รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สุราษฎร์ธานี ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว6845314233ทำแล้ว 30/06/2559119401265215210
2. เทศบาลนครเกาะสมุย (เกาะสมุย)ทำแล้ว63098068ทำแล้ว 30/06/2559145174181312
3. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว6598195194ทำแล้ว 25/07/25591215622922
4. เทศบาลเมืองดอนสัก (ดอนสัก)ทำแล้ว717110278ทำแล้ว 31/05/25596136124123109
5. เทศบาลเมืองท่าข้าม (พุนพิน)ทำแล้ว7192110102ทำแล้ว 28/07/255942127797970
6. เทศบาลเมืองนาสาร (บ้านนาสาร)ทำแล้ว6255124127ทำแล้ว 31/05/2559127202020
7. เทศบาลตำบลกรูด (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6128115104ทำแล้ว 31/05/25592105484645
8. เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว8199113107ทำแล้ว 28/06/2559101181099
9. เทศบาลตำบลเกาะเต่า (เกาะพะงัน)ทำแล้ว7868787ทำแล้ว 22/07/2559159101010
10. เทศบาลตำบลเกาะพงัน (เกาะพะงัน)ทำแล้ว6198198198ทำแล้ว 28/06/25594589872
11. เทศบาลตำบลขุนทะเล (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว818312956ทำแล้ว 30/09/255940137989691
12. เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ (เวียงสระ)ทำแล้ว621181256ทำแล้ว 30/05/25591370262624
13. เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น (พนม)ทำแล้ว7457456455ทำแล้ว 31/05/255920102363635
14. เทศบาลตำบลคลองปราบ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว7263222144ทำแล้ว 30/05/255944443
15. เทศบาลตำบลควนศรี (บ้านนาสาร)ทำแล้ว7179150151ทำแล้ว 31/05/2559477605555
16. เทศบาลตำบลเคียนซา (เคียนซา)ทำแล้ว5134197188ทำแล้ว 31/05/2559129111
17. เทศบาลตำบลช้างขวา (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว514810885ทำแล้ว 30/05/2559386616160
18. เทศบาลตำบลช้างซ้าย (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว611410581ทำแล้ว 30/06/255982171716
19. เทศบาลตำบลตลาดไชยา (ไชยา)ทำแล้ว7145186165ทำแล้ว 30/06/255992333330
20. เทศบาลตำบลท่าขนอน (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว61107647ทำแล้ว 25/05/25591677282827
21. เทศบาลตำบลท่าฉาง (ท่าฉาง)ทำแล้ว697127120ทำแล้ว 31/05/255936171514
22. เทศบาลตำบลท่าชนะ (ท่าชนะ)ทำแล้ว682145100ทำแล้ว 28/06/255950242424
23. เทศบาลตำบลท่าชี (บ้านนาสาร)ทำแล้ว6655052ทำแล้ว 30/05/255943222121
24. เทศบาลตำบลท่าทองใหม่ (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว4179106118ทำแล้ว 31/05/25591884666
25. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (เวียงสระ)ทำแล้ว6153145130ทำแล้ว 31/05/2559663231716
26. เทศบาลตำบลบางสวรรค์ (พระแสง)ทำแล้ว71771863ทำแล้ว 31/05/25591259222
27. เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน (บ้านตาขุน)ทำแล้ว712610895ทำแล้ว 30/05/2559955222221
28. เทศบาลตำบลบ้านตาขุน (บ้านตาขุน)ทำแล้ว5271163141ทำแล้ว 27/05/255977202020
29. เทศบาลตำบลบ้านใต้ (เกาะพะงัน)ทำแล้ว7175110110ทำแล้ว 30/05/255983662
30. เทศบาลตำบลบ้านนา (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว61362022ทำแล้ว 31/05/2559640212121
31. เทศบาลตำบลบ้านส้อง (เวียงสระ)ทำแล้ว7243233186ทำแล้ว 31/05/2559194595959
