รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นราธิวาส ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.นราธิวาส (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว73336465ทำแล้ว 30/05/25592110686867
2. เทศบาลเมืองตากใบ (ตากใบ)ทำแล้ว7172317165ทำแล้ว 31/05/2559172323232
3. เทศบาลเมืองนราธิวาส (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว730111583ทำแล้ว 27/05/25598120676767
4. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (สุไหงโก-ลก)ทำแล้ว7191164125ทำแล้ว 31/05/255955221177175173
5. เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7449581401ทำแล้ว 30/06/25593105767572
6. เทศบาลตำบลต้นไทร (บาเจาะ)ทำแล้ว7194150148ทำแล้ว 30/06/2559379575753
7. เทศบาลตำบลตันหยงมัส (ระแงะ)ทำแล้ว7333338338ทำแล้ว 30/05/255970146636362
8. เทศบาลตำบลบาเจาะ (บาเจาะ)ทำแล้ว73314236ทำแล้ว 31/05/255991333232
9. เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา (แว้ง)ทำแล้ว7229229229ทำแล้ว 31/05/2559595666666
10. เทศบาลตำบลปะลุรู (สุไหงปาดี)ทำแล้ว7191180197ทำแล้ว 31/05/25592390414135
11. เทศบาลตำบลปาเสมัส (สุไหงโก-ลก)ทำแล้ว7137138105ทำแล้ว 30/05/255977111656461
12. เทศบาลตำบลมะรือโบตก (ระแงะ)ทำแล้ว82449793ทำแล้ว 31/05/2559991699
13. เทศบาลตำบลยี่งอ (ยี่งอ)ทำแล้ว7113100100ทำแล้ว 15/06/2559338212020
14. เทศบาลตำบลรือเสาะ (รือเสาะ)ทำแล้ว7172158156ทำแล้ว 30/05/25593118311
15. เทศบาลตำบลแว้ง (แว้ง)ทำแล้ว7110108108ทำแล้ว 30/09/25591476444340
16. เทศบาลตำบลศรีสาคร (ศรีสาคร)ทำแล้ว799174162ทำแล้ว 31/05/255940555
17. เทศบาลตำบลสุคิริน (สุคิริน)ทำแล้ว7148125119ทำแล้ว 31/05/2559659373434
18. อบต.กะลุวอ (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว794112108ทำแล้ว 09/06/255955303030
19. อบต.กายูคละ (แว้ง)ทำแล้ว8200204274ทำแล้ว 30/05/2559124464546
20. อบต.กาเยาะมาตี (บาเจาะ)ทำแล้ว71117772ทำแล้ว 30/05/2559556777
21. อบต.กาลิซา (ระแงะ)ทำแล้ว7139143143ทำแล้ว 13/05/255983442727
22. อบต.กาวะ (สุไหงปาดี)ทำแล้ว71038559ทำแล้ว 31/05/25592168423838
23. อบต.กาหลง (ศรีสาคร)ทำแล้ว7140132123ทำแล้ว 15/06/255956191919
24. อบต.เกาะสะท้อน (ตากใบ)ทำแล้ว7133128127ทำแล้ว 26/05/2559790807380
25. อบต.เกียร์ (สุคิริน)ทำแล้ว8210197196ทำแล้ว 27/05/2559198757474
26. อบต.โคกเคียน (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7293188174ทำแล้ว 31/05/2559104373736
