รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.พระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว8541285219201ทำแล้ว 29/11/2559458552000
2. เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว7177174163158ทำแล้ว 31/03/25603597000
3. เทศบาลเมืองผักไห่ (ผักไห่)ทำแล้ว4176149132102ทำแล้ว 28/11/255983000
4. เทศบาลเมืองลำตาเสา (วังน้อย)ทำแล้ว516612310894ทำแล้ว 31/10/255961000
5. เทศบาลเมืองเสนา (เสนา)ทำแล้ว697899089ทำแล้ว 09/03/25601992000
6. เทศบาลเมืองอโยธยา (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว786838682ทำแล้ว 15/11/25592521000
7. เทศบาลตำบลคลองจิก (บางปะอิน)ทำแล้ว7338336336333ทำแล้ว 31/10/255917151000
8. เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด (เสนา)ทำแล้ว6159146153142ทำแล้ว 15/11/2559178000
9. เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย (บางปะอิน)ทำแล้ว730302310ทำแล้ว 15/08/255918000
10. เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ (บางปะอิน)ทำแล้ว779767675ทำแล้ว 31/10/255938000
11. เทศบาลตำบลท่าเรือ (ท่าเรือ)ทำแล้ว671595753ทำแล้ว 31/10/255915000
12. เทศบาลตำบลท่าหลวง (ท่าเรือ)ทำแล้ว9102968886ทำแล้ว 31/10/2559560000
13. เทศบาลตำบลนครหลวง (นครหลวง)ทำแล้ว6103847373ทำแล้ว 10/11/25598449111
14. เทศบาลตำบลบางกระสั้น (บางปะอิน)ทำแล้ว5141144144144ทำแล้ว 31/10/2559458211
15. เทศบาลตำบลบางซ้าย (บางซ้าย)ทำแล้ว7262183166164ทำแล้ว 14/07/2560262000
16. เทศบาลตำบลบางไทร (บางไทร)ทำแล้ว7254776984ทำแล้ว 30/03/25605000
17. เทศบาลตำบลบางนมโค (เสนา)ทำแล้ว8126130129127ทำแล้ว 31/03/2560135222
18. เทศบาลตำบลบางบาล (บางบาล)ทำแล้ว631372330ทำแล้ว 15/11/255911951000
19. เทศบาลตำบลบางปะหัน (บางปะหัน)ทำแล้ว6110847873ทำแล้ว 31/03/2560658000
20. เทศบาลตำบลบางปะอิน (บางปะอิน)ทำแล้ว714011910589ทำแล้ว 15/11/255910000
21. เทศบาลตำบลบ้านกรด (บางปะอิน)ทำแล้ว8172704128ทำแล้ว 15/11/25597482333
22. เทศบาลตำบลบ้านแพรก (บ้านแพรก)ทำแล้ว6243171151147ทำแล้ว 26/10/25592000
23. เทศบาลตำบลบ้านสร้าง (บางปะอิน)ทำแล้ว6170144143143ทำแล้ว 28/10/2559
24. เทศบาลตำบลปราสาททอง (บางปะอิน)ทำแล้ว8206193188188ทำแล้ว 31/03/2560672000
25. เทศบาลตำบลพระอินทราชา (บางปะอิน)ทำแล้ว799102102102ทำแล้ว 14/11/255953555
26. เทศบาลตำบลภาชี (ภาชี)ทำแล้ว591736661ทำแล้ว 31/10/2559768777
27. เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ (บางบาล)ทำแล้ว6131928388ทำแล้ว 31/10/255977000
28. เทศบาลตำบลมหาราช (มหาราช)ทำแล้ว6187188182177ทำแล้ว 15/11/255948766
29. เทศบาลตำบลราชคราม (บางไทร)ทำแล้ว765665854ทำแล้ว 15/11/2559449000
