รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ฉะเชิงเทรา ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ฉะเชิงเทรา (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6495415402360ทำแล้ว 29/12/25596173300
2. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6289289289290ทำแล้ว 28/12/255957555
3. เทศบาลตำบลเกาะขนุน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6145797980ทำแล้ว 28/10/255921015100
4. เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6223247226260ทำแล้ว 01/06/2560346000
5. เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6154843433ทำแล้ว 29/11/255973107000
6. เทศบาลตำบลดอนเกาะกา (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6228161150173ทำแล้ว 29/10/2559261107000
7. เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว663636363ทำแล้ว 29/11/2559444000
8. เทศบาลตำบลท่าข้าม (บางปะกง)ทำแล้ว61081089798ทำแล้ว 15/12/255926232323
9. เทศบาลตำบลท่าถ่าน (พนมสารคาม)ทำแล้ว632810813165ทำแล้ว 31/10/2559110000
10. เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน (บางปะกง)ทำแล้ว21136135135131ทำแล้ว 11/08/256085333
11. เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา (แปลงยาว)ทำแล้ว613212911092ทำแล้ว 28/10/255936888
12. เทศบาลตำบลเทพราช (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6243200188181ทำแล้ว 31/10/255997800
13. เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว698989898ทำแล้ว 27/12/255939962
14. เทศบาลตำบลบางขนาก (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6177343428ทำแล้ว 29/11/25599831000
15. เทศบาลตำบลบางคล้า (บางคล้า)ทำแล้ว683747067ทำแล้ว 28/03/25601183111
16. เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6196196196196ทำแล้ว 20/12/255924000
17. เทศบาลตำบลบางปะกง (บางปะกง)ทำแล้ว6101101101101ทำแล้ว 29/11/255939000
18. เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ (บางปะกง)ทำแล้ว6109100100101ทำแล้ว 31/10/255947000
19. เทศบาลตำบลบางผึ้ง (บางปะกง)ทำแล้ว6195190190190ทำแล้ว 06/03/256031666
20. เทศบาลตำบลบางวัว (บางปะกง)ทำแล้ว6144113101102ทำแล้ว 10/11/25591548000
21. เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ (บางปะกง)ทำแล้ว6242243243243ทำแล้ว 31/10/2559127161616
22. เทศบาลตำบลบางสมัคร (บางปะกง)ทำแล้ว6187939292ทำแล้ว 30/11/25591196200
23. เทศบาลตำบลบ้านซ่อง (พนมสารคาม)ทำแล้ว615214116994ทำแล้ว 28/03/256095113107
24. เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว668745455ทำแล้ว 31/10/255941444
25. เทศบาลตำบลปากน้ำ (บางคล้า)ทำแล้ว6908991100ทำแล้ว 31/10/255936888
26. เทศบาลตำบลแปลงยาว (แปลงยาว)ทำแล้ว6243223229196ทำแล้ว 31/10/255940000
27. เทศบาลตำบลพนมสารคาม (พนมสารคาม)ทำแล้ว6201878081ทำแล้ว 30/11/2559181121212
28. เทศบาลตำบลพิมพา (บางปะกง)ทำแล้ว7106959191ทำแล้ว 29/11/2559439776
29. เทศบาลตำบลลาดขวาง (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว613012414731ทำแล้ว 17/11/255948444
30. เทศบาลตำบลวังเย็น (แปลงยาว)ทำแล้ว6214224216226ทำแล้ว 31/10/2559461199
31. เทศบาลตำบลศาลาแดง (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6111111111ทำแล้ว 28/11/255963151515
32. เทศบาลตำบลสนามชัยเขต (สนามชัยเขต)ทำแล้ว6150150150150ทำแล้ว 15/12/255993101010
33. เทศบาลตำบลแสนภูดาษ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6148145130126ทำแล้ว 08/03/256063221
34. เทศบาลตำบลหอมศีล (บางปะกง)ทำแล้ว6131141137135ทำแล้ว 30/11/2559274000
35. เทศบาลตำบลหัวสำโรง (แปลงยาว)ทำแล้ว6136124124125ทำแล้ว 28/11/255981655
36. อบต.ก้อนแก้ว (คลองเขื่อน)ทำแล้ว6126117103103ทำแล้ว 06/12/255970885