32. เทศบาลตำบลบ้านเสด็จ (เคียนซา)ทำแล้ว7506464464ทำแล้ว 31/05/2559166332826
33. เทศบาลตำบลพนม (พนม)ทำแล้ว5312426303ทำแล้ว 30/06/255930151515
34. เทศบาลตำบลพรุพี (บ้านนาสาร)ทำแล้ว921120199ทำแล้ว 18/05/255957252525
35. เทศบาลตำบลพุมเรียง (ไชยา)ทำแล้ว6169151146ทำแล้ว 30/05/2559853888
36. เทศบาลตำบลเพชรพะงัน (เกาะพะงัน)ทำแล้ว7103119119ทำแล้ว 31/05/25591247754
37. เทศบาลตำบลเมืองเวียง (เวียงสระ)ทำแล้ว71057169ทำแล้ว 27/05/25591090151312
38. เทศบาลตำบลย่านดินแดง (พระแสง)ทำแล้ว6154110107ทำแล้ว 15/02/2559773633
39. เทศบาลตำบลวัดประดู่ (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว731512286ทำแล้ว 21/06/2559111121332222
40. เทศบาลตำบลเวียง (ไชยา)ทำแล้ว5827164ทำแล้ว 31/05/25591235262626
41. เทศบาลตำบลเวียงสระ (เวียงสระ)ทำแล้ว6676262ทำแล้ว 30/05/25599266281514
42. อบต.กรูด (พุนพิน)ทำแล้ว61034934ทำแล้ว 130202019
43. อบต.กะเปา (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว7155142142ทำแล้ว 30/05/25591254232221
44. อบต.เขาตอก (เคียนซา)ทำแล้ว7123121121ทำแล้ว 23/05/2559335252221
45. อบต.เขาถ่าน (ท่าฉาง)ทำแล้ว71348375ทำแล้ว 31/05/255953161514
46. อบต.เขาวง (บ้านตาขุน)ทำแล้ว6237221223ทำแล้ว 30/05/2559731422
47. อบต.เขาหัวควาย (พุนพิน)ทำแล้ว6989548ทำแล้ว 26/05/2559432844
48. อบต.คลองฉนวน (เวียงสระ)ทำแล้ว5202153114ทำแล้ว 26/05/2559155393938
49. อบต.คลองฉนาก (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว610787106ทำแล้ว 31/05/255938323231
50. อบต.คลองไทร (ท่าฉาง)ทำแล้ว5216216216ทำแล้ว 14/06/25591555555155
51. อบต.คลองน้อย (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว6126116284ทำแล้ว 30/05/25591163423836
52. อบต.คลองน้อย (ชัยบุรี)ทำแล้ว68583115ทำแล้ว 30/05/255943171717
53. อบต.คลองพา (ท่าชนะ)ทำแล้ว5170321266ทำแล้ว 13/05/2559191544945
54. อบต.คลองศก (พนม)ทำแล้ว6218167167ทำแล้ว 25/05/25591452577
55. อบต.คลองสระ (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว621817325ทำแล้ว 30/05/255913533
56. อบต.ควนสุบรรณ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว6148161150ทำแล้ว 23/05/2559168383833
57. อบต.คันธุลี (ท่าชนะ)ทำแล้ว5254336299ทำแล้ว 27/05/2559987747473
58. อบต.เคียนซา (เคียนซา)ทำแล้ว6781941ทำแล้ว 12/05/25591439343231
59. อบต.ชลคราม (ดอนสัก)ทำแล้ว81038989ทำแล้ว 24/05/255915151414
60. อบต.ชัยบุรี (ชัยบุรี)ทำแล้ว7151143141ทำแล้ว 24/05/255983616152
61. อบต.ไชยคราม (ดอนสัก)ทำแล้ว81013332ทำแล้ว 31/05/255934222
62. อบต.ดอนสัก (ดอนสัก)ทำแล้ว7108131122ทำแล้ว 22/09/25594279505032
63. อบต.ต้นยวน (พนม)ทำแล้ว6171179179ทำแล้ว 31/05/2559157171610
64. อบต.ตะกรบ (ไชยา)ทำแล้ว4109111111ทำแล้ว 26/05/25591441292929
65. อบต.ตะกุกใต้ (วิภาวดี)ทำแล้ว6484488486ทำแล้ว 27/05/255950292626
66. อบต.ตะกุกเหนือ (วิภาวดี)ทำแล้ว5209216216ทำแล้ว 30/05/2559184585656
67. อบต.ตะเคียนทอง (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว7330242236ทำแล้ว 27/06/25591251165
68. อบต.ตะปาน (พุนพิน)ทำแล้ว8181185185ทำแล้ว 03/05/2559342877
