รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ลพบุรี ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ลพบุรี (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว3239157142143ทำแล้ว 09/06/256024150989897
2. เทศบาลเมืองเขาสามยอด (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5181182182188ทำแล้ว 28/10/2559287181515
3. เทศบาลเมืองบ้านหมี่ (บ้านหมี่)ทำแล้ว4154155155156ทำแล้ว 30/11/25596470282726
4. เทศบาลเมืองลพบุรี (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว4105898987ทำแล้ว 30/11/25592367171212
5. เทศบาลตำบลกกโก (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5239133127127ทำแล้ว 31/10/25596780666
6. เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น (พัฒนานิคม)ทำแล้ว696836762ทำแล้ว 31/10/25594665383838
7. เทศบาลตำบลเขาพระงาม (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว6186172159158ทำแล้ว 31/10/2559116454030
8. เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง (พัฒนานิคม)ทำแล้ว6190266206165ทำแล้ว 21/11/25592163262625
9. เทศบาลตำบลโคกตูม (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5369181174167ทำแล้ว 31/10/2559220154373637
10. เทศบาลตำบลโคกสลุด (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5207231194198ทำแล้ว 27/10/255919418102
11. เทศบาลตำบลโคกสำโรง (โคกสำโรง)ทำแล้ว6224226226227ทำแล้ว 30/11/255962231367
12. เทศบาลตำบลดีลัง (พัฒนานิคม)ทำแล้ว6338369371384ทำแล้ว 14/11/2559698141313
13. เทศบาลตำบลถนนใหญ่ (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว4181192192193ทำแล้ว 31/10/25595385424242
14. เทศบาลตำบลท่าโขลง (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5199198198198ทำแล้ว 27/06/256068885
15. เทศบาลตำบลท่าวุ้ง (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5107106102105ทำแล้ว 31/10/2559868494523
16. เทศบาลตำบลท่าศาลา (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว53061942110ทำแล้ว 21/08/256018673188
17. เทศบาลตำบลบางงา (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว6199142143142ทำแล้ว 31/10/25609136606058
18. เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง (ท่าหลวง)ทำแล้ว693524242ทำแล้ว 31/10/2559241181616
19. เทศบาลตำบลป่าตาล (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว7198329329329ทำแล้ว 31/10/25595111202020
20. เทศบาลตำบลพัฒนานิคม (พัฒนานิคม)ทำแล้ว596979798ทำแล้ว 31/10/2559122111111
21. เทศบาลตำบลโพธิ์ตลาดแก้ว (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5211135134133ทำแล้ว 31/10/25593914510410498
22. เทศบาลตำบลลำนารายณ์ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว660565446ทำแล้ว 30/11/25592025161616
23. เทศบาลตำบลสระโบสถ์ (สระโบสถ์)ทำแล้ว893949494ทำแล้ว 18/10/256056579302930
24. เทศบาลตำบลหนองม่วง (หนองม่วง)ทำแล้ว4149139141140ทำแล้ว 16/11/25592189393939
25. อบต.กุดตาเพชร (ลำสนธิ)ทำแล้ว587948178ทำแล้ว 31/10/25592887464641
26. อบต.เกาะแก้ว (โคกสำโรง)ทำแล้ว6911269874ทำแล้ว 31/10/2559244222
27. อบต.เกาะรัง (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5140148143135ทำแล้ว 08/11/25593105984189
