รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ฉะเชิงเทรา ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ฉะเชิงเทรา (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6510406394353ทำแล้ว 29/12/255931205656562
2. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6289289289290ทำแล้ว 28/12/255946571373
3. เทศบาลตำบลเกาะขนุน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6145797980ทำแล้ว 28/10/25592346012109
4. เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6223247226260ทำแล้ว 01/06/2560460544
5. เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6154843433ทำแล้ว 29/11/255973107965
6. เทศบาลตำบลดอนเกาะกา (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6228161150173ทำแล้ว 29/10/2559310119626258
7. เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว663636363ทำแล้ว 29/11/2559444221
8. เทศบาลตำบลท่าข้าม (บางปะกง)ทำแล้ว61081089798ทำแล้ว 15/12/2559565646464
9. เทศบาลตำบลท่าถ่าน (พนมสารคาม)ทำแล้ว632810813165ทำแล้ว 31/10/2559116222
10. เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน (บางปะกง)ทำแล้ว21135136135131ทำแล้ว 11/08/25601196111111
11. เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา (แปลงยาว)ทำแล้ว613212911092ทำแล้ว 28/10/255936171717
12. เทศบาลตำบลเทพราช (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6227202187183ทำแล้ว 31/10/255926100292017
13. เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว698989898ทำแล้ว 27/12/25592939242413
14. เทศบาลตำบลบางขนาก (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6177343428ทำแล้ว 29/11/255910142222
15. เทศบาลตำบลบางคล้า (บางคล้า)ทำแล้ว683747067ทำแล้ว 28/03/25601486454533
16. เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6196196196196ทำแล้ว 20/12/25594124111
17. เทศบาลตำบลบางปะกง (บางปะกง)ทำแล้ว6101101101101ทำแล้ว 29/11/255939111111
18. เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ (บางปะกง)ทำแล้ว6109100100101ทำแล้ว 31/10/255947555
19. เทศบาลตำบลบางผึ้ง (บางปะกง)ทำแล้ว6195190190190ทำแล้ว 06/03/256031161616
20. เทศบาลตำบลบางวัว (บางปะกง)ทำแล้ว6144113101102ทำแล้ว 10/11/2559155022116
21. เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ (บางปะกง)ทำแล้ว6242243243243ทำแล้ว 31/10/25596133363636
22. เทศบาลตำบลบางสมัคร (บางปะกง)ทำแล้ว6187939292ทำแล้ว 30/11/2559221042377
23. เทศบาลตำบลบ้านซ่อง (พนมสารคาม)ทำแล้ว615214116994ทำแล้ว 28/03/2560952353535
24. เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว668745455ทำแล้ว 31/10/25592355444
25. เทศบาลตำบลปากน้ำ (บางคล้า)ทำแล้ว6908991100ทำแล้ว 31/10/255936131313
26. เทศบาลตำบลแปลงยาว (แปลงยาว)ทำแล้ว6243223229196ทำแล้ว 31/10/25591840666
27. เทศบาลตำบลพนมสารคาม (พนมสารคาม)ทำแล้ว6201878081ทำแล้ว 30/11/25592881464645
28. เทศบาลตำบลพิมพา (บางปะกง)ทำแล้ว7106959191ทำแล้ว 29/11/2559439151514
29. เทศบาลตำบลลาดขวาง (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว613012414731ทำแล้ว 17/11/2559348161616
30. เทศบาลตำบลวังเย็น (แปลงยาว)ทำแล้ว6230218213219ทำแล้ว 31/10/25595446232323
31. เทศบาลตำบลศาลาแดง (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6111111111ทำแล้ว 28/11/255963353434
32. เทศบาลตำบลสนามชัยเขต (สนามชัยเขต)ทำแล้ว6150150150150ทำแล้ว 15/12/2559113373737
33. เทศบาลตำบลแสนภูดาษ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6148145130126ทำแล้ว 08/03/25606712128
34. เทศบาลตำบลหอมศีล (บางปะกง)ทำแล้ว6131141137135ทำแล้ว 30/11/2559977444
35. เทศบาลตำบลหัวสำโรง (แปลงยาว)ทำแล้ว6135125124125ทำแล้ว 28/11/25591281343332
36. อบต.ก้อนแก้ว (คลองเขื่อน)ทำแล้ว6126117103103ทำแล้ว 06/12/25591073333331
