รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ปัตตานี ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.ปัตตานี (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว7350223166ทำแล้ว 31/05/25597410310310196
2. เทศบาลเมืองตะลุบัน (สายบุรี)ทำแล้ว7248377356ทำแล้ว 30/05/255933153626260
3. เทศบาลเมืองปัตตานี (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว8796484466ทำแล้ว 30/06/2559160317574946
4. เทศบาลตำบลโคกโพธิ์ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว7837571ทำแล้ว 30/05/2559962282828
5. เทศบาลตำบลตอหลัง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว71067570ทำแล้ว 19/05/2559144261412
6. เทศบาลตำบลตันหยง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว8131129118ทำแล้ว 27/05/255990575756
7. เทศบาลตำบลเตราะบอน (สายบุรี)ทำแล้ว82385941ทำแล้ว 20/10/255982303030
8. เทศบาลตำบลนาประดู่ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว8226126126ทำแล้ว 30/05/255991232322
9. เทศบาลตำบลบ่อทอง (หนองจิก)ทำแล้ว7209178125ทำแล้ว 30/06/255914116747270
10. เทศบาลตำบลบางปู (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7115150157ทำแล้ว 27/05/2559161181514
11. เทศบาลตำบลปะนาเระ (ปะนาเระ)ทำแล้ว8152122119ทำแล้ว 30/05/25593103737266
12. เทศบาลตำบลพ่อมิ่ง (ปะนาเระ)ทำแล้ว7205218218ทำแล้ว 31/05/255957444
13. เทศบาลตำบลมะกรูด (โคกโพธิ์)ทำแล้ว8167130118ทำแล้ว 30/05/255930885
14. เทศบาลตำบลมายอ (มายอ)ทำแล้ว7171172172ทำแล้ว 11/05/255942121212
15. เทศบาลตำบลยะรัง (ยะรัง)ทำแล้ว513911889ทำแล้ว 17/10/255915443
16. เทศบาลตำบลยะหริ่ง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว6244164165ทำแล้ว 30/05/2559154121211
17. เทศบาลตำบลรูสะมิแล (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว7222171157ทำแล้ว 11/05/255987595955
18. เทศบาลตำบลหนองจิก (หนองจิก)ทำแล้ว7695548ทำแล้ว 29/06/255947262524
19. อบต.กระโด (ยะรัง)ทำแล้ว7126130120ทำแล้ว 18/05/255984626262
20. อบต.กระเสาะ (มายอ)ทำแล้ว511210583ทำแล้ว 30/05/25591611344
21. อบต.กระหวะ (มายอ)ทำแล้ว8747474ทำแล้ว 28/06/255957111109
22. อบต.กอลำ (ยะรัง)ทำแล้ว81988564ทำแล้ว 31/05/2559692666
23. อบต.กะดุนง (สายบุรี)ทำแล้ว4206207207ทำแล้ว 30/05/2559130105105105
24. อบต.กะมิยอ (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว7209190152ทำแล้ว 09/06/2559147191918
25. อบต.กะรุบี (กะพ้อ)ทำแล้ว81785951ทำแล้ว 29/06/255970242423
26. อบต.เกาะจัน (มายอ)ทำแล้ว8142108136ทำแล้ว 23/12/2559189343431
27. อบต.เกาะเปาะ (หนองจิก)ทำแล้ว7230208208ทำแล้ว 30/05/2559248484848
28. อบต.เขาตูม (ยะรัง)ทำแล้ว8370337290ทำแล้ว 20/12/255942222
29. อบต.คลองมานิง (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว61285626ทำแล้ว 27/05/255955191818
30. อบต.คลองใหม่ (ยะรัง)ทำแล้ว7262189172ทำแล้ว 10/05/25599125127
31. อบต.ควน (ปะนาเระ)ทำแล้ว7240237237ทำแล้ว 31/05/255939303029
32. อบต.ควนโนรี (โคกโพธิ์)ทำแล้ว7250250250ทำแล้ว 11/05/2559572121212
33. อบต.คอกกระบือ (ปะนาเระ)ทำแล้ว5139190119ทำแล้ว 27/05/2559282535348
34. อบต.คอลอตันหยง (หนองจิก)ทำแล้ว8204216205ทำแล้ว 31/05/2559363383838
35. อบต.โคกโพธิ์ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว623119755ทำแล้ว 24/05/255971343433
36. อบต.จะรัง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว8439439439ทำแล้ว 11/10/255959353331
