รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.พระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว8541285219201ทำแล้ว 29/11/2559733551232226226
2. เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว7177174163158ทำแล้ว 31/03/25603497100
3. เทศบาลเมืองผักไห่ (ผักไห่)ทำแล้ว4163161131102ทำแล้ว 28/11/25592083111
4. เทศบาลเมืองลำตาเสา (วังน้อย)ทำแล้ว516612310894ทำแล้ว 31/10/25591565151515
5. เทศบาลเมืองเสนา (เสนา)ทำแล้ว697899089ทำแล้ว 09/03/25602492545
6. เทศบาลเมืองอโยธยา (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว786838682ทำแล้ว 15/11/255955117694040
7. เทศบาลตำบลคลองจิก (บางปะอิน)ทำแล้ว7337337336333ทำแล้ว 31/10/255944151666
8. เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด (เสนา)ทำแล้ว6159146153142ทำแล้ว 15/11/2559178222
9. เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย (บางปะอิน)ทำแล้ว730302310ทำแล้ว 15/08/2559128122535351
10. เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ (บางปะอิน)ทำแล้ว779767675ทำแล้ว 31/10/255922611096
11. เทศบาลตำบลท่าเรือ (ท่าเรือ)ทำแล้ว671595753ทำแล้ว 31/10/255915111
12. เทศบาลตำบลท่าหลวง (ท่าเรือ)ทำแล้ว9102968886ทำแล้ว 31/10/25595601543
13. เทศบาลตำบลนครหลวง (นครหลวง)ทำแล้ว6103847373ทำแล้ว 10/11/255913892272727
14. เทศบาลตำบลบางกระสั้น (บางปะอิน)ทำแล้ว5141141141141ทำแล้ว 31/10/2559963302928
15. เทศบาลตำบลบางซ้าย (บางซ้าย)ทำแล้ว7262183166164ทำแล้ว 14/07/2560262211
16. เทศบาลตำบลบางไทร (บางไทร)ทำแล้ว7254776984ทำแล้ว 30/03/256038310
17. เทศบาลตำบลบางนมโค (เสนา)ทำแล้ว8126130129127ทำแล้ว 31/03/2560135999
18. เทศบาลตำบลบางบาล (บางบาล)ทำแล้ว631372330ทำแล้ว 15/11/255913251131210
19. เทศบาลตำบลบางปะหัน (บางปะหัน)ทำแล้ว6109847873ทำแล้ว 29/11/255956571099
20. เทศบาลตำบลบางปะอิน (บางปะอิน)ทำแล้ว714011910589ทำแล้ว 15/11/2559437111
21. เทศบาลตำบลบ้านกรด (บางปะอิน)ทำแล้ว8172704128ทำแล้ว 15/11/25597482131111
22. เทศบาลตำบลบ้านแพรก (บ้านแพรก)ทำแล้ว6243171151147ทำแล้ว 26/10/255949242424
23. เทศบาลตำบลบ้านสร้าง (บางปะอิน)ทำแล้ว6170144143143ทำแล้ว 28/10/255970300
24. เทศบาลตำบลปราสาททอง (บางปะอิน)ทำแล้ว8206193188188ทำแล้ว 31/03/256035811087
25. เทศบาลตำบลพระอินทราชา (บางปะอิน)ทำแล้ว799102102102ทำแล้ว 14/11/25591257555
26. เทศบาลตำบลภาชี (ภาชี)ทำแล้ว591736661ทำแล้ว 31/10/25591669212121
27. เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ (บางบาล)ทำแล้ว6131928388ทำแล้ว 31/10/255977555
28. เทศบาลตำบลมหาราช (มหาราช)ทำแล้ว6186187181176ทำแล้ว 15/11/2559548121112
29. เทศบาลตำบลราชคราม (บางไทร)ทำแล้ว765665854ทำแล้ว 15/11/2559449755
