รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด บุรีรัมย์ ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.บุรีรัมย์ (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5969936936936ทำแล้ว 31/01/2560231301455
2. เทศบาลเมืองชุมเห็ด (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว6471405380377ทำแล้ว 28/10/2559100123151515
3. เทศบาลเมืองนางรอง (นางรอง)ทำแล้ว5225193178183ทำแล้ว 31/10/255922841351
4. เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว7268207183176ทำแล้ว 28/10/255920135292020
5. เทศบาลตำบลกระสัง (กระสัง)ทำแล้ว4168162151145ทำแล้ว 31/10/2559693877
6. เทศบาลตำบลโกรกแก้ว (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว7431416414414ทำแล้ว 31/10/25595962777
7. เทศบาลตำบลเขาคอก (ประโคนชัย)ทำแล้ว572525550ทำแล้ว 20/09/255972222
8. เทศบาลตำบลคูเมือง (คูเมือง)ทำแล้ว5146989490ทำแล้ว 15/09/2560768141414
9. เทศบาลตำบลแคนดง (แคนดง)ทำแล้ว3106786059ทำแล้ว 07/08/25603934444
10. เทศบาลตำบลโคกม้า (ประโคนชัย)ทำแล้ว5170170170170ทำแล้ว 28/10/25591263333
11. เทศบาลตำบลโคกเหล็ก (ห้วยราช)ทำแล้ว6163368368368ทำแล้ว 15/06/25602474996
12. เทศบาลตำบลจันดุม (พลับพลาชัย)ทำแล้ว5213246265205ทำแล้ว 31/10/255974967
13. เทศบาลตำบลจันทบเพชร (บ้านกรวด)ทำแล้ว313012511197ทำแล้ว 28/10/25591754655
14. เทศบาลตำบลชำนิ (ชำนิ)ทำแล้ว5167302336351ทำแล้ว 15/05/25602889271411
15. เทศบาลตำบลดอนมนต์ (สตึก)ทำแล้ว6254253254250ทำแล้ว 31/10/255977212121
16. เทศบาลตำบลดอนอะราง (หนองกี่)ทำแล้ว4178199202202ทำแล้ว 31/10/25592171181310
17. เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท (บ้านกรวด)ทำแล้ว8239239239239ทำแล้ว 28/02/2560465110108
18. เทศบาลตำบลตาจง (ละหานทราย)ทำแล้ว4160136128126ทำแล้ว 31/10/25591121313131
19. เทศบาลตำบลถาวร (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว4190190186185ทำแล้ว 31/10/25599981899
20. เทศบาลตำบลทะเมนชัย (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว7232174178172ทำแล้ว 28/10/2559562212120
21. เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง (นางรอง)ทำแล้ว7216130130130ทำแล้ว 31/10/25591362998
22. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ (นาโพธิ์)ทำแล้ว5289240245261ทำแล้ว 31/10/2559157655
23. เทศบาลตำบลโนนเจริญ (บ้านกรวด)ทำแล้ว11100888887ทำแล้ว 31/07/2560120202020
24. เทศบาลตำบลโนนดินแดง (โนนดินแดง)ทำแล้ว5189158157150ทำแล้ว 28/11/25593986262625
25. เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว498817879ทำแล้ว 31/10/25595216127
26. เทศบาลตำบลบ้านกรวด (บ้านกรวด)ทำแล้ว5122109117107ทำแล้ว 28/10/25595772221718
27. เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ (บ้านกรวด)ทำแล้ว6172174175175ทำแล้ว 03/04/2560361151513
28. เทศบาลตำบลบ้านด่าน (บ้านด่าน)ทำแล้ว5526527527527ทำแล้ว 31/10/25593571313025
29. เทศบาลตำบลบ้านบัว (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5155555049ทำแล้ว 30/11/255997212121
30. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์ (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว6200210196176ทำแล้ว 31/10/255987242422
31. เทศบาลตำบลบึงเจริญ (บ้านกรวด)ทำแล้ว6241243241240ทำแล้ว 28/10/255981171717
