รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ตราด ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ตราด (เมืองตราด)ทำแล้ว7333225183148ทำแล้ว 31/01/256059118463535
2. เทศบาลเมืองตราด (เมืองตราด)ทำแล้ว775494346ทำแล้ว 30/11/2559442373737
3. เทศบาลตำบลเกาะช้าง (เกาะช้าง)ทำแล้ว792827774ทำแล้ว 30/11/255924541272
4. เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ (เกาะช้าง)ทำแล้ว6115121119119ทำแล้ว 15/11/25595062504748
5. เทศบาลตำบลเขาสมิง (เขาสมิง)ทำแล้ว6154149133132ทำแล้ว 28/11/255943434343
6. เทศบาลตำบลคลองใหญ่ (คลองใหญ่)ทำแล้ว6136136129128ทำแล้ว 13/12/2559187554655
7. เทศบาลตำบลชำราก (เมืองตราด)ทำแล้ว3198927381ทำแล้ว 30/11/25592598595959
8. เทศบาลตำบลตะกาง (เมืองตราด)ทำแล้ว771104100125ทำแล้ว 30/11/25592686747473
9. เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย (เมืองตราด)ทำแล้ว6138120113113ทำแล้ว 31/10/25592672514841
10. เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว (แหลมงอบ)ทำแล้ว7248249249249ทำแล้ว 31/10/25591690676767
11. เทศบาลตำบลบ่อพลอย (บ่อไร่)ทำแล้ว795918886ทำแล้ว 28/11/255983122626162
12. เทศบาลตำบลแสนตุ้ง (เขาสมิง)ทำแล้ว694938588ทำแล้ว 15/12/255974313030
13. เทศบาลตำบลหนองบอน (บ่อไร่)ทำแล้ว778736254ทำแล้ว 31/10/2559840232319
14. เทศบาลตำบลหนองเสม็ด (เมืองตราด)ทำแล้ว6246237238238ทำแล้ว 01/06/25601070585757
15. เทศบาลตำบลหาดเล็ก (คลองใหญ่)ทำแล้ว7173138129116ทำแล้ว 31/10/255918123828281
16. เทศบาลตำบลแหลมงอบ (แหลมงอบ)ทำแล้ว740293030ทำแล้ว 31/10/25594282745774
17. อบต.เกาะกูด (เกาะกูด)ทำแล้ว5108154178128ทำแล้ว 30/11/25592765722
18. อบต.เกาะหมาก (เกาะกูด)ทำแล้ว793945756ทำแล้ว 26/12/2559141161515
19. อบต.เขาสมิง (เขาสมิง)ทำแล้ว6136140140140ทำแล้ว 30/11/25591678484647
20. อบต.คลองใหญ่ (แหลมงอบ)ทำแล้ว6147158154165ทำแล้ว 31/10/2559751291716
21. อบต.คลองใหญ่ (คลองใหญ่)ทำแล้ว7392391388388ทำแล้ว 30/11/2559166555
22. อบต.ช้างทูน (บ่อไร่)ทำแล้ว7105524548ทำแล้ว 31/10/2559962262424
23. อบต.ด่านชุมพล (บ่อไร่)ทำแล้ว7102969494ทำแล้ว 28/10/25594137331
24. อบต.ท่ากุ่ม (เมืองตราด)ทำแล้ว6146217146156ทำแล้ว 31/10/25596959595959
25. อบต.ท่าโสม (เขาสมิง)ทำแล้ว6153139135135ทำแล้ว 29/11/255953123878587
26. อบต.ทุ่งนนทรี (เขาสมิง)ทำแล้ว7175207204201ทำแล้ว 15/12/25594560383838
27. อบต.เทพนิมิต (เขาสมิง)ทำแล้ว61431222826ทำแล้ว 30/11/2559236776
28. อบต.นนทรีย์ (บ่อไร่)ทำแล้ว7117124131127ทำแล้ว 25/11/2559961484848
29. อบต.เนินทราย (เมืองตราด)ทำแล้ว6951509274ทำแล้ว 31/10/255960424240
30. อบต.บ่อพลอย (บ่อไร่)ทำแล้ว7224147129121ทำแล้ว 28/09/2561314555
31. อบต.บางปิด (แหลมงอบ)ทำแล้ว5189189191190ทำแล้ว 31/10/25592275484847
32. อบต.ประณีต (เขาสมิง)ทำแล้ว6169182147135ทำแล้ว 13/12/255954212019
33. อบต.ไม้รูด (คลองใหญ่)ทำแล้ว7166145140135ทำแล้ว 01/09/255928333
34. อบต.วังกระแจะ (เมืองตราด)ทำแล้ว7469469279343ทำแล้ว 30/11/2559780170747467
35. อบต.วังตะเคียน (เขาสมิง)ทำแล้ว7109304304304ทำแล้ว 30/11/25591558414040
36. อบต.สะตอ (เขาสมิง)ทำแล้ว710427015959ทำแล้ว 18/11/25591065151313
37. อบต.แสนตุ้ง (เขาสมิง)ทำแล้ว7345348328322ทำแล้ว 31/10/25592467404040
38. อบต.หนองคันทรง (เมืองตราด)ทำแล้ว15124136132130ทำแล้ว 26/12/25591198989898
39. อบต.หนองโสน (เมืองตราด)ทำแล้ว590695150ทำแล้ว 154363535
40. อบต.ห้วงน้ำขาว (เมืองตราด)ทำแล้ว5787593101ทำแล้ว 22/12/25592165282018
41. อบต.ห้วยแร้ง (เมืองตราด)ทำแล้ว6346342320312ทำแล้ว 24/02/25603112818181
42. อบต.แหลมกลัด (เมืองตราด)ทำแล้ว716511710290ทำแล้ว 27/04/25607595454542
43. อบต.แหลมงอบ (แหลมงอบ)ทำแล้ว8180179179178ทำแล้ว 2347414137
44. อบต.อ่าวใหญ่ (เมืองตราด)ทำแล้ว61109910097ทำแล้ว 29/11/255942101807977
รวม 44 อปท.442907,0667,1036,2976,132441,7023,1651,8951,8061,793
ข้อมูล ณ 07/08/2563