รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครราชสีมา ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.นครราชสีมา (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว101,061783767760ทำแล้ว 29/12/25595598611086361
2. เทศบาลนครนครราชสีมา (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว4228186183170ทำแล้ว 29/12/2559107239160157146
3. เทศบาลเมืองบัวใหญ่ (บัวใหญ่)ทำแล้ว10307266206197ทำแล้ว 30/11/2559163175878382
4. เทศบาลเมืองปากช่อง (ปากช่อง)ทำแล้ว8143191109124ทำแล้ว 28/10/25597548202018
5. เทศบาลเมืองเมืองปัก (ปักธงชัย)ทำแล้ว10214212213197ทำแล้ว 28/12/2560281641289998
6. เทศบาลเมืองสีคิ้ว (สีคิ้ว)ทำแล้ว10167108104105ทำแล้ว 28/10/2559121153797568
7. เทศบาลตำบลกงรถ (ห้วยแถลง)ทำแล้ว5200201144134ทำแล้ว 28/10/2559145131313
8. เทศบาลตำบลกลางดง (ปากช่อง)ทำแล้ว7158152146143ทำแล้ว 30/11/2559101877
9. เทศบาลตำบลกุดจิก (สูงเนิน)ทำแล้ว6178176169165ทำแล้ว 07/12/255955571096
10. เทศบาลตำบลขามทะเลสอ (ขามทะเลสอ)ทำแล้ว7144160159159ทำแล้ว 18/06/25615147921
11. เทศบาลตำบลขามสะแกแสง (ขามสะแกแสง)ทำแล้ว10181187187187ทำแล้ว 28/10/25591699413939
12. เทศบาลตำบลขุย (ลำทะเมนชัย)ทำแล้ว10155155155155ทำแล้ว 28/10/25594362323230
13. เทศบาลตำบลครบุรีใต้ (ครบุรี)ทำแล้ว12516516516516ทำแล้ว 30/11/25592089232320
14. เทศบาลตำบลคลองไผ่ (สีคิ้ว)ทำแล้ว1191807175ทำแล้ว 31/10/25591064424242
15. เทศบาลตำบลโคกกรวด (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว10146184181180ทำแล้ว 30/11/25593382555454
16. เทศบาลตำบลโคกสวาย (โนนไทย)ทำแล้ว10165716869ทำแล้ว 31/10/255911899141414
17. เทศบาลตำบลโคกสูง (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว10246208216270ทำแล้ว 29/11/2559375353030
18. เทศบาลตำบลจระเข้หิน (ครบุรี)ทำแล้ว8368392335337ทำแล้ว 31/10/25592381252525
19. เทศบาลตำบลจอหอ (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว681746056ทำแล้ว 30/11/25596080434340
20. เทศบาลตำบลจักราช (จักราช)ทำแล้ว12145149149149ทำแล้ว 29/11/25599992311
21. เทศบาลตำบลช่องแมว (ลำทะเมนชัย)ทำแล้ว7318320320320ทำแล้ว 08/11/255952105242323
22. เทศบาลตำบลชุมพวง (ชุมพวง)ทำแล้ว9147123123111ทำแล้ว 11/11/2559376561414
23. เทศบาลตำบลแชะ (ครบุรี)ทำแล้ว9174130124124ทำแล้ว 13/12/2559760414039
24. เทศบาลตำบลโชคชัย (โชคชัย)ทำแล้ว612212111096ทำแล้ว 30/11/255931100544747
25. เทศบาลตำบลไชยมงคล (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว10276118115115ทำแล้ว 28/10/2559451333
26. เทศบาลตำบลดอนหวาย (โนนสูง)ทำแล้ว10179919191ทำแล้ว 22/05/256050107312927
27. เทศบาลตำบลด่านเกวียน (โชคชัย)ทำแล้ว6132909083ทำแล้ว 23/05/25612563141414
28. เทศบาลตำบลด่านขุนทด (ด่านขุนทด)ทำแล้ว7296296296296ทำแล้ว 31/10/255911670242117
29. เทศบาลตำบลด่านคล้า (โนนสูง)ทำแล้ว7150129128125ทำแล้ว 31/10/255910383454544
30. เทศบาลตำบลตลาด (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว6276273280280ทำแล้ว 25/10/255920560532
31. เทศบาลตำบลตลาดแค (โนนสูง)ทำแล้ว10420424424424ทำแล้ว 22/11/255992124575247
32. เทศบาลตำบลตะขบ (ปักธงชัย)ทำแล้ว5269158139118ทำแล้ว 16/11/25592867232321
33. เทศบาลตำบลท่าช้าง (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว10127127125121ทำแล้ว 14/11/255931118262624
34. เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (โชคชัย)ทำแล้ว6921277569ทำแล้ว 30/11/25597541587
35. เทศบาลตำบลเทพาลัย (คง)ทำแล้ว10368455471465ทำแล้ว 30/11/25592273201717
36. เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล (ครบุรี)ทำแล้ว10143133125121ทำแล้ว 30/11/25592476252521
