รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ชุมพร ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.ชุมพร (เมืองชุมพร)ทำแล้ว7581182146ทำแล้ว 23/08/255940361308273231
2. เทศบาลเมืองชุมพร (เมืองชุมพร)ทำแล้ว81668989ทำแล้ว 30/05/255951100191919
3. เทศบาลเมืองหลังสวน (หลังสวน)ทำแล้ว8199174153ทำแล้ว 30/08/25592857323129
4. เทศบาลตำบลขุนกระทิง (เมืองชุมพร)ทำแล้ว7642727ทำแล้ว 27/06/2559728181818
5. เทศบาลตำบลชุมโค (ปะทิว)ทำแล้ว621770148ทำแล้ว 30/09/255957323232
6. เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ (ปะทิว)ทำแล้ว58160173ทำแล้ว 10/10/255930232320
7. เทศบาลตำบลท่าแซะ (ท่าแซะ)ทำแล้ว4676262ทำแล้ว 23/05/2559457484319
8. เทศบาลตำบลท่ามะพลา (หลังสวน)ทำแล้ว91799984ทำแล้ว 17/06/25593149171513
9. เทศบาลตำบลท่ายาง (เมืองชุมพร)ทำแล้ว8269247249ทำแล้ว 27/06/255970555555
10. เทศบาลตำบลทุ่งตะไคร (ทุ่งตะโก)ทำแล้ว6155130128ทำแล้ว 31/05/2559664363632
11. เทศบาลตำบลนาชะอัง (เมืองชุมพร)ทำแล้ว61288880ทำแล้ว 29/07/255979333
12. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ (สวี)ทำแล้ว8733ทำแล้ว 21/06/255915421
13. เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา (สวี)ทำแล้ว8908484ทำแล้ว 16/05/255916222
14. เทศบาลตำบลเนินสันติ (ท่าแซะ)ทำแล้ว6695858ทำแล้ว 31/05/2559140191919
15. เทศบาลตำบลบางลึก (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6186229202ทำแล้ว 30/09/25592283706868
16. เทศบาลตำบลบางสน (ปะทิว)ทำแล้ว6132152156ทำแล้ว 23/05/2559470464646
17. เทศบาลตำบลบางหมาก (เมืองชุมพร)ทำแล้ว652410936ทำแล้ว 30/06/255943222
18. เทศบาลตำบลปะทิว (ปะทิว)ทำแล้ว41179994ทำแล้ว 31/05/25591943161610
19. เทศบาลตำบลปากตะโก (ทุ่งตะโก)ทำแล้ว6136146141ทำแล้ว 31/05/25591769211
20. เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร (เมืองชุมพร)ทำแล้ว8372927ทำแล้ว 29/06/255937666
21. เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน (หลังสวน)ทำแล้ว7367422ทำแล้ว 30/05/2559739343434
22. เทศบาลตำบลพะโต๊ะ (พะโต๊ะ)ทำแล้ว72037159ทำแล้ว 25/05/2559178353535
23. เทศบาลตำบลมาบอำมฤต (ปะทิว)ทำแล้ว410110292ทำแล้ว 31/10/25593141399
24. เทศบาลตำบลละแม (ละแม)ทำแล้ว7266464ทำแล้ว 30/05/2559214111111
25. เทศบาลตำบลวังตะกอ (หลังสวน)ทำแล้ว5232232241ทำแล้ว 30/06/2559165333131
26. เทศบาลตำบลวังไผ่ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว919018179ทำแล้ว 11/08/25591285454241
27. เทศบาลตำบลวังใหม่ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว81879795ทำแล้ว 29/06/255962444
28. เทศบาลตำบลสะพลี (ปะทิว)ทำแล้ว5181144141ทำแล้ว 25/10/255952644
29. เทศบาลตำบลหาดทรายรี (เมืองชุมพร)ทำแล้ว61388388ทำแล้ว 29/04/255959111
30. อบต.เขาค่าย (สวี)ทำแล้ว6810752418ทำแล้ว 27/05/255915222
31. อบต.เขาไชยราช (ปะทิว)ทำแล้ว514312194ทำแล้ว 24/06/255925111
32. อบต.เขาทะลุ (สวี)ทำแล้ว7379383383ทำแล้ว 27/05/255912111110
33. อบต.ครน (สวี)ทำแล้ว7297206178ทำแล้ว 23/05/2559682888
34. อบต.คุริง (ท่าแซะ)ทำแล้ว8156138137ทำแล้ว 27/01/256053121110
35. อบต.ช่องไม้แก้ว (ทุ่งตะโก)ทำแล้ว6141132132ทำแล้ว 27/06/25594382606059
36. อบต.ดอนยาง (ปะทิว)ทำแล้ว51398184ทำแล้ว 20/06/2559660444440
37. อบต.ด่านสวี (สวี)ทำแล้ว7798781ทำแล้ว 27/06/25592482504948
