รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ตราด ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ตราด (เมืองตราด)ทำแล้ว7335225182147ทำแล้ว 31/01/256025119383131
2. เทศบาลเมืองตราด (เมืองตราด)ทำแล้ว775494346ทำแล้ว 30/11/2559442202018
3. เทศบาลตำบลเกาะช้าง (เกาะช้าง)ทำแล้ว797817873ทำแล้ว 30/11/255914561361
4. เทศบาลตำบลเขาสมิง (เขาสมิง)ทำแล้ว6154149133132ทำแล้ว 28/11/255927272727
5. เทศบาลตำบลคลองใหญ่ (คลองใหญ่)ทำแล้ว6136136129128ทำแล้ว 13/12/2559180323231
6. เทศบาลตำบลชำราก (เมืองตราด)ทำแล้ว3198927381ทำแล้ว 30/11/25591698494949
7. เทศบาลตำบลตะกาง (เมืองตราด)ทำแล้ว77210099129ทำแล้ว 30/11/25592683696257
8. เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย (เมืองตราด)ทำแล้ว6138120113113ทำแล้ว 31/10/25592262464235
9. เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว (แหลมงอบ)ทำแล้ว7248249249249ทำแล้ว 31/10/25591685181818
10. เทศบาลตำบลบ่อพลอย (บ่อไร่)ทำแล้ว7100898786ทำแล้ว 28/11/255979125454445
11. เทศบาลตำบลแสนตุ้ง (เขาสมิง)ทำแล้ว694938588ทำแล้ว 15/12/255973171616
12. เทศบาลตำบลหนองบอน (บ่อไร่)ทำแล้ว779736254ทำแล้ว 31/10/2559240191919
13. เทศบาลตำบลหนองเสม็ด (เมืองตราด)ทำแล้ว6247236238238ทำแล้ว 01/06/256069272726
14. เทศบาลตำบลหาดเล็ก (คลองใหญ่)ทำแล้ว7174138129116ทำแล้ว 31/10/25591102111110
15. เทศบาลตำบลแหลมงอบ (แหลมงอบ)ทำแล้ว742384141ทำแล้ว 31/10/25593879464246
16. อบต.เกาะกูด (เกาะกูด)ทำแล้ว5108154178128ทำแล้ว 30/11/25592765722
17. อบต.เกาะช้างใต้ (เกาะช้าง)ทำแล้ว6118119119119ทำแล้ว 15/11/25594461201920
18. อบต.เกาะหมาก (เกาะกูด)ทำแล้ว793945756ทำแล้ว 26/12/2559141111111
19. อบต.เขาสมิง (เขาสมิง)ทำแล้ว6138140140140ทำแล้ว 30/11/2559772302728
20. อบต.คลองใหญ่ (แหลมงอบ)ทำแล้ว6146160153165ทำแล้ว 31/10/2559450291716
21. อบต.คลองใหญ่ (คลองใหญ่)ทำแล้ว7392391388388ทำแล้ว 30/11/2559166555
22. อบต.ช้างทูน (บ่อไร่)ทำแล้ว7106524548ทำแล้ว 31/10/25599621011
23. อบต.ด่านชุมพล (บ่อไร่)ทำแล้ว7102969494ทำแล้ว 28/10/255935321
24. อบต.ท่ากุ่ม (เมืองตราด)ทำแล้ว6146217146156ทำแล้ว 31/10/25593643404040
25. อบต.ท่าโสม (เขาสมิง)ทำแล้ว6154139134135ทำแล้ว 29/11/255943111616161
26. อบต.ทุ่งนนทรี (เขาสมิง)ทำแล้ว7175207204201ทำแล้ว 15/12/25593955262622
27. อบต.เทพนิมิต (เขาสมิง)ทำแล้ว61441222826ทำแล้ว 30/11/2559236776
28. อบต.นนทรี (บ่อไร่)ทำแล้ว7120124131127ทำแล้ว 25/11/2559962232012
29. อบต.เนินทราย (เมืองตราด)ทำแล้ว61011449274ทำแล้ว 31/10/255961383330
30. อบต.บ่อพลอย (บ่อไร่)ทำแล้ว7182292927ทำแล้ว 02/12/2559621898
31. อบต.บางปิด (แหลมงอบ)ทำแล้ว5190190190190ทำแล้ว 31/10/25591768343434
32. อบต.ประณีต (เขาสมิง)ทำแล้ว6170181147135ทำแล้ว 13/12/255955191918
33. อบต.ไม้รูด (คลองใหญ่)ทำแล้ว7166145140135ทำแล้ว 01/09/255928333
34. อบต.วังกระแจะ (เมืองตราด)ทำแล้ว7469469279343ทำแล้ว 30/11/2559780170656557
35. อบต.วังตะเคียน (เขาสมิง)ทำแล้ว7109304304304ทำแล้ว 30/11/2559650333330
36. อบต.สะตอ (เขาสมิง)ทำแล้ว710427015959ทำแล้ว 18/11/25591065141212
37. อบต.แสนตุ้ง (เขาสมิง)ทำแล้ว7345348328322ทำแล้ว 31/10/25592064202015
38. อบต.หนองคันทรง (เมืองตราด)ทำแล้ว15127136132130ทำแล้ว 26/12/255958555555
39. อบต.หนองโสน (เมืองตราด)ทำแล้ว590695150ทำแล้ว 1541544
40. อบต.ห้วงน้ำขาว (เมืองตราด)ทำแล้ว5787593101ทำแล้ว 22/12/25591855222018
41. อบต.ห้วยแร้ง (เมืองตราด)ทำแล้ว6350340321310ทำแล้ว 24/02/2560193303030
42. อบต.แหลมกลัด (เมืองตราด)ทำแล้ว719411710290ทำแล้ว 27/04/25607598322624
43. อบต.แหลมงอบ (แหลมงอบ)ทำแล้ว8180179179178ทำแล้ว 234610107
44. อบต.อ่าวใหญ่ (เมืองตราด)ทำแล้ว6111999997ทำแล้ว 29/11/255942961486
รวม 44 อปท.442907,0976,9786,2036,049441,4593,0221,1711,0651,005
ข้อมูล ณ 17/08/2561