30. เทศบาลตำบลโรงช้าง (มหาราช)ทำแล้ว5131131130117ทำแล้ว 15/11/255957000
31. เทศบาลตำบลลาดชะโด (ผักไห่)ทำแล้ว9262369330261ทำแล้ว 25/11/25593067200
32. เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว9126127127127ทำแล้ว 31/10/2559161000
33. เทศบาลตำบลสามกอ (เสนา)ทำแล้ว7125119105106ทำแล้ว 14/11/255955000
34. เทศบาลตำบลสามเมือง (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว5141142142142ทำแล้ว 30/10/255980292929
35. เทศบาลตำบลหัวเวียง (เสนา)ทำแล้ว6278277277277ทำแล้ว 15/11/255939000
36. เทศบาลตำบลอรัญญิก (นครหลวง)ทำแล้ว6186124116114ทำแล้ว 10/11/2559761100
37. เทศบาลตำบลอุทัย (อุทัย)ทำแล้ว7125856461ทำแล้ว 29/11/255965000
38. อบต.กบเจา (บางบาล)ทำแล้ว6184202158154ทำแล้ว 10/11/255943666
39. อบต.กระจิว (ภาชี)ทำแล้ว7164595757ทำแล้ว 31/10/25594744100
40. อบต.กระแชง (บางไทร)ทำแล้ว6155952ทำแล้ว 22/11/255919000
41. อบต.กุฎี (ผักไห่)ทำแล้ว999959497ทำแล้ว 15/11/2559447000
42. อบต.เกาะเกิด (บางปะอิน)ทำแล้ว670605047ทำแล้ว 15/11/25592145000
43. อบต.เกาะเรียน (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว913583186127ทำแล้ว 09/11/25591000
44. อบต.ข้าวงาม (วังน้อย)ทำแล้ว695137132137ทำแล้ว 14/11/25592248888
45. อบต.ข้าวเม่า (อุทัย)ทำแล้ว523273232ทำแล้ว 15/11/25596000
46. อบต.คลองตะเคียน (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว8961029485ทำแล้ว 14/11/25591053665
47. อบต.คลองน้อย (บ้านแพรก)ทำแล้ว681605654ทำแล้ว 31/10/255950000
48. อบต.คลองพระยาบันลือ (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว7207209209209ทำแล้ว 27/09/2560338000
49. อบต.คลองสระบัว (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว666595958ทำแล้ว 15/11/255928000
50. อบต.คลองสะแก (นครหลวง)ทำแล้ว5129123112109ทำแล้ว 27/10/25591077000
51. อบต.คานหาม (อุทัย)ทำแล้ว474676359ทำแล้ว 10/11/255925000
52. อบต.คู้สลอด (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว6282282282282ทำแล้ว 15/11/25592268000
53. อบต.โคกช้าง (บางไทร)ทำแล้ว61241229090ทำแล้ว 31/10/2559531176
54. อบต.โคกม่วง (ภาชี)ทำแล้ว855483937ทำแล้ว 05/11/2559845000
55. อบต.จำปา (ท่าเรือ)ทำแล้ว762443736ทำแล้ว 08/12/255962000
56. อบต.ชะแมบ (วังน้อย)ทำแล้ว769677169ทำแล้ว 30/03/256017000
57. อบต.ชายนา (เสนา)ทำแล้ว7169228199203ทำแล้ว 11/11/255979111
58. อบต.ดอนทอง (เสนา)ทำแล้ว784716559ทำแล้ว 31/10/25592263200
59. อบต.ดอนลาน (ผักไห่)ทำแล้ว6192195195195ทำแล้ว 14/11/25591534000
60. อบต.ดอนหญ้านาง (ภาชี)ทำแล้ว792973845ทำแล้ว 31/10/25593748111111
