รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ชัยนาท ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ชัยนาท (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว5288179160158ทำแล้ว 15/12/255920821255
2. เทศบาลเมืองชัยนาท (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว5122106106104ทำแล้ว 14/11/2559657442
3. เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา (มโนรมย์)ทำแล้ว5100969690ทำแล้ว 31/10/2559652912
4. เทศบาลตำบลเจ้าพระยา (สรรพยา)ทำแล้ว5145192154146ทำแล้ว 10/11/2559864151515
5. เทศบาลตำบลชัยนาท (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว6177268269269ทำแล้ว 15/11/25598300
6. เทศบาลตำบลดงคอน (สรรคบุรี)ทำแล้ว53295287877ทำแล้ว 08/02/256154877
7. เทศบาลตำบลดอนกำ (สรรคบุรี)ทำแล้ว6100102101102ทำแล้ว 31/10/25593961373737
8. เทศบาลตำบลตลุก (สรรพยา)ทำแล้ว61221399156ทำแล้ว 06/02/256129531400
9. เทศบาลตำบลธรรมามูล (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว556515049ทำแล้ว 15/11/255936777
10. เทศบาลตำบลนางลือ (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว5265266266266ทำแล้ว 14/11/255963105262626
11. เทศบาลตำบลเนินขาม (เนินขาม)ทำแล้ว67511311834ทำแล้ว 28/10/25593041151010
12. เทศบาลตำบลบางขุด (สรรคบุรี)ทำแล้ว6211147142143ทำแล้ว 09/11/25591263383838
13. เทศบาลตำบลบางหลวง (สรรพยา)ทำแล้ว7135135135136ทำแล้ว 10/11/25591492252523
14. เทศบาลตำบลบ้านกล้วย (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว6193126116111ทำแล้ว 11/08/25604889151514
15. เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน (หันคา)ทำแล้ว6387390391390ทำแล้ว 31/10/2559198100
16. เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา (สรรคบุรี)ทำแล้ว563484646ทำแล้ว 31/10/25599222
17. เทศบาลตำบลโพงาม (สรรคบุรี)ทำแล้ว6388388388388ทำแล้ว 10/11/25592052222
18. เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์ (สรรพยา)ทำแล้ว563625556ทำแล้ว 31/05/25601144400
19. เทศบาลตำบลโพนางดำตก (สรรพยา)ทำแล้ว6252252252252ทำแล้ว 08/11/2559351599
20. เทศบาลตำบลโพนางดำออก (สรรพยา)ทำแล้ว5109114113113ทำแล้ว 27/10/255981303030
21. เทศบาลตำบลมโนรมย์ (มโนรมย์)ทำแล้ว6105594228ทำแล้ว 15/11/255929191918
22. เทศบาลตำบลวังตะเคียน (หนองมะโมง)ทำแล้ว6122149186166ทำแล้ว 28/10/255959642087
23. เทศบาลตำบลวัดสิงห์ (วัดสิงห์)ทำแล้ว590848186ทำแล้ว 15/11/25591055121212
24. เทศบาลตำบลศิลาดาน (มโนรมย์)ทำแล้ว587615049ทำแล้ว 15/11/25591342202020
25. เทศบาลตำบลสรรคบุรี (สรรคบุรี)ทำแล้ว5216216216216ทำแล้ว 10/11/2559254666
26. เทศบาลตำบลสรรพยา (สรรพยา)ทำแล้ว51161249999ทำแล้ว 31/10/255954518184
27. เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ (หันคา)ทำแล้ว655575256ทำแล้ว 28/10/25591362272722
28. เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา (หันคา)ทำแล้ว4305304304305ทำแล้ว 04/04/2560269332
