รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ลพบุรี ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ลพบุรี (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว3239157142143ทำแล้ว 09/06/25603143555
2. เทศบาลเมืองเขาสามยอด (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว544444444 ยังไม่อนุมัติ
3. เทศบาลเมืองบ้านหมี่ (บ้านหมี่)ทำแล้ว4154155155156ทำแล้ว 30/11/25594470600
4. เทศบาลเมืองลพบุรี (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว4105898987ทำแล้ว 30/11/2559167000
5. เทศบาลตำบลกกโก (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5239133127127ทำแล้ว 31/10/255925
6. เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น (พัฒนานิคม)ทำแล้ว696836862ทำแล้ว 31/10/2559
7. เทศบาลตำบลเขาพระงาม (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว ยังไม่อนุมัติ
8. เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง (พัฒนานิคม)ทำแล้ว6106171145111 ยังไม่อนุมัติ
9. เทศบาลตำบลโคกตูม (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5369181174167ทำแล้ว 31/10/25591135000
10. เทศบาลตำบลโคกสลุด (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5207231194198ทำแล้ว 27/10/2559194000
11. เทศบาลตำบลโคกสำโรง (โคกสำโรง)ทำแล้ว6224226226227ทำแล้ว 30/11/255923000
12. เทศบาลตำบลดีลัง (พัฒนานิคม)ทำแล้ว6338369371384ทำแล้ว 14/11/255998111
13. เทศบาลตำบลถนนใหญ่ (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว4183192192192ทำแล้ว 31/10/255934
14. เทศบาลตำบลท่าโขลง (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว53333 ยังไม่อนุมัติ
15. เทศบาลตำบลท่าวุ้ง (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5108107102106ทำแล้ว 31/10/2559
16. เทศบาลตำบลท่าศาลา (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว53061942110ทำแล้ว 21/08/256050000
17. เทศบาลตำบลบางงา (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว6149105106105 ยังไม่อนุมัติ
18. เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง (ท่าหลวง)ทำแล้ว693524242ทำแล้ว 31/10/255939000
19. เทศบาลตำบลป่าตาล (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว7198329329329ทำแล้ว 31/10/2559
20. เทศบาลตำบลพัฒนานิคม (พัฒนานิคม)ทำแล้ว596979798ทำแล้ว 31/10/255921111
21. เทศบาลตำบลโพธิ์ตลาดแก้ว (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5211135134133ทำแล้ว 31/10/255925131000
22. เทศบาลตำบลลำนารายณ์ (ชัยบาดาล) - ยังไม่อนุมัติ
23. เทศบาลตำบลสระโบสถ์ (สระโบสถ์)ทำแล้ว894949494ทำแล้ว 18/10/25602000
24. เทศบาลตำบลหนองม่วง (หนองม่วง)ทำแล้ว4149139141140ทำแล้ว 16/11/255970000
25. อบต.กุดตาเพชร (ลำสนธิ)ทำแล้ว591878181ทำแล้ว 31/10/25591155000
26. อบต.เกาะแก้ว (โคกสำโรง)ทำแล้ว65732 ยังไม่อนุมัติ
27. อบต.เกาะรัง (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5141148143135ทำแล้ว 08/11/2559186000
28. อบต.แก่งผักกูด (ท่าหลวง)ทำแล้ว52231 ยังไม่อนุมัติ 2
29. อบต.โก่งธนู (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว6132137127122ทำแล้ว 31/10/2559291166
30. อบต.เขาน้อย (ลำสนธิ)ทำแล้ว5196210204200ทำแล้ว 09/11/2559769000
31. อบต.เขารวก (ลำสนธิ)ทำแล้ว3291291289289ทำแล้ว 10/11/2559114464646
32. อบต.เขาสมอคอน (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5271274273274ทำแล้ว 28/10/25597206000
33. อบต.เขาแหลม (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5472468467468 ยังไม่อนุมัติ
34. อบต.คลองเกตุ (โคกสำโรง)ทำแล้ว5128188158139 ยังไม่อนุมัติ
35. อบต.โคกกระเทียม (เมืองลพบุรี) - 10104949085 ยังไม่อนุมัติ
36. อบต.โคกเจริญ (โคกเจริญ)ทำแล้ว5231205195192ทำแล้ว 29/11/255916000
