รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครราชสีมา ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.นครราชสีมา (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว101,061783767760ทำแล้ว 29/12/2559555715692220
2. เทศบาลนครนครราชสีมา (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว4229186182170ทำแล้ว 29/12/2559111243858579
3. เทศบาลเมืองบัวใหญ่ (บัวใหญ่)ทำแล้ว10308265206197ทำแล้ว 30/11/2559166176877474
4. เทศบาลเมืองปากช่อง (ปากช่อง)ทำแล้ว8145191109124ทำแล้ว 28/10/25596048191816
5. เทศบาลเมืองเมืองปัก (ปักธงชัย)ทำแล้ว10214212213197ทำแล้ว 28/12/256026163897978
6. เทศบาลเมืองสีคิ้ว (สีคิ้ว)ทำแล้ว10167108104105ทำแล้ว 28/10/2559121153757568
7. เทศบาลตำบลกงรถ (ห้วยแถลง)ทำแล้ว5200201144134ทำแล้ว 28/10/2559145131313
8. เทศบาลตำบลกลางดง (ปากช่อง)ทำแล้ว7158152146143ทำแล้ว 30/11/2559101877
9. เทศบาลตำบลกุดจิก (สูงเนิน)ทำแล้ว6178176169165ทำแล้ว 07/12/255917571096
10. เทศบาลตำบลขามทะเลสอ (ขามทะเลสอ)ทำแล้ว7144160159159ทำแล้ว 18/06/25615147921
11. เทศบาลตำบลขามสะแกแสง (ขามสะแกแสง)ทำแล้ว10181187187187ทำแล้ว 28/10/25591699323132
12. เทศบาลตำบลขุย (ลำทะเมนชัย)ทำแล้ว10155172172172ทำแล้ว 28/10/25594362242423
13. เทศบาลตำบลครบุรีใต้ (ครบุรี)ทำแล้ว12516516516516ทำแล้ว 30/11/25592291242421
14. เทศบาลตำบลคลองไผ่ (สีคิ้ว)ทำแล้ว1192888286ทำแล้ว 31/10/25591064424141
15. เทศบาลตำบลโคกกรวด (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว10147183181180ทำแล้ว 30/11/25591383424141
16. เทศบาลตำบลโคกสวาย (โนนไทย)ทำแล้ว10168686869ทำแล้ว 31/10/2559118102151515
17. เทศบาลตำบลโคกสูง (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว10246208216270ทำแล้ว 29/11/2559375302423
18. เทศบาลตำบลจระเข้หิน (ครบุรี)ทำแล้ว8368392335337ทำแล้ว 31/10/25592381252525
19. เทศบาลตำบลจอหอ (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว681746056ทำแล้ว 30/11/25596180434341
20. เทศบาลตำบลจักราช (จักราช)ทำแล้ว12145149149149ทำแล้ว 29/11/25599992311
21. เทศบาลตำบลช่องแมว (ลำทะเมนชัย)ทำแล้ว7318320320320ทำแล้ว 08/11/255952105242323
22. เทศบาลตำบลชุมพวง (ชุมพวง)ทำแล้ว9147123123111ทำแล้ว 11/11/2559376561414
23. เทศบาลตำบลแชะ (ครบุรี)ทำแล้ว9174130124124ทำแล้ว 13/12/2559760403736
24. เทศบาลตำบลโชคชัย (โชคชัย)ทำแล้ว612212111096ทำแล้ว 30/11/255931100544747
25. เทศบาลตำบลไชยมงคล (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว10276118115115ทำแล้ว 28/10/2559451333
26. เทศบาลตำบลดอนหวาย (โนนสูง)ทำแล้ว10180919191ทำแล้ว 22/05/25604695312927
27. เทศบาลตำบลด่านเกวียน (โชคชัย)ทำแล้ว6147968579ทำแล้ว 31/10/255969655
28. เทศบาลตำบลด่านขุนทด (ด่านขุนทด)ทำแล้ว7296296296296ทำแล้ว 31/10/255911670242117
29. เทศบาลตำบลด่านคล้า (โนนสูง)ทำแล้ว7150129128125ทำแล้ว 31/10/255910383333333
30. เทศบาลตำบลตลาด (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว6277280280280ทำแล้ว 25/10/255919244322
31. เทศบาลตำบลตลาดแค (โนนสูง)ทำแล้ว10420424424424ทำแล้ว 22/11/255993125464440
32. เทศบาลตำบลตะขบ (ปักธงชัย)ทำแล้ว5269158139118ทำแล้ว 16/11/25592867232321
33. เทศบาลตำบลท่าช้าง (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว10127127125121ทำแล้ว 14/11/255917104987
34. เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (โชคชัย)ทำแล้ว6921277569ทำแล้ว 30/11/25596541287
35. เทศบาลตำบลเทพาลัย (คง)ทำแล้ว10368455471465ทำแล้ว 30/11/25592273777
36. เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล (ครบุรี)ทำแล้ว10143133125121ทำแล้ว 30/11/25592476252521