61. อบต.ตลิ่งชัน (บางปะอิน)ทำแล้ว8158717079ทำแล้ว 15/11/2559
62. อบต.ตานิม (บางปะหัน)ทำแล้ว773727272ทำแล้ว 15/11/255950000
63. อบต.ทับน้ำ (บางปะหัน)ทำแล้ว6104827270ทำแล้ว 28/10/255931000
64. อบต.ท่าเจ้าสนุก (ท่าเรือ)ทำแล้ว7159162149154ทำแล้ว 31/10/255928000
65. อบต.ท่าดินแดง (ผักไห่)ทำแล้ว576971112ทำแล้ว 15/03/256088000
66. อบต.ท่าตอ (มหาราช)ทำแล้ว769646755ทำแล้ว 31/10/255933532
67. อบต.ท่าหลวง (ท่าเรือ)ทำแล้ว997948285ทำแล้ว 15/11/25594735000
68. อบต.เทพมงคล (บางซ้าย)ทำแล้ว7101938989ทำแล้ว 31/10/2559570212020
69. อบต.ธนู (อุทัย)ทำแล้ว914121412ทำแล้ว 14/11/25599470000
70. อบต.นาคู (ผักไห่)ทำแล้ว5162162166159ทำแล้ว 16/11/255932183802
71. อบต.น้ำเต้า (บางบาล)ทำแล้ว9348317425427ทำแล้ว 31/03/2560223000
72. อบต.บ่อตาโล่ (วังน้อย)ทำแล้ว773697163ทำแล้ว 09/11/25594000
73. อบต.บ่อโพง (นครหลวง)ทำแล้ว5104115119112ทำแล้ว 09/11/25591264111
74. อบต.บางซ้าย (บางซ้าย)ทำแล้ว978644744ทำแล้ว 27/10/2559941000
75. อบต.บางเดื่อ (บางปะหัน)ทำแล้ว8117917979ทำแล้ว 15/11/25591333400
76. อบต.บางนา (มหาราช)ทำแล้ว6139144144144ทำแล้ว 31/10/255939333
77. อบต.บางประแดง (บางปะอิน)ทำแล้ว6949210286ทำแล้ว 31/03/256016000
78. อบต.บางปะหัน (บางปะหัน)ทำแล้ว6106987968ทำแล้ว 31/03/2560251121212
79. อบต.บางยี่โท (บางไทร)ทำแล้ว7226233233233ทำแล้ว 17/11/255916000
80. อบต.บ้านกลึง (บางไทร)ทำแล้ว817511399116ทำแล้ว 31/10/25598222
81. อบต.บ้านเกาะ (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว8117979493ทำแล้ว 22/06/256028000
82. อบต.บ้านขล้อ (บางปะหัน)ทำแล้ว663655756ทำแล้ว 14/11/25592264000
83. อบต.บ้านขวาง (มหาราช)ทำแล้ว792403334ทำแล้ว 17/03/256032888
84. อบต.บ้านคลัง (บางบาล)ทำแล้ว988252525ทำแล้ว 14/11/25592493992
85. อบต.บ้านแค (ผักไห่)ทำแล้ว948484848ทำแล้ว 31/10/255938000
86. อบต.บ้านช้าง (อุทัย)ทำแล้ว7137999996ทำแล้ว 28/10/25592664000
87. อบต.บ้านชุ้ง (นครหลวง)ทำแล้ว664585970ทำแล้ว 31/10/25591147000
88. อบต.บ้านนา (มหาราช)ทำแล้ว6299299299298ทำแล้ว 14/11/255931100
89. อบต.บ้านป้อม (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว7152142131136ทำแล้ว 14/11/255921000
90. อบต.บ้านแป้ง (บางปะอิน)ทำแล้ว528252625ทำแล้ว 15/11/2559154000
91. อบต.บ้านพลับ (บางปะอิน)ทำแล้ว960534647ทำแล้ว 14/11/25591146000
92. อบต.บ้านแพน (เสนา)ทำแล้ว9154131145162ทำแล้ว 15/11/2559965000
93. อบต.บ้านโพ (บางปะอิน)ทำแล้ว6365335333330ทำแล้ว 15/11/2559235000
94. อบต.บ้านโพธิ์ (เสนา)ทำแล้ว7133125129129ทำแล้ว 31/03/256020543
95. อบต.บ้านม้า (บางไทร)ทำแล้ว61081068779ทำแล้ว 15/11/255925000
