รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด จันทบุรี ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.จันทบุรี (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว16282164157136ทำแล้ว 29/12/2559954000
2. เทศบาลเมืองขลุง (ขลุง)ทำแล้ว7126737373ทำแล้ว 28/11/255988000
3. เทศบาลเมืองจันทนิมิต (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5114806767ทำแล้ว 29/11/25591452000
4. เทศบาลเมืองจันทบุรี (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว6267242239237ทำแล้ว 29/12/255928232600
5. เทศบาลเมืองท่าช้าง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5122545354ทำแล้ว 29/12/2559591692
6. เทศบาลเมืองท่าใหม่ (ท่าใหม่)ทำแล้ว3256148169142ทำแล้ว 13/03/256081111110
7. เทศบาลตำบลเกวียนหัก (ขลุง)ทำแล้ว6100898672ทำแล้ว 30/11/25591054655
8. เทศบาลตำบลเกาะขวาง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5269274272271ทำแล้ว 30/11/255966111111
9. เทศบาลตำบลเขาบายศรี (ท่าใหม่)ทำแล้ว670887671ทำแล้ว 13/03/25603457000
10. เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน (ท่าใหม่)ทำแล้ว690838785ทำแล้ว 15/11/255934000
11. เทศบาลตำบลคลองพลู (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว794564657ทำแล้ว 31/10/25593000
12. เทศบาลตำบลคลองใหญ่ (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว7345356356356ทำแล้ว 25/11/25594967000
13. เทศบาลตำบลค่ายเนินวง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว514313711596ทำแล้ว 30/11/25594353000
14. เทศบาลตำบลจันทเขลม (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว7202137110107ทำแล้ว 06/03/256030440
15. เทศบาลตำบลฉมัน (มะขาม)ทำแล้ว7127948283ทำแล้ว 29/12/2559169000
16. เทศบาลตำบลชากไทย (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว7126837981ทำแล้ว 31/10/255948000
17. เทศบาลตำบลช้างข้าม (นายายอาม)ทำแล้ว513314311698ทำแล้ว 15/03/2560230000
18. เทศบาลตำบลซึ้ง (ขลุง)ทำแล้ว5138154139126ทำแล้ว 25/11/2559636000
19. เทศบาลตำบลตกพรม (ขลุง)ทำแล้ว6117948784ทำแล้ว 21/12/255912000
20. เทศบาลตำบลตะเคียนทอง (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว675193222226ทำแล้ว 31/10/255948151310
21. เทศบาลตำบลทรายขาว (สอยดาว)ทำแล้ว61141109497ทำแล้ว 24/11/2559359191816
22. เทศบาลตำบลทับช้าง (สอยดาว)ทำแล้ว5548547547547ทำแล้ว 31/10/25598818000
23. เทศบาลตำบลทับไทร (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว5114888277ทำแล้ว 28/11/25591441400
24. เทศบาลตำบลท่าหลวง (มะขาม)ทำแล้ว6101114176174ทำแล้ว 15/03/25601000
25. เทศบาลตำบลนายายอาม (นายายอาม)ทำแล้ว5180137117113ทำแล้ว 13/03/25601671000
26. เทศบาลตำบลเนินสูง (ท่าใหม่)ทำแล้ว578716968ทำแล้ว 30/11/255976310100
27. เทศบาลตำบลบ่อ (ขลุง)ทำแล้ว564727272ทำแล้ว 28/11/25591262000
28. เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ (ขลุง)ทำแล้ว653554849ทำแล้ว 30/11/25592000
29. เทศบาลตำบลบางกะจะ (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5121120122119ทำแล้ว 29/11/255936000
30. เทศบาลตำบลปัถวี (มะขาม)ทำแล้ว6979490166ทำแล้ว 13/03/256097000
31. เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ (แหลมสิงห์)ทำแล้ว6190164152148ทำแล้ว 14/12/255944100323232
32. เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว10199204203203ทำแล้ว 29/11/2559196000
33. เทศบาลตำบลพลวง (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว7148143137134ทำแล้ว 31/10/255910000
34. เทศบาลตำบลพลับพลา (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว7404407408409ทำแล้ว 29/11/255934000
35. เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว51411038887ทำแล้ว 29/11/25591261000
36. เทศบาลตำบลพลิ้ว (แหลมสิงห์)ทำแล้ว6177122122120ทำแล้ว 15/12/25593964000
37. เทศบาลตำบลพวา (แก่งหางแมว)ทำแล้ว4293293293293ทำแล้ว 31/10/25591000
