รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครราชสีมา ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.นครราชสีมา (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว101,078801785774ทำแล้ว 29/12/2559240652541816
2. เทศบาลนครนครราชสีมา (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว4229186182170ทำแล้ว 29/12/2559106202858579
3. เทศบาลเมืองบัวใหญ่ (บัวใหญ่)ทำแล้ว10309265206197ทำแล้ว 30/11/2559166154413635
4. เทศบาลเมืองปากช่อง (ปากช่อง)ทำแล้ว8145191109124ทำแล้ว 28/10/25596048191816
5. เทศบาลเมืองเมืองปัก (ปักธงชัย)ทำแล้ว10206217215198ทำแล้ว 28/12/2560127847978
6. เทศบาลเมืองสีคิ้ว (สีคิ้ว)ทำแล้ว10167108104105ทำแล้ว 28/10/2559121153252517
7. เทศบาลตำบลกงรถ (ห้วยแถลง)ทำแล้ว5200201144134ทำแล้ว 28/10/2559145131313
8. เทศบาลตำบลกลางดง (ปากช่อง)ทำแล้ว7158152146143ทำแล้ว 30/11/2559101877
9. เทศบาลตำบลกุดจิก (สูงเนิน)ทำแล้ว6178176169165ทำแล้ว 07/12/255917571096
10. เทศบาลตำบลขามทะเลสอ (ขามทะเลสอ)ทำแล้ว7144160159159ทำแล้ว 18/06/25613947321
11. เทศบาลตำบลขามสะแกแสง (ขามสะแกแสง)ทำแล้ว10181187187187ทำแล้ว 28/10/2559897252425
12. เทศบาลตำบลขุย (ลำทะเมนชัย)ทำแล้ว10172172172172ทำแล้ว 28/10/25593873262524
13. เทศบาลตำบลครบุรีใต้ (ครบุรี)ทำแล้ว12516516516516ทำแล้ว 30/11/25592291232320
14. เทศบาลตำบลคลองไผ่ (สีคิ้ว)ทำแล้ว1192888287ทำแล้ว 31/10/25591164333333
15. เทศบาลตำบลโคกกรวด (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว10147183181180ทำแล้ว 30/11/25591383333232
16. เทศบาลตำบลโคกสวาย (โนนไทย)ทำแล้ว10168686869ทำแล้ว 31/10/255989102151515
17. เทศบาลตำบลโคกสูง (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว10246208216270ทำแล้ว 29/11/25593752700
18. เทศบาลตำบลจระเข้หิน (ครบุรี)ทำแล้ว8368392335337ทำแล้ว 31/10/25592380171717
19. เทศบาลตำบลจอหอ (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว689666056ทำแล้ว 30/11/25593458211816
20. เทศบาลตำบลจักราช (จักราช)ทำแล้ว12147149149149ทำแล้ว 29/11/25596594311
21. เทศบาลตำบลช่องแมว (ลำทะเมนชัย)ทำแล้ว7318320320320ทำแล้ว 08/11/255952105242323
22. เทศบาลตำบลชุมพวง (ชุมพวง)ทำแล้ว9147123123111ทำแล้ว 11/11/2559276141414
23. เทศบาลตำบลแชะ (ครบุรี)ทำแล้ว9174130124124ทำแล้ว 13/12/255959312827
24. เทศบาลตำบลโชคชัย (โชคชัย)ทำแล้ว612212511096ทำแล้ว 30/11/255928100292929
25. เทศบาลตำบลไชยมงคล (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว10276118115115ทำแล้ว 28/10/255945700
26. เทศบาลตำบลดอนหวาย (โนนสูง)ทำแล้ว10180919191ทำแล้ว 22/05/25602080181711
27. เทศบาลตำบลด่านเกวียน (โชคชัย)ทำแล้ว6147968579ทำแล้ว 31/10/255969655
28. เทศบาลตำบลด่านขุนทด (ด่านขุนทด)ทำแล้ว7296296296296ทำแล้ว 31/10/255910670231916
29. เทศบาลตำบลด่านคล้า (โนนสูง)ทำแล้ว7150129128125ทำแล้ว 31/10/255910383333333
30. เทศบาลตำบลตลาด (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว6277280280280ทำแล้ว 25/10/255919244322
31. เทศบาลตำบลตลาดแค (โนนสูง)ทำแล้ว10420424424424ทำแล้ว 22/11/25599312314106
32. เทศบาลตำบลตะขบ (ปักธงชัย)ทำแล้ว5269158139118ทำแล้ว 16/11/25591767232018
33. เทศบาลตำบลท่าช้าง (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว10127127125121ทำแล้ว 14/11/255988987
34. เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (โชคชัย)ทำแล้ว6921277569ทำแล้ว 30/11/25596541187
35. เทศบาลตำบลเทพาลัย (คง)ทำแล้ว10368455471465ทำแล้ว 30/11/25592273777
36. เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล (ครบุรี)ทำแล้ว10143133125121ทำแล้ว 30/11/25592476202017
