รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สมุทรปราการ ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.สมุทรปราการ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว549484847ทำแล้ว 29/05/256095104202020
2. เทศบาลนครสมุทรปราการ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว533363330ทำแล้ว 31/10/2559136127171615
3. เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว594989895ทำแล้ว 31/10/25591379302818
4. เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (พระประแดง)ทำแล้ว5167143138132ทำแล้ว 29/12/255963183736863
5. เทศบาลเมืองพระประแดง (พระประแดง)ทำแล้ว6152152152152ทำแล้ว 22/12/25597129133
6. เทศบาลเมืองลัดหลวง (พระประแดง)ทำแล้ว689757675ทำแล้ว 14/06/2560129018115
7. เทศบาลตำบลคลองด่าน (บางบ่อ)ทำแล้ว6160163163162ทำแล้ว 09/11/2559679515109
8. เทศบาลตำบลคลองสวน (บางบ่อ)ทำแล้ว681666260ทำแล้ว 30/11/25594613128
9. เทศบาลตำบลด่านสำโรง (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5126847879ทำแล้ว 08/11/255923114333
10. เทศบาลตำบลบางบ่อ (บางบ่อ)ทำแล้ว576636261ทำแล้ว 30/05/255950151515
11. เทศบาลตำบลบางปู (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว6100121106100ทำแล้ว 09/12/25591671341111
12. เทศบาลตำบลบางพลี (บางพลี)ทำแล้ว5229201196197ทำแล้ว 30/11/25593076555
13. เทศบาลตำบลบางพลีน้อย (บางบ่อ)ทำแล้ว6134122122117ทำแล้ว 31/10/2559266666
14. เทศบาลตำบลบางเมือง (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว523914212296ทำแล้ว 16/11/25593117625118
15. เทศบาลตำบลบางเสาธง (บางเสาธง)ทำแล้ว6112114113113ทำแล้ว 29/04/256078242424
16. เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว6122988083ทำแล้ว 23/06/2560342333
17. เทศบาลตำบลแพรกษา (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5152152152151ทำแล้ว 17/05/256039823075
18. เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5192188188188ทำแล้ว 30/03/256088121212
19. เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว5169160154147ทำแล้ว 30/11/255929115201717
20. อบต.คลองด่าน (บางบ่อ)ทำแล้ว5193159147145ทำแล้ว 30/11/2559109118877
21. อบต.คลองนิยมยาตรา (บางบ่อ)ทำแล้ว5122113112108ทำแล้ว 15/11/25592271171311
22. อบต.ทรงคนอง (พระประแดง)ทำแล้ว6135126116107ทำแล้ว 31/10/255915511366
23. อบต.เทพารักษ์ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว8110969481ทำแล้ว 14/02/256054532
24. อบต.นาเกลือ (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว6130218218218ทำแล้ว 17/11/2559158222222
25. อบต.ในคลองบางปลากด (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว5281235212203ทำแล้ว 30/11/2559221172431
26. อบต.บางกระสอบ (พระประแดง)ทำแล้ว590907978ทำแล้ว 29/11/25593311322
27. อบต.บางกอบัว (พระประแดง)ทำแล้ว6102332624ทำแล้ว 28/11/25592544886
28. อบต.บางกะเจ้า (พระประแดง)ทำแล้ว687897064ทำแล้ว 03/11/2559761222
29. อบต.บางแก้ว (บางพลี)ทำแล้ว6171160158156ทำแล้ว 29/12/25593035111
30. อบต.บางโฉลง (บางพลี)ทำแล้ว3202150128148ทำแล้ว 15/11/2559178188474436
31. อบต.บางด้วน (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว8821019795ทำแล้ว 07/11/25592135322
32. อบต.บางน้ำผึ้ง (พระประแดง)ทำแล้ว688737476ทำแล้ว 28/12/255988666
33. อบต.บางบ่อ (บางบ่อ)ทำแล้ว6196118115115ทำแล้ว 31/10/2559175222222
34. อบต.บางปลา (บางพลี)ทำแล้ว31201459089ทำแล้ว 14/12/255926102101010
35. อบต.บางโปรง (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว475828082ทำแล้ว 07/11/2559195631114
36. อบต.บางพลีใหญ่ (บางพลี)ทำแล้ว6205237194226ทำแล้ว 30/11/25598199888783
37. อบต.บางเพรียง (บางบ่อ)ทำแล้ว6583575556540ทำแล้ว 31/10/25591421442700
38. อบต.บางยอ (พระประแดง)ทำแล้ว6163127127127ทำแล้ว 23/12/255985212119
39. อบต.บางเสาธง (บางเสาธง)ทำแล้ว6325247229208ทำแล้ว 08/05/2560135511
40. อบต.บ้านคลองสวน (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว5254188176153ทำแล้ว 28/11/25593866111111
41. อบต.บ้านระกาศ (บางบ่อ)ทำแล้ว6109978380ทำแล้ว 28/10/255921108533
42. อบต.เปร็ง (บางบ่อ)ทำแล้ว5174163117102ทำแล้ว 15/11/25591067666
43. อบต.แพรกษา (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว564444544ทำแล้ว 03/11/255935361086
44. อบต.แพรกษาใหม่ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5218180172166ทำแล้ว 01/11/25594595121212
45. อบต.ราชาเทวะ (บางพลี)ทำแล้ว61441048882ทำแล้ว 30/11/255973173515050
46. อบต.ศีรษะจรเข้น้อย (บางเสาธง)ทำแล้ว6116120116149ทำแล้ว 25/11/25593777292921
47. อบต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ (บางเสาธง)ทำแล้ว6169114106102ทำแล้ว 03/04/2560118262626
48. อบต.หนองปรือ (บางพลี)ทำแล้ว620210910495ทำแล้ว 31/10/25598359212119
49. อบต.แหลมฟ้าผ่า (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว582776266ทำแล้ว 22/11/25592629666
รวม 49 อปท.492707,4686,5966,1346,014491,7074,391919725643
ข้อมูล ณ 18/06/2561