30. เทศบาลตำบลโรงช้าง (มหาราช)ทำแล้ว5131131130117ทำแล้ว 15/11/25591059888
31. เทศบาลตำบลลาดชะโด (ผักไห่)ทำแล้ว9262369330261ทำแล้ว 25/11/25593975262323
32. เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว9126127127127ทำแล้ว 31/10/2559163776
33. เทศบาลตำบลสามกอ (เสนา)ทำแล้ว7125119105106ทำแล้ว 14/11/25591055222120
34. เทศบาลตำบลสามเมือง (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว5141142142142ทำแล้ว 29/09/256080484640
35. เทศบาลตำบลหัวเวียง (เสนา)ทำแล้ว6276276276277ทำแล้ว 15/11/2559834011119
36. เทศบาลตำบลอรัญญิก (นครหลวง)ทำแล้ว6186124116114ทำแล้ว 10/11/25597630206
37. เทศบาลตำบลอุทัย (อุทัย)ทำแล้ว7123856461ทำแล้ว 29/11/255940109151311
38. อบต.กบเจา (บางบาล)ทำแล้ว6177202158154ทำแล้ว 10/11/255943141314
39. อบต.กระจิว (ภาชี)ทำแล้ว7164595757ทำแล้ว 31/10/25596144211
40. อบต.กระแชง (บางไทร)ทำแล้ว6155952ทำแล้ว 22/11/25591019554
41. อบต.กุฎี (ผักไห่)ทำแล้ว998969497ทำแล้ว 15/11/25591648212115
42. อบต.เกาะเกิด (บางปะอิน)ทำแล้ว668605047ทำแล้ว 15/11/25592845232323
43. อบต.เกาะเรียน (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว913483186127ทำแล้ว 09/11/2559532664
44. อบต.ข้าวงาม (วังน้อย)ทำแล้ว695137132137ทำแล้ว 14/11/25592148222222
45. อบต.ข้าวเม่า (อุทัย)ทำแล้ว523273232ทำแล้ว 15/11/25596100
46. อบต.คลองตะเคียน (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว895999384ทำแล้ว 14/11/25591254282827
47. อบต.คลองน้อย (บ้านแพรก)ทำแล้ว681605654ทำแล้ว 31/10/255950888
48. อบต.คลองพระยาบันลือ (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว7207209209209ทำแล้ว 27/09/2560338111
49. อบต.คลองสระบัว (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว667595858ทำแล้ว 15/11/25591035111
50. อบต.คลองสะแก (นครหลวง)ทำแล้ว5129123112109ทำแล้ว 27/10/25592284652
51. อบต.คานหาม (อุทัย)ทำแล้ว474676359ทำแล้ว 10/11/25592610109
52. อบต.คู้สลอด (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว6282282282282ทำแล้ว 15/11/25592284161615
53. อบต.โคกช้าง (บางไทร)ทำแล้ว61241229090ทำแล้ว 31/10/25592653241817
54. อบต.โคกม่วง (ภาชี)ทำแล้ว855483937ทำแล้ว 05/11/25591748191917
55. อบต.จำปา (ท่าเรือ)ทำแล้ว759463638ทำแล้ว 08/12/25592659222
56. อบต.ชะแมบ (วังน้อย)ทำแล้ว769677169ทำแล้ว 30/03/256017111
57. อบต.ชายนา (เสนา)ทำแล้ว7170227198204ทำแล้ว 11/11/25591784353535
58. อบต.ดอนทอง (เสนา)ทำแล้ว784716559ทำแล้ว 31/10/25592263272727
59. อบต.ดอนลาน (ผักไห่)ทำแล้ว6192195195195ทำแล้ว 14/11/25591540932
60. อบต.ดอนหญ้านาง (ภาชี)ทำแล้ว780973845ทำแล้ว 31/10/25598188262323
