รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด จันทบุรี ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.จันทบุรี (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว16283163157136ทำแล้ว 29/12/255962119353534
2. เทศบาลเมืองขลุง (ขลุง)ทำแล้ว7125616161ทำแล้ว 28/11/25594888171615
3. เทศบาลเมืองจันทนิมิต (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5115796767ทำแล้ว 29/11/25592752525252
4. เทศบาลเมืองจันทบุรี (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว6262244238236ทำแล้ว 29/12/255934239201159201
5. เทศบาลเมืองท่าช้าง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5120565354ทำแล้ว 29/12/25594099444035
6. เทศบาลเมืองท่าใหม่ (ท่าใหม่)ทำแล้ว3217155199142ทำแล้ว 13/03/25601176484846
7. เทศบาลตำบลเกวียนหัก (ขลุง)ทำแล้ว697918673ทำแล้ว 30/11/25591661444444
8. เทศบาลตำบลเกาะขวาง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5269273271270ทำแล้ว 30/11/255945129119119119
9. เทศบาลตำบลเขาบายศรี (ท่าใหม่)ทำแล้ว670867671ทำแล้ว 13/03/25607860454545
10. เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน (ท่าใหม่)ทำแล้ว680767575ทำแล้ว 15/11/2559643262523
11. เทศบาลตำบลคลองพลู (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว799564657ทำแล้ว 31/10/255930222221
12. เทศบาลตำบลคลองใหญ่ (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว7345356356356ทำแล้ว 25/11/25594863232323
13. เทศบาลตำบลค่ายเนินวง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว514313711596ทำแล้ว 30/11/255949107555
14. เทศบาลตำบลจันทเขลม (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว7202137110107ทำแล้ว 06/03/2560533181811
15. เทศบาลตำบลฉมัน (มะขาม)ทำแล้ว7127948283ทำแล้ว 29/12/2559169454545
16. เทศบาลตำบลชากไทย (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว7126837981ทำแล้ว 31/10/2559948876
17. เทศบาลตำบลช้างข้าม (นายายอาม)ทำแล้ว513314311698ทำแล้ว 15/03/2560230191916
18. เทศบาลตำบลซึ้ง (ขลุง)ทำแล้ว5139154138125ทำแล้ว 25/11/25591448363333
19. เทศบาลตำบลตกพรม (ขลุง)ทำแล้ว6117948784ทำแล้ว 21/12/255935262626
20. เทศบาลตำบลตะเคียนทอง (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว675193222226ทำแล้ว 31/10/2559351373735
21. เทศบาลตำบลทรายขาว (สอยดาว)ทำแล้ว61191069193ทำแล้ว 24/11/25592281616159
22. เทศบาลตำบลทับช้าง (สอยดาว)ทำแล้ว5548547547547ทำแล้ว 31/10/255917318444
23. เทศบาลตำบลทับไทร (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว5114888277ทำแล้ว 28/11/25592858504850
24. เทศบาลตำบลท่าหลวง (มะขาม)ทำแล้ว6101115174174ทำแล้ว 15/03/25606111175
25. เทศบาลตำบลนายายอาม (นายายอาม)ทำแล้ว5180137117113ทำแล้ว 13/03/25601672454444
26. เทศบาลตำบลเนินสูง (ท่าใหม่)ทำแล้ว576736968ทำแล้ว 30/11/2559866544839
27. เทศบาลตำบลบ่อ (ขลุง)ทำแล้ว564727272ทำแล้ว 28/11/25591762555
28. เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ (ขลุง)ทำแล้ว656534749ทำแล้ว 30/11/2559749434342
29. เทศบาลตำบลบางกะจะ (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5121120122119ทำแล้ว 29/11/255936202018
30. เทศบาลตำบลปัถวี (มะขาม)ทำแล้ว6979490166ทำแล้ว 13/03/256097444
31. เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ (แหลมสิงห์)ทำแล้ว6190164152148ทำแล้ว 14/12/255988134101101101
32. เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว10189204202202ทำแล้ว 29/11/255974233434240
33. เทศบาลตำบลพลวง (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว7147142136133ทำแล้ว 31/10/255973521
34. เทศบาลตำบลพลับพลา (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว7404407408409ทำแล้ว 29/11/255935191919
35. เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว51301148886ทำแล้ว 29/11/25594086515050
36. เทศบาลตำบลพลิ้ว (แหลมสิงห์)ทำแล้ว6177122122120ทำแล้ว 15/12/25595470282827
37. เทศบาลตำบลพวา (แก่งหางแมว)ทำแล้ว4293292293293ทำแล้ว 31/10/25592462383838
