รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ปทุมธานี ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ปทุมธานี (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว41,016311278281ทำแล้ว 30/11/255935766666656
2. เทศบาลนครรังสิต (ธัญบุรี)ทำแล้ว5211204183182ทำแล้ว 31/10/2559209214404037
3. เทศบาลเมืองคลองหลวง (คลองหลวง)ทำแล้ว5356356356356ทำแล้ว 29/11/25591235159155154
4. เทศบาลเมืองคูคต (ลำลูกกา)ทำแล้ว51011009685ทำแล้ว 31/10/255933101545449
5. เทศบาลเมืองท่าโขลง (คลองหลวง)ทำแล้ว8315276270269ทำแล้ว 29/11/25594124564544
6. เทศบาลเมืองบางคูวัด (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7127174172163ทำแล้ว 31/10/255910669454039
7. เทศบาลเมืองบึงยี่โถ (ธัญบุรี)ทำแล้ว5139848381ทำแล้ว 31/10/2559120107636256
8. เทศบาลเมืองปทุมธานี (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7213117111107ทำแล้ว 28/10/2559198145127126124
9. เทศบาลเมืองลาดสวาย (ลำลูกกา)ทำแล้ว6218197195215ทำแล้ว 31/10/25591066343130
10. เทศบาลเมืองลำสามแก้ว (ลำลูกกา)ทำแล้ว5206141126124ทำแล้ว 29/03/25603193696962
11. เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ (ธัญบุรี)ทำแล้ว6246169162156ทำแล้ว 30/12/255970123393939
12. เทศบาลตำบลคลองพระอุดม (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว71051048179ทำแล้ว 31/10/25591947474146
13. เทศบาลตำบลคูขวาง (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว5321313300297ทำแล้ว 29/09/2560134111
14. เทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่ (สามโคก)ทำแล้ว66510214893ทำแล้ว 31/10/255912011118
15. เทศบาลตำบลธัญบุรี (ธัญบุรี)ทำแล้ว6200186186186ทำแล้ว 31/10/25591886484845
16. เทศบาลตำบลบางกะดี (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6123120128118ทำแล้ว 31/10/25591788666666
17. เทศบาลตำบลบางขะแยง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว691919191ทำแล้ว 31/10/255961107919191
18. เทศบาลตำบลบางเดื่อ (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว5129124109105ทำแล้ว 28/03/25601881332829
19. เทศบาลตำบลบางเตย (สามโคก)ทำแล้ว7102666060ทำแล้ว 31/10/25592073201917
20. เทศบาลตำบลบางพูน (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7209211211211ทำแล้ว 24/03/25604073553
21. เทศบาลตำบลบางหลวง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6100101102101ทำแล้ว 27/10/25598364211
22. เทศบาลตำบลบ้านกลาง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7268173156152ทำแล้ว 31/10/2559186171616
23. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7151149142137ทำแล้ว 28/10/2559750811
24. เทศบาลตำบลระแหง (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว8153737056ทำแล้ว 31/10/25591261262626
25. เทศบาลตำบลลำไทร (ลำลูกกา)ทำแล้ว6113828181ทำแล้ว 31/10/2559652222
26. เทศบาลตำบลลำลูกกา (ลำลูกกา)ทำแล้ว5227170158155ทำแล้ว 27/10/25596094454544
27. เทศบาลตำบลสามโคก (สามโคก)ทำแล้ว612511110395ทำแล้ว 27/03/256029333
28. เทศบาลตำบลหนองเสือ (หนองเสือ)ทำแล้ว6384391391391ทำแล้ว 31/10/25596856121212
29. เทศบาลตำบลหลักหก (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6181211176182ทำแล้ว 31/10/25592348303029
30. อบต.กระแชง (สามโคก)ทำแล้ว7171165165163ทำแล้ว 28/10/255937171515
