รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.พระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว8452295233210ทำแล้ว 29/11/2559718712437397393
2. เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว7172169158150ทำแล้ว 18/08/25605897212020
3. เทศบาลเมืองผักไห่ (ผักไห่)ทำแล้ว4163160130102ทำแล้ว 28/11/255920484454539
4. เทศบาลเมืองลำตาเสา (วังน้อย)ทำแล้ว516612310894ทำแล้ว 31/10/25591567454343
5. เทศบาลเมืองเสนา (เสนา)ทำแล้ว697899089ทำแล้ว 09/03/25603192312415
6. เทศบาลเมืองอโยธยา (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว786838682ทำแล้ว 15/11/25598214410710299
7. เทศบาลตำบลคลองจิก (บางปะอิน)ทำแล้ว7337337336333ทำแล้ว 31/10/255944151383429
8. เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด (เสนา)ทำแล้ว6159146153142ทำแล้ว 15/11/25591879222
9. เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย (บางปะอิน)ทำแล้ว730302310ทำแล้ว 15/08/2559129123828281
10. เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ (บางปะอิน)ทำแล้ว779767675ทำแล้ว 31/10/255922611096
11. เทศบาลตำบลท่าเรือ (ท่าเรือ)ทำแล้ว671595753ทำแล้ว 31/10/255915444
12. เทศบาลตำบลท่าหลวง (ท่าเรือ)ทำแล้ว9102968886ทำแล้ว 31/10/25591065353535
13. เทศบาลตำบลนครหลวง (นครหลวง)ทำแล้ว6103847373ทำแล้ว 10/11/255913992353535
14. เทศบาลตำบลบางกระสั้น (บางปะอิน)ทำแล้ว5140141141141ทำแล้ว 31/10/25591067393939
15. เทศบาลตำบลบางซ้าย (บางซ้าย)ทำแล้ว7260183166164ทำแล้ว 14/07/2560260211
16. เทศบาลตำบลบางไทร (บางไทร)ทำแล้ว7254776984ทำแล้ว 30/03/2560381243
17. เทศบาลตำบลบางนมโค (เสนา)ทำแล้ว8127131128126ทำแล้ว 31/03/2560940131211
18. เทศบาลตำบลบางบาล (บางบาล)ทำแล้ว631372330ทำแล้ว 15/11/25591325120139
19. เทศบาลตำบลบางปะหัน (บางปะหัน)ทำแล้ว6103907873ทำแล้ว 29/11/25594852988
20. เทศบาลตำบลบางปะอิน (บางปะอิน)ทำแล้ว714011910589ทำแล้ว 15/11/2559437111
21. เทศบาลตำบลบ้านกรด (บางปะอิน)ทำแล้ว8172704128ทำแล้ว 15/11/25597982201313
22. เทศบาลตำบลบ้านแพรก (บ้านแพรก)ทำแล้ว6243171151147ทำแล้ว 26/10/2559449272727
23. เทศบาลตำบลบ้านสร้าง (บางปะอิน)ทำแล้ว6170144143143ทำแล้ว 28/10/255970999
24. เทศบาลตำบลปราสาททอง (บางปะอิน)ทำแล้ว8206193188188ทำแล้ว 31/03/256060862087
25. เทศบาลตำบลพระอินทราชา (บางปะอิน)ทำแล้ว799102102102ทำแล้ว 14/11/25591660555
26. เทศบาลตำบลภาชี (ภาชี)ทำแล้ว591736661ทำแล้ว 31/10/25595876515151
27. เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ (บางบาล)ทำแล้ว6128968288ทำแล้ว 31/10/2559676191919
28. เทศบาลตำบลมหาราช (มหาราช)ทำแล้ว6186187181176ทำแล้ว 15/11/25591648252525
29. เทศบาลตำบลราชคราม (บางไทร)ทำแล้ว758665552ทำแล้ว 15/11/25591962544953