28. อบต.แก่งผักกูด (ท่าหลวง)ทำแล้ว5139160144212ทำแล้ว 22/11/2559240202015
29. อบต.โก่งธนู (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว6127120134134ทำแล้ว 31/10/255944145118114114
30. อบต.เขาน้อย (ลำสนธิ)ทำแล้ว5195210204200ทำแล้ว 09/11/255929162757575
31. อบต.เขารวก (ลำสนธิ)ทำแล้ว3287288286286ทำแล้ว 10/11/255964166949494
32. อบต.เขาสมอคอน (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5270274273273ทำแล้ว 28/10/255939235888884
33. อบต.เขาแหลม (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5469469467469ทำแล้ว 09/11/2559488544234
34. อบต.คลองเกตุ (โคกสำโรง)ทำแล้ว5128188158139ทำแล้ว 02/03/25613613121212
35. อบต.โคกกระเทียม (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว12149140136131ทำแล้ว 31/10/255926111616160
36. อบต.โคกเจริญ (โคกเจริญ)ทำแล้ว5231205195192ทำแล้ว 29/11/25597986615251
37. อบต.โคกลำพาน (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว4104106106106ทำแล้ว 25/10/2559949393935
38. อบต.โคกสลุง (พัฒนานิคม)ทำแล้ว6385388388388ทำแล้ว 29/07/255960252425
39. อบต.โคกสำโรง (โคกสำโรง)ทำแล้ว615412410488ทำแล้ว 31/10/2559772717171
40. อบต.โคกแสมสาร (โคกเจริญ)ทำแล้ว6207176175171ทำแล้ว 08/09/25601185272726
41. อบต.งิ้วราย (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว6180204149144ทำแล้ว 15/11/2559371426
42. อบต.ช่องสาริกา (พัฒนานิคม)ทำแล้ว8228227226226ทำแล้ว 17/10/25593141483721
43. อบต.ชอนน้อย (พัฒนานิคม)ทำแล้ว880586257ทำแล้ว 31/10/25593077696565
44. อบต.ชอนม่วง (บ้านหมี่)ทำแล้ว8171926138ทำแล้ว 31/10/25592329292929
45. อบต.ชอนสมบูรณ์ (หนองม่วง)ทำแล้ว4126158141127ทำแล้ว 21/11/2559681474544
46. อบต.ชอนสารเดช (หนองม่วง)ทำแล้ว5126121235183ทำแล้ว 31/10/25591829292929
47. อบต.ชัยนารายณ์ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว689939191ทำแล้ว 10/11/25593046342725
48. อบต.ชัยบาดาล (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5306307307307ทำแล้ว 31/10/255981363530
49. อบต.เชียงงา (บ้านหมี่)ทำแล้ว697979797ทำแล้ว 31/10/2559104610107
50. อบต.ซับจำปา (ท่าหลวง)ทำแล้ว431464644ทำแล้ว 30/11/25593291099
51. อบต.ซับตะเคียน (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6308342197197ทำแล้ว 31/10/25602158333329
52. อบต.ซับสมบูรณ์ (ลำสนธิ)ทำแล้ว7419426426424ทำแล้ว 31/10/25594571222121
53. อบต.ดงดินแดง (หนองม่วง)ทำแล้ว8109141146120ทำแล้ว 18/11/255937108515049
54. อบต.ดงมะรุม (โคกสำโรง)ทำแล้ว4265237250326ทำแล้ว 14/11/255934131292928
55. อบต.ดอนดึง (บ้านหมี่)ทำแล้ว6177177177177ทำแล้ว 31/10/25592440121212
56. อบต.ดอนโพธิ์ (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว374645454ทำแล้ว 28/10/25592534975
57. อบต.ตะลุง (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว520171717ทำแล้ว 31/10/25591030884
58. อบต.ถลุงเหล็ก (โคกสำโรง)ทำแล้ว6161131102103ทำแล้ว 28/10/2559990505046
59. อบต.ทะเลชุบศร (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5152152152152ทำแล้ว 29/11/25595759252525
60. อบต.ท่าแค (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว61691039688ทำแล้ว 26/10/255978413741