37. เทศบาลตำบลนกออก (ปักธงชัย)ทำแล้ว10241283260241 ยังไม่อนุมัติ 14105500
38. เทศบาลตำบลโนนแดง (โนนแดง)ทำแล้ว12317293290260ทำแล้ว 31/05/256011123221
39. เทศบาลตำบลโนนไทย (โนนไทย)ทำแล้ว10193203190185ทำแล้ว 29/11/255987252219
40. เทศบาลตำบลโนนเมือง (ขามสะแกแสง)ทำแล้ว7130134132130ทำแล้ว 27/10/2559517413129
41. เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ (เสิงสาง)ทำแล้ว5130120120119ทำแล้ว 30/11/25596111725247
42. เทศบาลตำบลโนนสูง (โนนสูง)ทำแล้ว9217214212213ทำแล้ว 30/11/255945142222222
43. เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง (ปักธงชัย)ทำแล้ว7127124123215ทำแล้ว 31/05/25605884222120
44. เทศบาลตำบลบัลลังก์ (โนนไทย)ทำแล้ว101041485658ทำแล้ว 31/10/25594667313131
45. เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว8129155146140ทำแล้ว 31/10/25593856343328
46. เทศบาลตำบลบ้านยาง (ลำทะเมนชัย)ทำแล้ว12145301616ทำแล้ว 29/03/256013615710108
47. เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม (บ้านเหลื่อม)ทำแล้ว19288290293315ทำแล้ว 31/10/2559432631038651
48. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว10113998590ทำแล้ว 31/10/2559107511109
49. เทศบาลตำบลบึงสำโรง (แก้งสนามนาง)ทำแล้ว4147154146144ทำแล้ว 31/10/25592179232221
50. เทศบาลตำบลปรุใหญ่ (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว10131122109119ทำแล้ว 31/10/255927112242424
51. เทศบาลตำบลปะทาย (ประทาย)ทำแล้ว51291049393ทำแล้ว 31/10/255938103534038
52. เทศบาลตำบลปักธงชัย (ปักธงชัย)ทำแล้ว722915418650ทำแล้ว 29/11/255920090212120
53. เทศบาลตำบลพระทองคำ (พระทองคำ)ทำแล้ว621751313ทำแล้ว 28/10/25591821311
54. เทศบาลตำบลพันดุง (ขามทะเลสอ)ทำแล้ว6337362362362ทำแล้ว 31/10/255950121110
55. เทศบาลตำบลพิมาย (พิมาย)ทำแล้ว3201182183174ทำแล้ว 31/05/25602168171715
56. เทศบาลตำบลพุดซา (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว6145207235320ทำแล้ว 31/10/255954115373737
57. เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว8346341345342ทำแล้ว 29/10/25596654181717
58. เทศบาลตำบลไพล (ลำทะเมนชัย)ทำแล้ว6172121108102ทำแล้ว 29/11/255948212019
59. เทศบาลตำบลมะค่า (โนนสูง)ทำแล้ว1077858478ทำแล้ว 31/10/256026518169
60. เทศบาลตำบลเมืองคง (คง)ทำแล้ว101421009589ทำแล้ว 30/11/25592856833
61. เทศบาลตำบลเมืองยาง (เมืองยาง)ทำแล้ว8112848075ทำแล้ว 12/04/25602183333330
62. เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว4210293134ทำแล้ว 31/05/25601617141111
63. เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ (พิมาย)ทำแล้ว5191141146208ทำแล้ว 31/01/25601132523837
64. เทศบาลตำบลลาดบัวขาว (สีคิ้ว)ทำแล้ว10122124124124ทำแล้ว 15/12/25591075302819
65. เทศบาลตำบลลำนางแก้ว (ปักธงชัย)ทำแล้ว7106957368ทำแล้ว 30/11/25592172151413
66. เทศบาลตำบลวังไทร (ปากช่อง)ทำแล้ว5165159157170ทำแล้ว 29/12/255973322923
67. เทศบาลตำบลวังหิน (โนนแดง)ทำแล้ว10384388391390ทำแล้ว 28/10/2559401622200
68. เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ (วังน้ำเขียว)ทำแล้ว9146148148148ทำแล้ว 28/11/25592961111
69. เทศบาลตำบลสระพระ (พระทองคำ)ทำแล้ว7217262292286ทำแล้ว 26/12/2559495214129
70. เทศบาลตำบลสีดา (สีดา)ทำแล้ว10121122107109ทำแล้ว 17/10/255922633
71. เทศบาลตำบลสีมามงคล (ปากช่อง)ทำแล้ว6168136151176ทำแล้ว 31/10/255940851455
72. เทศบาลตำบลสุรนารี (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว6270193130124ทำแล้ว 31/10/25591176212021
73. เทศบาลตำบลสูงเนิน (สูงเนิน)ทำแล้ว758152157160ทำแล้ว 31/10/25592154302422
74. เทศบาลตำบลเสิงสาง (เสิงสาง)ทำแล้ว5169167155157ทำแล้ว 29/11/255912106414141