30. เทศบาลตำบลโรงช้าง (มหาราช)ทำแล้ว5131131130117ทำแล้ว 15/11/25592582292828
31. เทศบาลตำบลลาดชะโด (ผักไห่)ทำแล้ว9262369330261ทำแล้ว 25/11/25593975434141
32. เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว9127127127127ทำแล้ว 26/07/25611867191918
33. เทศบาลตำบลสามกอ (เสนา)ทำแล้ว7125119105106ทำแล้ว 14/11/25591056212019
34. เทศบาลตำบลสามเมือง (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว5141141141141ทำแล้ว 29/09/256080595751
35. เทศบาลตำบลหัวเวียง (เสนา)ทำแล้ว6272275273273ทำแล้ว 15/11/255985114919188
36. เทศบาลตำบลอรัญญิก (นครหลวง)ทำแล้ว6186124116114ทำแล้ว 10/11/255977322719
37. เทศบาลตำบลอุทัย (อุทัย)ทำแล้ว7122876361ทำแล้ว 29/11/255940108494241
38. อบต.กบเจา (บางบาล)ทำแล้ว6177198158154ทำแล้ว 10/11/255943302930
39. อบต.กระจิว (ภาชี)ทำแล้ว7162615757ทำแล้ว 31/10/25595843886
40. อบต.กระแชง (บางไทร)ทำแล้ว6155952ทำแล้ว 22/11/25591019554
41. อบต.กุฎี (ผักไห่)ทำแล้ว998969497ทำแล้ว 15/11/25591658414024
42. อบต.เกาะเกิด (บางปะอิน)ทำแล้ว654655147ทำแล้ว 15/11/25592249363636
43. อบต.เกาะเรียน (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว912985186127ทำแล้ว 09/11/2559631664
44. อบต.ข้าวงาม (วังน้อย)ทำแล้ว695137132137ทำแล้ว 14/11/25592148252425
45. อบต.ข้าวเม่า (อุทัย)ทำแล้ว523273232ทำแล้ว 15/11/25596111
46. อบต.คลองตะเคียน (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว884989984ทำแล้ว 14/11/2559955353534
47. อบต.คลองน้อย (บ้านแพรก)ทำแล้ว681605654ทำแล้ว 31/10/2559650999
48. อบต.คลองพระยาบันลือ (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว7199209209209ทำแล้ว 27/09/25608784111
49. อบต.คลองสระบัว (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว664595858ทำแล้ว 15/11/25591138311
50. อบต.คลองสะแก (นครหลวง)ทำแล้ว5129123112109ทำแล้ว 27/10/25592184652
51. อบต.คานหาม (อุทัย)ทำแล้ว474676359ทำแล้ว 10/11/25592147232220
52. อบต.คู้สลอด (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว6282282282282ทำแล้ว 15/11/25592284161615
53. อบต.โคกช้าง (บางไทร)ทำแล้ว61241229090ทำแล้ว 31/10/25592653251817
54. อบต.โคกม่วง (ภาชี)ทำแล้ว855483937ทำแล้ว 05/11/25591748202014
55. อบต.จำปา (ท่าเรือ)ทำแล้ว758453637ทำแล้ว 08/12/25592767955
56. อบต.ชะแมบ (วังน้อย)ทำแล้ว769677169ทำแล้ว 30/03/256017111
57. อบต.ชายนา (เสนา)ทำแล้ว7170227198204ทำแล้ว 11/11/25591784595959
58. อบต.ดอนทอง (เสนา)ทำแล้ว783726559ทำแล้ว 31/10/25592962535050
59. อบต.ดอนลาน (ผักไห่)ทำแล้ว6192195195195ทำแล้ว 14/11/25591540932
60. อบต.ดอนหญ้านาง (ภาชี)ทำแล้ว780973845ทำแล้ว 31/10/25599589313130
