รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครนายก ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.นครนายก (เมืองนครนายก)ทำแล้ว5268172147127ทำแล้ว 30/11/2560132129351414
2. เทศบาลเมืองนครนายก (เมืองนครนายก)ทำแล้ว72191009799ทำแล้ว 18/11/255971971011
3. เทศบาลตำบลเกาะหวาย (ปากพลี)ทำแล้ว4183183183183ทำแล้ว 31/10/2559682212120
4. เทศบาลตำบลท่าช้าง (เมืองนครนายก)ทำแล้ว686786662ทำแล้ว 31/10/255953222
5. เทศบาลตำบลบ้านนา (บ้านนา)ทำแล้ว461575252ทำแล้ว 09/12/25595242292928
6. เทศบาลตำบลพิกุลออก (บ้านนา)ทำแล้ว11276278278278ทำแล้ว 15/11/2559159944
7. เทศบาลตำบลองครักษ์ (องครักษ์)ทำแล้ว12117959388ทำแล้ว 31/10/25609884
8. อบต.เกาะโพธิ์ (ปากพลี)ทำแล้ว6185203179175ทำแล้ว 31/10/2559373444444
9. อบต.เกาะหวาย (ปากพลี)ทำแล้ว5100918878ทำแล้ว 31/10/25592898514242
10. อบต.เขาพระ (เมืองนครนายก)ทำแล้ว5304296274255ทำแล้ว 20/11/25596571302825
11. อบต.เขาเพิ่ม (บ้านนา)ทำแล้ว981818081ทำแล้ว 28/10/2559333323232
12. อบต.คลองใหญ่ (องครักษ์)ทำแล้ว8105504036ทำแล้ว 16/11/25591547212121
13. อบต.โคกกรวด (ปากพลี)ทำแล้ว6109109109109ทำแล้ว 10/11/255940666
14. อบต.ชุมพล (องครักษ์)ทำแล้ว4280280280279ทำแล้ว 29/09/2560132605857
15. อบต.ดงละคร (เมืองนครนายก)ทำแล้ว8157162143144ทำแล้ว 31/10/25593790262625
16. อบต.ดอนยอ (เมืองนครนายก)ทำแล้ว71871685752ทำแล้ว 28/11/25592884232321
17. อบต.ทรายมูล (องครักษ์)ทำแล้ว573737373ทำแล้ว 30/11/255910954535045
18. อบต.ทองหลาง (บ้านนา)ทำแล้ว556575256ทำแล้ว 29/11/25592757232222
19. อบต.ท่าช้าง (เมืองนครนายก)ทำแล้ว8291328300247ทำแล้ว 30/11/2559418181816
20. อบต.ท่าทราย (เมืองนครนายก)ทำแล้ว4274219201200ทำแล้ว 29/12/255985252422
21. อบต.ท่าเรือ (ปากพลี)ทำแล้ว4100766458ทำแล้ว 28/10/25591449282828
22. อบต.นาหินลาด (ปากพลี)ทำแล้ว3396396396396ทำแล้ว 30/11/25592167464244
23. อบต.บางปลากด (องครักษ์)ทำแล้ว6180157147136ทำแล้ว 14/11/25599656181815
24. อบต.บางลูกเสือ (องครักษ์)ทำแล้ว6165164164164ทำแล้ว 06/02/25614071373636
25. อบต.บางสมบูรณ์ (องครักษ์)ทำแล้ว4121968585ทำแล้ว 30/03/256187822
26. อบต.บางอ้อ (บ้านนา)ทำแล้ว7771011ทำแล้ว 15/12/25591969888
27. อบต.บ้านนา (บ้านนา)ทำแล้ว613112910299ทำแล้ว 31/10/2559973464543
28. อบต.บ้านพร้าว (บ้านนา)ทำแล้ว8135128123101ทำแล้ว 19/12/2559134151414
29. อบต.บ้านพริก (บ้านนา)ทำแล้ว4269241226219ทำแล้ว 28/12/255922137434126
30. อบต.บ้านใหญ่ (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7119111102100ทำแล้ว 20/12/2559236313131
31. อบต.บึงศาล (องครักษ์)ทำแล้ว7185203203203ทำแล้ว 15/08/25604770202020
32. อบต.ปากพลี (ปากพลี)ทำแล้ว4205204204204ทำแล้ว 31/10/2559117705316
33. อบต.ป่าขะ (บ้านนา)ทำแล้ว5132122112112ทำแล้ว 13/12/25592965343434
34. อบต.พรหมณี (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7448438405396ทำแล้ว 15/02/25603558272323
35. อบต.พระอาจารย์ (องครักษ์)ทำแล้ว6112112113113ทำแล้ว 31/10/25593732444
36. อบต.โพธิ์แทน (องครักษ์)ทำแล้ว657575757ทำแล้ว 11/05/25604444
37. อบต.วังกระโจม (เมืองนครนายก)ทำแล้ว8204204204204ทำแล้ว 21/11/255944262626
38. อบต.ศรีกะอาง (บ้านนา)ทำแล้ว7124126115116ทำแล้ว 22/03/256043131484848
39. อบต.ศรีจุฬา (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7424113110108ทำแล้ว 04/11/25596176707070
40. อบต.ศรีนาวา (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7190183176180ทำแล้ว 29/11/2559766242424
41. อบต.ศีรษะกระบือ (องครักษ์)ทำแล้ว4164103101101ทำแล้ว 31/10/255986434343
42. อบต.สาริกา (เมืองนครนายก)ทำแล้ว8241174242242ทำแล้ว 31/10/2559269484438
43. อบต.หนองแสง (ปากพลี)ทำแล้ว6271272271271ทำแล้ว 02/02/2561921333
44. อบต.หินตั้ง (เมืองนครนายก)ทำแล้ว4145675349ทำแล้ว 21/11/25592743161614
45. อบต.องครักษ์ (องครักษ์)ทำแล้ว4400401401402ทำแล้ว 16/07/25618244343433
46. อบต.อาษา (บ้านนา)ทำแล้ว485929291ทำแล้ว 28/10/255919777
รวม 46 อปท.462788,4927,4597,0616,882461,1113,1671,2841,1911,105
ข้อมูล ณ 21/10/2561