รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นนทบุรี ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.นนทบุรี (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6172139137132ทำแล้ว 12/01/25604112546112
2. เทศบาลนครนนทบุรี (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว3245192184186ทำแล้ว 29/11/2559241801066
3. เทศบาลนครปากเกร็ด (ปากเกร็ด)ทำแล้ว7185172172163ทำแล้ว 29/11/255915171644326
4. เทศบาลเมืองบางกรวย (บางกรวย)ทำแล้ว5166147137141ทำแล้ว 28/11/2559114865
5. เทศบาลเมืองบางบัวทอง (บางบัวทอง)ทำแล้ว4134134134134ทำแล้ว 30/11/255952600
6. เทศบาลเมืองบางศรีเมือง (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6122135133135ทำแล้ว 29/11/2559105353535
7. เทศบาลเมืองพิมลราช (บางบัวทอง)ทำแล้ว6258251254255ทำแล้ว 28/11/2559181252525
8. เทศบาลตำบลไทรน้อย (ไทรน้อย)ทำแล้ว6208213213213ทำแล้ว 14/11/2559102900
9. เทศบาลตำบลไทรม้า (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6230223216213ทำแล้ว 28/10/255917208351616
10. เทศบาลตำบลบางพลับ (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6116114110111ทำแล้ว 29/05/25602689212121
11. เทศบาลตำบลบางม่วง (บางใหญ่)ทำแล้ว6167171163152ทำแล้ว 29/11/255985121212
12. เทศบาลตำบลบางเลน (บางใหญ่)ทำแล้ว674757373ทำแล้ว 15/12/2559511444
13. เทศบาลตำบลบางใหญ่ (บางใหญ่)ทำแล้ว6134142143136ทำแล้ว 23/11/25591478151515
14. เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง (บางใหญ่)ทำแล้ว6159164137128ทำแล้ว 30/11/2559681221318
15. เทศบาลตำบลปลายบาง (บางกรวย)ทำแล้ว6160162158160ทำแล้ว 24/04/2560348914118
16. เทศบาลตำบลศาลากลาง (บางกรวย)ทำแล้ว6188180173169ทำแล้ว 15/11/25591967111
17. เทศบาลตำบลเสาธงหิน (บางใหญ่)ทำแล้ว6137131132137ทำแล้ว 31/10/255934155504544
18. อบต.เกาะเกร็ด (ปากเกร็ด)ทำแล้ว5109787878ทำแล้ว 06/06/25606668833
19. อบต.ขุนศรี (ไทรน้อย)ทำแล้ว6131138136144ทำแล้ว 03/11/2559406111117
20. อบต.คลองขวาง (ไทรน้อย)ทำแล้ว6111898989ทำแล้ว 29/11/25592145101010
21. อบต.คลองข่อย (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6148115109109ทำแล้ว 29/11/25593731352
22. อบต.คลองพระอุดม (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6143147146146ทำแล้ว 15/05/2560102877
23. อบต.ทวีวัฒนา (ไทรน้อย)ทำแล้ว684897546ทำแล้ว 28/11/25591338121111
24. อบต.ท่าอิฐ (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6214152146141ทำแล้ว 15/12/255996501
25. อบต.ไทรน้อย (ไทรน้อย)ทำแล้ว6154155157155ทำแล้ว 17/05/2560765422
26. อบต.ไทรใหญ่ (ไทรน้อย)ทำแล้ว6169175171163ทำแล้ว 30/11/255948146111
27. อบต.บางกร่าง (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6134177177177ทำแล้ว 28/11/25591299821
28. อบต.บางขนุน (บางกรวย)ทำแล้ว6246244244244ทำแล้ว 23/11/255987333
29. อบต.บางขุนกอง (บางกรวย)ทำแล้ว6313286279282ทำแล้ว 29/11/255994656
30. อบต.บางคูรัด (บางบัวทอง)ทำแล้ว6223213223217ทำแล้ว 15/11/2559168258272727
31. อบต.บางตะไนย์ (ปากเกร็ด)ทำแล้ว7240237235235ทำแล้ว 24/11/2559657444
32. อบต.บางบัวทอง (บางบัวทอง)ทำแล้ว7136358119117ทำแล้ว 30/11/2559129119251810
33. อบต.บางไผ่ (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6128908980ทำแล้ว 30/11/25595087151515
34. อบต.บางแม่นาง (บางใหญ่)ทำแล้ว6144684716ทำแล้ว 29/11/255939100141212
35. อบต.บางรักน้อย (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว375127129129ทำแล้ว 23/11/25592599201
36. อบต.บางรักพัฒนา (บางบัวทอง)ทำแล้ว6961009190ทำแล้ว 15/12/25591560101
37. อบต.บางรักใหญ่ (บางบัวทอง)ทำแล้ว575504338ทำแล้ว 22/02/256075101
38. อบต.บางสีทอง (บางกรวย)ทำแล้ว681797070ทำแล้ว 29/11/255962101
39. อบต.บางใหญ่ (บางใหญ่)ทำแล้ว6141120120118ทำแล้ว 09/12/2559863242324
40. อบต.บ้านใหม่ (บางใหญ่)ทำแล้ว6166166166166ทำแล้ว 21/11/255954400
41. อบต.มหาสวัสดิ์ (บางกรวย)ทำแล้ว665484141ทำแล้ว 30/11/25592176432
42. อบต.ราษฎร์นิยม (ไทรน้อย)ทำแล้ว694928291ทำแล้ว 14/12/255937666
43. อบต.ละหาร (บางบัวทอง)ทำแล้ว6211185177173ทำแล้ว 29/12/2559115161414
44. อบต.ลำโพ (บางบัวทอง)ทำแล้ว6109969393ทำแล้ว 28/11/25596759996
45. อบต.หนองเพรางาย (ไทรน้อย)ทำแล้ว6161165165165ทำแล้ว 14/12/25591742777
46. อบต.อ้อมเกร็ด (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6359354351351ทำแล้ว 30/11/25591775111
รวม 46 อปท.462687,3157,1386,7176,602461,0084,205627463424
ข้อมูล ณ 20/04/2561