37. เทศบาลตำบลนกออก (ปักธงชัย)ทำแล้ว10245301284268ทำแล้ว 31/10/255914105161616
38. เทศบาลตำบลโนนแดง (โนนแดง)ทำแล้ว12317293290260ทำแล้ว 31/05/256011123221
39. เทศบาลตำบลโนนไทย (โนนไทย)ทำแล้ว10193203190185ทำแล้ว 29/11/255987252219
40. เทศบาลตำบลโนนเมือง (ขามสะแกแสง)ทำแล้ว7130134132130ทำแล้ว 27/10/2559527413129
41. เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ (เสิงสาง)ทำแล้ว5130120120119ทำแล้ว 30/11/255961117969679
42. เทศบาลตำบลโนนสูง (โนนสูง)ทำแล้ว9217214212213ทำแล้ว 30/11/255945142504749
43. เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง (ปักธงชัย)ทำแล้ว7127124123215ทำแล้ว 31/05/25605884252423
44. เทศบาลตำบลบัลลังก์ (โนนไทย)ทำแล้ว10781535658ทำแล้ว 31/10/25594663343434
45. เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว8129155146140ทำแล้ว 31/10/25593856343328
46. เทศบาลตำบลบ้านยาง (ลำทะเมนชัย)ทำแล้ว12144301616ทำแล้ว 29/03/256017215610108
47. เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม (บ้านเหลื่อม)ทำแล้ว19288289293315ทำแล้ว 31/10/2559442621038651
48. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว10113998590ทำแล้ว 31/10/2559107511109
49. เทศบาลตำบลบึงสำโรง (แก้งสนามนาง)ทำแล้ว4147154146144ทำแล้ว 31/10/25592279363535
50. เทศบาลตำบลปรุใหญ่ (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว10131122109119ทำแล้ว 31/10/255927113464139
51. เทศบาลตำบลปะทาย (ประทาย)ทำแล้ว51291049393ทำแล้ว 31/10/255938103534846
52. เทศบาลตำบลปักธงชัย (ปักธงชัย)ทำแล้ว722915418650ทำแล้ว 29/11/255920090303030
53. เทศบาลตำบลพระทองคำ (พระทองคำ)ทำแล้ว621751313ทำแล้ว 28/10/25591821433
54. เทศบาลตำบลพันดุง (ขามทะเลสอ)ทำแล้ว6337362362362ทำแล้ว 31/10/255950121110
55. เทศบาลตำบลพิมาย (พิมาย)ทำแล้ว3198185183174ทำแล้ว 31/05/25602168171714
56. เทศบาลตำบลพุดซา (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว6145207235320ทำแล้ว 31/10/2559102115373737
57. เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว8346341345342ทำแล้ว 29/10/25596654181717
58. เทศบาลตำบลไพล (ลำทะเมนชัย)ทำแล้ว6172121108102ทำแล้ว 29/11/255948222121
59. เทศบาลตำบลมะค่า (โนนสูง)ทำแล้ว1077858478ทำแล้ว 31/10/256026518169
60. เทศบาลตำบลเมืองคง (คง)ทำแล้ว101161229589ทำแล้ว 30/11/25593753833
61. เทศบาลตำบลเมืองยาง (เมืองยาง)ทำแล้ว8112907772ทำแล้ว 12/04/25602085423328
62. เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว4210293134ทำแล้ว 31/05/25601617161111
63. เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ (พิมาย)ทำแล้ว5190141146208ทำแล้ว 31/01/25604144656060
64. เทศบาลตำบลลาดบัวขาว (สีคิ้ว)ทำแล้ว10122124124124ทำแล้ว 15/12/25591075333330
65. เทศบาลตำบลลำนางแก้ว (ปักธงชัย)ทำแล้ว7106957368ทำแล้ว 30/11/25592172231818
66. เทศบาลตำบลวังไทร (ปากช่อง)ทำแล้ว5165159157170ทำแล้ว 29/12/255973383024
67. เทศบาลตำบลวังหิน (โนนแดง)ทำแล้ว10384388391390ทำแล้ว 28/10/2559441622611
68. เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ (วังน้ำเขียว)ทำแล้ว9146148148148ทำแล้ว 28/11/25592961332828
69. เทศบาลตำบลสระพระ (พระทองคำ)ทำแล้ว7216267289285ทำแล้ว 26/12/25595851202018
70. เทศบาลตำบลสีดา (สีดา)ทำแล้ว10121122107109ทำแล้ว 17/10/2559221133
71. เทศบาลตำบลสีมามงคล (ปากช่อง)ทำแล้ว6166138151176ทำแล้ว 31/10/255942831455
72. เทศบาลตำบลสุรนารี (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว6270193130124ทำแล้ว 31/10/25591176474647
73. เทศบาลตำบลสูงเนิน (สูงเนิน)ทำแล้ว75858157160ทำแล้ว 31/10/25592057434241
74. เทศบาลตำบลเสิงสาง (เสิงสาง)ทำแล้ว5161176155156ทำแล้ว 29/11/255912105515151