38. เทศบาลตำบลมะขาม (มะขาม)ทำแล้ว672735865ทำแล้ว 30/11/255949000
39. เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ (มะขาม)ทำแล้ว7178239218162ทำแล้ว 30/12/255914000
40. เทศบาลตำบลวังแซ้ม (มะขาม)ทำแล้ว5228284309314ทำแล้ว 30/12/255942000
41. เทศบาลตำบลวันยาว (ขลุง)ทำแล้ว4163141129112ทำแล้ว 15/12/255935100
42. เทศบาลตำบลสนามไชย (นายายอาม)ทำแล้ว5100223242221ทำแล้ว 21/11/25592057777
43. เทศบาลตำบลสองพี่น้อง (ท่าใหม่)ทำแล้ว5161112101104ทำแล้ว 10/03/25601043886
44. เทศบาลตำบลแสลง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว6145178134131ทำแล้ว 31/10/255959000
45. เทศบาลตำบลหนองคล้า (ท่าใหม่)ทำแล้ว8152157142140ทำแล้ว 30/11/2559232000
46. เทศบาลตำบลหนองตาคง (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว7129918478ทำแล้ว 15/12/255953000
47. เทศบาลตำบลหนองบัว (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว594949494ทำแล้ว 30/11/255936886
48. เทศบาลตำบลอ่างคีรี (มะขาม)ทำแล้ว6101794646ทำแล้ว 30/11/2559943900
49. อบต.กระแจะ (นายายอาม)ทำแล้ว571757372ทำแล้ว 31/10/25591335000
50. อบต.เกาะเปริด (แหลมสิงห์)ทำแล้ว585787662ทำแล้ว 21/11/255944000
51. อบต.แก่งหางแมว (แก่งหางแมว)ทำแล้ว587878787ทำแล้ว 28/10/25591752000
52. อบต.ขุนซ่อง (แก่งหางแมว)ทำแล้ว5144675957ทำแล้ว 25/10/25593112000
53. อบต.เขาแก้ว (ท่าใหม่)ทำแล้ว488777471ทำแล้ว 22/11/255954600
54. อบต.เขาวงกต (แก่งหางแมว)ทำแล้ว514415596158ทำแล้ว 28/10/25593777000
55. อบต.โขมง (ท่าใหม่)ทำแล้ว611410410092ทำแล้ว 09/03/256050555
56. อบต.คมบาง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว583838198ทำแล้ว 23/11/2559143171715
57. อบต.คลองขุด (ท่าใหม่)ทำแล้ว596ทำแล้ว 28/12/255944000
58. อบต.คลองนารายณ์ (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว648474645ทำแล้ว 27/12/255931000
59. อบต.ตรอกนอง (ขลุง)ทำแล้ว676818181ทำแล้ว 25/11/255930531963
60. อบต.ตะกาดเง้า (ท่าใหม่)ทำแล้ว5168172160160ทำแล้ว 31/10/255935000
61. อบต.ตะปอน (ขลุง)ทำแล้ว35913415ทำแล้ว 07/03/2560248443
62. อบต.ทรายขาว (สอยดาว)ทำแล้ว6241440446438ทำแล้ว 15/11/255990131313
63. อบต.ท่าช้าง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว575908288ทำแล้ว 10/11/2559456700
64. อบต.ทุ่งขนาน (สอยดาว)ทำแล้ว6146126106103ทำแล้ว 29/12/255977000
65. อบต.ทุ่งเบญจา (ท่าใหม่)ทำแล้ว5444444444444ทำแล้ว 28/10/2559371222219
66. อบต.เทพนิมิต (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว7157160160160ทำแล้ว 30/11/25598445000
67. อบต.นายายอาม (นายายอาม)ทำแล้ว5197183233201ทำแล้ว 09/11/255928000
68. อบต.บางกะไชย (แหลมสิงห์)ทำแล้ว5160123122121ทำแล้ว 06/12/255950433
69. อบต.บางชัน (ขลุง)ทำแล้ว810711210298ทำแล้ว 14/11/25595000
70. อบต.บางสระเก้า (แหลมสิงห์)ทำแล้ว776666270ทำแล้ว 13/12/255950600
71. อบต.ปะตง (สอยดาว)ทำแล้ว478798077ทำแล้ว 28/11/255952656
72. อบต.โป่งน้ำร้อน (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว5344344344345ทำแล้ว 26/12/25596633666
73. อบต.มาบไพ (ขลุง)ทำแล้ว580726866ทำแล้ว 15/12/2559650000
74. อบต.รำพัน (ท่าใหม่)ทำแล้ว61321069389ทำแล้ว 31/10/25594411118
75. อบต.วังโตนด (นายายอาม)ทำแล้ว567555152ทำแล้ว 28/11/25597451086
76. อบต.วังสรรพรส (ขลุง)ทำแล้ว51049210379ทำแล้ว 15/11/255921000
77. อบต.วังใหม่ (นายายอาม)ทำแล้ว5199197197197ทำแล้ว 28/10/255961000
78. อบต.สะตอน (สอยดาว)ทำแล้ว7511511511511ทำแล้ว 29/11/255967333
79. อบต.สามพี่น้อง (แก่งหางแมว)ทำแล้ว883646870ทำแล้ว 31/10/2559742300
80. อบต.สีพยา-บ่อพุ (ท่าใหม่)ทำแล้ว7101759083ทำแล้ว 13777
81. อบต.หนองชิ่ม (แหลมสิงห์)ทำแล้ว682636259ทำแล้ว 30/10/25601369000
82. อบต.หนองบัว (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5111111115112ทำแล้ว 23/11/2559274333333
รวม 82 อปท.8247712,49911,80911,48411,326827684,278379279235
ข้อมูล ณ 23/01/2561