รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครนายก ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.นครนายก (เมืองนครนายก)ทำแล้ว5268172147127ทำแล้ว 30/11/2560128127351414
2. เทศบาลเมืองนครนายก (เมืองนครนายก)ทำแล้ว72191009799ทำแล้ว 18/11/2559971011
3. เทศบาลตำบลเกาะหวาย (ปากพลี)ทำแล้ว4183183183183ทำแล้ว 31/10/255982121211
4. เทศบาลตำบลท่าช้าง (เมืองนครนายก)ทำแล้ว61111 ยังไม่อนุมัติ
5. เทศบาลตำบลบ้านนา (บ้านนา)ทำแล้ว461575252ทำแล้ว 09/12/25595342212117
6. เทศบาลตำบลพิกุลออก (บ้านนา)ทำแล้ว11276278278278ทำแล้ว 15/11/2559159944
7. เทศบาลตำบลองครักษ์ (องครักษ์)ทำแล้ว12117959388ทำแล้ว 31/10/25603332
8. อบต.เกาะโพธิ์ (ปากพลี)ทำแล้ว6185203179175ทำแล้ว 31/10/2559373353533
9. อบต.เกาะหวาย (ปากพลี)ทำแล้ว5100938878ทำแล้ว 31/10/25592494412727
10. อบต.เขาพระ (เมืองนครนายก)ทำแล้ว5304296274255ทำแล้ว 20/11/25596571222
11. อบต.เขาเพิ่ม (บ้านนา)ทำแล้ว982818081ทำแล้ว 28/10/2559333313131
12. อบต.คลองใหญ่ (องครักษ์)ทำแล้ว8104524036ทำแล้ว 16/11/25591443131313
13. อบต.โคกกรวด (ปากพลี)ทำแล้ว6109109109109ทำแล้ว 10/11/255940666
14. อบต.ชุมพล (องครักษ์)ทำแล้ว4280280280279ทำแล้ว 29/09/2560132000
15. อบต.ดงละคร (เมืองนครนายก)ทำแล้ว8157162143144ทำแล้ว 31/10/25593790212119
16. อบต.ดอนยอ (เมืองนครนายก)ทำแล้ว71871685752ทำแล้ว 28/11/25592884900
17. อบต.ทรายมูล (องครักษ์)ทำแล้ว573737373ทำแล้ว 30/11/255910933323129
18. อบต.ทองหลาง (บ้านนา)ทำแล้ว556575256ทำแล้ว 29/11/25591649232222
19. อบต.ท่าช้าง (เมืองนครนายก)ทำแล้ว8291328300247ทำแล้ว 30/11/255946444
20. อบต.ท่าทราย (เมืองนครนายก)ทำแล้ว4274219201200ทำแล้ว 29/12/255985121210
21. อบต.ท่าเรือ (ปากพลี)ทำแล้ว4101726560ทำแล้ว 28/10/255942252525
22. อบต.นาหินลาด (ปากพลี)ทำแล้ว3396396396396ทำแล้ว 30/11/25592166332725
23. อบต.บางปลากด (องครักษ์)ทำแล้ว6186151147136ทำแล้ว 14/11/25593056221
24. อบต.บางลูกเสือ (องครักษ์)ทำแล้ว6165164164164ทำแล้ว 06/02/2561363272626
25. อบต.บางสมบูรณ์ (องครักษ์)ทำแล้ว4121968585ทำแล้ว 30/03/2561
26. อบต.บางอ้อ (บ้านนา)ทำแล้ว7771011ทำแล้ว 15/12/25591969888
27. อบต.บ้านนา (บ้านนา)ทำแล้ว613112910299ทำแล้ว 31/10/2559972424140
28. อบต.บ้านพร้าว (บ้านนา)ทำแล้ว8135128123101ทำแล้ว 19/12/2559134121112
29. อบต.บ้านพริก (บ้านนา)ทำแล้ว4272238226219ทำแล้ว 28/12/255910139333332
30. อบต.บ้านใหญ่ (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7119111102100ทำแล้ว 20/12/255919322
31. อบต.บึงศาล (องครักษ์)ทำแล้ว7185203203203ทำแล้ว 15/08/25604770191919
32. อบต.ปากพลี (ปากพลี)ทำแล้ว4205204204204ทำแล้ว 31/10/2559117535141
33. อบต.ป่าขะ (บ้านนา)ทำแล้ว5132122112112ทำแล้ว 13/12/25592965322929
34. อบต.พรหมณี (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7448438405396ทำแล้ว 15/02/25602740232323
35. อบต.พระอาจารย์ (องครักษ์)ทำแล้ว6113113113113ทำแล้ว 31/10/25593731100
36. อบต.โพธิ์แทน (องครักษ์)ทำแล้ว657575757ทำแล้ว 11/05/2560
37. อบต.วังกระโจม (เมืองนครนายก)ทำแล้ว8204204204204ทำแล้ว 21/11/255944202020
38. อบต.ศรีกะอาง (บ้านนา)ทำแล้ว7124126115116ทำแล้ว 22/03/256043112363636
39. อบต.ศรีจุฬา (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7424113110108ทำแล้ว 04/11/255961761800
40. อบต.ศรีนาวา (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7190183176180ทำแล้ว 29/11/2559766222219
41. อบต.ศีรษะกระบือ (องครักษ์)ทำแล้ว4164103101101ทำแล้ว 31/10/255986302930
42. อบต.สาริกา (เมืองนครนายก)ทำแล้ว8241174242242ทำแล้ว 31/10/2559168221817
43. อบต.หนองแสง (ปากพลี)ทำแล้ว6271272271271ทำแล้ว 02/02/2561921333
44. อบต.หินตั้ง (เมืองนครนายก)ทำแล้ว4145675349ทำแล้ว 21/11/25592743161614
45. อบต.องครักษ์ (องครักษ์)ทำแล้ว4400401401402ทำแล้ว 16/07/25618244323231
46. อบต.อาษา (บ้านนา)ทำแล้ว485929291ทำแล้ว 28/10/255919777
รวม 46 อปท.462788,4187,3746,9976,823458752,895838739705
ข้อมูล ณ 19/08/2561