รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ฉะเชิงเทรา ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ฉะเชิงเทรา (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6512406394353ทำแล้ว 29/12/255931203464544
2. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6289289289290ทำแล้ว 28/12/25594657853
3. เทศบาลตำบลเกาะขนุน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6145797980ทำแล้ว 28/10/255923318111
4. เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6223247226260ทำแล้ว 01/06/2560460544
5. เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6154843433ทำแล้ว 29/11/255973107555
6. เทศบาลตำบลดอนเกาะกา (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6228161150173ทำแล้ว 29/10/2559262118262523
7. เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว663636363ทำแล้ว 29/11/2559444221
8. เทศบาลตำบลท่าข้าม (บางปะกง)ทำแล้ว61081089798ทำแล้ว 15/12/2559543414141
9. เทศบาลตำบลท่าถ่าน (พนมสารคาม)ทำแล้ว632810813165ทำแล้ว 31/10/2559116222
10. เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน (บางปะกง)ทำแล้ว21136135135131ทำแล้ว 11/08/25601186333
11. เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา (แปลงยาว)ทำแล้ว613212911092ทำแล้ว 28/10/255936121212
12. เทศบาลตำบลเทพราช (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6243200188181ทำแล้ว 31/10/255997161414
13. เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว698989898ทำแล้ว 27/12/25593914144
14. เทศบาลตำบลบางขนาก (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6177343428ทำแล้ว 29/11/25599842222
15. เทศบาลตำบลบางคล้า (บางคล้า)ทำแล้ว683747067ทำแล้ว 28/03/25601183342713
16. เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6196196196196ทำแล้ว 20/12/255924111
17. เทศบาลตำบลบางปะกง (บางปะกง)ทำแล้ว6101101101101ทำแล้ว 29/11/255939888
18. เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ (บางปะกง)ทำแล้ว6109100100101ทำแล้ว 31/10/255947555
19. เทศบาลตำบลบางผึ้ง (บางปะกง)ทำแล้ว6195190190190ทำแล้ว 06/03/256031111110
20. เทศบาลตำบลบางวัว (บางปะกง)ทำแล้ว6144113101102ทำแล้ว 10/11/255915492200
21. เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ (บางปะกง)ทำแล้ว6242243243243ทำแล้ว 31/10/2559127242424
22. เทศบาลตำบลบางสมัคร (บางปะกง)ทำแล้ว6187939292ทำแล้ว 30/11/2559191041222
23. เทศบาลตำบลบ้านซ่อง (พนมสารคาม)ทำแล้ว615214116994ทำแล้ว 28/03/2560951232323
24. เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว668745455ทำแล้ว 31/10/25591350444
25. เทศบาลตำบลปากน้ำ (บางคล้า)ทำแล้ว6908991100ทำแล้ว 31/10/255936121111
26. เทศบาลตำบลแปลงยาว (แปลงยาว)ทำแล้ว6243223229196ทำแล้ว 31/10/2559740333
27. เทศบาลตำบลพนมสารคาม (พนมสารคาม)ทำแล้ว6201878081ทำแล้ว 30/11/2559181292929
28. เทศบาลตำบลพิมพา (บางปะกง)ทำแล้ว7106959191ทำแล้ว 29/11/2559439121211
29. เทศบาลตำบลลาดขวาง (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว613012414731ทำแล้ว 17/11/255948666
30. เทศบาลตำบลวังเย็น (แปลงยาว)ทำแล้ว6214224216226ทำแล้ว 31/10/25592546201612
31. เทศบาลตำบลศาลาแดง (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6111111111ทำแล้ว 28/11/255963171717
32. เทศบาลตำบลสนามชัยเขต (สนามชัยเขต)ทำแล้ว6150150150150ทำแล้ว 15/12/2559113101010
33. เทศบาลตำบลแสนภูดาษ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6148145130126ทำแล้ว 08/03/25606711117
34. เทศบาลตำบลหอมศีล (บางปะกง)ทำแล้ว6131141137135ทำแล้ว 30/11/2559977444
35. เทศบาลตำบลหัวสำโรง (แปลงยาว)ทำแล้ว6135125124125ทำแล้ว 28/11/25591281181414
36. อบต.ก้อนแก้ว (คลองเขื่อน)ทำแล้ว6126117103103ทำแล้ว 06/12/25591071252523