37. อบต.ช้างไห้ตก (โคกโพธิ์)ทำแล้ว7247245244ทำแล้ว 22/09/2559147433
38. อบต.ดอน (ปะนาเระ)ทำแล้ว7237229229ทำแล้ว 27/05/255985413836
39. อบต.ดอนทราย (ไม้แก่น)ทำแล้ว7122123123ทำแล้ว 31/05/2559468535050
40. อบต.ดอนรัก (หนองจิก)ทำแล้ว820023541ทำแล้ว 31/05/2559200353427
41. อบต.ดาโต๊ะ (หนองจิก)ทำแล้ว6141225190ทำแล้ว 24/06/255959333231
42. อบต.ตรัง (มายอ)ทำแล้ว7129157157ทำแล้ว 07/06/2559164454340
43. อบต.ตะบิ้ง (สายบุรี)ทำแล้ว7181135136ทำแล้ว 30/05/2559986602817
44. อบต.ตะลุโบะ (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว7824040ทำแล้ว 14/06/2559683727166
45. อบต.ตะโละ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว711611183ทำแล้ว 30/05/255930191918
46. อบต.ตะโละกาโปร์ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว8201194190ทำแล้ว 30/06/2559358202020
47. อบต.ตะโละไกรทอง (ไม้แก่น)ทำแล้ว6166252252ทำแล้ว 26/05/255982474746
48. อบต.ตะโละดือรามัน (กะพ้อ)ทำแล้ว8959082ทำแล้ว 22/06/2559656434343
49. อบต.ตะโละแมะนา (ทุ่งยางแดง)ทำแล้ว7174204202ทำแล้ว 22/06/255916444
50. อบต.ตันหยงดาลอ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7151138142ทำแล้ว 26/05/2559272545451
51. อบต.ตันหยงลุโละ (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว81099893ทำแล้ว 06/06/255951222
52. อบต.ตาแกะ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7968383ทำแล้ว 30/06/2559170323030
53. อบต.ตาลีอายร์ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7131223216ทำแล้ว 11/10/201673484848
54. อบต.ตุยง (หนองจิก)ทำแล้ว7564565565ทำแล้ว 30/05/2559452988
55. อบต.ถนน (มายอ)ทำแล้ว89688177ทำแล้ว 31/05/2559144282828
56. อบต.ทรายขาว (โคกโพธิ์)ทำแล้ว6309202156ทำแล้ว 01/06/25591179626262
57. อบต.ท่ากำชำ (หนองจิก)ทำแล้ว6217260288ทำแล้ว 31/10/255949444342
58. อบต.ท่าข้าม (ปะนาเระ)ทำแล้ว7104109126ทำแล้ว 31/05/255957454543
59. อบต.ท่าน้ำ (ปะนาเระ)ทำแล้ว6633316317ทำแล้ว 15/08/255929272727
60. อบต.ท่าเรือ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว6127138123ทำแล้ว 10/10/2559877686766
61. อบต.ทุ่งพลา (โคกโพธิ์)ทำแล้ว7250251251ทำแล้ว 19/05/255984575141
62. อบต.ไทรทอง (ไม้แก่น)ทำแล้ว8188205198ทำแล้ว 31/05/255955333333
63. อบต.นาเกตุ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว818413763ทำแล้ว 13/05/2559118100100100
64. อบต.นาประดู่ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว7211120113ทำแล้ว 30/05/255967414140
65. อบต.น้ำดำ (ทุ่งยางแดง)ทำแล้ว797245138ทำแล้ว 23/06/255978343431
66. อบต.บางเก่า (สายบุรี)ทำแล้ว5303232ทำแล้ว 31/05/255911554
67. อบต.บางโกระ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว715814895ทำแล้ว 19/05/2559671834
68. อบต.บางเขา (หนองจิก)ทำแล้ว5144139141ทำแล้ว 31/05/2559661399
69. อบต.บางตาวา (หนองจิก)ทำแล้ว7111110110ทำแล้ว 27/05/255957292424
70. อบต.บ้านกลาง (ปะนาเระ)ทำแล้ว7359360360ทำแล้ว 23/05/2559972726867
71. อบต.บ้านนอก (ปะนาเระ)ทำแล้ว7109146121ทำแล้ว 27/06/2559243998
72. อบต.บ้านน้ำบ่อ (ปะนาเระ)ทำแล้ว7233144122ทำแล้ว 20/05/255913977
73. อบต.บานา (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว7212221216ทำแล้ว 07/10/2559299555552
74. อบต.บาราโหม (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว7197197197ทำแล้ว 31/05/255968555
