รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นนทบุรี ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.นนทบุรี (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6172139137132ทำแล้ว 12/01/25604112552112
2. เทศบาลนครนนทบุรี (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว3245192184186ทำแล้ว 29/11/2559241801166
3. เทศบาลนครปากเกร็ด (ปากเกร็ด)ทำแล้ว7185172172163ทำแล้ว 29/11/255915171734729
4. เทศบาลเมืองบางกรวย (บางกรวย)ทำแล้ว5166147137141ทำแล้ว 28/11/2559114161514
5. เทศบาลเมืองบางบัวทอง (บางบัวทอง)ทำแล้ว4134134134134ทำแล้ว 30/11/255952775
6. เทศบาลเมืองบางศรีเมือง (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6122135133135ทำแล้ว 29/11/2559105424242
7. เทศบาลเมืองพิมลราช (บางบัวทอง)ทำแล้ว6258251254255ทำแล้ว 28/11/2559192353535
8. เทศบาลตำบลไทรน้อย (ไทรน้อย)ทำแล้ว6210213211212ทำแล้ว 14/11/255981021933
9. เทศบาลตำบลไทรม้า (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6230223216213ทำแล้ว 28/10/2559172081018278
10. เทศบาลตำบลบางพลับ (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6116114110111ทำแล้ว 29/05/25602690323232
11. เทศบาลตำบลบางม่วง (บางใหญ่)ทำแล้ว6167171163152ทำแล้ว 29/11/255985121212
12. เทศบาลตำบลบางเลน (บางใหญ่)ทำแล้ว673757373ทำแล้ว 15/12/2559532999
13. เทศบาลตำบลบางใหญ่ (บางใหญ่)ทำแล้ว6134142143136ทำแล้ว 23/11/25591478191919
14. เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง (บางใหญ่)ทำแล้ว6159164137128ทำแล้ว 30/11/2559681262026
15. เทศบาลตำบลปลายบาง (บางกรวย)ทำแล้ว6160162158160ทำแล้ว 24/04/25605389161412
16. เทศบาลตำบลศาลากลาง (บางกรวย)ทำแล้ว6188180173169ทำแล้ว 15/11/25591967311
17. เทศบาลตำบลเสาธงหิน (บางใหญ่)ทำแล้ว6137131132137ทำแล้ว 31/10/255934155616159
18. อบต.เกาะเกร็ด (ปากเกร็ด)ทำแล้ว5109787878ทำแล้ว 06/06/256066681133
19. อบต.ขุนศรี (ไทรน้อย)ทำแล้ว6131138136144ทำแล้ว 03/11/25594061262622
20. อบต.คลองขวาง (ไทรน้อย)ทำแล้ว6111898989ทำแล้ว 29/11/25592245101010
21. อบต.คลองข่อย (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6148115109109ทำแล้ว 29/11/25591773221412
22. อบต.คลองพระอุดม (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6143147146146ทำแล้ว 15/05/2560102877
23. อบต.ทวีวัฒนา (ไทรน้อย)ทำแล้ว684897546ทำแล้ว 28/11/25591338161616
24. อบต.ท่าอิฐ (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6214152146141ทำแล้ว 15/12/255996501
25. อบต.ไทรน้อย (ไทรน้อย)ทำแล้ว6154155157155ทำแล้ว 17/05/2560765422
26. อบต.ไทรใหญ่ (ไทรน้อย)ทำแล้ว6169175171163ทำแล้ว 30/11/255948146111
27. อบต.บางกร่าง (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6134177177177ทำแล้ว 28/11/25591299191712
28. อบต.บางขนุน (บางกรวย)ทำแล้ว6246244244244ทำแล้ว 23/11/255987333
29. อบต.บางขุนกอง (บางกรวย)ทำแล้ว6313286279282ทำแล้ว 29/11/255994656
30. อบต.บางคูรัด (บางบัวทอง)ทำแล้ว6223213222217ทำแล้ว 15/11/2559232302454444
31. อบต.บางตะไนย์ (ปากเกร็ด)ทำแล้ว7240237235235ทำแล้ว 24/11/2559657444
32. อบต.บางบัวทอง (บางบัวทอง)ทำแล้ว7136358119117ทำแล้ว 30/11/2559129123272520
33. อบต.บางไผ่ (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6128908980ทำแล้ว 30/11/25595087161616
34. อบต.บางแม่นาง (บางใหญ่)ทำแล้ว6143724416ทำแล้ว 29/11/255943100191312
35. อบต.บางรักน้อย (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว375127129129ทำแล้ว 23/11/255925991301
36. อบต.บางรักพัฒนา (บางบัวทอง)ทำแล้ว697989290ทำแล้ว 15/12/25592559777
37. อบต.บางรักใหญ่ (บางบัวทอง)ทำแล้ว575504338ทำแล้ว 22/02/256075101
38. อบต.บางสีทอง (บางกรวย)ทำแล้ว680766868ทำแล้ว 29/11/2559161141412
39. อบต.บางใหญ่ (บางใหญ่)ทำแล้ว6141120120118ทำแล้ว 09/12/2559863242324
40. อบต.บ้านใหม่ (บางใหญ่)ทำแล้ว6166166166166ทำแล้ว 21/11/255954400
41. อบต.มหาสวัสดิ์ (บางกรวย)ทำแล้ว665484141ทำแล้ว 30/11/25592176854
42. อบต.ราษฎร์นิยม (ไทรน้อย)ทำแล้ว694928291ทำแล้ว 14/12/255937888
43. อบต.ละหาร (บางบัวทอง)ทำแล้ว6211185177173ทำแล้ว 29/12/255930115252524
44. อบต.ลำโพ (บางบัวทอง)ทำแล้ว6109969393ทำแล้ว 28/11/2559685911119
45. อบต.หนองเพรางาย (ไทรน้อย)ทำแล้ว6161165165165ทำแล้ว 14/12/25591742876
46. อบต.อ้อมเกร็ด (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6359354351351ทำแล้ว 30/11/25591775999
รวม 46 อปท.462687,3157,1376,7106,599461,1604,284908731680
ข้อมูล ณ 21/06/2561