32. เทศบาลตำบลประคำ (ปะคำ)ทำแล้ว8145144158147ทำแล้ว 31/10/255968141212
33. เทศบาลตำบลประโคนชัย (ประโคนชัย)ทำแล้ว787797773ทำแล้ว 30/11/25591374302828
34. เทศบาลตำบลปราสาท (บ้านด่าน)ทำแล้ว4306959795ทำแล้ว 28/06/2560163131212
35. เทศบาลตำบลปราสาท (บ้านกรวด)ทำแล้ว6181210153198ทำแล้ว 30/10/25591460333
36. เทศบาลตำบลพนมรุ้ง (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว4181150148148ทำแล้ว 31/10/25595189351415
37. เทศบาลตำบลพลับพลาชัย (พลับพลาชัย)ทำแล้ว5199204207203ทำแล้ว 31/10/2559115191914
38. เทศบาลตำบลพุทไธสง (พุทไธสง)ทำแล้ว493949291ทำแล้ว 27/10/25591248141414
39. เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว61148993109ทำแล้ว 28/10/25594155775
40. เทศบาลตำบลละหานทราย (ละหานทราย)ทำแล้ว8263144154134ทำแล้ว 31/10/255957717149
41. เทศบาลตำบลลำปลายมาศ (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว7206164164161ทำแล้ว 17/11/255976280111
42. เทศบาลตำบลศรีสตึก (สตึก)ทำแล้ว5343151151151ทำแล้ว 08/08/25602733666
43. เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี (หนองกี่)ทำแล้ว5103868483ทำแล้ว 28/10/25591283191919
44. เทศบาลตำบลสตึก (สตึก)ทำแล้ว6214214219214ทำแล้ว 31/10/25591973121110
45. เทศบาลตำบลสองชั้น (กระสัง)ทำแล้ว5232129118111ทำแล้ว 30/10/2559456141410
46. เทศบาลตำบลสะแก (สตึก)ทำแล้ว5241243238231ทำแล้ว 31/10/255924199787673
47. เทศบาลตำบลสามแวง (ห้วยราช)ทำแล้ว6360355355355ทำแล้ว 31/10/25591829111
48. เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ (ละหานทราย)ทำแล้ว6342339335335ทำแล้ว 29/11/255952643
49. เทศบาลตำบลแสลงโทน (ประโคนชัย)ทำแล้ว72502449291ทำแล้ว 28/10/25597145111
50. เทศบาลตำบลหนองกี่ (หนองกี่)ทำแล้ว6173152153148ทำแล้ว 28/10/2559848161616
51. เทศบาลตำบลหนองตะครอง (ละหานทราย)ทำแล้ว5330330330330ทำแล้ว 31/10/25591491242424
52. เทศบาลตำบลหนองตาด (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว9253254254254ทำแล้ว 31/10/25595283555
53. เทศบาลตำบลหนองเต็ง (กระสัง)ทำแล้ว6247189182182ทำแล้ว 28/10/255966173383838
54. เทศบาลตำบลหนองปล่อง (ชำนิ)ทำแล้ว5198192203185ทำแล้ว 20/07/2560155161412
55. เทศบาลตำบลหนองไม้งาม (บ้านกรวด)ทำแล้ว5198226208214ทำแล้ว 31/10/255916737776
56. เทศบาลตำบลหนองแวง (ละหานทราย)ทำแล้ว5484384406383ทำแล้ว 31/10/255919418443
57. เทศบาลตำบลหนองหงส์ (หนองหงส์)ทำแล้ว64915915925ทำแล้ว 31/10/255914610108
58. เทศบาลตำบลหลักเขต (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว4202185186188ทำแล้ว 28/10/2559117444
59. เทศบาลตำบลห้วยราช (ห้วยราช)ทำแล้ว5203204204204ทำแล้ว 20/06/25601598222
60. เทศบาลตำบลห้วยหิน (หนองหงส์)ทำแล้ว7179143139139ทำแล้ว 28/10/255911189722
61. เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ (คูเมือง)ทำแล้ว5156137105105ทำแล้ว 01/03/25608823910109
62. เทศบาลตำบลอิสาณ (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5211191189175ทำแล้ว 31/10/2559574554
63. เทศบาลตำบลอุดมธรรม (กระสัง)ทำแล้ว4229214212214ทำแล้ว 30/07/256028912118
64. อบต.กระสัง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5209210209210ทำแล้ว 31/10/2559350888
65. อบต.กระสัง (สตึก)ทำแล้ว4971008490ทำแล้ว 31/10/2559745774