37. เทศบาลตำบลนกออก (ปักธงชัย)ทำแล้ว10245301284268ทำแล้ว 31/10/255914105232323
38. เทศบาลตำบลโนนแดง (โนนแดง)ทำแล้ว12317293290260ทำแล้ว 31/05/256011123221
39. เทศบาลตำบลโนนไทย (โนนไทย)ทำแล้ว10193203190185ทำแล้ว 29/11/255987262523
40. เทศบาลตำบลโนนเมือง (ขามสะแกแสง)ทำแล้ว7130134132130ทำแล้ว 27/10/25595274343231
41. เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ (เสิงสาง)ทำแล้ว5124120120119ทำแล้ว 30/11/255962125969679
42. เทศบาลตำบลโนนสูง (โนนสูง)ทำแล้ว9217214212213ทำแล้ว 30/11/255945142504749
43. เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง (ปักธงชัย)ทำแล้ว7127124123215ทำแล้ว 31/05/25605884252423
44. เทศบาลตำบลบัลลังก์ (โนนไทย)ทำแล้ว10771535658ทำแล้ว 31/10/25595773343434
45. เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว8129155146140ทำแล้ว 31/10/25593856433530
46. เทศบาลตำบลบ้านยาง (ลำทะเมนชัย)ทำแล้ว12144301616ทำแล้ว 29/03/256016915610108
47. เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม (บ้านเหลื่อม)ทำแล้ว19288289293315ทำแล้ว 31/10/2559442621038651
48. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว10113998590ทำแล้ว 31/10/2559107511109
49. เทศบาลตำบลบึงสำโรง (แก้งสนามนาง)ทำแล้ว4147154146144ทำแล้ว 31/10/25592279393737
50. เทศบาลตำบลประทาย (ประทาย)ทำแล้ว51251079393ทำแล้ว 31/10/255937101565148
51. เทศบาลตำบลปรุใหญ่ (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว10131122109119ทำแล้ว 31/10/255927113585555
52. เทศบาลตำบลปักธงชัย (ปักธงชัย)ทำแล้ว722815418650ทำแล้ว 29/11/255920089686868
53. เทศบาลตำบลพระทองคำ (พระทองคำ)ทำแล้ว621751313ทำแล้ว 28/10/25591823989
54. เทศบาลตำบลพันดุง (ขามทะเลสอ)ทำแล้ว6337362362362ทำแล้ว 31/10/255950121111
55. เทศบาลตำบลพิมาย (พิมาย)ทำแล้ว3198185183174ทำแล้ว 31/05/25602168171714
56. เทศบาลตำบลพุดซา (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว6145207235320ทำแล้ว 31/10/2559102115726957
57. เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว8346341345342ทำแล้ว 29/10/25596654181717
58. เทศบาลตำบลไพล (ลำทะเมนชัย)ทำแล้ว6172121108102ทำแล้ว 29/11/255948222121
59. เทศบาลตำบลมะค่า (โนนสูง)ทำแล้ว1077858478ทำแล้ว 31/10/256026518169
60. เทศบาลตำบลเมืองคง (คง)ทำแล้ว101161229589ทำแล้ว 30/11/25593753833
61. เทศบาลตำบลเมืองยาง (เมืองยาง)ทำแล้ว888907772ทำแล้ว 12/04/25601886603322
62. เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว4210293134ทำแล้ว 31/05/25601617161111
63. เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ (พิมาย)ทำแล้ว5190141146208ทำแล้ว 31/01/256051441038989
64. เทศบาลตำบลลาดบัวขาว (สีคิ้ว)ทำแล้ว10122124124124ทำแล้ว 15/12/25591075333330
65. เทศบาลตำบลลำนางแก้ว (ปักธงชัย)ทำแล้ว7106957368ทำแล้ว 30/11/25592172231818
66. เทศบาลตำบลวังไทร (ปากช่อง)ทำแล้ว5165159157170ทำแล้ว 29/12/255973383024
67. เทศบาลตำบลวังหิน (โนนแดง)ทำแล้ว10384388391390ทำแล้ว 28/10/2559441622611
68. เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ (วังน้ำเขียว)ทำแล้ว9146148148148ทำแล้ว 28/11/25592961332828
69. เทศบาลตำบลสระพระ (พระทองคำ)ทำแล้ว7214270289284ทำแล้ว 26/12/25595851202018
70. เทศบาลตำบลสีดา (สีดา)ทำแล้ว10121122107109ทำแล้ว 17/10/2559221533
71. เทศบาลตำบลสีมามงคล (ปากช่อง)ทำแล้ว6167137151176ทำแล้ว 31/10/255941851455
72. เทศบาลตำบลสุรนารี (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว6256205126120ทำแล้ว 31/10/25591167505050
73. เทศบาลตำบลสูงเนิน (สูงเนิน)ทำแล้ว75858157160ทำแล้ว 31/10/25592057434241
74. เทศบาลตำบลเสิงสาง (เสิงสาง)ทำแล้ว5161176155156ทำแล้ว 29/11/255912105515151
