รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ตรัง ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.ตรัง (เมืองตรัง)ทำแล้ว9498885760ทำแล้ว 30/06/255931592097
2. เทศบาลนครตรัง (เมืองตรัง)ทำแล้ว6233260172ทำแล้ว 28/06/255912810010090
3. เทศบาลเมืองกันตัง (กันตัง)ทำแล้ว6264131102ทำแล้ว 23/06/255923126747170
4. เทศบาลตำบลคลองเต็ง (เมืองตรัง)ทำแล้ว7192144149ทำแล้ว 29/06/25591103646464
5. เทศบาลตำบลคลองปาง (รัษฎา)ทำแล้ว6430414370ทำแล้ว 31/05/25592198585852
6. เทศบาลตำบลควนกุน (สิเกา)ทำแล้ว61114341ทำแล้ว 22/09/2559111161212
7. เทศบาลตำบลควนโพธิ์ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6119138118ทำแล้ว 30/05/2559843974
8. เทศบาลตำบลโคกหล่อ (เมืองตรัง)ทำแล้ว5218114110ทำแล้ว 02/08/2559191092621
9. เทศบาลตำบลท่าข้าม (ปะเหลียน)ทำแล้ว6101105103ทำแล้ว 27/06/25595411109
10. เทศบาลตำบลท่างิ้ว (ห้วยยอด)ทำแล้ว8316317317ทำแล้ว 24/06/2559221543
11. เทศบาลตำบลท่าพญา (ปะเหลียน)ทำแล้ว6122147142ทำแล้ว 14/06/25591363373015
12. เทศบาลตำบลทุ่งกระบือ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6122162161ทำแล้ว 31/05/25593080282828
13. เทศบาลตำบลทุ่งยาว (ปะเหลียน)ทำแล้ว61089488ทำแล้ว 11/05/2559289201919
14. เทศบาลตำบลนาตาล่วง (เมืองตรัง)ทำแล้ว71358072ทำแล้ว 26/05/25591170191312
15. เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร (สิเกา)ทำแล้ว6250120119ทำแล้ว 16/06/2559611886
16. เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ (นาโยง)ทำแล้ว7201122140ทำแล้ว 30/06/25592299383838
17. เทศบาลตำบลนาวง (ห้วยยอด)ทำแล้ว72136260ทำแล้ว 31/05/25592077595959
18. เทศบาลตำบลย่านตาขาว (ย่านตาขาว)ทำแล้ว51406260ทำแล้ว 31/05/25593894494944
19. เทศบาลตำบลลำภูรา (ห้วยยอด)ทำแล้ว61377363ทำแล้ว 31/05/2559243976
20. เทศบาลตำบลวังวิเศษ (วังวิเศษ)ทำแล้ว61069898ทำแล้ว 30/05/25594612531
21. เทศบาลตำบลสิเกา (สิเกา)ทำแล้ว61339386ทำแล้ว 29/06/2559682494919
22. เทศบาลตำบลห้วยนาง (ห้วยยอด)ทำแล้ว6837444ทำแล้ว 30/06/2559137201918
23. เทศบาลตำบลห้วยยอด (ห้วยยอด)ทำแล้ว71709686ทำแล้ว 30/05/255920106434343
24. อบต.กะลาเส (สิเกา)ทำแล้ว6268267267ทำแล้ว 31/05/255939322
25. อบต.กันตังใต้ (กันตัง)ทำแล้ว7144144144ทำแล้ว 31/05/255996027128
26. อบต.เกาะเปียะ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6166166166ทำแล้ว 14/02/256062262623
27. อบต.เกาะลิบง (กันตัง)ทำแล้ว61819579ทำแล้ว 24/06/255951999
28. อบต.เกาะสุกร (ปะเหลียน)ทำแล้ว6213155154ทำแล้ว 24/06/2559677373130
29. อบต.เขากอบ (ห้วยยอด)ทำแล้ว7126125112ทำแล้ว 29/06/2559254414140
30. อบต.เขาขาว (ห้วยยอด)ทำแล้ว5152159160ทำแล้ว 16/06/25591663282218