75. เทศบาลตำบลหนองกราด (ด่านขุนทด)ทำแล้ว1076656056ทำแล้ว 28/10/25596314111
76. เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว9412378378378ทำแล้ว 28/10/25593512125148
77. เทศบาลตำบลหนองน้ำใส (สีคิ้ว)ทำแล้ว6304339339342ทำแล้ว 31/10/256010241111010
78. เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด (ด่านขุนทด)ทำแล้ว10159159159159ทำแล้ว 31/10/255916067131313
79. เทศบาลตำบลหนองบัวลาย (บัวลาย)ทำแล้ว5354354354354ทำแล้ว 18/05/256039887
80. เทศบาลตำบลหนองบัววง (ลำทะเมนชัย)ทำแล้ว6177119108105ทำแล้ว 18/11/2559764303028
81. เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด (บัวใหญ่)ทำแล้ว6246218165158ทำแล้ว 26/10/25592889282828
82. เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว6165151149148ทำแล้ว 27/10/25592273333
83. เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน (ขามสะแกแสง)ทำแล้ว6278278278278ทำแล้ว 29/11/25593583352929
84. เทศบาลตำบลหนองหัวแรต (หนองบุญมาก)ทำแล้ว6110113111109ทำแล้ว 29/11/25594369610
85. เทศบาลตำบลหมูสี (ปากช่อง)ทำแล้ว1037234184ทำแล้ว 29/11/25593091292929
86. เทศบาลตำบลห้วยแถลง (ห้วยแถลง)ทำแล้ว688686974ทำแล้ว 23/11/25591758151514
87. เทศบาลตำบลหัวทะเล (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว7287225180148ทำแล้ว 31/10/2559122225595958
88. เทศบาลตำบลหินดาด (ห้วยแถลง)ทำแล้ว10265226219189ทำแล้ว 28/11/2559699118118
89. เทศบาลตำบลแหลมทอง (หนองบุญมาก)ทำแล้ว6280162134120ทำแล้ว 24/11/255913179121212
90. เทศบาลตำบลใหม่ (โนนสูง)ทำแล้ว619314916980ทำแล้ว 24/11/2559682212121
91. เทศบาลตำบลอรพิมพ์ (ครบุรี)ทำแล้ว10163139144154ทำแล้ว 69303030
92. อบต.กระชอน (พิมาย)ทำแล้ว7135968593ทำแล้ว 07/12/25595265292926
93. อบต.กระทุ่มราย (ประทาย)ทำแล้ว577126114115ทำแล้ว 29/11/25591367414140
94. อบต.กระโทก (โชคชัย)ทำแล้ว8153157117108ทำแล้ว 25/11/25593288302830
95. อบต.กระเบื้องนอก (เมืองยาง)ทำแล้ว6286287287287ทำแล้ว 29/11/25591254121010
96. อบต.กระเบื้องใหญ่ (พิมาย)ทำแล้ว4113113113113ทำแล้ว 28/10/2559858343433
97. อบต.กฤษณา (สีคิ้ว)ทำแล้ว10195242244216ทำแล้ว 30/11/25592882766
98. อบต.กำปัง (โนนไทย)ทำแล้ว9179192176161ทำแล้ว 31/10/25591553323229
99. อบต.กุดจอก (บัวใหญ่)ทำแล้ว4136134122104ทำแล้ว 10/11/2559161444235
100. อบต.กุดจิก (สูงเนิน)ทำแล้ว481817172ทำแล้ว 10/11/2559647181415
101. อบต.กุดน้อย (สีคิ้ว)ทำแล้ว7130129127244ทำแล้ว 02/12/255911768332
102. อบต.กุดโบสถ์ (เสิงสาง)ทำแล้ว61351019997ทำแล้ว 30/11/2559485514644
103. อบต.กุดพิมาน (ด่านขุนทด)ทำแล้ว6152157151154ทำแล้ว 29/11/25591083282424
104. อบต.เกษมทรัพย์ (ปักธงชัย)ทำแล้ว12156127151107ทำแล้ว 31/05/25602966252118
105. อบต.แก้งสนามนาง (แก้งสนามนาง)ทำแล้ว10250255254254ทำแล้ว 10/10/255911101533
106. อบต.ขนงพระ (ปากช่อง)ทำแล้ว8135115110106ทำแล้ว 30/11/255911974242423
107. อบต.ขามเฒ่า (โนนสูง)ทำแล้ว6170149123110ทำแล้ว 31/10/255955261516
108. อบต.ขามทะเลสอ (ขามทะเลสอ)ทำแล้ว8453427406409ทำแล้ว 31/10/255921855
109. อบต.ขามสมบูรณ์ (คง)ทำแล้ว10224225222216ทำแล้ว 08/11/25597675191515
110. อบต.ขามสะแกแสง (ขามสะแกแสง)ทำแล้ว6170123120119ทำแล้ว 31/10/25595752133
111. อบต.ขุนทอง (บัวใหญ่)ทำแล้ว6245212210234ทำแล้ว 31/10/25591594402018
112. อบต.ครบุรี (ครบุรี)ทำแล้ว6307308317318ทำแล้ว 18/11/255910462777
113. อบต.คลองไผ่ (สีคิ้ว)ทำแล้ว10145147147145ทำแล้ว 24/11/255913836222
114. อบต.คลองม่วง (ปากช่อง)ทำแล้ว6226186204208ทำแล้ว 14/11/255967218888888
115. อบต.คลองเมือง (จักราช)ทำแล้ว10158156153150ทำแล้ว 26/12/25595161644
116. อบต.ค้างพลู (โนนไทย)ทำแล้ว8222210187182ทำแล้ว 01/01/25594553191818