75. เทศบาลตำบลหนองกราด (ด่านขุนทด)ทำแล้ว1076656056ทำแล้ว 28/10/25596414111
76. เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว9408382378378ทำแล้ว 28/10/25593712125148
77. เทศบาลตำบลหนองน้ำใส (สีคิ้ว)ทำแล้ว6304339338342ทำแล้ว 31/10/256015071321919
78. เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด (ด่านขุนทด)ทำแล้ว10159159159159ทำแล้ว 31/10/255916567131313
79. เทศบาลตำบลหนองบัวลาย (บัวลาย)ทำแล้ว5354354354354ทำแล้ว 18/05/256039201918
80. เทศบาลตำบลหนองบัววง (ลำทะเมนชัย)ทำแล้ว6177119108105ทำแล้ว 18/11/25593164303028
81. เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด (บัวใหญ่)ทำแล้ว6246218165158ทำแล้ว 26/10/25592889282828
82. เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว6165151149148ทำแล้ว 27/10/25592273444
83. เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน (ขามสะแกแสง)ทำแล้ว6278278278278ทำแล้ว 29/11/25593583484848
84. เทศบาลตำบลหนองหัวแรต (หนองบุญมาก)ทำแล้ว6109113111109ทำแล้ว 29/11/25595975131313
85. เทศบาลตำบลหมูสี (ปากช่อง)ทำแล้ว1036535208ทำแล้ว 29/11/25593790353535
86. เทศบาลตำบลห้วยแถลง (ห้วยแถลง)ทำแล้ว687696974ทำแล้ว 23/11/25591862292928
87. เทศบาลตำบลหัวทะเล (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว7269231181148ทำแล้ว 31/10/2559103219135135134
88. เทศบาลตำบลหินดาด (ห้วยแถลง)ทำแล้ว10265226219189ทำแล้ว 28/11/25596991313129
89. เทศบาลตำบลแหลมทอง (หนองบุญมาก)ทำแล้ว6280162134120ทำแล้ว 24/11/255913180121212
90. เทศบาลตำบลใหม่ (โนนสูง)ทำแล้ว619214717181ทำแล้ว 24/11/2559782333333
91. เทศบาลตำบลอรพิมพ์ (ครบุรี)ทำแล้ว10163139144154ทำแล้ว 79343434
92. อบต.กระชอน (พิมาย)ทำแล้ว7135968593ทำแล้ว 07/12/25595266403737
93. อบต.กระทุ่มราย (ประทาย)ทำแล้ว5681049796ทำแล้ว 29/11/25591468575755
94. อบต.กระโทก (โชคชัย)ทำแล้ว8152158116108ทำแล้ว 25/11/25592788302830
95. อบต.กระเบื้องนอก (เมืองยาง)ทำแล้ว6286287287287ทำแล้ว 29/11/25591354262626
96. อบต.กระเบื้องใหญ่ (พิมาย)ทำแล้ว4113113113113ทำแล้ว 28/10/2559858504949
97. อบต.กฤษณา (สีคิ้ว)ทำแล้ว10194246241216ทำแล้ว 30/11/25592682766
98. อบต.กำปัง (โนนไทย)ทำแล้ว9179192176161ทำแล้ว 31/10/25592887703128
99. อบต.กุดจอก (บัวใหญ่)ทำแล้ว4138132122104ทำแล้ว 10/11/25592172725850
100. อบต.กุดจิก (สูงเนิน)ทำแล้ว481817172ทำแล้ว 10/11/2559647181718
101. อบต.กุดน้อย (สีคิ้ว)ทำแล้ว7130129127244ทำแล้ว 02/12/255912568121211
102. อบต.กุดโบสถ์ (เสิงสาง)ทำแล้ว61231069997ทำแล้ว 30/11/2559693867376
103. อบต.กุดพิมาน (ด่านขุนทด)ทำแล้ว6145161151155ทำแล้ว 29/11/25591683282424
104. อบต.เกษมทรัพย์ (ปักธงชัย)ทำแล้ว1294127151107ทำแล้ว 31/05/25602964333333
105. อบต.แก้งสนามนาง (แก้งสนามนาง)ทำแล้ว10136253256254ทำแล้ว 10/10/25592741533
106. อบต.ขนงพระ (ปากช่อง)ทำแล้ว8135116109106ทำแล้ว 30/11/255912574484441
107. อบต.ขามเฒ่า (โนนสูง)ทำแล้ว6170149123110ทำแล้ว 31/10/25597370544344
108. อบต.ขามทะเลสอ (ขามทะเลสอ)ทำแล้ว8454427405409ทำแล้ว 31/10/25591021855
109. อบต.ขามสมบูรณ์ (คง)ทำแล้ว10223226222216ทำแล้ว 08/11/25597975191515
110. อบต.ขามสะแกแสง (ขามสะแกแสง)ทำแล้ว6170123120119ทำแล้ว 31/10/2559675232316
111. อบต.ขุนทอง (บัวใหญ่)ทำแล้ว6233213210234ทำแล้ว 31/10/25591997585455
112. อบต.ครบุรี (ครบุรี)ทำแล้ว6307308317318ทำแล้ว 18/11/255910462777
113. อบต.คลองไผ่ (สีคิ้ว)ทำแล้ว10145147147145ทำแล้ว 24/11/255913836222
114. อบต.คลองม่วง (ปากช่อง)ทำแล้ว6226186204208ทำแล้ว 14/11/255976236130130130
115. อบต.คลองเมือง (จักราช)ทำแล้ว10158156153150ทำแล้ว 26/12/25595161654
116. อบต.ค้างพลู (โนนไทย)ทำแล้ว8222210187182ทำแล้ว 01/01/25597053262526