38. เทศบาลตำบลมะขาม (มะขาม)ทำแล้ว672735865ทำแล้ว 30/11/25591550313131
39. เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ (มะขาม)ทำแล้ว7178239218162ทำแล้ว 30/12/255946999
40. เทศบาลตำบลวังแซ้ม (มะขาม)ทำแล้ว5228284309314ทำแล้ว 30/12/2559847323231
41. เทศบาลตำบลวันยาว (ขลุง)ทำแล้ว4163141128112ทำแล้ว 15/12/25592164363029
42. เทศบาลตำบลสนามไชย (นายายอาม)ทำแล้ว592213185185ทำแล้ว 21/11/255914264393837
43. เทศบาลตำบลสองพี่น้อง (ท่าใหม่)ทำแล้ว5161112101104ทำแล้ว 10/03/25602544282828
44. เทศบาลตำบลแสลง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว6145178134131ทำแล้ว 31/10/25591159252522
45. เทศบาลตำบลหนองคล้า (ท่าใหม่)ทำแล้ว8152157142140ทำแล้ว 30/11/25592456181313
46. เทศบาลตำบลหนองตาคง (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว7129918478ทำแล้ว 15/12/255953221717
47. เทศบาลตำบลหนองบัว (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว594949494ทำแล้ว 30/11/255936191819
48. เทศบาลตำบลอ่างคีรี (มะขาม)ทำแล้ว6101794646ทำแล้ว 30/11/25592359424239
49. อบต.กระแจะ (นายายอาม)ทำแล้ว570757372ทำแล้ว 31/10/25594743292929
50. อบต.เกาะเปริด (แหลมสิงห์)ทำแล้ว582797762ทำแล้ว 21/11/2559446252525
51. อบต.แก่งหางแมว (แก่งหางแมว)ทำแล้ว587868787ทำแล้ว 28/10/25595258424242
52. อบต.ขุนซ่อง (แก่งหางแมว)ทำแล้ว5144675957ทำแล้ว 25/10/255932133807877
53. อบต.เขาแก้ว (ท่าใหม่)ทำแล้ว482797570ทำแล้ว 22/11/2559954373734
54. อบต.เขาวงกต (แก่งหางแมว)ทำแล้ว514315596158ทำแล้ว 28/10/25593987595456
55. อบต.โขมง (ท่าใหม่)ทำแล้ว611410410092ทำแล้ว 09/03/256050212117
56. อบต.คมบาง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว585838097ทำแล้ว 23/11/25591151413838
57. อบต.คลองขุด (ท่าใหม่)ทำแล้ว5951ทำแล้ว 29/12/25598431481
58. อบต.คลองนารายณ์ (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว648474645ทำแล้ว 27/12/255953123169
59. อบต.ตรอกนอง (ขลุง)ทำแล้ว676808181ทำแล้ว 25/11/25594379654563
60. อบต.ตะกาดเง้า (ท่าใหม่)ทำแล้ว5167172160160ทำแล้ว 31/10/25591159423937
61. อบต.ตะปอน (ขลุง)ทำแล้ว35913415ทำแล้ว 07/03/25602054181818
62. อบต.ทรายขาว (สอยดาว)ทำแล้ว6239440446438ทำแล้ว 15/11/2559892585857
63. อบต.ท่าช้าง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว576897989ทำแล้ว 10/11/25593083424240
64. อบต.ทุ่งขนาน (สอยดาว)ทำแล้ว6138127106103ทำแล้ว 29/12/25593278656461
65. อบต.ทุ่งเบญจา (ท่าใหม่)ทำแล้ว5443445444444ทำแล้ว 28/10/25595772474642
66. อบต.เทพนิมิต (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว7157160160160ทำแล้ว 30/11/255913745999
67. อบต.นายายอาม (นายายอาม)ทำแล้ว5197183233201ทำแล้ว 09/11/25594121108
68. อบต.บางกะไชย (แหลมสิงห์)ทำแล้ว5156129121120ทำแล้ว 06/12/2559458454242
69. อบต.บางชัน (ขลุง)ทำแล้ว810311310298ทำแล้ว 14/11/25591129262626
70. อบต.บางสระเก้า (แหลมสิงห์)ทำแล้ว775676269ทำแล้ว 13/12/2559457383838
71. อบต.ปะตง (สอยดาว)ทำแล้ว478798077ทำแล้ว 28/11/25591867585858
72. อบต.โป่งน้ำร้อน (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว5344344344345ทำแล้ว 26/12/25597349373737
73. อบต.มาบไพ (ขลุง)ทำแล้ว564796765ทำแล้ว 15/12/25591864413533
74. อบต.รำพัน (ท่าใหม่)ทำแล้ว61301079487ทำแล้ว 31/10/25595558444343
75. อบต.วังโตนด (นายายอาม)ทำแล้ว566555252ทำแล้ว 28/11/25591553393937
76. อบต.วังสรรพรส (ขลุง)ทำแล้ว51049210379ทำแล้ว 15/11/255955313130
77. อบต.วังใหม่ (นายายอาม)ทำแล้ว5199197197197ทำแล้ว 28/10/25592370514646
78. อบต.สะตอน (สอยดาว)ทำแล้ว7511511511511ทำแล้ว 29/11/25592580404037
79. อบต.สามพี่น้อง (แก่งหางแมว)ทำแล้ว883646870ทำแล้ว 31/10/25591084727266
80. อบต.สีพยา-บ่อพุ (ท่าใหม่)ทำแล้ว796748578ทำแล้ว 316131312
81. อบต.หนองชิ่ม (แหลมสิงห์)ทำแล้ว682636259ทำแล้ว 30/10/25602786303029
82. อบต.หนองบัว (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5109111115112ทำแล้ว 23/11/25592090747372
รวม 82 อปท.8247712,36711,81211,41411,248822,1755,4163,1302,9672,925
ข้อมูล ณ 07/08/2563