61. อบต.ท่าดินดำ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6236236236236ทำแล้ว 17/11/25599484555437
62. อบต.ท่ามะนาว (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6458183147130ทำแล้ว 09/11/25591014410099100
63. อบต.ท้ายตลาด (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5224223219222ทำแล้ว 31/10/25591029141414
64. อบต.ท่าวุ้ง (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว596776966ทำแล้ว 31/10/25593475454544
65. อบต.ท่าหลวง (ท่าหลวง)ทำแล้ว688898484ทำแล้ว 13/10/256022101010
66. อบต.ทุ่งท่าช้าง (สระโบสถ์)ทำแล้ว5484484484484ทำแล้ว 31/10/255935887
67. อบต.นาโสม (ชัยบาดาล)ทำแล้ว688154139156ทำแล้ว 31/10/255921666
68. อบต.น้ำสุด (พัฒนานิคม)ทำแล้ว6122121118118ทำแล้ว 24/11/25591351131010
69. อบต.นิคมลำนารายณ์ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6196191191188ทำแล้ว 02/11/255910036281515
70. อบต.นิยมชัย (สระโบสถ์)ทำแล้ว6124103101102ทำแล้ว 28/10/2559124131313
71. อบต.บ่อทอง (หนองม่วง)ทำแล้ว74001114833ทำแล้ว 31/10/25595047454545
72. อบต.บัวชุม (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6267305350358ทำแล้ว 01/10/2559722887
73. อบต.บางกะพี้ (บ้านหมี่)ทำแล้ว4131165166123ทำแล้ว 31/10/255934161614
74. อบต.บางขันหมาก (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5103815852ทำแล้ว 30/10/25608109303030
75. อบต.บางขาม (บ้านหมี่)ทำแล้ว571666364ทำแล้ว 28/10/25592265504141
76. อบต.บางคู้ (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว6308399388433ทำแล้ว 15/08/25601468313031
77. อบต.บางพึ่ง (บ้านหมี่)ทำแล้ว5240245247249ทำแล้ว 28/10/25591058383028
78. อบต.บางลี่ (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว6180197186186ทำแล้ว 28/10/25593985444
79. อบต.บ้านกล้วย (บ้านหมี่)ทำแล้ว6140140140140ทำแล้ว 25/09/25594063464341
80. อบต.บ้านข่อย (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว692868377ทำแล้ว 31/10/25592323666
81. อบต.บ้านชี (บ้านหมี่)ทำแล้ว627272727ทำแล้ว 10/11/2559329242222
82. อบต.บ้านทราย (บ้านหมี่)ทำแล้ว690848683ทำแล้ว 10/11/2559551373025
83. อบต.บ้านเบิก (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว7154174181159ทำแล้ว 31/10/25592689191918
84. อบต.บ้านใหม่สามัคคี (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6232204200199ทำแล้ว 10/11/255980138727167
85. อบต.ไผ่ใหญ่ (บ้านหมี่)ทำแล้ว5101112102100ทำแล้ว 28/10/2559964403531
86. อบต.พรหมมาสตร์ (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว71039488117ทำแล้ว 31/10/25591651191919
87. อบต.พุคา (บ้านหมี่)ทำแล้ว564696873ทำแล้ว 09/11/25591621122
88. อบต.เพนียด (โคกสำโรง)ทำแล้ว5300293293293ทำแล้ว 31/10/2559107463530
89. อบต.โพธิ์เก้าต้น (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว6138123112114ทำแล้ว 31/10/255913106877978
90. อบต.โพธิ์ตรุ (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว6107107107107ทำแล้ว 28/11/2559822855
91. อบต.โพนทอง (บ้านหมี่)ทำแล้ว6146146146146ทำแล้ว 31/10/2559465373737
