รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อ่างทอง ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.อ่างทอง (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว4314341313293ทำแล้ว 30/11/25596257473030
2. เทศบาลเมืองอ่างทอง (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว5245206197194ทำแล้ว 31/10/25595187474742
3. เทศบาลตำบลเกษไชโย (ไชโย)ทำแล้ว61601219787ทำแล้ว 28/10/25591159271512
4. เทศบาลตำบลโคกพุทรา (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว571474747ทำแล้ว 31/10/25591780282827
5. เทศบาลตำบลไชโย (ไชโย)ทำแล้ว575767676ทำแล้ว 31/10/255912570363532
6. เทศบาลตำบลทางพระ (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว7139141141141ทำแล้ว 17/03/256035333
7. เทศบาลตำบลท่าช้าง (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว5212203186172ทำแล้ว 31/10/255918146989897
8. เทศบาลตำบลบางจัก (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว71021099594ทำแล้ว 31/10/2559411099
9. เทศบาลตำบลป่าโมก (ป่าโมก)ทำแล้ว5206173178156ทำแล้ว 27/10/25597110333
10. เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว7189195194194ทำแล้ว 31/10/25591668323232
11. เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง (แสวงหา)ทำแล้ว8221223223223ทำแล้ว 20/06/25607675392617
12. เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว6182114114103ทำแล้ว 31/10/255942130323130
13. เทศบาลตำบลโพสะ (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว6144121110115ทำแล้ว 31/10/25591753252423
14. เทศบาลตำบลม่วงคัน (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว6325325325325ทำแล้ว 16/03/256013442161615
15. เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว7114127124131ทำแล้ว 31/10/25594294474544
16. เทศบาลตำบลรำมะสัก (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว5311311311311ทำแล้ว 28/10/25591795252424
17. เทศบาลตำบลศาลเจ้าโรงทอง (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว7142129129119ทำแล้ว 31/10/255936151515
18. เทศบาลตำบลศาลาแดง (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว6131120120120ทำแล้ว 31/10/2559123818181
19. เทศบาลตำบลสามโก้ (สามโก้)ทำแล้ว5601478470ทำแล้ว 28/10/255911321
20. เทศบาลตำบลสาวร้องไห้ (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว5270260242223ทำแล้ว 31/10/255937113231613
21. เทศบาลตำบลแสวงหา (แสวงหา)ทำแล้ว6110726867ทำแล้ว 31/10/2559161766
22. เทศบาลตำบลห้วยคันแหลน (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว7120153132108ทำแล้ว 31/10/255970101727272
23. อบต.คลองขนาก (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว5177175175175ทำแล้ว 20/03/25604891272627
24. อบต.คลองวัว (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว5128137137141ทำแล้ว 28/10/255954148222
25. อบต.คำหยาด (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว5139191159105ทำแล้ว 26/10/25594549151514
26. อบต.จำป่าหล่อ (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว66591106108ทำแล้ว 27/10/25591934181716
27. อบต.จำลอง (แสวงหา)ทำแล้ว7142148129125ทำแล้ว 28/10/2559137101010
28. อบต.ชัยฤทธิ์ (ไชโย)ทำแล้ว6104808080ทำแล้ว 10/11/2559175013129
29. อบต.ตลาดกรวด (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว7150148148148ทำแล้ว 31/10/25591235191818
30. อบต.ตลาดใหม่ (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว5106107102108ทำแล้ว 31/10/25591181754472
31. อบต.เทวราช (ไชโย)ทำแล้ว71181158282ทำแล้ว 10/11/25595740232323
32. อบต.นรสิงห์ (ป่าโมก)ทำแล้ว7108177193197ทำแล้ว 28/10/25594677999
33. อบต.บางจัก (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว8112138138138ทำแล้ว 31/10/25591689666666
34. อบต.บางเจ้าฉ่า (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว796484547ทำแล้ว 07/11/255912010211117
35. อบต.บางพลับ (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว672181717ทำแล้ว 28/10/25591366484844
36. อบต.บางระกำ (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว5274274274274ทำแล้ว 31/10/255943555
37. อบต.บางเสด็จ (ป่าโมก)ทำแล้ว4126463564ทำแล้ว 31/10/255951666
38. อบต.บ้านพราน (แสวงหา)ทำแล้ว5103171161166ทำแล้ว 20/10/255936139554646
39. อบต.บ้านแห (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว580828282ทำแล้ว 28/10/2559946181817
40. อบต.บ้านอิฐ (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว6136115123118ทำแล้ว 31/10/25594376282827
41. อบต.ป่างิ้ว (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว6227246234240ทำแล้ว 28/10/25595476676765
42. อบต.โผงเผง (ป่าโมก)ทำแล้ว886746766ทำแล้ว 27/03/256086644
43. อบต.ไผ่จำศีล (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว5107108106112ทำแล้ว 31/10/25591644292928
44. อบต.ไผ่วง (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว598817467ทำแล้ว 31/10/25592231101010
45. อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์ (สามโก้)ทำแล้ว691916672ทำแล้ว 31/10/25591644242121
46. อบต.ยางช้าย (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว5117135114118ทำแล้ว 31/10/25591284656158
47. อบต.ย่านซื่อ (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว7157110102111ทำแล้ว 10/02/2560691575057
48. อบต.ยี่ล้น (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว6303335329269ทำแล้ว 31/10/255912059232322
49. อบต.ราชสถิตย์ (ไชโย)ทำแล้ว4190169167160ทำแล้ว 31/10/25591271121112
50. อบต.โรงช้าง (ป่าโมก)ทำแล้ว5133119114113ทำแล้ว 21/10/25591567434343
51. อบต.วังน้ำเย็น (แสวงหา)ทำแล้ว7366369369369ทำแล้ว 21/10/25595153343031
52. อบต.ศรีพราน (แสวงหา)ทำแล้ว693825329ทำแล้ว 31/10/2559745313130
53. อบต.ศาลเจ้าโรงทอง (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว6132109104102ทำแล้ว 30/09/25591139242122
54. อบต.สายทอง (ป่าโมก)ทำแล้ว7196177176173ทำแล้ว 28/10/25596056141211
55. อบต.สีบัวทอง (แสวงหา)ทำแล้ว10126165163210ทำแล้ว 31/03/256024162292929
56. อบต.หนองแม่ไก่ (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว61099610975ทำแล้ว 31/10/25593993322823
57. อบต.หลักแก้ว (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว7280359417350ทำแล้ว 31/10/25594962996
58. อบต.ห้วยไผ่ (แสวงหา)ทำแล้ว773193179184ทำแล้ว 31/10/2559157229323229
59. อบต.หัวตะพาน (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว7115119119121ทำแล้ว 27/10/25593667484847
60. อบต.หัวไผ่ (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว7164168167167ทำแล้ว 27/10/25592759333232
61. อบต.องครักษ์ (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว7129898770ทำแล้ว 08/11/255938957
62. อบต.อบทม (สามโก้)ทำแล้ว5209201189192ทำแล้ว 28/10/255981636058
63. อบต.อ่างแก้ว (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว71178592108ทำแล้ว 28/10/255944252525
64. อบต.อินทประมูล (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว6117150130118ทำแล้ว 31/10/255913113453432
65. อบต.เอกราช (ป่าโมก)ทำแล้ว691929292ทำแล้ว 28/10/25592077987
รวม 65 อปท.653949,9059,8979,5119,232652,3374,7121,9371,7851,755
ข้อมูล ณ 15/10/2561