66. อบต.กลันทา (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5136117118113ทำแล้ว 31/10/2559256212121
67. อบต.กันทรารมณ์ (กระสัง)ทำแล้ว5269255256260ทำแล้ว 15/11/255962999
68. อบต.ก้านเหลือง (นางรอง)ทำแล้ว5277277277277ทำแล้ว 31/10/255937721
69. อบต.กู่สวนแตง (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว6309310310310ทำแล้ว 10/08/2560101212121
70. อบต.เขาดินเหนือ (บ้านกรวด)ทำแล้ว6132184204141ทำแล้ว 31/10/255943888
71. อบต.คูเมือง (คูเมือง)ทำแล้ว550525252ทำแล้ว 30/11/255935443
72. อบต.แคนดง (แคนดง)ทำแล้ว7275270266260ทำแล้ว 31/10/255956221
73. อบต.โคกกลาง (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5375328311288ทำแล้ว 31/10/255950106221817
74. อบต.โคกขมิ้น (พลับพลาชัย)ทำแล้ว8537542542542ทำแล้ว 29/11/255950461745
75. อบต.โคกตูม (ประโคนชัย)ทำแล้ว8202207200198ทำแล้ว 20/09/255989212119
76. อบต.โคกมะขาม (ประโคนชัย)ทำแล้ว6154161161161ทำแล้ว 22/11/255942773622
77. อบต.โคกมะม่วง (ปะคำ)ทำแล้ว5191191191191ทำแล้ว 16/05/256069641797
78. อบต.โคกย่าง (ประโคนชัย)ทำแล้ว516115612688ทำแล้ว 31/10/2559344222
79. อบต.โคกล่าม (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5349959388ทำแล้ว 17/10/255976191818
80. อบต.โคกว่าน (ละหานทราย)ทำแล้ว5145145145145ทำแล้ว 28/10/25595210109
81. อบต.โคกสนวน (ชำนิ)ทำแล้ว382626264ทำแล้ว 31/10/255982888
82. อบต.โคกสว่าง (หนองกี่)ทำแล้ว5505505505505ทำแล้ว 17/10/255945222
83. อบต.โคกสะอาด (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว6810812812801ทำแล้ว 31/10/2559341872111
84. อบต.โคกสูง (หนองกี่)ทำแล้ว4109111112112ทำแล้ว 28/10/255912260888
85. อบต.จรเข้มาก (ประโคนชัย)ทำแล้ว4216216216216ทำแล้ว 28/10/25598831755
86. อบต.เจริญสุข (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว61118298103ทำแล้ว 31/05/25604346777
87. อบต.ช่อผกา (ชำนิ)ทำแล้ว5153150145131ทำแล้ว 31/10/2559950844
88. อบต.ชุมแสง (สตึก)ทำแล้ว5260210205187ทำแล้ว 31/10/2559162885
89. อบต.ชุมแสง (กระสัง)ทำแล้ว6344335335335ทำแล้ว 21/01/2561611555
90. อบต.ชุมแสง (นางรอง)ทำแล้ว652333231ทำแล้ว 31/10/2559522644
91. อบต.ดงพลอง (แคนดง)ทำแล้ว5668284226197ทำแล้ว 31/10/2559444422
92. อบต.ดงอีจาน (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว6208210210210ทำแล้ว 31/05/25605062141414
93. อบต.ดอนกอก (นาโพธิ์)ทำแล้ว7257258258258ทำแล้ว 28/10/2559106131313
94. อบต.แดงใหญ่ (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว5252250248248ทำแล้ว 26/10/2559658171717
95. อบต.ตลาดโพธิ์ (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว588878081ทำแล้ว 31/10/2559345333
96. อบต.ตะโกตาพิ (ประโคนชัย)ทำแล้ว639373435ทำแล้ว 10/10/25597343111
97. อบต.ตาเสา (ห้วยราช)ทำแล้ว4306308308308ทำแล้ว 31/10/255911333
98. อบต.ตูมใหญ่ (คูเมือง)ทำแล้ว6117979493ทำแล้ว 29/11/25594176454237
99. อบต.ถนนหัก (นางรอง)ทำแล้ว4167144133132ทำแล้ว 28/10/2559156202020
100. อบต.ถลุงเหล็ก (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว749014010826ทำแล้ว 11/11/2559258141414
101. อบต.ทรัพย์พระยา (นางรอง)ทำแล้ว7168128127127ทำแล้ว 14/11/255942444