96. อบต.บ้านร่อม (ท่าเรือ)ทำแล้ว6170167157157ทำแล้ว 31/10/255939000
97. อบต.บ้านลี่ (บางปะหัน)ทำแล้ว5169154157150ทำแล้ว 15/11/25591491000
98. อบต.บ้านหลวง (เสนา)ทำแล้ว596114123128ทำแล้ว 15/11/256149000
99. อบต.บ้านหว้า (บางปะอิน)ทำแล้ว7157139136132ทำแล้ว 15/11/255922000
100. อบต.บ้านหีบ (อุทัย)ทำแล้ว6132104101101ทำแล้ว 31/10/255910000
101. อบต.บ้านใหม่ (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว6107948683ทำแล้ว 2125000
102. อบต.บ้านใหม่ (มหาราช)ทำแล้ว490777272ทำแล้ว 15/02/256040124222
103. อบต.ปลายกลัด (บางซ้าย)ทำแล้ว71039711376ทำแล้ว 31/10/255958111
104. อบต.ปากกราน (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว787848981ทำแล้ว 03/11/25592064000
105. อบต.ปากจั่น (นครหลวง)ทำแล้ว613111510196ทำแล้ว 08/11/2559548311
106. อบต.ปากท่า (ท่าเรือ)ทำแล้ว511311910298ทำแล้ว 15/11/25592000
107. อบต.ไผ่พระ (บางไทร)ทำแล้ว8211173ทำแล้ว 16/02/25609000
108. อบต.ไผ่ล้อม (ภาชี)ทำแล้ว5142140125126ทำแล้ว 26/10/255952110
109. อบต.พยอม (วังน้อย)ทำแล้ว6127114106102ทำแล้ว 31/10/255965875
110. อบต.พระแก้ว (ภาชี)ทำแล้ว8126127127127ทำแล้ว 10/11/255951000
111. อบต.พระขาว (บางบาล)ทำแล้ว7105109113102ทำแล้ว 15/11/25599000
112. อบต.พระยาบันลือ (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว7172177177177ทำแล้ว 27/10/2559253999
113. อบต.พุทเลา (บางปะหัน)ทำแล้ว788667665ทำแล้ว 15/11/2559114111
114. อบต.โพแตง (บางไทร)ทำแล้ว676736359ทำแล้ว 28/10/255929000
115. อบต.โพธิ์สามต้น (บางปะหัน)ทำแล้ว569727272ทำแล้ว 18/11/255950900
116. อบต.โพธิ์เอน (ท่าเรือ)ทำแล้ว697998761ทำแล้ว 23/11/2559227000
117. อบต.โพสาวหาญ (อุทัย)ทำแล้ว7101808484ทำแล้ว 25/11/255941000
118. อบต.ภูเขาทอง (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว9897883ทำแล้ว 28/04/256010428000
119. อบต.มารวิชัย (เสนา)ทำแล้ว9215216216216ทำแล้ว 10/11/255955000
120. อบต.แม่ลา (นครหลวง)ทำแล้ว978747874ทำแล้ว 31/03/25601766444
121. อบต.ไม้ตรา (บางไทร)ทำแล้ว9157895535ทำแล้ว 11/11/2559156000
122. อบต.ระโสม (ภาชี)ทำแล้ว8181906546ทำแล้ว 04/11/255910000
123. อบต.รางจรเข้ (เสนา)ทำแล้ว7105767270ทำแล้ว 28/03/25601446000
124. อบต.ลาดงา (เสนา)ทำแล้ว7143174179178ทำแล้ว 14/11/25595000
125. อบต.ลาดชิด (ผักไห่)ทำแล้ว892959193ทำแล้ว 23/01/256030999
126. อบต.ลาดน้ำเค็ม (ผักไห่)ทำแล้ว7181198198197ทำแล้ว 15/11/255916000
127. อบต.ลาดบัวหลวง (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว7141143143143ทำแล้ว 31/10/25591866000
128. อบต.ลำไทร (วังน้อย)ทำแล้ว586646364ทำแล้ว 30/03/25602672999