117. อบต.คูขาด (คง)ทำแล้ว8182200194175ทำแล้ว 31/10/255919123812929
118. อบต.โคกกระชาย (ครบุรี)ทำแล้ว12155175162200ทำแล้ว 14/11/25593975484848
119. อบต.โคกกระเบื้อง (บ้านเหลื่อม)ทำแล้ว12230244209208ทำแล้ว 19/10/25591398202020
120. อบต.โคกกลาง (ประทาย)ทำแล้ว8129130189117ทำแล้ว 18/11/25592848363231
121. อบต.โคกไทย (ปักธงชัย)ทำแล้ว6424429429429ทำแล้ว 13/12/255917080404039
122. อบต.โค้งยาง (สูงเนิน)ทำแล้ว10115119119119ทำแล้ว 31/10/255962221817
123. อบต.โคราช (สูงเนิน)ทำแล้ว10200203204204ทำแล้ว 15/11/2559782181818
124. อบต.งิ้ว (ปักธงชัย)ทำแล้ว8153188142195ทำแล้ว 15/11/25594694402622
125. อบต.งิ้ว (ห้วยแถลง)ทำแล้ว10249298301303ทำแล้ว 31/10/2559866666
126. อบต.จระเข้หิน (ครบุรี)ทำแล้ว10888597338ทำแล้ว 15/11/25596871424237
127. อบต.จอหอ (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว6456459459459ทำแล้ว 30/11/2559162212019
128. อบต.จักราช (จักราช)ทำแล้ว1014917414171ทำแล้ว 24/08/2561465474744
129. อบต.จันทึก (ปากช่อง)ทำแล้ว9466328314264ทำแล้ว 31/10/25591167191919
130. อบต.จันอัด (โนนสูง)ทำแล้ว610211496104ทำแล้ว 31/10/25594769464646
131. อบต.เฉลียง (ครบุรี)ทำแล้ว12123127137271ทำแล้ว 15/12/25598373343433
132. อบต.ช่อระกา (บ้านเหลื่อม)ทำแล้ว10116105103128ทำแล้ว 31/10/25592880626161
133. อบต.ช้างทอง (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว778767777ทำแล้ว 22/11/25593170777
134. อบต.ชีวาน (พิมาย)ทำแล้ว473858368ทำแล้ว 24/11/2559154434342
135. อบต.ชีวึก (ขามสะแกแสง)ทำแล้ว51621088466ทำแล้ว 28/10/255911311288
136. อบต.ชุมพวง (ชุมพวง)ทำแล้ว675637875ทำแล้ว 29/11/255940114574357
137. อบต.แชะ (ครบุรี)ทำแล้ว10190172202192ทำแล้ว 30/11/25591444191212
138. อบต.โชคชัย (โชคชัย)ทำแล้ว6199200197196ทำแล้ว 14/12/255958108808080
139. อบต.ดงใหญ่ (พิมาย)ทำแล้ว6164166155148ทำแล้ว 31/10/2559125156815958
140. อบต.ดอน (ปักธงชัย)ทำแล้ว8103363333ทำแล้ว 31/10/2559164179131119128
141. อบต.ดอนชมพู (โนนสูง)ทำแล้ว8167167167167ทำแล้ว 31/10/255954701121
142. อบต.ดอนตะหนิน (บัวใหญ่)ทำแล้ว7303220153143ทำแล้ว 14/11/25593844211714
143. อบต.ดอนมัน (ประทาย)ทำแล้ว5415557528517ทำแล้ว 29/11/2559999908180
144. อบต.ดอนเมือง (สีคิ้ว)ทำแล้ว7119858592ทำแล้ว 25/11/25591068515143
145. อบต.ดอนยาวใหญ่ (โนนแดง)ทำแล้ว6156149144139ทำแล้ว 20/07/2560144181718
146. อบต.ดอนใหญ่ (คง)ทำแล้ว10283176172157ทำแล้ว 14/11/25595644171717
147. อบต.ด่านเกวียน (โชคชัย)ทำแล้ว8115131131126ทำแล้ว 28/11/255910105383835
148. อบต.ด่านขุนทด (ด่านขุนทด)ทำแล้ว10473489489489ทำแล้ว 31/10/255945120868686
149. อบต.ด่านจาก (โนนไทย)ทำแล้ว52071209593ทำแล้ว 31/10/25591119593424
150. อบต.ด่านช้าง (บัวใหญ่)ทำแล้ว5175165154158ทำแล้ว 31/10/25591895434137
151. อบต.ด่านนอก (ด่านขุนทด)ทำแล้ว5283350317317ทำแล้ว 31/10/25592383515151
152. อบต.ด่านใน (ด่านขุนทด)ทำแล้ว411611210992ทำแล้ว 31/10/25594680181816
153. อบต.ตลาดไทร (ประทาย)ทำแล้ว10235240221223ทำแล้ว 28/10/25591762363333
154. อบต.ตลาดไทร (ชุมพวง)ทำแล้ว8262258231225ทำแล้ว 28/11/25595099757473
155. อบต.ตะโก (ห้วยแถลง)ทำแล้ว6112116116116ทำแล้ว 28/10/255967171515
156. อบต.ตะขบ (ปักธงชัย)ทำแล้ว10729148122116ทำแล้ว 29/11/25591285555548
157. อบต.ตะคุ (ปักธงชัย)ทำแล้ว7267270268267ทำแล้ว 22/11/255978116231916
158. อบต.ตะเคียน (ด่านขุนทด)ทำแล้ว10198281291310ทำแล้ว 08/11/25591184353534
159. อบต.ตะแบกบาน (ครบุรี)ทำแล้ว5108108108108ทำแล้ว 15/12/2559248232318
160. อบต.ตาจั่น (คง)ทำแล้ว10349177170141ทำแล้ว 15/11/2559241105585856
161. อบต.ตูม (ปักธงชัย)ทำแล้ว6228233217214ทำแล้ว 15/11/25599105503028
