รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ปราจีนบุรี ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ปราจีนบุรี (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว6124135120104ทำแล้ว 30/11/255999117757574
2. เทศบาลเมืองปราจีนบุรี (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4128121109107ทำแล้ว 30/11/2559975555353
3. เทศบาลตำบลกบินทร์ (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว372625860ทำแล้ว 30/12/255937501353
4. เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว6316316314314ทำแล้ว 31/10/2559111313128
5. เทศบาลตำบลโคกปีบ (ศรีมโหสถ)ทำแล้ว598989898ทำแล้ว 19/02/25612163343032
6. เทศบาลตำบลโคกมะกอก (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว688888888ทำแล้ว 24/11/2559211411
7. เทศบาลตำบลนาดี (นาดี)ทำแล้ว5288167154153ทำแล้ว 31/10/25599419131313
8. เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว5408408408407ทำแล้ว 30/11/255945252424
9. เทศบาลตำบลบ้านสร้าง (บ้านสร้าง)ทำแล้ว6113748070ทำแล้ว 31/10/255922210108
10. เทศบาลตำบลประจันตคาม (ประจันตคาม)ทำแล้ว685878265ทำแล้ว 23/12/25591961414140
11. เทศบาลตำบลโพธิ์งาม (ประจันตคาม)ทำแล้ว514211710299ทำแล้ว 29/11/2559124139999994
12. เทศบาลตำบลเมืองเก่า (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6436437437437ทำแล้ว 31/10/25596528167
13. เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ์ (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว582838181ทำแล้ว 30/11/25591047222221
14. เทศบาลตำบลสระบัว (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว572555555ทำแล้ว 31/10/25593636444
15. อบต.กบินทร์ (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6131153149113ทำแล้ว 11/11/2559103272523
16. อบต.กรอกสมบูรณ์ (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว6361303303303ทำแล้ว 16/02/256139353535
17. อบต.เกาะลอย (ประจันตคาม)ทำแล้ว4165168161158ทำแล้ว 30/11/25592495636363
18. อบต.แก่งดินสอ (นาดี)ทำแล้ว684767676ทำแล้ว 30/11/255959109674141
19. อบต.เขาไม้แก้ว (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว646444443ทำแล้ว 26/01/256019221395
20. อบต.คำโตนด (ประจันตคาม)ทำแล้ว7167116113110ทำแล้ว 31/10/25591086573149
21. อบต.โคกไทย (ศรีมโหสถ)ทำแล้ว6273273277276ทำแล้ว 29/11/255937554
22. อบต.โคกปีบ (ศรีมโหสถ)ทำแล้ว5210214213213ทำแล้ว 29/11/25591028242424
23. อบต.โคกไม้ลาย (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4130139137133ทำแล้ว 29/11/25593848393736
24. อบต.ดงกระทงยาม (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว6328328328328ทำแล้ว 29/11/255915116666
25. อบต.ดงขี้เหล็ก (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว5170118121107ทำแล้ว 30/11/255965373736
26. อบต.ดงบัง (ประจันตคาม)ทำแล้ว41151019692ทำแล้ว 28/10/25591557494945
27. อบต.ดงพระราม (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว8369199187179ทำแล้ว 30/11/255988183123103103
28. อบต.ท่างาม (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว6146119110111ทำแล้ว 29/11/25591286252525
29. อบต.ท่าตูม (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว5244238226216ทำแล้ว 26/06/256052200483432
30. อบต.ทุ่งโพธิ์ (นาดี)ทำแล้ว589116116116ทำแล้ว 31/10/25592366383838
31. อบต.นนทรี (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6106218218218ทำแล้ว 27/10/2559768474747
32. อบต.นาแขม (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว5136123114110ทำแล้ว 11/07/25618377565656
33. อบต.นาดี (นาดี)ทำแล้ว6418418412410ทำแล้ว 28/11/2559116138114111112
34. อบต.เนินหอม (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว5375375375375ทำแล้ว 24/08/256037711
