รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ระยอง ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ระยอง (เมืองระยอง)ทำแล้ว6786422328306ทำแล้ว 30/11/2559235259000
2. เทศบาลนครระยอง (เมืองระยอง)ทำแล้ว8122121105103ทำแล้ว 30/11/25591711200
3. เทศบาลเมืองบ้านฉาง (บ้านฉาง)ทำแล้ว7177173151143ทำแล้ว 24/11/25592598121212
4. เทศบาลเมืองมาบตาพุด (เมืองระยอง)ทำแล้ว62651727877ทำแล้ว 24/11/255922122333
5. เทศบาลตำบลกองดิน (แกลง)ทำแล้ว6169174168163ทำแล้ว 30/11/2559115111111
6. เทศบาลตำบลแกลง-กะเฉด (เมืองระยอง)ทำแล้ว6239220199200ทำแล้ว 31/10/2559126000
7. เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา (ปลวกแดง)ทำแล้ว5108919595ทำแล้ว 27/10/25592183100
8. เทศบาลตำบลชากบก (บ้านค่าย)ทำแล้ว680716365ทำแล้ว 31/10/25592471000
9. เทศบาลตำบลชำฆ้อ (เขาชะเมา)ทำแล้ว5145141121116ทำแล้ว 31/10/25595955711
10. เทศบาลตำบลชุมแสง (วังจันทร์)ทำแล้ว5213254190161ทำแล้ว 31/10/255949222
11. เทศบาลตำบลเชิงเนิน (เมืองระยอง)ทำแล้ว5390372373370ทำแล้ว 30/12/255953151111
12. เทศบาลตำบลทับมา (เมืองระยอง)ทำแล้ว7192165159166ทำแล้ว 22/11/255915103000
13. เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน (แกลง)ทำแล้ว9133141137144ทำแล้ว 28/10/25598015157
14. เทศบาลตำบลน้ำคอก (เมืองระยอง)ทำแล้ว6143159161137ทำแล้ว 31/10/255925913104
15. เทศบาลตำบลเนินฆ้อ (แกลง)ทำแล้ว6106130152132ทำแล้ว 31/10/255963333
16. เทศบาลตำบลเนินพระ (เมืองระยอง)ทำแล้ว51038884102ทำแล้ว 30/11/255964222
17. เทศบาลตำบลบ้านค่าย (บ้านค่าย)ทำแล้ว6125111111111ทำแล้ว 31/10/255911200
18. เทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา (บ้านค่าย)ทำแล้ว81031026198ทำแล้ว 31/10/2559732200
19. เทศบาลตำบลบ้านฉาง (บ้านฉาง)ทำแล้ว6103999288ทำแล้ว 31/10/25592695171613
20. เทศบาลตำบลบ้านนา (แกลง)ทำแล้ว795969796ทำแล้ว 31/10/255944761853
21. เทศบาลตำบลบ้านเพ (เมืองระยอง)ทำแล้ว6574284260395ทำแล้ว 31/10/25591128121212
22. เทศบาลตำบลปลวกแดง (ปลวกแดง)ทำแล้ว6153165151153ทำแล้ว 31/10/25592483181713
23. เทศบาลตำบลปากน้ำประแส (แกลง)ทำแล้ว7150145142141ทำแล้ว 28/10/2559129922
24. เทศบาลตำบลพลา (บ้านฉาง)ทำแล้ว4188200183168ทำแล้ว 31/10/255938120000
25. เทศบาลตำบลมะขามคู่ (นิคมพัฒนา)ทำแล้ว5149150140134ทำแล้ว 31/10/2559396151515
26. เทศบาลตำบลมาบข่า (นิคมพัฒนา)ทำแล้ว614012410199ทำแล้ว 31/10/25591568333
27. เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา (นิคมพัฒนา)ทำแล้ว588120141200ทำแล้ว 31/10/255947011106
28. เทศบาลตำบลเมืองแกลง (แกลง)ทำแล้ว6138103106105ทำแล้ว 31/10/255932123544
29. เทศบาลตำบลสองสลึง (แกลง)ทำแล้ว7223217214233ทำแล้ว 31/10/255972141414
30. เทศบาลตำบลสำนักท้อน (บ้านฉาง)ทำแล้ว594847776ทำแล้ว 30/11/25591890242118
31. เทศบาลตำบลสุนทรภู่ (แกลง)ทำแล้ว6147135123106ทำแล้ว 31/10/2559594131311
