รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ฉะเชิงเทรา ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ฉะเชิงเทรา (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6484406394353ทำแล้ว 29/12/255958270257256243
2. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6286289289293ทำแล้ว 28/12/25598254282828
3. เทศบาลตำบลเกาะขนุน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6145797980ทำแล้ว 28/10/255923960282723
4. เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6223247226260ทำแล้ว 01/06/2560460544
5. เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6143712322ทำแล้ว 29/11/255978113686868
6. เทศบาลตำบลดอนเกาะกา (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6226162150173ทำแล้ว 29/10/25593141421019895
7. เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว663636363ทำแล้ว 29/11/2559444221
8. เทศบาลตำบลท่าข้าม (บางปะกง)ทำแล้ว61081089798ทำแล้ว 15/12/2559570707070
9. เทศบาลตำบลท่าถ่าน (พนมสารคาม)ทำแล้ว632810813165ทำแล้ว 31/10/2559116222
10. เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน (บางปะกง)ทำแล้ว21130136135131ทำแล้ว 11/08/25601494171717
11. เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา (แปลงยาว)ทำแล้ว613212911092ทำแล้ว 28/10/255936181818
12. เทศบาลตำบลเทพราช (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6227202187183ทำแล้ว 31/10/255926100424242
13. เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว698989898ทำแล้ว 27/12/25592939272727
14. เทศบาลตำบลบางขนาก (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6177343428ทำแล้ว 29/11/255910142161616
15. เทศบาลตำบลบางคล้า (บางคล้า)ทำแล้ว683747067ทำแล้ว 28/03/25601486706666
16. เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6196196196196ทำแล้ว 20/12/25594124111
17. เทศบาลตำบลบางปะกง (บางปะกง)ทำแล้ว6101101101101ทำแล้ว 29/11/2559204514117
18. เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ (บางปะกง)ทำแล้ว6109100100101ทำแล้ว 31/10/255947281313
19. เทศบาลตำบลบางผึ้ง (บางปะกง)ทำแล้ว6195190190190ทำแล้ว 06/03/256032191919
20. เทศบาลตำบลบางวัว (บางปะกง)ทำแล้ว6126126101101ทำแล้ว 10/11/2559425022207
21. เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ (บางปะกง)ทำแล้ว6242243243243ทำแล้ว 31/10/25596133545454
22. เทศบาลตำบลบางสมัคร (บางปะกง)ทำแล้ว6187939292ทำแล้ว 30/11/255938105601514
23. เทศบาลตำบลบ้านซ่อง (พนมสารคาม)ทำแล้ว6144135149106ทำแล้ว 28/03/256013486646364
24. เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว668745455ทำแล้ว 31/10/25593458242424
25. เทศบาลตำบลปากน้ำ (บางคล้า)ทำแล้ว6908991100ทำแล้ว 31/10/255936141414
26. เทศบาลตำบลแปลงยาว (แปลงยาว)ทำแล้ว6198267228196ทำแล้ว 31/10/25591937202020
27. เทศบาลตำบลพนมสารคาม (พนมสารคาม)ทำแล้ว6199898081ทำแล้ว 30/11/255934105525251
28. เทศบาลตำบลพิมพา (บางปะกง)ทำแล้ว7106959191ทำแล้ว 29/11/25591039212120
29. เทศบาลตำบลลาดขวาง (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว613012414731ทำแล้ว 17/11/2559348181818
30. เทศบาลตำบลวังเย็น (แปลงยาว)ทำแล้ว6230218213219ทำแล้ว 31/10/25595446282828
31. เทศบาลตำบลศาลาแดง (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6111111111ทำแล้ว 28/11/25592663424141
32. เทศบาลตำบลสนามชัยเขต (สนามชัยเขต)ทำแล้ว6150150150150ทำแล้ว 15/12/2559113606060
33. เทศบาลตำบลแสนภูดาษ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6148145130126ทำแล้ว 08/03/256067141410
34. เทศบาลตำบลหอมศีล (บางปะกง)ทำแล้ว6131141137135ทำแล้ว 30/11/25591285272727
35. เทศบาลตำบลหัวสำโรง (แปลงยาว)ทำแล้ว6134125124125ทำแล้ว 28/11/25591280636363
36. อบต.ก้อนแก้ว (คลองเขื่อน)ทำแล้ว6126117103103ทำแล้ว 06/12/25591884484548