102. อบต.ทองหลาง (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว5166827765ทำแล้ว 28/10/2559264887
103. อบต.ทะเมนชัย (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5112113113113ทำแล้ว 28/10/25591152201413
104. อบต.ท่าโพธิ์ชัย (หนองกี่)ทำแล้ว5238238236236ทำแล้ว 09/08/25605414112
105. อบต.ท่าม่วง (สตึก)ทำแล้ว5305306306306ทำแล้ว 15/11/255920105393937
106. อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา (หนองกี่)ทำแล้ว6217216214214ทำแล้ว 31/10/25597718187
107. อบต.ทุ่งกระเต็น (หนองกี่)ทำแล้ว8238245244244ทำแล้ว 31/10/2559376161614
108. อบต.ทุ่งจังหัน (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว6430418419419ทำแล้ว 14/11/255935112119
109. อบต.ทุ่งวัง (สตึก)ทำแล้ว4264266266266ทำแล้ว 11/11/25598100292929
110. อบต.ไทยเจริญ (ปะคำ)ทำแล้ว6381381381381ทำแล้ว 31/10/2559963611108
111. อบต.ไทยสามัคคี (หนองหงส์)ทำแล้ว8296290290290ทำแล้ว 25/10/2559347666
112. อบต.นางรอง (นางรอง)ทำแล้ว6134131127128ทำแล้ว 28/10/255956776
113. อบต.นาโพธิ์ (นาโพธิ์)ทำแล้ว7235164149146ทำแล้ว 28/10/25592753888
114. อบต.นิคม (สตึก)ทำแล้ว4200202201201ทำแล้ว 31/10/25597101362929
115. อบต.โนนขวาง (บ้านด่าน)ทำแล้ว6139139139139ทำแล้ว 31/05/25593841554
116. อบต.โนนดินแดง (โนนดินแดง)ทำแล้ว6148113140147ทำแล้ว 31/10/2559642151514
117. อบต.โนนสุวรรณ (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว7177174174174ทำแล้ว 15/11/255965252019
118. อบต.บัวทอง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5228193169157ทำแล้ว 27/07/256012109292726
119. อบต.บ้านคู (นาโพธิ์)ทำแล้ว6138138138138ทำแล้ว 11/11/255985242217
120. อบต.บ้านจาน (พุทไธสง)ทำแล้ว7268268268268ทำแล้ว 25/10/25592100423
121. อบต.บ้านดู่ (นาโพธิ์)ทำแล้ว5271271271271ทำแล้ว 31/10/255944201615
122. อบต.บ้านตะโก (ห้วยราช)ทำแล้ว5181183182184ทำแล้ว 19/10/25595263161615
123. อบต.บ้านไทร (ประโคนชัย)ทำแล้ว7698677683655ทำแล้ว 25/10/255998129744
124. อบต.บ้านปรือ (กระสัง)ทำแล้ว8128978472ทำแล้ว 31/10/25595158291515
125. อบต.บ้านเป้า (พุทไธสง)ทำแล้ว5210210210210ทำแล้ว 04/05/25603659141414
126. อบต.บ้านแพ (คูเมือง)ทำแล้ว7256308308308ทำแล้ว 25/11/25598015152
127. อบต.บ้านยาง (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5277279278278ทำแล้ว 24/11/2559132802055
128. อบต.บ้านยาง (พุทไธสง)ทำแล้ว22155137132132ทำแล้ว 31/10/25592245161616
129. อบต.บ้านยาง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว6301306306304ทำแล้ว 29/06/25603185333
130. อบต.บ้านแวง (พุทไธสง)ทำแล้ว5390390390390ทำแล้ว 24/08/256068655
131. อบต.บ้านสิงห์ (นางรอง)ทำแล้ว7384384384384ทำแล้ว 29/09/256053171514
132. อบต.บุกระสัง (หนองกี่)ทำแล้ว4292254252256ทำแล้ว 10/08/25601169302626
133. อบต.บุโพธิ์ (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว7148162159158ทำแล้ว 27/10/25591048875
134. อบต.ประโคนชัย (ประโคนชัย)ทำแล้ว6226242254208ทำแล้ว 31/12/2559458262625
135. อบต.ประทัดบุ (ประโคนชัย)ทำแล้ว41111048585ทำแล้ว 21/11/25591378171715
136. อบต.ปะเคียบ (คูเมือง)ทำแล้ว7147461717ทำแล้ว 21/10/255961111111
137. อบต.ปังกู (ประโคนชัย)ทำแล้ว6221221221221ทำแล้ว 24/11/2559138141414
138. อบต.ป่าชัน (พลับพลาชัย)ทำแล้ว5132133133133ทำแล้ว 30/11/255948744
