รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ปทุมธานี ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ปทุมธานี (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว41,016311278281ทำแล้ว 30/11/255935767584943
2. เทศบาลนครรังสิต (ธัญบุรี)ทำแล้ว5211205184183ทำแล้ว 31/10/2559217215392518
3. เทศบาลเมืองคลองหลวง (คลองหลวง)ทำแล้ว5356356356356ทำแล้ว 29/11/25591235159155154
4. เทศบาลเมืองคูคต (ลำลูกกา)ทำแล้ว51011009685ทำแล้ว 31/10/25593397545449
5. เทศบาลเมืองท่าโขลง (คลองหลวง)ทำแล้ว8315276270269ทำแล้ว 29/11/25594124454544
6. เทศบาลเมืองบางคูวัด (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7128174172163ทำแล้ว 31/10/25599825511
7. เทศบาลเมืองบึงยี่โถ (ธัญบุรี)ทำแล้ว5139898887ทำแล้ว 31/10/2559119103585349
8. เทศบาลเมืองปทุมธานี (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7216117111107ทำแล้ว 28/10/2559189141727271
9. เทศบาลเมืองลาดสวาย (ลำลูกกา)ทำแล้ว6218197195215ทำแล้ว 31/10/25591066222019
10. เทศบาลเมืองลำสามแก้ว (ลำลูกกา)ทำแล้ว5206141126124ทำแล้ว 29/03/25603193525250
11. เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ (ธัญบุรี)ทำแล้ว6246169162156ทำแล้ว 30/12/255970123333
12. เทศบาลตำบลคลองพระอุดม (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว71051048179ทำแล้ว 31/10/25591923121212
13. เทศบาลตำบลคูขวาง (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว5321313300297ทำแล้ว 29/09/2560134111
14. เทศบาลตำบลธัญบุรี (ธัญบุรี)ทำแล้ว6200186186186ทำแล้ว 31/10/25591886484845
15. เทศบาลตำบลบางกะดี (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6123120128118ทำแล้ว 31/10/25591788666666
16. เทศบาลตำบลบางขะแยง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว691919191ทำแล้ว 31/10/255962105848484
17. เทศบาลตำบลบางเดื่อ (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว5129124109105ทำแล้ว 28/03/256081332829
18. เทศบาลตำบลบางเตย (สามโคก)ทำแล้ว7102666060ทำแล้ว 31/10/25592072201917
19. เทศบาลตำบลบางพูน (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7209211211211ทำแล้ว 24/03/25604072553
20. เทศบาลตำบลบางหลวง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6100101102101ทำแล้ว 27/10/25598364211
21. เทศบาลตำบลบ้านกลาง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7268173156152ทำแล้ว 31/10/255986171616
22. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7151149142137ทำแล้ว 28/10/2559750811
23. เทศบาลตำบลระแหง (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว8153737056ทำแล้ว 31/10/25591261262626
24. เทศบาลตำบลลำไทร (ลำลูกกา)ทำแล้ว6113828181ทำแล้ว 31/10/2559282222
25. เทศบาลตำบลลำลูกกา (ลำลูกกา)ทำแล้ว5227170158155ทำแล้ว 27/10/25596094454544
26. เทศบาลตำบลสามโคก (สามโคก)ทำแล้ว612511110395ทำแล้ว 27/03/256029333
27. เทศบาลตำบลหนองเสือ (หนองเสือ)ทำแล้ว6384391391391ทำแล้ว 31/10/25596856121212
28. เทศบาลตำบลหลักหก (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6181211176182ทำแล้ว 31/10/25592348303029
29. อบต.กระแชง (สามโคก)ทำแล้ว7171166165163ทำแล้ว 28/10/255937131313
30. อบต.คลองควาย (สามโคก)ทำแล้ว7181182182182ทำแล้ว 28/10/255947262523
