รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นนทบุรี ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.นนทบุรี (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6172139137132ทำแล้ว 12/01/256010214360112
2. เทศบาลนครนนทบุรี (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว3245192184186ทำแล้ว 29/11/255924180342828
3. เทศบาลนครปากเกร็ด (ปากเกร็ด)ทำแล้ว7182171172164ทำแล้ว 29/11/255925169986040
4. เทศบาลเมืองบางกรวย (บางกรวย)ทำแล้ว5163150136141ทำแล้ว 28/11/255915112222019
5. เทศบาลเมืองบางบัวทอง (บางบัวทอง)ทำแล้ว4134134134134ทำแล้ว 30/11/255952775
6. เทศบาลเมืองบางศรีเมือง (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6122135133135ทำแล้ว 29/11/25598105535353
7. เทศบาลเมืองพิมลราช (บางบัวทอง)ทำแล้ว6258251254255ทำแล้ว 28/11/2559192393939
8. เทศบาลตำบลไทรน้อย (ไทรน้อย)ทำแล้ว6210213211212ทำแล้ว 14/11/25598102222020
9. เทศบาลตำบลไทรม้า (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6224227218213ทำแล้ว 28/10/2559182081038684
10. เทศบาลตำบลบางพลับ (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6116114110111ทำแล้ว 29/05/25602691404040
11. เทศบาลตำบลบางม่วง (บางใหญ่)ทำแล้ว6167171163152ทำแล้ว 29/11/255985191919
12. เทศบาลตำบลบางเลน (บางใหญ่)ทำแล้ว672757373ทำแล้ว 15/12/2559560999
13. เทศบาลตำบลบางใหญ่ (บางใหญ่)ทำแล้ว6134142143136ทำแล้ว 23/11/25591478393939
14. เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง (บางใหญ่)ทำแล้ว6157166137128ทำแล้ว 30/11/25592181262026
15. เทศบาลตำบลปลายบาง (บางกรวย)ทำแล้ว6160162158160ทำแล้ว 24/04/25605389161412
16. เทศบาลตำบลศาลากลาง (บางกรวย)ทำแล้ว6188180173169ทำแล้ว 15/11/25591967411
17. เทศบาลตำบลเสาธงหิน (บางใหญ่)ทำแล้ว6137131132137ทำแล้ว 31/10/255948155706362
18. อบต.เกาะเกร็ด (ปากเกร็ด)ทำแล้ว5109787878ทำแล้ว 06/06/256066681194
19. อบต.ขุนศรี (ไทรน้อย)ทำแล้ว6130139136144ทำแล้ว 03/11/25594061262622
20. อบต.คลองขวาง (ไทรน้อย)ทำแล้ว6111898989ทำแล้ว 29/11/25592245141314
21. อบต.คลองข่อย (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6148115109109ทำแล้ว 29/11/25591773342724
22. อบต.คลองพระอุดม (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6143147146146ทำแล้ว 15/05/2560102877
23. อบต.ทวีวัฒนา (ไทรน้อย)ทำแล้ว684897546ทำแล้ว 28/11/25591338202019
24. อบต.ท่าอิฐ (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6214152146141ทำแล้ว 15/12/255996877
25. อบต.ไทรน้อย (ไทรน้อย)ทำแล้ว6154155157155ทำแล้ว 17/05/2560765422
26. อบต.ไทรใหญ่ (ไทรน้อย)ทำแล้ว6169175171163ทำแล้ว 30/11/255948146111
27. อบต.บางกร่าง (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6134177177177ทำแล้ว 28/11/25591799191712
28. อบต.บางขนุน (บางกรวย)ทำแล้ว6246244244244ทำแล้ว 23/11/25592588333
29. อบต.บางขุนกอง (บางกรวย)ทำแล้ว6313286279282ทำแล้ว 29/11/255994656
30. อบต.บางคูรัด (บางบัวทอง)ทำแล้ว6223213222217ทำแล้ว 15/11/2559232302646363
31. อบต.บางตะไนย์ (ปากเกร็ด)ทำแล้ว7240237235235ทำแล้ว 24/11/25596657444
32. อบต.บางบัวทอง (บางบัวทอง)ทำแล้ว7136358119117ทำแล้ว 30/11/2559129123342820
33. อบต.บางไผ่ (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6128908980ทำแล้ว 30/11/25595087181818
34. อบต.บางแม่นาง (บางใหญ่)ทำแล้ว6143724416ทำแล้ว 29/11/255941100382318
35. อบต.บางรักน้อย (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว375127129129ทำแล้ว 23/11/25592599261717
36. อบต.บางรักพัฒนา (บางบัวทอง)ทำแล้ว697989290ทำแล้ว 15/12/25592559101010
37. อบต.บางรักใหญ่ (บางบัวทอง)ทำแล้ว575504338ทำแล้ว 22/02/256075211
38. อบต.บางสีทอง (บางกรวย)ทำแล้ว680766868ทำแล้ว 29/11/2559261141412
39. อบต.บางใหญ่ (บางใหญ่)ทำแล้ว6141120120118ทำแล้ว 09/12/2559863242324
40. อบต.บ้านใหม่ (บางใหญ่)ทำแล้ว6166166166166ทำแล้ว 21/11/255954443
41. อบต.มหาสวัสดิ์ (บางกรวย)ทำแล้ว665484141ทำแล้ว 30/11/25592176854
42. อบต.ราษฎร์นิยม (ไทรน้อย)ทำแล้ว694928291ทำแล้ว 14/12/255937999
43. อบต.ละหาร (บางบัวทอง)ทำแล้ว6211185177173ทำแล้ว 29/12/255930115343433
44. อบต.ลำโพ (บางบัวทอง)ทำแล้ว6109969393ทำแล้ว 28/11/25596859141311
45. อบต.หนองเพรางาย (ไทรน้อย)ทำแล้ว6161165165165ทำแล้ว 14/12/25591742975
46. อบต.อ้อมเกร็ด (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6359354351351ทำแล้ว 30/11/25591775212019
รวม 46 อปท.462687,2997,1466,7116,600461,3734,3281,148959890
ข้อมูล ณ 16/08/2561