รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ปราจีนบุรี ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ปราจีนบุรี (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว6115149137121ทำแล้ว 30/11/255995141414
2. เทศบาลเมืองปราจีนบุรี (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4130121109107ทำแล้ว 30/11/255971161616
3. เทศบาลตำบลกบินทร์ (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว372625860ทำแล้ว 30/12/25592650633
4. เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว6316316314314ทำแล้ว 31/10/2559
5. เทศบาลตำบลโคกปีบ (ศรีมโหสถ)ทำแล้ว598989898ทำแล้ว 26/12/255947875
6. เทศบาลตำบลโคกมะกอก (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว688888888ทำแล้ว 24/11/25594000
7. เทศบาลตำบลนาดี (นาดี)ทำแล้ว5288167154153ทำแล้ว 31/10/25593419000
8. เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว515151515 ยังไม่อนุมัติ
9. เทศบาลตำบลบ้านสร้าง (บ้านสร้าง)ทำแล้ว6113748070ทำแล้ว 31/10/255919000
10. เทศบาลตำบลประจันตคาม (ประจันตคาม)ทำแล้ว685878265ทำแล้ว 23/12/255941555
11. เทศบาลตำบลโพธิ์งาม (ประจันตคาม)ทำแล้ว5135114109104ทำแล้ว 29/11/25598794000
12. เทศบาลตำบลเมืองเก่า (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6436437437437ทำแล้ว 31/10/255965000
13. เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ์ (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว583838181ทำแล้ว 30/11/2559247000
14. เทศบาลตำบลสระบัว (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว572555555ทำแล้ว 31/10/2559236000
15. อบต.กบินทร์ (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6131153149113ทำแล้ว 11/11/2559103000
16. อบต.กรอกสมบูรณ์ (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว6217217217217 ยังไม่อนุมัติ
17. อบต.เกาะลอย (ประจันตคาม)ทำแล้ว4159174161158ทำแล้ว 30/11/2559
18. อบต.แก่งดินสอ (นาดี)ทำแล้ว685767676ทำแล้ว 30/11/2559
19. อบต.เขาไม้แก้ว (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว646444443ทำแล้ว 26/01/25601922000
20. อบต.คำโตนด (ประจันตคาม)ทำแล้ว7168116113110ทำแล้ว 31/10/255983000
21. อบต.โคกไทย (ศรีมโหสถ)ทำแล้ว6273273277276ทำแล้ว 29/11/255937000
22. อบต.โคกปีบ (ศรีมโหสถ)ทำแล้ว5211212212212ทำแล้ว 29/11/255929000
23. อบต.โคกไม้ลาย (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4135134137133ทำแล้ว 29/11/255946600
24. อบต.ดงกระทงยาม (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว6328328328328ทำแล้ว 29/11/2559116111
25. อบต.ดงขี้เหล็ก (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว5170118121107ทำแล้ว 30/11/255965000
26. อบต.ดงบัง (ประจันตคาม)ทำแล้ว4116999693ทำแล้ว 28/10/25593000
27. อบต.ดงพระราม (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว8376200187179ทำแล้ว 30/11/255955
28. อบต.ท่างาม (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว6150119110112ทำแล้ว 29/11/2559
29. อบต.ท่าตูม (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว5244238226216ทำแล้ว 26/06/25602121400
30. อบต.ทุ่งโพธิ์ (นาดี)ทำแล้ว587114114114ทำแล้ว 2254000
31. อบต.นนทรี (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6218218218218ทำแล้ว 27/10/255966000
32. อบต.นาแขม (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว5139122110112ทำแล้ว 29/11/25592780262626
33. อบต.นาดี (นาดี)ทำแล้ว6418418412410ทำแล้ว 28/11/255946000
34. อบต.เนินหอม (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว5375375375375ทำแล้ว 24/08/256037000