31. อบต.คลองเจ็ด (คลองหลวง)ทำแล้ว7381383383383ทำแล้ว 28/10/25599887302625
32. อบต.คลองสาม (คลองหลวง)ทำแล้ว7252228208199ทำแล้ว 31/10/255972157403936
33. อบต.คลองสี่ (คลองหลวง)ทำแล้ว7403381374342ทำแล้ว 31/10/25592776443535
34. อบต.คลองหก (คลองหลวง)ทำแล้ว7714682682682ทำแล้ว 27/10/2559882303020
35. อบต.คลองห้า (คลองหลวง)ทำแล้ว6169169169169ทำแล้ว 26/10/25591266323231
36. อบต.คูบางหลวง (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว685908888ทำแล้ว 27/10/25592179191919
37. อบต.เชียงรากน้อย (สามโคก)ทำแล้ว7164157122136ทำแล้ว 31/10/25592340555
38. อบต.เชียงรากใหญ่ (สามโคก)ทำแล้ว66510214893ทำแล้ว 31/10/255912011118
39. อบต.ท้ายเกาะ (สามโคก)ทำแล้ว781787876ทำแล้ว 25/10/25592377565554
40. อบต.นพรัตน์ (หนองเสือ)ทำแล้ว5112959087ทำแล้ว 31/10/25598444151413
41. อบต.บ่อเงิน (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว772626059ทำแล้ว 31/10/255950464645
42. อบต.บางกระบือ (สามโคก)ทำแล้ว7100928080ทำแล้ว 31/10/25591280232323
43. อบต.บางพูด (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว8112115113113ทำแล้ว 31/10/25594166292926
44. อบต.บางโพธิ์เหนือ (สามโคก)ทำแล้ว696979797ทำแล้ว 31/10/25591272099
45. อบต.บางหลวง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6166166166166ทำแล้ว 28/10/25594434101010
46. อบต.บ้านกระแชง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว680697154ทำแล้ว 31/10/255960361311
47. อบต.บ้านงิ้ว (สามโคก)ทำแล้ว780848375ทำแล้ว 31/10/255984510109
48. อบต.บ้านฉาง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7104104104104ทำแล้ว 28/10/2559670704866
49. อบต.บ้านปทุม (สามโคก)ทำแล้ว7757577110ทำแล้ว 26/10/2559115029284
50. อบต.บึงกาสาม (หนองเสือ)ทำแล้ว5187185185184ทำแล้ว 31/10/25591545414039
51. อบต.บึงคอไห (ลำลูกกา)ทำแล้ว6145145145144ทำแล้ว 25/10/25591171392926
52. อบต.บึงคำพร้อย (ลำลูกกา)ทำแล้ว7127131131131ทำแล้ว 28/04/2559107913139
53. อบต.บึงชำอ้อ (หนองเสือ)ทำแล้ว5251244240240ทำแล้ว 31/10/25591177504847
54. อบต.บึงทองหลาง (ลำลูกกา)ทำแล้ว6229125123122ทำแล้ว 29/03/256035108656465
55. อบต.บึงบอน (หนองเสือ)ทำแล้ว71261089392ทำแล้ว 28/10/2559255710109
56. อบต.บึงบา (หนองเสือ)ทำแล้ว7467429404352ทำแล้ว 15/12/256178111
57. อบต.พืชอุดม (ลำลูกกา)ทำแล้ว7176177177178ทำแล้ว 26/10/2559648171616
58. อบต.ระแหง (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว693969594ทำแล้ว 1367414141
59. อบต.ลาดหลุมแก้ว (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว789979596ทำแล้ว 27/10/2559459474644
60. อบต.ลำไทร (ลำลูกกา)ทำแล้ว7198199199199ทำแล้ว 31/10/25595252272218
61. อบต.ลำลูกกา (ลำลูกกา)ทำแล้ว5339399399399ทำแล้ว 31/10/255947105272523
62. อบต.ศาลาครุ (หนองเสือ)ทำแล้ว7285285285285ทำแล้ว 28/10/25592548141412
63. อบต.สวนพริกไทย (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6321306321321ทำแล้ว 31/10/255915109464645
64. อบต.หนองสามวัง (หนองเสือ)ทำแล้ว7349321320320ทำแล้ว 31/10/25594076313131
65. อบต.หน้าไม้ (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว8183172164165ทำแล้ว 31/10/255919992211
รวม 65 อปท.6541213,36211,80711,49911,303652,4664,8882,0431,8831,794
ข้อมูล ณ 20/10/2561