รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สงขลา ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.สงขลา (เมืองสงขลา)ทำแล้ว8161168127ทำแล้ว 31/05/25593713110210294
2. เทศบาลนครสงขลา (เมืองสงขลา)ทำแล้ว7263139135ทำแล้ว 31/05/255988288206205200
3. เทศบาลนครหาดใหญ่ (หาดใหญ่)ทำแล้ว5319202198ทำแล้ว 25/05/25592931315653
4. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (รัตภูมิ)ทำแล้ว8550550550ทำแล้ว 31/05/255988525050
5. เทศบาลเมืองเขารูปช้าง (เมืองสงขลา)ทำแล้ว10160157152ทำแล้ว 30/06/2559675605656
6. เทศบาลเมืองคลองแห (หาดใหญ่)ทำแล้ว7595302250ทำแล้ว 31/05/25592140737371
7. เทศบาลเมืองควนลัง (หาดใหญ่)ทำแล้ว7157108106ทำแล้ว 30/05/255941136808076
8. เทศบาลเมืองคอหงส์ (หาดใหญ่)ทำแล้ว6261166136ทำแล้ว 28/06/255918158127116102
9. เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา (หาดใหญ่)ทำแล้ว8197210167ทำแล้ว 30/05/255950127847777
10. เทศบาลเมืองบ้านพรุ (หาดใหญ่)ทำแล้ว7223188194ทำแล้ว 29/08/2559127847777
11. เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ (สะเดา)ทำแล้ว51047380ทำแล้ว 23/05/2559559363636
12. เทศบาลเมืองม่วงงาม (สิงหนคร)ทำแล้ว6300256266ทำแล้ว 31/05/25598110464645
13. เทศบาลเมืองสะเดา (สะเดา)ทำแล้ว9241125125ทำแล้ว 31/05/2559169169373734
14. เทศบาลเมืองสิงหนคร (สิงหนคร)ทำแล้ว7437308295ทำแล้ว 28/06/255977283433838
15. เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์ (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว5192187192ทำแล้ว 30/05/255938851699
16. เทศบาลตำบลกำแพงเพชร (รัตภูมิ)ทำแล้ว5997588ทำแล้ว 30/05/2559297676766
17. เทศบาลตำบลเกาะแต้ว (เมืองสงขลา)ทำแล้ว7178172168ทำแล้ว 30/06/25598710109
18. เทศบาลตำบลคลองแงะ (สะเดา)ทำแล้ว7157109104ทำแล้ว 30/06/25592103979736
19. เทศบาลตำบลควนเนียง (ควนเนียง)ทำแล้ว7133116116ทำแล้ว 24/05/25591879171613
20. เทศบาลตำบลคูเต่า (หาดใหญ่)ทำแล้ว6274180156ทำแล้ว 25/05/25592782414139
21. เทศบาลตำบลคูหาใต้ (รัตภูมิ)ทำแล้ว7204207214ทำแล้ว 31/05/2559165424239
22. เทศบาลตำบลโคกม่วง (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว719813390ทำแล้ว 30/05/255954252020
23. เทศบาลตำบลจะนะ (จะนะ)ทำแล้ว6130113103ทำแล้ว 27/06/25592687442
24. เทศบาลตำบลชะแล้ (สิงหนคร)ทำแล้ว7997563ทำแล้ว 16/06/255938121210
25. เทศบาลตำบลเชิงแส (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว6241241241ทำแล้ว 31/05/25591052999
26. เทศบาลตำบลท่าช้าง (บางกล่ำ)ทำแล้ว6113113113ทำแล้ว 31/05/255935118999992
27. เทศบาลตำบลท่าพระยา (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว6243146124ทำแล้ว 24/06/255958110797573
28. เทศบาลตำบลทุ่งลาน (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว69210386ทำแล้ว 30/06/255927181816
29. เทศบาลตำบลเทพา (เทพา)ทำแล้ว5691779ทำแล้ว 30/06/25591753222220
30. เทศบาลตำบลนาทวี (นาทวี)ทำแล้ว5177138132ทำแล้ว 30/06/25591581363636
