รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด บุรีรัมย์ ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.บุรีรัมย์ (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5966939936936ทำแล้ว 31/01/2560631311143737
2. เทศบาลเมืองชุมเห็ด (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว6468411377377ทำแล้ว 28/10/2559110126423938
3. เทศบาลเมืองนางรอง (นางรอง)ทำแล้ว5226194178181ทำแล้ว 31/10/25595784533820
4. เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว7268207183176ทำแล้ว 28/10/255947135392322
5. เทศบาลตำบลกระสัง (กระสัง)ทำแล้ว4168162151145ทำแล้ว 31/10/2559693595858
6. เทศบาลตำบลโกรกแก้ว (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว7380416414414ทำแล้ว 31/10/25598662312222
7. เทศบาลตำบลเขาคอก (ประโคนชัย)ทำแล้ว571525550ทำแล้ว 20/09/255971121212
8. เทศบาลตำบลคูเมือง (คูเมือง)ทำแล้ว5145989491ทำแล้ว 15/09/25601070252525
9. เทศบาลตำบลแคนดง (แคนดง)ทำแล้ว3104806059ทำแล้ว 07/08/25604133444
10. เทศบาลตำบลโคกม้า (ประโคนชัย)ทำแล้ว5153170170170ทำแล้ว 28/10/25594471484444
11. เทศบาลตำบลโคกเหล็ก (ห้วยราช)ทำแล้ว6162368368368ทำแล้ว 15/06/256057107666666
12. เทศบาลตำบลจันดุม (พลับพลาชัย)ทำแล้ว5213246265205ทำแล้ว 31/10/25593391555355
13. เทศบาลตำบลจันทบเพชร (บ้านกรวด)ทำแล้ว312613110997ทำแล้ว 28/10/255967101857776
14. เทศบาลตำบลชำนิ (ชำนิ)ทำแล้ว5167302336351ทำแล้ว 15/05/25602889656564
15. เทศบาลตำบลดอนมนต์ (สตึก)ทำแล้ว6254253254250ทำแล้ว 31/10/255977382615
16. เทศบาลตำบลดอนอะราง (หนองกี่)ทำแล้ว4178199175202ทำแล้ว 31/10/25595575464642
17. เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท (บ้านกรวด)ทำแล้ว8239239239239ทำแล้ว 28/02/25606291686865
18. เทศบาลตำบลตาจง (ละหานทราย)ทำแล้ว4160136128126ทำแล้ว 31/10/255992163727272
19. เทศบาลตำบลถาวร (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว4190190186185ทำแล้ว 31/10/255919100545451
20. เทศบาลตำบลทะเมนชัย (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว7232174178172ทำแล้ว 28/10/2559663464034
21. เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง (นางรอง)ทำแล้ว7216130130130ทำแล้ว 31/10/25591362232323
22. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ (นาโพธิ์)ทำแล้ว5283241244261ทำแล้ว 31/10/2559360141414
23. เทศบาลตำบลโนนเจริญ (บ้านกรวด)ทำแล้ว11100888887ทำแล้ว 31/07/2560128212121
24. เทศบาลตำบลโนนดินแดง (โนนดินแดง)ทำแล้ว5190157157150ทำแล้ว 28/11/255956105505048
25. เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว498817879ทำแล้ว 31/10/25592569424241
26. เทศบาลตำบลบ้านกรวด (บ้านกรวด)ทำแล้ว5118109116107ทำแล้ว 28/10/25595913412387120
27. เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ (บ้านกรวด)ทำแล้ว6172174175175ทำแล้ว 03/04/25601272545454
28. เทศบาลตำบลบ้านด่าน (บ้านด่าน)ทำแล้ว5526527527527ทำแล้ว 31/10/25593571473020
29. เทศบาลตำบลบ้านบัว (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5150605049ทำแล้ว 30/11/255993181818
30. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์ (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว6202209195176ทำแล้ว 31/10/2559387565656
31. เทศบาลตำบลบึงเจริญ (บ้านกรวด)ทำแล้ว6241243241240ทำแล้ว 28/10/2559785171717