31. อบต.เขาปูน (ห้วยยอด)ทำแล้ว6146187189ทำแล้ว 30/05/255947212121
32. อบต.เขาไพร (รัษฎา)ทำแล้ว61437346ทำแล้ว 20/09/2559571397
33. อบต.เขาไม้แก้ว (สิเกา)ทำแล้ว6142139139ทำแล้ว 30/05/255912888
34. อบต.เขาวิเศษ (วังวิเศษ)ทำแล้ว6195605144ทำแล้ว 13/05/255961171717
35. อบต.คลองชีล้อม (กันตัง)ทำแล้ว6112191192ทำแล้ว 31/05/2559852323231
36. อบต.คลองปาง (รัษฎา)ทำแล้ว61299388ทำแล้ว 29/06/255913109787473
37. อบต.คลองลุ (กันตัง)ทำแล้ว5129136127ทำแล้ว 16/05/2559775573127
38. อบต.ควนธานี (กันตัง)ทำแล้ว6115125122ทำแล้ว 30/05/255950444444
39. อบต.ควนปริง (เมืองตรัง)ทำแล้ว6196172159ทำแล้ว 27/06/2559142959595
40. อบต.ควนเมา (รัษฎา)ทำแล้ว6183956ทำแล้ว 27/06/2559268933
41. อบต.โคกยาง (กันตัง)ทำแล้ว6697092ทำแล้ว 31/05/25591553444
42. อบต.โคกสะบ้า (นาโยง)ทำแล้ว6269301191ทำแล้ว 29/06/255994525246
43. อบต.ช่อง (นาโยง)ทำแล้ว5886257ทำแล้ว 30/06/25593819159
44. อบต.ตะเสะ (หาดสำราญ)ทำแล้ว6172172172ทำแล้ว 27/06/25592710106
45. อบต.ท่าข้าม (ปะเหลียน)ทำแล้ว6121151214ทำแล้ว 31/05/255950444439
46. อบต.ท่าสะบ้า (วังวิเศษ)ทำแล้ว61214431ทำแล้ว 30/05/2559370211917
47. อบต.ทุ่งค่าย (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6160235175ทำแล้ว 30/05/2559830252525
48. อบต.ทุ่งต่อ (ห้วยยอด)ทำแล้ว6265189171ทำแล้ว 27/06/25591590626262
49. อบต.ทุ่งยาว (ปะเหลียน)ทำแล้ว62222315ทำแล้ว 29/06/255952343434
50. อบต.นาเกลือ (กันตัง)ทำแล้ว6178133161ทำแล้ว 06/06/255921555
51. อบต.นาข้าวเสีย (นาโยง)ทำแล้ว9856836ทำแล้ว 18/05/255932101010
52. อบต.นาชุมเห็ด (ย่านตาขาว)ทำแล้ว7164264264ทำแล้ว 31/05/255968666
53. อบต.นาโต๊ะหมิง (เมืองตรัง)ทำแล้ว61199478ทำแล้ว 20/06/25591952121111
54. อบต.นาท่ามใต้ (เมืองตรัง)ทำแล้ว6605140ทำแล้ว 30/05/2559648323127
55. อบต.นาท่ามเหนือ (เมืองตรัง)ทำแล้ว6201201202ทำแล้ว 31/05/2559129292826
56. อบต.นาบินหลา (เมืองตรัง)ทำแล้ว611612185ทำแล้ว 08/06/25591461393933
57. อบต.นาพละ (เมืองตรัง)ทำแล้ว610811199ทำแล้ว 30/05/2559363474343
58. อบต.นาโยงใต้ (เมืองตรัง)ทำแล้ว5956056ทำแล้ว 28/06/2559933262626
59. อบต.นาโยงเหนือ (นาโยง)ทำแล้ว8267256312ทำแล้ว 19/08/2559290393939
60. อบต.นาวง (ห้วยยอด)ทำแล้ว6165104124ทำแล้ว 12/05/255930555
61. อบต.นาหมื่นศรี (นาโยง)ทำแล้ว63779ทำแล้ว 17/06/255914332
62. อบต.น้ำผุด (เมืองตรัง)ทำแล้ว6176135127ทำแล้ว 31/05/2559660504846
63. อบต.ในควน (ย่านตาขาว)ทำแล้ว7404235266ทำแล้ว 30/05/25598444
64. อบต.ในเตา (ห้วยยอด)ทำแล้ว6122129175ทำแล้ว 24/06/2559439161410
65. อบต.บ่อน้ำร้อน (กันตัง)ทำแล้ว6336310300ทำแล้ว 30/05/2559140333
66. อบต.บ่อหิน (สิเกา)ทำแล้ว6326338327ทำแล้ว 01/12/25595782666355