129. อบต.ลุมพลี (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว674626060ทำแล้ว 14/11/255946000
130. อบต.วังจุฬา (วังน้อย)ทำแล้ว797938985ทำแล้ว 15/11/2559198211
131. อบต.วังแดง (ท่าเรือ)ทำแล้ว7125129129129ทำแล้ว 14/11/25591897555
132. อบต.วังน้อย (วังน้อย)ทำแล้ว771807876ทำแล้ว 24/03/25602000
133. อบต.วังพัฒนา (บางซ้าย)ทำแล้ว5106114117116ทำแล้ว 14/11/2559165300
134. อบต.วัดตูม (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว738445348ทำแล้ว 76000
135. อบต.วัดยม (บางปะอิน)ทำแล้ว7106787068ทำแล้ว 31/10/25594741000
136. อบต.ศาลาลอย (ท่าเรือ)ทำแล้ว6115979592ทำแล้ว 19/05/25601269000
137. อบต.สนับทึบ (วังน้อย)ทำแล้ว6124123114114ทำแล้ว 31/10/25593000
138. อบต.สนามชัย (บางไทร)ทำแล้ว5149130112115ทำแล้ว 15/11/2559
139. อบต.สวนพริก (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว785877351ทำแล้ว 31/10/255910333
140. อบต.สามตุ่ม (เสนา)ทำแล้ว8127127128127ทำแล้ว 31/03/2560615000
141. อบต.สามบัณฑิต (อุทัย)ทำแล้ว575788065ทำแล้ว 23/11/255911000
142. อบต.สามเรือน (บางปะอิน)ทำแล้ว8361229226234ทำแล้ว 15/11/25591114221
143. อบต.สำพะเนียง (บ้านแพรก)ทำแล้ว6206207207207ทำแล้ว 28/10/25597000
144. อบต.สำเภาล่ม (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว684877974ทำแล้ว 31/10/25591344000
145. อบต.สิงหนาท (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว793816657ทำแล้ว 07/11/255945000
146. อบต.เสนา (อุทัย)ทำแล้ว948383838ทำแล้ว 31/10/255936000
147. อบต.เสาธง (บางปะหัน)ทำแล้ว987767275ทำแล้ว 11/11/25591551151515
148. อบต.หนองขนาก (ท่าเรือ)ทำแล้ว7235233210183ทำแล้ว 14/11/2559959000
149. อบต.หนองน้ำส้ม (อุทัย)ทำแล้ว540222ทำแล้ว 15/11/255911000
150. อบต.หนองน้ำใส (ภาชี)ทำแล้ว5148807471ทำแล้ว 28/10/255969988
151. อบต.หนองปลิง (นครหลวง)ทำแล้ว791726255ทำแล้ว 10/11/2559255000
152. อบต.หนองไม้ซุง (อุทัย)ทำแล้ว61121088482ทำแล้ว 29/03/256029000
153. อบต.หน้าโคก (ผักไห่)ทำแล้ว61107134ทำแล้ว 11/11/255966555
154. อบต.หลักชัย (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว6217217217217ทำแล้ว 31/10/2560146000
155. อบต.หันตรา (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว71081099992ทำแล้ว 31/10/25591470000
156. อบต.หันตะเภา (วังน้อย)ทำแล้ว5100100100100ทำแล้ว 31/10/255931000
157. อบต.หันสัง (บางปะหัน)ทำแล้ว655748578ทำแล้ว 15/11/25591528333
158. อบต.อุทัย (อุทัย)ทำแล้ว9114867573ทำแล้ว 21/11/25592243000
รวม 158 อปท.1581,06120,37418,00417,16616,5711581,9497,883297241228
ข้อมูล ณ 22/01/2561