รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ปราจีนบุรี ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ปราจีนบุรี (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว6115147135119ทำแล้ว 30/11/2559395292929
2. เทศบาลเมืองปราจีนบุรี (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4130121109107ทำแล้ว 30/11/255971191919
3. เทศบาลตำบลกบินทร์ (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว372625860ทำแล้ว 30/12/255926501033
4. เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว6316316314314ทำแล้ว 31/10/2559111663
5. เทศบาลตำบลโคกปีบ (ศรีมโหสถ)ทำแล้ว598989898ทำแล้ว 26/12/255947877
6. เทศบาลตำบลโคกมะกอก (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว688888888ทำแล้ว 24/11/25599411
7. เทศบาลตำบลนาดี (นาดี)ทำแล้ว5288167154153ทำแล้ว 31/10/25593419501
8. เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว5408408408407ทำแล้ว 30/11/255941100
9. เทศบาลตำบลบ้านสร้าง (บ้านสร้าง)ทำแล้ว6113748070ทำแล้ว 31/10/255912210107
10. เทศบาลตำบลประจันตคาม (ประจันตคาม)ทำแล้ว685878265ทำแล้ว 23/12/255941101010
11. เทศบาลตำบลโพธิ์งาม (ประจันตคาม)ทำแล้ว514111810299ทำแล้ว 29/11/255912392262624
12. เทศบาลตำบลเมืองเก่า (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6436437437437ทำแล้ว 31/10/2559651540
13. เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ์ (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว582838181ทำแล้ว 30/11/2559247161611
14. เทศบาลตำบลสระบัว (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว572555555ทำแล้ว 31/10/25592836444
15. อบต.กบินทร์ (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6131153149113ทำแล้ว 11/11/25591032200
16. อบต.กรอกสมบูรณ์ (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว6362303303303ทำแล้ว 16/02/256113900
17. อบต.เกาะลอย (ประจันตคาม)ทำแล้ว4159174161158ทำแล้ว 30/11/255964282827
18. อบต.แก่งดินสอ (นาดี)ทำแล้ว685767676ทำแล้ว 30/11/2559851100
19. อบต.เขาไม้แก้ว (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว646444443ทำแล้ว 26/01/25601922800
20. อบต.คำโตนด (ประจันตคาม)ทำแล้ว7168116113110ทำแล้ว 31/10/255983666
21. อบต.โคกไทย (ศรีมโหสถ)ทำแล้ว6273273277276ทำแล้ว 29/11/255937555
22. อบต.โคกปีบ (ศรีมโหสถ)ทำแล้ว5211212212212ทำแล้ว 29/11/255929955
23. อบต.โคกไม้ลาย (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4130139137133ทำแล้ว 29/11/2559384612105
24. อบต.ดงกระทงยาม (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว6328328328328ทำแล้ว 29/11/2559116444
25. อบต.ดงขี้เหล็ก (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว5170118121107ทำแล้ว 30/11/255965201717
26. อบต.ดงบัง (ประจันตคาม)ทำแล้ว4117999692ทำแล้ว 28/10/25599571077
27. อบต.ดงพระราม (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว8376200187179ทำแล้ว 30/11/2559561522000
28. อบต.ท่างาม (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว6151118110112ทำแล้ว 29/11/255987444
29. อบต.ท่าตูม (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว5244238226216ทำแล้ว 26/06/256021221871
30. อบต.ทุ่งโพธิ์ (นาดี)ทำแล้ว587114114114ทำแล้ว 2366181716
31. อบต.นนทรี (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6218218218218ทำแล้ว 27/10/2559469141411
32. อบต.นาแขม (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว5139122110112ทำแล้ว 29/11/25596780353535
33. อบต.นาดี (นาดี)ทำแล้ว6418418412410ทำแล้ว 28/11/255946161310
34. อบต.เนินหอม (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว5375375375375ทำแล้ว 24/08/256037711
