รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ตราด ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ตราด (เมืองตราด)ทำแล้ว7335225182147ทำแล้ว 31/01/256025117171717
2. เทศบาลเมืองตราด (เมืองตราด)ทำแล้ว775494346ทำแล้ว 30/11/255938191918
3. เทศบาลตำบลเกาะช้าง (เกาะช้าง)ทำแล้ว797817873ทำแล้ว 30/11/255912561361
4. เทศบาลตำบลเขาสมิง (เขาสมิง)ทำแล้ว6154149133132ทำแล้ว 28/11/255925222222
5. เทศบาลตำบลคลองใหญ่ (คลองใหญ่)ทำแล้ว6140136129128ทำแล้ว 13/12/255975171717
6. เทศบาลตำบลชำราก (เมืองตราด)ทำแล้ว3199927381ทำแล้ว 30/11/25591698303030
7. เทศบาลตำบลตะกาง (เมืองตราด)ทำแล้ว7749899129ทำแล้ว 30/11/25592683464138
8. เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย (เมืองตราด)ทำแล้ว6138120113113ทำแล้ว 31/10/25592262252120
9. เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว (แหลมงอบ)ทำแล้ว7249249249249ทำแล้ว 31/10/25591185444
10. เทศบาลตำบลบ่อพลอย (บ่อไร่)ทำแล้ว7100898786ทำแล้ว 28/11/255979125353535
11. เทศบาลตำบลแสนตุ้ง (เขาสมิง)ทำแล้ว694938588ทำแล้ว 15/12/255972111110
12. เทศบาลตำบลหนองบอน (บ่อไร่)ทำแล้ว779736254ทำแล้ว 31/10/255924011116
13. เทศบาลตำบลหนองเสม็ด (เมืองตราด)ทำแล้ว6247236238238ทำแล้ว 01/06/256069200
14. เทศบาลตำบลหาดเล็ก (คลองใหญ่)ทำแล้ว7174138129116ทำแล้ว 31/10/2559101444
15. เทศบาลตำบลแหลมงอบ (แหลมงอบ)ทำแล้ว742414444ทำแล้ว 31/10/25593979312731
16. อบต.เกาะกูด (เกาะกูด)ทำแล้ว5108154178128ทำแล้ว 30/11/25592665722
17. อบต.เกาะช้างใต้ (เกาะช้าง)ทำแล้ว6118119119119ทำแล้ว 15/11/25594253141411
18. อบต.เกาะหมาก (เกาะกูด)ทำแล้ว793945756ทำแล้ว 26/12/2559141855
19. อบต.เขาสมิง (เขาสมิง)ทำแล้ว6138140140140ทำแล้ว 30/11/25597721899
20. อบต.คลองใหญ่ (แหลมงอบ)ทำแล้ว6146160153165ทำแล้ว 31/10/2559450281616
21. อบต.คลองใหญ่ (คลองใหญ่)ทำแล้ว7392391388388ทำแล้ว 30/11/2559166555
22. อบต.ช้างทูน (บ่อไร่)ทำแล้ว7106524548ทำแล้ว 31/10/25599621011
23. อบต.ด่านชุมพล (บ่อไร่)ทำแล้ว7102969494ทำแล้ว 28/10/25596200
24. อบต.ท่ากุ่ม (เมืองตราด)ทำแล้ว6174189146156ทำแล้ว 31/10/25592618151514
25. อบต.ท่าโสม (เขาสมิง)ทำแล้ว6154139134135ทำแล้ว 29/11/255943106434343
26. อบต.ทุ่งนนทรี (เขาสมิง)ทำแล้ว7204207204201ทำแล้ว 15/12/25593948876
27. อบต.เทพนิมิต (เขาสมิง)ทำแล้ว61441222826ทำแล้ว 30/11/2559236776
28. อบต.นนทรี (บ่อไร่)ทำแล้ว7120124131127ทำแล้ว 25/11/2559962202020
29. อบต.เนินทราย (เมืองตราด)ทำแล้ว61011449274ทำแล้ว 31/10/255961282018
30. อบต.บ่อพลอย (บ่อไร่)ทำแล้ว7146ทำแล้ว 02/12/255940200
31. อบต.บางปิด (แหลมงอบ)ทำแล้ว5190190190190ทำแล้ว 31/10/25591756201918
32. อบต.ประณีต (เขาสมิง)ทำแล้ว6170181147135ทำแล้ว 13/12/255955191918
33. อบต.ไม้รูด (คลองใหญ่)ทำแล้ว7166145140135ทำแล้ว 01/09/255928222
34. อบต.วังกระแจะ (เมืองตราด)ทำแล้ว7475456280349ทำแล้ว 30/11/2559718170434134
35. อบต.วังตะเคียน (เขาสมิง)ทำแล้ว7109304304304ทำแล้ว 30/11/2559649242222
36. อบต.สะตอ (เขาสมิง)ทำแล้ว710427015959ทำแล้ว 18/11/25591063141212
37. อบต.แสนตุ้ง (เขาสมิง)ทำแล้ว7345348328322ทำแล้ว 31/10/2559549191915
38. อบต.หนองคันทรง (เมืองตราด)ทำแล้ว15128136132130ทำแล้ว 26/12/255910555
39. อบต.หนองโสน (เมืองตราด)ทำแล้ว5110897574ทำแล้ว 551544
40. อบต.ห้วงน้ำขาว (เมืองตราด)ทำแล้ว5787693101ทำแล้ว 22/12/25591648131313
41. อบต.ห้วยแร้ง (เมืองตราด)ทำแล้ว6354337320310ทำแล้ว 24/02/256095282828
42. อบต.แหลมกลัด (เมืองตราด)ทำแล้ว719411710290ทำแล้ว 27/04/25607598241817
43. อบต.แหลมงอบ (แหลมงอบ)ทำแล้ว8180179179178ทำแล้ว 122400
44. อบต.อ่าวใหญ่ (เมืองตราด)ทำแล้ว6115999999ทำแล้ว 29/11/255930911486
รวม 44 อปท.442907,1616,9276,2016,057441,3192,800746639603
ข้อมูล ณ 19/04/2561