31. เทศบาลตำบลนาทวีนอก (นาทวี)ทำแล้ว6356761754ทำแล้ว 25/05/2559161272726
32. เทศบาลตำบลนาทับ (จะนะ)ทำแล้ว6316328328ทำแล้ว 30/06/255960424239
33. เทศบาลตำบลนาสีทอง (รัตภูมิ)ทำแล้ว6595347ทำแล้ว 27/05/255951171717
34. เทศบาลตำบลน้ำน้อย (หาดใหญ่)ทำแล้ว71028676ทำแล้ว 24/05/255921102767468
35. เทศบาลตำบลบ่อตรุ (ระโนด)ทำแล้ว71685127ทำแล้ว 28/06/255929106615252
36. เทศบาลตำบลบางเหรียง (ควนเนียง)ทำแล้ว62343248ทำแล้ว 11/11/255915141262623
37. เทศบาลตำบลบ้านนา (จะนะ)ทำแล้ว71886766ทำแล้ว 30/05/25597152104104104
38. เทศบาลตำบลบ้านไร่ (หาดใหญ่)ทำแล้ว7379209174ทำแล้ว 30/05/255943136626260
39. เทศบาลตำบลบ้านหาร (บางกล่ำ)ทำแล้ว71374028ทำแล้ว 03/06/2559791474743
40. เทศบาลตำบลปริก (สะเดา)ทำแล้ว48396436436ทำแล้ว 15/09/255994151515
41. เทศบาลตำบลปากแตระ (ระโนด)ทำแล้ว7169228100ทำแล้ว 30/06/255985484848
42. เทศบาลตำบลปาดัง (สะเดา)ทำแล้ว7113105105ทำแล้ว 02/06/255937282825
43. เทศบาลตำบลพะตง (หาดใหญ่)ทำแล้ว518112189ทำแล้ว 31/05/255915124848484
44. เทศบาลตำบลพะวง (เมืองสงขลา)ทำแล้ว4238149143ทำแล้ว 30/06/255929131545150
45. เทศบาลตำบลระโนด (ระโนด)ทำแล้ว7151157141ทำแล้ว 17/06/255978505050
46. เทศบาลตำบลลำไพล (เทพา)ทำแล้ว6271289314ทำแล้ว 30/06/255999404040
47. เทศบาลตำบลสทิงพระ (สทิงพระ)ทำแล้ว51259189ทำแล้ว 24/06/25592101565656
48. เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว5996156ทำแล้ว 31/05/2559374645956
49. เทศบาลตำบลสำนักขาม (สะเดา)ทำแล้ว5193135112ทำแล้ว 29/06/25593549911
50. อบต.กระดังงา (สทิงพระ)ทำแล้ว6141104104ทำแล้ว 31/05/2559124999
51. อบต.เกาะยอ (เมืองสงขลา)ทำแล้ว7168185140ทำแล้ว 16/06/2559150222217
52. อบต.เกาะสะบ้า (เทพา)ทำแล้ว5171119107ทำแล้ว 30/05/25591989584439
53. อบต.เกาะใหญ่ (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว7212017ทำแล้ว 30/06/25597544
54. อบต.ขุนตัดหวาย (จะนะ)ทำแล้ว7939494ทำแล้ว 10/06/2559276911
55. อบต.เขาแดง (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว71804718ทำแล้ว 31/05/255969383835
56. อบต.เขาพระ (รัตภูมิ)ทำแล้ว61352619ทำแล้ว 26/05/2559348464644
57. อบต.เขามีเกียรติ (สะเดา)ทำแล้ว7267279279ทำแล้ว 23/05/2559106353128
58. อบต.คลองกวาง (นาทวี)ทำแล้ว622010128ทำแล้ว 30/05/255994444138
59. อบต.คลองแดน (ระโนด)ทำแล้ว7287300300ทำแล้ว 17/05/25593139383837
60. อบต.คลองทราย (นาทวี)ทำแล้ว6220193189ทำแล้ว 23/06/2559670161616
61. อบต.คลองเปียะ (จะนะ)ทำแล้ว6145137130ทำแล้ว 30/05/2559665343327
62. อบต.คลองรี (สทิงพระ)ทำแล้ว8180183183ทำแล้ว 30/05/255928654
63. อบต.คลองหรัง (นาหม่อม)ทำแล้ว6171108101ทำแล้ว 23/05/25592377444138
64. อบต.คลองหลา (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว7255252252ทำแล้ว 31/05/255957363535
65. อบต.คลองหอยโข่ง (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว71777575ทำแล้ว 24/05/2559497636362
66. อบต.คลองอู่ตะเภา (หาดใหญ่)ทำแล้ว7167136136ทำแล้ว 30/05/255979514441