75. เทศบาลตำบลหนองกราด (ด่านขุนทด)ทำแล้ว1076656056ทำแล้ว 28/10/25596414111
76. เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว9408382378378ทำแล้ว 28/10/25593812125148
77. เทศบาลตำบลหนองน้ำใส (สีคิ้ว)ทำแล้ว6304339338342ทำแล้ว 31/10/256015071321919
78. เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด (ด่านขุนทด)ทำแล้ว10159159159159ทำแล้ว 31/10/255916067131313
79. เทศบาลตำบลหนองบัวลาย (บัวลาย)ทำแล้ว5354354354354ทำแล้ว 18/05/256039201918
80. เทศบาลตำบลหนองบัววง (ลำทะเมนชัย)ทำแล้ว6177119108105ทำแล้ว 18/11/25593164303028
81. เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด (บัวใหญ่)ทำแล้ว6246218165158ทำแล้ว 26/10/25592889282828
82. เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว6165151149148ทำแล้ว 27/10/25592273333
83. เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน (ขามสะแกแสง)ทำแล้ว6278278278278ทำแล้ว 29/11/25593583484848
84. เทศบาลตำบลหนองหัวแรต (หนองบุญมาก)ทำแล้ว6110113111109ทำแล้ว 29/11/25595377131313
85. เทศบาลตำบลหมูสี (ปากช่อง)ทำแล้ว1037234184ทำแล้ว 29/11/25593091353535
86. เทศบาลตำบลห้วยแถลง (ห้วยแถลง)ทำแล้ว687696974ทำแล้ว 23/11/25591862292928
87. เทศบาลตำบลหัวทะเล (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว7286226180148ทำแล้ว 31/10/2559113225104104103
88. เทศบาลตำบลหินดาด (ห้วยแถลง)ทำแล้ว10265226219189ทำแล้ว 28/11/25596991313129
89. เทศบาลตำบลแหลมทอง (หนองบุญมาก)ทำแล้ว6280162134120ทำแล้ว 24/11/255913180121212
90. เทศบาลตำบลใหม่ (โนนสูง)ทำแล้ว619314916980ทำแล้ว 24/11/2559682262525
91. เทศบาลตำบลอรพิมพ์ (ครบุรี)ทำแล้ว10163139144154ทำแล้ว 79343434
92. อบต.กระชอน (พิมาย)ทำแล้ว7135968593ทำแล้ว 07/12/25595265373535
93. อบต.กระทุ่มราย (ประทาย)ทำแล้ว5681049796ทำแล้ว 29/11/25591468575756
94. อบต.กระโทก (โชคชัย)ทำแล้ว8153157117108ทำแล้ว 25/11/25593288302830
95. อบต.กระเบื้องนอก (เมืองยาง)ทำแล้ว6286287287287ทำแล้ว 29/11/25591354262626
96. อบต.กระเบื้องใหญ่ (พิมาย)ทำแล้ว4113113113113ทำแล้ว 28/10/2559858504949
97. อบต.กฤษณา (สีคิ้ว)ทำแล้ว10195242244216ทำแล้ว 30/11/25592882766
98. อบต.กำปัง (โนนไทย)ทำแล้ว9179192176161ทำแล้ว 31/10/25591553323229
99. อบต.กุดจอก (บัวใหญ่)ทำแล้ว4138132122104ทำแล้ว 10/11/25592161614740
100. อบต.กุดจิก (สูงเนิน)ทำแล้ว481817172ทำแล้ว 10/11/2559647181718
101. อบต.กุดน้อย (สีคิ้ว)ทำแล้ว7130129127244ทำแล้ว 02/12/255912568121211
102. อบต.กุดโบสถ์ (เสิงสาง)ทำแล้ว61231069997ทำแล้ว 30/11/2559693535346
103. อบต.กุดพิมาน (ด่านขุนทด)ทำแล้ว6152157151154ทำแล้ว 29/11/25591083282424
104. อบต.เกษมทรัพย์ (ปักธงชัย)ทำแล้ว12156127151107ทำแล้ว 31/05/25602966252118
105. อบต.แก้งสนามนาง (แก้งสนามนาง)ทำแล้ว10250255254254ทำแล้ว 10/10/255911101533
106. อบต.ขนงพระ (ปากช่อง)ทำแล้ว8137114109106ทำแล้ว 30/11/255913376504542
107. อบต.ขามเฒ่า (โนนสูง)ทำแล้ว6170149123110ทำแล้ว 31/10/255955261516
108. อบต.ขามทะเลสอ (ขามทะเลสอ)ทำแล้ว8454427405409ทำแล้ว 31/10/25591021855
109. อบต.ขามสมบูรณ์ (คง)ทำแล้ว10224225222216ทำแล้ว 08/11/25597675191515
110. อบต.ขามสะแกแสง (ขามสะแกแสง)ทำแล้ว6170123120119ทำแล้ว 31/10/25595752333
111. อบต.ขุนทอง (บัวใหญ่)ทำแล้ว6245212210234ทำแล้ว 31/10/25591594402018
112. อบต.ครบุรี (ครบุรี)ทำแล้ว6307308317318ทำแล้ว 18/11/255910462777
113. อบต.คลองไผ่ (สีคิ้ว)ทำแล้ว10145147147145ทำแล้ว 24/11/255913836222
114. อบต.คลองม่วง (ปากช่อง)ทำแล้ว6226186204208ทำแล้ว 14/11/255976234116116116
115. อบต.คลองเมือง (จักราช)ทำแล้ว10158156153150ทำแล้ว 26/12/25595161654
116. อบต.ค้างพลู (โนนไทย)ทำแล้ว8222210187182ทำแล้ว 01/01/25597053261919