92. อบต.ม่วงค่อม (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5251348339339ทำแล้ว 10/11/255911673656561
93. อบต.มหาโพธิ์ (สระโบสถ์)ทำแล้ว696787371ทำแล้ว 10/11/25595650666
94. อบต.มหาสอน (บ้านหมี่)ทำแล้ว5104949589ทำแล้ว 31/10/25596141181818
95. อบต.มะนาวหวาน (พัฒนานิคม)ทำแล้ว5154156156156ทำแล้ว 24/11/25595732141413
96. อบต.มุจลินท์ (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว6187186168169ทำแล้ว 31/10/25596134957095
97. อบต.ยางโทน (หนองม่วง)ทำแล้ว6117112107100ทำแล้ว 15/11/25591455302626
98. อบต.ยางราก (โคกเจริญ)ทำแล้ว5778781781781ทำแล้ว 29/11/255997622255
99. อบต.ลำนารายณ์ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว8170148148154ทำแล้ว 08/11/25591477676161
100. อบต.ลำสนธิ (ลำสนธิ)ทำแล้ว5149213168157ทำแล้ว 08/11/25591290707068
101. อบต.วังขอนขว้าง (โคกสำโรง)ทำแล้ว458474647ทำแล้ว 14/11/25592280191919
102. อบต.วังจั่น (โคกสำโรง)ทำแล้ว5132134140144ทำแล้ว 31/10/25591198312827
103. อบต.วังทอง (โคกเจริญ)ทำแล้ว5281285285285ทำแล้ว 27/09/25606455191717
104. อบต.วังเพลิง (โคกสำโรง)ทำแล้ว599959594ทำแล้ว 31/10/25591166343333
105. อบต.ศิลาทิพย์ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5261257260244ทำแล้ว 31/10/25602215155
106. อบต.สนามแจง (บ้านหมี่)ทำแล้ว4272312291271ทำแล้ว 424242424
107. อบต.สะแกราบ (โคกสำโรง)ทำแล้ว5198677070ทำแล้ว 31/10/255919147130128128
108. อบต.สายห้วยแก้ว (บ้านหมี่)ทำแล้ว753404040ทำแล้ว 31/03/256145716109
109. อบต.หนองกระเบียน (บ้านหมี่)ทำแล้ว416018319745ทำแล้ว 28/10/2559136555
110. อบต.หนองแขม (โคกสำโรง)ทำแล้ว4202206206206ทำแล้ว 07/11/255945142107107107
111. อบต.หนองเต่า (บ้านหมี่)ทำแล้ว3218235230225ทำแล้ว 11/11/2559100160135122130
112. อบต.หนองทรายขาว (บ้านหมี่)ทำแล้ว5188190189188ทำแล้ว 31/10/25592158212119
113. อบต.หนองบัว (พัฒนานิคม)ทำแล้ว6112109108108ทำแล้ว 11/11/255917468262423
114. อบต.หนองผักแว่น (ท่าหลวง)ทำแล้ว7146154151139ทำแล้ว 15/11/25596111114
115. อบต.หนองม่วง (หนองม่วง)ทำแล้ว6162696869ทำแล้ว 21/11/25595115222
116. อบต.หนองมะค่า (โคกเจริญ)ทำแล้ว6167196196196ทำแล้ว 19/10/2560167171717
117. อบต.หนองเมือง (บ้านหมี่)ทำแล้ว61151118295ทำแล้ว 28/10/255946333232
118. อบต.หนองยายโต๊ะ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5188989499ทำแล้ว 09/11/25597613773
119. อบต.หนองรี (ลำสนธิ)ทำแล้ว6524527527527ทำแล้ว 10/11/2559486413326
120. อบต.หลุมข้าว (โคกสำโรง)ทำแล้ว5296302301301ทำแล้ว 15/11/25596225332
121. อบต.ห้วยขุนราม (พัฒนานิคม)ทำแล้ว4334334334334ทำแล้ว 29/11/255955161616
122. อบต.ห้วยโป่ง (โคกสำโรง)ทำแล้ว5377304309297ทำแล้ว 17/11/25592831518013946
123. อบต.ห้วยหิน (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5261261261261ทำแล้ว 31/10/25599261161616
124. อบต.หัวลำ (ท่าหลวง)ทำแล้ว6276804464ทำแล้ว 04/11/25592874444444
125. อบต.หัวสำโรง (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว670585045ทำแล้ว 31/10/2559124161611
126. อบต.หินปัก (บ้านหมี่)ทำแล้ว5195195195195ทำแล้ว 31/10/25592084202020
รวม 126 อปท.12669523,73222,44121,49421,1641263,8729,6784,6244,2184,002
ข้อมูล ณ 21/10/2561