37. อบต.เกาะขนุน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6172204208190ทำแล้ว 31/10/25598099222221
38. อบต.เกาะไร่ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว8142111113107ทำแล้ว 30/11/25591559141111
39. อบต.เขาดิน (บางปะกง)ทำแล้ว6180157165167ทำแล้ว 31/10/255938103141412
40. อบต.เขาหินซ้อน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6189178172174ทำแล้ว 30/12/25591496999
41. อบต.คลองขุด (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6131697067ทำแล้ว 30/11/25591742555
42. อบต.คลองเขื่อน (คลองเขื่อน)ทำแล้ว6153212210210ทำแล้ว 28/11/25591891454242
43. อบต.คลองจุกกระเฌอ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6121121121121ทำแล้ว 31/10/25593111103
44. อบต.คลองตะเกรา (ท่าตะเกียบ)ทำแล้ว6506503498494ทำแล้ว 27/10/2559134202020
45. อบต.คลองนครเนื่องเขต (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6181303030ทำแล้ว 30/11/2559125353531
46. อบต.คลองนา (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว61201049692ทำแล้ว 29/12/2559502332
47. อบต.คลองบ้านโพธิ์ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6190736867ทำแล้ว 28/10/25595964121212
48. อบต.คลองประเวศ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6112116117117ทำแล้ว 27/10/25591095212121
49. อบต.คลองเปรง (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6122131117116ทำแล้ว 27/03/2560185302121212
50. อบต.คลองหลวงแพ่ง (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6187159128124ทำแล้ว 31/10/25591967411
51. อบต.คลองอุดมชลจร (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว683734948ทำแล้ว 20/03/25602146101010
52. อบต.คู้ยายหมี (สนามชัยเขต)ทำแล้ว6124124113120ทำแล้ว 31/10/255921111
53. อบต.ดงน้อย (ราชสาส์น)ทำแล้ว6198126124134ทำแล้ว 31/10/25592090292926
54. อบต.ดอนฉิมพลี (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว699105104104ทำแล้ว 29/09/25603285312713
55. อบต.ดอนทราย (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6138121114114ทำแล้ว 17/11/255971521
56. อบต.ท่ากระดาน (สนามชัยเขต)ทำแล้ว6235230217216ทำแล้ว 31/10/2559550555
57. อบต.ท่าไข่ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6179181181181ทำแล้ว 16/11/2559246013910
58. อบต.ท่าตะเกียบ (ท่าตะเกียบ)ทำแล้ว6442479479477ทำแล้ว 31/10/25591373987
59. อบต.ท่าทองหลาง (บางคล้า)ทำแล้ว6203150145146ทำแล้ว 30/11/255957202015
60. อบต.ท่าสะอ้าน (บางปะกง)ทำแล้ว6115685038ทำแล้ว 31/10/2559159700
61. อบต.ทุ่งพระยา (สนามชัยเขต)ทำแล้ว6287320300178ทำแล้ว 14/11/255919101010
62. อบต.เทพราช (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว671808882ทำแล้ว 31/10/25599667343434
63. อบต.บางกระเจ็ด (บางคล้า)ทำแล้ว685858585ทำแล้ว 18/11/255943977
64. อบต.บางกรูด (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6176150150150ทำแล้ว 30/11/25591849161611
65. อบต.บางกะไห (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6139235199225ทำแล้ว 28/03/2560129974
66. อบต.บางเกลือ (บางปะกง)ทำแล้ว612010198104ทำแล้ว 24/11/2559217222
67. อบต.บางแก้ว (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6111127113106ทำแล้ว 28/03/25601826333
68. อบต.บางขวัญ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว685867774ทำแล้ว 31/10/25595296444
69. อบต.บางคา (ราชสาส์น)ทำแล้ว612210511397ทำแล้ว 31/10/2559990343431
70. อบต.บางตลาด (คลองเขื่อน)ทำแล้ว6179181171139ทำแล้ว 07/04/25603660181717
71. อบต.บางตีนเป็ด (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6182181187186ทำแล้ว 28/10/2559165215777777
72. อบต.บางเตย (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6505505505505ทำแล้ว 18/11/2559442151415