37. อบต.เกาะขนุน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6169205209189ทำแล้ว 31/10/25598999484847
38. อบต.เกาะไร่ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว8141111113107ทำแล้ว 30/11/25591571363029
39. อบต.เขาดิน (บางปะกง)ทำแล้ว6180157165167ทำแล้ว 31/10/2559102105202018
40. อบต.เขาหินซ้อน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6189178172174ทำแล้ว 30/12/25591496121210
41. อบต.คลองขุด (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6131697067ทำแล้ว 30/11/25591794131112
42. อบต.คลองเขื่อน (คลองเขื่อน)ทำแล้ว6153211209209ทำแล้ว 28/11/25591891524949
43. อบต.คลองจุกกระเฌอ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6121121121121ทำแล้ว 31/10/2559113112103
44. อบต.คลองตะเกรา (ท่าตะเกียบ)ทำแล้ว6506503498494ทำแล้ว 07/05/2561142134313129
45. อบต.คลองนครเนื่องเขต (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6181303030ทำแล้ว 30/11/2559125494843
46. อบต.คลองนา (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว61201049692ทำแล้ว 29/12/2559502332
47. อบต.คลองบ้านโพธิ์ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6851767364ทำแล้ว 28/10/25596730644
48. อบต.คลองประเวศ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6112116117117ทำแล้ว 27/10/25591095212121
49. อบต.คลองเปรง (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6122131117116ทำแล้ว 27/03/2560220302121212
50. อบต.คลองหลวงแพ่ง (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6187159128124ทำแล้ว 31/10/25591968964
51. อบต.คลองอุดมชลจร (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว680744948ทำแล้ว 20/03/25602346161616
52. อบต.คู้ยายหมี (สนามชัยเขต)ทำแล้ว6124124113120ทำแล้ว 31/10/255921111
53. อบต.ดงน้อย (ราชสาส์น)ทำแล้ว6198126124134ทำแล้ว 31/10/255958122413721
54. อบต.ดอนฉิมพลี (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว699105104104ทำแล้ว 29/09/25603585454545
55. อบต.ดอนทราย (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6138121114114ทำแล้ว 17/11/25593071521
56. อบต.ท่ากระดาน (สนามชัยเขต)ทำแล้ว6235230217216ทำแล้ว 31/10/2559550281010
57. อบต.ท่าไข่ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6179181181181ทำแล้ว 16/11/255925593598
58. อบต.ท่าตะเกียบ (ท่าตะเกียบ)ทำแล้ว6442479479477ทำแล้ว 31/10/25591973121110
59. อบต.ท่าทองหลาง (บางคล้า)ทำแล้ว6203150145146ทำแล้ว 30/11/25591257202015
60. อบต.ท่าสะอ้าน (บางปะกง)ทำแล้ว6115685038ทำแล้ว 31/10/2559159777
61. อบต.ทุ่งพระยา (สนามชัยเขต)ทำแล้ว6283325296181ทำแล้ว 14/11/25591332101010
62. อบต.เทพราช (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว671808882ทำแล้ว 31/10/25599871464646
63. อบต.บางกระเจ็ด (บางคล้า)ทำแล้ว685858585ทำแล้ว 18/11/255943161513
64. อบต.บางกรูด (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6176150150150ทำแล้ว 30/11/25591849202015
65. อบต.บางกะไห (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6139235199225ทำแล้ว 28/03/256012910105
66. อบต.บางเกลือ (บางปะกง)ทำแล้ว612010198104ทำแล้ว 24/11/25592219222
67. อบต.บางแก้ว (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6111127113106ทำแล้ว 28/03/25601826141010
68. อบต.บางขวัญ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว685867774ทำแล้ว 31/10/25595195666
69. อบต.บางคา (ราชสาส์น)ทำแล้ว611511311097ทำแล้ว 31/10/25593895515147
70. อบต.บางตลาด (คลองเขื่อน)ทำแล้ว6179181171139ทำแล้ว 07/04/25603660202020
71. อบต.บางตีนเป็ด (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6182181187186ทำแล้ว 28/10/255916521510310398
72. อบต.บางเตย (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6505505505505ทำแล้ว 18/11/2559942171617
