รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ระนอง ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.ระนอง (เมืองระนอง)ทำแล้ว7154325270ทำแล้ว 29/06/2559451401016960
2. เทศบาลเมืองบางริ้น (เมืองระนอง)ทำแล้ว616397ทำแล้ว 29/06/25592272111
3. เทศบาลเมืองระนอง (เมืองระนอง)ทำแล้ว613692111ทำแล้ว 28/06/255912124848482
4. เทศบาลตำบลกะเปอร์ (กะเปอร์)ทำแล้ว6128135128ทำแล้ว 27/06/25591349242424
5. เทศบาลตำบลกำพวน (สุขสำราญ)ทำแล้ว8244243243ทำแล้ว 30/06/255952161512
6. เทศบาลตำบลจ.ป.ร. (กระบุรี)ทำแล้ว11131143201ทำแล้ว 31/05/255955232321
7. เทศบาลตำบลน้ำจืด (กระบุรี)ทำแล้ว61079994ทำแล้ว 30/06/255947212119
8. เทศบาลตำบลบางนอน (เมืองระนอง)ทำแล้ว689145146ทำแล้ว 17/08/255965222
9. เทศบาลตำบลปากน้ำ (เมืองระนอง)ทำแล้ว6826454ทำแล้ว 31/05/25593299515151
10. เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ (เมืองระนอง)ทำแล้ว62179964ทำแล้ว 31/05/2559344371710
11. เทศบาลตำบลราชกรูด (เมืองระนอง)ทำแล้ว61251414ทำแล้ว 08/09/25592585565349
12. เทศบาลตำบลละอุ่น (ละอุ่น)ทำแล้ว61037480ทำแล้ว 27/05/255975202020
13. เทศบาลตำบลหงาว (เมืองระนอง)ทำแล้ว6133134135ทำแล้ว 31/05/2559697686766
14. อบต.กะเปอร์ (กะเปอร์)ทำแล้ว5192191190ทำแล้ว 30/05/255966222121
15. อบต.เกาะพยาม (เมืองระนอง)ทำแล้ว5845349ทำแล้ว 16/06/255951111
16. อบต.ทรายแดง (เมืองระนอง)ทำแล้ว6275276276ทำแล้ว 01/06/255941141414
17. อบต.นาคา (สุขสำราญ)ทำแล้ว7192194194ทำแล้ว 31/05/25599122414139
18. อบต.น้ำจืด (กระบุรี)ทำแล้ว61085460ทำแล้ว 20/06/2559750161512
19. อบต.น้ำจืดน้อย (กระบุรี)ทำแล้ว6197236208ทำแล้ว 25/05/25591521222
20. อบต.บางแก้ว (ละอุ่น)ทำแล้ว6442490490ทำแล้ว 21/06/255937665
21. อบต.บางพระเหนือ (ละอุ่น)ทำแล้ว6181181193ทำแล้ว 27/05/2559668242424
22. อบต.บางหิน (กะเปอร์)ทำแล้ว7899191ทำแล้ว 23/06/255927101010
23. อบต.บางใหญ่ (กระบุรี)ทำแล้ว5826658ทำแล้ว 23/06/255935121211
24. อบต.บ้านนา (กะเปอร์)ทำแล้ว6340157157ทำแล้ว 14/06/2559359313030
25. อบต.ปากจั่น (กระบุรี)ทำแล้ว8155257167ทำแล้ว 30/05/2559150424037
26. อบต.ม่วงกลวง (กะเปอร์)ทำแล้ว6212211211ทำแล้ว 31/05/2559563151515
27. อบต.มะมุ (กระบุรี)ทำแล้ว51294432ทำแล้ว 19/05/255934444
28. อบต.ละอุ่นเหนือ (ละอุ่น)ทำแล้ว5787170ทำแล้ว 27/05/2559275444441
29. อบต.ลำเลียง (กระบุรี)ทำแล้ว6202202200ทำแล้ว 14/10/255960373230
30. อบต.หงาว (เมืองระนอง)ทำแล้ว7749183ทำแล้ว 31/05/25593710109
31. อบต.หาดส้มแป้น (เมืองระนอง)ทำแล้ว61138688ทำแล้ว 27/05/2559880434343
รวม 31 อปท.311944,9574,6154,357312141,980878811765
ข้อมูล ณ 07/08/2563