117. อบต.คูขาด (คง)ทำแล้ว8182200194175ทำแล้ว 31/10/255919123812929
118. อบต.โคกกระชาย (ครบุรี)ทำแล้ว12173170163203ทำแล้ว 14/11/25593774494949
119. อบต.โคกกระเบื้อง (บ้านเหลื่อม)ทำแล้ว12230244209208ทำแล้ว 19/10/25591398202020
120. อบต.โคกกลาง (ประทาย)ทำแล้ว8129130189117ทำแล้ว 18/11/25592848363231
121. อบต.โคกไทย (ปักธงชัย)ทำแล้ว6424429429429ทำแล้ว 13/12/255917080404039
122. อบต.โค้งยาง (สูงเนิน)ทำแล้ว10115119119119ทำแล้ว 31/10/255962221817
123. อบต.โคราช (สูงเนิน)ทำแล้ว10202203204204ทำแล้ว 15/11/255956181818
124. อบต.งิ้ว (ปักธงชัย)ทำแล้ว8153177143206ทำแล้ว 15/11/25594694402622
125. อบต.งิ้ว (ห้วยแถลง)ทำแล้ว10249298301303ทำแล้ว 31/10/2559866666
126. อบต.จระเข้หิน (ครบุรี)ทำแล้ว10888597338ทำแล้ว 15/11/25596871424237
127. อบต.จอหอ (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว6456459459459ทำแล้ว 30/11/25591621288
128. อบต.จักราช (จักราช)ทำแล้ว1014917414171ทำแล้ว 24/08/2561465474744
129. อบต.จันทึก (ปากช่อง)ทำแล้ว9466328314264ทำแล้ว 31/10/25591163191919
130. อบต.จันอัด (โนนสูง)ทำแล้ว610211496104ทำแล้ว 31/10/25594769383838
131. อบต.เฉลียง (ครบุรี)ทำแล้ว12271271271271ทำแล้ว 15/12/25596973232322
132. อบต.ช่อระกา (บ้านเหลื่อม)ทำแล้ว10116105103128ทำแล้ว 31/10/25592880595959
133. อบต.ช้างทอง (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว778767777ทำแล้ว 22/11/25593170777
134. อบต.ชีวาน (พิมาย)ทำแล้ว473858368ทำแล้ว 24/11/2559154272727
135. อบต.ชีวึก (ขามสะแกแสง)ทำแล้ว51621088466ทำแล้ว 28/10/255911311288
136. อบต.ชุมพวง (ชุมพวง)ทำแล้ว699797875ทำแล้ว 29/11/2559215617113
137. อบต.แชะ (ครบุรี)ทำแล้ว10193170202192ทำแล้ว 30/11/2559247191212
138. อบต.โชคชัย (โชคชัย)ทำแล้ว6199200197196ทำแล้ว 14/12/255958108807878
139. อบต.ดงใหญ่ (พิมาย)ทำแล้ว6165165155148ทำแล้ว 31/10/2559125156815958
140. อบต.ดอน (ปักธงชัย)ทำแล้ว8103363333ทำแล้ว 31/10/25591641791038595
141. อบต.ดอนชมพู (โนนสูง)ทำแล้ว8167167167167ทำแล้ว 31/10/255954701121
142. อบต.ดอนตะหนิน (บัวใหญ่)ทำแล้ว7303220153143ทำแล้ว 14/11/25593844121211
143. อบต.ดอนมัน (ประทาย)ทำแล้ว5415557528517ทำแล้ว 29/11/2559999151111
144. อบต.ดอนเมือง (สีคิ้ว)ทำแล้ว7119858592ทำแล้ว 25/11/25591068505042
145. อบต.ดอนยาวใหญ่ (โนนแดง)ทำแล้ว6156149144139ทำแล้ว 20/07/2560144181718
146. อบต.ดอนใหญ่ (คง)ทำแล้ว10283176172157ทำแล้ว 14/11/25595644655
147. อบต.ด่านเกวียน (โชคชัย)ทำแล้ว8115131131126ทำแล้ว 28/11/255910105383835
148. อบต.ด่านขุนทด (ด่านขุนทด)ทำแล้ว10473489489489ทำแล้ว 31/10/255945120808080
149. อบต.ด่านจาก (โนนไทย)ทำแล้ว52071209593ทำแล้ว 31/10/25591119343427
150. อบต.ด่านช้าง (บัวใหญ่)ทำแล้ว5172167155158ทำแล้ว 31/10/25591795422522
151. อบต.ด่านนอก (ด่านขุนทด)ทำแล้ว5283350317317ทำแล้ว 31/10/25592372515151
152. อบต.ด่านใน (ด่านขุนทด)ทำแล้ว411611210992ทำแล้ว 31/10/25594680181816
153. อบต.ตลาดไทร (ประทาย)ทำแล้ว10235240221223ทำแล้ว 28/10/25591762363333
154. อบต.ตลาดไทร (ชุมพวง)ทำแล้ว8284237231225ทำแล้ว 28/11/255950102484746
155. อบต.ตะโก (ห้วยแถลง)ทำแล้ว6112116116116ทำแล้ว 28/10/255967171515
156. อบต.ตะขบ (ปักธงชัย)ทำแล้ว10730149123117ทำแล้ว 29/11/25592087353530
157. อบต.ตะคุ (ปักธงชัย)ทำแล้ว7267270268267ทำแล้ว 22/11/255978116231916
158. อบต.ตะเคียน (ด่านขุนทด)ทำแล้ว10198281291310ทำแล้ว 08/11/25591184353534
159. อบต.ตะแบกบาน (ครบุรี)ทำแล้ว5108108108108ทำแล้ว 15/12/2559248181813
160. อบต.ตาจั่น (คง)ทำแล้ว10363179167141ทำแล้ว 15/11/255931105585856
161. อบต.ตูม (ปักธงชัย)ทำแล้ว6228233217214ทำแล้ว 15/11/25599105503028