32. เทศบาลตำบลประโคนชัย (ประโคนชัย)ทำแล้ว787807770ทำแล้ว 30/11/25591174626059
33. เทศบาลตำบลปราสาท (บ้านด่าน)ทำแล้ว4306959795ทำแล้ว 28/06/2560163292929
34. เทศบาลตำบลปราสาท (บ้านกรวด)ทำแล้ว6181210153198ทำแล้ว 30/10/25595096565656
35. เทศบาลตำบลปะคำ (ปะคำ)ทำแล้ว8145144158147ทำแล้ว 31/10/255968141212
36. เทศบาลตำบลพนมรุ้ง (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว4181150148148ทำแล้ว 31/10/25595490615960
37. เทศบาลตำบลพลับพลาชัย (พลับพลาชัย)ทำแล้ว5188209211204ทำแล้ว 31/10/255931111353429
38. เทศบาลตำบลพุทไธสง (พุทไธสง)ทำแล้ว491989190ทำแล้ว 27/10/25591851181717
39. เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว61148993109ทำแล้ว 28/10/25594155191614
40. เทศบาลตำบลละหานทราย (ละหานทราย)ทำแล้ว8242145154134ทำแล้ว 31/10/25593297545345
41. เทศบาลตำบลลำปลายมาศ (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว7206164164161ทำแล้ว 17/11/2559108279333
42. เทศบาลตำบลศรีสตึก (สตึก)ทำแล้ว5343151151151ทำแล้ว 08/08/25602733202020
43. เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี (หนองกี่)ทำแล้ว5103868483ทำแล้ว 28/10/25591283515150
44. เทศบาลตำบลสตึก (สตึก)ทำแล้ว6214214219214ทำแล้ว 31/10/25591982141413
45. เทศบาลตำบลสองชั้น (กระสัง)ทำแล้ว5232129118111ทำแล้ว 30/10/25598756423632
46. เทศบาลตำบลสะแก (สตึก)ทำแล้ว5241243238231ทำแล้ว 31/10/255926201989590
47. เทศบาลตำบลสามแวง (ห้วยราช)ทำแล้ว6360355355355ทำแล้ว 31/10/25593750161312
48. เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ (ละหานทราย)ทำแล้ว6342339335335ทำแล้ว 29/11/255952643
49. เทศบาลตำบลแสลงโทน (ประโคนชัย)ทำแล้ว72502449291ทำแล้ว 28/10/25599045212
50. เทศบาลตำบลหนองกี่ (หนองกี่)ทำแล้ว6173152153148ทำแล้ว 28/10/25595348353535
51. เทศบาลตำบลหนองตะครอง (ละหานทราย)ทำแล้ว5330330330330ทำแล้ว 31/10/25591491656364
52. เทศบาลตำบลหนองตาด (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว9250254254256ทำแล้ว 31/10/2559100841199
53. เทศบาลตำบลหนองเต็ง (กระสัง)ทำแล้ว6247189182182ทำแล้ว 28/10/255966173111111111
54. เทศบาลตำบลหนองปล่อง (ชำนิ)ทำแล้ว5198192203185ทำแล้ว 20/07/2560255212119
55. เทศบาลตำบลหนองไม้งาม (บ้านกรวด)ทำแล้ว5198226208214ทำแล้ว 31/10/255916738141211
56. เทศบาลตำบลหนองแวง (ละหานทราย)ทำแล้ว5484384406383ทำแล้ว 31/10/255920318443
57. เทศบาลตำบลหนองหงส์ (หนองหงส์)ทำแล้ว65015915825ทำแล้ว 31/10/25592856261813
58. เทศบาลตำบลหลักเขต (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว4201186186188ทำแล้ว 28/10/255934117514421
59. เทศบาลตำบลห้วยราช (ห้วยราช)ทำแล้ว5203204204204ทำแล้ว 20/06/25606198222
60. เทศบาลตำบลห้วยหิน (หนองหงส์)ทำแล้ว7179142139139ทำแล้ว 28/10/255923199373737
61. เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ (คูเมือง)ทำแล้ว5156137105105ทำแล้ว 01/03/25609925514109
62. เทศบาลตำบลอิสาณ (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5211191189175ทำแล้ว 31/10/25593189965
63. เทศบาลตำบลอุดมธรรม (กระสัง)ทำแล้ว4229214212214ทำแล้ว 30/07/25605989362121
64. อบต.กระสัง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5206211209210ทำแล้ว 31/10/25598650373735
65. อบต.กระสัง (สตึก)ทำแล้ว4941008490ทำแล้ว 31/10/2559742242420