117. อบต.คูขาด (คง)ทำแล้ว8182200194175ทำแล้ว 31/10/255919123322929
118. อบต.โคกกระชาย (ครบุรี)ทำแล้ว12173170163203ทำแล้ว 14/11/25593574373737
119. อบต.โคกกระเบื้อง (บ้านเหลื่อม)ทำแล้ว12233240207211ทำแล้ว 19/10/255998202020
120. อบต.โคกกลาง (ประทาย)ทำแล้ว8139128187111ทำแล้ว 18/11/2559552900
121. อบต.โคกไทย (ปักธงชัย)ทำแล้ว6424429429429ทำแล้ว 13/12/255912380141313
122. อบต.โค้งยาง (สูงเนิน)ทำแล้ว10115119119119ทำแล้ว 31/10/255962221817
123. อบต.โคราช (สูงเนิน)ทำแล้ว10202203204204ทำแล้ว 15/11/255956141312
124. อบต.งิ้ว (ปักธงชัย)ทำแล้ว8154164130232ทำแล้ว 15/11/25593894272319
125. อบต.งิ้ว (ห้วยแถลง)ทำแล้ว10249298301303ทำแล้ว 31/10/2559854666
126. อบต.จระเข้หิน (ครบุรี)ทำแล้ว10908698344ทำแล้ว 15/11/2559173644
127. อบต.จอหอ (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว6456459459459ทำแล้ว 30/11/25591621288
128. อบต.จักราช (จักราช)ทำแล้ว1014917414171 ยังไม่อนุมัติ 464322827
129. อบต.จันทึก (ปากช่อง)ทำแล้ว9466328314264ทำแล้ว 31/10/25591163191919
130. อบต.จันอัด (โนนสูง)ทำแล้ว610211397104ทำแล้ว 31/10/25594969222222
131. อบต.เฉลียง (ครบุรี)ทำแล้ว12271271271271ทำแล้ว 15/12/25595573232322
132. อบต.ช่อระกา (บ้านเหลื่อม)ทำแล้ว10116105103128ทำแล้ว 31/10/25592880494947
133. อบต.ช้างทอง (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว777777777ทำแล้ว 22/11/25592360777
134. อบต.ชีวาน (พิมาย)ทำแล้ว473858368ทำแล้ว 24/11/2559154272727
135. อบต.ชีวึก (ขามสะแกแสง)ทำแล้ว51621088466ทำแล้ว 28/10/2559131888
136. อบต.ชุมพวง (ชุมพวง)ทำแล้ว699797875ทำแล้ว 29/11/2559215619115
137. อบต.แชะ (ครบุรี)ทำแล้ว10193170202192ทำแล้ว 30/11/2559247161111
138. อบต.โชคชัย (โชคชัย)ทำแล้ว6199200197196ทำแล้ว 14/12/255958108676464
139. อบต.ดงใหญ่ (พิมาย)ทำแล้ว6169162154148ทำแล้ว 31/10/255998160766059
140. อบต.ดอน (ปักธงชัย)ทำแล้ว8104363333ทำแล้ว 31/10/25591551001900
141. อบต.ดอนชมพู (โนนสูง)ทำแล้ว8167167167167ทำแล้ว 31/10/25594470422
142. อบต.ดอนตะหนิน (บัวใหญ่)ทำแล้ว7303220153143ทำแล้ว 14/11/25593844121211
143. อบต.ดอนมัน (ประทาย)ทำแล้ว5415557528517ทำแล้ว 29/11/2559999151111
144. อบต.ดอนเมือง (สีคิ้ว)ทำแล้ว7119858592ทำแล้ว 25/11/2559105011108
145. อบต.ดอนยาวใหญ่ (โนนแดง)ทำแล้ว6156149144139ทำแล้ว 20/07/2560144181718
146. อบต.ดอนใหญ่ (คง)ทำแล้ว10284182176160ทำแล้ว 14/11/2559144655
147. อบต.ด่านเกวียน (โชคชัย)ทำแล้ว8115131131126ทำแล้ว 28/11/25596100272724
148. อบต.ด่านขุนทด (ด่านขุนทด)ทำแล้ว10473489489489ทำแล้ว 31/10/255945114717171
149. อบต.ด่านจาก (โนนไทย)ทำแล้ว52071209593ทำแล้ว 31/10/25591119342820
150. อบต.ด่านช้าง (บัวใหญ่)ทำแล้ว5174164155159ทำแล้ว 31/10/25591491341713
151. อบต.ด่านนอก (ด่านขุนทด)ทำแล้ว5316317317317ทำแล้ว 31/10/255982343434
152. อบต.ด่านใน (ด่านขุนทด)ทำแล้ว411611210992ทำแล้ว 31/10/25594380181816
153. อบต.ตลาดไทร (ประทาย)ทำแล้ว10236239221223ทำแล้ว 28/10/255912622600
154. อบต.ตลาดไทร (ชุมพวง)ทำแล้ว8284237231225ทำแล้ว 28/11/255950101434242
155. อบต.ตะโก (ห้วยแถลง)ทำแล้ว6112116116116ทำแล้ว 28/10/255967171515
156. อบต.ตะขบ (ปักธงชัย)ทำแล้ว10730149123117ทำแล้ว 29/11/2559486313126
157. อบต.ตะคุ (ปักธงชัย)ทำแล้ว7269268268267ทำแล้ว 22/11/255978117201715
158. อบต.ตะเคียน (ด่านขุนทด)ทำแล้ว10198281291310ทำแล้ว 08/11/25591184303028
159. อบต.ตะแบกบาน (ครบุรี)ทำแล้ว5108108108108ทำแล้ว 15/12/2559248151512
160. อบต.ตาจั่น (คง)ทำแล้ว10372184166142ทำแล้ว 15/11/255915100202019
161. อบต.ตูม (ปักธงชัย)ทำแล้ว6228233217214ทำแล้ว 15/11/25599105433028