29. เทศบาลตำบลเสือโฮก (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว5148117100100ทำแล้ว 15/11/2559119721100
30. เทศบาลตำบลหนองขุ่น (วัดสิงห์)ทำแล้ว5185170164129ทำแล้ว 10/11/25598467222
31. เทศบาลตำบลหนองแซง (หันคา)ทำแล้ว9256250230194ทำแล้ว 31/10/255915644
32. เทศบาลตำบลหนองน้อย (วัดสิงห์)ทำแล้ว6227258258258ทำแล้ว 28/10/2559640333
33. เทศบาลตำบลหนองมะโมง (หนองมะโมง)ทำแล้ว5245240238238ทำแล้ว 31/10/2560257644
34. เทศบาลตำบลห้วยกรด (สรรคบุรี)ทำแล้ว6118134124133ทำแล้ว 10/11/2559293333329
35. เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา (สรรคบุรี)ทำแล้ว6103999996ทำแล้ว 10/11/2559750701
36. เทศบาลตำบลห้วยงู (หันคา)ทำแล้ว4187188148124ทำแล้ว 31/10/255963313139
37. เทศบาลตำบลหันคา (หันคา)ทำแล้ว6127767786ทำแล้ว 31/10/255968777
38. เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร (มโนรมย์)ทำแล้ว6216207198197ทำแล้ว 14/11/25591472181818
39. เทศบาลตำบลหาดท่าเสา (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว671303823ทำแล้ว 15/11/2559604116157
40. เทศบาลตำบลหาดอาษา (สรรพยา)ทำแล้ว5181142141139ทำแล้ว 10/11/25594851000
41. อบต.กะบกเตี้ย (เนินขาม)ทำแล้ว5115126125123ทำแล้ว 31/10/2559288333333
42. อบต.กุดจอก (หนองมะโมง)ทำแล้ว8653911ทำแล้ว 28/10/255949999
43. อบต.เขาแก้ว (สรรพยา)ทำแล้ว5292292292292ทำแล้ว 10/11/25598876111111
44. อบต.เขาท่าพระ (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว5253202203190ทำแล้ว 15/11/255969411000
45. อบต.เด่นใหญ่ (หันคา)ทำแล้ว6302314311311ทำแล้ว 15/11/255930119500
46. อบต.ท่าฉนวน (มโนรมย์)ทำแล้ว517211814498ทำแล้ว 155100414140
47. อบต.ท่าชัย (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว6163164149172ทำแล้ว 14/11/2559222555
48. อบต.เที่ยงแท้ (สรรคบุรี)ทำแล้ว51171008689ทำแล้ว 16/12/255956320
49. อบต.บ่อแร่ (วัดสิงห์)ทำแล้ว6229428397271ทำแล้ว 15/08/2560103122575754
50. อบต.ไพรนกยูง (หันคา)ทำแล้ว6180233182170ทำแล้ว 15/11/25593032111
51. อบต.มะขามเฒ่า (วัดสิงห์)ทำแล้ว59410791102ทำแล้ว 10/11/25591562312620
52. อบต.ไร่พัฒนา (มโนรมย์)ทำแล้ว567725038ทำแล้ว 31/10/25592650131313
53. อบต.วังไก่เถื่อน (หันคา)ทำแล้ว6342345348348ทำแล้ว 18/11/2559301000
54. อบต.วังหมัน (วัดสิงห์)ทำแล้ว5438319198109ทำแล้ว 09/11/255937333333
55. อบต.วัดโคก (มโนรมย์)ทำแล้ว5330331331331ทำแล้ว 06/02/2561358222
56. อบต.สะพานหิน (หนองมะโมง)ทำแล้ว5205339188120ทำแล้ว 16/11/25591369353434
57. อบต.สุขเดือนห้า (เนินขาม)ทำแล้ว59411010599ทำแล้ว 15/11/2559165484440
58. อบต.หนองบัว (วัดสิงห์)ทำแล้ว5223226224224ทำแล้ว 15/08/25606114100
59. อบต.หันคา (หันคา)ทำแล้ว6367370370370ทำแล้ว 11/11/2559449101010
60. อบต.อู่ตะเภา (มโนรมย์)ทำแล้ว6175136134137ทำแล้ว 10/11/255914493434338
รวม 60 อปท.6033211,63911,0569,8019,303601,6583,394960809747
ข้อมูล ณ 20/08/2561