162. อบต.โตนด (โนนสูง)ทำแล้ว5123172195230ทำแล้ว 15/11/25592199373130
163. อบต.ถนนโพธิ์ (โนนไทย)ทำแล้ว7100756871ทำแล้ว 31/10/25593273514950
164. อบต.ทองหลาง (จักราช)ทำแล้ว7128108108107ทำแล้ว 30/11/255920100343331
165. อบต.ทับสวาย (ห้วยแถลง)ทำแล้ว7209236216193ทำแล้ว 31/10/255929102403939
166. อบต.ทัพรั้ง (พระทองคำ)ทำแล้ว9288289288268ทำแล้ว 29/12/25592547991
167. อบต.ท่าจะหลุง (โชคชัย)ทำแล้ว754593841ทำแล้ว 27/05/25591246423740
168. อบต.ท่าช้าง (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว10167135206202ทำแล้ว 30/11/2559271161515
169. อบต.ท่าลาด (ชุมพวง)ทำแล้ว8477476399399ทำแล้ว 31/10/25596166222
170. อบต.ท่าลาดขาว (โชคชัย)ทำแล้ว12158155147142ทำแล้ว 31/10/2559963302930
171. อบต.ท่าหลวง (พิมาย)ทำแล้ว5193199170123ทำแล้ว 24/11/25591279565655
172. อบต.ท่าอ่าง (โชคชัย)ทำแล้ว6223229254184ทำแล้ว 28/11/25591590725248
173. อบต.ทุ่งสว่าง (ประทาย)ทำแล้ว1071696264ทำแล้ว 31/10/25591972422728
174. อบต.ทุ่งอรุณ (โชคชัย)ทำแล้ว692737469ทำแล้ว 31/08/255912635612
175. อบต.เทพาลัย (คง)ทำแล้ว6126837676ทำแล้ว 09/05/25592170343332
176. อบต.ไทยเจริญ (หนองบุญมาก)ทำแล้ว81211099592ทำแล้ว 10/11/25591660393632
177. อบต.ไทยสามัคคี (วังน้ำเขียว)ทำแล้ว10865409298300ทำแล้ว 01/03/256041862111
178. อบต.ธงชัยเหนือ (ปักธงชัย)ทำแล้ว5222232231266ทำแล้ว 24/11/25592478423634
179. อบต.ธารปราสาท (โนนสูง)ทำแล้ว7216212211217ทำแล้ว 28/10/2559685636361
180. อบต.ธารละหลอด (พิมาย)ทำแล้ว5204156144131ทำแล้ว 31/10/25592197555451
181. อบต.นากลาง (สูงเนิน)ทำแล้ว631292929ทำแล้ว 30/11/25597189615044
182. อบต.นางรำ (ประทาย)ทำแล้ว10260192183190ทำแล้ว 16/11/255923113727272
183. อบต.นิคมสร้างตนเอง (พิมาย)ทำแล้ว9410424418418ทำแล้ว 14/11/25592988343434
184. อบต.โนนค่า (สูงเนิน)ทำแล้ว10178180180180ทำแล้ว 31/10/255918211222
185. อบต.โนนจาน (บัวลาย)ทำแล้ว10182126115112ทำแล้ว 31/10/25595584999
186. อบต.โนนแดง (โนนแดง)ทำแล้ว7204221393393ทำแล้ว 30/11/255974212121
187. อบต.โนนตาเถร (โนนแดง)ทำแล้ว7247178153141ทำแล้ว 28/10/25593861272726
188. อบต.โนนตูม (ชุมพวง)ทำแล้ว8334217137140ทำแล้ว 10/04/256012521633
189. อบต.โนนเต็ง (คง)ทำแล้ว6258259259259ทำแล้ว 31/03/25602093464032
190. อบต.โนนทองหลาง (บัวใหญ่)ทำแล้ว1096989087ทำแล้ว 18/11/255930105525048
191. อบต.โนนไทย (โนนไทย)ทำแล้ว10447447447447ทำแล้ว 30/11/255987341111
192. อบต.โนนประดู่ (สีดา)ทำแล้ว10127124126129ทำแล้ว 31/10/25594881706865
193. อบต.โนนเพ็ด (ประทาย)ทำแล้ว6117157134133ทำแล้ว 28/10/25593678595958
194. อบต.โนนเมืองพัฒนา (ด่านขุนทด)ทำแล้ว8281287287287ทำแล้ว 31/10/255954602053
195. อบต.โนนยอ (ชุมพวง)ทำแล้ว8340340340340ทำแล้ว 29/11/2559136104231817
196. อบต.โนนรัง (ชุมพวง)ทำแล้ว8184188180167ทำแล้ว 28/12/25592979383126
197. อบต.โนนสมบูรณ์ (เสิงสาง)ทำแล้ว5183200211183ทำแล้ว 09/11/25597109737272
198. อบต.โนนสำราญ (แก้งสนามนาง)ทำแล้ว10411406411404ทำแล้ว 31/10/25594539932
199. อบต.โนนอุดม (เมืองยาง)ทำแล้ว10215123117120ทำแล้ว 25/11/2559176310109
200. อบต.ในเมือง (พิมาย)ทำแล้ว61,611888756336ทำแล้ว 28/10/2559143591610
201. อบต.บัวลาย (บัวลาย)ทำแล้ว6247246250230ทำแล้ว 28/10/255923555
202. อบต.บัวใหญ่ (บัวใหญ่)ทำแล้ว9240267222228ทำแล้ว 30/10/2559644118652222
203. อบต.บ้านเก่า (ด่านขุนทด)ทำแล้ว8372374374374ทำแล้ว 31/10/255970420202016
204. อบต.บ้านเกาะ (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว6113898786ทำแล้ว 15/11/255941141414
205. อบต.บ้านปรางค์ (คง)ทำแล้ว6145203258224ทำแล้ว 28/11/25598758252422
206. อบต.บ้านแปรง (ด่านขุนทด)ทำแล้ว6344347347347ทำแล้ว 23/12/255910670111
