รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สิงห์บุรี ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.สิงห์บุรี (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว7333229207192ทำแล้ว 30/11/25599313888
2. เทศบาลเมืองบางระจัน (บางระจัน)ทำแล้ว7112908995ทำแล้ว 18/11/2559126621107
3. เทศบาลเมืองสิงห์บุรี (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว6185127124123ทำแล้ว 29/11/255933333
4. เทศบาลตำบลถอนสมอ (ท่าช้าง)ทำแล้ว7129134151115ทำแล้ว 15/11/25592873222
5. เทศบาลตำบลทับยา (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6155115112108ทำแล้ว 15/11/2559473343434
6. เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว (พรหมบุรี)ทำแล้ว6164163161167ทำแล้ว 31/10/255955322
7. เทศบาลตำบลพรหมบุรี (พรหมบุรี)ทำแล้ว71211283930ทำแล้ว 01/08/25604061111110
8. เทศบาลตำบลโพสังโฆ (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว5117117117117ทำแล้ว 14/11/255932333
9. เทศบาลตำบลอินทร์บุรี (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6307307307307ทำแล้ว 21/11/2559159666
10. อบต.คอทราย (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว7118123123123ทำแล้ว 30/10/2559725232123
11. อบต.ค่ายบางระจัน (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว6180180203186ทำแล้ว 07/11/255911101010
12. อบต.งิ้วราย (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6112110109103ทำแล้ว 27/10/2559878777
13. อบต.จักรสีห์ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว6164160153151ทำแล้ว 29/03/256016511109
14. อบต.ชีน้ำร้าย (อินทร์บุรี)ทำแล้ว75828245ทำแล้ว 29/11/25596948643
15. อบต.ต้นโพธิ์ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว8294300300300ทำแล้ว 07/04/25605224773
16. อบต.ทองเอน (อินทร์บุรี)ทำแล้ว7318415408406ทำแล้ว 24/03/256018037161511
17. อบต.ท่าข้าม (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว7197198198198ทำแล้ว 28/10/25595444
18. อบต.ท่างาม (อินทร์บุรี)ทำแล้ว675777569ทำแล้ว 17/11/25593263202020
19. อบต.น้ำตาล (อินทร์บุรี)ทำแล้ว669129136140ทำแล้ว 20/12/2559133161615
20. อบต.บางกระบือ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว7113988776ทำแล้ว 11/11/255939888
21. อบต.บางมัญ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว718ทำแล้ว 11/11/25595963202019
22. อบต.บ้านจ่า (บางระจัน)ทำแล้ว7157155153156ทำแล้ว 28/10/25597710910910
23. อบต.บ้านแป้ง (พรหมบุรี)ทำแล้ว675818181ทำแล้ว 14/11/255931321
24. อบต.บ้านหม้อ (พรหมบุรี)ทำแล้ว654545454ทำแล้ว 01/09/256086137333
25. อบต.ประศุก (อินทร์บุรี)ทำแล้ว739928989ทำแล้ว 31/03/2560128333
26. อบต.พระงาม (พรหมบุรี)ทำแล้ว6132132132132ทำแล้ว 31/10/255942222
27. อบต.พักทัน (บางระจัน)ทำแล้ว647282828ทำแล้ว 27/10/25599432
28. อบต.โพกรวม (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว6138125123123ทำแล้ว 14/11/25593557232318
29. อบต.โพทะเล (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว7124125126123ทำแล้ว 28/10/25591769302723
30. อบต.โพธิ์ชัย (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6183194179176ทำแล้ว 31/10/25598988404040
31. อบต.โพประจักษ์ (ท่าช้าง)ทำแล้ว623222019ทำแล้ว 08/11/25591111
32. อบต.โพสังโฆ (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว743454545ทำแล้ว 14/11/255984211
33. อบต.ม่วงหมู่ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว593807980ทำแล้ว 09/11/2016460393939
34. อบต.แม่ลา (บางระจัน)ทำแล้ว7108817980ทำแล้ว 28/10/25595333
35. อบต.ไม้ดัด (บางระจัน)ทำแล้ว615810010698ทำแล้ว 27/10/255919211
36. อบต.โรงช้าง (พรหมบุรี)ทำแล้ว7164164164164ทำแล้ว 31/10/25594148272726
37. อบต.วิหารขาว (ท่าช้าง)ทำแล้ว684848484ทำแล้ว 14/11/255915211
38. อบต.สระแจง (บางระจัน)ทำแล้ว6102868383ทำแล้ว 31/10/25596444
39. อบต.หนองกระทุ่ม (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว7144110100100ทำแล้ว 15/11/25593385141410
40. อบต.ห้วยชัน (อินทร์บุรี)ทำแล้ว7297296184184ทำแล้ว 31/10/25591480222
41. อบต.หัวไผ่ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว613611710277ทำแล้ว 14/11/255946171714
42. อบต.อินทร์บุรี (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6193127178117ทำแล้ว 29/12/25592760434
รวม 42 อปท.422705,8335,5265,3125,104429462,325474446415
ข้อมูล ณ 19/04/2561