รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ปราจีนบุรี ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ปราจีนบุรี (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว6124135120104ทำแล้ว 30/11/25599911710110099
2. เทศบาลเมืองปราจีนบุรี (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4128121109107ทำแล้ว 30/11/2559975555353
3. เทศบาลเมืองหนองกี่ (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว8172162146145ทำแล้ว 31/10/2559718726119
4. เทศบาลตำบลกบินทร์ (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว371625860ทำแล้ว 30/12/255948481353
5. เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว6316316314314ทำแล้ว 31/10/2559111313128
6. เทศบาลตำบลโคกปีบ (ศรีมโหสถ)ทำแล้ว598989898ทำแล้ว 19/02/25612173343032
7. เทศบาลตำบลโคกมะกอก (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว688888888ทำแล้ว 24/11/2559211411
8. เทศบาลตำบลนาดี (นาดี)ทำแล้ว5287168154153ทำแล้ว 31/10/25599418151515
9. เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว5408408408407ทำแล้ว 30/11/25591845252424
10. เทศบาลตำบลบ้านสร้าง (บ้านสร้าง)ทำแล้ว6113748070ทำแล้ว 31/10/255922210108
11. เทศบาลตำบลประจันตคาม (ประจันตคาม)ทำแล้ว685878265ทำแล้ว 23/12/25591961414140
12. เทศบาลตำบลโพธิ์งาม (ประจันตคาม)ทำแล้ว514111710299ทำแล้ว 29/11/255912413910010095
13. เทศบาลตำบลเมืองเก่า (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6436437437437ทำแล้ว 31/10/2559846528167
14. เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ์ (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว582838181ทำแล้ว 30/11/25591047222221
15. เทศบาลตำบลสระบัว (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว572555555ทำแล้ว 31/10/25593636444
16. อบต.กบินทร์ (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6131153149113ทำแล้ว 11/11/2559103272523
17. อบต.กรอกสมบูรณ์ (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว6361303303303ทำแล้ว 16/02/256139353535
18. อบต.เกาะลอย (ประจันตคาม)ทำแล้ว4165168161158ทำแล้ว 30/11/25597495636363
19. อบต.แก่งดินสอ (นาดี)ทำแล้ว684767676ทำแล้ว 30/11/255959109684141
20. อบต.เขาไม้แก้ว (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว646444443ทำแล้ว 26/01/256019221395
21. อบต.คำโตนด (ประจันตคาม)ทำแล้ว7166116113110ทำแล้ว 31/10/25591385573149
22. อบต.โคกไทย (ศรีมโหสถ)ทำแล้ว6273273277276ทำแล้ว 29/11/255937554
23. อบต.โคกปีบ (ศรีมโหสถ)ทำแล้ว5210214213213ทำแล้ว 29/11/25591028242424
24. อบต.โคกไม้ลาย (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4130139137133ทำแล้ว 29/11/25593848393736
25. อบต.ดงกระทงยาม (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว6328328328328ทำแล้ว 29/11/255915116666
26. อบต.ดงขี้เหล็ก (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว5170118121107ทำแล้ว 30/11/255965373736
27. อบต.ดงบัง (ประจันตคาม)ทำแล้ว41151019692ทำแล้ว 28/10/25591557494945
28. อบต.ดงพระราม (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว8369199187179ทำแล้ว 30/11/255988183123103103
29. อบต.ท่างาม (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว6145119111111ทำแล้ว 29/11/25591285242424
30. อบต.ท่าตูม (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว5244238226216ทำแล้ว 26/06/256052200575754
31. อบต.ทุ่งโพธิ์ (นาดี)ทำแล้ว589116116116ทำแล้ว 31/10/25592366383838
32. อบต.นนทรี (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6106218218218ทำแล้ว 27/10/2559768474747
33. อบต.นาแขม (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว5135123114110ทำแล้ว 11/07/25618377565656
34. อบต.นาดี (นาดี)ทำแล้ว6418418412410ทำแล้ว 28/11/2559116138114111112