73. อบต.บางน้ำเปรี้ยว (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6247247247247ทำแล้ว 31/10/2559987514547
74. อบต.บางไผ่ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6517517519520ทำแล้ว 30/11/25596815158
75. อบต.บางพระ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6112959290ทำแล้ว 31/10/2559973220
76. อบต.บางโรง (คลองเขื่อน)ทำแล้ว61721348585ทำแล้ว 09/12/25591821666
77. อบต.บางเล่า (คลองเขื่อน)ทำแล้ว6124125125125ทำแล้ว 09/12/255949777
78. อบต.บางสวน (บางคล้า)ทำแล้ว6348348348348ทำแล้ว 27/10/255993171615
79. อบต.บ้านใหม่ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว665586255ทำแล้ว 31/10/255949443
80. อบต.บึงน้ำรักษ์ (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6117119119119ทำแล้ว 16/11/25596491726
81. อบต.แปลงยาว (แปลงยาว)ทำแล้ว6257195188164ทำแล้ว 28/10/25592356666
82. อบต.พนมสารคาม (พนมสารคาม)ทำแล้ว692929292ทำแล้ว 28/10/2559335866
83. อบต.โพรงอากาศ (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6142142153167ทำแล้ว 24/11/2559984444443
84. อบต.เมืองเก่า (พนมสารคาม)ทำแล้ว697173133117ทำแล้ว 31/10/25593568141414
85. อบต.เมืองใหม่ (ราชสาส์น)ทำแล้ว6192160154142ทำแล้ว 31/10/25591881999
86. อบต.โยธะกา (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว671777777ทำแล้ว 23/03/25602413110
87. อบต.ลาดกระทิง (สนามชัยเขต)ทำแล้ว6103929488ทำแล้ว 28/10/255977212121
88. อบต.วังตะเคียน (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6111137134125ทำแล้ว 28/12/2559847191817
89. อบต.ศาลาแดง (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว679696356ทำแล้ว 22/03/25602192252525
90. อบต.สนามจันทร์ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว676727373ทำแล้ว 27/10/2559869212121
91. อบต.สองคลอง (บางปะกง)ทำแล้ว7190213213213ทำแล้ว 28/11/2559351141311
92. อบต.สาวชะโงก (บางคล้า)ทำแล้ว6203211211211ทำแล้ว 15/02/256044220
93. อบต.สิงโตทอง (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6201199188186ทำแล้ว 18/11/25597107101010
94. อบต.สิบเอ็ดศอก (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6188188188188ทำแล้ว 27/10/255939101
95. อบต.เสม็ดใต้ (บางคล้า)ทำแล้ว6297262224240ทำแล้ว 31/10/255940108232322
96. อบต.เสม็ดเหนือ (บางคล้า)ทำแล้ว7160129118110ทำแล้ว 28/03/256059212019
97. อบต.โสธร (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6841059096ทำแล้ว 31/10/25591485202020
98. อบต.หนองจอก (บางปะกง)ทำแล้ว6123118108104ทำแล้ว 01/10/25596597211
99. อบต.หนองตีนนก (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว694959595ทำแล้ว 30/11/255919171715
100. อบต.หนองบัว (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6209214213213ทำแล้ว 29/11/255954333
101. อบต.หนองไม้แก่น (แปลงยาว)ทำแล้ว6299225211210ทำแล้ว 15/12/2559201751088
102. อบต.หนองยาว (พนมสารคาม)ทำแล้ว6261193135103ทำแล้ว 28/03/256010114252423
103. อบต.หนองแหน (พนมสารคาม)ทำแล้ว613411410996ทำแล้ว 31/10/2559240666
104. อบต.หนามแดง (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6150148146152ทำแล้ว 30/11/2559178262624
105. อบต.หมอนทอง (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6146127110108ทำแล้ว 28/12/25602581141414
106. อบต.หอมศีล (บางปะกง)ทำแล้ว5148142136115ทำแล้ว 31/10/255915163555
107. อบต.หัวไทร (บางคล้า)ทำแล้ว6208186178177ทำแล้ว 30/11/255989252425
108. อบต.หัวสำโรง (แปลงยาว)ทำแล้ว6156162127123ทำแล้ว 03/03/256022104262223
109. อบต.แหลมประดู่ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6334377279275ทำแล้ว 29/11/25598178605320
รวม 109 อปท.10967318,98917,33816,56515,8401092,4857,6921,6991,5441,405
ข้อมูล ณ 19/04/2561