35. อบต.โนนห้อม (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4153124116118ทำแล้ว 30/11/2559
36. อบต.บ่อทอง (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว560832ทำแล้ว 30/11/255960000
37. อบต.บางกระเบา (บ้านสร้าง)ทำแล้ว598868381ทำแล้ว 31/10/255932105000
38. อบต.บางเดชะ (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว895938278ทำแล้ว 28/11/255943000
39. อบต.บางเตย (บ้านสร้าง)ทำแล้ว393757377ทำแล้ว 31/10/2559361330
40. อบต.บางแตน (บ้านสร้าง)ทำแล้ว5542539539539ทำแล้ว 31/10/2559
41. อบต.บางปลาร้า (บ้านสร้าง)ทำแล้ว697323636ทำแล้ว 23/06/2560436000
42. อบต.บางพลวง (บ้านสร้าง)ทำแล้ว7264249240241ทำแล้ว 25/11/255929333
43. อบต.บางยาง (บ้านสร้าง)ทำแล้ว6128132132132 ยังไม่อนุมัติ
44. อบต.บ้านทาม (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว686858487ทำแล้ว 14/11/255933000
45. อบต.บ้านนา (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว635323133ทำแล้ว 07/08/2560514000
46. อบต.บ้านพระ (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว61351008786ทำแล้ว 13/12/255984000
47. อบต.บ้านสร้าง (บ้านสร้าง)ทำแล้ว688636554ทำแล้ว 15/11/25592541000
48. อบต.บ้านหอย (ประจันตคาม)ทำแล้ว6147144139139ทำแล้ว 31/10/255951000
49. อบต.บุฝ้าย (ประจันตคาม)ทำแล้ว666615656ทำแล้ว 31/10/2559353141411
50. อบต.บุพราหมณ์ (นาดี)ทำแล้ว6179175108107ทำแล้ว 31/10/25592878000
51. อบต.ประจันตคาม (ประจันตคาม)ทำแล้ว5115655858ทำแล้ว 31/10/25591164000
52. อบต.ไผ่ชะเลือด (ศรีมโหสถ)ทำแล้ว5157157157157ทำแล้ว 30/11/255957111141414
53. อบต.เมืองเก่า (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว62511149199ทำแล้ว 31/10/255963222
54. อบต.ไม้เค็ด (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว6145160170191ทำแล้ว 15/11/255910854000
55. อบต.ย่านรี (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6223175140169ทำแล้ว 28/11/255914083100
56. อบต.รอบเมือง (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4331331331331ทำแล้ว 30/11/255976000
57. อบต.ลาดตะเคียน (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว5261236213201ทำแล้ว 15/11/255995000
58. อบต.วังดาล (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว5188115109103ทำแล้ว 30/11/255919000
59. อบต.วังตะเคียน (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6641641642643ทำแล้ว 30/11/255953111
60. อบต.วังท่าช้าง (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6102221411 ยังไม่อนุมัติ
61. อบต.วัดโบสถ์ (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว6184184184184ทำแล้ว 31/10/25592103000
62. อบต.ศรีมหาโพธิ (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว7211200183181ทำแล้ว 19/12/255976000
63. อบต.สะพานหิน (นาดี)ทำแล้ว6959898103ทำแล้ว 28/10/2559344000
64. อบต.สำพันตา (นาดี)ทำแล้ว7254254254254ทำแล้ว 31/10/25593480665
65. อบต.หนองกี่ (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว8175162146145ทำแล้ว 31/10/25597158100
66. อบต.หนองแก้ว (ประจันตคาม)ทำแล้ว410676ทำแล้ว 18/07/25604850000
67. อบต.หนองโพรง (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว5301301301302ทำแล้ว 25/11/255990000
68. อบต.หนองแสง (ประจันตคาม)ทำแล้ว3103918380ทำแล้ว 15/12/255959844
69. อบต.หัวหว้า (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว6106756153ทำแล้ว 19/12/25591352000
70. อบต.หาดนางแก้ว (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว645526682ทำแล้ว 11/11/25597000
รวม 70 อปท.7038712,35211,12110,67510,583668633,421139119110
ข้อมูล ณ 22/01/2561