รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ชัยนาท ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ชัยนาท (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว5288179160158ทำแล้ว 15/12/25591982000
2. เทศบาลเมืองชัยนาท (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว5122106106104ทำแล้ว 14/11/2559354000
3. เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา (มโนรมย์)ทำแล้ว5100969690ทำแล้ว 31/10/2559
4. เทศบาลตำบลเจ้าพระยา (สรรพยา)ทำแล้ว5147201161155ทำแล้ว 10/11/2559264000
5. เทศบาลตำบลชัยนาท (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว6177268269269ทำแล้ว 15/11/2559
6. เทศบาลตำบลดงคอน (สรรคบุรี)ทำแล้ว547803737ทำแล้ว 09/11/2559
7. เทศบาลตำบลดอนกำ (สรรคบุรี)ทำแล้ว6100102101102ทำแล้ว 31/10/25592851000
8. เทศบาลตำบลตลุก (สรรพยา)ทำแล้ว61231399156ทำแล้ว 10/08/256027
9. เทศบาลตำบลธรรมามูล (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว556515049 ยังไม่อนุมัติ 6000
10. เทศบาลตำบลนางลือ (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว5265266266266ทำแล้ว 14/11/2559
11. เทศบาลตำบลเนินขาม (เนินขาม)ทำแล้ว67581251834ทำแล้ว 28/10/2559240000
12. เทศบาลตำบลบางขุด (สรรคบุรี)ทำแล้ว6211147142143ทำแล้ว 09/11/2559763202020
13. เทศบาลตำบลบางหลวง (สรรพยา)ทำแล้ว7135135135136ทำแล้ว 10/11/2559
14. เทศบาลตำบลบ้านกล้วย (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว6193126116111ทำแล้ว 11/08/256089000
15. เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน (หันคา)ทำแล้ว6387390391390ทำแล้ว 31/10/255926000
16. เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา (สรรคบุรี)ทำแล้ว563484646ทำแล้ว 31/10/2559
17. เทศบาลตำบลโพงาม (สรรคบุรี)ทำแล้ว6388388388388ทำแล้ว 10/11/2559173
18. เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์ (สรรพยา)ทำแล้ว563625556ทำแล้ว 31/05/25602
19. เทศบาลตำบลโพนางดำตก (สรรพยา)ทำแล้ว6252252252252ทำแล้ว 08/11/2559
20. เทศบาลตำบลโพนางดำออก (สรรพยา)ทำแล้ว5109114113113ทำแล้ว 27/10/255981800
21. เทศบาลตำบลมโนรมย์ (มโนรมย์)ทำแล้ว6105594228ทำแล้ว 15/11/255929000
22. เทศบาลตำบลวังตะเคียน (หนองมะโมง)ทำแล้ว6127149186166ทำแล้ว 28/10/2559937200
23. เทศบาลตำบลวัดสิงห์ (วัดสิงห์)ทำแล้ว590848186ทำแล้ว 15/11/2559250333
24. เทศบาลตำบลศิลาดาน (มโนรมย์)ทำแล้ว587615049ทำแล้ว 15/11/25591342131313
25. เทศบาลตำบลสรรคบุรี (สรรคบุรี)ทำแล้ว5216216216216ทำแล้ว 10/11/2559254000
26. เทศบาลตำบลสรรพยา (สรรพยา)ทำแล้ว51161249999ทำแล้ว 31/10/2559
27. เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ (หันคา)ทำแล้ว656565256ทำแล้ว 28/10/2559454141412
28. เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา (หันคา)ทำแล้ว4305304304305ทำแล้ว 04/04/2560269000
