รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด จันทบุรี ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.จันทบุรี (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว16282164157136ทำแล้ว 29/12/25593884353534
2. เทศบาลเมืองขลุง (ขลุง)ทำแล้ว7125616161ทำแล้ว 28/11/25593888171615
3. เทศบาลเมืองจันทนิมิต (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5114806767ทำแล้ว 29/11/25592752211
4. เทศบาลเมืองจันทบุรี (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว6266245238236ทำแล้ว 29/12/255939235504749
5. เทศบาลเมืองท่าช้าง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5122545354ทำแล้ว 29/12/25593088372412
6. เทศบาลเมืองท่าใหม่ (ท่าใหม่)ทำแล้ว3256148169142ทำแล้ว 13/03/256081353533
7. เทศบาลตำบลเกวียนหัก (ขลุง)ทำแล้ว6100898672ทำแล้ว 30/11/25591154272421
8. เทศบาลตำบลเกาะขวาง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5269274272271ทำแล้ว 30/11/255943117989896
9. เทศบาลตำบลเขาบายศรี (ท่าใหม่)ทำแล้ว670887671ทำแล้ว 13/03/25607757181414
10. เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน (ท่าใหม่)ทำแล้ว680767575ทำแล้ว 15/11/25595341387
11. เทศบาลตำบลคลองพลู (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว794564657ทำแล้ว 31/10/255930212114
12. เทศบาลตำบลคลองใหญ่ (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว7345356356356ทำแล้ว 25/11/25594863888
13. เทศบาลตำบลค่ายเนินวง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว514313711596ทำแล้ว 30/11/255949107533
14. เทศบาลตำบลจันทเขลม (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว7202137110107ทำแล้ว 06/03/256053314147
15. เทศบาลตำบลฉมัน (มะขาม)ทำแล้ว7127948283ทำแล้ว 29/12/25591691899
16. เทศบาลตำบลชากไทย (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว7126837981ทำแล้ว 31/10/2559848876
17. เทศบาลตำบลช้างข้าม (นายายอาม)ทำแล้ว513314311698ทำแล้ว 15/03/2560230181811
18. เทศบาลตำบลซึ้ง (ขลุง)ทำแล้ว5139154138125ทำแล้ว 25/11/25591447232323
19. เทศบาลตำบลตกพรม (ขลุง)ทำแล้ว6117948784ทำแล้ว 21/12/255935111
20. เทศบาลตำบลตะเคียนทอง (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว675193222226ทำแล้ว 31/10/2559351332925
21. เทศบาลตำบลทรายขาว (สอยดาว)ทำแล้ว61211049193ทำแล้ว 24/11/2559760383836
22. เทศบาลตำบลทับช้าง (สอยดาว)ทำแล้ว5548547547547ทำแล้ว 31/10/255917318444
23. เทศบาลตำบลทับไทร (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว5114888277ทำแล้ว 28/11/2559346201717
24. เทศบาลตำบลท่าหลวง (มะขาม)ทำแล้ว6101115174174ทำแล้ว 15/03/256047765
25. เทศบาลตำบลนายายอาม (นายายอาม)ทำแล้ว5180137117113ทำแล้ว 13/03/25601672141211
26. เทศบาลตำบลเนินสูง (ท่าใหม่)ทำแล้ว578716968ทำแล้ว 30/11/2559662444325
27. เทศบาลตำบลบ่อ (ขลุง)ทำแล้ว564727272ทำแล้ว 28/11/25591762555
28. เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ (ขลุง)ทำแล้ว656534749ทำแล้ว 30/11/2559747191913
29. เทศบาลตำบลบางกะจะ (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5121120122119ทำแล้ว 29/11/255936554
30. เทศบาลตำบลปัถวี (มะขาม)ทำแล้ว6979490166ทำแล้ว 13/03/256097111
31. เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ (แหลมสิงห์)ทำแล้ว6190164152148ทำแล้ว 14/12/255988128797979
32. เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว10194205203203ทำแล้ว 29/11/255963194323029
33. เทศบาลตำบลพลวง (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว7147143137134ทำแล้ว 31/10/255973521
34. เทศบาลตำบลพลับพลา (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว7404407408409ทำแล้ว 29/11/255935111111
35. เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว51411038887ทำแล้ว 29/11/25592470252522
36. เทศบาลตำบลพลิ้ว (แหลมสิงห์)ทำแล้ว6177122122120ทำแล้ว 15/12/25593964877
37. เทศบาลตำบลพวา (แก่งหางแมว)ทำแล้ว4293293293293ทำแล้ว 31/10/25592252101010
