รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ปทุมธานี ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ปทุมธานี (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว41,016311278281ทำแล้ว 30/11/2559133821
2. เทศบาลนครรังสิต (ธัญบุรี)ทำแล้ว5211205184183ทำแล้ว 31/10/2559149189121212
3. เทศบาลเมืองคลองหลวง (คลองหลวง)ทำแล้ว5356356356356ทำแล้ว 29/11/2559234959595
4. เทศบาลเมืองคูคต (ลำลูกกา)ทำแล้ว51021079585ทำแล้ว 31/10/25592098383732
5. เทศบาลเมืองท่าโขลง (คลองหลวง)ทำแล้ว8318272270270ทำแล้ว 29/11/2559125664
6. เทศบาลเมืองบางคูวัด (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7129174172163ทำแล้ว 31/10/25594223511
7. เทศบาลเมืองบึงยี่โถ (ธัญบุรี)ทำแล้ว5140898886ทำแล้ว 31/10/255957802472
8. เทศบาลเมืองปทุมธานี (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7216118112108ทำแล้ว 28/10/255914198444443
9. เทศบาลเมืองลาดสวาย (ลำลูกกา)ทำแล้ว6218197195215ทำแล้ว 31/10/25591066441
10. เทศบาลเมืองลำสามแก้ว (ลำลูกกา)ทำแล้ว5206141126124ทำแล้ว 29/03/25603192262626
11. เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ (ธัญบุรี)ทำแล้ว6246169162156ทำแล้ว 30/12/255970100333
12. เทศบาลตำบลคลองพระอุดม (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว71091008179ทำแล้ว 31/10/255912121212
13. เทศบาลตำบลคูขวาง (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว5321313300297ทำแล้ว 29/09/2560128111
14. เทศบาลตำบลธัญบุรี (ธัญบุรี)ทำแล้ว6200186186186ทำแล้ว 31/10/25591886272725
15. เทศบาลตำบลบางกะดี (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6124119128118ทำแล้ว 31/10/255989393836
16. เทศบาลตำบลบางขะแยง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว691959191ทำแล้ว 31/10/25593780444444
17. เทศบาลตำบลบางเดื่อ (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว5129124109105ทำแล้ว 28/03/256081171617
18. เทศบาลตำบลบางเตย (สามโคก)ทำแล้ว7104646060ทำแล้ว 31/10/25592073876
19. เทศบาลตำบลบางพูน (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7209211211211ทำแล้ว 24/03/25604572511
20. เทศบาลตำบลบางหลวง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6100101102101ทำแล้ว 27/10/25598364211
21. เทศบาลตำบลบ้านกลาง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7268173156152ทำแล้ว 31/10/255986999
22. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7152149142137ทำแล้ว 28/10/255950211
23. เทศบาลตำบลระแหง (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว7153737056ทำแล้ว 31/10/2559161111
24. เทศบาลตำบลลำไทร (ลำลูกกา)ทำแล้ว6113828181ทำแล้ว 31/10/25592222
25. เทศบาลตำบลลำลูกกา (ลำลูกกา)ทำแล้ว5227170158155ทำแล้ว 27/10/25596094191817
26. เทศบาลตำบลสามโคก (สามโคก)ทำแล้ว612511110395ทำแล้ว 27/03/256029333
27. เทศบาลตำบลหนองเสือ (หนองเสือ)ทำแล้ว6384391391391ทำแล้ว 31/10/25596556888
28. เทศบาลตำบลหลักหก (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6181211176182ทำแล้ว 31/10/25591725131111
29. อบต.กระแชง (สามโคก)ทำแล้ว7169164163163ทำแล้ว 28/10/255937131313
30. อบต.คลองควาย (สามโคก)ทำแล้ว7181182182182ทำแล้ว 28/10/255947212119