207. อบต.บ้านราษฎร์ (เสิงสาง)ทำแล้ว6189138138145ทำแล้ว 30/10/255953282728
208. อบต.บ้านวัง (โนนไทย)ทำแล้ว10251277226211ทำแล้ว 31/10/2560135420119
209. อบต.บ้านหัน (สีคิ้ว)ทำแล้ว5331242209162ทำแล้ว 31/05/256010461343225
210. อบต.บ้านเหลื่อม (บ้านเหลื่อม)ทำแล้ว5187189184182ทำแล้ว 31/10/25592863404040
211. อบต.บ้านใหม่ (หนองบุญมาก)ทำแล้ว10195182182182ทำแล้ว 08/11/2559261111
212. อบต.บ้านใหม่ (ครบุรี)ทำแล้ว8208199244266ทำแล้ว 13/12/255911113484848
213. อบต.บิง (โนนสูง)ทำแล้ว558635852ทำแล้ว 14/11/2559349262619
214. อบต.บึงปรือ (เทพารักษ์)ทำแล้ว8355172120ทำแล้ว 31/10/255912266555
215. อบต.บึงพะไล (แก้งสนามนาง)ทำแล้ว7172201197159ทำแล้ว 31/10/25592295818176
216. อบต.บึงอ้อ (ขามทะเลสอ)ทำแล้ว7282166110102ทำแล้ว 01/12/2559319522
217. อบต.บุ่งขี้เหล็ก (สูงเนิน)ทำแล้ว10410411411411ทำแล้ว 18/11/25594182665
218. อบต.โบสถ์ (พิมาย)ทำแล้ว7478208194188ทำแล้ว 30/11/255973169595756
219. อบต.ประทาย (ประทาย)ทำแล้ว688878888ทำแล้ว 25/10/255946124898775
220. อบต.ประสุข (ชุมพวง)ทำแล้ว792979896ทำแล้ว 29/11/25593062373531
221. อบต.ปากช่อง (ปากช่อง)ทำแล้ว10286474260224ทำแล้ว 30/12/2559978923085
222. อบต.โป่งแดง (ขามทะเลสอ)ทำแล้ว8187189185186ทำแล้ว 31/10/2559546333
223. อบต.โป่งตาลอง (ปากช่อง)ทำแล้ว8220161148126ทำแล้ว 13/12/25598652292929
224. อบต.พญาเย็น (ปากช่อง)ทำแล้ว5264267264267ทำแล้ว 29/11/25591159595957
225. อบต.พระพุทธ (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว1093898385ทำแล้ว 15/11/2559852302825
226. อบต.พลกรัง (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว8206207207207ทำแล้ว 01/12/255941422
227. อบต.พลสงคราม (โนนสูง)ทำแล้ว10395414407407ทำแล้ว 31/10/2559182543
228. อบต.พลับพลา (โชคชัย)ทำแล้ว6183195198180ทำแล้ว 13/12/25591296585457
229. อบต.พะงาด (ขามสะแกแสง)ทำแล้ว5195210228247ทำแล้ว 27/11/2559584464646
230. อบต.พะเนา (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว5196169112109ทำแล้ว 28/11/25592662452721
231. อบต.พังเทียม (พระทองคำ)ทำแล้ว10287202204197ทำแล้ว 30/05/2560963666
232. อบต.พันชนะ (ด่านขุนทด)ทำแล้ว6377436437436ทำแล้ว 31/10/255916639239
233. อบต.โพนทอง (สีดา)ทำแล้ว8167183162154ทำแล้ว 31/10/2559401254255
234. อบต.ภูหลวง (ปักธงชัย)ทำแล้ว10183159149126ทำแล้ว 27/10/25592664404037
235. อบต.มะเกลือเก่า (สูงเนิน)ทำแล้ว10212176175172ทำแล้ว 15/11/255910422129
236. อบต.มะเกลือใหม่ (สูงเนิน)ทำแล้ว10150140121119ทำแล้ว 29/05/25605026141414
237. อบต.มะค่า (โนนไทย)ทำแล้ว1079807979ทำแล้ว 15/11/25591662191615
238. อบต.มะค่า (โนนสูง)ทำแล้ว613943142289ทำแล้ว 28/10/2559883464139
239. อบต.มะเริง (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว5277276207213ทำแล้ว 28/11/2559126114109
240. อบต.มาบกราด (พระทองคำ)ทำแล้ว12143144134133ทำแล้ว 31/10/255926117545454
241. อบต.มาบตะโกเอน (ครบุรี)ทำแล้ว10163193213214ทำแล้ว 15/11/255912266281111
242. อบต.มิตรภาพ (สีคิ้ว)ทำแล้ว5185233226226ทำแล้ว 03/11/25594369414140
243. อบต.เมืองเกษตร (ขามสะแกแสง)ทำแล้ว8216215216217ทำแล้ว 15/12/25595584454541
244. อบต.เมืองคง (คง)ทำแล้ว9166205222244ทำแล้ว 15/11/255926110696969
245. อบต.เมืองโดน (ประทาย)ทำแล้ว7101726157ทำแล้ว 31/10/2559466373632
246. อบต.เมืองนาท (ขามสะแกแสง)ทำแล้ว8198198198198ทำแล้ว 16/12/2559456403724
247. อบต.เมืองปราสาท (โนนสูง)ทำแล้ว1012510711390ทำแล้ว 16/05/2559882944
248. อบต.เมืองพลับพลา (ห้วยแถลง)ทำแล้ว6287288288288ทำแล้ว 31/10/25598655454341
249. อบต.เมืองพะไล (บัวลาย)ทำแล้ว6137168169169ทำแล้ว 31/10/25599676575557
