รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ระยอง ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ระยอง (เมืองระยอง)ทำแล้ว6786423328305ทำแล้ว 30/11/25593563501017355
2. เทศบาลนครระยอง (เมืองระยอง)ทำแล้ว896121105103ทำแล้ว 30/11/2559262626162
3. เทศบาลเมืองบ้านฉาง (บ้านฉาง)ทำแล้ว7177173151143ทำแล้ว 24/11/255937110281310
4. เทศบาลเมืองมาบตาพุด (เมืองระยอง)ทำแล้ว62651727877ทำแล้ว 24/11/255956123876051
5. เทศบาลตำบลกองดิน (แกลง)ทำแล้ว6170176167161ทำแล้ว 30/11/255911144777675
6. เทศบาลตำบลแกลง-กะเฉด (เมืองระยอง)ทำแล้ว6237222199200ทำแล้ว 31/10/255932141252522
7. เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา (ปลวกแดง)ทำแล้ว5105929597ทำแล้ว 27/10/255944109413838
8. เทศบาลตำบลชากบก (บ้านค่าย)ทำแล้ว780716365ทำแล้ว 31/10/2559841231009696
9. เทศบาลตำบลชำฆ้อ (เขาชะเมา)ทำแล้ว5145141121116ทำแล้ว 31/10/2559925645166
10. เทศบาลตำบลชุมแสง (วังจันทร์)ทำแล้ว5213254190161ทำแล้ว 31/10/255966333333
11. เทศบาลตำบลเชิงเนิน (เมืองระยอง)ทำแล้ว5367395373370ทำแล้ว 30/12/255990148979691
12. เทศบาลตำบลทับมา (เมืองระยอง)ทำแล้ว7192165159166ทำแล้ว 22/11/255984134614643
13. เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน (แกลง)ทำแล้ว9132135131137ทำแล้ว 28/10/25592091565247
14. เทศบาลตำบลน้ำคอก (เมืองระยอง)ทำแล้ว6143159161137ทำแล้ว 31/10/2559268555142
15. เทศบาลตำบลเนินฆ้อ (แกลง)ทำแล้ว6106130152132ทำแล้ว 31/10/255987767476
16. เทศบาลตำบลเนินพระ (เมืองระยอง)ทำแล้ว51029591109ทำแล้ว 30/11/2559963202019
17. เทศบาลตำบลบ้านค่าย (บ้านค่าย)ทำแล้ว6125111111111ทำแล้ว 31/10/255911211
18. เทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา (บ้านค่าย)ทำแล้ว81031026198ทำแล้ว 31/10/2559732332
19. เทศบาลตำบลบ้านฉาง (บ้านฉาง)ทำแล้ว6103999288ทำแล้ว 31/10/25595095494847
20. เทศบาลตำบลบ้านนา (แกลง)ทำแล้ว795969796ทำแล้ว 31/10/255946104949494
21. เทศบาลตำบลบ้านเพ (เมืองระยอง)ทำแล้ว6574284260395ทำแล้ว 31/10/25591128464543
22. เทศบาลตำบลปลวกแดง (ปลวกแดง)ทำแล้ว6153165151153ทำแล้ว 31/10/255961124817877
23. เทศบาลตำบลปากน้ำประแส (แกลง)ทำแล้ว7150145142141ทำแล้ว 28/10/255913011094110
24. เทศบาลตำบลพลา (บ้านฉาง)ทำแล้ว4186200183168ทำแล้ว 31/10/255963155656564
25. เทศบาลตำบลมะขามคู่ (นิคมพัฒนา)ทำแล้ว5152150136133ทำแล้ว 31/10/255931106646463
26. เทศบาลตำบลมาบข่า (นิคมพัฒนา)ทำแล้ว614012410199ทำแล้ว 31/10/255963953254
27. เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา (นิคมพัฒนา)ทำแล้ว588120141200ทำแล้ว 31/10/255942105916967
28. เทศบาลตำบลเมืองแกลง (แกลง)ทำแล้ว6121979393ทำแล้ว 31/10/2559132214173171160
29. เทศบาลตำบลสองสลึง (แกลง)ทำแล้ว7223217214233ทำแล้ว 31/10/25591782434341
30. เทศบาลตำบลสำนักท้อน (บ้านฉาง)ทำแล้ว591857776ทำแล้ว 30/11/25593886797069
31. เทศบาลตำบลสุนทรภู่ (แกลง)ทำแล้ว6135135123106ทำแล้ว 31/10/255931120777570
32. อบต.กระแสบน (แกลง)ทำแล้ว5664692679679ทำแล้ว 29/11/255971130585352
