รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สมุทรปราการ ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.สมุทรปราการ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว549484847ทำแล้ว 29/05/256096112202020
2. เทศบาลนครสมุทรปราการ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว533363330ทำแล้ว 20/06/2561141132474543
3. เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว596989595ทำแล้ว 31/10/25592798605956
4. เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (พระประแดง)ทำแล้ว5167142139132ทำแล้ว 29/12/255999181757268
5. เทศบาลเมืองพระประแดง (พระประแดง)ทำแล้ว6152152152152ทำแล้ว 22/12/255971444443
6. เทศบาลเมืองลัดหลวง (พระประแดง)ทำแล้ว689757675ทำแล้ว 14/06/2560119021115
7. เทศบาลตำบลคลองด่าน (บางบ่อ)ทำแล้ว6159163163162ทำแล้ว 09/11/255915895211514
8. เทศบาลตำบลคลองสวน (บางบ่อ)ทำแล้ว681666260ทำแล้ว 30/11/255946252523
9. เทศบาลตำบลด่านสำโรง (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5120877780ทำแล้ว 08/11/255927113131111
10. เทศบาลตำบลบางบ่อ (บางบ่อ)ทำแล้ว576636261ทำแล้ว 30/05/2559957343434
11. เทศบาลตำบลบางปู (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว69812410599ทำแล้ว 09/12/25591901371111
12. เทศบาลตำบลบางพลี (บางพลี)ทำแล้ว5229201196197ทำแล้ว 30/11/25593476555
13. เทศบาลตำบลบางพลีน้อย (บางบ่อ)ทำแล้ว6133122122117ทำแล้ว 31/10/25593465666
14. เทศบาลตำบลบางเมือง (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว523914212296ทำแล้ว 16/11/2559199176695856
15. เทศบาลตำบลบางเสาธง (บางเสาธง)ทำแล้ว6112114113113ทำแล้ว 29/04/256078434343
16. เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว6122988083ทำแล้ว 23/06/25601742333
17. เทศบาลตำบลแพรกษา (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5134169152152ทำแล้ว 17/05/256048643985
18. เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5192188188188ทำแล้ว 30/03/2560488404040
19. เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว5169160154147ทำแล้ว 30/11/255929115311817
20. อบต.คลองด่าน (บางบ่อ)ทำแล้ว5192161146145ทำแล้ว 30/11/2559148158504846
21. อบต.คลองนิยมยาตรา (บางบ่อ)ทำแล้ว5122113112108ทำแล้ว 15/11/25594071383733
22. อบต.ทรงคนอง (พระประแดง)ทำแล้ว6135126116107ทำแล้ว 31/10/255915511397
23. อบต.เทพารักษ์ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว8110969481ทำแล้ว 14/02/256059191918
24. อบต.นาเกลือ (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว6122188218218ทำแล้ว 17/11/2559173222222
25. อบต.ในคลองบางปลากด (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว5284232208200ทำแล้ว 30/11/2559451302863
26. อบต.บางกระสอบ (พระประแดง)ทำแล้ว590897877ทำแล้ว 29/11/2559537282828
27. อบต.บางกอบัว (พระประแดง)ทำแล้ว648902621ทำแล้ว 28/11/25592528333
28. อบต.บางกะเจ้า (พระประแดง)ทำแล้ว687897064ทำแล้ว 03/11/2559761222
29. อบต.บางแก้ว (บางพลี)ทำแล้ว6166160159156ทำแล้ว 29/12/25595134111
30. อบต.บางโฉลง (บางพลี)ทำแล้ว3201151128148ทำแล้ว 15/11/2559189188969170
31. อบต.บางด้วน (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว8821019795ทำแล้ว 07/11/25592135322
32. อบต.บางน้ำผึ้ง (พระประแดง)ทำแล้ว688737476ทำแล้ว 28/12/255988151515
33. อบต.บางบ่อ (บางบ่อ)ทำแล้ว6196118115115ทำแล้ว 31/10/2559175494442
34. อบต.บางปลา (บางพลี)ทำแล้ว31201459089ทำแล้ว 14/12/255936112313130
35. อบต.บางโปรง (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว475828082ทำแล้ว 07/11/25591956454335
36. อบต.บางพลีใหญ่ (บางพลี)ทำแล้ว6206236194226ทำแล้ว 30/11/255915205123123123
37. อบต.บางเพรียง (บางบ่อ)ทำแล้ว6545588556565ทำแล้ว 31/10/2559193131282222
38. อบต.บางยอ (พระประแดง)ทำแล้ว6163127127127ทำแล้ว 23/12/2559285222220
39. อบต.บางเสาธง (บางเสาธง)ทำแล้ว6327352237216ทำแล้ว 08/05/25611351811
40. อบต.บ้านคลองสวน (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว5254188176153ทำแล้ว 28/11/255912366141414
41. อบต.บ้านระกาศ (บางบ่อ)ทำแล้ว6109978380ทำแล้ว 28/10/2559211081166
42. อบต.เปร็ง (บางบ่อ)ทำแล้ว5168169117102ทำแล้ว 15/11/25591966666
43. อบต.แพรกษา (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว564444544ทำแล้ว 03/11/25593552111110
44. อบต.แพรกษาใหม่ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5218180172166ทำแล้ว 01/11/25594494121212
45. อบต.ราชาเทวะ (บางพลี)ทำแล้ว61431068682ทำแล้ว 30/11/255993187938479
46. อบต.ศีรษะจรเข้น้อย (บางเสาธง)ทำแล้ว6116120116149ทำแล้ว 25/11/25595281383629
47. อบต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ (บางเสาธง)ทำแล้ว6159127102102ทำแล้ว 03/04/256015113413937
48. อบต.หนองปรือ (บางพลี)ทำแล้ว620210910495ทำแล้ว 31/10/25599663212119
49. อบต.แหลมฟ้าผ่า (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว582776266ทำแล้ว 22/11/25592632141414
รวม 49 อปท.492707,3246,7826,1276,041492,4604,5101,5021,3301,242
ข้อมูล ณ 15/10/2561