32. อบต.กระแสบน (แกลง)ทำแล้ว5679679679679ทำแล้ว 29/11/25591586666
33. อบต.กองดิน (แกลง)ทำแล้ว6130136127128ทำแล้ว 31/10/25594380222
34. อบต.กะเฉด (เมืองระยอง)ทำแล้ว6221240204195ทำแล้ว 29/11/2559219000
35. อบต.แกลง (เมืองระยอง)ทำแล้ว5126101104118ทำแล้ว 15/09/25601196000
36. อบต.เขาชะเมา (เขาชะเมา)ทำแล้ว6329343343343ทำแล้ว 28/10/2559164877
37. อบต.เขาน้อย (เขาชะเมา)ทำแล้ว6155159158158ทำแล้ว 11/11/2559
38. อบต.คลองปูน (แกลง)ทำแล้ว6165292292292ทำแล้ว 15/11/255985141212
39. อบต.ชากโดน (แกลง)ทำแล้ว6237206202196ทำแล้ว 30/10/2559109191919
40. อบต.ชุมแสง (วังจันทร์)ทำแล้ว9147159120137ทำแล้ว 30/12/255930111
41. อบต.ตะพง (เมืองระยอง)ทำแล้ว4263190176180ทำแล้ว 31/10/255931140000
42. อบต.ตาขัน (บ้านค่าย)ทำแล้ว6158147133126ทำแล้ว 31/10/255957175000
43. อบต.ตาสิทธิ์ (ปลวกแดง)ทำแล้ว6260263264262ทำแล้ว 30/11/25591116000
44. อบต.ทางเกวียน (แกลง)ทำแล้ว6127143130126ทำแล้ว 14/11/255964654
45. อบต.ทุ่งควายกิน (แกลง)ทำแล้ว6231197176162ทำแล้ว 31/10/2559122242424
46. อบต.นาตาขวัญ (เมืองระยอง)ทำแล้ว4216170167211ทำแล้ว 28/12/255948000
47. อบต.น้ำเป็น (เขาชะเมา)ทำแล้ว7296300300300ทำแล้ว 31/10/2559
48. อบต.นิคมพัฒนา (นิคมพัฒนา)ทำแล้ว6152959595ทำแล้ว 01/08/256013000
49. อบต.บางบุตร (บ้านค่าย)ทำแล้ว8163135130137ทำแล้ว 31/10/25592295700
50. อบต.บ้านแลง (เมืองระยอง)ทำแล้ว6145142115120ทำแล้ว 28/10/25591382200
51. อบต.ปลวกแดง (ปลวกแดง)ทำแล้ว6267230225223ทำแล้ว 31/10/255950225000
52. อบต.ป่ายุบใน (วังจันทร์)ทำแล้ว8127118116121ทำแล้ว 25/11/255977333
53. อบต.พนานิคม (นิคมพัฒนา)ทำแล้ว6383384384384ทำแล้ว 25/11/25593294000
54. อบต.พลงตาเอี่ยม (วังจันทร์)ทำแล้ว7103848585ทำแล้ว 14/11/2559578766
55. อบต.พังราด (แกลง)ทำแล้ว61051069696ทำแล้ว 11/11/2559771171512
56. อบต.เพ (เมืองระยอง)ทำแล้ว6200209209209ทำแล้ว 28/11/255931000
57. อบต.มาบยางพร (ปลวกแดง)ทำแล้ว8281354227231ทำแล้ว 30/11/2559242000
58. อบต.แม่น้ำคู้ (ปลวกแดง)ทำแล้ว7193160161160ทำแล้ว 07/11/2559127000
59. อบต.ละหาร (ปลวกแดง)ทำแล้ว7157178178178ทำแล้ว 28/10/255978000
60. อบต.วังจันทร์ (วังจันทร์)ทำแล้ว8210211211209ทำแล้ว 14/11/255940111
61. อบต.วังหว้า (แกลง)ทำแล้ว6159119118114ทำแล้ว 30/11/2559285151010
62. อบต.สำนักทอง (เมืองระยอง)ทำแล้ว6332333334332ทำแล้ว 25/11/25593682101
63. อบต.สำนักท้อน (บ้านฉาง)ทำแล้ว8887910068ทำแล้ว 31/10/25594797000
64. อบต.หนองตะพาน (บ้านค่าย)ทำแล้ว6111114108112ทำแล้ว 31/10/2559116000
65. อบต.หนองบัว (บ้านค่าย)ทำแล้ว6316219207180ทำแล้ว 31/10/25592149000
66. อบต.หนองไร่ (ปลวกแดง)ทำแล้ว6186175154125ทำแล้ว 31/10/255931
67. อบต.หนองละลอก (บ้านค่าย)ทำแล้ว6133230231765ทำแล้ว 27/10/255948114101010
68. อบต.ห้วยยาง (แกลง)ทำแล้ว7140200166194ทำแล้ว 31/10/2559609120209
รวม 68 อปท.6842213,53212,62911,78812,434681,1896,177408333287
ข้อมูล ณ 23/01/2561