66. อบต.กลันทา (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว513093118113ทำแล้ว 31/10/2559354444444
67. อบต.กันทรารมณ์ (กระสัง)ทำแล้ว5269255256260ทำแล้ว 15/11/255962999
68. อบต.ก้านเหลือง (นางรอง)ทำแล้ว5277277277277ทำแล้ว 31/10/255937252525
69. อบต.กู่สวนแตง (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว655311310310ทำแล้ว 10/08/25604055555454
70. อบต.เขาดินเหนือ (บ้านกรวด)ทำแล้ว6142199219158ทำแล้ว 31/10/2559844222222
71. อบต.คูเมือง (คูเมือง)ทำแล้ว550525252ทำแล้ว 30/11/25593515154
72. อบต.แคนดง (แคนดง)ทำแล้ว7275270266260ทำแล้ว 31/10/255914356282727
73. อบต.โคกกลาง (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5370330310288ทำแล้ว 31/10/255954158108104103
74. อบต.โคกขมิ้น (พลับพลาชัย)ทำแล้ว8537542542542ทำแล้ว 29/11/255972461928989
75. อบต.โคกตูม (ประโคนชัย)ทำแล้ว8202207200198ทำแล้ว 20/09/25593889423829
76. อบต.โคกมะขาม (ประโคนชัย)ทำแล้ว6154161161161ทำแล้ว 22/11/2559458731845
77. อบต.โคกมะม่วง (ปะคำ)ทำแล้ว5191191191191ทำแล้ว 16/05/256014464432017
78. อบต.โคกย่าง (ประโคนชัย)ทำแล้ว515815812689ทำแล้ว 31/10/25592142262525
79. อบต.โคกล่าม (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว525216611493ทำแล้ว 17/10/25597796191818
80. อบต.โคกว่าน (ละหานทราย)ทำแล้ว5145145145145ทำแล้ว 28/10/255953272726
81. อบต.โคกสนวน (ชำนิ)ทำแล้ว382626264ทำแล้ว 31/10/255982241918
82. อบต.โคกสว่าง (หนองกี่)ทำแล้ว5505505505505ทำแล้ว 17/10/2559451077
83. อบต.โคกสะอาด (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว6806813811801ทำแล้ว 31/10/2559451856811
84. อบต.โคกสูง (หนองกี่)ทำแล้ว4109111112112ทำแล้ว 28/10/255913675888
85. อบต.จรเข้มาก (ประโคนชัย)ทำแล้ว4216216216216ทำแล้ว 28/10/255916683595858
86. อบต.เจริญสุข (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว61118298103ทำแล้ว 31/05/25604346232323
87. อบต.ช่อผกา (ชำนิ)ทำแล้ว5149150145131ทำแล้ว 31/10/25591059403333
88. อบต.ชุมแสง (สตึก)ทำแล้ว5262211203186ทำแล้ว 31/10/2559666282824
89. อบต.ชุมแสง (กระสัง)ทำแล้ว6344335335335ทำแล้ว 21/01/25612061424239
90. อบต.ชุมแสง (นางรอง)ทำแล้ว752333231ทำแล้ว 31/10/255939762666
91. อบต.ดงพลอง (แคนดง)ทำแล้ว5665284226197ทำแล้ว 31/10/25592243201717
92. อบต.ดงอีจาน (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว6208210210210ทำแล้ว 31/05/25605062272726
93. อบต.ดอนกอก (นาโพธิ์)ทำแล้ว7257258258258ทำแล้ว 28/10/25597112201919
94. อบต.แดงใหญ่ (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว5251251248248ทำแล้ว 26/10/25593051282828
95. อบต.ตลาดโพธิ์ (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว588878081ทำแล้ว 31/10/2559144512810
96. อบต.ตะโกตาพิ (ประโคนชัย)ทำแล้ว639373435ทำแล้ว 10/10/25597343272723
97. อบต.ตาเสา (ห้วยราช)ทำแล้ว4306308308308ทำแล้ว 31/10/25591250222222
98. อบต.ตูมใหญ่ (คูเมือง)ทำแล้ว6117979493ทำแล้ว 29/11/25594897808079
99. อบต.ถนนหัก (นางรอง)ทำแล้ว4167144133132ทำแล้ว 28/10/2559156403839
100. อบต.ถลุงเหล็ก (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว749014010826ทำแล้ว 11/11/2559258141414
101. อบต.ทรัพย์พระยา (นางรอง)ทำแล้ว7167128127127ทำแล้ว 14/11/255918257181717