67. อบต.บางกุ้ง (ห้วยยอด)ทำแล้ว6122323174ทำแล้ว 27/05/255981424235
68. อบต.บางด้วน (ปะเหลียน)ทำแล้ว6159125113ทำแล้ว 27/06/2559354363426
69. อบต.บางดี (ห้วยยอด)ทำแล้ว61407267ทำแล้ว 27/06/2559551433
70. อบต.บางเป้า (กันตัง)ทำแล้ว616211499ทำแล้ว 28/09/255923143115113111
71. อบต.บางรัก (เมืองตรัง)ทำแล้ว6905741ทำแล้ว 29/06/255946252523
72. อบต.บางสัก (กันตัง)ทำแล้ว51181125ทำแล้ว 31/05/2559953363131
73. อบต.บางหมาก (กันตัง)ทำแล้ว681168149ทำแล้ว 16/06/2559742221913
74. อบต.บ้านควน (เมืองตรัง)ทำแล้ว6156244247ทำแล้ว 03/06/255949323232
75. อบต.บ้านนา (ปะเหลียน)ทำแล้ว6305295314ทำแล้ว 30/06/255913544
76. อบต.บ้านโพธิ์ (เมืองตรัง)ทำแล้ว5545029ทำแล้ว 30/06/25594340201920
77. อบต.บ้าหวี (หาดสำราญ)ทำแล้ว5116285150ทำแล้ว 10/05/255972222
78. อบต.ปะเหลียน (ปะเหลียน)ทำแล้ว5192404212ทำแล้ว 30/06/255997444
79. อบต.ปากคม (ห้วยยอด)ทำแล้ว6898221ทำแล้ว 30/06/2559180585448
80. อบต.ปากแจ่ม (ห้วยยอด)ทำแล้ว6339254238ทำแล้ว 30/06/25594126848277
81. อบต.โพรงจระเข้ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6249150117ทำแล้ว 09/06/2559531411
82. อบต.ไม้ฝาด (สิเกา)ทำแล้ว6338270283ทำแล้ว 27/09/2559651222222
83. อบต.ย่านซื่อ (กันตัง)ทำแล้ว620120659ทำแล้ว 31/05/255968272723
84. อบต.ละมอ (นาโยง)ทำแล้ว9320340340ทำแล้ว 30/06/2559457441
85. อบต.ลำภูรา (ห้วยยอด)ทำแล้ว691181142ทำแล้ว 16/05/2559971575652
86. อบต.ลิพัง (ปะเหลียน)ทำแล้ว6267268155ทำแล้ว 14/11/2559186383333
87. อบต.วังคีรี (ห้วยยอด)ทำแล้ว6220231251ทำแล้ว 30/05/2559145323232
88. อบต.วังมะปราง (วังวิเศษ)ทำแล้ว699175182ทำแล้ว 19/05/255932876
89. อบต.วังมะปรางเหนือ (วังวิเศษ)ทำแล้ว6101112127ทำแล้ว 30/05/255951222117
90. อบต.วังวน (กันตัง)ทำแล้ว6124308308ทำแล้ว 31/05/2559428141412
91. อบต.สุโสะ (ปะเหลียน)ทำแล้ว61007898ทำแล้ว 03/05/25591852977
92. อบต.หนองช้างแล่น (ห้วยยอด)ทำแล้ว612913693ทำแล้ว 23/06/255918111746435
93. อบต.หนองตรุด (เมืองตรัง)ทำแล้ว5165127135ทำแล้ว 20/09/255975303030
94. อบต.หนองบ่อ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6124109106ทำแล้ว 27/05/2559272555555
95. อบต.หนองบัว (รัษฎา)ทำแล้ว6652291125ทำแล้ว 30/06/2559146232219
96. อบต.หนองปรือ (รัษฎา)ทำแล้ว7115119122ทำแล้ว 31/07/25594918134
97. อบต.ห้วยยอด (ห้วยยอด)ทำแล้ว6146178184ทำแล้ว 349888
98. อบต.หาดสำราญ (หาดสำราญ)ทำแล้ว61217978ทำแล้ว 27/05/25591691583328
99. อบต.แหลมสอม (ปะเหลียน)ทำแล้ว61639538ทำแล้ว 02/08/25591761525252
100. อบต.อ่าวตง (วังวิเศษ)ทำแล้ว72278950ทำแล้ว 30/05/2559181151665
รวม 100 อปท.10061317,66316,65114,4061008506,5883,1012,7932,540
ข้อมูล ณ 07/08/2563