61. อบต.ตลิ่งชัน (บางปะอิน)ทำแล้ว8158717079ทำแล้ว 15/11/25591062191919
62. อบต.ตานิม (บางปะหัน)ทำแล้ว773727272ทำแล้ว 15/11/255950101010
63. อบต.ทับน้ำ (บางปะหัน)ทำแล้ว6104827270ทำแล้ว 28/10/25591031111110
64. อบต.ท่าเจ้าสนุก (ท่าเรือ)ทำแล้ว7159162149154ทำแล้ว 31/10/25591057151415
65. อบต.ท่าดินแดง (ผักไห่)ทำแล้ว576971112ทำแล้ว 15/03/2560979432
66. อบต.ท่าตอ (มหาราช)ทำแล้ว769646755ทำแล้ว 31/10/25591957121110
67. อบต.ท่าหลวง (ท่าเรือ)ทำแล้ว997948285ทำแล้ว 15/11/255970411797
68. อบต.เทพมงคล (บางซ้าย)ทำแล้ว797968989ทำแล้ว 31/10/25591567333232
69. อบต.ธนู (อุทัย)ทำแล้ว911131413ทำแล้ว 14/11/25595434555
70. อบต.นาคู (ผักไห่)ทำแล้ว5159162166159ทำแล้ว 16/11/255933192221821
71. อบต.น้ำเต้า (บางบาล)ทำแล้ว9348317425427ทำแล้ว 31/03/2560223333
72. อบต.บ่อตาโล่ (วังน้อย)ทำแล้ว771697163ทำแล้ว 09/11/25593014141111
73. อบต.บ่อโพง (นครหลวง)ทำแล้ว5105114119112ทำแล้ว 09/11/25591279111
74. อบต.บางซ้าย (บางซ้าย)ทำแล้ว978634643ทำแล้ว 27/10/25592251141412
75. อบต.บางเดื่อ (บางปะหัน)ทำแล้ว8117917979ทำแล้ว 15/11/25591333121211
76. อบต.บางนา (มหาราช)ทำแล้ว6139144144144ทำแล้ว 31/10/2559339131312
77. อบต.บางประแดง (บางปะอิน)ทำแล้ว6949210286ทำแล้ว 31/03/25602516111
78. อบต.บางปะหัน (บางปะหัน)ทำแล้ว6106987968ทำแล้ว 31/03/2560253333333
79. อบต.บางยี่โท (บางไทร)ทำแล้ว7226233233233ทำแล้ว 17/11/25592841292929
80. อบต.บ้านกลึง (บางไทร)ทำแล้ว817811297116ทำแล้ว 31/10/255915222
81. อบต.บ้านเกาะ (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว8117979493ทำแล้ว 22/06/256028444
82. อบต.บ้านขล้อ (บางปะหัน)ทำแล้ว663655756ทำแล้ว 14/11/25592668101010
83. อบต.บ้านขวาง (มหาราช)ทำแล้ว792403334ทำแล้ว 17/03/256032131212
84. อบต.บ้านคลัง (บางบาล)ทำแล้ว988252525ทำแล้ว 14/11/25592493121010
85. อบต.บ้านแค (ผักไห่)ทำแล้ว948484848ทำแล้ว 31/10/25591645777
86. อบต.บ้านช้าง (อุทัย)ทำแล้ว7137999996ทำแล้ว 28/10/25592664111
87. อบต.บ้านชุ้ง (นครหลวง)ทำแล้ว664585970ทำแล้ว 31/10/2559114724115
88. อบต.บ้านนา (มหาราช)ทำแล้ว6299299299298ทำแล้ว 14/11/25594852272726
89. อบต.บ้านป้อม (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว7152142131136ทำแล้ว 14/11/25598421601
90. อบต.บ้านแป้ง (บางปะอิน)ทำแล้ว528252625ทำแล้ว 15/11/25591510888
91. อบต.บ้านพลับ (บางปะอิน)ทำแล้ว955524751ทำแล้ว 14/11/25593164151515
92. อบต.บ้านแพน (เสนา)ทำแล้ว9154131145162ทำแล้ว 15/11/25591565252524
93. อบต.บ้านโพ (บางปะอิน)ทำแล้ว6365335333330ทำแล้ว 15/11/2559279292929
94. อบต.บ้านโพธิ์ (เสนา)ทำแล้ว7131125129129ทำแล้ว 31/03/2560421121110
95. อบต.บ้านม้า (บางไทร)ทำแล้ว61081068779ทำแล้ว 15/11/25594825777