35. อบต.เนินหอม (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว5375375375375ทำแล้ว 24/08/256037711
36. อบต.โนนห้อม (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4153124116118ทำแล้ว 30/11/255913131113
37. อบต.บ่อทอง (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว560832ทำแล้ว 30/11/25592470998
38. อบต.บางกระเบา (บ้านสร้าง)ทำแล้ว598868381ทำแล้ว 31/10/255967113565653
39. อบต.บางเดชะ (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว897928277ทำแล้ว 28/11/25591156666
40. อบต.บางเตย (บ้านสร้าง)ทำแล้ว393757377ทำแล้ว 31/10/2559764292929
41. อบต.บางแตน (บ้านสร้าง)ทำแล้ว5542539539539ทำแล้ว 31/10/2559668474638
42. อบต.บางปลาร้า (บ้านสร้าง)ทำแล้ว695343636ทำแล้ว 23/06/25605548302626
43. อบต.บางพลวง (บ้านสร้าง)ทำแล้ว7295266259257ทำแล้ว 25/10/2559167161010
44. อบต.บางยาง (บ้านสร้าง)ทำแล้ว6190195201201ทำแล้ว 30/11/255944111
45. อบต.บ้านทาม (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว686858487ทำแล้ว 14/11/255939101010
46. อบต.บ้านนา (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว635323133ทำแล้ว 07/08/2560514777
47. อบต.บ้านพระ (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว61441059493ทำแล้ว 13/12/2559421413377
48. อบต.บ้านสร้าง (บ้านสร้าง)ทำแล้ว688636554ทำแล้ว 15/11/25596249544
49. อบต.บ้านหอย (ประจันตคาม)ทำแล้ว6147143139139ทำแล้ว 31/10/25592541073097
50. อบต.บุฝ้าย (ประจันตคาม)ทำแล้ว663645656ทำแล้ว 31/10/25592384585857
51. อบต.บุพราหมณ์ (นาดี)ทำแล้ว6179175108107ทำแล้ว 31/10/25594678666
52. อบต.ประจันตคาม (ประจันตคาม)ทำแล้ว6111655858ทำแล้ว 31/10/25592071363232
53. อบต.ไผ่ชะเลือด (ศรีมโหสถ)ทำแล้ว5157157157157ทำแล้ว 30/11/255991111363636
54. อบต.เมืองเก่า (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว62511149199ทำแล้ว 31/10/255963262625
55. อบต.ไม้เค็ด (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว6119155167190ทำแล้ว 15/11/2559102672055
56. อบต.ย่านรี (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6193178139168ทำแล้ว 28/11/2559172142605655
57. อบต.รอบเมือง (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4307332332332ทำแล้ว 30/11/25599177444238
58. อบต.ลาดตะเคียน (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว5261236213201ทำแล้ว 15/11/25593514711711793
59. อบต.วังดาล (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว5188115109103ทำแล้ว 30/11/25591129777
60. อบต.วังตะเคียน (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6641641642643ทำแล้ว 30/11/255953262626
61. อบต.วังท่าช้าง (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6104403229ทำแล้ว 30/11/25594192767575
62. อบต.วัดโบสถ์ (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว6173194184185ทำแล้ว 31/10/255914100222222
63. อบต.ศรีมหาโพธิ (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว7211200183181ทำแล้ว 19/12/255976383735
64. อบต.สะพานหิน (นาดี)ทำแล้ว6959898103ทำแล้ว 28/10/25593158353130
65. อบต.สำพันตา (นาดี)ทำแล้ว7269269269269ทำแล้ว 31/10/255915787585856
66. อบต.หนองแก้ว (ประจันตคาม)ทำแล้ว4102781ทำแล้ว 18/07/25607548552
67. อบต.หนองโพรง (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว5293305302302ทำแล้ว 25/11/2559145103312729
68. อบต.หนองแสง (ประจันตคาม)ทำแล้ว3103918380ทำแล้ว 15/12/2559868434343
69. อบต.หัวหว้า (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว6101776153ทำแล้ว 19/12/25591856303029
70. อบต.หาดนางแก้ว (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว645526682ทำแล้ว 11/11/2559314411
รวม 70 อปท.7038812,77011,73311,26511,162702,8785,1302,4682,2332,162
ข้อมูล ณ 07/08/2563