37. อบต.เกาะขนุน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6177193208197ทำแล้ว 31/10/25591699888
38. อบต.เกาะไร่ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว8142111113107ทำแล้ว 30/11/255948777
39. อบต.เขาดิน (บางปะกง)ทำแล้ว6180157165167ทำแล้ว 31/10/255938103000
40. อบต.เขาหินซ้อน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6189178172174ทำแล้ว 30/12/25591496000
41. อบต.คลองขุด (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6131697067ทำแล้ว 30/11/25591437544
42. อบต.คลองเขื่อน (คลองเขื่อน)ทำแล้ว6230212210210ทำแล้ว 28/11/255918163433838
43. อบต.คลองจุกกระเฌอ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6121121121121ทำแล้ว 31/10/25593111103
44. อบต.คลองตะเกรา (ท่าตะเกียบ)ทำแล้ว6506503498494ทำแล้ว 27/10/2559133101010
45. อบต.คลองนครเนื่องเขต (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6181303030ทำแล้ว 30/11/2559121333329
46. อบต.คลองนา (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว61201049692ทำแล้ว 29/12/255940811
47. อบต.คลองบ้านโพธิ์ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6170847377ทำแล้ว 28/10/2559464777
48. อบต.คลองประเวศ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6113116117117ทำแล้ว 27/10/25591096181818
49. อบต.คลองเปรง (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6133131117116ทำแล้ว 27/03/2560189317200
50. อบต.คลองหลวงแพ่ง (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6187159128124ทำแล้ว 31/10/25591967211
51. อบต.คลองอุดมชลจร (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว683734948ทำแล้ว 20/03/25602145887
52. อบต.คู้ยายหมี (สนามชัยเขต)ทำแล้ว6124124113120ทำแล้ว 31/10/255921000
53. อบต.ดงน้อย (ราชสาส์น)ทำแล้ว6198126124134ทำแล้ว 31/10/25592090181712
54. อบต.ดอนฉิมพลี (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว699105104104ทำแล้ว 29/09/25603285222217
55. อบต.ดอนทราย (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6138121114114ทำแล้ว 17/11/255971521
56. อบต.ท่ากระดาน (สนามชัยเขต)ทำแล้ว6235230217216ทำแล้ว 31/10/2559427000
57. อบต.ท่าไข่ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6179181181181ทำแล้ว 16/11/255960866
58. อบต.ท่าตะเกียบ (ท่าตะเกียบ)ทำแล้ว6442479479477ทำแล้ว 31/10/25591373000
59. อบต.ท่าทองหลาง (บางคล้า)ทำแล้ว6203150145146ทำแล้ว 30/11/255957151510
60. อบต.ท่าสะอ้าน (บางปะกง)ทำแล้ว6115695138ทำแล้ว 31/10/255959000
61. อบต.ทุ่งพระยา (สนามชัยเขต)ทำแล้ว6287320300178ทำแล้ว 14/11/255919000
62. อบต.เทพราช (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว677808882ทำแล้ว 31/10/25599563282827
63. อบต.บางกระเจ็ด (บางคล้า)ทำแล้ว685858585ทำแล้ว 18/11/255943977
64. อบต.บางกรูด (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6176149149149ทำแล้ว 30/11/2559185015158
65. อบต.บางกะไห (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6139235199225ทำแล้ว 28/03/256029621
66. อบต.บางเกลือ (บางปะกง)ทำแล้ว612010198104ทำแล้ว 24/11/2559210000
67. อบต.บางแก้ว (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6111127113106ทำแล้ว 28/03/25601226111
68. อบต.บางขวัญ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว685867774ทำแล้ว 31/10/25591034333
69. อบต.บางคา (ราชสาส์น)ทำแล้ว612610011398ทำแล้ว 31/10/2559590232319
70. อบต.บางตลาด (คลองเขื่อน)ทำแล้ว6179181171139ทำแล้ว 07/04/25603660000
71. อบต.บางตีนเป็ด (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6182181187186ทำแล้ว 28/10/2559165214777777
72. อบต.บางเตย (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6505505505505ทำแล้ว 18/11/2559442774