38. อบต.ตะโก (ทุ่งตะโก)ทำแล้ว7245191144ทำแล้ว 18/05/25591166282522
39. อบต.ตากแดด (เมืองชุมพร)ทำแล้ว61097679ทำแล้ว 03/06/2559585696564
40. อบต.ถ้ำสิงห์ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว61217360ทำแล้ว 11/05/2559364582551
41. อบต.ทรัพย์อนันต์ (ท่าแซะ)ทำแล้ว8167168168ทำแล้ว 26/05/25591086646354
42. อบต.ท่าข้าม (ท่าแซะ)ทำแล้ว6138109139ทำแล้ว 30/09/2559263292525
43. อบต.ท่าแซะ (ท่าแซะ)ทำแล้ว711711096ทำแล้ว 30/06/255980565547
44. อบต.ท่าหิน (สวี)ทำแล้ว7191206153ทำแล้ว 15/07/255945343434
45. อบต.ทุ่งคา (เมืองชุมพร)ทำแล้ว723613827ทำแล้ว 30/06/2559175353535
46. อบต.ทุ่งคาวัด (ละแม)ทำแล้ว71128482ทำแล้ว 13/05/2559654272722
47. อบต.ทุ่งระยะ (สวี)ทำแล้ว821811897ทำแล้ว 31/05/255966202019
48. อบต.ทุ่งหลวง (ละแม)ทำแล้ว7186142126ทำแล้ว 26/05/255949141414
49. อบต.นากระตาม (ท่าแซะ)ทำแล้ว51538987ทำแล้ว 30/05/25591961343432
50. อบต.นาขา (หลังสวน)ทำแล้ว5129119111ทำแล้ว 17/06/25591549404033
51. อบต.นาทุ่ง (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6117117117ทำแล้ว 15/06/255915222
52. อบต.นาพญา (หลังสวน)ทำแล้ว61184160ทำแล้ว 31/05/2559136141413
53. อบต.นาสัก (สวี)ทำแล้ว81634443ทำแล้ว 14/06/2559341191916
54. อบต.บางน้ำจืด (หลังสวน)ทำแล้ว9150208209ทำแล้ว 30/06/2559247312616
55. อบต.บางมะพร้าว (หลังสวน)ทำแล้ว7173145142ทำแล้ว 31/05/2559391288
56. อบต.บ้านควน (หลังสวน)ทำแล้ว7242206202ทำแล้ว 27/06/25595763404037
57. อบต.บ้านนา (เมืองชุมพร)ทำแล้ว89277ทำแล้ว 16/06/2559111155
58. อบต.ปังหวาน (พะโต๊ะ)ทำแล้ว5367239208ทำแล้ว 05/08/2559623131313
59. อบต.ปากคลอง (ปะทิว)ทำแล้ว613011391ทำแล้ว 30/06/255928222
60. อบต.ปากทรง (พะโต๊ะ)ทำแล้ว815111686ทำแล้ว 17/05/25591243343333
61. อบต.ปากน้ำ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว4120120120ทำแล้ว 13/05/25591743665
62. อบต.พระรักษ์ (พะโต๊ะ)ทำแล้ว7797979ทำแล้ว 13/05/255955141111
63. อบต.พ้อแดง (หลังสวน)ทำแล้ว8150155155ทำแล้ว 27/06/2559544555
64. อบต.พะโต๊ะ (พะโต๊ะ)ทำแล้ว5126155170ทำแล้ว 13/10/255955383130
65. อบต.รับร่อ (ท่าแซะ)ทำแล้ว6352245261ทำแล้ว 09/06/255988333
66. อบต.ละแม (ละแม)ทำแล้ว791104104ทำแล้ว 23/05/25591721212111
67. อบต.วังไผ่ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว81696846ทำแล้ว 24/05/2559330111
68. อบต.วิสัยใต้ (สวี)ทำแล้ว6746155ทำแล้ว 01/08/255951999
69. อบต.วิสัยเหนือ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว7754131ทำแล้ว 30/05/2559441598
70. อบต.สลุย (ท่าแซะ)ทำแล้ว56998146ทำแล้ว 14/06/2559339231917
71. อบต.สวนแตง (ละแม)ทำแล้ว713011790ทำแล้ว 05/09/2559968242014
72. อบต.สวี (สวี)ทำแล้ว8165104105ทำแล้ว 10/01/256015111
73. อบต.สองพี่น้อง (ท่าแซะ)ทำแล้ว7158246297ทำแล้ว 24/05/2559254755
74. อบต.สะพลี (ปะทิว)ทำแล้ว891106120ทำแล้ว 28/06/2559260484846
75. อบต.หงษ์เจริญ (ท่าแซะ)ทำแล้ว7797991ทำแล้ว 29/06/255941373433
76. อบต.หาดพันไกร (เมืองชุมพร)ทำแล้ว7172154146ทำแล้ว 10/05/255916333
77. อบต.หาดยาย (หลังสวน)ทำแล้ว7110115115ทำแล้ว 31/05/2559237161615
78. อบต.หินแก้ว (ท่าแซะ)ทำแล้ว8862121ทำแล้ว 29/06/25592267393937
79. อบต.แหลมทราย (หลังสวน)ทำแล้ว6656868ทำแล้ว 29/06/2559243555
รวม 79 อปท.7952513,02810,0809,282795754,2032,1491,9771,830
ข้อมูล ณ 07/08/2563