139. อบต.ผไทรินทร์ (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว6340345345345ทำแล้ว 20/10/2559199433
140. อบต.พรสำราญ (คูเมือง)ทำแล้ว5234316158145ทำแล้ว 29/11/255929721398
141. อบต.พระครู (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว61241079184ทำแล้ว 10/11/255943161614
142. อบต.พุทธไธสง (พุทไธสง)ทำแล้ว6182183183183ทำแล้ว 31/10/2559160121212
143. อบต.ไพศาล (ประโคนชัย)ทำแล้ว5111988984ทำแล้ว 12/06/25603069877
144. อบต.มะเฟือง (พุทไธสง)ทำแล้ว8145463534ทำแล้ว 24/08/256025481076
145. อบต.เมืองแก (สตึก)ทำแล้ว5566558566557ทำแล้ว 28/10/2559267511266
146. อบต.เมืองไผ่ (หนองกี่)ทำแล้ว7240240240240ทำแล้ว 31/10/2559564101010
147. อบต.เมืองไผ่ (กระสัง)ทำแล้ว6177168151147ทำแล้ว 30/05/2560445171717
148. อบต.เมืองฝาง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว6143117115107ทำแล้ว 28/10/255942123141414
149. อบต.เมืองฝ้าย (หนองหงส์)ทำแล้ว8270273274274ทำแล้ว 27/10/2559770221313
150. อบต.เมืองแฝก (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว512411995118ทำแล้ว 10/11/25599121222
151. อบต.เมืองโพธิ์ (ห้วยราช)ทำแล้ว5203140138136ทำแล้ว 31/10/255938412118
152. อบต.เมืองยาง (ชำนิ)ทำแล้ว5628626621622ทำแล้ว 31/10/25606112171711
153. อบต.เย้ยปราสาท (หนองกี่)ทำแล้ว6100100100100ทำแล้ว 09/08/256010574161516
154. อบต.ร่อนทอง (สตึก)ทำแล้ว4407406405405ทำแล้ว 31/10/2559125111
155. อบต.ละลวด (ชำนิ)ทำแล้ว6110110110110ทำแล้ว 28/10/25595111910
156. อบต.ละเวี้ย (ประโคนชัย)ทำแล้ว31411009890ทำแล้ว 20/06/25592975212120
157. อบต.ละหานทราย (ละหานทราย)ทำแล้ว573535250ทำแล้ว 26/10/2559143777
158. อบต.ลำดวน (กระสัง)ทำแล้ว4266262267264ทำแล้ว 11/11/2559103141212
159. อบต.ลำไทรโยง (นางรอง)ทำแล้ว8193717171ทำแล้ว 31/10/255958533
160. อบต.ลำนางรอง (โนนดินแดง)ทำแล้ว583818080ทำแล้ว 10/11/2559268242420
161. อบต.ลุมปุ๊ก (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5439439439439ทำแล้ว 07/11/2559111528633
162. อบต.วังเหนือ (บ้านด่าน)ทำแล้ว591686567ทำแล้ว 30/06/25592852111110
163. อบต.ศรีภูมิ (กระสัง)ทำแล้ว6165167167167ทำแล้ว 31/10/25595171111111
164. อบต.ศรีสว่าง (นาโพธิ์)ทำแล้ว6150133122119ทำแล้ว 31/10/255940222219
165. อบต.สนวน (ห้วยราช)ทำแล้ว4178177180178ทำแล้ว 27/10/2559551411
166. อบต.สนามชัย (สตึก)ทำแล้ว4226226226226ทำแล้ว 31/10/255975211
167. อบต.ส้มป่อย (โนนดินแดง)ทำแล้ว4219666651ทำแล้ว 28/11/2559550151514
168. อบต.สระแก้ว (หนองหงส์)ทำแล้ว7153164135141ทำแล้ว 28/10/2559590733
169. อบต.สระทอง (หนองหงส์)ทำแล้ว6107898682ทำแล้ว 31/10/255932122262322
170. อบต.สระบัว (แคนดง)ทำแล้ว6373366364364ทำแล้ว 31/10/255956665
171. อบต.สวายจีก (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5445445445443ทำแล้ว 30/06/25603686666
172. อบต.สองห้อง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว444271813ทำแล้ว 14/11/25594238111110
173. อบต.สะแกซำ (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว6523523523523ทำแล้ว 27/10/255999403938
174. อบต.สะแกโพรง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว4464385372365ทำแล้ว 30/06/256013290292421
175. อบต.สะเดา (พลับพลาชัย)ทำแล้ว5280284284284ทำแล้ว 28/11/255947111111