73. อบต.บางน้ำเปรี้ยว (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6247247247247ทำแล้ว 31/10/2559960101010
74. อบต.บางไผ่ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6517517519520ทำแล้ว 30/11/25596813138
75. อบต.บางพระ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6112959290ทำแล้ว 31/10/2559973220
76. อบต.บางโรง (คลองเขื่อน)ทำแล้ว61721348585ทำแล้ว 09/12/25591121666
77. อบต.บางเล่า (คลองเขื่อน)ทำแล้ว6124125125125ทำแล้ว 09/12/255949666
78. อบต.บางสวน (บางคล้า)ทำแล้ว6348348348348ทำแล้ว 27/10/255993121212
79. อบต.บ้านใหม่ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว665586255ทำแล้ว 31/10/255944443
80. อบต.บึงน้ำรักษ์ (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6117119119119ทำแล้ว 16/11/255945000
81. อบต.แปลงยาว (แปลงยาว)ทำแล้ว6257195188164ทำแล้ว 28/10/25592356555
82. อบต.พนมสารคาม (พนมสารคาม)ทำแล้ว692929292ทำแล้ว 28/10/2559335000
83. อบต.โพรงอากาศ (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6142142153167ทำแล้ว 24/11/255970242017
84. อบต.เมืองเก่า (พนมสารคาม)ทำแล้ว6106173133117ทำแล้ว 31/10/25591656000
85. อบต.เมืองใหม่ (ราชสาส์น)ทำแล้ว6192160154142ทำแล้ว 31/10/255963000
86. อบต.โยธะกา (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว671777777ทำแล้ว 23/03/25602413110
87. อบต.ลาดกระทิง (สนามชัยเขต)ทำแล้ว6103929488ทำแล้ว 28/10/25596000
88. อบต.วังตะเคียน (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6116137135127ทำแล้ว 28/12/255946131212
89. อบต.ศาลาแดง (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว680696356ทำแล้ว 22/03/25601292111111
90. อบต.สนามจันทร์ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว676727373ทำแล้ว 27/10/2559869333
91. อบต.สองคลอง (บางปะกง)ทำแล้ว7190213213213ทำแล้ว 28/11/2559351622
92. อบต.สาวชะโงก (บางคล้า)ทำแล้ว6203211211211ทำแล้ว 15/02/256044220
93. อบต.สิงโตทอง (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6201199188186ทำแล้ว 18/11/2559100101010
94. อบต.สิบเอ็ดศอก (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6188188188188ทำแล้ว 27/10/255939000
95. อบต.เสม็ดใต้ (บางคล้า)ทำแล้ว6294261227241ทำแล้ว 31/10/25591885000
96. อบต.เสม็ดเหนือ (บางคล้า)ทำแล้ว7160129118110ทำแล้ว 28/03/25605910108
97. อบต.โสธร (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6841059096ทำแล้ว 31/10/255914851188
98. อบต.หนองจอก (บางปะกง)ทำแล้ว6123118108104ทำแล้ว 01/10/25596597000
99. อบต.หนองตีนนก (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว694959595ทำแล้ว 30/11/255916141412
100. อบต.หนองบัว (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6209214213213ทำแล้ว 29/11/255954100
101. อบต.หนองไม้แก่น (แปลงยาว)ทำแล้ว6299225211210ทำแล้ว 15/12/255955888
102. อบต.หนองยาว (พนมสารคาม)ทำแล้ว6261193135103ทำแล้ว 28/03/25604114000
103. อบต.หนองแหน (พนมสารคาม)ทำแล้ว613411410996ทำแล้ว 31/10/2559228000
104. อบต.หนามแดง (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6150148146152ทำแล้ว 30/11/255973996
105. อบต.หมอนทอง (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6146126110109ทำแล้ว 11/04/25601576666
106. อบต.หอมศีล (บางปะกง)ทำแล้ว5148142136115ทำแล้ว 31/10/255915163000
107. อบต.หัวไทร (บางคล้า)ทำแล้ว6208186178177ทำแล้ว 30/11/255989151415
108. อบต.หัวสำโรง (แปลงยาว)ทำแล้ว6164165130125ทำแล้ว 03/03/2560201051011
109. อบต.แหลมประดู่ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6334377279275ทำแล้ว 29/11/2559170494949
รวม 109 อปท.10967319,07717,34216,58515,8701091,7457,279845770694
ข้อมูล ณ 22/01/2561