รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ยะลา ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.ยะลา (เมืองยะลา)ทำแล้ว5149194149ทำแล้ว 31/05/255915106106106104
2. เทศบาลนครยะลา (เมืองยะลา)ทำแล้ว6629550540ทำแล้ว 31/05/2559451340293293293
3. เทศบาลเมืองเบตง (เบตง)ทำแล้ว6586178181ทำแล้ว 25/10/2559222171383838
4. เทศบาลเมืองสะเตงนอก (เมืองยะลา)ทำแล้ว7886889889ทำแล้ว 10/05/255928821202014
5. เทศบาลตำบลโกตาบารู (รามัน)ทำแล้ว41259993ทำแล้ว 16/09/25592978464543
6. เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง (บันนังสตา)ทำแล้ว7141125106ทำแล้ว 28/06/255932777
7. เทศบาลตำบลคอกช้าง (ธารโต)ทำแล้ว71357469ทำแล้ว 02/05/25591716161616
8. เทศบาลตำบลท่าสาป (เมืองยะลา)ทำแล้ว7271413192ทำแล้ว 30/05/255943232323
9. เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ (เบตง)ทำแล้ว6254304313ทำแล้ว 24/05/2559250383838
10. เทศบาลตำบลบันนังสตา (บันนังสตา)ทำแล้ว7182178147ทำแล้ว 31/05/255928282826
11. เทศบาลตำบลบาลอ (รามัน)ทำแล้ว4122138131ทำแล้ว 28/05/2559110101010
12. เทศบาลตำบลบุดี (เมืองยะลา)ทำแล้ว6134163152ทำแล้ว 31/05/255917213109
13. เทศบาลตำบลปะแต (ยะหา)ทำแล้ว5240240240ทำแล้ว 27/05/255957343334
14. เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ (รามัน)ทำแล้ว4132125109ทำแล้ว 31/05/25591169353535
15. เทศบาลตำบลยะหา (ยะหา)ทำแล้ว71559592ทำแล้ว 20/06/2559668686868
16. เทศบาลตำบลยุโป (เมืองยะลา)ทำแล้ว688123127ทำแล้ว 19/05/255986747472
17. เทศบาลตำบลลำใหม่ (เมืองยะลา)ทำแล้ว5614336ทำแล้ว 24/06/2559133181817
18. อบต.กรงปินัง (กรงปินัง)ทำแล้ว9181181181ทำแล้ว 10/05/25593582656564
19. อบต.กอตอตือระ (รามัน)ทำแล้ว4929884ทำแล้ว 06/09/255946413735
20. อบต.กาตอง (ยะหา)ทำแล้ว6146123105ทำแล้ว 25/05/2559261454343
21. อบต.กาบัง (กาบัง)ทำแล้ว61311817ทำแล้ว 10/06/2559115482825
22. อบต.กายูบอเกาะ (รามัน)ทำแล้ว5119179157ทำแล้ว 30/05/255949303029
23. อบต.กาลอ (รามัน)ทำแล้ว4182204186ทำแล้ว 13/10/2559551443835
24. อบต.กาลูปัง (รามัน)ทำแล้ว413310697ทำแล้ว 24/05/25591176494948
25. อบต.เกะรอ (รามัน)ทำแล้ว4114145168ทำแล้ว 22/06/25598866
26. อบต.คีรีเขต (ธารโต)ทำแล้ว9343331330ทำแล้ว 31/05/25591064484846
27. อบต.จะกว๊ะ (รามัน)ทำแล้ว4128125124ทำแล้ว 24/05/255921181817
28. อบต.ตลิ่งชัน (บันนังสตา)ทำแล้ว7111226438ทำแล้ว 10/10/2559428262625
29. อบต.ตะโละหะลอ (รามัน)ทำแล้ว41168765ทำแล้ว 31/05/2559219865
30. อบต.ตาชี (ยะหา)ทำแล้ว813981141ทำแล้ว 30/05/255921110949488
31. อบต.ตาเซะ (เมืองยะลา)ทำแล้ว5290151106ทำแล้ว 03/06/2559256555347
32. อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ (บันนังสตา)ทำแล้ว71519873ทำแล้ว 28/06/255930292928
33. อบต.ตาเนาะแมเราะ (เบตง)ทำแล้ว10188204225ทำแล้ว 20/06/255919151414
34. อบต.ถ้ำทะลุ (บันนังสตา)ทำแล้ว81552025ทำแล้ว 30/05/255978323231
35. อบต.ท่าธง (รามัน)ทำแล้ว4369322321ทำแล้ว 30/05/25591468111010
36. อบต.ธารโต (ธารโต)ทำแล้ว6319217113ทำแล้ว 13/05/255934202019
37. อบต.เนินงาม (รามัน)ทำแล้ว41774646ทำแล้ว 30/05/255916161514
38. อบต.บันนังสตา (บันนังสตา)ทำแล้ว5245217193ทำแล้ว 25/05/255970676767
39. อบต.บันนังสาเรง (เมืองยะลา)ทำแล้ว515010482ทำแล้ว 15/06/2559101054
40. อบต.บาโงย (รามัน)ทำแล้ว4154127128ทำแล้ว 23/05/255955242424
41. อบต.บาโงยซิแน (ยะหา)ทำแล้ว6173122122ทำแล้ว 24/05/2559154191919
42. อบต.บาเจาะ (บันนังสตา)ทำแล้ว8216221221ทำแล้ว 23/05/255964414140
43. อบต.บ้านแหร (ธารโต)ทำแล้ว6156311344ทำแล้ว 11/10/2559145423938
44. อบต.บาโร๊ะ (ยะหา)ทำแล้ว51417568ทำแล้ว 30/05/25591181666565
45. อบต.บาละ (กาบัง)ทำแล้ว6321167146ทำแล้ว 27/12/25592323181613
46. อบต.บือมัง (รามัน)ทำแล้ว4154103101ทำแล้ว 12/05/25599791983
47. อบต.ปุโรง (กรงปินัง)ทำแล้ว5167163159ทำแล้ว 06/09/2559555464140
48. อบต.เปาะเส้ง (เมืองยะลา)ทำแล้ว7146113113ทำแล้ว 03/05/25594421721
49. อบต.พร่อน (เมืองยะลา)ทำแล้ว6179177183ทำแล้ว 31/05/255946272624
50. อบต.แม่หวาด (ธารโต)ทำแล้ว614999100ทำแล้ว 31/05/25592880757574
51. อบต.ยะต๊ะ (รามัน)ทำแล้ว6172138102ทำแล้ว 30/05/255926242222
52. อบต.ยะรม (เบตง)ทำแล้ว10364189186ทำแล้ว 03/06/2559131098
53. อบต.ยะลา (เมืองยะลา)ทำแล้ว65034114ทำแล้ว 25/05/255942383838
54. อบต.ยะหา (ยะหา)ทำแล้ว512010898ทำแล้ว 23/05/255939393938
55. อบต.ละแอ (ยะหา)ทำแล้ว5128130130ทำแล้ว 2549272322
56. อบต.ลำพะยา (เมืองยะลา)ทำแล้ว61315446ทำแล้ว 25/05/255949251912
57. อบต.ลำใหม่ (เมืองยะลา)ทำแล้ว6906279ทำแล้ว 27/05/2559532322322
58. อบต.ลิดล (เมืองยะลา)ทำแล้ว5978469ทำแล้ว 14/06/2559376363227
59. อบต.วังพญา (รามัน)ทำแล้ว5160189205ทำแล้ว 26/05/25592080666564
60. อบต.สะเอะ (กรงปินัง)ทำแล้ว7109225199ทำแล้ว 26/05/2559268221211
61. อบต.หน้าถ้ำ (เมืองยะลา)ทำแล้ว9156203230ทำแล้ว 07/06/25591438232322
62. อบต.ห้วยกระทิง (กรงปินัง)ทำแล้ว51397265ทำแล้ว 27/06/2559564484847
63. อบต.อัยเยอร์เวง (เบตง)ทำแล้ว7249227215ทำแล้ว 23/06/2559163565453
64. อบต.อาซ่อง (รามัน)ทำแล้ว623357228ทำแล้ว 31/05/25592528151313
รวม 64 อปท.6437812,42310,66410,494641,3323,6822,5012,3712,287
ข้อมูล ณ 07/08/2563