รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สมุทรปราการ ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.สมุทรปราการ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว549484847ทำแล้ว 29/05/256095104202020
2. เทศบาลนครสมุทรปราการ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว533363330ทำแล้ว 31/10/2559136127171615
3. เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว594989895ทำแล้ว 31/10/25592579423827
4. เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (พระประแดง)ทำแล้ว5167142139132ทำแล้ว 29/12/255987181757268
5. เทศบาลเมืองพระประแดง (พระประแดง)ทำแล้ว6152152152152ทำแล้ว 22/12/25597139133
6. เทศบาลเมืองลัดหลวง (พระประแดง)ทำแล้ว689757675ทำแล้ว 14/06/2560119018115
7. เทศบาลตำบลคลองด่าน (บางบ่อ)ทำแล้ว6159163163162ทำแล้ว 09/11/255913595211514
8. เทศบาลตำบลคลองสวน (บางบ่อ)ทำแล้ว681666260ทำแล้ว 30/11/255946202018
9. เทศบาลตำบลด่านสำโรง (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5125857879ทำแล้ว 08/11/255923114888
10. เทศบาลตำบลบางบ่อ (บางบ่อ)ทำแล้ว576636261ทำแล้ว 30/05/2559950191919
11. เทศบาลตำบลบางปู (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว6100121106100ทำแล้ว 09/12/25591671341111
12. เทศบาลตำบลบางพลี (บางพลี)ทำแล้ว5229201196197ทำแล้ว 30/11/25593076555
13. เทศบาลตำบลบางพลีน้อย (บางบ่อ)ทำแล้ว6133122122117ทำแล้ว 31/10/25593465666
14. เทศบาลตำบลบางเมือง (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว523914212296ทำแล้ว 16/11/2559199176483736
15. เทศบาลตำบลบางเสาธง (บางเสาธง)ทำแล้ว6112114113113ทำแล้ว 29/04/256078282722
16. เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว6122988083ทำแล้ว 23/06/25601042333
17. เทศบาลตำบลแพรกษา (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5152152152151ทำแล้ว 17/05/256047823075
18. เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5192188188188ทำแล้ว 30/03/2560488121212
19. เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว5169160154147ทำแล้ว 30/11/255929115271817
20. อบต.คลองด่าน (บางบ่อ)ทำแล้ว5193159147145ทำแล้ว 30/11/2559148158888
21. อบต.คลองนิยมยาตรา (บางบ่อ)ทำแล้ว5122113112108ทำแล้ว 15/11/25593971191411
22. อบต.ทรงคนอง (พระประแดง)ทำแล้ว6135126116107ทำแล้ว 31/10/255915511397
23. อบต.เทพารักษ์ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว8110969481ทำแล้ว 14/02/256054832
24. อบต.นาเกลือ (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว6130218218218ทำแล้ว 17/11/2559158222222
25. อบต.ในคลองบางปลากด (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว5281235212203ทำแล้ว 30/11/2559221172431
26. อบต.บางกระสอบ (พระประแดง)ทำแล้ว590907978ทำแล้ว 29/11/25593311322
27. อบต.บางกอบัว (พระประแดง)ทำแล้ว648902621ทำแล้ว 28/11/25592528333
28. อบต.บางกะเจ้า (พระประแดง)ทำแล้ว687897064ทำแล้ว 03/11/2559761222
29. อบต.บางแก้ว (บางพลี)ทำแล้ว6171155158156ทำแล้ว 29/12/25594535111
30. อบต.บางโฉลง (บางพลี)ทำแล้ว3202150128148ทำแล้ว 15/11/2559188188888271
31. อบต.บางด้วน (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว8821019795ทำแล้ว 07/11/25592135322
32. อบต.บางน้ำผึ้ง (พระประแดง)ทำแล้ว688737476ทำแล้ว 28/12/255988666
33. อบต.บางบ่อ (บางบ่อ)ทำแล้ว6196118115115ทำแล้ว 31/10/2559175403333
34. อบต.บางปลา (บางพลี)ทำแล้ว31201459089ทำแล้ว 14/12/255934107231817
35. อบต.บางโปรง (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว475828082ทำแล้ว 07/11/2559195640114
36. อบต.บางพลีใหญ่ (บางพลี)ทำแล้ว6206236194226ทำแล้ว 30/11/255915199958737
37. อบต.บางเพรียง (บางบ่อ)ทำแล้ว6545588556565ทำแล้ว 31/10/2559145122222222
38. อบต.บางยอ (พระประแดง)ทำแล้ว6163127127127ทำแล้ว 23/12/2559185222220
39. อบต.บางเสาธง (บางเสาธง)ทำแล้ว6325292229208 ยังไม่อนุมัติ 135511
40. อบต.บ้านคลองสวน (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว5254188176153ทำแล้ว 28/11/25593866141414
41. อบต.บ้านระกาศ (บางบ่อ)ทำแล้ว6109978380ทำแล้ว 28/10/2559211081166
42. อบต.เปร็ง (บางบ่อ)ทำแล้ว5174163117102ทำแล้ว 15/11/25591067666
43. อบต.แพรกษา (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว564444544ทำแล้ว 03/11/25593552111110
44. อบต.แพรกษาใหม่ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5218180172166ทำแล้ว 01/11/25594595121212
45. อบต.ราชาเทวะ (บางพลี)ทำแล้ว61441048882ทำแล้ว 30/11/255973173846659
46. อบต.ศีรษะจรเข้น้อย (บางเสาธง)ทำแล้ว6116120116149ทำแล้ว 25/11/25594077353120
47. อบต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ (บางเสาธง)ทำแล้ว6168114106102ทำแล้ว 03/04/2560117343434
48. อบต.หนองปรือ (บางพลี)ทำแล้ว620210910495ทำแล้ว 31/10/25598463212119
49. อบต.แหลมฟ้าผ่า (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว582776266ทำแล้ว 22/11/25592630888
รวม 49 อปท.492707,3736,7056,1356,036482,1424,4151,142908764
ข้อมูล ณ 19/08/2561