255956191918
171. อบต.สวายจีก (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5445445445443ทำแล้ว 30/06/25603686666
172. อบต.สองห้อง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว443271813ทำแล้ว 14/11/255912637332120
173. อบต.สะแกซำ (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว6523523523523ทำแล้ว 27/10/2559102484746
174. อบต.สะแกโพรง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว4419419380368ทำแล้ว 30/06/256015489423734
175. อบต.สะเดา (พลับพลาชัย)ทำแล้ว5280284284284ทำแล้ว 28/11/255947161616
176. อบต.สะเดา (นางรอง)ทำแล้ว9388393393393ทำแล้ว 16/05/25602979464141
177. อบต.สายตะกู (บ้านกรวด)ทำแล้ว6220219220220ทำแล้ว 31/10/2559655555
178. อบต.สำโรง (พลับพลาชัย)ทำแล้ว5275188165158ทำแล้ว 07/11/255939314494947
179. อบต.สี่เหลี่ยม (ประโคนชัย)ทำแล้ว6486486486486ทำแล้ว 28/10/25592063181717
180. อบต.สูงเนิน (กระสัง)ทำแล้ว7312140122117ทำแล้ว 29/12/2559529282826
181. อบต.เสม็ด (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว6148138131128ทำแล้ว 14/11/2559351141413
182. อบต.เสาเดียว (หนองหงส์)ทำแล้ว8161117107101ทำแล้ว 27/10/25592057191816
183. อบต.แสลงพัน (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว664636364ทำแล้ว 31/10/255921317333
184. อบต.หนองกง (นางรอง)ทำแล้ว4201201201201ทำแล้ว 09/11/25594555333029
185. อบต.หนองกระทิง (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5352268250247ทำแล้ว 31/10/25593389555251
186. อบต.หนองขมาร (คูเมือง)ทำแล้ว577777777ทำแล้ว 15/11/2559491099
187. อบต.หนองคู (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว6151153132131ทำแล้ว 31/10/25595840201917
188. อบต.หนองชัยศรี (หนองหงส์)ทำแล้ว8195233234234ทำแล้ว 31/10/25595104272724
189. อบต.หนองโดน (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5119114110113ทำแล้ว 28/06/256037222
190. อบต.หนองไทร (นางรอง)ทำแล้ว5108113111111ทำแล้ว 15/11/25595047161212
191. อบต.หนองบอน (ประโคนชัย)ทำแล้ว5238179163165ทำแล้ว 29/11/255916401166
192. อบต.หนองบัว (ปะคำ)ทำแล้ว6108787966ทำแล้ว 31/10/2559248282724
193. อบต.หนองบัวโคก (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว7253254253254ทำแล้ว 27/10/255990123222
194. อบต.หนองโบสถ์ (นางรอง)ทำแล้ว7212212204190ทำแล้ว 28/10/2559601288
195. อบต.หนองยายพิมพ์ (นางรอง)ทำแล้ว7179184178174ทำแล้ว 14/11/25598598646157
196. อบต.หนองเยือง (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว5238244215134ทำแล้ว 20/06/25602055101010
197. อบต.หนองแวง (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว7180128146117ทำแล้ว 31/10/256094484747
198. อบต.หนองโสน (นางรอง)ทำแล้ว691142149145ทำแล้ว 15/11/25595855353535
199. อบต.หนองใหญ่ (สตึก)ทำแล้ว6312312312312ทำแล้ว 15/11/25591983262524
200. อบต.ห้วยราช (ห้วยราช)ทำแล้ว7141141141141ทำแล้ว 31/10/25593288171515
201. อบต.ห้วยสำราญ (กระสัง)ทำแล้ว51631119695ทำแล้ว 31/10/2559541381009190
202. อบต.หัวถนน (นางรอง)ทำแล้ว4173174174174ทำแล้ว 31/10/2559456292729
203. อบต.หัวฝาย (แคนดง)ทำแล้ว5204204204204ทำแล้ว 23/05/25603864232120
204. อบต.หายโศก (พุทไธสง)ทำแล้ว5156156156156ทำแล้ว 15/02/25616155666
205. อบต.หินโคน (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว4242111011ทำแล้ว 12/09/25591927221
206. อบต.หินลาด (บ้านกรวด)ทำแล้ว7332360360360ทำแล้ว 28/11/255937441478
207. อบต.หินเหล็กไฟ (คูเมือง)ทำแล้ว6181173177165ทำแล้ว 31/10/255920511376
208. อบต.หูทำนบ (ปะคำ)ทำแล้ว6151137130128ทำแล้ว 31/10/2559667319128
209. อบต.อิสานเขต (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว5274276276276ทำแล้ว 31/10/2559124181818
รวม 209 อปท.2091,19347,91644,17743,05142,1292097,37016,4724,8654,3404,086
ข้อมูล ณ 16/08/2561