รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พัทลุง ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.พัทลุง (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว51559687ทำแล้ว 30/06/255944140124118112
2. เทศบาลเมืองพัทลุง (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว516497103ทำแล้ว 30/06/2559983292323
3. เทศบาลตำบลกงหรา (กงหรา)ทำแล้ว4247104154ทำแล้ว 21/06/2559283383838
4. เทศบาลตำบลเกาะนางคำ (ปากพะยูน)ทำแล้ว6271271271ทำแล้ว 25/05/255963666
5. เทศบาลตำบลเขาเจียก (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4190223229ทำแล้ว 29/06/255973251614
6. เทศบาลตำบลเขาชัยสน (เขาชัยสน)ทำแล้ว4927184ทำแล้ว 26/09/255974302928
7. เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง (ตะโหมด)ทำแล้ว412911495ทำแล้ว 12/10/255981505046
8. เทศบาลตำบลคลองทรายขาว (กงหรา)ทำแล้ว7430324317ทำแล้ว 26/05/255942202020
9. เทศบาลตำบลคลองใหญ่ (ตะโหมด)ทำแล้ว61048369ทำแล้ว 30/05/2559142171613
10. เทศบาลตำบลควนขนุน (ควนขนุน)ทำแล้ว813610376ทำแล้ว 30/05/2559861535350
11. เทศบาลตำบลควนเสาธง (ตะโหมด)ทำแล้ว71469178ทำแล้ว 11/10/25594087353525
12. เทศบาลตำบลโคกชะงาย (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4183194201ทำแล้ว 27/09/25592138202020
13. เทศบาลตำบลโคกม่วง (เขาชัยสน)ทำแล้ว7287248231ทำแล้ว 31/05/2559163343434
14. เทศบาลตำบลจองถนน (เขาชัยสน)ทำแล้ว59891204ทำแล้ว 24/06/255967191919
15. เทศบาลตำบลชะรัด (กงหรา)ทำแล้ว5203141143ทำแล้ว 28/06/25591113593833
16. เทศบาลตำบลชุมพล (ศรีนครินทร์)ทำแล้ว5288193170ทำแล้ว 18/05/2559768464645
17. เทศบาลตำบลดอนทราย (ปากพะยูน)ทำแล้ว5140146164ทำแล้ว 14/10/255942222222
18. เทศบาลตำบลดอนทราย (ควนขนุน)ทำแล้ว5145133146ทำแล้ว 09/10/2559106151513
19. เทศบาลตำบลดอนประดู่ (ปากพะยูน)ทำแล้ว8180202184ทำแล้ว 27/06/2559353171717
20. เทศบาลตำบลตะโหมด (ตะโหมด)ทำแล้ว5273236230ทำแล้ว 31/05/2559790515049
21. เทศบาลตำบลตำนาน (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4102102102ทำแล้ว 15/06/2559591973
22. เทศบาลตำบลโตนดด้วน (ควนขนุน)ทำแล้ว4175151157ทำแล้ว 22/06/25597191393934
23. เทศบาลตำบลทะเลน้อย (ควนขนุน)ทำแล้ว6216161146ทำแล้ว 30/06/25591683555453
24. เทศบาลตำบลท่าแค (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว41396767ทำแล้ว 31/05/2559154513116
25. เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ (บางแก้ว)ทำแล้ว7177170175ทำแล้ว 29/06/255990616158
26. เทศบาลตำบลท่ามิหรำ (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4109145236ทำแล้ว 31/05/25592783454545
27. เทศบาลตำบลนาขยาด (ควนขนุน)ทำแล้ว41006573ทำแล้ว 29/06/255975535052
28. เทศบาลตำบลนาท่อม (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว61584141ทำแล้ว 30/05/25591795424236
29. เทศบาลตำบลนาโหนด (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว51429394ทำแล้ว 30/06/2559106313130
30. เทศบาลตำบลบางแก้ว (บางแก้ว)ทำแล้ว4405232215ทำแล้ว 26/05/255928122343432
31. เทศบาลตำบลบ้านนา (ศรีนครินทร์)ทำแล้ว41565257ทำแล้ว 06/06/2559301481097240
32. เทศบาลตำบลบ้านพร้าว (ป่าพะยอม)ทำแล้ว51479898ทำแล้ว 31/05/25596103434341
33. เทศบาลตำบลบ้านสวน (ควนขนุน)ทำแล้ว5101133159ทำแล้ว 30/05/2559476585550
34. เทศบาลตำบลปรางหมู่ (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว51174061ทำแล้ว 25/05/255952414141