102. อบต.ทองหลาง (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว5167817765ทำแล้ว 28/10/2559267333333
103. อบต.ทะเมนชัย (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว59891110112ทำแล้ว 28/10/25594685646264
104. อบต.ท่าโพธิ์ชัย (หนองกี่)ทำแล้ว5236238236238ทำแล้ว 09/08/25601115320198
105. อบต.ท่าม่วง (สตึก)ทำแล้ว5305306306306ทำแล้ว 15/11/255920113565654
106. อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา (หนองกี่)ทำแล้ว6216216214214ทำแล้ว 31/10/25591976434341
107. อบต.ทุ่งกระเต็น (หนองกี่)ทำแล้ว8238245244244ทำแล้ว 31/10/25594077232321
108. อบต.ทุ่งจังหัน (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว6425418419419ทำแล้ว 14/11/2559350292824
109. อบต.ทุ่งวัง (สตึก)ทำแล้ว4264266266266ทำแล้ว 11/11/255912100666566
110. อบต.ไทยเจริญ (ปะคำ)ทำแล้ว6381381381381ทำแล้ว 31/10/255910137171515
111. อบต.ไทยสามัคคี (หนองหงส์)ทำแล้ว8291292290290ทำแล้ว 25/10/2559345666
112. อบต.นางรอง (นางรอง)ทำแล้ว6124135127128ทำแล้ว 28/10/2559258262626
113. อบต.นาโพธิ์ (นาโพธิ์)ทำแล้ว7235164149146ทำแล้ว 28/10/25594892191919
114. อบต.นิคม (สตึก)ทำแล้ว4162153155198ทำแล้ว 31/10/255938100616161
115. อบต.โนนขวาง (บ้านด่าน)ทำแล้ว6138139139139ทำแล้ว 31/05/25593941171715
116. อบต.โนนดินแดง (โนนดินแดง)ทำแล้ว6148113140147ทำแล้ว 31/10/2559644232323
117. อบต.โนนสุวรรณ (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว7177174174174ทำแล้ว 15/11/25596967474340
118. อบต.บัวทอง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5228193169157ทำแล้ว 27/07/256062109616060
119. อบต.บ้านคู (นาโพธิ์)ทำแล้ว6138138138138ทำแล้ว 11/11/255985404037
120. อบต.บ้านจาน (พุทไธสง)ทำแล้ว7268268268268ทำแล้ว 25/10/25592100242324
121. อบต.บ้านดู่ (นาโพธิ์)ทำแล้ว5271271271271ทำแล้ว 31/10/25593980686161
122. อบต.บ้านตะโก (ห้วยราช)ทำแล้ว5181183182184ทำแล้ว 19/10/25595563272726
123. อบต.บ้านไทร (ประโคนชัย)ทำแล้ว7697678683655ทำแล้ว 25/10/255911615810944
124. อบต.บ้านปรือ (กระสัง)ทำแล้ว8128978472ทำแล้ว 31/10/255951102807271
125. อบต.บ้านเป้า (พุทไธสง)ทำแล้ว5210210210210ทำแล้ว 04/05/25608759303029
126. อบต.บ้านแพ (คูเมือง)ทำแล้ว7256308308308ทำแล้ว 25/11/255980393923
127. อบต.บ้านยาง (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5277279278278ทำแล้ว 22/05/256131280535353
128. อบต.บ้านยาง (พุทไธสง)ทำแล้ว22155137132132ทำแล้ว 31/10/25592345282827
129. อบต.บ้านยาง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว6301306306304ทำแล้ว 29/06/25603185333
130. อบต.บ้านแวง (พุทไธสง)ทำแล้ว5393393393393ทำแล้ว 15/05/256271121212
131. อบต.บ้านสิงห์ (นางรอง)ทำแล้ว7384384384384ทำแล้ว 29/09/256053171514
132. อบต.บุกระสัง (หนองกี่)ทำแล้ว4291254252256ทำแล้ว 10/08/25601268393939
133. อบต.บุโพธิ์ (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว7148161159158ทำแล้ว 27/10/2559124817119
134. อบต.ประโคนชัย (ประโคนชัย)ทำแล้ว6226242254208ทำแล้ว 31/12/2559559444443
135. อบต.ประทัดบุ (ประโคนชัย)ทำแล้ว41111048585ทำแล้ว 21/11/25591383727169
136. อบต.ปะเคียบ (คูเมือง)ทำแล้ว7147461717ทำแล้ว 12/06/256211661191818
137. อบต.ปังกู (ประโคนชัย)ทำแล้ว6221221221221ทำแล้ว 24/11/2559441202020
138. อบต.ป่าชัน (พลับพลาชัย)ทำแล้ว5132133133133ทำแล้ว 30/11/255948352017
