รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ชัยนาท ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ชัยนาท (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว5288179160158ทำแล้ว 15/12/25593685403633
2. เทศบาลเมืองชัยนาท (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว5122106106104ทำแล้ว 14/11/25593069343434
3. เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา (มโนรมย์)ทำแล้ว5100969690ทำแล้ว 31/10/255914663023
4. เทศบาลตำบลเจ้าพระยา (สรรพยา)ทำแล้ว5137191152146ทำแล้ว 10/11/2559978515049
5. เทศบาลตำบลชัยนาท (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว6177268269269ทำแล้ว 15/11/255919333
6. เทศบาลตำบลดงคอน (สรรคบุรี)ทำแล้ว53255317877ทำแล้ว 08/02/256153866
7. เทศบาลตำบลดอนกำ (สรรคบุรี)ทำแล้ว6100102101102ทำแล้ว 31/10/25594264474747
8. เทศบาลตำบลตลุก (สรรพยา)ทำแล้ว61211419056ทำแล้ว 06/02/25612553252525
9. เทศบาลตำบลธรรมามูล (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว556515049ทำแล้ว 15/11/255936777
10. เทศบาลตำบลนางลือ (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว5262266266266ทำแล้ว 14/11/255963104808079
11. เทศบาลตำบลเนินขาม (เนินขาม)ทำแล้ว67501321834ทำแล้ว 28/10/25593041161010
12. เทศบาลตำบลบางขุด (สรรคบุรี)ทำแล้ว6204150138139ทำแล้ว 09/11/25595263454542
13. เทศบาลตำบลบางหลวง (สรรพยา)ทำแล้ว7135135135136ทำแล้ว 10/11/25591592545453
14. เทศบาลตำบลบ้านกล้วย (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว6153165115111ทำแล้ว 11/08/256045125232322
15. เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน (หันคา)ทำแล้ว6387390391390ทำแล้ว 31/10/255914012433
16. เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา (สรรคบุรี)ทำแล้ว560494646ทำแล้ว 31/10/2559941333
17. เทศบาลตำบลโพงาม (สรรคบุรี)ทำแล้ว6387389388388ทำแล้ว 10/11/255927335141312
18. เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์ (สรรพยา)ทำแล้ว563625556ทำแล้ว 31/05/25601144444
19. เทศบาลตำบลโพนางดำตก (สรรพยา)ทำแล้ว6252252252252ทำแล้ว 08/11/255949221815
20. เทศบาลตำบลโพนางดำออก (สรรพยา)ทำแล้ว5109114113113ทำแล้ว 27/10/255981404040
21. เทศบาลตำบลมโนรมย์ (มโนรมย์)ทำแล้ว6105594228ทำแล้ว 15/11/255929222222
22. เทศบาลตำบลวังตะเคียน (หนองมะโมง)ทำแล้ว6123152184164ทำแล้ว 28/10/25596067535252
23. เทศบาลตำบลวัดสิงห์ (วัดสิงห์)ทำแล้ว590848186ทำแล้ว 15/11/25591160302929
24. เทศบาลตำบลศิลาดาน (มโนรมย์)ทำแล้ว587615049ทำแล้ว 15/11/25591342242424
25. เทศบาลตำบลสรรคบุรี (สรรคบุรี)ทำแล้ว5212219216216ทำแล้ว 10/11/255911952888
26. เทศบาลตำบลสรรพยา (สรรพยา)ทำแล้ว51161249999ทำแล้ว 31/10/2559557494035
27. เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ (หันคา)ทำแล้ว655575256ทำแล้ว 28/10/25591363414135
28. เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา (หันคา)ทำแล้ว4305304304305ทำแล้ว 04/04/2560269432