35. อบต.โนนห้อม (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4153124116118ทำแล้ว 30/11/255913222
36. อบต.บ่อทอง (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว560832ทำแล้ว 30/11/255960100
37. อบต.บางกระเบา (บ้านสร้าง)ทำแล้ว598868381ทำแล้ว 31/10/255932105202016
38. อบต.บางเดชะ (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว897928277ทำแล้ว 28/11/2559648600
39. อบต.บางเตย (บ้านสร้าง)ทำแล้ว393757377ทำแล้ว 31/10/2559765171717
40. อบต.บางแตน (บ้านสร้าง)ทำแล้ว5542539539539ทำแล้ว 31/10/2559468393928
41. อบต.บางปลาร้า (บ้านสร้าง)ทำแล้ว697323636ทำแล้ว 23/06/2560436433
42. อบต.บางพลวง (บ้านสร้าง)ทำแล้ว7264249240241ทำแล้ว 25/11/255929333
43. อบต.บางยาง (บ้านสร้าง)ทำแล้ว6190195201201ทำแล้ว 30/11/255944111
44. อบต.บ้านทาม (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว686858487ทำแล้ว 14/11/255933200
45. อบต.บ้านนา (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว635323133ทำแล้ว 07/08/2560514777
46. อบต.บ้านพระ (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว6137988786ทำแล้ว 13/12/2559421411177
47. อบต.บ้านสร้าง (บ้านสร้าง)ทำแล้ว688636554ทำแล้ว 15/11/25595941111
48. อบต.บ้านหอย (ประจันตคาม)ทำแล้ว6147144139139ทำแล้ว 31/10/255951997
49. อบต.บุฝ้าย (ประจันตคาม)ทำแล้ว667605656ทำแล้ว 31/10/25592459212120
50. อบต.บุพราหมณ์ (นาดี)ทำแล้ว6179175108107ทำแล้ว 31/10/25592878666
51. อบต.ประจันตคาม (ประจันตคาม)ทำแล้ว5111655858ทำแล้ว 31/10/25591360400
52. อบต.ไผ่ชะเลือด (ศรีมโหสถ)ทำแล้ว5157157157157ทำแล้ว 30/11/255990111181818
53. อบต.เมืองเก่า (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว62511149199ทำแล้ว 31/10/255963444
54. อบต.ไม้เค็ด (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว6154155167190ทำแล้ว 15/11/2559107782055
55. อบต.ย่านรี (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6223175140169ทำแล้ว 28/11/25591408317910
56. อบต.รอบเมือง (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4331331331331ทำแล้ว 30/11/2559194261212
57. อบต.ลาดตะเคียน (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว5261236213201ทำแล้ว 15/11/255995212111
58. อบต.วังดาล (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว5188115109103ทำแล้ว 30/11/255929777
59. อบต.วังตะเคียน (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6641641642643ทำแล้ว 30/11/255953844
60. อบต.วังท่าช้าง (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6105221411ทำแล้ว 30/11/255972655
61. อบต.วัดโบสถ์ (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว6184184184184ทำแล้ว 31/10/25592103252525
62. อบต.ศรีมหาโพธิ (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว7211200183181ทำแล้ว 19/12/255976261916
63. อบต.สะพานหิน (นาดี)ทำแล้ว6959898103ทำแล้ว 28/10/25592950171312
64. อบต.สำพันตา (นาดี)ทำแล้ว7269269269269ทำแล้ว 31/10/25591578710107
65. อบต.หนองกี่ (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว8175162146145ทำแล้ว 31/10/25597187411
66. อบต.หนองแก้ว (ประจันตคาม)ทำแล้ว410576ทำแล้ว 18/07/25604849110
67. อบต.หนองโพรง (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว5301301301302ทำแล้ว 25/11/2559590302325
68. อบต.หนองแสง (ประจันตคาม)ทำแล้ว3103918380ทำแล้ว 15/12/2559868171111
69. อบต.หัวหว้า (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว6106756153ทำแล้ว 19/12/25591352211717
70. อบต.หาดนางแก้ว (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว645526682ทำแล้ว 11/11/255914411
รวม 70 อปท.7038712,98111,67511,22611,135701,3304,424875650582
ข้อมูล ณ 19/04/2561