176. อบต.สะเดา (นางรอง)ทำแล้ว9388393393393ทำแล้ว 16/05/25601779232222
177. อบต.สายตะกู (บ้านกรวด)ทำแล้ว6220219220220ทำแล้ว 31/10/2559655533
178. อบต.สำโรง (พลับพลาชัย)ทำแล้ว5275188165158ทำแล้ว 07/11/255938313995
179. อบต.สี่เหลี่ยม (ประโคนชัย)ทำแล้ว6486486486486ทำแล้ว 28/10/25592063666
180. อบต.สูงเนิน (กระสัง)ทำแล้ว7312140122117ทำแล้ว 29/12/2559518171717
181. อบต.เสม็ด (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว6148138131128ทำแล้ว 14/11/2559351997
182. อบต.เสาเดียว (หนองหงส์)ทำแล้ว8161117107101ทำแล้ว 27/10/255921443
183. อบต.แสลงพัน (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว664636364ทำแล้ว 31/10/255921317333
184. อบต.หนองกง (นางรอง)ทำแล้ว4201201201201ทำแล้ว 09/11/2559405010109
185. อบต.หนองกระทิง (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5352268250247ทำแล้ว 31/10/25593389383733
186. อบต.หนองขมาร (คูเมือง)ทำแล้ว577777777ทำแล้ว 15/11/255949543
187. อบต.หนองคู (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว6151153132131ทำแล้ว 31/10/25595740181716
188. อบต.หนองชัยศรี (หนองหงส์)ทำแล้ว8195234234234ทำแล้ว 31/10/2559598272724
189. อบต.หนองโดน (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5119114110113ทำแล้ว 28/06/256037222
190. อบต.หนองไทร (นางรอง)ทำแล้ว5108113111111ทำแล้ว 15/11/25595047141010
191. อบต.หนองบอน (ประโคนชัย)ทำแล้ว5238179163165ทำแล้ว 29/11/25591640555
192. อบต.หนองบัว (ปะคำ)ทำแล้ว6108787966ทำแล้ว 31/10/2559248161312
193. อบต.หนองบัวโคก (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว7253254253254ทำแล้ว 27/10/255989123222
194. อบต.หนองโบสถ์ (นางรอง)ทำแล้ว7212212204190ทำแล้ว 28/10/2559601133
195. อบต.หนองยายพิมพ์ (นางรอง)ทำแล้ว6179184178174ทำแล้ว 14/11/25591275413835
196. อบต.หนองเยือง (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว5238244215134ทำแล้ว 20/06/25601955101010
197. อบต.หนองแวง (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว7180128146117ทำแล้ว 31/10/256094212120
198. อบต.หนองโสน (นางรอง)ทำแล้ว692140150145ทำแล้ว 15/11/25595054171717
199. อบต.หนองใหญ่ (สตึก)ทำแล้ว6312312312312ทำแล้ว 15/11/25591983131211
200. อบต.ห้วยราช (ห้วยราช)ทำแล้ว7141141141141ทำแล้ว 31/10/25591367141111
201. อบต.ห้วยสำราญ (กระสัง)ทำแล้ว51631119695ทำแล้ว 31/10/25594595554644
202. อบต.หัวถนน (นางรอง)ทำแล้ว4173174174174ทำแล้ว 31/10/2559456181517
203. อบต.หัวฝาย (แคนดง)ทำแล้ว5204204204204ทำแล้ว 23/05/25603864222120
204. อบต.หายโศก (พุทไธสง)ทำแล้ว5156156156156ทำแล้ว 15/02/2561155666
205. อบต.หินโคน (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว4243111011ทำแล้ว 12/09/255927221
206. อบต.หินลาด (บ้านกรวด)ทำแล้ว7332360360360ทำแล้ว 28/11/255937441077
207. อบต.หินเหล็กไฟ (คูเมือง)ทำแล้ว6179173177167ทำแล้ว 31/10/2559511376
208. อบต.หูทำนบ (ปะคำ)ทำแล้ว6151137130128ทำแล้ว 31/10/255977316106
209. อบต.อิสานเขต (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว5274276276276ทำแล้ว 31/10/2559124181818
รวม 209 อปท.2091,19148,14644,05443,05242,1222095,23515,9662,9722,5692,371
ข้อมูล ณ 19/04/2561