รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครนายก ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.นครนายก (เมืองนครนายก)ทำแล้ว5282160148127ทำแล้ว 30/11/25603136633
2. เทศบาลเมืองนครนายก (เมืองนครนายก)ทำแล้ว72191009799ทำแล้ว 18/11/255995000
3. เทศบาลตำบลเกาะหวาย (ปากพลี)ทำแล้ว4184184184184 ยังไม่อนุมัติ
4. เทศบาลตำบลท่าช้าง (เมืองนครนายก) - ยังไม่อนุมัติ
5. เทศบาลตำบลบ้านนา (บ้านนา)ทำแล้ว463555252ทำแล้ว 09/12/25595542000
6. เทศบาลตำบลพิกุลออก (บ้านนา) - 11336338338337ทำแล้ว 01/10/256057444
7. เทศบาลตำบลองครักษ์ (องครักษ์)ทำแล้ว12117959388 ยังไม่อนุมัติ
8. อบต.เกาะโพธิ์ (ปากพลี)ทำแล้ว6185203179175ทำแล้ว 31/10/2559602200
9. อบต.เกาะหวาย (ปากพลี)ทำแล้ว5101948878ทำแล้ว 31/10/25591474000
10. อบต.เขาพระ (เมืองนครนายก)ทำแล้ว51111 ยังไม่อนุมัติ
11. อบต.เขาเพิ่ม (บ้านนา)ทำแล้ว983828182ทำแล้ว 28/10/2559
12. อบต.คลองใหญ่ (องครักษ์)ทำแล้ว8104544037ทำแล้ว 16/11/255942555
13. อบต.โคกกรวด (ปากพลี)ทำแล้ว6109109109109ทำแล้ว 10/11/2559
14. อบต.ชุมพล (องครักษ์)ทำแล้ว4280280280279ทำแล้ว 29/09/2560132000
15. อบต.ดงละคร (เมืองนครนายก)ทำแล้ว8162154144146ทำแล้ว 31/10/2559891544
16. อบต.ดอนยอ (เมืองนครนายก)ทำแล้ว71891685752ทำแล้ว 28/11/25594000
17. อบต.ทรายมูล (องครักษ์)ทำแล้ว573737373ทำแล้ว 30/11/2559479611
18. อบต.ทองหลาง (บ้านนา)ทำแล้ว556575256ทำแล้ว 29/11/25591645000
19. อบต.ท่าช้าง (เมืองนครนายก)ทำแล้ว8290328301247ทำแล้ว 30/11/2559
20. อบต.ท่าทราย (เมืองนครนายก)ทำแล้ว4178146131132 ยังไม่อนุมัติ
21. อบต.ท่าเรือ (ปากพลี)ทำแล้ว4101726560ทำแล้ว 28/10/255942555
22. อบต.นาหินลาด (ปากพลี)ทำแล้ว3396396396396ทำแล้ว 30/11/255960000
23. อบต.บางปลากด (องครักษ์)ทำแล้ว6187151146136ทำแล้ว 14/11/255956000
24. อบต.บางลูกเสือ (องครักษ์)ทำแล้ว6165164164164 ยังไม่อนุมัติ
25. อบต.บางสมบูรณ์ (องครักษ์) - ยังไม่อนุมัติ
26. อบต.บางอ้อ (บ้านนา)ทำแล้ว777111 ยังไม่อนุมัติ
27. อบต.บ้านนา (บ้านนา)ทำแล้ว613112910299ทำแล้ว 31/10/2559360131313
28. อบต.บ้านพร้าว (บ้านนา)ทำแล้ว8135128123101ทำแล้ว 19/12/2559
29. อบต.บ้านพริก (บ้านนา)ทำแล้ว4272238226219ทำแล้ว 28/12/2559
30. อบต.บ้านใหญ่ (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7119111102100ทำแล้ว 20/12/255913000
31. อบต.บึงศาล (องครักษ์)ทำแล้ว7185203203203ทำแล้ว 15/08/25603964000
32. อบต.ปากพลี (ปากพลี)ทำแล้ว4205204204204ทำแล้ว 31/10/255937444
33. อบต.ป่าขะ (บ้านนา)ทำแล้ว5132122113111ทำแล้ว 13/12/255915
34. อบต.พรหมณี (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7448439405396ทำแล้ว 15/02/2560137000
35. อบต.พระอาจารย์ (องครักษ์)ทำแล้ว6113113113113ทำแล้ว 31/10/255931100
36. อบต.โพธิ์แทน (องครักษ์) - ยังไม่อนุมัติ
37. อบต.วังกระโจม (เมืองนครนายก)ทำแล้ว85555 ยังไม่อนุมัติ
38. อบต.ศรีกะอาง (บ้านนา)ทำแล้ว7126126114116ทำแล้ว 22/03/256022109121212
39. อบต.ศรีจุฬา (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7424113110108ทำแล้ว 04/11/2559
40. อบต.ศรีนาวา (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7192179176182ทำแล้ว 29/11/255964900
41. อบต.ศีรษะกระบือ (องครักษ์)ทำแล้ว4165102101101ทำแล้ว 31/10/255921000
42. อบต.สาริกา (เมืองนครนายก)ทำแล้ว8241242242242ทำแล้ว 31/10/2559
43. อบต.หนองแสง (ปากพลี)ทำแล้ว6271272271271 ยังไม่อนุมัติ
44. อบต.หินตั้ง (เมืองนครนายก)ทำแล้ว4139705550ทำแล้ว 21/11/255933000
45. อบต.องครักษ์ (องครักษ์)ทำแล้ว4224224224224ทำแล้ว 12/09/2560261900
46. อบต.อาษา (บ้านนา)ทำแล้ว485929291 ยังไม่อนุมัติ
รวม 46 อปท.422627,5506,5776,2016,047342251,4751015151
ข้อมูล ณ 23/01/2561