รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สระแก้ว ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.สระแก้ว (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว5520514505505ทำแล้ว 30/12/255918348611
2. เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น (วังน้ำเย็น)ทำแล้ว6129120120120ทำแล้ว 25/11/255923148362725
3. เทศบาลเมืองสระแก้ว (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว6129126126121ทำแล้ว 28/10/25595696919191
4. เทศบาลเมืองอรัญประเทศ (อรัญประเทศ)ทำแล้ว4187189189189ทำแล้ว 24/11/255964120838181
5. เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (เขาฉกรรจ์)ทำแล้ว4204190190180ทำแล้ว 31/10/25598164138116107
6. เทศบาลตำบลคลองหาด (คลองหาด)ทำแล้ว5169180175168ทำแล้ว 15/11/2559161141114114114
7. เทศบาลตำบลโคกสูง (โคกสูง)ทำแล้ว5133134134134ทำแล้ว 31/10/255944111
8. เทศบาลตำบลตาพระยา (ตาพระยา)ทำแล้ว5171176178180ทำแล้ว 05/04/2560148171717
9. เทศบาลตำบลท่าเกษม (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว684818079ทำแล้ว 22/12/25593077111
10. เทศบาลตำบลบ้านด่าน (อรัญประเทศ)ทำแล้ว5167127107106ทำแล้ว 25/11/25591962313129
11. เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร (อรัญประเทศ)ทำแล้ว6193196186180ทำแล้ว 30/11/2559651111
12. เทศบาลตำบลป่าไร่ (อรัญประเทศ)ทำแล้ว6119777777ทำแล้ว 15/11/25595111
13. เทศบาลตำบลฟากห้วย (อรัญประเทศ)ทำแล้ว5220220220220ทำแล้ว 30/11/25591111
14. เทศบาลตำบลวังทอง (วังสมบูรณ์)ทำแล้ว5384460469475ทำแล้ว 23/05/25597853111
15. เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ (วังสมบูรณ์)ทำแล้ว5185183183183ทำแล้ว 31/10/25591111
16. เทศบาลตำบลวัฒนานคร (วัฒนานคร)ทำแล้ว5171123116121ทำแล้ว 28/11/2559831111
17. เทศบาลตำบลศาลาลำดวน (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว4183183183183ทำแล้ว 31/10/25591111
18. อบต.เขาฉกรรจ์ (เขาฉกรรจ์)ทำแล้ว61371029394ทำแล้ว 31/10/2559985696864
19. อบต.เขาสามสิบ (เขาฉกรรจ์)ทำแล้ว539393835ทำแล้ว 01/11/25592342322
20. อบต.คลองไก่เถื่อน (คลองหาด)ทำแล้ว8203254249185ทำแล้ว 30/11/255981111
21. อบต.คลองทับจันทร์ (อรัญประเทศ)ทำแล้ว6267304184176ทำแล้ว 15/11/255912761554
22. อบต.คลองน้ำใส (อรัญประเทศ)ทำแล้ว6159208313202ทำแล้ว 15/11/255960130858584
23. อบต.คลองหินปูน (วังน้ำเย็น)ทำแล้ว691909288ทำแล้ว 31/10/25591644262424
24. อบต.โคกปี่ฆ้อง (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว6193185190186ทำแล้ว 11/11/25598111
25. อบต.โคคลาน (ตาพระยา)ทำแล้ว5240239239239ทำแล้ว 04/07/25608111
26. อบต.ช่องกุ่ม (วัฒนานคร)ทำแล้ว7275300290286ทำแล้ว 09/05/256016111
27. อบต.ซับมะกรูด (คลองหาด)ทำแล้ว5277274268264ทำแล้ว 10/11/2559581666666
28. อบต.แซร์ออ (วัฒนานคร)ทำแล้ว5339339339339ทำแล้ว 10/11/25599769111
29. อบต.ตาพระยา (ตาพระยา)ทำแล้ว5124938168ทำแล้ว 31/10/255918555
30. อบต.ตาหลังใน (วังน้ำเย็น)ทำแล้ว7129121115115ทำแล้ว 31/10/25597111
31. อบต.ทับพริก (อรัญประเทศ)ทำแล้ว7221266287283ทำแล้ว 15/11/25593097111
32. อบต.ทัพไทย (ตาพระยา)ทำแล้ว5283288288288ทำแล้ว 21/10/25593271111