162. อบต.โตนด (โนนสูง)ทำแล้ว5123172195230ทำแล้ว 15/11/25592198313029
163. อบต.ถนนโพธิ์ (โนนไทย)ทำแล้ว7101746872ทำแล้ว 31/10/25592523422
164. อบต.ทองหลาง (จักราช)ทำแล้ว7128108108107ทำแล้ว 30/11/255918100252422
165. อบต.ทับสวาย (ห้วยแถลง)ทำแล้ว7209236216193ทำแล้ว 31/10/255929102403030
166. อบต.ทัพรั้ง (พระทองคำ)ทำแล้ว9288289288268ทำแล้ว 29/12/25592447991
167. อบต.ท่าจะหลุง (โชคชัย)ทำแล้ว7751048472ทำแล้ว 27/05/255941444
168. อบต.ท่าช้าง (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว10167135206202ทำแล้ว 30/11/2559271666
169. อบต.ท่าลาด (ชุมพวง)ทำแล้ว8477476399399ทำแล้ว 31/10/255966222
170. อบต.ท่าลาดขาว (โชคชัย)ทำแล้ว12158155147142ทำแล้ว 31/10/2559963222122
171. อบต.ท่าหลวง (พิมาย)ทำแล้ว5204178177126ทำแล้ว 24/11/25591282424241
172. อบต.ท่าอ่าง (โชคชัย)ทำแล้ว6223229254184ทำแล้ว 28/11/25591584303029
173. อบต.ทุ่งสว่าง (ประทาย)ทำแล้ว1073686164ทำแล้ว 31/10/25591751332
174. อบต.ทุ่งอรุณ (โชคชัย)ทำแล้ว693737469ทำแล้ว 31/08/2559335612
175. อบต.เทพาลัย (คง)ทำแล้ว6126837676ทำแล้ว 09/05/25592165181111
176. อบต.ไทยเจริญ (หนองบุญมาก)ทำแล้ว81171099695ทำแล้ว 10/11/25591759202018
177. อบต.ไทยสามัคคี (วังน้ำเขียว)ทำแล้ว10865409298300ทำแล้ว 01/03/256034862111
178. อบต.ธงชัยเหนือ (ปักธงชัย)ทำแล้ว5222232231266ทำแล้ว 24/11/25592377202018
179. อบต.ธารปราสาท (โนนสูง)ทำแล้ว7216212211217ทำแล้ว 28/10/255959252525
180. อบต.ธารละหลอด (พิมาย)ทำแล้ว5204163144131ทำแล้ว 31/10/25592197322516
181. อบต.นากลาง (สูงเนิน)ทำแล้ว631292929ทำแล้ว 30/11/25596785413125
182. อบต.นางรำ (ประทาย)ทำแล้ว10261191183190ทำแล้ว 16/11/25592297534839
183. อบต.นิคมสร้างตนเอง (พิมาย)ทำแล้ว9415420418418ทำแล้ว 14/11/25592290342929
184. อบต.โนนค่า (สูงเนิน)ทำแล้ว10178180180180ทำแล้ว 31/10/255918211222
185. อบต.โนนจาน (บัวลาย)ทำแล้ว10182126115112ทำแล้ว 31/10/25595584999
186. อบต.โนนแดง (โนนแดง)ทำแล้ว7212213393393ทำแล้ว 30/11/255974141414
187. อบต.โนนตาเถร (โนนแดง)ทำแล้ว7247178153141ทำแล้ว 28/10/25593860202019
188. อบต.โนนตูม (ชุมพวง)ทำแล้ว8348206133141ทำแล้ว 10/04/25601255933
189. อบต.โนนเต็ง (คง)ทำแล้ว6258259259259ทำแล้ว 31/03/25601693292222
190. อบต.โนนทองหลาง (บัวใหญ่)ทำแล้ว1097989087ทำแล้ว 18/11/255930106372928
191. อบต.โนนไทย (โนนไทย)ทำแล้ว10451447447447ทำแล้ว 30/11/255991111111
192. อบต.โนนประดู่ (สีดา)ทำแล้ว10127124126129ทำแล้ว 31/10/25594980171414
193. อบต.โนนเพ็ด (ประทาย)ทำแล้ว6117157134133ทำแล้ว 28/10/25593674414139
194. อบต.โนนเมืองพัฒนา (ด่านขุนทด)ทำแล้ว8281287287287ทำแล้ว 31/10/25595460555
195. อบต.โนนยอ (ชุมพวง)ทำแล้ว8340340340340ทำแล้ว 29/11/255957211817
196. อบต.โนนรัง (ชุมพวง)ทำแล้ว8184188180167ทำแล้ว 28/12/25592878161010
197. อบต.โนนสมบูรณ์ (เสิงสาง)ทำแล้ว5183200211183ทำแล้ว 09/11/25597108505050
198. อบต.โนนสำราญ (แก้งสนามนาง)ทำแล้ว10414405411404ทำแล้ว 31/10/25594341932
199. อบต.โนนอุดม (เมืองยาง)ทำแล้ว10215123117120ทำแล้ว 25/11/2559176310109
200. อบต.ในเมือง (พิมาย)ทำแล้ว61,611888756336ทำแล้ว 28/10/2559142541610
201. อบต.บัวลาย (บัวลาย)ทำแล้ว6247246250230ทำแล้ว 28/10/255923555
202. อบต.บัวใหญ่ (บัวใหญ่)ทำแล้ว9240267222228ทำแล้ว 30/10/2559490766
203. อบต.บ้านเก่า (ด่านขุนทด)ทำแล้ว8372374374374ทำแล้ว 31/10/2559494201342
204. อบต.บ้านเกาะ (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว6113898786ทำแล้ว 15/11/255941101010
205. อบต.บ้านปรางค์ (คง)ทำแล้ว6146203258224ทำแล้ว 28/11/25593258211917
206. อบต.บ้านแปรง (ด่านขุนทด)ทำแล้ว6344347347347ทำแล้ว 23/12/255910670111