61. อบต.ตลิ่งชัน (บางปะอิน)ทำแล้ว8155747079 ยังไม่อนุมัติ 1062252525
62. อบต.ตานิม (บางปะหัน)ทำแล้ว772737272ทำแล้ว 15/11/255979136101010
63. อบต.ทับน้ำ (บางปะหัน)ทำแล้ว6104827270ทำแล้ว 28/10/25592631191918
64. อบต.ท่าเจ้าสนุก (ท่าเรือ)ทำแล้ว7159162149154ทำแล้ว 31/10/25592358151415
65. อบต.ท่าดินแดง (ผักไห่)ทำแล้ว575971212ทำแล้ว 14/11/2559978432
66. อบต.ท่าตอ (มหาราช)ทำแล้ว767646755ทำแล้ว 31/10/25591957121110
67. อบต.ท่าหลวง (ท่าเรือ)ทำแล้ว997948285ทำแล้ว 15/11/255972411797
68. อบต.เทพมงคล (บางซ้าย)ทำแล้ว793979089ทำแล้ว 31/10/25591778606060
69. อบต.ธนู (อุทัย)ทำแล้ว911131413ทำแล้ว 14/11/25595434555
70. อบต.นาคู (ผักไห่)ทำแล้ว5156165166159ทำแล้ว 16/11/255936188201720
71. อบต.น้ำเต้า (บางบาล)ทำแล้ว9246274425427ทำแล้ว 31/03/25603486535153
72. อบต.บ่อตาโล่ (วังน้อย)ทำแล้ว768696961ทำแล้ว 09/11/2559571615108
73. อบต.บ่อโพง (นครหลวง)ทำแล้ว599120119112ทำแล้ว 09/11/25591173888
74. อบต.บางซ้าย (บางซ้าย)ทำแล้ว978634643ทำแล้ว 27/10/25592257202018
75. อบต.บางเดื่อ (บางปะหัน)ทำแล้ว8115927979ทำแล้ว 15/11/25592152272725
76. อบต.บางนา (มหาราช)ทำแล้ว6139144144144ทำแล้ว 31/10/2559339131312
77. อบต.บางประแดง (บางปะอิน)ทำแล้ว6949210286ทำแล้ว 31/03/25602516111
78. อบต.บางปะหัน (บางปะหัน)ทำแล้ว6106987968ทำแล้ว 31/03/2560758383838
79. อบต.บางยี่โท (บางไทร)ทำแล้ว7226233233233ทำแล้ว 17/11/25592856292929
80. อบต.บ้านกลึง (บางไทร)ทำแล้ว817811297116ทำแล้ว 31/10/255915221
81. อบต.บ้านเกาะ (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว8117979493ทำแล้ว 15/11/255928111111
82. อบต.บ้านขล้อ (บางปะหัน)ทำแล้ว663655756ทำแล้ว 14/11/25594587262524
83. อบต.บ้านขวาง (มหาราช)ทำแล้ว732413334ทำแล้ว 17/03/25602621151414
84. อบต.บ้านคลัง (บางบาล)ทำแล้ว988252525ทำแล้ว 14/11/25592494331010
85. อบต.บ้านแค (ผักไห่)ทำแล้ว948484848ทำแล้ว 31/10/25591651323232
86. อบต.บ้านช้าง (อุทัย)ทำแล้ว7137999996ทำแล้ว 28/10/25592664111
87. อบต.บ้านชุ้ง (นครหลวง)ทำแล้ว664585970ทำแล้ว 31/10/2559114725115
88. อบต.บ้านนา (มหาราช)ทำแล้ว6299299299298ทำแล้ว 14/11/25594679626160
89. อบต.บ้านป้อม (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว7146141131136ทำแล้ว 14/11/255994211111
90. อบต.บ้านแป้ง (บางปะอิน)ทำแล้ว528252625ทำแล้ว 15/11/255935591088
91. อบต.บ้านพลับ (บางปะอิน)ทำแล้ว955524751ทำแล้ว 14/11/25593283454543
92. อบต.บ้านแพน (เสนา)ทำแล้ว9154131145162ทำแล้ว 15/11/25591769525149
93. อบต.บ้านโพ (บางปะอิน)ทำแล้ว6365335333330ทำแล้ว 15/11/2559279474744
94. อบต.บ้านโพธิ์ (เสนา)ทำแล้ว7131125129129ทำแล้ว 31/03/2560421141312
95. อบต.บ้านม้า (บางไทร)ทำแล้ว61051078678ทำแล้ว 15/11/25595233141414