37. อบต.โคกลำพาน (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว4110111111111ทำแล้ว 25/10/25591
38. อบต.โคกสลุง (พัฒนานิคม)ทำแล้ว6385388388388ทำแล้ว 29/07/255957000
39. อบต.โคกสำโรง (โคกสำโรง)ทำแล้ว614912310691 ยังไม่อนุมัติ
40. อบต.โคกแสมสาร (โคกเจริญ)ทำแล้ว6207176175171ทำแล้ว 08/09/2560
41. อบต.งิ้วราย (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว652515049 ยังไม่อนุมัติ
42. อบต.ช่องสาริกา (พัฒนานิคม)ทำแล้ว8228227226226ทำแล้ว 17/10/25593141000
43. อบต.ชอนน้อย (พัฒนานิคม)ทำแล้ว881576257ทำแล้ว 31/10/25592975000
44. อบต.ชอนม่วง (บ้านหมี่)ทำแล้ว8174896138 ยังไม่อนุมัติ
45. อบต.ชอนสมบูรณ์ (หนองม่วง)ทำแล้ว4126155143128ทำแล้ว 21/11/2559
46. อบต.ชอนสารเดช (หนองม่วง)ทำแล้ว591121108125 ยังไม่อนุมัติ
47. อบต.ชัยนารายณ์ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว689939191ทำแล้ว 10/11/2559146000
48. อบต.ชัยบาดาล (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5306307307307 ยังไม่อนุมัติ
49. อบต.เชียงงา (บ้านหมี่) - 697979797ทำแล้ว 31/10/25594000
50. อบต.ซับจำปา (ท่าหลวง) - ยังไม่อนุมัติ
51. อบต.ซับตะเคียน (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6308342197197ทำแล้ว 31/10/256058552
52. อบต.ซับสมบูรณ์ (ลำสนธิ)ทำแล้ว7424426426424ทำแล้ว 31/10/255945000
53. อบต.ดงดินแดง (หนองม่วง)ทำแล้ว8113141147119ทำแล้ว 18/11/25592690000
54. อบต.ดงมะรุม (โคกสำโรง)ทำแล้ว4247220243302 ยังไม่อนุมัติ
55. อบต.ดอนดึง (บ้านหมี่)ทำแล้ว6177177177177 ยังไม่อนุมัติ
56. อบต.ดอนโพธิ์ (เมืองลพบุรี) - 387757364 ยังไม่อนุมัติ
57. อบต.ตะลุง (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว ยังไม่อนุมัติ
58. อบต.ถลุงเหล็ก (โคกสำโรง)ทำแล้ว655543028 ยังไม่อนุมัติ
59. อบต.ทะเลชุบศร (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5152152152152ทำแล้ว 29/11/25591759000
60. อบต.ท่าแค (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว61691039688ทำแล้ว 26/10/255978000
61. อบต.ท่าดินดำ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6236236236236ทำแล้ว 17/11/255964000
62. อบต.ท่ามะนาว (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6459183147130ทำแล้ว 09/11/2559412842367
63. อบต.ท้ายตลาด (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5221221222221 ยังไม่อนุมัติ
64. อบต.ท่าวุ้ง (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5 ยังไม่อนุมัติ
65. อบต.ท่าหลวง (ท่าหลวง)ทำแล้ว688898484ทำแล้ว 13/10/2560
66. อบต.ทุ่งท่าช้าง (สระโบสถ์)ทำแล้ว5484484484484 ยังไม่อนุมัติ
67. อบต.นาโสม (ชัยบาดาล)ทำแล้ว675150131153 ยังไม่อนุมัติ
68. อบต.น้ำสุด (พัฒนานิคม)ทำแล้ว6122121118118 ยังไม่อนุมัติ
69. อบต.นิคมลำนารายณ์ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6196192191188ทำแล้ว 02/11/25591819000
70. อบต.นิยมชัย (สระโบสถ์)ทำแล้ว610101010 ยังไม่อนุมัติ
71. อบต.บ่อทอง (หนองม่วง)ทำแล้ว74001114833ทำแล้ว 08/08/2560
72. อบต.บัวชุม (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6147159166175 ยังไม่อนุมัติ
73. อบต.บางกะพี้ (บ้านหมี่)ทำแล้ว4138167165122 ยังไม่อนุมัติ
74. อบต.บางขันหมาก (เมืองลพบุรี) - ยังไม่อนุมัติ
75. อบต.บางขาม (บ้านหมี่)ทำแล้ว566666567ทำแล้ว 28/10/2559140877
76. อบต.บางคู้ (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว6308399388433ทำแล้ว 15/08/25601468000
77. อบต.บางพึ่ง (บ้านหมี่)ทำแล้ว5243246246246 ยังไม่อนุมัติ
78. อบต.บางลี่ (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว6181197186186ทำแล้ว 28/10/25593781000
79. อบต.บ้านกล้วย (บ้านหมี่)ทำแล้ว6140140140140ทำแล้ว 25/09/2559
80. อบต.บ้านข่อย (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว694928983 ยังไม่อนุมัติ