29. เทศบาลตำบลเสือโฮก (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว5148117100100ทำแล้ว 15/11/2559119721443
30. เทศบาลตำบลหนองขุ่น (วัดสิงห์)ทำแล้ว5185170164129ทำแล้ว 10/11/25599167222
31. เทศบาลตำบลหนองแซง (หันคา)ทำแล้ว9256250230194ทำแล้ว 31/10/25593351272727
32. เทศบาลตำบลหนองน้อย (วัดสิงห์)ทำแล้ว6227258258258ทำแล้ว 28/10/2559640333
33. เทศบาลตำบลหนองมะโมง (หนองมะโมง)ทำแล้ว5245240238238ทำแล้ว 31/10/25604457644
34. เทศบาลตำบลห้วยกรด (สรรคบุรี)ทำแล้ว6118134124133ทำแล้ว 10/11/2559293363630
35. เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา (สรรคบุรี)ทำแล้ว61021009996ทำแล้ว 10/11/2559750191819
36. เทศบาลตำบลห้วยงู (หันคา)ทำแล้ว4187188148124ทำแล้ว 31/10/255983313139
37. เทศบาลตำบลหันคา (หันคา)ทำแล้ว6127767786ทำแล้ว 31/10/255968777
38. เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร (มโนรมย์)ทำแล้ว6212207198197ทำแล้ว 14/11/25591573343433
39. เทศบาลตำบลหาดท่าเสา (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว671303823ทำแล้ว 15/11/255968114343022
40. เทศบาลตำบลหาดอาษา (สรรพยา)ทำแล้ว5181142141139ทำแล้ว 10/11/2559585222222
41. อบต.กะบกเตี้ย (เนินขาม)ทำแล้ว5113126125123ทำแล้ว 31/10/2559286474747
42. อบต.กุดจอก (หนองมะโมง)ทำแล้ว8653911ทำแล้ว 28/10/255949333233
43. อบต.เขาแก้ว (สรรพยา)ทำแล้ว5292292292292ทำแล้ว 10/11/25599177392929
44. อบต.เขาท่าพระ (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว5245201200189ทำแล้ว 15/11/255972461642
45. อบต.เด่นใหญ่ (หันคา)ทำแล้ว6299311311311ทำแล้ว 15/11/2559391191388
46. อบต.ท่าฉนวน (มโนรมย์)ทำแล้ว516011814498ทำแล้ว 155103717171
47. อบต.ท่าชัย (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว6159169149171ทำแล้ว 14/11/2559737161616
48. อบต.เที่ยงแท้ (สรรคบุรี)ทำแล้ว51171008689ทำแล้ว 16/12/255956543
49. อบต.บ่อแร่ (วัดสิงห์)ทำแล้ว6225430397271ทำแล้ว 15/08/2560110126696968
50. อบต.ไพรนกยูง (หันคา)ทำแล้ว6180233182170ทำแล้ว 15/11/25593032111
51. อบต.มะขามเฒ่า (วัดสิงห์)ทำแล้ว59410791102ทำแล้ว 10/11/25591667535252
52. อบต.ไร่พัฒนา (มโนรมย์)ทำแล้ว561664738ทำแล้ว 31/10/25592862383432
53. อบต.วังไก่เถื่อน (หันคา)ทำแล้ว6342345348348ทำแล้ว 18/11/255930181818
54. อบต.วังหมัน (วัดสิงห์)ทำแล้ว5438319198109ทำแล้ว 09/11/2559147444443
55. อบต.วัดโคก (มโนรมย์)ทำแล้ว5330331331331ทำแล้ว 06/02/2561358222
56. อบต.สะพานหิน (หนองมะโมง)ทำแล้ว5193339188120ทำแล้ว 16/11/25591671323232
57. อบต.สุขเดือนห้า (เนินขาม)ทำแล้ว59411010599ทำแล้ว 15/11/2559267525252
58. อบต.หนองบัว (วัดสิงห์)ทำแล้ว5223226224224ทำแล้ว 15/08/25606120999
59. อบต.หันคา (หันคา)ทำแล้ว6367370370370ทำแล้ว 11/11/25593456212121
60. อบต.อู่ตะเภา (มโนรมย์)ทำแล้ว6175136134137ทำแล้ว 10/11/2559144143939289
รวม 60 อปท.6033211,51211,1099,7859,295602,2273,7941,6701,5591,506
ข้อมูล ณ 07/08/2563