207. อบต.บ้านราษฎร์ (เสิงสาง)ทำแล้ว6189138138145ทำแล้ว 30/10/255953232223
208. อบต.บ้านวัง (โนนไทย)ทำแล้ว10255273226211ทำแล้ว 31/10/25601254553
209. อบต.บ้านหัน (สีคิ้ว)ทำแล้ว5332241209162ทำแล้ว 31/05/25606259272724
210. อบต.บ้านเหลื่อม (บ้านเหลื่อม)ทำแล้ว5191185184182ทำแล้ว 31/10/255964393939
211. อบต.บ้านใหม่ (หนองบุญมาก)ทำแล้ว10195182182182ทำแล้ว 08/11/255924611
212. อบต.บ้านใหม่ (ครบุรี)ทำแล้ว8208199244266ทำแล้ว 13/12/25591102424242
213. อบต.บิง (โนนสูง)ทำแล้ว558635852ทำแล้ว 14/11/255949151513
214. อบต.บึงปรือ (เทพารักษ์)ทำแล้ว8355172120ทำแล้ว 31/10/2559566555
215. อบต.บึงพะไล (แก้งสนามนาง)ทำแล้ว7172201197159ทำแล้ว 31/10/25592295292929
216. อบต.บึงอ้อ (ขามทะเลสอ)ทำแล้ว7282166110102ทำแล้ว 01/12/2559319222
217. อบต.บุ่งขี้เหล็ก (สูงเนิน)ทำแล้ว10410411411411ทำแล้ว 18/11/25593582665
218. อบต.โบสถ์ (พิมาย)ทำแล้ว7479207194188ทำแล้ว 30/11/255972168323029
219. อบต.ประทาย (ประทาย)ทำแล้ว688878888ทำแล้ว 25/10/255946124484231
220. อบต.ประสุข (ชุมพวง)ทำแล้ว792979896ทำแล้ว 29/11/25592456161410
221. อบต.ปากช่อง (ปากช่อง)ทำแล้ว10404311334271ทำแล้ว 30/12/25597798653
222. อบต.โป่งแดง (ขามทะเลสอ)ทำแล้ว8187189185186ทำแล้ว 31/10/255946333
223. อบต.โป่งตาลอง (ปากช่อง)ทำแล้ว8222161148126ทำแล้ว 13/12/255952665
224. อบต.พญาเย็น (ปากช่อง)ทำแล้ว5265266264267ทำแล้ว 29/11/2559159181618
225. อบต.พระพุทธ (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว1093898385ทำแล้ว 15/11/2559952252322
226. อบต.พลกรัง (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว8206207207207ทำแล้ว 01/12/255941422
227. อบต.พลสงคราม (โนนสูง)ทำแล้ว10394406407407ทำแล้ว 30/10/2560177543
228. อบต.พลับพลา (โชคชัย)ทำแล้ว6183195198180ทำแล้ว 13/12/25591283343231
229. อบต.พะงาด (ขามสะแกแสง)ทำแล้ว5195210228247ทำแล้ว 27/11/2559583221919
230. อบต.พะเนา (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว5196169112109ทำแล้ว 28/11/25592653211915
231. อบต.พังเทียม (พระทองคำ)ทำแล้ว10289202204197ทำแล้ว 30/05/2560961666
232. อบต.พันชนะ (ด่านขุนทด)ทำแล้ว6377436437436ทำแล้ว 31/10/255916639239
233. อบต.โพนทอง (สีดา)ทำแล้ว8170179163154ทำแล้ว 31/10/255940114700
234. อบต.ภูหลวง (ปักธงชัย)ทำแล้ว10183159149126ทำแล้ว 27/10/25592664282825
235. อบต.มะเกลือเก่า (สูงเนิน)ทำแล้ว10212176175172ทำแล้ว 15/11/2559104121212
236. อบต.มะเกลือใหม่ (สูงเนิน)ทำแล้ว10150140121119ทำแล้ว 29/05/2560126777
237. อบต.มะค่า (โนนไทย)ทำแล้ว1079807979ทำแล้ว 15/11/255916621298
238. อบต.มะค่า (โนนสูง)ทำแล้ว614240143288ทำแล้ว 28/10/2559381424239
239. อบต.มะเริง (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว5281276207213ทำแล้ว 28/11/25596581000
240. อบต.มาบกราด (พระทองคำ)ทำแล้ว12144143134133ทำแล้ว 31/10/25591711133234
241. อบต.มาบตะโกเอน (ครบุรี)ทำแล้ว10163193213214ทำแล้ว 15/11/25592564131111
242. อบต.มิตรภาพ (สีคิ้ว)ทำแล้ว5185233226226ทำแล้ว 03/11/25594365272726
243. อบต.เมืองเกษตร (ขามสะแกแสง)ทำแล้ว8216216216216ทำแล้ว 15/12/2559558413138
244. อบต.เมืองคง (คง)ทำแล้ว9165202223247ทำแล้ว 15/11/255922108515048
245. อบต.เมืองโดน (ประทาย)ทำแล้ว7101726157ทำแล้ว 31/10/255966302826
246. อบต.เมืองนาท (ขามสะแกแสง)ทำแล้ว8198198198198ทำแล้ว 16/12/2559344181615
247. อบต.เมืองปราสาท (โนนสูง)ทำแล้ว1012510711390ทำแล้ว 16/05/2559882144
248. อบต.เมืองพลับพลา (ห้วยแถลง)ทำแล้ว6288288288288ทำแล้ว 31/10/25598655272121
249. อบต.เมืองพะไล (บัวลาย)ทำแล้ว6137168169169ทำแล้ว 31/10/25599675353533