37. อบต.เกาะขนุน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6169205209189ทำแล้ว 31/10/25598999595957
38. อบต.เกาะไร่ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว8141111113107ทำแล้ว 30/11/25591573414141
39. อบต.เขาดิน (บางปะกง)ทำแล้ว6180157165167ทำแล้ว 31/10/2559102105464646
40. อบต.เขาหินซ้อน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6186182172173ทำแล้ว 30/12/2559179311119
41. อบต.คลองขุด (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6131697067ทำแล้ว 30/11/25591794131111
42. อบต.คลองเขื่อน (คลองเขื่อน)ทำแล้ว6153197197196ทำแล้ว 28/11/25593692686564
43. อบต.คลองจุกกระเฌอ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6121121121121ทำแล้ว 31/10/25591332212118
44. อบต.คลองตะเกรา (ท่าตะเกียบ)ทำแล้ว6506503498494ทำแล้ว 07/05/2561142136484843
45. อบต.คลองนครเนื่องเขต (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6166373030ทำแล้ว 30/11/255912133989792
46. อบต.คลองนา (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว61201049692ทำแล้ว 29/12/2559160393831
47. อบต.คลองบ้านโพธิ์ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6851687364ทำแล้ว 28/10/25595838252020
48. อบต.คลองประเวศ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว685136117117ทำแล้ว 27/10/2559228557115
49. อบต.คลองเปรง (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6123133119117ทำแล้ว 27/03/2560223301121212
50. อบต.คลองหลวงแพ่ง (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6187159128124ทำแล้ว 31/10/25591968212120
51. อบต.คลองอุดมชลจร (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว679744948ทำแล้ว 20/03/25602345323131
52. อบต.คู้ยายหมี (สนามชัยเขต)ทำแล้ว6119127112123ทำแล้ว 31/10/25591363484845
53. อบต.ดงน้อย (ราชสาส์น)ทำแล้ว6198126124134ทำแล้ว 31/10/255958122757571
54. อบต.ดอนฉิมพลี (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว699105104104ทำแล้ว 29/09/25603896717171
55. อบต.ดอนทราย (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6138121114114ทำแล้ว 17/11/25593091636363
56. อบต.ท่ากระดาน (สนามชัยเขต)ทำแล้ว6235230217216ทำแล้ว 31/10/2559550484848
57. อบต.ท่าไข่ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6115112155157ทำแล้ว 16/11/25592178655452
58. อบต.ท่าตะเกียบ (ท่าตะเกียบ)ทำแล้ว6442479479477ทำแล้ว 31/10/25592175141110
59. อบต.ท่าทองหลาง (บางคล้า)ทำแล้ว6167175151149ทำแล้ว 30/11/25591457292829
60. อบต.ท่าสะอ้าน (บางปะกง)ทำแล้ว6115685038ทำแล้ว 31/10/2559159777
61. อบต.ทุ่งพระยา (สนามชัยเขต)ทำแล้ว6281324295180ทำแล้ว 14/11/255911101585857
62. อบต.เทพราช (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว624808882ทำแล้ว 31/10/25594563565655
63. อบต.บางกระเจ็ด (บางคล้า)ทำแล้ว685858585ทำแล้ว 18/11/25592043252117
64. อบต.บางกรูด (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6176150150150ทำแล้ว 30/11/25591849202017
65. อบต.บางกะไห (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6139235199224ทำแล้ว 28/03/25601445252119
66. อบต.บางเกลือ (บางปะกง)ทำแล้ว610710294100ทำแล้ว 24/11/25592334222
67. อบต.บางแก้ว (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6111127113106ทำแล้ว 28/03/25601826161515
68. อบต.บางขวัญ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว663907774ทำแล้ว 31/10/25597396676767
69. อบต.บางคา (ราชสาส์น)ทำแล้ว611511311097ทำแล้ว 31/10/25593996616161
70. อบต.บางตลาด (คลองเขื่อน)ทำแล้ว6175180171139ทำแล้ว 07/04/25603859202020
71. อบต.บางตีนเป็ด (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6182181187186ทำแล้ว 28/10/2559165215145144143
72. อบต.บางเตย (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6505505505505ทำแล้ว 18/11/2559951373131