27. อบต.โคกสะตอ (รือเสาะ)ทำแล้ว7352223184ทำแล้ว 29/06/255939744
28. อบต.ฆอเลาะ (แว้ง)ทำแล้ว71958983ทำแล้ว 24/06/2559147181414
29. อบต.โฆษิต (ตากใบ)ทำแล้ว7200243244ทำแล้ว 30/05/2559130474140
30. อบต.จวบ (เจาะไอร้อง)ทำแล้ว7259265265ทำแล้ว 12/05/255990474646
31. อบต.จอเบาะ (ยี่งอ)ทำแล้ว7309291172ทำแล้ว 15/06/255918988
32. อบต.จะแนะ (จะแนะ)ทำแล้ว7165167158ทำแล้ว 30/06/2559322533
33. อบต.เฉลิม (ระแงะ)ทำแล้ว714111496ทำแล้ว 24/05/255942411
34. อบต.ช้างเผือก (จะแนะ)ทำแล้ว7390390389ทำแล้ว 29/06/2559450555
35. อบต.เชิงคีรี (ศรีสาคร)ทำแล้ว71247150ทำแล้ว 30/05/255950111110
36. อบต.ซากอ (ศรีสาคร)ทำแล้ว7196158151ทำแล้ว 02/06/255951353534
37. อบต.ดุซงญอ (จะแนะ)ทำแล้ว7151164141ทำแล้ว 30/05/2559281522
38. อบต.ตะปอเยาะ (ยี่งอ)ทำแล้ว7868463ทำแล้ว 30/06/255977422
39. อบต.ตะมะยูง (ศรีสาคร)ทำแล้ว7321161142ทำแล้ว 30/05/255972181817
40. อบต.ตันหยงมัส (ระแงะ)ทำแล้ว7256257226ทำแล้ว 26/05/255997413126
41. อบต.ตันหยงลิมอ (ระแงะ)ทำแล้ว7120119119ทำแล้ว 30/05/2559185595654
42. อบต.โต๊ะเด็ง (สุไหงปาดี)ทำแล้ว5133137128ทำแล้ว 30/05/25591591616161
43. อบต.นานาค (ตากใบ)ทำแล้ว7127110108ทำแล้ว 31/05/255991595959
44. อบต.บองอ (ระแงะ)ทำแล้ว7199253252ทำแล้ว 02/06/2559257403535
45. อบต.บางขุนทอง (ตากใบ)ทำแล้ว7130161161ทำแล้ว 31/05/2559193595959
46. อบต.บางปอ (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7164318217ทำแล้ว 31/05/2559461555551
47. อบต.บาเจาะ (บาเจาะ)ทำแล้ว7180180180ทำแล้ว 30/05/2559733132
48. อบต.บาตง (รือเสาะ)ทำแล้ว7260176204ทำแล้ว 31/05/255987181717
49. อบต.บาเระใต้ (บาเจาะ)ทำแล้ว7124174148ทำแล้ว 30/06/255965121212
50. อบต.บาเระเหนือ (บาเจาะ)ทำแล้ว7225209135ทำแล้ว 31/05/2559765444444
51. อบต.บูกิต (เจาะไอร้อง)ทำแล้ว7349252174ทำแล้ว 30/05/255921116623025
52. อบต.ปะลุกาสาเมาะ (บาเจาะ)ทำแล้ว67272ทำแล้ว 31/05/255939111
53. อบต.ปะลุรู (สุไหงปาดี)ทำแล้ว7125157123ทำแล้ว 30/05/255991636363
54. อบต.ปาโงสะโต (ระแงะ)ทำแล้ว714010189ทำแล้ว 28/06/2559465911
55. อบต.ปูโยะ (สุไหงโก-ลก)ทำแล้ว7123129106ทำแล้ว 30/05/2559387565552
56. อบต.ผดุงมาตร (จะแนะ)ทำแล้ว7145119111ทำแล้ว 31/05/255952111111
57. อบต.พร่อน (ตากใบ)ทำแล้ว7164146146ทำแล้ว 31/05/2559576414134
58. อบต.ไพรวัน (ตากใบ)ทำแล้ว7147113110ทำแล้ว 27/05/255959585858
59. อบต.ภูเขาทอง (สุคิริน)ทำแล้ว7125186173ทำแล้ว 31/05/25592105767676