162. อบต.โตนด (โนนสูง)ทำแล้ว5123172195230ทำแล้ว 15/11/25592199373130
163. อบต.ถนนโพธิ์ (โนนไทย)ทำแล้ว7101746872ทำแล้ว 31/10/255925671722
164. อบต.ทองหลาง (จักราช)ทำแล้ว7128108108107ทำแล้ว 30/11/255918100313129
165. อบต.ทับสวาย (ห้วยแถลง)ทำแล้ว7209236216193ทำแล้ว 31/10/255929102403030
166. อบต.ทัพรั้ง (พระทองคำ)ทำแล้ว9288289288268ทำแล้ว 29/12/25592547991
167. อบต.ท่าจะหลุง (โชคชัย)ทำแล้ว768998068ทำแล้ว 27/05/25592746333032
168. อบต.ท่าช้าง (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว10167135206202ทำแล้ว 30/11/2559271999
169. อบต.ท่าลาด (ชุมพวง)ทำแล้ว8477476399399ทำแล้ว 31/10/25596166222
170. อบต.ท่าลาดขาว (โชคชัย)ทำแล้ว12158155147142ทำแล้ว 31/10/2559963232223
171. อบต.ท่าหลวง (พิมาย)ทำแล้ว5204178177126ทำแล้ว 24/11/25591282595958
172. อบต.ท่าอ่าง (โชคชัย)ทำแล้ว6223229254184ทำแล้ว 28/11/25591590725248
173. อบต.ทุ่งสว่าง (ประทาย)ทำแล้ว1076676162ทำแล้ว 31/10/25591777302930
174. อบต.ทุ่งอรุณ (โชคชัย)ทำแล้ว693737469ทำแล้ว 31/08/2559335612
175. อบต.เทพาลัย (คง)ทำแล้ว6126837676ทำแล้ว 09/05/25592165181111
176. อบต.ไทยเจริญ (หนองบุญมาก)ทำแล้ว81211099592ทำแล้ว 10/11/25591659363632
177. อบต.ไทยสามัคคี (วังน้ำเขียว)ทำแล้ว10865409298300ทำแล้ว 01/03/256041862111
178. อบต.ธงชัยเหนือ (ปักธงชัย)ทำแล้ว5222232231266ทำแล้ว 24/11/25592579423634
179. อบต.ธารปราสาท (โนนสูง)ทำแล้ว7216212211217ทำแล้ว 28/10/2559685444443
180. อบต.ธารละหลอด (พิมาย)ทำแล้ว5204156144131ทำแล้ว 31/10/25592197555451
181. อบต.นากลาง (สูงเนิน)ทำแล้ว631292929ทำแล้ว 30/11/25597189615044
182. อบต.นางรำ (ประทาย)ทำแล้ว10260192183190ทำแล้ว 16/11/255923113727272
183. อบต.นิคมสร้างตนเอง (พิมาย)ทำแล้ว9410424418418ทำแล้ว 14/11/25592888343434
184. อบต.โนนค่า (สูงเนิน)ทำแล้ว10178180180180ทำแล้ว 31/10/255918211222
185. อบต.โนนจาน (บัวลาย)ทำแล้ว10182126115112ทำแล้ว 31/10/25595584999
186. อบต.โนนแดง (โนนแดง)ทำแล้ว7204221393393ทำแล้ว 30/11/255974212121
187. อบต.โนนตาเถร (โนนแดง)ทำแล้ว7247178153141ทำแล้ว 28/10/25593861272625
188. อบต.โนนตูม (ชุมพวง)ทำแล้ว8337217133141ทำแล้ว 10/04/256012521633
189. อบต.โนนเต็ง (คง)ทำแล้ว6258259259259ทำแล้ว 31/03/25601893464032
190. อบต.โนนทองหลาง (บัวใหญ่)ทำแล้ว1096989087ทำแล้ว 18/11/255930105525048
191. อบต.โนนไทย (โนนไทย)ทำแล้ว10451447447447ทำแล้ว 30/11/255991331111
192. อบต.โนนประดู่ (สีดา)ทำแล้ว10127124126129ทำแล้ว 31/10/25594980686764
193. อบต.โนนเพ็ด (ประทาย)ทำแล้ว6117157134133ทำแล้ว 28/10/25593678595958
194. อบต.โนนเมืองพัฒนา (ด่านขุนทด)ทำแล้ว8281287287287ทำแล้ว 31/10/255954602053
195. อบต.โนนยอ (ชุมพวง)ทำแล้ว8340340340340ทำแล้ว 29/11/255957231817
196. อบต.โนนรัง (ชุมพวง)ทำแล้ว8184188180167ทำแล้ว 28/12/25592878383126
197. อบต.โนนสมบูรณ์ (เสิงสาง)ทำแล้ว5183200211183ทำแล้ว 09/11/25597109737171
198. อบต.โนนสำราญ (แก้งสนามนาง)ทำแล้ว10413406411404ทำแล้ว 31/10/25594541932
199. อบต.โนนอุดม (เมืองยาง)ทำแล้ว10215123117120ทำแล้ว 25/11/2559176310109
200. อบต.ในเมือง (พิมาย)ทำแล้ว61,611888756336ทำแล้ว 28/10/2559142591610
201. อบต.บัวลาย (บัวลาย)ทำแล้ว6247246250230ทำแล้ว 28/10/255923555
202. อบต.บัวใหญ่ (บัวใหญ่)ทำแล้ว9240267222228ทำแล้ว 30/10/2559597104766
203. อบต.บ้านเก่า (ด่านขุนทด)ทำแล้ว8372374374374ทำแล้ว 31/10/2559704201342
204. อบต.บ้านเกาะ (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว6113898786ทำแล้ว 15/11/255941141414
205. อบต.บ้านปรางค์ (คง)ทำแล้ว6146203258224ทำแล้ว 28/11/25593258252422
206. อบต.บ้านแปรง (ด่านขุนทด)ทำแล้ว6344347347347ทำแล้ว 23/12/255910670111