75. อบต.บาราเฮาะ (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว7156140138ทำแล้ว 22/06/2559123808077
76. อบต.บาโลย (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7222191189ทำแล้ว 25/05/255961414141
77. อบต.บือเระ (สายบุรี)ทำแล้ว886136123ทำแล้ว 25/05/255978565655
78. อบต.ประจัน (ยะรัง)ทำแล้ว7141120116ทำแล้ว 30/05/255979515051
79. อบต.ปล่องหอย (กะพ้อ)ทำแล้ว7857373ทำแล้ว 09/06/255985231711
80. อบต.ปะกาฮะรัง (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว6175154145ทำแล้ว 20/04/2559645302217
81. อบต.ปะโด (มายอ)ทำแล้ว8230232232ทำแล้ว 12/05/25596832159
82. อบต.ปะเสยะวอ (สายบุรี)ทำแล้ว8780773773ทำแล้ว 26/05/25591420111
83. อบต.ปากล่อ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว7359359359ทำแล้ว 30/05/25594195323231
84. อบต.ปากู (ทุ่งยางแดง)ทำแล้ว8183178336ทำแล้ว 30/06/25597777
85. อบต.ป่าบอน (โคกโพธิ์)ทำแล้ว7105105105ทำแล้ว 26/05/2559148404038
86. อบต.ป่าไร่ (แม่ลาน)ทำแล้ว71727484ทำแล้ว 31/05/255969666
87. อบต.ปิตูมุดี (ยะรัง)ทำแล้ว8173173173ทำแล้ว 03/05/25591174555550
88. อบต.ปิยามุมัง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว6146139141ทำแล้ว 30/05/255988424242
89. อบต.ปุโละปุโย (หนองจิก)ทำแล้ว5183183183ทำแล้ว 20/12/2559212066
90. อบต.ปูยุด (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว7929288ทำแล้ว 28/07/255941303030
91. อบต.แป้น (สายบุรี)ทำแล้ว7189142189ทำแล้ว 11/05/255932111
92. อบต.พิเทน (ทุ่งยางแดง)ทำแล้ว6158161161ทำแล้ว 23/06/2559314874
93. อบต.ม่วงเตี้ย (แม่ลาน)ทำแล้ว7134114115ทำแล้ว 25/04/25591247888
94. อบต.มะนังดาลำ (สายบุรี)ทำแล้ว8240217166ทำแล้ว 05/01/256015555
95. อบต.มะนังยง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7275210193ทำแล้ว 25/05/255939222
96. อบต.เมาะมาวี (ยะรัง)ทำแล้ว6635018ทำแล้ว 20/05/255948181818
97. อบต.แม่ลาน (แม่ลาน)ทำแล้ว51426636ทำแล้ว 25/05/2559352261919
98. อบต.ยะรัง (ยะรัง)ทำแล้ว71157389ทำแล้ว 26/05/255960775
99. อบต.ยาบี (หนองจิก)ทำแล้ว31004834ทำแล้ว 26/05/25591262454544
100. อบต.ยามู (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7138138156ทำแล้ว 24/05/2559410887
101. อบต.ระแว้ง (ยะรัง)ทำแล้ว61609494ทำแล้ว 14/06/255957342319
102. อบต.ราตาปันยัง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว71319681ทำแล้ว 10/10/255930141111
103. อบต.ละหาร (สายบุรี)ทำแล้ว7278269264ทำแล้ว 26/10/255946232121
104. อบต.ลางา (มายอ)ทำแล้ว8536353ทำแล้ว 16/05/255935111
105. อบต.ลิปะสะโง (หนองจิก)ทำแล้ว6164166166ทำแล้ว 31/05/255911999
106. อบต.ลุโบะยิไร (มายอ)ทำแล้ว77957167ทำแล้ว 01/06/255915856777
107. อบต.วัด (ยะรัง)ทำแล้ว61589595ทำแล้ว 25/05/255953525250
108. อบต.สะกำ (มายอ)ทำแล้ว8116128101ทำแล้ว 30/05/2559145212121
109. อบต.สะดาวา (ยะรัง)ทำแล้ว7654747ทำแล้ว 30/05/2559352299
110. อบต.สะนอ (ยะรัง)ทำแล้ว777135200ทำแล้ว 22/06/255913131313
111. อบต.สาคอบน (มายอ)ทำแล้ว9200224169ทำแล้ว 30/05/2559118786464
112. อบต.สาบัน (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7152154154ทำแล้ว 31/05/255937544
113. อบต.หนองแรต (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7104105105ทำแล้ว 24/06/255957303030
114. อบต.แหลมโพธิ์ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7120124106ทำแล้ว 13/05/255946464543
รวม 114 อปท.11479121,41919,31618,2991145117,2643,7503,4113,258
ข้อมูล ณ 06/08/2563