250. อบต.ระเริง (วังน้ำเขียว)ทำแล้ว8335724534ทำแล้ว 2227866
251. อบต.ละลมใหม่พัฒนา (โชคชัย)ทำแล้ว6177149163180ทำแล้ว 18/11/25592142232323
252. อบต.ละหานปลาค้าว (เมืองยาง)ทำแล้ว10322323323323ทำแล้ว 30/12/2559109159454037
253. อบต.ลาดบัวขาว (สีคิ้ว)ทำแล้ว6434288296184ทำแล้ว 29/11/255917250272626
254. อบต.ลำคอหงษ์ (โนนสูง)ทำแล้ว11186327300152ทำแล้ว 10/11/255953323227
255. อบต.ลำเพียก (ครบุรี)ทำแล้ว61028656131ทำแล้ว 27/10/2559466494946
256. อบต.ลำมูล (โนนสูง)ทำแล้ว1012112111397ทำแล้ว 31/10/25591763171616
257. อบต.ลุงเขว้า (หนองบุญมาก)ทำแล้ว897105107102ทำแล้ว 31/10/25591460303027
258. อบต.วังกระทะ (ปากช่อง)ทำแล้ว592878472ทำแล้ว 15/12/25591443252524
259. อบต.วังน้ำเขียว (วังน้ำเขียว)ทำแล้ว10254254254254ทำแล้ว 18/11/2559688585854
260. อบต.วังโพธิ์ (บ้านเหลื่อม)ทำแล้ว4196203205201ทำแล้ว 31/10/255918104757373
261. อบต.วังไม้แดง (ประทาย)ทำแล้ว7213221203218ทำแล้ว 31/10/25596390141010
262. อบต.วังยายทอง (เทพารักษ์)ทำแล้ว12229418422424ทำแล้ว 25/11/255926100636357
263. อบต.วังโรงใหญ่ (สีคิ้ว)ทำแล้ว11200998375ทำแล้ว 31/10/25591561494949
264. อบต.วังหมี (วังน้ำเขียว)ทำแล้ว10696713713713ทำแล้ว 28/11/255933117222
265. อบต.ศรีละกอ (จักราช)ทำแล้ว7240148128134ทำแล้ว 10/11/255915050777
266. อบต.สระจรเข้ (ด่านขุนทด)ทำแล้ว6442535484358ทำแล้ว 11/11/2559254423
267. อบต.สระตะเคียน (เสิงสาง)ทำแล้ว6174199171157ทำแล้ว 28/12/25591094717170
268. อบต.สระว่านพระยา (ครบุรี)ทำแล้ว9131473912ทำแล้ว 28/10/255971444437
269. อบต.สะแกราช (ปักธงชัย)ทำแล้ว10507507507507ทำแล้ว 29/11/25597751246
270. อบต.สัมฤทธิ์ (พิมาย)ทำแล้ว8284291294302ทำแล้ว 31/07/2560215231181112
271. อบต.สามเมือง (สีดา)ทำแล้ว7141136134135ทำแล้ว 10/10/25591777626154
272. อบต.สายออ (โนนไทย)ทำแล้ว10107939299ทำแล้ว 31/10/25591635443
273. อบต.สารภี (หนองบุญมาก)ทำแล้ว13396397398398ทำแล้ว 31/10/25596628212119
274. อบต.สาหร่าย (ชุมพวง)ทำแล้ว8357357357357ทำแล้ว 28/11/25598390411
275. อบต.สำนักตะคร้อ (เทพารักษ์)ทำแล้ว6289266266266ทำแล้ว 31/10/2560372494443
276. อบต.สำพะเนียง (โนนแดง)ทำแล้ว10172123119118ทำแล้ว 31/10/2559791141048987
277. อบต.สำโรง (โนนไทย)ทำแล้ว513213010797ทำแล้ว 31/10/25592758413434
278. อบต.สำโรง (ปักธงชัย)ทำแล้ว12203287310310ทำแล้ว 31/10/25593181222
279. อบต.สีคิ้ว (สีคิ้ว)ทำแล้ว715411810494ทำแล้ว 08/12/255954232322
280. อบต.สีดา (สีดา)ทำแล้ว10107686770ทำแล้ว 31/10/255928471377
281. อบต.สี่มุม (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว6215228229273ทำแล้ว 31/10/25592255655
282. อบต.สีสุก (แก้งสนามนาง)ทำแล้ว6345354353353ทำแล้ว 31/10/2559126171119117110
283. อบต.สีสุก (จักราช)ทำแล้ว51331188991ทำแล้ว 10/11/2559153262526
284. อบต.สุขเกษม (ปักธงชัย)ทำแล้ว6306134134134ทำแล้ว 11/11/255924107565553
285. อบต.สุขไพบูลย์ (เสิงสาง)ทำแล้ว6102153132129ทำแล้ว 30/11/25591673707069
286. อบต.สูงเนิน (สูงเนิน)ทำแล้ว11294296296296ทำแล้ว 31/10/2559127767676
287. อบต.เสมา (สูงเนิน)ทำแล้ว1063646464ทำแล้ว 25/11/25593075433028
288. อบต.เสมาใหญ่ (บัวใหญ่)ทำแล้ว1039464339ทำแล้ว 31/10/25594338292928
289. อบต.เสิงสาง (เสิงสาง)ทำแล้ว992959492ทำแล้ว 28/12/25591493514947
290. อบต.หนองกระทุ่ม (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว1080727373ทำแล้ว 17/11/25591067494149
291. อบต.หนองกราด (ด่านขุนทด)ทำแล้ว560585757ทำแล้ว 31/10/255915763
292. อบต.หนองขาม (จักราช)ทำแล้ว410710196105ทำแล้ว 02/05/256126112676767
293. อบต.หนองค่าย (ประทาย)ทำแล้ว5189334332312ทำแล้ว 31/10/2559982303028