250. อบต.ระเริง (วังน้ำเขียว)ทำแล้ว8335724534ทำแล้ว 25733
251. อบต.ละลมใหม่พัฒนา (โชคชัย)ทำแล้ว6175149164181ทำแล้ว 18/11/2559142151515
252. อบต.ละหานปลาค้าว (เมืองยาง)ทำแล้ว10322323323323ทำแล้ว 30/12/2559105153423937
253. อบต.ลาดบัวขาว (สีคิ้ว)ทำแล้ว6434288296184ทำแล้ว 29/11/25599150272626
254. อบต.ลำคอหงษ์ (โนนสูง)ทำแล้ว11190322301152ทำแล้ว 10/11/255953252520
255. อบต.ลำเพียก (ครบุรี)ทำแล้ว61028656131ทำแล้ว 27/10/2559263241813
256. อบต.ลำมูล (โนนสูง)ทำแล้ว1012112011497ทำแล้ว 31/10/255963322
257. อบต.ลุงเขว้า (หนองบุญมาก)ทำแล้ว898105107102ทำแล้ว 31/10/25591460161110
258. อบต.วังกระทะ (ปากช่อง)ทำแล้ว592878472ทำแล้ว 15/12/25591442171716
259. อบต.วังน้ำเขียว (วังน้ำเขียว)ทำแล้ว10254254254254ทำแล้ว 18/11/2559577372515
260. อบต.วังโพธิ์ (บ้านเหลื่อม)ทำแล้ว4198203205201ทำแล้ว 31/10/255918103606060
261. อบต.วังไม้แดง (ประทาย)ทำแล้ว7213221203218ทำแล้ว 31/10/25595290141010
262. อบต.วังยายทอง (เทพารักษ์)ทำแล้ว12230418422424ทำแล้ว 25/11/25592599535039
263. อบต.วังโรงใหญ่ (สีคิ้ว)ทำแล้ว112021008174ทำแล้ว 31/10/25591261393939
264. อบต.วังหมี (วังน้ำเขียว)ทำแล้ว10705713713713ทำแล้ว 28/11/255933119222
265. อบต.ศรีละกอ (จักราช)ทำแล้ว7240148128134ทำแล้ว 10/11/255915050777
266. อบต.สระจรเข้ (ด่านขุนทด)ทำแล้ว6480534457348ทำแล้ว 11/11/255954323
267. อบต.สระตะเคียน (เสิงสาง)ทำแล้ว6175199174153ทำแล้ว 28/12/25591095474643
268. อบต.สระว่านพระยา (ครบุรี)ทำแล้ว9131473912ทำแล้ว 28/10/255971640
269. อบต.สะแกราช (ปักธงชัย)ทำแล้ว10507507507507ทำแล้ว 29/11/25597715132
270. อบต.สัมฤทธิ์ (พิมาย)ทำแล้ว8307291295308ทำแล้ว 31/07/25601572381712
271. อบต.สามเมือง (สีดา)ทำแล้ว7141136134135ทำแล้ว 10/10/25591573464642
272. อบต.สายออ (โนนไทย)ทำแล้ว10107939299ทำแล้ว 31/10/255935443
273. อบต.สารภี (หนองบุญมาก)ทำแล้ว13396397398398ทำแล้ว 31/10/255927131312
274. อบต.สาหร่าย (ชุมพวง)ทำแล้ว8357357357357ทำแล้ว 28/11/25598390411
275. อบต.สำนักตะคร้อ (เทพารักษ์)ทำแล้ว6289266266266ทำแล้ว 31/10/256072444038
276. อบต.สำพะเนียง (โนนแดง)ทำแล้ว10173122119118ทำแล้ว 31/10/255974110352221
277. อบต.สำโรง (โนนไทย)ทำแล้ว513213010797ทำแล้ว 31/10/25592758313029
278. อบต.สำโรง (ปักธงชัย)ทำแล้ว12288310310310ทำแล้ว 31/10/25593116222
279. อบต.สีคิ้ว (สีคิ้ว)ทำแล้ว715411810494ทำแล้ว 08/12/255954181817
280. อบต.สีดา (สีดา)ทำแล้ว10107686770ทำแล้ว 31/10/255911471377
281. อบต.สี่มุม (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว6213223233276ทำแล้ว 31/10/25591057655
282. อบต.สีสุก (แก้งสนามนาง)ทำแล้ว6346353353353ทำแล้ว 31/10/255935161565451
283. อบต.สีสุก (จักราช)ทำแล้ว51331188991ทำแล้ว 10/11/2559153181814
284. อบต.สุขเกษม (ปักธงชัย)ทำแล้ว6311134134134ทำแล้ว 11/11/255923107232323
285. อบต.สุขไพบูลย์ (เสิงสาง)ทำแล้ว6102153132129ทำแล้ว 30/11/25591673444139
286. อบต.สูงเนิน (สูงเนิน)ทำแล้ว11294296296296ทำแล้ว 31/10/2559126252525
287. อบต.เสมา (สูงเนิน)ทำแล้ว1063646464ทำแล้ว 25/11/25591256302824
288. อบต.เสมาใหญ่ (บัวใหญ่)ทำแล้ว1039464339ทำแล้ว 31/10/25593838292928
289. อบต.เสิงสาง (เสิงสาง)ทำแล้ว992959492ทำแล้ว 28/12/25591493424038
290. อบต.หนองกระทุ่ม (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว1080727373ทำแล้ว 17/11/25591067212020
291. อบต.หนองกราด (ด่านขุนทด)ทำแล้ว560585757ทำแล้ว 31/10/255915441
292. อบต.หนองขาม (จักราช)ทำแล้ว410811410096ทำแล้ว 31/10/255990272520
293. อบต.หนองค่าย (ประทาย)ทำแล้ว5191358332312ทำแล้ว 31/10/255983303028
294. อบต.หนองงูเหลือม (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว8282276266253ทำแล้ว 24/11/25594887241212