35. เทศบาลตำบลปากพะยูน (ปากพะยูน)ทำแล้ว9261260258ทำแล้ว 30/05/255950333
36. เทศบาลตำบลป่าบอน (ป่าบอน)ทำแล้ว5127128128ทำแล้ว 31/05/2559255404040
37. เทศบาลตำบลพญาขัน (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว52022218ทำแล้ว 25/05/2559259464643
38. เทศบาลตำบลพนางตุง (ควนขนุน)ทำแล้ว51497068ทำแล้ว 10/05/255960424240
39. เทศบาลตำบลแพรกหา (ควนขนุน)ทำแล้ว61104939ทำแล้ว 27/05/2559775323226
40. เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ (ควนขนุน)ทำแล้ว51087381ทำแล้ว 30/06/25597012128
41. เทศบาลตำบลแม่ขรี (ตะโหมด)ทำแล้ว5388169162ทำแล้ว 31/05/25596214111
42. เทศบาลตำบลร่มเมือง (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4332288298ทำแล้ว 31/05/255982271515
43. เทศบาลตำบลลานข่อย (ป่าพะยอม)ทำแล้ว6761212ทำแล้ว 20/06/2559338272725
44. เทศบาลตำบลลำสินธุ์ (ศรีนครินทร์)ทำแล้ว680162103ทำแล้ว 30/05/255961202020
45. เทศบาลตำบลสมหวัง (กงหรา)ทำแล้ว480195281ทำแล้ว 07/04/2559830131212
46. เทศบาลตำบลหนองพ้อ (ควนขนุน)ทำแล้ว5193310188ทำแล้ว 30/05/2559193754
47. เทศบาลตำบลหารเทา (ปากพะยูน)ทำแล้ว7333331332ทำแล้ว 09/10/255942262622
48. เทศบาลตำบลแหลมโตนด (ควนขนุน)ทำแล้ว5160122109ทำแล้ว 15/06/2559762222121
49. เทศบาลตำบลอ่างทอง (ศรีนครินทร์)ทำแล้ว490125101ทำแล้ว 31/05/2559136252524
50. เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน (ปากพะยูน)ทำแล้ว5167129138ทำแล้ว 30/05/255965616161
51. อบต.เกาะเต่า (ป่าพะยอม)ทำแล้ว61657980ทำแล้ว 26/05/255978262415
52. อบต.เกาะหมาก (ปากพะยูน)ทำแล้ว4161169169ทำแล้ว 20/05/2559193737370
53. อบต.เขาชัยสน (เขาชัยสน)ทำแล้ว5633108106ทำแล้ว 07/06/255945888
54. อบต.เขาปู่ (ศรีบรรพต)ทำแล้ว6150162144ทำแล้ว 25/05/25591340343433
55. อบต.เขาย่า (ศรีบรรพต)ทำแล้ว4245152140ทำแล้ว 24/05/2559257282828
56. อบต.คลองเฉลิม (กงหรา)ทำแล้ว693124307ทำแล้ว 28/07/2559741366
57. อบต.ควนขนุน (เขาชัยสน)ทำแล้ว5195169161ทำแล้ว 19/05/2559729101010
58. อบต.ควนมะพร้าว (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4177192192ทำแล้ว 16/06/255980625958
59. อบต.โคกทราย (ป่าบอน)ทำแล้ว5295167200ทำแล้ว 27/06/2559770332
60. อบต.โคกสัก (บางแก้ว)ทำแล้ว8433190130ทำแล้ว 30/05/255965322827
61. อบต.ชะมวง (ควนขนุน)ทำแล้ว6116104104ทำแล้ว 11/05/2559432086
62. อบต.ชัยบุรี (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4142128116ทำแล้ว 06/06/255933181715
63. อบต.ตะแพน (ศรีบรรพต)ทำแล้ว53607671ทำแล้ว 18/05/255964383836
64. อบต.ทุ่งนารี (ป่าบอน)ทำแล้ว5192157315ทำแล้ว 27/06/2559362351511
65. อบต.นาปะขอ (บางแก้ว)ทำแล้ว4294239228ทำแล้ว 09/06/25591360262624
66. อบต.ปันแต (ควนขนุน)ทำแล้ว4372247247ทำแล้ว 13/06/2559777515151
67. อบต.ป่าบอน (ป่าบอน)ทำแล้ว4181118164ทำแล้ว 31/05/2559174454037
68. อบต.ป่าพะยอม (ป่าพะยอม)ทำแล้ว6327225270ทำแล้ว 30/06/2559551201816
69. อบต.ฝาละมี (ปากพะยูน)ทำแล้ว4374382382ทำแล้ว 18/08/25592181313126
70. อบต.พนมวังก์ (ควนขนุน)ทำแล้ว8315265252ทำแล้ว 17/05/25592105282827
71. อบต.ลำปำ (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4110110110ทำแล้ว 25/05/255942212121
72. อบต.วังใหม่ (ป่าบอน)ทำแล้ว51666278ทำแล้ว 10/10/25596641042
73. อบต.หนองธง (ป่าบอน)ทำแล้ว4330193157ทำแล้ว 31/05/255979413432
74. อบต.หานโพธิ์ (เขาชัยสน)ทำแล้ว816316268ทำแล้ว 13/05/2559555171717
รวม 74 อปท.7438614,95011,13611,424744865,2902,4502,2692,091
ข้อมูล ณ 07/08/2563