รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นนทบุรี ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.นนทบุรี (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6171139137132ทำแล้ว 12/01/2560105149735747
2. เทศบาลนครนนทบุรี (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว3245192184186ทำแล้ว 29/11/255931200595252
3. เทศบาลนครปากเกร็ด (ปากเกร็ด)ทำแล้ว7177171171164ทำแล้ว 29/11/25593117314210998
4. เทศบาลเมืองบางกรวย (บางกรวย)ทำแล้ว5163150136141ทำแล้ว 28/11/255915112242421
5. เทศบาลเมืองบางบัวทอง (บางบัวทอง)ทำแล้ว4134134134134ทำแล้ว 30/11/255952775
6. เทศบาลเมืองบางศรีเมือง (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6122132130132ทำแล้ว 29/11/25598112737373
7. เทศบาลเมืองพิมลราช (บางบัวทอง)ทำแล้ว6258251254255ทำแล้ว 28/11/2559192515151
8. เทศบาลตำบลไทรน้อย (ไทรน้อย)ทำแล้ว6210213211212ทำแล้ว 14/11/255911102352020
9. เทศบาลตำบลไทรม้า (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6224227218213ทำแล้ว 28/10/255918208162131126
10. เทศบาลตำบลบางพลับ (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6116113110112ทำแล้ว 29/05/25603194545251
11. เทศบาลตำบลบางม่วง (บางใหญ่)ทำแล้ว6167171163152ทำแล้ว 29/11/255985525252
12. เทศบาลตำบลบางเลน (บางใหญ่)ทำแล้ว672757373ทำแล้ว 15/12/2559139156151515
13. เทศบาลตำบลบางใหญ่ (บางใหญ่)ทำแล้ว6134142143136ทำแล้ว 23/11/25592078474747
14. เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง (บางใหญ่)ทำแล้ว6157166137128ทำแล้ว 30/11/25592181393134
15. เทศบาลตำบลปลายบาง (บางกรวย)ทำแล้ว6160162158160ทำแล้ว 24/04/25605389161412
16. เทศบาลตำบลศาลากลาง (บางกรวย)ทำแล้ว6188180173169ทำแล้ว 15/11/255923119958788
17. เทศบาลตำบลเสาธงหิน (บางใหญ่)ทำแล้ว6137133131136ทำแล้ว 31/10/255965179105105105
18. อบต.เกาะเกร็ด (ปากเกร็ด)ทำแล้ว5109787878ทำแล้ว 06/06/256066683094
19. อบต.ขุนศรี (ไทรน้อย)ทำแล้ว6127134117127ทำแล้ว 03/11/25593256343331
20. อบต.คลองขวาง (ไทรน้อย)ทำแล้ว6111898989ทำแล้ว 29/11/25592345161514
21. อบต.คลองข่อย (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6145118109109ทำแล้ว 29/11/25592383383433
22. อบต.คลองพระอุดม (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6143147146146ทำแล้ว 15/05/2560102877
23. อบต.ทวีวัฒนา (ไทรน้อย)ทำแล้ว684897546ทำแล้ว 28/11/25591338232322
24. อบต.ท่าอิฐ (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6151177160146ทำแล้ว 15/12/2559695877
25. อบต.ไทรน้อย (ไทรน้อย)ทำแล้ว6154155157155ทำแล้ว 17/05/256029651122
26. อบต.ไทรใหญ่ (ไทรน้อย)ทำแล้ว6169175171163ทำแล้ว 30/11/255948146111
27. อบต.บางกร่าง (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6128183177177ทำแล้ว 28/11/25593395311511
28. อบต.บางขนุน (บางกรวย)ทำแล้ว6246244244244ทำแล้ว 23/11/25592588333
29. อบต.บางขุนกอง (บางกรวย)ทำแล้ว6313286279282ทำแล้ว 29/11/255994656
30. อบต.บางคูรัด (บางบัวทอง)ทำแล้ว6223213222217ทำแล้ว 15/11/2559236314141140141
31. อบต.บางตะไนย์ (ปากเกร็ด)ทำแล้ว7238237235235ทำแล้ว 24/11/25598457444
32. อบต.บางบัวทอง (บางบัวทอง)ทำแล้ว7136358119117ทำแล้ว 30/11/2559129123454445
33. อบต.บางไผ่ (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว690908980ทำแล้ว 30/11/25594077414037
34. อบต.บางแม่นาง (บางใหญ่)ทำแล้ว6141754316ทำแล้ว 29/11/255943123958783
35. อบต.บางรักน้อย (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว375127129129ทำแล้ว 23/11/25592599615148
36. อบต.บางรักพัฒนา (บางบัวทอง)ทำแล้ว696999290ทำแล้ว 15/12/2559317216108
37. อบต.บางรักใหญ่ (บางบัวทอง)ทำแล้ว575504338ทำแล้ว 22/02/256075211
38. อบต.บางสีทอง (บางกรวย)ทำแล้ว680766868ทำแล้ว 29/11/255926124149
39. อบต.บางใหญ่ (บางใหญ่)ทำแล้ว6139120120118ทำแล้ว 09/12/255912103766452
40. อบต.บ้านใหม่ (บางใหญ่)ทำแล้ว6166166166166ทำแล้ว 21/11/25592655443
41. อบต.มหาสวัสดิ์ (บางกรวย)ทำแล้ว665484141ทำแล้ว 30/11/25592881363534
42. อบต.ราษฎร์นิยม (ไทรน้อย)ทำแล้ว694928291ทำแล้ว 14/12/2559138101010
43. อบต.ละหาร (บางบัวทอง)ทำแล้ว6211185177173ทำแล้ว 29/12/255930142867472
44. อบต.ลำโพ (บางบัวทอง)ทำแล้ว6106989393ทำแล้ว 28/11/25597060151412
45. อบต.หนองเพรางาย (ไทรน้อย)ทำแล้ว6161165165165ทำแล้ว 14/12/25591742111111
46. อบต.อ้อมเกร็ด (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6359354351351ทำแล้ว 30/11/25591775303030
รวม 46 อปท.462687,1707,1796,7006,585461,6614,6531,9551,7141,638
ข้อมูล ณ 21/10/2561