294. อบต.หนองงูเหลือม (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว8282276266253ทำแล้ว 24/11/25594586242424
295. อบต.หนองจะบก (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว8262262262263ทำแล้ว 28/11/255928792476
296. อบต.หนองแจ้งใหญ่ (บัวใหญ่)ทำแล้ว10188167131115ทำแล้ว 31/10/255934561043
297. อบต.หนองตะไก้ (สูงเนิน)ทำแล้ว5181182182182ทำแล้ว 22/11/25594754161313
298. อบต.หนองตะไก้ (หนองบุญมาก)ทำแล้ว10299263249246ทำแล้ว 30/11/255949136393836
299. อบต.หนองตาดใหญ่ (สีดา)ทำแล้ว6319346346346ทำแล้ว 30/11/2559100131544
300. อบต.หนองไทร (ด่านขุนทด)ทำแล้ว10136191127114ทำแล้ว 31/10/25593280211
301. อบต.หนองน้ำแดง (ปากช่อง)ทำแล้ว7217218203195ทำแล้ว 29/11/2559352777
302. อบต.หนองบัว (คง)ทำแล้ว7314316313313ทำแล้ว 18/11/25598570454444
303. อบต.หนองบัวน้อย (สีคิ้ว)ทำแล้ว62571588657ทำแล้ว 23/03/25604115101010
304. อบต.หนองบัวละคร (ด่านขุนทด)ทำแล้ว5128110107109ทำแล้ว 28/10/25591370332929
305. อบต.หนองบัวศาลา (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว6831009695ทำแล้ว 15/11/255966373734
306. อบต.หนองบุนนาก (หนองบุญมาก)ทำแล้ว6267282262247ทำแล้ว 28/11/25599372515147
307. อบต.หนองพลวง (จักราช)ทำแล้ว12344333331329ทำแล้ว 30/11/25591787646464
308. อบต.หนองพลวง (ประทาย)ทำแล้ว6122103100101ทำแล้ว 27/10/255932555
309. อบต.หนองมะนาว (คง)ทำแล้ว10206173138114ทำแล้ว 26/05/256038103393936
310. อบต.หนองไม้ไผ่ (หนองบุญมาก)ทำแล้ว671727274ทำแล้ว 21/11/25591262443
311. อบต.หนองยาง (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว643434343ทำแล้ว 31/05/2560326121210
312. อบต.หนองระเวียง (พิมาย)ทำแล้ว6137121120112ทำแล้ว 31/05/25602083747474
313. อบต.หนองระเวียง (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว659494848ทำแล้ว 31/10/255986115727270
314. อบต.หนองแวง (เทพารักษ์)ทำแล้ว10505507505508ทำแล้ว 25/11/255936112222121
315. อบต.หนองสรวง (ขามทะเลสอ)ทำแล้ว61,2971,279596597ทำแล้ว 3556141413
316. อบต.หนองสาหร่าย (ปากช่อง)ทำแล้ว10230219211209ทำแล้ว 08/02/2561151691332
317. อบต.หนองหญ้าขาว (สีคิ้ว)ทำแล้ว7274276276276ทำแล้ว 30/11/255942433
318. อบต.หนองหลัก (ชุมพวง)ทำแล้ว6202209178201ทำแล้ว 31/10/255946174191716
319. อบต.หนองหว้า (บัวลาย)ทำแล้ว5342342342342ทำแล้ว 31/10/2559124102767676
320. อบต.หนองหอย (พระทองคำ)ทำแล้ว1099898585ทำแล้ว 29/11/2559462454543
321. อบต.หนองหัวฟาน (ขามสะแกแสง)ทำแล้ว6164158135123ทำแล้ว 15/05/256064222
322. อบต.หมื่นไวย (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว7109142126149ทำแล้ว 22/11/25594945272727
323. อบต.หลุ่งตะเคียน (ห้วยแถลง)ทำแล้ว10399397396395ทำแล้ว 15/11/2559149737136
324. อบต.หลุ่งประดู่ (ห้วยแถลง)ทำแล้ว789313317363ทำแล้ว 14/11/25593969363636
325. อบต.หลุมข้าว (โนนสูง)ทำแล้ว6150193180190ทำแล้ว 28/11/25592399686661
326. อบต.ห้วยแคน (ห้วยแถลง)ทำแล้ว5149123111109ทำแล้ว 27/10/25592544323231
327. อบต.ห้วยแถลง (ห้วยแถลง)ทำแล้ว6623667623623ทำแล้ว 01/03/2559118666
328. อบต.ห้วยบง (ด่านขุนทด)ทำแล้ว7415282264259ทำแล้ว 30/11/25595380232323
329. อบต.ห้วยยาง (บัวใหญ่)ทำแล้ว10183182182182ทำแล้ว 31/10/25592760303030
330. อบต.หันห้วยทราย (ประทาย)ทำแล้ว7278278278278ทำแล้ว 09/03/256079413030
331. อบต.หินโคน (จักราช)ทำแล้ว8221221139143ทำแล้ว 31/10/25593662333333
332. อบต.หินดาด (ห้วยแถลง)ทำแล้ว7127578637ทำแล้ว 27/10/255987167585643
333. อบต.หินดาด (ด่านขุนทด)ทำแล้ว7938937937937ทำแล้ว 15/11/25591684363434
334. อบต.อุดมทรัพย์ (วังน้ำเขียว)ทำแล้ว12225220220377ทำแล้ว 28/11/255931025052
รวม 334 อปท.3342,59474,08968,86065,38964,44933414,95028,89612,09810,69510,134
ข้อมูล ณ 07/08/2563