รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ปทุมธานี ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ปทุมธานี (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว41,016311278281ทำแล้ว 30/11/2559119000
2. เทศบาลนครรังสิต (ธัญบุรี)ทำแล้ว5211205184183ทำแล้ว 31/10/2559141188000
3. เทศบาลเมืองคลองหลวง (คลองหลวง)ทำแล้ว5356356356356ทำแล้ว 29/11/2559234000
4. เทศบาลเมืองคูคต (ลำลูกกา)ทำแล้ว51021079585ทำแล้ว 31/10/25592098161612
5. เทศบาลเมืองท่าโขลง (คลองหลวง)ทำแล้ว8318272270270ทำแล้ว 29/11/2559125000
6. เทศบาลเมืองบางคูวัด (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7129174172163ทำแล้ว 31/10/2559379000
7. เทศบาลเมืองบึงยี่โถ (ธัญบุรี)ทำแล้ว5140898886ทำแล้ว 31/10/255954000
8. เทศบาลเมืองปทุมธานี (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6217118111109ทำแล้ว 28/10/25593190121212
9. เทศบาลเมืองลาดสวาย (ลำลูกกา)ทำแล้ว6218197195215ทำแล้ว 31/10/25591066000
10. เทศบาลเมืองลำสามแก้ว (ลำลูกกา)ทำแล้ว5208139126124ทำแล้ว 29/03/25601092111
11. เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ (ธัญบุรี)ทำแล้ว6250169162156ทำแล้ว 30/12/2559552000
12. เทศบาลตำบลคลองพระอุดม (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว71091008179ทำแล้ว 31/10/25598000
13. เทศบาลตำบลคูขวาง (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว5321313300297ทำแล้ว 29/09/2560127000
14. เทศบาลตำบลธัญบุรี (ธัญบุรี)ทำแล้ว6200186186186ทำแล้ว 31/10/255983151514
15. เทศบาลตำบลบางกะดี (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6124119128118ทำแล้ว 31/10/255989141313
16. เทศบาลตำบลบางขะแยง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว692959191ทำแล้ว 31/10/25592983222222
17. เทศบาลตำบลบางเดื่อ (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว5129124109105ทำแล้ว 28/03/256081000
18. เทศบาลตำบลบางเตย (สามโคก)ทำแล้ว7109606060ทำแล้ว 31/10/25591471000
19. เทศบาลตำบลบางพูน (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7209211211211ทำแล้ว 24/03/25604272000
20. เทศบาลตำบลบางหลวง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6136136136136ทำแล้ว 27/10/255976000
21. เทศบาลตำบลบ้านกลาง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7268173156152ทำแล้ว 31/10/255986000
22. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7152149142137ทำแล้ว 28/10/255950000
23. เทศบาลตำบลระแหง (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว7153737056ทำแล้ว 31/10/2559161000
24. เทศบาลตำบลลำไทร (ลำลูกกา)ทำแล้ว6113828181ทำแล้ว 31/10/25592000
25. เทศบาลตำบลลำลูกกา (ลำลูกกา)ทำแล้ว5227170158155ทำแล้ว 27/10/25596094000
26. เทศบาลตำบลสามโคก (สามโคก)ทำแล้ว612511110395ทำแล้ว 27/03/256029000
27. เทศบาลตำบลหนองเสือ (หนองเสือ)ทำแล้ว6384391391391ทำแล้ว 31/10/25593456000
28. เทศบาลตำบลหลักหก (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6181211176182ทำแล้ว 31/10/25591713000
29. อบต.กระแชง (สามโคก)ทำแล้ว7169164163163ทำแล้ว 28/10/255937000
30. อบต.คลองควาย (สามโคก)ทำแล้ว7181182182182ทำแล้ว 28/10/25594712109