139. อบต.ผไทรินทร์ (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว6340345345345ทำแล้ว 20/10/2559100185898484
140. อบต.พรสำราญ (คูเมือง)ทำแล้ว5234316158145ทำแล้ว 29/11/25593474525151
141. อบต.พระครู (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว61241079184ทำแล้ว 10/11/25596843262626
142. อบต.พุทธไธสง (พุทไธสง)ทำแล้ว6182183183183ทำแล้ว 31/10/25591261404039
143. อบต.ไพศาล (ประโคนชัย)ทำแล้ว5111988984ทำแล้ว 12/06/25604969242323
144. อบต.มะเฟือง (พุทไธสง)ทำแล้ว8145463534ทำแล้ว 24/08/25602649131313
145. อบต.เมืองแก (สตึก)ทำแล้ว5566558566557ทำแล้ว 28/10/255930951464645
146. อบต.เมืองไผ่ (หนองกี่)ทำแล้ว7240240240240ทำแล้ว 31/10/2559564404038
147. อบต.เมืองไผ่ (กระสัง)ทำแล้ว6182167149145ทำแล้ว 30/05/256076118484847
148. อบต.เมืองฝาง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว6142118115107ทำแล้ว 28/10/255942124737271
149. อบต.เมืองฝ้าย (หนองหงส์)ทำแล้ว8270273274274ทำแล้ว 27/10/2559787494949
150. อบต.เมืองแฝก (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว512411995118ทำแล้ว 10/11/25599121121212
151. อบต.เมืองโพธิ์ (ห้วยราช)ทำแล้ว5203140138136ทำแล้ว 31/10/25593987363129
152. อบต.เมืองยาง (ชำนิ)ทำแล้ว5620632623622ทำแล้ว 31/10/25598105666562
153. อบต.เย้ยปราสาท (หนองกี่)ทำแล้ว699100100100ทำแล้ว 09/08/256010574292929
154. อบต.ร่อนทอง (สตึก)ทำแล้ว4408400398392ทำแล้ว 31/10/255971125544
155. อบต.ละลวด (ชำนิ)ทำแล้ว6110110110110ทำแล้ว 28/10/25592951211921
156. อบต.ละเวี้ย (ประโคนชัย)ทำแล้ว31381069689ทำแล้ว 20/06/25593985444443
157. อบต.ละหานทราย (ละหานทราย)ทำแล้ว573535250ทำแล้ว 26/10/2559143777
158. อบต.ลำดวน (กระสัง)ทำแล้ว4266262267264ทำแล้ว 11/11/255957103622728
159. อบต.ลำไทรโยง (นางรอง)ทำแล้ว8192727171ทำแล้ว 31/10/25591558533
160. อบต.ลำนางรอง (โนนดินแดง)ทำแล้ว583818080ทำแล้ว 10/11/2559268464643
161. อบต.ลุมปุ๊ก (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5439439439439ทำแล้ว 07/11/2559111528633
162. อบต.วังเหนือ (บ้านด่าน)ทำแล้ว591686567ทำแล้ว 30/06/25592852242424
163. อบต.ศรีภูมิ (กระสัง)ทำแล้ว6159170169167ทำแล้ว 31/10/255912972393938
164. อบต.ศรีสว่าง (นาโพธิ์)ทำแล้ว6150133122119ทำแล้ว 31/10/255940242421
165. อบต.สนวน (ห้วยราช)ทำแล้ว4178177180178ทำแล้ว 27/10/255959561711
166. อบต.สนามชัย (สตึก)ทำแล้ว4226226226226ทำแล้ว 31/10/255975564223
167. อบต.ส้มป่อย (โนนดินแดง)ทำแล้ว4219666651ทำแล้ว 28/11/2559550252524
168. อบต.สระแก้ว (หนองหงส์)ทำแล้ว7153164135141ทำแล้ว 28/10/25591410010070100
169. อบต.สระทอง (หนองหงส์)ทำแล้ว6105878682ทำแล้ว 31/10/255951140949493
170. อบต.สระบัว (แคนดง)ทำแล้ว6373366364364ทำแล้ว 31/10/25594177212120
171. อบต.สวายจีก (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5445445445443ทำแล้ว 30/06/25603686777
172. อบต.สองห้อง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว443271813ทำแล้ว 14/11/255912737333332
173. อบต.สะแกซำ (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว6523523523523ทำแล้ว 27/10/2559105636161
174. อบต.สะแกโพรง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว4419419380368ทำแล้ว 30/06/256015489575756