207. อบต.บ้านราษฎร์ (เสิงสาง)ทำแล้ว6189138138145ทำแล้ว 30/10/255953282728
208. อบต.บ้านวัง (โนนไทย)ทำแล้ว10251277226211ทำแล้ว 31/10/25601354553
209. อบต.บ้านหัน (สีคิ้ว)ทำแล้ว5331242209162ทำแล้ว 31/05/256010461343225
210. อบต.บ้านเหลื่อม (บ้านเหลื่อม)ทำแล้ว5188188184182ทำแล้ว 31/10/25593264404040
211. อบต.บ้านใหม่ (หนองบุญมาก)ทำแล้ว10195182182182ทำแล้ว 08/11/2559261111
212. อบต.บ้านใหม่ (ครบุรี)ทำแล้ว8208199244266ทำแล้ว 13/12/255911113484848
213. อบต.บิง (โนนสูง)ทำแล้ว558635852ทำแล้ว 14/11/2559349262619
214. อบต.บึงปรือ (เทพารักษ์)ทำแล้ว8355172120ทำแล้ว 31/10/255912266555
215. อบต.บึงพะไล (แก้งสนามนาง)ทำแล้ว7172201197159ทำแล้ว 31/10/25592295787167
216. อบต.บึงอ้อ (ขามทะเลสอ)ทำแล้ว7282166110102ทำแล้ว 01/12/2559319522
217. อบต.บุ่งขี้เหล็ก (สูงเนิน)ทำแล้ว10410411411411ทำแล้ว 18/11/25594082665
218. อบต.โบสถ์ (พิมาย)ทำแล้ว7478208194188ทำแล้ว 30/11/255973169595756
219. อบต.ประทาย (ประทาย)ทำแล้ว688878888ทำแล้ว 25/10/255946124817967
220. อบต.ประสุข (ชุมพวง)ทำแล้ว792979896ทำแล้ว 29/11/25593062353329
221. อบต.ปากช่อง (ปากช่อง)ทำแล้ว10286474260224ทำแล้ว 30/12/2559978923085
222. อบต.โป่งแดง (ขามทะเลสอ)ทำแล้ว8187189185186ทำแล้ว 31/10/255946333
223. อบต.โป่งตาลอง (ปากช่อง)ทำแล้ว8222161148126ทำแล้ว 13/12/255952665
224. อบต.พญาเย็น (ปากช่อง)ทำแล้ว5265266264267ทำแล้ว 29/11/2559159181618
225. อบต.พระพุทธ (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว1093898385ทำแล้ว 15/11/2559952302825
226. อบต.พลกรัง (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว8206207207207ทำแล้ว 01/12/255941422
227. อบต.พลสงคราม (โนนสูง)ทำแล้ว10395414407407ทำแล้ว 31/10/2559182543
228. อบต.พลับพลา (โชคชัย)ทำแล้ว6183195198180ทำแล้ว 13/12/25591296585457
229. อบต.พะงาด (ขามสะแกแสง)ทำแล้ว5195210228247ทำแล้ว 27/11/2559584444444
230. อบต.พะเนา (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว5196169112109ทำแล้ว 28/11/25592653332622
231. อบต.พังเทียม (พระทองคำ)ทำแล้ว10289202204197ทำแล้ว 30/05/2560961666
232. อบต.พันชนะ (ด่านขุนทด)ทำแล้ว6377436437436ทำแล้ว 31/10/255916639239
233. อบต.โพนทอง (สีดา)ทำแล้ว8167183162154ทำแล้ว 31/10/255940112855
234. อบต.ภูหลวง (ปักธงชัย)ทำแล้ว10183159149126ทำแล้ว 27/10/25592664373734
235. อบต.มะเกลือเก่า (สูงเนิน)ทำแล้ว10212176175172ทำแล้ว 15/11/255910422129
236. อบต.มะเกลือใหม่ (สูงเนิน)ทำแล้ว10150140121119ทำแล้ว 29/05/256050261477
237. อบต.มะค่า (โนนไทย)ทำแล้ว1079807979ทำแล้ว 15/11/25591662191615
238. อบต.มะค่า (โนนสูง)ทำแล้ว614141142289ทำแล้ว 28/10/2559785434236
239. อบต.มะเริง (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว5281276207213ทำแล้ว 28/11/255965812109
240. อบต.มาบกราด (พระทองคำ)ทำแล้ว12143144134133ทำแล้ว 31/10/255924117545454
241. อบต.มาบตะโกเอน (ครบุรี)ทำแล้ว10163193213214ทำแล้ว 15/11/255912266281111
242. อบต.มิตรภาพ (สีคิ้ว)ทำแล้ว5185233226226ทำแล้ว 03/11/25594369363635
243. อบต.เมืองเกษตร (ขามสะแกแสง)ทำแล้ว8216215216217ทำแล้ว 15/12/25595584353531
244. อบต.เมืองคง (คง)ทำแล้ว9165202223247ทำแล้ว 15/11/255926109676760
245. อบต.เมืองโดน (ประทาย)ทำแล้ว7101726157ทำแล้ว 31/10/2559466373632
246. อบต.เมืองนาท (ขามสะแกแสง)ทำแล้ว8198198198198ทำแล้ว 16/12/2559456403724
247. อบต.เมืองปราสาท (โนนสูง)ทำแล้ว1012510711390ทำแล้ว 16/05/2559882944
248. อบต.เมืองพลับพลา (ห้วยแถลง)ทำแล้ว6287288288288ทำแล้ว 31/10/25598655454341
249. อบต.เมืองพะไล (บัวลาย)ทำแล้ว6137168169169ทำแล้ว 31/10/25599676474645
