รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สิงห์บุรี ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.สิงห์บุรี (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว7313251203194ทำแล้ว 30/11/255945293454545
2. เทศบาลเมืองบางระจัน (บางระจัน)ทำแล้ว7110928995ทำแล้ว 18/11/25591789787878
3. เทศบาลเมืองสิงห์บุรี (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว6185127124123ทำแล้ว 29/11/255933333
4. เทศบาลตำบลถอนสมอ (ท่าช้าง)ทำแล้ว7125137151115ทำแล้ว 15/11/25593880222
5. เทศบาลตำบลทับยา (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6155115112108ทำแล้ว 15/11/2559675595859
6. เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว (พรหมบุรี)ทำแล้ว6164163161167ทำแล้ว 31/10/25593177454545
7. เทศบาลตำบลพรหมบุรี (พรหมบุรี)ทำแล้ว71211283930ทำแล้ว 01/08/25604061302523
8. เทศบาลตำบลโพสังโฆ (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว5117117117117ทำแล้ว 14/11/255932333
9. เทศบาลตำบลอินทร์บุรี (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6177208307307ทำแล้ว 21/11/2559100666
10. อบต.คอทราย (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว7118123123123ทำแล้ว 30/10/25591233303030
11. อบต.ค่ายบางระจัน (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว6180180203186ทำแล้ว 07/11/255911101010
12. อบต.งิ้วราย (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6112110109103ทำแล้ว 27/10/25594488666165
13. อบต.จักรสีห์ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว6162160153151ทำแล้ว 29/03/2560475414141
14. อบต.ชีน้ำร้าย (อินทร์บุรี)ทำแล้ว75828245ทำแล้ว 29/11/25597453665
15. อบต.ต้นโพธิ์ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว8294300300300ทำแล้ว 07/04/25605236171715
16. อบต.ทองเอน (อินทร์บุรี)ทำแล้ว7314417408406ทำแล้ว 24/03/256019148282828
17. อบต.ท่าข้าม (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว7197198198198ทำแล้ว 28/10/255967414138
18. อบต.ท่างาม (อินทร์บุรี)ทำแล้ว673797469ทำแล้ว 17/11/25595777626262
19. อบต.น้ำตาล (อินทร์บุรี)ทำแล้ว669129136140ทำแล้ว 20/12/25593845363636
20. อบต.บางกระบือ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว7113988776ทำแล้ว 11/11/255939888
21. อบต.บางมัญ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว742ทำแล้ว 11/11/25596265343433
22. อบต.บ้านจ่า (บางระจัน)ทำแล้ว7157155153156ทำแล้ว 28/10/25598110910109
23. อบต.บ้านแป้ง (พรหมบุรี)ทำแล้ว675818181ทำแล้ว 14/11/2559431333
24. อบต.บ้านหม้อ (พรหมบุรี)ทำแล้ว654545454ทำแล้ว 01/09/256086137333
25. อบต.ประศุก (อินทร์บุรี)ทำแล้ว739928989ทำแล้ว 31/03/25603824333
26. อบต.พระงาม (พรหมบุรี)ทำแล้ว6132132132132ทำแล้ว 31/10/2559142161616
27. อบต.พักทัน (บางระจัน)ทำแล้ว647282828ทำแล้ว 27/10/25599998
28. อบต.โพกรวม (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว6138125123123ทำแล้ว 14/11/25593557303027
29. อบต.โพทะเล (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว7124125126123ทำแล้ว 28/10/25591873515150
30. อบต.โพธิ์ชัย (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6183194179176ทำแล้ว 31/10/25598615411171110
31. อบต.โพประจักษ์ (ท่าช้าง)ทำแล้ว623222019ทำแล้ว 08/11/25591111
32. อบต.โพสังโฆ (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว743454545ทำแล้ว 14/11/2559128887
33. อบต.ม่วงหมู่ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว591817980ทำแล้ว 09/11/20161058484838
34. อบต.แม่ลา (บางระจัน)ทำแล้ว7108817980ทำแล้ว 28/10/25595333
35. อบต.ไม้ดัด (บางระจัน)ทำแล้ว615810010698ทำแล้ว 27/10/2559210101010
36. อบต.โรงช้าง (พรหมบุรี)ทำแล้ว7164164164164ทำแล้ว 31/10/25594498787778
37. อบต.วิหารขาว (ท่าช้าง)ทำแล้ว684848484ทำแล้ว 14/11/255915222
38. อบต.สระแจง (บางระจัน)ทำแล้ว6102868383ทำแล้ว 31/10/255911555
39. อบต.หนองกระทุ่ม (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว7144110100100ทำแล้ว 15/11/25593792646462
40. อบต.ห้วยชัน (อินทร์บุรี)ทำแล้ว7289295184185ทำแล้ว 31/10/255931290514848
41. อบต.หัวไผ่ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว613611710277ทำแล้ว 14/11/25596250222221
42. อบต.อินทร์บุรี (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6193127178117ทำแล้ว 29/12/2559781352744
รวม 42 อปท.422705,6455,4605,3075,107421,6172,6861,2051,1271,143
ข้อมูล ณ 06/08/2563