69. อบต.ถ้ำสิงขร (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว5248242214ทำแล้ว 23/05/2559699555
70. อบต.ทรัพย์ทวี (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว7122111119ทำแล้ว 23/05/2559347333030
71. อบต.ท่ากระดาน (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว6242242242ทำแล้ว 16/05/25591044272525
72. อบต.ท่าขนอน (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว5195112125ทำแล้ว 13/09/25593265555
73. อบต.ท่าข้าม (พุนพิน)ทำแล้ว61336356ทำแล้ว 29/08/2559262343131
74. อบต.ท่าเคย (ท่าฉาง)ทำแล้ว6121184150ทำแล้ว 30/05/255941987
75. อบต.ท่าฉาง (ท่าฉาง)ทำแล้ว5259256253ทำแล้ว 19/05/25599777
76. อบต.ท่าชนะ (ท่าชนะ)ทำแล้ว513177230ทำแล้ว 27/05/255954141312
77. อบต.ท่าทอง (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6338391390ทำแล้ว 30/05/2559639292929
78. อบต.ท่าทองใหม่ (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6246248248ทำแล้ว 31/05/255940151414
79. อบต.ท่าเรือ (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว81101916ทำแล้ว 30/05/255932242219
80. อบต.ท่าโรงช้าง (พุนพิน)ทำแล้ว6676767ทำแล้ว 31/05/2559450404039
81. อบต.ท่าสะท้อน (พุนพิน)ทำแล้ว6289280280ทำแล้ว 15/06/255917573883
82. อบต.ท่าอุแท (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว615317280ทำแล้ว 23/05/255947311
83. อบต.ทุ่ง (ไชยา)ทำแล้ว725315065ทำแล้ว 11/05/25591246363636
84. อบต.ทุ่งกง (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6886659ทำแล้ว 27/06/2559253424040
85. อบต.ทุ่งเตา (บ้านนาสาร)ทำแล้ว7256218217ทำแล้ว 23/02/25603066443427
86. อบต.ทุ่งเตาใหม่ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว81057153ทำแล้ว 10/06/25591086535245
87. อบต.ทุ่งรัง (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว613116899ทำแล้ว 27/06/25594111107
88. อบต.ไทรขึง (พระแสง)ทำแล้ว6209161127ทำแล้ว 30/06/255937191713
89. อบต.ไทรทอง (ชัยบุรี)ทำแล้ว413976ทำแล้ว 27/05/2559158403422
90. อบต.ไทรโสภา (พระแสง)ทำแล้ว51016969ทำแล้ว 26/05/2559152222
91. อบต.นาใต้ (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว611410397ทำแล้ว 26/05/25591889262217
92. อบต.น้ำพุ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว7194212190ทำแล้ว 30/05/255959161514
93. อบต.น้ำรอบ (พุนพิน)ทำแล้ว611591175ทำแล้ว 30/05/2559632151515
94. อบต.น้ำหัก (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว71077984ทำแล้ว 30/05/2559361494541
95. อบต.บางงอน (พุนพิน)ทำแล้ว622690132ทำแล้ว 30/05/25592340404039
96. อบต.บางชนะ (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว779134129ทำแล้ว 28/06/25594444
97. อบต.บางเดือน (พุนพิน)ทำแล้ว6294295295ทำแล้ว 30/05/255962434342
98. อบต.บางไทร (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว61038890ทำแล้ว 01/10/2559983424240
99. อบต.บางใบไม้ (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว5882612ทำแล้ว 28/06/255929121111
100. อบต.บางโพธิ์ (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว6934849ทำแล้ว 27/06/2559748232323
101. อบต.บางมะเดื่อ (พุนพิน)ทำแล้ว7263195195ทำแล้ว 30/05/2559965373736