31. อบต.คลองเจ็ด (คลองหลวง)ทำแล้ว7383383383383ทำแล้ว 28/10/25596687231817
32. อบต.คลองสาม (คลองหลวง)ทำแล้ว7259218210203ทำแล้ว 31/10/255948154383630
33. อบต.คลองสี่ (คลองหลวง)ทำแล้ว7403381374342ทำแล้ว 31/10/25592066161010
34. อบต.คลองหก (คลองหลวง)ทำแล้ว7714682682682ทำแล้ว 27/10/25591821621
35. อบต.คลองห้า (คลองหลวง)ทำแล้ว6169169169169ทำแล้ว 22/08/2560464232322
36. อบต.คูบางหลวง (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว689878988ทำแล้ว 27/10/2559343141414
37. อบต.เชียงรากน้อย (สามโคก)ทำแล้ว7164157122136ทำแล้ว 31/10/25592340555
38. อบต.เชียงรากใหญ่ (สามโคก)ทำแล้ว66510214893ทำแล้ว 31/10/2559120996
39. อบต.ท้ายเกาะ (สามโคก)ทำแล้ว781787876ทำแล้ว 25/10/25592377393737
40. อบต.นพรัตน์ (หนองเสือ)ทำแล้ว5112959087ทำแล้ว 31/10/2559244141313
41. อบต.บ่อเงิน (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว772626059ทำแล้ว 31/10/25595019166
42. อบต.บางกระบือ (สามโคก)ทำแล้ว7100928080ทำแล้ว 31/10/25591280151515
43. อบต.บางพูด (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว8112115113113ทำแล้ว 31/10/25592455272724
44. อบต.บางโพธิ์เหนือ (สามโคก)ทำแล้ว696979797ทำแล้ว 31/10/2559127999
45. อบต.บางหลวง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6166166166166ทำแล้ว 28/10/25592634544
46. อบต.บ้านกระแชง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว680697154ทำแล้ว 31/10/25594111
47. อบต.บ้านงิ้ว (สามโคก)ทำแล้ว788838176ทำแล้ว 31/10/255943765
48. อบต.บ้านฉาง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7104104104104ทำแล้ว 28/10/2559668202017
49. อบต.บ้านปทุม (สามโคก)ทำแล้ว7757577110ทำแล้ว 26/10/25595026262
50. อบต.บึงกาสาม (หนองเสือ)ทำแล้ว5187185185184ทำแล้ว 31/10/25591542272726
51. อบต.บึงคอไห (ลำลูกกา)ทำแล้ว6145145145144ทำแล้ว 25/10/25591171966
52. อบต.บึงคำพร้อย (ลำลูกกา)ทำแล้ว7127131131131ทำแล้ว 28/04/2559107913139
53. อบต.บึงชำอ้อ (หนองเสือ)ทำแล้ว5253242240240ทำแล้ว 31/10/255967999
54. อบต.บึงทองหลาง (ลำลูกกา)ทำแล้ว6229125123122ทำแล้ว 29/03/25602497343434
55. อบต.บึงบอน (หนองเสือ)ทำแล้ว71261049893ทำแล้ว 28/10/25595710109
56. อบต.บึงบา (หนองเสือ)ทำแล้ว7467429404352ทำแล้ว 15/12/256178111
57. อบต.พืชอุดม (ลำลูกกา)ทำแล้ว7176177177178ทำแล้ว 26/10/2559648151515
58. อบต.ระแหง (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว693969594ทำแล้ว 1366221811
59. อบต.ลาดหลุมแก้ว (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว791969596ทำแล้ว 27/10/255947191711
60. อบต.ลำไทร (ลำลูกกา)ทำแล้ว7198199199199ทำแล้ว 31/10/25595247171715
61. อบต.ลำลูกกา (ลำลูกกา)ทำแล้ว5339399399399ทำแล้ว 31/10/2559387614147
62. อบต.ศาลาครุ (หนองเสือ)ทำแล้ว7285285285285ทำแล้ว 28/10/255945131312
63. อบต.สวนพริกไทย (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6321321321321ทำแล้ว 31/10/25592108262625
64. อบต.หนองสามวัง (หนองเสือ)ทำแล้ว7349321320320ทำแล้ว 31/10/25594073222221
65. อบต.หน้าไม้ (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว8183172164165ทำแล้ว 31/10/25591199111
รวม 65 อปท.6541113,39911,80011,50311,310651,3494,4981,0891,005897
ข้อมูล ณ 19/06/2561