รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นนทบุรี ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.นนทบุรี (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6171139137132ทำแล้ว 12/01/2560105149835747
2. เทศบาลนครนนทบุรี (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว3245192184186ทำแล้ว 29/11/255931200122103102
3. เทศบาลนครปากเกร็ด (ปากเกร็ด)ทำแล้ว7176170171164ทำแล้ว 29/11/255932184142142141
4. เทศบาลเมืองบางกรวย (บางกรวย)ทำแล้ว5163150136141ทำแล้ว 28/11/255915112262626
5. เทศบาลเมืองบางคูรัด (บางบัวทอง)ทำแล้ว6223213222217ทำแล้ว 15/11/2559238314141140141
6. เทศบาลเมืองบางบัวทอง (บางบัวทอง)ทำแล้ว4101134134134ทำแล้ว 30/11/25593590775
7. เทศบาลเมืองบางแม่นาง (บางใหญ่)ทำแล้ว6127764216ทำแล้ว 29/11/25594412710410298
8. เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา (บางบัวทอง)ทำแล้ว6931029290ทำแล้ว 15/12/25593064222222
9. เทศบาลเมืองบางศรีเมือง (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6122132130132ทำแล้ว 29/11/25598112777676
10. เทศบาลเมืองพิมลราช (บางบัวทอง)ทำแล้ว6258251254255ทำแล้ว 28/11/2559192515151
11. เทศบาลตำบลไทรน้อย (ไทรน้อย)ทำแล้ว6210213211212ทำแล้ว 14/11/255911102352020
12. เทศบาลตำบลไทรม้า (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6223228218213ทำแล้ว 28/10/255918208162162160
13. เทศบาลตำบลบางพลับ (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6114113111112ทำแล้ว 29/05/25603194565555
14. เทศบาลตำบลบางม่วง (บางใหญ่)ทำแล้ว6167171163152ทำแล้ว 29/11/255985525252
15. เทศบาลตำบลบางเลน (บางใหญ่)ทำแล้ว672757373ทำแล้ว 15/12/2559139156909090
16. เทศบาลตำบลบางสีทอง (บางกรวย)ทำแล้ว680766868ทำแล้ว 29/11/2559262333331
17. เทศบาลตำบลบางใหญ่ (บางใหญ่)ทำแล้ว6134142143136ทำแล้ว 23/11/25593479505050
18. เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง (บางใหญ่)ทำแล้ว6157166137128ทำแล้ว 30/11/25592195564750
19. เทศบาลตำบลปลายบาง (บางกรวย)ทำแล้ว6160162158160ทำแล้ว 24/04/25605389161412
20. เทศบาลตำบลศาลากลาง (บางกรวย)ทำแล้ว6188180173169ทำแล้ว 15/11/255923119958788
21. เทศบาลตำบลเสาธงหิน (บางใหญ่)ทำแล้ว6137133131136ทำแล้ว 31/10/255965179105105105
22. อบต.เกาะเกร็ด (ปากเกร็ด)ทำแล้ว5109787878ทำแล้ว 06/06/25606668361815
23. อบต.ขุนศรี (ไทรน้อย)ทำแล้ว6127134117127ทำแล้ว 03/11/25593256343331
24. อบต.คลองขวาง (ไทรน้อย)ทำแล้ว6111898989ทำแล้ว 29/11/25592346222120
25. อบต.คลองข่อย (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6143120109109ทำแล้ว 29/11/25592582443433
26. อบต.คลองพระอุดม (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6143147146146ทำแล้ว 15/05/2560102877
27. อบต.ทวีวัฒนา (ไทรน้อย)ทำแล้ว684897546ทำแล้ว 28/11/25591338232322
28. อบต.ท่าอิฐ (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6148177160146ทำแล้ว 15/12/2559692232322
29. อบต.ไทรน้อย (ไทรน้อย)ทำแล้ว6154155157155ทำแล้ว 17/05/256029651122
30. อบต.ไทรใหญ่ (ไทรน้อย)ทำแล้ว6169175171163ทำแล้ว 30/11/255948175181817
31. อบต.บางกร่าง (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6127183178177ทำแล้ว 28/11/25593394302824
32. อบต.บางขนุน (บางกรวย)ทำแล้ว6246244244244ทำแล้ว 23/11/25592588333
33. อบต.บางขุนกอง (บางกรวย)ทำแล้ว6313286279282ทำแล้ว 29/11/255994656
34. อบต.บางตะไนย์ (ปากเกร็ด)ทำแล้ว7238237235235ทำแล้ว 24/11/25598457444
35. อบต.บางบัวทอง (บางบัวทอง)ทำแล้ว7136358119117ทำแล้ว 30/11/2559129123454445
36. อบต.บางไผ่ (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว690908980ทำแล้ว 30/11/25594077414037
37. อบต.บางรักน้อย (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว375127129129ทำแล้ว 23/11/25592599615148
38. อบต.บางรักใหญ่ (บางบัวทอง)ทำแล้ว576514438ทำแล้ว 22/02/256075211
39. อบต.บางใหญ่ (บางใหญ่)ทำแล้ว6136118119116ทำแล้ว 09/12/255913104916466
40. อบต.บ้านใหม่ (บางใหญ่)ทำแล้ว6166166166166ทำแล้ว 21/11/255926102443
41. อบต.มหาสวัสดิ์ (บางกรวย)ทำแล้ว665484141ทำแล้ว 30/11/25592881363534
42. อบต.ราษฎร์นิยม (ไทรน้อย)ทำแล้ว694928291ทำแล้ว 14/12/2559139121210
43. อบต.ละหาร (บางบัวทอง)ทำแล้ว6145246179173ทำแล้ว 29/12/255928122906766
44. อบต.ลำโพ (บางบัวทอง)ทำแล้ว6104999393ทำแล้ว 28/11/25596986242119
45. อบต.หนองเพรางาย (ไทรน้อย)ทำแล้ว6161165165165ทำแล้ว 14/12/25591742111111
46. อบต.อ้อมเกร็ด (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6359354351351ทำแล้ว 30/11/25591776323232
รวม 46 อปท.462687,0407,2466,7036,583461,7134,7952,2362,0422,000
ข้อมูล ณ 07/08/2563