295. อบต.หนองจะบก (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว8262262262263ทำแล้ว 28/11/2559170711
296. อบต.หนองแจ้งใหญ่ (บัวใหญ่)ทำแล้ว10188168131115ทำแล้ว 31/10/25591856332
297. อบต.หนองตะไก้ (สูงเนิน)ทำแล้ว5181182182182ทำแล้ว 22/11/25593949161313
298. อบต.หนองตะไก้ (หนองบุญมาก)ทำแล้ว10299263249246ทำแล้ว 30/11/25594697191717
299. อบต.หนองตาดใหญ่ (สีดา)ทำแล้ว6319346346346ทำแล้ว 30/11/2559100131544
300. อบต.หนองไทร (ด่านขุนทด)ทำแล้ว10175143130120ทำแล้ว 31/10/25592372211
301. อบต.หนองน้ำแดง (ปากช่อง)ทำแล้ว7217218203195ทำแล้ว 29/11/255952777
302. อบต.หนองบัว (คง)ทำแล้ว7321309313313ทำแล้ว 18/11/25594971433939
303. อบต.หนองบัวน้อย (สีคิ้ว)ทำแล้ว62571588657ทำแล้ว 23/03/2560515101010
304. อบต.หนองบัวละคร (ด่านขุนทด)ทำแล้ว5128110107109ทำแล้ว 28/10/2559650151514
305. อบต.หนองบัวศาลา (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว6831009695ทำแล้ว 15/11/255966323223
306. อบต.หนองบุนนาก (หนองบุญมาก)ทำแล้ว6269282262247ทำแล้ว 28/11/25599372363330
307. อบต.หนองพลวง (จักราช)ทำแล้ว12340337331329ทำแล้ว 30/11/25591782584542
308. อบต.หนองพลวง (ประทาย)ทำแล้ว6122103100101ทำแล้ว 27/10/255932555
309. อบต.หนองมะนาว (คง)ทำแล้ว10206173138114ทำแล้ว 26/05/256040104373734
310. อบต.หนองไม้ไผ่ (หนองบุญมาก)ทำแล้ว671727274ทำแล้ว 21/11/25591160443
311. อบต.หนองยาง (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว643434343ทำแล้ว 31/05/2560326888
312. อบต.หนองระเวียง (พิมาย)ทำแล้ว6137121120112ทำแล้ว 31/05/25602083504846
313. อบต.หนองระเวียง (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว661565656ทำแล้ว 31/10/255992106222219
314. อบต.หนองแวง (เทพารักษ์)ทำแล้ว10505507505508ทำแล้ว 25/11/2559112111
315. อบต.หนองสรวง (ขามทะเลสอ)ทำแล้ว61,2971,279596597ทำแล้ว 3356141413
316. อบต.หนองสาหร่าย (ปากช่อง)ทำแล้ว10242224218222ทำแล้ว 08/02/256116370432
317. อบต.หนองหญ้าขาว (สีคิ้ว)ทำแล้ว7274276276276ทำแล้ว 30/11/255942433
318. อบต.หนองหลัก (ชุมพวง)ทำแล้ว6202209178201ทำแล้ว 31/10/255946174191716
319. อบต.หนองหว้า (บัวลาย)ทำแล้ว5342342342342ทำแล้ว 31/10/2559117102616161
320. อบต.หนองหอย (พระทองคำ)ทำแล้ว1099898585ทำแล้ว 29/11/2559462161616
321. อบต.หนองหัวฟาน (ขามสะแกแสง)ทำแล้ว6164158135123ทำแล้ว 15/05/256064222
322. อบต.หมื่นไวย (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว7109142126149ทำแล้ว 22/11/25594945242424
323. อบต.หลุ่งตะเคียน (ห้วยแถลง)ทำแล้ว10399397396395ทำแล้ว 15/11/2559149737136
324. อบต.หลุ่งประดู่ (ห้วยแถลง)ทำแล้ว7155313316318ทำแล้ว 14/11/25591483333
325. อบต.หลุมข้าว (โนนสูง)ทำแล้ว6151191178188ทำแล้ว 22/05/256023101262525
326. อบต.ห้วยแคน (ห้วยแถลง)ทำแล้ว5151123111109ทำแล้ว 27/10/25592544262524
327. อบต.ห้วยแถลง (ห้วยแถลง)ทำแล้ว6623667623623ทำแล้ว 01/03/2559118666
328. อบต.ห้วยบง (ด่านขุนทด)ทำแล้ว7415282264259ทำแล้ว 30/11/25595380202020
329. อบต.ห้วยยาง (บัวใหญ่)ทำแล้ว10183182182182ทำแล้ว 31/10/25592760242319
330. อบต.หันห้วยทราย (ประทาย)ทำแล้ว7278278278278ทำแล้ว 09/03/256077212121
331. อบต.หินโคน (จักราช)ทำแล้ว8221221139143ทำแล้ว 31/10/25593662212121
332. อบต.หินดาด (ห้วยแถลง)ทำแล้ว7127578637ทำแล้ว 27/10/255978157545035
333. อบต.หินดาด (ด่านขุนทด)ทำแล้ว7938937937937ทำแล้ว 15/11/2559366363434
334. อบต.อุดมทรัพย์ (วังน้ำเขียว)ทำแล้ว12225220220377ทำแล้ว 28/11/255931024052
รวม 334 อปท.3342,59475,32468,81465,68364,58733210,10727,6567,5236,5145,975
ข้อมูล ณ 19/08/2561