29. เทศบาลตำบลเสือโฮก (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว5148117100100ทำแล้ว 15/11/255980
30. เทศบาลตำบลหนองขุ่น (วัดสิงห์)ทำแล้ว5181171166130ทำแล้ว 10/11/2559
31. เทศบาลตำบลหนองแซง (หันคา)ทำแล้ว9256250230194ทำแล้ว 31/10/25592000
32. เทศบาลตำบลหนองน้อย (วัดสิงห์)ทำแล้ว6227258258258ทำแล้ว 28/10/2559238000
33. เทศบาลตำบลหนองมะโมง (หนองมะโมง)ทำแล้ว5245240238238ทำแล้ว 31/10/25602
34. เทศบาลตำบลห้วยกรด (สรรคบุรี)ทำแล้ว6138134124133ทำแล้ว 10/11/25591
35. เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา (สรรคบุรี)ทำแล้ว61031009996ทำแล้ว 10/11/255950000
36. เทศบาลตำบลห้วยงู (หันคา)ทำแล้ว4188188148124ทำแล้ว 31/10/255933000
37. เทศบาลตำบลหันคา (หันคา)ทำแล้ว6127767786ทำแล้ว 31/10/2559
38. เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร (มโนรมย์)ทำแล้ว6216207198197ทำแล้ว 14/11/25591070777
39. เทศบาลตำบลหาดท่าเสา (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว684253321ทำแล้ว 15/11/2559141000
40. เทศบาลตำบลหาดอาษา (สรรพยา)ทำแล้ว5181142141139ทำแล้ว 10/11/2559367000
41. อบต.กะบกเตี้ย (เนินขาม)ทำแล้ว5115126125123ทำแล้ว 31/10/2559288171717
42. อบต.กุดจอก (หนองมะโมง)ทำแล้ว8653911ทำแล้ว 28/10/255949000
43. อบต.เขาแก้ว (สรรพยา)ทำแล้ว5292292292292ทำแล้ว 10/11/25595376000
44. อบต.เขาท่าพระ (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว5253202203190ทำแล้ว 15/11/25595841000
45. อบต.เด่นใหญ่ (หันคา)ทำแล้ว6336333339331ทำแล้ว 15/11/25595000
46. อบต.ท่าฉนวน (มโนรมย์)ทำแล้ว517311814497ทำแล้ว 6182777
47. อบต.ท่าชัย (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว6163164149172ทำแล้ว 14/11/255922000
48. อบต.เที่ยงแท้ (สรรคบุรี)ทำแล้ว51171008689ทำแล้ว 15/12/2559
49. อบต.บ่อแร่ (วัดสิงห์)ทำแล้ว6229428397271ทำแล้ว 15/08/256089122454544
50. อบต.ไพรนกยูง (หันคา)ทำแล้ว6180233182170ทำแล้ว 15/11/2559
51. อบต.มะขามเฒ่า (วัดสิงห์)ทำแล้ว59210891103ทำแล้ว 10/11/2559
52. อบต.ไร่พัฒนา (มโนรมย์)ทำแล้ว567646045ทำแล้ว 31/10/2559
53. อบต.วังไก่เถื่อน (หันคา)ทำแล้ว6342345348348ทำแล้ว 18/11/255930000
54. อบต.วังหมัน (วัดสิงห์)ทำแล้ว5438319198109ทำแล้ว 09/11/255919121212
55. อบต.วัดโคก (มโนรมย์)ทำแล้ว5330331331331ทำแล้ว 15/11/25593
56. อบต.สะพานหิน (หนองมะโมง)ทำแล้ว5214338188119ทำแล้ว 16/11/255948000
57. อบต.สุขเดือนห้า (เนินขาม)ทำแล้ว59611010599ทำแล้ว 15/11/255959400
58. อบต.หนองบัว (วัดสิงห์)ทำแล้ว5224225224224ทำแล้ว 15/08/2560
59. อบต.หันคา (หันคา)ทำแล้ว6367370370370ทำแล้ว 11/11/2559348444
60. อบต.อู่ตะเภา (มโนรมย์)ทำแล้ว6174136135137ทำแล้ว 10/11/25591196913127
รวม 60 อปท.6033211,44710,6179,8039,297597841,930169154146
ข้อมูล ณ 22/01/2561