73. อบต.บางน้ำเปรี้ยว (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6247247247247ทำแล้ว 31/10/255944105827881
74. อบต.บางไผ่ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6517517519520ทำแล้ว 30/11/2559126816158
75. อบต.บางพระ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6113969189ทำแล้ว 31/10/25594592444038
76. อบต.บางโรง (คลองเขื่อน)ทำแล้ว61631438585ทำแล้ว 09/12/25596629161616
77. อบต.บางเล่า (คลองเขื่อน)ทำแล้ว6123126125125ทำแล้ว 09/12/2559849191716
78. อบต.บางสวน (บางคล้า)ทำแล้ว6347349348348ทำแล้ว 27/10/255927105262623
79. อบต.บ้านใหม่ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว664586255ทำแล้ว 31/10/2559437323231
80. อบต.บึงน้ำรักษ์ (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6116120119119ทำแล้ว 16/11/2559661501429
81. อบต.แปลงยาว (แปลงยาว)ทำแล้ว6257195188164ทำแล้ว 28/10/25592356131313
82. อบต.พนมสารคาม (พนมสารคาม)ทำแล้ว692929292ทำแล้ว 28/10/2559836161616
83. อบต.โพรงอากาศ (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6141143153167ทำแล้ว 24/11/25591185575755
84. อบต.เมืองเก่า (พนมสารคาม)ทำแล้ว697173133117ทำแล้ว 31/10/25599268141414
85. อบต.เมืองใหม่ (ราชสาส์น)ทำแล้ว6192160154142ทำแล้ว 31/10/25591881393939
86. อบต.โยธะกา (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว671777777ทำแล้ว 23/03/25607343212019
87. อบต.ลาดกระทิง (สนามชัยเขต)ทำแล้ว698999188ทำแล้ว 28/10/25592094464646
88. อบต.วังตะเคียน (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6111137134125ทำแล้ว 28/12/2559867554548
89. อบต.ศาลาแดง (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว679696356ทำแล้ว 22/03/256022101626160
90. อบต.สนามจันทร์ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว676727373ทำแล้ว 27/10/25592884373636
91. อบต.สองคลอง (บางปะกง)ทำแล้ว7189213214213ทำแล้ว 28/11/25596267424241
92. อบต.สาวชะโงก (บางคล้า)ทำแล้ว6203211211211ทำแล้ว 15/02/256046772
93. อบต.สิงโตทอง (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6186212188186ทำแล้ว 18/11/255924141130114130
94. อบต.สิบเอ็ดศอก (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6188188188188ทำแล้ว 27/10/255913539412
95. อบต.เสม็ดใต้ (บางคล้า)ทำแล้ว6297262224240ทำแล้ว 31/10/255941112605957
96. อบต.เสม็ดเหนือ (บางคล้า)ทำแล้ว7159128118110ทำแล้ว 28/03/256059292928
97. อบต.โสธร (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว678918982ทำแล้ว 31/10/25591789414139
98. อบต.หนองจอก (บางปะกง)ทำแล้ว6117118108104ทำแล้ว 01/10/255965149111110
99. อบต.หนองตีนนก (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว694959595ทำแล้ว 30/11/2559422202018
100. อบต.หนองบัว (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6209214213213ทำแล้ว 29/11/255954282828
101. อบต.หนองไม้แก่น (แปลงยาว)ทำแล้ว6299225211210ทำแล้ว 15/12/2559204103242422
102. อบต.หนองยาว (พนมสารคาม)ทำแล้ว6212169177131ทำแล้ว 28/03/256018113636060
103. อบต.หนองแหน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6237237238238ทำแล้ว 31/10/255914129131010
104. อบต.หนามแดง (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6149149146152ทำแล้ว 30/11/2559887696769
105. อบต.หมอนทอง (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6143130110108ทำแล้ว 28/12/25602987272424
106. อบต.หอมศีล (บางปะกง)ทำแล้ว5148142136115ทำแล้ว 31/10/255921163505050
107. อบต.หัวไทร (บางคล้า)ทำแล้ว6209186177176ทำแล้ว 30/11/25593689444238
108. อบต.หัวสำโรง (แปลงยาว)ทำแล้ว6117166162142ทำแล้ว 31/10/255915108713126
109. อบต.แหลมประดู่ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6334377279275ทำแล้ว 29/11/255969183858484
รวม 109 อปท.10967318,46917,59216,69215,9721094,3398,6334,4504,1464,049
ข้อมูล ณ 07/08/2563