96. อบต.บ้านร่อม (ท่าเรือ)ทำแล้ว6170167157157ทำแล้ว 31/10/255918392044
97. อบต.บ้านลี่ (บางปะหัน)ทำแล้ว5162158159150ทำแล้ว 15/11/25592897605958
98. อบต.บ้านหลวง (เสนา)ทำแล้ว596114123128ทำแล้ว 15/11/256113109363131
99. อบต.บ้านหว้า (บางปะอิน)ทำแล้ว7155139135132ทำแล้ว 15/11/2559358232321
100. อบต.บ้านหีบ (อุทัย)ทำแล้ว6132104101101ทำแล้ว 31/10/255910877
101. อบต.บ้านใหม่ (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว6107948683ทำแล้ว 2226433
102. อบต.บ้านใหม่ (มหาราช)ทำแล้ว490777272ทำแล้ว 15/02/256040124131313
103. อบต.ปลายกลัด (บางซ้าย)ทำแล้ว71039711376ทำแล้ว 31/10/25592758656
104. อบต.ปากกราน (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว784938879ทำแล้ว 03/11/255932621411
105. อบต.ปากจั่น (นครหลวง)ทำแล้ว613111510196ทำแล้ว 08/11/25594056434341
106. อบต.ปากท่า (ท่าเรือ)ทำแล้ว511311910298ทำแล้ว 15/11/25595444
107. อบต.ไผ่พระ (บางไทร)ทำแล้ว8211173ทำแล้ว 16/02/25604131088
108. อบต.ไผ่ล้อม (ภาชี)ทำแล้ว5141140125126ทำแล้ว 26/10/25591212121212
109. อบต.พยอม (วังน้อย)ทำแล้ว6127114106102ทำแล้ว 31/10/25592165424241
110. อบต.พระแก้ว (ภาชี)ทำแล้ว8126126127127ทำแล้ว 10/08/25612151955
111. อบต.พระขาว (บางบาล)ทำแล้ว788107114102ทำแล้ว 15/11/255961383836
112. อบต.พระยาบันลือ (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว7169177177178ทำแล้ว 27/10/25597864353533
113. อบต.พุทเลา (บางปะหัน)ทำแล้ว787667665ทำแล้ว 15/11/25591040232323
114. อบต.โพแตง (บางไทร)ทำแล้ว676736359ทำแล้ว 28/10/255929333
115. อบต.โพธิ์สามต้น (บางปะหัน)ทำแล้ว570717272ทำแล้ว 18/11/25591057333333
116. อบต.โพธิ์เอน (ท่าเรือ)ทำแล้ว661738059ทำแล้ว 23/11/255964921644
117. อบต.โพสาวหาญ (อุทัย)ทำแล้ว7100828384ทำแล้ว 25/11/25591355454441
118. อบต.ภูเขาทอง (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว9857883ทำแล้ว 28/04/256014263393839
119. อบต.มารวิชัย (เสนา)ทำแล้ว9215216216216ทำแล้ว 10/11/255962272018
120. อบต.แม่ลา (นครหลวง)ทำแล้ว978747874ทำแล้ว 31/03/25603166343333
121. อบต.ไม้ตรา (บางไทร)ทำแล้ว9157895535ทำแล้ว 11/11/2559460877
122. อบต.ระโสม (ภาชี)ทำแล้ว8951288665ทำแล้ว 04/11/2559118222
123. อบต.รางจรเข้ (เสนา)ทำแล้ว797767270ทำแล้ว 28/03/25603345666
124. อบต.ลาดงา (เสนา)ทำแล้ว7143174179178ทำแล้ว 14/11/255989616159
125. อบต.ลาดชิด (ผักไห่)ทำแล้ว892959193ทำแล้ว 23/01/2560637222221
126. อบต.ลาดน้ำเค็ม (ผักไห่)ทำแล้ว7116126129134ทำแล้ว 15/11/255989117736520
127. อบต.ลาดบัวหลวง (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว7136143143143ทำแล้ว 31/10/25595380564945
128. อบต.ลำไทร (วังน้อย)ทำแล้ว586636364ทำแล้ว 30/03/25603176585857