35. อบต.โนนห้อม (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4153124116118ทำแล้ว 30/11/255913777
36. อบต.บ่อทอง (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว560832ทำแล้ว 30/11/25592470998
37. อบต.บางกระเบา (บ้านสร้าง)ทำแล้ว598868381ทำแล้ว 31/10/255967113565653
38. อบต.บางเดชะ (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว897928277ทำแล้ว 28/11/25591156666
39. อบต.บางเตย (บ้านสร้าง)ทำแล้ว393757377ทำแล้ว 31/10/2559764292929
40. อบต.บางแตน (บ้านสร้าง)ทำแล้ว5542539539539ทำแล้ว 31/10/2559668474638
41. อบต.บางปลาร้า (บ้านสร้าง)ทำแล้ว697323636ทำแล้ว 23/06/25605550322727
42. อบต.บางพลวง (บ้านสร้าง)ทำแล้ว7295266259257ทำแล้ว 25/10/2559167161010
43. อบต.บางยาง (บ้านสร้าง)ทำแล้ว6190195201201ทำแล้ว 30/11/255944111
44. อบต.บ้านทาม (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว686858487ทำแล้ว 14/11/255939101010
45. อบต.บ้านนา (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว635323133ทำแล้ว 07/08/2560514777
46. อบต.บ้านพระ (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว61441059493ทำแล้ว 13/12/2559421413377
47. อบต.บ้านสร้าง (บ้านสร้าง)ทำแล้ว688636554ทำแล้ว 15/11/25596249544
48. อบต.บ้านหอย (ประจันตคาม)ทำแล้ว6147143139139ทำแล้ว 31/10/25592541073097
49. อบต.บุฝ้าย (ประจันตคาม)ทำแล้ว663645656ทำแล้ว 31/10/25592385575352
50. อบต.บุพราหมณ์ (นาดี)ทำแล้ว6179175108107ทำแล้ว 31/10/25594678666
51. อบต.ประจันตคาม (ประจันตคาม)ทำแล้ว5111655858ทำแล้ว 31/10/25592071363232
52. อบต.ไผ่ชะเลือด (ศรีมโหสถ)ทำแล้ว5157157157157ทำแล้ว 30/11/255991111363636
53. อบต.เมืองเก่า (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว62511149199ทำแล้ว 31/10/255963262625
54. อบต.ไม้เค็ด (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว6149155167190ทำแล้ว 15/11/2559114782055
55. อบต.ย่านรี (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6193178139168ทำแล้ว 28/11/2559171141605655
56. อบต.รอบเมือง (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4332332332332ทำแล้ว 30/11/25599895444238
57. อบต.ลาดตะเคียน (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว5261236213201ทำแล้ว 15/11/25593514711711793
58. อบต.วังดาล (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว5188115109103ทำแล้ว 30/11/25591129777
59. อบต.วังตะเคียน (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6641641642643ทำแล้ว 30/11/255953262626
60. อบต.วังท่าช้าง (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6104403229ทำแล้ว 30/11/25594192726767
61. อบต.วัดโบสถ์ (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว6173194184185ทำแล้ว 31/10/255914100222222
62. อบต.ศรีมหาโพธิ (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว7211200183181ทำแล้ว 19/12/255976383735
63. อบต.สะพานหิน (นาดี)ทำแล้ว6959898103ทำแล้ว 28/10/25593158353130
64. อบต.สำพันตา (นาดี)ทำแล้ว7269269269269ทำแล้ว 31/10/255915787585856
65. อบต.หนองกี่ (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว8175162146145ทำแล้ว 31/10/255971872675
66. อบต.หนองแก้ว (ประจันตคาม)ทำแล้ว4102781ทำแล้ว 18/07/25607548552
67. อบต.หนองโพรง (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว5300301301302ทำแล้ว 25/11/255914490312729
68. อบต.หนองแสง (ประจันตคาม)ทำแล้ว3103918380ทำแล้ว 15/12/2559868434343
69. อบต.หัวหว้า (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว6105766153ทำแล้ว 19/12/25591852282827
70. อบต.หาดนางแก้ว (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว645526682ทำแล้ว 11/11/2559314411
รวม 70 อปท.7038712,84711,72511,26311,162702,7295,1392,4192,1612,089
ข้อมูล ณ 21/03/2562