250. อบต.ระเริง (วังน้ำเขียว)ทำแล้ว8335724534ทำแล้ว 727733
251. อบต.ละลมใหม่พัฒนา (โชคชัย)ทำแล้ว6177149163180ทำแล้ว 18/11/25592142232323
252. อบต.ละหานปลาค้าว (เมืองยาง)ทำแล้ว10322323323323ทำแล้ว 30/12/2559109159454037
253. อบต.ลาดบัวขาว (สีคิ้ว)ทำแล้ว6434288296184ทำแล้ว 29/11/255917350272626
254. อบต.ลำคอหงษ์ (โนนสูง)ทำแล้ว11190322301152ทำแล้ว 10/11/255953313125
255. อบต.ลำเพียก (ครบุรี)ทำแล้ว61028656131ทำแล้ว 27/10/2559563474744
256. อบต.ลำมูล (โนนสูง)ทำแล้ว1012112011497ทำแล้ว 31/10/25591763322
257. อบต.ลุงเขว้า (หนองบุญมาก)ทำแล้ว898105107102ทำแล้ว 31/10/25591460303027
258. อบต.วังกระทะ (ปากช่อง)ทำแล้ว592878472ทำแล้ว 15/12/25591442191918
259. อบต.วังน้ำเขียว (วังน้ำเขียว)ทำแล้ว10254254254254ทำแล้ว 18/11/2559688484744
260. อบต.วังโพธิ์ (บ้านเหลื่อม)ทำแล้ว4198203205201ทำแล้ว 31/10/255918103757373
261. อบต.วังไม้แดง (ประทาย)ทำแล้ว7213221203218ทำแล้ว 31/10/25596390141010
262. อบต.วังยายทอง (เทพารักษ์)ทำแล้ว12230418422424ทำแล้ว 25/11/255927101636357
263. อบต.วังโรงใหญ่ (สีคิ้ว)ทำแล้ว112001008375ทำแล้ว 31/10/25591561494949
264. อบต.วังหมี (วังน้ำเขียว)ทำแล้ว10705713713713ทำแล้ว 28/11/255933119222
265. อบต.ศรีละกอ (จักราช)ทำแล้ว7240148128134ทำแล้ว 10/11/255915050777
266. อบต.สระจรเข้ (ด่านขุนทด)ทำแล้ว6442535484358ทำแล้ว 11/11/2559254423
267. อบต.สระตะเคียน (เสิงสาง)ทำแล้ว6174199171157ทำแล้ว 28/12/25591094696968
268. อบต.สระว่านพระยา (ครบุรี)ทำแล้ว9131473912ทำแล้ว 28/10/255971121210
269. อบต.สะแกราช (ปักธงชัย)ทำแล้ว10507507507507ทำแล้ว 29/11/25597715132
270. อบต.สัมฤทธิ์ (พิมาย)ทำแล้ว8307291295308ทำแล้ว 31/07/2560157238181112
271. อบต.สามเมือง (สีดา)ทำแล้ว7141136134135ทำแล้ว 10/10/25591577626154
272. อบต.สายออ (โนนไทย)ทำแล้ว10107939299ทำแล้ว 31/10/25591635443
273. อบต.สารภี (หนองบุญมาก)ทำแล้ว13396397398398ทำแล้ว 31/10/25596628212119
274. อบต.สาหร่าย (ชุมพวง)ทำแล้ว8357357357357ทำแล้ว 28/11/25598390411
275. อบต.สำนักตะคร้อ (เทพารักษ์)ทำแล้ว6289266266266ทำแล้ว 31/10/2560372494443
276. อบต.สำพะเนียง (โนนแดง)ทำแล้ว10173122119118ทำแล้ว 31/10/2559791141048987
277. อบต.สำโรง (โนนไทย)ทำแล้ว513213010797ทำแล้ว 31/10/25592758413434
278. อบต.สำโรง (ปักธงชัย)ทำแล้ว12288310310310ทำแล้ว 31/10/25593116222
279. อบต.สีคิ้ว (สีคิ้ว)ทำแล้ว715411810494ทำแล้ว 08/12/255954181817
280. อบต.สีดา (สีดา)ทำแล้ว10107686770ทำแล้ว 31/10/255911471377
281. อบต.สี่มุม (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว6215228229273ทำแล้ว 31/10/25592255655
282. อบต.สีสุก (แก้งสนามนาง)ทำแล้ว6345354353353ทำแล้ว 31/10/255946171119117110
283. อบต.สีสุก (จักราช)ทำแล้ว51331188991ทำแล้ว 10/11/2559153262526
284. อบต.สุขเกษม (ปักธงชัย)ทำแล้ว6311134134134ทำแล้ว 11/11/255924108565553
285. อบต.สุขไพบูลย์ (เสิงสาง)ทำแล้ว6102153132129ทำแล้ว 30/11/25591673646463
286. อบต.สูงเนิน (สูงเนิน)ทำแล้ว11294296296296ทำแล้ว 31/10/2559126747474
287. อบต.เสมา (สูงเนิน)ทำแล้ว1063646464ทำแล้ว 25/11/25593176303028
288. อบต.เสมาใหญ่ (บัวใหญ่)ทำแล้ว1039464339ทำแล้ว 31/10/25593838292928
289. อบต.เสิงสาง (เสิงสาง)ทำแล้ว992959492ทำแล้ว 28/12/25591493514747
290. อบต.หนองกระทุ่ม (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว1080727373ทำแล้ว 17/11/25591067333333
291. อบต.หนองกราด (ด่านขุนทด)ทำแล้ว560585757ทำแล้ว 31/10/255915441
292. อบต.หนองขาม (จักราช)ทำแล้ว410710196105ทำแล้ว 31/10/255926111656564
293. อบต.หนองค่าย (ประทาย)ทำแล้ว5189334332312ทำแล้ว 31/10/2559982303028