129. อบต.ลุมพลี (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว674656061ทำแล้ว 15/11/2559449444442
130. อบต.วังจุฬา (วังน้อย)ทำแล้ว7101979287ทำแล้ว 14/11/25591597383838
131. อบต.วังแดง (ท่าเรือ)ทำแล้ว7125129129129ทำแล้ว 14/11/25593497302625
132. อบต.วังน้อย (วังน้อย)ทำแล้ว771807876ทำแล้ว 24/03/256039555
133. อบต.วังพัฒนา (บางซ้าย)ทำแล้ว591111112115ทำแล้ว 14/11/25593460202020
134. อบต.วัดตูม (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว738445348ทำแล้ว 2330775
135. อบต.วัดยม (บางปะอิน)ทำแล้ว799787068ทำแล้ว 31/10/25596436343334
136. อบต.ศาลาลอย (ท่าเรือ)ทำแล้ว6115979592ทำแล้ว 19/05/25604769191714
137. อบต.สนับทึบ (วังน้อย)ทำแล้ว6123123114114ทำแล้ว 31/10/2559221001088
138. อบต.สนามชัย (บางไทร)ทำแล้ว597119102115ทำแล้ว 15/11/25595332666
139. อบต.สวนพริก (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว785877351ทำแล้ว 31/10/25591049161615
140. อบต.สามตุ่ม (เสนา)ทำแล้ว8127127128127ทำแล้ว 31/03/2560616822
141. อบต.สามบัณฑิต (อุทัย)ทำแล้ว575788065ทำแล้ว 23/11/25594040222
142. อบต.สามเรือน (บางปะอิน)ทำแล้ว8350218217221ทำแล้ว 15/11/255937112191917
143. อบต.สำพะเนียง (บ้านแพรก)ทำแล้ว6157207206207ทำแล้ว 28/10/2559617333
144. อบต.สำเภาล่ม (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว684877974ทำแล้ว 31/10/25591355424041
145. อบต.สิงหนาท (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว793816657ทำแล้ว 07/11/255948302926
146. อบต.เสนา (อุทัย)ทำแล้ว948383838ทำแล้ว 31/10/255936222121
147. อบต.เสาธง (บางปะหัน)ทำแล้ว987767275ทำแล้ว 11/11/25595461252424
148. อบต.หนองขนาก (ท่าเรือ)ทำแล้ว7235233210183ทำแล้ว 14/11/2559965444442
149. อบต.หนองน้ำส้ม (อุทัย)ทำแล้ว540222ทำแล้ว 15/11/2559220171717
150. อบต.หนองน้ำใส (ภาชี)ทำแล้ว51211087771ทำแล้ว 31/10/2559674353535
151. อบต.หนองปลิง (นครหลวง)ทำแล้ว787766254ทำแล้ว 10/11/25592176413634
152. อบต.หนองไม้ซุง (อุทัย)ทำแล้ว61031038682ทำแล้ว 29/03/25608984222
153. อบต.หน้าโคก (ผักไห่)ทำแล้ว61107134ทำแล้ว 11/11/255966555
154. อบต.หลักชัย (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว6217217217217ทำแล้ว 31/10/2560744610109
155. อบต.หันตรา (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว71081099992ทำแล้ว 31/10/25593773101010
156. อบต.หันตะเภา (วังน้อย)ทำแล้ว5100100100100ทำแล้ว 31/10/255931201919
157. อบต.หันสัง (บางปะหัน)ทำแล้ว655748578ทำแล้ว 15/11/25591528212121
158. อบต.อุทัย (อุทัย)ทำแล้ว9111897573ทำแล้ว 21/11/25593072423
รวม 158 อปท.1581,06119,54917,96117,08616,5031575,23810,6354,2763,9443,750
ข้อมูล ณ 06/08/2563