รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สมุทรปราการ ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.สมุทรปราการ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว549484847ทำแล้ว 29/05/25608499000
2. เทศบาลนครสมุทรปราการ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว533363330ทำแล้ว 31/10/2559134119000
3. เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว594222ทำแล้ว 31/10/2559137910106
4. เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (พระประแดง)ทำแล้ว5167143138132ทำแล้ว 29/12/255963183000
5. เทศบาลเมืองพระประแดง (พระประแดง)ทำแล้ว6152152152152ทำแล้ว 22/12/255970555
6. เทศบาลเมืองลัดหลวง (พระประแดง)ทำแล้ว689757675ทำแล้ว 14/06/25601190000
7. เทศบาลตำบลคลองด่าน (บางบ่อ)ทำแล้ว6161163163162ทำแล้ว 09/11/25596793111
8. เทศบาลตำบลคลองสวน (บางบ่อ)ทำแล้ว681666260ทำแล้ว 30/11/255946320
9. เทศบาลตำบลด่านสำโรง (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5126847879ทำแล้ว 08/11/255923113000
10. เทศบาลตำบลบางบ่อ (บางบ่อ)ทำแล้ว576636261ทำแล้ว 30/05/255948666
11. เทศบาลตำบลบางปู (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว6100121106100ทำแล้ว 09/12/2559167134000
12. เทศบาลตำบลบางพลี (บางพลี)ทำแล้ว5229201196197ทำแล้ว 30/11/255971000
13. เทศบาลตำบลบางพลีน้อย (บางบ่อ)ทำแล้ว6130123124118ทำแล้ว 31/10/255958000
14. เทศบาลตำบลบางเมือง (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว526413510496ทำแล้ว 16/11/2559177000
15. เทศบาลตำบลบางเสาธง (บางเสาธง)ทำแล้ว6112114113113ทำแล้ว 29/04/2560178999
16. เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว6122988083ทำแล้ว 23/06/2560141000
17. เทศบาลตำบลแพรกษา (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5152152152151ทำแล้ว 17/05/25603982500
18. เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5192188188188ทำแล้ว 30/03/256088000
19. เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว5169160154147ทำแล้ว 30/11/255929115000
20. อบต.คลองด่าน (บางบ่อ)ทำแล้ว5193159147145ทำแล้ว 30/11/255979117000
21. อบต.คลองนิยมยาตรา (บางบ่อ)ทำแล้ว5120114113108ทำแล้ว 15/11/255947117108
22. อบต.ทรงคนอง (พระประแดง)ทำแล้ว6160160160160ทำแล้ว 31/10/255952000
23. อบต.เทพารักษ์ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว8110969481ทำแล้ว 14/02/256054000
24. อบต.นาเกลือ (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว6189218218218ทำแล้ว 17/11/255957111
25. อบต.ในคลองบางปลากด (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว5287231210203ทำแล้ว 30/11/255922117000
26. อบต.บางกระสอบ (พระประแดง)ทำแล้ว590917978ทำแล้ว 29/11/255920000
27. อบต.บางกอบัว (พระประแดง)ทำแล้ว6102332624ทำแล้ว 28/11/25592544000
28. อบต.บางกะเจ้า (พระประแดง)ทำแล้ว687897064ทำแล้ว 03/11/255959000
29. อบต.บางแก้ว (บางพลี)ทำแล้ว6182160158156ทำแล้ว 29/12/2559
30. อบต.บางโฉลง (บางพลี)ทำแล้ว3202150128148ทำแล้ว 15/11/2559112107000
31. อบต.บางด้วน (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว8821019795ทำแล้ว 07/11/25592134000
32. อบต.บางน้ำผึ้ง (พระประแดง)ทำแล้ว688737476ทำแล้ว 28/12/255988000
33. อบต.บางบ่อ (บางบ่อ)ทำแล้ว6196118115115ทำแล้ว 31/10/2559175000
34. อบต.บางปลา (บางพลี)ทำแล้ว31201459089ทำแล้ว 14/12/25591389000
35. อบต.บางโปรง (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว478818080ทำแล้ว 07/11/2559158610
36. อบต.บางพลีใหญ่ (บางพลี)ทำแล้ว6205238194226ทำแล้ว 30/11/2559779000
37. อบต.บางเพรียง (บางบ่อ)ทำแล้ว6579576558541ทำแล้ว 31/10/255945122000
38. อบต.บางยอ (พระประแดง)ทำแล้ว6163127127127ทำแล้ว 23/12/255985000
39. อบต.บางเสาธง (บางเสาธง)ทำแล้ว6325247229208ทำแล้ว 08/05/256087000
40. อบต.บ้านคลองสวน (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว5252188178153ทำแล้ว 28/11/25592066200
41. อบต.บ้านระกาศ (บางบ่อ)ทำแล้ว6109998378ทำแล้ว 28/10/255922108000
42. อบต.เปร็ง (บางบ่อ)ทำแล้ว5174163117102ทำแล้ว 15/11/25591066000
43. อบต.แพรกษา (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว564444544ทำแล้ว 03/11/25596000
44. อบต.แพรกษาใหม่ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5218180172166ทำแล้ว 01/11/25592470000
45. อบต.ราชาเทวะ (บางพลี)ทำแล้ว61441048882ทำแล้ว 30/11/255973173232323
46. อบต.ศีรษะจรเข้น้อย (บางเสาธง)ทำแล้ว6116119116150ทำแล้ว 25/11/2559197411119
47. อบต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ (บางเสาธง)ทำแล้ว6169114106102ทำแล้ว 03/04/256011810107
48. อบต.หนองปรือ (บางพลี)ทำแล้ว620210910495ทำแล้ว 31/10/25596220000
49. อบต.แหลมฟ้าผ่า (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว583776266ทำแล้ว 22/11/25592627000
รวม 49 อปท.492707,5876,5286,0695,973491,2183,9271098975
ข้อมูล ณ 23/01/2561