33. อบต.กองดิน (แกลง)ทำแล้ว6130122114116ทำแล้ว 31/10/255982122888885
34. อบต.กะเฉด (เมืองระยอง)ทำแล้ว6195240204195ทำแล้ว 29/11/25599196363636
35. อบต.แกลง (เมืองระยอง)ทำแล้ว5126102103118ทำแล้ว 15/09/256043102363636
36. อบต.เขาชะเมา (เขาชะเมา)ทำแล้ว6329343343343ทำแล้ว 28/10/25594189706465
37. อบต.เขาน้อย (เขาชะเมา)ทำแล้ว6155159158158ทำแล้ว 11/11/25591342302925
38. อบต.คลองปูน (แกลง)ทำแล้ว6165292292292ทำแล้ว 15/11/25592087595757
39. อบต.ชากโดน (แกลง)ทำแล้ว6237206202196ทำแล้ว 30/10/255921121818081
40. อบต.ชุมแสง (วังจันทร์)ทำแล้ว9149155119134ทำแล้ว 30/11/25591452434242
41. อบต.ตะพง (เมืองระยอง)ทำแล้ว4214195181185ทำแล้ว 31/10/255990195166142149
42. อบต.ตาขัน (บ้านค่าย)ทำแล้ว6152157129126ทำแล้ว 31/10/255973190161154153
43. อบต.ตาสิทธิ์ (ปลวกแดง)ทำแล้ว6260263264262ทำแล้ว 30/11/25599120696564
44. อบต.ทางเกวียน (แกลง)ทำแล้ว6125149126126ทำแล้ว 14/11/25596196666057
45. อบต.ทุ่งควายกิน (แกลง)ทำแล้ว6229167147133ทำแล้ว 31/10/255959173141141140
46. อบต.นาตาขวัญ (เมืองระยอง)ทำแล้ว4216170167211ทำแล้ว 28/12/2559568272726
47. อบต.น้ำเป็น (เขาชะเมา)ทำแล้ว7296300300300ทำแล้ว 31/10/2559161181817
48. อบต.นิคมพัฒนา (นิคมพัฒนา)ทำแล้ว6152959595ทำแล้ว 01/08/256013111
49. อบต.บางบุตร (บ้านค่าย)ทำแล้ว8174145137146ทำแล้ว 31/10/25593798411615
50. อบต.บ้านแลง (เมืองระยอง)ทำแล้ว6141137109116ทำแล้ว 28/10/255934822586
51. อบต.ปลวกแดง (ปลวกแดง)ทำแล้ว6267230225223ทำแล้ว 31/10/255973241147146147
52. อบต.ป่ายุบใน (วังจันทร์)ทำแล้ว8127120114121ทำแล้ว 25/11/25591486696261
53. อบต.พนานิคม (นิคมพัฒนา)ทำแล้ว6383384384384ทำแล้ว 25/11/255938122855
54. อบต.พลงตาเอี่ยม (วังจันทร์)ทำแล้ว7103848585ทำแล้ว 14/11/25594288646464
55. อบต.พังราด (แกลง)ทำแล้ว61051089295ทำแล้ว 11/11/2559980312928
56. อบต.เพ (เมืองระยอง)ทำแล้ว6193230214213ทำแล้ว 28/11/25596996281616
57. อบต.มาบยางพร (ปลวกแดง)ทำแล้ว8284294256259ทำแล้ว 30/11/25598250184136117
58. อบต.แม่น้ำคู้ (ปลวกแดง)ทำแล้ว7193160161160ทำแล้ว 07/11/2559154894238
59. อบต.ละหาร (ปลวกแดง)ทำแล้ว7157178178178ทำแล้ว 28/10/255911278333131
60. อบต.วังจันทร์ (วังจันทร์)ทำแล้ว8210211211209ทำแล้ว 14/11/255927102757575
61. อบต.วังหว้า (แกลง)ทำแล้ว6161118117114ทำแล้ว 30/11/255933127656564
62. อบต.สำนักทอง (เมืองระยอง)ทำแล้ว6332333334332ทำแล้ว 25/11/25595084202020
63. อบต.สำนักท้อน (บ้านฉาง)ทำแล้ว8887810069ทำแล้ว 31/10/25597096221514
64. อบต.หนองตะพาน (บ้านค่าย)ทำแล้ว6112114107112ทำแล้ว 31/10/25591972511812
65. อบต.หนองบัว (บ้านค่าย)ทำแล้ว6315219208180ทำแล้ว 31/10/255944156125122122
66. อบต.หนองไร่ (ปลวกแดง)ทำแล้ว6181175154125ทำแล้ว 31/10/25593582585858
67. อบต.หนองละลอก (บ้านค่าย)ทำแล้ว6106230230764ทำแล้ว 27/10/2559481541029089
68. อบต.ห้วยยาง (แกลง)ทำแล้ว7136197170194ทำแล้ว 31/10/25596997656248
รวม 68 อปท.6842313,31712,60611,75512,417682,9447,6644,4253,9283,794
ข้อมูล ณ 15/10/2561