38. เทศบาลตำบลมะขาม (มะขาม)ทำแล้ว672735865ทำแล้ว 30/11/255949655
39. เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ (มะขาม)ทำแล้ว7178239218162ทำแล้ว 30/12/255923999
40. เทศบาลตำบลวังแซ้ม (มะขาม)ทำแล้ว5228284309314ทำแล้ว 30/12/255942141313
41. เทศบาลตำบลวันยาว (ขลุง)ทำแล้ว4163141129112ทำแล้ว 15/12/25591654222121
42. เทศบาลตำบลสนามไชย (นายายอาม)ทำแล้ว592213185185ทำแล้ว 21/11/255914162303027
43. เทศบาลตำบลสองพี่น้อง (ท่าใหม่)ทำแล้ว5161112101104ทำแล้ว 10/03/2560144312128
44. เทศบาลตำบลแสลง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว6145178134131ทำแล้ว 31/10/2559591399
45. เทศบาลตำบลหนองคล้า (ท่าใหม่)ทำแล้ว8152157142140ทำแล้ว 30/11/25592357141313
46. เทศบาลตำบลหนองตาคง (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว7129918478ทำแล้ว 15/12/255953131111
47. เทศบาลตำบลหนองบัว (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว594949494ทำแล้ว 30/11/255936171615
48. เทศบาลตำบลอ่างคีรี (มะขาม)ทำแล้ว6101794646ทำแล้ว 30/11/2559943181515
49. อบต.กระแจะ (นายายอาม)ทำแล้ว571757372ทำแล้ว 31/10/25591337241814
50. อบต.เกาะเปริด (แหลมสิงห์)ทำแล้ว585787662ทำแล้ว 21/11/255945141413
51. อบต.แก่งหางแมว (แก่งหางแมว)ทำแล้ว587878787ทำแล้ว 28/10/25594955292928
52. อบต.ขุนซ่อง (แก่งหางแมว)ทำแล้ว5144675957ทำแล้ว 25/10/25593112645752
53. อบต.เขาแก้ว (ท่าใหม่)ทำแล้ว488777471ทำแล้ว 22/11/255954272624
54. อบต.เขาวงกต (แก่งหางแมว)ทำแล้ว514415596158ทำแล้ว 28/10/25593787271817
55. อบต.โขมง (ท่าใหม่)ทำแล้ว611410410092ทำแล้ว 09/03/256050997
56. อบต.คมบาง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว583838198ทำแล้ว 23/11/25591149292928
57. อบต.คลองขุด (ท่าใหม่)ทำแล้ว596ทำแล้ว 28/12/25594441481
58. อบต.คลองนารายณ์ (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว648474645ทำแล้ว 27/12/2559531121212
59. อบต.ตรอกนอง (ขลุง)ทำแล้ว677808181ทำแล้ว 25/11/25593961292825
60. อบต.ตะกาดเง้า (ท่าใหม่)ทำแล้ว5168172160160ทำแล้ว 31/10/255940151413
61. อบต.ตะปอน (ขลุง)ทำแล้ว35913415ทำแล้ว 07/03/25601948161616
62. อบต.ทรายขาว (สอยดาว)ทำแล้ว6241440446438ทำแล้ว 15/11/255990272726
63. อบต.ท่าช้าง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว575908288ทำแล้ว 10/11/25591056393128
64. อบต.ทุ่งขนาน (สอยดาว)ทำแล้ว6146126106103ทำแล้ว 29/12/25593077262624
65. อบต.ทุ่งเบญจา (ท่าใหม่)ทำแล้ว5443445444444ทำแล้ว 28/10/25595771403730
66. อบต.เทพนิมิต (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว7157160160160ทำแล้ว 30/11/25599445999
67. อบต.นายายอาม (นายายอาม)ทำแล้ว5197183233201ทำแล้ว 09/11/255941101010
68. อบต.บางกะไชย (แหลมสิงห์)ทำแล้ว5160123122121ทำแล้ว 06/12/255950202017
69. อบต.บางชัน (ขลุง)ทำแล้ว810611210298ทำแล้ว 14/11/2559621181818
70. อบต.บางสระเก้า (แหลมสิงห์)ทำแล้ว776666270ทำแล้ว 13/12/2559354323131
71. อบต.ปะตง (สอยดาว)ทำแล้ว478798077ทำแล้ว 28/11/255952101010
72. อบต.โป่งน้ำร้อน (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว5344344344345ทำแล้ว 26/12/25597344171717
73. อบต.มาบไพ (ขลุง)ทำแล้ว567756766ทำแล้ว 15/12/25591852171715
74. อบต.รำพัน (ท่าใหม่)ทำแล้ว61321069389ทำแล้ว 31/10/25591949252322
75. อบต.วังโตนด (นายายอาม)ทำแล้ว567555152ทำแล้ว 28/11/2559134512119
76. อบต.วังสรรพรส (ขลุง)ทำแล้ว51049210379ทำแล้ว 15/11/255955171514
77. อบต.วังใหม่ (นายายอาม)ทำแล้ว5199197197197ทำแล้ว 28/10/2559965262524
78. อบต.สะตอน (สอยดาว)ทำแล้ว7511511511511ทำแล้ว 29/11/255967404037
79. อบต.สามพี่น้อง (แก่งหางแมว)ทำแล้ว883646870ทำแล้ว 31/10/255974626256
80. อบต.สีพยา-บ่อพุ (ท่าใหม่)ทำแล้ว7101759083ทำแล้ว 16121212
81. อบต.หนองชิ่ม (แหลมสิงห์)ทำแล้ว682636259ทำแล้ว 30/10/25601473887
82. อบต.หนองบัว (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5109111115112ทำแล้ว 23/11/25591889646355
รวม 82 อปท.8247712,46811,78011,39411,262821,6544,9461,8161,6931,536
ข้อมูล ณ 16/08/2561