31. อบต.คลองเจ็ด (คลองหลวง)ทำแล้ว7383383383383ทำแล้ว 28/10/25596687111
32. อบต.คลองสาม (คลองหลวง)ทำแล้ว7253219215204ทำแล้ว 31/10/255910123272521
33. อบต.คลองสี่ (คลองหลวง)ทำแล้ว7403381374342ทำแล้ว 31/10/25592066000
34. อบต.คลองหก (คลองหลวง)ทำแล้ว7714682682682ทำแล้ว 27/10/255982000
35. อบต.คลองห้า (คลองหลวง)ทำแล้ว6169169169169ทำแล้ว 22/08/256064131312
36. อบต.คูบางหลวง (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว689878988ทำแล้ว 27/10/255943000
37. อบต.เชียงรากน้อย (สามโคก)ทำแล้ว7164157122136ทำแล้ว 31/10/25592340000
38. อบต.เชียงรากใหญ่ (สามโคก)ทำแล้ว66510214893ทำแล้ว 31/10/2559120663
39. อบต.ท้ายเกาะ (สามโคก)ทำแล้ว782787776ทำแล้ว 25/10/25591371222222
40. อบต.นพรัตน์ (หนองเสือ)ทำแล้ว5120938887ทำแล้ว 31/10/255944000
41. อบต.บ่อเงิน (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว772626059ทำแล้ว 31/10/255949400
42. อบต.บางกระบือ (สามโคก)ทำแล้ว7100928080ทำแล้ว 31/10/255980000
43. อบต.บางพูด (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว8112115113113ทำแล้ว 31/10/25592437000
44. อบต.บางโพธิ์เหนือ (สามโคก)ทำแล้ว696979797ทำแล้ว 31/10/2559127000
45. อบต.บางหลวง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6166166166166ทำแล้ว 28/10/25592634000
46. อบต.บ้านกระแชง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว680697154ทำแล้ว 31/10/25594000
47. อบต.บ้านงิ้ว (สามโคก)ทำแล้ว788838176ทำแล้ว 31/10/255943000
48. อบต.บ้านฉาง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7104104104104ทำแล้ว 28/10/255964000
49. อบต.บ้านปทุม (สามโคก)ทำแล้ว7757577110ทำแล้ว 26/10/25595011110
50. อบต.บึงกาสาม (หนองเสือ)ทำแล้ว5186185186184ทำแล้ว 31/10/255916000
51. อบต.บึงคอไห (ลำลูกกา)ทำแล้ว6145145145144ทำแล้ว 25/10/25591171000
52. อบต.บึงคำพร้อย (ลำลูกกา)ทำแล้ว7127131131131ทำแล้ว 28/04/25591079430
53. อบต.บึงชำอ้อ (หนองเสือ)ทำแล้ว5253242240240ทำแล้ว 31/10/255967999
54. อบต.บึงทองหลาง (ลำลูกกา)ทำแล้ว6229125123122ทำแล้ว 29/03/25602397333
55. อบต.บึงบอน (หนองเสือ)ทำแล้ว71261049893ทำแล้ว 28/10/255933543
56. อบต.บึงบา (หนองเสือ)ทำแล้ว7467429404352ทำแล้ว 28/10/2559
57. อบต.พืชอุดม (ลำลูกกา)ทำแล้ว7176177177178ทำแล้ว 26/10/2559648000
58. อบต.ระแหง (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว696969696ทำแล้ว 28/10/255967000
59. อบต.ลาดหลุมแก้ว (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว792959596ทำแล้ว 27/10/255947973
60. อบต.ลำไทร (ลำลูกกา)ทำแล้ว7198199199199ทำแล้ว 31/10/25591119000
61. อบต.ลำลูกกา (ลำลูกกา)ทำแล้ว5339399399399ทำแล้ว 31/10/255976000
62. อบต.ศาลาครุ (หนองเสือ)ทำแล้ว7285285285285ทำแล้ว 28/10/255945000
63. อบต.สวนพริกไทย (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6321321321321ทำแล้ว 31/10/2559108333
64. อบต.หนองสามวัง (หนองเสือ)ทำแล้ว7350320320320ทำแล้ว 31/10/255971101010
65. อบต.หน้าไม้ (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว8183172164165ทำแล้ว 31/10/255999000
รวม 65 อปท.6541013,45511,82611,54011,349657474,113219206173
ข้อมูล ณ 22/01/2561