81. อบต.บ้านชี (บ้านหมี่) - ยังไม่อนุมัติ
82. อบต.บ้านทราย (บ้านหมี่)ทำแล้ว690848683 ยังไม่อนุมัติ
83. อบต.บ้านเบิก (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว7149179182160ทำแล้ว 31/10/255956000
84. อบต.บ้านใหม่สามัคคี (ชัยบาดาล)ทำแล้ว688877975 ยังไม่อนุมัติ
85. อบต.ไผ่ใหญ่ (บ้านหมี่)ทำแล้ว5107107102100ทำแล้ว 28/10/255967000
86. อบต.พรหมมาสตร์ (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว749383551 ยังไม่อนุมัติ
87. อบต.พุคา (บ้านหมี่)ทำแล้ว564696873 ยังไม่อนุมัติ
88. อบต.เพนียด (โคกสำโรง)ทำแล้ว5300293293293ทำแล้ว 31/10/2559107000
89. อบต.โพธิ์เก้าต้น (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว6143122113113ทำแล้ว 31/10/25596951533
90. อบต.โพธิ์ตรุ (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว64444 ยังไม่อนุมัติ
91. อบต.โพนทอง (บ้านหมี่)ทำแล้ว6146146146146ทำแล้ว 31/10/255961000
92. อบต.ม่วงค่อม (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5251348339339ทำแล้ว 19/09/256051000
93. อบต.มหาโพธิ์ (สระโบสถ์) - 594787371 ยังไม่อนุมัติ
94. อบต.มหาสอน (บ้านหมี่)ทำแล้ว5104949589ทำแล้ว 31/10/25592341000
95. อบต.มะนาวหวาน (พัฒนานิคม)ทำแล้ว5154156156156ทำแล้ว 24/11/2559
96. อบต.มุจลินท์ (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว6187186168169ทำแล้ว 31/10/2559128222
97. อบต.ยางโทน (หนองม่วง)ทำแล้ว6117112107100ทำแล้ว 15/11/25593000
98. อบต.ยางราก (โคกเจริญ)ทำแล้ว5778781781781ทำแล้ว 29/11/255949000
99. อบต.ลำนารายณ์ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว8170148148154ทำแล้ว 08/11/2559
100. อบต.ลำสนธิ (ลำสนธิ)ทำแล้ว57447109 ยังไม่อนุมัติ
101. อบต.วังขอนขว้าง (โคกสำโรง)ทำแล้ว458474647ทำแล้ว 14/11/2559358000
102. อบต.วังจั่น (โคกสำโรง)ทำแล้ว5133134140144 ยังไม่อนุมัติ
103. อบต.วังทอง (โคกเจริญ)ทำแล้ว5281285285285ทำแล้ว 27/09/256051222
104. อบต.วังเพลิง (โคกสำโรง)ทำแล้ว5106959594ทำแล้ว 31/10/2559466111
105. อบต.ศิลาทิพย์ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5261257260244ทำแล้ว 31/10/2560
106. อบต.สนามแจง (บ้านหมี่)ทำแล้ว4232310291271 ยังไม่อนุมัติ
107. อบต.สะแกราบ (โคกสำโรง)ทำแล้ว523 ยังไม่อนุมัติ
108. อบต.สายห้วยแก้ว (บ้านหมี่)ทำแล้ว ยังไม่อนุมัติ
109. อบต.หนองกระเบียน (บ้านหมี่) - ยังไม่อนุมัติ
110. อบต.หนองแขม (โคกสำโรง) - ยังไม่อนุมัติ
111. อบต.หนองเต่า (บ้านหมี่)ทำแล้ว3218235230225 ยังไม่อนุมัติ
112. อบต.หนองทรายขาว (บ้านหมี่)ทำแล้ว5189190190189ทำแล้ว 31/10/255956000
113. อบต.หนองบัว (พัฒนานิคม)ทำแล้ว6112109108108ทำแล้ว 11/11/255950000
114. อบต.หนองผักแว่น (ท่าหลวง)ทำแล้ว7146154151139 ยังไม่อนุมัติ
115. อบต.หนองม่วง (หนองม่วง)ทำแล้ว6162696869ทำแล้ว 21/11/2559
116. อบต.หนองมะค่า (โคกเจริญ)ทำแล้ว6196196196196ทำแล้ว 19/10/2560196000
117. อบต.หนองเมือง (บ้านหมี่)ทำแล้ว61151118295 ยังไม่อนุมัติ
118. อบต.หนองยายโต๊ะ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว ยังไม่อนุมัติ
119. อบต.หนองรี (ลำสนธิ)ทำแล้ว6524527527527ทำแล้ว 10/11/2559
120. อบต.หลุมข้าว (โคกสำโรง)ทำแล้ว5295301300300 ยังไม่อนุมัติ
121. อบต.ห้วยขุนราม (พัฒนานิคม)ทำแล้ว4334334334334ทำแล้ว 29/11/255955000
122. อบต.ห้วยโป่ง (โคกสำโรง)ทำแล้ว5 ยังไม่อนุมัติ
123. อบต.ห้วยหิน (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5263263263263ทำแล้ว 28/10/2559263000
124. อบต.หัวลำ (ท่าหลวง)ทำแล้ว6277804464ทำแล้ว 30/10/2560148000
125. อบต.หัวสำโรง (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว670585045ทำแล้ว 31/10/25591
126. อบต.หินปัก (บ้านหมี่)ทำแล้ว5191193193193 ยังไม่อนุมัติ
รวม 126 อปท.11664020,46519,37218,44918,283723514,07214511583
ข้อมูล ณ 22/01/2561