67. อบต.ควนรู (รัตภูมิ)ทำแล้ว9909090ทำแล้ว 30/05/25596599838080
68. อบต.ควนโส (ควนเนียง)ทำแล้ว71159384ทำแล้ว 04/10/25591651363636
69. อบต.คู (จะนะ)ทำแล้ว5146147110ทำแล้ว 26/05/25593103534645
70. อบต.คูขุด (สทิงพระ)ทำแล้ว6200200200ทำแล้ว 19/05/255940161514
71. อบต.คูหา (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว6125125124ทำแล้ว 16/06/255974262621
72. อบต.แค (จะนะ)ทำแล้ว5179179179ทำแล้ว 24/05/255988666558
73. อบต.จะทิ้งพระ (สทิงพระ)ทำแล้ว61167373ทำแล้ว 27/06/25591088454341
74. อบต.จะแหน (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว4227228228ทำแล้ว 28/06/2559497585857
75. อบต.จะโหนง (จะนะ)ทำแล้ว7171210293ทำแล้ว 21/06/2559101393837
76. อบต.ฉลุง (หาดใหญ่)ทำแล้ว7171172172ทำแล้ว 10/05/255940363634
77. อบต.ฉาง (นาทวี)ทำแล้ว6165141144ทำแล้ว 26/05/255953292619
78. อบต.ชิงโค (สิงหนคร)ทำแล้ว6148171173ทำแล้ว 30/06/255947232322
79. อบต.ชุมพล (สทิงพระ)ทำแล้ว7181227229ทำแล้ว 25/05/25591784464645
80. อบต.ดีหลวง (สทิงพระ)ทำแล้ว7929779ทำแล้ว 15/06/2559152343429
81. อบต.แดนสงวน (ระโนด)ทำแล้ว7293159148ทำแล้ว 28/12/255943887
82. อบต.ตลิ่งชัน (จะนะ)ทำแล้ว725010271ทำแล้ว 28/06/25598113969696
83. อบต.ตะเครียะ (ระโนด)ทำแล้ว7287290290ทำแล้ว 14/06/2559179202020
84. อบต.ทับช้าง (นาทวี)ทำแล้ว621219542ทำแล้ว 07/05/255961211715
85. อบต.ท่าข้าม (หาดใหญ่)ทำแล้ว9949494ทำแล้ว 14/06/255955232121
86. อบต.ท่าชะมวง (รัตภูมิ)ทำแล้ว81847280ทำแล้ว 26/05/2559141127126122
87. อบต.ท่าบอน (ระโนด)ทำแล้ว6214215215ทำแล้ว 30/05/25591893484743
88. อบต.ท่าประดู่ (นาทวี)ทำแล้ว6170152135ทำแล้ว 17/06/2559549191919
89. อบต.ท่าโพธิ์ (สะเดา)ทำแล้ว7176250185ทำแล้ว 19/05/25595869131313
90. อบต.ท่าม่วง (เทพา)ทำแล้ว613010582ทำแล้ว 20/06/2559545373635
91. อบต.ท่าหมอไทร (จะนะ)ทำแล้ว62513817ทำแล้ว 17/06/25596511
92. อบต.ท่าหิน (สทิงพระ)ทำแล้ว7217103100ทำแล้ว 29/06/255938181111
93. อบต.ทำนบ (สิงหนคร)ทำแล้ว8144144144ทำแล้ว 30/05/255922171717
94. อบต.ทุ่งขมิ้น (นาหม่อม)ทำแล้ว7160139164ทำแล้ว 22/06/2559577404037
95. อบต.ทุ่งพอ (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว6210157138ทำแล้ว 29/06/255949323232
96. อบต.ทุ่งหมอ (สะเดา)ทำแล้ว59589141ทำแล้ว 10/05/25592761171717
97. อบต.ทุ่งหวัง (เมืองสงขลา)ทำแล้ว7162185211ทำแล้ว 30/05/255923741932
98. อบต.ทุ่งใหญ่ (หาดใหญ่)ทำแล้ว51109486ทำแล้ว 31/05/255940232321
99. อบต.เทพา (เทพา)ทำแล้ว7132137145ทำแล้ว 29/06/25596107635854
100. อบต.ธารคีรี (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว7351353353ทำแล้ว 13/06/2559753292222
101. อบต.นาหม่อม (นาหม่อม)ทำแล้ว61847776ทำแล้ว 19/09/255924842277
102. อบต.นาหมอศรี (นาทวี)ทำแล้ว8778876876ทำแล้ว 30/05/25594269292828
103. อบต.นาหว้า (จะนะ)ทำแล้ว7230211208ทำแล้ว 14/07/255945191918
104. อบต.น้ำขาว (จะนะ)ทำแล้ว711412096ทำแล้ว 26/05/2559670444136