96. อบต.บ้านร่อม (ท่าเรือ)ทำแล้ว6170167157157ทำแล้ว 31/10/255939744
97. อบต.บ้านลี่ (บางปะหัน)ทำแล้ว5169154157150ทำแล้ว 15/11/25592097434242
98. อบต.บ้านหลวง (เสนา)ทำแล้ว596114123128ทำแล้ว 15/11/25611357292928
99. อบต.บ้านหว้า (บางปะอิน)ทำแล้ว7154139136132ทำแล้ว 15/11/2559256161512
100. อบต.บ้านหีบ (อุทัย)ทำแล้ว6132104101101ทำแล้ว 31/10/255910777
101. อบต.บ้านใหม่ (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว6107948683ทำแล้ว 2226433
102. อบต.บ้านใหม่ (มหาราช)ทำแล้ว490777272ทำแล้ว 15/02/256040124666
103. อบต.ปลายกลัด (บางซ้าย)ทำแล้ว71039711376ทำแล้ว 31/10/25592758111
104. อบต.ปากกราน (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว787848981ทำแล้ว 03/11/25592064111
105. อบต.ปากจั่น (นครหลวง)ทำแล้ว613111510196ทำแล้ว 08/11/25594053302927
106. อบต.ปากท่า (ท่าเรือ)ทำแล้ว511311910298ทำแล้ว 15/11/25595111
107. อบต.ไผ่พระ (บางไทร)ทำแล้ว8211173ทำแล้ว 16/02/25604131088
108. อบต.ไผ่ล้อม (ภาชี)ทำแล้ว5142140125126ทำแล้ว 26/10/2559128770
109. อบต.พยอม (วังน้อย)ทำแล้ว6127114106102ทำแล้ว 31/10/25592165191917
110. อบต.พระแก้ว (ภาชี)ทำแล้ว8126127127127ทำแล้ว 10/11/255951955
111. อบต.พระขาว (บางบาล)ทำแล้ว7106108113102ทำแล้ว 15/11/25599333
112. อบต.พระยาบันลือ (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว7170177177177ทำแล้ว 27/10/25593864333331
113. อบต.พุทเลา (บางปะหัน)ทำแล้ว787667665ทำแล้ว 15/11/2559133141313
114. อบต.โพแตง (บางไทร)ทำแล้ว676736359ทำแล้ว 28/10/255929333
115. อบต.โพธิ์สามต้น (บางปะหัน)ทำแล้ว570717272ทำแล้ว 18/11/25591055242220
116. อบต.โพธิ์เอน (ท่าเรือ)ทำแล้ว696997871ทำแล้ว 23/11/25596629211
117. อบต.โพสาวหาญ (อุทัย)ทำแล้ว7100828384ทำแล้ว 25/11/25591254241817
118. อบต.ภูเขาทอง (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว9857883ทำแล้ว 28/04/256013642777
119. อบต.มารวิชัย (เสนา)ทำแล้ว9215216216216ทำแล้ว 10/11/255956131211
120. อบต.แม่ลา (นครหลวง)ทำแล้ว978747874ทำแล้ว 31/03/25603166191918
121. อบต.ไม้ตรา (บางไทร)ทำแล้ว9157895535ทำแล้ว 11/11/2559460877
122. อบต.ระโสม (ภาชี)ทำแล้ว8147987752ทำแล้ว 04/11/255919222
123. อบต.รางจรเข้ (เสนา)ทำแล้ว799757270ทำแล้ว 28/03/25603146666
124. อบต.ลาดงา (เสนา)ทำแล้ว7143174179178ทำแล้ว 14/11/255979505048
125. อบต.ลาดชิด (ผักไห่)ทำแล้ว892959193ทำแล้ว 23/01/2560637202019
126. อบต.ลาดน้ำเค็ม (ผักไห่)ทำแล้ว7120128129133ทำแล้ว 15/11/255984120666665
127. อบต.ลาดบัวหลวง (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว7141143143143ทำแล้ว 31/10/25595769191919
128. อบต.ลำไทร (วังน้อย)ทำแล้ว586646364ทำแล้ว 30/03/25603177434340