102. อบต.บางสวรรค์ (พระแสง)ทำแล้ว7318189171ทำแล้ว 30/05/25592533199
103. อบต.บ้านทำเนียบ (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว9450381317ทำแล้ว 22/06/255954555
104. อบต.บ้านนา (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว713411491ทำแล้ว 25/05/255934191815
105. อบต.บ้านยาง (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว6113117120ทำแล้ว 28/06/255923444
106. อบต.ประสงค์ (ท่าชนะ)ทำแล้ว8565275195ทำแล้ว 23/05/2559157272726
107. อบต.ปากฉลุย (ท่าฉาง)ทำแล้ว7151198146ทำแล้ว 05/07/25592134252322
108. อบต.ปากแพรก (ดอนสัก)ทำแล้ว62917848ทำแล้ว 31/10/2559416161616
109. อบต.ปากหมาก (ไชยา)ทำแล้ว6370161148ทำแล้ว 26/05/255918999
110. อบต.ป่าร่อน (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว711111489ทำแล้ว 23/05/2559132262626
111. อบต.ป่าเว (ไชยา)ทำแล้ว4178145141ทำแล้ว 31/05/255914100555150
112. อบต.พนม (พนม)ทำแล้ว618213381ทำแล้ว 01/10/255961262524
113. อบต.พรุไทย (บ้านตาขุน)ทำแล้ว68693106ทำแล้ว 30/05/255920887
114. อบต.พลายวาส (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6280279280ทำแล้ว 30/05/255979433
115. อบต.พลูเถื่อน (พนม)ทำแล้ว5112108108ทำแล้ว 30/05/255922998
116. อบต.พ่วงพรมคร (เคียนซา)ทำแล้ว6157155122ทำแล้ว 16/05/2559651443
117. อบต.พะแสง (บ้านตาขุน)ทำแล้ว6624136ทำแล้ว 19/05/25592727181815
118. อบต.พุนพิน (พุนพิน)ทำแล้ว91034640ทำแล้ว 30/05/255913713118
119. อบต.เพิ่มพูนทรัพย์ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว9167168168ทำแล้ว 25/05/25591975595655
120. อบต.มะขามเตี้ย (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว6786168ทำแล้ว 04/09/2559249444440
121. อบต.มะลวน (พุนพิน)ทำแล้ว6142130129ทำแล้ว 30/05/2559760444342
122. อบต.โมถ่าย (ไชยา)ทำแล้ว6992514ทำแล้ว 30/05/2559735611
123. อบต.ย่านยาว (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว623310476ทำแล้ว 25/05/2559532222
124. อบต.ลำพูน (บ้านนาสาร)ทำแล้ว5242260244ทำแล้ว 20/12/25598330282321
125. อบต.ลีเล็ด (พุนพิน)ทำแล้ว6212168138ทำแล้ว 30/05/2559758282722
126. อบต.เลม็ด (ไชยา)ทำแล้ว6896970ทำแล้ว 19/05/255924732654
127. อบต.วัง (ท่าชนะ)ทำแล้ว6248288239ทำแล้ว 27/05/255962666
128. อบต.ศรีวิชัย (พุนพิน)ทำแล้ว6773656ทำแล้ว 16/05/255943292929
129. อบต.สมอทอง (ท่าชนะ)ทำแล้ว6193164200ทำแล้ว 31/05/25591581444343
130. อบต.สองแพรก (ชัยบุรี)ทำแล้ว4193160160ทำแล้ว 30/05/255959525252
131. อบต.สาคู (พระแสง)ทำแล้ว9224164140ทำแล้ว 31/05/2559219121111
132. อบต.สินเจริญ (พระแสง)ทำแล้ว6139140140ทำแล้ว 09/06/2559145313130
133. อบต.สินปุน (พระแสง)ทำแล้ว7310242206ทำแล้ว 25/05/255923191914
134. อบต.เสวียด (ท่าฉาง)ทำแล้ว6133114151ทำแล้ว 14/06/2559269161515
135. อบต.หนองไทร (พุนพิน)ทำแล้ว6858585ทำแล้ว 13/05/2559628111
136. อบต.หัวเตย (พุนพิน)ทำแล้ว61046060ทำแล้ว 10/05/2559363121211
137. อบต.อรัญคามวารี (เคียนซา)ทำแล้ว6664232ทำแล้ว 31/05/2559120222
138. อบต.อิปัน (พระแสง)ทำแล้ว8442408417ทำแล้ว 30/05/255931262620
รวม 138 อปท.13886626,02320,78019,4501381,3878,3813,8403,4873,267
ข้อมูล ณ 07/08/2563