60. อบต.มะนังตายอ (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7152129129ทำแล้ว 30/05/255911100806163
61. อบต.มะรือโบตก (ระแงะ)ทำแล้ว7134133120ทำแล้ว 22/06/2559134121212
62. อบต.มะรือโบออก (เจาะไอร้อง)ทำแล้ว7212212212ทำแล้ว 31/05/25595115272726
63. อบต.มาโมง (สุคิริน)ทำแล้ว7168175175ทำแล้ว 31/05/255971363431
64. อบต.มูโนะ (สุไหงโก-ลก)ทำแล้ว72067575ทำแล้ว 25/05/255992616059
65. อบต.แม่ดง (แว้ง)ทำแล้ว7148124124ทำแล้ว 31/05/2559737272524
66. อบต.ยี่งอ (ยี่งอ)ทำแล้ว7232241241ทำแล้ว 31/05/2559173504948
67. อบต.ร่มไทร (สุคิริน)ทำแล้ว7213186177ทำแล้ว 09/06/2559115393838
68. อบต.ริโก๋ (สุไหงปาดี)ทำแล้ว71829277ทำแล้ว 26/05/255936654
69. อบต.รือเสาะ (รือเสาะ)ทำแล้ว7400407407ทำแล้ว 28/06/2559147121010
70. อบต.รือเสาะออก (รือเสาะ)ทำแล้ว7259162150ทำแล้ว 30/06/255963161616
71. อบต.เรียง (รือเสาะ)ทำแล้ว7301266253ทำแล้ว 31/05/25591431433
72. อบต.ละหาร (ยี่งอ)ทำแล้ว6214133109ทำแล้ว 11/05/255954383833
73. อบต.ลาโละ (รือเสาะ)ทำแล้ว7129140115ทำแล้ว 22/12/25592592922
74. อบต.ลำภู (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7419419419ทำแล้ว 31/05/255912120818179
75. อบต.ลุโบะบายะ (ยี่งอ)ทำแล้ว7148ทำแล้ว 22/09/255953272727
76. อบต.ลุโบะบือซา (ยี่งอ)ทำแล้ว719512829ทำแล้ว 26/05/2559976404040
77. อบต.ลุโบะสาวอ (บาเจาะ)ทำแล้ว711111143ทำแล้ว 17/05/2559125655
78. อบต.โล๊ะจูด (แว้ง)ทำแล้ว7508423367ทำแล้ว 27/06/2559278333333
79. อบต.แว้ง (แว้ง)ทำแล้ว7672575571ทำแล้ว 30/09/255978101010
80. อบต.ศรีบรรพต (ศรีสาคร)ทำแล้ว7134140140ทำแล้ว 30/06/2559556131312
81. อบต.ศรีสาคร (ศรีสาคร)ทำแล้ว8267120120ทำแล้ว 27/06/255973201918
82. อบต.ศาลาใหม่ (ตากใบ)ทำแล้ว7154142103ทำแล้ว 30/05/255959393939
83. อบต.สากอ (สุไหงปาดี)ทำแล้ว8265236148ทำแล้ว 03/06/255990414141
84. อบต.สามัคคี (รือเสาะ)ทำแล้ว7160109110ทำแล้ว 31/05/255968262626
85. อบต.สาวอ (รือเสาะ)ทำแล้ว7254279279ทำแล้ว 07/06/255968131313
86. อบต.สุคิริน (สุคิริน)ทำแล้ว726221684ทำแล้ว 30/05/255980524848
87. อบต.สุวารี (รือเสาะ)ทำแล้ว7169162162ทำแล้ว 30/05/255986161616
88. อบต.สุไหงปาดี (สุไหงปาดี)ทำแล้ว71338078ทำแล้ว 26/05/255914121929292
89. อบต.เอราวัณ (แว้ง)ทำแล้ว71159592ทำแล้ว 30/05/25591691595959
รวม 89 อปท.8962418,28315,84514,063894687,0693,3573,1023,040
ข้อมูล ณ 07/08/2563