129. อบต.ลุมพลี (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว675636161ทำแล้ว 15/11/255946141313
130. อบต.วังจุฬา (วังน้อย)ทำแล้ว7101979287ทำแล้ว 14/11/25591597222
131. อบต.วังแดง (ท่าเรือ)ทำแล้ว7125129129129ทำแล้ว 14/11/25593497202020
132. อบต.วังน้อย (วังน้อย)ทำแล้ว771807876ทำแล้ว 24/03/256026333
133. อบต.วังพัฒนา (บางซ้าย)ทำแล้ว591111112115ทำแล้ว 14/11/25593159202020
134. อบต.วัดตูม (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว738445348ทำแล้ว 2330775
135. อบต.วัดยม (บางปะอิน)ทำแล้ว7106787068ทำแล้ว 31/10/25596441966
136. อบต.ศาลาลอย (ท่าเรือ)ทำแล้ว6115979592ทำแล้ว 19/05/25604769181714
137. อบต.สนับทึบ (วังน้อย)ทำแล้ว6124123114114ทำแล้ว 31/10/2559181088
138. อบต.สนามชัย (บางไทร)ทำแล้ว5149130112115ทำแล้ว 15/11/2559147666
139. อบต.สวนพริก (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว785877351ทำแล้ว 31/10/255910333
140. อบต.สามตุ่ม (เสนา)ทำแล้ว8127127128127ทำแล้ว 31/03/2560616822
141. อบต.สามบัณฑิต (อุทัย)ทำแล้ว575788065ทำแล้ว 23/11/25594040222
142. อบต.สามเรือน (บางปะอิน)ทำแล้ว8273258271246ทำแล้ว 15/11/255932115171715
143. อบต.สำพะเนียง (บ้านแพรก)ทำแล้ว6206207207207ทำแล้ว 28/10/255918333
144. อบต.สำเภาล่ม (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว684877974ทำแล้ว 31/10/25591344242120
145. อบต.สิงหนาท (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว793816657ทำแล้ว 07/11/255948221816
146. อบต.เสนา (อุทัย)ทำแล้ว948383838ทำแล้ว 31/10/255936433
147. อบต.เสาธง (บางปะหัน)ทำแล้ว987767275ทำแล้ว 11/11/25592561252424
148. อบต.หนองขนาก (ท่าเรือ)ทำแล้ว7235233210183ทำแล้ว 14/11/2559959141414
149. อบต.หนองน้ำส้ม (อุทัย)ทำแล้ว540222ทำแล้ว 15/11/255922111
150. อบต.หนองน้ำใส (ภาชี)ทำแล้ว51211077471ทำแล้ว 28/10/2559673121212
151. อบต.หนองปลิง (นครหลวง)ทำแล้ว787766254ทำแล้ว 10/11/25592168181616
152. อบต.หนองไม้ซุง (อุทัย)ทำแล้ว61121088482ทำแล้ว 29/03/25601729222
153. อบต.หน้าโคก (ผักไห่)ทำแล้ว61107134ทำแล้ว 11/11/255966555
154. อบต.หลักชัย (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว6217217217217ทำแล้ว 31/10/2560734610109
155. อบต.หันตรา (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว71081099992ทำแล้ว 31/10/25593773433
156. อบต.หันตะเภา (วังน้อย)ทำแล้ว5100100100100ทำแล้ว 31/10/255931141312
157. อบต.หันสัง (บางปะหัน)ทำแล้ว655748578ทำแล้ว 15/11/25591528171717
158. อบต.อุทัย (อุทัย)ทำแล้ว9114867573ทำแล้ว 21/11/25592765323
รวม 158 อปท.1581,06120,07818,00617,13116,5381584,1589,4102,4122,2162,110
ข้อมูล ณ 17/08/2561