73. อบต.บางน้ำเปรี้ยว (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6247247247247ทำแล้ว 31/10/2559987514547
74. อบต.บางไผ่ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6517517519520ทำแล้ว 30/11/25596816158
75. อบต.บางพระ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6112959290ทำแล้ว 31/10/2559973775
76. อบต.บางโรง (คลองเขื่อน)ทำแล้ว61721348585ทำแล้ว 09/12/25591821101010
77. อบต.บางเล่า (คลองเขื่อน)ทำแล้ว6123126125125ทำแล้ว 09/12/2559849151514
78. อบต.บางสวน (บางคล้า)ทำแล้ว6348348348348ทำแล้ว 27/10/255993252523
79. อบต.บ้านใหม่ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว665586255ทำแล้ว 31/10/2559411443
80. อบต.บึงน้ำรักษ์ (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6116120119119ทำแล้ว 16/11/255965122411
81. อบต.แปลงยาว (แปลงยาว)ทำแล้ว6257195188164ทำแล้ว 28/10/25592356666
82. อบต.พนมสารคาม (พนมสารคาม)ทำแล้ว692929292ทำแล้ว 28/10/2559336121212
83. อบต.โพรงอากาศ (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6141143153167ทำแล้ว 24/11/25591083454443
84. อบต.เมืองเก่า (พนมสารคาม)ทำแล้ว697173133117ทำแล้ว 31/10/25593568141414
85. อบต.เมืองใหม่ (ราชสาส์น)ทำแล้ว6192160154142ทำแล้ว 31/10/25591881171717
86. อบต.โยธะกา (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว671777777ทำแล้ว 23/03/25607143191917
87. อบต.ลาดกระทิง (สนามชัยเขต)ทำแล้ว698999188ทำแล้ว 28/10/25591575303030
88. อบต.วังตะเคียน (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6111137134125ทำแล้ว 28/12/2559850242423
89. อบต.ศาลาแดง (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว679696356ทำแล้ว 22/03/25602495323226
90. อบต.สนามจันทร์ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว676727373ทำแล้ว 27/10/25592884212121
91. อบต.สองคลอง (บางปะกง)ทำแล้ว7190213213213ทำแล้ว 28/11/25596251141311
92. อบต.สาวชะโงก (บางคล้า)ทำแล้ว6203211211211ทำแล้ว 15/02/256046220
93. อบต.สิงโตทอง (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6201199188186ทำแล้ว 18/11/25597111747373
94. อบต.สิบเอ็ดศอก (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6188188188188ทำแล้ว 27/10/255939101
95. อบต.เสม็ดใต้ (บางคล้า)ทำแล้ว6297262224240ทำแล้ว 31/10/255940109342927
96. อบต.เสม็ดเหนือ (บางคล้า)ทำแล้ว7160129118110ทำแล้ว 28/03/256059252523
97. อบต.โสธร (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว678918982ทำแล้ว 31/10/25591789242418
98. อบต.หนองจอก (บางปะกง)ทำแล้ว6123118108104ทำแล้ว 01/10/25596597111110
99. อบต.หนองตีนนก (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว694959595ทำแล้ว 30/11/2559421202017
100. อบต.หนองบัว (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6209214213213ทำแล้ว 29/11/255954555
101. อบต.หนองไม้แก่น (แปลงยาว)ทำแล้ว6299225211210ทำแล้ว 15/12/255920175222219
102. อบต.หนองยาว (พนมสารคาม)ทำแล้ว6266191132103ทำแล้ว 28/03/256021114383835
103. อบต.หนองแหน (พนมสารคาม)ทำแล้ว613411410996ทำแล้ว 31/10/2559242161615
104. อบต.หนามแดง (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6149149146152ทำแล้ว 30/11/2559777434242
105. อบต.หมอนทอง (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6145128110108ทำแล้ว 28/12/25602885161616
106. อบต.หอมศีล (บางปะกง)ทำแล้ว5148142136115ทำแล้ว 31/10/2559211633351
107. อบต.หัวไทร (บางคล้า)ทำแล้ว6211185177176ทำแล้ว 30/11/25593689303028
108. อบต.หัวสำโรง (แปลงยาว)ทำแล้ว6153187143136ทำแล้ว 31/10/25592299272118
109. อบต.แหลมประดู่ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6334377279275ทำแล้ว 29/11/25598178626262
รวม 109 อปท.10967318,85217,47216,56715,8311093,3767,9432,5252,3092,142
ข้อมูล ณ 16/08/2561