33. อบต.ทัพราช (ตาพระยา)ทำแล้ว6192214223209ทำแล้ว 28/10/25591065555554
34. อบต.ทัพเสด็จ (ตาพระยา)ทำแล้ว6203173170172ทำแล้ว 15/06/25592683707070
35. อบต.ท่าเกวียน (วัฒนานคร)ทำแล้ว7216222220222ทำแล้ว 10/11/2559284646360
36. อบต.ท่าเกษม (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว7361362362362ทำแล้ว 14/12/25591111
37. อบต.ท่าข้าม (อรัญประเทศ)ทำแล้ว7170150149146ทำแล้ว 10/11/255965535353
38. อบต.ท่าแยก (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว5240241241241ทำแล้ว 07/11/25595341111
39. อบต.ทุ่งมหาเจริญ (วังน้ำเย็น)ทำแล้ว6215360336338ทำแล้ว 1111
40. อบต.ไทยอุดม (คลองหาด)ทำแล้ว5119122116113ทำแล้ว 23/11/25593976454545
41. อบต.ไทรเดี่ยว (คลองหาด)ทำแล้ว5233221251215ทำแล้ว 04/11/25591391555
42. อบต.ไทรทอง (คลองหาด)ทำแล้ว573747474ทำแล้ว 30/11/25593434111111
43. อบต.โนนหมากเค็ง (วัฒนานคร)ทำแล้ว6159123119106ทำแล้ว 31/10/25592111
44. อบต.โนนหมากมุ่น (โคกสูง)ทำแล้ว7331330329330ทำแล้ว 14/11/255949108676759
45. อบต.บ้านแก้ง (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว5202200189161ทำแล้ว 03/11/2559131666
46. อบต.เบญจขร (คลองหาด)ทำแล้ว8253232201177ทำแล้ว 21/06/25604046111
47. อบต.ผักขะ (วัฒนานคร)ทำแล้ว5223309231219ทำแล้ว 09/11/2559971111
48. อบต.ผ่านศึก (อรัญประเทศ)ทำแล้ว6105110110110ทำแล้ว 24/02/2560157403936
49. อบต.พระเพลิง (เขาฉกรรจ์)ทำแล้ว492939392ทำแล้ว 14/11/25593826998
50. อบต.เมืองไผ่ (อรัญประเทศ)ทำแล้ว7133122119115ทำแล้ว 15/11/255910111
51. อบต.วังใหม่ (วังสมบูรณ์)ทำแล้ว5463556554570ทำแล้ว 28/11/25591111
52. อบต.วัฒนานคร (วัฒนานคร)ทำแล้ว4191191190189ทำแล้ว 27/02/25602111
53. อบต.ศาลาลำดวน (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว10295295295295ทำแล้ว 04/11/2559282111
54. อบต.สระแก้ว (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว7212213213213ทำแล้ว 13/10/2559601111
55. อบต.สระขวัญ (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว5191173171169ทำแล้ว 14/11/255980998
56. อบต.หนองตะเคียนบอน (วัฒนานคร)ทำแล้ว6100100100100ทำแล้ว 10/11/255921111
57. อบต.หนองน้ำใส (วัฒนานคร)ทำแล้ว5176170179143ทำแล้ว 10/11/2559316111
58. อบต.หนองบอน (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว6417406406406ทำแล้ว 29/11/20161111
59. อบต.หนองม่วง (โคกสูง)ทำแล้ว555149125119ทำแล้ว 21/10/255972127833131
60. อบต.หนองแวง (โคกสูง)ทำแล้ว7416465465465ทำแล้ว 10/11/255940102624343
61. อบต.หนองแวง (วัฒนานคร)ทำแล้ว4233235236236ทำแล้ว 10/11/2559592111
62. อบต.หนองสังข์ (อรัญประเทศ)ทำแล้ว51361078479ทำแล้ว 16/11/255934111
63. อบต.หนองหมากฝ้าย (วัฒนานคร)ทำแล้ว5128133129127ทำแล้ว 31/10/2559587111
64. อบต.หนองหว้า (เขาฉกรรจ์)ทำแล้ว5336337289270ทำแล้ว 28/10/256029136111
65. อบต.ห้วยโจด (วัฒนานคร)ทำแล้ว5235260242215ทำแล้ว 10/11/255991111
66. อบต.หันทราย (อรัญประเทศ)ทำแล้ว7178229230230ทำแล้ว 28/10/25591360515151
รวม 66 อปท.6637413,60714,05813,74513,297661,6983,3171,4611,3261,290
ข้อมูล ณ 07/08/2563