294. อบต.หนองงูเหลือม (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว8282276266253ทำแล้ว 24/11/25594586241212
295. อบต.หนองจะบก (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว8262262262263ทำแล้ว 28/11/255927702476
296. อบต.หนองแจ้งใหญ่ (บัวใหญ่)ทำแล้ว10188167131115ทำแล้ว 31/10/255934561043
297. อบต.หนองตะไก้ (สูงเนิน)ทำแล้ว5181182182182ทำแล้ว 22/11/25594754161313
298. อบต.หนองตะไก้ (หนองบุญมาก)ทำแล้ว10299263249246ทำแล้ว 30/11/255949134262423
299. อบต.หนองตาดใหญ่ (สีดา)ทำแล้ว6319346346346ทำแล้ว 30/11/2559100131544
300. อบต.หนองไทร (ด่านขุนทด)ทำแล้ว10176143130119ทำแล้ว 31/10/25593280211
301. อบต.หนองน้ำแดง (ปากช่อง)ทำแล้ว7217218203195ทำแล้ว 29/11/2559352777
302. อบต.หนองบัว (คง)ทำแล้ว7314316313313ทำแล้ว 18/11/25598570434242
303. อบต.หนองบัวน้อย (สีคิ้ว)ทำแล้ว62571588657ทำแล้ว 23/03/25604115101010
304. อบต.หนองบัวละคร (ด่านขุนทด)ทำแล้ว5128110107109ทำแล้ว 28/10/25591370181716
305. อบต.หนองบัวศาลา (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว6831009695ทำแล้ว 15/11/255966373734
306. อบต.หนองบุนนาก (หนองบุญมาก)ทำแล้ว6269282262247ทำแล้ว 28/11/25599372514541
307. อบต.หนองพลวง (จักราช)ทำแล้ว12344333331329ทำแล้ว 30/11/25591787646464
308. อบต.หนองพลวง (ประทาย)ทำแล้ว6122103100101ทำแล้ว 27/10/255932555
309. อบต.หนองมะนาว (คง)ทำแล้ว10206173138114ทำแล้ว 26/05/256040105414138
310. อบต.หนองไม้ไผ่ (หนองบุญมาก)ทำแล้ว671727274ทำแล้ว 21/11/25591160443
311. อบต.หนองยาง (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว643434343ทำแล้ว 31/05/2560326121210
312. อบต.หนองระเวียง (พิมาย)ทำแล้ว6137121120112ทำแล้ว 31/05/25602083696564
313. อบต.หนองระเวียง (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว659494848ทำแล้ว 31/10/255986115414139
314. อบต.หนองแวง (เทพารักษ์)ทำแล้ว10505507505508ทำแล้ว 25/11/2559112111
315. อบต.หนองสรวง (ขามทะเลสอ)ทำแล้ว61,2971,279596597ทำแล้ว 3556141413
316. อบต.หนองสาหร่าย (ปากช่อง)ทำแล้ว10230219211209ทำแล้ว 08/02/256115169432
317. อบต.หนองหญ้าขาว (สีคิ้ว)ทำแล้ว7274276276276ทำแล้ว 30/11/255942433
318. อบต.หนองหลัก (ชุมพวง)ทำแล้ว6202209178201ทำแล้ว 31/10/255946174191716
319. อบต.หนองหว้า (บัวลาย)ทำแล้ว5342342342342ทำแล้ว 31/10/2559124102767676
320. อบต.หนองหอย (พระทองคำ)ทำแล้ว1099898585ทำแล้ว 29/11/2559462313129
321. อบต.หนองหัวฟาน (ขามสะแกแสง)ทำแล้ว6164158135123ทำแล้ว 15/05/256064222
322. อบต.หมื่นไวย (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว7109142126149ทำแล้ว 22/11/25594945272727
323. อบต.หลุ่งตะเคียน (ห้วยแถลง)ทำแล้ว10399397396395ทำแล้ว 15/11/2559149737136
324. อบต.หลุ่งประดู่ (ห้วยแถลง)ทำแล้ว7155313316318ทำแล้ว 14/11/25591483333
325. อบต.หลุมข้าว (โนนสูง)ทำแล้ว6151193180190ทำแล้ว 28/11/255923100525151
326. อบต.ห้วยแคน (ห้วยแถลง)ทำแล้ว5151123111109ทำแล้ว 27/10/25592544323231
327. อบต.ห้วยแถลง (ห้วยแถลง)ทำแล้ว6623667623623ทำแล้ว 01/03/2559118666
328. อบต.ห้วยบง (ด่านขุนทด)ทำแล้ว7415282264259ทำแล้ว 30/11/25595380232323
329. อบต.ห้วยยาง (บัวใหญ่)ทำแล้ว10183182182182ทำแล้ว 31/10/25592760303030
330. อบต.หันห้วยทราย (ประทาย)ทำแล้ว7278278278278ทำแล้ว 09/03/256079402929
331. อบต.หินโคน (จักราช)ทำแล้ว8221221139143ทำแล้ว 31/10/25593662212121
332. อบต.หินดาด (ห้วยแถลง)ทำแล้ว7127578637ทำแล้ว 27/10/255987167585643
333. อบต.หินดาด (ด่านขุนทด)ทำแล้ว7938937937937ทำแล้ว 15/11/2559568363434
334. อบต.อุดมทรัพย์ (วังน้ำเขียว)ทำแล้ว12225220220377ทำแล้ว 28/11/255931024952
รวม 334 อปท.3342,59474,91768,96465,59764,48633413,76728,44710,4879,2578,726
ข้อมูล ณ 21/10/2561