รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นนทบุรี ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.นนทบุรี (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6173139137132ทำแล้ว 12/01/2560721200
2. เทศบาลนครนนทบุรี (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว3245192184186ทำแล้ว 29/11/255924180000
3. เทศบาลนครปากเกร็ด (ปากเกร็ด)ทำแล้ว7186172172163ทำแล้ว 29/11/255916170261911
4. เทศบาลเมืองบางกรวย (บางกรวย)ทำแล้ว5166147137141ทำแล้ว 28/11/2559114332
5. เทศบาลเมืองบางบัวทอง (บางบัวทอง)ทำแล้ว4134134134134ทำแล้ว 30/11/255952000
6. เทศบาลเมืองบางศรีเมือง (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6122133132134ทำแล้ว 20/09/2559105300
7. เทศบาลเมืองพิมลราช (บางบัวทอง)ทำแล้ว6258251254255ทำแล้ว 28/11/2559181777
8. เทศบาลตำบลไทรน้อย (ไทรน้อย)ทำแล้ว6208213213213ทำแล้ว 14/11/2559102000
9. เทศบาลตำบลไทรม้า (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6231222216213ทำแล้ว 28/10/2559208300
10. เทศบาลตำบลบางพลับ (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6116114110111ทำแล้ว 29/05/25602481000
11. เทศบาลตำบลบางม่วง (บางใหญ่)ทำแล้ว6167171163152ทำแล้ว 29/11/255985121212
12. เทศบาลตำบลบางเลน (บางใหญ่)ทำแล้ว674757373ทำแล้ว 15/12/255939444
13. เทศบาลตำบลบางใหญ่ (บางใหญ่)ทำแล้ว6134142143136ทำแล้ว 23/11/25591478333
14. เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง (บางใหญ่)ทำแล้ว6159164137128ทำแล้ว 30/11/2559681000
15. เทศบาลตำบลปลายบาง (บางกรวย)ทำแล้ว6160162158160ทำแล้ว 24/04/256094000
16. เทศบาลตำบลศาลากลาง (บางกรวย)ทำแล้ว6188180173169ทำแล้ว 15/11/25591667000
17. เทศบาลตำบลเสาธงหิน (บางใหญ่)ทำแล้ว6137131132137ทำแล้ว 31/10/255934155232323
18. อบต.เกาะเกร็ด (ปากเกร็ด)ทำแล้ว5110787878ทำแล้ว 06/06/256053
19. อบต.ขุนศรี (ไทรน้อย)ทำแล้ว6141138135135ทำแล้ว 03/11/25594361000
20. อบต.คลองขวาง (ไทรน้อย)ทำแล้ว6111898989ทำแล้ว 29/11/2559945000
21. อบต.คลองข่อย (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6148115109109ทำแล้ว 29/11/255966310
22. อบต.คลองพระอุดม (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6143147146146ทำแล้ว 15/05/2560102800
23. อบต.ทวีวัฒนา (ไทรน้อย)ทำแล้ว684897546ทำแล้ว 28/11/25591035000
24. อบต.ท่าอิฐ (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6214152146141ทำแล้ว 15/12/255981000
25. อบต.ไทรน้อย (ไทรน้อย)ทำแล้ว6154155157155ทำแล้ว 17/05/2560765000
26. อบต.ไทรใหญ่ (ไทรน้อย)ทำแล้ว6169175171163ทำแล้ว 30/11/2559146000
27. อบต.บางกร่าง (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6134177177177ทำแล้ว 28/11/255992821
28. อบต.บางขนุน (บางกรวย)ทำแล้ว6246244244244ทำแล้ว 23/11/255987000
29. อบต.บางขุนกอง (บางกรวย)ทำแล้ว6313286279282ทำแล้ว 29/11/255994000
30. อบต.บางคูรัด (บางบัวทอง)ทำแล้ว6223213223217ทำแล้ว 15/11/255933117555
31. อบต.บางตะไนย์ (ปากเกร็ด)ทำแล้ว7240237235235ทำแล้ว 24/11/2559610000
32. อบต.บางบัวทอง (บางบัวทอง)ทำแล้ว7136358119117ทำแล้ว 30/11/2559951171101
33. อบต.บางไผ่ (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6128908980ทำแล้ว 30/11/25593784444
34. อบต.บางแม่นาง (บางใหญ่)ทำแล้ว6143684816ทำแล้ว 29/11/255919100833
35. อบต.บางรักน้อย (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว376127129129ทำแล้ว 23/11/255925101000
36. อบต.บางรักพัฒนา (บางบัวทอง)ทำแล้ว6961009190ทำแล้ว 15/12/25591560000
37. อบต.บางรักใหญ่ (บางบัวทอง)ทำแล้ว575504338ทำแล้ว 22/02/256075000
38. อบต.บางสีทอง (บางกรวย)ทำแล้ว681797070ทำแล้ว 29/11/255962000
39. อบต.บางใหญ่ (บางใหญ่)ทำแล้ว6141120120118ทำแล้ว 09/12/255922000
40. อบต.บ้านใหม่ (บางใหญ่)ทำแล้ว6166166166166ทำแล้ว 21/11/255940000
41. อบต.มหาสวัสดิ์ (บางกรวย)ทำแล้ว665484141ทำแล้ว 30/11/255955000
42. อบต.ราษฎร์นิยม (ไทรน้อย)ทำแล้ว694928291ทำแล้ว 14/12/255934000
43. อบต.ละหาร (บางบัวทอง)ทำแล้ว6211185177173ทำแล้ว 29/12/2559115644
44. อบต.ลำโพ (บางบัวทอง)ทำแล้ว6109969393ทำแล้ว 28/11/25595459400
45. อบต.หนองเพรางาย (ไทรน้อย)ทำแล้ว6161165165165ทำแล้ว 14/12/255942644
46. อบต.อ้อมเกร็ด (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6359354351351ทำแล้ว 30/11/25591775111
รวม 46 อปท.462687,3297,1356,7166,592465613,7761609585
ข้อมูล ณ 22/01/2561