175. อบต.สะเดา (พลับพลาชัย)ทำแล้ว5280284284284ทำแล้ว 28/11/25591461262425
176. อบต.สะเดา (นางรอง)ทำแล้ว9388393393393ทำแล้ว 16/05/25603079464141
177. อบต.สายตะกู (บ้านกรวด)ทำแล้ว6220219220220ทำแล้ว 31/10/2559655373734
178. อบต.สำโรง (พลับพลาชัย)ทำแล้ว5275188165158ทำแล้ว 07/11/255949314686765
179. อบต.สี่เหลี่ยม (ประโคนชัย)ทำแล้ว6486486486486ทำแล้ว 28/10/25592063181717
180. อบต.สูงเนิน (กระสัง)ทำแล้ว7312140122117ทำแล้ว 29/12/2559662616160
181. อบต.เสม็ด (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว6148138131128ทำแล้ว 14/11/2559557282828
182. อบต.เสาเดียว (หนองหงส์)ทำแล้ว8161117107101ทำแล้ว 27/10/25592058454139
183. อบต.แสลงพัน (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว656636364ทำแล้ว 31/10/255921231262626
184. อบต.หนองกง (นางรอง)ทำแล้ว4201201201201ทำแล้ว 09/11/25594657423836
185. อบต.หนองกระทิง (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5350270250247ทำแล้ว 31/10/255922987585854
186. อบต.หนองขมาร (คูเมือง)ทำแล้ว577777777ทำแล้ว 15/11/255949151513
187. อบต.หนองคู (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว6150153132131ทำแล้ว 31/10/255910154351917
188. อบต.หนองชัยศรี (หนองหงส์)ทำแล้ว8194190234234ทำแล้ว 31/10/25595103424239
189. อบต.หนองโดน (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5119114110113ทำแล้ว 28/06/256037222
190. อบต.หนองไทร (นางรอง)ทำแล้ว5108113111111ทำแล้ว 15/11/25595047322929
191. อบต.หนองบอน (ประโคนชัย)ทำแล้ว5236181163165ทำแล้ว 29/11/255919531277
192. อบต.หนองบัว (ปะคำ)ทำแล้ว6108787966ทำแล้ว 31/10/2559248353432
193. อบต.หนองบัวโคก (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว7227254253254ทำแล้ว 27/10/255990123222
194. อบต.หนองโบสถ์ (นางรอง)ทำแล้ว7210213204190ทำแล้ว 28/10/2559759121212
195. อบต.หนองยายพิมพ์ (นางรอง)ทำแล้ว7179184178174ทำแล้ว 14/11/25598598727272
196. อบต.หนองเยือง (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว5238244215134ทำแล้ว 20/06/25602055232323
197. อบต.หนองแวง (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว7180128146117ทำแล้ว 31/10/256094585758
198. อบต.หนองโสน (นางรอง)ทำแล้ว691142149145ทำแล้ว 15/11/25595855464646
199. อบต.หนองใหญ่ (สตึก)ทำแล้ว6312312312312ทำแล้ว 15/11/25591983252523
200. อบต.ห้วยราช (ห้วยราช)ทำแล้ว7141141141141ทำแล้ว 31/10/25593488373531
201. อบต.ห้วยสำราญ (กระสัง)ทำแล้ว51631119695ทำแล้ว 31/10/255954138125123122
202. อบต.หัวถนน (นางรอง)ทำแล้ว4173174174174ทำแล้ว 31/10/2559756393535
203. อบต.หัวฝาย (แคนดง)ทำแล้ว5204204204204ทำแล้ว 23/05/25603864252321
204. อบต.หายโศก (พุทไธสง)ทำแล้ว5156156156156ทำแล้ว 15/02/25616155666
205. อบต.หินโคน (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว4242111011ทำแล้ว 12/09/25592227181715
206. อบต.หินลาด (บ้านกรวด)ทำแล้ว7332360360360ทำแล้ว 28/11/255937441589
207. อบต.หินเหล็กไฟ (คูเมือง)ทำแล้ว6177178176165ทำแล้ว 31/10/255920511483
208. อบต.หูทำนบ (ปะคำ)ทำแล้ว6150137130128ทำแล้ว 31/10/25598372474737
209. อบต.อีสานเขต (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว5274276276276ทำแล้ว 31/10/2559124181818
รวม 209 อปท.2091,19347,46044,10543,00442,1282099,57117,2547,7897,0036,765
ข้อมูล ณ 07/08/2563