31. อบต.คลองควาย (สามโคก)ทำแล้ว7181182182182ทำแล้ว 28/10/2559347282826
32. อบต.คลองเจ็ด (คลองหลวง)ทำแล้ว7381383383383ทำแล้ว 28/10/25599887504645
33. อบต.คลองสาม (คลองหลวง)ทำแล้ว7252228208199ทำแล้ว 31/10/255972157403936
34. อบต.คลองสี่ (คลองหลวง)ทำแล้ว7403381374342ทำแล้ว 31/10/25592777444444
35. อบต.คลองหก (คลองหลวง)ทำแล้ว7714682682682ทำแล้ว 27/10/2559882303020
36. อบต.คลองห้า (คลองหลวง)ทำแล้ว6169169169169ทำแล้ว 26/10/25591269323231
37. อบต.คูบางหลวง (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว685908888ทำแล้ว 27/10/25592182191919
38. อบต.เชียงรากน้อย (สามโคก)ทำแล้ว7164157122136ทำแล้ว 31/10/25592440555
39. อบต.ท้ายเกาะ (สามโคก)ทำแล้ว781787876ทำแล้ว 25/10/25592377565654
40. อบต.นพรัตน์ (หนองเสือ)ทำแล้ว5112959087ทำแล้ว 31/10/25598444151413
41. อบต.บ่อเงิน (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว772626059ทำแล้ว 31/10/255950464645
42. อบต.บางกระบือ (สามโคก)ทำแล้ว7100928080ทำแล้ว 31/10/25591380454544
43. อบต.บางพูด (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว8112115113113ทำแล้ว 31/10/25594166292926
44. อบต.บางโพธิ์เหนือ (สามโคก)ทำแล้ว696979797ทำแล้ว 31/10/25591272099
45. อบต.บางหลวง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6166166166166ทำแล้ว 28/10/25594434101010
46. อบต.บ้านกระแชง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว680697154ทำแล้ว 31/10/255961361311
47. อบต.บ้านงิ้ว (สามโคก)ทำแล้ว780848375ทำแล้ว 31/10/255984510109
48. อบต.บ้านฉาง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7104104104104ทำแล้ว 28/10/2559670704866
49. อบต.บ้านปทุม (สามโคก)ทำแล้ว7757577110ทำแล้ว 26/10/2559115029284
50. อบต.บึงกาสาม (หนองเสือ)ทำแล้ว5187185185184ทำแล้ว 31/10/25591547434241
51. อบต.บึงคอไห (ลำลูกกา)ทำแล้ว6145145145144ทำแล้ว 25/10/25591171392926
52. อบต.บึงคำพร้อย (ลำลูกกา)ทำแล้ว7128131131131ทำแล้ว 28/04/2559108013139
53. อบต.บึงชำอ้อ (หนองเสือ)ทำแล้ว5251244240240ทำแล้ว 31/10/25591177524846
54. อบต.บึงทองหลาง (ลำลูกกา)ทำแล้ว6224124123121ทำแล้ว 29/03/256036107706970
55. อบต.บึงบอน (หนองเสือ)ทำแล้ว71261089392ทำแล้ว 28/10/25592557242423
56. อบต.บึงบา (หนองเสือ)ทำแล้ว7466429404352ทำแล้ว 15/12/25611480111
57. อบต.พืชอุดม (ลำลูกกา)ทำแล้ว7176177177178ทำแล้ว 26/10/2559648171616
58. อบต.ระแหง (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว693939594ทำแล้ว 1367444444
59. อบต.ลาดหลุมแก้ว (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว788979596ทำแล้ว 27/10/2559459494946
60. อบต.ลำไทร (ลำลูกกา)ทำแล้ว7198199199199ทำแล้ว 31/10/25595252272218
61. อบต.ลำลูกกา (ลำลูกกา)ทำแล้ว5197331323161ทำแล้ว 31/10/255941105272625
62. อบต.ศาลาครุ (หนองเสือ)ทำแล้ว7285285285285ทำแล้ว 28/10/25592548141412
63. อบต.สวนพริกไทย (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6321306321321ทำแล้ว 31/10/255915109494949
64. อบต.หนองสามวัง (หนองเสือ)ทำแล้ว7349321320320ทำแล้ว 31/10/25594076313131
65. อบต.หน้าไม้ (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว8182172164165ทำแล้ว 31/10/255919982211
รวม 65 อปท.6541213,20911,72811,41711,057652,5464,9802,3492,2052,110
ข้อมูล ณ 06/08/2563