105. อบต.บ่อดาน (สทิงพระ)ทำแล้ว9844545ทำแล้ว 28/06/255981141312
106. อบต.บ่อแดง (สทิงพระ)ทำแล้ว6155181181ทำแล้ว 26/05/2559155181818
107. อบต.บางกล่ำ (บางกล่ำ)ทำแล้ว7723839ทำแล้ว 14/06/25591850282423
108. อบต.บางเขียด (สิงหนคร)ทำแล้ว8157163161ทำแล้ว 30/05/255911887
109. อบต.บ้านขาว (ระโนด)ทำแล้ว7215192172ทำแล้ว 25/01/2560612022
110. อบต.บ้านโหนด (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว815110159ทำแล้ว 28/10/2559368363635
111. อบต.บ้านใหม่ (ระโนด)ทำแล้ว6375250201ทำแล้ว 20/06/2559559292724
112. อบต.บาโหย (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว5130126126ทำแล้ว 19/05/255967282828
113. อบต.ประกอบ (นาทวี)ทำแล้ว71524627ทำแล้ว 22/06/2560358403836
114. อบต.ปริก (สะเดา)ทำแล้ว6120189153ทำแล้ว 30/06/255945151413
115. อบต.ปลักหนู (นาทวี)ทำแล้ว539118ทำแล้ว 30/06/2559117555
116. อบต.ปากบาง (เทพา)ทำแล้ว7185149146ทำแล้ว 28/06/255953262520
117. อบต.ปากรอ (สิงหนคร)ทำแล้ว8434402391ทำแล้ว 16/05/255982252219
118. อบต.ป่าขาด (สิงหนคร)ทำแล้ว6151010ทำแล้ว 30/06/255978371764
119. อบต.ป่าชิง (จะนะ)ทำแล้ว7185179180ทำแล้ว 30/05/2559162242418
120. อบต.เปียน (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว5228272247ทำแล้ว 10/05/255953333232
121. อบต.พะตง (หาดใหญ่)ทำแล้ว87319973ทำแล้ว 18/05/2559860383835
122. อบต.พังยาง (ระโนด)ทำแล้ว7341270239ทำแล้ว 29/06/2559110655762
123. อบต.พังลา (สะเดา)ทำแล้ว6168168168ทำแล้ว 31/05/2559654777
124. อบต.พิจิตร (นาหม่อม)ทำแล้ว71059362ทำแล้ว 25/05/2559665393632
125. อบต.แม่ทอม (บางกล่ำ)ทำแล้ว71135656ทำแล้ว 23/06/2559582514923
126. อบต.ระโนด (ระโนด)ทำแล้ว7161157122ทำแล้ว 12/10/2559460383432
127. อบต.ระวะ (ระโนด)ทำแล้ว7242244244ทำแล้ว 15/06/255980373535
128. อบต.รัตภูมิ (ควนเนียง)ทำแล้ว7167150132ทำแล้ว 30/05/255953313130
129. อบต.รำแดง (สิงหนคร)ทำแล้ว7926963ทำแล้ว 16/05/2559171111111
130. อบต.โรง (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว7108108108ทำแล้ว 31/05/255959373131
131. อบต.วังใหญ่ (เทพา)ทำแล้ว6299250223ทำแล้ว 11/08/2559548262625
132. อบต.วัดขนุน (สิงหนคร)ทำแล้ว61009797ทำแล้ว 11/10/255921171716
133. อบต.วัดจันทร์ (สทิงพระ)ทำแล้ว71126334ทำแล้ว 30/06/25599152333
134. อบต.วัดสน (ระโนด)ทำแล้ว7133121117ทำแล้ว 23/05/255921100414141
135. อบต.สนามชัย (สทิงพระ)ทำแล้ว7109110111ทำแล้ว 10/05/2559853292827
136. อบต.สะกอม (เทพา)ทำแล้ว7111196243ทำแล้ว 02/06/2559169373635
137. อบต.สะกอม (จะนะ)ทำแล้ว7170196194ทำแล้ว 24/05/25593092656563
138. อบต.สะท้อน (นาทวี)ทำแล้ว6118122121ทำแล้ว 24/06/2559976291817
139. อบต.สะพานไม้แก่น (จะนะ)ทำแล้ว7187244556ทำแล้ว 17/06/2559399474741
140. อบต.สำนักแต้ว (สะเดา)ทำแล้ว9189257238ทำแล้ว 30/12/25592075474642
141. อบต.ห้วยลึก (ควนเนียง)ทำแล้ว714210498ทำแล้ว 07/09/2559462252222
รวม 141 อปท.14197126,65122,97321,8751411,73511,2095,6845,3144,988
ข้อมูล ณ 07/08/2563