รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สมุทรปราการ ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.สมุทรปราการ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว549484847ทำแล้ว 29/05/256096118373737
2. เทศบาลนครสมุทรปราการ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว533363330ทำแล้ว 20/06/2561141132474543
3. เทศบาลเมืองบางแก้ว (บางพลี)ทำแล้ว6166160159156ทำแล้ว 29/12/25595135333
4. เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว596989595ทำแล้ว 31/10/25592798605956
5. เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (พระประแดง)ทำแล้ว5167142139132ทำแล้ว 29/12/25599918110610098
6. เทศบาลเมืองพระประแดง (พระประแดง)ทำแล้ว6152152152152ทำแล้ว 22/12/255971444443
7. เทศบาลเมืองแพรกษา (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว564444544ทำแล้ว 03/11/25593552111110
8. เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5218180172166ทำแล้ว 01/11/255948100393937
9. เทศบาลเมืองลัดหลวง (พระประแดง)ทำแล้ว689757675ทำแล้ว 29/11/25591890271913
10. เทศบาลตำบลคลองด่าน (บางบ่อ)ทำแล้ว6159163163162ทำแล้ว 09/11/2559158101211514
11. เทศบาลตำบลคลองสวน (บางบ่อ)ทำแล้ว681666260ทำแล้ว 30/11/25591958444240
12. เทศบาลตำบลด่านสำโรง (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5120857680ทำแล้ว 08/11/255925112666464
13. เทศบาลตำบลเทพารักษ์ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว8110969481ทำแล้ว 14/02/256059211913
14. เทศบาลตำบลบางบ่อ (บางบ่อ)ทำแล้ว576636261ทำแล้ว 30/05/2559957343434
15. เทศบาลตำบลบางปู (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว68612310599ทำแล้ว 09/12/25591791221058680
16. เทศบาลตำบลบางพลี (บางพลี)ทำแล้ว5229201196197ทำแล้ว 30/11/25593476555
17. เทศบาลตำบลบางพลีน้อย (บางบ่อ)ทำแล้ว6133122122117ทำแล้ว 31/10/25593465666
18. เทศบาลตำบลบางเมือง (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว524014112296ทำแล้ว 16/11/25591771075856
19. เทศบาลตำบลบางเสาธง (บางเสาธง)ทำแล้ว6112114113113ทำแล้ว 29/04/256080474645
20. เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว6122988083ทำแล้ว 23/06/25601742151414
21. เทศบาลตำบลแพรกษา (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5134169152152ทำแล้ว 17/05/25604864393936
22. เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5192188188188ทำแล้ว 30/03/2560391585858
23. เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว5164163153147ทำแล้ว 30/11/255975121383533
24. อบต.คลองด่าน (บางบ่อ)ทำแล้ว5190161148145ทำแล้ว 30/11/2559146158505047
25. อบต.คลองนิยมยาตรา (บางบ่อ)ทำแล้ว5122113112108ทำแล้ว 15/11/25594071383733
26. อบต.ทรงคนอง (พระประแดง)ทำแล้ว6135126116107ทำแล้ว 31/10/255915511397
27. อบต.นาเกลือ (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว6122188218218ทำแล้ว 17/11/2559178666360
28. อบต.ในคลองบางปลากด (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว5279235208200ทำแล้ว 30/11/2559451302863
29. อบต.บางกระสอบ (พระประแดง)ทำแล้ว590897877ทำแล้ว 29/11/2559638292929
30. อบต.บางกอบัว (พระประแดง)ทำแล้ว648902621ทำแล้ว 28/11/25592528181818
31. อบต.บางกะเจ้า (พระประแดง)ทำแล้ว6411148864ทำแล้ว 03/11/2559443373737
32. อบต.บางโฉลง (บางพลี)ทำแล้ว3201151128148ทำแล้ว 15/11/2559189189116112112
33. อบต.บางด้วน (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว8821019795ทำแล้ว 07/11/25592861322
34. อบต.บางน้ำผึ้ง (พระประแดง)ทำแล้ว688737476ทำแล้ว 28/12/255988151515
35. อบต.บางบ่อ (บางบ่อ)ทำแล้ว6196118115115ทำแล้ว 31/10/2559475494442
36. อบต.บางปลา (บางพลี)ทำแล้ว31171459089ทำแล้ว 14/12/255935108484847
37. อบต.บางโปรง (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว475828082ทำแล้ว 07/11/25591956494949
38. อบต.บางพลีใหญ่ (บางพลี)ทำแล้ว6206236194226ทำแล้ว 30/11/255915205123123122
39. อบต.บางเพรียง (บางบ่อ)ทำแล้ว6545588556565ทำแล้ว 31/10/2559193131502222
40. อบต.บางยอ (พระประแดง)ทำแล้ว6163127127127ทำแล้ว 23/12/2559985222220
41. อบต.บางเสาธง (บางเสาธง)ทำแล้ว6323355237217ทำแล้ว 08/05/256141351811
42. อบต.บ้านคลองสวน (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว5254188176153ทำแล้ว 28/11/255912366141414
43. อบต.บ้านระกาศ (บางบ่อ)ทำแล้ว6109978380ทำแล้ว 28/10/255921108262322
44. อบต.เปร็ง (บางบ่อ)ทำแล้ว5168169117102ทำแล้ว 15/11/25591966232321
45. อบต.ราชาเทวะ (บางพลี)ทำแล้ว61431068682ทำแล้ว 30/11/255993187948479
46. อบต.ศีรษะจรเข้น้อย (บางเสาธง)ทำแล้ว6116120116149ทำแล้ว 25/11/25595281383629
47. อบต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ (บางเสาธง)ทำแล้ว6159127102102ทำแล้ว 03/04/256015113413937
48. อบต.หนองปรือ (บางพลี)ทำแล้ว620210910495ทำแล้ว 31/10/25599563212119
49. อบต.แหลมฟ้าผ่า (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว582776266ทำแล้ว 22/11/25592632141414
รวม 49 อปท.492707,2486,8126,1456,042492,3384,5482,0231,8191,739
ข้อมูล ณ 06/08/2563